Hjem
Studentsider
bilateral

The University of Hong Kong og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandHong Kong
  • ByHong Kong
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen er open for alle UiB-studentar. Dei seinare åra har særleg mange studentar frå Det samfunnsvitskaplege fakultet, Det psykologiske fakultet og Det juridiske fakultet søkt seg til HKU. HKU har eit karakterkrav om C i snitt for å gi opptak. Ved Law School er kravet at studentane har B eller betre i snitt. Ved Faculty of Business and Economics er det også eit krav om B-snitt og i tillegg plassavgrensing, og såleis vanskeleg å kome inn. I tillegg må ein dokumentere engelskkunnskapar, sjå under.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/ fakultetet du studerer ved for informasjon om når det passar å reise ut på ditt studieprogram. Det er ein føresetnad at du har tatt 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Språk

Undervisinga føregår på engelsk. Det er i tillegg mogeleg å ta kurs i kantonesisk eller putonghua. Norske studentar må leggje ved TOEFL- eller IELTS-test når søknad om opptak blir sendt til universitetet. Finn meir informasjon om krav til engelskkunnskapar og fristane for innsending på nettsidene til HKU.

Kva emne kan eg ta

HKU er eit breiddeuniversitet med studietilbod innan dei fleste fagområde, men merk at ein berre kan velje fag på bachelornivå.

Studieavgift

UiB har ein utvekslingsavtale med HKU som inneber at vi kan få eit avgrensa tal friplassar (plassar utan skulepengar) kvart år.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

The University of Hong Kong (HKU) blei etablert i 1911 og er med det den eldste utdanningsinstitusjonen i Hong Kong. Det er også eit av dei leiande forskingsuniversiteta i Asia. Universitetet har rundt 27 000 studentar og er det mest sentrale i Hongkong, med plasseringa på Hong Kong Island.

Hong Kong har om lag 7 millionar innbyggarar og er ei fascinerande blanding av det kinesiske og det britiske, det austlege og det vestlege. Studentar som reiser til Hong Kong vil oppdage at byen har langt meir å by på enn skyskraparane på Hong Kong Island.

Bustad

Universitetet har studentbustader det går an å søke på, men desse er avgrensa i talet. Det er òg mogeleg å finne bustad på den private marknaden om ein er ute i god tid.

Semesterinndeling

September - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2023

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 – Integrert master i rettsvitskap

31.08.2023 - 23.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

*Denne rapporten er skrevet av student å 5. studieår i studieordningen av 2003*

Søknads- og forberedelsesprosessen er ganske omstendelig, og jeg vil anbefale å starte forberedelsene tidlig. Søknad til universitetet, visumsøknad mv. tar tid, og flere dokumenter må også sendes fysisk til Hong Kong. I tillegg må man avlegge en engelsktest (uavhengig av tidligere erfaringer, engelskkarakter på videregående osv.). Når det er sagt, er prosessen ganske selvforklarende når man først kommer i gang, så det er ikke noe som bør holde en tilbake fra å søke. Det er også fullt mulig å kontaktet universitetet i Hong Kong ved spørsmål, selv om det kan ta litt tid å få svar.

Undervisningsformer

Det varierer fra fag til fag, men i de fleste fag har man ukentlige samlinger (normalt én gang per uke) som ligger et sted mellom forelesninger og storgrupper/seminarer ved UiB. I hvert fag er det typisk 20-50 studenter, og undervisningen er stort sett lagt opp som forelesninger, men med noe mer studentaktivitet enn det som er vanlig på forelesninger ved UiB. Eksamensformer varierer også. Jeg hadde innleveringer og hjemmeeksamener som strakk seg over flere dager, i tillegg til muntlige presentasjoner i enkelte fag. Noen fag har eksamensformer som ligner mer på skoleeksamen ved UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes at emnetilbudet var godt, i hvert fall ved Faculty of Law. HKU tilbyr fag innenfor de fleste rettsområder, og det var enkelt å få timeplanen til å gå opp. De aller fleste fag er på engelsk. Det er også mulighet til å ta både fag innenfor "klassiske" rettsområder som man også finner i Norge (f.eks. menneskerettighetsfag, folkerett, konkurranserett mv.), men også fag som i større grad er rettet mot Kina. Selv tok jeg Financial Crime: Governance, Risk and Compliance, Public International Law, China Trade Law og Hong Kong National Security Law in a Comparative Perspective.

NB: Det er også fullt mulig for studenter på masternivå (i hvert fall ved Det Juridiske Fakultet) å dra til HKU, selv om emnebeskrivelsen til UiB (misvisende) sier at man bare kan ta fag på bachelornivå. Jeg tok to fag på LLM-nivå og to fag på LLB-nivå (standard antall fag er riktignok fem, men enkelte av fagene var verdt flere studiepoeng, slik at jeg kunne ta fire). Jeg opplevde ikke at det faglige nivået var lavere i LLB-fagene enn LLM-fagene. Det er også fullt mulig å få godkjent LLB-fag ved UiB dersom det ikke er mulig å kun ta LLM-fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at det faglige nivået var relativt likt som på UiB, men arbeidsmengden var nok noe lavere. Opplevelsen av dette kommer selvfølgelig også an på hvor stor innsats man velger å legge i det faglige under utveksling. Som nevnt gikk de fleste fag på engelsk, og engelsknivået var jevnt over veldig bra, både blant forelesere og studenter. HKU markedsfører seg selv som et internasjonalt universitet, og det lever de opp til. Mange av foreleserne har utstrakt internasjonal erfaring, og mange er fra andre (også engelsktalende) land. Engelsknivået til de fleste studenter var også jevnt over veldig godt.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger sentralt på Hong Kong Island, rett ved både metro og buss. Jeg vil også si at universitetet er relativt moderne, men noen bygg er eldre enn andre. Byen ellers opplevde jeg som helt fantastisk. Byen utgjør en unik blanding av Kina og det vestlige, har veldig god mat, (for meg) overraskende fin natur, og er en fin base for aktiviteter og reising - både i Hong Kong, Kina og til andre land. Byen er også ganske annerledes enn Kina for øvrig (fastlandet). Hvis man er på utkikk etter noe ordentlig autentisk kinesisk, ville jeg kanskje heller gått for en by på fastlandet, men hvis man vil ha det hakket mer "vestlig" (men fortsatt unikt), er Hong Kong et sted som virkelig kan anbefales!

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom universitetet og betalte ca. 8000 kroner i måneden. Det var et helt nytt bygg (Jockey Club Student Village IV), som kan anbefales! HKU har også billigere alternativer, og noen av dem koster så lite som 2-3000 kroner per måned. Opplevelsen min er at de fleste som søkte om bolig gjennom universitetet, fikk det, selv om man ikke er garantert bolig. Skal man ut på det private markedet, blir det fort dyrt. De jeg kjenner som bodde privat, betalte rundt 15 000 kroner i måneden for en liten hybel. I tillegg er etterspørselen stor, og det finnes mye ymse på markedet som man normalt ikke bør binde seg til uten fysisk visning. Personlig vil jeg derfor anbefale studentbolig gjennom universitetet.

Sosialt miljø

Det sosiale var helt topp! HKU, og Hong Kong generelt, har mange utvekslingsstudenter fra hele verden, og det er ikke vanskelig å komme i kontakt med andre i samme situasjon. Jeg opplevde at det, av ulike grunner, var ganske få utvekslingsstudenter som hang med lokale, men lokale er også jevnt over veldig hyggelige og interesserte i å bli kjent med utvekslingsstudenter hvis man bare tar initiativ til det.

2019

2019 VÅR BAMN-MOL

2019 VÅR BAMN-MOL

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Mykje praktisk arbeid ein må gjere for å komme seg til HK. Visumssøknaden og bustadsøknad tek lang tid og er krevjandes, og det tek lang tid frå CEDARS ved HKU å få hjelp, men det ordna seg fint.
IELTS-testen tok også tid å få svar på og å vidaresende.

Undervisningsformer

Undervisningen ved HKU skal vere ganske variert men eg valde for det meste fag der typisk tavleundervisning stod i fokus, og ein vanleg eksamen var det som vart teljande for sluttkarakter.

Vurdering av emnetilbodet

Mange ulike og spennande fag ved HKU men pga måten dei vel fag, så vert mykje av faga utilgjengelige for ein kvar. Fks, viss eit fag kræsjar med eit annent i timeplanen, er det ikkje mogleg å velge det, alle faga må då altså vere kompatible ved timeplan. I tillegg så vert elevane til kvart fag trekt ved random ballot, og for mange rundt meg var det avgjerandes for studieløpet.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte frå HKU, språknivået på dei ansatte er relativt bra med nokon som er meir eller mindre enn normalen.

Universitetsområdet og byen

Campus er bra, mykje mattilbud og kafear rundt om kring. Fasilitetane er også ganske bra, bibliotek, lesesalplassar er tilgjengelig i fleng.
Byen er fantastisk og hektisk, veldig mykje å oppdage og sjå. Tek lang tid å finna noko som føler autentisk men ila eit semester så blir ein godt kjend med byen og ein føler ein er ein del av befolkningen.

Bustad

Bodde i SKY LEE hall på campus. Heilt OK standard, ingenting å skryte over. Var likevel ganske rimelig, 8000 HKD for eit semester, som tilsvarar ca 9000kr. Måtte dele rom, som egentlig var ein hyggelig opplevelse.

Godt velkommen av dei lokale i hall som var ivrige på å bli kjend med andre, viss ein bare visar litt interesse sjølve.

Sosialt miljø

Mykje aktivitetar og lag ein kan vere med på om ein så ynskjer det.

2018

Haust 2018 - PRPSYK

Haust 2018 - PRPSYK

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Man må huske å overholde søknadsfrister og innsendelsesfrister. Det er en del dokumenter som må fylles ut og sendes elektronisk og per post i forbindelse med utveksling til Hong Kong. Selv om denne prosessen er ganske selvgående når man først har satt i gang, kan det lønne seg å lage en sjekkliste med datoer og påminnelser slik at man rekker å sende inn alt i tide. Det er også viktig at man sender inn originale dokumenter ettersom kopier ikke godtas av myndighetene eller universitetet i Hong Kong.
Man vil dessuten få mange, og svært detaljerte, e-mails med all informasjonen man trenger om utveksling til HKU. Særlig behjelpelig er CEDARS-kontoret (Centre of Development and Resources for Students), og hit kan man også henvende seg om det er noe man lurer på som man ikke finner svar på på nettsidene.

Hvis man planlegger å dra på utveksling til Hong Kong bør man også påse at man har nødvendige reisevaksinasjoner i god tid før avreise.

Når man lander på flyplassen i Hong Kong kan det være lurt å gå til anskaffelse av et Octopus-kort med én gang. Dette kortet brukes som betalingsmiddel på nær sagt all offentlig transport, i tillegg til at man kan bruke det til å betale på kiosker, matbutikker og en mengde restauranter - inkludert de som ligger på universitetsområdet. Man kan fylle på penger på kortet på 7-Eleven eller påfyllingsautomater på MTR-stasjonene.

Undervisningsformer

4 av 5 emner jeg tok ble vurdert basert på 100% kursarbeid, altså var det ingen eksamen. Det siste emnet hadde en avsluttende eksamen på 2 timer som utgjorde 40% av karakteren, mens de resterende 60% av denne også ble vurdert på bakgrunn av kursarbeid. Det er imidlertid vanlig at det avholdes både avsluttende eksamener og midtveiseksamener i mange fag.

Det er vanlig at fagene har én forelesning per uke. I mange fag telles oppmøte i forelesning som en del av karakteren. Forelesningene var til dels passive, men gjerne med noen praktiske øvelser/oppgaver underveis. I tillegg hadde enkelte fag også seminarer (tutorials). Dette er 50-minutters undervisningstimer i mindre grupper der man gjerne diskuterer innhold i forelesningene eller holder foredrag. Undervisningen på HKU var preget av en del gruppearbeid, presentasjoner, oppgaveinnleveringer og muntlige diskusjoner i forelesninger og seminar. Disse oppgavene var overkommelige og sjelden svært tidkrevende. Vi hadde antakelig særlig mange oppgaver ettersom vi hverken hadde midtveiseksamener eller noe mer enn én avsluttende eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Ved HKU tok jeg 5 emner som ga 6 credits hver. Dette tilsvarte de 30 studiepoengene man skulle tatt i løpet av semesteret hjemme. Fagtilbudet bærer preg av at de fleste utveklsingsstudenter til Hong Kong er businesstudenter, og det er få fag som tilbys utvekslingsstudenter i psykologi. For utvekslingsstudenter tilbys kun introduksjonsfag i psykologi. Vi lyktes imidlertid med å finne fag innen sosiologi og sosialt arbeid som ga tilfredsstillende innholdsmessig overlapp med fagene vi skulle hatt hjemme. Vi tok også et såkalt Common Core-fag, som er allmenndannende fag som tilbys studenter fra alle studieretninger. Ved psykologiavdelingen hadde jeg et forskningsinternship i psykologi, underordnet en professor som jobbet med sosialpsykologi og sosialkognitiv nevrovitenskap. Når man skal velge fag lønner det seg å ha klart for seg hvilke fag man vil velge og å være rask. Etter fagvalg kommer en toukersperiode der man kan prøve ut og legge til eller fjerne fag (add/drop-perioden).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået ved HKU er generelt meget høyt og mange (særlig lokale) studenter jobber svært hardt. Mitt inntrykk er likevel at man som utvekslingsstudent fra Norge stiller godt både hva gjelder kvalifikasjoner og engelskspråklige ferdigheter som kommer en godt til nytte. Sammenliknet med studiet mitt hjemme vurderer jeg den totale arbeidsmengden som lavere, men dette vil blant annet variere med hvor avanserte fag man velger å ta. Det faglige utbyttet er godt, med dyktige forelesere, interessante forelesninger og varierte arbeidsmetoder. HKU er primært et engelskspråklig universitet og de aller fleste fag foregår på engelsk, selv om det også tilbys enkelte emner på kantonesisk. Man kan også ta introduksjonskurs i kantonesisk om man er interessert i å lære litt av språket. De aller fleste av mine professorer og seminarledere var utdannet ved universiteter i engelskspråklige land og var således veldig gode i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er relativt stort og ligger i fjellsiden opp mot Victoria's Peak, på nordvestsiden av Hong Kong Island. Utsikten fra universitetet er spektakulær, og man kan nyte den fra flere av leseplassene på biblioteket eller Chi Wah Learning Commons (stort bygg med leseplasser). På universitetsområdet finnes små parker og dammer, matbutikk og mengder av spisesteder tilpasset enhver gane. Hvis du vil spise billig bør du spise på skolen. HKU ligger 2-3 km fra Central-området av Hong Kong og kan nås med buss, MTR eller til fots.

Byen Hong Kong er et uhyre spennende sted. Du finner et svært travelt, velutviklet og unikt sentrumsområde med spektakulære bygninger og ruvende skyskrapere. Umiddelbart over vannet ligger Tsim Sha Tsui og Mong Kok. Her finnes luksusshopping, markeder, spennende nabolag, mye god mat, og ikke minst Sverigeshoppen for den som skulle lengte etter Norvegia og leverpostei. Selv om det bor veldig mange mennesker, veldig tett på hverandre i Hong Kong finner man flotte naturområder, strender og fjellturer i umiddelbar nærhet, ettersom 70% av Hong Kongs areale er vernet natur. Hong Kong består også av flere større og mindre øyer som kan besøkes med båt. Byen tilbyr en unik kombinasjon av Øst/Vest og gammelt/nytt, i tillegg til en interessant politisk og historisk kontekst. Dessuten er Hong Kong et ypperlig utgangspunkt for en times togtur med MTR inn til grensebyen Shenzhen, en båttur for å besøke Asias gamblinghovedstad Macao - som både arkitektonisk, språklig og matmessig bærer preg av å ha vært portugisisk koloni, eller for en kort og rimelig flytur for å utforske nærliggende land.

Bustad

Boligmarkedet i Hong Kong er konkurransepreget. Byen er liten, tettpakket og har stor boligmangel. Dette gjelder også studentboliger. Disse kan man søke på gjennom universitetets nettsider på gitte datoer, og da lønner det seg å være rask. Man kan da sette opp tre prioriterte ønsker til steder å bo. Noen bygninger er nyere enn andre, mens det andre steder kan være større sannsynlighet for å havne på enerom. Jeg fikk tilbud om bolig gjennom universitetet, men ikke på noen av stedene jeg hadde satt som prioritet.

Jeg bodde i en såkalt "University rented off-campus"-bolig kalt On Hing Building. Dette innebærer at HKU leier en privat bygning som de leier ut til studenter. Der betalte vi 3400 hkd i måneden (ca. 3700 nok). Dersom man får plass på University Halls eller Residential Colleges kan leien være betydelig lavere, gjerne omkring 2000 nok/måned. Får man ikke plass gjennom universitetet eller av andre grunner ønsker å leie privat må man belage seg på å betale adskillig mer, sannsynligvis fra 7000 nok og oppover, særlig om man ønsker å bo på Hong Kong Island. Det kan lønne seg å se private leiligheter med egne øyne, ettersom mange er veldig, veldig små. Jeg var veldig fornøyd med bosituasjonen. I leiligheten bodde seks personer med to personer på hvert rom. Beliggenheten var dessuten ypperlig og jeg kan anbefale å bo i Sai Ying Pun eller nærliggende områder.

Sosialt miljø

HKU er et av de mest internasjonale universitetene i verden, og det er lett å bli kjent med andre, særlig utvekslingsstudenter. Det finnes en rekke sosiale aktiviteter man kan delta på, og det kan være enkelt å bli kjent med andre i samme studentbolig. HKU har alle slags typer lag og foreninger om man ønsker å delta på det. Hesteveddeløp på Happy Valley er dessuten en god sosialiseringsarena, og her kryr det av studenter og andre hver onsdag kveld.

2016

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser til Hong Kong er det viktig å ordne visum og ulike papirer fra Universitetet i Hong Kong (HKU). HKU hjelper deg med visum og ved eventuelle spørsmål du måtte ha i forbindelse med søknadsprosessen. Du vil også få hjelp av en veileder på UIB. Før du reiser er det smart å søke på studentbolig. Ingen av oss som reiste fra UIB høsten 2016 fikk tilbud om plass selv om alle søkte, så det er greit å prøve å se på alternativer til studentbolig, selv om HKU prøver å gi så mange som mulig plass.
Hvis du ikke får tilbud om studentbolig, så kan du ta kontakt med HKU som vil prøve å hjelpe så godt de kan. Det er også mulig å søke på find my room in HK på facebook, men mye av det som legges ut der er ganske dyrt.
Det kan også være nyttig å lære seg noen få ord kantonesisk som er språket de snakker. Stort sett alle snakker engelsk, men det er lettere å komme i kontakt med de lokale hvis du viser at du er interessert i kulturen og språket, og de eldre snakker ikke så mye engelsk så ved å kunne noen få ord så er det lettere å kommunisere på restauranter osv. Anbefaler å bruke youtube eller videoer, da språket har 9 forskjellige ordlyder, som høres ganske like ut.
Det er ikke nødvendig å ta med så alt for mye klær, men forelesningssalene er ofte ganske kalde (ca 18-19 grader) så ta med en varm genser når du skal på skolen.

Undervisningsformer

På HKU så er det både feltkurs, forskning, gruppeoppgaver, seminarer og vanlig tavle undervisning. Skolen er ganske moderne, særlig hvis du studerer samfunnsvitenskapelige fag.
Jeg hadde flere feltkurs, og i ett av feltkursene var jeg en uke i Kina. Det anbefales veldig å velge fag med feltkurs, eller gruppeaktiviteter. Da kommer du mer inn på de lokale og undervisningen blir mer variert.
De har også veldig fine lesesaler, men enkelte ganger må du være tidlig ute om du skal få plass.

Vurdering av emnetilbodet

For å få 30 poeng så må du ta 5 fag ettersom hvert fag er 6 poeng. Jeg synes personlig at 5 fag er litt mye for å få god kunnskap i fagene jeg studerte, men det kan ha med at jeg brukte mye tid på reising og sosiale eventer istedenfor å sitte på lesesalen.
Noen av fagene på Geografi er litt overfladiske og forventer ganske lite av deg som student, men gir deg likevel en del oppgaver og essays du må skrive gjennom semesteret. Eksamen er ganske forutsigbar og består som oftest kun av det som har blitt gjennomgått på forelesning og PowerPoints.
Jeg tok disse 5 fagene:
GEOG3302 Principles and practice of ecotourism
GEOG3102 China: environment and sustainable development
GEOG2132 World cities
GEOG3207 Environmental management: impact assessment
GEOG2097 Global landforms
Jeg tok bare fag i geografi og fikk høre at fagene var ganske lette i forhold til flere andre fagområder. Jeg anbefaler alle fagene bortsett fra World Cities som var et enkelt, men svært lite nyttig fag.
Jeg har også hørt at common course og politikk har veldig mange spennende fag.

De to første ukene blir du introdusert for læringsplattformene HKU-portal og Moodle som gir deg mulighet til å adde eller droppe fag i to uker før du bestemmer deg. Det kan være smart å være tidlig ute med å velge fagene du vil ha, for noen av fagene fylles opp veldig fort. Om du virkelig vil ta et fag, men du får beskjed at det er fullt, så kan det være lurt å ta direkte kontakt med læreren eller fakultetet. De pleier som regel å gi ekstra plass om du viser interesse for faget.
Om du vil reise mye, så kan det også være smart å prøve å velge fag som har timer som gjør det mulig å ta en langhelg uten å gå glipp av alt for mye undervisning.

Fagleg utbyte og språk

Alle fag er på engelsk. De fleste forelesere er gode i engelsk, men noen er ikke så flinke, eller bruker av og til Kantonesisk når de forklarer vanskelige begreper eller lignende. Men i teorien skal all undervisning foregå på engelsk så det skal ikke være noe problem med språket på skolen.
Nesten alle snakker godt engelsk i Hong Kong, men de eldre snakker mest kantonesisk og bare litt engelsk.

Når det gjelder det faglige utbytte, så var det ikke så stort for min del, men det skal være den 2. beste universitetet i hele Asia, så hvis du jobber hard og følger med i alle timer så bør det faglige utbytte være stort.
Noen av s

Universitetsområdet og byen

Hong Kong er helt og unik og fantastisk og litt overveldende i starten, men du kommer ikke til å kjede deg!
Det er masse som skjer i byen hver kveld og det er vanlig å spise ute med venner og vandre i byen på kveldene.
Jeg brukte mye tid på å utforske de fantastiske turmulighetene som finnes i Hong Kong. Faktisk så er over 60% av HK grøntområder og naturområder.

Universitetsområdet ligger veldig sentralt, kun tre metro stop fra Central. Det ligger ganske høyt oppe med fantastisk utsikt over hele byen og har både en moderne og en gammel, del. Det er ganske stort, med mange kantiner og cafeer. Både kinesisk, HK style, vestlig og Indisk/arabisk mat. Det er også ganske rimelig å spise på campus. ca 25-35 for en stor porsjon varmmat.

Bustad

Vær forberedt på at de fleste bostedene i Hong Kong er ganske trange og av litt lavere kvalitet enn i Norge. Jeg bodde i privat leilighet med tre andre studenter ganske sentralt for 6200HKD i måneden noe som er ca. det samme som kostnadene for et halvt år i leie for studentrom. Hvis du blir nødt til å leie privat, så kan du søke om stipend fra HKU som gjør at du får tilbake litt penger på slutten av året. Jeg fikk tilbake ca 8000 HKD.
Selv om det er trangt å bo i HK så er ikke dette noe stort problem da det er mye å finne på utendørs og ganske billig å spise ute på restaurant. Lokalmat koster fra 30-60HKD og indisk og vestlig kan du finne fra 70-120HKD.

Sosialt miljø

Når du begynner på universitetet får du en buddy som kan møte deg eller svare på spørsmål. Det er også flere sosiale events på skolen som du kan være med på i begynnelsen for å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Om du vil bli kjent med de lokale så anbefales det sterkt å bli med på et sportslag eller andre grupper på skolen. Det er også viktig å være åpen og sosial og kontaktsøkende helt i starten. Hvis du vil ha venner i fagene du går i, så bør du ta kontakt med en gang og vise at du er interessert i å bli kjent. Flere av studentene kan være litt usosiale og lite pratsomme, og det kan være litt utfordrende å få lokale venner, men de fleste er veldig hyggelige når du først blir kjent.
Om du kommer til Hong Kong noen uker før skolen starter så anbefaler jeg å bruke appen Couchsurfing som er en app for folk som reiser og vil bli kjent med lokale. Den er også nyttig å bruke om du reiser til andre land og vil lære mer om den lokale kulturen.
Det er også veldig vanlig at man kan føle seg litt ensom etter at det har gått noen uker og man har roet seg litt og begynt med hverdagslivet, fordi det tar tid å få gode venner man blir trygg på, men det går seg som oftest til etter litt tid, og man vil nok etter hvert føle at et semester går veldig fort. Selv skulle jeg ønske jeg kunne studere i Hong Kong et helt år, ettersom jeg følte at ting var nesten over når det begynte å blir veldig bra og morsomt.
Uansett om man tar ett eller to semester på HKU, så vil jeg anbefale det på det varmeste. Det er veldig lærerikt og nyttig og ikke minst veldig spennende!

2015

Haust 2015 - BA i samanliknande politikk

Haust 2015 - BA i samanliknande politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Før man ankommer HKU er det en god del forberedelser som bør gjøres. Universitetet krever at utvekslingsstudentene leverer inn en rekke dokumenter før ankomst, både i henhold til visum, studentkort, bolig etc. Det vil være veldig fordelaktig å være tidlig ute med å ordne disse papirene, ettersom HKU baserer behandlingen av søknader o.l på hvem som leverer først. Det første man bør gjøre når man kommer til Hong Kong er å kjøpe Octopus-kort, som kan brukes både på all kollektivtransport og alle butikker. Det er veldig få butikker i Hong Kong om tar kredittkort, så det vil være smart å fylle på en del penger på Octopus-kortet dersom man ikke ønsker å ha mye kontanter for hånden. Som student ved HKU har man også mulighet til å få student-Octopus, som gir rabatt på kollektivtransport. Man bør også sette seg inn i MTR-systemet så fort som mulig, ettersom dette gjør det mye lettere å orientere seg i byen. Det er også viktig å skaffe seg studentforsikring før man reiser, skulle man havne i en ulykke.

Undervisningsformer

All undervisning foregår på engelsk, og alle foreleserne mine gjorde seg enkelt forstått. Fagene baserer seg på veldig mange forskjellige vurderingsformer som til slutt utgjør karakteren studentene får i faget. Disse vurderingsformene inkluderer seminardeltakelse, innlevering av essays, mid-terms og eksamen. Jeg opplevde arbeidsmengden som generelt høyere enn på UiB, ettersom man må ta 5 fag på HKU for å oppnå 30 studiepoeng, og disse fagene generelt har like stor eller større arbeidsmengde enn vanlige fag på UiB. Dette betyr selvfølgelig ikke at skolen er umulig, men at man bør sette av mer tid til skolearbeidet dersom man ønsker en god karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde emnetilbudet på det samfunnsvitenskapelige fakultet på HKU både som bredt og spennende. Også i henhold til å melde seg opp til fag bør man forsøke å være tidlig ute, selv om det innenfor samfunnsvitenskapelige fag er relativt god plass, i hvert fall i forhold til andre fakulteter. De første to ukene med undervisning er en såkalt "add-drop"-periode, der man kan legge til og droppe fag som man måtte ønske. Fagene fyller seg allikevel raskt opp, så man bør være litt forsiktig før man dropper fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet opplevde jeg som veldig stort. Jeg tok fag som jeg ikke hadde spesielt god kunnskap om fra før av, og lærte derfor veldig mye. HKU er et anerkjent Universitet og det faglige nivået opplevde jeg som svært høyt. Som nevnt foregår all undervisning på engelsk, og jeg hadde ingen problemer tilknyttet språk på universitetet, selv om det i resten av Hong Kon er et noe mer varierende nivå på engelskkunnskapene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske stort, men det tok ikke lang tid før jeg visste hvor jeg skulle gå og hva som var hvor. Området er godt skiltet og har veldig mange forskjellige fasiliteter,;blant annet treningssenter, kantiner og restauranter. Universitetet er også veldig fint, det er bygd inn i fjellsiden og består av en stilig blanding av nye, moderne bygninger og gamle, ærverdige bygninger. Jeg har ingenting negativt å si om selve campus. Byen generelt er ufattelig spennende. Byen bærer både preg av å være finanssentrum i Øst-Asia med høye skyskrapere og moderne arkitektur som huser store internasjonale selskaper, samtidig som den også bærer preg av både kinesisk og britisk tradisjonell kultur. Det er veldig lett å komme seg fra A til B ettersom kollektivtilbudet er svært godt utbygd. Dersom man ønsker å gå på tur eller dra på stranden er det også gode muligheter for dette.

Bustad

Bolig er veldig komplisert i Hong Kong, det private leiemarkedet er stort, men det kan bli veldig dyrt, spesielt hvis man leter på egenhånd, så jeg vil anbefale å finne noen å lete sammen med. Skolen tilbyr studentboliger til mange studenter, og de blir ifølge HKU tilbudt til dem som leverer søknad om bolig først, men det virker som det er ganske tilfeldig hvem som blir tilbudt bolig. Jeg opplevde blant annet at personer bak meg på ventelisten ble tilbudt studentbolig før meg, og endte selv opp med å leie privat. Jeg leide bolig sammen med en annen student fra Norge, og selv om prisen var noe dyrere enn i Bergen, var det absolutt levelig. Jeg anbefaler uansett å søke om studentbolig så tidlig som overhodet mulig og ta tilbudet om det skulle komme, ettersom dette er langt billigere og mest sannsynlig mye nærmere skolen enn det man ellers greier å finne.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt sosialt miljø på Hong Kong, og alle utvekslingsstudentene er naturligvis interessert i å bli kjent med nye mennesker. Centre for Development and Resources for Students (CEDARS) arrangerer flere arrangementer i begynnelsen av semesteret der man kan møte andre utvekslingsstudenter og knytte kontakter. Det er også mange arrangementer arrangert av diverse studentorganisasjoner som gjør det enkelt å komme i kontakt med nye mennesker. Jeg opplevde det som noe vanskelig å bli kjent med de lokale studentene, og selv var jeg mye sammen med andre europeere.

2014

Haust 2014 - BA i politisk økonomi

Haust 2014 - BA i politisk økonomi

01.09.2014 - 31.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst er Hong Kong et fantastisk by, og studiested. Når det kommer til praktiske tips vil jeg som de fleste andre anbefale å være tidlig ute med ting som papirer til utveksling. Dette er fordi det gjerne fort tar litt tid med visa (mitt kom like før jeg dro bort). Vær også ops på å fylle ut søknader fullstendig og riktig, ettersom det blir return hvis de er uffulstendige (noe som tar litt tid..). Spesielt komplisert er prossesen derimot ikke ettersom det lokale kontoret I Hong Kong hjelper med veldig mye, så det føles ikke så byråkratisk som jeg mistenker fastlands-Kina ville vært.

Undervisningsformer

Universitet i Hong Kong (HKU) er anerkjent i Asia, og bærer preg av det. Mye nye bygninger, og en del skolearbeid. Til gjengjeld holder undervisning jevnt over høyt nivå, og alle er veldig hjelpsom. Det er mye mer obligatorisk arbeid enn man gjerne er vant med fra UIB, ettersom det ofte er midt-terms, deltagelse i seminarer teller på karakterer og essays underveis i semestere. Men på ingen måte uoverkommelig, bare et system med mer oppfølging enn man gjerne er vant med.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok 5 fag for å få 30 studiepoeng (verdt 6 poeng hver som er det vanlige). Det føltes til tider ganske mye, men til gjengjeld var de interessante fag. Jeg tok fagene innefor social sciences, og her var det svært mye ulikt å velge mellom.
Jeg tok fagene:
- Hong Kong and the world
- Global Political economy
- Understanding social protest
- Sino-Japanese relations
- Japan and China as rising superpowers
Alt greie fag, men syns det to siste var mest intressante, og understanding social protest minst intressante (litt ensforming forelesere).
De to første ukene er Shop-and-drop uker, som vil si at du kan gå rundt å teste ut ulike fag som du er intresseret i. Anbefaler sterkt å benytte seg i størst mulig grad av dette. Kan av og til være vanskelig å komme inne på fagene man ønsker, men hvis du virkelig ønsker/trenger å ta et fag hjelper det ofte å sende en mail til professoren i faget så fikser det seg ofte.

Fagleg utbyte og språk

Vel, fagene gikk jo på engelsk, så ble jo god i det. De fleste professorene snakket helt greit engelsk med noen unntak. Var også mulig å ta både mandarin og kantoneiske undervisning. Dette tok jeg ikke selv, men hørte fra andre at det var intressante, men krevede en del arbeid.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområde i seg selv er veldig fint. Ligger fint til i fjellsiden. Det er det eneste universitet i Hong Kong son ligger på "hovedøya", altså Hong Kong island hvor det meste skjer. Det er jo veldig greit. Halve campus er ny, og relative moderne. Er diverse matsteder og kantiner på campus. Trenningsmuligheten er også helt greie (det beste er to store utendørssvømmebasseng). Campus er ikke så stor pga en generell plassmangel i Hong Kong, men jeg likte den. Hvis du skal til Hong Kong vil jeg anbeale dette universitet uteover de andre som UIb har avtale med, mest på grunnlag av at det er det mest sentrale.

Når det kommer til byen så er den fantastisk. Utrolig kul by som har alt du forventer av en internasjonale storby uavhengige om du er intressert i Kunst, mat, shopping eller uteliv. Utrolig intressant by og bare gå rundt å utforske også. I tilegg er byen overaskende grønn og frodig, men mange muligheter for turer i områder rundt omkring. Det er i tilegg strender bare 30-40 min fra byen. Så som sagt alt man trenger har Hong Kong. I tilegg er det billig å fly til steder rundt HK. Var selv i Beijing, Filippinene og Bali.

Bustad

Når det kommer til bolig, anbefaler jeg å søke på bolig gjennom campus. Da også å være tidlig ut (sånn rett når fristen åpner), ettersom det ikke er nok for alle. Å leie på det private marked kan fort bli svært dyrt, kjente folk som måtte ut med alt fra 5000-10000 i måneden. Universitets housing er derimot svært billig, betalte selv rundt 6000 for hele semestret. Ikke forventet høy stander derimot, for det er det ikke. De fleste må også dele rom med en annen student(ofte internasjonal da), men det gjelder å bare ta det som en del av opplevelsen. Når det kommer til bolig så er de fleste sammen stander, men tror residential colleges er litt nyere enn de andre. I tilegg ville jeg unngått de som ligger i Sasson road fordi de er relativt usentralt i forhold til en del ting. Ville også kanskje vurderte å søke på "student flat" som er å dele leilighetet med 6 andre. Det er ofte sosial og tilegg gjelder det ikke de strenge regelen for drikking og besøk som gjelder på de andre studentboligene.

Sosialt miljø

Det er bra sosialt miljø. De andre utveksling studenten er ofte veldig intresseret å finne på ting og bli kjent. De lokale er derimot litt vanskeligere å komme innpå, ettersom en del er litt usikkre på engelsken og sjenerte. Men er veldig hyggelig hvis du prøver å bli kjent. Anbefaler å gjerne bli med i en klubb eller spille en sport. De som gjorde fikk mye utav det sosialt, og da ofte ble bedre kjent med lokale studenter. HK er en spennede by hvor det skjer mye, så alltid noe å finne på.

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

Haust 2014 - Prof.studiet i psykologi

04.08.2014 - 31.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Når du ankommer flyplassen burde du kjøpe et octuspus card. Sett in 3-500 HKD (Hong Kong Dollars, ca. 1:1 med den norske krona, 28.01.2015). Octupus card brukes til alt fra kollektiv transport (Flytoget, MTR, star ferry, tram, buss, osv) til mat og drikke på 7-11. Husk at kortet senere kan fylles opp på 7-11 butikker.
Kjøp også et simkort på flyplassen. Husk å vise mobilen så du får et simkort som passer. Selges på 7-11.
De fleste i Hong Kong snakker noe engelsk, alt fra nesten ingenting til flytende. Det offisielle språket er kantonesisk, ikke mandarin. De tilbyr likevel nybegynnerkurs i både mandarin og kantonesisk på universitetet.
Vær utadvendt og sosial, vær med på alt som tilbys.

Undervisningsformer

Mange fag (spesielt samfunnsvitenskapelige) består av seminarer man må være delaktige i, og blir vurdert på basis av dette, samt vanlige forelesninger som ikke er obligatoriske. Samfunnsvitenskapelige fag (eks. sosiologi, psykologi, osv) har også gjerne "coursework" og essay-innleveringer som eneste vurderingsform. Noen har eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er noe tynt, spesielt for psykologi. De fagene som tilbys er derimot gode. Innenfor sosiologi, politikk, sosialt arbeid, osv tilbyr de et godt utvalg.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er stort, knyttet til andre undervisning- og vurderingsformer enn i Norge. Blir drillet på muntlig, noe som er gull verdt i et arbeidsmarked preget av at man må kunne argumentere og diskutere på engelsk.
På "The University of Hong Kong" er det meste på Engelsk, og foreleserne snakker relativt godt engelsk. Sammenlignet med Kina generelt er det svært godt, sammenlignet med et engelsk universitet er det noe under. Flere av foreleserne snakker tilnærmet perfekt.

Universitetsområdet og byen

Campus (for "social sciences") er 3 år gammelt, og lukter nytt. Campus består av flere bygninger ved foten av Victoria's Peak med to Starbucks, flere forskjellige kantiner og restauranter, inkludert en ren vegetarrestaurant. Preges også av god plass og fine lokaler. Å komme dit er nå særdeles lett, grunnet at metroen er utbygd og går nå helt til HKU (stod ferdig 31. Desember 2014).
Byen Hong Kong er noe du IKKE kan gå glipp av. Stiller i særklasse. Her finner du alt du måtte ønske. Byen rommer Asias beste shoppingmuligheter, restauranter som tilbyr hva enn du måtte ønske og bærer et interessant preg av en Asiatisk-vestlig miks. Bortenfor skyskraperne finner man gode turmuligheter, fine strender, Victoria's peak (stien opp begynner ved Campus, minner litt om Fløyen) og andre gjemte naturskatter (som Lan Tau, Tung Lung, osv).

Bustad

Det er absolutt å foretrekke å bo på Campus. De siste årene har det ikke vært plass for alle utvekslingsstudentene, som gjør at noen må bo privat. Dersom man må bo privat anbefaler jeg å være tidlig ute med å se etter leilighet/rom. Kan anbefale Wing Kong Holdings Limited. Det er under norsk standard, rundt 4000 nok dersom man deler rom, og 6-8000 for singelrom. Dette reflekterer det generelle boligmarkedet i Hong Kong, som er vanskelig.

Sosialt miljø

Det er studentorganisasjon som heter "CEDAR", som tar seg av velkomstuken. Dette er noe man absolutt burde være med på (OBS! Plassene til de ulike aktivitetene man kan melde seg på blir fort tatt).
Man blir fort kjent med andre utvekslingsstudenter. Jeg opplevde at utvekslingsstudenter fra Kina (Mainland) var noe vanskeligere å komme i kontakt med. Lokalbefolkning er litt tilbaketrukne, men dersom man er aktivt og tar kontakt får man fort venner fra Hong Kong.

Bygg på campus
Foto/ill.:
© The University of Hong Kong

Informasjon