Hjem
Studentsider
bilateral

University of Hawai`i at M¿noa og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandUSA
  • ByHonolulu
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Søkarar bør ha eit karaktersnitt på C eller betre og lyt ha tatt 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Språk

Undervisninga føregår på engelsk. Du må kunne dokumentere karakteren 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skule for å bli fritatt kravet om engelsktest.Viss du er masterstudent må du ta TOEFL- eller IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

UHM er det fremste universitetet i USA innanfor Asia- og Stillehavsstudiar, mellom anna med eit føderalt bibliotek- og arkivansvar for stillehavsregionen. Det fins ikkje noko anna amerikansk universitet som kan måle seg med UHM når det gjeld breidden i tilbod av språkstudiar og graden av det som kan beteiknast som "ikkje-europeiske" studiar med vekt på Asia-/ stillehavsregionen.

Ved School of Hawaiian, Asian and Pacific Studies og ved dei ulike Colleges of Arts vil studentane på HF- og SV-fakultetet kunne finne spanande studietilbod innanfor sosialantropologi, språk, historie, politikk m.m. med fokus og hovudvekt på Asia og Stillehavsregionen.

UHM har imidlertid også akademisk tyngde innanfor mange av dei same naturvitskapelige disiplinar som er profilerte ved UiB. Dette gjeld i særleg dei marine fagområda.

UiB-studentar ved MN-fakultetet vil finne interessante tilbod ved School of Ocean, Earth Science and Technology (geologi, geofysikk, oseanografi, metereologi) og ved College of Natural Sciences (biologi, mikrobiologi, zoology m.m.).

Det er ikkje mogleg å studere juss eller medisin ved UHM.

Studieavgift

Skulepengane for haustsemesteret 2020 er USD 8 500 for eitt semester. I tillegg kjem ei semesteravgift på USD 441.

Merk at det er noko dyrare på graduatenivå (master) enn på undergraduatenivå (bachelor).

 

I uttaket med frist 1. september 2020 har vi berre betalingsplassar.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Hawai'i består av 3 universitet og 7 community colleges spreidd rundt på fleire av øyene i Hawai'i. University of Hawai'i at Manoa (UHM) er sjølve flaggskipet og hovuduniversitetet i University of Hawai'i-systemet. Universitetet ligg vakkert til i storbyen Honolulu i Manoadalen på øya Oahu. Honolulu sitt innbyggjartal på 500 000 utgjer om lag 1/3 av innbyggarane i delstaten Hawai'i. Universitety of Hawaii er USA sitt fremste universitet på Asia- og Stillehavsstudiar, men er og kjend for sine marine studiar. UHM har om lag 17 000 studentar, der om lag 1 500 er internasjonale studentar frå 80 ulike land. Om lag 75 % av dei internasjonale studentane kjem frå asiatiske land, dei fleste frå Japan, Kina og Korea.

Byen er kompakt og dette, i tillegg til klimaet på Hawai'i, gjer at folk brukar beina når dei beveger seg rundt i downtown Honolulu. Gatene er såleis fulle av menneske og liv.Bussystemet er relativt bra utbygd, og fungerer, men det vert tilrådd at ein brukar bil viss ein skal reise mykje rundt på øya. Universitetet sitt campusområde på om lag 320 mål ligg avgrensa til, berre 10 minutt med buss frå bydelen Waikiki, kjent for sine strender, restaurantar, butikkar og pulserande natteliv. På campusområdet fins ein bokhandel og andre butikkar. Det er også eit godt utval av spisestader på campus, med et breitt utval av ulike asiatiske kjøkken (kinesisk, malaysisk, koreansk m.fl.) og meir tradisjonelle serveringsstedar som Taco Bell, Pizza Hut etc. Det finst også eit utal av ulike studentorganisasjonar ved UHM og eit godt utbygd apparat for dei studentane som måtte vere interessert å ta del i frivilleg arbeid. UHM har to sentrale hovedbibiliotek:

  • Hamilton Library har den største samlinga av informasjon og forskningsmateriale i staten Hawai'i med meir enn 3 millionar bøker, noko som gjer det til det 64. største biblioteket i USA. Biblioteket har den største samlinga av materiale på Asia og Stillehavet i heile USA og UHM har sidan 1973 vore støtta av US Department of Education som eit National Resource Center for Stillehavet. Biblioteket sin onlinekatalog gir tilgang til lokale og nasjonale indeksar, spesialiserte databasar, internettressursar og nasjonale bibliotekkatalogar.
  • Sinclair Library husar mellom anna the Wong Audiovisual Center, the Computerized Learning and Information Center og the Music Collection. Her har brukarane tilgang til ei stor samling av video- og lydopptak, ein "kino" med stort lerret og 40 sitteplassar, multimedia undervisningsmateriell, software m.m.

Campusområde kan skildrast som trygt og fredeleg. Likevel har UHM ein 24-timars Campus Security Patrol som i visse tilfeller kan brukast til eskorte viss det er naudsynt.

Bustad

Student Housing Services hjelper til med registrering til bustadar on-campus eller off-campus. Det er vanskeleg å få bustad på campus og dei fleste studentar vil helst leige privat i downtown Honolulu, anten i ei leilegheit eller på eit "studenthotell". Honolulu er ikkje den enklaste byen og finne ein plass å bu på den private marknaden og ein bør kome fram eit par veker før semesterstart for å ha god tid til å ordne dette. Leigeprisane i Honolulu er relativt høge (i overkant av USD 4000 per semester).

Semesterinndeling

Haustsemesteret går frå omlag 1. september til omlag 20. desember. Vårsemesteret går fra omlag 12. januar til omlag 21. mai.

Studentrapportar

2018

Vår 2018 - University of Hawaii at Manoa

Vår 2018 - University of Hawaii at Manoa

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før man velger å reise til USA så bør man være forberedt på at det er mye som kreves før en i det hele tatt setter seg på flyet. Det kommer mange utgifter og man må sette av en god del tid til skjemaer og lignende som kommer i eksamensperioden semesteret før en drar. Hvis man ønsker å reise til Hawai'i bør man derfor være villig til å sette av både tid og penger før man får nyte godene av å være på Hawai'i. Er man derimot villig til å ta denne jobben så er Hawai'i ett helt fantastisk sted å ta utvekslingen sin. Man får mye god hjelp av både utvekslingskoordinatoren på Hawai'i og den i Bergen, så så lenge man følger opp fristene og gjør jobben så er det ikke noe problem. Når man ankommer Hawai'i så anbefaler jeg også å utnytte den friheten man har i starten av semesteret. Er det noe alle tidligere utvekslingsstudenter vil fortelle så er det dette. For når det nærmer seg slutten så ønsker man alltid at man utnyttet tiden man hadde bedre, og i eksamensperioden så er det for sent.

Undervisningsformer

Undervisningsformene på Hawai'i er veldig likt slik det er på videregående i Norge. Man har små klasser hvor det meste av undervisning er tavlebasert. Forskjellige lærere har ulik vektlegging av karakterfordeling, men det er veldig vanlig at både oppmøte og lekser teller inn på endelig karakter. Man bør derfor være forberedt på en mer aktiv skolehverdag en den man er kjent med fra Bergen, men samtidig er det et velkjent konsept og man kommer lett inn i det.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet på UH er veldig stort, så hvis man har frie studiepoeng er det uendelig å velge mellom. Skolen er verdensledende på flere ting innenfor Stillehavsstudier, så hvis man har muligheten til å ta noe som er spesifikt for Hawai'i så anbefales det sterkt. Hvis man ikke har frie studiepoeng så kan det kreves en god del jobb for å få timeplanen til å gå opp, spesielt hvis man tar fag på tvers av fakultetene. Det gikk alikevel helt fint med Universitet i Bergen og de var veldig imøtekommende hvis det var noe som var vanskelig å la seg gjøre nettopp av denne grunnen. Når man velger fagene så vil man også kunne se når fagene har undervisning, hva slags undervisning det er, og hvor lang undervisningen varer. Når man skal velge fag vil jeg anbefale å prøve å ha timer slik at man er ferdig tidlig på dagen så ofte som mulig. Selv skulle jeg ønske jeg visste om dette når jeg valgte emner, da de dagene jeg hadde mulighet til å dra på stranda eller gå turer etter skolen var de helt klart beste.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte vil variere med hva man studerer. Som historie- og engelskstudent så var det faglige utbytte svært høyt. Jeg tok fag med emnekoder på 300 og 400, og opplevde disse fagene som veldig passende til bachelornivå, selv om de krever en god del arbeid. Språket kommer veldig av seg selv, men anbefaler absolutt at man forsøker å være mest mulig med amerikanere og minst mulig med nordmenn på fritiden for å få størst mulig språklig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig stort og fint, med mye utnyttelse av klimaet som er på Hawai'i. Campus preges av at det er ganske nytt og er derfor mer praktisk bygd. Veldig mange av studentene bor off campus, noe som fører til at mye stenger ganske tidlig på campus. Dette var ikke noe stort problem, da det likevel er mer enn nok som er åpent til sent på kveld. Byen Honolulu er preget av mye turisme året rundt, noe som gjør at ting er relativt dyre i forhold til resten av USA. Til gjengjeld så er det ingenting som mangler i byen, og man finner alt man skulle måtte trenge i nogenlunde nærhet av skolen.

Bustad

På UH så er det to muligheter når det gjelder bosted. Mange velger å bo downtown i Honolulu med andre utvekslingsstudenter og tar buss til skolen hver dag. Det andre alternativet er å bo på campus. Jeg valgte selv å bo på campus og kunne ikke vært mer fornøyd. Når man bor på campus så får man et mye bedre innblikk i det faktiske livet som er på et universitetscampus, selvom UH ikke er det beste eksemplet på dette. Veldig mange av studentene på UH bor off-campus, men jeg vil absolutt anbefale å bo på campus hvis man ønsker å få best mulig språklig utbytte under utvekslingen. Siden det er så mange fra fastlandet som studerer på UH også, så er du i samme båt som mange andre studenter, da de også har flyttet langt hjemmefra. Pga dette så fant jeg det veldig lett å komme inn i miljøer på Hawai'i hvor folk ønsket det samme som meg i forhold til å reise rundt osv.. Uansett hva man velger å gjøre så er det lurt å bestille en uke på hostel/hotell når man ankommer, slik at man har ett sted å bo mens man leter etter leilighet/venter på svar. Jeg fikk ikke rom på campus før tre dager før semesterstart. Bodde selv på Waikiki Beachside Hostel og syntes dette var helt kurrant mens jeg selv fant ut av min egen bosituasjon. ANSA Hawaii på facebook er også en lur side å bli med i/ta kontakt med. Dette er den norske studentorganisasjonen på Hawai'i, og de kan hjelpe med praktisk info hvis man lurer på noe.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Hawai'i er preget av hva enn selv ønsker. Som nevnt er det veldig mange som er tilflyttende, noe som gjør at hvis man er litt frempå så finner man garantert noen som er interessert i det samme som en selv. Jeg kom i prat med mennesker i gangene osv., og de aller fleste er bare positive hvis man ønsker å bli med. ANSA Hawai'i er her også veldig flinke når det gjelder å komme i kontakt med andre norske på øya hvis man ønsker dette. Når det gjelder timene så er de veldig ofte 45 minutter uten pause, så det kan være vanskelig å få noe særlig kontakt med de man har timer med. Dette for min del er enda en grunn til å velge dorms på campus, da det er mye lettere å få kontakt med de samme menneskene når skoledagen er slutt.

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Begynn tidlig med søknadsprosessen og papirarbeidet som må gjøres. Veldig mye som skal fylles ut og alt virker veldig overveldende i starten.
Husk å søke om studentbolig før fristen går ut hvis du vil bo on-campus.
Vær ute i god tid med å kjøpe flybilletter. Hvis du kjøper tur/retur kan det være lurt å ha en flex-flybillett på returen, plutselig vil du være en eller flere uker til på Hawaii.
Spar så mye penger som mulig, Hawaii er dyrt.
Lik ANSA Hawaii på Facebook, hvis du lurer på noe så send en melding til dem.
Gjør så mye som mulig i starten av oppholdet ditt, tiden flyr avgårde og plutselig skal du hjem.
Får du muligheten til å dra til noen av de andre øyene, ta den!
Har du råd til å kjøpe deg bil mens du bor på Hawaii er det absolutt å anbefale (eventuelt scooter), og det er ikke noe problem å få solgt den. Opplev så mye som mulig av Oahu når du er der og ikke bare Honolulu og Waikiki.

Undervisningsformer

På University of Hawaii at Manoa er det som å komme tilbake til videregående med små klasser, obligatorisk oppmøte, muntlige fremføringer, innleveringer og prøver underveis. Man blir vurdert på alt man gjør, noe som betyr at slutteksamen kun teller 20-50%. Følger man med i forelesningene og leverer innleveringene til fristen er det ikke noe problem å bestå faget.

Vurdering av emnetilbodet

Det er utrolig mye å velge i når det kommer til fag på universitetet. Anbefaler å ta Hawaiian studies enten det er å lære seg Hawaiian eller å lære om historien til Hawaii. Utrolig interessant og gøy å lære Hawaii når man bor der. Begynn tidlig med å velge fag, mange fylles opp rakst og det kan være vanskelig å få timeplanen til å gå opp.

Fagleg utbyte og språk

På universitet går alt i engelsk noe man blir veldig fort vant med og som ikke er noe problem. Når det kommer til faglig utbytte kommer det veldig an på hva slags fag man velger. Jeg har fått inntrykk av at professorene på University of Hawaii er veldig flinke og kan faget sitt.

Universitetsområdet og byen

University of Hawaii at Manoa er et fantastisk flott universitet med store grønt arealer og fine bygg. Universitetsområdet er stort så greit å ta seg en runde før første skoledag slik at du vet hvor du skal være hen til de ulike tidene. Det kan fort ta 10-15 min å gå fra et bygg til et annet. Universitetet ligger en liten busstur unna Honolulu og Waikiki, men det går busser hele tiden og kollektivtransporten er veldig bra, så det er ikke noe problem. Du finner alt du trenger i Honolulu og Waikiki, store kjøpesentre med mange butikker, strender, surfing, kafeer og restauranter og et veldig bra uteliv. Anbefaler sterkt å komme seg litt vekk fra byen i helgene, dra på dagsturer med bil til nydelige strender og koselige små byer eller gå tur i fantastiske fjell som er helt unike for Hawaii.

Bustad

Her er det mye å velge i. Du kan enten på on-campus eller off-campus. Selv bodde jeg off-campus, og trivdes veldig godt med det. Områder som jeg anbefaler da er Ala Moana, Waikiki eller ved Diamond Head. Bor du off-campus er det veldig vanlig å dele soverom med en annen, da eget soverom er veldig dyrt. Hvis du vil bo off-campus kan det være lurt å titte litt på forhånd på craigslist og meld deg inn i gruppen "sell your stuff @HPU" på Facebook her legges det ut "room for rent" stadig vekk. På craigslist er det mange falske annonser, så vær forsiktig med å gjøre noen avtaler der før du eventuelt har sett stedet. Det er veldig vanlig å booke seg inn på billig hotell/hostel de første dagene å gå rundt på visninger før man finner seg noe.

Sosialt miljø

Mellom de internasjonale studentene på universitetet er det sosiale miljøet veldig bra og man blir kjent med folk fra hele verden. Hver fredag er det coffee-hour for de internasjonale studentene og det er flere utflukter som tilbys i begynnelsen av semesteret. Bor du on-campus blir du nok en større del av studentmiljøet enn hvis du bor off-campus. Bor du off-campus har man kanskje lettere for å bli kjent med andre mennesker da folk på Hawaii er veldig utadvendte og hyggelige. Bli med på ANSA arrangementer, der møter du ikke bare nordmenn, men også mange studenter fra ulike land. ANSA Hawaii arrangerer masse gøy i løpet av et semester.

2015

Vår 2015 - BA i meteorologi og oseanografi

Vår 2015 - BA i meteorologi og oseanografi

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det er masse papirer som skal være i orden før man reiser, fyller ut de papirene du får på informasjonsmøtet TIDLIG, så skal det meste være på plass. Når du kommer til Hawaii er det en del fler ting som skal på plass før du får begynne å registrere deg til fag. De to tingene som kanskje krever mest arbeid; 1. Forsikring - forsikringen din må være godkjent for UH standard og forsikringsselskapet må fylle ut et skjema for at du skal få dette godkjent på universitetet. Dette er en ting som kan gjøres før du reiser, så du slipper å stresse med det når du kommer fram. Sjekk det ut på UH sine hjemmeisder.2. Helsetest - du må ta tuberkolose (tb) test før du får fjernet alle holdsene. Fordi vi i Norge har tatt BCG vaksinen er det mulig at tb testen blir positiv og du ender opp med å måtte ta røntgen bilde i tillegg. Null stress, men husk at dette tar litt ekstra tid, så hvis du utsetter det veldig nærme studiestart kan det hende at du ender opp med å ikke ha mulighet til å ta alle fagene du ønsker! 3. Holds - Du har mest sannsynlig forhåndskunnskapene som trengs til et fag fra hjemme. For å få fjernet disse holdsene er det bare å sende en mail til professoren og be om å få en 'override' og forklare hvilke fag du har tatt i Norge. Ellers tips når du kommer ned; - Har du tenkt å kjøpe bil, gjør det tidlig! Det er utrolig artig å ha bil til å komme seg rundt med. IKKE kjør uten forsikring! Forsikring er dyrt, men det blir MYE dyrere om du ikke har forsikring! - craigslist.com er alfa og omega. her kan du finne alt! sykkel. surfebrett. bil. sted å bo.

Undervisningsformer

Det å studere på amerikansk universitet er som å gå tilbake til videregående skole i Norge. All undervisning er obligatorisk, man har jevnlig prøver, framføringer eller innleveringer og karakteren du får på slutten av året er en samlet karakter over alt arbeidet du har gjort i løpet av året. Selvfølgelig gjør jo dette finalsweek (eksamensuken) veldig mye lettere, men litt mer slitsomt blir det resten av semesteret. Fagene avhenger veldig av hvordan professoren er, en mulighet man har til å sjekke ut de forskjellige fagene og professorene er å bruke siden www.ratemyprofessor.com når du vet hvilke professore som skal ha de forskjellige fagene du tenker på å søke.

Vurdering av emnetilbodet

Greit med emnetilbud. Prøv å ta fag som er spesielle for Hawaii. Anbefaler fag som vulkanologi og tropisk rettet fag høyt.
Som på UiB er det fag som kun går enten høst/vår, husk også å sjekke når de ulike fagene går slik at du ikke plutselig har to forelesninger på samme tid.

Fagleg utbyte og språk

Størst språklig utbytte får du selvfølgelig hvis du finner venner fra andre land enn kun Norge. Det er et stort norsk miljø på Hawaii som det kan være lett å bli en del av, men husk at du bor på Hawaii og at du nå har muligheten til å finne venner fra overalt i verden! Jeg forbedret engelsken min utrolig mye så snart jeg innså dette, og mitt akademiske språk har blitt veldig mye bedre etter masse oppgaveskriving. Faglig lærte jeg mye som var spesielt for Hawaii, og mye som man kun kan lære ved å bo i tropene og nærhet av vulkan. Jeg hadde gleden av å reise på field trips til Big Island flere ganger! Nivået på de ulike fagene var veldig varierende, så det kan være lurt å snakke med andre studenter/studieveileder/sjekke på nett (ratemyprofessor.com) for å se hvor nivået faktisk ligger. Det er ikke for sent å bytte fag etter første uke, men husk(!) da kan faget du har lyst å bytte til vær fullt.

Universitetsområdet og byen

Campus er utrolig kjekt! Mange kjekke foodtrucks på campus , fint treningssenter,og mange muligheter til å gjøre mye gøy. Honolulu er en stor og fin by med alt du måtte ønske. Fra strandliv til shopping. Nyt det!

Bustad

Jeg valgte å bo i Ala Moana området. Dette ligger i hjertet av Honolulu, og jeg hadde kort vei til Downtown, Waikiki og til Universitetet. Jeg hadde bestilt hostel for en uke når jeg kom til Hawaii og hadde planer om å finne et sted å bo i løpet av denne uken. For min del var Craigslist (amerikansk finn.no) stedet jeg brukte mest til å lete. Det å starte litt før man reiser ned med å se seg ut hvordan markeded er, hvilken standard man kan forvente og hva prisen ofte ligger på kan være lurt. Jeg sendte mail til ett par steder og var på visning til kun en plass. I enden av den første uka mi var jeg allerede på plass i huset hvor jeg endte opp med å bo resten av året. Jeg fikk erfare at det å bo i kollektiv var utrolig givende i at man blir kjent med mange ny mennesker og får gode venner! Det var godt å ha et hus å komme hjem til og et eget rom. Prisene på leilighet/rom er ganske høy og du må forvente å betale minst like mye som du ville gjort i Bergen! Strøm var ofte mye dyrere enn hva man møter på i Norge.

Sosialt miljø

Det er som nevnt et stort norsk miljø på Hawaii, men det er fullt mulig å bli kjent med folk fra andre steder. Hawaii er kjent for sin aloha spirit og dette viser godt igjne i det sosiale! Folk er åpne og hyggelige!

2014

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

Haust 2014 - BA i folkehelse/helsefremjande arbeid

01.09.2014 - 20.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Det er veldig viktig å forbrede seg før man skal ut å reise! Les godt på papirer fra universitetet her i Bergen og fra Hawaii. University of Hawaii at Manoa har diverse "holds" man må få bort før man kan begynne med semesteret. For eksempel hindrer disse holds-ene deg fra å registere deg til fag. Derfor kan det være lurt å lese seg opp på dette på nettsidene til universitetet og se hvordan man kan være best mulig forbredt. Før man reiser kan det være lurt å være oppdatert på de nødvendige vaksninene, og ha med ark der alle dine vaksiner står oppfør på. Dette arket skal helseservicene på campus ha kopi av. Det er også viktig å være godt nok forsikret og etter universitetet sine standarder. Forskikringsselskapet ditt må fylle ut universitetet sitt eget skjema (se nettsiden deres) også må du levere det til universitetet, og få dette godkjent. Dette kan være stressene å gjøre når man er ankommet Hawaii, så jeg anbefaler deg til å ha dette i orden før du drar. Det kan også være lurt å tenke på hvor du vil bo under oppholdet ditt, og søke litt rundt på nettet.

Undervisningsformer

Undervisningen på universitetet er ganske lik den videregående undervisningen vi har her i Norge. Fagene har jevnlige vurderingssituasjoner gjennom hele semesteret, slik som del-eksamner, presentasjoner, quizzer, små innleveringer og gruppearbeid. De fleste fagene regnes oppmøte som en del av karakteren, men det er noen fag der dette ikke teller. Fagene varierer også i hvor mye professoren foreleser og hvor mye aktivitet studentene gjør i timen. Det er også mulig å ta online fag, der alt skjer over internett.

Vurdering av emnetilbodet

Selv om det å reise til Hawaii og bo der er en utrolig opplevelse i seg selv, så skal man faktisk gå på skole der under utvekslingsoppholdet oså. Det er lurt å tenke på hvilke fag man skal ta og hvordan dette passer inn i graden din. Det forskjell på vår og høst semesteret med hvilke fag universitetet tilbyr derfor er det lurt å se hvilke fag de tilbyr det semesteret man skal reise på. Det er også viktig å tenke på at fag kan fort bli fulle eller at to fag har samme timeplan som gjør at du må velge ett fag over et annet. Dette fører til at du må, på kort tid, finne andre fag å ta. Dette er bare et problem hvis du er veldig bestemt på hva du vil ta og/eller må ta. Ellers er det mange fag å velge mellom og det var i grunn ikke noe stort problem å finne spennende fag.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer utrolig mye under et utvekslingsopphold, både personlig erfaring og faglig kunnskap. Jeg lærte mye faglig under mitt opphold, noe av det mest interessante var å se ting fra et andre perspektiver. Språklig er alt på engelsk som ikke var noe problem i det hele tatt. Nordmenn er generelt godt lært i engelsk, noe som merkes når man blir bedre kjent med andre utvekslingsstudenter. I tillegg til engelsk lærer man også litt Hawaiiske ord og utrykk.

Universitetsområdet og byen

Campus er der alt faglig og skolerelaterte ting skjer. University of Hawaii at Manoa har et stort campus. Dette er en ganske annerledes opplevelse, enn slik man har det er i Bergen. Det er lettvindt og godt å ha alt samlet på et sted. Eneste minuset er når man har et fag på ene siden av campus, og skal til en annen time helt på andre siden av campus med bare 15 minutter å gå på.
Honolulu er den største byen og hovedstaten i Hawaii. Det er her flest mennesker bor og arbeider. Honolulu og selve øyen Oahu er perfekt i sin størrelse når man skal på utveksling. Her finnes utallige ting å gjøre og finne på. Alt fra tusenvis av nydelige strender, fantastiske fjellturer, universitetets sports høydepunkter og steder man må oppleve (Eksempel: Waikiki, Diamond Head, North Shore, Haunama Bay, Lanikai, osv). Når solen skinner hver eneste dag er det alltid gode muligheter for aktiviteter. Om man har en langhelg fri er det også muligheter for å reise og se de andre øyene.

Bustad

Å bo i hjertet av Waikiki er noe jeg virkelig anbefaler. Her skjer det noe hele tiden, stranden er bare 5 mintutter unna, shopping muligheter er rett utenfor døren din og de fleste busser kjører igjennom her. Waikiki er hovedområdet for turister og det er alltid mennesker i gatene noe som kan bli irriterende i blandt, men noe man lett kan overse. Leieprisene er høye, om ikke høyere enn i Norge, og man får dårlig standard som regel. Heldigvis er man på Hawaii og skal ikke bruke mye tid inne. Det er fullstendig mulig å finne noe rimelig, men det anbefales å gå og se forholdene før man bestemmer seg for et sted.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent blir man godt tatt vare på av universitetet og blandt lokale. Det er mange arrangement for utvekslingsstudenter der man får mulighet til å bli godt kjent men andre mennesker. Det er også lett å skaffe seg venner i fagene man tar, der man bor, på stranden og på gaten generelt. På Hawaii lever man med "Aloha-spirit" som er en holdning om vennlighet og vennskaplighet. Aloha lærer man fort at betyr mer enn hallo og hade. Det betyr også glede, kjærlighet, vennlighet og mye mer. Vis respekt for andre og for omgivelsene. Vær åpen for å bli kjent med andre og bli med på ting som skjer så kommer du aldri til å kjede deg.

Havutsikt
Foto/ill.:
© University of Hawaii at Manoa

Informasjon