Hjem
Studentsider
bilateral

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandAustralia
  • ByMelbourne
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er i utgangspunktet open for alle UiB-studentar, gitt at ein kan finne emne som passar med studieplanen. RMIT har krav om eit karaktersnitt på C eller betre for å gi opptak. I tillegg må ein dokumentere engelskkunnskapar - enten med karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande, eller i form av ein engelsktest som er godkjent av RMIT.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved ditt institutt/fakultet for informasjon om utveksling, og råd om når det passar å reise ut.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er engelsk.

Dei som får friplass (exchange program) treng ikkje dokumentere engelskkunnskapane. Dei som får betalingsplass (study abroad program) må dokumentere engelskkunnskapane. Dette kan ein gjere med vitnemålet frå videregåande, dersom ein har karakteren 4 eller betre i engelsk. NB! For at vgs-vitnemålet skal bli godkjent som engelskdokumentasjon ved RMIT kan det ikkje vere meir enn 5 år sidan ein gjekk ut frå videregåande ved oppstart av utvekslingsopphaldet. Ved dårlegare karakter enn dette eller dersom vitnemålet er meir enn 5 år gamalt ved oppstart av utvekslingssemesteret, må studenten dokumentere engelskkunnskapar ved å ta ein engelsktest (TOEFL eller IELTS). Informasjon om slike testar finn ein på nettsidene til RMIT.

Kva emne kan eg ta

UWA er eit breiddeuniversitet med studietilbod innan dei fleste fagområde.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå og innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med RMIT som inneber at vi kan få to friplassar i året dersom dei sender studentar til oss. Dersom ein ikkje får friplass, må ein betale studieavgift. Studieavgifta for 2018 er på AUD$ 9 600 per semester. Avgifta for studier på masternivå kan vere noko høgare.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) blei etablert i 1887 under namnet «Working Men's College in La Trobe Street» og er kjent for å vere eit innovativt teknisk universitet. RMIT er eit breiddeuniversitet med 28 fakultet og om lag 60 000 studentar, noko som gjer det til eit av dei største universiteta i Australia. Det blir òg rekna som ein av Australias leiande utdanningsinstitusjonar.

Melbourne er den nest største byen i Australia med 4,3 millionar innbyggarar. Dette byen for deg som set pris på dei gode tinga i livet. Her finst god mat, god vin, kunst og litteratur og ei levande og innovativ musikkscene. Byen er kjent for å ha eit europeisk preg, og er dessutan midt i blinken for deg som likar å køyre trikk. Melbourne ligg på ei breiddegrad tilsvarande der Spania ligg på den nordlege halvkule, noko som gjev byen eit komfortabelt middelhavsklima.

Bustad

Her finn ein ei rekkje muligheiter. Det er forholdsvis enkelt å finne privat innkvartering, men om du ynskjer å bu på campus er også dette mulig. RMIT vil være behjelpelige med å finne noko som passer for deg.

Semesterinndeling

Semester 1 er frå slutten av februar til slutten av juni/byrjinga av juli. Semester 2 er frå slutten av juli til slutten av november/byrjinga av desember.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - BA i miljø- og ressursfag

Vår 2018 - BA i miljø- og ressursfag

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Start på søknadsprossesen tidligere enn rett før fristen, ting tar tiden men er verdt det når du først kommer frem! Lurt å reise ned i relativt god tid før skolen starter, både for å komme på plass og finne et sted å bo. Det er gratis å åpne en australsk bankkonto gjennom CommonWealth bank, da får du et australsk bankkort og slipper ekstrakostnader. Å skaffe seg et australsk simkort er også lurt å fikse kjapt, dette er også veldig lett og kan fornyes hver mnd uten bindingstid. Jeg brukte Vodafone som funker greit, men telstra gir bedre dekning i mindre urbane områder. Når en først er i Australia anbefaler jeg virkelig å reise litt rundt i landet. Er relativt billig med flybilletter innenfor Australia. Jeg var i Tasmania, Perth, Cairns og kjørte fra Darwin til Uluru - kan anbefale alle stedene spesielt Tasmania! Husk at når det nærmer seg vinter i Melbourne er det ikke lenger alltid varmt og ville hvertfall tatt med en varm jakke.

Undervisningsformer

Undervisingen er ganske lik som på UiB og jeg hadde ingen obligatoriske forelesninger. Laboratorie øvelser er vanligvis kun 2-3timer. En får ikke vite eksamensdatoene sine før sent i april.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er relativt bra, eneste er at det kan være litt problematisk å finne emnebeskrivelsene på nettsiden. En del fag på nettsiden er merket og anbefalt for utvekslingsstudenter og disse trenger du ikke eksta godkjenning fra RMIT. Lurt å søke forhåndsgodkjenning fra UiB tidlig og siden svar ang. emnene fra RMIT kan komme så sent som i januar om du søker sent. Om du ikke er fornøyd med fagene du har valgt i førsteomgang er det veldig lett å endre de på nettsiden til RMIT.

Fagleg utbyte og språk

En stor forskjell fra UiB er at det er mye innleveringer og tester ila semesteret som alle teller på slutt karakteren. Dette gjør at du må jobbe kontinuerlig hele semesteret og alt presset er ikke på den siste eksamenen. Noe som tok litt tid å forstå og som jeg gjerne skulle vist før jeg gjennomførte de første innleveringene er at på RMIT vurderer de kun etter en 'rubric' som blir oppgitt. Denne inneholder alt de ønsker seg i en tekst/oppgave/test og kan også gi store hint til for eksempel hvilke spørsmål du får på en test. Faget The Professional Scientist er et fag som gir stort utbytte og du lærer mye nyttig for tiden etter studie. Du kan velge mellom mange prosjekter der du jobber i en gruppe og skal "forske" videre på et prosjekt.
Fikk kanskje det største utbyttet på språkfronten. Engelsk blir veldig naturlig etter kun noen dager/uker ettersom alle du blir kjent med snakker engelsk. Jeg ble veldig mye tryggere på engelsken min både muntlig og skriftlig.

Universitetsområdet og byen

RMIT City Campus ligger midt i sentrum og trikken i området er gratis noe som er veldig bra. Melbourne er en utrolig kul og fin by, er mye kultur og variasjon i de forskjellige områdene rundt. Veldig glad jeg har fått bo her i et semester! Er også veldig mye kult å utforske i Victoria. Savnet en 'normal' lesesal slik som på UiB, er mange steder å lese på RMIT men likevel vanskelig å finne en ledig og stille plass. City Campus er veldig moderne og er en cafe på hvert hjørnet (som en evt kan lese på).

Bustad

Det å finne et sted å bo var definitivt det vanskeligste med å komme til Melbourne og er også ganske dyrt der nede. Det å finne en leilighet uten roomies er ekstemt vanskelig og ikke å anbefale. Er uansett mye mer sosial å bo med andre, noen av mine nærmeste venner fikk jeg fra leiligheten. En kan starte å lete etter ledige rom før man kommer til Melbourne på en gruppe som heter 'Fairy Floss Real Estate' på facebook. Flatmates.com.au er også en bra nettside å finne ledige rom, men man må gå på visning for å være sikker. Jeg bodde i Southbank som var et stille og koselig område, samtidig nære sentrum. Er ganske normalt å dele rom med andre, men også fult mulig å finne et privat.

Sosialt miljø

Savnet så klart fadderuken vi har på UiB, og på RMIT er det kun tre dager til å bli kjent med de andre utvekslingsstudentene. Kan være vanskelig å bli kjent med de australske studentene, men de er likevel alltid imøtekommende og hyggelige i forelesninger/lab øvelser. Derimot er det veldig lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter ettersom alle er i samme båt. Anbefaler også å bli medlem av en eller flere klubber og RUSU. Der det arrangeres turer, fester og er lett å bli kjent med flere. Jeg var medlem av RUSU, surfing club og outdoors club.

2014

Vår 2014 - BA i nanoteknologi

Vår 2014 - BA i nanoteknologi

15.01.2014 - 14.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

Vil anbefale å førebu reisa ned der i god tid på forhånd. Dersom tanken er å reise litt før skulen begynner er det ikkje nødvendig å reise til Melbourne om ein ønsker å reise på østkysten. Då kan ein heller reise til Sydney, Brisbane eller Cairns og kjøre/fly derifrå. Det å fly er heller ikkje alt for dyrt i Australia, og det kan i mange tilfeller vere meir "effektivt" å reise med fly og bu billig enn å leige bil, betale bensin og parkering/campingplass. Det er naturligvis ei oppleving i seg sjølv å kjøre rundt i Australia.

Undervisningsformer

På RMIT University er undervisinga mykje lik som på UiB (i alle fall innanfor naturvitskaplege fag), men gjerne med litt meir obligatorisk enn det som er vanleg på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet var bra innanfor naturvitenskaplege fag. Fekk tatt fag som i varierende grad var relevante for vidare utdanning på UiB. Lurt å sjå på fagkombinasjonar og ha ein dialog med RMIT University og UiB i god tid før utveksling.

Fagleg utbyte og språk

Faget Introduction to Australian Society er eit fag som kan vere greit å ha med seg slik at ein lærer litt meir om Melbourne og Australia generelt. Det er fint å kunne litt om landet ein har budd i så lenge. Utanom det var dei andre faga gode og ein satt igjen med mykje nyttig kunnskap. Det største utbyttet fekk eg på språkfronten. Der vart eg mykje sikrare i engelsken, og small-talk og liknande blir like naturlig som på norsk om ein bur med andre internasjonale personar slik at ein er nødd til å snakke engelsk for å kommunisere med dei.

Universitetsområdet og byen

Melbourne er ein utrulig fin by og anbefales på det varmaste. RMIT University City Campus ligg veldig sentralt til og det er gangavstand til det meste viktig derifrå. Trikken stopper rett utanfor campus, så om ein bur utanfor byen er ikkje det eit stort problem heller. Det er ikkje lesesal (på City Campus) i samme grad som ein har på UiB, men biblioteket blir brukt mykje på samme måte. Der er det meir støy enn det eg er vant med frå lesesalen på UiB. Elles er City Campus eit veldig fint campus som ser moderne og bra ut.

Bustad

Budde i Docklands og synst det var heilt greit. Budde ganske dyrt (~6000 kroner/mnd), men då budde eg med boblebad, treningssenter, basseng, etc. i bygget. Likevel er det relativt vanskelig å finne rimelige og fine buplassar. Det er veldig vanlig med "shared-room", dvs. at ein deler rom med nokre andre. Om ein ikkje er instillt på det må ein instille seg på at det blir litt dyrare. Personleg brukte eg veldig mykje tid på å finne leilighet, men det vart betraktelig mykje lettare når eg gjekk saman med andre utvekslingsstudentar og me leita saman. Det er med andre ord å anbefale. Vil ikkje anbefale UniLodge og liknande, då dette er private aktørar som virkar som dei ønsker å tene mest mulig på studentane og gjerne er godt overprisa.

Sosialt miljø

Det kan vere delvis krevande å komme inn på dei australske studentane, då dei allerede har skapt sine sosiale kretsar gjennom fleire år med studier saman. Dette avhenger naturligvis av studieretning og undervisningsform. Det var likevel eit godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentane og eg blei kjent med mange studentar frå heile verda. Det er også til å anbefale å bli med i diverse klubbar på universitetet (http://rmitlink.rmit.edu.au/Clubs/). Her kan ein lettare bli kjent med folk frå Australia. Var sjølv med i surfeklubben og stortrivst med det.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Royal Melbourne Institute of Technology

Informasjon