Hjem
Studentsider
erasmus+

Universität Regensburg og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByRegensburg
  • Studieplassar6
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor eller masterprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Grunna ulike semester ved UiB og Universitetet i Regensburg er det ikkje mogleg å utveksle hit i haustsemesteret med mindre du kan utveksle eit heilt studieår.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt valsemester (5. semester) og i sitt 7. semester.

God planlegging er viktig for eit utbyterikt utvekslingsopphald.

Språk

Undervisningsspråk er tysk og engelsk.

Språkkrav: B2 (begge språk)

Dersom du ikkje har nok tyskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågere og høgare grad (BA/MA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna i det 7. semester av profesjonsstudiet. Du kan og reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie studiepoeng.

Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Emnetilbodet ved dette universitetet er presentert her: http://www.uni-regensburg.de/ur-international/exchange-students/courses-and-course-selection/index.html

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universität Regensburg er eit offentleg universitet med rundt 17 500 studentar. Det har elleve fakultet og eit breitt fagtilbod. Universitetet har eit samla campusområde som ligg på sørsida av byen, om lag 15 minutt å gå unna sentrum. Her ligg alle fakulteta og dei administrative bygningane i nærleiken av kvarandre.

Regensburg ligg i delstaten Bayern, søraust i Tyskland. Byen ligg like ved elva Donau, og ein times køyretur unna München, Nürnberg og Alpane. Regensburg har 150 000 innbyggarar, og eit relativt kompakt bysentrum, der alt ligg innanfor gangavstand. Sykkelen er difor eit populært framkomstmiddel her.

Bustad

Universitetet samarbeider med den lokale studentsamskipnaden om å tilby bustad for ERASMUS-studentar. Søknaden om bustad kan sendast saman med opptakssøknaden. Det er òg mogleg å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Regensburg.

Semesterinndeling

Oktober - mars og april - august.

Studentrapportar

2020

HØST 2020 - PRPSYK

HØST 2020 - PRPSYK

01.09.2020 - 31.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste tipset til forberedelser for ditt opphold i Regensburg er å starte tidlig med å lære tysk. Jeg skulle opprinnelig til Sør Afrika, men pga COVID- situasjonen ble det åpnet for utveksling til Tyskland i siste liten. Jeg er enormt takknemlig for at jeg fikk dra, men den korte fristen bidro til at det ble mye jobb og papirarbeid på kort tid. Mitt beste tips er å planlegge god tid i forveien, så slipper du unødvendig stress og usikkerhet (selv om dette som sagt var et resultat av covid, og ikke en normal situasjon). Jeg anbefaler å etablere god kontakt med det Internasjonale kontoret i Tyskland, som jeg opplevde som fantastisk hjelpsomme og vennlige. De skaffet det aller mest nødvendige, som bolig/reisedokumenter osv. Det private boligmarkedet er dyrt og begrenset, så det kan være litt vanskelig å finne seg leilighet hvis du ikke vil bo på studenthjem. Jeg vil også anbefale å delta på intensive language course før skoleoppstart. Det er et INTENST språkkurs med masse lekser og 7 timers undervisning i 4 uker. Det er slitsomt men undervisningen holder høy kvalitet og man blir kjent med nye studenter. Dessuten lærer man mye tysk på kort tid. Her får du også all informasjon du trenger. Inkludert i kurset er en omvisning på campus og du møter også utvekslingsstudenter fra andre studier. Det er lurt å orientere seg på UR sin nettside, da du finner all informasjon du trenger her.

Undervisningsformer

Undervisningsform varierer ut ifra hvilket kurs man har. Undervisning bestod hovedsakelig av digitale forelesninger, men vi hadde også seminar, gruppearbeid, fremføringer og noen praktiske øvelser. Det er ganske vanlig med muntlig eksamen i Tyskland. Ettersom jeg reiste under COVID, ble det meste av undervisningen gjennomført digitalt, men jeg opplever at foreleserne behersket den digitale undervisningen forbilledlig. Det var sjeldent tekniske problemer og meget forutsigbart undervisningsopplegg med datoer og forventninger til studentene, fra første time. Dette skapte trygghet i en kaotisk tid.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg fikk skreddersydd et undervisningsopplegg av universitetet i Regensburg for å dekke faget Sosialpsykologi, med nok ETCS før januar. Høstsemesteret i Tyskland varer egentlig ut mars og obligatorisk undervisning ved UIB begynner tidlig i januar. Det var ikke lett å dekke emnene fra UIB ved UR, så jeg endte med å ta PROPSY310 digitalt fra UIB (jeg bodde 5 uker i Berlin og fulgte undervisning derfra) og flyttet til Regensburg i september for å ta Sosialpsykologi ved Universitetet. I tillegg til Sosialpsykologi tok jeg også språkkurs for 12 ETCS og et 5 ETCS fag i tysk kultur. Dette er ikke vanlig praksis, men mtp ekstra sen semesterstart pga covid og arbeidsmengden jeg måtte hatt i Regensburg for å dekke begge alle fag på relativt kort tid, var dette en fin løsning. Jeg hadde hjemmeeksamen fra UIB, første uken av språkkurset i Regensburg. Det var en meget stressende uke, men etter at første eksamen var gjennomført, ble arbeidsmengden mye mer overkommelig. Universitet i Regensburg var veldig imøtekommende og viste forståelse ovenfor min situasjon og jeg fikk tildelt en veileder, som gav meg en oppgave basert på læreplanmålene fra sosialpsykologi ved UIB, som resulterte i en omfattende «emneoppgave», der jeg fikk ukentlig veiledning. Dette er imidlertidig ikke vanlig praksis, og ble tilbudt som en kompensasjon for å kunne reise mtp godkjenning, på kort varsel i en annerledes tid.

Da kursene man tar på utveksling må overlappe med de emnene man egentlig skal ha på UiB det semesteret, hadde jeg ikke mulighet til å velge fritt blant kurs. Hjemmesiden til Universitet i Regensburg med fagtilbudet er ganske mangelfull, med lite detaljerte fagbeskrivelser, så det var litt vanskelig å vurdere emnene i forkant. Jeg er imidlertid fornøyd med de fagene jeg hadde, og veilederen min var veldig profesjonell, vennlig og dyktig. Jeg følte meg godt ivaretatt hele veien – selv under de krevende omstendighetene i verden med økende restriksjoner og smittevernhensyn.

Jeg tok også et psykologifag med tyske studenter som en del av sosialpsykologi, mer knyttet til ledelse og konflikthåndtering på arbeidsplassen med oppgaver, gruppearbeid og presentasjon, samt en avsluttende flervalgsspørsmåleksamen. Jeg tok også Sosialpsykologi (4 ETCS) som var et kurs med mange forelesninger, med lite innleveringer og en skoleeksamen på slutten av semesteret med 100 spørsmål. Jeg fulgte undervisning online, men leverte ukentlige oppgaver til veileder for å få studiepoengene før jul.

Fagleg utbyte og språk

Man må være forberedt på at det blir mye skolearbeid, hvis du skal følge undervisning på tysk og dekket fagene hjemme. I gjengjeld har jeg lært utrolig mye på et semester som vil være nyttig i fremtidig arbeid som psykolog. Mesteparten av forelesningene var på tysk, men flere forelesere tilbød seg å ta undervisning på engelsk hvis det var noen utvekslingsstudenter tilstede. Det var litt uvant med tysk i starten, men man blir fort vant til det. Man har også mulighet til å skrive eksamen og oppgaver på engelsk, så lenge man forsikrer seg om at det er greit med kursansvarlig. De er vanligvis veldig greie og hjelpsomme! Å reise alene på utveksling i et land der man ikke behersker språket er krevende, men utrolig givende! Man lærer masse om seg selv, og får enorm mestringsfølelse for alle små ting man behersker, særlig språkmessig! Dessuten blir du kjent lettere kjent andre mennesker, fordi du må;)

Universitetsområdet og byen

De fleste kursene i psykologi har forelesninger på hovedcampus 10 minutter unna sentrum, Det er et gammelt campus med moderne forelesningssaler, seminar- og grupperom, bibliotek og spisesteder. Du kan komme deg til campus med buss, og sykkel, avhengig av hvor du bor i byen. Regensburg er en utrolig vakker, mellomstor, verdig by med flott arkitektur, varierte kulturelle tilbud, gode kaféer og restauranter og mange flotte bayerske byer - en kort togtur unna. Byen ligger ved elva Donau og er på UNESCOs verdensarvliste. Byen omtales som «italias nordigste by» og minner i aller høyeste grad om en Italia på mange måter. Tyskland har mange skjulte perler og Regensburg er en av dem. Det er en perfekt, middelsstor by med ulike bydeler som har sine karakteristiske kjennetegn. Gamlebyen har ruiner fra romertiden som ikke ble ødelagt under krigen. Dessverre er byen kjent som Tysklands «regnby», noe jeg ikke var klar over, da jeg søkte med fra Bergen...
Selv om det regner en del er Regensburg en bayersk perle, og det er enkelt å komme seg rundt med offentlig transport. Dessverre var det visse reiserestriksjoner da jeg var der, men det er enkelt å reise til Tsjekkia, Østerrike og Sveits med tog. Det er alltid noe å finne på! I Oktober er det vanligvis oktoberfest, og de er veldig opptatt av tradisjoner i sør. Det er også anbefalt å ta en av de mange båtene som går til Wallhalla.

Bustad

Jeg bodde på et studenthjem under mitt opphold i Regensburg, på et sted som kalles «Hiltnerheim» 20 min fra sentrum med buss og 10 minutter unna universitetet. Jeg ble fortalt at det er vanskelig å finne privatbolig i Regensburg, men det internasjonale kontoret var meget behjelpelig og ordnet bolig til alle utvekslingsstudentene. Som student kan man ikke regne med å bo veldig sentralt i byen, da dette er dyrt. Det er imidlertid gode kollektivtrafikkmuligheter slik at man lett kan komme seg til sentrum. De fleste utvekslingsstudentene bodde i studentboliger i nærheten som vi hadde fått gjennom UR, og jeg har inntrykk av at de fleste var fornøyd med dette. Standarden var relativt lav, men leia var billig og spesielt mtp coronasituasjonen var det gull å bo i nærheten av studenter i lik situasjon. Det er vanligvis veldig sosialt og minner litt om folkehøyskole mtp det sterke fellesskapet og alle de sosiale arrangementene som studenthjemmet vanligvis arrangerer.

Sosialt miljø

Det finnes ulike sosiale arrangementer for utvekslingsstudenter på UR som gjør det lett å komme i kontakt med nye mennesker. Universitet er fantastisk til å ivareta sine utvekslingsstudenter. Man får for eksempel gratis offentlig transport av universitetet. Det internasjonale kontoret arrangerte en rekke utflukter der vi ble kjent med andre studenter. Man kan også bli medlem i ulike studentforeninger, men tilbudet var begrenset pga covid-situasjonen. Siden jeg tok noen kurs på tysk fikk jeg også en del kontakt med tyskere. Dette synes jeg var en fordel da det er lettere å bli integrert i det tyske samfunnet. Jeg opplever tyskere som vennlige, men litt vanskelig å komme inn på. Du må være forberedt på en liten språkbarriere, og «jobbe litt» for å nå inn til tyskere. Hvis du skal snakke engelsk hjelper å snakke sakte og tydelig, og å bytte ut engelske ord med tyske. De er kanskje litt mer innesluttet enn mange andre europeere, men mitt inntrykk er – når de vil henge med deg –er de genuint og ektefølt. Jeg kan varmt anbefale Tyskland som studentby!

2015

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

Vår 2015 - Masterprogram i psykologi, retning arbeids- og organisasjonspsykologi

02.03.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søknad om bosted (studenthjem) - det kan være lurt å spesifisere om du ønsker eget bad og/eller kjøkken i søknaden. De fleste som skrev dette fikk dette oppfylt.
Penger - Det kan være lurt å ta ut en del kontanter på flyplassen før ankomst. De fleste butikkene tar ikke vanlig Visa eller Mastercard (til og med ikke IKEA :-O). De fleste bruker bare kontanter.

Undervisningsformer

Jeg tok fag med undervisningsspråk fra business faktultetet. De fleste fag er delt opp i to - en praktisk del (2t per uke - fremføringer, gruppearbeid ol.) og en teoretisk del (2t per uke - forelesninger).

Vurdering av emnetilbodet

Det er relativt få fag som er tilbudt med engelsk undervisning. De fleste av fagene som tilbys på engelsk er fra business faktultetet. Har man tyskferdigheter over B1 nivå, har man imidlertid mye å velge mellom.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fagene: International and Intercultural Human Resource Management, Executive Leadership, Employee Share Ownership, Behavioral Economics og The German Economy. Alle fagene utenom muligens The German Economy var relevant for min utdannelse og interessante.

Jeg hadde ingen tyskkunnskaper før jeg ankom. Det var litt utfordrende, men jeg klarte meg helt fint. Jeg opplevde at det var noen tyskere som ikke var komfortable med å snakke engelsk, noe som gjorde kommunikasjonen litt vanskeligere enn vanlig, men ettersom jeg opplevde at det var veldig enkelt å forstå tysk (selv om jeg ikke kunne snakke språket selv) så gikk dette veldig fint også.
Jeg tok en språktest gjennom erasmus både før og etter oppholdet mitt for å teste engelskkunnskapene mine og om jeg hadde fått et språkutbytte fra utvekslingsoppholdet. Mitt språknivå gikk faktisk litt ned etter oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig flott og stort. På campus er det butikker, restaurant, kantiner og cafeer. Det er nesten alltid noe som skjer der, og det var ofte festivaler og fester på campus.

Byen er kjent som en studentby. Den er relativt liten og intim, med masse restauranter og butikker. Det er veldig ofte festivaler i byen, hvor det settes opp matboder og små konsertscener over alt. Selv om byen er liten, er det alltid noe som skjer.

Bustad

Jeg bodde i et studenthjem, noe som de fleste utvekslingsstudenter gjør. De fleste studenthjemmene er i nærheten av universitetet, som er ca 30 min gåtur fra sentrum. Det var også 3 studenthjem i sentrum. Jeg betalte 341 Euro per måned for et rom på ca 30 kvm og eget bad, i et studenthjem midt i sentrum. Kjøkken delte jeg med 5 andre studenter. Jeg var nok en av dem som betalte mest for å bo, de fleste lå på et gjennomsnitt per måned på rundt 250 Euro.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Regensburg er veldig bra. Det er opplegg planlagt for utveklsingsstudenter så og si hver eneste uke. Dette er alt fra reiser rundt omkring i Tyskland og nærliggende land, til fester og utflukter i Regensburg. Jeg stortrivdes i Regensburg og kan absolutt anbefale et utvekslingsopphold der.

Grøn campus
Foto/ill.:
© Universität Regensburg

Informasjon