Hjem
Studentsider
bilateral

University of Minnesota og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Ein må ha minimum C i karaktersnitt for å søke seg til UoM. Ein lyt også ha minst C i dei faga som er relevante for det ein vil studere ved UoM.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Undervisninga føregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule for å bli fritatt kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

Utveksling er mogleg innan dei fleste fagområde men det er ikkje høve til å studere juridiske fag. Avtalen gjeld i utgangspunktet berre for bachelorstudentar. Masterstudentar kan søkje opptak som Bachelor-studentar, og ta fag på 5000-nivå. Føresetnadene er: 1) Studenten må "meet prerequisites and/or get instructor consent" ved UoM og 2) det må vera ledig plass på dei faga som studenten ynskjer å ta. Karakterutskrifta vil indikere "Undergraduate Career", medan kursnummera og pensumlista/fagbeskrivelsen vil indikere at det er snakk om fag på mastergradsnivå.Ein bachelorstudent lyt vanlegvis studere 15 credits per semester, mendan en masterstudent lyt studere 12 credits per semester. Ver merksam på at opplysningane angåande talet på credits er rettleiande. For nøyaktig informasjon om kva som vert kravd for å få utteljing for utdanning i utlandet, ta kontakt med fakultetet eller studieprogrammet ditt.

Studieavgift

UiB har ein avtale med UoM som tillet oss å sende opp til 10 studentar per år som betaler in-state-tuition. I tillegg får UiB friplasser når Minnesota sender studentar til UiB. I uttaket med frist 1. februar 2024 har vi ein friplass.

Skulepengane ligg på ca USD 6 766 for betalande lågaregradsstudentar.

Alle innreisande må betale "university fees" tilsvarende omtrent 960 USD totalt. Dette dekker søkeravgift, studentkort, henting fra flyplassen, campus aktiviteter, adgang til treningssenter og liknende. "Exchange students" med friplass får unntak fra søkeravgiften. Visum til USA er normalt 3-5000 NOK. Helseforsikring ved ligg på omlag 1734 USD per år. Ein får ikkje ekstra støtte fra Lånekassa til å dekke desse utgiftane.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Minnesota er eit av dei største offentlege universiteta i USA og vert også rekna blant dei mest prestisjefylte. Det er ranka blant topp seks av dei beste offentlege forskingsinstitusjonane i landet. Universitetet blei grunnlagt i 1851 og har i dag om lag 65 000 studentar fordelt på fire campusar. Universitetet har i dag om lag 3 800 internasjonale studentar frå 130 land. Hovudcampusen Twin Cities (UMTC) med sine 50 000 studentar fordelt på 17 ulike colleges og schools ligg i tvillingbyane Minneapolis og St.Paul. Det er først og fremst campusen i Minneapolis som er aktuell for studentar frå UiB. The International Student Orientation Program (ISOP) vert arrangert før kvart semester og er obligatorisk for alle nye internasjonale studentar. Her får ein høve til å bli kjent med universitetet og andre studentar, ein får hjelp til registrering og andre praktiske gjeremål i samband med semesterstart og informasjon om det å leve og bu i USA. Universitetet kan skryte av det 16. største biblioteket i Nord-Amerika. Størstedelen av campus har trådlaust nettverk som alle studentar kan få tilgang til ved å bruke sin University Internet ID og passord. For dei sportsleg interesserte er det nok av tilbod å velje mellom. Om ein trivst best som tilskodar kan ein følgje kampane til The Golden Gohpers frå tribuna, 11 jentelag og 11 gutelag innan idrettar som ishockey, friidrett, amerikansk fotball og basketball. Vil du trimme sjølv tilbyr universitetet topp fasilitetar. For 50-100 $USD per semester får du tilgang på diverse treningssenter, volleyball-, tennis-, squash-, friidretts- og fotballbaner og ein stor innandørs symjehall. På campus finn du i tillegg hundrevis av studentorganisasjonar som driv med alt frå argentinsk tangodansing til sjakk og fallskjermhopping. Du kan og bli medlem i den norske klubben.

Staten Minnesota har sterke skandinaviske band og dei mange nordmenn som utvandra og busette seg her set framleis sitt preg på samfunnet. University of Minnesota (UoM) tilbyr studiar i norsk, foreininga Sons of Norway har sitt hovudkvarter i Minneapolis og skulle du få lyst på norsk mjølkesjokolade og Solo er det ikkje så vanskeleg å få tak i. Noregs honorære konsul i Minneapolis er tidlegare visepresident Walter F. Mondale, som og var presidentkandidat for demokratane i 1984. Mondale si slekt kjem opphavleg frå Mundalen, eit dalføre i Fjærland i Sogndal kommune.Minnesota har hatt rykte som den trauste, solide staten i USA, full av folk med skandinavisk bakgrunn, og Minneapolis har ikkje akkurat vore forbunde med eit hektisk og trendy storbymiljø. Men det var før. De siste åra har byen vakna til liv. Det amerikanske trendbyrået Next Generation rangerer Minneapolis som den nest kulaste byen i USA - etter New York. Ein moderne storby som i dag står fram som eit kraftsentrum i midtvesten for kunst og kultur. Universitetet og dei mange studentane set og sitt preg på byen. Byen har ei framifrå teater- og musikkscene. Sentrum av byen blomstrar og ein kan i dag finne ei rekke butikkar, barar, pubar, restaurantar, kunstgalleri, museum, kinoar, teater og musikkscener downtown som gjer at byen er levande også etter arbeidsdagens slutt. Nye innvandrarar frå mellom anna Vietnam, Somalia og Latin-Amerika har blant anna gjeve byen nye kulturformer, nye impulsar, nye skikkar, nye butikkar og nye restaurantar. I løpet av året vert det arrangert mange festivalar i Minneapolis, alt ifrå humorfestival til kunstfestivalen Uptown Art Fair. Minneapolis vert rekna som sportsby nummer ein i USA og er er du glad i shopping kan du glede deg til å besøke det største kjøpesenteret i USA, Mall of America.

Bustad

Det fins ei rekke alternativ å velje mellom både on-campus og off-campus, og universitetet hjelper til med å skaffe bustad. Mange studentar finn ein plass å bu etter framkomst og universitetet tilrår deg å kome om lag tre veker før semesterstart for å ha tid til å finne ein plass å bu og få etablert deg før semesteret tek til.

Semesterinndeling

Det akademiske året går frå slutten av august til midten av mai. Det er delt inn i to semester med ein trevekers ferie i desember/januar, og eit sommarsemester frå juni til august. Det er som regel mogleg å søke om opptak både til semesterstart i august og i januar.

Studentrapportar

2023

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

17.08.2023 - 15.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

*Rapporten er skrevet av student på 5. studieår i studieordningen av 2003* For det første bør man sette av tid og penger til visumsøknad. Hvert steg koster penger. Hvis du ikke har tilknytning til andre land enn Norge er det usannsynlig at du må ha et intervju på ambassaden. Norge har forenklet visumprosess, sammen med de fleste andre vesteuropeiske land. Hvis du må ha intervju krever det nok litt planlegging med tanke på reise til Oslo.

Å studere i Minneapolis er gratis for UiB-studenter, men de krever at man kjøper en helseforsikring gjennom universitetet.

Det kan være lurt å være tidlig ute med å skaffe bosted. Universitetet tilrettelegger for deg, men det kan være begrensede muligheter til å ha et eget rom. Utenom det er det alltids mulig å skaffe bolig på egen hånd.

Undervisningsformer

Law School fungerer på en måte de kaller den 'sokratiske metoden'. Du har relativt små klasser, professorer som kan navnet på alle studentene, og ofte blir man stilt spørsmål om det som diskuteres i timen. Hva og hvor mye du blir spurt om varierer fra fag til fag, men gjennomgående forventes det at man er forberedt til timen og kan svare. Timene er en til to ganger i uken, og lesing av pensum fungerer som 'lekser' til timene. Noen ganger har man presentasjoner e.l., så hverdagen kan minne litt om VGS.

Noen fag har eksamen, vanligvis på 3 timer +/-. Andre har semesteroppgaver på 5000 ord. Det finnes også andre vurderingsformer, men de er mindre vanlige enn de nevnte. Ellers er det mer fokus på muntlig diskusjon enn det skriftlige.

Vurdering av emnetilbodet

En av skolens største styrker er bredden av emner. Du finner alt mulig her som ikke finnes andre steder (i USA). På grunn av at landet er engelskspråklig kan man også velge blant alt de har. Det er gode muligheter til å velge fag kun basert på nisjeinteresser. I motsetning til mange andre utvekslingssteder er man heller ikke særlig begrenset hvis man velger å holde seg innenfor ett rettsområde (f.eks. internasjonal rett).

Skolen er anerkjent, og hadde V23 den høyeste Law School rangeringen blant de utvekslingsstedene i USA som ikke krever skolepenger, i følge diverse nettsteder og aviser (uoffisielle rangeringer). Mange professorer jobber eller har jobbet med det de underviser i på svært høyt nivå. F.eks. hadde professoren i Law of the Sea vært med på å lage UNCLOS, og professoren i International Criminal Law måtte utsette en time fordi hun skulle holde en brief til FN om Israel/Gaza konflikten. Ofte (og sikkert i de nevnte tilfellene) er faget formet etter professorens egen ekspertise.

Et av fagene er Introduction to American Law. Faget går før semesterstart, slik at du ikke får 100% fulltidsstudier resten av tiden. Faget gir 2 av 12 krevede studiepoeng på tre uker, så man får litt bedre tid resten av semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Fagene undervises på en måte som gir bredde og perspektiver, og ofte overflatekunnskap. Til sammenlikning går jusundervisningen i Norge mer i dybden og i detalj. Man blir altså ikke ekspert, men man får dekket ganske mye stoff. Et fag er stort sett på 2-4 credits, som er 5-10 studiepoeng, så de minste fagene har et pensum man i teorien kan lese gjennom på en uke. Der prioriteten ikke ligger i faglig dybde, er man ofte oppfordret til kreativ argumentasjon og å finne fikse løsninger.

Eksamener har det samme breddefokuset, som innebærer at de foretrekker mengde fremfor presisjon. Med andre ord er det lite som trekker ned, slik at en eksamen kan bestås uten inngående forståelse av faget. Det er sannsynlig å få bedre karakterer her enn i Norge, litt fordi fagene gjerne vurderes etter tvungen normalfordeling (grading on a curve), og midten av denne kurven gjerne legges på B ish. Men først og fremst er nok kravene til skriftlig kvalitet en del høyere i Norge, og det vi lærer om metode og retorikk gir oss en klar fordel i forhold til amerikanske studenter.

Universitetsområdet og byen

Byen er svært amerikansk. Man lever best med bil. Det å komme seg rundt går fint, spesielt på universitetsområdet, hvor både buss og trikk går i alle retninger. Likevel er avstandene store, mest på grunn av en ekstra meter fortau, hage, bredde på bilveien etc. her og der, som ender med at bygninger er veldig langt fra hverandre. Offentlig transport har en litt vilkårlig personlighet og dropper noen ganger å komme hvis den ikke føler for det (eks.: en annen utvekslingsstudent ble en gang med bussen tilbake til depot fordi sjåføren måtte tisse, og ble 20-30 min forsinket). Alt det har i grunnen en egen sjarm, men ting kan føles langt og tregt.

Byen har en 'skyline' som synes fra mange steder man oppholder seg som student. Forstadene strekker seg ut i flere mil. Selve sentrum er også tilpasset en livsstil med bil, så den er ikke sjarmerende på samme måte som middelhavsbyer, men det er fort gjort å bli gående og se oppover (mini New York). En virkelig solid attraksjon i Twin Cities er idrettslagene, som finnes på toppnivå i landets største idretter. Det kan bli dyrt å se profflagene, men studentlag har ofte ok priser og stort sett bedre stemning på kamper. De aller fleste artister på turné stopper innom Twin Cities. Er man heldig kommer de til U.S. bank stadium, en kilometer unna fakultetet.

Utenfor byen har man noen muligheter til road trip, inkludert nordover til innsjøer og andre feriesteder for folk i Minnesota, og f.eks. til Chicago, som ikke er alt for langt unna.

Bustad

Som utvekslingsstudent bor man som regel på studentboliger, men som LL.M. student er det mulig å finne et sted på egen hånd. Det er likevel stort sett aktuelt å bo i et leilighetskompleks. Bolig er litt dyrere enn i Bergen, men stort sett tilgjengelig.

Det kan anbefales å finne et sted i nærheten av "Dinkytown", øst for Mississippi, og i nærheten av universitetsområdet. Dette er både fordi det er et forholdsvis tilgjengelig sted med butikker på gateplan, bank, post, barer og bussforbindelse, men mest fordi denne bydelen inneholder en av de få matvarebutikkene i sentrum. I sammenheng med det bør det merkes at selv om det finnes en matbutikk her, er ikke utvalget like godt som vi er vant til hjemmefra (på Target i Dinkytown). Mye av det som selges kan kalles snacks, så for et kosthold som både er sunt og variert kan det være nødvendig å finne matbutikker som tilbyr gode råvarer, men disse kan være langt unna.

Utvekslingsstudenter tilbys imidlertid en 'meal plan', som innebærer at du betaler én gang før semesteret, og kan få alle måltider i en mathall. Det er heller ikke spesielt dyrt å spise ute.

Av boligalternativene (bygningene) utvekslingsstudenter fikk velge mellom H23/V24 er det bare én som er leiligheter: Radius apartments. Andre er 'dorm rooms', som gjerne vil si at man bor på rom med en annen, og at man ikke har eget kjøkken, men kanskje et kjøkken i bygningen. Det var ingen av utvekslingsstudentene H23 som ikke hadde fått førstevalget sitt.

Sosialt miljø

De første ukene er man alene på fakultetet med de andre LL.M. og utvekslingsstudentene for kurset "Introduction to American Law". Klassen vår var på 30+ stk. Alle er nye i byen, og ingen kjenner hverandre, så det er lett å komme i kontakt med folk. Fordi denne klassen består av både LL.M. og utvekslingsstudenter er det stort spenn i typen folk man kan bli kjent med. Noen er der primært for å feste, noen tar skolen mer seriøst, og aldersspennet er fra 20 til 30+ år. En gruppe på 10 til 20 utvekslingsstudenter, og en del LL.M. studenter i samme aldersgruppe gjør det veldig naturlig at alle blir kjent med hverandre, og at man er sosial på tvers av grupperinger som kan oppstå. For eksempel kan du lese med din nærmeste vennegruppe på dagen, bli med brasilianerne på fotball på ettermiddagen og feste med svenskene på kvelden. Denne sammenblandingen hjelpes av at det ikke er så mange personer fra hvert land.

Likevel er det en god idé å være sosialt på fra starten, mens alle de andre også gjør det samme. Det er aldri for sent å inkludere seg selv, men mye av det sosiale som skjer, skjer allerede fra dag 1.

På grunn av alt dette er det nok best å utveksle (eller begynne LL.M.) på høsten, fordi det er da LL.M. studentene også er interesserte i utforskning, reising og nye venner. I vårt kull var det først og fremst på høsten at folk utvekslet til Minnesota (10-20stk. H23, kontra 2stk. V24).

2022

HØST 22 - BA MEVI

HØST 22 - BA MEVI

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Utveksling er dyrt, så jeg vil derfor anbefale å spare opp en god sum dersom du skal på utveksling. Det er begrenset hvor mye en får fra Laanekassen, og dette vil mest sannsynlig ikke strekke til. Det oppstår gjerne noen uforutsigbare utgifter pluss at man ofte ønsker å bli med på aktiviteter som kan koste litt.

Et annet tips kan være å kontakte noen som har vært på utveksling samme sted tidligere år, eller finne ut om det er flere fra andre universitet som også skal samme sted. Det er fint å ha noen å lene seg på de første dagene da det ofte dukker opp spørsmål som det kan være vanskelig å finne ut på egenhånd. Det finnes gjerne flere rådgivere på universitetet som kan hjelpe med ofte stilte spørsmål fra utvekslingselever, så jeg anbefaler sterkt å kontakte disse ettersom de ønsker å hjelpe.

Undervisningsformer

Det er mye mer skolearbeid og lekser enn vi er vant med i Norge. Det er derimot etter min mening lettere å få gode karakterer ettersom man får toppkarakter bare av å gjøre det man skal. Det betyr ikke at det er lett å få gode karakterer, for det krever mye arbeid, men en får definitivt mye utbytte av å møte opp til klasser og gjøre alt av lekser.

Undervisningsformen kan virke litt som videregående da man gjerne har klasser man må møte opp til hver dag. Det er ofte klasserom istedenfor sal, med mye samarbeid og diskusjoner i timen. Dette er ikke min foretrukne undervisningsform, men det gjør det definitivt lettere å holde på en god rutine og virkelig sette seg inn i alle fagene.

Vurdering av emnetilbodet

Det er ekstremt mange fag man kan velge mellom på universitetet. Det kan være lurt å melde seg opp til fag tidlig siden noen fag fyller seg opp fort. Dersom du ikke får ønsket fag så er det mange rådgivere på skolen som kan hjelpe deg med å finne ut av timeplanen din, så dette trenger ikke være noe å stresse med ettersom de ønsker å hjelpe.

Det er også viktig å møte opp til ønskede fag første uken selvom man kanskje ikke har fått plass. Dette er fordi mange dropper ut, eller mister plassen sin ved å ikke møte opp. Lærerne ønsker gjerne å gi deg muligheten til å delta i faget, så om du viser tydelig interesse i faget gjennom mail eller oppmøte vil de ofte prøve å finne en måte gi deg en plass.

Fagleg utbyte og språk

Man får mye faglig utbytte. Spesielt om du tar et fag som er obligatorisk for graden din eller et fag du er interessert i, så gjør undervisningsformen det mulig å lære svært mye på kort tid. Det er mindre selvstendig arbeid/timeplan i forhold til det vi er vant til i Norge som til tider kan være frustrerende som student, men man får mye igjen for oppmøte.

Når det gjelder språk så er det ofte kun de første ukene hvor det kan oppleves som vanskelig. Man kommer svært fort inn i språket, og jeg anbefaler sterkt å prate så mye som mulig for å få utbytte av dette også. Jeg vil også anbefale å sosialisere seg mest rundt ikke norsk talende. Dette vil gjør at du får mer språklig utbytte og det tvinger deg til å snakke mer Engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er helt fantastisk. Det er veldig stort så det kan føles litt ut som en labyrint de første ukene, men det er mange flott bygg med lesesaler og gode tilbud for å forberede akademisk skriving og generell skrivehjelp. Det er gjerne mest på universitetsområdet man befinner seg ettersom dette er en stor del av selve byen. Byen i seg selv har store avstander, og det kan være utfordrende å bevege seg rundt uten bil. Det finnes transporttilbud som metro og buss, men det er ikke alltid at disse strekker helt til. Det kan derfor være vanskelig å oppleve mer av hva selve byen har å by på utenom universitetet om man ikke har lokale bekjente med bil.

Bustad

Veldig fornøyd med bolig. Leilighetsbygget jeg bodde i heter Radius og er litt mer på den dyrere siden. Jeg hadde derimot eget rom og bad, med stor seng og klesskap. Bygget har et lite treningsrom, et lite badebasseng og flere områder for sosialisering og lesing. Det gir litt en hotellfølelse og dersom man har problemer i leiligheten er det svært få ting man må fikse selv. Dette bygget er svært populært for utvekslingsstudenter og ligger mer øst på campus. Anbefaler å sette seg inn i hva man ønsker seg av privat rom/bad osv først, men alle som har hatt privat rom har vært veldig fornøyde med det.

Sosialt miljø

Der jeg har opplevd mest sosial miljø er sammen med de andre utvekslingsstudentene. De er i samme situasjon som deg og ønsker også å få så mye ut av denne opplevelsen som mulig. Det kan derfor virke vanskelig til tider å sosialisere seg med amerikanere ettersom de gjerne har sin egen gruppe med venner de ønsker å være med. Det er mange studentbarer på campus som er verdt å sjekke ut ettersom det gjerne er her alle drar ut i helgene. Det er også mye kamper i forskjellige sporter som er veldig sosiale, og jeg anbefaler å dra på så mange som mulig. Dette kan også være en god mulighet for å invitere med seg noen man ønsker å bli kjent med.

Et annet tips kan være å melde seg opp til en sport eller aktivitet. Spesielt innenfor idrett tilbringer man mye tid sammen, og det er svært sosialt. Det er ofte her man også finner flest venner.

Lektor i framandspråk - Vår 2022

Lektor i framandspråk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Kom i gang med førebuing tidleg, spesielt om du skal til eit land der du treng visum ettersom det tek lang tid å få alt på plass. Korleis få tak i visum og slikt kan verka vanskeleg og diffust så spør om alt du lurer på sidan informasjon du får er såvidt nok. Ellers er det berre å gleda seg, ver innstilt på å få mest mogleg ut av opphaldet ditt.

Undervisningsformer

Det er både seminar og forelesing som heime. Deltaking i timane er ein mykje større del av vurderinga her så ver forberedt på å diskutera ein del med klassekameratene dine. Heldigvis er amerikanarar både hyggelige og pratsomme. Dei vurderer deg kontinuerlig her og alt du leverer inn bidreg til karakteren din for faget så ein ender opp med å jobbe jevnt gjennom året og siste eksamen er litt mindre stressande.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange spennande emne å ta her! Det er mange interessante fag innan dei fleste felt, mange av dei er fag du ikkje får tatt i Noreg. Faga eg tok var fag som social theory og sociological research methods, men eg tok også sociology og happiness and well-being.

Fagleg utbyte og språk

Eg har lært mykje og på ein anna måte. Eit mål for meg var å få forbetra engelsken min noko som eg absolutt har hatt moglegheiter til her.

Universitetsområdet og byen

Campus her er utruleg fint og stort. Det er veldig fine omgivelsar og bygg. Eg er veldig avslappa her sidan bygningane ikkje ligg midt i byen. Det er mange gode fasiliteter spesielt eit fantastisk treningssenter alle studentane har tilgang til. Byen er litt tom. Eg brukar mesteparten av tida mi på campus i og med at det er meir enn nok å gjere der.

Bustad

Eg har budd i ein skikkeleg college freshman dorm. Det har vore ein opplevelse. Eg og min romkamerat som heldigvis var utrulig hyggelig, delar ikkje mange kvadratmeter. Badene her er også heilt forferdelige ettersom det er 15 gutar som delar det. Eg et stort sett alle måltidene mine med vennene mine i dining hallen som ligg i nabo bygningen. Maten er ok.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent kjem du naturlegvis i kontakt med mange andre utvekslingsstudentar som er veldig spennande og kjekt. Sidan eg endte opp med å bu i freshman dorm var eg heldig å møte fleire kjekke medstudenter som også budde her og åt i dining hallen, noko som førte til at eg hadde eit stort sosialt miljø og alltid hadde nokon å finne noko på med. Alle her er veldig imøtekommende og sympatiske og eg kjem til å savna dei utruleg mykje.

Vår 2022 - BA sosiologi

Vår 2022 - BA sosiologi

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å begynne med forberedelsene så tidlig som mulig. Jeg utsatte både visum og bolig til siste liten, som jeg angret veldig på og som var stressende i ukene før avreise.

Jeg brukte MintMobile som mobilabonnement, og det anbefales. Det var billig og enkelt å fikse - Man kan bare gå på Target og kjøpe simkortet.

Ta med ullundertøy! Jeg var der fra januar til mai, og i januar og februar kunne det komme ned i -35 grader.

Undervisningsformer

Jeg synes timene minnet litt om forelesninger på universitetet, men med mye mer innspill fra studentene. De fleste professorene vil ha diskusjoner med studentene gjennom hele timen. Hvis du velger fag med færre studenter, ville jeg forberedt meg på å delta mye muntlig i timene. Professorer elsker studenter som bidrar i timene, så det kan positivt påvirke karakteren din. I tillegg er de fleste professorene veldig engasjerende, og du får følelsen av at de elsker å undervise. Professorene bruker forskjellige ulike undervisningsformer, som dokumentarer, gjesteforeleser, elevpresentasjoner, diskusjoner, og presentasjoner. Dette synes jeg gjorde timene mer spennende og det var enklere å forstå stoffet.

Vær forberedt på et det er mye større arbeidsmengde enn i Norge. Skolearbeidet er gjerne enklere enn i Norge, men mengden er mye større. Man har gjerne obligatoriske innleveringer og lekser flere ganger i uka. I starten var dette veldig overveldende og jeg brukte veldig mye tid på skolearbeidet. Etter å ha gått på skolen i noen uker er det lettere å prioritere og arbeidsmengden virker ikke like stor!

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var veldig bra og skolen har mange forskjellige fag å velge mellom. Fagene er generelt "mindre" og mer spesifikke enn i Norge, så man har flere fag. Jeg ville satt av god tid til å sette meg inn i emnetilbudet til universitetet. Hvis du har muligheten, anbefaler jeg å ta litt varierte fag og prøve fag du kanskje ikke ville tatt vanligvis.

Fagleg utbyte og språk

De fleste fagene jeg tok var interessante og spennende. I de fleste fagene var professorene flinke til å vise hvordan man anvender teorier til saker og situasjoner fra virkeligheten, noe jeg synes gjorde skolearbeidet interessant. Generelt synes jeg fagene var mer spennende enn fagene jeg har hatt i Norge, og jeg fikk en dypere forståelse for temaene og hvordan man kan bruke det man lærer i virkeligheten.

Språket kommer man lett inn i! Det kan virke litt overveldende i starten å måtte lese og skrive alt på engelsk, men etter en uke eller to føles det helt normalt. Faglitteraturen er også gjerne "enklere" enn i Norge.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint! East Bank, som er en del av campus, minner veldig om "typisk" college man ser på film. Universitetet har store og fine biblioteker, lesesaler og kafeer.

Minneapolis' sentrum kalles "Downtown". Der er det tydeligvis en del kriminalitet, spesielt på kveldene, så jeg var der som regel kun om dagen. Områder som Uptown og North Loop har masse kule butikker, restauranter, og barer. Jeg oppholdt meg mest i Dinkytown, som jeg vil si er "sentrum" for studenter. Det er her de fleste studentene bor og oppholder seg i hverdagen, og de fleste studentbarene er der.

Bustad

Jeg bodde ikke på campus. Jeg fant en leilighet gjennom Facebook Marketplace, hvor noen fremleide et rom i en leilighet. Jeg skulle bare være der ett semester, så jeg var avhengig av å finne et sted hvor man ikke var bundet til en leiekontrakt 1 år. Leilighetskomplekser som the Knoll, the Marshall, FloCo, og the Bridges, er veldig populære blant studenter. Jeg kjente flere som bodde på campus og som var fornøyd med det. Det kan være enklere å skaffe leilighet gjennom skolen ettersom det er lettere å få fikset opp i problemer hvis det oppstår noe med kontrakt/leie, osv.

Jeg anbefaler virkelig å bo i Dinkytown eller i Stadium Village! Det er der de fleste studenter bor, og det er nærme skolen.

Sosialt miljø

Stereotypien om at alle amerikanere er utadvendte så jeg ikke så mye til på universitetet. Jeg anbefaler å selv ta kontakt med folk, være utadvendt, og snakke med folk du møter på skolen osv. Folk flest er veldig hyggelige og interesserte i å bli kjent med nye mennesker, men de tør kanskje ikke å ta kontakt selv. I USA blir man veldig fort "venner", så folk synes ikke det er rart om du invitere dem til å henge etter å ha møttes 1-2 ganger. Bli med på alt du blir invitert på! Det kan være slitsomt og skummelt å bli kjent med nye mennesker, men det er verdt det:)

MA Administrasjon og Organisasjonsvitskap - vår 2022

MA Administrasjon og Organisasjonsvitskap - vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Med tanke på at dette semesteret var eit Covid semester var det masse arbeid med å få alt på plass før avreise. Først av alt var det ganske mykje arbeid med å få funne ut kva emne eg skulle ta. Sidan utvekslingsopphaldet mitt var ein del av masterprogrammet mitt i Administrasjon og Organisasjonsvitskap, så måtte eg finne erstatningsemne for dei obligatoriske emna eg skulle ta. Som erstatning for AORG321 Kvantitativ metode og AORG322 Forskingsdesign kunne eg ta PA5032 Applied Regression og SOC3801 Sociological Research Methods.

Elles er det viktig å vere klar over reiserestriksjonar, søke tidleg på visum og sørgje for å ha papirarbeidet klar så snart som mogleg. Dette er ein del arbeid og kjem nok ti å ta ein del tid. Utanom dette så vil eg anbefale å ha no pengar på lur, og Minnesota er nok ikkje den billigaste plassen å vere. Å kjøpe inn matvarer og andre ting var generelt ganske lik i pris til Noreg, det same gjaldt og klede, mens tenester slik som frisør var generelt litt billigare. I tillegg blir det VELDIG kaldt om vinteren. Gjennom opphaldet mitt i Minnesota opplevde eg temperaturar nede mot -28 grader, og eg hadde bruk for vinterjakka heilt fram til midten av april. Om du skal opphalde deg i Minnesota til til vårsemesteret vil eg dermed anbefale å ta med gode klede!

Elles vil eg anbefale alle å bli fort ferdig med alt det administrative. Spesielt det å søke visum kan vere krevjande, ettersom du treng å få gjort ein del før du kan søke visum, og sidan du gjerne ikkje har lyst å bestille reisa før du har fått visum. Grunna Covid situasjonen fekk eg moglegheita til å søke visum gjennom posten framfor å dra til ambassaden i Oslo. Eg vil derimot anbefale andre å heller møtte opp fysisk på ambassade ettersom det tok ein del tid å få behandla visums-søknaden gjennom posten, og eg måtte vente ganske lenge på å få det i posten.

Undervisningsformer

Undervisninga på UMN var solid, og alle førelesarane eg hadde gjorde ein skikkeleg god jobb! Derimot er undervisninga veldig annleis enn i Bergen. For min del merka eg at det var delvis som å vere tilbake på vidaregåande. Førelesaren brukte gjerne den sokratiske metoden, og i nokon av dei emnene eg tok så blei studentane spurt kontrollspørsmål frå førelesaren utan at ein rakk opp handa si. Timane legg også vekt på munnleg diskusjon i klassane, og ein har mange fleire mindre eksamen og innleveringa, framfor ein stor ein mot slutten av semesteret.

Karakteren for kvart emne blir gjeve ut ifrå munnleg aktivitet, innleveringar, og ulike eksamen. Nokon emne vil leggje meir vekt på kontinuerlege innleveringar, mens andre heller vektleggje skuleeksamen meir. Generelt vil eg sei at ein har fleire vurderingar og karakter-såtte verk som bidrar til å setje standpunktkarakteren i eit emne enn det som ein er vande med i Bergen, men likevel varierer praksisen utifrå emne til emne.

Vurdering av emnetilbodet

Som sagt syns eg at alle emne eg tok var veldig interessante, og førelesarane gjorde ein god jobb i å formidle seg. Om du skal dra på utveksling som ein del av masteren så treng ein å ta 12 amerikanske studiepoeng, noko som då tilsvara 30 i Noreg (ein må ta fleire poeng enn dette om ein skal dra på bachelornivå).For å få dekt dette måtte eg ta fem emne. Desse var Applied regression, Local Climate and Energy Challenges, Crisis Management in Foreign Affairs, Politics and Law of Conflict Management, og Sociological Research Methods.

Alle desse emna var gode, men eg tykkja spesielt at Crisis Management in Foreign Affairs og Politics and Law of Conflict Management var to veldig interessante emne, som funka godt å ta i lag. Desse emna utfordrar det du veit frå før, og ser på mange ulike måtar å vinkle ein konflikt frå, og timane er veldig interaktive, noko som gjer at det og er litt lettare å kome i kontakt med Amerikanarar i desse faga.

Fagleg utbyte og språk

Nokon av faga var ganske intensive sidan ein er nøydd til å samhandle masse i timane, og utrykkje tankane sine på ein velfundert måte. Dette har gjort meg betre i stand til å svare under press, og det all interaktiviteten har definitivt bidratt til at eg har fått mykje ut av timane. Samstundes er det ganske lange skuledagar, og ein må nok førebu seg på å måtte jobbe ein del i fritida og.

Når det gjeld språk så blir ein fort vande med å snakke engelsk kvar dag, og det er ikkje så ofte du kjem til å møte på kommunikasjonsvanskar. Lærarane ved universitetet har aldri kommentert engelsken min, og om du er noko lunde god i engelsk kjem nok skrivinga til å gå fint. Etterkvart la eg også merke til at ein snakka kjappare enn ein vanlegvis gjer på engelsk, og til tider blir det nok litt vanskeleg å måtte bruke norsk igjen!

Universitetsområdet og byen

UMN sitt campus er veldig imponerande. Framfor det meir spreidde campus som vi er vande med i Bergen, så er UMN ganske samla. Fasilitetane var ganske imponerande, og her er ingen manglar på leseplassar. Sjølv om det meste er på gå avstand har ein også moglegheita til å ta i bruk gratis campus bussar i regi av universitetet, og ein kan også ta Metro Transit sine bussar eller trikken (light rail som liknar ganske mykje på bybanen men som nok er litt verre standard).

I tillegg for ein og gratis tilgang til UMN sitt enorme treningssenter på campus, og her er rimeleg med mattilbod på campus. Her er ein del barar i nærleiken av dinkeytown, men desse blir ein nok fort kjent med, og om ein ønskjer seg no meir etterkvart må ein nok kome seg inn i sentrum. Minneapolis har også USA sitt største kjøpesenter, kvar du kan handle og finne på ein masse av fritidsaktivitetar, samt at her er ein del turløyper som går langs Mississippi elva. Ein må derimot forvente noko lunde store avstandar samanlikna med Bergen, og det er nok litt lengre å gå plassar i Minneapolis, og ting er nok litt meir tilrettelagt for bilen enn for fotgjengarar

Bustad

Bustaden seg budde i var i Radius leilegheitskomplekset på campus. Nokon andre som eg blei kjent med som budde på Centenial Hall tykkja det var veldig sosialt, og syns nesten det var ein fordel å bu der, men standarden på bustaden er nok litt verre der enn på Radius. På Radius hadde eg mitt eige rom, måtte dele bad med ein anna person, og hadde ein felles stove og kjøkken for alle oss fire som var i leilegheita. Bur ein i dinkeytown eller på campus er ikkje avstandane så store til universitet, og det er nok noko eg kan anbefale. Elles brukte eg 43 708kr for heile semesteret på bustaden. Dette var nok litt dyrt, men ein slepp heldigvis å betale for straum og internett. Eg veit at om du skal bu off-campus at du kan få like god standard for billigare. Dei andre plassane er og billigare, men standarden blir nok verre og. Det du får av Lånekassa strekke ikkje heilt til syns eg. Eg jobba i vinteren og var veldig glad for at eg gjorde det for å seie det sånn. Det er absolutt mogleg å gjere det billegare enn meg, men eg vil anbefale å ha sparepengane uansett, for det er ikkje då billeg her, og lånekassa gjer deg ikkje særleg meir enn til vanleg (eigentleg berre litt reisepengar).

Sosialt miljø

Når det gjeld det sosiale liv i Minneapolis så var dette heilt knall. Eg blei fort kjend med andre utvekslingsstudentar og hang mykje med dei i fritida. Ein blir fort kjende med desse sidan andre utvekslingsstudentar og gjerne er på leit etter nye venna. Elles blei eg også kjende med nokon Amerikanarar mens eg var her, men desse har gjerne sine sosiale kretsar frå før, og er difor litt vanskelegare å kome i kontakt med. Mens eg har vore her har eg blant anna vore på mange sportsarrangement, reist rundt i USA, og hatt mange sosiale kveldar med utroleg kjekke folk.

2020

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

08.08.2019 - 16.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å starte prosessen med innhenting av dokumentasjon tidlig. Det er en overkommelig prosess, men en har i tillegg fag å lese på, og jo mer en får unna tidlig, jo enklere oppleves prosessen. Du får en huskeliste fra UiB, men du må selv sørge for at du overholder fristene og holde kontakt med vertsuniversitetet for å få visum på plass. I tillegg til å innhente dokumentasjon fra lånekassen, banken, søke og betale visum må du booke time hos ambassaden i Oslo hvor du fysisk må møte opp i god tid før avreise. Husk å ta med nødvendig dokumentasjon.

Flybilletter kan være lurt å bestille så fort en har en dato for oppstart ved UMN. Oppstart er normalt første uken i august, og det kan være greit å ha 3-4 dager på å omstille seg fra norsk til amerikansk tid. Den korteste reiseruten har mellomlanding i Reykjavik, men det er imidlertid ikke noe problem å reise via f.eks. Amsterdam eller Paris.

Siden de fleste leilighetskomplekser ikke lar deg flytte inn før i slutten av august kan du søke om midlertidig bosted de første ukene. Alle de internasjonale studentene ble innkvartert på campus i et bygg som heter Centennial Hall de 10 første dagene. Ta gjerne kontakt med utleier når du kommer til USA og sjekk muligheten for å flytte inn i din permanente leilighet så tidlig som mulig. På denne måten unngår du å betale dobbelt opp de første ukene.

Undervisningsformer

Undervisningsformen skiller seg markant fra det vi er vant til i Norge. De fleste professorene dyrker den sokratiske metode hvor en "cold caller" studentene. Det gjelder derfor å være godt forberedt. Min opplevelse er likevel at professorene tar hensyn til LL.M.-studenter, men du må være forberedt på å bli plukket ut til å svare innimellom. Professorene informerer ofte om hvordan de foretrekker å gjennomføre dette den første timen. Det forventes også at en er aktive i timene, noe som også spiller inn på den endelige karakteren.

Det er ulike former for eksamen; 8 timer skoleeksamen, 3 timer skoleeksamen og innleveringer med varierte tidsfrister. På skoleeksamen er det normalt open book, men erfaringsmessig var det liten tid til å slå opp i pensum underveis på eksamen. Det er derfor viktig å (tidlig) lage seg en god outline og case briefs (dette lærer dere i introduksjonskurset).

Vurdering av emnetilbodet

En av grunnene til at jeg valgte utvekslingsopphold hos University of Minnesota var det brede emnetilbudet. De fleste fagene er på 2-3 credits. Du må ha totalt 24 credits gjennom året. Selv valgte jeg fagene Energy Law, Legal Writing and Legal Skills, Great Cases that Shaped the Nation, International Moot Court, Contract Drafting, Trial Practice og Judicial Observation. I tillegg må dere skrive en master som tilfredsstiller kravene til UiB på 12 000 ord. Dette kan en gjennomføre ved å velge faget Independent Research and Writing. Du må selv finne en professor som kan fungere som din veileder underveis i prosessen og som kan gi deg karakter på oppgaven. Et tips er å tenke på hva du vil skrive innenfor allerede første semester slik at du har tid til å spørre en professor om å være veileder. Selv hadde jeg en professor som veileder jeg ikke tidligere hadde hatt noen fag med. Det fungerte også fint.

Som LL.M.-student velger vi fag etter JD-studentene. Dette betyr at noen fag kan være fylt opp før du får en sjanse til å velge. Du kan sette deg opp på venteliste, og en får normalt plass på det man ønsker. Et tips er derfor å ha klart for deg hvilke fag du ønsker og dessuten å velge en rekke forskjellige fag slik at du er sikret å fylle opp antall credits. Du kan den første uken gå på forskjellige forelesninger og droppe de fagene du ikke ønsker i etterkant. Her er det viktig å følge med på fristene for når en må ha valgt fag og droppet fagene en ikke skal ta.

Fagleg utbyte og språk

Min opplevelse av fagene jeg valgte er at de er mer praktisk rettede med bl.a. fremføringer som utgjør en del av karakteren. Selv fikk jeg utfordret meg på en ny måte ved å delta i International Moot Court hvor en gjennom hele året prepper for en prosedyrekonkurranse avholdt i California. I faget Trial Practice simulerte vi ulike deler av en rettssak hvor eksamen besto i å føre en hel rettssak. I et land med common law system handler mye om å lese dommer og det er veldig lite fokus på lovtekst sammenlignet med i Norge. Derfor er det en helt annen metode en må lære seg.

Faget Judicial Observation var helt unikt og anbefales på det varmeste. Du får gjennom et semester følge en dommer i hans virke hvor du observerer og diskuterer rettssakene til den respektive dommeren over 40-50 timer i semesteret.

Det er også en rekke eventer arrangert av ulike faggrupper og organisasjoner på skolen. Et tips er å melde seg inn i Minnesota State Bar Association hvor du blir invitert til en rekke interessante foredrag hvor en mingler med andre studenter og advokater. Det er helt gratis som student og er en bra mulighet for å knytte kontakter.

Språklig kommer en fort inn i det. De første par ukene kan det oppleves litt vanskelig å ta ordet, men nordmenn ligger på et veldig høyt språklig nivå sammenlignet med andre internasjonale studenter, og de fleste, professorene inkludert, er ofte imponert over nivået vi besitter. En blir raskt vant til å lese og skrive på engelsk. Jeg opplevde at faget Legal Writing and Legal Skills gav meg mange gode ferdigheter jeg fikk nytte av gjennom hele året, og særlig under masterskrivingen.

Universitetsområdet og byen

Campus kan i starten virke overveldende stort, men det er derimot enkelt å ta seg rundt. I tillegg til en trikk ("light rail") som går gjennom campus er det en skolebuss som en kan ta gratis som student. Et semesterkort på trikken koster ca. 110 dollar og er absolutt verdt det. Med dette kommer du deg raskt til Downtown Minneapolis hvor du finner en rekke restauranter, barer, sportsarrangementer og klubber, til Mall of America som er et av Nord-Amerikas største kjøpesentre (bl.a. innvendig fornøyelsespark) og til St. Paul hvor en kan nyte fin arkitektur eller benytte seg av anledningen til å dra på hockey-kamp for å heie frem Minnesota Wild.
Gopher Chauffeur er en tjeneste jeg benyttet meg av flitting på lange lesedager. Det er en tjeneste levert av universitetet hvor de kjører deg gratis hjem på kveldstid/natten. Et tips er å ringe tidlig ettersom det ofte er lang kø for å få booket tid.
Uber og Lyft er også en rimelig måte å komme seg rundt på, særlig til de stedene kollektivtransporten ikke er den beste.

Det er et enormt treningssenter på campus med flere bassenger og alt du trenger av apparater og utstyr. Dette er inkludert i skolepengene, men skal du på gruppetimer må du betale ca. $50 per semester. Du kan også leie forskjellige typer utstyr som skøyter, ski, klatreutstyr, squash etc. Det er mulig å prøve seg på både langrenn og slalåm i løpet av vinteren uten å reise så langt. Dette gjør Minnesota til et veldig allsidig sted å reise.

Bustad

Selv bodde jeg i et leilighetskompleks kalt 44 North i et område som heter Stadium Village. Det ligger like ved trikkestoppet og det er kun to stopp til West Bank hvor det Law School ligger. Det er ikke noe galt med leilighetskomplekset, det er relativt nytt, rimelig og fint, og ligger nærme matbutikk, men vi opplevde at resepsjonistene var veldig vanskelig og firkantede å ha med å gjøre.
Veldig mange studenter bor i Dinkytown. Der har du alt du trenger; restauranter, kafeer, Target, barer etc.
Det er dyrt å leie i Minneapolis, så bruk tid på å finne et bosted. Er du villig til å bo på rom med en annen student kan du få en pris på $550/mnd., men skal du ha et eget rom må du raskt opp i $700-800. Det er en Facebook-side som heter "UMN housing, rooms, apartments, sublets" hvor du kan finne ganske rimelige leiemuligheter. De aller fleste steder må en leie for et helt år, som betyr at en selv må fremleie rommet sitt i månedene etter man potensielt har reist hjem fra USA, eller betale.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er i seg selv grunn nok til å studere ved UMN. Siden en starter med Introduction to American Law i begynnelsen av august sammen med resten av LL.M.-studentene får en god tid til å bli kjent med mennesker fra ulike deler av verden. Vi dro på fotballkamper, hockeykamper, baseball, basket, hyttetur og reiste rundt til andre destinasjoner i USA. En bør definitivt få med seg "tailgating" før fotballkampene. Det er også store begivenheter som homecoming, halloween og thanksgiving en bør få med seg når man er over dammen.
Jeg har fått venner for livet og vil definitivt reise tilbake ved en senere anledning.

Haust 2019/Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

08.08.2019 - 16.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det krever litt forberedelse å studere i USA, og det er lurt å starte tidlig slik at det ikke blir stress rett før man reiser. Man får veldig god veiledning fra begge universitetene, og det er bare å spørre UiBs egne utvekslingskoordinatorer eller Hannah/Kara ved University of Minnesota. Alle har vært veldig hjelpsomme. Det som må ordnes er visum og søknad/motivasjonsbrev til vertsuniversitetet. Visumprosessen er litt langdryg og man må fysisk innom ambassaden i Oslo, men så lenge man er ute i god nok tid så ordner det seg veldig fint. Det er også lurt å være ute i god tid med å se på bolig, gjøre seg opp en mening om hvilket område man vil bo i og om man er villig til å dele rom med noen.

Undervisningsformer

Fagene holdes stort sett i seminarer eller som forelesning, ganske likt som her hjemme. Klassene er en hel del mindre, særlig seminarklassene som kan være nede i 8-10 personer. Det stilles større krav til deltakelse i timen enn vi kanskje er vant til fra UiB, men jeg har iallfall lært utrolig mye av denne undervisningsformen. En del av professorene "coldcaller" studentene i timen, men gjennomfører dette på litt ulike måter. Noen har satt opp faste dager eller temaer som du må være ekstra forberedt på, mens andre stiller spørsmål mer vilkårlig. Dette høres kanskje litt skummelt ut, men man blir ganske fort vant til det. Jeg hadde ingen ubehagelige eller kjipe episoder med coldcalls.

Vurdering av emnetilbodet

Det er utrolig mange spennende fag å velge mellom på universitetet. En del av fagene er langt mer i grenseland mot politisk/samfunnsmessig fokus, mens andre er mer tradisjonelle "juss-fag" slik vi er vant til hjemmefra. Vær oppmerksom på at noen fag bare avholdes enten høst/vår-semesteret, slik at man er sikker på å få det faget man ønsker. Vi som utvekslingsstudenter stiller litt lengre bak i køen enn JD-studentene, så man bør være forberedt på å havne på venteliste, men det ordner seg stort sett likevel.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært vanvittig stort! Kanskje særlig fordi man måtte være utrolig godt forberedt til hver time og dermed fikk med seg mye mer av innholdet. I begynnelsen var det litt uvant å både lese og få undervisning på engelsk, men etter 2-3 uker ble det helt naturlig. Det er liten grunn til å bekymre seg for en litt rusten engelsk, fordi du kommer til å være langt bedre enn de aller fleste i LLM-klassen allerede før skolen har begynt. Læringskurven er bratt, og jeg har med meg et langt bedre ordforråd enn jeg kom dit med, uten at jeg syns jeg har slitt særlig med engelsken underveis.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utrolig koselig! Det er et ganske stort campus med mange flotte bygninger, særlig på East Bank. På West Bank, der jussbygget ligger, er det etter min mening ikke like pent, men det er helt greit. Metroen tar deg raskt gjennom campus, og videre til downtown eller (i motsatt retning) til St. Paul. Downtown er et ganske businesspreget strøk, men har en del koselige uteserveringer på sommerstid. St. Paul er en utrolig fin by (tvillingbyen) så hit er det verdt å ta turen. Det er også her hockeystadion ligger, så hvis du vil se Zucca er St. Paul plassen å dra.

Jeg var nok litt overrasket over kriminalitetsnivået i byen, og man bør forberede seg på at det er langt større sosiale forskjeller i Minnesota enn i Norge. Byen blir beskrevet som ganske trygg, og det er den nok i amerikansk standard, men i forhold til trygge Norge er det likevel litt forskjell. Universitetet har gode ordninger som gjør at man likevel kan være trygg, bl.a. Gopher Chaffeur som er en gratis skyssordning (med bil) som kan bestilles hjem fra universitetet. Denne brukte vi ofte hvis vi satt lenge på skolen, da det gjerne var litt ubehagelig å bruke offentlig transport på kveldstid.

Bustad

Jeg og tre andre fra Norge bodde på 44north, et leilighetskompleks i Stadium Village/Prospect Park (på East Bank-siden). Det fins mange slike leilighetskomplekser i nærheten av universitetsområdet med egne treningsrom, fellesrom og (noen steder) basseng. Jeg ville nok valgt et sted nærmere West Bank om jeg skulle velge igjen, feks GrandMarc eller 7West. 44north var også ganske vanskelige på småting, så det var et minus. Et tips er forresten å sjekke hvordan stedet returnerer depositumet etter endt leieperiode. Vi kranglet veldig med 44north ang. dette, fordi de ville sende depositumet som sjekk i posten. Dette er forresten litt typisk USA, som henger litt bak på slike ting. En del av utvekslingsstudentene bodde i Dinkytown på Radius (som har basseng!). Det var et godt alternativ.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vært fantastisk! Vi ble fort en god gjeng i LLM-klassen, da vi begynner på skolen tre-fire uker før semesteret egentlig starter (pga. obligatorisk kurs i Introduction to American Law). Det er studenter fra hele verden, og jeg tror vi var godt over 20 ulike nasjonaliteter. Jeg har blitt kjent med så utrolig fine mennesker, og gleder meg til reunion. Den eneste "ulempen" med det gode klassemiljøet er at det kan være lett å ikke gjøre en så stor innsats for å bli kjent med de amerikanske JD-studentene. De var litt vanskeligere å bli kjent med ut i semesteret, men hvis man gjør en liten innsats så er det også der utrolig hyggelige folk.

2019

Master i musikkterapi - Haust 2019

Master i musikkterapi - Haust 2019

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Finn ut tidlig hvilke fag du vil ta! Mange fag krever veldig mye mer jobb, innleveringer og presentasjoner, så det er viktig å sjekke syllabus som tilhører fagene for å tilpasse jobbmengden du vil ha. Det er også viktig å sjekke hvilken Campus fagene befinner seg på, St. Paul Campus er ganske langt borte fra East Bank og West Bank. Det finness busser mellom Campusene, men det kan ta en time for å komme seg til St. Paul Campus i tide.
Anbefaler å kjøpe en Converter (ikke en adapter) for å kunne lade alt av elektronisk utstyr uten fare for at feil menge Watt lader, det kan skade elektronisk utstyr.
Norske kort fungerer ikke alltid på alle steder, så sørg for å ha nok kontanter (UMN har også et veldig godt samarbeid med TCF bank, om du kan tenke deg å skaffe deg et amerikansk bankkort kun for den tiden du er på utveksling)

Undervisningsformer

Mange obligatoriske forelesninger der fravær blir tatt, veldig mange reading assignments der man må skrive om det man har lest på canvas (UMN sin versjon av MittUiB, men det blir faktisk brukt effektivt), veldig mye å finne ut på egenhånd (man får ikke nødvendigvis mange forklaringer). Bruk Syllabus mye. Det finnes Online Classes, men det er ofte mer jobb enn fag der du møter opp.

Vurdering av emnetilbodet

Stort emnetilbud! Det er mange kule fag der man må ha spesialtillatelse for å melde seg på, men det kan ordnes lett ved å sende e-post til emneansvarlig for faget.

Fagleg utbyte og språk

Språk: Har forbedret engelsken min en god del dette semesteret. Engelskkunnskapen min var god på forhånd, men ved å skrive mye på engelsk og å ha forelesninger og diskusjoner på engelsk har den nått et nytt nivå.
Faglig utbytte: Det å ha vurderingssituasjoner hele tiden underveis, er ganske stressende og mye å forholde seg til, men veldig lærerikt!

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske livlig, med mange studenter som bor på området og som bruker store deler av dagen sin der. Området er relativt sikkert, men områdene rett rundt kan virke litt shady iblandt. Det finnes sikkerhetstiltak når man må gå hjem om natten, og TXT-U er et tiltak som sender melding om alle kriminelle aktiviteter i området. Det skjer mindre kriminelle aktiviteter enn andre plasser i USA, men det er fortsatt noe å tenke på og en grunn til å være ekstra forsiktig.

Bustad

Det finnes mange fine studentplasser, anbefales å bo på Radius@15th! Det er litt dyrere enn Dorm-rooms, men det er mange gode tilbud ved huset, som Hot-tub, studierom, Vending machines i bygget, og det er en god plassering med kort gådistanse til Target, Barer og spiseplasser i Dinkytown.

Sosialt miljø

Det kan være vanskelig (som med alle utvekslingsstudenter) å finne meningsfylte vennskap og relasjoner, men folk er veldig åpne og innbydende. Forkast litt av den "typisk norske" sjenertheten og det blir mye lettere å skape vennskap.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

08.08.2019 - 12.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig mye som må på plass før man reiser til USA, så jeg anbefaler å begynne så tidlig som mulig. Den første søknadsprosessen på nett tar lang tid (og nettsiden til visumsøknaden er veldig dårlig, men her må man bare bytte browser eller PC, så går det til slutt), så sett av god tid til den slik at alt blir riktig. Når man har gjennomført søknaden på nett kan man bestille time ved ambassaden for intervju. Det kreves at man møter opp personlig ved den amerikanske ambassaden i Oslo, så sett av tid til dette. Det er mye å holde styr på, men bruk både utvekslingsveilederne ved UiB og ved UMN dersom du har spørsmål, de var veldig hjelpsomme.

Undervisningsformer

Ved UMN vil undervisningsformen variere etter fag. Noen fag er i store forelesningssaler, andre i mindre seminarrom med 30-40 stykker, mens de minste fagene er på 12-16 elever. Uansett hvilken undervisningsform fagene dine har, forventer underviserne at studentene er aktive og bidrar. Derfor må man (stort sett) komme forberedt til timene, og i noen fag være forberedt på å bli "cold called" av professoren, som vil si at professoren peker ut hvem som må svare på spørsmålene hans/hennes. Vekslingen mellom forelesning og klassediskusjon bidrar til å bryte opp timene, og man følger (for det meste) bedre med i timen. Etter min mening kommer man gjerne bedre forberedt til timene siden det er forventet at man bidrar, og man får dermed mer ut av timene (men dette er jo individuelt). Professorene har også forståelse for at dette er nytt for mange utvekslingselever og LLM studenter.
Det er dermed mulighet for å velge fag med ulike undervisningsformer, noe jeg syns var veldig greit slik at man får variasjon. Eller så kan du utelukkende velge den undervisningsformen du syns passer best til deg.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra, og det er en uendelig lang liste med fag man kan velge mellom! Hvis man ikke er interessert i å ta noen fag innen amerikansk rett i det hele tatt, er det fullt mulig å fylle opp med internasjonale fag (International Law, International Human Rights, European Human Rights, European Union Law, Laws of War, International Criminal Law, International Bankruptcy +++), eller fag som er mer teoretisk eller praktisk rettet enn materielle fag (Rule of Law, Contract Drafting, Interviewing, Counseling, and Negotiating, Conflict Resolution). Jeg kan sterkt anbefale å ta noen praktiske fag, da dette er noe vi ikke har mulighet til ved UiB, og det er veldig mange morsomme og interessante fag hvor det er mindre teori og mer praktisk læring. Dette er et veldig godt tilbud.

Det er heller ingen fare i å ta fag med amerikansk rett. Man får en god innføring i amerikansk rett ved introkurset man har i August, med resten av utvekslingselevene og LLM studentene. Semesteret starter ikke før første uken i september, men vi hadde 3 uker med introkurs i august. Dette var et veldig bra opplegg, hvor man får god innføring i amerikansk rett, amerikansk law school, og blir veldig godt kjent med de andre utvekslingselevene! I tillegg får man en avsluttende karakter i faget (framføring og multiple choice test), slik at man får 2 credits for faget! Dermed er man ferdig med 2 credits før semesteret har offisielt startet. UiB studenter som skal ta 30 studiepoeng, må ta minst 12 Credits.

Noen tips før man velger fag: som utvekslingselev får man ikke velge fag før man fysisk har kommet til Minnesota. Dette er flere måneder etter de amerikanske studentene kan begynne å velge fag. Når du ser på fag før sommeren, og søker forhåndsgodkjenning til UiB, pass på å ha flere "back-up" fag. Dine utvalgte fag kan være fulle når du skal velge. Når det er sagt, kan man sette seg på venteliste på så mange fag man vil, og få plass i faget etter hvert (senest 1 uke etter vanlig undervisning begynner, den første uken i september).
Som utvekslingselev eller LLM student får man en amerikansk fadder som tar kontakt på mail i juli/august. Dette er en veldig fin mulighet til å stille spørsmål om fag, professorer og undervisningsformer før man velger fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syns alle fagene jeg har tatt har gitt med et godt faglig utbytte, og siden alt er på engelsk, får man et godt språklig utbytte også. I de aller fleste fag skriver man oppgaver gjennom semesteret eller har fremføring, i tillegg til at professorene forventer at man er aktiv i timen. Man får dermed mye trening i å både lese, skrive, og snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

University of Minnesota har et veldig stort universitetsområde, og er et ordentlig campus universitet. Det er hauger av universitetsbarer, restauranter, butikker osv. på/rett ved campus, i tillegg til stooort treningssenter og idrettsanlegg. Det juridiske fakultetet, Mondale Hall, ligger på West Bank, som er på andre siden av elven fra det større universitetsområdet, East Bank. Det er derimot bare en kort gå/trikk/busstur til East Bank, og de fleste utvekslingselevene på Law School bor på East Bank. Det eneste som mangler på campus er matbutikker, som det for en eller annen grunn er veldig få av.
Minneapolis er en mellomstor by med mye gøy å finne på! Det er også veldig mye fin natur både i og utenfor byen, og man kan dra å bade i innsjøer som ligger midt i byen. Det er veldig mange morsomme idretter og lag man kan se! Universitet har lag i de fleste idretter, og det er veldig gøy å oppleve College kamper! I tillegg har Minneapolis/St. Paul lag i amerikansk fotball, basketball, hockey, baseball osv. Det må også nevnes at USAs største kjøpesenter, Mall of America, ligger i Minneapolis! Her har de alle mulige butikker man kan trenge, akvarium, kino, bowling, arcade, maaange restauranter, og til og med en fornøyelsespark midt inne på kjøpesenteret!
Om sommeren/tidlig høst er det varmt (var rundt 25-30 grader i august, og utover i september), mens det blir veldig kaldt om vinteren (vi fikk snø i november, og det kan bli så lavt som -20 grader i desember/januar/februar). De fleste amerikanere har bil, slik at kjøpesenter og matbutikker er tilrettelagt for dette. Kollektivtrafikken er dermed ikke den beste, men man kommer seg rundt i Downtown og på universitetsområdet, og Lyft og Uber er veldig billig.

Bustad

Jeg anbefaler virkelig å starte tidlig å lete etter bolig! Hvis man skal være hele skoleåret, er det ganske lett å finne en leilighet med 9- eller 12 måneders leieperiode. Jeg var her derimot kun ett semester, og det var vanskelig å finne leie for et halvt år. De fleste leieavtalene er tidsbegrenset, slik at man må binde seg til leie i et helt år, eller for skoleåret (de fleste avtalene tillater at man fremleier for resten av leieperioden, men jeg ville ikke ta sjansen på å finne noen som kunne ta over kontrakten min. Jeg har derimot flere venner som gjorde det, og har fått fremleiet for resten av skoleåret). Jeg hadde enda ikke bolig da jeg reiste til Minnesota i begynnelsen av august. Det gikk bra, fordi man har mulighet til å bo i "early housing" i august på dorms på universitetet, siden semesteret ikke begynner før i september. Når jeg kom nedover, søkte jeg studentbolig, og fikk plass med en gang (det er ikke mulighet til å søke om dette like tidlig som amerikanske studenter, slik at internasjonale kun får plass om det er noen ledige rom). Det var veldig greit å bo på studentbolig, siden jeg bodde i en leilighet (Apartments, og ikke dorms) som var fullt utstyrt med soverom, bad, stue og kjøkken. Studentboligen har også resepsjon som er bemannet 24 timer i døgnet, sikkerhetsvakter, et lite treningssenter, study rooms, og uteområde med grill og boblebad! Det fine med å bo på studentbolig som eies av universitetet er at man kan tre ut av leieavtalen etter ett semester hvis man bare er på utveksling, og skal hjem etter et halvt år.
Det er også mulighet til å bo i private leilighetskomplekser, som også har de samme fasilitetene og sikkerhet. Forskjellen er at man søker direkte til leilighetskomplekset, og ikke gjennom universitetet. Eller så kan man gjennom bla. facebookgrupper komme i kontakt med private kollektiv og leiligheter!
Prisen per måned ligger på alt mellom 5000 - 10 000 kr.

Sosialt miljø

Vi har hatt et veldig godt miljø blant utvekslingselevene på jussen! De amerikanske juselevene er litt vanskeligere å komme i kontakt med, men det gikk også veldig bra! I tillegg blir man kjent med folk man bor med, man får en amerikansk fadder, man kan være med i klubber, foreninger eller idrettslag, og amerikanere er generelt veldig åpne!

Kan definitivt anbefale et semester eller en LLM ved University of Minnesota!!

Høst 2019 - Bachelor i tannpleie

Høst 2019 - Bachelor i tannpleie

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

- Ha god kontroll over papirarbeid.
- Sjekk med andre studenter som skal samme sted at økonomiske utgifter er det samme.

Undervisningsformer

- Delta i forelesinger, gruppearbeid og frivillig arbeid.
- Praksis både på skole klinikken og ute.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet er veldig bra. Det eneste som var dumt for min del med å dra på utveksling på dette tidspunktet var at en eksamen for oss falt i begynnelsen av september når jeg startet utvekslingen min.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått et stort faglig utbytte, lært meg faglig og tannpleier rettet engelsk.
Føler at dette har vært med på å gjøre meg til en bedre tannpleier.

Universitetsområdet og byen

Lett å komme seg rundt. Man føler seg til enhver tid trygg, da UofM alltid sender ut varsler om det er noe som skjer. Det kan også være lurt å høre litt med de i klassen om hvilke områder man må være mer forsiktig i.

Bustad

Jeg var fornøyd med boligen. Synes det var litt rart at vi 5 utvekslingsstudentene ikke fikk samme botilbud. Noen bodde i leilighet og delte soverom, mens andre delte kun bad med en annen person.

Sosialt miljø

Veldig bra. Det var litt vanskelig å komme inn i miljøet i starten fordi utvekslingen er så kort. Men de tok meg veldig godt i mot og var hjelpsomme. Så alt i alt var det et godt sosialt miljø.

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

Høst 2019 - Integrert masterprogram i klinisk odontologi

02.09.2019 - 02.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

-Vær tidlig ute, få alt papirarbeid unnagjort så fort som mulig.
-Ha alle papirer klar på forhånd. Lag mapper, og ha alt systematisk. Det er svært mye papirarbeid før, under og etter USA oppholdet. Ha kontroll og kjenn dine visumpapir.
-Snakk med meg eller andre som har vært her.
-Sett deg inn i hvilke friktidsaktiviteter og klubber det er på skoleområdet.
-Vær godt på vei med kravene i Norge før du reiser bort her.
-Ha masse lommepenger, alt sunt er dyrt og du trenger mye mer penger enn det du trodde.
-Ta en kikk på nomenklaturen og måten de nummererer tenner. Det gjør alt lettere under oppholdet.

Undervisningsformer

-Kun klinisk utveksling. Man deles inn i fargegrupper istedenfor bokstaver. Man er som oftest i sin egen gruppe.
-Første klinisk økt er fra kl.08:30-12:00. Andre økt er 13:00-16:00. Man kan ende opp med å behandle pasienter til kl.16:30.
-Forelesninger er kun for kullet under, og er frivillig. Obs: de starter kl.07:30.
-Mye lab arbeid. Vær klar over at man må sette av tid på kveldene til å gjøre dette, da man har pasienter 5 dager i uken.

Vurdering av emnetilbodet

-Ikke relevant.

Fagleg utbyte og språk

-Man starter pasientarbeid rundt 17. september. Dette fører til at man kommer sent i gang. Det tar lang tid å skaffe pasienter. Mange pasienter møter ikke opp. Fører til at man får ikke gjort spesielt mye tannlegeri under oppholdet her.
-Instruktørene er veldig behjelpelig, og de vil virkelig at vi skal lære. De har mye god informasjon å komme med. Forklarer alt, så ikke vær redd for å gjøre noe nytt.
-Jeg har lært mange nye teknikker under oppholdet her.
-Veldig godt språklug utbytte av oppholdet her.

Universitetsområdet og byen

-Kan virke uoversikltig og utrolig stor de første ukene. Man venner seg fort til det.
-Lett å komme seg rundt. Offentlig transport er bra, men Uber er bedre.

Bustad

-Mark Yudof hall er den plassen man blir tilbudt. Et enerom med kjøkken, og delt bad koster rundt 4200 dollar. Standarden er det man vil kunne forvente, noe utslitt studenthjem. Helt OK. 5 minutter å gå til skolen, og er nærme alle fasiliteter. Det er mange felles aktiviterer som foregår, så det er lett å finne seg nye venner.
-Butikk innen 10 min gange.
-Offentlig transport innen 5 min gange.

Sosialt miljø

-Man blir svært godt tatt i mot av de andre studentene her. Det er en del av den "overhyggelige" amerikanske måten å være på. Det kan virke veldig overfladisk, og det er det også.
-Mange bra sosiale arrangementer som foregår hver helg.
-Klassemiljøet er veldig bra, og alle hjelper alle.
-Man får sin egen studentmentor som skal vise deg rundt og inkludere deg i det sosiale miljøet på og utenfor skolen.

VÅR 2019 BASV-SAPO

VÅR 2019 BASV-SAPO

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er vanskelig å forberede seg godt nok på den krevende visumsprossessen du må igjennom for å endelig få på plass alt det praktiske til ditt utvekslingsforhold. Jeg opplevde selv mer styr enn mange andre med at min avtale på ambassaden i Oslo ble avlyst på kort varsel grunnet sørgedag ved ambassaden fordi tidligere President George Bush Sr. døde. I hu og hast måtte jeg ordne nye billetter til Oslo.

Det aller viktigste med forberedelsene er å akseptere at det er alltid noe som kommer til å gå skeis eller noe du kommer til å glemme. Pust med magen, les dokumentene nøye og spør heller en gang for mye enn en gang for lite.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i USA minner veldig om Videregående skole. Det aller meste er obligatorisk og alt av vurderinger gjøres underveis i semesteret. Det betyr at du slipper eksamenspresset som mange sliter med hjemme på UiB, men det er et kontiunerlig arbeidspress og gjerne tre til fire innleveringer eller oppgaver som skal gjøres hver uke. Med planlegging og en god dose tålmodighet går det som regel greit.

Den største overgangen for meg var å være den typiske SV-studenten som skyr unna obligatoriske emner og velger bevisst emner med null oblig til å ha følelsen av å være tilbake på VGS og ha en mer klasseromsfølelse enn universitetsfølelse.

Vurdering av emnetilbodet

Emnene varierer fra nivåene som det tilbys på. 1000-nivået er helt klart preget av rutine og at professor må undervise. Men det er stor variasjon i motivasjon hos forelesere. Jevnt over er de gode formidlere, men også gode pedagoger. Min anbefaling er å velge fag som har mindre enn 40 studenter. Da er det mye lettere å bidra faglig i timene. Særlig når flere av fagene vektlegger muntlig deltakelse som teller inn på karakteren er det viktig å være i et miljø man trives i. Det er lettere å trives i et emne som har færre studenter, enn de store auditoriene, fordi man lettere blir kjent med andre studenter

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte opplevdes som mye større i Minnesota, særlig i de fagene hvor professoren investerte tid i oss studenter. Jeg ble overrasket over hvor fort professorer inviterer på kaffe. Terskelen oppleves svært lav til å kontakte professor og snakke om både faglige utfordringer og muligheter. Den største forskjellen mellom U of M og UiB er at privatlivets opp og nedturer gis plass i undervisningen. Det amerikanske utdanningssystemet oppleves romsligere og rausere ovenfor studenter som sliter med å håndtere både livet og studier. Kan man begrunne hvorfor man trenger utsettelse er de fleste professorer svært forståelige.

På den andre siden er universitetssystemet i USA mye mer arbeidskrevende enn hjemme i Norge med at det er stadige innleveringer og oppgaver som gjør at man til tider kan føle at man er overveldet av alt arbeidet og at det ikke har noen ende.

Språklig hadde jeg null utfordring og jeg jobbet med å bli kvitt den lille aksenten jeg har.

Universitetsområdet og byen

Ikke dra til Minneapolis på vinteren! Det er bikkjekaldt og vi opplevde temperaturer ned mot minus 47 effektive kuldegrader. Minneapolis, eller Twin Cities er nærmere 3,5 millioner innbyggere og har alt å tilby fra hunde-bar til Scientologikirken. Begge to anbefales et besøk. Men sistnevnte bør gjøres med forbehold om en god latter og en saftig dose galskap...

Å komme seg til sentrum er lett ved å bruke trikken. Det anbefales riktignok å unngå den på kveldstid nattestid da det er et ellers røft klientell som bruker den. Men jeg har aldri følt meg utrygg.

Bustad

Bodde på campus. Greie boforhold og ryddig kontraktmessig. Delte leiglighet med tre andre. Fire rom og to bad. Jeg bodde sammen med noen som ikke nødvendigvis hadde lært å rydde opp etter seg. Det kan tidvis være frustrerende. Men for et par måneder gikk det greit.

Sosialt miljø

Minneapolis har det meste å tilby innen sosiale miljø. Nøkkelen for å finne venner i USA er å være fremoverlent og starte samtalen. Mange internasjonale studenter opplever nok at det er tryggest og være sammen med andre studenter som er fra omtrenlig samme sted som der man selv kommer fra. Det er alltids hyggelig, men husk å få venner fra det landet du bor i. Det viktigste er at du har venner som gir deg ulike perspektiver på verden enn det du selv er vant til.

2018

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

10.08.2017 - 12.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen er omfattende, og det er en god del papirarbeid som må gjennomføres. Kontakten med begge universitetene er imidlertid svært god, og man blir veiledet gjennom det hele. I tillegg til å skrive motivasjonsbrev måtte jeg skrive noen sider om hvorfor jeg ønsket å ta en business LL.M. I ettertid tenker jeg at en generell LL.M. kunne fungert like greit. Man står da mye friere dersom man ønsker å endre fag senere.

Anbefaler å være tidlig ute med visumsøknaden, slik at man får avtalt intervju på ambassaden snarest.

Undervisningsformer

Universitetet tilbyr ulike undervisningsformer avhengig av hvilke fag man velger. Enkelte fag foregår i seminarer med små grupper studenter. Her er det mye rom for deltakelse og diskusjon, og man får tettere kontakt med professoren. Andre fag er mer som forelesningene vi er kjent med fra UiB, men fremdeles i langt mindre grupper. Som regel var vi rundt 30-40 studenter. Man må likevel være forberedt på å delta i timen. Underviser stiller spørsmål og forventer at man har lest gjennom stoffet på forhånd. Noen av professorene lager såkalte "on-call groups", slik at man vet hvilke dager man vil bli stilt spørsmål i timen.

Eksamensformene varierer også veldig. Vi hadde både hjemmeeksamener, skoleeksamener, innlevering og multiple choice-prøver.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært bra! Ta en titt på https://www.law.umn.edu/academics/course-guide

Som nevnt overfor står man mye friere til å velge de fagene man ønsker dersom man velger en generell LL.M.

Tips: Ta et fag som heter "judicial observation". Her blir man tildelt en dommer som man møter 1-2 ganger i uken for å diskutere og observere rettssaker. Under rettssakene fikk jeg sitte sammen med dommeren og assistentene hans, noe som var en skikkelig kul opplevelse. Anbefales!

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har helt klart vært stort. Fokuset på UMN ligger kanskje litt mer på praktiske problemstillinger som man vil møte i arbeidslivet, og ikke så mye på juridisk metode som vi er vant med hjemmefra. Dette føler jeg likevel ikke var noe minus på 5. studieår. Ettersom at jeg valgte en rekke business-fag, har jeg også fått inn en god dæsj økonomi og finans, noe som jeg garantert kommer til å få bruk for senere.

Det språklige utbyttet har også vært stort. Ettersom at det er forventet at man deltar i timene, blir man nødt til å bruke språket hver eneste dag. På den måten blir man fort komfortabel med å snakke engelsk. Man lærer også så klart masse ny fagterminologi. Det største språklige utbyttet fikk jeg nok likevel ved å oppholde meg så mye med amerikanere som jeg kunne på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er flott! Selve jussbygget er veldig brunt og ikke blant de flotteste, men det har sin sjarm. Downtown Minneapolis er et rent business-område, og er ikke særlig spennende i seg selv. North Loop, Dinkytown, Uptown og Northeast Minneapolis er mye hippere med en del kule restauranter og barer. Lake Calhoun og Lake Harriett er fine innsjøer som man må besøke! Anbefaler også å dra litt utenfor byen, til steder som Wayzata, Lake Minnetonka og Excelsior. Dette krever imidlertid litt mere planlegging dersom man ikke har tilgang til bil...

Bustad

Anbefaler å skaffe bolig før man reiser avgårde. Sjekk "University of Minnesota (UMN) Housing, Sublets & Roommates" på Facebook. Her formidles det rom, hybler og leiligheter hele tiden. Jeg bodde på et sted som heter 44North, som er et ganske nytt boligkompleks. Slike leilighetskomplekser er det mange av i hele byen. Det koster litt ekstra (jeg betalte rundt 800$, men hadde eget soverom og eget bad), men vil nok for mange være verdt det. Standarden er relativt høy, man har ofte tilgang til treningsrom og "study rooms", og man kan henvende seg til en betjent resepsjon dersom noe skulle oppstå. Jeg bodde rett ved siden av et light-rail stopp, noe jeg satt utrolig stor pris på når jeg hadde forelesning kl 08-15.

Ellers hadde jeg 3 amerikanske roommates, noe som gjorde at jeg virkelig fikk brukt språket. Anbefales!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen er bra. LL.M.-klassen starter opp en måned før alle de andre, og på denne tiden blir man veldig godt kjent. Utover skoleåret arrangeres det også en rekke sosiale sammenkomster for LL.M. studentene. Når semesteret begynner blir man tildelt en fadder, som er en J.D-student (dvs. en helt vanlig amerikansk jusstudent). Ellers er det ikke veldig mange felles arrangementer for LL.M-studentene og J.D-studentene. Derfor er det UTROLIG viktig å prate med de amerikanske klassekameratene med en gang semesteret starter. Jeg fikk en utrolig god venninne som tok meg med på masse gøy (thanksgiving, påske, roadtrips) gjennom hele skoleåret, og jeg føler meg utrolig heldig som fikk oppleve dette. Videre er det viktig å huske på at alt ikke trenger å skje gjennom universitetet. Minneapolis er en kjekk by med utrolig mange spennende og imøtekommende mennesker. ;)

Jeg har hatt et supert år, og anbefaler en LL.M. i Minnesota på det aller sterkeste.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

10.08.2017 - 12.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å sette igang med visumsøknad så raskt som mulig. Er en del papirer som må skaffes og skjemaer som må fylles ut, og jo fortere du blir ferdig med det, jo raskere får du avtalt intervju på ambassaden. Kan også være verdt å merke seg at man må gi fra seg passet i ish to uker for å få satt inn visumsiden i passet, så hvis du har planlagt utenlandsferie i løpet av sommeren kan det være en idé å avtale time på ambassaden to uker før, eller etter, den turen. Passet kan i verste fall sendes ambassaden i posten, men det var litt strevsomt.

Anbefaler å ta en titt på Mint, som er en mobiloperatør. Det var relativt billig.

Undervisningsformer

Universitetet tilbyr forskjellige typer fagoppsett, som hver har forskjellige undervisningsformer. Noen av fagene holdes for mindre grupper studenter, og undervisningen krever da en del deltagelse, både i form av spørsmål fra underviseren, og i form av diskusjon elevene imellom. Andre fag ligner mer på forelesninger, og det er naturlig nok litt mindre rom for diskusjon. Forvent uansett at underviser stiller deg spørsmål fra tid til annen. Av den grunn blir det, litt avhengig av hvordan du studerer i Bergen, litt mer kontinuerlig lesning i USA. Eksamensformen varierer også veldig fra fag til fag. Det finnes både hjemmeeksamen, skoleeksamen, multiple choice og innleveringer. Eksamen er vanligvis åpen bok. Her er eneste anbefalingen jeg kan gi at du har et bevist forhold til hvilken eksamensform de fagene du velger har, og når disse er. Det kan bli litt tungt om du har 4 større innleveringer som skal leveres i løpet av to dager.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig bra. Det er en god mengde fag, og de virker for det meste å være interessante. Mange av fagene har også en litt klarere definert side til områder utenfor jussen, typ økonomi, politikk, m.m., noe Bergen har forsvinnende lite av. Dette gjør fagene ganske engasjerende, jevnt over. Fakultetet samarbeider også med school of management, og du kan ta en del fag også ved det fakultetet.

Undervisningen går generelt langt mindre i dybden enn på UIB, noe som er naturlig, all den tid man har 3-5 fag i semesteret. Hva gjelder eksamen er de langt lettere enn i Bergen, og karaktersettingen er meget snill. I tillegg blir du som LLM-student gradert etter en egen skala. Du kan altså helt fint bruke mesteparten av året på andre ting enn skole og fremdeles komme hjem med gode karakterer.

Skolen tilbyr også en del aktiviteter som strengt tatt ikke er fag, men som gir studiepoeng og teller mot graden, herunder prosedyrekonkurranser og Law Journals. Jeg var selv med på en prosedyrekonkurranse, noe som var morsomt og sosialt, men tok en god del tid, så det gjelder å tenke seg litt om før man evt. blir med på noe slikt.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over krever timene en del mer deltagelse og forberedelse enn forelesningene i Bergen. Dette fører uungåelig til at du får med deg mer enn det du gjør i en forelesning i Bergen. I tillegg kommer det at antall elever i en time er langt lavere, og fagene er generelt sett litt mer spennende (for deg), all den tid du valgte dem selv. Det faglige utbyttet var derfor, iallefall for meg, relativt stort. Professorene er jevnt over kompetente, og det er ikke sjelden at det kommer eksterne forelesere.

Hva gjelder språk kommer du til å snakke et langt bedre engelsk enn rundt 95% av de andre LLM-studentene, så og si uavhengig av hvor godt eller dårlig du mestrer språket. Det er med andre ord ingen grunn til å bekymre seg for at man høres dum ut, det tar noen andre seg av. Litt avhengig av hvor god engelsken er når du ankommer, er det ikke sikkert du lærer så veldig mye mer. Det største fordelen ligger, iallefall for min del, i at man blir veldig komfortabel med å snakke engelsk. I tillegg er det en del fagterminologi som man naturlig nok lærer seg, og det har jo en verdi.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig flott, med masse eldre bygninger. Dessverre er akkurat jussbygningen meget stygg. Universitetsområdet har masse tilbud, blant annet flere banker. Dette er ganske greit når du først ankommer, og skal opprette en konto. Byen er relativt stor, og har alt du kunne trenge. Særlig Uptown og North Loop er morsomme nabolag. Byen har et glimrende kollektivsystem, og du kan komme deg hvor du måtte ønske enten med buss eller trikk. Trikken går forøvrig også til flyplassen, og er et alternativ til Uber. Byen, som staten, er flat som en pannekake, noe som kan bli litt kjedelig etter en stund. Ellers er byen relativt fin, særlig om sommeren. Det er varmt, ofte rundt 30 grader, om sommeren, og kaldt, ofte rundt - 30 grader, om vinteren.

Bustad

Anbefaler på det sterkeste å fikse dette før du drar over. De aller fleste av de lokale studentene fikser dette lenge før sommerferien, og det kan fort bli litt stress dersom du leter etter noe når du kommer dit. Anbefaler også at du skaffer deg et rom/seng i et leilighetsbygg. Det er mange av de, og de er ofte bygget for studenter. De er også relativt rene og pene, noe som ikke alltid er tilfelle for rom som leies ut ellers. Ville anbefale å bo i nærheten av universitetsområdet, eller i nærheten av trikkelinjen, eventuelt prøvd å styre unna timer kl 08 om morgenen.

Prismessig er det litt dyrere enn i Bergen. Matvarebutikkene er spredt relativt tynt, iallefall på universitetsområdet, så det er mulig du må gjøre en innsats for å få matvarene i hus.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er relativt godt. Det arrangeres en del aktiviteter med LLM-studentene. I tillegg blir du tildelt en fadder når du starter. Fadderen er en vanlig jusstudent. I tillegg er det en god mengde grupper og lag på skolen, tilsvarende det vi har i Bergen, og jeg anbefaler at du blir med på noe av det. Det er også fullt mulig å være med på aktiviteter arrangert av universitetet som sådan, som har medlemmer fra alle universitetets fakulteter. Dette er også å anbefale, da du møter andre mennesker enn jusstudenter.

2017

Bachelor i kognitiv vitskap - Haust 2017

Bachelor i kognitiv vitskap - Haust 2017

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det passer vel fint å begynne med det jeg syntes var viktigst med hele reisen, og det er det som skjer før en reiser. Valg av fag, papirarbeid, sending av dokumentasjon, venting på dokumentasjon, ambassadebesøk etc. Alt dette kan virke knotete og forvirrende til tider, men det skjer ikke uten hjelp! Personlig hadde jeg en rådgiver her til lands og i USA som hjalp meg med alle type spørsmål jeg eller du skulle ha. Det er ingenting som heter et dumt spørsmål her! Jeg tror rådgiveren min i USA hadde en egen bås med mitt navn på til slutt over alle slags ting jeg bombarderte henne med, så tvil ikke! Det kan være fint å ha en oversikt over hvor man skal begynne og hva en skal foreta seg først, så jeg vil her gi noen tips og erfaringer jeg lærte meg under den formelle søknaden.

Mitt første, og viktigste, tips er å gå i gang med alle oppgaver du har tilgjengelig i begynnelsen. Med dette mener jeg at en starter den formelle søknadsprosessen via UiB sine nettsider så snart en har det klart for seg at man vil reise. Alt etter hva slags program du går på, så vil jeg anbefale og sitte ned med rådgiver for programmet over fagtilbud og studietilbud som inngår i utvekslingen du forestiller deg! Nå er det sånn at en ikke trenger å bekymre seg for dette om programmet ditt har en samarbeidsavtale med et annet universitet, men generelt har du muligheten til å reise hvor du vil! Personlig reiste jeg via en bilateral avtale, og satt meg ned og diskuterte fag som kunne passe inn i programmet her hjemme, noe som bringer meg til neste punkt. Se over emnetilbudet som vertsuniversitetet tilbyr. Personlig var det forvirrende å navigere systemet de hadde i USA, ettersom de opererer med et annet undervisningssystem(de har 'credits' i motsetning til studiepoeng som her). Du må mest sannsynlig sende inn en ønskeliste over fag som må forhåndsgodkjennes med den formelle søknaden, og dette kan ha en liten behandlingstid**. Videre vil jeg generelt bare si at en burde være på tåhev med alle dokumenter som skal sendes og søkes etter. Jo tidligere en får dette på plass, jo tryggere er man på at søknaden blir behandlet på en omstendelig tid og at en har kontroll på sakene rundt seg. Dette viser spesielt viktig med det eventuelle ambassadebesøket en må gjennom i Oslo for å få visum. Her er det ofte køer om sommeren, så jo tidligere man får naglet en avtale og reist jo bedre. Selve behandlingen og sending av pass med visum tok rundt 7 arbeidsdager.

Da jeg var innvilget studieplass med universitetet i Minnesota så fikk jeg en velkomstpakke om du vil, med all mulig praktisk informasjon om ting jeg bør gjøre før jeg reiser(eksempler på dette var å gå gjennom enkelte moduler på nett for å bli kjent med universitetet og deres formelle metoder og studieliv). Dette var en veldig positiv ting å bli sendt, ettersom det bobler nok av spørsmål oppe i hodet om hvordan ting fungerer og hva man skal gjøre, både før og under oppholdet.

Så kort oppsummert: Start tidlig og still spørsmål! Kunnskap er kanskje makt, men i dette tilfellet mest trygget. Det kan virke overveldende tider, men er på ingen måte et problem med det støtteapparatet rundt deg og din egen vilje til å være frempå med papirarbeidet.

**Når en har fått det grønne lyset til å melde seg på fag ved universitetet kan man fort bli sjokkert at nesten alle fag har veldig få plasser eller allerede er fylt opp, men dette er helt normalt og gir ingen grunn til bekymring. Dette vil nok rådgiver også fortelle deg.

Undervisningsformer

Først noen små faktabiter relatert til undervisningssystemet i USA hintet til tidligere. Credits er basert på antall timer brukt i uken på et gitt fag. Personlig hadde jeg totalt 15 credits på et semester, som er ekvivalent til 30 studiepoeng her i Norge, altså et vanlig semester. De 15 kredittene var fordelt på 5 forskjellige fag. Fagene varierte fra å være på 2 credits til 4 credits. Så som et lite eksempel, beskrevet av rådgiveren jeg fikk i USA, om en tar et fag som har 4 credits og det er 2 timer undervisning i uken, så beregner de et antall av 2 timer i uken med selvstudie som anbefaling. Dette er noe man får mer informasjon om etterhvert, men kan være fint å ha for seg når en skal se på emnetilbud og diverse.

I USA har de det en kan kalle en studentfokusert tilnærming til undervisning, kontra til det man har her i Norge der vi har et litt større fokus på foreleser. Med dette betyr det at foreleser vil ha en større forventning av deltakelse fra studenten under forelesninger og i laber. La meg illustrere med et eksempel: Hvert fag en tar vil gjerne være delt opp i flere biter eller poeng som gjør opp en endelig karakter. Inndelingen i typiske fag jeg tok var i innleveringer, opptil 3 eller 4 eksamener, quizer, kapitteltester, hjemmelekser og et inntrykk på underviser i faget(telte veldig lite mot endelig karakter, men var mulig å hente poeng her i tillegg).

Om dette virker overveldende, så frykt ikke. Det er organiseringen av alt arbeid en skal gjøre som er utfordringen, og ikke nødvendigvis innholdet. Eksamener for eksempel hadde en varighet på maks én time og et kvarter, dekket gjerne en liten del av hele pensum og var multiple choice. Dette kan være en forfriskning fra å skulle sitte gjennom en 5 timer lang eksamen her til lands og lira av seg akkumulert kunnskap fra hele pensumboken. Hjemmelekser var gjerne relatert til kapittelet en hadde undervisning i den uken, og quizer var videre en test på stoff i fra boken.

Dette repeterer seg gjerne for alle fag en tar ved universitetet, unntatt små endringer eller preferanser som professoren i faget har. Som i Norge har man laber og forelesninger hver uke. Eneste forskjellen jeg kanskje vil peke til er aktiviteten i klasserommet under en undervisning, delvis ut av man vil gi et godt inntrykk på læreren og at skolemiljøet her generelt oppfordrer til diskusjon i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Som tidligere nevnt kan det være forvirrende å skulle navigere emnetilbudet der borte. Er dette faget åpent hvert semester? har jeg de riktige fagene og forkunnskapene til å melde meg på? Hvor mange credits må jeg ha? Det er her det var en drøm å ha rådgivere som kunne hjelpe meg på veien, finne fag som var skreddersydd mot utdanningen min hjemme og hva jeg hadde lyst til å ta. Med det sagt, selve tilbudet av fag ved universitetet er enormt og fantastisk, der alle slags typer interessante og gøye fag som ellers ikke er ledig hjemme er åpne. Personlig fikk jeg tatt både fag som gikk inn som spesialisering for utdanningen min her hjemme, og interessante fag som frie studiepoeng. Vær obs på å søke innen fakultetet en er tatt inn i når man søker til fag. Ikke nøl om hjelp, og slå deg løs!

Fagleg utbyte og språk

For veien jeg går via UiB var det faglige utbyttet veldig passende for min egen fremtid. Pensum sammen med studieformen gjorde at jeg lærte stoffet i en større grad enn jeg hadde trodd, og jeg har ingen anger for hvilke fag jeg valgte ut ved universitetet. Professorene ved universitetet er engasjerende og har stor lidenskap for litteraturen de arbeider med. Når det gjelder språk så hadde jeg aldri noen problemer. Mine engelskkunnskaper var veldig gode før reise av diverse grunner, og om noe så har de bare blitt bedre. Mot de siste månedene så måtte jeg fortelle at jeg var utlending ettersom aksenten min var nær identisk til lokale amerikanere. Fordi som skulle ha noen problemer med språk så har de en rekke hjelpegrupper og undervisere som kan bidra, både muntlig og skriftlig. Det er en utrolig positiv del av utenlandsopphold at man tilegner seg en større kunnskap og beherskelse av språket for fremtidig bruk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger på kanten av Minneapolis sentrum, og drøyt 15 minutt fra Saint Paul sentrum. De to fremragende byene er nemlig tvillingbyer, en sjelden vare på vår klode. Man kan fra det ene settet av skyskrapere se til de andre, og bylivet sprudler for hver ukedag. Selve universitetsområdet er delt inn i East Bank og West Bank. East Bank er nærmere sentrum, og de to områdene er splittet av Mississippi elven som jeg hadde gleden av å krysse hver dag på vei til forelesning. West Bank er sin egen småby med diverse fakulteter, kollektivtrafikk, restauranter, barer og butikker. Det er ingen hemmelighet hvor stolte amerikanerne er av sine sportslag, og den sportslige patriotismen er spesielt stor for sine lokale skolelag. Hver helg er det ulike kamper i de store arenaene på universitetsområdet, som tilbyr en hel rekke av aktiviteter for de sportsinteresserte. Byens Amerikanske NFL lag, The Minnesota Vikings er en av de største lagene for øyeblikket, og er vert for The Super Bowl i sin nye hjemmestadion Februar 2018. Videre er The Minnesota Wild et solid lag i NHL, og de nyreiste Minnesota Timberwolves en stormakt i NBA den siste sesongen. Det er ingen tvil at det mye som beveger seg av aktiviteter i byen, også for de som er mindre sportsentusiaster. Det kulturelle tilbudet består av en rekke barer, bryggerier, et fargerikt uteliv, underholdning og konserter hver helg som er en opplevelse i seg selv. Videre tilbyr en interesseområder som Minnesota Falls, Lake Minnetonka og Mall of America, det største kjøpesenteret i statene. For de som er interesserte i reise, så er flybilletter utrolig billige, og det er heller ingen mangel på fritid å bruke de på. Personlig hadde jeg gleden av å oppleve Chicago, og kan ikke anbefale det nok.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv på universitetsplassen, kalt University Village. Leien var noe dyr, og vil anbefale de som vil reise om å søke mot private løsninger. Dette kan være knotete ettersom de fleste utleiere vil helst ha leietakere som kan bo ett år, og å skulle navigere Craigslist og diverse nettsider mens du er i Norge kan være vanskelig. Jeg anbefaler University Village for de som ikke har pengeproblemer, og vil ordne noe sikkert via universitet. Jeg bodde på en leilighet delt på 4 stykker, med eget rom, felles stue og kjøkken, og 2 bad. Kvaliteteten var utrolig god, og alt av interesse var en gåavstand unna.

Sosialt miljø

Som med innledningen til oppholdet ved universitetet i Bergen, så kunne det bli småkleint å skulle tilpasse seg en helt ny by og et studentmiljø med få kjente. Universitetet ved Minnesota tilbyr en rekke ukentlig sosiale ordninger fra første dag, og som varer gjennom hele semesteret, for å bli bedre kjent med byen, folkene og universitetet. Som en utadvendt person, så hadde jeg ingen problemer med å sosialisere meg, og hadde fakta talt en lettere tid å bli kjent med lokale amerikanere enn jeg hadde med internasjonale studenter som var i samme sko som det jeg var. Grunnen til dette er delvis hvor mye arbeid en legger inn i å bli kjent og være med på ting, men kanskje mest fordi amerikanerne er utrolig sosiale og pratsomme. Videre er det en overflod av forskjellige studentorganisasjoner og bevegelser på universitetet som ærlig talt gjør det vanskelig ikke bare det å få venner, men kontakter for resten av livet. Til slutt vil jeg si "Reis!". Jeg var kanskje en av de som hadde flere unnskyldninger for å bli hjemme enn å dra, men angrer ikke et sekund, og er en reise jeg kommer til å verdsette resten av mitt liv.

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Vår kontaktperson i USA var svært hjelpsom og gjorde forberedelsesarbeidet lettere. Det var mange skjema som måtte fylles ut, men hadde du spørsmål var det bare å sende en mail så fant hun ut svaret for deg. I tillegg var det litt jobb med vaksinering og visumprosessen - en Oslotur måtte til før visum var i boks.

Undervisningsformer

Vi er ikke nødt til å gå på forelesninger her i og med at vi må følge undervisningsopplegget hjemme. Derfor består hverdagen for det meste kun i klinikkøkter. Vi er selvfølgelig veldig velkomne til å komme i forelesningene.

Vurdering av emnetilbodet

Som tannlegestudent er programmet egentlig helt spikret. Vi kan ikke velge emner/fag selv. Klinikken ved University og Minnesota er en slags allmennklinikk hvor du er den første som møter pasienten og må legge frem all nødvendig og mulig behandling.

Fagleg utbyte og språk

Varierende faglig utbytte når en tenker på det kliniske. Dette avhenger en del av hvilken gruppe du blir plassert i, hvem som er læreren din og selvfølgelig hva pasienten har lyst eller råd til av behandling.

Språket derimot får du trent deg mye på. Du snakker som regel engelsk med de andre utvekslingsstudentene, med medstudenter og med de du bor med!

Universitetsområdet og byen

Campus er STORT, men lett å komme seg rundt på. Området er fint og byene rundt er lett tilgjengelige og fine å oppleve. Det er lett tilgjengelig å leie bil for å komme seg litt lenger ut til andre byer eller til og med til andre stater.

Bustad

Vi var så heldig at University og Minnesota fant bolig til oss. Den ligger på Campus ca 10 min å gå til skolen, nærme butikk, treningssenter og offentlig transport. Det er som en liten leilighet med rom for 4 studenter. Prisen var noe stivere enn vanlig husleie i Norge, men å betale litt mer for å slippe stresset med å finne noe selv syns jeg var ok.

Sosialt miljø

Supert! Studenter her er så åpne og tar godt i mot oss. De hjelper til i klinikken, gir tips til hva å gjøre på fritiden, arrangerer fester og viser deg rundt i byen! De første ukene gikk det meste av tiden til å henge sammen med da andre utvekslingsstudentene, noe som også var veldig gøy! Vi hadde litt lettere dager som tillot oss å ta litt større turer sammen. Veldig gøy å få venner fra flere land i verden enn kun Minnesota også.

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

Høst 2017 - Integrert masterprogram i odontologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Få alle skjemaer, søknader og vaksiner unngjort så snart som mulig etter bekreftelse av skoleplass.
Vi bodde ganske sentralt, men det kostet ca. 26 000 kr å bo der i 3 mnd. Det finnes nok andre fine plasser til rimeligere priser, så jeg ville ha spurt utvekslingskoordinatoren og om beste og rimligste boalternativ utenom campus.
Lag ei list over plasser man har lyst å besøke og ting man vil gjøre mens man er på utveksling.
Pass på å ligge godt an med skolearbeidet og kravene dine her hjemme, i tilfellet man ikke får gjort så mye av det man trenger der borte.
Nyt prosessen!

Undervisningsformer

Siden vi skal ta alle våre eksamener her hjemme, så måtte jeg ikke være med i noen forelesninger der jeg utvekslet, kun drive med klinisk arbeid. Alt (generell kommunikasjon og journalskriving) foregikk på engelsk, men det gikk veldig greit.

Vurdering av emnetilbodet

Det faglige kan forbedres, men det kulturelle og språklige utbyttet er på topp!

Fagleg utbyte og språk

Kanskje ikke det største faglige utbyttet akkurat der jeg var, men stor språklig og kulturell utbytte.

Universitetsområdet og byen

Minnesota er veldig fint, det samme gjelder campuset og byen. Selve universistet er stort, med over 80 000 studenter. Man går aldri tom for plasser å besøke, hverken på skolen, i byen og i staten. Spør man folk, så vil mange gi deg gode tips om plasser man burde besøke under oppholdet, og de skuffet ikke. Det er enkelt og rimelig å leie bil, spesielt hvis man reiser sammen med andre. Ellers har de et godt kollektivt transporttilbud.

Bustad

Vi bodde på campus, i en 4-manns leilighet. Leien var relativt høy, men leiligheten lå ganske sentralt til, med ca 10 minutters gangavstand til alle nødvendige plasser og kollektive tilbud: skole, treningssenter, matbutikker, spiseplasser, tog-, busstasjoner osv. Det var ellers lett å komme seg fra campus og rundt, både i og utenfor byen.

Sosialt miljø

Folk i Minnesota, studenter spesielt, er veldig hyggelige og imøtekommende. De vi ble kjent med var stadig på tilbudsiden - tilbød å kjøre oss rundt, inviterte oss hjem til seg og til ulike eventer som skjedde iløpet av semesteret. Det er eventer planlagt av andre studenter på skolen, mange idrettskamper (i alle mulige idretter), nasjonale høytider og lokale arrangementer. Man har alltid noe å glede seg til for å si det mildt. En annen fordel med å være i USA er at det blir lettere og billigere å reise til andre stater, så det gjorde vi også en del.

2016

Høst 2016 - Bachelor i sammenliknende politikk

Høst 2016 - Bachelor i sammenliknende politikk

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Når du reiser på utveksling til USA er det en del ting ekstra som må ordnes. Det meste av dette går ganske knirkefritt, men krever en del tid og innsats. Begynn med visumsøknad så fort du får brev om at du er tatt inn på universitetet. Disse søknadene koster også en del i ulike saksbehandlingsgebyr.
Helse og helseforsikring er greit å vite om fra starten av. For det første må du kunne dokumentere fire ulike vaksiner. Dette er de samme fire som alle nordmenn har fått i barndommen, så det eneste du trenger å tenke på er å finne datoene for når du fikk disse. Når det kommer til helseforsikring har vi nordmenn en særordning sammenliknet med utvekslingsstudenter fra andre land. Vi kan fritas fra den obligatoriske forsikringen gjennom University of Minnesota, som er på hele $1000. For å fritas må du ha brevet fra HELFO som bekrefter at du er dekket av folketrygden, et brev du skal få automatisk etter at du søker Lånekassen. Når du kommer til USA skal en kopi av dette brevet sammen med personnummer og din amerikanske adresse sendes til forsikringselskapet Equian. De samarbeider med HELFO om dekke helseutgifter, og vil sende deg et kort og et brev som bekrefter at de fungerer som ditt helseforsikringsselskap i USA. Kopier av dette skal til slutt leveres inn til University of Minnesota slik at de fjerner helseforsikring fra regningen din. Dette høres kanskje ut som en lang prosess, men går veldig greit. I tillegg får du også informasjon om dette under orienteringene for utvekslingsstudenter.
Jeg hadde også god erfaring med å dra innom en annen by på vei til Minneapolis. Orienteringer begynner ikke før mot slutten av august, så en tur innom New York eller Chicago (slik jeg gjorde) på veien bør absolutt vurderes.

Undervisningsformer

Det meste av undervisningen foregår på så og si samme måte som i Norge. Noen forelesninger er kanskje litt mindre, og det oppfordres i større grad til deltakelse i mange fag. Likevel er det akkurat som i Norge at noen sitter på første rad og alltid svarer, mens andre sitter stille bakerst i rommet.
Vurderingsformene er mer annerledes. De to største forskjellene er nok at oppmøte/deltakelse teller som en del av karakteren i de fleste fag, og at karakteren din er fordelt på mange ulike oppgaver og/eller eksamener. Det sjelden at en enkelt vurdering teller mer enn 25 % av karakteren, selv for den avsluttende eksamenen. Disse eksamenen er også kortere enn vi er vant med, og inkluderer i større grad kortsvar og flervalgsoppgaver. Dette varier riktignok også veldig fra fag til fag, og står tydelig beskrevet i fagbeskrivelsen man får utdelt i første forelesning.

Vurdering av emnetilbodet

University of Minnesota har generelt et veldig bredt emnetilbud. Jeg gikk på College of Liberal Arts, og kunne velge i masser av fag både nært og langt fra sammenlikende politikk. Flere kurs kan riktignok være fylt opp når utvekslingsstudentene, men om du virkelig vil ta et emne lar dette seg som regel løse med et kjapt besøk hos en rådgiver, som i de fleste tilfeller kan gi deg en kode som gjør at du kan melde deg opp selv om faget er "fullt." Hvis ikke dette går lyktes jeg å komme inn på alle kursene jeg ønsket ved å sette meg opp på venteliste der det var fullt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg må innrømme at jeg var positivt overrasket over det faglige utbyttet jeg sitter igjen med. Ikke at jeg forventet manglende utbytte her, men jeg sitter likevel igjen med flere interessante faglige perspektiver innen samfunnsvitenskapene enn det jeg hadde forventet. Deler av dette kom nok av at jeg valgte fag som jeg vanligvis ikke kunne eller ville tatt i Bergen. Alle mine professorer viste også et sterkt engasjement for faget sitt, enten det var journalistikk, afrikansk historie eller økonomisk geografi.
Språklig sitter jeg igjen med følelsen av å være veldig mye sterkere skriftlig. De aller fleste fag har en eller flere oppgaver gjennom semesteret, som regel på 1000-2000 ord. Dette var for meg veldig god trening, og jeg opplever å ha kommet mye nærmere å bli "flytende" skriftlig i akademisk form. Muntlig er jeg sikkert mye bedre og ikke minst tryggere enn jeg var, men det er likevel vanskeligere å vite. En nyttig erfaring har også vært å innse at man har mye å lære språklig i USA, selv om vi nordmenn føler at vi skriver og snakker relativt flytende.

Universitetsområdet og byen

University of Minnesota sitt campus og byen(e) rett i nærheten er en av de viktigste grunnen til at University of Minnesota er et godt valg for utveksling. Campus er akkurat sånn man forestiller seg at et stort amerikansk universitet ser ut. Store grønne plener og ærverdige bygninger dominerer, og områdene rundt har flust av studentvennlige puber og restauranter. Thirsty Thursday ($7 for øl så lenge et fat eller to varer) på puben Stud and Herbs ble en flott tradisjon og møtepunkt for oss utvekslingsstudenter.

University of Minnesota ligger også i Twin Cities, kallenavnet på de to byene Minneapolis og St. Paul som med årene har vokst sammen. Det meste av universitetet ligger i nærheten av Minneapolis rett ved Mississippi-elva, med en haug av sykkelstier rundt på campus. Byene lag i alle de store amerikanske sportene, og en flunkende ny stadion for Minnesota Vikings som rett og slett er den beste jeg noen gang har besøkt. I tillegg har du en haug av lag på universitetet som spiller i Big Ten-ligaen av college sport. Minneapolis/St. Paul har også et godt kulturtilbud. Vi fikk med oss konserter med alt fra Highasakite til Sum 41 og mange fler på bare et semester. Likevel føles hele bymiljøet mye roligere enn store byer som New York eller Chicago.

Bustad

Bolig gjennom universitet er utvilsomt den enkleste ordningen, spesielt om du bare blir i et semester. Det er generelt vanskelig å finne private løsninger på mindre enn et år eller 10 måneder, og her søknadsprosessen til universitetsbolig kan enkelt ordnes på nettet. Jeg ville likevel vurdert å velge University Village om man går for bolig gjennom universitetet. Da deler du leilighet med 3-4 andre og har mulighet til å lage mat selv. Jeg bodde på dorm, og ble veldig lei av kantinematen du må spise om du bor der. Hvis du synes det er veldig deilig å ikke lage mat kan det jo være deilig, men kvaliteten er såpass middelmådig at man blir veldig lei etter noen måneder. Kvaliteten på dorms er også ganske sliten og gammeldags selv om det fungerer greit. Om man er i Minnesota et helt år ville jeg absolutt vurdert privat, da man nok kan få mer for pengene og høyere kvalitet der.

Sosialt miljø

Vi fikk et veldig godt sosialt miljø blant utvekslingsstudenten. Universitetet gjorde også en god innsats i begynnelsen med arrangere middager og likende slik at vi fikk møtt hverandre. Naturlig nok er det ikke like lett å bli kjent med amerikanere. Likevel er jeg positivt overrasket med tanke på at man ikke forventer å bli så kjent med lokal når man reiser på utveksling. Folk er generelt åpne og pratsomme, og både vi og amerikanerne vi ble kjent med hadde det veldig moro når de var med oss utvekslingsstudentene på noe sosialt. Med alt som skjer i Minneapolis og rundt universitetet er det veldig lett å få et godt sosialt miljø.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2015 - 13.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dersom noen har spørsmål ang. LL.M.-oppholdet mitt eller om det jeg har skrevet i rapporten så er det bare å ta kontakt.

Før man drar på utveksling kan det være lurt å tenke gjennom hva man ønsker å oppnå ved oppholdet. Dersom man ønsker å dra til USA et helt skoleår, som jeg anbefaler siden det tar litt tid å komme inn i ny undervisningsform, språk, kultur og hverdag, kan man like gjerne ta en LL.M. fremfor et helt år som "exchange student". Dette fordi det faglig og arbeidsmessig er tilsvarende like krav for en vanlig utvekslingsstudent og en LL.M. student. Det er derfor ikke noe mer "skummelt" å ta en LL.M.. Mitt inntrykk ved sammenlikning av de som var i Minnesota på exchange og LL.M. er at man også får litt mer integrering på universitetet ved å ta en LL.M., noe som er positivt. I tillegg får man en ekstra mastergrad, muligheten til å bli autorisert advokat i USA, en flott graduation seremoni og man er for alltid alumni ved vertsuniversitetet. Hva gjelder University of Minnesota Law School (UMN Law), er det den skolen i USA som tilbyr LL.M.-avtale med UiB som meg bekjent er best ranket. Det innebærer selvsagt at studentene man går med er flinke og ivrige, både de internasjonale og de amerikanske. Det kan være greit å være både forberedt og innstilt på at UMN Law School krever faglig innsats og motivasjon for å lære og jobbe underveis. Å ta en LL.M.-grad ved UMN Law er intet friår. Jeg brukte mer tid på skolearbeidet ved UMN Law enn i Bergen, men selv om det er mye jobb så får man også igjen for innsatsen, både faglig, språklig og opplevelsesmessig. Som alt annet er arbeidsmengden hva man gjør det til selv. Vi norske hadde tid til å reise rundt i USA og ha en variert hverdag med trening og sosialt liv. Jeg ville helt klart valg en LL.M. ved UMN Law dersom dersom jeg skulle valgt på nytt.

Søknadsprosessen til UMN Law er enkel, og man får god veiledning av både det Juridiske Fakultet og UMN til det praktiske som må gjennomføres i form av motivasjonsbrev, fagvalg, visum etc. Det kan likevel være greit å bemerke seg at det finnes to former for visum når man drar til USA (J1 og F2), så dobbeltsjekk hvilket du har før du legger inn søknad hos den amerikanske ambassaden. Jeg hadde J1 men søkte opprinnelig om F2 uten å vite om forskjellen, noe som innebar litt ekstraarbeid for meg. Det greit å bemerke seg at visum til USA koster noen tusen, og må betales uavhengig av lånekassens utbetalinger. Man må ta med eget bilde til visumsintervjuet. Den amerikanske ambassaden har egne krav til bildets utforming. Jeg tok mitt på JapanPhoto, som hadde erfaring med hvordan bildet skulle være og hvilke mål de godkjenner. Visumet bør man forøvrig søke om det i god tid før avreise (UMN Law har et introduksjonskurs i amerikansk rett som starter i august). Jeg søkte visum i mai og hadde intervju i juni, som var mer enn god nok tid.

Helseforsikringen som står at er obligatorisk for alle studenter ved UMN Law kan man waive når man har HELFO og norsk statsborgerskap. Det tar litt tid å waive skoleforsikringen, men det er ikke vanskelig. Dette er de klar over, og vi fikk den trukket fra skolepengene allerede i august. HELFO hadde for skoleåret 2015/2016 samarbeid med Equian Insurance. Man kan, men det er ikke noe man behøver å ordne før de forteller om helsetilbud under introduksjonskurset i august.

Undervisningsformer

UMN Law tilby to undervisningsformer; "seminars" og "lectures". Forskjellen ligger normalt i antall studenter i faget, krav til delaktighet i timen og evalueringsform, herunder om det er "paper" eller "final exam". Jeg hadde begge deler, og en kombinasjon kan være greit.

Seminarene har få studenter, størrelsesmessig likner det en arbeidsgruppe. Ofte ligger er en del av karakteren i delaktighet i timen, hvor man diskuterer det som skulle leses til timen. Siden karakteren delvis består av delaktighet kreves det god forberedelse i forkant av timen. Min erfaring er at de fleste seminarer har enten flere papers underveis i semesteret eller én stor som må skrives på slutten av semesteret eller i eksamenstiden. I "lectures" kan det være papers også, men det er normalt en final exam på slutten av semesteret uansett. Eksamen er enten på tre, fire eller åtte timer, de to siste i form av en hjemmeeksamen. Som internasjonal student kan man søke om å få ekstra tid på eksamen, noe alle vi norske fikk innvilget på tre- og firetimers eksamen. Man får god informasjon om dette av universitetet.

Basert på hvilke fag jeg fant mest interessant ble det til at jeg hadde flest "lectures". I noen var en del av karakteren deltakelse i timen, i noen betød det heller lite om man sa noe eller ikke, og i noen var det ikke nødvendigvis slik at manglende deltakelse utelukket toppkarakter men at det helt klart kunne trekke opp at man deltok. Dersom man leser det man skal og forbereder seg godt i forkant, er deltakelse ikke et problem. Man deltar gjennom å svare på konkrete spørsmål som stilles av professoren, ved å stille spørsmål selv eller gjenfortelle kort faktum og regelen i en dom som skulle leses til timen. Det er litt uvant i starten, men man kommer inn i denne såkalte "Socratic method", og jeg merket at de fagene man plutselig kan bli spurt spørsmål i eller som krever deltakelse for karakterens del var jeg såpass skjerpet at jeg fikk et bedre læringsutbytte, og kunne og husket utrolig mye mer enn jeg trodde da eksamenstiden startet.

Hva gjelder undervisningen varierer det litt hvor lenge hver time varer. Fagene er på 2, 3 eller 4 credits, som betyr at man har to, tre eller fire klokketimer med undervisning i uken. Hvordan de fordeler timen varierer. Jeg har hatt alt fra undervisning på en klokketime fordelt over tre dager, to klokketimer fordelt over to dager og halvannen time fordelt over to dager. Seminaret jeg valgte møttes to timer en gang i uken. Det er normalt seminarene som kun er på 2 credits, lectures er på 3 eller 4.

Totalt må man i teorien ha minimum 12 credits i semesteret, men dette kan fordeles gjennom hele året og må ikke være 12 credits høst og vår så lenge det blir minimum 24 credits totalt. Jeg hadde 13 på høsten og 11 på våren. Siden jeg skrev masteroppgaven min på våren var det greit å ha litt mindre da, spesielt fordi den må være større enn antall credits man faktisk får for at den kan bli godkjent av UiB som en masteroppgave. Det er også mulig å ta mer enn 12 credits i semesteret dersom man ønsker det, mange gjør dette. Anbefaler å gjøre det på høsten i så fall. Introduksjonskurset er 2 credits man blir ferdig med før høstsemesteret starter, så man har litt ekstra å gå på her fremfor vårsemesteret når man skriver masteren. Samtidig kan det være deilig å ha en roligere høst, slik at man har tid til å komme inn i hverdagen ved UMN Law og i Minneapolis. Det er også mulig å velge fag på andre fakultet enn law school, og likevel få det godkjent som del av LL.M.-graden, dette kan man få mer informasjon om ved å spørre før fagvalg i august.

Hva gjelder masteroppgaven synes jeg vi fikk noe dårlig veiledning fra både UMN Law og UiB angående hvordan vi kunne få den skrevet, og fant ut av det meste på egenhånd. For å få masteroppgaven godkjent av UiB må den i omfang og innhold tilfredsstille kravene UiB har for masteroppgaver skrevet ved fakultetet (står om dette på nettet). En norsk masteroppgave er mer omfattende enn det som kreves av UMN Law for å oppfylle skrivekravet til LL.M. graden, og man må derfor få til en litt spesiell ordning. Før vi dro til USA fikk vi beskjed om at det var mulig å velge et fag med en stor paper som eksamensform, men bare utvide denne for å få den til å oppfylle kravene til masteroppgaven. Det var enklere sagt enn gjort. For det første må man få et seminar som faktisk har én stor paper som vurderingsform, i tillegg kan det være vanskelig å finne en professor som lar én av studentene skrive en større oppgave enn resten av studentene i samme seminar. Løsningen min (som forøvrig funket veldig bra) var å velge faget "Independent Research and Writing" på 3 credits. Her er man er fri til å skrive om akkurat det man vil, tilsvarende som i Norge. Den eneste forutsetningen for å velge faget er at man har en professor som kan veilede deg. Ingen av professorene ved UMN Law har veiledningsplikt. Når man ikke har krav på å få tildelt en veileder så må man ordne det på egenhånd. Jeg spurte en av professorene jeg hadde i et fag på høsten om han kunne veilede meg til masteroppgaven på våren, som jeg fikk positivt svar på. En slik løsning var god på grunn av flere årsaker: 1) man kjenner til rettsområdet man skriver om (i og med at man må skrive om amerikansk rett, enten det er en oppgave kun om amerikansk rett eller det er i sammenlikning med EU-rett eller norsk rett); 2) man kjenner professoren, noe som gjør veiledningen og samarbeidet enklere. Det er også lettere å få positiv respons når man spør egen professor om å få veiledning, de har et nærere forhold til studentene ved UMN Law enn vi er vant til i Norge; 3) det er enklere å finne en problemstilling å skrive om og man kan få inspirasjon til tema man ønsker å studere nærmere gjennom å ha faget på høsten. Jeg anbefaler derfor at man tenker seg godt gjennom når man velger fag til høsten, så man kan bruke dette i en masteroppgave. Ettersom de amerikanske jusstudentene også har et skrivekrav til sin grad, er "Independent Research and Writing" et populært valgemne, og det kan være smart å spørre professoren sin tidlig i semesteret. De har begrenset kapasitet og ingen plikt til å svare ja på henvendelsen, så det er lurt å være såpass tidlig ute at de ikke har sagt ja til andre før man rekker å spørre. Dette er ikke veldig problematisk, og man kan kontakte Khary Hornsby som er ansvarlig for LL.M. programmet allerede i august om hvordan man bør tilnærme seg professorene dersom man er usikker. Når det er sagt, så sendte jeg min professor en e-post hvor jeg forklarte situasjonen, hva som krevde av meg for å tilfredsstille en norsk master og om jeg kunne få veiledning gjennom "Independent Resarch and Writing" og fikk positivt svar. Akkurat hva man skriver om og det formelle fagvalget til vårsemesteret kommer senere og må absolutt ikke være på plass før man spør, det viktigste er å få en professor med på å veilede deg. En annen ting jeg har tenkt på ifh. å skrive masteroppgave i utlandet, er at en masteroppgave er ulikt noe annet enn det man har gjort gjennom de fire første årene av jusstudiet. Skulle jeg gjort dette om igjen, så ville jeg kontaktet noen på fakultetet og hørt om det er mulig å være med på master workshop på våren, før man reiser ut. Jeg antar man er litt mer forberedt på å skrive en stor oppgave etter en slik workshop. Det betyr ikke at det er vanskelig eller umulig å skrive oppgaven uten en slik workshop, spesielt ikke med en god veileder, men det kan være verdt å undersøke mulighetene nærmere. Når man må oppfylle de samme kravene som i Norge, så burde det etter min mening være et workshop-tilbud også for jusstudenter som skal ta en LL.M.-grad.

Vurdering av emnetilbodet

UMN Law har utrolig mange spennende valgfag innenfor flere rettsområder, og jeg tror det tilbys noe for enhver smak. Det er ikke vanskelig å finne fag for å fylle opp minimmskravet til antall credits. Noen fag tilbys både høst og vår, som kan være greit å sjekke ut før man bestemmer hvilke fag man vil ha. Min erfaring er at det som står på UMN Law sin nettside om tilbudte fag stemmer. De fagene man søker forhåndsgodkjenning om på våren i Norge er ikke nødvendigvis de fagene man velger ettersom man ikke faktisk velger før man kommer til USA. Under "Introduction to American Law" i august får man en liten smakebit på flere av fagene, professorene og god informasjon om hvordan man velger fag. Man får god hjelp til å velge fag, så det er ganske enkelt. Det er selvsagt greit å ha en liten formening i forkant, men det er ikke nødvendig å ha bestemt seg før man faktisk er i USA. Det går også raskt å få forhåndsgodkjenning over e-post fra fakultetet her hjemme. Til høsten har de amerikanske studentene allerede fått førstevalget på fag, men ettersom de har veldig mange fag å velge mellom så er det ikke bare "restplass" igjen og min erfaring var at de aller fleste fikk det de ønsket. Til våren velger man, og stiller likt som, de amerikanske studentene.

Før man velger fag ville jeg tenkt på fire ting: 1) vil jeg ha muligheten til å ta the NY bar exam, 2) vil jeg ha en spesialisering, 3) hva vil jeg skrive masteroppgave om, 4) hvordan blir arbeidsmengden (papers v. eksamen) best fordelt gjennom semesteret.

1) Det er enkelte fag man MÅ ha tatt for å kunne melde seg opp til NY bar exam. Såvidt jeg vet er det kun NY som godkjenner en internasjonal grad + en LL.M. grad ved et amerikansk universitet som tilstrekkelig for å kvalifiseres for å ta bar exam og dermed kunne jobbe som autorisert advokat i delstaten New York. Man får også da muligheten til å bli autorisert i flere amerikanske stater senere, og kan være smart for de som ønsker denne kompetansen. Listen over fagene kan man enten finne på google eller ved å kontakte Khary Hornsby.

2) Det er mulig å få spesialisering innen ulike rettsområder (se UMN Law sine fagvalg), enten innenfor ett eller flere. For å få spesialiseringen er det et minimumskrav til antall credits samt enkelte fag man MÅ ha hatt innenfor det valgte spesialiseringsområdet. Denne listen kan man finne enten gjennom å google eller lete seg frem på UMN Law sin hjemmeside eller ved å spørre Khary Hornsby.

3) Henviser til det jeg skrev angående masteroppgaven og hvordan man finner professor.

4) Jeg hadde hovedvekt av "lectures" men likevel ett fag begge semestrene hvor jeg skrev papers løpende gjennom semesteret fremfor å ha avsluttende eksamen. Det gir etter min erfaring en jevnere arbeidsmengde, og man unngår å ha mange eksamener med korte mellomrom. Det er kort tid mellom siste undervisningstime og eksamenstiden, og det er da deilig å nærmest være ferdig med et fag før eksamenene starter.

Det kan forøvrig være positivt å velge et 1L fag på høstsemesteret (man får informasjon om dette når man ankommer i august og de hjelper med fagvalg). Dette fordi man da tar fag med studenter som er helt nye på law school, som jeg antar er litt mer kontaktsøkende enn de som går 2L og 3L, henholdvis andre og tredje år på law school, hvor hverdagen og vennegjenger er litt mer etablert. Jeg hadde ingen 1L fag og dersom man er ekstra kontaktsøkende selv, er det ikke noe problem å finne venner i timen. Man har også fag med internasjonale, som man blir godt kjent med i august uansett.

Fagleg utbyte og språk

Hvor utfordrende det er å studere juss i USA avhenger naturligvis av hvilket nivå man er på i engelsk forut for oppholdet. Jo bedre man er, desto enklere og raskere kommer man inn i å lese, skrive og snakke engelsk. Det er noe helt annet å studere juss på et høyt nivå enn å holde en vanlig samtale. Når det er sagt, er det mange av de andre internasjonale som ikke er på et veldig høyt nivå, så man er absolutt ikke alene om å finne studiet utfordrede ikke bare fra et faglig men også språklig perspektiv. En ting jeg bemerket meg var at vi fra Norge var bedre i engelsk enn vi trodde, og at vi raskt før man kom inn i språket, det er en bratt læringskurve. Selv om det kan virke utfordrende og vanskelig, så er det greit å huske på at det var mange begrep man måtte lære seg også da man startet på jusstudiet ved UiB og at også amerikanerne ikke kan all terminologi selv om de har engelsk som morsmål, dette er noe som må læres underveis for alle. Det kan ta litt tid, men det kommer seg etterhvert. Det er også en tilvenningssak som går seg til underveis.

Hva gjelder både juridisk engelsk og dagligtale følte jeg at jeg fikk ekstremt godt utbytte av å være et helt år, og merket god forskjell i flyten både når jeg snakket, skrev og leste engelsk fra høstsemesteret frem til graduation i mai. Man lærer mye frem til jul, men det er etter min erfaring virkelig på våren det setter seg. Det er da man får språket mer inn, og det tror jeg man tjener mye på i det lange løpet, spesielt dersom man får en jobb der deler eller mye av arbeidet er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Minneapolis, som er en millionby. Det er en stor, amerikansk by som har mye å by på både kulturelt, sportslig og matmessig. Minneapolis ligger veldig nærme St. Paul, en annen stor by i Minnesota, som sammen kalles "the Twin Cities". Samlet sett er det mye å finne på, og det er langt mer å gjøre enn det som tilbys på universitetsområdet. Minneapolis har flere bydeler, mine favoritter var helt klart "Uptown" og "Northeast", som er langt koseligere og har mer aktiviteter enn downtown, som igjen er mer corporate og har mest liv i business hours enn på kvelden. Det er i tillegg flere store innsjøer i byen, her kan man bade, leie paddleboard, båt osv. Minneapolis er en veldig aktiv og grønn by, som er tilrettelagt for mye uteaktiviteter som for eksempel jogging, sykling og ballspill. Så det er mye moro å finne på! Det kan også nevnes at Mall of America ligger rett utenfor Minneapolis.

På universitetsområdet er det både "undergraduate school" og "graduate school", dvs. at det er både unge bachelorstudenter og eldre masterstudenter på ett og samme campus. Det er flere tilbud på campus, som for eksempel et stort og nytt treningssenter (hvor man får gratis inngang, betaler kun $50 i semesteret dersom man ønsker å gå på gruppetimer i tillegg til egentrening - disse timene er jevnt over veldig bra), det er kafeer, restauranter, matbutikk, bowling og kino i nærheten. I tillegg er det legesenter på campus. Campus er stort, og de har en "campus connector" som man kan ta gratis rundt på campus dersom man ikke gidder å gå. Denne går ofte, til og med i helgene.

Det er relativt enkelt å kommet seg rundt i Minneapolis. De har en "light rail" som minner om bybanen i Bergen som går gjennom campus til downtown Minneapolis og downtown St. Paul. Denne går i tillegg til Mall of America og flyplassen. I tillegg er det gode bussforbindelser, så det er absolutt enkelt å komme seg rundt uten å kjøpe bil. Über er også tillatt i USA, så man kommer seg raskt rundt for noen dollar dersom man ikke gidder å ta buss eller light rail. Det er også mulig å gå flere steder, avstandene er faktisk ikke så store når man blir litt kjent. Blir man kjent med amerikanere, så har de aller fleste bil og de pleier å synes det er veldig greit å hjelpe til med å kjøre hvis man spør pent. Det er også veldig flatt i Minneapolis, så har man en sykkel eller leier bysykler kommer man seg rundt ganske raskt.

En annen ting som kan bemerkes med Minneapolis, er at det ligger nokså midt i landet. Det er derfor korte flyturer både til vestkysten og østkysten av USA. Vi dro bl.a. til San Fransisco, Chicago, samt en roadtrip i sørstatene. Flybillettene er heller ikke veldig dyre så lenge man er litt fleksibel og planlegger i forveien. Det er utrolig mange flyselskap som flyr fra Minneapolis, som er en såkalt "airport hub".

Klimamessig er Minneapolis ganske annerledes enn Norge. Sommeren er varm med høy luftfuktighet og varer mye lenger enn den norske sommeren. Det var varmt og godt til langt ut i oktober. Mot november ble det fort ganske kjølig, men absolutt ikke ille. Den kaldeste tiden er i desember, men drar man hjem på juleferie slipper man lett unna. Det er kaldt når vårsemesteret starter, og var flere dager med -30 grader celsius. Har man gode vintersko, ulltøy, votter, lue og en varm jakke så klarer man seg godt. Det er ikke mange dager som er så kalde, men man må være forberedt på en del minus på vinteren. Våren er også veldig fin, det blir fort varmt. Jevnt over regner det lite i Minneapolis, men mest regn kom i slutten av mars og starten av april. Fra midten av april og utover var det norsk sommervær. Været svinger jo, men det er etter min mening langt bedre og mer overkommelig enn klimaet i Bergen.

Bustad

Jeg bodde ca. 10-15 min gange fra law school (Floco Fusion på University Avenue SE). Bygget var fra 2013, så det var nytt og i utrolig godt stand. Det var i tillegg bemannet lobby, noe alle tilsvarende leilighetskompleks har. Her delte jeg leilighet med tre amerikanske jenter, hvorav vi var to på hvert soverom. Jeg hadde utrolig flaks med jentene jeg bodde med, som var veldig hyggelig og inkluderende. Husleien (inkl. strøm, tv, internett) ble på rundt $560 i måneden. For rundt $100-200 kan man finne enerom i et tilsvarende boligkompleks, som jeg egentlig vil anbefale. For enda litt mer får man studioleilighet, da slipper man unna roommates. Det gikk veldig greit for meg å dele rom, så det er absolutt overkommelig, men man må ha litt flaks. Er man ikke mye hjemme, som man gjerne ikke er på utveksling, så er det mindre viktig å ha enerom. Så det kommer jo an på hva slags hverdag man ønsker og hvor mye privatliv man trenger. Inkludert i leien min var også medlemskap på Corepower Yoga, som var et utrolig bra yogasenter. Får man tak i enerom hos Floco Fusion og liker yoga, får man fort pengene igjen siden Corepower Yoga er et dyrt treningssenter å være medlem av. Ulempen ved å bo her og i de andre leilighetskompleksene nærme hovedcampus er at det er mange undergraduate students som bor der, dvs. at det kan være en del fester og litt bråk i helgene. Dersom man ønsker å bo nærmere skolen, være nærmere graduate students og ha en litt mer garantert rolig tilværelse anbefaler jeg å sjekke ut 7West, Grand Marcs og SevenCorners, hvor førstnevnte har veldig fine leiligheter og fellesarealer. Alle disse ligger på andre siden av gaten for law school og er normalt ikke bebodd av undergraduate students. De er litt dyrere tror jeg, men det kan være vel verdt de ekstra pengene det koster. I tillegg er man så nærme skolen at man kan lage middag hjemme, man er nærmere lightrailen og det er enklere å komme seg rundt enn om man bor nærmere main campus som jeg gjorde. Et lite googlesøk på leiligheter i Dinkytown og Stadium Village gir god oversikt over hvor man kan bo dersom man er interessert å bo på nærme main campus, men likevel ikke langt unna law school. Jeg søkte "umn uloop housing" på google, og fant en nettside der studenter ved universitetet søker ekstra romkamerater eller ønsker å fremleie sin leilighet pga utveksling e.l. Ellers er det fint å bo i Uptown, Downtown eller Northeast. Ved å bo her får man lengre skolevei og lengre vei til treningssenteret, men man er til gjengeld mye nærmere andre aktiviteter. På høst/vår er det ikke langt eller problematisk å sykle her, og på vinteren kan man jo ta buss eller lightrail. Jeg anbefaler ikke å bo mot St. Paul. Det er noen områder der som mindre trygge - tror det gjelder nabolagene nærme lightrail og Hamline University, i tillegg er min erfaring at de finere områdene i St. Paul krever at man har bil pga dårlig tilbud på offentlig transport utover lightrail, i tillegg til er det jo ganske langt unna campus. Hvis man først skal bo lengre enn gangavstand fra law school ville jeg valgt de områdene jeg nevnte i Minneapolis.

Det er vanlig at man i USA skriver en leieavtale som varer i 12 måneder, fra august-august el. september-september, men det er mulighet for å fremleie på sommeren for å unngå å betale leie for tiden man ikke er der. Jeg bodde med amerikanere, så jeg fikk fremleid til en av deres venninner for sommeren. Hvis man ønsker å bli igjen sommeren etter man er ferdig med LL.M.'en, f.eks. ved å jobbe (dette kan man få hjelp av Khary Hornsby og skolen til å ordne), så er det jo bare en fordel å ha leiligheten gjennom året. Jeg fikk min i slutten av august og måtte bo noen uker på midlertidig campusbolig, men det var ganske sosialt og hyggelig og ikke noe jeg ville vært foruten. Mange av de internasjonale bor her, så det gjør det lettere å bli kjent og finne på ting helt i starten. Man får beskjed om når og hvordan man kan søke om midlertidig campusbolig. Det er ikke lov å bo her gjennom hele året, da det er forbeholdt undergraduate students. Det er like greit for man vil ikke bo der hele året uansett.

Jeg måtte betale depositum og en måneds husleie før jeg ankom USA. Dette var litt vanskelig siden Floco Fusion ikke hadde tilrettelagt for internasjonal betaling. Jeg var heldig som hadde en venninne som var på utveksling i USA og kunne hjelpe meg med å få betalt fra en amerikansk konto. Det jeg har skjønt nå er at amerikanere er ganske fleksible og behjelpelige, så jeg vil tro flere leilighetskompleks godtar at man signerer kontrakt og betaler når man ankommer USA eller på andre måter tilrettelegger for betaling. Det bare å forklare situasjonen, være ydmyk og spørre, de fleste er ganske hyggelige og behjelpelige. Det tok kort tid å få amerikansk konto og var enkelt å sette inn penger på denne for å betale husleie. Dersom man ikke ønsker å overføre fra norsk bank til amerikansk bank (som tar tid og koster i gebyrer) kan man ta ut cash fra norsk kort i minibanken og sette det direkte inn på den amerikanske kontoen.

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med de andre internasjonale, og man får godt samhold blant de internasjonale, spesielt europeerne. I tillegg får man en mentor fra law school som man kan møte, bli kjent med, spørre om råd etc. Hvor god kontakt man får med mentoren sin er litt tilfeldig, men mye ligger i egeninnsats til kontakt også. Hva gjelder de amerikanske studentene er det lett å komme i kontakt med de aller fleste men litt vanskeligere å faktisk bli venn med dem da de allerede har et nettverk på skolen eller i byen. For å bli bedre kjent krever det egeninnsats og at man går litt utenfor komfortsonen for å ta kontakt, men de aller fleste er veldig positive og hyggelige, spesielt når man er flink i engelsk (som nordmenn er), så det er ikke veldig vanskelig å bli kjent med folk hvis man gjør noe for det selv. Jeg ble kjent med flere amerikanere på skolen, men raskest kjent med "transfer students", dvs studenter som har gått første året et annet sted enn på UMN Law da de er langt mer kontaktsøkende enn de som allerede har studert ved UMN Law ett eller to år. Men som nevnt tidligere, det kan være lurt å velge fag med førsteårsstudenter på høsten for det sosiale. I tillegg er det grupper man kan melde seg inn i, enten på law school eller universitetet. Jeg gjorde ikke det fordi jeg følte jeg hadde en god gruppe mennesker rundt meg både fra skolen, blant de i LL.M. programmet og jentene jeg bodde med, men det er absolutt en arena for å skape et sosialt nettverk. Det er i tillegg mye man kan bli med på på UMN og i Minneapolis dersom man ønsker et nettverk utenfor law school også. For eksempel i form av frivillige organisasjoner, idrett, trening etc., det er bare å sjekke det ut gjennom nettet eller spørre de som er ansvarlig for internasjonale studenter på law school. På vårsemesteret setter law school også opp en revy de kaller T.O.R.T.. De som ble med på denne fikk god kontakt med de amerikanske jusstudentene da det er mye sosialt i forbindelse med treninger, fester osv. Jeg trodde man måtte ha litt talent for å bli med, men det er absolutt ikke et krav. Hadde jeg vært klar over at man ikke trengte noen særlig ferdigheter innen sang eller dans hadde jeg slengt meg på, for de jeg kjente som valgte å bli med på dette storkoste seg! Det er mye gruppedans og man trenger ikke ha en stor rolle, i tillegg trenger de flere som ikke er med på scenen også. De har også et band, men da må man faktisk kunne spille et instrument. Anbefaler å prøve T.O.R.T., og ønsker man ikke være på scenen kan man ta kontakt med styret og få andre oppgaver for å hjelpe til og bli en del av fellesskapet. De er positive til deltakelse fra de internasjonale studentene.

Jeg har vært veldig fornøyd med valg av både universitet og by, og storkoste meg i Minneapolis og på UMN Law. Jeg anbefaler absolutt å reise på utveksling hit. Flere av de jeg ble kjent med har jeg hatt god kontakt med etter at jeg kom tilbake til Norge, og jeg har stor tro på at de vennskapene jeg har skapt kan vare. Fordelen med å dra til Minneapolis fremfor andre universitet i USA er at universitetet ligger i en stor by hvor det skjer mye, fremfor å ligge et sted som er bygget opp rundt universitetet, hvor tilbudene utenfor skolen gjerne er færre.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2015 - 13.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

1. Nominasjonsprosess:
Så snart man har fått nominasjon fra UiB krever University of Minnesota (UMN) at du skriver et motivasjonsbrev som begrunner hvorfor du ønsker å studere ved UMN. I tillegg må man fremlegge vitnemål på engelsk, CV, og vise dokumentasjon på at man har tilstrekkelige midler til å betale for utvekslingsoppholdet. Sistnevnte kan gjøres ved å søke om "Preliminary Statement of Support" fra Lånekassen. Lånekassen er kjent med at mange utenlanske utdanningsinstitusjoner krever dette og har en egen søkefunksjon for å få dokumentet tilsendt. Fordi skolepengene og den sum UMN beregner at det vil koste å bo i Minnesota i 9 måneder er høyere enn beløpet som innvilges av Lånekassen måtte jeg i tillegg få utskrift fra banken med bekreftelse av hvor mye jeg hadde til rådighet. Så lenge denne summen er over eller lik det UMN har beregnet skoleåret vil koste er alt i orden. Skolepenger for 2015-16 var $54,400.00, men studenter fra UiB fikk stipend på $ 29,500.00 fra UMN og vi betalte derfor $23,900.00

2. Visumsøknad:
Etter at man har sendt inn dokumentasjon til UMN og fått bekreftelse på at man er kommet inn må man søke om visum. Før dette kan gjøres sender UMN et skjema som heter DS-2019 man må fylle ut. Deretter sendes det til immigransjonsmyndighetene i USA og UMN sender da godkjent DS-2019 så man kan søke om visum. DS-2019 er tilknyttet visumtype J1 som er for utvekslingsstudenter. For å søke om visum går man inn på https://ceac.state.gov/genniv/ og fyller ut et elektronisk DS-160 skjema. Så snart det er utfylt må man søke om time for visumintervju ved den Amerikanske ambassade i Oslo. Det kan være lurt å planlegge det så man har ca. 2 uker etter visumintervju til utreisedato, da det kan ta noe tid å få visumet. Det gikk ganske raskt for alle som reise samme år som meg, men tok litt lang tid å få dokumentasjon og DS-2019 fra UMN. Det er noe stressende å vente, men det er bare å søke så snart man har mottatt dokumentasjon og få et tidligst mulig visumintervju. I tillegg til visumavgift på $160 må man også betale en SEVIS- avgift på $180, som er en avgift for å kunne studere i USA. Selve visumintervjuet tok ikke mer enn 5 minutt, men det er lang ventetid utenfor ambassaden, så jeg anbefaler å beregne god tid.

3. HELFO & Forsikring:
Før man reiser bør man gå inn på helfo.no og søke om bekreftelse på "Medical Coverage". I tillegg kan man søke om forsikringsbevis fra Equian som er Helsedirektoratets samarbeidspartner i USA. Dette vil jeg anbefale på det sterkeste, da Equian vil betale for dine medisinske utgifter i USA og få refundert beløpet fra Helfo i stedet for at du selv må betale og søke om refusjon fra Helfo. Dette beskrives i detalj på https://helsenorge.no/bo-i-utlandet og https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/medlemskap-i-equian-for-arbeidstakere-og-studenter-i-usa. Så snart jeg ankom USA kunne jeg bestille forsikringsbevis fra Equian og fikk det tilsendt min første registrerte adresse i USA.

I USA og ved UMN er det obligatorisk for alle studenter å kjøpe universitetets "Health Insurance". Norske studenter kan imidlertid få dispensasjon og må søke om det. Denne prosessen var noe kronglete fordi det var noen endringer for hvor man skulle sende skjemaet. Skjemaet finnes elektronisk: https://shb.umn.edu/students-and-scholars/shbp-waiver. Denne må fylles ut, og deretter sendes både skjemaet, kopi av Helfo-bekreftelsen og kopi av Equian-kortet til Joyce Meyer ved Equian på mail jmeier@us-hsi.com. Hun vil da utstede et dokument som bekrefter forsikringsstatus og deretter sender man all dokumentasjon til umshbo@umn.edu.

I tillegg til helseforsikring bør man ha forsikring for studenter i utlandet. Jeg benyttett meg av ANSA sin studentforsikring gjennom AIG og var fornøyd med det. Da tilknyttes man også ANSA Minnesota og kan delta på arrangement om man ønsker det.

4. Ankomst Minnesota:
Da jeg ankom Minnesota bodde jeg i tre uker på campus i Middlebrook Hall. Dette er en innkvarteringsløsning fra UMN de første ukene fordi studentboliger normalt blir tilgjengelige 1. september i USA fordi det som regel er semesterstart. Fordi UMN Law har et innføringskurs for alle LL.M.-studenter tre uker før semesterstart bodde jeg og mange andre utvekslingsstudenter her i starten. Her er det ikke tilgang til kjøleskap ell., så vi hadde med oss knekkebrød og pålegg som tålte litt varme så vi kunne spise frokost. Det er et felleskjøkken i første etasje, men det var som regel opptatt og man trengte nøkkel for å få tilgang. Ved ankomst var det et obligatorisk innføringskurs for internasjonale studenter ved ISSS. Dette inneholdt også innsjekk, og vi måtte fremvise visa, pass og kopi av immigransjonspapirer. Kopier kan man ta ved Wilson Library.

5. Bank:
I Blegen Hall har US Bank en studentfilial og her gikk jeg og de andre norske for å sette opp bankkonto. Det gikk veldig fint og alt man trengte var å ha med pass og et innskudd på $25. Vi fikk god hjelp og de var veldig hyggelige. Her kan man også bestille sjekkhefte for å betale husleie. også TCF Bank har filial på campus, så man kan velge hva man vil ha, men det er nok ikke så stor forskjell på studentkontoene.

6. Skolepenger:
Skolepengene betales en gang i halvåret. Forfall er ikke før litt ut i semesteret, så man har ganske god tid på seg. Det er derfor også mulig å følge litt med på valutakursen. Akkurat i 2015-16 ble dollaren bare dyrere og dyrere, så skolepengene ble mer enn vi hadde regnet med. Det var veldig lett å betale skolepengene, og jeg gjorde det via en tjeneste UMN hadde satt opp for utenlandsoverføring. Man laget en bruker og overførte skolepengebeløpet i NOK til en norsk konto som videresendte pengene. Dette gikk veldig fint og man fikk melding når beløpet var innbetalt.

Undervisningsformer

Ved University of Minnesota Law School følger kursene i all hovedsak den såkalte "Socratic Method", som betyr at professoren vil drive utspørring av studentene i undervisningen. Det er derfor svært viktig å være godt forberedt til alle forelesninger og timer. Dette får man etter hvert trening i, og alle studentene tilpasset seg dette. Dette får man også høre mer om ved ankomst.

De tre første ukene har man et kurs med alle de andre LL.M- og utvekslingsstudentene som heter Introduction to American Law. Her får man bli kjent med hverandre og universitetet før alle de amerikanske studentene kommer tilbake etter sommerferie. Det var et veldig nyttig kurs med mye generell informasjon om studiestedet, studieteknikk, amerikansk historie og rettshistorie, samt enkeltfag. Vi gikk gjennom introduksjon til Contract Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Intellectual Property (IP) Law, Civil Procedure og Environmental Law. I tillegg får man tildelt et gruppeprosjekt som skal presenteres de siste dagene av kurset og som skal utgjøre ca. 20% av karakteren i faget. Til kurset må man kjøpe en bok til ca $200. En kan merke seg at alle skolebæker i USA er svært dyre. Dette er en introduksjonsbok med informasjon om mange emner man kan bruke som oppslagsverk senere. Etter hvert i kurset blir det en del lesing, og det er ment som en forberedelse til all lesingen som kreves i løpet av høstsemesteret. Den siste dagen var det eksamen i form av en lengre avkrysningsprøve.

Hvert semester består av minimum 12 credits og man må ha 24 credits til sammen for å oppfylle LL.M.-kravet. Det kan være noe vanskelig å velge fag, da tilbudet er veldig stort. Introduksjonskurset er 2 credits, så høstsemesteret behøver man bare 10 credits i løpet av semesteret for å oppfylle kravene. De amerikanske studentene velger fag på vårsemesteret og derfor kan noen fag være fulle når LL.M-studenene skal velge. Dette endret seg imidlertid etter noen uker fordi de amerikanske studentene hadde meldt seg på flere fag enn de egentlig trengte og derfor ble det flere ledige plasser. Det kan være lurt å tenke gjennom hvilke fag man vil ha allerede før man reiser og forsøke å legge opp en timeplan med fag som ikke overlapper.

Det finnes to ulike typer fag ved UMN. Først og fremst er det mange "classes" som er mer som en tradisjonell forelesning med mange elever. Disse er normalt på 3-4 credits og det forventes at man alltid har lest materialet til timen samt at man deltar i timen. Denne typen fag har vanligvis en skriftlig eksamen ved slutten av semesteret. Alle mine eksamener var "open book", slik at tradisjonell pugging ikke var nødvendig.

I tillegg kan man velge å ta "seminars" som er mindre studentgrupper der man går mer i dybden på et spesielt rettsområde. Her er det vanligere å skrive en lengre oppgave. Dette kan brukes som grunnlag for masteroppgave dersom oppgaven er av stort nok omfang og professoren godkjenner det.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved UMN er stort, og man kan velge fritt selv om man ønsker å fordype seg i et rettsområde eller å kombinere ulike fagtyper. Personlig valgte jeg en god del ulike fag for å forsøke å finne ut hva jeg kunne trives med. De to andre norske utvekslingsstudentene valgte mindre spredte fag enn jeg, med fordypning innenfor et fagområde.

Fagoversikt kan man finne her: https://www.law.umn.edu/academics/course-guide/alphabetical-list. Jeg vil anbefale å gå grundig gjennom denne en god stund før avreise for å finne ut hvilke fag man synes er interessante. I tillegg kan det være lurt allerede før man velger fag på høstsemesteret å tenke gjennom hva man kunne tenke seg å skrive masteroppgave om. Her var vi norske som dro for første gang litt uforberedt og derfor ble det, i hvert fall for meg, veldig vanskelig å velge emne for masteroppgave. Jeg vil i aller høyeste grad anbefale at man skriver på vårsemesteret innenfor et fag man hadde på hørstsemersteret - da gjerne for den professoren man hadde da. Men man skal merke seg at ikke alle professorer ønsker å ta på seg ansvar for å følge opp en masteroppgave og det er opp til deg selv å finne en som kan veilede deg. Dette hadde jeg noen problemer med, men jeg fant etter hvert veileder og emne.

Mine fag var ved høstsemesteret: Introduction to American Law (2 credits), Antitrust Law (3 credits), Great Cases (3 credits), Pretrial Skills (2 credits) og International Human Rights Law (3 credits). Dermed endte jeg opp med 13 credits på høstsemesteret og behøvde kun 11 på våren. Da tok jeg følgende emner: International Environmental Law (2 credits), Trademark Law (3 credits), Corporations (3 credits) og Independent Research and Writing (3 credits). Sistnevnte emne ble brukt som grunnlag for masteroppgave. Her måtte man fylle ut eget skjema med beskrivelse av emne og få veiledende professor til å godkjenne et prosjekt tilsvarende 3 credits. Det er verdt å merke seg at det semesteret man velger å skrive masteroppgave godkjennes denne kun med 3 credits, og man må altså ta 9 credits med fag samtidig.

Det er også slik at ikke alle fag er tilgjengelige for LL.M.-studenter. Særlig gjelder dette fag for 1L (førsteårsstudenter), fordi disse har begrenset kapasitet og UMN prioriterer de nykomne amerikanske studentene fordi dette er obligatoriske fag for dem. Mange LL.M.-studenter som ønsker å bli sertifisert i USA og ta Bar Exam ønsker disse fagene og det året vi fikk ble det derfor opprettett en egen LL.M-gruppe for Contract Law, som er et førsteårsfag. Ellers var det ikke andre førsteårsfag man kunne velge. En annen hindring kan ligge i at noen fag krever at man tidligere har hatt et annet fag - såkalte prerequisites. Dette er som regel fordi faget er bygger på et tidligere fag eller er en fordypning innenfor fagfeltet. En bør derfor være oppmerksom på om det er noen prerequisites for faget man ønsker å ta.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har utvilsomt hatt stort faglig utbytte ved å ta LL.M. ved UMN Law. Med 4-5 fag parallellt i semesteret er det mye å gjøre og til tider svært mye lesing og forberedelse. Fordi professorerene alltid krever at du er forberedt og deltar i timene vil man være ekstra skjerpet og sørge for lese materialet til timen godt. Denne undervisningformen gjør også at man får benyttet engelsken mye og øvd seg på å akademisk engelsk. En lærer seg fort fagtermer og juridisk engelsk. Det har også vært svært nyttig å sette seg inn i et helt annet rettssystem med en til tider svært annerledes oppbygning og tenkemåte.

I tillegg til det faglige, har jeg hatt stor glede av å kunne bli kjent med mennesker fra hele verden og bruke engelsk som primærspråk i kontakt med både studenter og professorer. Etter hvert som man lærer kjenner man at man blir tryggere både på språket og det juridiske.

Universitetsområdet og byen

Minnesota er en flott by, og universitetsområdet er veldig stort. UMN Law School hører til på West Bank, mens hovedcampus er på andre siden av Mississippi River, og kalles East Bank. Selv bodde jeg ca. 15 min å gå fra Law School, i et område som heter Marcy Holmes. Herfra var det lett å komme seg til resten av campus og man kunne stort sett gå til alt. På kveldstid ble vi anbefalt ikke å gå alene, men ellers var det ikke et problem. Det var også lett å komme seg til treningssenteret på campus, som er veldig fint. Det er ganske nytt og i flere etasjer. Medlemsskap er gratis for LL.M.-studenter, men man kan betale $50 i semesteret dersom man ønsker å ta saltimer i tillegg. Fra treningssenteret kan man ta Light Rail (bybane) over til Law School, noe som er en stor fordel, særlig om vinteren!

Minneapolis og campus har mange aktivitetstilbud og det er alltid noe å finne på. Mississippi river renner gjennom byen og her er det flott å ta seg en tur eller jogge om man ønsker det. På hovedcampus kan man dra til Coffman Memorial Union, som er studentbygget hvor de har bowling og kinosal. Fredager og lørdager var det ofte arrangement eller gratiskino.

I Dinkytown, som er bydelen nærmest campus, er det nesten utelukkende studenter som bor. Her er det en Target Express hvor man kan handle matvarer, samt masse utesteder og restauranter. Dette var et sted vi tilbrakte mye tid og det er også en Starbucks og andre kafeer om man vil bytte ut lesesalen en dag til fordel for noe nytt.

Et annet svært hyggelig område er North East. Dette ligger nært til elven og her finnes det flere koselige butikker, kafeer og en stor dagligvarehandel som heter Lunds&Byerlys. Her har de større utvalg enn Target Express, men det var noe dyrere. De hadde også en veldig god fukt- og grøntavdeling, og i tillegg fant vi Wasa knekkebrød her. I nærområdet finnes det også en veldig hyggelig kino som heter St. Anthony Main. De hadde studentpris på alle visninger, som var $6.

Hovedsentrum i Minneapolis er Downtown. Her var det mye gravearbeid mens jeg bodde der, og dette er i all hovedsak et businessområde. Det er noen butikker, men mest skyskrapere og kontorer. Området helt opp mot elven er fint, og her kan man også finne Mill City Museum. Det er litt å utforske i Downtown, men det kan være litt uhyggelig på kveldstid.

Er man interessert i shopping kan man selvsagt ta turen til amerikas største kjøpesenter, Mall of America. Det ligger ca. 25 min. fra campus med bil, men man kan også ta Light Rail som tar ca. 40 min. Her har de et utrolig stort utvalg av butikker, og en fornøyelsespark, akvarium og kino. Det er veldig lett å komme seg hit og i tillegg ligger det en IKEA rett over gaten som er perfekt når man trenger å handle inn ved semesterstart. Blir det for mye å bære kan man alltid ta en Uber hjem, noe vi brukte masse. Det er et billig og effektiv transportmiddel.

Avslutningsvis vil jeg også nevne Uptown som et sted å dra. Dette er egentlig sør for Downtown, og er et mindre handelssentrum med en koseligere atmosfære. Her er det et lite utvalg butikker og masse gode restauranter. Chino Latione er en super restaurant her. Om våren er det masse folk i området fordi det ligger veldig nært to store innsjøer. Både Lake Calhoun og Lake Harriet ligger like i nærheten og tidlig høst og sent på våren var det fantastisk vær og veldig fint å sole seg og bade ved innsjøene. Man kan også leie bysykkel og sykle rundt for å få en fin utsikt til Downtown.

Dette er bare noen høydepunkter, men det var alltid mye å se og gjøre mens jeg var i Minneapolis.

Bustad

Jeg bodde i privat bolig. Det var en boligblokk med leiligheter ca. 15 min fra Law School og veldig nærme Dinkytown og resten av campus. Både jeg og de to andre norske fant bolig før vi dro på nettet. Det finnes flere ulike søkemotorer, og det gikk egentlig veldig fint.

Stort sett har vi alle vært fornøyde med bo-situasjonen, men opplevde til tider at kollektivlivet kanskje var noe annerledes i USA enn hjemme. Jeg vil i alle fall oppfordre til å velge bokamerater med omhu og tenke gjennom at det er veldig mye skolearbeid, slik at man bør tenke over muligheter for å kunne trekke seg tilbake i hektiske perioder. Jeg betalte $625 i måneden som var ganske mye, men jeg bodde fint og bodde med to andre. De andre norske betalte mellom $450 og $550.

Like ved Law School ligger to bygg som heter Grand Marc og 7west. I Grand Marc bodde nesten alle de andre LL.M.-studentene og noen i 7west. Dette er steder som er verdt å sjekke da de er veldig praktiske i den iskaldte vinteren.

Uansett hvor man velger å bo er områdene Dinkytown, Marcy Holmes og området rett ved Law School der alle vi ble kjent med bodde og det var lett å besøke hverandre til fots.

Sosialt miljø

Det sosiale på utveksling har vært veldig bra. Fra starten ble alle utvekslingsstudentene godt kjent gjennom Introduction to American Law-kurset. Det var en stor fordel og det var veldig kjekt å allerede være kjent med noen da de vanlige fagene startet. Vi norske ble vedlig fort svært godt kjent og fikk tidlig god kontakt med alle de andre europeiske. Det tok litt lenger tid å bli kjent med de utenfor Europa, men også det gikk seg fint til etter hvert.

Det var mange initiativ til å samles i starten og vi spiste lunsj og middag sammen og hadde sammenkomster på kvelden. Ved semesterstart var det en stor fotballkamp der utvekslingsstudentene fikk gartis billetter og alle gikk sammen. Før kampen dro vi på tailgating som er et slags vorspiel og gikk deretter i samlet tropp til kamp. Det var en veldig kjekk måte å bli kjent på. Tidlig på høsten arrangeres også den årlige Minnesota State Fair like ved St. Paul som er en slags festival. Her kan man utforske allslags matvarer og noe av det beste og verste Amerika har å by på i så måte. Det er også tivoli og konserter, og er absolutt noe man bør få med seg i Minneapolis! Vi fikk også tidlig til en WhatsApp-gruppe for utvekslingsstudentene der alle var medlem, så man kunne alltid sende melding her for å spørre om noen ville bli med ut eller på kino eller for å spise.

Vi ble også kjent med amerikanske studenter, men dette tok litt lenger tid enn å bli kjent med utvekslingsstudentene. Fordi de amerikanske stusentene i all hovedsak blir kjent første året og vi ikke hadde førsteårsfag ble vi ikke så godt kjent med dem til å begynne med. Dette er noe UMN ønsker å forbedre, så forhåpentligvis vil de gjøre det lettere for utvekslingsstudenter å bli bedre kjent med de amerikanske studentene. Vi ble godt kjent med noen amerikasnke som hadde gått på en annen skole første året og skulle begynne på UMN på andre året og gjennom de ble vi også godt kjent med flere amerikanske.

I løpet av året fikk vi til flere turer og arrangementer. Jeg dro til New York på veien bort til Minnesota med en av de andre norske studentene. En stor gruppe av oss dro sammen til Duluth på høsten, som er en by nord for Minneaplolis, ved Lake Superior. Videre dro en gjeng på juletur til Chicago som bare er en time unna med fly. Tidlig på våren hadde vi en langhelg fri hvor vi dro til San Francisco. Jeg dro også på Spring Break til Mexico. Da har man en hel uke fri, og det var i midten av mars. Flere reise rundt i USA og mange utvekslingsstudenter reiste sammen.

Vi dro flere ganger på amerikansk fotball, da for å se på studentlaget. Nå er det bygget ny stadion for Minnesota Vikings, som er delstatslaget i NFL, så dersom man vil reise til UMN er det absolutt noe man bør få med seg. I tillegg dro vi til St. Paul (tvillingbyen til Minneapolis) for å se Minnesota Wild spille hockey. Gjentatte ganger dro vi også på universitetets damelag i hockey sine kamper, som ligger høyt i den nasjonale college-serien. På våren dro vi på Baseballkamp med Minnesota Twins, og basketballkamp med Minnesota Timberwolves. Med andre ord har en svært gode muligheter til å se mange andre sporter enn hjemme og oppleve dette sammen med sine medstudenter.

Jeg vil anbefale å utnytte feriene til å reise og å oppleve USA. Minnesota ligger midt i landet og flyplassen er svært sentral med mange direkteruter til ulike steder i landet. Jeg og tre andre utvekslingsstudenter var så heldige å få bli med en amerikansk student til hans familie på Thanksgiving, og dersom man får en slik mulighet vil jeg virkelig anbefale det. Det var veldig kjekt å få oppleve en høytid vi ikke har i Norge sammen med en amerikansk familie.

Avslutningsvis vil jeg også trekke frem Graduation, som er en veldig flott seremoni for alle avgangsstudenter. Det er en helt spesiell opplevelse å få være med på og ta del i. Det er noe man kan glede seg veldig til.

Alt i alt har året ved UMN vært svært lærerikt og kjekt. Universitetet er veldig bra, med mange kjekke studenter og gode professorer. Det er mange nye opplevelser og inntrykk, og man får tilbringe tid med folk fra hele verden. Jeg vil absolutt anbefale UMN Law!

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

13.08.2015 - 13.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er en god del forberedelser man må gjennom før avreise til USA, men så lenge man gjør det fortløpende er det ikke noe problem.

Etter at man blir nominert til studieplassen ved University of Minnesota (UMN) må man fylle ut et søknadsskjema og skrive et Personal Statement om motivasjonen sin for å søke på en LL.M. ved UMN. I tillegg må man fylle ut et skjema som behøves for at UMN skal kunne sende de nødvendige papirene man trenger til visumsøknaden. Her trenger man blant annet dokumentasjon på at man kan finansiere året i USA, da kan man få en foreløpig uttalelse om retten til lån og stipend fra Lånekassen, og jeg sendte i tillegg med en bekreftet kontoutskrift fra banken. Til disse skjemaene får man god veiledning både fra UiB og UMN om hva som kreves. Man blir også satt i kontakt med de som er ansvarlige for de internasjonale studentene på Law School, og dit er det bare å sende mail med spørsmål man måtte ha.

Så fort man får de endelige papirene på at man har kommet inn på LL.M.-programmet ved UMN bør man begynne å tenke på visumsøknadsprosessen. For å søke trenger man skjemaet DS-2019 som UMN sender over, og med det søker man om et J-1 visum som er visumet for utvekslingsstudenter. Her gjorde vi tre norske som dro i 2015/2016 en feil og søkte om F-1 visum først (vanlig studentvisum), noe som medførte ekstraarbeid med søknaden og litt mailing med den amerikanske ambassaden i Oslo, men det ordnet seg det også. Pass i alle fall på å søke i henhold til dokumentene man får fra UMN. Når man bestiller tid for visumintervju anbefaler jeg å ta det så tidlig som mulig om morgenen, og å møte opp 20-30 minutter før ambassaden åpner da køen utenfor fort blir lang. Selve intervjuet for meg bestod av to spørsmål om hva jeg skulle i USA og om jeg hadde tenkt meg tilbake til Norge etter endt studieår, så det går i seg selv veldig fort når man kommer gjennom køen. Pass også på å beregne minst et par uker mellom intervju og avreise til USA, så man er sikker på å få passet med visum tilbake i posten.

Det lønner seg også å starte tidlig å se på fag med tanke på å søke om forhåndsgodkjenning, da dette må gjennomføres før man kan søke Lånekassen om lån og stipend. University of Minnesota Law School har en veldig god emneoversikt her: https://www.law.umn.edu/academics/course-guide/alphabetical-list, og det er også mulig å finne foreløpig timeplan og eksamensplan her: https://www.law.umn.edu/current-students/academic-resources. Prøv så godt det lar seg gjøre å finne fag som ikke overlapper, så er man klar til å velge fag på Law School når man kommer så langt. Dette må gjøres når man kommer over til Minneapolis, etter at man har vært på en sjekk inn for internasjonale studenter. Jeg opplevde å komme på venteliste på et par fag, da de amerikanske studentene man har fag sammen med kan begynne å velge fag på et tidligere tidspunkt og mange melder seg opp i flere fag enn man trenger. Det ordnet seg imidlertid fint, da mange melder seg av igjen og man dermed ofte får plass uansett. I starten av semesteret kan man melde seg opp i flere fag enn man vil ha, og prøve å gå i en forelesning hvis man er usikker, så lenge man husker å melde seg av de man ikke vil ha innen en frist. Man må ha minst 24 credits på et år, de inkluderer 2 credits for det obligatoriske Introduction to American Law kurset man har med de andre internasjonale studentene i august før semesteret starter for resten av universitetet i starten av september.

I tillegg kan det lønne seg å begynne å tenke på hva man kunne tenke seg å skrive masteroppgave i. Det er ikke satt av tid til å skrive en oppgave tilsvarende en masteroppgave på en LL.M. ved UMN. Jeg forsøkte først å høre om jeg kunne utvide en oppgave jeg skrev i et annet fag til et omfang som tilsvarer en norsk masteroppgave, men dette var ikke mulig da den skulle vurderes sammen med oppgavene til de andre studentene som tok faget og den da måtte være av tilsvarende omfang. Tilslutt fant vi norske ut av at det enkleste var å søke om å ta et såkalt Independent Research and Writing. Da må man selv høre med en professor om man kan skrive en større oppgave under veiledning av professoren, og dermed gjøre dette som et eget fag på 2-3 credits. Det virket som at professorene foretrakk at de visste hvem du var på forhånd, så to av oss endte opp med å skrive master i vårsemesteret for en professor vi hadde i et annet fag i høstsemesteret, mens sistemann tok et fag i vårsemesteret med professoren hun skrev for. Derfor vil jeg anbefale at dersom man finner et fagområde man synes ser interessant ut og kan tenke seg å skrive master i, å ta fag i det i høstsemesteret og tidlig ta kontakt med aktuelle professorer med tanke på muligheten for å skrive master for dem. Våre professorer hadde stor forståelse for at vi trengte en oppgave tilsvarende en norsk master, men det er greit å tenke på det fra starten av siden man faktisk må finne noen å skrive for selv.

Vi tre norske som dro i 2015/2016 fant alle bolig på forhånd før vi dro, samt skaffet oss midlertidig bolig for tiden frem til leiekontrakten startet. Det har jeg skrevet mer om under feltet for bolig.

Det er også nødvendig å skaffe seg en god forsikring beregnet på studenter i USA. University of Minnesota krever egentlig at alle internasjonale studenter skaffer seg deres egen helseforsikring for internasjonale studenter, men denne er veldig dyr og vi norske kunne søke om å waive UMN forsikringen fordi vi er dekket gjennom HELFO/folketrygden i tillegg til studentforsikringen vi har fra Norge. Fra HELFO får man en bekreftelse på at man er dekket av folketrygden når man får lån/stipend fra Lånekassen. HELFO samarbeider med et amerikansk forsikringsselskap som heter EQUIAN, og man sender dem bekreftelsen fra HELFO, bekreftelse fra Lånekassen på at man får lån/stipend, amerikansk adresse og sitt norske personnummer på mail, og deretter utsteder de et kort man kan bruke som viser at man er dekket dersom man trenger legehjelp. Man må også søke om å få fritak for UMNs egen forsikring når man kommer over til USA. I løpet av introduksjonsukene hadde vi en informasjonstime med helse-/forsikringstjenestene på universitetet, og man kan henvende seg til dem for å få informasjon om dette. De har et eget Health Plan Waiver skjema, og trenger i tillegg en bekreftelse fra Equian på at du er dekket via dem/HELFO, HELFOs egen bekreftelse, og en kopi av ditt eget forsikringsbevis.

Jeg anbefaler å komme til Minneapolis minst tre dager før introduksjonskurset begynner. Da får man ordnet mye praktisk, og har tid til å få litt oversikt. I tillegg er det veldig varme, fine somre i Minneapolis, så litt sommerferie der før man begynner studiene kan også anbefales. Vi skaffet oss amerikansk bankkonto på US Bank, som har kontor rett ved Law School inne på universitetet. Der var de veldig hjelpsomme, og det var praktisk å ha banken så nærme når man for eksempel må betale husleien med sjekk. Studentkort skaffer man seg også på campus, på Coffman Memorial Union som ligger på andre siden av Mississippi for Law School med gangbro over. Der kan man også få et kort som gir gratis tilgang til Light Railen mellom de tre stoppestedene på campus. Det er en bybanelignende trikk som også har linje til bl.a. flyplassen og Mall of America. Dersom man er avhengig av annen kollektivtrafikk for å komme seg til campus kan man kjøpe semesterkort som gjelder Light Railen og buss, eller man kan skaffe påfyllingskort som man kan fylle på etter behov på påfyllingsautomater som man finner på alle Light Rail stasjonene. Dette får man også på Coffman, og kan være greit å skaffe seg med en gang. Mobilabonnement skaffet vi oss gjennom AT&T som bl.a. har butikk på Mall of America. Vi tre norske som dro i 2015/2016 skaffet oss et familieabonnement til rundt 45 $ i måneden, men vi hørte om andre som betalte mindre så her går det nok an å høre litt mer rundt før man bestemmer seg. Dersom man trenger å shoppe noe før studiestart anbefales en tur på Mall of America, der har de ALT. Det er også et outlet som ligger litt sør for Minnespolis som man enkelt kommer seg til med Light Rail og buss.Undervisningsformer

Det varierer fra fag til fag hvordan undervisningen er lagt opp, og det er til en stor grad opp til hver enkelt professor. Grovt sett er fagene delt inn i enten courses eller seminars. Courses er ofte lagt opp som forelesninger, med alt fra 20-100 studenter. Her er det mange professorer som stiller mye spørsmål, slik at man må være mye mer forberedt enn man er vant med fra Bergen. Dette varierer igjen fra professor til professor, noen stiller spørsmål til deg ved navn, andre venter til noen melder seg frivillig til å svare, mens andre igjen har egne grupper med studenter som har ansvaret for å være ekstra forberedt til ulike timer. Seminars har færre studenter, ofte rundt 10-15. Her måtte man ofte forberede seg enda mer, da de var likere arbeidsgrupper eller seminarer liknende de vi har i Bergen og man måtte være mer aktiv da det var færre studenter å fordele spørsmålene på. I tillegg til seminars og courses var det clinics og ulike law journals ved UMN, men de to sistnevnte var det ikke åpent for LL.M.-studenter å velge.

Når det gjelder vurderingsformer var dette også veldig varierende fra professor til professor. Jeg hadde alt fra 4 timers skoleeksamen med åpen bok, til fag der jeg skrev en stor oppgave i tillegg til lesing, til hjemmeeksamen, til fag der det var en kombinasjon av små/store oppgaver og presentasjoner. Muntlig aktivitet kan i mange tilfeller også telle positivt. Hva som forventes av deg i et fag når det gjelder aktivitet og hvilke vurderingsformer professoren benytter seg av ble godt klargjort i starten av hvert fag og man kan også henvende seg direkte til professorene på forhånd om det er noe man lurer på før man velger fag. For meg fungerte det fint å velge en kombinasjon av oppgavebaserte fag og eksamensbaserte fag, da jeg synes det var gunstig med tanke på disponering av tid.

Vurdering av emnetilbodet

Når man tar en LL.M. ved UMN kan man velge å ta en helt generell LL.M. der man velger akkurat de fagene man vil ha, eller man kan fordype seg i et eller flere fagområder ved å ta concentrations. En oversikt over dem finnes her: https://www.law.umn.edu/academics/concentrations. Det er ulike krav til hvor mange credits man må ta innenfor hver concentration og noen har obligatoriske fag man må ta, så om man tenker det er aktuelt er det greit å ha det i bakhodet når man velger fag. Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å ta en concentration da jeg kun valgte fag basert på interesse, men så viste det seg på vårparten at jeg faktisk oppfylte kravene til to ulike concentrations med mange overlappende fag. Jeg endte dermed opp med concentrations i International Law og Human Rights Law.

Fagene jeg tok var Introduction to American Law (obligatorisk for alle LL.M.-studenter), International Law, International Human Rights Law, Transitional Justice, Death Penalty, Laws of War, International Environmental Law, Leadership and Law (et fag for kun LL.M.-studenter), International Trade Law og Independent Study and Research (masteroppgaven). Om noen lurer på det nærmere innholdet i disse fagene er det bare å ta kontakt.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med alle fagene jeg tok, og synes generelt det var en høy kvalitet på både fagene og professorene ved UMN. Dette gjenspeiles også i den høye rankingen UMN Law School har. Særlig fagene Transitional Justice og Laws of War synes jeg var utrolig spennende, for de som er interessert i skjæringspunktet mellom internasjonal rett og internasjonal politikk anbefales de virkelig. Death Penalty var interessant fra et norsk perspektiv, og det var spennende med diskusjoner i en klasse som var ganske delt på midten om man var for eller i mot. Det var hele tiden en større arbeidsmengde enn den vi er vant med fra UiB, noe som var utfordrende. Da man må forberede seg bedre til timene må man lese hele tiden, men dette var også en fordel når eksamensperioden kom. Det var imidlertid utrolig gøy å endelig kunne velge alle fagene selv, og å ha så mye å velge mellom!

Når det gjelder engelsken går det fort å komme inn i lesingen, skrivingen og hverdagspratingen. Å bli spurt i timene var litt mer skremmende, særlig til å begynne med. Dette er jeg imidlertid glad for at vi måtte gjennom i ettertid, da det var veldig bra for det faglige utbyttet å tvinges til å snakke fag på engelsk i timene. Det var også greit å ha hatt Introduction to American Law til å begynne med, da vi der ble introdusert gradvis til det å snakke foran de andre, og vi måtte også ha en liten presentasjon.

Det er noen fag som er forbeholdt LL.M.-studentene, men ellers tar man alle fagene sammen med de amerikanske jusstudentene noe jeg synes var kjempegreit. Det er opp til hver enkelt professor hvordan han vil vurdere de internasjonale opp mot de amerikanske, noen tok hensyn til det og hadde en egen LL.M. kurve, særlig i fagene med mange studenter, andre tok ikke hensyn til det. Som internasjonal får man uansett søke om ekstra tid på skriftlige skoleeksamener fordi engelsk ikke er førstespråket. Jeg fikk for eksempel 1 time ekstra på begge 3-timers eksamenene jeg hadde.

Universitetsområdet og byen

University of Minnesota er digert, med 50 000 studenter bare i Minneapolis. Campus er delt i to av Mississippi River, med Law School på West Bank som er den nyeste delen av campus. På East Bank er det mange store, gamle, flotte bygninger og grøntarealer, og der finner man også treningssenteret og fotballstadion, ishockeyhallene osv. Inngang på det nesten nye treningssenteret er inkludert i skolepengene, der har man tilgang til mange områder med apparater og vekter, innendørs løpebane og flere svømmebasseng. For gruppetimer og klatrevegg må man betale ekstra per semester, det samme gjelder om man ønsker låsbart garderobeskap (anbefales om man ikke bor rett i nærheten). Det er mange restauranter og cafeer over hele campus, så det er aldri noe problem å skaffe seg mat. På Law School er det en café som er oppe på dagtid, og ellers er det kjøkken med kjøleskap, kaffemaskin og mikrobølgeovner så det funker fint å ha med mat også. Law School har også et stort bibliotek hvor man har mange ulike leseplasser hvor man kan lese, og man kan også søke om en såkalt study carrel. Dette er en privat lesesalplass med låsbart skap, noe som var kjekt for eksempel når man skrev master. Alle jusstudentene får også en locker på Law School der man kan legge igjen bøker, ytterklær, mat osv. Det er en bokhandel på Law School som selger alt av bøker, kompendier osv., men skolebøker er ekstremt dyrt i USA så her kan man spare endel på å bestille på Amazon eller se etter brukte bøker. I tillegg er det en studentdrevet butikk for brukte bøker på Law School, vi var for eksempel heldige og fikk en gratis utgave av en referansebok man må bruke når man skriver oppgaver der så den kan være verdt å sjekke ut.

Byen Minneapolis er veldig variert, med mange ulike strøk å sjekke ut og masse forskjellig å gjøre. Downtown er businesspreget, og der skjer det ikke så veldig mye utenom vanlig arbeidstid. Det er en hovedhandlegate der som var under oppussing året vi var i Minneapolis så der kan det nok være mer liv når oppussingen er ferdig. Hovedstudentområdet heter Dinkytown, det ligger ved siden av campus på East Bank og har restauranter, butikker, barer, cafeer og mye liv. Et veldig koselig område er North East der man for eksempel kan gå langs Mississippi på St. Anthony Main som er en veldig stilig renovert gate med gamle industribygninger, restauranter og barer, og en kino hvor de har billige studentbilletter. Uptown er et annet område med mye å finne på, og der er man også i nærheten av flere innsjøer som er fine på sommerstid. Jeg trivdes i det hele tatt veldig godt med å bo i Minneapolis, og jeg satte også pris på å ha fire årstider med ordentlig sommer og ordentlig vinter etter fire år med Bergensværet.

Bustad

LL.M.-studenter kan ikke søke på studentbolig gjennom universitetet, da de kun er for undergraduates og vi regnes som graduate students fordi vi tar en mastergrad. Vi tre norske fant oss alle bolig hver for oss på forhånd, gjennom siden http://umn.uloop.com, som er en hybel.no lignende side hvor man kan søke på universitet og roommates. Ellers ligger det også mye ute på http://minneapolis.craigslist.org, men det har jeg ingen erfaring med selv. Jeg bodde med to amerikanske PhD-studenter i et eldre leilighetsbygg 15 minutters gange unna Law School. Det går også en gratis bus rundt på campus, som kunne korte ned reisetiden noe om ønskelig. Da jeg bodde på et litt mindre sted slapp jeg unna med rundt 430 $ i måneden alt inkludert, ellers er det ofte mye dyrere å bo i Minneapolis. Mange studenter bor i større leilighetsbygg med egne treningsrom, fellesrom man kan reservere, studierom osv., noe som er dyrere, men med finere standard. Det var mange LL.M.-studenter som bodde i et bygg som heter GrandMarc Seven Corners som ligger rett over veien for Law School. Om man ønsker å bo med andre jusstudenter og være nærmere Law School kan det være et alternativ.

Leiekontraktene i Minnespolis starter ofte 1. september, da semesteret starter første uken i september. LL.M.-studentene starter i august da vi har det obligatoriske introduksjonsfaget, og dermed fikk vi lov å bo midlertidig på en studentbolig som heter Middlebrook Hall på campus. Dette var et kjempegreit alternativ, da det var rett ved Law School og mange andre jusstudenter var der de første ukene slik at det var veldig sosialt.

Sosialt miljø

I løpet av de treukers lange introduksjonskurset vi internasjonale måtte gjennom ble man veldig lett kjent med de andre LL.M.- og utvekslingsstudentene. Vi ble derfor raskt en gjeng internasjonale som gjorde mye sammen, i tillegg til at vi ble godt kjent med noen amerikanske transfer studenter som hadde gått sitt første år på et annet universitet og dermed var nye i Minneapolis som oss. Amerikanere generelt er utrolig hyggelige og lette å prate med, og på Law School var det også mange undergrupper som jeg anbefaler å sjekke ut tidlig om man finner noe man er interessert i. I tillegg er det mange grupper på universitetsnivå, jeg var for eksempel med på noen langrennstreninger med Nordic Ski-gruppen. Dette kan man også sette seg inn i når man kommer om man er interessert. Jeg var også med på en tur arrangert av Outdoor senteret ved treningssenteret til Superior Hiking Trail ved Lake Superior. Det var utrolig gøy, og om man liker fjellturer, klatreturer etc. bør man sjekke ut turene deres.

Minneapolis har masse å finne på både med konserter, museer, teater, musikaler og såklart sport. Vi var på ishockey, basket, amerikansk fotball og baseball, og både byen og universitetet har egne lag. Utrolig morro og stor stemning samme hva man går på! På universitetet kommer man også inn på endel gratis.

En annen fordel med Minneapolis er at byen ligger omtrent midt i USA, så det er enkelt å reise rundt. Man har lang juleferie, spring break, og ellers noen fridager spredt rundt i året, for eksempel Thanksgiving. Vi fikk utnyttet tiden vi var der borte maksimalt, og fikk sett mye både i staten og utenfor. Jeg var innom New York, Duluth nord i Minnesota, North Dakota, Chicago, Denver og Vail i Colorado, San Fransisco, sørstatene (Georgia, Alabama, Mississippi og Louisiana i spring break) og i South Dakota og så Mount Rushmore og flere nasjonalparker etter graduation. Graduation må også nevnes, det var utrolig stort og kjempegøy å ha vært med på en så høytidelig avslutning av studiene. Dersom man blir godt kjent med noen amerikanere og får sjansen til å være med til familien deres på Thanksgiving så bør man også gripe sjansen til det, vi var fire internasjonale som fikk være med til en amerikaner og familien hans. Det var kjempekoselig og gøy å få oppleve en så amerikansk tradisjon.

Alt i alt anbefaler jeg en LL.M. ved University of Minnesota på det varmeste, både på grunn av det sosiale og det faglige :) Det er så gøy å tilbringe et år med mennesker fra hele verden og få sett så mye som er annerledes og nytt enn det vi er vant med.

2015

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Vår 2015 - Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg føler at de tidligere studentrapportene dekker det praktiske rundt alt du må gjøre før du drar på utveksling ganske godt, så jeg velger å ikke bruke tid på det, les heller flere studentrapporter da.

Hvorfor velge University of Minnesota (UMN) ? Det som gjorde at jeg dro dit er at det ikke er en så veldig vanlig plass å dra til. Jeg besøkte en venninne som var på utveksling i San Diego, der var de 200-300 nordmenn, mens på UMN var vi kun seks nordmenn. Jeg ønsket å få amerikanske venner, og å oppleve en del av deres kultur og ikke bare flytte til en norsk boble i USA. I tillegg er jo Minnesota-nice et uttrykk for en grunn. Folk er veldig hyggelige, de er generelt mer høflige enn vi er i Norge, men de er også mer interessert i å prate med deg og lurer på hvordan det er i landet du kommer fra. I tillegg er det jo litt kult at det er så mange norske aner i Minnesota. Når jeg presenterte meg å sa at jeg var norsk fikk jeg ofte høre: «Oh! I am Norwegian too! My great grandma came to Minnesota when she was four». Og jeg slo av en prat med vaktmesteren på norsk hver gang vi møttes i gangen.

Undervisningsformer

I USA er all undervisningen mye mer inkluderende for studentene. Du må kunne svare på litt spørsmål innimellom, og du må være forberedt på å svare på spørsmål der og da. Dette er noe utfordrende i forhold til at vi har hatt en ganske monoton undervisningsmetode med forelesninger i Norge, men det er veldig lærerikt. De har også mye mer lekser og mye mer obligatorisk ting å gjøre i forhold til hjemme. Generelt vil jeg si at det er mye mer jobb, men det du må gjøre er mye lettere enn det det er hjemme i Norge. Så det er kvantitet over kvalitet der borte. Litt som på videregående, det virker som om de bare vil sjekke at vi gjøre noe i faget hele tiden.

Vurdering av emnetilbodet

Valg av fag:
Ta ting som du ikke kan ta i Norge. Med mindre du må ta noen fag som skal erstatte noe hjemme da. Jeg tok fag som «Science and Politics of Global Warming», «Evolution and creationism controversy» og «Soil conservation and land use management”. Alle veldig spennende fag som jeg ikke har noe tilsvarende til hjemme. I tillegg tok jeg «Organic Chemistry Lab», noe som var veldig mye jobb med 9 timer i uken, og «Applied Biostats» som var veldig nyttig for min utdannelse hvor jeg lærte å bruke statistikse verktøy mye mer enn tilsvarende fag i Norge gjør. Men mitt tips er at du må ikke være for bestemt på lista over fag før du kommer dit. Det kommer til å skje noen endringer uansett. Du får nemlig ikke lov til å velge fag før du har kommet dit å vært med på en documentcheck. Og da har jeg de andre studentene meldt seg opp i fag et par måneder allerede. Så du kommer til å få litt restplass fag, men det er greit for det er mye spennende du kan studere. Men hvis det er noe du virkelig har lyst til å ta så råder jeg deg til å møte opp på forelesningene de to første ukene å snakke med professoren. Ofte kan de bare gi deg en kode som gjør at du kan melde deg opp allikevel, og av å til er det noen som trekker seg som gjør at du kan få plassen deres dersom du har vært til stede i alle undervisningstimene. Det skjedde meg med i Evolusjon og kreasjonisme faget. Professoren sa at det ikke var noe han kunne gjøre men at jeg burde fortsette å gå i tilfelle noen dropper ut. Ingen droppet ut, men da jeg hadde gitt opp å gikk ned til ham etter siste timen for å si at: «det var jo litt synd, men lykke til med semesteret», så fikset han en kode til meg allikevel fordi at jeg hadde møtt opp på alle forelesningene, noe som han hadde lagt merke til.

Fagleg utbyte og språk

Det kan jo være en utfordring med språket, men for meg merket jeg en stor fremgang i min engelskkunnskap fra dag en til vi var ferdige med semesteret. Gjennom hele semesteret hadde vi en hjemmelekse i et av fagene hver uke, hvor vi skulle skrive noen refleksjoner om den ukens leselekse. I begynnelsen tok det ganske lang tid, men helt på slutten skrev jeg nesten to sider på engelsk på dataen på mindre enn en time.

Universitetsområdet og byen

Det er kaldt i Minneapolis på vinteren, men når det blir varmt, da blir det helt nydelig! Vi brukte de siste 3-4 ukene på å sitte ute på plenen å lese, dra på sykkelturer i den veldig sykkelvennlige byen, tilbringe dagene med mat og volleyball ved en av innsjøene i Uptown, som de er så kjent for, turne på rooftop-bars og mye mye mer. Du har også muligheter til å nyte vinteren på norsk vis, de leier ut langrenn utstyr på treningssenteret, og du kan velge både bortover og nedover ski som et fag som du får to studiepoeng for. Ellers er det MYE å finne på i Minneapolis, bare nyt det.
Ellers: meld deg inn i studentorganisasjoner, delta på alt du tenker kunne vært litt spennende, dra på museer/cafeer/konserter/happenings, heng med de andre utvekslingsstudentene som også vil utnytte tiden til det fulle. Og ikke minst: Dra på Hockeykamp! For en stemning, det er bare helt magisk! GO GOPHERS!

Bustad

Så, når du kommer til Minneapolis vil du gjerne vite hvor det er best å bo. Jeg bodde på dorm. Jeg følte at det var det letteste å gjøre når jeg var så langt vekke å ikke kunne gå på visning osv. Jeg angrer ikke, men jeg hadde nok valgt å bodd annerledes dersom jeg skulle være der et helt år. Det du må vite om å bo på dorm er at du bor der sammen med freshmens, og et par utvekslingsstudenter, og noen litt rare folk som har valgt å fortsette å bo der. Det er ikke noe særlig billigere enn å bo andre plasser. Du deler do og dusj med ganske mange folk. Og du MÅ ha en mealplan. Og kjøkkenet du har tilgang til er veldig dårlig utstyrt og alt for lite til at man kan planlegge å lage mat dere hele tiden. Jeg bodde i en superblokk kalt Centennial. Der bor det ca 700 stykk. Jeg ble veldig godt kjent med de som bodde i min gang og de var veldig hyggelige, selv om de var 5 år yngre enn meg. Jeg vet om andre utvekslingsstudenter som fikk bo på UV (University Village), der bor de mer i leiligheter, og deler do/dusj og kjøkken med de tre andre som bor i leiligheten. Det virket veldig bra å bo der. Alle alternativene er på et av de tre campusene, så du trenger ikke å tenke på beliggenhet når du velger det. Dersom du skulle havne på den som er på St. Paul campus så går det busser til å fra hovedcampuset hele tiden, og det tar ikke mer en ti minutter.

Sosialt miljø

Jeg skrev en blogg mens jeg var student i Minneapolis, les gjerne den hvis du ønsker flere tips eller inntrykk osv. Og være ikke redd for å ta kontakt.

https://reiseragnhild.wordpress.com/

Ragnhild Gya

- Stay Warm (Vanlig Minnesota uttrykk, alle lærerne sa det på slutten av timen når det var på det kaldeste)

Haust 2014 - BA i arkeologi

Haust 2014 - BA i arkeologi

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Når det gjelder forbereding så er det viktig å høre på hva de sier ved UiB, alle søknader og slikt bør sendes så tidlig som mulig. Det jeg brant meg litt på var at jeg sendte inn søknad til Lånekassen noe sent, men dette er viktig å gjøre så tidlig som mulig. Grunnen til dette er at fristen for betaling er noen uker etter du starter semesteret. Du trenger også kortet med helseforsikring fra lånekassen da det er et krav om forsikring for visumet. Det er tilbudt forsikring fra universitetet til rundt 1000$ per semester og om du ikke får forsikringsbrevet fra lånekassen før det så må du ta denne forsikringen. Det er også smart å kjøpe billetter tidlig ettersom disse er en del billigere om du handler på god tid i forveien.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved UMN er noe annerledes en det jeg er vandt med fra UiB, omtrent alle fag har obligatorisk oppmøte som logges og teller som en del av karakteren. Det er også betraktelig flere innleveringer og prøver enn jeg er vandt med fra UiB. Det gode med dette er derimot at du får konstant med deg pensum som er krevd og du kan hele tiden se hvordan du står når det gjelder karakterer. Fagene er heller ikke vanskeligere enn ved UiB, det er bare mer å gjøre (tvert i mot jeg syntes de var enklere).

Vurdering av emnetilbodet

UMN har mange forskjellige fakulteter og er ett av de største universitetene i USA når det gjelder student antall og fagtilbud. Det var mange interessante fag å velge mellom for min del innenfor Antropologi og Historie, men de fagfeltene de er mest kjent for er Statistikk og Psykologi hvor de er høyt ranket i USA.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde muligheten til å ta interessante fag som jeg ikke har sett ved UiB og som har gitt meg en helt annen forståelse og et annet perspektiv enn det jeg hadde før jeg kom til Minnesota. Når det gjelder språket så merket jeg at det jeg kunne av engelsk fra Norge var mer enn godt nok, og jeg ble vandt til å snakke ett annet språk innen et par uker. Noe å tenke på er at jeg fikk en artikkel i en av fagene som var på Spansk, men dette var en valgfri artikkel.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er hovedsaklig sentrert rett utenfor Minneapolis, men det er noen forelesninger som holdes i St. Paul så det er viktig å huske på når en velger fag. Kollektivtransport er godt utbygd, men det tar deg rundt 30 minutter å reise fra Minneapolis til St. Paul. Byen er relativt fredelig, men det vrimler med utesteder og arrangementer så det er alltids noe å gjøre på fritiden.

Bustad

Jeg bodde ved University Village og det fungerer veldig likt med SIB sine kollektiv hybler. Det som skal sies er derimot at alle bosteder som eies av Universitetet har høye priser sammenlignet med private bosteder, så det kan lønne seg å se etter bosted som ikke er eid av UMN. Det er flere av disse rett ved campus og det er smart å sjekke UMN relaterte facebook grupper for info om dette. Ellers er det grei standard på Universitetet sine bygg, om enn litt slitt og kjipt møblert. Husk forresten å skaffe deg sengetøy før du flytter inn, jeg ble virrende rundt klokken 22:00 og lette etter dette i butikker i nærheten.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Minneapolis og ved UMN er enormt, og du skal ikke lete lenge før du finner noe du liker. UMN har et hav av klubber som man kan være medlemmer i og som er åpne for alle studenter som er interesserte i det. Ellers er det godt å få seg noen venner å tasse rundt med, da det er mye som foregår i Minneapolis og St. Paul. Dette er derimot ikke noe å bekymre seg over, jeg møtte en gruppe med følg under orienteringsmøtene og er blitt godt kjent med en god del forskjellige folk. Så jeg vil si at det Sosiale Miljøet er flott ved UMN, og om du leter etter nye folk så skal det ikke være vanskelig med tanke på at det er hele 50000 studenter ved UMN.

Grøn campus
Foto/ill.:
© University of Minnesota

Informasjon