Hjem
Studentsider
bilateral

Montana State University-Bozeman og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByBozeman
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Du lyt ha karaktersnitt C eller bedre for å søke deg til dette universitetet.

www.montana.edu/international/studyabroad/incomingexchange/

Krav til innreisenade studentar kan ein finne her.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Undervisninga føregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule for å bli fritatt kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

Universitetet vart oppretta i 1893, og vert rekna som eit godt universitet, både innan forsking og undervisning. I følge universitetet sjølv er dei sterkast fagleg innan ingeniørstudiar, jordbruk (bioteknologi, plantebiologi og plantepatologi), "hard sciences" som biologi, fysikk og kjemi, miljøretta studiar og accounting.

Innan HF-fag er dei spesielt sterke innan engelsk, historie og "Native American Studies".

Universitetet har følgande college (fakultet) som er aktuellt for UiB-studentar:

Agriculture
Arts and Architecture
Business
Education
Health and Human Development
Engineering
Letters and Science

Sjå universitetet sine internettsider for ein meir detaljert oversikt over fagtilbodet.

Eitt semesters fulltidsstudier ved MSU tilsvarer vanlegvis 15 credits på BA-nivå. Kvart kurs tel oftast 3 credits.

Hugs at du alltid må ta kontakt med studieprogrammet ditt her ved UiB for å få informasjon om kva kurs som kan førehandsgodkjennast og kor mange credits du må ta per semester.

Studieavgift

Universitetet i Bergen disponerer om lag to friplassar kvart år ved Montana State University.

Viss interessa for utveksling til universitetet er stor, vil UiB undersøke om det er mogeleg for fleire studentar å reise til Montana og betale reduserte studieavgiftar.

I uttaket med frist 1. februar har vi inntil 2 friplassar for 2024/25.

Dei fleste studiestedar i USA krev at du har gyldig helseforsikring. Her kan du sjå informasjon om helseforsikring. Kostnaden ved å kjøpe MSU sin helseforsikring er omtrent $2300 per semester. Ein kan også kjøpe anna gyldig privat helseforsikring.

Visumavgifter til USA er normalt på 3-5000 NOK.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Montana State University i Bozeman er eit statleg universitet. Universitetet har om lag 12 000 studentar. 65% av studentane kjem frå Montana, 31% frå andre statar i USA og 4 % frå utlandet. Universitetsområdet ligg i utkanten av byen. Det er ein fin campus, med ei blanding av eldre og nyare bygningar.

Bozeman ligg i naturskjøne omgjevnadar, like ved den flotte nasjonalparken Yellowstone, som var verdas første nasjonalpark, oppretta i 1872. Plasseringa gjer at Montana vil vere eit framifrå val for studentar som set pris på å drive med fritidsaktivitetar utandørs. Tilhøva ligg særleg godt til rette for langrenn og alpint (inklusive snowboard) om vinteren, og for fjellturar, fjellklatring, rafting, fiske m.m. om sommaren. Bozeman er ein liten by med 30 000 innbyggarar, og er naturleg nok både sterkt prega av, og like mykje avhengig av universitetet. Kulturlivet er rikt og ved universitetet finst det fleire orkester (klassisk, jazz m.m.) og amatørteatergrupper for studentar.

Bustad

Du finn bustad på eiga hand. Det er ikkje vanskeleg å finne bustad og universitetet har gode ressursar for å hjelpe deg med dette.

Semesterinndeling

Haustsemesteret varer frå slutten av august til desember medan vårsemesteret varer frå midten av januar til første veka i mai.

Studentrapportar

2020

Bachelor i samfunnsøkonomi - Vår 2020

Bachelor i samfunnsøkonomi - Vår 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

- Vær tidlig ute med å meld deg opp til fag ettersom klassene fyller seg opp veldig raskt. Dersom det er et fag du har veldig lyst til å ta, men ikke får plass på, er det vanlig å sende professoren en mail eller møte opp i forelesning og snakke med professoren etter timen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierte utifra størrelsen på klassen. Innføringsemnene er som regel for større forsamlinger i store forelesningssaler, mens mer spesifikke emner gjerne foregår i klasserom. Jeg hadde en god miks, klassene mine varierte mellom størrelser på 15, 45 og over 100 pers. I de timene der det er over 100 personer kjører foreleserne tilfeldige "attendence checks" i løpet av semesteret som teller mot "participation"-delen av karakteren. Du kunne gå glipp av et par uten at det hadde noen innvirkningen på karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

MSU har et godt utvalg av emner. Mange velger å legge opp timeplanen sin etter tidspunkt for forelesning, framfor selve faget. De fleste fagene er delt inn sånn at du enten har undervisning mandag, onsdag og fredag, eller tirsdag og torsdag. Dermed valgte mange å legge opp timeplanen sånn at de hadde full dag tirsdag og torsdag, sånn at de kunne bruke fridagene sine på å stå på ski eller gjøre andre ting.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er veldig fornøyd med fagene jeg tok. Jeg fikk spesielt mye ut av de fagene der klassen var på rundt 50 personer og mindre, ettersom det krevde mer deltakelse. De fleste fag legger opp til lekser, quiz og prøver gjennom semesteret, og det forventes at du stiller forberedt til timene. Det kan føles litt overveldende i starten, men jeg opplevde at eksamensperioden ikke var like stress som her hjemme, ettersom man jobber så jevnt gjennom hele semesteret.

Universitetsområdet og byen

Bozeman blir kalt for "Boz Angeles" av mange ettersom det er et hipt sted som blir mer og mer populært. Bozeman er en kul, sjarmerende, liten by i Montana der universitetet spiller en viktig rolle. Livsstilen i Bozeman er veldig laidback og folk er generelt veldig hyggelig og glad i å være utendørs. Det går gratis buss til skianlegget, Bridger Bowl, som ligger en halvtime fra campus. Usas største skiannlegg, Big Skye, ligger en time unna. Det er massevis av langrennsløyper, sykkelstier og turer rundt om i området. Til tross for at det er et lite sted, er det alltid noe som skjer og liv på Main Street (hovedgata i sentrum).

Bustad

Ettersom Bozeman blir et mer og mer populært sted har leieprisene steget en del de siste årene. Leieprisene er generelt litt høyere enn i Bergen, men mye blir leid ut møblert. Mange leier hus som kollektiv med gåavstand til universitetet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved MSU er veldig bra. Jeg møtte masse kule folk, og amerikanerne er generelt veldig imøtekommende og utadvendte. Det er alltid noe som skjer og det er perfekt om du er glad i friluftsliv og å være ute. Det er umulig å ikke bli glad i Bozeman!

Lektor i naturvitenskap og matematikk - Vår 2020

Lektor i naturvitenskap og matematikk - Vår 2020

15.01.2020 - 15.06.2020

Førebuingar/praktiske tips

Jeg brukte mye tid på å finne frem til ulike emner jeg kunne ta på forskjellige universiteter. Siden jeg går på lektorstudiet er det mindre frihet i hvilke emner man kan ta, så man må sørge for at obligatoriske fag i utdanningsplanen blir tatt til riktig tid. Det var litt utfordrende å finne emner som var relevante, som ble tilbudt i riktig semester, f.eks. var det fag jeg burde ta på UiB som kun gikk på våren, men som kun ble tilbudt på høsten i Montana. Prøv derfor å være tidlig ute med å finne fag, og spør gjerne studieveileder om hjelp til dette. Jeg hadde i utgangspunktet ikke lyst å bo på campus, men heller leie privat for å føle at jeg hadde mer frihet. Dette viste seg å være ganske vanskelig å finne, og både dyrere og mer upraktisk i forhold til avstand fra skolen. Jeg var dermed litt sent ute med å søke studentbolig og fikk ikke førstevalget mitt. Vil derfor anbefale å søke studentbolig tidlig, selv om du er usikker på om du vil bo på campus eller ikke.

Undervisningsformer

Undervisningsformene varierer fra fag til fag, og utfra hvor mange studenter som er meldt til faget. I de store fagene er det typisk forelesninger i auditorier slik som på UiB, mens i mindre fag er det klasserom der undervisningen består av mer dialog mellom underviser og studenter, gruppearbeid, og aktiviteter, litt som på ungdomsskolen eller VGS. I USA er det mye mer vanlig å ha et tettere forhold til professorene, og man blir følgt opp og tilbudt hjelp mye mer enn universitetene i Norge der man er mer selvstyrt. Det er også mye mer arbeid underveis, med lekser, rapporter, quizer osv. som alle inngår i sluttkarakteren. Dette gjør at man må jobbe mye mer jevnt i løpet av semesteret, og man har arbeid å jobbe med utenfor undervisningen hver uke, men dette gjør også eksamensperioden på slutten av semesteret mye mindre hektisk og stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Montana tilbyr et bredt utvalg av fag, men det kan være vanskelig å finne frem til hvilke fag man kan få godkjent i sitt eget studieløp, og om det tilbys i riktig semester. De fleste fagene som blir tilbudt gir 3 credits, som tilsvarer 6 norske studiepoeng, så man må ta litt flere fag per semester. Noen større, mer omfattende fag gir 5 credits, og noen mindre valgfag gir 1 credit. Jeg endte opp med å ta 3 fag på 3 credits, ett på 5 credits, og et aktivitetsfag på 1 credit.

Fagleg utbyte og språk

Jeg endte opp med å være veldig fornøyd med alle fagene jeg tok, både innholdet i faget og professorene. Det faglige nivået var relativt høyt, og jeg lærte mye nytt. Vil anbefale alle å ta et aktivitetsfag i tillegg til fagene som inngår i studiet. Jeg tok vekttrening og synes dette var både gøy og en fin måte å holde seg i form i løpet av semesteret.

Universitetsområdet og byen

Bozeman er en relativt liten by, der universitetet står veldig sentralt. Campus er konsentrert på ett område, og selv om det er et relativt stort område med mange bygninger, er det gangavstand mellom alt. Noen av byggene er ganske gamle mens andre er helt nye. To av de nyeste byggene er matsalen Rendezvous og fitness-senteret Marga Hosaeus, som begge er utrolig fine! Hovedgaten i byen (Main Street) ligger ca. 20 minutters gange fra campus, der man finner cafeer, restauranter, barer, og små butikker. Det er også et stort kjøpesenter, Walmart, og Target i byen. Det går gratisbusser som følger ulike ruter, og som alle stopper på campus, noe som var nyttig hvis man ikke hadde bil. Selve byen ligger på et ganske flatt område, men ligger over 1400 m over havet, og er omringet av høye fjellkjeder. Man merker den høye beliggenheten og innlandsklimaet som gjør at luften der er veldig tørr, og vegetasjonen er ganske ulik Norge (i hvert fall i forhold til det fuktige klimaet i Bergen). På vinteren er det et utmerket sted for å stå på ski, med skianlegg ca 20 min unna campus (gratisbuss går dit også). Tidlig høst og sen vår er det også mange fjellturer man kan gå i området, men da er man avhenging av bil for å kjøre til de ulike turstiene rundt byen. Ellers er det flere fine parker rundt campusområdet der det var fint å sitte sammen med venner, eller gå på tur når det var fint vær.

Bustad

Jeg endte opp med å bo på campus, på Johnstone Center. Hadde egentlig tenkt å leie leilighet utenfor campus, men det endte opp med å bli mer styrete enn å bare søke studentbolig. Siden jeg søkte bolig ganske sent fikk jeg ikke enerom slik jeg hadde ønsket, og endte opp med å bo på rom med en jente fra Sør-Korea. Jeg var veldig misfornøyd og skeptisk til å dele rom med noen da jeg fikk tildelt plassen, men det endte opp med å fungere veldig fint, og ble en utrolig fin mulighet for meg å bli kjent med noen jeg eller ikke ville ha tatt kontakt med. På Johnstone pleier det også å bo mange andre utvekslingsstudenter, så jeg ble godt kjent med folk fra hele verden i tillegg til folk fra USA. Når man bor på campus er man også nødt til å ha en måltidsplan, der man betaler for å spise på de to kantinene på campus. Dette var også noe jeg var skeptisk til siden jeg liker godt å lage egen mat og har enkelte begrensninger på hva jeg kan spise. Likevel ble jeg positivt overrasket over utvalget de hadde, hvor fine og store kantinene var, og hvor praktisk der var å bare kunne gå til kantinen hver gang man var sulten og forsyne seg av det man ønsket.

Sosialt miljø

For å enklest mulig bli kjent med andre folk vil jeg sterkt anbefale å bo på campus. Da slipper man å måtte bruke ekstra energi på å oppsøke folk på forelesninger eller melde seg inn i klubber for å bli kjent med noen, siden man lett møter andre folk man bor med enten i gangene, fellesarealene, eller i kantinen. Jeg ble fort kjent med romkameraten min, og spiste ofte både lunsj og middag med andre som bodde i samme bygg. Vi endte opp med å bli en stor gjeng som ofte hadde filmkvelder, dro ut på byn sammen, og ellers hang med i hverdagen. Ellers er amerikanere veldig åpne og utadvendte, noe som gjør det lett å starte samtaler med dem og bli med på ulike arrangementer eller aktiviteter.
Våren 2020 ble litt annerledes enn vanlig pga. COVID-19, så veldig mange endte opp med å reise hjem midt i semesteret. Jeg valgte å bli værende og fullføre oppholdet mitt der, noe jeg er veldig glad for. Alle campusbyggene utenom studentboligene ble stengt ned, matsalene var kun åpen for de som bodde på campus og det ble kun servert take-away mat, og all undervisning ble online. Dette førte til at de som ble igjen fikk et enda tettere forhold siden vi oppholdt oss på studentboligene hele tiden, og ikke kunne dra så mange andre steder. Vi holdt oss i vår lille gruppe ute i parkene i nærområdet og fant på mye sammen for å underholde oss når kjøpesentere, kinoer, utesteder osv. var stengt. Jeg har fått venner fra hele verden som jeg har holdt god kontakt med i månedene etter å ha kommet hjem.

2018

Bachelor i miljø- og ressursfag - Vår 2018

Bachelor i miljø- og ressursfag - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Kom tidlig i gang med alt som har med visum å gjøre, jo fortere du får det unna veien jo bedre. Hvis du vil søke på residence housing, altså bo på campus, søk også tidlig (særlig om du vil ha enerom). Når man bor på campus må man også kjøpe med et "meal pass" som gir deg adgang til alle spisesalene på campus. Dette kan man også få kjøpt selv om man ikke bor på universitetsområdet. Du har gratis tilgang til treningssenteret på campus og alle hallene som finnes der når du er student.

Undervisningsformer

Undervisning i USA er veldig annerledes fra slik det er i Norge; det er kontinuerlig arbeid som skal leveres inn og de færreste eksamener er kumulative. Jeg opplevde dette mer som "busy work" fordi det som regel var verken vanskelig eller veldig tidkrevende. Det er bare mye av det. Vi hadde også en del flere presentasjoner og aktiv deltakelse i timene, særlig i de fagene hvor klassestørrelsen var liten. I disse fagene forventes det at du deltar og er forberedt på diskusjoner, og det er noe du også vurderes på som en del av sluttkarakteren. De fleste eksamenene var multiple choice og krevde ikke veldig mye forberedelse.

Vurdering av emnetilbodet

Ved MSU er det mulig å ta vanlige emner som ligner mye på de vi har ved UiB, men også aktivitetsemner som for eksempel ski, rafting, basketball etc. De gir ikke like mange credits (vanligvis 1 credit mot 3 credits for vanlige emner), men hvis man har frie emner kan det være morsomt å supplere med activity courses. Noen emner krever at du har visse forkunnskaper, men som regel går det greit hvis du bare tar kontakt med emneansvarlig eller noen andre ved universitetet. Det er lurt å være tidlig ute med å velge enkelte emner hvis det er påkrevd at du tar de, ettersom noen klasser fylles opp fort.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk veldig godt utbytte av de emnene som ikke var på introduksjonsnivå (altså ikke 100-fagene); de krevde mer arbeid og flere presentasjoner og innleveringer, men var til gjengjeld mer givende i form av stort faglig utbytte. 100-fagene besto for det meste av avkrysningsprøver og korte og enkle innleveringer som i grunn bare opplevdes som arbeid for arbeids skyld.

Universitetsområdet og byen

MSU sitt campus har alt innenfor gåavstand; treningssenter, kafeteriaer, recreation rooms, bibliotek og forelesningssaler. Hvis du i tillegg bor på campus trenger du nesten ikke å forlate området. Bozeman er ikke en alt for stor by, og det likte jeg. Den har en hovedgate (Main Street) med en del koselige butikker, kaféer og restauranter. Det beste ved Bozeman derimot, var nærheten til skianlegget, som kun var en 20 minutter kjøretur unna, og andre turområder. For meg som ikke bodde på campus var det litt strevsomt å komme seg til matbutikker ettersom jeg ikke hadde bil. Hvis man har mulighet til å skaffe seg en bil ville jeg anbefalt det - det gjør det å komme seg rundt på daglig basis og på lengre turer så mye enklere.

Bustad

Jeg søkte i utgangspunktet på å få plass i studentboligene på campus, men ombestemte meg i siste liten og fant et hus et lite stykke unna. Hvis man er ute i god tid kan man få enerom på campus, men ellers virker det som om det ikke var vanskelig å bli tildelt et dobbeltrom med noen andre. Huset jeg bodde i fant jeg på craigslist og jeg trivdes veldig godt der. Leieprisene i Bozeman har visst økt mye de siste årene, men jeg betalte mindre for et helt hus med masse plass enn jeg gjør for en liten leilighet her i Bergen.

Sosialt miljø

Det er veldig enkelt å bli kjent med folk i Bozeman, og USA generelt. Det var også et sterkt samhold mellom utvekslingsstudentene, så da jeg dro hjem kjente jeg folk over hele verden, ikke bare fra USA.

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det skilles mellom utvekslingsstudent og betalende student. Jeg dro som betalende student og ikke som en del av den avtalen UiB har med MSU om friplasser. Som betalende student må en ta engelsk test (karakterutskrift fra norsk videregående skole er ikke godkjent). En må også betale skolepenger (ca. 12 150 USD per våren 2018). Jeg var heldig og fikk 3000 USD i rabatt. En annen ulempe med å dra som betalende student er at du ikke får lov til å registrere deg til fag før semesteret har startet. Det betyr at du er HELT SIST i køen. Tips er å gå rundt til aktuelle fagansvarlige og skrive seg på venteliste, så kan en fortsatt få endel spennende fag.

Undervisningsformer

Undervisningsform er litt annerledes enn fra Norge. Det er små eksamener gjennom semesteret og labrapporter/muntlig/oppmøte kan telle på karakter. Avhengig av fag.

Vurdering av emnetilbodet

MSU er verdensledende på snøvitenskap og fjernanalyse. De er også veldig sterke i GIS og kartografi. Ikke mange rene geofag som er relevante når en kommer fra UiB.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er litt hva du gjør det til. Du kan ta enkle og urelevante fag ift. det en gjør på UiB og ha det ganske greit, men det finnes også masse fag der det faglige utbytte er stort. Språket er naturligvis engelsk og det er ikke mange internasjonale/utvekslings -studenter.

Universitetsområdet og byen

Campus er samlet et par km utenfor sentrum. Byen har ca. 40,000 innbyggere og 20,000 studenter men er i sterk vekst. Byen har to skianlegg i nærheten:
Bridger Bowl, 20 km unna (alle de lokale står her. NB: lønner seg å kjøpe årskort i oktober, ingen rabatt som student. dagskort 63 USD, årskort: 575 - 775 USD, skibuss lørdag/søndag, gratis).
Big Sky, 45 km unna (dagskort: 140 USD, årskort: 999 USD, skibuss hver dag (5 USD).
Byen er ikke kompakt. Vanskelig å komme seg rundt, ingen kollektivtransport. Anbefaler egen bil, evt. sykkel.

Bustad

Jeg valgte å bo privat. Trivdes med det.

Sosialt miljø

Utvekslingsstudenter henger mye med hverandre. Ellers, det blir hva du gjør det til selv.

2015

Vår 2015 - Lektorutdanning med master i fremmedspråk

Vår 2015 - Lektorutdanning med master i fremmedspråk

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Etter å ha fullført 2 og et halvt år på lektorstudiet i fremmedspråk dro jeg til Montana for å gå på Montana State University. Det ble et semester fylt med opplevelser, nye venner fra hele verden og et godt møte med den amerikanske kulturen.

Bozeman, som er byen hvor universitet ligger, består av relativt verdensopplyste og hyggelige mennesker. Den har en størrelse på ca. 40 tusen mennesker, et kjøpesenter, «main street» med koselige butikker og kafeer, og mange store forretninger som Target, Wallmart og matbutikker. universitet har ca 13 tusen elever. Det går gratisbusser rundt i hele byen, men du vil dra fordeler av å kjøpe en bil, eige en sykkel, eller evnt. bli gode venner med noen som har bil. Skianlegget (Bridger Bowl) blir godt brukt av elevene ved skolen. Det går buss opp dit på Lørdager og Søndager(et lite stykke unna skolen).

Undervisningsformer

80% av utvekslingsstudentene var der for ingeniørstudier siden skolen er kjent for å være flinke til dette. Jeg som lærerstudent slet litt med å finne fag som kom til å bli godkjent av uib. Likevel fikk jeg både fagdidaktikk og litteraturstudier godkjent, verre ble det med lingvistikken(de tilbydde klasser med for lavt nivå). I USA må du ta ca. 5 fag for å få godkjent 30 studiepoeng i Norge. Universitet tilbyr en enorm mengde med klasser av god kvalitet. Du vil merke at arbeidsmengdene og obligatoriske krav og lekser er betydelig større enn i Norge. Dette er likevel ikke noe å bekymre seg over, men greit å være klar over før du drar. I gjengjeld er du helt klar for eksamensuka siden du har lest og jobbet jevnt over hele semesteret. Lærerne bryr seg virkelig, er motiverende og superflinke. Det var gøy å gå på skolen. Klassene varierer med alt fra 15 elever som fokuserer på diskusjon til store forelesninger. Ellers har skolen et stort og nytt treningssenter med apparater, basketball-, volley-, fotball-, squash- og racketball baner, svømmehall og et utvalg av timer. Du kan også ta aktivitetsklasser i tillegg til fag for moro skyld. Det anbefaler jeg.

Bustad

Jeg vil absolutt anbefale å bo på skolen. Campus er kjempekjekt. De fleste utvekslingsstudentene bodde på Johnstone. Standardene er ikke på topp men helt ok når du får innredet og hengt opp litt på veggene. Jeg erfarte at de fleste syntes at de var greit med «singel room» fordi du er så mye sosial ellers at det kan være greit å ha litt tid alene. Det var fantastisk å ha kantine i samme bygg, hvor du alltid har tilgang til mat og sosialt samvær. Ellers har de kjøkken som du kan låne redskaper til å lage egen mat. Ved å bo på campus fikk du automatisk mange venner. Vi hang for det meste med utvekslingsstudentene på fritiden og ble en ordentlig god og blandet gjeng. Det var mennesker fra Norge, Nederland, England, Irland, Australia, New Zealand bla.

Hvis du er glad i natur, vinter og kulde, amerikansk kultur og spent på college så anbefaler jeg Bozeman!
Har du spørsmål så svarer jeg med glede. Send meg en mail: maria_no93@hotmail.com

Grøn campus
Foto/ill.:
Montana State University-Bozeman

Informasjon