Hjem
Studentsider
erasmus+

Københavns Universitet og Institutt for informasjons- og medievitenskap (ERASMUS+)

  • LandDanmark
  • ByKøbenhavn
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, tv-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign har prioritet på å reise ut gjennom denne avtalen. Studentar frå andre studieprogram kan òg søke, og kjem til vurdering dersom det er ledige plassar.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på bachelorprogrammet i tv-produksjon kan reise på utveksling i 4. semester. Studentar på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon kan reise ut i 4., 5. eller 6. semester. Studentar som går på bachelorprogrammet i journalistikk og i medie- og interaksjonsdesign kan reise på utveksling i sitt 5. semester.

Språk

Undervisningsspråka ved universitetet er dansk og engelsk.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på, at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen kan ta emne i medievitskap. Studentar som går på bachelorprogramma i medier og kommunikasjon, tv-produksjon, journalistikk og medie- og interaksjonsdesign rådast til å ta emne som frie studiepoeng under utvekslingsopphaldet. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar med emne du har tatt frå før, eller planlegg å ta seinare i studiet.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Då Københavns Universitet blei grunnlagt i 1479 hadde det svært stor grad av sjølvstyre, med eigne lover, domstolar og fengsel, men desse fullmaktene blei inndregne under reformasjonen. Universitetet spelar ei viktig rolle ikkje berre i dansk, men òg i norsk historie, ettersom det var hit nordmenn måtte reise for å studere fram til år 1811. I dag har universitetet i kongens by rundt 40 000 studentar, fordelte på åtte fakultet og fire campusar som alle ligg i, eller innan sykkelavstand frå sentrum.

København ligg på øyane Sjælland og Amager ved Øresund, ein halvtimes togtur frå Sverige og halvannan times flytur frå Bergen. I storbyområdet København bur det rundt 1,2 millionar menneske. Dei kan glede seg over å bu det som fleire gongar har blitt kåra som verdas beste by å bu i, og som elles er kjend for verdsleiande gastronomi, den liberale fristaden Christiania og ivrige syklistar.

Bustad

Universitetet har ingen eigne studentbustader, men samarbeider med ein uavhengig velferdssamskipnad om bustadformidling for internasjonale studentar. Skandinaviske studentar vel vanlegvis å leige bustad privat.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2024

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2024 - Integrert master i rettsvitskap

01.02.2024 - 30.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003.* Selv om mange forteller deg det, er det ikke nødvendig med CPR-nummer for å bo i Danmark i et halvt år. Jeg klart meg helt fint uten. Det kan også nevnes at København er en dyr by å bo i og det kan være lurt å ha spart seg opp litt før man drar.

Undervisningsformer

Undervisningen kan sammenlignes med seminar eller storgrupper som man er vant med hjemmefra. Det er ikke obligatorisk oppmøte.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange emner å velge mellom, men vær oppmerksom på at mange av disse blir avlyst før semesterstart dersom det ikke er nok påmeldte.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er mye det du gjør det til selv. Det kreves ikke spesielt mye for å bestå, men dersom man legger inn en innsats selv og forbereder seg godt til undervisningen vil man få større faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

København er en nydelig by å bo i, og har mye å by på når det kommer til mat, kultur og byliv.

Bustad

Jeg ordnet bolig privat, og fant denne gjennom facebooksiden Nordmenn i København.

Sosialt miljø

Det er ikke mye opplegg som er ordnet av fakultetet, men det er lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter gjennom undervisningen.

Vår 2024 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2024 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2024 - 15.06.2024

Førebuingar/praktiske tips

Spare penger før avreise, undersøke hvor skolen og "sentrum" er i forhold til hvor du ønsker å bo da metro er ganske dyrt. Vi startet å ta metro på grunn av dårlig vær, men skiftet over til sykkel som er mye lettere og billigere transportmiddel

Undervisningsformer

Jeg hadde undervisning på dansk, og var veldig fornøyd med det. Det kan være litt mer krevende å bli kjent med klassen da de fleste ikke vet at du er på utveksling, siden kullet deres er så stort at de ikke har oversikt over alle som går der. Gruppen er og veldig liten, antall 12 stk som man er sammen med to ganger i uken, så man blir fortere kjent. Er man utadvendt så er det ingen problem å ta faget på dansk, med tanke på det sosiale aspektet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte da det er veldig klinisk, og man har pasienter i hver undervisning noe som er veldig lærerikt

Universitetsområdet og byen

Godt universitet, som ligger tett på sykehuset. Byen er kjempe fin, stor, men er likevel lett å finne rundt i dersom man har sykkel

Bustad

Vi bodde i leilighet ved søerne, som ligger tett på panum. Det er et noe dyrere område, men lokalisasjonen er perfekt mtp skole og det sosiale

Sosialt miljø

Veldig kjekt sosialt, anbefaler å bo sammen med noen andre, enten de fra Norge eller i et kollektiv med andre dansker.

2023

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det var vanskelig å få bolig gjennom Housing foundation. Det er ikke garantert plass til alle, og det er ofte de dyreste boligene som blir igjen til slutt. Det kan allikevel lønne seg å prøve om man ønsker å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, men alltid ha en back-up plan om det ikke går.
Det kommer til å bli dyrt. Vær mentalt forberedt på det. Godt å ha litt sparepenger til å begynne med. Det kan ta litt tid før man får penger fra Erasmus og lånekassen.

Undervisningsformer

Jeg har tatt tre emner iløpet av mitt semester i KU. Øye og ØNH hadde ganske lik oppbygning med klinikk (2-3t hver uke) og forelesninger (hver fredag), etterfulgt av en klinisk eksamen i slutten av okt. Klinikkene foregår i små grupper på 10-12 stk. Her har man mulighet til å undersøke pasienter selv, presentere funnene og virkelig øve seg på legerollen og til den kliniske eksamen. Mitt råd: vær engasjert og tør å gjøre feil. Dette er en læringssituasjon.
Det siste emnet vi hadde var nevrologi. Det var en uke med forelesninger etterfulgt av 3 uker med praksis. Jeg var på nevrologisk avdeling på Bispebjerg hospital. I løpet av praksis perioden, skal man innom flere avdelinger (funksjoner). Det varierer hva man gjør og hva som er forventet ift hvilken avdeling man er på. Nevrologi er noe de har i 10. semester her. Det betyr at de danske studentene er vant til å skrive innleggelsesjournaler og statusnotater fra før av. Fokuset er fortsatt at man skal undersøke pasienter selv, og skrive journal. Så fokuser på det, og spør om det er noe som er uklart.

Vurdering av emnetilbodet

Vi hadde bestemte emner som vi måtte ta iløpet av semesteret. Det var litt forvirrende med emnepakker, men administrasjonen var til hjelp her.

Fagleg utbyte og språk

God faglig utbytte. Jeg tjente virkelig på å ha et fag om gangen: øye og ØNH i første halvdel av semesteret og nevrologi i siste halvdel. Det var også en fordel at undervisningen var sentrert rundt klinikken og undersøkelsesmetoden. De første to emnene var på engelsk, og det fungerte godt. Jeg tvilte selv på om jeg ville forstå dansk, men det har ikke vært et stort problem. Man blir rett og slett vant til å høre dansk, og det blir dermed enklere å forstå uten å tenke seg særlig om.

Universitetsområdet og byen

København er en helt nydelig by. Skaff deg en sykkel, og ta en tur langs kanalene. Det er ikke til å angre. Det finner mange gode bakerier, kaféer, restauranter, muséer og gater som man kan forelske seg i. Man går ikke tom for ting å gjøre her (p.s. det gjelder ikke for penger). Panum er fakultetet for oss medisinstudenter. Det kan være litt forvirrende å komme seg rundt her. Tips: Ta en tur opptil 15. etg. og nyt utsikten.

Bustad

Jeg leide bolig gjennom Basecamp. Det er en privat kollegium med studioleiligheter. Jeg prøvde meg gjennom facebook grupper og gjennom housing foundation, men lyktes ikke. Basecamp har vært mitt siste utvei, og det har vært dyrt for å si det mildt.

Sosialt miljø

Det er varierende. Jeg har hatt muligheten til å bli kjent med folk fra alle hjørner av verden, men samtidig ikke hatt nok tid å bli godt kjent med dem. Alle har ulike utdanningsforløp, og ulike mål og håp om hva de skal få til i løpet av semesteret. Om man har lyst til å bli godt kjent med folk fra alle deler av verden, anbefaler jeg enten å ta en eller annen allmenn emne som Danish Culture course eller å skaffe dere bolig på et kollektiv gjennom housing foundation. Signalhuset og Mariendalsvej er populært og tilbyr delt-leilighet med felles kjøkken og bad.

PRPSYK HØST 2023

PRPSYK HØST 2023

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kreves ikke enormt med forberedelser, men anbefaler på det sterkeste å begynne og spare opp penger. København er i dag, mtp. den norske kronens verdi veldig dyrt. Det er en by med muligheter for mange opplevelser, både når det kommer til spisesteder, uteliv og det kulturelle tilbudet, men dette koster også. Vil også sterkt anbefale å skaffe seg en sykkel ettersom det er et veldig nyttig fremkomstmiddel i byen.

Undervisningsformer

To av emnene jeg tok ved KU var seminarbaserte emner hvor det er mer aktiv deltakelse fra alle studenter enn det jeg tidligere er vant til ved UiB. Det er derfor mer obligatorisk oppmøte, men til gjengjeld slipper man en eksamen ettersom vurderingen baseres på oppmøte og innleverte oppgaver underveis i semesteret. Seminarlederne er generelt veldig flinke og engasjerte og det er en fin mulighet til å få seg flere venner og treffe både internasjonale-, samt danske studenter.

Det siste emnet var forelesningsbasert med tilhørende seminarer, hvor det var lite som var obligatorisk, foruten noen oppgaver i løpet av semesteret og en tredagers hjemmeeksamen i januar.

Vurdering av emnetilbodet

KU tilbyr et bredt utvalg av emner, men ettersom fagene må samsvare med UiB sine er det begrenset hvilke muligheter man har. Det kan være greit å merke seg at semesteret strekker seg fra september til januar og derfor at eksamen gjerne er i januar. Ingen av emnene jeg tok hadde skoleeksamen, så dette opplevde jeg ikke som noe utfordring, men kan være greit å være obs på at hjemmeeksamen kan overlappe med oppstart ved UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde to engelske fag, og et på dansk. Jeg personlig var utrolig fornøyd med det danske faget, både fordi man ble kjent med danske psykologistudenter og fordi seminarlederen i dette faget var utrolig dyktig. Det danske språket kan være noe utfordrende i begynnelsen, men man kommer fort inn i det og det er en fin måte for å bli bedre kjent med språket.

Universitetsområdet og byen

KU har flere fakulteter som er spredt over hele byen, hvor det samfunnsvitenskapelige fakultetet ligger sentralt ved den botaniske have. Enkelt å komme seg til, men ettersom det tidligere har vært et sykehus kan det i starten oppleves som litt vanskelig å orientere seg i. Det er også flere av de andre fakultetene som er fine for å lese, og jeg anbefaler både søndre campus i tillegg til å utforske den sorte diamant (offentlig bibliotek).

København er en fantastisk by, med mange muligheter for opplevelser. Det er i tillegg enkelt å ta seg dagsturer til Sverige eller utforske andre deler av Danmark med kollektivtransport.

Bustad

Det å finne bolig i København kan være ganske utfordrende og dyrt. Det viktigste er å være tidlig ute og f.eks. sende meldinger til folk som legger ut annonser i diverse grupper på Facebook. Jeg fant et kollektiv via gruppen: Nordmenn i København, hvor flere av de som bor der skulle på utveksling og fremleide rommene sine. Anbefaler å bo i kollektiv ettersom dette automatisk gir deg tilgang til et sosialt nettverk i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale nettverket var i stor grad utvekslingsstudenter som man ble kjent med i løpet av semesteret, enten ved at man har felles fag eller gjennom KU sine informasjons-/velkomstdager for internasjonale studenter. I tillegg er det jo som sagt en fordel å bo med andre, samt at en gjerne har noen bekjente fra Norge som f.eks. allerede studerer eller arbeider i København.

Høst 2023 - BA i Europastudium

Høst 2023 - BA i Europastudium

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være veldig nyttig å skaffe seg en sykkel ved semesterstart. Købehavn har veldig gode tilbud for offentlig transport, men det kan være nok så dyrt å bruke metroen/bus/tog hver eneste dag. Det er veldig lett å komme seg rundt i byen men en sykkel og det går som oftest fortere enn å ta offentlig transport. Jeg brukte Swapfiets og var veldig fornøyd med det. De fikser sykkelen og det som trengs, og de har en god pris som inneholder forsikring.

Være obs på at hvis du skal bo i Danmark lengre enn 6 måneder, for å benytte deg av legetjeneste, opprette en dansk bankkonto eller melde deg inn påmelding et treningssenter, er du nødt til å ha et CPR nummer.

Undervisningsformer

Undervisningsformene ligner veldig på et seminar med ca 20-30 studenter. Man skal være forberedt til timen fordi foreleserne forventer en aktiv muntlig deltakelse i timene. Det er også lagt opp til diskusjoner i grupper. Det er ikke obligatorisk oppmøte, men man får veldig mye mer ut av faget ved å delta og ved å lese pensum. Dette gjør også at det blir mye lettere å bli kjent med andre studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Norske studenter ved Københavns Universitetet har man mulighet til å ta emner på dansk eller engelsk. Selv valgte jeg å ta emner på engelsk siden det er en større andel av utvekslingstudenter. De har en veldig aktuelt emnetilbud ved KU. Det finnes en god mengde av fag man kan velge mellom, og alt i alt er jeg fornøyd med de fagene jeg valgte.

Emnet som heter Danish Culture er veldig populært blant utvekslingsstudenter. Den begynner nok tidlig i August, og det er et slags fag der man lærer danske historie, kultur og språket. Jeg hadde lyst til å ta det, men jeg fikk ikke godkjent studiepoeng for det. Allikevel så er det en gull mulighet til å bli kjent med utvekslingstudenter på tvers av fakultetene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes at de fagene jeg har tatt har har gitt meg et stor faglig utbytte, som jeg kommer til å bruke en del på min bacheloroppgave. Men, siden eksamensformen gjør at studenten selv kan velge hva eksamen skal handle om, er utbyttet veldig avhengig av eget initiativ.

Det går som regel veldig fint å være norsk i Danmark. Hvis du har lyst til å bli kjent med danske studenter og lære deg dansk anbefaler jeg å ta danske emner.

Universitetsområdet og byen

CSS (campuset for statskundskab) hvor jeg hadde samtlige kurs, ligger midt i sentrum. Campusen er relativt gammelt, men utrolig fint. Det finnes mange biblioteker rundt i byen som kan/bør benytte. Selv likte jeg å lese på KU campusen i Frederiksberg og ved Det Kgl. Bibliotek. København er en utrolig fin by, med mange forskjellige arrangementer i løpet av året. Med sykkelen er det veldig enkelt å komme seg rundt! Det finnes mange parker i sentrum, flere museum, hyggelige barer og koselige cafeer/restaurant. Jeg ble veldig fort forelsket i byen!

Bustad

Boligmarkedet i købehavn er nokså utfordrende og ikke minst dyrt. Jeg var veldig heldig at jeg hadde et sted å bo før jeg søkte på utveksling (det var også en av de grunnene jeg valgte å ha utvekslingen min her). Jeg anbefaler på det sterkeste å lete etter bolig så fort som mulig. Jeg kjenner noen som fant bolig via facebookgruppen "Nordmenn i København," Housing Foundation og Housing Anywhere. De fleste utvekslingstudenter bor i studentboligene. KU "hjelper" studenter å finne et sted å bo, der vi får tilsendt en e-post fra Housing Foundation sent i juni med info om hvordan en kan søke om bolig. MEN det er første mann til mølla prinsippet, så det er ikke sikkert at man får bolig.

Leien kan være alt mellom 5500dkk - 9000dkk+ strøm (spørs jo hvor du bor). Verdt å nevne at det lønner seg å bo enten i sentrum (Indre By) eller i nærhet av din campus. Et siste tips som er verdt å nevne: pass på å ikke bli scammet via tilfeldige facebookgrupper og nettsider!!

Sosialt miljø

Statsvitenskap på Københavns Universitet hadde en av de beste intro-days fra hva jeg hørte fra andre fakulteter. I tillegg til å møte andre medstudenter på disse dagene, der får man også masse praktiske informasjon om byen/studentlivet i København. Mentorgruppen for det Samfundsvidenskabelige fakultetet arrangerer introdagene og mange andre aktiviteter ila semester (feks julebord, international dinner, MentorBar, cabin trip, "field trip" til mange museer). Hvis du velger å bli med på det, så får du tildelt en mentor som kan både arrangere sosiale aktiviteter med din "cluster." Anbefaler på det sterkeste å være med på intro-days fordi det var der jeg ble kjent med mange folk og for å være et "ja" menneske i starten.

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2023 - 15.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye som skal ordnes før utvekslingsoppholdet, men man får god hjelp fra UiB for å fikse alt det praktiske. Jeg anbefaler å følge med på mailen sin, både fra UiB og fra KU, hvor det kommer informasjon som er viktig å få med seg.

Undervisningsformer

Undervisningen i København er litt annerledes enn jeg er vant med fra Bergen. Generelt er undervisningen mer klinisk rettet, og foregår i mindre klasser. Det var også mindre teoretisk undervisning i form av forelesninger, som betyr mer selvstudium.

I øye og ØNH var vi inndelt i små klasser på 10 studenter. Hver uke hadde vi 3 timer klinisk undervisning i hvert av fagene, hvor vi fikk øve på klinisk undersøkelse av pasienter. I tillegg hadde vi vanlige forelesninger hver fredag. Den kliniske undervisningen var relevant, og det ble lagt mest fokus på det som var viktigst å kunne. Eksamen i øye og ØNH er muntlig eksamen med pasient, og man får god trening i denne formen for eksamen gjennom undervisningsøktene.

Nevrologi var et intensivt kurs over 4 uker. Den første uka besto av forelesninger, etterfulgt av 3 uker praksis på sykehus. Man kan bli plassert på ulike sykehus rundt om i København. Jeg hadde praksis på Righshospitalet på nevrokirurgisk avdeling. Praksisen var veldig godt organisert, med stort læringsutbytte. Hver dag fram til lunsj var man satt opp på ulike funksjoner i avdelingen, hvor man fulgte en lege, og fikk ulike oppgaver som å undersøke pasienter og skrive journalnotater. Etter lunsj var det undervisning. Hver dag hadde to studenter fremlegg av journal med pasient tilstede, etterfulgt av teoretisk gjennomgang av ulike temaer.

Vurdering av emnetilbodet

Fra MED7 fikk jeg tatt fagene øye, ØNH og nevro. I første blokk av semesteret tok vi øye og ØNH fra 9. semester, med muntlig eksamen i begge fagene. De fleste andre i klassen vår tok også dermatologi som var del av denne kurspakken. Vi fra Norge trengte ikke ta derma, siden vi skal ha dette senere. Det betydde at vi hadde mer fritid i første del av semesteret.

I andre blokk tok vi nevro sammen med studenter på 10. semester. Vi tok ikke eksamen i nevro, siden dette er en samlet eksamen i nevro og psykiatri. Vi fikk ikke tatt psykiatri, siden det overlappet med de andre fagene. Psykiatri må vi derfor ta igjen i Bergen på et senere tidspunkt.
Jeg var veldig fornøyd med denne ordningen. Siden man hadde litt færre fag en vanlig betydde det at man får et litt roligere semester, som jeg satt stor pris på som utvekslingsstudent.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet har vært stort. Undervisningen har generelt vært klinisk og praktisk rettet, noe jeg syntes var veldig positivt. Det er meningen at man skal lese teorien på egenhånd, som gjør at tiden man bruker i klinikken brukes til å anvende kunnskapen man har, så man også husker det bedre senere. Det var også spennende å være på et så stort og spesialisert sykehus som Righshospitalet.

Språklig klarer man seg stort sett veldig fint som nordmann i Danmark. Fagene øye og ØNH foregikk på engelsk, siden vi var i en internasjonal klasse. Man kan også velge å være i en dansk klasse hvis man ønsker. Jeg var fornøyd med å være i en engelsk klasse, siden det er lettere å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene enn de danske studentene. Nevrologi foregår på dansk, som heller ikke er noe problem. Derimot er det ikke alle dansker som er like gode til å forstå norsk. Etter hvert lærer man seg hvilke ord man bør bytte ut for å gjøre seg bedre forstått, og da kan det være kommunikasjonen går lettere.

Universitetsområdet og byen

Københavns universitet er spredt rundt i hele byen på forskjellige campuser. Medisin holder til på Nørre campus/Panum som ligger på Nørrebro. Mye av undervisningen foregår også på sykehuset. Jeg var så heldig og hadde alle fagene mine på Rigshospitalet, som ligger rett ved campus. Lokalene var veldig nye og fine, med utsikt ut mot Fælledparken som ligger rett ved.

København er en fantastisk by, med masse muligheter! Når man bor i København har man virkelig mulighet til å utforske de ulike områdene av byen. Man går aldri tom for ting å finne på!

Bustad

Det kan være vanskelig (og dyrt) å finne et sted å bo i København. Jeg var veldig heldig og fant et rom i en leilighet på Østerbro gjennom bekjente. Man kan finne bolig gjennom ulike Facebook-sider, eller gjennom universitetets Housing foundation.

Noe av det første jeg gjorde da jeg kom til København var å skaffe meg sykkel. Det er definitivt den beste måten å komme seg rundt på. Jeg leide sykkel gjennom Swapfiets, som mange utvekslingsstudenter velger å gjøre.

Sosialt miljø

Det er ikke noe problem å få seg venner og treffe nye mennesker når man er på utveksling. Det er veldig lett å komme i kontakt med andre utvekslingsstudenter, siden alle er i samme situasjon. Man blir også godt kjent med de andre i klassen siden man er så få studenter i hver klasse.

Jeg kan anbefale å bli med i mentor-ordningen fra universitetet. Man får tildelt en mentor hver, som for eksempel kan vise deg rundt på campus og svare på spørsmål som dukker opp. I tillegg arrangerer mentorene massevis av hyggelige arrangementer for utvekslingsstudentene ved fakultetet. Vi hadde for eksempel middager, isbading, tur i Tivoli, buldring, spillkveld og mye mer!

Jeg kan også sterkt anbefale å bli med i en organisasjon eller klubb for noe du er interessert i. Studentidretten har et bredt tilbud med alle tenkelige idretter. Jeg meldte meg også inn i et studentorkester, som var veldig gøy og sosialt!

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2023 - 15.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Kursene på dansk: hvis man heller vil ha kursene i ØNH og Øye på dansk enn engelsk skal man bare sende mail til utvekslingskoordinator. Dette var hvertfall ikke noe problem for meg. Man kan da snakke norsk på muntlig eksamen og slipper å snakke engelsk (man skal dog ha relativt gode danskkunnskaper og kunne slå om til en type norsk som de forstår). I tillegg kan det være lettere å bli kjent med andre dansker og få et bedre inntrykk av alt hva KU og panum har å by på. Jeg var utrolig heldig med mitt danske hold og vi gjorde masse sammen også etter skolen.

CPR-nr.: Man trenger ikke dette for å bo i danmark den korte tiden det er snakk om, men det kan være praktisk. Man kan få dansk nummer og dermed dansk vipps (mobilepay) som brukes masse som eneste betalingsmulighet flere steder i byen. Boligstøtte kan også søkes om fra københavn-kommune på ca 1000/ bolig i måneden hvis man gar cpr-nummer. Hvis man får CPR-nr. registreres man som utflyttet fra norge og mister fastlegen sin + at man må søke om gjen-innflytting når man kommer tilbake.

Bøker: Særlig i ØNH og Øye var de danske bøkene

Sykkel: Det er nesten nødvendig med sykkel i den byen. Man kan enten kjøpe en billig og selge den når man er ferdig eller så finnes det sykkelabonnementer der man får en sykkel man betaler noen hundre kroner på hver måned. De har også gratis service hvis noe skulle skje med sykkelen. Det koster mindre hver måned enn månedskort med skyss så det er en god deal. Dette er det mange som bruker, også av de som bor i byen permanent.

Undervisningsformer

ØNH og Øye foregår i små hold på 10-12 stk med en fast underviser. Det er én dag i uken til hvert emne + forelesninger én dag. Dette var veldig god undervisning og vi fikk se og øve oss på masse ekte pasienter og på hverandre. Jeg tror faktisk aldri jeg har hatt så god undervisning på medisinstudiet før som jeg hadde i disse emnene. Undervisningen er obligatorisk, men er man borte en dag finnes det som regel ordninger hvor man fx. kan følge med på avdelingen en annen dag etter avtale. Eksamen er muntlig med ekte pasient som skal undersøkes og presenteres for sensor + eksaminator etterpå. Øye-eksamen er veldig kort på ca 15 min (nesten mindre) for både undersøkelse, anamnese og spørsmål fra eksaminator. Alt foregår i samme rom. Derfor er det viktig at undersøkelsesteknikker og teorien sitter. ØNH får man 20 min til undersøkelse og deretter nye 20 til eksaminasjon. U.s. og eksaminasjon er i to ulike rom.

Nevro: Her er det én forelesningsuke der de fleste forelesningene streames eller ligger digitalt fra tidligere år slik at man selv kan bestemme om man skal dra eller ikke. Jeg synes det var veldig hyggelig å dra i noen forelesninger og ble også kjent med flere av de jeg skulle være på hold med i klinikk (praksis) de neste 3 ukene. Klinikk er 3 uker og for meg som var på bispebjerg var det et veldig bra opplegg. Vi hadde typisk morgenundervisning med kasus og litt diskusjon før man hver dag hadde ulike leger/funksjoner på avdelingen(e) man skulle følge. Det var også masse tid til å øve seg på nevrologisk u.s. Etter lunsj var det litt varierende hvor mye det var å gjøre, men vi fikk et rom man kunne sitte i slik at man kunne fylle dødtiden med lesing. Dagen sluttet alltid av med at vi på tur fremla journal fra pasient man hadde undersøkt ila dagen og med noe mer undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud, dog litt kjedelig at man ikke får psykiatri i kbh da dette gjør at man må ta praksis i psyk i Norge + ta eksamen når man kommer hjem til Bergen (her var det også mye rot!). Til gjengjeld var med7 et veldig rolig semester i københavn fordi man jo har ett mindre emne når man er der nede. Dermed får man mer tid til å nyte byen og være sosial.

Fagleg utbyte og språk

Som nevn tror jeg undervisningen jeg fikk på KU, i hvertfall i ØNH og Øye, er den beste jeg har fått på medisinstudiet. Selv om jeg aldri har brukt mindre tid på å lese til eksamen (ble lange perioder med helt fri, og kort og intensiv skippertaksperiode før eksamen) følte jeg meg veldig klar itl eksamen og gjorde det veldig bra. Jeg snakker både norsk og dansk så for meg var ikke språket en barriere, men det kan være dette er en utfordring for noen. Jeg anbefaler å prøve å legge om til østlandsk så mye som mulig og å adoptere uttrykk og ord. Og å lære seg tallsystemet på forhånd!!.

Universitetsområdet og byen

Panum og Mærsktårnet er fantastisk flott sted å sitte og lese, og veldig god kantine og kaffe. På panum finner du også studentklubben, eller bare "klubben" der man får gratis kaffe hver dag fra kl. 11 og det er mange arrangementer. Fredagsbar er tradisjonelt første fredag om måneden, og noen torsdager har de teknotorsdag. Om høsten har de også 69-timers bar som man MÅ få med seg hvis man er der på utveksling. De selger billig øl og drinks og det er alltid veldig god stemning. I motsetning til smittbar er dette en bar som er der man leser så man kan ta seg pauser fra lesingen for å komme ned der å spille spill, ta en øl eller en kaffe. Dette gjør at den brukes masse og det er fult liv der.

Byen som helhet er bare magisk. Det er alltid noe som skjer, om det så bare er et loppemarked, pop-up shops, teaterstykker, konserter (det er ALLTID konserter), museer eller bare en kafé eller bar. Hvis man er god til å utforske og ta muligheter kan man få et fantastisk opphold. Det er også lett å komme seg utenfor københavn, enten ved å sykle (hvis man liker det) eller ved å ta tog.

Bustad

Det er dyrt å bo i kbh, men det gjør at det er desto mer penger å spare ved å begynne tidlig å lete. Jeg fikk hjelp av noen venner som bor der nede og fikk fremleie et rom på kollegie rett ved Panum og Rikshospitalet hvor prisen var 3400 dkk/mnd inkl strøm. I tillegg er kollegie veldig sosialt da man bor tett med andre danske studenter. Vi hadde bla masse arrangementer og fester, felles middag hver dag, trente sammen, klatret sammen, badet om sommeren, dro på kulturnatt sammen, julekalender, julebord og feiret nyttår sammen. Det er masse kollegier over hele kbh så anbefaler å sjekke ut de forskjellige via sider på face. Bare å spørre om å bli medlem. Noen eksempler er rikshospitalets kollegie (RHK), Egmont kollegie, Industrikollegiet (de har høner i hagen), Østevold kollegie og Tietgen kollegie. Typisk er at man har eget rom og bad, men deler kjøkken og stue med de andre. Antall på kjøkkenet varierer mellom 10-20 stykker. Facebook-gruppen "nordmenn i københavn" er også god for å lete etter leie av bolig. Obs! Indre by er svindyrt.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale i Køben var helt overdrevet bra. Det er selvfølgelig mye hva man gjør det til selv, men man skal huske på at det er mange som er i samme båt som en selv spesielt hvis man er i utvekslingsklassen. Men også hvis man velger å ha kursene på dansk er det mange der som ikke kjenner hverandre da de typisk blir satt sammen i nye hold med nye mennesker for hver kursus de har. Dermed blir det veldig lett å bli kjent med hverandre. Bor man på kollegie får man i tillegg masse sosialt "gratis". Hvis man liker å løpe er det flere lengre og kortere løp i københavn hele tiden. CPH half arrangeres typisk september og er veldig morsomt å være med på, Eremitageløbet avholdes i oktober i Dyrehaven nord for køben og er et utrolig flott løp. Og hver uke er det ulike kaféer som arrangerer morgenløp på typisk 5 km hvor man får gratis kaffe og evt. rundstykke etterpå. Man kan finne "mad og kaffe" på face som er veldig populært og hyggelig å være med på. Medisinstudiet har også egen løpeklubb, "panumrunners", som løper hver onsdag og alltid har med lag til DHL-stafetten, som også er en skikkelig folkefest i Fælleparken i september.

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

06.02.2023 - 30.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Selv om det er langt mindre forberedelser som trengs å gjøres i et nordisk EU-land med tanke på telefon og forsikringer, er mitt største tips å bygge opp en solid sparekonto. Danmark – og København spesielt – har blitt et utrolig dyrt land på linje med Norge. Siden jeg har vært vant til en biinntekt ved siden av studiene i Norge prøvde jeg å spare opp det samme beløpet pr. måned. Dette hjalp enormt, og det hadde faktisk ikke vært mulig å dra ellers.

Vær også oppmerksom på at en del informasjon du får fra KU angående ID-nummer (CPR) er ment til ikke-EU-studenter og EU-studenter utenfor Norden. Skal du bo der under seks måneder, er det tilnærmet ingen skjemaer o.l. som må fylles ut. Hvis du fyller ut alle disse, får du CPR-nummer – men du blir også meldt som flyttet ut av Norge med masse skattekluss, visstnok. Uten CPR-nummer må du imidlertid være forberedt på at noen prosesser kan ta lengre tid, f.eks. å få seg helsehjelp. Med Europeisk helsetrygdkort skal du få det meste gratis, men resepsjonistene må noen ganger overtales litt.

Undervisningsformer

Ved KU var de aller fleste fagene seminarbaserte med en presentasjon av foreleser og spørsmål/diskusjoner underveis. Dette likner på storgrupper og seminarer ved UiB. Enkelte forelesere er litt for glad i sin egen stemme – som ved UiB – men de er generelt veldig åpne for innspill. I de aller, aller fleste fagene er oppmøte og forberedelser frivillig. Jeg vil anbefale at man holder seg noenlunde à jour med lesingen, siden også en del dansker følger disse fagene – og derfor sette listen noe høyere. De er likevel relativt OK på karakterer, og jeg hadde ikke noe problem med å bestå.

Vurdering av emnetilbodet

Her bør du være litt på vakt. KU kommer med en stor emnekatalog, men flere av mine venner opplevde at alle fagvalgene deres måtte endres. Jeg måtte bytte ett 15-poengsfag. Husk imidlertid at du kan ta opptil 20 studiepoeng med danske fag, hvis du har lyst til det. KU oppga på mail at man kunne levere eksamen på norsk. Dette har jeg ikke prøvd selv, fordi det var det danske faget som ble avlyst.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte overraskende mye med tanke på at jeg jobbet moderat med fagene. Professorene er jevnt over gode og svært villige til å diskutere og ta imot spørsmål. Selv tok jeg to "soft law"-emner som mekling og forhandlinger, som jeg var veldig fornøyd med. Læringsutbyttet er bra, og litteraturen er stort sett god (med unntak av noen litt kleinere kontoroversettelser). Jeg hadde som nevnt ingen danske fag, men i meklingsfaget leste jeg en god del norsk og dansk rett (ikke del av pensum). Vær obs på at å følge med i faglige danske diskusjoner kan være noe krevende, selv om man i utgangspunktet forstår dansk godt.

Et stort men er at du sannsynligvis vil være bedre på å forstå danskene enn de forstår deg. Hvis jeg skulle ha en lengre samtale på f.eks. Apple Store, måtte jeg bytte om til engelsk. Jeg har en relativt typisk Oslo-dialekt, men det ser ut til at danskene faktisk ikke er så interessert i å forstå. Da jeg var på Tinder-date med min nåværende danske kjæreste, var det langt enklere å bli forstått – det samme gjelder hans familie. Med andre ord: De som ønsker å bli kjent med deg prøver gjerne å forstå så godt som mulig, mens andre københavnere er vanskeligere å snakke med.

Universitetsområdet og byen

Det store trekkplasteret er jo byen selv. Har du ikke vært der, kan jeg spoile overraskelsen: København er en helt magisk by med masse utesteder, enormt mye god mat, masse gode bakerier, vakre bygg, fine parker og god infrastruktur. Du merker at københavnerne er mer avslappet og en langt mer kreativ by. Det er masse som skjer, og gir deg egentlig bare gode vibes. Noen steder er selvfølgelig finere enn andre, men det er variasjonen som gjør København så levende. Er du glad i lange løpeturer og sykkelturer er det gode muligheter for det, og fælledsparkene på f.eks. Amager er store skoger som er fine å gå i. Det er haugevis med slott og severdigheter, og jeg anbefaler også å sjekke ut Odense (en utrolig fin og rolig by) og Malmø/Lund i Sverige – om enn bare for billigere shoppingmuligheter.

Det juridiske fakultet flyttet for noen år siden til South Campus ved Islands brygge. Det er et gigantisk campus med mange kantiner og caféer. Jussfagene er i én bygning, så det er (relativt) enkelt å komme seg frem. Romnummerne er nummerert etter bygg, etasje og rom, så du får fort oversikt over bygget. Kantinen på jussen er vegansk og kan være litt enfoldig, men det er flere kantiner i nærheten. Printing er ikke gratis, men du betaler en relativt beskjeden kostnad for det. Bygget er rullestolvennlig, og har en Coop 365 (en slags Änglamark-butikk) utenfor. Det er også mange leseplasser i "biblioteket" (egentlig en aula) og på mindre stille lesesaler.

Bustad

Å bo i København er dyrt. Jeg vil anbefale deg å sjekke ut gruppene på Facebook, f.eks. "Norske studenter i København", der det er mange som leter etter roommates. Det er også flere danske grupper. Jeg fant imidlertid fort ut at det var svært vanskelig å få kontakt, fordi det var så mange om beinet. Dette er "by far" den billigste måten å bo på i København.

Jeg endte med å booke hos Housing Foundation. Det er egentlig et firma under KU, og du får informasjon på mail. Det er et profesjonelt selskap hvor du booker et rom enten i bofellesskap eller alene. Jeg bodde alene på hybel i BaseCamp City (ved Nørreport). Det var dyrt, men veldig fin lokasjon og fint utvendig. Vær oppmerksom på at Housing Foundation har et snuskete rykte når det gjelder utsjekk: Pass på å vaske godt og ta bilder av leiligheten slik den stod da du forlot den. Flere av mine bekjente har blitt krevd for penger for en leilighet som ikke er deres. Om det er forglemmelser eller taktisk skal jeg ikke spekulere i, men jeg måtte selv betale 700DKK for en feil på badet jeg mener er konstruksjonsfeil.

Sosialt miljø

Danskene er, som nordmenn, litt vanskelige å komme inn på. Flere kjenner hverandre godt, og det kan være litt krevende å hoppe inn. Jeg synes likevel det er verdt det. I introduksjonsforelesningen om dansk kultur sa en professor det godt: Danskene er umulige å komme nær, men hvis du klarer det, får du en lojal venn for livet. De er relativt like oss, men er litt friere og mer frittalende. Jeg ble litt overrasket over hvor mye alkohol som drikkes av den jevne danske, men det finnes sikkert også mer avholds dansker. Jeg hang stort sett med internasjonale, og levde godt med det. I de engelske fagene er det mange av de samme folkene, så vi ble en god gjeng på 30-40 stykker som så hverandre ofte. Min vennegjeng – som jeg ble kjent med på dag en – bestod av 6-8 personer og gjorde mye gøy sammen! Alle var veldig interesserte i å få seg venner, og mange kommer alene til KU fra sitt universitet. Mitt beste tips er derfor rett og slett å hoppe i det!

Vår 202 - BA i TV-produksjon

Vår 202 - BA i TV-produksjon

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Noen praktiske tips før man dra på utveksling til København:
- Vær tidlig ute med jakt etter bolig. Boligmarkedet i København er tøft. Det er en svært populær studentby, og det er også veldig dyrt å leie. Spesielt når den norske kronen er veldig svak for øyeblikket.
- Få underskrevet Online Learning Agreement så raskt som mulig. Skolen i København er ufattelig treige på å svare på ting, spesielt på mail, og å underskrive OLA og godkjenne fag. Så ikke vær redd for å mase på de. Jeg endte faktisk opp med å ringe de for de brukte så lang tid på å svare.
- Vær forberedt på at ting er dyrt. Mye dyrere enn i Norge.
- CPR-nummer. Det er et dansk personnummer som man bør vurdere å skaffe seg. Da får man lege, man kan gå på treningssenter, og andre lignende ting man kun kan gjøre med personnummer. Jeg personlig skaffet meg ikke det, da jeg syntes det var litt styrete. Man må melde fraflytting til staten i Norge om man flytter ut av landet, og man mister fastlege og alt sånn. Det er også styrte å fikse når man kommer hjem igjen til Norge. Nordmenn trenger egentlig ikke CPR-nummer med mindre man skal oppholde seg lenger enn 6mnd i Danmark. Da må man ha CPR-nummer.
- Skaff deg sykkel. Det er tilrettelagt for sykkel over alt og det er sykkelavstand til alt. Buss/metro/tog er veldig dyrt. Spesielt månedskort, det koster deg 1000kr i måneden. Vi leide faktisk sykkel, med noe som het Swapfiets. Det er genialt. Vi betalte 170dkk i mnd for det. Sykkel er også den beste maten å se byen på.

Undervisningsformer

Vi hadde veldig lite undervisning. Selv med 15 poengs fag. Det var to timer i uken i det ene faget, og fire timer i det andre faget i uken. Undervisningen foregikk som forelesning. I det ene faget hadde vi faktisk to utflukter, hvor den ene gikk til og rundt om i Skåne i Svergie og den andre til Roskilde og litt rundt om i Sjælland. Men ellers veldig lite skole.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes ikke det var veldig mye å velge i når det kom til fag. I hvert fall ikke noe som var relevant for det jeg selv studerer. Nå har vi jo frie studiepoeng så man kan jo ta akkurat det man vil egentlig så lenge man tar 30 poeng. Eksamensformen var i begge fagene et essay på 11-15 sider. Veldig overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

De fleste fagene vi kunne velge i går på engelsk. Får man et fag på dansk derimot kan man faktisk levere eksamen på norsk, men det er opptil hver enkelt professor. Ellers så er dansk veldig enkelt å forstå, det er selvfølgelig forskjell fra person til person, men som nordmann så klarer man seg fint i Danmark. Det skjer oftere at danskene ikke forstår oss.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint. Vi hadde undervisning på South Campus som ligger ved Islands Brygge. Man kan også benytte seg av de andre campusene rundt om i byen om man ønsker det. København i seg selv er en utrolig fin by og masse å se og gjøre. Masse bra shopping, kafeer, restauranter, museer osv.

Bustad

Vi var heldige som fikk plass på en studentbolig kalt UMEUS Amager som ligger rett vesiden av vår campus. Her har man eget rom og bad, eller man kan dele dobbeltrom med en venn som var det jeg gjorde, og så deler man kjøkken med ca. 18 andre. Det er også en tv-krok og egen balkong. Det høres kanskje veldig mange å dele kjøkken/stue med, men arealet er såpass stort at det var null problem. Siden vi var to ble det billigere for oss siden vi delte rom. På grunn av den svake norske kronen er det veldig dyrt å leie i København. Så vær forberedt på at det er dyrt å leie, og at markedet er tøft. København er en veldig populær studentby, og dessverre så må man punge ut litt ekstra for å få tak i bolig. Bli med i Facebook grupper, som Nordmenn i København og Leiligheter til leie i København, og vær på. Vi sendte masse meldinger rundt om, og hadde også abonnement på en boligside kalt boligportalen.dk. Det var ikke før 3 uker før vi skulle dra vi fikk plass på studentboligen.

Sosialt miljø

Grunnet lite undervisning ble jeg ikke kjent med så mange av de vi hadde fag med. Ble best kjent med de jeg delte kjøkken med der vi bodde. Man må være litt på for å skaffe seg venner og et miljø. Skolen har alltid fredagsbar som man kan gå på, ANSA har også alltid noe sosialt på gang. Det var også en orientationday i starten av semesteret hvor det er mulighet til å bli kjent med folk.

Vår 2023 - MA i sammenliknende politikk

Vår 2023 - MA i sammenliknende politikk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Sammenliknet med andre studiesteder i Europa, starter semesteret i Danmark/København ganske tidlig. Man må derfor være påpasselig med frister for å ikke havne bak i køen når det gjelder valg av fag/kurs. Det er også å anbefale å gå til anskaffelse av sykkel da det er både tidsbesparende og økonomisk.

Undervisningsformer

Kursene jeg hadde kan betegnes som en blanding av forelesning og seminar. Det var omtrent 30 studenter i hver klasse, og det legges opp til diskusjoner i grupper og plenum. Det er for øvrig ikke obligatorisk oppmøte, men læringsutbyttet er naturligvis større hvis man deltar.

Vurdering av emnetilbodet

Statsvitenskap ved Københavns Universitet har et veldig variert og aktuelt studietilbud, herunder klimapolitikk, Kina i verdenspolitikken, demokratiforskning og statistikk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte avhenger av eget initiativ, men hvis man går inn for det har man gode muligheter til å ta med seg mye videre i studieløpet. I det store og hele kan man fungere på norsk i Danmark. Kursene jeg hadde ved KU var utelukkende på engelsk da det var en høy andel utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Institut for Statskundskab holder til ved Center for Sundhed og Samfund (CSS), hvor jeg hadde samtlige kurs. Bygningene består også av grupperom og lesesaler. Det er også biblioteker andre steder i sentrum man kan/bør benytte seg av, herunder Den sorte diamant. København er en stilig by å bo i med mange arrangementer som finner sted i løpet av året. Grunnet infrastrukturen og geografiske forhold kommer man seg fort frem på sykkel, og dette er også en fin måte å få sett mye av byen på. Videre er det mange flotte parker og grøntområder i sentrum, samt strender, innsjøer og skog hvis man drar et stykke utenfor byen.

Bustad

Jeg har bodd i egen leilighet i studentkompleks, hvilket jeg er fornøyd med. Leien lå på oppunder 9000 NOK. Leiemarkedet i København ligger på et høyt prisnivå, og jeg vil anbefale å ta kontakt med universitet tidlig for å forhøre seg om særlige fordeler for utvekslingsstudenter i jakten på bosted.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent har jeg hovedsakelig hatt kontakt med andre utvekslingsstudenter. Det kan sterkt anbefales å delta på introduksjonsuken som for meg fant sted en uke før selve studiestart. Man får gjennom dette ikke bare masse praktisk informasjon om studentlivet i byen, men blir også godt kjent med kommende medstudenter. På denne måten er man godt forberedt både faglig og sosialt før man påbegynner semesteret.

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2023 - Medisinstudiet (MED7)

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Søk om boligstøtte fra København kommune når du flytter inn! Da får du noen tusen kr ekstra hver måned som kommer godt med. Jeg visste ingenting om det før for noen uker siden, og da var det for sent å søke... Innen 30 dager fra du flytter inn!

Undervisningsformer

Jeg hadde ØNH, øye og nevrologi dette semesteret. ØNH og øye var kun 5 uker, med tre timer gruppeundervisning i hvert fag hver uke, pluss to forelesninger på fredagen. Man kan velge mellom engelsk og dansk gruppetime, jeg valgte engelsk. Det er jeg veldig fornøyd med, fordi da møtte jeg også noen andre utvekslingsstudenter, og som alltid er det lettere å bli kjent med dem enn de etablerte danske studentene (det var noen danske på de engelske gruppetimene også, men de var mindre interessert i å få nye venner). Gruppeundervisningen var obligatorisk, vi var ca 8 stk, og forelesningene ble streamet. Danskene har dermatologi i tillegg, men det trenger ikke vi. Jeg hadde derfor veldig mye fri. Gruppeundervisningen var veldig praktisk, og man øvde veldig på samme oppsett som kom på eksamen. Det handlet i stor del om undersøkelse av pasienter. Eksamen var på samme måte i begge fagene, med undersøkelse av pasient og samtale med sensor og eksaminator i ca 20 min i etterkant.
Nevrologi er en uke forelesninger, deretter tre uker praksis før en uke forelesning igjen. Den første uka med forelesninger kan være litt intens, det samme med praksisen, men det er veldig lærerikt. Igjen er det veldig praktisk tilnærming til undervisningen. Praksis er litt varierende kvalitet fra dag til dag, med noen dager med lite å gjøre, og andre dager veldig hektisk. Man følger en lege hver dag, men kan få noen pasienter som man skal undersøke selv og ta opp journal på. Den siste uka med forelesninger er mest eksamensforbredene, og fordi vi ikke skal ta eksamen i nevrologi her, var det ikke så relevant for meg.

Det jeg har merket tydeligst her, er at det er mye mer fokus på egenlæring og selvstudie enn hjemme. De timene vi har i klinikk og gruppeundervisning er i stor del bare øvelse på praktiske undersøkelser og ferdigheter, mens det er forventet at man selv leser all teorien hjemme. I tillegg har de et opplegg med "blokker", altså at man har noen fag og så eksamen i de fagene før man begynner på nye fag. Det gjør det lettere å fokusere og lese selv når det kun er noen fagområder som er relevante, i motsetning til hjemme, der man skal lese et helt semester av forskjellige fag til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

ØNH og øye var veldig bra, det samme var nevrologi. Det er egentlig på forskjellige semestre her, så det er en liten pause mellom ØNH og øye, og nevrologi. Psykiatri må jeg ta igjen i Norge, fordi det ikke er tid til å ta alle fire fag på en gang her.

Fagleg utbyte og språk

Dansk er veldig likt norsk, og man lærer fort å forstå alt de sier. Det er verre for dem å forstå meg enn motsatt. Jeg prøver å bytte ut noen ord til danske ord, men det er litt varierende hvor mye folk forstår. Noen prøver ikke å forstå i det hele tatt, mens andre kan man godt ha en lengre samtale med.

Universitetsområdet og byen

København er en superfin by! Jeg er utrolig fornøyd med valget mitt om å flytte hit. Campus er veldig sentralt på Nørrebro, og det er alltid noe å finne rett i nærheten. Masse barer, cafeer, butikker osv rett ved. Samtidig er det mer i byen enn bare Nørrebro, og jeg har brukt tiden her på å utforske alt. Anbefales veldig!

Bustad

Jeg fant bolig på en facebook-gruppe, det er der de fleste finner boliger. Det finnes også noe tilsvarende Sammen her, men det har jeg ikke prøvd og vet ikke helt hvordan det fungerer.

Sosialt miljø

Det er en gruppe med utvekslingsstudenter fra fakultetet som man møter på "welcome day". Mange av de skal ikke være her hele semesteret, men noen er her lenge. I tillegg møter man folk i gruppeundervisningen. Hvis man vil, er det alltid noe å finne på! Mange av utvekslingsstudentene engasjerte seg i Studenterhuset (typ Kvarteret), og hadde det veldig gøy med det. I tillegg arrangerer universitetet og "mentorene" mye for oss utvekslingsstudenter som anbefales å være med på - tur til Tivoli, Louisiana, kanalbåt osv.

Vår 2023 - BA i TV-produksjon

Vår 2023 - BA i TV-produksjon

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Det er mye en må sette seg inn i før en skal på utveksling. Pengeaspektet er en ting, for man må være flink til å disponere stipendet og lånet man får, da man får et stort beløp som skal holde store deler av oppholdet. Det er også kontrakter og dokumenter som må underskrives som er lett å glemme. Man burde derfor gjøre en del research slik at man har kontroll på hva som er viktig å huske og få gjort. Blant annet hvilke fag man ønsker å ta, hvor man ønsker å bo osv.

Undervisningsformer

Vi hadde svært lite forelesninger som var uheldig da universitetet var det stedet man hadde lettest for å bli kjent med nye folk. De eneste innleveringene vi hadde var en stor semesteroppgave som vi ikke var avhengig av undervisningen for å fullføre. I tillegg tok forelesningene sted svært sent som også var litt uheldig.

Vurdering av emnetilbodet

Det var dessverre mange emner vi ikke kunne ta og endte derfor opp med noe som kanskje ikke var like relevant for det vi studerer i Norge. Dette gikk fint for min del, da jeg ønsket å dra på utveksling for opplevelsen og ikke av studiegrunner.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen foregikk på engelsk som gikk fint og oppgavene måtte også skrives på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint universitetsområde som er plassert rett ved sentrum. Lett tilgang på kafeteria og bibliotek.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig der jeg fikk muligheten til å bli kjent med nye folk med forskjellig bakgrunn. Det var en fin måte å enkelt få seg nye venner og fort komme inn i en sosial omgangskrets.

Sosialt miljø

Man fant seg lett venner, da det er mange utvekslingsstudenter i København som alle ønsker å knytte bekjentskaper.

Vår 2023 - Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

Vår 2023 - Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Veldig, veldig dyrt i Danmark, spesielt nå med den dårlige kronekursen, ville derfor spart en god del penger før man drar nedover.

Undervisningsformer

Veldig likt som i Norge, jeg hadde undervisning kun fysisk på skolen. De er veldig glad i muntlig eksamener, men jeg hadde kun skriftlige skoleeksamener.

Vurdering av emnetilbodet

KU har mange forskjellige emner, slik at man kan alltid finne noen fag man synes er interessante.

Fagleg utbyte og språk

All undervisning for utvekslingsstudenter var på engelsk, det var ikke mulig å melde seg opp til danske fag. Var derfor lett å forstå proffesorer og fikk godt utbytte av fagene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er bygd opp slik at de ulike fakultetene ligger forskjellige plasser i byen. Jeg tilhørte fakultetet for social science og campusen der ligger veldig sentralt, rett ved den botaniske hagen og indre by. De andre fakultetene ligger spredt, alt fra Nørrebro, til Frederiksberg og ved Islands brygge. Det kan være smart å finne ut av hvor din camps tilhører før man finner ut hvor man skal bo.

Bustad

Å finne bolig i København er veldig vanskelig. Anbefaler å bli medlem av facebook gruppen "Norske studenter i København" å prøve å finne plass der. Hvis ikke det går så får man et tilbud fra skolen om å bo på studentboliger, noe som er veldig greit, bare litt dyrt. Det er nesten kun utvekslingsstudenter (ingen Danske) som bor på disse studentboligene man får tilbud om.

Sosialt miljø

Som nordmenn er det enklere å bli kjent med de lokale i Danmark siden man kan snakke eget språk. Det sosiale er lagt opp slikt at man kun blir kjent med andre utveklsingsrtundenter, slik at man må ta eget initiativ for å bli kjent med de lokale.

Vår 2023 - Integrert master i energi

Vår 2023 - Integrert master i energi

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å finne bolig. Selv om København er en stor by, så er det høy konkurranse på leiemarkedet. Til tross for at det er en stor by, så er det veldig lett å komme seg rundt. Jeg anbefaler å tegne et medlemskap hos Swapfiets.dk istedenfor å kjøpe en sykkel, siden de tilbyr gratis fiksing av sykkelen din hvis det skjer noe. For de gangene man ikke reiser med sykkel, så er det greit å enten ha et Rejsekort eller ungdomsbillett fra DOF. Rejsekortet kan kjøpes på de fleste 7-Eleven ved togstasjonene og fylles opp ved egnede automater. Ungdomsbilletten krever at du har et dansk CPR-nummer. Det er ikke nødvendig å skaffe seg CPR-nummer hvis du er på utveksling i ett semester, men du får fordeler som gratis lege og tilgang til mange tjenester. Vær obs på at du mister fastlegen din i Norge når du melder flytting, mens alt av banker og forsikringer påvirkes ikke.
Jeg anbefaler også å sette seg inn i det danske tallsystemet. Det er ikke særlig vanskelig og greit å vite når noen sier at noe koster halvtreds kroner.
Skal du ha medlemskap på treningssenter så krever de fleste at man har dansk CPR-nummer. Det er mulig å skaffe medlemskap uten CPR ved å melde seg inn fysisk på senteret, f.eks hos SATS.
I 2023 så ble den norske kronen veldig svak sammenlignet med den danske. Det var jo umulig å forutse, men jeg anbefaler å sette av litt fra evt. sommerjobb/deltidsjobb og lånekassen før du reiser på utveksling. Man ønsker å gjøre alt mulig og det er veldig kjipt å ikke kunne bli med på ting på grunn av dårlig kronekurs.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er veldig lik som i Norge. Det var mye tavleundervisning i store saler og vanlige gruppetimer. Det som var forskjellig var mengden arbeid per fag. Danskene krever mer per obligatoriske arbeidskrav enn i Norge, så vær klar over at det kanskje ikke blir like mye ferie som man kanskje tror. Dog, dette er forskjellig fra studieretning til studieretning.
Oppbygningen av studieåret i Danmark er litt forskjellig fra Norge. Danskene deler opp studieåret i 4 blokker og hvert semester inneholder 2 blokker. Blokk 1 og 2 er på høsten, og blokk 3 og 4 er på våren. Eksamensuken er ofte etter en ferie, som f.eks. påsken, så vær forberedt på å måtte lese til eksamen selv om du nyter en Solo i skiløypa.

Vurdering av emnetilbodet

København universitet har mange emner å velge mellom, og spesielt et godt tilbud innenfor informatikk. Det var mange som tok et fag om dansk kultur, så hvis du har frie studiepoeng så er dette et fag som gjør deg mer kjent danskene og letter studiebyrden betraktelig. Siden for å melde seg opp til fag er veldig oversiktlig og lett å bruke, og det var veldig lett å endre emnene underveis. Hvis du endrer emnene dine underveis så er det viktig å huske at man må sende inn en ny Online Learning Agreement (OLA).

Fagleg utbyte og språk

Hvor mye man får ut fra det faglige avhenger veldig mye av egen innsats. Hvis dette er et ferie semester, så sier det seg selv at man ikke får like mye ut av det. Derimot, så har København universitet veldig gode og anerkjente professorer. Her er det mye å hente faglig hvis man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har veldig mange campuser over hele byen og de er ganske spredt. Jeg var på SCIENCE fakultet og holdt til på Nørre campus rett ved Fællædparken. Nørre campus minner om Realfagsbygget, men det er mange nye bygg på vei, spesielt for biologi og fysikk. På Nørre campus eksisterer det flere studentbarer og kaféer, og jeg anbefaler på det høyeste å kjøpe medlemskort hos Cafeen?. For 25DKK kan du drikke så mye kaffe, te eller kakao ut semesteret, og du får muligheten til å kjøpe en liten bayer i lunsjtiden.
København by har mye å by på og det er utrolig mye å gjøre. Det er en utrolig sykkelvennlig by med gode reisemuligheter med tog for å spare benene litt. Selv om campusbarene har billigst øl, så anbefaler jeg å sjekke ut så mange barer som mulig. I tillegg, når det blir varmere så er det veldig nydelig å bade enten på Nordhavn, Islands brygge eller Amagerstrand.

Bustad

Det å bo i København er dyrt og man kan forvente å betale alt fra 5000 til 9000 kroner. Det er en stor by bestående av de forskjellige bydelene Vesterbro, Nørrebro, Østerbro, København K (som betyr København København), og Amagerbro. Alle bydelene er flotte å bo i, men leieprisen kan variere en del fra sted til sted. Man kan enten bo i en studentbolig gjennom housingfoundation.dk eller på det private leiemarkedet.
Du blir automatisk invitert til housingfoundation.dk via vertsuniversitetet ditt i Danmark. Hvis du velger å bruke housingfoundation.dk, så anbefaler jeg å lese gjennom bookingmanualen deres og dette er også obligatorisk for å leie gjennom dem. Det er stor konkurranse om studentboligene og det er førstemann til mølla. Når dagen for booking kommer så kan det være lurt å ha med seg en datamaskin, ettersom det er en automatisert prosess og du kan få innslipp når som helst fra 08:00-17:00. Jeg klarte å gjøre det gjennom telefonen, men dette er ikke noe jeg anbefaler. Det er mulighet for å angre innen 14 dager dersom du skulle endre mening. OBS! Man må ha dansk personnummer (CPR) for å kunne bo hos housingfoundation.dk.
Det er også mulig å bo på det private markedet. Jeg vil anbefale Facebookgruppen “Nordmenn i København” for å finne rom i kollektiv. Det er også mulig å bruke andre portaler, men var klar for å legge ut 1 måneds leie og 3 måneder depositum pluss forhåndsbetalt leie. Forhåndsbetalt leie er leien for de 3 siste månedene før leieforholdet avsluttes.

Sosialt miljø

Utvekslingsstudenter er noen av de mest sosiale menneskene du noen gang kommer til å møte. Jeg anbefaler på det sterkeste å møte opp på velkomstdagen til fakultetet ditt. Der er det stor sjanse for at du finner noen med de samme fagene som deg, og at du starter vennskap som varer hele oppholdet og kanskje lenger. Erasmusnettverket i København er også veldig bra og har mange arrangementer gjennom semesteret. Studenterhuset i Indre by er også et samlepunkt som også byr på en rekke temafester. Meld deg på og vær aktiv sosialt, det blir ikke mer moro enn man gjør det til selv. Man kan også melde seg inn i Buddy-systemet, men det kommer veldig an på gruppen du kommer i om det er mange som tar initiativ eller ikke.
Danskene er som nordmenn og er ikke lette å komme innpå. Danskene er også det landet i Skandinavia som skjønner de andre skandinaverne minst, så vær forberedt på at du fort blir møtt med engelsk. Ikke la danskenes mangel på å forstå andre enn seg selv stoppe deg å prøve å lære dansk. Det er utrolig kult å kunne konversere på dansk, selv om det bare er med de som sitter i kassa på butikken eller det er å bestille en øl ute.

2022

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Finn bolig tidlig, øv på undersøkelsene mellom klasseundervisningen.

Undervisningsformer

Klasseundervisning, forelesninger, klinikkopphold.

Vurdering av emnetilbodet

Tok de emnene som var obligatorisk å ta som medisinstudent syvende semester, så hadde ikke så mye valg. Veldig fornøyd med fagene.

Fagleg utbyte og språk

Utrolig bra undervisning. Mye fokus på klinikk og praktisk deltagelse. Høy standard på undervisningen fra legene som vi hadde som lærere. Mye klasseundervisning, som også var utrolig givende. Første del av semesteret foregikk undervisningen på engelsk, resten foregikk på dansk. Begge fungerte godt.

Universitetsområdet og byen

Kjempefint universitet og en by som har mye å by på. Tilbragte mye tid på sykehusene også, og det var også veldig fint.

Bustad

Jeg og ei medstudent bodde i en leilighet som ble framleid av ei venninne veldig sentralt i København til en billig penge. Det fungerte veldig godt.

Sosialt miljø

Utrolig mye sosialt. Ble kjent med danske studenter gjennom studie, masse utvekslingselever gjennom Erasmus, samt andre norske studenter gjennom ANSA.

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

Høst 2022 - Medisinstudiet (MED7)

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å lete etter bolig. Meld deg inn i ANSA og facebook-gruppen «nordmenn i København».

Undervisningsformer

Undervisningen i ØNH og øye foregår i hovedsak i små grupper på ca. 15 stk, hvor vi får en liten forelesning og deretter får undersøke pasienter. Muntlig eksamen med undersøkelse av pasient i begge fag.
I nevro starter man en uke med forelesninger før man er 3 uker i praksis med undervisning etter lunsj. Veldig god praksis og legene er gode og vant til å ha med studenter. Man tar ikke eksamen i nevrologi.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud. Man får ikke ta psykiatri i København, så det må man ta på egenhånd og ta eksamen og praksis i psyk hjemme i Bergen. Det er planlagt at man skal ta dermatologi i København, men vi fikk melde oss av faget da vi skal ha det i MED8.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen er veldig god og det er flinke forelesere. Det er ikke så mye forelesninger som man er vant til på UiB, så man får mye fritid og det forventes at man gjør noe mer selvstudium. 3 ukers praksis i nevro, som var veldig lærerikt.
ØNH og øye går på engelsk med andre utvekslingselever. Hvis man ønsker å være i en dansk klasse kan man spørre om det. Nevro-undervisning foregår på dansk, som går helt fint.

Universitetsområdet og byen

Undervisning forgår på Panum. Fint fakultet som ligger på Nørrebro og rett ved siden av Rigshospitalet, hvor også mye av undervisningen foregår. God kantine.

Byen generelt er superfin og så hyggelig. Anbefaler sterkt å kjøpe/leie en sykkel, da dette absolutt er beste fremkomstmiddel i byen. Masse hyggelige spisesteder og mye å se.

Bustad

Kan være både vanskelig og dyrt å finne bolig i København, så lurt å starte tidlig for å se etter bolig. Kan være lurt å følge med/legge ut et innlegg i Facebook-gruppen «Nordmenn i København».

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Det er små klasser så det er lett å bli kjent med folk i klassen. Det er mye sosiale arrangementer man kan delta på ved universitet og København er gode på å lage arrangementer/fester for alle studenter i København, som er en fin mulighet til å bli kjent med flere. Anbefaler også å melde seg inn i ANSA, da de også lager arrangementer osv. for norske studenter i København.

BA i kinesisk - haust 2022

BA i kinesisk - haust 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

En ting å være obs på er at dersom du skal ta emner på flere fakulteter, så har alle fakulteter sine egne frister, for eks er det ikke like frister for oppmelding i fag.

Undervisningsformer

Fysiske og digitale forelesninger, samt øvelsestimer/gruppetimer. Jeg hadde en god del gruppearbeid og obligatorisk innleveringer underveis i fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Det var utrolig mange emner å velge blant på tvers av fakultetene. Emneoversiktssiden er lett å bruke og navigere seg frem på.

Fagleg utbyte og språk

Hadde undervisning på engelsk og dansk, og det var ikke et problem. Faglig syns jeg det var litt høyere nivå enn jeg har opplevd ved uib. Oppgavene er mye mer omfattende og krever mye refleksjon, og generelt høyere terskel for å få bestått.

Universitetsområdet og byen

Kjempefin by, og fine universitetsområder. Jeg hadde undervisning på nørrebro campus og fredriksberg campus. Kom meg dit med sykkel.

Bustad

Jeg bodde sammen med min kjæreste og fant bolig gjennom bekjente av mamma som er danske. Vi leide altså privat, og fult møblert.

Sosialt miljø

Jeg ble ikke kjent med mange nye, men jeg prøvde heller ikke. Ble kjent med et par venner av venner jeg kjente fra før. Hadde et par venner fra et tidligere studie og fra Oslo. Samt dansker jeg kjente fra da de var på utveksling i Bergen.

BA i journalistikk - haust 2022

BA i journalistikk - haust 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Å utveksle i København er nok mye mer lavterskel enn å for eksempel dra til et annet kontinent. Jeg trengte ikke å fikse VISA, dansk personnummer, dansk bank eller noe slikt. Jeg måtte heller ikke ta språkkurs eller -tester for å få gå her. Likevel er det lurt å begynne tidlig med for eksempel fagvalg og learning agreement. Etter min erfaring tar administrasjonen på Københavns universitet seg veldig god tid til å svare på e-poster og liknende. Derfor er det lurt å begynne på learning agreementen så snart du har fått fagene dine, slik at du får signaturene du skal ha i tide.

Undervisningsformer

Begge fagene jeg har hatt besto av to tretimers-forelesninger i uka. Resten av tida var det selvstudie. Eksamensformen varierer imidlertid: Det ene faget har én online-eksamen over fem dager med alle hjelpemidler, mens den andre har "vanlig" fysisk eksamen på fem timer. Obs! Merk deg at mange fag ved universitetet har eksamen i januar, så forbered deg på å måtte betale for en svipptur til København etter jul, når meste semester i Bergen allerede er i gang.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange spennende emner å velge mellom. Selv hadde jeg problemer da jeg skulle velge fag online, men dette løste seg til slutt (riktignok etter mye masing). Jeg gikk for to fag i et emne jeg interesserer meg for, men som har vært litt krevende. Men jeg vet at det finnes flere fag som er nesten skreddersydd for utvekslingsstudenter - mye ekskursjoner rundt i Københavnsområdet, alt foregår på engelsk, eksamen før jul og enkle temaer (typ "scandinavian culture"). Det er slike fag de fleste av vennene mine her har, og de er også veldig fornøyde.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye av fagene mine, og det har vært deilig å få en liten pause fra det jeg vanligvis studerer. Det er en flott mulighet til å prøve seg på noe annet. På forhånd stresset jeg litt over at begge fagene mine foregikk på dansk, men dette har knapt vært et problem. Professorene har stort sett vært veldig tydelige, og om det er enkeltting jeg ikke har forstått, har jeg fått hjelp av sidemannen. Jeg ble veldig fort vant til å høre dansk rundt meg, og etter bare en to ukers tid følte jeg at jeg forsto 95% av det som ble sagt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet har flere campus fordelt utover byen. Jeg tilbrakte tiden min på Søndre Campus i bydelen Amager. Det er et veldig flott og moderne campus med en fantastisk kantine og stort uteområde. Jeg trenger kanskje ikke si at København i seg selv er en fantastisk kul by. Masse gøy sightseeing, koselige nabolag, stabilt vær, superbra kollektivsystem (t-banen går ca annenhvert minutt 24 timer i døgnet) og det føles veldig trygt å gå overalt, selv midt på natta. Og alltid noe å finne på:)

Bustad

Dette er nok den vanskeligste delen av forberedelsene. København er en veldig populær by, og en del dyrere å bo i enn Bergen. Det finnes billige studentboliger a la Sammen, men de fleste hadde lange ventelister på over et år, så jeg ga fort opp på det. Jeg fant min bolig med appen "Boligportal". Det var ikke lett, og krevde at jeg boligsøkte som en fulltidsjobb i en uke eller to. Men fikk napp til slutt, riktignok med dobbelt så høy leie som hjemme i Bergen. Jeg bodde i bydelen Nørrebro, som jeg kan anbefale på det varmeste - det var virkelig essensen av det du forestiller deg at København skal være.

Sosialt miljø

Å få venner var noe jeg stresset litt over i forkant. Her må jeg bare si: Møt opp på introdagene for utvekslingsstudenter! Utvekslingsstudenter er virkelig de letteste folka i verden å bli venn med: Alle vil ha venner, alle vil se byen og oppleve så mye som mulig i løpet av semesteret. Det går egentlig helt av seg selv, jeg har fått utrolig mange venner fra alle mulige land, og egentlig vært mer sosial enn vanlig. Men hvis du har et stort ønske om å få danske venner, kan du fort bli skuffa. Det var ikke lagt opp til at vi skulle "integreres" noe særlig fra universitetets side, ettersom vi hadde separate introdager, mens danskene hadde sin introuke. Og dansker er jo som nordmenn ikke de letteste å bli kjent med. Jeg ble kjent med flere dansker i fagene mine, men det var ikke de jeg brukte fritiden og helgene med. Utvekslingsmiljøet er litt som sin egen boble sånn sett, men det syntes jeg egentlig var helt greit. Det sosiale har nok vært det minst utfordrende med hele denne turen. Men som sagt: Dra på introdagene!

Profesjonsstudiet i medisin - haust 2022

Profesjonsstudiet i medisin - haust 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Undervisningsformer

Det er mye lengre dager enn jeg er vant til fra UiB - enkelte dager er med forelesninger og gruppeøvelser fra kl 8 til kl 17. Dette er selvfølgelig avhengig av hvilke fag man tar, men det var en overgang for meg. Det er mye gruppetimer, og jeg føler at man blir fulgt opp godt. Det er forventet at man skal jobbe mye med fagene, men mange danske studenter har jobb ved siden av studiet, så det er ikke uoverkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg reiste på et frisemester fra mitt egentlige studie, og tok kun frie emner. Det er endel emner man kan ta som er åpne for alle, men det er for det meste førsteårsemner og introduksjonsemner. Fordi jeg ikke har hatt så mye bakgrunnskunnskap ift de fagene jeg har valgt i København, har jeg kun introemner. Hvis man er tidlig ute, er det mange flere emner som er åpne og som virker morsomme å ta, feks friluftsliv, men jeg var dessverre for sent ute til å ta disse.

Fagleg utbyte og språk

Det er som sagt forventet at man jobber mye med fagene. Språket blir man fort vant til, man må bare lære seg de ordene som er forskjellige på norsk og dansk. Ellers er det også fag som går på engelsk, og danskene er som regel flinke i engelsk.

Universitetsområdet og byen

København er utrolig fin og spennende, det er masse som skjer hele tiden og overalt. Byen er stor, og det er mange forskjellige universitetsområder. Jeg har for det meste vært på Frederiksberg og Nørrebro, men det er andre steder også. Studentene er ikke en så stor del av byen som i Bergen, men det er en veldig god studieby. Selv om byen er stor og mye større enn Bergen, er det lett å komme seg rundt, spesielt med sykkel. Det er for det meste flatt her og det er veldig trygt å sykle i trafikken, i tillegg tar det kort tid å komme seg rundt og man får litt trening og frisk luft. Sykkel anbefales veldig! Ellers går det busser og metro som går veldig ofte - kollektivtransporten er veldig god. Det betyr også at man ikke må bo midt i sentrum eller rett ved siden av universtitetsområdet, det er mange steder som er fine.

Bustad

Jeg flyttet inn med kjæresten min, og var heldig med at moren hennes kjente noen som kjente noen som ville leie ut til oss. Men det er i forskjellige facebookgrupper de fleste boligannonser og leietilbud legges ut. I København er det veldig mange boliger som legges ut på kort varsel - noen annonser som blir lagt ut skulle helst hatt innflytter i går. Derfor kan det muligens være vanskelig å finne bolig lang tid i forveien, men hvis man venter for lenge må man gjerne bare ta det man får. Som sagt har jeg ikke prøvd facebookgruppene. og jeg har hørt fra andre at man må begynne å lete med en gang man får vite at man får plass på utveksling.

Sosialt miljø

Jeg flyttet ned med kjæresten min, og ingen av oss tilhører noe studieprogram dette semesteret. Vi har derfor ikke kommet inn i noe stort studiemiljø, men heller holdt oss for oss selv og venner fra tidligere. Jeg har hørt av andre at det er et godt sosialt miljø for de som tilhører et spesifikt studieprogram. Jeg tror at det er lettere for nordmenn å bli inkludert i det sosiale miljøet i en klasse fordi det ikke er en så stor språkbarriere, i tillegg til at det ikke er så store kulturforskjeller, og man kan lett få mange danske venner om man prøver å legge om litt til dansk.

PRPSYK - HØST 2022

PRPSYK - HØST 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å skaffe seg sykkel, enten om du kjøper en brukt eller om du leier en. Jeg var heldig med å finne leilighet fordi jeg kunne bo hos en venn, men tror det kan være ganske vanskelig å finne sted å bo, så lurt å være tidlig ute med dette. I tillegg kan det være greit å kontakte universitetet for å få info om arrangementer for utvekslingsstudenter. Dette er fordi det virker til å være noe rart med e-posten man får av universitetet, så ikke alle får tilsendt all informasjonen.

Undervisningsformer

På Københavns Universitet kan man ha ulike typer emner, for eksempel forelesningshold, seminarhold og praksishold. Jeg hadde ett fag på engelsk og to på dansk. Det ene faget var et seminarhold, som i stor grad bestod av diskusjoner i liten gruppe. De andre fagene var forelesningshold, som organiseres på liknende måte som ved UiB, men som i enda større grad åpner for deltakelse og diskusjon blant studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Med tanke på at man ikke har valgfag på psykologi profesjon og derfor er nødt til å erstatte emnene UiB tilbyr, er det ikke et stort utvalg emner man kan velge mellom. Det har ikke vært vanskelig å finne emner som kan erstatte de UiB tilbyr, og jeg er veldig fornøyd med undervisningen her.

Fagleg utbyte og språk

I starten var det noe vanskelig å følge undervisningen og diskusjoner på dansk, men dette kom seg med tiden. Mitt faglige utbytte og interessen for fagene var litt varierende, men jeg er stort sett fornøyd. De fleste foreleserne var svært engasjerende og dyktige. I tillegg er de mye mer opptatt av kritisk tenkning på KU enn hva de er på UiB, noe som virkelig er spennende å øve seg i.

Universitetsområdet og byen

Campus var flott og stort, med mange forskjellige bygg. Etter å ha blitt kjent med organiseringen av byggene var det greit å komme seg rundt. København er en utrolig deilig by med fantastiske restauranter og veldig bra shopping. Lurt å spare penger til utveksling her!

Bustad

Jeg var så heldig at jeg fikk bo billig hos en venninne. Ellers tror jeg det dessverre er ganske vanskelig å finne leilighet i København.

Sosialt miljø

Dansker er ikke alltid så interessert i å bli venn med nordmenn, og derfor er det ikke alltid lett å få venner som faktisk er danske. Dette handler også mye om språk og at mange dansker ikke forstår norsk så godt. Når det er sagt, så er de danskene som faktisk er interessert i å bli kjent fantastiske mennesker! Også er det mange utvekslingsstudenter her.

PRPSYK - HØST 2022

PRPSYK - HØST 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne seg et sted å bo, da det kan være veldig vanskelig å finne bolig fra slutten av juli. Jeg fant bosted på dba.dk (dansk motsvarighet til finn.no) og var veldig fornøyd med dette. Jeg anbefaler å lage en bruker på søke etter bosted der. Det kan også være nyttig å bruke facebookgrupper, slik som «Nordmenn i København» og «Norske studenter i København», for å finne kollektiv/leilighet.

Undervisningsformer

En blanding av forelesninger, seminarundervisning, og litt gruppearbeid. Generelt er nivået lavere enn på UiB, med færre obligatoriske undervisningsmomenter. I to av fagene hadde jeg noen oppgaver under semesteret, og hjemmeeksamen på slutten. I et av fagene hadde vi ikke eksamen, men kun obligatorisk oppmøte på seminarer, skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner i klassen.

Vurdering av emnetilbodet

KU tilbyr mange forskjellige fag, hvor noen danske fag ikke er åpen for utvekslingsstudenter. Dersom en skal utveksle fra profesjonsstudiet i psykologi under høstsemesteret og må finne tilsvarende fag til de norske er det svært begrensede valgmuligheter. Det er viktig å merke seg at eksamensdatoene for høstsemesteret på KU overlapper med vårsemesteret på UiB. Dette ordnet seg derimot veldig lett for min del, da KU var veldig imøtekommende med å tilby et digitalt eksamensalternativ i januar.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok to fag på dansk og et fag på engelsk. Dersom en har lyst å utfordre seg selv språklig anbefaler jeg å ta danske fag med andre danske profesjonsstudenter. Jeg opplevde likevel en språkbarriere under de danske seminarene (fremfor alt i begynnelsen av semesteret), hvor jeg ikke alltid ble helt forstått av de andre danske studentene. Jeg fikk mye faglig utbytte i de danske fagene jeg tok (som hadde mer klinisk og praktisk fokus).

Universitetsområdet og byen

KU består av 35 forskjellige bygg som er spredt over byen. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ligger relativt sentralt rett ved den botaniske haven. Som by har København mye å tilby, og den beste måten å ta seg rundt er med sykkel.

Bustad

Anbefaler å bruke dba.dk og facebookgrupper, slik som «Nordmenn i København» og "Norske studenter i København" for å finne bosted. KU tilbyr begrenset med boende på campus, men husleien tenderer å være veldig høy.

Sosialt miljø

De fleste andre jeg ble kjent med på universitetet var andre utvekslingsstudenter, og før semesterstart arrangerer universitetet arrangementer for utvekslingsstudenter. Det var ganske utfordrende å bli kjent med danske studenter, da jeg opplevde at det var en større språkbarriere enn forventet. Studentorganisasjonene på KU arrangerer også foredrag og andre arrangementer under semesteret som kan være verdt å få med seg.

Lektor i historie/religion - vår 2022

Lektor i historie/religion - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av oppholdet meldte jeg meg inn i ANSA, som sto for en rekke arrangementer. Dette gjaldt blant annet 17.mai feiring, bowling og bar til bar. Dette var en fin måte å møte andre norske studenter på.
Jeg hadde også snakket med et par stykker via sosiale medier, som jeg hadde avtalte å møte den første uken. Da jeg reiste alene og ikke kjente noen fra før, opplevde jeg dette som en svært god måte å skape et større nettverk på. Dersom du reiser alene vil jeg derfor anbefale å sende melding til en du ser er i samme situasjon som deg!

Undervisningsformer

Undervisningen i Danmark kan minne om undervisning på videregående i Norge. Det er mindre klasser (rundt 30 stk), og vi hadde en rekke samtaler i plenum og i mindre grupper. Jeg erfarte at dette bidro til mye læring, og det krevde at en fulgte undervisningsplanen gjennom hele semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i København har en rekke valgmuligheter for fag, både på dansk og på engelsk. Du merker at lærerne er svært interesserte i å undervise, noe som skaper et bra opplegg. Jeg erfarte at de fleste som jeg ble kjent med generelt var fornøyde med skolen.

Fagleg utbyte og språk

Dansk er utfordrende i starten, men det kommer seg raskt. Generelt var det lettere for meg å forstå dansk, enn det var for danskene å forstå norsk. Mange nordmenn som hadde bodd i Danmark for en lengre periode, hadde lært seg dansk flytende.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i København har fakulteter ulike steder i byen. Jeg var på Søndre Campus, som var svært nytt og moderne.

Bustad

Jeg bodde på studentbolig (UMEUS), da jeg ikke fant et kollektiv. Jeg kan anbefale dette som et alternativ!
Generelt burde man være tidlig ute med å se etter bolig.

Sosialt miljø

Jeg erfarte at det var lettere å bli kjent med folk på eget initiativ, fremfor i klassene. De jeg ble kjent med var folk som jeg hadde kontaktet, eller som hadde tatt kontakt med meg.

Master i kunsthistorie - Vår 2022

Master i kunsthistorie - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å sette seg inn i vertsuniversitetets regler, spesielt i forhold til eksamen. Jeg selv gikk på en liten smell i forhold til pensum/bibliografi-krav her nede.
Forvent heller ikke at all informasjonen blir formidlet til deg. En må ofte lete litt etter ting selv.

Undervisningsformer

Supert. Begge professorene jeg har hatt dette semesteret har lagt opp utfordrende, spennende og inviterende kurser. Pensum har vært lett tilgjengelig, forholdet mellom forelesning/diskusjon er godt lagt opp og pensummengden er krevende men overkommelig.

Vurdering av emnetilbodet

Kjempedårlig.
Jeg fikk ikke velge fag. Etter at søknaden min hadde blitt godkjent fikk jeg beskjed av Universitetet i København at det kun var 2 mulige fag å velge for meg på utveksling på Master i kunsthistorie. Disse to fagene var ikke noen av de jeg hadde sett meg ut på forhånd.
Dette burde informeres og kommuniseres fra både Universitetet i København og Bergen. Hvis jeg hadde visst dette på forhånd hadde det sannsynligvis ført til at jeg hadde valgt et annet universitet å dra på utveksling til.

Fagleg utbyte og språk

Har lært meg dansk og det er fett.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet i København ved Amager er kjempefint, godt tilrettelagt, lyst og åpent. Ingen problem å finne leseplasser. Godt vegetarisk mattilbud og behagelige rom.

Bustad

Det kan være litt vanskelig å finne bolig i København og det hjelper dessverre å kjenne noen som bor i byen allerede.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet kunne vært bedre, men det kommer nok av at man er på master-nivå og de sosiale miljøene har satt seg litt hos folk. Regner med det er bedre på Bachelor-nivå. Som nordmann i Danmark er det også dessverre lett å falle inn i et mønster hvor man henger mest med andre nordmenn.

Vår 2022 - MA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Vår 2022 - MA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du har tenkt deg å dra til København på utveksling vil jeg gi deg et veldig standard tips først, men som vil spare deg stress dersom du starter tidlig. Få utvekslingen godkjent tidlig, og finn deg leilighet/studentbolig så snart utvekslingen er godkjent. Jeg fikk vite at jeg kunne dra til København relativt sent av diverse grunner, og de billigste og beste leilighetene var for det meste tatt allerede. Det endte bra til slutt, og jeg hadde en fantastisk utveksling. Spar deg for stress og frustrasjon, og start tidlig :)

Det kan være noe å tenke på om du vil melde flytting til Danmark når du er der. Universitetet anbefaler det, da en del ting blir mye lettere å få gjennomført dersom du får et dansk personnummer (CPR-nummer), som f.eks. helsehjelp, apotek og andre administrative greier. Dette får du når du folkeregistrerer deg i Danmark, og det er en relativt kjapp og smertefri administrativ prosess. Det kan bli litt byråkrati når du skal vende tilbake til Norge derimot, så dette er en vurdering du må ta selv. Jeg fikk dansk personnummer, og det gjorde en del ting lettere.

Det siste tipset jeg vil gi deg er å lære deg noen vanlige danske ord, og lære deg det danske tallsystemet. Disse to kombinert vil hjelpe mye. Utover det så er det lurt å høre på dansk musikk før du drar, så du blir eksponert til dansk uttalelse og hvordan ulike ordlyder høres ut, her kan jeg anbefale Kim Larsen :) Å lese danske nyheter vil også hjelpe, f.eks. avisen Berlingske, da du vil bli vandt til hvordan dansker bygger opp setningene sine. Mye av språkforvirringen for nordmenn når vi snakker med dansker er en kombinasjon av at vi ikke kan deres mest brukte danske daglige ord, ikke er vandt til danske ordrekker og kommabruk (f.eks. "min far" istedenfor "faren min"), og til slutt uttalelsen. Men dansk uttalelse er ikke noe problem dersom man kan de vanligste ordene og er vandt til hvordan de sier setninger.

Til slutt vil jeg råde deg til å investere i en sykkel! Her kan du kjøpe privat, eller leie en sykkel fra Swapfiets. Er så deilig å tråkke rundt i Køben på en Amsterdam-sykkel i solen, og det er et ekstra effektivt transportmiddel da hele København er flatt :)

Undervisningsformer

De fagene jeg hadde på statskundskab (statsvitenskap) var på engelsk da de var forbeholdt utvekslingsstudenter/internasjonale studenter, men det var noen dansker (og svenske studentpendlere fra Malmö) som hadde disse fagene. Mye av undervisningen ved Universitetet i København foregår i klasseforelesninger, lignende til slik det var på videregående. Det er forventet at studentene bidrar aktivt med i forelesningene. Det er mye gruppearbeid og diskusjoner, noe professorene legger opp til. Jeg hadde et metode-fag i klinisk psykologi, da det var obligatorisk å ha. Dette var veldig gøy, da underviseren snakket på dansk, og halve klassen var dansker (andre halvdelen nordmenn).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnene på statskundskab var veldig interessante. Det er mange fag som er orientert rundt sikkerhetsstudier/forsvarsstudier/krisehåndtering, og KU (Københavns Universitet) har et eget institutt for forsvars- og sikkerhetsstudier. På dette instituttet var det for det meste statsvitere, noe som fører til at mange av fagene er orientert rundt det! Dette passet veldig godt for meg, da dette er et av mine interesseområder. Liker du temaer som disse, vil fagtilbudet ved statskundskab ved KU passe bra for deg. Det var som regel 2 forelesninger hver uke i hvert fag.

Fagleg utbyte og språk

Et aspekt ved utvekslingen som var ekstra morsomt var det med språk. Jeg ble mye bedre til å snakke engelsk, og til slutt stoppet jeg å tenke over at jeg snakker engelsk til folk - det kom bare naturlig, da de jeg bodde med var fra utenfor Skandinavia, og man henger mye med internasjonale studenter generelt på utvekslingen. Det at man blir bedre i engelsk skjer vel med alle utvekslingsstudenter, men det som var ekstra morsomt med København er jo det danske språket. Det var rett og slett veldig gøy å være norsk i Danmark, da man med noen språklige justeringer blir forstått på morsmålet sitt! Lærer man seg de 5 vanligste danske ordene som er annerledes på norsk (f.eks. 'måske' = 'kanskje'), samt tallsystemet, og bruker disse aktivt, så er det lite i veien for Københavnere å forstå deg. Resten av språkforståelsen handler bare om å bli vandt til den danske uttalelsen, men dette gjelder begge veier for både dansker og nordmenn. Som en nordmann ender man nesten opp til slutt med å tale riksmaal når man er med dansker. Nå er jeg for så vidt fra Oslo og har en tilsvarende dialekt, noe som kanskje kan gjøre den muntlige språkforståelsen ovenfor dansker litt lettere enn hvis jeg hadde en mer utpreget dialekt, men dette må ikke stanse deg dersom du er fra f.eks. Vestlandet. Jeg kjente flere diverse vestlendinger der nede som sa det gikk helt fint med det språklige!

Universitetsområdet og byen

Universitetet i København er veldig fint, og har forskjellige campus fordelt i alle forskjellige deler av København by. Det er et gammelt universitet, og man får følelsen av at det har gamle tradisjoner og bygninger, noe de har. Selve København by er en utrolig vakker by. Hele byen ser ut som Frogner i forhold til arkitektur, bare at bygningene er enda større. Gatene er store og brede, og det er sykkelveier overalt. Det er mange storslagne bygninger og severdigheter i København som vi ikke har tilsvarende i noen norske byer - man får følelsen av at dette er en ordentlig storby. Selve byen vil du ha mye tid til å utforske, og bare av at du kommer til å måtte bevege deg til forskjellige arrangementer i byen vil gjøre at du automatisk vil se de fleste delene av byen, men jeg vil absolutt anbefale deg å kjøpe deg en kaffe, ta med deg en venn og utforske byen bare for å utforske!

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene i København bodde i studentboliger som sikter seg inn på utvekslingsstudenter. Studentboligene er av en høy standard, men noen kan være nokså dyre. Jeg var heldig og fikk leilighet i en bygning som heter Signalhuset, der det bor mange andre utvekslingsstudenter. Har var det god kvalitet på leilighetene, og leien var på ca. 5000 norske kroner. Jeg vet det er mange som leier på det private markedet, så det kan absolutt være noe å vurdere. Studentbolig fungerte ihvertfall bra for meg!

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø på utveksling på statskundskab. Vi var en gruppe på 80 utvekslingsstudenter, der hver hver student fikk en mentor (dansk statskundskab student) som skal introdusere deg til København. Dette innebærer å ta seg en øl på byen noen ganger, men og hjelp til rent praktiske og administrative greier. Vi utvekslingsstudenter ble godt kjent, og vi ble en stor gjeng. Flere ganger i uken var det ting som skjedde, arrangementer eller en eller annen fest med utveksklingsgjengen, så det er masse du vil kunne bli med på! Videre kan jeg anbefale deg å bli med i en dansk studentgruppe/idrettsgruppe, på denne måten vil du bli godt kjent med dansker. Dansker vil alltid være glade for å få inn en nordmann i sine omgangskretser, og det er rett og slett sjovt (morsomt) å henge med dansker som en nordmann!

Vår 2022 - BA i medier og kommunikasjon

Vår 2022 - BA i medier og kommunikasjon

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å lete etter et sted å bo. Det er enklest å finne bosted hos andre nordmenn, de kan du f. eks. finne på facebook gruppen "Nordmenn i København".

Om du tar fag på dansk får du et større emnetilbud.

Undervisningsformer

Det er generelt et stort fokus på samarbeid. Jeg har levert gruppeoppgaver som eksamen i begge emnene jeg har hatt på KU.
Undervisningsformen ligner mer på VGS enn det den gjør i Bergen.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner, særlig om du tar emner på dansk. Vær imidlertid klar over at det kan være vanskelig å bli kjent med dansker, og at du mest sannsynelig ikke er i klasse med andre som er på utveksling om du velger å ta fag på dansk.

Fagleg utbyte og språk

Emnet "Digitalt design" var ekstremt godt, og ga praktisk erfaring som jeg har savnet på UIB. Anbefales.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by. Kjøp sykkel så snart du ankommer!

På Københavns Universitet ligger medievitenskap under Humaniora. Fakultetets områder kalles KUA og ligger på Amagerbro, en liten sykkeltur (eller tur med metroen) fra sentrum.

Bustad

Start så tidlig som mulig.
DIS kollegierne (dis.dk/kollegier) kan være enklere å få plass på som utvekslingsstuderende.

Sosialt miljø

Det er enkelt å bli kjent med andre nordmenn, men vær forberedt på at det kan være vanskelig å bli kjent med dansker.

Dra på fredagsbar! "Roland Bar" (dO u G3t It?) er instituttets bar/cafe, hvor det er vanlig å ta en øl med medstudenter etter undervisning på fredager. Du kan også dra på de andre instituttenes fredagsbarer, hvis du føler for det.
(https://kukua.dk/roland-bar)

Min erfaring er at det også kan være lurt å møte mennesker andre steder enn på studiet:
Du kan for eksempel melde deg inn i idrettslag gjennom KU Studenteridræt (https://www.kustudenteridraet.dk/log-ind/find-dit-hold/),
eller bo på kollegie (Studieboliger, ofte med delt kjøkken).

Vår 2022 - BA i Medier og kommunikasjon

Vår 2022 - BA i Medier og kommunikasjon

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke så mange ting man må gjøre før man som norsk statsborger flytter til København for å studere, men hvis man skal bo der mer enn 6 måneder, må man melde flytting dit. Du kan også gjøre det selv om du skal bo der kortere, for å få enkelte fordeler (sundhetskort, MobilePay (dansk Vipps), dansk konto, osv.), men jeg ville ikke gjort det i hovedsak på grunn av unødvendig byråkratisk stress ved hjemreise igjen til Norge.

Skaff forsikring. ANSA har skreddersydde forsikringer for studenter på utveksling til rimelig pris, i tillegg til at de kan brukes som ressurs hvis man lurer på ting relatert til det å bo i Danmark, osv.

Ellers ville jeg flyttet et par uker før semesterstart, hvis mulig, for å bli kjent med byen, skaffe sykkel (kan anbefale Swapfiets) og ikke trenge å stresse rett før semesterstarten.

Undervisningsformer

Dette vil selvsagt variere ut i fra hvilke fag man tar, men det er mye det samme som i Norge er mitt inntrykk. Jeg tok et emne i medievitenskap og et i kunstledelse, hvor jeg hadde 2-3 klasseroms-forelesninger hver uke som varte 3 timer. Jeg har hørt om andre som har hatt utflukter, seminarer, workshops, større forelesninger, osv. Vi hadde ingen obligatoriske krav annet enn eksamen, men dette varierer nok ut i fra hva man studerer.

Vurdering av emnetilbodet

Etter min oppfatning tilbyr KU veldig mange ulike emner, men det er ikke nødvendigvis så enkelt å navigere på nettsidene og finne den informasjonen man leter etter. Hvis det er noe man lurer på, eller ikke finner ut av, eller hvis du for eksempel lurer på om du kan ta et emne selv om det ikke står at du kan ta det: Send mail og spør!

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et fag på engelsk og et på dansk. Jeg tror det går fint for de fleste å ha undervisning på dansk, spesielt det skriftlige, men hvis du er veldig dårlig i dansk finnes det mange emner som er på engelsk. Det faglige utbyttet er det du selv gjør det til, men alle foreleserne jeg har hatt på KU har vært veldig kompetente. Det er ikke nødvendigvis alltid lett å være flink student og lese godt når man bor i en spennende, og kul by som København, men legger man ned en god og stabil innsats får man godt med faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

København Universitet er et stort universitet og har mange fakulteter spredt rundt omkring i København. Jeg hadde all min aktivitet på Søndre Campus som ligger i Amager, sør for sentrum. Det er et stort campus, med flotte lesesaler og biblioteker, caféer og kantiner, barer osv.

København er en ganske stor by, men det er fremdeles stort sett mulig å sykle overalt (og sykkel MÅ du nesten ha). Hvis du ikke orker å sykle, det er for langt, eller av andre grunner ikke ønsker å sykle, så er det veldig godt kollektivtilbud, med både Metro, busser og tog.

Bustad

Det er lurt å være tidlig på utkikk etter plass å bo. Jeg var ganske sein på å begynne å lete, men var heldig å få tak i et rom gjennom en venn – alle er ikke like heldige. København er en veldig populær by og det er mange studenter. Dermed er det ganske stor konkurranse på leiemarkedet og det er generelt ganske dyrt å leie. Det finnes offentlige studentboliger, men jeg leide gjennom det private leiemarkedet. Det går stort sett fint, men pass på at kontrakt og eventuelle andre formaliteter er i orden så man ikke blir lurt. Jeg vil anbefale å bli med i Facebook-grupper, som Nordmenn i København og andre grupper som fokuserer mer på leiemarkedet. Det finnes veldig mange populære grupper.

Sosialt miljø

Det er veldig mange studenter i København, så det er gode muligheter for å være i sosiale miljøer. Det går an å engasjere seg som frivillig på for eksempel studenthuset, det er fredagsbar, dvs. fest på campus hver fredag, og det er mange likesinnede som er interessert i å være sosial. Jeg synes det var lettest å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og andre nordmenn. Det var ingen sosiale initiativ fra universitetet i starten av semesteret, men det kan være på grunn av det var mange med korona i akkurat den perioden, rett før og etter gjenåpning. Men jeg tror ikke det finnes noe fadderuke eller noe sånt, så det gjelder å være litt på ;-)

BA i sosiologi - vår 2022

BA i sosiologi - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Pakk smart, følg UiB sin sjekkliste om utveksling, glede deg.

Undervisningsformer

Undervisningen ble tilbudt delvis digital og alltid forelsesning. Godt opplegg og gode forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var godt! Mye å velge mellom og mange interessante emner.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde både danske og engelske fag, og da man lærte seg bedre dansk etterhvert var det ikke noe problem å ha danske fag. Hvis man er fra Skandinavia har man hvis man velger et dansk fag rett til å skrive på norsk, noe som gjorde det deilig med variasjon i språk. I forhold til de engelske fagene fikk jeg god og bedre erfaring med å lese, skrive og forstå akademisk engelsk. Jeg vil vurdere mine egne ferdigheter i engelsk bedre nå enn da jeg dro.

Universitetsområdet og byen

Det var flere universitetsområder ved KU man kunne velge å lese ved. Undervisningene som jeg hadde på CSS var i et gammelt erverdig bygg som var veldig koselig og hadde gode lunsjmuligheter og uteområder. Noe gammelt og dårlig luft innendørs, men ellers supert. Det nye campuset på Islands Brygge var der jeg satt å skrev eksamnene mine da dette er et nybygg som både er pent, smart og luftig. Alt i alt god opplevelse med universitetsområdene. Byen var helt fantastisk, ble helt forelsket i København. Veldig bra shopping, uteliv, sjarm og mye å finne på.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv med to gutter, noe som fungerte utmerket. Det var veldig vanskelig å finne et sted å bo, spesielt kollektiv, så det anbefales å være tidlig ute med dette. De fleste vennene jeg fikk der nede bodde i overpriset (objektivt sett) studenthybler. Dyrt å bo i København, så vær tidlig ute og smart, samtidig som man ikke skal være for kritisk til hvor man vil bo.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var upåklagelig. Universitetet satt igang møte med andre utvekslingsstudenter ved studiestart, og hadde til og med en egen app galt "goin", som basically var som Tinder for å finne venner blandt andre utveklingsstudenter. Det tok dermed ikke lang tid før jeg fikk et godt sosialt miljø, og sitter nå igjen med venner for livet. Her gjelder det også å være open minded i starten, da man finner sine mennesker og klikker underveis. Personlig valgte jeg å være med hovedsaklig nordmenn og svensker, i etterkant angrer jeg litt på at jeg ikke ble kjent med flere nasjonaliteter.

Vår 2022 lektor historie/religion

Vår 2022 lektor historie/religion

15.01.2022 - 15.06.2022

Undervisningsformer

Jeg hadde forelesninger, men vil si det heller gjenspeilet norske seminarer eller mer en type undervisning fra videregående skole. Vi var få i klassen og det ble forventet at man hadde forberedt seg til timen (lese tekster, artikler, bøker osv.) og at man var muntlig aktiv.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte finne emner som hadde samme innhold som emnene jeg skulle tatt i Bergen. Det var litt mer krevende enn om jeg hadde hatt frie emner, men gikk fint. Stod godt beskrevet på universitetets hjemmesider.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var i Danmark så jeg hadde all undervisning på dansk. Forstod mer og mer dansk, og jeg skjønte fort hvilke norske ord som måtte byttes ut for å gjøre seg forstått.

Universitetsområdet og byen

København var helt fantastisk! En stoooor campus og superfint område. København er en by jeg 100% vil tilbake til - anbefales på det fulleste.

Bustad

Litt krevende å finne sted å bo. Det meste skjer over facebook i ulike grupper der folk legger ut ledige rom i kollektiv, leiligheter osv. Det er mange som er på jakt etter sted å bo der, så er mange om plassene. Jeg bodde på UMEUS som er et studentkollegium. Her blir du en del av et studentfellesskap med flest danske studenter, men også andre internasjonale.

Sosialt miljø

Møtte mange andre norske utvekslingsstudenter og fikk et miljø gjennom UMEUS. Cph er en by der det skjer mye, og vil også anbefale ANSA sine arrangementer.

Vår 2022 - lektor i nordisk

Vår 2022 - lektor i nordisk

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med å se hvilke emner universitetet tilbyr og når påmeldingsfristen går ut. Noen ganger kan påmeldingsfristen til et emne gå ut allerede tidlig i desember, selv om kurset ikke starter opp før i februar.

Forbered deg på at det kan ta lang tid å få kontakt med administrasjonen når du er utvekslingsstudent. Ofte må man henvende seg gjennom flere ledd for å få hjelp.

Undervisningsformer

Forbered deg på at det legges mer vekt på selvstendighet i forbindelse med forberedelser til forelesningene, og at det i større grad forventes at man deltar aktivt i undervisningen. Ofte vil foreleser forvente at man har satt seg inn i stoffet på forhånd, slik at forelesningene blir mer kontemporære debatter og forelesers refleksjoner rundt pensum. Derfor kan du forvente at generell innføring i temaer er noe du kanskje må sette deg inn i på egen hånd.

Vurdering av emnetilbodet

Høy kvalitet på undervisere og emner. Høy kvalitet betyr imidlertid også at nivået var ganske høyt. Dette merkes både på forventninger fra foreleser, og på innsatsen til studentene.

Fagleg utbyte og språk

Personlig var det største faglige utbyttet å arbeide selvstendig med en lengre oppgave som jeg måtte skrive på engelsk. Her måtte jeg finne alt av kildemateriale selv, og hadde frihet til å skrive om noe som interesserte meg. Fikk god oppfølging av foreleser dersom jeg hadde behov, men var stort sett overlatt til meg selv.

Ellers levde ikke alle emnene helt opp til forventingene mine. Dette var muligens fordi nivået var noe høyere enn hva jeg var vandt med, og at man vektlegger ulike ting i undervisningen i København og i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Jeg gikk på humanistisk fakultet, og her var standarden svært høy. De holder til i samme lokaler som jussfakultetet, og var helt nyoppusset. Her finner man også gode kantiner som tilbyr både vegetarmat og annen mat av høy kvalitet til grei pris. Masse plass på lesesal og trivelige lesesalplasser.

København forøvrig er en fantastisk by med et rikt kulturliv. Det kan være overveldende i begynnelsen, men man finner frem ettervært. Et av de beste rådene man kan gi i denne forbindelse er å skaffe seg en sykkel så fort som mulig. Swapfiets er en grei tjeneste å bruke for studenter i denne forbindelse. Købehavn er en stor by, og uten sykkel kan det ta lang tid å komme seg rundt til fots. Kollektivtilbudet er forøvrig godt, men nokså dyrt. Metroen går hele tiden, og er god å ha når man skal hjem i helger og lignende. De fleste studenter virker imidlertid til å benytte seg av sykkelen.

Bustad

Å finne bolig i København kan være vanskelig. På det private leiemarkedet er det krevende for utvekslingsstudenter å finne et rom. Dette har nok mye å gjøre med at man skal være der over et så kort tid, og at de fleste utleiere vil ha noen som kan bo der lengre. Det finnes diverse facebookgrupper man kan bli med hvor man kan få kontakt med folk som leier ut. Dette kan være til hjelp, men man må ofte sende mange henvendelser før man får svar. Mitt tips er å søke hos Housingfoundation. Dette er et tilbud man får gjennom Universitetet i København. De leier kun ut til utvekslingsstudenter, så det er en veldig fin måte å bli kjent med andre studenter i samme situasjon fra hele verden. Det kan være det er litt dyrere enn hva man kan finne andre steder, men ofte ikke så veldig mye. Dette kan spare deg for mye stress og tid med å finne bolig.

Sosialt miljø

Min erfaring var at det var litt vanskelig å få kontakt med lokalbefolkningen. Her spiller språkbarrieren inn. Mange dansker har problemer med å forstå norsk, og det gjør at samtalene gjerne ikke flyter så godt i begynnelsen. Dette er ting som går seg til etter hvert som man blir litt tryggere i språket selv, men kan være litt utfordrende i starten. Ellers kan det anbefales å engasjere seg i det internasjonale studentmiljøet. Her er det ofte mye lettere å få kontakt med folk som er i samme situasjon. Det kan også føles litt tryggere å kunne kommunisere på engelsk i begynnelsen.

Lektor i historie/religion - vår 2022

Lektor i historie/religion - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før utveksling er det viktig å få med seg informasjonen som UiB gir om erasmus-søknader og generelle tips til hvordan man kommer i gang med utveksling. Forhåndsgodkjenning av fag blir det gitt god informasjon om fra UiB, og man må passe på at man sikrer seg et vertsuniversitet som har et fagtilbud som matcher studieløpet du tar ved UiB. Å ta en tur innom studierådgiver ved fakultetet ditt er også et godt tips til å få orden på søknader og informasjonen.

Undervisningsformer

Ved vertsuniversitetet mitt foregikk undervisningen veldig likt som det jeg var vandt til på UiB. Jeg deltok i internasjonale fag, så undervisningen foregikk på engelsk. Ellers var det obligatoriske innleveringer, forelesninger og seminarer - altså veldig likt slik som opplegget er på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet jeg ble tilbudt ved mitt vertsuniversitet (København Universitet) var noe knapt. Jeg går lektor i historie, og sleit med å finne fag som overlappet med fagene jeg egentlig skulle ta ved UiB. Det var også vanskelig å få meldt seg opp til fagene gjennom KU. Nettsidene ga ikke så god informasjon om hvem som kunne ta hvilke fag. Heldigvis ordnet det seg etter noen samtaler med rådgiver, noen mailkorrespondanser med emneansvarlige ved diverse fag ved KU, og samtaler med medstudenter som også skulle på utveksling til København og befant seg dermed i samme situasjon som meg.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok hovedsakelig miljø og klimafag ved KU, og fikk et godt læringsutbytte. Jeg har lært mye om hvordan grønn omstilling kan fungere i praksis, og hvordan dette kan gjøres mest mulig effektivt. Det er få tema som jeg anser som viktigere enn dette. Jeg lærte meg aldri helt flytende dansk, men lærte meg mange danske gloser som gjorde det enklere å kommunisere med befolkningen der. Mange av medstudentene var internasjonale, så vi kommuniserte mye på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var svært sentralt og enkelt å reise frem og tilbake til. Fasilitetene og byggene var fine og gode for undervisning. At universitetsomårdet lå så sentralt gjorde at det ble enkelt å utforske københavn by også. Jeg rakk å bli veldig glad i byen. Det er mange ting som skjer der, og folk er hyggelige.

Bustad

Det var en utfordring å skaffe seg bolig i København. Letingen etter bolig foregikk hovedsakelig gjennom Facebook-grupper som "Nordmenn i København". Her fant jeg et rom i et kollektiv som lå 10 min utenfor sentrum med sykkel. Jeg bodde med to andre nordmenn, som var svært hyggelige. Man må regne med at det er dyrere å bo i København enn i Bergen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved København universitet var greit. Jeg ble ikke kjent med så mange folk fra Danmark eller andre land. Jeg tilbragte for det meste tid med nordmenn jeg kjente fra før, men fikk også noen venner der. Det er viktig å være engasjert i diverse Facebook-grupper som gjerne er opprettet av Erasmus, og folk på universitetet for å bli ordentlig kjent med andre folk!

BA i samfunnsøkonomi - vår 2022

BA i samfunnsøkonomi - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Finn facebook grupper for utvekslingsstudenter i byen du skal til:) Da kan man finne svar på ulike spørsmål, finne arrangementer og bli kjent med andre studenter!

Undervisningsformer

Hadde for det meste forelesninger med diskusjoner og elev presentasjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Syntes det var et godt og variert tilbud av emner.

Fagleg utbyte og språk

Syntes det var er bra faglig nivå.

Universitetsområdet og byen

Syntes universitetsområdet var fint, men litt vanskelig å finne frem i begynnelsen siden det var mange forskjellige bygg.
Syntes det er en veldig fin by og alltid noe gøy som skjer:)

Bustad

Fikk bolig ved hjelp av universitetet. Bodde litt utenfor byen, men var lett og komme seg rundt med metro eller sykkel.

Sosialt miljø

Det var veldig bra miljø. Var mange arrangementer for studenter.

Sivilingeniør medisinsk teknologi - vår 2022

Sivilingeniør medisinsk teknologi - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne leilighet/rom da det er mye "konkurranse" om rommene og høye priser. Studentboligene i København er også ganske dyre og blir fort tatt, så anbefaler å bruke facebook eller andre nettsider som tilsvarer hybel.no.
Det er også lurt å finne ut av hvilke fag man skal ta så tidlig som mulig, men dette kan man endre underveis. Selv gjorde jeg endringer i løpet av semesteret - men, viktig at det passer i studieløpet ditt!
CPR-nummer (personnummer) er ikke nødvendig å ha, men man får gratis lege som kan være lurt. Om man søker om CPR-nummer er det viktig å vite at men da melder flytting ut av Norge og må møte opp hos Skatteetaten når man flytter hjem igjen.
Til slutt, København er en by man sykler mye, så anbefaler å ha et abonnement hos Swapfiets! Da har man sin egen sykkel for 150DKK/mnd og man leverer den tilbake når man drar hjem.

Undervisningsformer

Det varier fra fakultet til fakultet, men på Naturvitenskaplige fakultetet er det semesteret delt i to (to fag fram til påske og to nye etter påske). Derfor er det mye forelesninger, som regel en halv dag og en hel dag i uken per fag. Gruppearbeid er der mer av enn på MatNat på UiB, men utenom det er det veldig likt UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig mye å velge mellom, men nettsiden deres var lett å bruke for å finne fram til fagene. Det er også egne emner for utvekslingsstudenter om dansk kultur, design og arkitektur. Om du har frie studiepoeng anbefaler jeg å velge et slikt fag! Selv hadde jeg 30 frie studiepoeng dette semesteret, og valgte derfor å ta noen fag som er relevante for graden min og et fag om dansk design.

Fagleg utbyte og språk

Foreleserne jeg har hatt i fagene jeg har hatt var veldig flinke og veldig åpne for at man stiller spørsmål i og etter forelesninger! Alle masteremner er på engelsk, men et fag jeg tok var på dansk. Det er selvfølgelig lettere med engelsk, men man blir fort vandt til dansk.

Universitetsområdet og byen

Jeg var på Nørre campus på Nørrebro, Søndre Campus på Amager og Frederiksberg Campus i Frederiksberg. De tre er veldig store fakulteter så jeg brukte litt tid før jeg husket hvor jeg skulle. Heldigvis kan man alltid spørre noen om hvor et rom er, så det var ikke et stort problem.
Byen er veldig fin med mange forskjellige områder. København har også mye mer å by på enn Indre by, så anbefaler å bevege seg utenfor "turistområdene".

Bustad

Jeg fant et kollektiv på facebook og var veldig heldig med det! Anbefaler å lete på facebook eller andre nettsider, eks dba.dk (danske finn.no), parallelt som man søker på studentbolig (er ikke garantert at du får det). Det er også mange nettsider man kan lete på, men de fleste av de må man betale for å bruke.

Sosialt miljø

Det ble fort et veldig godt miljø mellom utvekslingsstudentene! Alle er veldig åpne for å bli kjent med nye folk, og alle er med på de fleste arrangementene. Det er var ikke så mye i regi av fakultet (fadderordning), så lurt å ta initiativ for å møtes.

BAPS-PSYK - HØST 2021

BAPS-PSYK - HØST 2021

01.09.2021 - 28.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg reiste gjennom Erasmus og fikk dermed mye hjelp fra Erasmus-teamet på UiB som ga god informasjon om hva man skulle huske å søke om og hva man skulle sende inn.
Som utvekslingsstuderende i Danmark oppholder man seg ikke i landet mer enn 6 måneder og må derfor ikke søke om dansk CPR-nummer, men det kan være en fordel likevel spesielt fordi man da har tilgang til en fastlege gratis. Det gjør det også lettere fordi man da kan få post til sin adresse.
København er litt billigere enn Norge når det kommer til å spise ute, feste og handle mat, men så mye billigere er det heller ikke. Derfor anbefales det å ha spart opp litt på forhånd.

Undervisningsformer

Jeg hadde fysiske forelesninger 4 av 5 dager i uken og egne seminargrupper til hvert fag. I forelesningene var studentene mer aktive enn jeg var vandt til fra UiB og stilte flere spørsmål til foreleseren. Det var høyt faglig nivå på både forelesninger og seminarer. Foreleserne var i det ene faget (klinisk psykologi) for det meste innleide psykologer som var spesialister på det de underviste i, dette ga et løft til undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var for meg som studerer psykologi er supert og jeg hadde mulighet til å velge fag fra både 1, 2 og 3 året på bacheloren. Siden jeg reiste med Erasmus skulle 20 ECTS være psykologi, men det var ikke noe problem i og med at tilbudet var stort.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde å få et stort faglig utbytte. Jeg hadde klinisk psykologi og et sosialpsykologifag som var rettet mot samfunnsrelevante hendelser. Dette var to relativt ulike fag, et ble undervist i på dansk og et på engelsk. Jeg synes det gikk helt fint å ha undervisning på dansk og man ble veldig fort vandt til å høre foreleserne snakke noe annet enn norsk.

Universitetsområdet og byen

Jeg gikk på CSS (campus for sundhed og samfund) midt i sentrum som var helt supert. Dette var et stort campus der mange ulike samfunnsfag holdt til. Byen generelt var helt fantastisk og jeg trived utrolig godt! Byen har et stort tilbud både når det gjelder restauranter, uteliv, kultur osv. Det er veldig lett å komme seg rundt og byen er godt tilrettelagt med sykkelstier overalt så klart, men også metro, tog og buss som går hyppig og hele døgnet.

Bustad

Jeg bodde på et kollegie (studenthybel) midt i byen og trivdes veldig godt her. Jeg fikk tilbud om å søke bolig gjennom Housing Foundation som har boliger over hele byen. Det var relativt dyr husleie, men jeg synes det var verdt hver krone med tanke på beliggenhet, standard og hva som var inkludert i leien. Jeg anbefaler å søke gjennom Housing Foundation eller begynne boligjakten tidlig (gjerne med en gang du vet at du har fått plass på Universitetet). Det er mange om beinet på utleiemarkedet i København og man må derfor være forberedt på at leieprisene er høye. Det kan derfor være lurt å ha spart opp litt på forhånd sånn at man ikke trenger å bekymre seg for mye om pengene i perioden man er på utveksling.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var skikkelig bra. Jeg ble i første omgang kjent med andre utvekslingsstuderende på psykologi gjennom en introduksjonsdag som var gull verdt. Alle var veldig åpen og interessert i å bli kjent med andre. Denne introdagen var en viktig ice breaker som gjorde det mye lettere å bli kjent med folk. Alle var veldig inkluderende og inviterte folk med på ting hele tiden. Det ble også satt opp en mentorgruppe for alle på utveksling gjennom psykologi som arrangerte ulike kvelder gjennom semesteret. Etterhvert ble man også kjent med dansker gjennom seminargruppene. I Danmark er studentbarer en mye større greie enn i Norge og disse var veldig populære og en viktig arena for å bli kjent med andre folk på campus. Spesielt torsdagsbarene var veldig populære.

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2021 - 05.01.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ved flytting til Danmark er lite praktiske forberedelser som må til. Alt av telefonabonnement, banktjenester, osv. fungerer også her. Ved opphold mellom 3 og 6 måneder, trenger du heller ikke å CPR-registrere deg (dansk folkeregistrering). Det er imidlertid en forutsetning for å få danske banktjenester, NemID og lignende, dersom du ønsker det.

Undervisningsformer

Ved KU er seminarundervisning i langt større grad normalen enn hjemme - særlig i valgfagene, hvor klassene typisk er relativt små. Skolehverdagen er derfor langt mer preget av klasseromsundervisning. Det er også kvantitativt mer undervisning - ca. 10 timer i uken. Det er imidlertid ikke obligatorisk oppmøte på noe undervisning, og heller ikke krav om obligatorisk oppgave i fagene (med unntak av fagene som har synopsis som en del av eksamensformen).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært godt og man kan finne emner innenfor de aller fleste rettsområder. Det er rundt 75 valgfag man kan velge fra (dansk og engelsk), på enten 7,5 ECTS eller 15 ECTS. Det er imidlertid en forutsetning at det er nok påmeldte til hvert emne. Dersom det er for få påmeldte, vil emnet bli avlyst. Som norsk student kan du også velge blant de danske fagene, og du kan gjennomføre eksamen på norsk. Man kan velge mellom å ha 15+15 ECTS eller 15+7,5+7,5 ECTS. Jeg tok Kapitalmarkedsret, Persondataret og EU Intellectual Property Law. Vanskelighetsgraden i fagene er etter min oppfatning svært varierende. Det samme er eksamensformene. Av erfaring er dette noe som med fordel kan tas i betraktning når fag skal velges.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg har hatt har gjennomgående vært basert på EU-rett som Norge også er bundet av gjennom EØS-avtalen. Sånn sett har fagene gitt et faglig utbytte som er direkte relevant for også norsk juss. Generelt er det faglige nivået høyt. Ellers har jeg også fått prøve meg på muntlig eksamen - som var litt av en ilddåp, men også en fin erfaring å ha med seg.

Jeg har hatt et engelsk og to danske fag. Å bruke engelsk i undervisnings- og eksamenssammenheng har hjulpet på en engelsk som kanskje var litt rusten. Mest verdifullt språklig var imidlertid kanskje de danske fagene. Å lese og høre dansk på skolen har hjulpet veldig på den hverdagslige danskforståelsen. Som student i Danmark er det naturlig nok dansk man hører og forholder seg til oftest.

Universitetsområdet og byen

Juridisk Fakultet ligger på Islands Brygge, rett utenfor bykjernen. Hit er det lett å komme seg til både med sykkel og metro. Fakultetsbygningene er nye, moderne og har alt som trengs av fasiliteter. Ellers er København en fantastisk by, som jeg varmt kan anbefale som utvekslingsdestinasjon. Det er mye å gjøre og se, masser av restauranter og utesteder og det er alltid noe som skjer. Å fylle tiden er ikke vanskelig.

Bustad

Boligmarkedet i København er hett, og det kan være vanskelig å finne bolig. Det er også dyrt. Selv fant jeg bolig på det private leiemarkedet gjennom Facebook. Jeg har bodd svært sentralt, i et kollektiv med tre dansker, og har hatt en svært fin opplevelse med det. Å bo sentralt er noe jeg ville prioritert i boligjakten.

Mine tips: Meld deg inn i Facebook-grupper som 'Nordmenn i København' og 'Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N, S og K'. Vær tidlig ute. Pass deg for useriøse utleiere (f.eks. er det et rødt flagg dersom utleier sier at CPR-registrering på adressen ikke er mulig - da er det gjerne tale om en variant ulovlig utleie).

Universitetet tilbyr også studentboliger.

Sosialt miljø

Det er mangel på organiserte sosiale aktiviteter for utvekslingsstudenter ved fakultetet, så det sosiale ligger på stor grad på deg selv. Min erfaring er allikevel at det går helt fint - bare du er litt 'på'.

2021

PRPSYK - HØST 2021

PRPSYK - HØST 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å være tidlig ute med å finne et sted å bo, det kan være utrolig vanskelig å finne bosted. «Nordmenn i København» er en fin facebook-gruppe å være medlem i.

Undervisningsformer

Undervisning har vært både i forelesningsformat og seminarhold. Det er mer prestasjoner og oppgaver i løpet av semesteret enn ved UiB, men lavere nivå.

Vurdering av emnetilbodet

Københavns Universitet tilbyr svært mange ulike fag. Dersom en går profesjonsstudiet og skal utveksle, er det derimot vanskeligere å finne tilsvarende fag som blir godkjent for de norske. Både UiB og KU hevdet den andre part var ansvarlig for at eksamensdatoene ikke overlappet med vårsemesteret i Norge, som gjorde det ekstra tungvindt å finne fag som ble godkjent og ikke hadde eksamen mens det nye semesteret var i gang i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Svært flinke forelesere med godt faglig utbytte. Fag kan enten være på engelsk eller dansk (hvor man kan snakke og skrive norsk).

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger svært sentralt i byen med nærhet til både vann og by. Universitetet består av 35 bygg, som gjør det vanskelig å finne frem i begynnelsen.

Bustad

Det anbefales å bruke «nordmenn i københavn» for å finne bosted, eventuelt via nettverk. KU har campus, men disse er svært populære og vanskelige og få, og svært dyre i tillegg.

Sosialt miljø

De internasjonale studentene blir svært godt ivaretatt, med mentorer som arrangerer mye sosial opplegg. Ellers er det opp til deg selv hvordan det sosiale livet blir! Det er utrolig mye gøy å finne på i byen, og anbefales på det sterkeste!

BA i samanliknande politikk - haust 2021

BA i samanliknande politikk - haust 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

I København er du avhengig av en sykkel. Jeg kjøpte en brukt sykkel den første uken, med en svært simpel låst. Det gikk 5 dager så var den stjålet. Etter dette valgte jeg https://swapfiets.dk/ . Dette er det beste tilbudet, og hva de fleste internasjonale studenter bruker. God pris, som inneholder forsikring, så lenge du låser den med en solid sykkellås. Vil absolutt anbefale Swapfiets.

Undersøke om du ønsker å leie privat, eller via Universitetet. Dersom du ønsker studentbolig Universitetet, er det lurt å sette seg inn i søknadsprosessen (som du også får mail om), da det er lurt å være tidlig ute. Det samme gjelder om du skal leie privat, vær tidlig ute med å lete etter leilighet/kollektiv.

Undervisningsformer

Av emnene jeg valgte, var det relativ stor forskjell på undervisningsform sammenliknet med UiB. Klassene er relativt små, med omtrent 20-30 studenter. De undervises som seminarer, med mye diskusjon og muntlig deltakelse i mindre grupper. Kun en liten del av undervisningen er forelesning. Det er forventet at du har lest pensum til hver time, som gir deg et mye bedre utbytte.
På grunn av at mye av undervisningen er deltakelse, blir du også mye lettere kjent med folk som er et pluss som utvekslingsstudent.

Alt i alt veldig fornøyd med undervisningsformen.

Vurdering av emnetilbodet

Som norsk student har du mulighet til å både ta danske og engelske emner. Selv hadde jeg kun engelske emner. I disse emnene er flertallet internasjonale studenter, som igjen gir et sosialt miljø. Dersom du ønsker å bli kjent med det danske miljøet, vil jeg anbefale å ta et dansk emne. Det var mange spennende og relevante emner å velge mellom. Enkelt å finne noe jeg syntes hørtes relevant ut for meg.

Jeg hadde også et emne i Danish Culture, som er veldig populært blant utvekslingsstudenter. Vil anbefale dette dersom du kan ta frie studiepoeng, da det er et lite avbrekk. I tillegg er det sosialt, ulike kulturelle tilbud på noen søndag, og kunnskap om Danmark.

Fagleg utbyte og språk

Etter et semester i København er det engelsken min jeg har fått utfordret og forbedret mest. Det hele sosiale nettverket mitt er internasjonale studenter, hvor vi selvfølgelig da snakker engelsk. Ønsker du lære dansk anbefaler jeg å ta danske emner, og prøve å få danske venner.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i København har campus rundt hele byen. Samfunnsvitenskaplig fakultet (CSS) har campus i sentrum nær Søerne, som er en perfekt beliggenhet. Et relativt gammelt, men fint campus. Campuset har ikke de beste leseplassene jeg har funnet. Vil anbefale å lese på ulike biblioteker rundt om i byen. Byen har alt du trenger. Med sykkel som fremkomstmiddel, tok det ikke mange uker før jeg hadde en god forståelse over "hele" byen.

Bustad

Jeg valgte å finne bolig selv, og ikke gjennom tilbudet Universitetet tilbyr. Dette var en relativt vanskelig prosess, så start tidlig om du ønsker finne noe selv. Jeg ble medlem av både norske, danske og internasjonale facebookgrupper for leie av bolig. Leiemarkedet har stor konkurranse og relativt høye priser. Endte opp med å finne et sted å bo via en felles venn, og bodde dermed med 2 norske gutter.
Når semesteret startet, og jeg møtte andre utvekslingsstudenter, fant jeg fort ut at omtrent alle bodde i studentboliger gjennom Universitetet. Min erfaring er at dette er ganske simple rom. Derimot virker dette som en veldig sosial opplevelse, da det skjer mye sosialt i de ulike byggene. Så dersom du ønsker en sosial opplevelse med andre internasjonale studenter, men ikke er så kresen på standaren, ville jeg søkt på dette.

Sosialt miljø

Statsvitenskap på Københavns Universitet hadde en av de bedre intro-ukene (fadderuke) fra hva jeg har hørt. Vi var rundt 80 utvekslingsstudenter på statsvitenskap. Ikke alle deltok på introdagene, men de som var kommet til byen. Dette ga meg tidlig et veldig godt utgangspunkt, med mange venner og bekjentskap. Alle er veldig imøtekommende og i samme situasjon, så de første ukene skjedde det mye sosialt blant hele gruppen. Mitt beste tips er å være veldig på, og engasjert i begynnelsen.

Erasmus og International Student Festival (på facebook) arrangerer fester til ulike anledninger, som kan være kjekt å være med på.

Hvert fakultet arrangerer Fredagsbar hver uke på studentbarene på Universitetsområdet. Veldig populært og sosialt, særlig om du ønsker å bli kjent med dansker.

Studenterhuset (litt samme greie som Kvarteret) er en sosial og rimelig cafe/bar for studenter. Her møter du mye internasjonale studenter. Her er det også mulig å være frivillig, eller med i ulike grupper. Selv var jeg frivillig i Actory Works på Studenterhuset, som er en bærekraftig studentorganisasjon.

Master i nordisk - Haust 2021

Master i nordisk - Haust 2021

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det har gått fint, har fått god hjelp fra både UiB og Ucph når det har vært nødvendig.

Undervisningsformer

God gjennomføring, og ryddig opplegg.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig mange muligheter her, noe som er ypperlig når man er usikker på hva man skal velge.

Fagleg utbyte og språk

Har blitt vesentlig bedre i både dansk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Begge deler er fantastisk, København og UCPH kan anbefales på det varmeste!

Bustad

Det tok litt tid, men ordnet seg til slutt. Vil anbefale å starte letingen tidlig for kommende studenter.

Sosialt miljø

Inkluderende og fint, dansker er fine folk!

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Det beste tipset jeg kan gi til studenter som skal på utveksling i København slik som meg, er å ikke finne bolig gjennom "housing foundation" siden disse er sinnsykt dyre og kvaliteten er dårlig (etter vår erfaring). Selv valgte jeg å finne rom i kollektiv privat, og brukte blant annet div facebookgrupper som f.eks "nordmenn i København" til å finne passende sted å bo. Dette førte til at jeg fant meg et rimelig og hyggelig kollektiv med andre unge Dansker, noe som bare er en fordel fordi da får man et innblikk i det Danske samfunnet på en helt annen måte enn ved å bare bo sammen med andre utvekslingselever. Det var også deilig å ha muligheten til å prate norsk hjemme, siden det for det meste gikk i engelsk på skolen og med venner jeg fikk på utvekslingen. Ellers vil jeg anbefale på det sterkeste å skaffe seg sykkel. Her sparte jeg masse tid og penger fordi å sykle i København er den desidert mest effektive formen for transport, for ikke å snakke om hyggelig og fint for å bli kjent med byen. Siden Danmark er så flatt vil det heller ikke være like energikrevende som man skulle trodd

Undervisningsformer

På Københavns Universitet hadde vi fysisk undervisning på engelsk. Her var opplegget nokså likt som i Norge, bortsett fra at de legger mer opp til muntlig deltagelse og diskusjon. Typisk vil det være en eller fler obligatorisk oppgaver, som må godkjennes før du tar skoleeksamen. I de fagene hvor det var mye tung matte, var det også "exercise classes" hvor de lærte deg hvordan oppgavene skulle løses, i kontrast til forelesningene hvor det bare ble diskutert teori.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved KU er ganske stort. På CCS fakultetet hvor økonomien hører til er det vanligst med 7.5 poengsfag, noe som gjør at du må velge fire fag i stede for tre. Selv dro jeg på utveksling 5.semester, og valgte derfor fag betegnet som "siste år på bachelor/første år master", noe som er veldig vanlig. Dette innebærer da at det er både bachelor og master studenter i kurset. Fordelen med dette er at det vil være sinnsykt lærerikt og et høyt nivå i kurset. Ulempen med dette er at nivået kan være et sjokk for oss bachelorstudenter. Selv har jeg gjort det veldig bra faglig her hjemme, men det faglige nivået på KU førte til at jeg var fornøyd bare jeg besto faget, på tross av at jeg aldri selv har måtte jobbe så mye for fagene før.

Fagleg utbyte og språk

De har stort utvalg fag, der mange av dem er på engelsk. Dette gjør det enkelt for utvekslingselevene å få godt utbytte av det faglige tilbudet. Om et fag var på engelsk, vil alt være på engelsk, både undervisning, eksamen, innleveringer, informasjon osv. Foreleserne var for det meste god til å formidle faget på engelsk, noe som gir godt læringsutbytte for studentene.

Universitetsområdet og byen

I københavn er det flere fakultet og mange bibliotek som er gode til å sitte å lese på. Økonomistudentene hører til på CSS fakultetet som ligger nær Nørreport i Indre by. Fakultetet ligger i et svært historisk bygg, og er helt nydelig å se på. Eneste negative med CSS er at det er som en labyrint, og kan være vanskelig å orientere seg til tider.

Bustad

Som nevnt tidligere valgte jeg å søke bolig privat. Dette var det desidert beste valget for meg etter å ha sett og hørt hvordan mine andre venner fra utvikling beskrev housing foundation og deres "dorms". Som nordmenn har vi en stor fordel i Danmarks market for romutleie, både fordi det er mange nordmenn her, men også fordi mange dansker gjerne tar imot uuveklingselever så lenge de kan prate dansk med dem hjemme. For meg innebar dette at jeg fant et ledig rom i et kollektiv med tre dansker, hvor en av dem selv skulle på utvikling i samme tidsrom som meg. Dette innebar at min utleier la igjen alt jeg kunne trenge for et semester i utlandet, slik at jeg slapp å gå til innkjøp av ting som møbler, kjøkkenutstyr, dyner og div. Hun etterlot seg også sykkelen sin, noe som jeg var utrolig heldig med.

Å bo med dansker var bare hyggelig, og det førte til at jeg fikk mye mer ut av utviklingen min enn det jeg hadde fått ellers, fordi de tok meg med steder de viste om, ga meg gode anbefalinger, hjalp meg å forstå dansk kultur og diverse. Hjemme pratet vi utelukkende Norsk og Dansk, noe som funket utmerket etter en kort stund med tilpassing. Valget om å søke bolig privat var det desidert beste valget jeg tok gjennom utvekslingsprosessen, og førte til at jeg nå har gode venner i danmark som jeg fortsatt har kontakt med, og jevnlig drar ned å besøker.

Sosialt miljø

For min del, opplevde jeg det sosiale miljøet i København som supert! Ikke bare er det stappfull av nordmenn som studerer der, men danskene er veldig velvillige og hyggelige når det kommer til nordmenn. Universitetet hadde også et opplegg for utvekslingselever første dagen, og en rekke arrangementer på klubber og barer de første månedene.

Jeg ente derfor opp med flere "gjenger" med venner, noen norske, noen danske, og en stor gjeng med utveklingselever fra hele verden. Tingen med utveksling er jo at alle er der for å ha det gøy, skape nye minner, og skaffe seg så mange nye opplevelser som mulig. Dette gjør jo naturligvis at det aldri var en kjedelig dag på utvikling. Det var noe på gang konstant, og det var alt fra fest og morro, til utflukter, sport og annet gøy.

PS: utelivet i København er sinnsykt bra, og må definitivt nytes fullt ut.

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

Haust 2021 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2021 - 31.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

-Pass på å følge med på fristen for å velge fag
-Se på fag på universitetet, du kan velge både bachelor og master nivå fag, pass på at det ikke er overlappende timeplaner på fagene.
-Følg med på KU-mail (mail du får fra universitetet) jevnt og trutt oppover mot avgangen din til København, de kommer med info og frister kontinuerlig når det nærmer seg, samt andre tips.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er noe likt som på UIB. En forskjell jeg særlig merket er at det er omtrent ingen boklesning her og mye mer fokus på å lese forskningsartikler. Vil si at opp til 90% av det vi gjorde i de ulike fagene var å ta for oss forskningsartikler og finne essensen og hvordan det knyttet seg opp mot fagene. Dette er veldig uvandt i forhold til slik UIB opererer.
Undervisning foregår på englesk.

Vurdering av emnetilbodet

Gitt at du tar med masterfagene (som du har mulighet til å velge inn i bachelorprogrammet ditt) så er fagutvalget relativt greit. For bacheloremnene så er det kun 12 å velge om som går på engelsk istedenfor dansk, noe jeg syntes var litt lite. Enkelte av disse bygget også en del på fagene fra uib, som for eks mikroøkonomi 3.

Fagleg utbyte og språk

Hvis man følger med å gjør det beste ut av det så mener jeg at fagutbytte kan være ganske stort. København universitet er et anerkjent universitet og det faglige nivået kan bli overraskende høyt, altså mer komplisert enn ved uib.

Jeg hadde rimelig god kontroll på engelsk fra før av, men er jo ingenting å legge under en stol det at man blir enda litt bedre når man bruker 4-5 måneder på å snakke utelukkende engelsk og høre engelske forelesninger.
Anbefaler også å ha gode engelskkunnskaper med tanke på at du skal lese tung faglig litteratur på komplisert engelsk.

Beste tipset her ville vært å øve på å lese engelsk faglitteratur, spesifikt studier.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er litt slik som man kan se på filmer, gammelt og majestetisk, men også med noen nye mer moderne bygninger. Universitetsområdet ligger så og si så sentralt som man kan få det, nemlig midt i byen og dekker et helt kvartal, ca 250m lengde og 200m bredde langt areal. Campus er utstyrt med 5-6 forskjellige kantiner som serverer daglig varm-mat, kaffe, frukt, brød og mye mer. Litt knotete å komme seg rundt i starten inne på campus, anbefaler å få fikset adgangskort så fort som mulig, men dette er ikke noe must.

Liker å fortelle folk at København er det stedet skandinavisk kultur og utseende møter utlandet. Det er den perfekte måten å oppleve en storby med mange forskjellige kulturer, folk og nye inntrykk, samtidig som man har komforten og deler av kulturen til skandinavia. Med andre ord, det er the best of both worlds. Elsket alt med byen. Nydelige parker, lett fremkommelighet, det faktisk beste metro systemet i verden (per 2019), sykkelveier overalt og mye som skjer hele tiden.

Bustad

anbefaler på det aller varmeste å ikke velge å bo i studentbolig, med mindre du får plass på mariendalsvej, der er det greit. Studentboligene har noen positive ting med seg. Det som heter "basecamp" ligger svært sentralt, ca 5 min å gå til universitetet og 4 min til sentral metrostasjon. Samtidig foregår det veldig ofte arrangemanger og diverse fester (med varierende kvalitet) inne på campus området. Når alt dette er sagt så er det i min mening, svært overpriset, det koster ca 10 000 NOK per mnd å leie disse smårommene. Du får en mail på studentmailen (KU-mail) nøyaktig når de åpner for å få muligheten til å kapre en av disse boligene. Vær bevist på at du må sitte oppe med pcen i sekundet det åpner og trykke inn å stå i kø for å få sjanse for å leie disse. Utenom basecamp eller mariendalsvej ligger de fleste student-dorms litt for "remote" til for meg.

Skal du leie privat, slik som jeg gjorde, får du det nok mye rimeligere, men du må være frampå å lete etter helst 2-3 måneder før du reiser ned. Det er bare å melde seg inn i alt av facebook grupper å sende haugevis av meldinger til folk for å få muligheten, etterspørselen er ekstrem. For et greit sted å bo i kollektiv kan man regne med 5500-8000 nok.
De student-dormsene kan virke fristende, men veldig sannsynlig får du deg en eller flere venner som bor der uansett slik at du kan være med på alt som skjer der. Jeg var der nok over 20 ganger selv på fester og lignende arrangementer selvom jeg ikke bodde der, så det skal ikke være noe problem.

Sosialt miljø

Etter min erfaring var det sosiale miljøet svært godt og inklusivt. Et ekstremt viktig tips er å være veldig på å snakke med mange og være med på så mye som absolutt mulig i starten slik at du får et kontaktnettverk fort. Man vil i hovedsak naturlig menge seg med så og si bare andre utvekslingsstudenter, det er disse du møter på første dag og er også de fleste i forelesningene, samt arrangementer du går på. Det vil være en del erasmus-spesifikke arrangementer i starten, men ikke altfor mye. Mye av det sosiale står man for selv, så viktig å være på i starten. Husk at alle er ute etter å få venner blant erasmus studenter også, så det er relativt lett å komme seg innpå folk. Erfaringsmessig vil de fleste du møter være fra Frankrike, Nederland, Sveits og tyskland.

Når det kommer til det meste som skjer av sosiale arrangemanger så er det mange pre-parties på "basecamp" for å så gå ut til hovedgaten for clubs i København. Det er utallig mange klubber og mange av dem er mellom "ok" og "veldig bra" så nightlife skal det ikke være noe problem med, minst 5x bedre enn i Bergen hehe. Folk er villig til å samles for drikking og festing, ikke vær sjenert for å "bjuda på" litt selv også med å hoste vors i starten slik at du kan bli bedre kjent med folk hvis et utvekslingsår der fest og drikking spiller en stor rolle høres ut som noe for deg ;)

BA i sosialantropologi - haust 2020/vår 2021

BA i sosialantropologi - haust 2020/vår 2021

15.08.2020 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Skaffe 'Rejsekort' så fort som mulig, må evt registrere deg i kommunen for å få nemID og kort som gir deg rett til helsehjelp. Ellers lite med nødvendige forberedelser før reisen, det praktiske ordner seg ved ankomst.

Undervisningsformer

Portefølje eksamen. Mer gruppearbeid i fagene gjennom semesteret, presentasjoner, og flere innlevering i løpet av semesteret, som ofte bygger på den endelige eksamen du leverer inn tilslutt, mye tilbakemeldinger fra både medelever og forelesere. Bachelor og master-studenter har fag sammen så kullene er godt blandet.

Vurdering av emnetilbodet

Bra emnetilbud, variert utvalg og fokus på ulike områder innenfor antropologi, emner jeg ikke har sett være tilgjengelig i Norge, større tverrfaglighet innenfor antropologien.

Fagleg utbyte og språk

Mesteparten av undervisningen og kommunikasjon med medlever var engelsk grunnet god blanding av lokale studenter og utvekslingsstudenter. I og med at Dansk var hovedspråket var det innenfor min forståelse så ikke et språk jeg måtte gå inn for å lære.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var stort, i sentrum og nærme kollektivtransport. Byen er urban og mye å oppleve, gode muligheter for sykling.

Bustad

Bodde ikke i studentbolig, men i kollektiv med tre andre utvekslingsstudenter.

Sosialt miljø

God tilrettelagt i begynnelsen av semesteret med aktiviteter organisert av danske studenter for å integrere utvekslingsstudentene, god mulighet for å bli kjent med både lokale og utvekslingsstudenter. I emnene man har møter man også nye studenter, så mange muligheter for å danne en vennekrets. Blir også kjent med de man bor med og folk de kjenner.

2020

VÅR 2021 - BAPS-AOP

VÅR 2021 - BAPS-AOP

15.08.2020 - 31.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Dette synes jeg fungerte fint. Jeg fant ut av det jeg trengte og informasjonen var relativt lett tilgjengelig.

Undervisningsformer

Har hatt skoleeksamen hjemme (pga corona), muntlige presentasjoner både på zoom og fysisk, hjemmeeksamen og semesteroppgaver. Med andre ord er det veldig variert. Læringsutbyttet var godt, og jeg følte eksamen svarte til det jeg hadde lært.

Vurdering av emnetilbodet

Svært mange og varierte fag. Lett å finne noe en liker og synes er interessant. Et minus er at noen av valgfagene har danske studenter førsterett på, så det kan fort hende at en ikke får de danske valgfagene man ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Dansk og engelsk, og begge deler gikk helt fint. Legger man om en smule og bruker danske ord og uttrykk kommer man seg fint gjennom det, og forstår foreleseren.

Universitetsområdet og byen

Byen har absolutt alt man kan ønske seg. Det er lett å komme seg rundt, folk er hyggelige og hjelpsomme dersom man har bruk for det. Universitetsområdene er store, og kan være noe forvirrende. Man bruker litt tid på å orientere seg.

Bustad

Det er som i mange andre storbyer, ikke helt enkelt å finne bolig i København. Man kan søke om kollegie, men det valgte jeg å ikke gjøre. Ved flittig bruk av nettsider og facebook skal man klare å skaffe seg et rom. Prisene varierer mye i hvilket område en ønsker å bosette seg i.
Indre by er selvfølgelig dyrere enn for eksempel Valby.

Sosialt miljø

Hvis en aktivt oppsøker både dansker og andre internasjonale studenter, er det ikke noe problem å skaffe seg et sosialt nettverk. Mtp at mine to semester har vært preget av corona, har det selvsagt vært annerledes. Det har for eksempel ikke vært fester og arrangementer i regi av universitetet. Jeg kan likevel si at det jeg har hørt fra andre at slike arrangement pleier å være veldig kjekke.

PRPSYK - HØST 2020

PRPSYK - HØST 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var greit å være tidlig ute å søke fag, for å sikre å få plass på de fagene som var nødvendig for å semesteret godkjent.

Det kan være nyttig å melde seg inn i facebook-gruppen Nordmenn i København (her fant jeg sted å bo) og Psykologistuderende på Københavns Universitet (her fikk jeg mye faglig hjelp, eksamensoppgaver og lignende)

Undervisningsformer

Jeg tok Social Psychology (på engelsk) hvilket tilsvarte mye av den sosialpsykologien som finnes på årsstudium, muligens noe mer avansert, men denne opplevdes veldig okei. Her var det bare forelesninger og en hjemmeksamen til slutt.

Det andre faget var Sosial-, utviklings- og intergrationspsykologi (på dansk) som også bare var forelesninger med en hjemmeksamen til slutt. Dette faget var ganske krevende og nytt, sammenlignet med det fokus jeg var vant med fra UiB. Det er en slags kommunepsykologi.

Det siste faget var også Sosial-, utviklings- og intergrationspsykologi (på dansk), men som et seminarkurs, hvor vi leste tekster og diskuterte sammen en gang i uken. Eneste vurderingsformen var en innlevering av et essay med selvvalgt tema.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg måtte velge disse tre fagene for at det skulle samsvare med PROPSY309 og 310, men det fantes veldig mange andre kule psykologifag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes de to fagene på dansk var veldig interessante, og jeg lærte mye som jeg opplever at vi ikke har om på professjonsstudiet i Norge. Jeg fikk skrive innlevering og eksamen på norsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig fint og sentralt midt i byen. Og byen er jo verdens beste utvekslingsby.

Bustad

Jeg fant en jente som framleide sitt rom i en privat leilighet på Nørrebro, og betalte 5100 danske kroner i måneden. Hun kom tilbake 1.mai, og jeg flyttet deretter til en annen leilighet. Denne lå på Vesterbro, og jeg leide hos en kvinne som var bortreist i mai og juni, og betalte her 3500 danske kroner, hvilket var billig relativt til mye annet jeg så. Både Nørrebro og Vesterbro er perfekte bydeler med masse unge folk, parker, butikker, caféer og barer.

Sosialt miljø

Jeg møtte andre utvekslingsstudenter på introduksjonsdagene og holdt kontakten med noen av disse, som igjen hadde roomies som igjen hadde andre venner, og jeg opplevde det veldig sosialt. De fleste var likevel hovedsakelig utvekslingsstudenter, men det var egentlig fint, for da har man mye av den samme innstillingen for oppholdet.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

For å finne bolig i København, er det et godt tips å melde seg inn i eksisterende grupper på Facebook for "Nordmenn i København". Det er også smart å ta kontakt med norske studenter på CBS for boligtips. Ellers så fungerer alt av norske forsikringer, mobilabonnement og bankkort i København, så det er lite praktisk som må ordnes i forkant.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer i de forskjellige fagene, men de fleste er seminarbasert hvor det er en blanding av gruppearbeid og PowerPoint-leksjoner fra professoren. Ingen av seminarene er obligatorisk, men det er mye fokus på at det som blir sagt i seminarene, er det som er eksamensrelevant. Eksamensformene i de ulike fagene varierer også. Noen har 20 minutters muntlig eksamen, "vanlig" skriftlig skoleeksamen, innleveringer, eller en hjemmeeksamen over 3 dager. Det blir lagt ut god informasjon på fakultetets hjemmesider om hvilken eksamensform de ulike fagene har, og ca. dato for når de gjennomføres.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom, både på dansk og på engelsk. De fleste fagene er 7,5 eller 15 ETCS (studiepoeng). Hvis man velger 7,5 fag, har man eksamen midtveis i semesteret. Min erfaring er at vanskelighetsgraden i fagene varierer veldig, og da spesielt i de fagene som tilbys på engelsk. Det kan derfor være lurt å forhøre seg med tidligere utvekslingsstudenter, eller lese nøye beskrivelsen av faget og forventet "work-load" i emnebeskrivelsen som er tilgjengelig på hjemmesidene til fakultetet.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt er det ulik vansklighetsgrad i de forskjellige fagene, men jeg endte opp med å velge fag som jeg føler jeg har hatt godt faglig utbytte av. Det største utbytte er nok likevel knyttet til å bruke engelsk i en juridisk kontekst. I de engelske fagene er som regel professorene svært nøye på at all kommunikasjon skal skje på engelsk, og det er jevnt over et godt engelsk nivå både på professorene og på studentene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er forholdsvis nytt, og har alle fasiliteter man kan ønske seg. Det er også veldig lett å komme seg til universitetsområdet både på sykkel og med metro. København er også en helt fantastisk by, og det er ikke vanskelig å finne ting å fylle tiden med under utvekslings-semesteret. Et tips er å tidlig bli kjent med de ulike bydelene, og prøve å bli med på så mye som mulig, så tidlig som mulig. Byen er også perfekt å utforske på egen hånd med sykkel.

Bustad

Jeg fant bolig gjennom annonser på Facebook-gruppen "Nordmenn i København", og jeg har hørt at andre utvekslingsstudenter har hatt blandende erfaringer ved de boligene som Universitetet tilbyr. Dersom du ønsker å komme deg frem på sykkel (som anbefales på det sterkeste), så er et tips å sjekke at sykkelavstanden ikke er lengre enn ca. 30 min. hver vei.

Sosialt miljø

På fakultetet er det veldig godt opplegg for utvekslingsstudentene som tar LLM, men det er mangel på noe organisert for studenter som utveksler kun ett semester. Dette er imidlertid noe fakultetet har sagt at de skal ta tak i. Selv om det ikke er et organisert opplegg for det sosiale, er min erfaring at det ikke er vanskelig å få seg venner gjennom å legge ned en liten egeninnsats!

2019

Haust 2019 - BA i sosialantropologi

Haust 2019 - BA i sosialantropologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær forberedt på en del forarbeid før du drar på utveksling, dobbeltsjekk alt som må gjøres. Anbefaler også å sjekke litt rundt etter bolig før du søker med housing foundation, de er ikke nødvendigvis alltid billigere.

Undervisningsformer

Jeg tok fag innen antropologi, så jeg kan kun skrive om dem. Det var mindre klasser enn det er på UiB. Ingen seminarer, men forelesningene fungerer som både forelesning og seminar i ett, som varte i ca. 3 timer. Følte de hadde en god variasjon av undervisningsformer. Det negative var at vi hadde en god del innleveringer. Ca. 3-4 i hvert fag (måtte ta 4 fag), pluss 1-2 presentasjoner i hvert av dem, og eksamen må en begynne å jobbe med før juleferien, hvis en skal ha noen sjanse på å skrive dem ferdig i tide. Blir en god del mer arbeid, og jeg følte til tider det ble så mye at jeg heller måtte fokusere på å kun lese og skrive til oppgaver og eksamen, i stedet for å faktisk lære det jeg ønsket fra faget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet virket bra, før jeg ankom. Jeg hadde originalt planlagt å ta organisasjonsantropologi, medisinsk antropologi, migrasjon i Skandinavia, og Digital antropologi da jeg søkte på utvekslingsavtalen. Hovedgrunnen til at jeg dro var for organisasjons- og medisinsk antropologi. Når jeg skulle velge emner hadde organisasjonsantropologi blitt fjernet. Deretter, på første forelesning til medisinsk antropologi dukket ikke foreleseren opp. Fakultetet forsto ikke hvorfor og vi ble sittende i tre uker uten noen annen beskjed enn at de sverget på at faget ikke kom til å bli kansellert. Etter over tre uker ble vi fortalt at det var kansellert fordi det viste seg at foreleseren hadde sluttet før starten på semesteret, og de hadde glemt å finne en erstatning. Vi fikk lite til ingen hjelp eller rådgivning til å finne andre fag. Jeg vil dermed si at emnetilbudet begynte bra, endte opp relativt dårlig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg skulle ønske vi hadde fått mer tid på å faktisk lese og studere pensum, i stedet ble det til slutt ikke annet valg enn å kun fokusere på å levere inn oppgaver. Jeg følte jeg lærte en del fra digital antropologi, men jeg kunne lært så mye mer. Syntes det var interessant at vi hadde oppgaver rundt å intervjue andre, samle inn data og bruke programmer for å samle inn tekst og data fra sider som twitter og facebook. Anbefaler dette faget på det sterkeste.

Universitetsområdet og byen

Samfunnsvitenskapelig fakultet er en fin bygning, men veldig dårlig strukturert. Bygning 5 er ved siden av bygning 28, for å komme deg til kjeller 4 må du gå fra bygning 7, ikke bygning 4. Ovenfor bygning 24 er bygning 2, osv... Det er også veldig få gode leseplasser og lesesaler.
København er en relativt fin by. Veldig greit å komme seg rundt med sykkel. Og har masse kjekke kafeer, hvis en har tid. Matbutikkene er ganske små i nærheten av sentrum (og har dermed ikke alltid like godt utvalg), men hvis du bor litt lenger utenfor er de mer på størrelse med de i Bergen.

Bustad

Jeg bodde gjennom housing foundation på Basecamp. Er romslige rom og ligger veldig sentralt og nært samfunnsvitenskapelig fakultet. Men er utrolig dyrt. Kantinen var også i kjelleren på en annen bygning, som gjorde det frustrerende hvis du ønsket å bruke en ovn. Måten rommene, gangene, og fellesarealene var satt opp gjorde det også vanskelig å bli kjent med folk her. Anbefaler å sjekke andre alternativer før du velger her.

Sosialt miljø

Du kan bli godt kjent med folk, men det skjer ikke av seg selv. Måten forelesningene er satt opp gjør det lett å prate med de du deler fag med. Det var et ganske dårlig opplegg ved studiestart, ganske få arrangementer. Men det finnes muligheter, erasmus programmet har litt flere arrangementer, og de du blir kjent med er ofte studenter fra dette programmet. Det at du bor i Danmark gjør det også litt lettere hvis du ønsker å reise rundt i Europa i løpet av studietiden.

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

Haust 2019 - BA i Matematikk for industri og teknologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er viktig å holde seg oppdatert i starten. Man får mange e-poster som gir alt av informasjon, men det er lett å bli overveldet. Les godt gjennom informasjonen på UiB sine nettsider for utveksling og følg med på informasjon som blir gitt av KU. Finn bolig, skaff deg en sykkel. Ta med regnjakke, for du kommer til å sykle selv om det regner :-)

Undervisningsformer

Undervisningen består som regel av forelesninger og gruppetimer/øvelser. Forelesningene kan variere fra store auditorium med flere hundre studenter til små klasserom med kun noen få studenter. Lengden på forelesningene varierer mellom fagene, fra 2 timer til 4 timer. Gruppetimene er for å hjelpe med innleveringer og lignende, men dette tilbudet tok jeg ikke nytte av. I mange fag har man innlevering en gang i uken, som kan være ganske krevende. I noen av disse fagene blir man vurdert ut ifra innleveringene i stedet for å ta eksamen. I andre fag må man bestå innleveringene for å kunne ta eksamen.

KU tilbyr flere forskjellige eksamensformer. Alle eksamenene foregår den siste uken i inneværende blokk, der de kan gis som hjemmeeksamen, muntlig eksamen eller vanlig 3-5 timers eksamen. I noen fag teller innleveringene som vurdering i faget, og det blir ikke holdt eksamen. Under mitt opphold hadde jeg kun hjemmeeksamen og innleveringer som talte som vurdering. Hjemmeeksamen varte ca. 1 uke, og jeg regner med at dette er for at man skal få rikelig med tid til å ta flere eksamener av gangen. På hvert fag på KU sine sider står det hvor mye tid de forventer at du jobber med eksamenen (og faget generelt). F.eks. tok jeg et fag som hadde hjemmeeksamen i 1 uke, men forventet tid man skulle bruke var kun 20 timer.

Vurdering av emnetilbodet

På Science fakultetet på Københavns Universitet er semestrene delt inn i blokker. Dette vil si at man tar som regel 15 poeng av gangen, med en eksamensperiode etter hver blokk. Noen av fagene er på 7.5 ECTS som går over en blokk, og noen er på 15 ECTS og går over to blokker. Jeg vet ikke om dette er spesielt for Science fakultetet, men jeg tok et fag på det Økonomisk fakultetet, og der var det semester med eksamen i desember.

Fagene er delt inn i forskjellige skjemagrupper som forteller når du har forelesning og gruppetimer. Dette gjør det vanskelig å ta emner som er i samme skjemagruppe, da absolutt alt opplegg er lagt opp på samme tidspunkt, som kan være litt dumt hvis du finner fag du er interessert i som ligger i samme skjemagruppe. På en annen side er det fint, da man får en god pause mellom de forskjellige fagene man tar. De fleste dagene har man kun ett fag om dagen, men noen dager har man to, og disse er skilt med en times lang lunsjpause fra kl. 12 til 13.

Emnene som blir tilbudt ved Science fakultetet er mange, og de varierer veldig i vanskelighetsgrad, og det kan være vanskelig å finne ut av akkurat hvor vanskelig det er før man starter undervisningen. Man har en uke etter starten av blokken der man kan skifte fag om man ikke er fornøyd med valget man har gjort. Jeg gikk på en smell der jeg ikke forstod hvor mye som ble forventet av meg i ett fag før det hadde gått over en uke, og jeg måtte da ta faget ved det Økonomiske fakultet, der man kunne melde seg opp lengre ut i semesteret. Dette var ikke et kjempeproblem, men jeg fikk noe overlapp i timeplanen. Noe å være obs på.

Fagleg utbyte og språk

Fagene på Science foregår både på engelsk og dansk. Som norsk student var det ikke noe problem å ta fag på dansk. Tallsystemet deres var selvfølgelig noe å sette seg inn i, men etter en stund gikk dette helt fint. Det har ikke vært noe problem med innleveringer o.l. når jeg har levert på norsk, men jeg har hørt av noen av de norske studentene at de har fått beskjed om å levere på engelsk i stedet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er spredt over hele byen. Dette betyr at man kan ha forelesninger som er ganske langt fra hverandre, men dette er egentlig ikke noe problem når man har sykkel. Jeg hadde forelesninger/grupper som var 2-3 km fra hverandre, men det tok meg max. 10 min å sykle fra ene til andre, og som sagt så har man som regel en pause på 1 time mellom disse timene.

Generelt er det veldig enkelt å komme seg rundt i byen, både på sykkel og med kollektivtransport. Fordi det er så enkelt å komme seg rundt i byen virker den ikke så stor som den egentlig er. En ny metrolinje åpnet høsten 2019, og enda en åpnes senere i 2020. Når man bruker kollektivtransport anbefaler jeg å skaffe et "Rejsekort", da man får litt avslag på pris på reisen. Ellers er byen godt utstyrt med sykkelveier. Jeg har ikke benyttet meg stort av kollektivtransport da jeg har syklet omtrent hele tiden. Sykler kan man kjøpe på Facebook eller dba.dk, men man kan også leie over lengre tid. Jeg leide fra Copenhagen Bicycles på Nyhavn i 6 mnd for en billig penge, men mange av utvekslingsstudentene benyttet seg av Swapfiets, der man oppretter abonnement og betaler en månedlig sum.

Bustad

Boligmarkedet er ekstremt vanskelig å komme inn på i København. Jeg prøvde forskjellige sider for å finne bolig, som dba.dk og findroommate.dk. På dba.dk var det lite å velge mellom, og man må betale for å bruke findroommate.dk (30kr for prøveperiode på noen dager, deretter 400kr i mnd.). Jeg betalte for en prøveperiode, men dette endte med at jeg ikke fikk svar fra noen av de jeg sendte melding til før prøveperioden var over, og jeg ble trukket 400kr fordi jeg meldte meg av 1 min for sent. Dette gjorde at jeg selvfølgelig fikk bruke siden i 1 mnd til, men det var ikke mye å velge mellom uansett.

Det letteste er å bruke Facebook for å finne bolig. Her er det ekstremt mange forskjellige grupper man kan se gjennom. Jeg fant til slutt bolig gjennom gruppen "Nordmenn i København". Det er også mulig å benytte seg av KU sin Housing Foundation, eller se etter rom i uavhengige kollegier rundt i byen (har for eksempel hørt gode ting om Egmont H. Petersens Kollegium, som er rett rundt hjørnet fra Universitetsparken hvor mye av undervisningen foregår).

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent på Science fakultetet på KU får man ikke være med på deres versjon av fadderuken. Vi hadde i stedet et eget opplegg på 3 dager, med forskjellige foredrag, bli kjent-leker, omvisning på ulike campuser og båttur rundt København. Dette var kun på dagtid, så om man ville gå ut eller lignende på kvelden måtte man gjøre dette på eget initiativ. Dette gjorde at utvekslingsstudentene ble godt kjent med hverandre, men ikke med de danske studentene.

Jeg har ikke blitt særlig kjent med noen danske studenter under oppholdet, men utvekslingsstudentene har hatt et godt sosialt miljø seg imellom. Det er alltid noe som skjer i København, så det er ikke noe problem å finne på noe spennende med nye venner fra alle verdens kanter. Det er også fester som arrangeres på skolen i tide og utide, som har vært veldig kjekt. Disse blir som regel publisert på Facebook, f.eks i gruppen "Matematik, Københavns Universitet" eller på siden til "Caféen?", som er en av barene på fakultetet. Det er også alltid noe som foregår på Studenterhuset i Indre by eller på Absalon i Vesterbro.

Haust 2019 - BA i arkeologi

Haust 2019 - BA i arkeologi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise til København er det greit å ha skaffet seg en liten oversikt over kollektivtilbudet i byen. Metroen går de fleste steder i sentrum, men om man skal bo lenger unna indre by er det buss eller tog som gjelder. Husk eventuelt også å sjekke om bankkortet ditt fungerer i Danmark, og pass på valutakursen.

Undervisningsformer

De fleste formene for undervisning er forelesninger slik man har på UIB. Foreleserne er ikke høytidelige og dialog er satt i sentrum. De er opptatt av at alle føler seg inkludert, og ekskursjoner rundt om i Danmark gjør det enkelt å bli kjent med resten av klassen.

Vurdering av emnetilbodet

På Københavns Universitet er det nesten uendelige muligheter. De har også flere fag kalt Danish Culture Courses som man kan ta dersom undervisning på dansk blir for vanskelig. Fagene "Nordic Mythology" og "Danish Cinema" var spennende og ikke for vanskelige.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var bra, og ettersom man kan velge ganske fritt fra emnene kan man tilpasse fagene til egen interesse. Når det kommer til språk så er jo dansk et relativt greit språk for en nordmann, men det er selvfølgelig flere fraser som er lettere å forstå etter oppholdet. Særlig det sosiale språket er greit å lære seg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fordelt utover i byen. Søndre Campus med de humanistiske fagene ligger på Amager, en av øyene som København består av. Denne campusen er ganske ny, og dette merker man på kaffebarene, biblioteket og fellesområdene. Ellers er det selvfølgelig lov å dra til de andre universitetsområdene i byen for å lese. Byen generelt er utrolig fin, med enkelt transportsystem og mange fine plasser. Man blir aldri lei av å gå rundt og kikke i de små gatene eller på Strøget. Når det kommer til leseplasser er det offentlige biblioteket et godt alternativ, i tillegg til museet kalt Glyptoteket.

Bustad

For å finne bolig i København er det lurt å være tidlig ute. Det er en ekstremt populær by, og dette vises også i leieprisen. Det kan nok være at man må få litt hjelp hjemmefra, men er du god kan du også finne en billigere bolig. Universitetet i København hjelper også utvekslingsstudentene med å finne bolig. Da ender man opp med å bo i hybler med fellesbad og felleskjøkken, men på sentrale steder i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er inkluderende, mest av alt fordi man kan melde seg på det som kalles QA-programmet. Der blir man satt i en gruppe som ledes av to faddere/mentorer som skal vise initiativ til å møtes som gruppe i løpet av utvekslingperioden. Eksempler på aktiviteter er å dra sammen til en mathall for å spise middag, dra på museum sammen og møtes hjemme hos fadderne for å oppleve typiske danske tradisjoner.

Høst 2019 - BA i samfunnsøkonomi

Høst 2019 - BA i samfunnsøkonomi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før avreise kan det være lurt å ha sett på de emnene som tilbys ved Økonomisk Institut. Det er nemlig lite populært å bytte emner etter studiestart. Det er i tillegg lurt å passe på at man velger fag som ikke har overlappende timeplaner, da det er noen fag der oppmøte er viktig.

Det er også svært mange internasjonale studenter på Københavns Universitet. Derfor kan det være en fordel å være forberedt på at det engelsk man kommer til å snakke i hverdagen. Dette kan kanskje være noe uvant i starten, men det er noe man fort blir vant til.

Undervisningsformer

Undervisningen varierer noe ifra fag til fag. I noen fag er det kun vanlige forelesninger, mens i andre fag forventes det at man deltar i undervisningen. Derfor er det lurt å komme forberedt til forelesningene slik at man kan svare på de spørsmålene foreleseren stiller. Presentasjoner blir også brukt som en del av undervisningen og i noen fag er det et krav å gjennomføre en eller flere presentasjoner for å kunne ta eksamen. Siden undervisningen er på engelsk, må man dermed også presentere på engelsk. Dette høres kanskje skremmende ut for noen, men dette er etter min mening utelukkende positivt.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et stort og bredt emnetilbud, og man kan velge mellom flere spennende og unike emner som ikke tilbys av Universitet i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

De aller fleste fag på Økonomisk Institut har engelsk som undervisningsspråk. Dermed må også eksamener besvares på engelsk. Dette kan kanskje være litt utfordrende til tider, men det er noe man venner seg raskt til. Københavns Universitet er et anerkjent universitet, med mange svært dyktige forelesere fra rundt om i verden. Dette gjør at nivået i noen fag kan være relativt høyt, men det er også læringsutbyttet.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by, der man kan gjøre alt en måtte ønske. Her er det noe for alle og enhver. Det er en relativt stor by, men med sykkel er det ikke noe problem å komme seg rundt omkring. Dersom man skal bo i København, er det obligatorisk å ha en sykkel. Byen er veldig godt tilrettelagt for sykling, og sykkelen er helt klart det foretrukne fremkomstmiddelet for byens innbyggere. Universitetet ligger svært sentralt i byen, med kort avstand til byens fasiliteter. Det er et gammelt universitet, men har samtidig flere moderne og velutstyrte bygninger.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne rimelige steder å bo i København. Heldigvis har man en fordel når man er utvekslingsstudent. De aller fleste utvekslingsstudenter får tilbud om studentboliger dersom man ønsker dette (anbefales). Disse studentboligene er som oftest heller ikke billige, men det er grei standard og man slipper å lete etter private boliger (noe som kan være vanskelig å finne). Jeg bodde i en relativt standard studentbolig der jeg hadde mitt private rom, med bad og en liten kjøkkenkrok. Prisen var på ca. 6200 DKK i måneden. Billig er det altså ikke, men bolig er dessverre dyrt i København.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent, blir man raskt kjent med andre internasjonale studenter. Personlig fikk jeg raskt gode venner ifra flere land. Siden internasjonale studenter har mange egne arrangementer, kan dette føre til at man ikke blir kjent med så mange dansker. Dansker liker å omgås med hverandre, så det krever litt innsats for å bli en del av deres vennegjenger. Det er riktignok svært mange internasjonale studenter på universitet, så dette er etter min mening ikke noe problem. Totalt sett så vil jeg si at det sosiale miljøet er veldig bra!

Haust 2019 - BA i filosofi

Haust 2019 - BA i filosofi

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å starte i god tid med å planlegge og få oversikt over frister og alt som må gjøres. Personlig oversteg jeg omtrent alle frister de hadde, noe som løste seg virkelig helt fint, men brakte med seg mer stress enn om jeg bare hadde sjekket alt på forhånd. En viktig frist å få med seg er fristen for å søke studentbolig, da det er veldig vanskelig å få seg bolig i København. Jeg leide hos en privat, men det tok flerfoldige visninger før jeg fant et sted jeg fikk bo. Derfor; søk studentbolig!

Undervisningsformer

Undervisningen var god, men krevende. Lite obligatorisk arbeid og oppmøte, noe som var deilig.

Vurdering av emnetilbodet

Danmarks regjering prøver å spare penger på universitetene, og et resultat av det er at det er færre fag som blir tilbudt. Jeg er veldig glad for de fagene jeg tok, men det er noe å se opp for. Selv om man har sett et spennende fag på nettsiden deres, er det ikke sikkert at det er mange nok som melder seg opp til faget til at de velger å ha det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk stort faglig utbytte av oppholdet, spesielt siden jeg er en bachelor-student som utelukkende tok master-fag. All undervisning var på engelsk, noe som var deilig.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt nybygd og fint, og byen er jo såklart fantastisk. Mange studentorginasjoner man kan være frivillige i; jeg anbefaler Uniradioen!

Bustad

Jeg leide hos en privatperson, fordi jeg ikke rakk fristen for å søke om studentbolig. Siden det er boligmangel i København er det enormt stort trykk på studentboligene, så søk fra første stund det er mulig! Utvekslingsstudenter blir prioritert.

Sosialt miljø

Miljøet var virkelig fint! Jeg fikk mange nye gode venner, og det var kultur for å gå og kjøpe kaffe sammen eller ta en røyk sammen, både i pausene og etter forelesning. Hver fredag er det fredagsbar på alle fakultetene, noe jeg absolutt anbefaler å gå på om man ønsker å bli kjent med nye venner. Det aller beste tipset er dog å bli med i en frivillig studentorganisasjon!

Haust 2019 - BA i arabisk

Haust 2019 - BA i arabisk

15.08.2019 - 15.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg søkte om CPR nummer på forhånd som kan lett gjøres på nett. Jeg brukte findaroommate.dk for å finne et rom til å leie, men det kan være bedre og legge ut på sosialemedier om en har venner som bor det aktuelle stedet. Ellers er København en lett by å navigere seg i, og er meget organisert.

Undervisningsformer

Jeg opplevde undervisningsformen svært lik den norske. Kanskje enda litt mer interaktivt. Studentene bli aktivt dratt inn i undervisningen, og de legger mye vekt på selvstendighet og forberedelser før timene.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig gode arabiske emner, og Moderne Midtøsten historie var min personlige favoritt.

Fagleg utbyte og språk

Dansk er veldig likt norsk, og de fleste dansker forstår norsk, så etterhvert ble ikke språket for min del noen viktig faktor.

Universitetsområdet og byen

KUA Campus er relativt nytt og veldig stort. Kjempe fint, og nyttig campus. Deilig kantine som serverer fersk mat fra 11-14, ellers er det kafeer som er åpne hele dagen. Lesesalene er kjempe gode og store, og nesten aldri overfylt. Tips er å fikse lånekort så fort som mulig, så kan man låne leseplass hele semesteret, som er kun din.

København er en super deilig by å bo i. Det er masse av kulturtilbud, parker og steder å dra ut. Syklingene gjør byen veldig tilgjengelig da det er lett og fort å komme fra sted til sted når en selv vil.

Bustad

Jeg fikk tilbud om bolig på findaroommate.dk, i god tid før semesterstart. København er ikke den letteste byen å finne sted og bo, og heller ikke den billigste. Jeg var veldig heldig som fant det raskt. Hvis en kjenner noen som bor i københavn kan det mest effektive være å spørre rundt og eventuelt finne bolig gjennom sosialemedier som f.eks "Nordmenn i København"-gruppen på Facebook, da de færreste ledige værelse blir lagt ut som annonse.

Sosialt miljø

Det kan være vanskelig å bli kjent med nye, men sånn sett har man som nordmann i Danmark en stor fordel med språket som gjør det lett å ta kontakt med hverandre. Jeg ble kjent med mange fra studiet mitt, men hadde også venner fra før av i byen som introduserte meg til nye folk.

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Få en oversikt over papirer som skal signeres og frister som skal overholdes. Du får mye informasjon på mail til å begynne med. Og det kan være litt vanskelig å vite akkurat hva man skal gjøre på begynnelsen. Finn tidlig et sted å bo. Snakk med rådgiverne og prøv å få en oversikt. Ting tar tid, og det er ikke alltid man får svar med en gang.

Undervisningsformer

Klinisk rotasjon. Siden vi skal ha eksamen i Bergen, må vi følge med på forelesningene som holdes der.

Vurdering av emnetilbodet

Godt, vi får gjort mye forskjellig.

Fagleg utbyte og språk

Ikke alltid lett å forstå alt, men viktig å spørre, så de vet hva du ikke skjønner (hvis det går an)

Universitetsområdet og byen

Veldig bra, nydelig by og fint området rundt universitetet.

Bustad

Bra! Vi som reiste sammen, bodde i kollektiv.

Sosialt miljø

Bra miljø, men ikke like mye sosiale aktiviteter som i Bergen.

Høst 2019 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2019 - Integrert masterprogram i odontologi

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Følg huskelisten du får fra Erasmus. Det meste går heldigvis ganske automatisk når man skal til Danmark, og man slipper bl.a. å søke visum og språkkurs.
Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i København. Start tidlig og meld deg inn i "Nordmenn i København" + sjekk ut Danmarks svar på Finn.no og hybel.no.
For å kunne jobbe med barn må man ha CPR-nummer (dansk personnummer) og politiattest fra det danske politiet. Dette tok veldig lang tid å ordne og vi fikk derfor aldri hatt ped her nede. For oss ble CPR-nummer mer mas enn det var nyttig, og det er i tillegg masse papirarbeid som må ordnes når man kommer tilbake til Norge igjen. Har man CPR-nummer må man huske å si ifra til de danske myndighetene før man reiser tilbake til Norge, hvis ikke risikerer man 1000 dkk bot, noe vi først fikk beskjed om når vi hadde reist.

Undervisningsformer

Hovedsakelig har vi kun "Clinical rotation" som er klinikk. Det fungerer omtrent på samme måte som i Bergen - du er i en gruppe bestående av 7-8 studenter, med gruppelærer til de ulike timene. Dette fungerte veldig greit. Skoledagen består av en klinikkøkt fra 8.15-10.30, og fra 11.15-13.30. Etter dette har du muligheten til å være med på forelesninger. Spesielt forelesningene i implantologi er lærerike og verdt å få med seg!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet. I tillegg til masse klinikktid, får man også muligheten til å sette implantat (dødsgøy!) og være en uke på Rigshospitalet. Her får man mulighet til å være med på mange kule og spennende kirurgier!
Hele prosessen med å få CPR-nummer (dansk personnummer) og politiattest var veldig omfattende og langtekkelig (vi fikk politiattesten samme dag som vi skulle dra fra København) , og vi fikk derfor ikke være med på behandling av barn.
Vi kunne selv velge hva slags pasienter vi ville ha, og om vi ville gjøre perio, endo, protetikk eller kons. I tillegg hadde vi kirurgi en gang i uken hvor vi enten tok journalopptak, kontroll, ekstraksjoner eller gjorde kirurgier.
Journalsystemet de bruker er veldig annerledes enn Opus. Det heter Tasja og er veldig uoversiktlig og teit, men det går seg til.

Fagleg utbyte og språk

Fikk et godt faglig utbytte. Spesielt kirurgi var lærerikt.
Tok heller ikke lange tiden å komme inn i det danske språket. Det var få/ingen problemer med kommunikasjon med instruktører, medstudenter eller pasienter.

Universitetsområdet og byen

En helt fantastisk by å bo i, med så mange muligheter rett utenfor døren!

Bustad

Vi bodde på Amagerbro, som er på andre siden av byen fra Panum/universitetsområdet vårt. Det tok ca 20 min på sykkel. Ellers er kollektivtilbudet til skolen veldig bra, og det er ingen problemer med å komme seg dit.
Vi leide privat, som gikk veldig fint.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø, og alle er veldig hyggelige og hjelpsomme! Det er flere arrangementer på studiet som er verdt å få med seg hvor man også blir kjent med andre utenfor gruppen sin. Blant annet er auktionsbar, revy og julefrokost verdt å få med seg!

Høst 2019 - Medisinstudiet

Høst 2019 - Medisinstudiet

15.08.2019 - 01.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne bolig i København, så regn med å få plass å bo i siste liten (de fleste boliger blir lagt ut veldig sent). Det er mange facebookgrupper man kan bruke til å finne bolig, men det beste er de som er litt mer spesifikke, f.eks. Medicin - Københavns Universitet, eller Nordmenn i København.

Undervisningsformer

Øre-nese-hals og øye undervises begge med forelesninger en dag i uken, og klinikk en annen dag. I klinikken lærer man undersøkelsesmetoder, og får undersøke fleire pasienter hver gang. Dette lærer man utrolig mye av! Eksamen er også lagt opp på samme måte, noe som gjør at man får en veldig klinisk tilnærming til fagene.
I nevrologi er det en uke med forelesninger, ettrefulgt av tre uker praksis.

Vurdering av emnetilbodet

Å ta ØNH, øye og nevro i København anbefales! Undervisningen og hele opplegget er veldig bra. I praksisen er man på mange ulike sengeposter på nevrologisk avdeling, og man får sett alt mulig. I tillegg er praksisdagene lagt opp etter en timeplan, med bla. undervisning 1-2 ganger om dagen, og man slipper dermed så mye dødtid.

Fagleg utbyte og språk

Med så mye klinikk lærer man virkelig masse, så det faglige utbyttet er stort! ØNH og øye foregår på engelsk, noe som egentlig er veldig greitt. Det er mer fokus på klinisk forståelse og tankegang, undersøkelse og behandling av pasienter, og det viktige er at man har et godt overblikk innenfor fagene. Som nordmann skjønner man dansk godt, men det gjelder ikke begge veier. Noen dansker forstår deg godt, mens andre skjønner virkelig ikke et ord av hva du sier, så det kan være lurt å lære seg noen danske ord og uttrykk!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i sentrum, og det er veldig greitt å sykle hit uansett hvor du bor. København er en utrolig fin og hyggelig by, og en by man lett kan trives i.
Når det gjelder sykkel, må man ha dette! Anbefaler å leige sykkel via Swapfiets, da dette er veldig billig + du får en sykkel som er i topp stand, og som de fikser gratis om noe skulle skje.

Bustad

Bolig ligger på rundt 5-10 000 her, og er litt dyrere enn i Norge. Jeg bodde på Vesterbro, men ellers er Nørrebro, Frederiksberg, Østerbro og Amager alle fine steder å bo. Så lenge man har sykkel går det fint!

Sosialt miljø

I ØNH og øye er man i gruppe med andre utvekslingsstudenter, men også noen dansker, så man har sjansen til å bli kjent med mange ulike folk. Ellers er det fredagsbarer på alle fakultetene her, og mye som skjer kulturmessig, så det er ikke noe vanskelig å bli kjent med folk!

HØST 2018 - MEDFORSKL

HØST 2018 - MEDFORSKL

15.08.2019 - 01.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

-Ved opptak til KU, får du en mailkonto. På denne kommer alt av viktig informasjon om oppholdet før og under utveksling. Det blir også brukt Absalon, som er akkurat det samme som mittUiB, så skal være lett for en UiB-student å navigere seg frem i!
-Vil du ha dansk telefon/bankkonto må du ordne CPR( husk å sjekke at bostedet ditt tillater at du bruker adressen for å skaffe deg CPR), ellers er det ikke nødvendig som nordmann å skaffe seg CPR med mindre du skal være i Danmark over 12mnd.
-Utvekslingsansvarlig ved KU er veldig hjelpsom og anbefales å ta kontakt med ved spørmål
-Mentorordningen er at en student ved KU viser deg rundt og tar deg med på ulike arrangementer - veldig gøy og anbefales!

Undervisningsformer

Undervisningen for øye og ØNH foregår i mindre grupper med 12 studenter. Det er et 3-timers kurs i uken hvor man er på poliklinikk for hvert emne og på fredagen er det felles undervisning. Disse kursene foregår på engelske og du er i den samme gruppen for begge emnene. Ettersom det er ganske lite undervisning, legges det opp til en del selvstudie. Foreleseren anbefaler litteratur og disse bøkene setter gjerne grenser for mengden pensum. Det er muntlig eksamen i begge disse fagene.

Undervisningsformen for neurologi er en uke med forelesninger hele dagen, etterfulgt av tre uker i klinikk. Her var jeg utplassert på Rigshospitalet og der var det er veldig godt opplegg med journalopptak/klinikk på formiddagen og klinikktime/forelesninger på ettermiddagen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene ØNH, øye og neurologi var veldig godt gjennomført. Jeg hadde ikke eksamen i neurologi, da eksamen i faget var kombinert med psykiatri, som man ikke følger i Danmark. Psykiatrieksamen og psykiatripraksisen må gjøres i Norge etter oppholdet i Danmark, men det er overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningsformen la opp til å tilegne seg gode kliniske ferdigheter samt nødvendig teori for å forstå det kliniske bildet. Foreleserne la vekt på de store sykdomsgruppene, men hadde ofte innslag av sjeldnere sykdommer, da Rigshospitalet er et svært spesialisert sykehus.

Universitetsområdet og byen

København er en flott by - deilige bakerier, fine badesteder, markeder i helgene og gode konserter. Det er lurt å følge litt med på facebook på arrangementer for å få med seg alt som foregår i byen!
Universitetsområdet er veldig nytt og fint - Panum har gode muligheter for gruppearbeid, mens hvis du liker lesesal er Fredriksberg Campus eller den sorte Diamanten et bedre alternativ.

Bustad

Å finne seg et sted å bo i København er kjent for å være litt tricky. Jeg anbefaler å starte så fort du får vite opptaket. Kronekursen gjorde i mitt tilfelle at det også var relativt dyrt å leie rom, men dersom man kan bo litt utenfor bykjernen er det billigere. Sykkel er en god invistering for å komme seg lett rundt!

Facebookgrupper: Nordmenn i København (her fant jeg mitt rom), Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N., S og K, Kollektiver i København
Nettsider: boligportalen.dk

Sosialt miljø

Det er mye ulikt man kan gjøre i København. Det finnes for eksempel en rekke kurs som kan være gøye hobbyer å prøve: Keramikk, matlaging, språk, maling. Er man glad i å trene er det mange ulike tilbud: Fakultetet har universitetslag i det meste - alt fra utendørs bading til fekting og kajak. Løpegrupper utenom fakultetet som Sparta eller Adidas Runners er sosiale og gøye tilbud.
De internasjonale smågruppene man deles inn i, blir også gjerne svært sosiale ettersom alle er i samme situasjon som deg selv. Ellers arrangerer medisinstudentene ulike sammenkomster som er gøy å delta på. ANSA har og noen arrangementer for norske studenter som f.eks julebord.

Vår 2019 MAHF-LÆNO

Vår 2019 MAHF-LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg studerer lektor med master i nordisk ved UiB, og hadde et stort ønske om å reise på utveksling. Valget falt på København, noe jeg er veldig fornøyd med. Vi ble anbefalt å reise på utveksling sjette semester, men dette er diskutabelt. Det var vanskelig å finne emner som jeg kunne få godkjent som en del av studieplanen min, noe som resulterte i at jeg måtte ta to fag som fjernstudent. Ettersom jeg likevel ville benytte meg av studietilbudet i København tok jeg et par ekstra fag. Arbeidsmengden ble dermed noe større, men det har gått fint.

Undervisningsformer

Det er store likheter mellom UiB og KU med tanke på undervisningsformer, men et enda større fokus på dialog i Danmark. Foreleserne ønska diskusjon og dialog i klasserommet som en del av undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Selv utfordringer med valg av emner opplevde jeg emnetilbudet som godt. Det var flere emner jeg kunne tenke meg å ta, men som ikke fylte kriteriene for de fagene som lå i min studieplan.

Fagleg utbyte og språk

Jeg tok fag på både dansk og engelsk, og opplevde fagene som aktuelle og lærerike. I løpet av oppholdet lærte jeg mer om det danske språket, og det ble bare lettere og lettere å forstå.

Universitetsområdet og byen

København kan virkelig anbefales både med tanke på universitetet og byen. Det er en fantastisk fin by med mange muligheter.

Bustad

Man må være tidlig ute for å få bolig i København! Boligprisene er høye sammenlignet med Bergen, men overkommelige.

Sosialt miljø

Jeg trivdes godt sosialt i København. Jeg fikk mange nye venner og koste meg fra start til slutt.

Vår 2019 MAHF -LÆNO

Vår 2019 MAHF -LÆNO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være både vanskelig og dyrt å finne bolig i København. Derfor kan det være lurt å starte tidlig med å lete etter bolig, selv om du eventuelt ikke har fått endelig bekreftelse på utvekslingsopphold enda. Anbefaler å bli med i Facebook-grupper som "Nordmenn i København" og "Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N, S og K". Det var via en Facebook-annonse at jeg fant meg et rom i et kollektiv. I tillegg har Københavns Universitet en veldig oversiktlig kurskatalog hvor det står mye info om de ulike emnene. Likevel, det er ikke sikkert at man får lov å ta alle fagene som utvekslingsstudent, og dette står gjerne ikke i emnebeskrivelsen. Kontakt derfor studieveileder ved KU for å få mer informasjon om dette.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg hadde på KU, skilte seg ikke veldig fra det jeg var vant med fra UiB. Jeg opplevde likevel at forelesningene fungerte mer som seminar, der man i stor grad skulle diskutere. I de emnene jeg tok var forelesere veldig opptatt av studentdeltakelse, og det var forventet at man hadde lest de relevante tekstene til hver forelesning. Foreleserne var også veldig opptatt av å ha en god tone med studentene, og oppfordret til å ta kontakt hvis det var noe man lurte på. I det ene faget fikk jeg også mye oppfølging og veiledning i forbindelse med eksamensoppgaven. Jeg fulgte to fag hvor undervisningen foregikk på dansk. Det var litt vanskelig å henge med i starten, men man kommer fort inn i det, så anbefaler å ta fag på dansk hvis man har mulighet til det.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt tidligere har KU en veldig oversiktlig kurskatalog (https://kurser.ku.dk), men det kan være vanskelig å vite hvilke fag man kan ta som utvekslingsstudent. Jeg måtte ta et annet fag enn jeg opprinnelig hadde tenkt fordi jeg fikk beskjed om at det kurset ikke var åpent for utvekslingsstudenter. Denne beskjeden fikk jeg ikke før etter jeg hadde søkt om forhåndsgodkjenning, så det kan være lurt å finne flere fag man er interessert i å ta slik at man har alternativer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg forstår dansk mye bedre nå enn da jeg dro, men synes fremdeles det er et vanskelig språk å snakke. Det gikk veldig fint å følge undervisning på dansk, og man får også skrive eksamen på norsk. Jeg opplevde at danskene hadde vanskeligheter med å forstå norsk, så man må gjerne snakke litt saktere og tydeligere.
Jeg følte jeg hadde stort faglig utbytte, og at fagene var relevante spesialiseringer i graden min. Det at foreleserne krevde at man hadde lest til hver time førte til at jeg arbeidet jevnt med fagene, og det var lettere å henge med i diskusjonene i klassen.

Universitetsområdet og byen

København er en veldig fin by, og enda finere på sykkel! Anbefaler å bruke sykkel som transportmiddel, det gjør deg til en ekte Københavner. En sykkel trenger ikke være så dyr, jeg kjøpte min brukt på den blå avis (https://www.dba.dk), det danske "finn". På denne måten kommer du deg raskt frem i store deler av København, og det gjør ikke så mye om du ikke bor så nærme skolen. København har også mange koselige kaféer og flotte bibliotek. Bolig og strøm er ganske dyrt, men mat og drikke er gjerne billigere enn i Norge.

Bustad

Som nevnt er det lurt å starte tidlig. I tillegg må man ofte betale mer for et værelse enn man ville gjort i Bergen, så det kan være greit å forberede seg på å bruke litt penger på bolig. Jeg bodde sammen med tre dansker, og følte derfor virkelig på at jeg bodde i Danmark. Ellers smaker ikke vannet like godt som i Norge, og strøm er dyrt så de fleste dansker skrur alltid av lyset når de forlater et rom. Det kan være lurt å sjekke på forhånd hvilke områder som ligger nærmest skole eller sentrum, men som sagt så kommer man langt med sykkel.

Sosialt miljø

Københavns Universitet har et program for utvekslingsstudenter, men det er ikke så ofte arrangement. Det kan være at det er lettere å bli en del av det internasjonale miljøet hvis man velger å bo i en studentbolig via UCPH (https://housingfoundation.ku.dk). Ellers er det lurt å bli kjent med dem man bor med, og de andre studentene som tar samme fag som deg. Ofte skal man ha obligatoriske arbeidskrav hvor man arbeider i grupper, noe som gjør det lettere å bli kjent med de andre studentene.

Høst 2018 og Vår 2018 - BA i medievitenskap

Høst 2018 og Vår 2018 - BA i medievitenskap

15.08.2018 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søk om CPR nummer så fort du har fått deg en leilighet, dette tar lang tid å få, og er essensielt for at du skal kunne dra til legen, melde deg inn på et trenigssenter eller skaffe deg et bankkort. KU er svært behjelplige med alt det måtte være, så bare pass på at du har skrevet ut alle papirer du trenger.

Undervisningsformer

Københavns Univeristetets undervisingsformer er svært anderledes enn ved UiB. på KU har man klasseromsundervising, der man har slått sammen forelesningene og seminarene. Dette gjorde at diskusjonene og debattene under forelesningene kom lettere og underviseren ble likestilt med studentene. Dette var en måte som fungerte veldig godt i de fagene jeg hadde.

Når det kommer til eksamen er også dette svært anderledes. Jeg hadde tre forskjellige;
1. Vi hadde obligatoriske oppaver hver uke, obligatorisk oppmøte, samt at vi skulle levere en semester oppave på ca. 10 standard pages.
2. Vi hadde kun en semester oppgave, uten obligatorisk oppmøte. Oppgaven kunne vi velge fritt innenfor emnet og oppgaven skulle være på 20 - 30 standard pages
3. Vi skulle lage en portofølje på 20 standard pages av en utvagt bedrift og problemstillig, deretter ha en muntlig framføring av dette og forsvare oppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Københavns Universitetet er et mer internasjonalt universitet og har derfor et større tilbud når det kommer til engelsk språklige emner. Som norsk kan jeg også anbefale og ta et dansk fag hvis du synes de er mer interessante, og hvis du ønsker å forbedre din dansk.

Fagleg utbyte og språk

Disse to semestrene har jeg fått utvikle både min akademiske engelsk og utfordre meg akademisk med nye undervisnings- og eksamens metoder. Jeg har lært og utviklet meg mere enn hvis jeg hadde blitt i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Hvis vi starter med Universitet er det delt opp i ulike fakulitet som er spredd over byen. Jeg gikk på Det humanistiske fakulitet som ligger på Amager, som er kanskje det fineste og nyeste univeristetet jeg har vært på. De har svært mange leseplasser både på alle fag biblotekene, der jeg likte å sitte eller på universitet bibloteket. De har både stille soner og rom, samt flere større bord der man kan sitte som en gruppe og diskutere. De har svært billig kaffe og øl på campuset, og de beste falaffelene. Det er bare å glede seg.

Når det gjelder byen, er det bare å kjøpe seg en sykkel og sykle rundt. Jeg kunne sykle flere timer på en søndag og finne helt nye kaféer, vintage butikker og plasser. Jeg brukte facebook arrangement for alt det var verdt og fant utallige arragementer i byen.

Bustad

Det å finne en leilgihet i København er ingen dans på roser. Derfor ville jeg startet denne prosessen så tidlig som mulig, meld deg inn i alle Facebook sider du finner, søk på kollegiumer, eller gå på leie sider. Jeg ville startet med dette i Mai/Juni.

Sosialt miljø

Universitetet har ikke noen fadder uke som her ved UiB. De har et relativt nystartet introduksjonsprogram for utveklingsstudenter, men personlig synes jeg ikke det fungerte særlig bra. Jeg møtte mine venner i fagene jeg tok og på kollegiefestene, jeg tror det er viktig å være utadvent og by på seg selv, og i starten er det viktig å si ja til det meste og prøve og faile litt. Du finner din gjeng til slutt.

VÅR 2019 - MA i litteraturvitskap

VÅR 2019 - MA i litteraturvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Spar opp en del penger, eller prøv å skaffe en deltidsjobb i byen man skal til. Finn et rimelig sted å bo og prøv å skaffe et sosialt nettverk så tidlig så mulig. Skaff en oversikt over utdanningsplassen og kom inn i en god studievane så man er godt forberedt til materiale, ofte er det forventet at man har brukt perioden mellom semestrene til å lese pensum. Så prøv å finne pensumlister og få tilgang til kompendier.

Undervisningsformer

Jeg hadde seminarer 2 ganger i uken per fag så 4x2t med undervisning. Undervisningen var på dansk og gikk ut på lærerens foredrag og bidrag fra de studerende som måtte danne grupper og fremlegge et bestemt område fra pensum.

Vurdering av emnetilbodet

På masternivå følte jeg at det ikke var så mye jeg kunne velge, men det er jo naturligvis mer spesialisert. Jeg var fornøyd med de fagene jeg har kunne ta, det er høyt nivå.

Fagleg utbyte og språk

Det er mye å lære ved å ta fag ved et annet universitet og man får virkelig sett sin egen kunnskap i relasjon til andre land. Man får se hvordan fagdiskursen ligger i andre land og spessielt få oppleve hvor nære de nordiske landene er og hvor tett samarbeide der fungerer. Professorene og underviserne ved universitetet i København har vært veldig dyktige å har et høyt faglig nivå. Det tar en stund å bli vant til språket fullstendig, så det gjaldt å forberede seg godt å ta notater for å henge med i svingene.

Universitetsområdet og byen

Den nye humanistiske campus på Amager, er fremdeles under utbygging, men det er et flott nytt bygg. Byen er utrolig fin og veldig tilrettelagt for sykling. Billig mat og drikke.

Bustad

Jeg bodde privat ute på Nørrebro, ganske dyrt leiemarked for bolig og man må sende mange søknader for å få noe. Spesielt vanskelig var det å ikke kunne dra på visning. Kan anbefale kollektiv for utvekslingstudernede da dette er sosialt.

Sosialt miljø

Jeg satset fullt ut på å komme inn i det internasjonale miljøet og det betalte seg godt, ettersom mange dansker er så inne i sine egne kretser, er det lurt å rekke ut til noen som er i samme situasjon, så bo i kollektiv, dra på turer og gjør noen av de tingene du vanligvis gjør for å føle deg hjemme.

VÅR 2019-BA i nordisk språk og litteratur

VÅR 2019-BA i nordisk språk og litteratur

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er utfordrende å finne bolig i København, så jeg anbefaler å starte tidlig. Det er mye papirarbeid som må være på plass, og det er lurt å få det unnagjort med en gang. Jeg var litt sent ute, og derfor var det veldig mye som måtte gjøres rett før avreise. Ting tar tid, og det kan være vanskelig når du har flere ulike kontaktpersoner du må forholde deg til.

Undervisningsformer

All undervisning foregikk i klasserom, og var stort sett veldig bra. Vi ble også delt inn i studiegrupper som jeg fikk stort utbytte av.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok ett 15 ECTS fag, og to 7,5 ECTS fag. Jeg anbefaler å heller velge to fag, fordi det var litt vanskelig å få timeplanen til å gå opp. Som i Norge, er det også litt ulik vekting av studiepoeng noe som gjorde at det ene 7,5 poengsfaget hadde mer pensum enn forventet. Bruk litt tid på å finne fag som interesserer deg. Det er mye spennende å velge mellom. Det var mye styr med å melde seg opp til fag, og jeg måtte ordne mye etter jeg ankom København. Husk å være litt "på", og snakk med kontaktpersonen dine. Det kan ofte ta tid før du får svar på mail.

Fagleg utbyte og språk

Et av emnene mine var på engelsk og de to andre foregikk på dansk. Språket kommer ganske fort, og etter en uke var det ingen problem å henge med i undervisningen på dansk. Det kan derimot være litt vanskelig å gjøre seg selv forstått overfor danskene, men det går som regel om du snakker sent og tydelig.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by. Det er utrolig mye å finne på hele tiden. Skaff deg en sykkel med en gang, og reis rundt å utforsk byen. Campus på Amager (KUA) var moderne og fint. Det er også utrolig stort, men etter en stund går det helt fint å finne frem.

Bustad

Jeg bodde nær både universitet og indre by. Jeg anbefaler å finne noe som ligger sentralt, fordi man får mye bedre utbytte av byen. Flere jeg ble kjent med fikk bolig gjennom housing foundation, noen var fornøyde mens andre opplevde problemer. Jeg bodde privat sammen med to andre, noe som anbefales selv om det kan være vanskelig å skaffe seg bolig.

Sosialt miljø

I starten av semesteret var det et intro-program for utvekslingsstudenter. Det var helt ok, men det var bare noen få jeg holdt kontakten med videre. Jeg har hatt det supert i København, men det har ikke skjedd i regi av skolen. Det krever at du tar litt initiativ for å bli kjent med folk, men det er absolutt verdt det! Danskene er absolutt Skandinavias morsomste folk.

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

Vår 2019 - Medisinstudiet (MED7)

28.01.2019 - 17.05.2019

Førebuingar/praktiske tips

Viktig informasjon blir sendt direkte til din KU-mailkonto selv før selve utvekslingsoppholdet starter (jeg fikk spørsmål om hvilken avdeling jeg ønsket å være på i neurologi-praksis noen måneder før oppholdet. Det er derfor viktig å følge med på denne i det den har blitt opprettet. Vær også nøye med Learning Agreement, og hvilke fag som oppføres her. I Danmark teller også eksamen som ECTS-poeng. KU bruker en portal lignende MittUib (Absalon), så det å finne frem til informasjon her, bør være kjent. For min del stemte heller ikke datoene for start/slutt av oppholdet som ble forespeilet i forkant. Så ikke ta det som endelige datoer, ting endrer seg underveis. Det samme gjelder timeplanen i KUnet, denne er heller ikke endelig. Et annet tips er å melde seg inn i facebookgruppen "Medicin - Københavns Univeristet", og respektive kullgrupper.

I tillegg er utvekslingsansvarlig ved KU veldig hjelpsom, og svarer på alle spørsmål man måtte ha.

Man får tilbud om å være med på introduksjonsdager. En del av dette er nok overflødig informasjon som Skandinaver, men det er en fin introduksjon til studentlivet i København, og en måte å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene.

Undervisningsformer

I København er det enda mindre undervisning enn ved UiB, og det er lagt opp til mye selvstudie. Personlig hadde jeg i sansefagene (øye og ØNH, da jeg ikke fulgte undervisning i dermatologi) kun tre timer klinikk i hvert av dagene en gang i uken, samt 4 timer forelesning i emnene en dag. Det er altså mye fritid, og man har derfor mulighet til å melde seg opp til andre fag om man skulle ønske dette. Det er lagt opp til emner som "Dansk samfunn" eller "Dansk arkitektur" for utvekslingsstudenter, som både kan gi flere studiepoeng, samt en måte å bli kjent med andre.

Klinikk-timene i danmark er i smågrupper (kalt SAU12), hvor det delvis er tavleundervisning, og delvis at man undersøker pasienter. Man har derfor mye tid med sin enkelte underviser, som også er din eksaminator ved muntlige eksamener. Det er lagt opp til å stille spørsmål, og man er alltid velkommen på avdelingene utenom skoletid. For utvekslingsstudenter foregår disse klinikkene på engelsk.

Forelesningene er i samme for som vi er vant til fra Bergen. Disse er på dansk. Det er i tillegg lagt ut engelske forelesninger på Absalon for utvekslingsstudenter.

I neurologi var det forelesninger i en uke før klinikkopphold, og så 3 uker med praksis. Som utvekslingsstudent er man på Rigshospitalet, hvor man får en timeplan for hvilke avdelinger man skal være på til hvilken tid. Man er på avdlingene frem til lunch, og så har man gjennomgang av en pasient, samt temaundervisning om ettermiddagen. Dette var generelt veldig godt organisert på neurologisk avdeling.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent på 7. semester, har man emnene Oftalmologi + Øre-nese-hals fra 9. semester (første halvdel av semesteret) og Neurologi (siste halvdel av semesteret) fra 10. semester. I og med at man har mye tid under sansefagene, er det mulig å følge undervisning i dermatologi også. Det er muntlig eksamen i alle emner.

Jeg fikk ikke ha eksamen i neurologi, da dette er en felles muntlig eksamen med psykiatri (som jeg ikke hadde fulgt).

Jeg tenker selv at det kunne vært en idé å heller følge hele 10. semester (psykiatri og neurolog), selv om det betyr fullere dager og at all undervisning er på dansk, men man vil kunne ha eksamen, og følger det samme kullet gjennom hele semesteret. Dette må i så fall koordineres med utvekslingskoordinator ved både KU og UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener at undervisningsformen i Danmark ga mer tid til å øve på praktiske ferdigheter, samt at de har et klinisk fokus i all undervisning. De viktigste pasientgruppene som man ser mest av, tar mest tid av undervisningen, og alt som var spesielt viktig å kunne til eksamen og videre yrke ble understreket gang på gang. I tillegg er man nødt til selv å disponere tiden for å komme seg gjennom pensum, og denne form for selvstendighet gjør en mer disiplinert. Jeg opplevde og de danske studentene som veldig lite opphengt i resultater på eksamen, men snarere at det var læringsutbyttet av undervisningen som stod sentralt.

Språklig burde det være uproblematisk for nordmenn. Det skal dog sies at man bør være klar for at de færreste dansker er vant til å høre norsk, og det kan derfor kreve litt tilrettelegging for å gjøre seg forstått.

Universitetsområdet og byen

Medisinsk fakultet ligger sentralt i København, rett ved siden av Rigshospitalet. Det meste av undervisning er på et av disse stedene. Man kan også ha noe undervisning på mindre sykehus litt utenfor bykjernen, som kun er en liten sykkeltur unna.

Ellers er København en hyggelig mindre storby med alt det innebærer av kaféer, kultur, restauranter og uteliv. Prismessig er det meste en del billigere enn i Norge. Alt er i sykkelavstand, og man burde absolutt gå til anskaffelse av sykkel så fort som mulig. En del utvekslingsstudenter bruker "Swapfiets" som er en månedlig sykkelabonnement, evt kan man kjøpe brukte sykler på dba.dk (filsvarende finn.no). Dette får man mer informasjon om på introduksjonsdagen.

Bustad

Det kan være krevende å finne bolig i København til en overkommelig pris, så begynn letingen i god tid i forveien. Man får tilbud om å søke om studentboligere kalt "kollegier". Man får da tilsendt en kode, og må være klar for å logge seg inn på et bestemt tidspunkt. Dette er en populær bomodell selv for dansker, og en sosial arena for å møte andre studenter. Det kan være en idé å sjekke i forkant hvor de ulike kollegiene ligger, slik at man sitter klar når tilmeldingen starter.

De fleste bruker Facebook for å leie ut leiligheter, eller søke etter nye romkamerater til kollektiv. I Facebooksidene "Nordmenn i København" og "Lejligheder, værelser til leje og udleje i KBH V. NV. Ø. N, S og K" finner man en del annonser.

Alle sentrumsnære områder i København er attraktive, og de fleste steder innenfor bygrensen er tilgjengelige innen 15-20 minutter på sykkel.

Sosialt miljø

Det er fra fakultetets side lagt opp til å bli kjent med andre utvekslingsstudenter, både ved introduksjonsdagene, samt via en mentorordning hvor hver student får sin egen mentor, og mentorerne arrangerer forskjellige arrangementer gjennom semesteret. I tillegg får man informasjon om Erasmus-nettverket i København i starten av oppholdet. Det er også en rekke sosiale arrangementer på det medisinske fakultet, som fredagsbarer og fester.

Man er i tillegg i mindre grupper på skolen, som gjør det lett å bli kjent med klassekamerater. Det er også en rekke festivaler og arrangementer man kan melde seg frivillig til, eller idrettslag, klubber, osv, som er en fin arena for å bli kjent med folk. Dersom man bor på kollegie, er det også ukentlig arrangementer internt på kollegiene.

I tillegg har ANSA et stort miljø i København, dersom der er ønskelig å møte andre nordmenn.

2018

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være litt utfordrende å finne leilighet i København. Jeg anbefaler å bruke litt tid på å finne en leilighet som ligger sentralt, da dette gjør det mye lettere å delta på arrangementer og bruke byen for alt den er verdt. Jeg anbefaler også å kjøpe sykkel, som gjør det mye lettere å komme seg rundt i byen. Det finnes flere facebooksider hvor det legges ut både leiligheter og sykler, som "Nordmenn i København" og "lejligheder til salg og leje i københavn".

Undervisningsformer

På KU deles emnene inn i blant annet forelesningshold, seminarhold og praksishold. Jeg hadde ett fag på engelsk og to på dansk. Det ene faget var et seminarhold, som i stor grad bestod av diskusjoner i liten gruppe. De andre fagene var forelesningshold, som organiseres på liknende måte som ved UiB, men som i enda større grad åpner for deltakelse og diskusjon blant studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg anbefaler å bruke litt tid på å finne fag som en selv synes er interessante, selv om det tar litt tid å lese seg opp på disse. I og med at semesteret i Danmark varer ut januar bør en også ta hensyn til at det i en del fag er eksamen i januar. Mange fag har hjemmeeksamen, og min erfaring er at det fint lar seg gjøre å ta disse fra Norge.

Fagleg utbyte og språk

I starten var det noe utfordrende å følge undervisningen og diskusjoner på dansk, men dette kom seg veldig fort. Mitt faglige utbytte og interessen for fagene var litt varierende. De fleste foreleserne var svært engasjerende og dyktige.

Universitetsområdet og byen

Jeg har vært på utveksling ved Københavns Universitet (KU), og har hatt det helt fantastisk. En spennende by bare en liten times flytur unna Bergen. Campus var flott og stort, med mange forskjellige bygg. Etter å ha blitt kjent med organiseringen av byggene var det greit å komme seg rundt. Etter skoletid er det utrolig mye spennende en kan finne på i denne kjekke byen! God mat, bra shopping, fine parker og masse hyggelige folk.

Bustad

Jeg bodde sentralt, i en stor leilighet sammen med to andre. Jeg anbefaler å bo sentralt, da dette gjør byen så mye mer tilgjengelig. Leien er gjerne litt høy, men for en begrenset periode vil jeg si at det er verdt det.

Sosialt miljø

Dansker er, som nordmenn, litt reserverte, men samtidig svært hyggelige og hjelpsomme. I starten av semesteret ble det organisert et par intro-dager for de internasjonale studentene. Det var veldig hyggelig å møte folk fra hele verden, og samtidig bli litt kjent med skolen og byen. Jeg har inntrykk av at det som regel er en del nordmenn som studerer ved KU. Mange fra intro-dagene holdt kontakten gjennom hele perioden.

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

2018 VÅR BAMN-GEOVIT

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

- Skaffe sykkel
- Gjerne bo privat ettersom studentboliger er dyre og tilbudet ikke er spesielt bra
- Meld deg inn i "Norske studenter i København" og "Nordmenn i København" på Facebook
- Kjøpe reisekortet som fungerer likt som Oyster card i London, hvor du kvitterer deg inn og ut ved reising
- Meld deg opp til å få en mentor

Skrev en veldig fin student rapport til dere, men så mistet jeg alt. Kontakt meg dersom dere har spørsmål om København, jeg svarer gjerne!

Undervisningsformer

Studerer du Science ved Uni. i København er det blokksystem, hvor høstsemesteret er blokk 1 og 2, og blokk 3 og 4 er på våren. Dette er gunstig ettersom du slipper den intense eksamensperioden. Det er som regel muntlig eksamen noe som fungerer overraskende bra. Det er kun 20 minutter, men det går fort over og føles som du bare fører en samtale.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, men blokksystemet begrenser noe av tilgangen til fag ettersom du gjerne vil ha flere av fagene som er i blokk 3 eller at fagene du vil ha går i blokk 1.

Fagleg utbyte og språk

Noen fag foregår på engelsk og noen på dansk. For norske studenter er begge alternativ veldig ok.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er veldig spredt i ulike bydeler, men det er mulig å sykle til alle. North Campus på Nørrebro er for Science, South Campus på Amager er for humanetisk, Fredriksberg Campus er for biologi og naturvitenskap og City Campus er for samfunnsfag og geologi.

Bustad

Fredriksberg i København, på grensen til Nørrebro. Veldig hyggelig og sentralt området med flere matbutikker, treningssentre og busstopp nært.

Sosialt miljø

Viktig å være med på alt det sosiale i begynnelsen for ikke alle utvekslingsstudentene har fag sammen. Flesteparten jeg møtte gikk biologi og det var derfor viktig å bli godt kjent før skolen begynte for fullt. Det skjer mye hele tiden i København, ulike arrangement på utesteder og cafeer, festivaler og turer for utvekslingsstudenter.

Vår 2018 BASV-Sosiologi

Vår 2018 BASV-Sosiologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Dette kommer kanskje til virke som et veldig åpenbart tips, men jeg vil høyst anbefale å finne vennskap med noen som er kjent med omstendighetene ved utvekslingstedet. Jeg kan fortelle at til og med på siste eksamens dag, fikk jeg gode råd av en vennine som som kjente til de formelle krav (Som jeg følte var ganske forskjellig fra kravene på UiB). Jeg kan fortelle at jeg opplevde et tette sammhold med både lærere og elever, under min utvekslingstid.

Kan også anbefale og komme ned litt tidligere før skolestart. Jeg møte mange som fikk en brutal overgang, når de skulle på skole fire timer etter de hadde landet. Ta rådighet for at du ukjent i omeråde, og dermed planlegg tid til å være forvirret eller usikker.

Undervisningsformer

Hvis jeg må være ærlig, synes jeg en "boks" med overskriften undervisningsformer forteller meg ikke de retningslinjer jeg ønsker å vite for å utfylle denne boksen. Uansett, tolker jeg at jeg at denne boksen viser til min personlige refleksjoner og erfaring over de undervisningsformer jeg opplevde.

Jeg kan fortelle at undervisningsformen kan ligne den strukturen kan se i de norske videregående skoler. Det vil si at vi forholder oss til klasserommet, i motsetning til forelesningssalene på UiB som jeg har opplevd. Københavns universitetet hadde egne klasser for internasjonale studenter, eller for de som ønsket fagene på engelsk. Dette kan jo selvfølgelig bety at faget tilegner seg at færre antall søkere. Uansett, så følte jeg at undervisningen ga meg mulighetene til å komme tettere på læreren. Ut fra mine erfaringer, kan jeg fortelle at lærene virkelig viste interesser for sine egene studenter. Lærerne var ytterst interest i elevenes mening om deres undervisning, og var også villig til å endre den basert på hva elevene mente. Jeg kan si at undervisningen var preget av en ytterst respekt mot elevene, og det var alltid en medmenneskelighet til stede.Vurdering av emnetilbodet

Angående emnetilbudet kan jeg fortelle at jeg hadde mulighetene til å ta både de danske og engelske emnene. Dette er jo naturligvis en fordel ved å være oppvokst i Skandinavia, men jeg tror også det maler et urealistisk portrett av antall emner som er tilgjengelig for en internasjonal student. I søknadsprosessen hadde søkerne muligheter til å tilegne seg plass på flere av fakultetene. Etter søknadsprosessen kom jeg innpå tre fakulteter, men jeg besluttet meg for å bare ta fag i det psykologiske. På den ene siden er emnetilbudet ganske bredt, spesielt med tanke på at en studere i flere forskjellige departementer, men på den andre side følte jeg til tider at emne utvalget i det psykologiske departement, virket litt svakt. Emnene de tilbudet virket alle vel interessante, men jeg kan se for meg at ikke alle tenker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at det faglige utbytte var massivt for meg. Dette føler jeg var et resultat av lærerne som var veldig engasjerte i sin undervisning. Det er mange erfaringer jeg kan fortelle om, men jeg vil gjerne velge å fokusere på faget Social Psykologi som jeg tok i utvekslingssemesteret. I min tid som sosiologistudent, har jeg personlig opplevd en følelse at det vi lærer om mangler praktiske implikasjoner (Med unntak av Met102). Dette faget hadde både en psykologisk og en sosiologisk tilnærming. Anerkjente sosiologer som Giddens ble brukt til å forstå det menneskelige sinn i det moderne samfunn. Gjennom kurset fikk jeg et glimt av hvordan teoriene kan brukes i en klinisk sammenheng.

Angående språket, kan jeg fortelle at på grunn av mitt valg av engelske klasser ble det brukt mye engelsk, som jeg hadde gode erfaringer med. Den største utfordring var i å forsøke å snakke norsk til en danske. Etter min tid her, kan jeg fortelle at jeg føler meg mer komfortabel med å snakke med danske, og jeg føler jeg kan forstå dansk på et godt nivå.

Universitetsområdet og byen

Først vil jeg starte med å si, at universitetsområdet er spredt utover København, Ihvertfall i større grad en UiB. Derfor kan jeg meddele at jeg ikke har vært over heler omerådet, men jeg kan fortelle om det området jeg studerte ved. Bygningen var godt nok gammel, som også kan fastslås når en hører at det tidligere var et sykehus. Ikke at det plaget meg, men det er jo uansett merkverdig. Bygningen var tildelt for samfunnsvitenskapelige studenter (og lignende fag), men det gjorde ikke bygningen noe mindre. Blant det store antall klasserommet, kunne man finne kantiner (med gode priser), biblioteker og til å med en bar som er åpen en gang om måneden.

Byen føltes også veldig kulturell. Over alt, kan du finne statuer, skulpturer og fontener som gir byen et flott preg. Kan jo også fortelle at prisene på alkohol og mat er hakket billigere enn det jeg er vant til, som gjør det til et mer attraktive tilbud. Kan også fortelle at det et betydelig antall av gode måter for å komme seg rundt byen, eller hele Danmark. Fra København er S-tog, metro og buss tilgjengelig med gode tider. Eller hvis du heller vil reise mer økonomisk, kan jeg fortelle at København har sykkelstier og byen er så og si bygd rundt en tilrettelegging en sykkeltrafikk.


Bustad

Jeg bodde i Valby, hvor det var en 20 min reise med tog for å komme til skolen. Det kryr av matbutikker rundt københavn, så det var bare en tre minutters gåtur til nærmeste matbutikk i begge retninger. Mere enn det, er det vel ikke å si om bostedet. Dette stedet hadde ikke noen betydelig rolle for meg, utenom det var et sted å sove, lage mat og andre husholding aktiviteter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljø fremsto som veldig åpent. Følte at mentorgruppen og lærere gjorde en god jobb ved å iverksette sosiale aktiviteter som gjorde at det føltes veldig naturlig å snakke med noen for å bli kjent. Noe å bemerke meg er jo at danmark har jo "hygge" kulturene sin, som de selv tenker verdsetter høyt. Dette kunne være ting som brettspill, drikke kakao og se film og lignende varme aktiviteter. Det sosiale miljø virket veldig avslappet, og homogent.

Vår 2018 BASV-MIX

Vår 2018 BASV-MIX

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før utvekslingsoppholdet starter, anbefaler jeg å søke opp informasjon om utveksling på UiB sin nettsider. En erfaring jeg har gjort meg er at ting tar tid. Dette gjelder alt fra søknader, til dokumenter som skal leses gjennom. Dra på informasjonsmøte om utvekslingsopphold. Det er nyttig og interessant. Anbefaler også å sette seg inn i det praktiske rundt å søke CPR-nummer (Civil Registration number). Det er et midlertidig, personlig identitetsnummer som bla. gir deg rett til helsetjenester i Danmark.

Når en først ankommer København anbefales det å skaffe seg en sykkel! Sykkel kan kjøpes rimelig på en av de mange sykkelbutikkene. Det er også butikker som leier ut sykler til studenter for et semester, til en rimelig penge.

Undervisningsformer

Undervisning i valgte emner var basert på en blanding av seminarer og forelesninger, som hver hadde en varighet på 3 timer, et par ganger i uken. Undervisningsspråket var på engelsk og det var lagt opp til aktiv deltakelse fra studentene.

Vurdering av emnetilbodet

Københavns Universitet (KU) har et variert emnetilbud. KU sine nettsider er oversiktlig og det er lett navigere seg frem. Skulle man trenger råd og veiledning, var det god hjelp å få fra studierådgiver ved Københavns Universitet.

Fagleg utbyte og språk

Studiet har gitt et godt, faglig utbytte. Undervisning på engelsk og internasjonale medstudenter har medført at jeg har blitt flinkere til å både snakke og skrive på engelsk. Ikke minst har selvtilliten rundt å snakke engelsk blitt mye bedre.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte ved det humanistiske fakultet på Amager, litt utenfor Københavns sentrum. Dette er et stort fakultet som rommer mange institutter. Fakultetet er relativt nybygd og veldig flott. Fine omgivelser og fasiliteter, med god tilgang på lesesalplasser gjorde det hyggelig å oppholde på universitetsområdet. Det er lett å komme seg til og fra fakultetet med både metro, buss og sykkel.

København er kongens by. I byen er et yrende folkeliv og det er mye å finne på for studenter. Musikkfestivaler, teater- og operaforestillinger, skøytebaner, parker og grøntområder, klatrehall, Tivoli og Amager Strandpark er bare noen av veldig mange aktiviteter som er verdt å sjekke ut.

Bustad

Det kan være vanskelig å finne sted å bo, så start denne prosessen tidlig! Å finne bosted var blant forberedelsene som tok mest tid. Mitt tips er å melde seg inn i flere Facebook-grupper for å finne sted å bo, vær aktiv og snakk med venner og bekjente. Man kan enten bo privat eller man kan søke via Housing Foundation som leier ut studentboliger. København er en stor by, men med sykkel er det veldig lett og effektivt å forflytte seg over lengre avstander. Viktigst av alt, start prosessen med å finne bosted tidligere enn du tror!

Sosialt miljø

Det å reise på utveksling er veldig sosialt. Det forutsetter så klart at man tar initiativ og er åpen for forlag! Et utvekslingsopphold er en ypperlig mulighet til å teste ut en ny aktivitet, lære en ny kultur å kjenne og ikke minst få venner fra mange ulike steder i verden.

Høst 2017 - BAPS-PSYK

Høst 2017 - BAPS-PSYK

31.08.2017 - 31.01.2018

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et bosted i København er dessverre ikke så lett, så her vil jeg anbefale å være tidlig ute og bruke de kontaktene man har i byen. Facebook har en side med navnet: Nordmenn i København, som jeg vil anbefale å bruke både med tanke på å finne et sted å bo og eventuelt for å kjøpe anbefalt litteratur, en sykkel eller diverse til soverommet/leiligheten om det trengs. En sykkel vil jeg uansett anbefale å investere i!

Undervisningsformer

Undervisningen er veldig lik som i Norge, der det både er vanlig undervisning med forelesere og seminarer, som de kaller Hold. Jeg anbefaler å være aktiv på begge områdene og spesielt i seminarene da noen fag har obligatorisk oppmøte samt innleveringer. Det er også en fin måte å bli kjent med sine medstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg dro hovedsakelig til København for å ta kliniske fag som ikke er tilgjengelig i Norge. Utover disse fagene er det også en rekke fag som virker interessante og som mine medstudenter har gitt mye positive tilbakemeldinger om. Man burde likevel være obs på at mange fag og undervisning foregår på Engelsk, om man ikke velger de standard fagene som inngår i en Dansk bachelor.

Fagleg utbyte og språk

Da jeg valgte danske fag som inngikk i den danske bacheloren foregikk all undervisning på dansk, og anbefalt litteratur var også på dansk. Å lese denne litteraturen gikk overraskende fint da det ikke skiller seg så mye fra norsk. Utover den danske litteraturen var det også mye på engelsk, som man også er vandt med fra Universitetet i Norge. Å ha forelesning og seminar på dansk var imidlertid litt mer utfordrende, spesielt i starten. Her vil jeg anbefale å sette meg lengst mulig fram i lokalet og høre godt etter. Med litt tid har man lært seg de største språklige forskjellene og man henger lettere med i undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitet i København er spredt over hele byen. Jeg var så heldig å finne en leilighet mitt i indre by, og dermed veldig nærme mitt fakultet. Om du skal studere på CSS, som står for senter for sunnhet og samfunn, har du noe å se fram til! Dette var tidligere et sykehus og er et nydelig bygg med flere kantiner og ligger nærme sentrum. Lesesalene er dog ikke så store og blir ofte fulle, så jeg vil anbefale å være åpen for å lese på andre fakultet, bibliotek eller cafeer, som det er en rekke av i denne byen.

Bustad

Som tidligere nevnt er det ikke så lett å finne et sted å bo, som gjør at man burde være tidlig ute. Bruk de kontaktene man har og eventuelt søk om en studentbolig gjennom Universitetet i København sine tilbud for utvekslingsstudenter. Disse er dog litt dyre, men veldig fine! Her er det også veldig sosialt med festligheter i fellesarealene.

Sosialt miljø

Jeg vil anbefale å være med på de første introdagene da dette skaper det sosiale grunnlaget for de senere månedene. Her møter man alle nye utvekslingsstudenter innenfor sitt fagfelt, som alle er i samme situasjon som deg og søker nye venner. Utover de første dagene vil jeg også anbefale å være med på de aktivitetene og festene som Universitetet eller fakultet tilbyr, da dette skaper muligheten for å bli kjent med andre utover utvekslingsstudentene man møter på introdagene. Å melde seg opp for å få en mentor vil jeg også anbefale, da de planlegger aktiviteter og sammenkomster utover de tidligere nevnte.

Å dra til København på utveksling var noe av det beste jeg har gjort! Det er en utrolig fin by som har masse å tilby, og den kulturelle forskjellen er ikke i så stor kontrast til Norge, som gjør at du kanskje lettere vil trives, og kanskje til og med vil bosette deg her.

2017

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Danmark er ikkje så ulikt heime og samanlikna med andre utvekslingsstader slepp ein unna både språkkurs og ein del papirarbeid.

Men om det er ein ting ein må vere obs på, så er det at det i København kan vere ganske vanskelig å finne plass å bu, så start leitinga TIDLIG!!
Tips: meld deg inn i alle "nordmenn i København"-gruppene på facebook og ha på notifications!

Undervisningsformer

Som tannlegestudent på utveksling er du på "clinical rotation", altså har du kun klinikk/klinisk undervisning. Vi hadde klinikk kvar dag og fulgte ei gruppe fast. Gruppene er relativt små slik at ein har mulighet til å bli godt kjent med desse i løpet av oppholdet. Ein har også ein fast gruppelærar til kvar klinikkøkt, og alle økter starter med ei lita samling der ein tar opp ting ein lurer på ift undervisningen, diskuterer kasus etc.
Første økt er fra 08.00-10.30, lunsj (som heiter frokost på dansk) er fra 10.30-11.00 og siste økt fra 11.00-13.30.

Etter dette har ein også mulighet til å gå på forelesning. Det kan eks vere lurt i forbindelse med implantatundervisning, da dette er noko vi har lite av heime.

Vurdering av emnetilbodet

Dei ulike kliniske faga tilsvara dei vi hadde heime i tillegg til at ein får sette implantat og kjeveortopedi.

Den største forskjellen fra heime bortsett fra dette er at vi ikkje har Allmenn-pasienter. I staden får du lister med pasienter som trenger ulike behandling, enten kario, endo, perio eller protetikk. Disse kalles for enkeltanns-oppgaver da det som regel berre er ei krone, nokre fyllingar, rens eller ei enkelt protese som skal lages. Det er 4 KF-økter i veka og dette gjer at ein får gjort mykje behandling i tillegg til at du sjølv kan styre kva type behandling du vil gjere mest av.

Kirurgi-avdelinga er også veldig bra. Vi fekk gjort rundt 10 ekstraksjonar kvar, i tillegg til å assistere og utføre ein kirurgi. I motsetning til kirurgiane heime stod vi mykje friare i behandlingen og kirurgen var kun innom og kikka med ved behov. Ein får meir ansvar, men samtidig også meir ro og det var ein veldig fin opplevelse. Ein får også vere ei veke på rikshospitalet, der ein kvar dag får vere med på spennande konsultasjoner og operasjoner.

Fagleg utbyte og språk

Er veldig fornøgd med det faglege utbyttet. Språket var heller ingen hindring. Vi snakka som regel norsk med input av enkelte danske ord, og både studentar og pasientar forstod oss heilt fint. Men med ein enkel språkinnføring på forhånd kan du eks unngå å bli fornærma når nokon kallar deg for "rar". Det betyr nemlig at du er søt. At danskane ELSKAR SKAM og har sett det heile med norsk undertekst gjer også at dei har lettare med å forstå oss.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet heiter PANUM og er relativt stort samanlikna med Odontologen heime i Bergen. Det er litt vanskelig å finne fram til dei ulike klinikkane i starten, men ein kjem fort inn i det. Stort pluss for stooor kantine med stooort utvalg med billig, sunn mat.

Byen i seg sjølv er heilt fantastisk og 3mnd er LANGT fra nok til å utforske alt den har å by på. Så lenge du har ein sykkel er det kort vei til absolutt alt, men å kjøpe wildcard på TIVOLI er ein veldig fin plass å begynne.

Bustad

Vi var heldige mtp leilighet og fekk tak i leilighet via en bekjent allerede i juni, men ver tidlig ute!

Sosialt miljø

Vi opplevde å bli tatt VELDIG godt i mot. Dei små gruppene på klinikken gjer også at det er lett å bli kjent med desse. Samtidig gir ulike sosiale arrangement mulighet for å bli kjent med andre medkullinger og studenter. Første fredag i kvar mnd er det eks fredagsbar i OF. Der er også ein revy i november ein kan vere med på viss ein vil. Det tar ein del tid, men virka veldig, veldig kjekt! I den forbindelse arrangeres det også ein auksjonsbar til inntekt for revyen. Her er også instruktørane med, og om du vil kan du by på alt fra matkurver til implantatbehandling. Helga ein skrur klokka tilbake er det også ein 69-timersbar som virkelig er verdt å få med seg. Det heile arrangeres i studentklubben til medisin som også ligg på campus, og den er altså åpen i 69timer, fra torsdag til søndag.

Høst 2017 - BA i sosialantropologi

Høst 2017 - BA i sosialantropologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ein treng eigentleg ikkje førebu seg så mykje på å reise til Danmark. Visum og vaksinar treng ein ikkje å tenkje på i det heile tatt. Det einaste ein må gjere er å skaffe seg eit såkalla 'cpr-nummer' som vert ditt danske personnummer. Utan dette nummeret kan ein ikkje interagere så mykje med den danske staten. For å få eit 'cpr-nummer' må ein ha ei adresse i Danmark og sende inn ein søknad til kommunen. Meir komplisert er det ikkje. Elles rådar eg folk som vurderar utveksling i København til å byrje å leite etter ein stad å bu så tideleg som mogleg. København er trass alt ein hovudstad og det er trangt om plassen der.

Undervisningsformer

Eg tok fire fag i København og hadde forelesingar måndag, onsdag og fredag. Kvar av forelesingane var på tre timar, men dette trur eg var grunna mangelen på seminar. Desse tre timane vart nytta som både forelesing og seminar i eitt. Det var mykje meir fokus på at studentane skulle vere aktive i forelesingane. Dette kom til utrykk i dei mange presentasjonane det var forventa at me skulle gjere. Kvar student måtte vere med på minst ein presentasjon av eit av temaa innan emna ein tok i løpet av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet i København er veldig variert og forelesarane er svært dyktige. Personleg tok eg fire emne: "Protest, Resistance, Rebellion and Revolution", "The Anthropology of Migration - introductory course", "Organizational Anthropology" og "Visual Anthropology".

Fagleg utbyte og språk

I Danmark snakkar dei sjølvsagt dansk, men undervisningsspråket var engelsk. Eg har opplevd eit enormt fagleg utbyte med å reise til København. Universitet vert ofte omtalt som eit av dei beste i Europa når det kjem til antropologi.

Universitetsområdet og byen

København treng vel inga introduksjon. Det er ein fantastisk by med mange forskjellige kulturinntrykk. Det samfunnsvitenskaplige fakultet holdt til i eit gamalt sjukehus og var visuelt imponerande, men på nokre punkt merka ein verkeleg at sjølve bygget ikkje var påtenkt som ein utdanningsinstitusjon frå byrjinga av. Alt i alt var det ganske greitt.

Bustad

Eg budde Nørrebro og var nøgd med det. Tok meg 10min å sykle til campus. Eg måtte finne leilighet sjølv og det tok litt tid, men om ein er tidleg ute skal det ikkje vere noko problem. Språket er jo enkelt nok å forstå.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet kring Københavns universitet var heilt fantastisk! Det er mange mogleikar for å vere frivillig i diverse studentorganisasjonar og det er mange kontaktflater i form av studentdrive cafeer og puber.

Haust 2017 - Bachelorprogrammet i generell psykologi

Haust 2017 - Bachelorprogrammet i generell psykologi

01.09.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med alle forberedelsene, så slipper du å stresse med det dagene før diverse frister. Søk om bolig tidlig! Det er mulig å søke gjennom Housing Foundation ved KU (Københavns Universitet), men mange av boligtilbudene er dyre, og det er ekstremt stor etterspørsel umiddelbart etter de blir lagt ut.

Utenom dette anbefaler jeg å se én sesong eller to av Klovn (dansk humorserie) for å venne deg til språket. Det er vanskeligere å forstå danskene enn du tror.

Undervisningsformer

Jeg hadde utelukkende seminarer, som er svært like de seminarene vi har på Universitetet i Bergen. Dog vet jeg at noen andre fra UiB hadde forelesninger, så det er noe variasjon i studieformene. Uansett, litt mer intimt og og litt mindre klasser enn det jeg er vant til fra Norge. På den positive siden skaper det tettere kontakt mellom studentene, og mellom deg som student og den som underviser. På den negative siden er det likt videregående, også i den forstand at klassemiljøet til tider var litt useriøst.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var veldig bra! Relativt stor variasjon i tilgjengelige emner, og det er kun krav om 20 studiepoeng på Institutt for Psykologi, som betyr at man også kan velge emner fra andre institutt på KU. Psykologiformidling (5 SP) og The Feeling of Being (10 SP) anbefales sterkt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg har hatt på KU, sammenlignet med det som ville vært mulig dersom jeg ikke hadde dratt på utveksling, er stort. Selv om det er et av våre nærmeste naboland er det merkbar forskjell i perspektivene som vektlegges, og typen psykologi som universitetet fører. Hjelper å bli utfordret litt på de norske antakelsene. Også god mulighet til å bli kjent med vitenskapelig ansatte utenfor UiB!

Universitetsområdet og byen

Er du glad i europeiske storbyer er København midt i blinken! Forholdet mellom universitetet og byen er til forveksling likt slik det er i Bergen, bare på en større skala.

Mer spesifikt, så anbefales Studenterhuset for billig øl, British Barbershop for billig klipp, Wasteland & Episode for billige klær, Lagkagehuset for godt bakverk og Mon Amour for å svi av stipendet på date night.

Bustad

Jeg bodde på BaseCamp, noe jeg har et litt ambivalent forhold til i retrospekt. Det positive er at det er et vanvittig fint sted å bo, er veldig sentrumsnært, og at det er et godt sosialt miljø der. Det negative er at jeg måtte leve på knekkebrød noen uker for å ha råd. Vurder selv.

Sosialt miljø

Dersom du velger å delta på mentorprogrammet (anbefales) blir du introdusert til utvekslingsstudenter fra resten av verden, som etter all sannsynlighet vil ha flere av de samme emnene som du har. Delta på mentorprogrammet! Gode muligheter til å knytte vennskap som også kan vare etter utvekslingsoppholdet.

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser bør du ha orden på papirene og benytte deg av huskelister tilsendt fra Erasmus. Her står det en del praktiske tips som kan hjelpe deg med det du selv ikke har tenkt på. Det er litt uklart om man bør opprette dansk personnummer for korte utvekslingsperioder. CPR-nummer trenger du dersom du skal registrere deg på et treningssenter eller behøver å dra til legen. Enkelte treningssenter krever også at du har dansk bankkort, dan-kort.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er omtrent slik som i Norge. Mye klinikk og ellers litt gruppeundervisning og forelesninger. Èn uke på rigshospitalet var utrolig gøy og du får sett mye. I Bergen er opphold på sykehuset spredt over flere uker og du får ikke like stor sammenheng i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra!! Mange av fagene kan tilsvare undervisningen i Bergen. Noe har man hatt tidligere, og enkelte ting man ikke får tilbud om hjemme, bla. å sette implantat og ha sin egen kirurgi, skiller seg fra undervisningen i Bergen. Vi hadde ikke allmenpasienter, men vi fikk liste med pasienter. Her kunne vi velge hva vi hadde lyst til å gjøre f.eks protetikk/kons/endo. Vi ventet ganske lenge på godkjenning av politiattest og måtte derfor vente med pasienter på pedodonti og kjeveortopedi. Selv om den er godkjent i Norge, må den godkjennes av politiet i Danmark. Største forskjellen var kanskje det kliniske datasystemet, Tasja. Det skiller seg kraftig fra Opus, men fungerer greit når man forstår hvordan man skal bruke det.

Fagleg utbyte og språk

Godt. Veldig fornøyd med faglig utbytte. Ingen språklige problemer, men det tar litt tid å venne seg til enkelte danske ord og uttrykkk som skiller seg veldig fra norsk. Kommunikasjon med pasienter var ikke noe problem. Litt additiv forklaring løser det meste.

Universitetsområdet og byen

Fantastisk. Køben er og blir en fantastisk by.

Bustad

Vi bodde privat ca 5-10 min fra Panumbygningen, Universitetet for medisin og odontologi. Områdene Nørrebro og Østerbro er veldig bra dersom du skal gå på panum. Ellers sier ryktene at det er gøy å bo på "kollegiet" som er studenthjem i nærheten av universitetet. Det finnes flere av disse. Gøy for de som er ekstra sosiale. Vi bodde privat via bekjente og var veldig fornøyde med det. Lettere å finne bolig via grupper på facebook og bekjente enn via annonser i København. Systemet med leieforhold (depositum) er litt annerledes enn i Norge, og det bør man sette seg inn i dersom man skal leie av firma og enkelte private.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utrolig bra i København. Arrangementer gjennom Odontologiforeningen, OF, gjør at du blir raskt kjent med andre på studiet, og ikke bare de på samme klinikkgruppe eller på samme kull. I klinikken er du sammen med klinikkgruppa di, ca 7 stykker og disse blir du veldig godt kjent med. Kanskje du treffer nye venner for livet?

Vår 2017 - MASV-AORG

Vår 2017 - MASV-AORG

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Fordi København er en sykkelby, anbefaler jeg å gå til anskaffelse av en sykkel. Det er definitivt det enkleste fremkomstmiddelet. Brukte sykler kan en finne ved å melde seg inn i ulike Facebook-grupper (bicycles Copenhagen, Norske studenter ved CBS etc.). Alt fra 450-800 DKK er ok pris, avhengig av hva en trenger/forventer. Lykter er påbudt når det er mørkt, og disse, samt lås og annet utstyr får en tak i på THR butikker for en billig penge. Ellers kan en også skaffe seg et Rejsekort - et kort som fungerer på både buss, tog og metro. Dette kan bla. kjøpes hos 7/11, og fylles på etter behov. Med rejsekort betaler en ca halvparten av prisen i forhold til enkeltbilletter, og er derfor svært praktisk.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på KU var veldig annerledes enn hva jeg er vant med fra norske universiteter, og minnet mye om opplegget på ungdomsskole og videregående. Det var basert på mye gruppearbeid, noe undervisning og en del gruppeoppgaver som krevde at en møttes utenfor undervisningstiden. Dette var likevel fint for å kunne diskutere fagene og bli kjent med medstudenter.
Undervisningsopplegget varierte også mellom ulike forelesere, men begge fagene jeg tok var slik.
Semesteret er delt i to bolker, slik at de fleste fagene går fra enten februar-april, eller april-mai/juni. Noen går over hele semesteret.
Fagene skiller heller ikke mellom bachelor- og masterstudenter, og har derfor ofte en blanding av disse. Dette kompenseres for ved at en bachelorstudent vil få 10 stp., mens en masterstudent kun får 7,5 stp. for tilsvarende fag. Dette innebærer at en også kan oppleve ulikt kunnskapsnivå blant medstudentene. Fagene jeg tok bar også preg av å være på introduksjonsnivå. Foreleserne var likevel flinke og engasjerende. De ulike fagene varierer, noen fag har en forelesning i uken på 4 timer, andre har flere på 2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

KU tilbyr mange emner, og her finnes noe for enhver smak. KUs campuser er spredt rundt om i byen, og dersom en velger fag fra ulike fakulteter kan en bli nødt til å bevege seg mellom disse.

Fagleg utbyte og språk

Som norsk student kan en fint snakke både norsk og engelsk, og trenger ikke å lære dansk. Gjensidig forståelse varierer, så jeg vekslet mye mellom både norsk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

København har mange biblioteker med mange leseplasser. Noen har også egne lesesaler. I sentrum kan en benytte både hovedbiblioteket, Den sorte diamant, og det Samfunnsvitenskapelige biblioteket som ligger like ved CSS (Campus for samfunnsvitenskap). På rex.dk finner en oversikt over alle bibliotekene.

Bustad

Det er dyrt å bo i København. Som utvekslingsstudent blir en tilbudt plass på studentbolig, men dette kan fremdeles bli dyrt. Jeg bodde på Bispebjerg kollegiet, på Nørrebro (Nord-vest), og betalte va 6450 norske kroner i mnd. Her var alt inkludert, og betalingen ble delt opp i 3 for hele semesteret. Dersom en melder seg inn i ulike Facebook-grupper (eks Nordmenn på CBS) legges det hyppig ut ledige rom, så her kan en også følge med.

Sosialt miljø

For statskunnskap på KU ble det av danskenstudemter organisert flere sosiale aktiviteter i løpet av semesteret for alle utvekslingsstudenter på statskunnskap. Dette var veldig gøy, og gjorde at vi fikk mye kontakt med de andre utvekslingsstudentene, samt de danske. Blant annet ble det arrangert dagsturer til Louisiana, Odense og pub crawls i byen (med sykkel...), fester på campus etc. Anbefaler å bli med på dette!

Vår 2017 BAMN DTEK

Vår 2017 BAMN DTEK

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å kjøpe et "månedskort" eller en sykkel for transport i byen så raskt som mulig. Frem til da kan man betale på bussene for hver reise, men bare med kontanter.

Det var veldig mye å gjøre første uken jeg kom ned her, så det er greit å ha en plan over de første dagene. Om mulig kan det være en god ide å overta leiligheten en uke / noen dager før velkomstprogrammet starter, men datoen for overtagelse av leilighetene gjennom universitetets "housing foundation" var samme dag som velkomstprogrammet startet.

Undervisningsformer

Lignende norsk undervisning, men foreleserne var mer aktive med å stille spørsmål heller enn å holde lange monologer i forelesningene. De muntlige eksamenene var litt annerledes enn forventet i noen tilfeller, alle 4 eksamenene jeg tok, hadde forskjellig eksamensformat. Jeg fikk inntrykk av at muntlige eksamener var mer vanlig enn i Norge. Det kan her nevnes at selv om fagene var faglig godt organisert, virket universitetet ganske uorganisert når det gjaldt praktisk informasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok valgfag for graden min, hvor alle fagene hadde undervisning på dansk. Det var tilbud om en del forskjellige innføringsemner, men det var ikke mulig for meg å bare ha fag som var relevant for graden min (Data Teknologi) her. Om jeg ville tatt bare engelske fag, hadde dette også vært vanskelig å få til.

Å ha undervisningen på dansk krevde litt fokus, men det gikk stort sett fint.

Fagleg utbyte og språk

Jeg ble ganske vant til dansk språk etter hvert. Ut fra det jeg har opplevd her er det stort sett greit å forstå dansk, men ikke alltid like lett å bli forstått (med bergensk dialekt spesielt). Romkameratene mine var fra England og USA, så jeg ble også vandt til å snakke engelsk, og det gikk veldig greit.

Universitetsområdet og byen

Det var flere universitetsområder spredt ut over byen, jeg hadde mine fag på Fredriksberg campus. Dette var et fint område, og ganske nært der jeg bodde (Valby). Byen hadde mange muligheter som storby, og når det ble varmt ute var det et behagelig sted å bo.

Bustad

Jeg bodde i en "Shared Appartment", altså en delt leilighet med 2 andre personer. Jeg hadde ingen kontakt med de jeg skulle bo med før jeg flyttet inn i leiligheten, så det var litt spennede til å begynne med. Alle utenlandsstudentene jeg har møtt her var hyggelige, så jeg vil anbefale Shared Appartment tilbudet. Jeg ble ganske kjent med de fleste som bodde i huset (5 leiligheter med 3 personer i hver), og alle var hyggelige naboer.

Leiligheten vi bodde i var ganske gammel, og uten dusj de første 2 ukene. Etter dette var den helt grei å bo i, ettersom den hadde alt som var nødvendig, og hadde god beliggenhet. Det var lett å høre gjennom veggene, noe som gjorde at det kunne bli litt bråk med 3 personer som bodde der, men vi ble vant til dette ganske raskt.

Sosialt miljø

Det var en del sosiale tilbud for utenlandsstuderende, både organisert av universitetet og utenom. For meg var en av de viktigste sosiale delene å bli kjent med de jeg bodde med.

Vår 2017 BASV MEVI

Vår 2017 BASV MEVI

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale alle å sette seg inn i UiB's informasjonshefte angående utveksling. Det er også lurt å lage lister som du kan krysse av ettersom du har fått unnagjort søknader etc. Viktig å huske på at søknader, så vel som utskrifter av dokumenter, gjerne tar litt tid - så husk å søk i god tid (!) Dra på informasjonsmøte om utveksling - her får en viktig informasjon. Om en melder flytting til utlandet så vil du miste fastlege etc. i Norge, så vil dermed anbefale å få et midlertidig CPR-nummer i Danmark slik at du får fastlege der, om det skulle være noe. Viktig å da huske at når du kommer tilbake til Norge å dra innom Skatteetaten med Flyttemelding. Dette skulle jeg gjerne ha visst på forhånd.

Undervisningsformer

Undervisningen var på engelsk. Det var forelesning og seminar i ett som varte i 3t. - to ganger i uken. Fungerte greit i enkelte fag, men avhengig av foreleseren. Undervisningsformen la opp til aktive studenter og mye diskusjon. Måtte ha lest pensum før en møtte opp i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var greit. En kunne også ta fag på dansk. Veilederen ved Københavns universitet var hjelpsom.

Fagleg utbyte og språk

Følte jeg fikk mye ut av oppholdet. De fleste foreleserne hadde et høyt akademisk nivå på sine forelesninger. Ettersom jeg tok engelske fag fikk jeg også forbedret engelsken min samt ved å studere med internasjonale studenter fikk jeg utvidet ordforrådet mitt.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte på Amager, som ligger like utenfor Københavns sentrum. Universitetsområdet var veldig nytt, og stort. Enkelt å finne fram, og gode muligheter for å finne en plass og lese, og de som arbeidet der var veldig hjelpsomme. Fine fasiliteter. Byen er enkel å navigere seg i. Masse ting å finne på for studenter. En utrolig kul by.

Bustad

Veldig vanskelig å finne bolig (!) Skulle gjerne ha fått vite mer informasjon om det før jeg dro. Fant et kollektiv et par dager før jeg dro ned gjennom Facebook. En kan også søke gjennom Housing Foundation, men det var gjerne dyrt og har vært et par skriverier om de i bla. Studentavisen. Anbefaler å finne bolig gjennom Facebook, og selvsagt venner og bekjente i København.

Sosialt miljø

Veldig sosialt å dra på utveksling. Ble dog litt skuffet over manglende initaiv fra Erasmus. Trodde de skulle arrangere mer. Det ble veldig opp til de studerende å ta intiativ selv.

Vår 2017 - BA i journalistikk

Vår 2017 - BA i journalistikk

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

* Søk ANSA studentforsikring! Billig, og god forsikring. Som medlem i ANSA får du mange fordelar og det er ein god støttespelar på ditt utvekslingssemester.
* Papirarbeid kan vere keisamt, men få det unnagjort i god tid. Då slepp du å stresse med det når du kjem fram.
* Bli medlem av Facebookgrupper, som boliggrupper og studentgrupper, frå den staden du skal reise til.

Undervisningsformer

Eg tok to 15 ECTS fag, og dei hadde begge under 20 studentar i kvar klasse. Derfor føregjekk all undervisning i klasserom, i form av presentasjonar, diskusjonar og frivillege innleveringar i forkant av eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Tok begge fag på engelsk, og har blitt mykje betre i språket.

Universitetsområdet og byen

Kjempefint universitet og by. Har levd storbydraumen, og kost meg både på skulen og på fritida.

Bustad

Eg valte å leie privat, sett at Housing Foundation ikkje er til å anbefale. Dei fleste eg kjenner som leide via Housing Foundation opplevde fleire problem, samt å betale mykje dyrare enn kva eg gjorde privat.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet vart veldig bra, men eg kan ikkje seie at dette er takka vere skulen sitt sosialiseringsprogram i introduksjonsveka. Dette vart gjort på eige intiativ, og etter ei tid vart vi ein god gjeng frå KU.

Haust 2016 - BAPS-PSYK

Haust 2016 - BAPS-PSYK

01.09.2016 - 31.01.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler alle som planlegger å dra på utveksling å starte så tidlig som mulig med forberedelsene og alt som må ordnes før en drar. Dette gjør at en unngår å stresse med å få utfylt og signert alle papirene. Jeg opplevde å få god informasjon og hjelp til det som måtte fikses, både ved universitetet i Bergen, og i København!

Undervisningsformer

I København var undervisningsformen i de fagene jeg valgte annerledes enn det jeg er vant til ved universitetet i Bergen. Klassene var mye mindre, og forelesningene minte derfor mer om seminarer, der studentene og læreren hadde mye mer gjensidig dialog. (Jeg vet likevel at dette ikke gjelder alle fagene, da flere av de jeg ble kjent med hadde samme type undervisningsform som ved universitetet i Bergen). I et av fagene mine hadde vi også en presentasjon, og små oppgaver som skulle leveres inn i løpet av semesteret! Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor godt jeg trivdes med med denne formen for undervisning, og jeg sitter igjen med kun gode erfaringer, både når det gjelder fagene generelt og foreleserne!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde at emnetilbudet var godt, da det var mange spennende fag å velge mellom ved Universitetet i København.

Fagleg utbyte og språk

Som sagt var jeg veldig fornøyd med undervisningsformen, og følte at jeg fikk mye ut av det å ha små oppgaver som skulle leveres jevnlig! Alle fagene mine gikk på engelsk, og jeg føler derfor at engelsken min har bedret seg en del, særlig når det gjelder det skriftlige. Har også plukket opp litt danske ord og uttrykk!

Universitetsområdet og byen

København er helt fantastisk! Jeg anbefaler alle som har muligheten til å dra til denne byen. Universitetsområdet er også veldig fint, og alt er godt tilrettelagt.

Bustad

Jeg var så heldig å bo i en leilighet i Nyhavn, og trivdes veldig godt med det!

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet som veldig bra! Jeg har blitt kjent med så mange fine mennesker som det blir trist å reise fra! Å dra på utveksling er virkelig en fantastisk mulighet til å oppleve noe nytt, stifte bekjentskaper og lære mer om seg selv! Jeg er så glad for at jeg valgte å dra på utveksling til København og anbefaler det på det sterkeste!

2016

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Københavns Universitet tilbyr at en kan søke om studentboplass – vi gjorde ikke dette, men det kan nok være en god idé mtp. hvor hardt leiemarkedet i København er. Jeg vil uansett anbefale tilflyttere å begynne å lete tidlig, rundt studiestart er det ganske mange som trenger boplass.
For min del merket jeg fort at selv om temperaturene er mildere i Norge, blir det fort fryktelig kaldt på grunn av all vinden. Ta med en god jakke og hansker (uunnværlig når en sykler rundt i byen).

Undervisningsformer

Begge fagene jeg fulgte gikk på engelsk, noe som ikke var noe problem – om noe hjalp det vel bare medstudentene mine å forstå meg. Forelesningene hadde seminarform, noe som gjorde at vi ble invitert til å diskutere med hverandre og foreleseren. I det ene faget jeg tok var det også en del praktiske øvelser, hvor vi besøkte flere museer og skrev rapporter/oppgaver basert på museumsbesøkene etterpå. Veldig lærerikt!

Vurdering av emnetilbodet

Veldig spennende og mangfoldig – og mye tverrfaglig! Det ene faget jeg valgte, innenfor kunsthistorie, hadde både filosofiske, litteraturvitenskapelige og medievitenskapelige trekk.

Fagleg utbyte og språk

Faglig har dette vært et veldig spennende halvår. Foreleserne er gode og fagene spennende. Språkmessig er jo ting litt annerledes, i og med at dansk er så likt norsk. Som sagt foregikk all undervisning og korrespondanse med foreleserne på engelsk, dermed er det ellers, når en er i byen og med venner, at en praktiserer dansken. Det tar veldig kort tid før en lærer seg hvordan språket høres ut (det går jo gjerne litt fort iblant), og før en lærer seg å tilpasse norsken sin til danske ører.

Universitetsområdet og byen

Det humanistiske fakultet ligger i Amager, bare en tjue minutters gåtur fra Christianshavn (og to stopp med metro fra Kongens Nytorv). Det var en positiv overraskelse å komme til universitetsområdet – det er veldig nytt og alt fungerer godt. Lesesalplasser er det masse av, jeg opplevde aldri å ikke finne et sted å sitte. Biblioteket er flott, med tre avdelinger basert på hvor stille en vil ha det rundt seg når en jobber (veldig god idé), og forelesningsrommene er fine og godt ventilerte. Best av alt er kanskje kantinen – billig, og med en helt strålende salatkokk som hver dag lager nye, sunne salater. Det er lett å komme inn i gode studierutiner når en lett får tak i sunn og mettende mat.
Byen er fantastisk: Den har litt av alt, for enhver smak. Det er lett å komme seg rundt, spesielt hvis en får tak i en sykkel. Jeg leide en (elektrisk) bysykkel for 80 DKK i måneden, et kupp med tanke på hvor mye jeg brukte den. Det er mye som skjer, konserter, filmvisninger, festivaler og lignende, og et spennende natteliv. En by det er lett å bli glad i!

Bustad

Vi bodde i en leilighet i Christianshavn, et hyggelig og rolig nabolag som ligger ett stopp med metro fra Kongens Nytorv, eller tjue minutters gange (ca. fem minutter med sykkel) fra Højbro Plads. Det kan være vanskelig å finne seg et sted å bo, så jeg vil som nevnt anbefale å være tidlig ute, eller gå for en studentleilighet (som en kan søke om gjennom KU).

Sosialt miljø

Da jeg flyttet til byen kjente jeg flere som bor og studerer her, men jeg opplever også at det er lett å komme i kontakt med folk på KU – kanskje både fordi fagene jeg tok har seminarmodell, noe som er mer sosialt, og fordi det er mange studenter utenbys fra som også ønsker å bli kjent med folk. Det humanistiske fakultetet har en bar og flere arrangementer på kveldstid, så det er også en fin mulighet for å sosialisere med folk.

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

Haust 2016 - BA i kunsthistorie

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det gjelder å sette seg godt inn i hvordan eksamen er lagt opp til de forskjellige emnene du skal ta. Etter to-tre måneder på universitetet (og en heftig mailkorrespondanse med eksamenskoordinator ved fakultetet) begynner jeg nå etterhvert å få oversikt over hvordan det hele skal gå for seg. Her er det nemlig slik at de enkelte emnene ikke har en gitt eksamen – du må selv velge eksamensmodell fra en liste. Så ta deg en veiledningstime først som sist, så finner du ut av det.

Undervisningsformer

Forelesninger, seminar og ekskursjoner. I forelesningene er det lagt opp til en mye større deltagelse fra studentene enn hva jeg har vært vant til fra UiB; omtrent halve forelesningen er satt av til diskusjon, spørsmål og kommentarer. På seminarene holder studentene presentasjoner om relevant stoff fra den aktuelle forelesningen, enten alene eller i gruppe. Og fire ganger i løpet av semesteret har det vært arrangert (sykkel-)ekskursjoner til forskjellige steder i byen, der det har blitt lagt opp en løype med diverse stoppesteder, og studenter har holdt presentasjoner underveis, med supplerende info fra foreleserne.

Vurdering av emnetilbodet

Masse spennende å velge fra, over hele linjen.

Fagleg utbyte og språk

Stort faglig utbytte. Inntrykket mitt er at forelesningene foregår på et nivå som forutsetter et høyere akademisk grunnivå enn jeg er vant til hjemmefra. Her slenger studentene ut Benjamin-, Foucault- og Adorno-referanser i hytt og gevær, med den største selvfølge, og forelesningene er til dels veldig teoritunge. Til tross for at begge foreleserne mine er danske har forelesningene foregått på engelsk alle sammen, på grunn av at det har vært mange internasjonale studenter.

Universitetsområdet og byen

Søndre Campus ligger på Amager, tett på metrostoppet Islands Brygge, og ikke så langt fra bydelen Christianshavn. Dette er et nytt campusområde, og i disse dager fullføres det siste byggetrinnet som også skal lokalisere teologi- og jusstudiet hertil. Alle bygningene er nye, forelesningssalene er topp moderne (ikke linoleum, overhead og møblement fra de fire siste tiår, som på UiB), kantinen serverer fantastisk mat, det er masse lesesalsplasser (både stille-soner og steder der det legges opp til at man kan snakke sammen), og et stort bibliotek.

Byen er mega. Masse barer og kafeer og restauranter som bør sjekkes ut, for de som liker denslags. Prisene ligger tett opp til norske priser mange steder; imidlertid er det ingen problem å finne seg en pils til 20 kroner, dersom man synes det er greit å sitte i et hav av sigarettrøyk, i en av byens mange bodegaer. Stemningsfullt er det også (selv om man må kaste alle klærne i vaskemaskinen etterpå). Skaff deg en sykkel – hele byen er lett tilgjengelig så snart du har en sykkel. Om du ikke gidder å kjøpe en sykkel kun for et lite opphold går det an å signere et abonnement på bysyklene. Det er et system som funker kjempebra, det koster 70 kr per måned, og syklene er el-sykler, så man suser avgårde.

Bustad

Det er umulig å finne seg et sted å bo i denne byen. Begynn tidlig, meld deg inn i facebook-grupper som handler om utleie av bolig i København. Det er også noen grupper for nordmenn i København som kan være nyttige i denne sammenhengen. Vi startet en god stund før oppholdet, og brukte tre måneder på å få napp, og jeg har snakket med flere som har måttet dra fra den ene sofaen til den andre, og uten å finne et permanent bosted på mange, mange måneder. Dette er den største utfordringen med København, og noe alle sliter med.

Sosialt miljø

Jeg har hoppet på et fotballag og spiller fotball to ganger i uken, tar en pils med de jeg studerer med fra tid til annen, og henger ellers med folk jeg kjenner fra før av som bor her i byen.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Det er mye papirarbeid før reisen, men det er verdt det når alt kommer til alt.
- Det kan virke umulig å finne et sted å bo, men det fikser seg alltid.
- Alle bruker kun hvitt tøy på skolen. Man kan gjerne bruke hvite dongeribukser og hvit t-skjorte, evt bare en frakk over sine vanlige klær.
- Man vasker klinikktøyet sitt selv (hjemme).

Undervisningsformer

Det er obligatorisk undervisning fra 8.15-10.30 (1. bælte) og bæltepasue fra 10.30-11.15. Neste bælte er fra 11.15-13.30. Disse øktene er tilsvarende det vi har i Bergen, og består kun av pasientbehandling. Utvekslingsprogrammet vårt heter "clinical rotation", så det var kun dette som var obligatorisk for oss. De andre på kullet har forelesninger og en del SAU-timer (vanlige klassetimer med gruppeoppgaver, presentasjoner osv). Disse var til tider veldig interessante, så vi deltok av og til på disse.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene vi hadde på KU var stort sett det samme som vi ville hatt på UiB på 9. semester. Ukene består av 4 allmennøkter, 1 kirurgiøkt, 1 pedodontiøkt, 1 visitasjonsøkt/akuttbehandlingsøkt og en ortodontiøkt. Èn økt er på ca 2-2 1/2 time. Vi hadde ca 2-3 økter fri i uken. I tillegg hadde vi én uke hvor vi observerte på Rigshospitalet, én uke høstferie og et kurs i implantatinnsettelse som gikk over noen uker med undervisning én gang i uken.

Det var veldig spennende at vi fikk med oss implantatkurset, hvor vi fikk sette inn et implantat på vår egen pasient. På kirurgi er arbeidet mye mer selvstendig enn det vi har fått gjort på UiB, og vi fikk ekstrahere en del tenner og gjøre ekstirpasjoner på egenhånd. Akuttøktene var også noe som var veldig lærerikt, da man ikke får så mye erfaring på dette området i Bergen. Vi fikk også sette på/justere/fjerne regulering, noe vi ikke får gjort i Bergen.

Vi kom sent i gang på pedodonti, fordi vi måtte ha CPR-nummer (personnummer i Danmark) og deretter få godkjent politiattest før vi kunne behandle barn. Vi fikk heller ikke gjøre så mye spennende her, det va mest US.

Jeg føler ikke vi har gått glipp av noe faglig ved å være på utveksling. Jeg føler heller at vi har fått gjort mer enn hva vi hadde gjort i Bergen. Vi hadde de samme eksamenene som de andre i klassen i Bergen, og fulgte eksamenene fra Bergen via mittuib. Det gikk fint.

Fagleg utbyte og språk

Språket er ingen problem, men noen kan vegre seg litt når de hører at man ikke snakker dansk. Så lenge man tilpasser språket litt og snakker litt sakte, går det helt fint. Det går fint å skrive journal på norsk, og både lærere og studenter er veldig hjelpsomme. Journalsystemet var veldig innviklet og vanskelig å forstå, så her fikk vi mye hjelp.

Universitetsområdet og byen

Skolen ligger på Nørrebro (Nørre Allé 20) som er et veldig hipt og ungdommelig strøk. Det er tett på byen og det er mange koselige cafeer, barer og butikker i området. Skolen er felles for medisin og odontologi og relativt stor i størrelse.

Byen er jo helt nydelig, og har alt man kan ønske seg.

Bustad

Det er ekstremt presset boligmarked i København, så det kan være litt vanskelig å finne en plass å bo. Det finnes en side hvor man kan søke på kollegium for utvekslingsstudenter. Her får man tilsendt en link en gitt dag i juni, hvor det så er første mann til mølla for å skaffe seg et rom. De fleste bor privat, og det finens mange sider hvor man kan finne en leilighet/roomie (Facebook, dba.dk, findroomate.dk osv). Vi bodde begge i private leiligheter som lå tett på skolen, og det fungerte veldig fint.

Sosialt miljø

Årgangen i København er mye større enn det vi er vant med (ca 80 stk på ett kull). Kullet er delt inn i 10 hold (grupper). Det er ikke det samme samholdet som i Begren, hvor "alle kjenner alle", men det sier seg jo også selv. Vi var totalt 3 utvekslingstudenter på odontologi (2 fra Bergen og ei fra Island) og vi fikk tildelt hver vår mentor på skolen. I tillegg var det mange på årgangen som var veldig imøtekommende og tok godt vare på oss. Danskene er veldig hyggelige og høflige, så det var ikke noe problem å bli kjent med folk.

Når det kommer til sosiale arrangement, blir det arrangert fredagsbar (fest på skolen for hele studiet) ca annenhver fredag. Årets happening var "69-timers bar" hvor det ble arrangert en stor fest på skolen som hadde åpent torsadg-søndag uten stopp. Det er absolutt noe å få med seg!
Det er også en del sosiale arrangement og fester hvor lærerene er med, så her blir man godt kjent.

Semesteret har vært et av de beste gjennom hele studiet, og jeg ville aldri vært foruten. Jeg har vært mye ute av komfortsonen, og lært mye både sosialt og faglig. Vi har fått mange nye venner, og føler nesten at vi har vært et halvår på "ferie", selv om vi har vært en del på skolen. Det er selvfølgelig trygt og godt å være i Bergen hvor man kjenner både rutiner og folk veldig godt, men jeg har vokst så mye på disse månedene og oppholdet har gitt meg veldig mye.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det var ikke så mye man trengte å forberede for et utvekslingsopphold i Danmark. Det eneste var at vi måtte gjennom en søkeprosess til vertuniversitetet. Man måtte skrive et motivasjonsbrev, sende inn karakterer og en formell søknad. Når jeg fikk svar om at jeg var kommet inn, så tok jeg direkte kontakt med universitetet - utvekslingsavdelingen. De var veldig hjelpsomme og jeg fikk raskt svar på alle spørsmål.

Undervisningsformer

I og med at vi bare hadde klinisk undervisning, så var det bare pasientbehandling og tilhørende seminarer vi deltok på. På Tandlægeskolen får studentene klinisk trening, undervisning i grupper (seminarform) og vanlige auditoriumforelesninger.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var veldig godt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet i form av mye klinisk trening har vært veldig bra. Vi har fått behandlet mange pasienter og de kliniske lærerne har vært flinke og vist oss stor tillit.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger ved Rigshospitalet (sykehuset) og huser både tannlegestudentene og medisinstudentene. København som by er det INGENTING å utsette på. Dette stedet byr på utrolig mye forskjellig.

Bustad

Det kan være vanskelig å få seg et sted å bo sentralt, og det kan fort koste mye penger. Dersom man kjenner noen som kan tipse eller du kan bo sammen med/hos er man veldig heldig. Københavns Universitet har også såkalte "kollegier" (=kollektiv) som de leier ut. Det er imidlertid mange som ønsker disse også, så konkurransen er stor.

Sosialt miljø

Utrolig bra sosialt miljø, har fått mange nye venner og har stortrivdes.

Haust 2016 PRMEDISIN

Haust 2016 PRMEDISIN

26.09.2016 - 02.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å finne et sted å bo. Start i god tid, gjerne så snart du vet at du skal på utveksling. ANSA har en fin facebook-side hvor noen legger ut ledige rom i kollektiv o.l., den heter "ANSA København". "Nordmenn i København" er en annen fin side, der selges det sykler, møbler, ledige rom, og ting som skjer for i København.
Du skal også skaffe deg et CPR-nummer (det er det danske personnummer), men dette får du informasjon og hjelp til fra fakultetet (per mail).
Skal du ha lege i København må du få deg et "sygesikringskort". Det er via borger.dk (tror jeg). Dette er ikke nødvendig for å bo i Danmark, men hvis du skal hente ut resepter, gå til lege osv er det litt viktig.

Undervisningsformer

Du kan bli plassert på forskjellige sykehus. Jeg var på Rigshospitalet (København sentrum). Jeg tror dog de forskjellige hospitaler har nogen lunde lik undervisning. Man er i små "hold" (klasser) på ca. 15 studenter fordi man er så oppdelt på forskjellige undervisningssteder.
På Rigshospitalet:
Både gynekologi/obstetrikk og pediatri har nogen lunde samme undervisningsform. Mandag-torsdag er stort sett klinikk på forskjellige underavdelinger. Det varierer mellom akuttmottak, poliklinikk (ambulatorium), sengepost og vakt. Du har to aftenvakter på gyn/obs og to på pediatri. Innimellom er det "undervisningsdager", som har en eller flere (oftests full dag) forelesninger med en kliniker. Fredag er det "case-undervisning". Det vil si, gjennomgang av en klinisk case med flere steg. Ekte pasient, men pasienten er ikke til stede. Disse er veldig grei å få med seg.

Vurdering av emnetilbodet

Nå har jeg ikke prøvd å ha gyn/obs og pediatri i Bergen, men jeg kan ikke se for meg at jeg kunne få et større utbytte av det der. Det er riktignok noe lengre kurser, men selv om undervisningen og eksamenslesing er mer intensiv, føler jeg at jeg sitter igjen med utrolig mye kunnskap. De emneansvarlige var gode til å følge opp og stå til rådighet og assistanse hvis du har bruk for hjelp til noe som helst.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er ekstremt bra. I undervisningen fokuserer de på "take-home messages", og hva som er virkelig viktig at man vet/husker. De er opptatt av overblikk, klinisk forståelse og å være fornuftig i tankegang, undersøkelse og behandling av pasienter. Det synes jeg er utrolig kjekt. Det er imidlertid mye å lese og sette seg inn i, og det betyr ikke at man ikke skal kunne detaljer om emnene. Det skal man gjerne kunne i tillegg. Men det går stort sett bra med alle til eksamen. Eksamen er muntlig og er også presentasjon av case (uten pasient). I pediatri er det case og en video. Man blir godt forberedt til eksamen gjennom undervisningen, så det er ingenting å frykte.

Universitetsområdet og byen

København er fantastisk. Man sykler rundt til det aller, aller meste. Så kjøp en sykkel. Den kan du alltids selge når du reiser. Der ligger plenty av "sykkelmenn" som selger brukte sykler rundt omkring. Husk hjelm!
Det skjer mye i København hele tiden. Sjekk ut AOK.dk (Alt Om København), der er det gode guider til hva du kan finne på i denne byen.
Her er min guide til København:
Brunch: Atelier September, Granola. Lunch: Pastis (chevre salat), torvehallerne. Bakeri: Meyers, Det Rene Brød (tebirkes er obligatorisk!) Middag: Osteria 16 eller Restaurant Pluto, eventuelt Høst eller Anarki. Vin: Falernum, Sabotøren eller terroiristen. Drinks: Lidkoeb. Shopping: Lot 29, Lubarol, Holly Golightly, Storm, Malene Juhl Jørgensen, Pico (de har de fineste gullsmykker til en fin pris), Lovechild. De fleste butikkene jeg liker ligger omkring gammel mønt/gothersgade. club: Bremen Theater, Chateau Motel

Bustad

Jeg bodde på Frederiksberg (Frederiksberg C). Det er veldig dyrt. Andre gode alternativer er Nørrebro, Vesterbro og Østerbro. Indre by er også greit, men det kan være mye bråk fra barer/utesteder osv.
Husleie ligger på omkring 5-10 000 per mnd, alt etter hvor fint område det er. Så prisene er ca Norske vil jeg si. Se om du kan finne noen å flytte sammen med, så blir det kanskje litt enklere :)
Som sagt, det er vanskelig å finne et sted å bo. Hvis du ikke får napp i facebook grupper, kan airbnb.com være et alternativ hvis du ikke finner noe annet.

Sosialt miljø

Utvekslingsmiljøet er veldig fint, her kan du bli kjent med studenter fra hele verden. Jeg synes imidlertid det var gøy å prøve å bli kjent med noen dansker fra mitt "hold", fordi så får man et litt bedre inntrykk av hva det vil si å være student i København. Dessuten, så skjønner man at selv om det er veldig nært Norge, så er der noen små kulturforskjeller. Hvis du drikker alkohol kan du invitere til en "fredagsøl", f.eks. Det er en veldig hyggelig gest. Ellers prøv en gåtur langs "Søerne" og ta en kaffe. Meld deg inn i en klubb, gå til yoga, dans, eller no annet som du har tenkt at du har lyst til. Så får du prøve noe nytt, og bli kjent med nye, spennende mennesker.
Lykke til på utveksling :)

København Universitet vår 2016 - BA i litteraturvitskap

København Universitet vår 2016 - BA i litteraturvitskap

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Min situasjon var litt spesiell, da den utvekslingsavtalen jeg egentlig skulle reise med ble lagt ned, noe som førte til litt komplikasjoner. Min erfaring er at det er veldig stressende å sitte med pc'en alene for å forstå alle søknader som skal sendes, papir som skal innhentes, osv. Det blir mye enklere om du forsøker å sette deg inn i avtalen først, og så går til studieveileder med konkrete spørsmål. De sitter kanskje ikke på all info, men de er alltid villige til å hjelpe.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var identiske med de jeg kjenner fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Litteraturvitenskap ved København Universitet legger etter min erfaring veldig vekt på kulturteori og kulturelle, sosiale og politiske sider ved litteraturhistorien. Det var masse spennende emner å velge mellom, som bevegde seg litt ut over den kanoniske "litteraturhistorien".

Fagleg utbyte og språk

Jeg kan ikke si at jeg har fått noe mer faglig utbytte av å reise på utveksling. Jeg har derimot oppdaget mye nye og spennende, forlag, tidsskrifter, poeter, osv. Det københavnske litteraturmiljø er veldig spennende, om du graver litt dypere enn universitetsbokhandelen.
Dansker forstår forøvrig godt norsk, om du hjelper dem litt.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er et byggverk som kun arkitektens mor kan elske, et slags forsøk på å realisere Foucaults Panopticon. En arkitektonisk trend som preger store deler av København etter hvert. Flere og flere områder blir gentrifisert og omgjort til glass og crom som rike forretningsmenn med tydelige kinnbein kan speile seg i. Men København er fortsatt en av Europas flotteste byer, og de forskjellige bydelene har fortsatt sin "sjel" inntakt. Her er det noe for alle, enten du liker hipstrete konseptbarer på Vesterbro, slitne, nedtaggede puber og levende gateliv på Nørrebro, og selvfølgelig de store, åpne parkene overalt i byen.

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom Housingfoundation som er tilknyttet KU og huser de fleste internasjonale studentene. Men de er ikke noe ekstra "snille" av den grunn - de forsøker som alle andre utleiere å robbe deg for penger, noe det dessverre ikke er så mye å gjøre med, annet enn å drømme om en verden hvor det å bo ikke koster skjorta. Jeg bor i et studenthus som heter "Signalhuset", som ligger på Ørestad, ti minutter sykling utenfor byen. Jeg har utsikt til en trefelts bilvei og et gigantisk kjøpesenter. Den eneste kafeen i nærheten er kjøpesenterets Starbucks, så jeg henger lite i nærområdet.

Sosialt miljø

Et halvt år er aldri nok i en by, men jeg har blitt kjent med noen fine mennesker som jeg håper å opprettholde kontakten med. Dansker er generelt hyggelig og imøtekommende, litt mer "europeiske" enn nordmenn.

VÅR 2016 Master i biomedisin

VÅR 2016 Master i biomedisin

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Before your departure, it might be wise to register the mentor programme. Some mentors would like to pick up their mentees from airport and share some practice tips. And the orientation programme is also recommended. They provide many practice tips in the meeting and it's also a good chance to meet other international students.

Undervisningsformer

In science department, one semester is divided into two blocks. And you will have a one-week break in between. Most courses adopt oral examinations, and include continuous assignments and group works.

Universitetsområdet og byen

Copenhagen is one of my favorite cities. There are many amazing museums and beautiful buildings. During summer, there will be a lot of interesting events. Most KU campuses are located near the city center. The KU libraries and the royal library are also recommended.

Bustad

It's hard to find a place to stay in Copenhagen, so it might be wise to prepare earlier. There are several facebook groups (such as, Roommates and Flat Finder - Copenhagen, Denmark, Housing in Copenhagen...) where you can find some housing information. KU housing foundation also provides some rooms for exchange students, don't forget to check the locations before choosing them, since some places are very far from campus.

Sosialt miljø

Different departments have their own Friday bar. And sometimes university also hosts some events for exchange students.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 01.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å finne studentbolig. Ettersom utvekslingen kun går over tre måneder midt i semesteret kan dette være en utfordring. Selv brukte jeg Airbnb og det fungerte veldig bra. Bortsett fra dette krever utvekslingen lite forberedelser.

Undervisningsformer

Jeg tok ØNH, øye og hud da jeg var på utveksling. Undervisningen gikk på engelsk og vi hadde tre timer praktisk undervisning i uken og en dag med forelesninger. Altså lite teori og mye praktisk trening noe jeg føler jeg har stort utbytte av i ettertid.

Vurdering av emnetilbodet

Hadde en muntlig eksamen i hvert fag. Dette gikk hovedsaklig på engelsk men også noe på norsk/dansk hvis nødvendig.

Fagleg utbyte og språk

Fikk mye praktisk trening som jeg føler jeg har stort læringsutbytte av. Totalt sett tror jeg de fokuserer mer på den praktiske delen av fagene i København vs Bergen, dermed litt mer krav til selvstudie.

Universitetsområdet og byen

Vi hadde undervisning på både Rigshospitalet, Bispebjerg og Genthofte hospital. Relativt korte avstander på sykkel og lett å finne frem. Generelt sett er København en fantastisk studentby med noe for alle, til alle døgnets tider. Anbefales på det varmeste.

Bustad

Selv fant jeg bolig via Airbnb. Leiligheten lå på Østerbro, midt mellom de tre sykehusene vi hadde undervisning på. Dette er ca 15-20 på sykkel fra sentrum og veldig sentralt. Ellers er Fredriksberg eller Nørrebro sentralt ift sentrum og universistetet. Amager anbefales ikke da det blir lang reisevei.

Sosialt miljø

Vi gikk i en internasjonal klasse på 15 stk. Totalt var det 2 internasjonale hold, men størsteparten av studentene var danske. De få internasjonale studentene får derfor et godt samhold og finner på mye sammen.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Bolig:
Det kan være vanskelig å finne ett sted å bo i københavn, så det gjelder å være tidlig ute. Nettsteder å se etter bolig på er:
www.boligportalen.dk (Koster å opprette bruker)
www.airbnb.com (Her fant vi bolig)
www.dba.dk (Gratis å opprette bruker. Kan også få tak i sykkel og møbler her)
Det er bare å skaffe seg sykkel med en gang.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i noe som heter holdundervisning med ca 15 personer per hold. De ulike holdundervisningene er to/tre timer i uken for HUD, ØYE og ØNH. Det er den samme professoren/legen som underviser hele semesteret. Det kan forekomme variasjoner innad de ulike holdene med tanke på undervisningsmetode og innhold. Det er din professor som også er eksaminatoren. Holdundervisningene er obligatoriske, men ved fravær kan dette erstattes med en klinikkdag.
Hver fredag er det forelesninger, de er ikke obligatoriske. Det er ca 1-2 undervisninger i hvert fag.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen i ØNH, Øye og Hud i København var veldig bra, og man har mer tid til hver fag enn om man skulle tatt tilsvarende fag hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt. Man merket godt at de hadde et helt annet fokus enn hva jeg er vandt med fra Bergen. Mens man i Bergen ønsker at vi skal memorere flest mulig sære detaljer, incidenser og unntak, er de på KU mer opptatt av den generelle forståelsen og de praktiske ferdighetene.

All undervisningen foregikk på engelsk, med unntak av enkelte fredagsforelesninger hvor det bare var oss norske fra Bergen på forelesning.
På eksamen kunne man velge selv om man ønsket engelsk eller dansk/norsk.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt stort sett til på Bispebjerg og Rikshospitalet.
København er en fantastisk by og byr på svært mye mer enn indre by, som man gjerne opplever som turist. Så finn de koselige og cafene, restaurantene, uteplassene og parkene som ikke er overfylt av turister. Det er en rekke koselig restauranter i området rundt Nørrebro

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være vanskelig å finne et sted å bo i København. Studentboligene krever at man bor der i 6 måneder og det kan bli dyrt å betale for det når man kun er der i 3 måneder. Man må uansett forberede seg på å måtte betale rundt 6000 NOK i mnd for bolig. Det finnes en del sider på facebook hvor man kan være heldig å finne et rom til leie. Boligportal.dk kan brukes, men koster penger. Ellers kan det være lurt å prøve å finne studenter som selv reiser på utveksling og dermed framleier rommet/leiligheten sin. Områder som kan være greie å bo i når man skal studere medisin er Frederiksberg (nord-øst), Nørrebro og Østerbro. Rigshospitalet ligger i Østerbro rett ved grensen til Nørrebro. Jeg anbefaler på det sterkest å kjøpe en sykkel da det er veldig tilrettelagt for sykling i denne fantastiske byen.

Undervisningsformer

Undervisningen jeg deltok på var gruppeundervisning (15 stk i gruppen) med en blanding av forelesning, pasientdemonstrasjon og praktisk læring. Det var også satt opp rene forelesninger en dag i uken hvor det viktigste pensum ble gjennomgått. Det er lagt opp til mye selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

For meg passet fagene bra med de som ble undervist i Bergen. Jeg tok hud, øre-nese-hals og øye. Nevrologi fikk jeg tatt eksamen i før jeg reiste på utvekslingen, og det passet veldig bra. Da lå jeg ikke etter da jeg kom tilbake fra utvekslingen. Det var også veldig greit å ikke gå glipp av mer enn én uke av para-III undervisningen med onkologi, revmatologi og geriatri.

Fagleg utbyte og språk

Språket var ikke en barriere. Med muntlig eksamen hvor det ble snakket en blanding av norsk, dansk og engelsk gikk det uten problemer.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk by å bo i og jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten til å tilbringe 3 fine måneder der. Det var også god tid til å utforske byen og områdene rundt.

Sosialt miljø

Man går i en av to internasjonal klasser hvor de aller fleste studentene er danske. I min klasse på 15 studenter var 5 på utveksling, mens 10 av studentene var danske. De internasjonale får et samhold og finner på en del sosialt sammen. Vi var også fem studenter fra samme kull i Bergen som var der, så vi gjorde også en del ting sammen.

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Vår 2016 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

-Kjøp deg sykkel. - Meld deg inn i facebook-grupper: Normenn i København osv. - Kjøp med lærebøkene vi bruker i Norge , disse er lettere å selge senere.

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen var i den faste klassen med 12 personer. Du blir godt kjent med klassen din. De fleste dagene er det klinisk undervisning med pasienter. Disse timene har du alltid den samme læreren. Dette sikrer kontinuitet i undervisningen. Undervisningen og kollokvieringen er på engelsk, men du som norsk har en fordel med pasientene som snakker dansk (spesielt de eldre). Fredager er det vanlig forelesning. Disse er valgfrie å gå på, mens klinikkundervisningen er obligatorisk.

Vurdering av emnetilbodet

Svært god undervisning. Vi fikk ØNH, Hud, Øye: tilsvarende som i Norge. Vi var heldige og fikk undervisningen og eksamen i neurologi før vi reiste fra Norge.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte - svært flinke undervisere. Språkbarrieren er svært lav/ikke-eksisterende. Alt skjer på engelsk, ellers forstår du det meste av dansken!

Universitetsområdet og byen

Det meste av undervisningen foregår på Rikshospitalet. De andre sykehusene ligger ca 30 min fra sentrum på sykkel. Byen er utrolig trivelig - nyt den!

Bustad

Vi delte en leilighet via AirBnB - men du kan også søke på hybel i kollegiumene via Københavns universitet.

Sosialt miljø

Svært koselig med en liten klasse. Bli kjent med klassen din! De danske er ganske opptatt med sitt eget liv, så bruk litt tid på utvekslingsstudentene. Utvekslingsstudentene laget også en tapas-ordning: dette var veldig fint for å bli bedre kjent.

VÅR 2016 Medisinstudiet

VÅR 2016 Medisinstudiet

29.02.2016 - 27.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Skaff deg sykkel, dette er Danmark! Det er så flatt i København at man kan sykle overalt, en herlig avveksling fra Bergen. Du sparer både tid og penger på det - buss er ikke så dyrt som her, men fortsatt ikke billig, så jeg vil anbefale deg å skaffe sykkel omtrent før du ankommer. Det finnes mange gode facebookgrupper og nettsider hvor du kan få kjøpt brukte sykler billig. Tips nummer to hører til det første: ha en skikkelig lås. Det er ikke nødvendig med så mange gir og dyr sykkel, men har du dårlig lås kan det hende du blir frastjålet sykkelen likevel - det er utrolig mange sykkeltyverier.

Undervisningsformer

Underviningen på 7.semester foregår i mindre grupper enn det man er vant til fra Bergen, vi var 13 stk i vår klasse - og alle blir da deltakende i hver time enten de vil eller ikke. Det er lite undervisning, kun 2-3t hver dag, og kun én dag i uken per fag. Utbyttet er likevel kjempegodt, med pasientkontakt hver time og veldig god oppfølging under de praktiske øvingene.

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningstilbudet var veldig godt, og selv med mindre tidsbruk fikk vi komfortabelt dekket det samme som i Bergen. De som underviser bryr seg om det de holder på med for det meste, og man får en del praksis selv om man ikke deltar i sykehusvirksomheten.

Fagleg utbyte og språk

Underviserne vi hadde var veldig gode, og den internasjonale klassen veldig gøy. Det var mest dansker, men undervisningen gikk på engelsk - noe som er veldig greit hvis man skjønner lite dansk, og greit selv om man skjønner det meste - fordi de er virkelig dårlig på å skjønne hva vi sier på norsk. Det er også greit å ha hatt en periode med undervisning og eksamen på engelsk hvis man har tenkt å bruke det senere. Foreleserne er ikke alltid så gode i engelsk, men da kan de gjerne oversette til dansk på oppfordring.

Universitetsområdet og byen

Vi hadde mye undervisning på Rigshospitalet, som ligger ved det medisinske fakultet, og var lite inne i byen i tilknytning til studiene - men København er en fantastisk studentby. Det er kort vei til resten av verden, og mye å se i nærområdene - Louisiana kunstmuseum anbefales sterkt!

Bustad

Jeg bodde privat, og fant bolig gjennom en facebookgruppe for nordmenn i københavn - dette fungerte veldig bra! Det er lurt å begynne å lete tidlig, det er veldig rift om husrom i København.

Sosialt miljø

Fantastisk hyggelige medstudenter - de danske som er i den internasjonale klassen har gjerne reist en del eller vært på utveksling selv, og man får et ganske tett og fint miljø her. I Danmark har studentene et konsept som heter "Fredagsbar", hvor det er fest på fakultetet hver fredag (på medisin bare én gang i måneden) fra tidlig formiddag til sent på kvelden - det er virkelig verdt å få med seg. Det er gjerne temafester og arrangementer, og veldig gøy.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

31.08.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Både studieveiledere på UiB og på KU er veldig behjelpelige - på KU faktisk imponerende! Man får god informasjon på mail hele veien, og det har ikke vært noe problem verken å søke på utvekslingsplass, søke om fag eller bytte fag. Om man er forvirret rundt oppmelding til fag, så svarer studieveiledere på KU nærmest under timen.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursene på masternivå er seminarer, og er i grunn veldig likt som storgruppene hjemme i Bergen. I de fagene jeg har tatt har det variert mellom ca.12-30 studenter avhengig av hvor populært kurset er. Seminarene er 45x45min med pause, evt 45x45x45min. Antall seminarer i løpet av uken varierer, men en "normal" uke består vel av 3-4 seminarer.

Selve gjennomføringen av seminarene har vært sterkt avhengig av hvilket fag det har vært tale om. I EU Public Procurement Law stod foreleserne stort sett og snakket til/leste fra power pointen, i EU Competition Law var det litt mer levende timer ettersom en veldig morsom foreleser peker ut folk til å svare (og det liker han godt, og gjør mye), mens i Negotiations and Dispute Resolution in Theory and Practice var første del av seminarene teori med en dyktig og engasjert foreleser, mens andre delen bestod av fiktive forhandlingscaser hvor vi studenter ble delt inn i grupper og forhandlet med hverandre. I sistnevnte fag vurderte også vi studenter hverandre, ble tatt bilder av, filmet og vurdert foran alle, og ble generelt "tvunget" til å være aktive i seminarene. Så det er vanskelig å si noe generelt, men min erfaring fra storgruppeundervisning i Bergen er at disse er mer like seminarene i Public Procurement og Competition Law, mens Neg/Disp virkelig er noe helt nytt.

Vurdering av emnetilbodet

Min oppfatning av emnetilbudet på KU er i grunn veldig bra. Det er veldig mange fag man kan ta på engelsk, og i tillegg har man jo muligheten til å ta de danske fagene også (da har man visstnok rett til å snakke/skrive norsk har jeg hørt). Det er derfor også relativt enkelt å fikse seg en god fagsammensetning, eller eventuelt bare prøve masse forskjellig. Utfordringen er at mange av fagene har seminarer som overlapper, og du har selv ansvar for at undervisningen da lar seg gjennomføre (seminarer er riktignok ikke obligatorisk). Jeg tok EU Public Procurement Law, EU Competition Law og Negotiations and Dispute Resolution in Theory and Practice. De fleste fagene har muntlig eksamen, og de plasseres stort sett i samme uke på slutten av semesteret - man får bare beskjed om uken for eksamen, og får ikke endelig eksamensdato før to uker før eksamen.

Fagleg utbyte og språk

I samtlige fag er foreleser i seminarene personer som har jobbet eller jobber med faget til vanlig, og derfor er fagene veldig rettet mot praktisk arbeidsliv og ikke fullt av teoretiske finurligheter. I Neg/Disp legges det helt klart opp til at man skal forberedes til forhandlingssituasjoner som advokat, mens i de relativt detaljerte fagene Public Procurement og Competition Law lærer man seg hovedtrekkene i faget og innimellom et par tips om man skulle praktisere som advokat. I førstnevnte fag er foreleser en dame som har jobbet som lobbyist og idag driver sitt eget firma for forhandlinger og mekling over hele verden. I Competition law er foreleser en tidligere advokat innenfor konkurranserett, mens i Public Procurement jobber foreleserne enten i Danmarks største advokatfirma eller jobber i København kommunes avdeling for offentlige anskaffelser. Jeg føler jeg har fått relativt godt utbytte fra samtlige fag, selv om Neg/Disp er noe abstrakt og svevende - erfaringen med forhandlinger er viktigst her.

Eksamen: I Neg/Disp foregår eksamen ved at man skal forhandle med foreleser og sensor, hvor foreleser altså er profesjonell forhandler og mekler, og sensorene vi har fått oppnevnt er partnere og advokater i forskjellige advokatfirmaer - jeg har ikke hatt eksamen enda, men det ser ut til å bli spennende. I de andre fagene er det muntlige eksamener, hvor du først snakker om emnet du har trukket og deretter har en spørsmålsrunde/dialog med foreleser og sensor.

Hva gjelder språk, foregår alle fagene jeg har valgt på engelsk. Dansker er ikke direkte kjente for god engelskuttale, og det kan jeg skrive under på. Men de har likevel et godt ordforråd og man forstår helt fint hva de sier - noen er naturligvis bedre enn andre. Selv om forelesere ikke nødvendigvis har så god uttale, får man likevel selv et utbytte av å måtte snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

København er en helt fantastisk by, som alle sikkert vet og jeg trenger vel ikke utgreie noe mer om selve byen. Kollektivtilbudet er veldig godt med både buss, metro og S-tog (i tillegg til sykkelen man selvsagt må ha!). Jussen på KU har bygninger litt spredt rundt i Indre By, og alle lokalene er veldig sentrale - for de som er kjent, så var seminarene i Købmagergade (sidegate til Strøget) og på Bispetorvet like ved. Jeg har bodd på Frederiksberg og har derfor lest på det offentlige biblioteket på CBS, men lesesaler er også tilgjengelig i Indre By.

Bustad

Når/om man har kommet inn og fått utvekslingsplass på KU, bør man starte jakten på leilighet fort (om du ikke har søkt på studentbolig - det gjorde ikke jeg). I København er det nærmest umulig å få tak i leilighet rundt nyttårsskiftet eller i sommerferien, men starter man med én gang man kommer inn så får man fikset noe uansett. Jeg har flere venner som har couch surfet hele semesteret, og det er ikke å anbefale. Jeg kontaktet vennene mine her og fikk fremleie av en CBS-student som skulle på utveksling (veldig mange av disse på høstsemesteret), men ellers kan man sjekke grupper som Nordmenn i København osv på Facebook eller kontakte eksempelvis CityApartment. Leilighetene er relativt dyre i København, og i hvert fall med en valutakurs fra helvete - jeg betalte rundt NOK 6700-7000 i mnd.

Man må ha fast bosted i København for å kunne får CPR-nummer. CPR-nummer innebærer at du folkeregistreres i Danmark, og det trenger du for å få gratis fastlege, tannlege, mobilabonnement, treningsmedlemskap osv. Så fort du har fått et sted å bo, bør du møte tidlig på borgerservice med leiekontrakten og fikse deg CPR-nummer.

Sosialt miljø

Jeg deltok ikke på introduksjonsuken i slutten av august, da jeg trodde det var en generell introduksjonsuke for alle utvekslingsstudenter på KU og at det ikke var tilpasset utvekslingsstudenter til jussen, og ville derfor prioritere lenger tid hjemme. Men introduksjonsuken er altså tilpasset utvekslingsstudenter til jussen, og de som deltok sa det var gøy og det virket som flere hadde fått god kontakt med hverandre. Siden undervisningen kun er 2t seminarer litt her og der i løpet av uken, knyttet jeg ikke særlig kontakt med noen medstudenter utover hyggelig småprat i pausene. Jeg har stort sett vært med venner jeg kjenner fra før og mennesker jeg har blitt kjent med gjennom disse, men kunne selvsagt lagt ned litt mer innsats i å bli kjent med medstudenter på jussen her.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Møt opp på informasjonsmøte om utveksling og les godt sjekklisten for tiden før avreise.

Undervisningsformer

I København foregår undervisningen på en mer praktisk måte, ved aktiv læring i mindre grupper. Det er mer dialog mellom studentene og professorene og man lærer mye under timene. Det kan være utenfor komfortsonen for mange i begynnelsen, men til gjengjeld krever det mindre lesing i eksamenstiden.

Fagleg utbyte og språk

København gik ikke stort faglig utbytte i språk, men ved å gå i internasjonal klasse foregår undervisningen på engelsk og man blir kjent med medstudenter fra flere nasjonaliteter.

Universitetsområdet og byen

Utrolig fin by og fine universitetsområder. Anbefales!!!

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte tidleg å leite etter bustad. Det er mest praktisk å bu på Nørebro, ettersom mesteparten av undervisninga føregår på Rigshospitalet, som ligg på Nørrebro. Vi hadde også undervisning på Bispebjerg Hospital og Gentofte hospital, som begge ligg i nærleiken av Nørrebro.
Det var veldig greit å ha sykkel i København, då kjem ein seg lettare rundt, og sparar mykje tid og pengar i forhold til å ta bussen. Vi kjøpte sykklar når vi kom ned til København.

Undervisningsformer

Det var svært gode undervisningsformer og gode forelesningar. Vi vart fordelt på to internasjonale klassar på rundt 10-15 elevar, dette gjorde at vi fekk tett fagleg oppfølgjing. I København har studentane ØNH, Oftalmologi og Dermatologi på sjette året, så dei hadde allereie hatt eksamen i indremedisin og kirurgi. Dette var ikkje noko problem for oss, heller ein fordel, og det vart tatt omsyn til at vi ikkje hadde hatt fag som feks. farmakologi på eksamen og i undervisninga. Vi hadde ca 3 timar klinisk/praktisk undervisning i kvart fag pr.veke. Her fekk vi øve oss på å undersøkje pasinetar, og presantere pasient-kasiustikk. På fredagar hadde vi forelsning i alle faga. Desse forelesningane hadde vi saman med den andre internasjonale klassen.

Vurdering av emnetilbodet

Vi var på utveksling 7.semester, dette innebar at vi tok faga Øyre Nase Hals, dermatologi og venerologi samt oftalmologi. Vi fekk ikkje mogelegheit til å ta eksamen i nevrologi før vi reiste ned til København, så denne måtte vi ta 8.semester. Dette gjorde at 8.semester vart litt travlare enn vanleg, og det hadde vore ein fordel om vi kunne tatt eksamen i nevrologi før vi reiste ned.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var godt, ein hadde fokusert og klinisk relevant undervisning. Noko som gjorde at ein også fekk fleire lesedagar enn ein gjer heime i Bergen. Undervisninga var på engelsk, men vi snakka norsk med pasientane og på eksamen. Dette gjekk heilt fint, og både undervisarane og pasientane var gode til å forstå norsk.

Universitetsområdet og byen

Mesteparten av undervisninga føregår på Rigshospitalet, som ligg på Nørrebro. Vi hadde også undervisning på Bispebjerg hospital og Gentofte hospital som ligg henholdsvis 10 og 20 min på sykkel frå Rigshospitalet. Det medisinske fakultetet ligg like ved Rigshospitalet, her ligg også det medisinske bibliotek, som var ein svært kosleg plass å sitte å lese i eksamenstida. Ellers var det kongelige bibliotek (den sorte diamant) også ein svært flott plass å lese. København er ein spennande by med eit rikt kulturliv. Det er også mange flotte parkanlegg i København, blandt anna Fredrikbærgs have, Søerne og Felledparken. Ei utflukt til Louisiana kunstmuseum eller Dyrehaven er også å anbefale!

Bustad

Vi var svært heldige å fekk leige ein leilighet 5 min frå Rigshospitalet, på Nørrebro. Vi forstod på andre studentar at det kunne vere vanskeleg å finne ein rimeleg plass å bu, så det er lurt å starte tidleg å leite. Det beste er å bu på Nørrebro, men Rigshospitalet ligg såpass sentralt, at det ikkje er noko problem å bu i sentrum.

Sosialt miljø

Det meste av sosiale arrangement var lagt til Panum, som er det medisinske fakultetet. Kvar første fredag i månaden var det fredagsbar for alle medisinstudentar, dette var eit populært arrangement, og ein god mogelegheit for å bli kjend med andre danske medisinstudentar. På Panum vart det også arrangert ei rekkje temafestar. På fritida var vi mykje ilag med dei andre utveksningsstudentane som vi gjekk i klasse med.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

31.08.2015 - 20.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene og søknaden om å dra på utveksling gikk veldig smertefritt, da jeg opplevde at vi fikk god veiledning og hjelp når det var nødvendig av veilederne på fakultet i Bergen. Administrasjonen ved universitetet i København var også veldig raske med å svare på mail hvis man hadde spørsmål rettet mot dem. Etter å ha fått beskjed om at jeg hadde fått plass på utveksling får man etterhvert info om hvordan man skal melde seg opp til fag osv. Nettsidene til juridisk fakultet er veldig gode, og det var enkelt å orientere seg om de forskjellige fagene osv. Vær imidlertid oppmerksom på at de kansellerer fag dersom det ikke er nok oppmeldte studenter, så tenk deg derfor ut et par reservefag du kunne tenkte deg dersom dette skulle skje.

Undervisningsformer

Jeg valgte tre engelske fag; EU Competition law, EU Public Procurement law og Negotiation and Dispute Resolution in Theory and Practice. Alle tre fagene hadde muntlig eksamen, og det varierte om det var med eller uten forberedelsestid (nærmere forklart nedenfor under hvert av fagene). Jeg så på dette som noe veldig skummelt siden vi ikke er vant med det fra Bergen, men det vistes seg å være mye mindre skummelt enn man tror.

Competition law var et veldig spennende fag, og underviseren var utrolig inspirerende og flink. Jeg vet at de skal skifte underviser til neste år, men hun hadde en gjesteforelesning for oss og virket også veldig dyktig. Underviseren krevde stor aktivitet fra elevene, noe jeg synes var skummelt i starten da engelsken var rusten, men det kom seg veldig fort og jeg opplevde å lære veldig mye fra dette. Den muntlig eksamenen var uten forberedelsestid, og etter å ha prøvd både med og uten, så likte jeg de med forberedelsestid best.

I faget Public procurement law hadde vi to advokatfullmektiger fra et stort advokatfirma i København og én fra kommunen som forelesere. I dette faget var det mindre aktivitet fra elevene i timene og foreleserne stod for det meste og leste fra power-pointen. Det positive var at disse power-pointene var veldig gjennomarbeidet og gode og var til god hjelp da man forberedte seg til eksamen. Den muntlige eksamenen var med forberedelsestid, noe jeg som sagt likte bedre. Jeg følte da at jeg hadde litt bedre kontroll da jeg gikk inn til eksamen.

Negotiation and Dispute Resolution in Theory and Practice var noe veldig nytt og annerledes. Her lærer man tips og triks om hvordan man skal forhandle, noe som er veldig relevant for et senere yrkesliv. Vi lære også hvordan man skal være mekler i forhandlinger. Alle timene foregikk slik at det startet med teori og så gikk man over til gruppeaktiviteter der vi forhandlet mange forskjellige typer saker. Jeg synes dette var ganske skummelt i starten, men også dette gikk veldig da alle er i samme bås og ingen har noen forhandlingserfaring fra før. Hun som hadde kurset har vært profesjonell forhandler og konfliktmekler i mange år, og hadde mange gode tips å komme med. Jeg tror definitivt det er en fordel å ha vært gjennom dette før man skal ha sin første forhandling. I tillegg er det ikke noe særlig man trenger å lese, mer å delta aktivt i timene og lære gjennom praksis. Under eksamen fikk man først 20 minutter til å forberede seg til en forhandling, hvor man deretter forhandlet 15-20 minutter med foreleser/sensor eller var mekler i en forhandling mellom foreleser/sensor og den eksterne sensoren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig godt, og man kan både ta fag på dansk og engelsk. Emnetilbudet på engelsk er nok best i høstsemesteret, da det er flere utvekslingsstudenter der da enn i vårsemesteret (de kansellerer som sagt fag hvis det ikke er nok oppmeldte).

Fagleg utbyte og språk

Men mindre man kan dansk fra før, vil jeg anbefale engelske fag da dansk er ganske vanskelig å forstå når de snakker i sitt tempo. De tilbyr et legal english-course, men jeg tok ikke dette og opplevde at det gikk fint uten.

Det faglige utbyttet har vært stort, selv om arbeidsmengden har vært litt mindre enn det vi er vant i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i indre by (sentrum, nære Strøget) og man har forelesninger i forskjellige bygninger. Alle er likevel så nære hverandre at man kan gå mellom dem.

Med en gang man kommer ned må man man folkeregistrere seg og få et CPR-nummer. Skolen har en dag hvor de arrangerer dette for alle elevene, men det er lange køer og jeg anbefaler derfor heller å gå på egen hånd til et av rådhusene/internasjonale kontorene i den bydelen du bor og få det ordnet.

København er en fantastisk by og jeg kan anbefale alle å dra på utveksling dit!

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

For min del har det egentlig gått ganske smertefritt. Det har vært klar mailkorrespondanse og man fikk tidlig tilgang til timeplanen i København. Det jeg helt klart oppfatter som mest stress når det gjelder forberedelser, er det det å finne bolig. Så anbefaler å begynne med boligjakten tidlig.

Undervisningsformer

Jeg synes faktisk at undervisningen ved Københavns Universitet er ganske annerledes enn ved UiB. Vi ble plassert i en internasjonal klasse bestående av kun 11 personer (som regel ca. 15 studenter). Dette medførte at timene ble interaktive. Men det som kanskje var mest annerledes enn Bergen er mengden undervisning. Min klasse hadde fridag/lesedag på mandag og torsdag. Tirsdag og onsdag hadde vi klinikker, og fredag var ren undervisningsdag (som regel fra kl 09-13) med begge de internasjonale klassene. Ved å ha færre timer undervisning, fikk vi mer tid til å forberede oss til hver time. I tillegg var klinikkene veldig effektive da vi som regel hadde 4 pasienter tilgjengelig, fordelt på kun 11 studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet. Det ble lagt stor vekt på undersøkelsesteknikk og den mest relevante og viktigste kunnskapen vi trengte innenfor hvert emne. Alle underviserne snakket godt engelsk og var flinke til å formidle. Også forelesningene var interaktive da vi som regel kun var ti elever som møtte opp.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var etter min mening utrolig bra. Jeg føler jeg har lært det viktigste - og det føler jeg at jeg har lært godt! Selvfølgelig hadde jeg lest meg opp på mer spissfindige ting til eksamen, men dette var ikke hovedfokuset til foreleserne. Det likte jeg veldig godt.
Når det gjelder språk var ikke dansken så utfordrende som jeg først hadde trodd. Dessverre fikk jeg ikke øvd meg så mye på mine danske språkferdigheter da vi som regel pratet engelsk. Vi hadde tyske og sveitsiske medelever, så vi pratet så å si alltid engelsk. Det var også disse vi hang mest med på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Vi forholdt for det meste til Rigshospitalet. Her hadde vi oftalmologi og øre-nese-hals. Hud hadde vi på Bispebjerg Hospital. Disse sykehusene ligger ca. 10 minutter unna hverandre med sykkel. De siste tre ØNH-klinikkene hadde vi på Gentofte Hospital. Gentofte ligger et stykke unna både Rigshospitalet og Bispebjerg, men det går fint å komme seg dit med sykkel. Bispebjerg Hospital befinner seg i et meget vakkert bygg og på en vakker tomt. Så det var stas å ha deler av undervisningen der! Når det gjelder lesemuligheter, tok vi flittig i bruk København Universitets Bibliotek for medisinstudenter (KUB Nord). Dette biblioteket ligger rett ved Righshospitalet. De selger supergod varmlunsj der, og lesesalene er stille og fine. Det er også mulig å ha kollokvier. Annet enn det har jo byen utrolig mye å by på. Vi ble glad i Paludan (hyggelig bok-kafe), Jægersborggade, joggeturer langs Søene, Papirøen (spennende mathall) og mye mer.

Bustad

Det med bosted ordnet seg egentlig overraskende greit for min del. Vi har en venninne som eier en leilighet i København, og hun skulle tilfeldigvis på utveksling det gjeldende semesteret. Standarden var god, men som de fleste bosteder i København var det redusert baderomskvalitet. Mitt generelle inntrykk når det gjeldet bo, er at det ofte er dyrt for en bolig som er av dårligere standard enn det vi er vant til i Norge.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø. Jeg synes dog at KU kanskje kunne hatt en bedre ordning. Vi hadde alle blitt tildelt en mentor, men for min del innebar det kun en velkomstmail en måned før oppstart. Annet enn det ble jo vi plassert i en ganske liten klasse, så det var ikke lett å bli kjent med mange nye. Men for de utadvendte og sosiale er det ikke noe problem. De danske er veldig åpne og lette å komme i kontakt med. Anbefaler forresten å teste ut Fredagsbarene som det medisinske fakultet arrangerer hver første fredag i måneden.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et godt og ikke så alt for dyrt sted å bo kan være en utfordring i en storby som København, og selv ble jeg nødt til å bo i hele 3 forskjellige leiligheter for å klare å ha i hvert fall et sted å sove gjennom hele utvekslingsperioden uten å måtte betale "det hvite ut av øye". Mitt beste tips blir derfor å begynne og søke tidlig. Info om det praktiske rundt å finne bolig i København er veldig godt beskrevet på ANSA sine nettsider. http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/Land/Europa/Danmark/bo-og-leve/ Det er også greit å være obs på at de ferreste reiseforsikringer gjelder over så lange perioder som et utvekslingsopphold varer, men også her kan ANSA være til god hjelp ;)

Av andre praktiske tips kan jeg jo fortelle om noen gode apper. Københavns svar på skyss har to ulike apper for billettkjøp, hvor den ene er for enkeltbilletter og klippekort (også kjent som multiride), og den andre er for periodekort. Den første heter DOT Mobilbilletter mens den andre heter DOT mobilperiodekort. De har også en utrolig kjekk app med reiseplanlegger som heter Rejseplanen. En siste app som alle burde laste ned er stay.com (ja, den heter .com). Den gir deg tilgang til offline kart og guider, noe som er utrolig praktisk hvis dere planlegger å beholde deres norske mobiltelefonnummer. Med kombinasjonen av feriesurf og "Ring Norden" pakkene til telenor ble det faktisk ikke så alt for dyrt.

Undervisningsformer

Undervisningen var fordelt på 4 dager i uken, og vi var i klasser på 10-15 personer. Mandag-onsdag var det klinikker med kun din klasse, mens fredager var det forelesningsdag hvor alle var samlet.

Hver mandag hadde vi ENT fra 12:15 til 15. De første 6 gangene var på Rigshospitalet mens de siste 4 var på Gentofte Hospital. Undervisningen disse dagene besto stort sett av at vår allerede lille klasse ble delt inn i 4-5 grupper, hvor vi så undersøkte pasienter gruppevis. Alle timene ble veiledet av en overlege og en LIS, noe som gjorde at man følte seg godt ivaretatt, og man fikk raskt svar på eventuelle spørsmål. Halve timen gikk som regel med til dette. Etter at pasientene hadde gått gikk vi igjennom alle casene i plenum, samtidig som det ble servert kaffe og kake. Etter dette hadde overlegen (vår lærer) en liten presentasjon med dagens tema. Siden det er såpass få forelesninger er det forventet at man gjør en innsats selv, og vi fikk derfor en leseliste med sider som skulle forberedes og læres før hver klinikk. Dette begrenset seg som regel til 20-30 sider, men tok meg alikevel store deler av en dag å komme igjennom, da det tross alt var forventet at man skulle lære alt som sto.

Tirsdager hadde vi Dermatologi fra 13:15 til 15 på Bispebjerg Hospital. Også her hadde vi en leseliste som skulle forberedes før klinikken, og så besto klinikkene stort sett av å se pasienter med disse sykdommene/plagene, samt se bilder av tidligere pasienter. Undervisningsformen i dermatologi var veldig direkte, og læreren vår var veldig opptatt av at absolutt alle skulle delta. Han syntes det var meget underholdende å peke seg frem til de få som ikke hadde lest på dagens tema, noe som ga i hvert fall meg nok motivasjon til å alltid møte godt forberedt (eller i det minste forsøke).

På onsdagene hadde vi Oftalmologi fra 9:15 til 12 på Rigshospitalet. Undervisningen her besto stort sett av at en og en pasient kom inn i klasserommet, også skulle en student undersøke pasienten foran resten av klassen. Dette var veldig lærerikt og overhodet ikke så skummelt som det kanskje høres ut som. I tillegg til dette var det hver gang 2 studenter som skulle holde en presentasjon for resten av klassen om et tema som vår lærer hadde valgt ut. På slutten av hver time holdt vår lærer et lite foredrag på alt fra 15-45 minutter.

Torsdag var fri/lesedag :)

Fredag hadde vi forelesningsdag. Den startet kl 9:15 for de internasjonale studentene og kl 8:15 for de danske studentene. Her var det en eller flere forelesninger i hvert fag, og de aller fleste holdt en meget høy kvalitet, og jeg følte som regel at jeg faktisk hadde godt utbytte av forelesningene. Disse forelesningene var ikke obligatoriske, og det var derfor veldig dårlig oppmøte blandt de andre internasjonale studentene. Det gjorde egentlig ingen ting, da det bare skiftet fokus i timen over fra forelesning til en mer privat undervisning.

Eksamen i de 3 fagene gikk over de 2 første ukene i desember. Eksamen i dermatologi besto av at vi trakk en lapp med 2 dermatologiske caser og en venerologisk. Vi skulle her beskrive hva vi så, snakke om den respektive sykdommen og foreslå en behandling. Eksamen gikk over 20 minutter. I ENT besto eksamen først av at jeg undersøkte og tok opp en anamnese på pasient alene over 20 minutter, etter dette skulle jeg og pasienten gå inn til sensor og eksaminator, hvor jeg så fremla en journal etterfulgt av at jeg skulle demonstrere alle positive funn. Etter dette gikk pasienten ut, og jeg skulle så diskutere pasienten sammen med sensor og eksaminator. I oftalmologi besto eksamen av at jeg skulle undersøke en pasient foran sensor og eksaminator, etterfulgt av spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet i København er godt, til tross for at jeg skulle ønske at vi også kunne ta nevrologi eller noen andre fag fra neste semester i Bergen, slik at vi slapp perioden i Bergen før avreise til København. Resten av klassen i København hadde vært der siden slutten av august, og dermed fått med seg en hel rekke sosiale arrangementer og blitt godt kjent innen vi kom ned i slutten av september. Til tross for at vi hadde de samme fagene får derfor de andre utvekslingsstudentene Erasmus+ mens vi fra Norge fikk Nordplus, da vår utvekslingsperiode ikke er lang nok for å kvalifisere til Erasmus+.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig godt. Man merket godt at de hadde et helt annet fokus enn hva jeg er vandt med fra Bergen. Mens man i Bergen ønsker at vi skal memorere flest mulig sære detaljer, incidenser og unntak, er de på KU mer opptatt av den generelle forståelsen og de praktiske ferdighetene.

All undervisningen foregikk på engelsk, med unntak av enkelte fredagsforelesninger hvor det bare var oss norske fra Bergen på forelesning.
På eksamen kunne man velge selv om man ønsket engelsk eller dansk/norsk.

Universitetsområdet og byen

København er en utrolig flott by, og et fantastisk sted å bo. Selv om kollektive løsninger desverre ikke er så gode i København, er byen utrolig godt tilrettelagt for syklister, med egne felt og trafikklys for syklister langs alle veier. Da jeg så etter steder å bo så jeg primært etter steder som hadde enkel tilgang til sykehusene med kollektive løsninger, men merket raskt at det ikke var nødvendig, da man uansett sykler overalt. Du trenger overhodet ikke noen fancy sykkel, da motbakker er ikke-eksisterende i København. Jeg kjøpte en rusten haug av en damesykkel med 3 gir som sikkert veide 20 kg for noen hundrelapper på en bruktbutikk, og det holdt i massevis.

Universitetsområdet for Medisinsk fakultet er panum som ligger like ved siden av Rigshospitalet på Nørrebro, som er ca 10 minutter sykling fra sentrum. Når det kommer til lesesaler er det mulig å lese på biblioteket ved Panum, men det er veldig lite hyggelig, og som regel alltid fult. Det er mulig at det kommer nye og hyggeligere leseplasser når de åpner nybygget til Panum. KUB Nord har jeg hørt skal være bra, men fikk aldri testet det selv. Den sorte diamant er nybygget til det kongelige bibliotek som ligger på Slotsholmen har store og flotte lesesaler med raskt internett, og lesesal øst er åpent for alle. De andre lesesalene er forbeholdt personer som driver med forskning på bibliotekets samlinger. Eneste problemet med den sorte diamant er at mat og kaffe er DYRT, med mindre man spiser i ansattekantinen som er åpen for studenter mellom kl 13 og 14:30. Jeg kan også varmt anbefale Humanistisk fakultet på Amager dersom noen av dere flytter ned dit, evnt bor i nærheten av metroen (det er metrostasjon like utenfor fakultetet). De har utrolig fine lesesaler tilknyttet både Saxo-vitencenter og KUB. Saxo-vitensenter er åpent for alle på hverdager mellom 7 og 17, mens man trenger spesiell tilgang for å benytte seg av lesesalene etter disse tidene. Det får man enkelt ved å sende en mail fra sin KU webmail til adk@hum.ku.dk :) Fordelen med å lese på Humanistisk fakultet kontra de andre fakultetene/den sorte diamant er at det alltid er ledig plass, i tillegg til at de har en rekke sosiale ting like ved lesesalen, bl.a. et bordtennisbord og fotballspill.

Bustad

I løpet av oppholdet bodde jeg i 2 leiligheter på Nørrebro og en leilighet på Amager, og jeg vil helt klart anbefale Nørrebro, da det er der alt skjer. På Amager skjer det i grunnen ingen ting, og bydelen har heller ikke så mye å tilby annet enn Amager Bio, billig leie og nærhet til Christiania.

Sosialt miljø

Siden vi hadde såpass små klasser ble man raskt godt kjent med de i klassen. Studentene er København er også mye flinkere enn oss i Bergen til å ha sosiale happenings innad i fakultetene. De har blandt annet de utrolig populære fredagsbarene som varer fra kl 13 til 24, i tillegg til 69-timersbar som er et årlig arrangement hver oktober som er en kontinuerlig fest med ulike temabarer/lineup fra torsdag kl 13 til søndag kveld. Men vær tidlig ute, det blir fort 4-6 timer kø for å komme inn hvis man ankommer senere enn kl 13.

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

Haust 2015 - Medisinstudiet - Københavns Universitet

15.09.2015 - 11.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Finn bolig tidlig. Boligmarkedet i København er både vanskelig og dyrt. Vi endte opp med å bo tre forskjellige steder under oppholdet vårt, som var dumt da flere helger gikk med til flytting og at vi aldri helt fikk ro. UIB/KU tilbyr ikke hjelp til bolig. Kjøp sykkel med en gang. Selv om bussene år hvert 5. minutt (A-bussene), er de alltid stappfulle og veldig langsomme. Hør med de som var på utveksling på kullet over om de har sykkel å selge. Mange steder i København tar enten kun kontanter eller MobilePay. Det er en egen dansk MobilPay som du trenger dansk konto for å få, det funker ikke med norsk kontonummer. Hvis du har Telenor-abonnoment kan det lønne seg å få et Norden-abonnoment for 9 NOK/mnd, så kan du ringe hjem til Norge for samme takst som du betaler i Norge.

Undervisningsformer

Vi ble delt inn i to internasjonale grupper (hold). Disse gruppene er på ca. 10-15 stykker. Vi var i klasse med tyske, sveitsiske, finske og danske studenter. Du har klinikker i oftamologi, øre-nese-hals og dermatologi 1 gang om uken. Da er det en overlege/assistentlege som går igjennom det aktuelle temaet. Det er i tillegg pasienter ved hver klinikk. Det er ikke normalt å gå med hverken hvitt tøy elle frakk som studerende. Om fredagen er det forelesninger, ca. 45 min pr. fag. Klinikkene og forelesninene er på engelsk, men man fikk valget om man ville ha eksamen på engelsk eller norsk/dansk. På eksamen i øre-nese-hals og oftamologi er det pasient til stede, dermatologi/venerologi er ikke pasient. Eksamen er kun muntlig, og du blir eksaminert av samme lærer du har hatt hele semesteret, med en ekstern sensor.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig god undervisning og oppfølging på KU. Vi har tett kontakt med foreleser/lærer. I Bergen er man som student bare "en i mengden", men der nede blir man godt tatt vare på, du føler deg velkommen på avdelingen, og læreren kan faktisk navnet ditt. Vi fikk hverken tatt nevrologieksamen eller genetikkeksamen før vi dro til København, som vi alle synes var veldig dumt. Det var også veldig dumt at oppholdet i København ifølge UiB var den lengden at vi fikk Noraplus-stipend og ikke Erasmus+ stipend. Vi møtte aldri noen andre studenter på vårt kull som hadde noe annet enn Erasmusstipend.

Fagleg utbyte og språk

Det er faglig sett lagt stor vekt på praktisk forståelse av faget, vite når man står ovenfor en akutt pasient, vite når man skal ringe en spesialist, og kjenne igjen og kunne behandle de viktige sykdommene i de aktuelle fagene. Det blir overhode ikke lagt vekt på patogenese. Undervisningen er som sagt på engelsk, men man kommer så lett inn i det at det er aldri noe problem.

Universitetsområdet og byen

Vi var på Rikshospitalet på oftamologi og øre-nese-hals. De 4 siste gangene i ØNH. var vi på Gentofte sykehus nord for København. De som bodde på Nørrebro syklet, vi som bodde litt lenger vekk tok S-toget. Der er det tillatt med sykkel og i tillegg eget sykkelstativ på toget. Man betaler ikke ekstra for sykkel. I dermatologi er man på Bispebjerg sykehus som er en ti minutters sykkeltur fra Riksen. Oftamologi er i 7. etasje og ØNH er i 6. etasje på Riksen. Heisen tar veldig lang tid, så jeg anbefaler å gå trappene. Lesesaler finner man på KUB Nord og Panum, begge rett ved Riksen, Diamanten i sentrum, og i tillegg kan jeg varmt anbefale humanistisk fakultet på Amager. Der må man skaffe eget tillatelse om man skal ha inngang i helgene. Spør i informasjonsskranken om hvor du skal sende mail.

Når du bor i København, MÅ du gå innom Sliders på Nørrebro (Nørrebrogade):3 sliders (minihamburgere), de beste pommes frittes og dip (prøv wasabimayonaise eller trøffalmajonaise) for 119 DKK. Du må også gå på Grisen på Nørrebro (Tagensvej), prøv flæskestegssandwich eller en bøfsandwich med brun saus og speilegg (min favoritt) til 60 DKK. Rett over broen fra Sliders finner du Kaffix, hvor ALT koster 12 DKK. Vær obs på at Grisen og Kaffix kun tar kontanter eller dansk MobilePay. Det er også gøy å få med seg Papirøen, et samlingssted for street-food fra hele verden. Ligger i et stort lager på Christianshavn. Dra på studentmiddag på den norske Sjømannskirke på Amager. Det er utrolig hyggelig.

Bustad

Det meste skjer på Nørrebro, og det er der de fleste bor. Den "kule" og "ikke kule" delen av Nørrebro deles av Jagtvej. Men det betyr egentlig ikke så mye hvor man bor, man sykler uansett, også på vinteren.

Sosialt miljø

Det er veldig opp til deg selv. Heldigvis er alle interesserte i å bli kjendt med hverandre. Man blir veldig godt kjent klassen og det blir veldig god stemning etterhvert.

Vår 2015 - BA i filosofi

Vår 2015 - BA i filosofi

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Forbered deg på å finn all praktisk informasjon selv, det finnes lite hjelp og de få studentrådgiverne som er ansatt bruker lang tid på å svare på de enkleste spørsmål, om de svarer over hodet.

Undervisningsformer

Forelesninger på tre timer som forutsetter bidrag av studentene. ligner på seminarene på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Stort utvalg av fag, og kompetente professorer.

Fagleg utbyte og språk

Språket kan være vanskelig i starten, men det hjelper å prøve seg på å prate. La engelsk være siste utvei. Undervisningen foregår på engelsk ved mange av forelesningene, men dette kan du sjekke ut på forhånd.

Universitetsområdet og byen

Det flotteste universitetsområdet jeg noen gang har sett Topp moderne, og utsøkt utført. Arkitektur i toppklasse. Byen er København, og om du ikke allerede vet det så er det den flotteste byen i verden.

Bustad

Hold deg unna "Housingfoundation", pirater som dette har ikke eksistert siden 17.hundre. Markedet er dog meget vanskelig å komme seg inn i, aksjeleiligheter hvor du kjøper en del av leiligheten er et populært alternativ til leiing da leiemarkedet er ekstremt vanskelig å komme seg inn i.

Sosialt miljø

Danskene er flotte mennesker, det er her språket kommer til gode. Lærer du deg å forstå en danske så vil du raskt forstå at dette er slik nordmenn er etter en øl eller to. Skandinavias flotteste mennesker, og fylliker.

Vår 2015 - BA i historie

Vår 2015 - BA i historie

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ha god oversikt over hvilke papirer man trenger for å dra på utveksling. Ha de i orden en god stund før man drar. HA oversikt over alle frister som er viktige.

Undervisningsformer

Det ene faget var forretningsbasert. En professor som pratet foran alle i salen, slik jeg er vant med fra Bergen. Det andre faget var det en mindre gruppe. Her var det mer diskusjon blant gruppen som var i fokus. Underviseren hadde små forelesninger i løpet av timen, men ellers var fokuset mest på diskusjon blant gruppen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg søkte på noen av fagene som var på dansk, men de var gjerne ikke åpne for utvekslingstudenter. Så man måtte finne de fagene som var tilbudt til utvekslingstudenter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg måtte finne fag som var for utvekslingstudenter og disse fagene var på engelsk. Jeg har fått trening i å snakke og skrive på engelsk, som er veldig bra.

Universitetsområdet og byen

Universitet var veldig bra. Jeg gikk på det humanistiske fakultetet som ligger på Amager. Det ligger ikke i indre by, men litt utenfor. Det er viktig å ha en sykkel når man er i København, for da blir det enklere å komme seg rundt. Fakultet var stort og man hadde mange muligheter til finne et sted å lese. Lesesalene var gjerne inndelt i seksjoner. Noen steder kunne man prate lavt med andre, det var greit hvis man jobbet flere sammen på et prosjekt ellers var det steder man måtte være helt stille. Fakultets bibliotek lå på universitetsområde, men hver avdeling på universitet hadde også et bibliotek man kunne bruke på stedet.
København er en veldig fin by å bo. Det er mye som skjer i byen og mange student aktiviteter. Det er lurt å ha en sykkel når man bor her. Det gjør det lettere å komme rundt i byen.

Bustad

Jeg søkte om å få studentbolig da jeg søkte til universitet. Det er mange studenter som bor her, både utvekslingstudenter og danske studenter. Det sosiale miljøet er veldig bra. Man blir kjent med mange av de som bor her. Det er et fellesrom, som man kan ha fester i eller andre arrangementer. I en leilighet deles av fire personer, hvor man deler kjøkken med alle og bad med en. En veldig grei ordning.

Sosialt miljø

I starten av semestret ble det arrangert en orientering uke. Det var veldig bra å få med seg, siden man fikk informasjon om hvordan å bli kjent med København og universitet. Her blir man også kjent med flere av utvekslingselevene og det er mange av dem man er sammen med resten av tiden. De forskjellige fakultetene har forskjellige arrangementer i løpet av semestret og de pleier å være bra.

Vår 2015 BA Teatevitenskap

Vår 2015 BA Teatevitenskap

01.01.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Ta kontakt med studiekonsulent på faget ditt ved vertsuniversitetet, og be vedkommende fortelle deg alt du trenger for å studere ved universitetet deres. Må man melde opp egen sensor? Når må man melde seg opp til fag? Hvordan skal oppgaven leveres etc.

Undervisningsformer

tavle og praktisk. lengre forelesningsdager enn i Norge. 3-4-timer

Vurdering av emnetilbodet

Godt tilbud, et av de beste i norden. Seriøst og inspirerende.

Fagleg utbyte og språk

Funket veldig godt, lærte mye! Måtte snakke dansk.

Universitetsområdet og byen

Prima.

Bustad

Forferdelig og dårlig tilbud fra universitetet.

Sosialt miljø

Ble ikke godt tatt i mot av medelever.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før man drar til København er det en del praktiske ting som kan være greit å ordne. Det viktigste er å sørge for at man har alle papirer og forhåndsgodkjenninger i orden, men dette er noe som er veldig lett å ordne med studieadministrasjonen her hjemme. Det viktigste praktiske tipset er å tidlig se etter et sted å bo! Fordi man drar i en relativt kort periode, kan det være vanskelig å få seg et sted å bo dersom man ikke ønsker å bo på studentboliger.

Trening

Undervisningsformer

Undervisningen i ØNH og ØYE foregikk i hovedsak på Rigshospitalet og på Gentofte hospital. Mens undervisningen i Hud hadde vi på Bispebjerg sykehus som lå 10 minutter med sykkel fra Rigshospitalet. Undervisningen er lagt opp slik at man har klinisk undervisning med en fast foreleser og evt assistent gjennom hele perioden. For oss hadde vi undervisning 3 timer ØNH tirsdag , etterfulgt av 3 timer ØYE . Onsdag hadde vi 2-3 timer hud på Bispebjerg. Hver fredag hadde vi forelesning i disse tre fagene av andre forelesere. ØNH undervisningen var veldig klinisk rettet, og vi hadde ca 3 pasienter hver gang som vi øvde undersøkelsesteknikk og diagnostikk på. Dette var en veldig hands-on form for undervisning med tett oppfølging av undervisningsansvarlig overlege. Eneste minuset med å være på Rigshospitalet er at dette er et spesialistisk-sykehus , og de fleste av pasientene her er kreftpasienter som gjør at man ikke ser så mye av de mest alminnelige ØNH-tilstandene .

Vurdering av emnetilbodet

Undervisningen i ØNH, Hud og Øye i København var veldig bra, og man hadde mer tid til hvert fag enn om man skulle tatt tilsvarende fag hjemme. Vi dro til København 22 Februar, og undervisningen der nede startet 24 februar. Før vi dro ned dit fulgte vi undervisningen i Nevrologi og fikk også tatt eksamen i genetikk sammen med kull 11A. Dessverre er eksamen i Nevrologi etter man har begynt undervisningen i København, og det er dessverre et lite minus i at man må ta dette faget opp igjen når man har kommet tilbake til Bergen neste semester.

Fagleg utbyte og språk

Personlig synes jeg det faglige utbytte var veldig godt. Mesteparten av undervisningen i Hud foregikk på engelsk, og alle forelesningene vi hadde hver fredag var på engelsk. Da oss som var på utveksling fra Bergen var de eneste utvekslingsstudentene i vår klasse, hadde vi undervisningen i ØNH og Øye både på dansk og engelsk.

Universitetsområdet og byen

Det medisinsk-odontologiske fakultet ligger helt sentralt til i København! Rigshospitalet har en veldig fin kantine, og det er også veldig gode lesesaler som ligger på panum og på KUB nord som ligger rett ved siden av Rigsen. KUB nord er der vi leste mest, og her finnes det en veldig god kantine hvor man kan spise lunsj for en billig penge. Den sorte diamant er Københavns offentlige bibliotek og her er det både nye og gamle og ærverdige lesesaler som er veldig koselig å lese på.
Et must når man er i København er å skaffe seg en sykke, og dette bør man gjøre så fort som mulig.! Dette kan man gjerne kjøpe brukt, da det ikke er noe behov for fine sykler da disse har en tendens til å bli stjålet. Sykkel kan du enten få tak i brukt på ANSA sine sider, kjøpe via den danske varianten for finn.no som heter dba.dk eller så finnes det mange sykkelbutikker som både selger nye og brukte sykler.
Nørrebro er absolutt stedet å bo! Dette er gåavstand fra Rigshospitalet , og der er fult av små kafèr og butikker i området.

Bustad

Vi leide en privat leilighet gjennom AirBnB i Poppelsgade som ligger på Nørrebro. Rigshospitalet som også ligger på Nørrebro , var der vi hadde mesteparten av vår undervisning, og derfor er områdene Nørrebro, indreby og Østerbro de stedene som ligger sentralt iforhold til sykehuset. Hvis man ikke ønsker å leie studentboliger gjennom Københavns Universitet (KU) , kan det være lurt å være tidlig ute når man leter etter et sted å bo. Det er generelt vanskelig å få tak i sted å bo i København og det ofte også ganske dyrt. Boligportalen.dk og AirBnB, er nettsider som er greit å lete etter rom/leilighet hvis man ønsker å leie på privatmarkedet. Det averteres også ofte rom på facebook-sidene til ANSA der norske studenter leier ut/søker rom/leilighet.

Sosialt miljø

Klassen vi var i hadde kun 12 elever per lærer, og man blir derfor veldig godt kjent med de man går i klasse med. Likevel ser man ikke noe til de andre studentene på kullet, da disse er spredt utover på forskjellige sykehus. Likevel var en del av de vi gikk i klasse med ganske etablerte, men vi ble veldig godt kjent med et par i klassen og hadde et godt sosialt miljø med disse. Ellers er det mye å finne på i København ellers, og man har mye mer fritid enn hvis man skulle ha vært i Bergen dette semesteret, og det anbefales å utnytte dette! Det arrangeres også en del Erasmus events for utvekslingsstudenter, men vi valgte å ikke delta på dette. Men det kan være en god idè hvis man ønsker å bli kjent med andre utvekslingsstudenter utenom medisin.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Bolig: Det er viktig å starte boligsøket så tidlig som mulig, da det kan være vanskelig å skaffe seg et bosted til en rimelig pris og i den aktuelle tidsperioden i København. Det kan anbefales å bli medlem av ulike grupper på facebook, blant annet "nordmenn i københavn"-gruppen (tidligere ANSA), her er det mange som fortløpende annonserer at de leier ut rommet sitt/leiligheten sin.
Bøker: Øre-nese-hals-boken kjøpte jeg brukt her hjemme (de bruker jo den samme der), men øyeboken ville jeg kjøpt i København da de bruker en annen (som er bedre etter min mening). Hudboken er den samme i Bergen som i København.

Undervisningsformer

Kliniske kurs og forelesninger
Man får også tilbud om å være med på avdelingen, jeg var med på akuttstuen og operasjon. Jeg fant en lege jeg likte veldig godt, og avtalte med henne å være med på ulike ting. Dette var veldig lærerikt. Viss man finner noen leger man har kjemi med/som er flinke å lære, så gjør det

Fagleg utbyte og språk

Da vi fra Bergen var de eneste internasjonale i vår klasse foregikk det aller meste av undervisningen på dansk. Dette gikk fint, og bedre etterhvert og var egentlig fint mtp at pasientene er danske og det er jo de man skal snakke med på eksamen.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er bare å skaffe seg sykkel med en gang.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i holdundervisning (klasseundervisning) og som forelesninger. Holdundervisningen er to timer i uken for hud, tre timer i uken for øye og ØNH. Professoren (legen som er leder av holdet) er den samme for holdet hele kurset igjennom. Hver professor har sitt hold og det gjør at det kan være variasjoner når det gjelder hvordan de ulike holdene holdes. Det er din professor som blir din eksiminator. Holdundervisningen er obligatorisk å delta på, men dersom man går glipp av noe kan det kompenseres for ved for eksempel å være med i klinikken en ettermiddag.
Forelesnignene holdes på fredager (både de engelske og de danske). De er ikke obligatoriske. Det er 1-2 forelesnigner i hvert fag hver fredag. De aller fleste forelesnignen var veldig gode.
Man er veldig velkommen til å delta på avdelignen i øye og ØNH utenom undervisningstid.

Vurdering av emnetilbodet

Som utvekslingsstudent på Bergens 7. semester kan man ta fagene øye, ØNH og dermatologi og venerologi i København. Disse fagene hører til 11. semester i København. Fagene er likestilt med fagene som tas i Norge. Man får ikke mulighet til å ta nevrologi, som også hører til 7. semester hjemme i Bergen. Man får derimot fulgt all undervisning i nevrologi i Bergen helt frem til eksamensuken, da man reiser til København. Nevrologieksamen kan tas med kullet under påfølgende semester.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var i et internasjonalt hold, med 13 andre studenter. Holdundervisning var derfor på engelsk. Jeg gikk på de engelske forelensingene, men det var også mulighet for å delta på de danske dersom man heller ønsket det.
Holdundervisningen var veldig god, klinisk rettet med mange pasienter. Fokus på å øve inn god undersøkelsesteknikk.

Universitetsområdet og byen

København er en fantastisk fin by. Den har masse å by på. Flotte parker, hyggelige kafeer, kulturelle tilbud og billig øl og vin.
Undervisningen forgår stort sett på Rigshospitalet. Du har også noe undervisning på Bispebjerg og litt på Gentofte hospital.
Det er gode lesemuligheter nær rigshospitalet med biblioteket KUB nord (anbefales), og panum.

Bustad

Det er ikke lett å finne seg bolig på det private markedet i København. Dersom man ønsker å bo privat er det en stor fordel å ha noen lokale kontakter som kan hjelpe. Ellers kan man lete på boligportalen.dk, airbnb.dk, og på facebooksiden "nordmenn i København".
Det er også mulig å søke om bolig gjennom noe tilsvarene som "sib". Venner jeg fikk der nede var fornøyd med collegiumene som tilbys. Det er en veldig sosial måte å bo på.
Jeg vil anbefale Nørrebro som en veldig fin bydel å bo i. Fin beliggenhet i forhold til sykehusene og en bydel med mye å tilby. Ellers er også Østerbro fint i forhold til avstand til sykehusene.

Sosialt miljø

Som nevnt vil de fleste av dine danske medstudenter være to år lenger frem i studiet. De er ganske travle, men for all del hyggelige. Dersom man legger inn en innsats selv er det godt mulig å få seg et dansk nettverk.
Det er ellers mange arrangementer for utvekslingsstudenter som det er mulig å delta på.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Å finne et rimelig sted å bo i København kan være vanskelig, så dette er det lurt å prøve å få på plass i litt god tid. Det kan være en fordel å gå sammen med noen andre fra kullet som skal på utveksling. Det finnes også grupper på Facebook for studenter på utveksling, f.eks. "Nordmenn i København" (tidligere ANSA København), her legges det stadig ut annonser om leiligheter og kollektiv.

Undervisningsformer

Undervisningen var fordelt på tre dager i uken. Vi var i en gruppe på ca. 12 studenter.

Mandag foregikk på Rigshospitalet. Vi hadde først ØNH fra 8.15 til 11. Dette foregikk i form av ca. en times forelesning om et emne, deretter øvde vi på å undersøke pasienter i grupper på ca. 4 studenter. Dette foregikk på det samme rommet, og professorene var tilstede hele tiden slik at vi kunne spørre dersom vi lurte på noe.

Etter lunsj hadde vi øyeundervisning, også i form av forelesning der professoren etter hvert hentet inn pasienter fra poliklinikken, og én student tok opp en kjapp sykehistorie og gjorde fullstendig undersøkelse i auditoriet under veiledning av professoren. De andre studentene kunne også stille spørsmål underveis/prøve å undersøke. Dette kunne virke litt skummelt i begynnelsen, men det var super trening frem mot eksamen (som foregikk på samme måte).

Onsdager hadde vi undervisning i dermatologi og venerologi på Bispebjerg hospital, ca. 15 minutter unna Rigshospitalet med sykkel. Dette var forelesninger fra 13 til 15, der professoren hentet inn pasienter som vi ble plukket ut til å undersøke. Vi gikk også noen runder på sengeposten og snakket med/undersøkte pasienter.

Fredag fungerte som en slags oppsummeringsdag for alle tre fagene, i form av forelesninger på Rigshospitalet fra 9.15 til 13/14. Her ble det gått gjennom tema fra tidligere i uken på nytt, gjerne litt mer i dybden. Dette var ikke obligatorisk, i motsetning til de andre dagene.

Med andre ord var det langt mindre undervisning enn i Bergen, i og med at to dager i uken var uten noe opplegg. Det ga mer tid til studier på egen hånd, noe jeg personlig likte ganske godt.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra. Det ble fokusert på praktisk undersøkelse, noe vi terpet på hver eneste uke. Språklig foregikk undervisningen på engelsk og dansk (avhengig av hvor mange ikke-skandinaviske studenter det var i gruppen). Det var i begynnelsen litt vanskelig å henge med på dansken, men dette ble man fort vant til. Dessuten modererte professorene seg og snakket langsommere og mer tydelig for vår del.

Universitetsområdet og byen

Jeg kan ikke si annet enn at København er en fantastisk by å bo i. Til tross for at det er en storby, gikk det veldig fort å få oversikt over byen og de ulike bydelene. Det viktigste man gjør er å skaffe seg en sykkel så fort som mulig. Byen er ekstremt bra tilrettelagt for syklister, og det er utrolig praktisk og raskt å ta seg frem på denne måten. Det er sykkelbutikker overalt, og enten man kjøper brukt eller ny kan man få dem ganske billig. Etter oppholdet får man lett solgt den igjen.

Universitetsområdet ligger på Nørrebro, litt nord for sentrum (men kun 10 minutter på sykkel). Vi oppholdt oss mest på Rigshospitalet der undervisningen fant sted, og ikke så mye på det såkalte Panum (Københavns svar på BBB). Et sted vi satt mye og leste var det såkalte KUB Nord (bibliotek for medisinske og naturvitenskapelige fag). Dette var et veldig bra sted å lese, med mange lesesaler og fellesarealer, og en svært bra og billig kantine.

Bustad

Jeg var så heldig å finne bosted på Nørrebro, kun 5-10 minutter fra Rigshospitalet. Nørrebro er en veldig fin og spennende bydel, med mange kule butikker og kaféer, samt en ganske stor park. Dessuten er det veldig sentralt.

Sosialt miljø

I og med at vi var delt inn i grupper på rundt 12 studenter, var det lett å komme i kontakt med de andre og vi ble relativt fort kjent med flere av de andre i gruppen. Det var også arrangementer for medisinstudentene noen kvelder i måneden (bl.a. såkalt "fredagsbar" på Panum).

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.03.2015 - 01.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

kjøp deg en sykkel.
start tidlig med å se etter bolig.

Undervisningsformer

Vi ble plassert i ulike hold, med ca. 12 studenter. Dette gjør at læringsutbytte blir svært bra. Vi hadde tre timer klinikk i de ulike fagene i uka i tillegg til forelesninger. På klinikkene var det pasienter tilstedet, og iløpet av ukene man var i København ble man svært trygg på å undersøke pasienter da dette ble gjort på hver klinikk.

Vurdering av emnetilbodet

Det burde vært mulig å fullført nevrologi i Norge før man dro på utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Språket i undervisningen var dansk og engelsk, men eksamen ble utført på dansk/norsk. Det faglige utbytte var bra, med det opplegget de hadde lærte man mye og ble svært trygg på å undersøke pasienter.

Universitetsområdet og byen

Vi holdt stort sett til på Bjispebjerg og Rikshospitalet.
København er en fantastisk by og byr på svært mye mer enn indre by, som man gjerne opplever som turist. Så finn de koselige og cafene, restaurantene, uteplassene og parkene som ikke er overfylt av turister. Det er en rekke koselig restauranter i området rundt nørrebro!

Bustad

Det er vanskelig å finne bolig i København, så en bør starte tidlig med å lete. Benytt sider som boligportalen.dk og airbnd. Det er flere grupper på facebook enn kan melde seg inn i (leieboliger i København, nordmenn i københavn osv), hvor det legges ut ledige rom i kollektiv eller andre leiligheter. Å bo i området rundt Nørrebro er absolutt å anbefale da det er nærme det meste!

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap - Københavns Universitet

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg begynte svært tidlig (februar) å lete etter leilighet på boligportal.dk ol. Min erfaring er at ingen svarer deg fordi man ikke bor i København og kan komme på visning. Prøv også ansa-sidene. Jeg fikk leilighet via en bekjent. Anbefaler å bruke alle mulige kontakter en kan ha i København. Om dere ønsker å være med i studentidretten USG, så vær obs på at mange av kursene fylles opp ila sommeren når påmeldingsfristen starter.

Undervisningsformer

Valgfagene har små, mer muntlige klasser. Vi hadde blanding mellom diskusjon og tavleundervisning. Fikk "lekser" til hver gang med tekster, dommer ol som skulle gjennomgås.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde legal english (som ikke gir studiepoeng), advanced european law, health and human rights og negotiation. kan anbefale alle de tre siste på det sterkeste!

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte var stort i de fagene jeg tok. Det krevdes en del egenarbeid for å følge med å timene med unntak av negotiation-faget.

Universitetsområdet og byen

Jeg studerte i kjernen av sentrum, men jeg vet at de skal flytte fakultet til Amager etterhvert. Det er veldig fint å ha universitetet så sentralt. Byen er fantastisk, med masse koselige barer, cafeer, loppemarked, etc.

Bustad

Jeg bodde på Nørrebro, og var veldig fornøyd med det. Anbefaler å bo på Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Amager. Lei eller kjøp sykkel med en gang, og alt vil være i kort avstand.

Sosialt miljø

Det er kjekt å bo i et kollektiv med andre studenter. Ellers er det enkelt å bli kjent med de andre studentene, særlig de nordiske. Det er mange arrangement for internasjonale studenter og for alle studenter generelt. Kan anbefale å skaffe seg fadder, det kan være en god start. Vi var en del studenter som leste på Nasjonalbiblioteket Sorte Diamant. det er et fantastisk fint sted å lese. Kan ellers anbefale kurs på USG, jeg var selv på street jazz og var veldig fornøyd.

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

Haust 2014/ Vår 2015 - BA i litteraturvitskap

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Syntes ikke det bør være nødvendig med så mye papirarbeid, og flere kontaktpersoner.
Dog veldig fornøyd med min kontaktperson. Rask til å svare, og fyllte ut de papirene jeg behøvde.

Undervisningsformer

Første semester bestod undervisningsformen av hovedsaklig to bolker i løpet av en uke.
På mandager var det forelesning fra 08-11, og seminar dagen etter fra 11-14.
I det andre faget kombinerte jeg forelesning og seminar hver torsdag, så undervisningen foregikk fra 10-15.
Denne våren har det vært kombinert forelesning og seminar. Hovedsaklig foreleste underviser den første timen av seminaret, før vi deretter diskuterte tekstene vi hadde lest til seminaret. Det var også gruppearbeid under hvert seminar, samt veiledning til bacheloroppgaven.

Vurdering av emnetilbodet

Svært godt fornøyd. Spennende tema (vårsemesteret) om selvfremstilling innenfor litteraturen, og mye interessant på pensum.

Fagleg utbyte og språk

Valgte å følge danske klasser. Var en utfordring i starten, men kom fort inn i det.
Når jeg hadde fremføringer og lignende var det derimot viktig at jeg benyttet meg av danske ord, og dro ned tempoet.
Lærer også mye gjennom obligatorisk seminardeltagelse, og godt klassemiljø.

Universitetsområdet og byen

Veldig fornøyd med selve campus.
Sentralt plassert ute ved Amager, kort vei inn til sentrum.
Svært gode fasiliteter, lesesaler og bibliotekstjenester.

Bustad

Leide en leilighet til en venn av min storebror i Valby.

Sosialt miljø

Litt vanskelig å komme inn i et miljø som allerede var sammensatt (min klasse på høstsemesteret).
I klassen min nå dette semesteret har det derimot vært et hyggelig miljø med blant annet kakebaking.
Kjente også en annen utvekslingsstudent i min klasse som var fra UiB.
Ble kjent med andre norske og danske studenter på skolen gjennom min kjæreste.

2014

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

01.08.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det er ganske vanskelig å finne seg et sted å bo i København, derfor kan det være lurt å begynne boligjakten tidlig.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok to fag ved psykologisk institut, et på masternivå og et på bachelornivå. Det faglige nivået var veldig sterkt. Generelt sett var det en mye bedre og mer motiverende undervisning enn ved Uib!

Fagleg utbyte og språk

Språket var overraskende vanskelig de første dagene, men etter litt øving gikk det helt greit. Danskene hadde større problemer med å forstå oss enn vi hadde for å forstå dem.

Universitetsområdet og byen

Campus ligger veldig sentralt i København, og byen bør helt klart oppleves!

Sosialt miljø

Det er ikke lagt opp et så veldig omfattende opplegg for utvekslingsstudenter, men med litt innsats er det veldig lett å bli kjent med folk du har seminarer med. Det er også veldig hyggelig å kunne dra til et sted hvor man kan bli kjent med noen og snakke samme språk som dem i stedet for å tvinge dem til å snakke engelsk.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

20.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Vi var utplassert ved Hillerød Hospital, som ligger omtrent 40 minutter unna byen med tog. Det er derfor lurt å skaffe seg et reisekort før første dagen. Man trenger alle sonene, så dette er ganske dyrt. Det er mulig å søke om refusjon, men jeg rakk ikke søknadsfristen så er usikker på hvor mye man får refundert. Man kan kjøpe for en lengre periode av gangen. Det er lurt å starte tidlig med boligjakt! Dette var veldig vanskelig. Det var en utrolig pågang, og de aller fleste annonsene jeg søkte på fikk jeg svar på mye senere eller ikke svar i det hele tatt. Jeg brukte boligportal.dk, der må man betale for å kunne se annonsene. Etter maaange avslag fikk jeg endelig tilbud fra ei jente som skulle bort akkurat i den perioden jeg trengte leilighet, så jeg hadde ganske flaks da hun ville leie ut til meg uten å ha møtt meg først. Tipset her er uansett å starte tidlig!

Undervisningsformer

Jeg tok fagene gynekologi og pediatri ved Københavns Universitet. Begge fagene var delt inn i klinikk, der vi ble med legene rundt om på sykehuset, og forelesninger, der gruppen min (som bestod av seks studenter) ble undervist av legene. I begge fagene var det viktig å være litt frempå og spørre om å få gjøre ting for størst utbytte. Det var gode muligheter for å ta opp egne journaler, spesielt på nattevakt (da spesielt i pediatri). Dagene varte som regel fra 8 (morgenmøte) til 12 (lunsj), og etter lunsj hadde vi som regel forelesninger. Om det ikke var forelesninger var vi plassert rundt med de forskjellige legene.

Vurdering av emnetilbodet

Godt, det var mye å lære i klinikken og også gode forelesninger (for det meste).

Fagleg utbyte og språk

I gynekologi og obstetrikk gikk det ok å snakke norsk, da de fleste voksne dansker kan godt forstå litt forenklet norsk. Nå er ikke jeg veldig god på å snakke dansk, så jeg hadde derimot større problemer i pediatri, særlig dersom barnet var litt større og det var meningen å hente sykehistorien fra barnet. Dette synes jeg var litt begrensende, og jeg vegret meg litt for å gå inn i undersøkelsesrommet og ikke bli forstått, så dette førte nok til at jeg ble noe mindre selvstendig enn jeg ville vært i Norge. Nå er det sikkert andre utvekslingsstudenter som er flinkere til å snakke forståelig dansk, men jeg synes ikke det er lett. Ellers var vi noen ganger delt inn to og to, slik at jeg var med en dansk student som tok sykehistorien, og så kunne jeg undersøke barnet. Dette fungerte bra. Det fungerte også bra å være tilstede når legen jeg var med undersøkte barnet, og det var også nytte, selv om det ble noe mer passivt.

Universitetsområdet og byen

Vi var utplassert på Hillerød hospital, 40 minutter unna byen med tog. Det er et relativt lite sykehus, men utrolig godt miljø, spesielt på gynekologiavdelingen. Der følte vi oss virkelig godt tatt i mot. Det ble lange dager på sykehuset, da vi som regel var der fra 8-15 hver dag. Jeg var som regel hjemme omtrent i 4-5-tiden, og hver dag måtte jeg stå opp klokken 6:00. Det er utrolig stas å være på utveksling i en så flott by som København, men det blir mye hverdag der også! Iallefall i de fagene jeg tok. København er en utrolig fin by, og jeg trivdes godt der. Restauranter, barer, Tivoli, det er alltid noe å finne på.

Bustad

Som nevnt tidligere er det lurt å starte tidlig! Den første uken bodde jeg hos min søster som bor i København, og hun hadde også gått på noen visninger for meg. Det var ikke lett å finne bolig, men alle utvekslingsstudentene fant seg noe til slutt. Det var utrolig varierende kvalitet på boligfronten blant de jeg snakket med, jeg hadde feks en egen leilighet på Nørrebro, ca 50 kvm, for 4500 dkk i måneden. En annen jeg snakket med delte rom med en annen jente for ca 4000 dkk i måneden, og enda en bodde i kollektiv med 10 personer og betalte nesten 6000 dkk. Prisene i Køben skal generelt være under norske priser, men utleierne har en tendens til å presse prisene opp når det er så enorm pågang! En periode vurderte jeg å leie gjennom airbnb, men det ble svært dyrt, opptil 10 000 i måneden, så jeg er glad det ordnet seg gjennom boligportal.dk. Det går også an å spørre litt rundt på ANSA København sin gruppe på facebook.

Sosialt miljø

Det var et godt miljø for utvekslingsstudenter! Jeg fikk mye besøk hjemmefra (tror jeg hadde tre helger totalt uten besøk), og søsteren min bor i København, så jeg var nok mer sosial med folk jeg kjente fra Norge. Det var uansett stadig vekk arrangementer for utvekslingsstudenter. Hun ene jeg var på gruppe med på sykehuset var med på mye av dette, og ble da godt kjent med de andre Erasmus-studentene i byen. Det er en stor gruppe mennesker som ikke kjenner mange fra før av, og alle er interessert i å finne på ting og nyte Erasmus-oppholdet sitt. Absolutt en flott by å reise til!

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Bolig

Det kan være litt vanskelig å finne ett sted å bo i København. Det er derfor lurt å begynne tidlig å se etter leilighet.
Nettsteder å se etter bolig på er:
www.boligportalen.dk (Koster å opprette bruker, men er her vi fant bolig)
www.airbnb.com (Kortutleie)
www.dba.dk (Gratis å opprette bruker. Kan også få tak i sykkel og møbler her)
Facebook gruppen til ANSA København (Leiligheter, sykkel, møbler og diverse)
Facebook gruppen til norske studenter ved CBS. (Leiligheter, sykkel, møbler og diverse)

Det medisinske fakultet og Rikshospitalet ligger i bydelen Nørrebro. Men det er lett å komme seg rundt i København med sykkel, metro, tog og buss så det går fint og ikke bo helt sentralt.

Leiepris

København er en storby, og som de fleste storbyer er det dyrt å bo. Jo lengre vekk fra sentrum, jo billigere. Det er greit å vite at depositumet som man betaler inn får man nødvendigvis ikke tilbake slik som i Norge.

Sykkel

Sykkel må man ha om man er i København. Å kjøpe brukt sykkel er fint når man kun er der noen uker. Da får man en ok sykkel som man kommer seg rundt i København med.

Trening

Treningssentrene som vi brukte het Fitnessdk og Fitnessworld, hvor det begge steder var mulighet for både egentrening og gruppetimer. Valg av treningssentre baserte seg på anbefalinger fra andre, og lokalisasjon i forhold til bosted. Vi meldte oss inn i treningssenteret første uken vi kom ned, og sa opp abonnementet en måned før hjemreise, slik at man hadde medlemskap hele oppholdet. Prisen totalt for hele oppholdet ble på ca 800 DKK. I tillegg var vi på en gratis prøvetime på slyngetrening i varme på treningssenteret Energii på Nørrebro, som også kan anbefales dersom man liker alternativ trening. Prøvetimen man bestilles på treningssenterets nettside. Dersom man derimot er mer glad i trening ute eller bare ønsker seg frisk luft og nyte fine omgivelser, kan man benytte seg av joggeruten rundt de seks søene som befinner seg sentralt i København og skiller Nørreport og Nørrebro, på 6,5 km


Telefon

Noen av oss som valgte å beholde den norske telefonen og kjøpte abonnementet One call Norden. Det kostet ca.500kr per mnd ved normalt bruk. Andre valgte å ha med en ekstra telefon fra Norge og kjøpte et dansk abonnement når man kom ned der. Da hadde man både en norsk og dansk telefonen. Det danske abonnementet het Lebara, og kunne kjøpes på alle 7eleven butikker. SIM kortet kostet rundt 150 DKK, og vi fylte på abonnementet med 50 DKK i måneden. Fordelen med det danske abonnementet var at man kunne sende SMS og ringe gratis til andre med det samme abonnementet. I tillegg hadde man 3G tilgjengelig uten å bruke dataroaming, som særlig kom i bruk når man gikk seg vill i en av Københavns mange gater, og da lett kunne slå opp Google Maps. Den norske telefonen var ikke så mye i bruk under oppholdet, men den var likevel praktisk å ha når familie og venner hjemme i Norge ville få tak i deg.

Matbutikker

Matbutikker finner man overalt i København, men utvalg og pris kan variere noe. De billigste matbutikkene er Fakta, Netto og Albi, men det beste utvalget av matvarer var Føtex som kan sammenlignes med Coop OBS! i Norge. Føtex lå både på Nørrebro og i Vesterbrogade, og det ble etter hvert en vane å sykle og gjøre storhandling på Føtex en gang i uken. Irma var den dyreste butikken, men var for oss også en av de nærmeste butikkene, og ble brukt til småhandling mellom storhandlingene. Mat og drikke er generelt billigere enn i Norge.

Undervisningsformer

Jeg hadde undervising i tre fag under oppholdet med avsluttende muntlige eksamener. Fagene var Øye, Øre-Nese-Hals og Hud. Timeplanen var lagt opp slik at vi hadde en klinikk per fag en gang i uken, samt forelesning. Det vil si at vi hadde tre dager med klinikk, og hver fredag var det 3-4 timers forelesning. Klinikkene varte mellom 2-3 timer og holdt til på sykehus i nærheten av København sentrum. Sykehusene vi var utplassert på var Rigshospitalet, Gentofte, Bispebjerget og Glostrup.

Man kan velge om man vil følge undervisningen på dansk eller engelsk under søknadssprossen. jeg valgte å ta det på dansk sammen med studentene som går sjette året ved København Universitet. Tar man det på engelsk vil man komme i en klasse med hovedsaklig utveklingsstudenter. Vi var fem stykker som ble fordelt på to klasser/hold. Det vil si tre stykker i ett hold og to i ett annet. Hvert hold hadde ca.12 elever. I klinikkene var man sammen med sitt hold, samt en overlege som ledet klinikkene. Dette ga en svært tett og trygg oppfølging av hver enkelt elev i forhold til det vi er vant med fra Bergen. Klinikkene baserte seg på undersøkelse av pasienter med fokus på god undersøkelsesteknikk og anamnese. Undervisingen var eksamensrettet, så om man var på klinikkene og leste litt ved siden av var man godt forbredt til eksamen.

Klinikkene var fra høsten 2014 satt til å være 100% obligatorisk pga tidligere tendens til skulk. Noen av overlegene fulgte dette svært nøye opp med opprop, andre var ikke like strenge. Om man var uheldig og gikk glipp av en klinikk hadde man mulighet til å ta det igjen med ett annet hold.

Øye
Klinikkene var bygd opp slik at vi begynte med teori for deretter få pasienter inn til klasserommet som vi fikk undersøke. Etterpå var det rom for diskusjon og spørsmål.
Eksamen: 20 minutter muntlig eksamen, avhengig av pasienten. Ingen forberedelsestid. Blir lagt vekt på det som har blitt gjennomgått i klinikkene, det vil si god anamnese og undersøkelsesteknikk. Man kan bli utspurt om ulike tema etter man har utført undersøkelsen av pasienten.

Øre-Nese-Hals
Undervisingen baserte seg på teori og undersøkelsesteknikk. Overlegen som ledet holdet oppfordret alle til å være med på operasjoner om man ønsket det.
Eksamen: 20 minutter forberedelse med pasient hvor man tok opp anamnese og utførte aktuelle undersøkelser. Deretter var det 20 minutter hvor man la frem pasientens sykehistorie og funn, samt tilleggspørsmål basert på pasients diagnose/sykdomsbilde.

Hud
Gjennom klinikkene fikk vi kjennskap med ulike behandlingsmetoder som tjære, UV- behandling med mer, samt fikk observere stansebiopsier og sårbehandling. Undervisingen var lagt opp slik at elevene selv måtte holde foredrag i ett bestemt tema i hver klinikk. I tillegg hadde vi flere pasienter inne i klasserommet hvor vi måtte prøve å beskrive utslettet, stille diagnose og si hvilken behandling en ville gitt. Det var stort fokus på medikamenter, noe som var en ulempe for oss som ikke hadde hatt farmakologi. De danske som vi gikk i hold med var på sjette året og hadde dermed litt mer erfaring på dette område enn oss. Det gikk heldigvis fint med en liten ekstra innsats fra vår side.
Eksamen: 20 minutter muntlig eksamen. Eneste eksamen uten pasient. Man spørres ut om en bestemt hudsykdom og en venerisk sykdom. Ut i fra bilder som man får utdelt skal man prøve å finne aktuelle diagnose samt behandling.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var personlig svært fornøyd med emnetilbudet. Føler jeg sitter igjen med like mye kunnskap som mine medstudenter i Bergen. Skulle ønske at det var mulighet for å ta MEDNEVRO før man dro avgårde til København. Det hadde gjort det lettere å forstå en del av undervisningen i København, samt at neste semester hadde blitt mindre stressende.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var stort. Grunnen til dette var at fokuset i undervisingen var rettet mot det essensielle og viktigste. Detaljer kunne man lese seg opp på om man ønsket ett større utbytte og bedre karakter. Jeg opplevde at alle var delaktige i undervisningen og forberedt noe som gjorde det mer motiverende å lese og være aktiv i timen.
Spåket var utfordrende å fortså de første ukene, men etterhvert gikk det veldig fint. Jeg klartekkk å adaptere raskt slik at danskene forsto det jeg sa også.

Universitetsområdet og byen

Det medisinske fakultet lå sentralt i København. Fakultetet hadde flotte lesasal, kantine og biblioteksfasiliteter. Forelesningene og klinikkene hadde vi på ulike sykehus i København område. Sykehusene var valgt med omhu slik at fagene var knyttet opp mot spesialistsykehusene.

København som by er helt fantastisk. Menneskene er vennlige og behjelp somme, samt at det kryr av kafeer og spisesteder med god mat for en rimelig penge. Det finnes masse kulturelle eventer som teater, museer og utstillinger. Rett og slett ett perfekt sted for en utvekslingsstudent!
Under følger ett utvalg av våre favoritt spisesteder i København:
Torvhallene: Ligger like ved Nørreport, samme konsept som mathallene i Oslo bare bedre og billigere.
Cafe 22: Koselig, lite sted langs søerne. De serverer brunchbuffet i helgene til 79 danske kroner. Perfekt å sitte på uteservering når det er fint vær.
Cafe norden: Ligger midt på højbroplads. Kanskje litt turistfelle, men veldig god mat og store porsjoner! Perfekt med en champagnebrunch her etter noen timer med shopping i Strøget.
Grød: Ligger på Nørrebro, en liten koselig kafe som har spesialisert seg på grøt. Her finner du all slags typer havregrøt, byggrynsgrøt osv. Må prøves hvis du liker grøt.
Høst: Veldig koselig restaurant hvor man kan velge 3- eller 5-retters meny for en relativt grei pris. Vi betalte ca 550 danske kroner per pers for 3-retters (som faktisk er 4-5 retter) og vinpakke.
Den lille fede: Serverer også flere retters middag til en grei pris.
Kokkeriet: Hvis du virkelig vil ha en eksklusiv og god middag har København hele 9 restauranter med Michelinstjerner, der i blant kokkeriet som vi fikk testet ut. Nydelig mat og ikke minst vin!
Krepsegården: Ligger på topp hos tripadvisor, ikke uten grunn. Bestill bord i god tid, blir fort booket opp.
Sticks n sushi: På toppen av tivoli hotell kan man nyte Københavns beste sushi med utsikt over hele København.


Bustad

Jeg bodde på Nørrebro i en leilighet med en venninne. Kun 5 minutter med sykkel til skole og Rikshospitalet. Matbutikker,kafeer og treningssenter var kun ett steinkast unna. (se praktiske tips for hvordan vi fant leiligheten).

Det er lett å komme seg rundt i København, så det er ikke noe problem å bo litt utenfor sentrum. Prisene på bolig er da også billigere.

Sosialt miljø

Jeg gikk i en dansk klasse hvor alle gikk siste året av medisinstudiet. Mange var etablerte med famile og barn, og av den grunn ikke like sosiale. For min del gjorde det ikke så mye da jeg hadde mange gode venner i København å være med.
Det skal sies at vi ble tatt godt i mot i klassen og av det internasjonale teamet. Hadde man godt i en internasjonal klasse tror jeg det sosiale miljøet hadde vært annerledes, da folk er der for å møte nye folk samt oppleve byen.

Vår 2014 - Medisinstudiet

Vår 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

ØNH-boken er den samme som brukes i Norge, og kan dermed kjøpes brukt før man reiser ned. Øye- og hudboken som brukes i Købehavn er svært gode, og anbefales derfor å kjøpes der. I København er bøkene pensum, slik at bøker anbefales. Når det gjelder telefon, kan det være greit å ta med en ekstra mobil for å ha dansk simkort i. Lebara mobilabenoment koster 50kr for simkort + 50r mnd for 2gb med mobildata, samt gratis sms/taletid til andre lebaraabennoment. Dette kan kjøpes på det fleste kiosker. Treningskort kan kjøpes på fitness.dk uten crp-nr. Ved innmelding sier man opp abennomentet med det samme, til den dato man ønsker. Innmeldingsavgiften er ca 300kr og prisen per mnd er ca 300, det kan komme tilbud som gjør prisen billigere.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i mindre grupper, samt plenumforelesninger. Undervisningsgruppene er på rundt 12 elever, hvor gruppene er de samme i alle tre fag. Hvert fag har en dag i uken med gruppeundervisning, hvor man er på ulike sykehus (Bispebjerg hospital, Glostrup hospital, Gentofte hospital, og Rigshospitalet). Gruppen har en fast lege i hvert fag, noe som gir kontinuitet og oppfølging. Gruppeundervisningen er obligatorisk, og det er her man øver på undersøkelsesteknikk både på hverandre og pasienter. Man bruker ikke klinikklær i denne undervisningen, slik at skilt og egne sko ikke er nødvendig. Plenumsforelseningene på fredager skjer på Rigshospitalet, og er ikke obligatorisk. Det er også mulig å følge legene på avdelingene på sykehuset utenom undervisningen dersom man ønsker.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene man har i København er ØNH, øye og hud, og alle blir godtkjent som en del av graden i Norge. I nevrologi følger man undervisningen og får godkjent tjenestekort før man reiser ned, mens eksamen tas sammen med kullet som går et semester under. Det er mulig å ta genetikk sammen med kullet over dersom man ønsker å ha bedre tid til nevrologieksamen, men da må man reise hjem for å ta eksamen ca 2-3 uker inn i utvekslingsoppholdet. Dersom man går glipp av en dag med obligatorisk undervisning, må man ta dette igjen med å følge en lege en dag på sykehuset.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var svært bra. Ukentlig gruppeundervisning hvor man blir spurt sprøsmål og hvor man må undersøke pasient forran medelever, gjør at man forbedreder seg bedre til fagene og dermed får et større utbytte av undervisningen. Ettersom det er svært få undervisningstimer i løpet av en uke, kan man fint lese litt utenom og fortsatt ha MYE tid til å utforske og nyte København. Undervisningen og eksamen forgikk på dansk, men det gikk veldig fint.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet har sitt hovedsete på Panum, men her hadde vi ikke noe av vår undervisning da dette foregikk på de ulike sykehusene. Bokhandelen, utvekslingskontor og lesesal var det som var aktuelt for oss som utvekslingsstudenter der. Byen har mange kaféer, resturanter og barer, her anbefales det å prøve litt forskjelling. For å oppleve mest mulig av byen, anbefales det å sykle rundt for å se. Dette er den beste måten å bli godt kjent med byen.

Bustad

Å finne et sted å bo kan være den største utfordringen ved oppholdet. Vi gikk sammen flere av oss som reiste og leide privat via boligportalen.dk en leilighet sentralt på Nørreport, som vi betalte 6000-6500kr per person per måned avhenig av kursen. Beliggenheten var helt optimal med tanke på avstand til skole og sentrum. Sykkel anbefales på det sterkeste å kjøpe, da det gjør det veldig lett å komme seg rundt i byen. Det er mange bruktsykkelbutikker rundt om i København, og kvaliteten på syklene noe varierende. Her anbefales det å gå i flere butikker for å se. Vi fikk tak i gode sykler til rundt 1100kr, og fikk solgt dem lett via ANSA sin facebookside ved slutten av oppholdet. Vi syklet til Gentofte, Bispebjerg og Rigshospitalet, mens vi tok S-banen (tog B) til Glostrup fra Nørreport stasjon.

Sosialt miljø

Ettersom det dannes nye undervisningsgrupper hvert semester i København, kjenner heller ikke de danske studentene hverandre så godt fra før. Studentene går 11 semester og mange er opptatt med å skrive oppgaver ved siden av studiet, slik at man ikke blir noe særlig godt kjent med medstudentene utover den tiden man møtes i undervisningsgruppene. For å møte andre studenter i Købehavn, anbefales arrangemet i regi av ANSA.

Haust 2014 - Medisinstudiet

Haust 2014 - Medisinstudiet

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å skaffe seg pensumlitteraturen på forhånd, da man kun har 5 uker på seg før første eksamen. I MEDFØD brukte vi boken "Obstetrics & Gynaecology" av Impey og Child, og boken "Illustrated Textbook of Paediatrics" av Lissauer og Clayden i MEDPED. En del av studentene i min gruppe brukte også boken "Oxford handbook of Clinical Specialities" som inkluderer begge fagene, og man fint kan ha med seg i lommen på frakken. Sykehusene har har også en nettside med instrukser for de fleste tilstander man kan komme bort i. Disse finner man på vip.regionh.dk, og jeg anbefaler å bruke disse både til eksamenslesing og som oppslagsverk under praksisperioden.

Undervisningsformer

Undervisningen i Købehavn er mer klinisk rettet enn det vi er vant med i Bergen. Hvert av fagene går over 5 uker, og avsluttes med en muntlig eksamen i slutten av hver periode.
Vi startet opp begge periodene med 2 - 3 dager med teoretisk undervisning og noen praktiske kurs. Denne undervisningen var til dels lagt til sykehuset man ble plassert ved, som i mitt tilfelle var Hvidovre hospital, og noe av undervisningen foregikk ved fakultetes lokaler i sentrum.
I MEDFØD var det deretter klinisk opphold på sykehuset, bestående av studentpoliklinikker, oppgaver på post, observasjon av leger ved poliklinikk, operasjoner osv. Hver dag startet med felles morgenmøte på avdelingen, og man ble deretter satt i kontakt med den legen man skulle følge den dagen. På slutten av hver dag hadde vi ca 1,5 times undervisning i ulike emner. Resten av teorien må man lese på egenhånd. De fleste av legene var også veldig engasjert i å lære bort, og man fikk derfor litt "privatundervisning" her og der, også utenom den oppsatte undervisningen.
Siden dette er en internasjonal gruppe var det lagt opp til at vi alltid skulle være to studenter sammen, en internasjonal og en dansk. Det var ikke alltid dette fungerte optimalt, men som norsk klarer man seg helt fint uten "tolk" (den danske studenten), så for min del var det ikke noe problem å være alene med pasientene til tider.
I MEDPED foregikk undervisningen stort sett på samme måte, men her hadde vi eget morgenmøte med studentgruppen hvor vi byttet på å presentere pasienter. Dette var både positivt og negativt, positivt at vi fikk trening i å presentere pasienter og diskutere spennende kasus, men man mistet litt følelsen av å være en del av avdelingen. Det var også litt vanskeligere å finne ut hvilken lege man skulle henvende seg til etter morgenmøtet, da legene ofte allerede var i gang med dagens gjøremål når studentenes morgenmøte var ferdig.

Fagleg utbyte og språk

Jeg mener det faglige utbyttet var veldig godt i begge fagene, der detaljfokuset ikke var like stort som i Bergen. Spesielt i MEDFØD følte jeg meg godt rustet til eksamen og til å ta imot pasienter på egenhånd når terminen var ferdig. I MEDPED er pensumet litt større, og man kunne av og til merke at de danske studentene var på sitt avsluttende semester, og derfor hadde litt mer indremedisinsk og kirurgisk kunnskap fra før.
All felles undervisning var på engelsk, og ettersom 4 av 10 studenter i min gruppe var fra Irland ble det stort sett snakket engelsk utenom undervisning også. Selv om det alltid er litt ukomfortabelt å snakke et fremmedspråk i starten, løsnet dette fort og etter en stund tenkte jeg ikke over at vi ikke snakket norsk. Jeg valgte også å ha selve eksamen på engelsk, og dette gikk helt fint!

Universitetsområdet og byen

Ettersom dette er to kliniske fag foregikk nesten all undervisning på sykehuset, og jeg fikk derfor ikke noe spesielt forhold til selve universitetsområdet. Vi var to studenter som reiste fra Bergen samtidig, og vi havnet på hvert vårt sykehus. Jeg havnet på Hvidovre hospital, som ligger ca. 10 km fra København sentrum. Det er enkelt å komme seg dit ved hjelp av buss eller sykkel. Sykehuset er middels stort, men har en av Danmarks største fødeavdelinger. Sykehuset har også en fantastisk kantine!
Selve København er kort oppsummert en fantastisk by! Mitt hovedtips er å skaffe seg en sykkel så fort som mulig, da kommer du deg rundt i sentrumsområdene på en rask og billig måte. Sykkel kan du finne på ANSA sin facebook-side eller på dba.dk for ca 500 - 1000 DKK.

Bustad

Det kan være litt vanskelig å finne bolig, og man må også regne med å betale ca 5000 DKK i mnd for å bo i kollektiv. Jeg fant mitt rom gjennom ANSA Købehavn sine facebooksider, og synes det fungerte fint. Jeg endte opp med å bo midt mellom bydelene Nørrebro og Frederiksberg, og kan absolutt anbefale begge disse områdene!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i gruppen jeg havnet i var veldig godt, og vi fant også på mye sosialt på fritiden. Ettersom vi startet semesteret i august, som er tidligere enn de fleste andre, var det ingen arrangerte aktiviteter for de internasjonale studentene fra fakultetet i begynnelsen. Når de først kom igang i september var jeg egentlig såpass fornøyd og opptatt med mitt at jeg valgte å ikke være med på så mye av det som ble arrangert, men jeg hørte fra noen av de som deltok at dette var veldig bra.

Informasjon