Hjem
Studentsider
bilateral

Université de Montréal og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByMontréal
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Alle studentar ved UiB, med unnatak av profesjonsstudentar, kan søke om å reise ut gjennom denne avtalen. Ver merksam på at University of Montreal tek berre imot søknadar i vårsemesteret. Dei vurderer då søknadar for heile det neste studieåret, enten ein ønsker å reise på utveksling berre i eit semester (haust- eller vårsemesteret) eller eit heilt år.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om når det passar best å reise ut på ditt studieprogram. Vanlegvis vil det passe best i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Det er berre mogeleg å søkje til University of Montreal i vårsemesteret (frist 1. februar) uansett om du ynskjer å dra ut på hausten, våren eller i eit heilt år.

Språk

UdeM er eit franskspråkleg universitetet, og all undervisning foregår på fransk. Ein del pensumlitteratur vil være på engelsk, og det kan vere mogeleg å levere oppgåver og eksamen på engelsk, avhengig av emneval.

Alle innreisande studentar må kunne dokumentere gode franskkunnskapar. Studentar som studerer fransk ved UiB, som vil ta fag ved Department of Literature and French Language, må be Institutt for fremmedspråk om å skrive ei erklæring som vurderer fransknivået til studenten. Alle andre studentar må ta ein nivåtest i fransk (TCF-testen) ved Fransk Kultursenter i Oslo og oppnå resultatet C1 eller bedre. Det er anbefalt at også søkarar som studerer fransk tar denne testen, då franskkunnskapane deira vil bli vurderte subjektivt ut fra karakterutskrifta og erklæringa som er lagt ved søknaden. Minimumskravet på TCF-testen for opptak til «Minor in Arts and Sciences» er nivå B1.

Studentar får òg tilbod om språkkurs på alle nivå ved universitetet.

Kva emne kan eg ta

Universitetet kan tilby eit rikt utvalg av emne, knytt til 250 ulike studieprogram både på bachelor- og masternivå. Utvekslingsstudentar kan i utgangspunktet velje fritt frå emnekatalogen, med unnatak av emne knytt til profesjonsstudia. Ein kan òg kan velje emne fra ulike institutt, men ver merksam på at ein då kanskje ikkje blir prioritert dersom det er fleire søkarar enn ledige plassar på eit emne. Ei moglegheit er å søke på ein «minor Arts and Sciences» fra fakultetet med samme namn. Då bind du deg ikkje til ein spesifikk disiplin, men kan velje emne og emnekombinasjonar frå fleire institutt. Dette er relativt vanleg blant utvekslingsstudentar som er i Canada først og fremst for å lære språk.

Skrildringar for alle tilgjengelege emne innafor eit gitt studieprogram finn du på universitetets nettsider. Her finn du òg informasjon om eventuelle krav til forkunnskapar for dei enkelte emna. Ver merksam på at emne kan ha overlappande undervisnings- eller eksamenstider og dermed ikkje lar seg kombinere.

Heiltidstudium tilsvarer 15 credits per trimester. Eit emne utgjer vanligvis 3 credits, og ei arbeidstyngd på tre timar undervisning og seks timar eigenstudium i veka. Studentar på mastergradsnivå tar vanlegvis 9 credits per trimester. Det er i utgangspunktet forventa at alle utvekslingsstudentar skal ta emne. Dersom du berre ønsker å gjere datainnsamling må dette avtalast særskilt med ein professor på førehand.

Studieavgift

UiB disponerer vanlegvis 1-3 friplassar ved UdeM. Øvrige studentar vil kunne få tilbod om plass mot studieavgift.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Montréal har i dag nærare 45 000 studentar, inkludert deltidsstudentane. Det er totalt nærare 3000 internasjonale studentar frå om lag 125 land ved UdeM i dag.Universitetsområdet ligg ved like ved eit stort parkområde ved foten av Mount Royal, som er eit av Montreal sine best kjente landemerke.

Montreal ligg i den kanadiske provinsen Quebec. Sjølv om fransk er det mest brukte språket i Montreal-området, forstår dei fleste engelsk. Med sine tre og ein halv million innbyggarar er Montreal den nest største franskspråklege byen i verda, samstundes som det er den tredje største engelskspråklege byen i Canada. Montreal er ein storby med internasjonal atmosfære. Sidan Montreal ligg langt frå havet har byen eit typisk innlandsklima, med store temperatursvingningar. Somrane er varme og fuktige, med ein gjennomsnittstemperatur på 25°, og varer fra juni til september. Vintrane er kalde, med ein gjennomsnittstemperatur på -10° (variasjonar mellom -30° og 0°), og med snø som gjerne ligg i 12-13 veker.

Bustad

Studentbustadane inne på universitetsområdet har plass til om lag 1200 fulltidsstudentar, og 3-400 hyblar blir ledige kvart år. Tildelinga skjer fortløpande. Prisen kjem an på om ein ønsker enkeltrom eller dobbeltrom. For eit enkeltrom betaler ein 200-250 CAD per månad (900-1200 NOK). Universitetet har òg ei bustadteneste som kan hjelpe utvekslingsstudentar med å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Det akademiske året ved UdeM er delt i tre, med eit rimesterinndeling, med eit haust-, vinter- og sommartrimester. Dei trimestera som er mest aktuelle for utvekslingstudentar frå UiB varer frå september til desember og frå januar til april.

Studentrapportar

2019

Master i fransk - Haust 2019

Master i fransk - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Etter søknaden var sendt og opptaksbrevet var mottatt, opplevde jeg egentlig at det ikke var så veldig mye praktiske ting å ordne opp i før jeg dro. Siden jeg hadde fått studentbolig, kunne jeg fikse alt som angikk bosted på nett. Det samme gjaldt også fagpåmelding og studentkort for å nevne noe. Det eneste som var litt stress, var å bestille flybillett, for jeg visste ikke helt når jeg skulle bestille til. I tillegg endte det opp med å bli ganske dyrt, siden jeg ikke kunne bestille tur-retur i en og samme bestilling, fordi jeg ikke visste helt når eksamen i de ulike fagene var. Vær forberedt på at dette fort kan koste 10-15000 kr tur-retur, så det er lurt å bestille billetter så fort du kan. Jeg vil anbefale å bestille billett noen dager før velkomstuken begynner, altså før siste uken i august, for det er greit å ha noen dager hvor du kan lande litt, både i bokstavelig og overført betydning. Du har tross alt gjennomført en lang reise og passert mange tiddsoner. Hvis du ikke har bosted på plass før du kommer, kan det være lurt å komme enda litt tidligere. Ellers er det lurt å pakke meg seg godt ullundertøy og ullsokker. Selv om jeg bare var der til desember, begynte snøen og minusgradene å innta Montréal allerede tidlig i november, og vinteren varer gjerne til langt ut i april. Det skal også mye til for at forelesninger blir avlyst p.g.a. vær. Skal du bo på studentbolig, vil jeg råde deg til å pakke med flip flops til fellesbadet. Å ha med eller kjøpe en reisevannkoker til rommet er også en god idé. Jeg brukte min mye. Jeg vil anbefale å skaffe canadisk mobilabonnement så snart du kommer dit. Å bruke mobilnett, ringe og sende SMS hjem fra Canada er ekstremt dyrt med norske abonnement, så et råd er å finne et abonnement som gir deg rikelig med GB, slik at du også kan bruke What's app, Skype o. l. for å ringe til folk utenfor Canada. Det som kan være litt kjipt er at flesteparten av telefonleverandørne krever at du har canadisk personnummer, men jeg fant likevel noen som ikke stilte det kravet, slik som Fido, som jeg endte opp med å bruke. Husk ellers å sette deg godt inn i informasjonsdokumentet om UdeM til UiB som du får så snart du blir nominert til utveksling. Her står all informasjonen du trenger om visum, helseforsikring osv. - Altså, alle de tingene som er kjedelige, men superviktige, å fikse. Hva gjelder helseforsikring, anbefaler jeg deg å ringe RAMQ-kontoret så fort som mulig etter du har kommet frem, sånn at du er sikret å få alt på plass i tide. Og, du kan ringe dem på engelsk!

Undervisningsformer

I de fagene jeg tok var det for det meste forelesninger, men med noe variasjon. I litteraturfagene hadde vi av og til besøk av forfatterne av verkene vi hadde på pensum, hvor vi studenter kunne stille dem spørsmål om det vi lurte på. I lingvistikkfagene var det vanligvis forelesning, men i sosiolingvisitkk utviklet forelesningene seg nesten til seminarer, fordi det ble mange interessante diskusjoner mellom foreleser og studenter gjennom semesteret. I det andre lingvistikkfaget hadde vi av og til atelier med oppgaver, men for det meste var det vanlige forelesninger. Jeg hadde også inntrykk av at flesteparten foreleserne er veldig åpne, og interessert, i å bli spurt om spørsmål, både i forelesningene og ellers. Nesten alle foreleserne mine hadde heures de bureau hver uke, hvor man kunne komme på kontoret til dem med hva enn man lurte på i faget. Samtlige forelesere brukte powerpoint, men i de fleste fagene var det ikke nok å notere kun det som sto på skjermen. Powerpointene fungerte mer som utgangspunkt for det foreleser hadde å si, så å kun skrive av fra powerpointen var som regel ikke nok. Det gikk i grunn greit å følge fag på lik linje med "vanlige" studenter. Jeg fulgte med andre ord ikke et spesielt opplegg for studenter som ikke hadde fransk som morsmål. Det er derimot ikke til å legge skjul på at språket tidivis kan være en utfordring, spesielt når man må lese og skrive akademisk fransk, men min oppfatning var at foreleserne viste forståelse for at fransk ikke var mitt morsmål. Ellers er det viktig å nevne at det er langt flere vurderinger på UdeM enn det man er vant med fra UiB. I snitt hadde jeg en vurdering i uken, noen ganger flere, i tillegg til to runder med eksamener iløpet av semesteret: examens intra (rundt oktober) og examens finaux. Dessuten var pensum, spesielt i litteraturfagene, stort, selv om jeg hadde flere "små" fag. I hvert av litteraturfagene hadde jeg rundt åtte til ti bøker på pensumlisten, og jeg hadde ikke sjangs til å lese alle disse. Jeg skal derfor ikke legge skjul på at presset og arbeidsmengden var mye større enn det jeg er vant med fra UiB, men jeg vil også understreke at jeg ikke angrer på jeg dro.


Vurdering av emnetilbodet

Siden jeg tok dette semesteret som en del av min master i fransk, måtte jeg ha ca. 50/50 med lingvistikk og litteratur. Jeg endte opp med å ta littérature québécoise des 20e og 21 siècles, roman moderne et contemporain, histoire de littérature des femmes, sociolinguistique og grammaire du francais et linguistique, til sammen fem fag. Blant disse fagene likte jeg best roman moderne et contemporain, histoire de littérature des femmes og sociolinguistique. Det faget jeg likte minst var grammaire du francais et linguistique, rett og slett fordi jeg følte det ikke var så relevant for meg, til tross for emnetittelen. Jeg skulle gjerne byttet dette faget med et annet, men det var dessverre ingen andre lingvistikkfag som ble tilbudt det semesteret som passet min timeplan og fagkombinasjon. I utgangspunktet skulle jeg ta tre lingvistikkfag istedenfor tre litteraturfag, men det tredje lingvistikkfaget ble avlyst like før jeg kom. Etter å ha snakket med andre studenter på UdeM har jeg forstått det slik at det er ganske vanlig av fag kan bli avlyst på den måten, så vær forberedt på at din opprinnelige studieplan må endres noe.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at jeg utvilsomt sitter igjen med et stort faglig og språklig utbytte etter mitt utvekslingssemester på UdeM. Noe som overrasket meg da jeg kom dit, var at nesten alle de andre utvekslingsstudentene var fra fransktalende land. I begynnelsen stresset det meg litt, fordi jeg var redd for at dette ville gjøre det vanskeligere å få venner, i og med at fransk er mitt tredjespråk og jeg naturligvis ikke snakker det like godt som noen som har det som morsmål. Dette viste seg heldigvis å være helt feil, og før jeg visste ordet av det hadde jeg venner som jeg utelukkende snakket fransk med. Selvfølgelig oppsto det noen språklige barrierer, men det var veldig motiverende å se hvordan det ble færre av disse jo nærmere vi kom slutten av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Hovedcampus, altså der hvor jeg studerte og bodde, befinner seg på Mont-Royal som er Montréals eneste "fjell", i distriktet Côte-des-neiges. Det er korte avstander mellom de forskjellige byggene, og utrolig fine grøntområder, med variert fauna! Det er ikke uvanlig å treffe på både murmeldyr og ekorn, og om kveldene skal man ikke se bort i fra at man støter på både stinkdyr og grevlinger. Ellers er byggene relativt moderne, og det er kafé og kantine i mer eller mindre hvert bygg. I bygget jeg holdt til mest, Jean-Brillant, så var det også en bar. På Jean-Brillant, nærmere bestemt på kaféen L'Acquis de droit, får man også den beste kaffeen på campus. Jeg spiste lunsj i kantinen noen ganger, men ikke hver dag, for et varmt måltid koster omtrent det samme som det gjør i Norge. Det er også et treningssenter på campus, som jeg ærlig talt aldri benyttet meg av, både fordi jeg var lat, men også fordi det hadde et dårligere og dyrere tilbud enn det Sammen har hjemme i Bergen. Côte-des-neiges kan ikke regnes som en del av sentrum av Montréal, men du finner det meste du trenger der likevel, slik som døgnåpent supermarked og apotek, bokhandel, Walmart og mange kaféer og restauranter som ofte har studentrabatter pga. sin beliggenhet i nærheten av UdeM. Om du tar deg en spasertur på ca. 20 min eller en metrotur mot Outremont, finner du byens kanskje beste croissant og kakao på det franske bakeriet Le Paltoquet. Uansett hvor på campus du befinner deg, så er du som regel alltid i nærheten av et metrostopp, og metroen tar deg nesten hvor du vil innen en halvtime. Selv om det flere millioner innbyggere i Montréal, så er faktisk ikke de geografiske avtstandene enorme. Likevel man kan føle seg ganske forvirret de første dagene, og til og med ukene. Et tips jeg fikk var at å ta en tur opp på utsiktspunktet på Mont-Royal, for da får man en mye bedre geografisk forståelse av byen. Et stort pluss er at metro-systemeter utrolig enkelt å forstå. Videre er sentrum er relativt stort, og inkluderer blant annet gamlebyen, som er ganske koselig, om enn noe turistifisert. Om man liker å gå ut å spise, dra på kafé og på bar, er derimot Le plateau et område verdt å besøke.

Bustad

Jeg bodde på campus, og i ettertid har jeg innsett at jeg var veldig heldig som fikk plass på studentboligene, gitt at jeg ikke fikk opptaksbrevet mitt før begynnelsen av juni. Så, med andre ord, om du skulle få opptaksbrevet ditt seint, søk på studentbolig likevel! Fordelen er at det er veldig billig (betalte ca 2600 nok inkl. alt) og umiddelbar nærhet til forelesning. Det arrangeres også diverse aktiviteter for beboerne, slik som fellesmiddag, filmkveld og utflukter, så det kan også hjelpe på det sosiale. Det er også ok fellesarealer, bl. a. en lesesal som jeg benyttet en del, en slags "lounge" med TV og biljard og et festlokale man kan låne på forespørsel. Et annet tilbud jeg satte pris på, var Repas économiques, som vil si at studentboligene mottar den maten som ikke blir solgt i kantinen på skolen og selger det til ca. halv pris. På den måten kunne man ofte kjøpe seg en grei og mettende middag til rundt 30 kr.
Ulempen er standarden. Rommet mitt var ca 8 kvm og møblert med seng, kjøleskap, oppbevaring, vask og pult m/stol, men man merker at det er lenge siden det har blitt pusset opp. Dessuten finnes det bare tre kjøkken (tror jeg) på ca. 1000 beboere, men i noen etasjer er det ekstra mikrobølgeovner i korridorene i tillegg til de på kjøkkenet. Så ja, det kan til tider være ganske folksomt når man lager middag. Det var også noen som hadde egen kokeplate på rommet, og lagde mesteparten av maten sin der, men for min del syntes jeg det ble i overkant trangt. Dusj og bad var felles for alle jentene på gangen, men dette viste seg å være et mindre problem enn det jeg fryktet. Jeg opplevde aldri at jeg måtte stå i kø for å dusje eller gå på do, uansett hvilken tid det var på døgnet. I tilegg ble badene og kjøkkenet vasket daglig av renholdspersonell.
Jeg hadde derimot flere venner som bodde i kollektiv, og de hadde i hovedsak positive erfaringer. De betalte vanligvis rundt 4000 nok alt inkludert, men vær forberedt på at standarden er lavere enn det man vanligvis er vant med i Norge. Jeg tror at dersom jeg skulle vært her to semester, ville jeg kanskje prøvd å finne noe annet enn studentbolig, for selv om man er i nærheten av campus, er man ganske langt unna mye annet. Likevel må jeg si at det var ganske deilig å ikke være avhengig av å ta metro hver dag. Ellers er det verdt å nevne at dersom man ikke får studentbolig eller ikke får sted å bo til semestersstart, så tilbyr UdeM hjelp med dette gjennom Banque des logements hors campus. I tillegg finnes det flere facebook-grupper man kan melde seg inn i, noen spesielt for internasjonale studenter, for å finne sted å bo. Kijiji, som tilsvarer Finn, er også greit å kjenne til. Der kan man også legge ut leietakerannonse gratis.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet opplevde jeg som veldig bra. De beste vennene jeg fikk iløpet av mitt utvekslingssemester, møtte jeg i velkomstuken. Velkomstuken, semaine d'accueil, vil jeg anbefale det sterkeste å bli med på. Et flust av aktiviteter tilbys, og poenget med de fleste av disse, er at folk skal bli kjent. Noen av aktivitene var velkomstfrokost, konsert, fest, guidet tur i sentrum, poutinekveld (hvis du ikke vet hva poutine er, kommer du definitivt til å stifte bekjentskap med det når du kommer til Montréal), barkveld, yoga...Med andre ord tilbys det noe for enhver smak og det er umulig å kjede seg! UdeMonde arrangerer også mange utflukter og arrangementer med internasjonale studenter på UdeM som målgruppe i velkomstuken og ellers i semesteret. Det finnes også mange grupper og foreninger for all slags interesser på universitetet, og de forskjellige studieretningene har også egne foreninger som arrangerer diverse aktiviteter. Det er ikke noe stort norsk miljø på UdeM, men det er en del norske studenter i Montréal, og det kan være greit å vite at ANSA har eget lokallag som har forskjellige aktiviteter som er gratis på ANSA-medlemmer.

Informasjon