Home
Student Pages
bilateral

The University of Hong Kong and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryHong Kong
  • TownHong Kong
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

The University of Hong Kong (HKU) blei etablert i 1911 og er med det den eldste utdanningsinstitusjonen i Hong Kong. Det er også eit av dei leiande forskingsuniversiteta i Asia. Universitetet har rundt 27 000 studentar og er det mest sentrale i Hongkong, med plasseringa på Hong Kong Island.

Hong Kong har om lag 7 millionar innbyggarar og er ei fascinerande blanding av det kinesiske og det britiske, det austlege og det vestlege. Studentar som reiser til Hong Kong vil oppdage at byen har langt meir å by på enn skyskraparane på Hong Kong Island.

Accommodation

Universitetet har studentbustader det går an å søke på, men desse er avgrensa i talet. Det er òg mogeleg å finne bustad på den private marknaden om ein er ute i god tid.

Semester duration

September - desember og januar - mai.

Bygg på campus
Photo:
© The University of Hong Kong

Information