Hjem
Studentsider
bilateral

University of Alberta og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByEdmonton
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er åpen for bachelor og masterstudenter fra UiB. Programmet du ønsker å studere må være tilgjengeleg for utvekslingsstudentar.

Erfaring viser at søkjarar til universitetet lyt ha gode karakterar, og det vert vanlegvis kravd at studentar har eit karaktersnitt på C eller betre. Søkjarar til Faculty of Engineering lyt ha eit karaktersnitt på B eller betre. I tillegg lyt ein vera ferdig med 2. året av Bachelor-graden sin før ein kan få opptak ved Faculty of Engineering. Faculty of Engineering vurderer óg relevansen av dei faga studenten har teke tildlegare.Merk også eigne opptakskrav for juss og økonomi.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiar ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

Det er berre mogeleg å søkje til University of Alberta i vårsemesteret (frist 1. februar) uansett om du ynskjer å dra ut på hausten, våren eller i eit heilt år.

Språk

Undervisninga ved foregår på engelsk. Du lyt kunne dokumentere karakter 4 eller høgare i engelsk frå vidaregåande skole for å verte friteke frå kravet om engelsktest.

Kva emne kan eg ta

UiB-studentar kan søkje opptak til tilgjengelige program ved UAlberta så lenge ein oppfyller opptakskrava. Her finn ein generelle og spesifikke opptakskrav.

I tillegg kan ein studere ved Alberta som betalande student. Ver merksam på at dei populære kursa innan Petroleum Engineering ikkje ligg under Faculty of Science, men under Faculty of Engineering. UiB-studentar kan berre søkje som betalande studentar innan denne studieretninga.

Studieavgift

UiB har ein avtale som opnar for to friplassar. Desse friplassane vil ikkje vera tilgjengelege kvart år.

I 2024/25 har vi en friplass.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Alberta (U of A) blei etablert i 1908 og står i dag fram som eit av dei beste universiteta i Canada, både når det gjeld undervisning og forsking. U of A har om lag 34 000 studentar, av desse er over 1800 internasjonale studentar frå over 120 ulike land. Studentane kan velje mellom meir enn 200 studieprogram på lågare grad og 170 studieprogram på høgare grad. Campusen er plassert midt i Edmonton. Universitetet sine over 100 bygningar strekk seg over 50 kvartal. Campusen er som ein by i byen og ein treng eigentleg ikkje å gå utanfor campus for noko av det ein treng i det daglege liv. Her fins både shoppingsenter, restaurantar, pubar, barar, klubbar, teater, kunstgalleri og flotte sportsfasilitetar for både utandørs- og innandørsaktivitetar. Om ein vil prøve å komme med på eit av universitetet sine 21 «varsity teams» eller berre vil mosjonere, finn ein eit tilbod for dei fleste sportsgreiner. Universitetet har i tillegg eit eige frivilligprogram som ein kan delta i ved sidan av studiane og hauste verdifulle erfaringar frå. Dette er i tillegg ein super måte å bli kjent med andre studentar på. Ein kan for eksempel vere med å hjelpe andre studentar med det faglege, hjelpe til å organisere og arrangere ulike arrangement på campus, vere med i studentavisa eller studentradioen eller bli medlem av ein av dei 250 klubbane som fins. University Student Services og Student's Union kan hjelpe til med det meste både før og under studieopphaldet ved U of A. Kvart semester blir det arrangert ei orienteringsveke for nye studentar som mellom anna inkluderer synfaring på campus, rådgiving om korleis ein best lukkast som student og informasjon om korleis ein går fram for å finne fram til, og nytte seg av dei tilboda og ressursane som fins for studentane. Denne veka er eit godt høve til å treffe andre studentar både frå sitt eige og andre fakultet. Førebu deg før avreise med å gå inn på universitetet si nettside.

Edmonton er hovudstaden i provinsen Alberta og har om lag 875 000 innbyggarar. Byen er vertskap for over 20 festivalar kvart år, innanfor teater, film, jazz, folkemusikk og humor. Er du sportsinteressert kan du gå på kamp og heie fram ishockylaget Edmonton Oilers, fotballaget Edmonton Eskimoes eller baseballaget Edmonton Trappers. Om du får nok av byens mange kulturelle og kommersielle tilbod kan du slappe av i parken. Byparken i Edmonton utgjer eit område 22 gongar større enn Central Park i New York. Om sommaren kan ein jogge, gå på rulleskeiser, sykle eller berre slappe av og sole seg. Om vinteren kan ein stå på ski eller skeiser. Nokre timars køyring unna kan ein nå the Banff and Jasper National Parks i Rocky Mountains, som tilbyr framifrå skiterreng og alpinanlegg om vinteren og fantastiske forhold for friluftsliv og turgåing om sommaren. Universitetet tilbyr bussamband for dags- og helgeturar. Edmonton har fire markerte årstider, ein mild og vennleg vår, ein varm sommar, ein fargesprakande haust og ein snøtung vinter. I motsetnad til Bergen er Edmonton ein av byane i Canada med mest sol, året rundt.

Bustad

Det er mogeleg å søke om bustad på campus, og ein kan velje mellom tradisjonelle «Residence Halls» med måltidplan inkludert i prisen, eller hyblar og leilegheiter der ein deler kjøkken og bad med andre. Mange av bustadane tilbyr tilgang til eigne lesesalar, kabel-tv, pc-stover og internettilgang. I september 2004 opna dessutan eit heilt nytt International House som er ope for både internasjonale og kanadiske tredje- og fjerdeårsstudentar. For CAD$ 475 (2500 kr) per månad får ein eit møblert einerom med bad, tilgang til felles kjøkken, tv-stove og vaskemaskin. For meir informasjon om dei ulike alternativa, sjå på nettsidene til U of A for Housing and Food Services. Prisane vil variere alt etter kva alternativ ein vel. Internasjonale studentar bør søke så tidleg som mogeleg for å vere sikker på å få plass. Søknadsskjema finn du på nettsidene. Det vil vere vanskeleg å få bustad gjennom universitetet om ein ikkje søker før skuleåret har begynt. Studentar som eventuelt får opptak på hausten vil ikkje kunne rekne med å få bu på campus. Om ein er interessert i å få hjelp til å finne ein plass å bu på den private marknaden hjelper Student's Union Housing Registry. Bukostnadane har stige markant i Edmonton dei siste åra, og ein må rekne med å måtte betale «norsk husleige».

Semesterinndeling

Det akademiske året ved U of A er inndelt i to semester. Haustsemesteret varer frå september og ut desember, og vårsemesterer varer frå januar og ut april.

Studentrapportar

2018

Bachelor i nanoteknologi - Vår 2018

Bachelor i nanoteknologi - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å velge emner og søke om emner på Beartracks.
En må ta 5 fag i løpet av et semester ved UofA og det er lurt å være åpen til å ta emner som en kanskje ikke ville tatt i Bergen.
UofA har flere studentmiljøer, ulike grupper og arrangement i løpet av semesteret. Ta del i hva enn som interesserer deg, og kanskje ta del i ting som ikke er av interesse. Jeg garanterer at du kommer til å møte flotte mennesker ved å gjøre dette.

Undervisningsformer

En har som oftest to eller tre forelesninger hver uke i hvert fag. I tillegg til dette har man ofte innleveringer, på nettet eller for hånd og eventuelt quizzer i løpet av timene.
UofA har ikke samme eksamenssystem som UiB. En får poeng for innleveringer, quizzer, midtsemestereksamener og avsluttende eksamen. Derfor vil en jobbe ganske jevnt i løpet av semesteret, og slipper å stresse forferdelig mye om en gjør det dårlig noen ganger.

Vurdering av emnetilbodet

University of Alberta er et stort universitet og har derfor også mange fag å velge mellom. En bør også sjekke om emnene tilbys semesteret en er på utveksling. Dette er ikke alltid tilfellet og tilbudet endres hvert semester.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har vært litt uheldig med det faglige utbyttet. Da jeg sendte inn søknaden min til University of Alberta antok jeg at fagene jeg hadde skrevet jeg ville ta der borte ville bli lagt inn. Dette er ikke tilfellet. Hvis man får studietilbud blir man gitt et brukernavn og passord slik at en kan logge seg inn på Beartracks, UofA sin versjon av mitt.uib. En må logge seg inn hit for å velge emner en vil ta. Gjør dette så tidlig som mulig ettersom noen emner blir full i løpet av få dager.

Jeg tok et fulltidstudium, altså 5 fag. Dette var alt fra geofysikk til faststoff fysikk. Jeg bestemte meg for å ta to emner som var ett nivå lettere for å gjøre det enklere for meg å bli vant til det nye systemet. Dette anbefaler jeg til de fleste studenter som reiser dit.

Undervisning foregår på engelsk. Siden dette er morsmålet mitt hadde jeg ikke store vansker med å klare meg språklig. Er en derimot ikke sikker på engelsk, kan det være lurt å friske opp det faglige språket, iallfall om en tar emner som krever at du skal skrive oppgaver i løpet av studiene. Språket som brukes på universitetet varierer derfor ettersom hva og hvor en studerer.

Universitetsområdet og byen

University of Alberta har et skikkelig campus. Alle byggene ligger ved hverandre, og plasseringen er gjennomtenkt. Her finnes det både moderne bygg med svære glassvinduer og eldre bygg av murstein. Alt dette går sammen for å danne et område som er flott å gå gjennom, og et universitet med en sjel. University of Alberta North Campus, som jeg befant meg på, ligger rett ved siden av Whyte Avenue. Dette er en travel shoppinggate som inneholder dagligvarebutikker, restauranter, barer og mye annet.

Uheldigvis kan ikke det samme sies om resten av byen. Edmonton er etter min mening en ganske kjedelig by.

Bustad

Jeg valgte selv å bo på International House. Her har man eget rom med bad og deler kjøkkenet med 9 andre studenter. Rommet var større enn jeg antok og, etter min mening, verdt prisen på omtrent 5000 kroner i måneden.
Rommet kommer møblert, men en må huske å ta med kjøkkenutstyr ettersom dette ikke kan lånes på huset. Kjøkkenet har det meste en trenger. Her finner man mikrobølgeovner, to platetopper og to ovner. I tillegg finnes der kjøleskap og fryser en deler med sine naboer. Kjøkkenet og andre fellesareal vaskes av et firma og alt ettersom hvem som vasker din etasje kan kjøkkenet og arealene bli vasket pent annenhver dag, eller bare tørket helt greit.
Fra andre studenter på campus har jeg selv hørt at International House er et av de beste stedene å bo på campus. Lister er ikke å anbefale, utenom Schäfer Hall. HUB er heller ikke å anbefale ettersom de har hatt problemer med insekt og rotter.

International House er som navnet tilsier et bosted for studenter fra alle deler av verden. Dette betyr og at man blir introdusert til forskjellige kulturer, enten gjennom venner eller gjennom et av de mange arrangementene som holdes her. Jeg hadde selv en flott opplevelse i Canada, og ikke minst fordi jeg valgte å bo på International House.

Sosialt miljø

University of Alberta er et stort universitet. Den enkleste måten å bli kjent med folk er å gå opp til dem og si hei. Dette gjelder iallfall i løpet av skoletiden.

2014

Vår 2014 - lektorprogr. i naturvit. og mat.

Vår 2014 - lektorprogr. i naturvit. og mat.

02.01.2014 - 20.06.2014

Førebuingar/praktiske tips

Her er det kaldt, så ha med mye vinterklær!

Jeg bodde på campus(International House), det var møblert, men jeg måtte kjøpe alt utstyr jeg trengte på kjøkkene i tillegg til leselampe, dyne ol. Dette må alle studentene som bor der, og mange er der bare i 1-2 semester. Så om man klarer å komme i kontakt med noen som skal flytte før du flytter inn, sparer man både tid og penger. Det er ingen steder for å oppbevare tingene mellom semestrene, så uten en avtale blir derfor alt kastet..

Ellers vil jeg råde til å kjøpe en flybillett hvor man ankommer på dagtid, da det kan bli veldig vanskelig å få nøkkelen til rommet på kveldstid. Flyet mitt var forsinket så jeg kom frem rundt 23, telefonen min virket ikke og det var under 20 minusgrader, når jeg først fikk lånt en telefon av en forbipasserende, så fikk jeg bare beskjed om at jeg måtte vente til dagen etter. Men jeg hadde litt flaks å møtte ei annen norsk jente, og fikk sove på gulvet hennes første natta.

Undervisningsformer

Jeg tok bare realfag, og undervisningen bestod hovedsaklig av forelesninger. Men bortsett i fra det var semesteret veldig forskjellig fra det jeg er vant med på UiB. Endlig eksamen telte stort sett mellom 30 og 50 prosent av karakteren. Resten av karakteren ble bestemt ut i fra innlevringer, quizes(små prøver) og midterms. Med 5 fag som er det som tilsvarer 30 studiepoeng i Norge, så var det ting som skjedde hele tiden, så skolen krevde mye tid. Men jobbet man så var det ikke spesielt vanskelig å få gode karakterer :)

Vurdering av emnetilbodet

Det var utrolig mye å velge i, noe for enhver for å si det sånn. Mange opplevde at fagene de på forhånd hadde planlagt å ta ikke fungerte i praksis, så det kan være lurt å være litt fleksibel. Men for meg gikk det fint, så jeg tok alle fagene jeg hadde bestemt meg for på forhånd. De åpner for oppmelding i fag for både høst og påfølgende vårsemester en gang i mars/april, om det er spesielle fag man ønsker lønner deg seg å være tidlig ute, for en del fag blir fort fulle.

Fagleg utbyte og språk

En får skolearbeidet litt opp i halsen når det er så mye å gjøre, men jeg var i bunn og grunn fornøyd med alle mine fag, følte at jeg lærte en del! Omtrendt halvparten av foreleserne mine var ikke opprinnelig fra Canada, så vanskelige aksenter var til tider ett problem, men de Canadiske studentene hadde like mye problemer med å forstå, så det gikk helt greit. Jeg er ikke veldig god i Engelsk og tenkte at det kom til å bli ett problem, men det gikk mye greiere enn jeg trodde.

Universitetsområdet og byen

Edmonton er ikke en veldig spennende by, det skal sies. Men det er så kaldt, så de fleste er uansett mest inne. Unvisersitetet er godt tilpasset klimaet og har mange ganger mellom de ulike bygningene sånn at en slipper å gå mye utendørs når det er under 30 minusgrader, som er ganske vanlig! Men det er kun 4 timer til Rocky Mountains, og der er det kjempefint, så dit må man bare reise!

Bustad

Som sagt bodde jeg på Campus, på International House. Det var et utrolig greit sted å bo, hadde eget rom og bad, men delte kjøkken med 18 andre. Kjøkkenet var i grunn ganske ekkelt, men det var også eneste minuset ved å bo på International House. Det var også veldig sentralt i forhold til de ulike universitetsbygningene.

Sosialt miljø

Mesteparten av de sosiale livet mitt var også på International House, ble kjent med folk fra hele verden, det var veldig gøy! Fikk også noen Canadiske venner i de ulike fagene jeg tok. Kontaktet ett dansemiljø som holdt til i nærheten, og ble tatt veldig godt i mot. Folk var generelt veldig imøtekommende :) Men som sagt tok studiene veldig mye tid, så det begrenset det sosiale en del.

Campus fra luften
Foto/ill.:
© University of Alberta

Informasjon