Hjem
Studentsider
bilateral

Montana State University-Bozeman og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByBozeman
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Du lyt ha karaktersnitt C eller bedre for å søke deg til dette universitetet.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Undervisninga føregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule for å bli fritatt kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

Universitetet vart oppretta i 1893, og vert rekna som eit godt universitet, både innan forsking og undervisning. I følge universitetet sjølv er dei sterkast fagleg innan ingeniørstudiar, jordbruk (bioteknologi, plantebiologi og plantepatologi), "hard sciences" som biologi, fysikk og kjemi, miljøretta studiar og accounting.

Innan HF-fag er dei spesielt sterke innan engelsk, historie og "Native American Studies".

Universitetet har følgande college (fakultet):

Agriculture
Arts and Architecture
Business
Education
Health and Human Development
Engineering
Letters and Science
Nursing

Sjå universitetet sine internettsider for ein meir detaljert oversikt over fagtilbodet.

Eitt semesters fulltidsstudier ved MSU tilsvarer vanlegvis 15 credits. Kvart kurs tel oftast 3 credits.

Hugs at du alltid må ta kontakt med studieprogrammet ditt her ved UiB for å få informasjon om kva kurs som kan førehandsgodkjennast og kor mange credits du må ta per semester.

Studieavgift

Universitetet i Bergen disponerer om lag to friplassar kvart år ved Montana State University.

Viss interessa for utveksling til universitetet er stor, vil UiB undersøke om det er mogeleg for fleire studentar å reise til Montana og betale reduserte studieavgiftar.

I uttaket med frist 1. september 2020 har vi ingen friplassar.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Montana State University i Bozeman er eit statleg universitet. Universitetet har om lag 12 000 studentar. 65% av studentane kjem frå Montana, 31% frå andre statar i USA og 4 % frå utlandet. Universitetsområdet ligg i utkanten av byen. Det er ein fin campus, med ei blanding av eldre og nyare bygningar.

Bozeman ligg i naturskjøne omgjevnadar, like ved den flotte nasjonalparken Yellowstone, som var verdas første nasjonalpark, oppretta i 1872. Plasseringa gjer at Montana vil vere eit framifrå val for studentar som set pris på å drive med fritidsaktivitetar utandørs. Tilhøva ligg særleg godt til rette for langrenn og alpint (inklusive snowboard) om vinteren, og for fjellturar, fjellklatring, rafting, fiske m.m. om sommaren. Bozeman er ein liten by med 30 000 innbyggarar, og er naturleg nok både sterkt prega av, og like mykje avhengig av universitetet. Kulturlivet er rikt og ved universitetet finst det fleire orkester (klassisk, jazz m.m.) og amatørteatergrupper for studentar.

Bustad

Du finn bustad på eiga hand. Det er ikkje vanskeleg å finne bustad og universitetet har gode ressursar for å hjelpe deg med dette.

Semesterinndeling

Haustsemesteret varer frå slutten av august til desember medan vårsemesteret varer frå midten av januar til første veka i mai.

Studentrapportar

2018

Bachelor i miljø- og ressursfag - Vår 2018

Bachelor i miljø- og ressursfag - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Kom tidlig i gang med alt som har med visum å gjøre, jo fortere du får det unna veien jo bedre. Hvis du vil søke på residence housing, altså bo på campus, søk også tidlig (særlig om du vil ha enerom). Når man bor på campus må man også kjøpe med et "meal pass" som gir deg adgang til alle spisesalene på campus. Dette kan man også få kjøpt selv om man ikke bor på universitetsområdet. Du har gratis tilgang til treningssenteret på campus og alle hallene som finnes der når du er student.

Undervisningsformer

Undervisning i USA er veldig annerledes fra slik det er i Norge; det er kontinuerlig arbeid som skal leveres inn og de færreste eksamener er kumulative. Jeg opplevde dette mer som "busy work" fordi det som regel var verken vanskelig eller veldig tidkrevende. Det er bare mye av det. Vi hadde også en del flere presentasjoner og aktiv deltakelse i timene, særlig i de fagene hvor klassestørrelsen var liten. I disse fagene forventes det at du deltar og er forberedt på diskusjoner, og det er noe du også vurderes på som en del av sluttkarakteren. De fleste eksamenene var multiple choice og krevde ikke veldig mye forberedelse.

Vurdering av emnetilbodet

Ved MSU er det mulig å ta vanlige emner som ligner mye på de vi har ved UiB, men også aktivitetsemner som for eksempel ski, rafting, basketball etc. De gir ikke like mange credits (vanligvis 1 credit mot 3 credits for vanlige emner), men hvis man har frie emner kan det være morsomt å supplere med activity courses. Noen emner krever at du har visse forkunnskaper, men som regel går det greit hvis du bare tar kontakt med emneansvarlig eller noen andre ved universitetet. Det er lurt å være tidlig ute med å velge enkelte emner hvis det er påkrevd at du tar de, ettersom noen klasser fylles opp fort.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk veldig godt utbytte av de emnene som ikke var på introduksjonsnivå (altså ikke 100-fagene); de krevde mer arbeid og flere presentasjoner og innleveringer, men var til gjengjeld mer givende i form av stort faglig utbytte. 100-fagene besto for det meste av avkrysningsprøver og korte og enkle innleveringer som i grunn bare opplevdes som arbeid for arbeids skyld.

Universitetsområdet og byen

MSU sitt campus har alt innenfor gåavstand; treningssenter, kafeteriaer, recreation rooms, bibliotek og forelesningssaler. Hvis du i tillegg bor på campus trenger du nesten ikke å forlate området. Bozeman er ikke en alt for stor by, og det likte jeg. Den har en hovedgate (Main Street) med en del koselige butikker, kaféer og restauranter. Det beste ved Bozeman derimot, var nærheten til skianlegget, som kun var en 20 minutter kjøretur unna, og andre turområder. For meg som ikke bodde på campus var det litt strevsomt å komme seg til matbutikker ettersom jeg ikke hadde bil. Hvis man har mulighet til å skaffe seg en bil ville jeg anbefalt det - det gjør det å komme seg rundt på daglig basis og på lengre turer så mye enklere.

Bustad

Jeg søkte i utgangspunktet på å få plass i studentboligene på campus, men ombestemte meg i siste liten og fant et hus et lite stykke unna. Hvis man er ute i god tid kan man få enerom på campus, men ellers virker det som om det ikke var vanskelig å bli tildelt et dobbeltrom med noen andre. Huset jeg bodde i fant jeg på craigslist og jeg trivdes veldig godt der. Leieprisene i Bozeman har visst økt mye de siste årene, men jeg betalte mindre for et helt hus med masse plass enn jeg gjør for en liten leilighet her i Bergen.

Sosialt miljø

Det er veldig enkelt å bli kjent med folk i Bozeman, og USA generelt. Det var også et sterkt samhold mellom utvekslingsstudentene, så da jeg dro hjem kjente jeg folk over hele verden, ikke bare fra USA.

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det skilles mellom utvekslingsstudent og betalende student. Jeg dro som betalende student og ikke som en del av den avtalen UiB har med MSU om friplasser. Som betalende student må en ta engelsk test (karakterutskrift fra norsk videregående skole er ikke godkjent). En må også betale skolepenger (ca. 12 150 USD per våren 2018). Jeg var heldig og fikk 3000 USD i rabatt. En annen ulempe med å dra som betalende student er at du ikke får lov til å registrere deg til fag før semesteret har startet. Det betyr at du er HELT SIST i køen. Tips er å gå rundt til aktuelle fagansvarlige og skrive seg på venteliste, så kan en fortsatt få endel spennende fag.

Undervisningsformer

Undervisningsform er litt annerledes enn fra Norge. Det er små eksamener gjennom semesteret og labrapporter/muntlig/oppmøte kan telle på karakter. Avhengig av fag.

Vurdering av emnetilbodet

MSU er verdensledende på snøvitenskap og fjernanalyse. De er også veldig sterke i GIS og kartografi. Ikke mange rene geofag som er relevante når en kommer fra UiB.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er litt hva du gjør det til. Du kan ta enkle og urelevante fag ift. det en gjør på UiB og ha det ganske greit, men det finnes også masse fag der det faglige utbytte er stort. Språket er naturligvis engelsk og det er ikke mange internasjonale/utvekslings -studenter.

Universitetsområdet og byen

Campus er samlet et par km utenfor sentrum. Byen har ca. 40,000 innbyggere og 20,000 studenter men er i sterk vekst. Byen har to skianlegg i nærheten:
Bridger Bowl, 20 km unna (alle de lokale står her. NB: lønner seg å kjøpe årskort i oktober, ingen rabatt som student. dagskort 63 USD, årskort: 575 - 775 USD, skibuss lørdag/søndag, gratis).
Big Sky, 45 km unna (dagskort: 140 USD, årskort: 999 USD, skibuss hver dag (5 USD).
Byen er ikke kompakt. Vanskelig å komme seg rundt, ingen kollektivtransport. Anbefaler egen bil, evt. sykkel.

Bustad

Jeg valgte å bo privat. Trivdes med det.

Sosialt miljø

Utvekslingsstudenter henger mye med hverandre. Ellers, det blir hva du gjør det til selv.

2015

Vår 2015 - Lektorutdanning med master i fremmedspråk

Vår 2015 - Lektorutdanning med master i fremmedspråk

01.02.2015 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Etter å ha fullført 2 og et halvt år på lektorstudiet i fremmedspråk dro jeg til Montana for å gå på Montana State University. Det ble et semester fylt med opplevelser, nye venner fra hele verden og et godt møte med den amerikanske kulturen.

Bozeman, som er byen hvor universitet ligger, består av relativt verdensopplyste og hyggelige mennesker. Den har en størrelse på ca. 40 tusen mennesker, et kjøpesenter, «main street» med koselige butikker og kafeer, og mange store forretninger som Target, Wallmart og matbutikker. universitet har ca 13 tusen elever. Det går gratisbusser rundt i hele byen, men du vil dra fordeler av å kjøpe en bil, eige en sykkel, eller evnt. bli gode venner med noen som har bil. Skianlegget (Bridger Bowl) blir godt brukt av elevene ved skolen. Det går buss opp dit på Lørdager og Søndager(et lite stykke unna skolen).

Undervisningsformer

80% av utvekslingsstudentene var der for ingeniørstudier siden skolen er kjent for å være flinke til dette. Jeg som lærerstudent slet litt med å finne fag som kom til å bli godkjent av uib. Likevel fikk jeg både fagdidaktikk og litteraturstudier godkjent, verre ble det med lingvistikken(de tilbydde klasser med for lavt nivå). I USA må du ta ca. 5 fag for å få godkjent 30 studiepoeng i Norge. Universitet tilbyr en enorm mengde med klasser av god kvalitet. Du vil merke at arbeidsmengdene og obligatoriske krav og lekser er betydelig større enn i Norge. Dette er likevel ikke noe å bekymre seg over, men greit å være klar over før du drar. I gjengjeld er du helt klar for eksamensuka siden du har lest og jobbet jevnt over hele semesteret. Lærerne bryr seg virkelig, er motiverende og superflinke. Det var gøy å gå på skolen. Klassene varierer med alt fra 15 elever som fokuserer på diskusjon til store forelesninger. Ellers har skolen et stort og nytt treningssenter med apparater, basketball-, volley-, fotball-, squash- og racketball baner, svømmehall og et utvalg av timer. Du kan også ta aktivitetsklasser i tillegg til fag for moro skyld. Det anbefaler jeg.

Bustad

Jeg vil absolutt anbefale å bo på skolen. Campus er kjempekjekt. De fleste utvekslingsstudentene bodde på Johnstone. Standardene er ikke på topp men helt ok når du får innredet og hengt opp litt på veggene. Jeg erfarte at de fleste syntes at de var greit med «singel room» fordi du er så mye sosial ellers at det kan være greit å ha litt tid alene. Det var fantastisk å ha kantine i samme bygg, hvor du alltid har tilgang til mat og sosialt samvær. Ellers har de kjøkken som du kan låne redskaper til å lage egen mat. Ved å bo på campus fikk du automatisk mange venner. Vi hang for det meste med utvekslingsstudentene på fritiden og ble en ordentlig god og blandet gjeng. Det var mennesker fra Norge, Nederland, England, Irland, Australia, New Zealand bla.

Hvis du er glad i natur, vinter og kulde, amerikansk kultur og spent på college så anbefaler jeg Bozeman!
Har du spørsmål så svarer jeg med glede. Send meg en mail: maria_no93@hotmail.com

Grøn campus
Foto/ill.:
Montana State University-Bozeman

Informasjon