Hjem

Utdanning

erasmus+

Université de Bordeaux og Det psykologiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi, og studentar på eit bachelor eller masterprogram i psykologi ved Det psykologiske fakultet, som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. valsemester og i sitt 7. semester.

Språk

Undervisningsspråk er fransk.

Språkkrav: B2.

Dersom du ikkje har nok franskkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utreise - sjå UiB.no for info om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffa språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Psykologi på lågare og høgare grad (BA/MA).

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta deler av spesialiseringa i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan òg reise ut i ditt valsemester (5. semester) og ta valfrie emner. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studieavgift

Erasmusstudentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université de Bordeaux blei opphaveleg grunnlagt i 1441, men blei sidan først oppløyst under den franske revolusjonen i 1793 og deretter splitta meir varig frå 1968 og utover. Dagens Université de Bordeaux blei til i 2014, ved samanslåinga av Université Bordeaux 1, Université Bordeaux Segalen og Université Bordeaux IV Montesquieu. Samla har det nye universitetet rundt 50 000 studentar og eit rikhaldig studietilbod, innanfor eit breitt spenn fag, frå juss og økonomi til rommedisin og ønologi, altså vinmakarvitskap. Universitetet har fleire store campusområde i og rundt Bordeaux sentrum.

Bordeaux er ein hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, og den største byen i regionen Aquitaine på Frankrikes vestkyst. Storbyområdet har nærare ein million innbyggarar. Vinindustrien i regionen har ei omsetting på 14,5 milliardar euro kvart år, og står for størsteparten av sysselsettinga i Bordeaux ved sida av aktivtetar og forsking knytt til lufttrafikk, romfart og teknologi.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med den lokale studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Dei kan òg bistå med informasjon til studentar som søker bustad privat. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad til bustad gjennom Caisse d¿allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September ¿ Januar og Januar/ februar ¿ juni.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 31.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

Anbefale å komme i kontakt med studenter som har vært der tidligere for tips angående papirarbeid og systemet i Frankrike. De har et helt annet fokus på administrativeoppgaver, noe som kan være vanskelig når det gjelder bolig, innskriving til Universitetet osv.
Det gjelder også å begynne tidlig da masse av dette arbeidet vil ta tid.

Undervisningsformer

Systemet er noe annerledes enn det vi har hjemme. Det er stort detaljefokus og dermed er undervisningen rettet mot dette. Undervisningen er vanlig tavleundervisning i et stort auditorium på fransk hvor det meste går relativt hurtig, men likevel er egenlæring det viktigste. De franske studentene begynner å lese rundt 1 måned før forelesingene starter, så det kan være lurt å sette seg inne i dette før forelesing. For eksempel var det kun 2 timer med oftalmologiforelesing, og man må lese til dette selv til eksamen da utplasseringen er etter eksamen.

En vanlig skoledag begynner med utplassering, som de kaller stage, på den avdelingen du blir plassert i. De fleste begynner rundt 8.00 og varer til 13.00. Her går det meste i konsultasjoner som man selv foretar og deretter gjennomgår med lege, observasjon i operasjonssaler eller følge turnuslegen (l'interne) i akuttmottaket. Deretter er det forelesing, ofte fra klokken 14.00-19.00. De har sjelden pauser, og kan ha forelesing i 4-5 timer i strekk. Dette varer rundt 1 måned. De har heller ingen pasienter i forelesingen, så om man ikke har utplassering i emnet får man ikke sett dette i klinikk.

Drar man på vårsemesteret er det veldig viktig å være klar over, da man kun har 6 uker fra studiestart til eksamen, er det kun 2 uker hvor man får tid til effektiv lesing til eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det avholdes en semestereksamen i nevrologi, psykiatri, ØNH og oftalmologi. Man har undervisning i alle fag, men i varierende grad. Det er en del undervisning i nevrologi og psykiatri, der særlig psykiatriundervisningen er veldig bra. Likevel er det svært lite i ØNH og oftalmologi, noe som kan gjøre det vanskelig å lese til eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Systemet her er veldig annerledes enn i Norge. Her fokuseres det i mye større grad på egenlæring og med et helt annet fokus enn i Norge. Det vil da si at språkforståelse har en veldig stor betydning for det faglige utbytte. I tillegg er det mer fokus på å kunne undersøke og behandle som allmennlege i Norge. Det svært lite fokus på undersøkelsesteknikk i Bordeaux.

Det språklige utbytte er veldig stort. Man skal selv gjøre konsultasjoner i ØNH og må dermed raskt lære seg fransk terminologi og språk.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig sjarmerende og veldig enkel å bevege seg rundt i. Det er noen veldig fine parker, innsjø og andre områder å oppholde seg inn. Dessuten er det mange kulturelle innslag som konserter, filmer, osv.
Det er korte avstander mellom de fleste stedene, og tram-tilbudet er veldig godt. Samt er det relativt flatt og enkelt å bruke sykkel som transportmiddel, vil anbefale dette. Man kan kjøpe en billig sykkel på leboncoins.fr eller bruke bysyklene som fungerer relativt greit.

Vil også anbefale å reise litt rundt når man først er der. Vinområdene som Médoc, St.Emilion, Arcachon, Dune du Pilat og Cap-Ferret.
Det er også relativt enkelt å komme seg fra universitetsområdet/sykehuset og i byen.
På universitetsområde er det en kantine med billig og god mat.

Bustad

Det finnes forskjellige muligheter for å finne en plass å bo. Anbefaler enten leboncoins (ekvivalent til finn.no), facebook-sider, airBnB eller via Universitetet (CROUS som er lignende UiB). Ta gjerne kontakt med noen som har vært der før, særlig ved CROUS-bolig, da det er en del papirer som må fikses før dette ordnes. Man trenger blant annet en fransk bankkonto. Likevel er dette betydelig billigere enn for eksempel airbnb,

Sosialt miljø

Det spørs hvilket semester man drar på. Det kan være vanskelig å dra vår-semesteret da man kommer midt i semesteret og de andre Erasmus-studentene allerede har hatt sine sosialesammenkomster.
Ellers er det flere muligheter for å bli kjent med andre studenter via Universitetet som arrangerer utflukter og andre sammenkomster. Dessuten finnes det flere muligheter til å komme i kontakt med andre som for eksempel språkutveksling som jeg vil anbefale på det sterkeste.

Vår 2016 - Medisinstudiet

Vår 2016 - Medisinstudiet

01.04.2016 - 30.07.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Vi reiste til Bordeaux rett etter nevro/hud i Norge (start mars) for å rekke en mnd språkkurs før semesterstart. Vi hadde fått beskjed av université de Bordeaux (noe kryptisk) om at semesteret skulle starte 1 april. Da vi kom ned viste det seg at det ikke begynte før i midten av april. Hadde jeg visst dette på forhånd ville jeg fulgt ØNH/øye undervisning i Norge de 2 første ukene i mars - og da særlig kurs i undersøkelsesteknikk da vi ikke lærte dette i Bordeaux.

- Dra til universitetet tidlig for å skrive seg inn. Mye byråkrati/fremogtilbake.
For å skrives inn må man ha neg rtg thorax/tuberkulintest. I tillegg må man ha bevis på all tidligere vaksinasjon - ta derfor utskrift av vaksinasjonskortet (finnes på helsenorge.no). Vi trengte også bevis på titer over 100 ved Hep B og bevis på at vi hadde hatt vannkopper (også blodprøve).

- Benytt seg av 1 mnd gratis språkkurs. Vi meldte oss på France langue sitt medical french språkkurs etter tips fra tidligere studenter. Vi betalte da 21000 for 1 mnd. Det vanlige franskkurset som dekker lånekassens krav koster 12000. Medical french språkkurset dekket det standardkurset + privatforelesninger på ettermiddagene i fransk helsesystem osvosv. Kunne jeg valgt igjen ville jeg nok heller valgt standardkurset i fransk da medical-french kurset ikke stod til prisen vi betalte.

- søk crous tidlig (jeg var for sent ute til å få tilbud om studentbolig). Søker man CROUS trenger man også fransk bankkonto <- søk tidlig.

Undervisningsformer

Vi hadde de 4 første ukene undervisning i emnet neuropsychosensorielle (ØNH/ØYE/NEVRO/PSYK). Dette var som oftest i form av forelesninger.
Gjennom hele oppholdet var det praksis (11 uker i ØNH og 1 mnd i øye).
Om morgenen var det praksis (0830-1300) mens på ettermiddagen (1400-18/1900) hadde vi forelesning.

Eksamen omhandlet alle 4 evner nevnt over så vi fikk nevro dobbelt opp. Eksamen omhandlet også psykiatri som ikke ble godkjent grunnet manglende praksis. Eksamen varte 2 timer og var multiple choice.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom semesterstart var senere enn vi trodde og eksamen var i start av juni og ikke i slutten som vi trodde på forhånd hadde vi bare 6 uker fra 1 skoledag til eksamen. Vi var derfor generelt stressa de første seks ukene, særlig første måned da vi hadde lange dager. Vi visste heller ikke på forhånd at vi kom til å få så dårlig tid så det var en litt kjip situasjon. De franske studentene startet semesteret deres 2,5 mnd før oss og hadde omtrent runda pensum allerede første skoledag - noe som ikke akkurat gjorde oss mindre stressa. Etter eksamen var derimot dagene korte og vi hadde god tid til å være sosiale.

Forelesningene var av grei kvalitet, men var ofte i høyt tempo. Vi gikk gjennom hele øye-pensum på 6 timer og det var lagt stor vekt på egenstudie. Eksamenspensum var bøkene og ikke basert på forelesningene.

MTP bøker hadde de et velfungerende bibliotek. Personlig kjøpte jeg noen bøker men leide for det meste resten - sparte en del penger der!

Praksisen i ØNH og øye foregikk på kirurgiske poliklinikker på sykehuset. Der tok vi opp sykehistorie/anamnese, skrev den inn for hånd i journalen før legen kom inn, fullførte journalen og gjorde undersøkeser. Skummelt i starten men man kom fort inn i det. I tillegg var de greie med oss erasmusstudenter og hadde stor forståelse for språklige utfordringer. Vi var også på operasjonssalen og på akuttmottaket med turnuslegen. Her varierer utbyttet etter hvor frempå man er og hvor ofte man er der regner jeg med.

Begge våre praksiser var ganske avslappende, og vi hadde bare praksis 1-3 ganger i uken. Dette skyldes hos oss at vi var ganske mange studenter på hver post og arbeidet var begrenset. Dette vil nok sikkert variere veldig fra post til post og på antallet studenter.

Generelt var nok det faglige utbyttet lavere enn det jeg ville sittet igjen med i Norge, særlig mtp at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. De franske elevene får betalt for praksisen og den er mer rettet mot at studentene skal fylle en rolle enn på studentenes læringsutbytte. Hvor mye man sitter igjen med avhenger nok også av hvor ofte man drar på sykehuset (når det begynte å bli finvær og vi var ferdig med eksamen dro jeg kun når jeg måtte). Jeg ville likevel ikke nølt med å dra på utveksling til Bordeaux!

Fagleg utbyte og språk

Forelesninger, praksis og eksamen er alt på fransk - derfor en fordel å kunne språket før ankomst. Hadde selv en under middels god skolefransk før ankomst men jeg fikk god nytte av språkkurset vi hadde i forkant. Læringskurven er dessuten bratt. Særlig faglig sett og man kommer ganske langt selv om man ikke er grammatisk stabil..

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk flott by med fin beliggenhet. Mye utekonserter/gratiskonserter og arrangementer- disse anbefales å gå på da kvaliteten på musikken ofte er god. Under vårt opphold var det EM i fotball, vinfestival ++. Dessuten er det selvfølgelig mye vinbarer og goood mat!
Dessuten er man 1 time unna stranden med tog - perfekt de dagene man ikke har praksis. Vha Ouibus/blablacar kan man fint ta helgeturer/dagsturer til andre byer (La Rochelle/Toulouse/Biarritz/San Sebastian ++). Anbefaler definitivt Bordeaux som by!!

Bustad

Ettersom jeg ikke fikk tildelt CROUS-bolig og ikke orket å styre med boligjakt ved ankomst booket jeg meg i forkant et rom hos en familie via AIRBNB. Språklig sett var det for meg veldig lurt å bo med fransktalende, ellers er vel den typen erfaringer veldig individuelle. Stort pluss ved airbnb: å slippe å styre med fransk bankkonto. Jeg vil anbefale å bo i sentrum/evt mellom sentrum og sykehuset.

Kjøp sykkel!! Enkleste måte å komme seg fra A til B i Bordeaux.

Sosialt miljø

Vi startet skolegangen midt i semesteret og de fleste bli-kjent arrangementer for Erasmusstudentenehadde allerede funnet sted da vi kom. Vi hadde bare 1 mnd undervisning i store klasserommed de franske studentene så det var vanskelig å bli kjent med dem. Vi fant venner utenom studiet.

2015

Haust 2015 - Medisinstudiet

Haust 2015 - Medisinstudiet

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Søk studentbolig i god tid http://www.crous-bordeaux.fr/
Prøv og finn et sted å bo før avreise.

Jobb med språket før avreise, da blir starten lettere! Ta eventuelt et språkkurs dersom du føler nivået ditt ikke er godt nok. Man får støtte til språkkurs hos lånekassen.

Det anbefales og åpne en fransk bankkonto så snart som mulig.

Søk CAF. Det gis støtte til leieutgifter til alle studenter i Frankrike, også utvekslingselever.

Stort sett er det lettere å gå personlig og snakke med folk fremfor å ringe, sende mail osv.


Undervisningsformer

Man er på sykehuset på stage fra 09-13 hver dag (noen ganger mer eller mindre), og her er man en del sykehusdriften. Man er som oftest sammen med franske studenter, som alltid hjelper deg om du spør! De franske studentene er betalt for å være på sykehuset, så de har et ansvar for å møte opp hver dag og for å gjøre en god jobb, da de blir evaluert i ettertid. Det forventes det samme av Erasmus-studentene.
Den første måneden (som regel) har man forelesninger etter stage fra ca. kl 14-19 innen de emnene man har på eksamen.
Eksamen er på slutten av utvekslingsoppholdet. Det er en 2-timers eksamen (på Ipad) med multiple choise.

Fagleg utbyte og språk

Jeg anbefaler å være på et så godt som mulig nivå i fransk før avreise. Dette hjelper deg når du er på sykehuset. Man på sykehuset fra ca. 09-13 hver dag, og her foregår alt på fransk. Jeg tok et intensivt språkkurs på 1 mnd før jeg startet, og det er jeg veldig glad for i ettertid. Universitetet har også gratis franskkurs man kan gå på. Jeg opplevde aldri noen ubehagelige situasjoner i forhold til språket, selv om det til tider var veldig utfordrende og krevende ettersom jeg var på et ganske lavt nivå før avreise. Med tiden blir det lettere! Det gjelder bare å prøve - alle er veldig hjelpsomme og tålmodige - og generelt synes alle det bare er gøy når man prøver og feiler!

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin! Det er alltid noe å finne på, og et veldig bra kulturelt tilbud. Det er også kort vei til fantastiske strender en liten time fra Bordeaux. Her kan man surfe eller bare sole seg, alt etter hva man vil. Bordeaux er også kjent for sine gode viner - byen er omkranset av vingårder og vinslott. Man har virkelig muligheten til å lære om vin, og til å smake på gode viner. Det går også busser og tog til nesten alle byer i Frankrike. Paris er bare 3,5 timer unna med lyntog.

Bustad

Jeg bodde i en studentbolig (CROUS), tilsvarende SiB. Jeg hadde en egen leilighet med eget kjøkken og bad. Det var ganske billig og god standard. Det skal sies at standarden på disse boligene varierer, så det kommer an på hvor man blir plassert. Jeg var veldig fornøyd. Det er mye papirarbeid for å få tildelt en slik bolig, så man må være ute i god til med å søke. Man er heller ikke garantert plass selv om man søker.Generelt kan det være vanskelig å finne bolig på det private markedet, men alle vi kjenner fant et sted til slutt selv om det var litt krevende i leteperioden.

Sosialt miljø

Det er mange Erasmus-utvekslingsstudenter i Bordeaux, både på medisinstudiet og på andre linjer. Man blir fort kjent med folk, og det sosiale miljøet er veldig bra! Man er også sammen med franske studenter når man er på stage på sykehuset hver dag, så man har muligheten til å få franske venner!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vi reiste ned i mars, rett etter nevro og hud-eksamen. Vi hadde dermed hatt andre ting å gjøre enn å lese de tallrike og kryptiske mailene fra diverse franske kontorer. Det er mye administrativt å ordne med innskrivingen på universitetet, med krav om papirer og skjemaer og forsikringer. Dette tar tid! Dra tidlig til universitetet! Vi fikk lite hjelp i prosessen og vandret fra kontor til kontor - men det ordnet seg til slutt. Tips: Vær tolmodig, og se på det som en studie av fransk byrokrati.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår for det meste som forelesninger i store auditorier. Noen forelesninger hadde to forelesere med en almennlege og en spesialist sammen, disse var ekstra kjekke! Vi hadde også noe undervisning i grupper ledet av turnusleger på avdelingen vi var på, med caser og eksamensoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Vi fulgte undervisning i faget neuro-psycho-sensorielle, med undervisning hver ettermiddag i en måneds tid. Her fikk vi undervisning i både nevrologi, psykiatri, og også litt øre-nese-hals og øye (som var fagene vi skulle ta). I tillegg hadde vi 10 uker praksis i øre-nese-hals, og 1mnd praksis i øye. Vi fikk sett og snakket med utrolig mange pasienter i praksisen, og også vært med på mange operasjoner. Veldig kjekt å ha med seg videre! Savnet derimot kurs i undersøkelsesteknikk.

Fagleg utbyte og språk

Vi tok en måneds språkkurs på France Langue i sentrum av Bordeaux før vi startet opp på universitetet. Dette var et kurs i medisinsk fransk som i tillegg oppfyller lånekassens krav for støtte - midt i blinken! Her gikk vi igjennom alt fra anamnese og medisinske termer til det franske helsesystem. Dette kom godt med senere i livet på sykehuset. All undervisning og pasientkontakt foregår på fransk, men både professorer og pasienter var forståelsesfulle og tolmodige med oss. Kom inn i språket etterhvert - mye ligger i å tørre å si noe!

Universitetsområdet og byen

Bordeaux er en fantastisk fin by! Flotte gamle bygninger, koselige kaféer og fine temperaturer!

Universitetet var under ombygging da vi var der, så mye annlegsarbeid og byggeplasser på campus.

Bustad

Vi fikk ikke bolig gjennom universitetet, men skaffet dette på egen hånd. Bodde på hotell den første tiden og gikk på visninger i ulike kollektiv. Prisene i Bordeaux er ikke langt i fra norske.

Sosialt miljø

Det er mange erasmus-møter og sammenkomster for de som ønsker å være med på det. Det var vanskelig å bli kjent med de franske studentene, vi hadde bare timer sammen i en mnd, og vi kom midt i semesteret deres. Jeg prøvde heller ikke så hard å få meg nye venner der, hadde godt selskap med de to norske jeg reiste med, og med de franske jeg bodde med.

På sykehuset var vi såpass lenge på avdelingene at legene husket oss igjen for hver gang. Det er mange som hospiterer på sykehuset i Bordeaux, vi traff øyeleger fra Marokko og øre-nese-hals leger fra Brasil og Saudi Arabia. Kjekt å snakke med disse og oppleve hvor internasjonalt faget vårt er!

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

I god tid før studieoppholdet er det smart å tenke bosted. Vi som reiste til Bordeaux våren 2015 var allerede noen måneder i forkant med å lete, men var allerede for sene til studentboligene. Fordel med studentboliger er at det er veldig nært sykehuset. Vi for vår del gikk derfor på jakt på leiemarkedet. Vi fant etter hvert flere facebooksider og internettsider som tilbød fremleie av rom i kollektiv, og 1 mnd etter ankomst Bordeaux var alle vel installert i et godt kollektiv. Kollektiv er topp dersom man er heldig med de man kommer sammen med. For min del gjorde månedene i kollektivet at jeg ble eksponert for fransk fra morgen til kveld. Jeg vil anbefale et sentralt kollektiv som mulig. Og kjøp sykkel! Det er spesielt en "forening" som heter Recuper, ligger rett ved togstasjonen, som selger brukte sykler og tilbyr gratis reparasjon i 3 mnd. Helt genialt. Ellers med tanke på forberedelser var det spesielt én ting som er viktig å huske: skriv deg inn på universitetet så raskt som mulig! Og ta med en bekreftelse fra Norge på at du har tatt et negativt røntgen thorax. Dette måtte vi skaffe, og det ble en del forsinkelser mtp innskriving. Anbefaler å gjøre seg kjent med sykehusområdet noen dager før oppstart, da det oppleves litt som å lete etter 7 far i huset den første tiden.

Vi tok et franskkurs på 1 mnd før studieoppstart ved France Langue med "medisinsk fransk" som fokus. Dette er virkelig å anbefale, og takket være dette hadde jeg en viss peiling på det franske helsesystem og terminologi før jeg startet på sykehuset.

Undervisningsformer

Undervisningen var lagt opp slik at det var praksis fra kl. 8-12/13 og undervisning fra kl. 14-18/19. Det kan høres tungt ut, men gikk fint. Etter hvert stopper undervisningen og en har hele ettermiddager på å lese. (1 mnd undervisning) Undervisningen var vanlig forelesning i saler. Varierende undervisning, men stort sett bra! Veldig eksamensrettet. Lite PBL. Praksis går ut på å delta i legenes arbeid. De bruker å være veldig greie med erasmusstudentene. Opplegget gikk ut på å ta imot pasienter før legen kom inn, ta anamnesen og evt undersøke litt, og deretter hvis man følte man behersket det, gi en rapport til legen. Halvparten av praksis er man på operasjon. Dette er en god arena for å prøve seg på sying og assistanse. Det er varierende fra lege til lege hvor mye de involverer deg, men vær frampå, det taper en ingenting på. Sykepleierne er veldig OK.

Eksamen var en 2 timers lang multiple choice på iPad som omfattet nevrologi, psykiatri, øye og ØNH. Jeg likte veldig godt å ha hatt nevrologi og hud i Norge på forhånd. Da fikk jeg repetert nevro, fokusert mest på øye og ØNH, og lest psykiatri som bonus, som en forberedelse til psykiatrisemesteret. Mitt råd er å ikke undervurdere eksamen. Vi for vår del oppdaget det noen uker før eksamen, og det ble lange dager mot slutten. Mye kollokviering m.a.o.

Tips: De har god lunsjkantine på universitetsområdet som anbefales sterkt. Koster bare 3,20 for en god porsjon med dessert.
Bruk biblioteket! Her er det rolig og ventilert, en fordel på svært varme dager (38 grader den siste tiden ble litt vel mye).

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes dette tilbudet er alt i alt svært bra. Det fungerte kjempefint å ta kun ØNH og Øye i Frankrike. Vi fikk nok et roligere semester enn våre medstudenter i Norge, men måtte til gjengjeld studere til slutten av juli. Men så er man da i Frankrike og Bordeaux, så dette var ikke et stort offer. Det er vanskelig å vurdere om vårt faglige nivå er på lik linje med det norske tilbudet. Kanskje har vi noe svakere kompetanse, men til gjengjeld har en fått mye god ballast ved å dykke dypere ned i et fremmedspråk, sammenligne medisinsk praksis i to kulturer og daglig putte seg selv utenfor komfortsonen. Jeg ville absolutt gjort dette igjen!

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett ble jeg bedre på å snakke fransk. Jeg forsto og leste allerede godt fransk da jeg kom ned, men formuleringer og muntlig fransk har en holdbarhetsdato. Dette fikk jeg forbedret. Jeg merket også at jeg etter hvert leste fransk medisinsk pensum som om det skulle vært engelsk. Det var en fantastisk følelse å merke at dette hinderet etter hvert forsvant!

Faglig sett lærte jeg aller mest av praksis og å lese til eksamen. ØNH praksis varte i 11 uker, så vi fikk sett en god del forskjellige tilstander. Øye- praksis varte i 1 mnd og hadde mindre å tilby, så dermed ble kunnskapen på dette feltet mye avhengig av graden jeg leste til eksamen. I Frankrike har de heldigvis veldig gode og eksamensrettede bøker som en kan få LÅNT på biblioteket. Aldri kjøp bøker. De er veldig konsise og informative. Jeg lærte mye av å lese. Svakheten med praksis var at vi ikke lærte undersøkelsesteknikk. Vi var på mange operasjoner, og snakket med mange pasienter (derav ganske god på symptomdiagnostikk), men ettersom ØNH og ØYE praksis i Bordeaux var svært spesialisert, fikk vi sjelden bruke instrumentene, og de la ikke opp til mengdetrening mellom studentene. Dermed er jeg fortsatt litt usikker på hvordan man bruker et opthalmoskop (takk og lov for ferdighetssenter i Bergen!).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet kan virke ganske forvirrende i starten, men går seg til etter hvert. Bruk litt tid på å gjøre dere kjent! Bruk biblioteket og finn kantina og administrasjonen, så er dere på god vei! Det finnes også et kontor som er FOR erasmusstudentene. Dette benyttet vi oss svært lite av, fordi vi kom midt i semesteret, men de er alltid greie å spørre om ting!

Byen Bordeaux er sykkelbyen. Det er bysykler nesten overalt, og ellers ideelle forhold for sykkel. Utforsk byen, dere vil oppdage masse små skatter av utesteder og kafeer. Det finnes flere vintageforetninger og handlegater. Oppsøk markedet ved St Michel- kirken, som i helgen bugner over av gode råvarer.

Sist men ikke minst, oppsøk Darwin (Kafé/Restaurant +++)

Som trening brukte jeg å jogge langs elven på den siden som ikke kun er asfalt, men en del sti. Det er ideelt for intervaller.
Ellers er det en skog i Talence, som er fin å løpe i, men det tar kanskje 1/2 time fra sentrum å sykle dit. Likevel verdt det.

Bustad

Jeg ( og de to andre) bodde først på hotell i 14 dager (billig et), som en nødløsning fordi vi ikke hadde funnet sted å bo enda. Til slutt fant jeg et, men med innflytning noen uker senere. Derfor sov jeg 13 dager på sofaen (couchsurfing) i et fransk kollektiv gratis (!) mens jeg ventet på å flytte inn i mitt nye kollektiv. Det var et fantastisk rom, med en liten balkong i 4. etasje midt i sentrum, med store balkongdører og gammel parkett. Akkurat som på film. Resten av leiligheten kan man si mye om, den var ikke i storslått stand, men mine franske bo-feller var jeg veldig heldig med. Jeg trivdes godt, men måtte flytte en måned før hjemreise til Norge fordi leiligheten skulle leies ut til noen andre. Da flyttet jeg inn i min norske venninnes franske kollektiv, også dette fungerte svært godt. Jeg kom med andre ord svært godt ut av det. Prisen jeg betalte hver måned lå like under det jeg betaler i Norge, så det er ikke veldig billig. Men maten er billigere.

Sosialt miljø

Før jeg dro var mitt store mål å få meg franske venner. Kollektivene jeg bodde i gjorde at jeg fikk bekjentskaper der (og det er jeg veldig glad for) og en menighet jeg gikk i gav meg noen andre bekjentskaper. Ellers var det generelt lettere å få kontakt med erasmusstudenter, siden vi befant oss i samme situasjon. På godt og vondt. Jeg hang noe med dem, men ønsket å prøve å komme inn på franske studenter også.
Jeg (og mine to norske medstudenter/venninner) opplevde vel alle tre at de franske medisinstudentene var noe vanskelig å komme inn på. Kanskje det hadde vært enklere hvis man var kun én norsk. Det gikk greit å utveksle ord og samtaler på universitetet, men det var aldri noe særlig initiativ fra deres kant. Dette skulle jeg i ettertid vært flinkere til å håndtere, ved for eksempel å invitere dem til ting. Å være tre norske gjorde kanskje den biten vanskeligere, men det var også utrolig godt å ha hverandre når utfordringer sto for dør, og når vi var slitne av fransk og det franske systemet. Det var så lett og og fint å finne på ting sammen oss tre når vi hadde fri. Vi ble for hverandre små pustehull i hverdagen.

Vår 2015 - Medisinstudiet

Vår 2015 - Medisinstudiet

01.04.2015 - 31.07.2015

Førebuingar/praktiske tips

Siden universitetet i Bordeaux ikke kunne tilby oss praksisplasser i nevrologi, tok vi dette faget i Bergen før vi dro. Det gjorde at vi måtte reise ned i mars, og ikke i starten av semesteret. En del viktig informasjon gikk oss derfor hus forbi, siden ble sendt ut når vi var midt i semesterstart og nevrologipugging i Bergen. Vi opplevde dessverre å bli dårlig og tidvis feilinformert av universitet i Bordeaux' koordinatorer. Informasjonen vi fikk i forkant var sparsommelig, og vi måtte ta mye initiativ selv og inisistere mye for å finne ut av ting. Det ordnet selg heldigvis til slutt, men vi håper dette blir bedre for fremtidige studenter.

Undervisningsformer

Vi hadde fire uker undervisning i faget le système neuro-psycho-sensoriel (NPS), som omfatter nevrologi, nevrokirurgi, psykiatri, øre-nese-hals, maxillo-facial-kirurgi, oftalmologi, litt allmennmedisin og handikap. Vi hadde ønh-praksis på morgenen og undervisning på ettermiddagen, fra rundt 14 til 18 eller 19. Undervisningen var intensiv og gikk ofte veldig fort.

Vurdering av emnetilbodet

Siden vi ikke fikk praksis i nevrologi i bordeaux, måtte vi som sagt ta dette i Norge først. Vi skulle derfor egentlig bare ta ønh og øye, men siden alt hang sammen i én undervisningsblokk med én felles eksamen i alle emnene, tok vi derfor nevrologi to ganger. Psykiatri skulle vi i følge den norske studieplanen ikke ha før om et år, og siden vi ikke hadde praksis i dette, har vi ikke fått dette godkjent. Vi opplevde imidlertid dette som positivt. Vi fikk repetert nevrologienm samtidig som det var godt å ha et fag der ikke alt var helt nytt og ukjent. Psykiatrien var veldig spennende og undervisningen i dette emnet holdt stort sett veldig høy kvalitet, så det bød oss heller ikke imot. Dessuten er dette alle fag og emner som henger tett sammen, så det gir mening å ha det samtidig.

Fagleg utbyte og språk

Praksisen i ØNH var veldig lærerik. Vi vekslet mellom å være én uke på operasjonssalen og én uke på poliklinikken hos forskjellige leger. På poliklinikken tok imot pasientene og skrev i (de håndskrevne) journalene deres før de fikk møte legene. Det var ganske skummelt til å begynne med, men vi kom fort inn i det. Det førte til at vi fikk møte veldig mange forskjellige pasienter og snakke med dem. Det opplevdes nesten utelukkende som positivt, og det var veldig bra for det språklige utbyttet. Vi hadde øyepraksis i hele juli måned. Den foregikk på morgenen, så vi hadde hele ettermiddagene fri til å gjøre hva vi ville, og det var fint mulig å ta fri enkelte dager. Vi dro ganske ofte på strendene langs kysten utenfor Bordeaux og hang en del på kafeer, gikk på kino osv.
Det vi imidlertid savnet sårt i begge praksisene, er kurs i undersøkelsesteknikk innen de ulike fagene.

Universitetsområdet og byen

Byen er helt fantastisk med veldig mye forskjellig å by på! Det er lett å komme seg rundt, med både sykkel og trikk. Den anbefales så absolutt på det aller, aller sterkeste!

Bustad

Vi ordnet oss sted å bo på egenhånd. Det var ikke helt problemfritt, men det ordnet seg til slutt for alle tre, og vi flyttet inn i hver våre kollektiv med franske.

Sosialt miljø

Siden vi kom midt i semesteret, gikk vi glipp av en del "bli kjent"-arrangementer osv. Det var imidlertid en del andre erasmus-arrangementer som vi kunne ha vært med på, hvis vi hadde villet det. Siden vi kun hadde fire uker undervisning med den franske klassen vår, som bestod av over hundre studenter, var det vanskelig å komme inn i noe miljø der, på så kort tid. Vi ble imidlertid kjent med folk på egenhånd, gjennom våre respektive kollektiv, i tillegg til at vi hadde godt selskap i hverandre.

brukt_university_of_bordeaux.jpg

Flott bygning
Foto:
© Université Bordeaux

Informasjon