Hjem
Studentsider
bilateral

Boston College og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByChestnut Hill
  • Studieplassar10
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Bachelorgradsstudentar som har minimum B i snitt og har fullført to år av sine studier innan utreise kan søkje på denne avtalen. Masterstudentar kan ikkje søkje på denne avtalen.

Når i studiet kan eg reise

Fordi BC krev 120 studiepoeng avlagt innan utreise vil det for dei fleste passe best i 5 eller 6 semester. Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

OBS! Boston College krev dokumentasjon på engelsk kunnskaper.

"TOEFL iBT score of 79 or IELTS score of 6.5 overall, or a DuoLingo score of 125"

Meld deg på ein test i god tid før søknadsfristen til BC som er 30 september eller 1 mars.

Kva emne kan eg ta

Boston College er eit ledende liberal arts college i USA. Dei tilbyr fyrst og fremst fag innan humaniora, realfag og samfunnsvitskap. Selv om BC kallar seg eit "college" er dei eit solid forskningsuniversitet med svært selektiv rekruttering.

Nokre av fagfelta har begrensningar. Innan Economics and Finance får hver utvekslingsstudent kun anledning til å ta eitt emne. Det er og begrensningar innan Communications, Coputer Science og Marketing.

Studieavgift

Det er 10 friplasser tilgjengelig i uttaket med frist 1. februar 2023.

Dei fleste studiestedar i USA krev at du har ein helseforsikring. Her kan du sjå kostnader og informasjon for å søkje fritak (waiver).

Kostnad BC helseforsikring er ca. $1600 (høst) / $2100 (vår). Ein kan og kjøpe annen internasjonal helseforsikring som oppfyller krava.

Kostnadene for å bu på campus varierer frå omlag USD 3000-5000 for eitt semester (5 månader) avhengig av om ein ønsker mat inkludert i leiga, og kor mange måltid i veka ein ønsker.

Visumavgifter til USA er normalt på 3-5000 NOK.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Boston College vert etablert i 1863 som eit av de fyrste katolske universiteta i USA. Universitetsområdet ligg i ein forstad ca 1 mil fra sentrum av Boston. Universitetet er særleg velrenommert og har ca 13.500 studentar.

Boston er en av de eldste byane i USA. Byen er stolt av sine hollandske og irske røter, og sentrum av byen er vakkert, med parkar og eit fint hamneområde. Protestar og opprør i Boston var foranledninga til den amerikanske uavhengighetserklæringa av 1776 og uavhengighetskrigen mellom 1775 og 1783. Bostonborgaren John Adams var sentral i utarbeidinga av uavhengighetserklæringa og vert USAs andre president.

Bustad

Utvekslingsstudentar kan ikkje bu på campus, men International Office i Hovey House kan gje råd angåande leige av hybel på den private marknaden i nærleiken av campus.

Det anbefalast å reise til Boston i god tid før semesterstart. Man kan då eventuelt bu på motell i nokre netter mens man finn seg eit fast sted å bu.Nokre studentar finn bustad ved å benytte seg av www.craigslist.org.

Det finnast også private utleigemeklare i nærhleiken av skulen som man kan nytte, dersom man ynskjer det.

Semesterinndeling

Haustsemesteret varer fra byrjinga av september til ca 20 desember, og vårsemesteret varar fra midten av januar til midten av mai.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Boston College

Informasjon