Hjem
Studentsider
bilateral

Dalhousie University og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByHalifax
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Alle UiB-studentar kan søke om å reise ut gjennom denne avtalen, men utveksling er berre mogeleg innanfor desse fagområda:

  • Arts
  • Humanities
  • Social Sciences
  • Sciences
  • Management
  • Computer Science

Dalhousie University er spesielt sterk i marinbiologi.

Per dags dato ikkje mogleg å reise på utveksling gjennom denne avtalen for å ta emne innanfor Engineering og Health Science.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du høyrer til for råd om utveksling og når det passar å reise ut. Vanlegvis vil det passe best i eit semester når du kan ta frie studiepoeng. Du må ha tatt minimum 60 studiepoeng før du kan reise på utveksling.

Språk

Undervisningsspråket ved DAL er engelsk. Universitetet har fjerna kravet om TOEFL-test for norske studentar. Studentar som likevel ønsker litt hjelp med det språklege, som for eksempel «academic writing», kan velje blant fleire emne.

Kva emne kan eg ta

Med meir enn 3600 ulike emne kan DAL tilby fleire studieprogram enn mange andre kanadiske universitet. Oversikt over emnetilbodet finn du på denne nettsida: http://www.dal.ca/academics/academic_timetable.html

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå og innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB har vanlegvis to friplassar i året ved Dalhousie. Dei som ikkje får tilbod om ein av desse plassane kan betale studieavgift.

UiB har 2 semesterplasser i studieåret 2022/23.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Dalhousie University (DAL) ligg i Halifax, i provinsen Nova Scotia på Canadas austkyst mot Atlanterhavet. Universitetsområdet er vakkert og sentralt plassert i byen. Universitetet blei grunnlagt i 1818, og har i dag om lag 14 000 studentar. Rundt 900 av dei er internasjonale studentar.

Halifax har omlag 350 000 innbyggarar. Studentpopulasjonen er stor og set eit tydeleg preg på byen. Byen ligg ved Atlanterhavskysten, men det regnar mindre enn i Bergen. Vintrane er tørre og kalde men somrane er varme. Hausten i Halifax er fargerik og vakker.

Bustad

Utvekslingsstudentar som skal studere ved Dalhousie University i vårsemesteret, eller i eit heilt akademisk år, kan søke om bustad på campus. Studentar som reiser på utveksling berre i haustsemesteret kan dessverre ikkje søke om bustad på campus.

Universitetet sin «Hospitality Coordinator» kan hjelpe deg med å finne bustad på den private marknaden i nærleiken av campus. Ta kontakt med hospitality@dal.ca.

Semesterinndeling

Det akademiske året ved Dalhousie University er inndelt i to semester. Haustsemesteret varer frå september til desember, og vårsemesterer varer frå januar til april.

Studentrapportar

2019

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det første som bør gjøres etter en mottar opptaksbrevet fra skolen er å starte prosessen med å velge fag, samt finne bosted. Fagene en melder seg opp til ved Dalhousie University krever ofte forkunnskaper, og disse blir ikke lagt inn administrativt basert på fagene en har tatt ved UiB. En må sende mail til hver enkelt professor som underviser i det ønskelige faget, og be om en overkjøring av de formelle forkunnskapskravene for å få plass i klassen. Her legger en ved karakterutskriften fra UiB, og må bruke innholdet i fagene som er tatt og bestått i Norge som argumentasjon for innhold tilsvarende forkunnskapskravene. Anbefaler å starte denne prosessen med innpass på fag som er forhåndsgodkjent av UiB tidlig, ettersom professorene kan bruke litt tid på å svare. Av erfaring fikk jeg innpass på alle fagene jeg søkte om. Det kan være litt strevsomt å finne bosted i Halifax, så anbefaler å starte med dette så tidlig som mulig.

Dersom utvekslingsoppholdet bare varer i ett semester trenger en ikke studentvisum, og kan søke om ETA, som er en elektronisk landingstillatelse. Dette er en enkel prosess.

Anbefaler også å ta med kredittkort, ettersom noen steder krever dette, særlig leiebilselskaper.

Undervisningsformer

Jeg vil anbefale og vente med å kjøpe bøker til etter første forelesning, fordi bøkene er dyre og ikke alltid nødvendige. Jeg kjøpte selv to bøker før forelesningsrekken startet, og hadde ikke trengt å kjøpe noen av dem. Biblioteket har ofte pensumbøker til utlån, og forelesere legger som regel ut Power-Point presentasjonene sine.

Grunnlaget for karaktergivning hos Dalhousie er ganske forskjellig fra det vi er vandt med hos UiB. På skolen i Halifax er vurderingene i faget delt opp i prosent, og dersom en får 100% tilsvarer dette karakteren A+. Et fag kan for eksempel bestå av tre oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret, som er verdt 20% hver, og dermed er eksamen bare verdt 40%. Det er mye quizzer og oppgaveinnleveringer i løpet av semesteret, som gjør at en må jobbe jevnt fra starten av. Dette gjør at en aldri helt føler seg ferdig, fordi en alltid har en frist hengende over seg, men det tar en del stress bort fra eksamensperioden. Grensen for å bestå et fag er 51%. Det er lurt å sette seg inn i hvordan hvert enkelt fag deles opp prosentvis, slik at en kan prioritere tid og arbeidsmengde på en god måte.

Vurdering av emnetilbodet

Dalhousie tilbyr mange spennende fag innenfor mange områder, og det skal godt gjøres å ikke finne noe en er interessert i. Professorene har i større grad ansvar for innholdet og strukturen i fagene hos Dalhousie enn de har hjemme i Norge, dette vil si at de selv bestemmer hvilket pensum som står på listen, hvordan faget skal legges opp med tanke på vurderinger, og selve pensumet en skal gjennom. Dette gjør at forelesere er veldig engasjerte og interesserte i faget sitt. Dersom en har faglige eller tekniske spørsmål om kurset, er forelesere som regel veldig behjelpelige på mail, dersom en spør dem direkte etter forelesningen, eller besøker dem i "office hours".

For å få full studieprogresjon må en ta fem fag i semesteret, som tilsvarer 30 studiepoeng. Jeg hadde fagene Health and Culture, Figuring Out Society, Gender, Sexuality and Society, Introduction to Sociology og Childhood Psychopathology. Disse fagene var veldig interessante, med engasjerte forelesere og pensum. Arbeidsmengden opplevde jeg som stor, men overkommelig.

Fagleg utbyte og språk

Ettersom arbeidsmengden er både stor og tidsmessing godt fordelt, opplevde jeg stort faglig utbytte. Det er verdt å merke seg at prøver her i større grad går ut på å huske detaljkunnskap og definisjoner, enn å forstå og kunne anvende konsepter eller ideer. Dette var litt uvandt i starten, men en vender seg til det etterhvert. Mange av prøvene består delvis av flervalgsoppgaver.
I Halifax foregår alt på engelsk. Jeg opplevde det å studere et semester på engelsk som veldig lærerikt og nyttig med tanke på å forbedre engelskkunnskapene.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og byen ligger bare en gåtur unna hverandre. Halifax er en hyggelig by det er lett å navigere i, med mange muligheter for å spise ute, gå på barer eller utesteder, shopping og kjøpesentere og alt en måtte ønske seg. Det er verdt å merke seg at det regner betydelig mindre i Halifax enn i Bergen.

Bustad

I Halifax er det gangavstand fra sentrum til skolen. Bussforbindelsene er også gode, og en får et "bus pass"- klistremerke av skolen, som en kan bruke på alle busser i byen. Det kan være litt vrient å finne bosted dersom en kun er i Halifax ett semester, og jeg vil dermed som nevnt tidligere anbefale å starte prosessen tidlig. Anbefaler å bli med i Facebookgruppen "dalhousie exchange and co-op program: housing swap", samt å lete på https://www.kijiji.ca/ . Leien i Canada er lavere enn i Norge, jeg betalte 700 CAD i måneden for et rom i et firemannskollektiv, som tilsvarer ca 4800 kr. Husleien må ofte overføres til den en leier av, og for å kunne gjøre dette trenger man en Canadisk bankkonto. Jeg brukte Scotiabank, som er enkelt og gratis å tegne konto hos så lenge du er student.

Sosialt miljø

Canadiere er generelt veldig hyggelige og trivelige, og det er som regel ikke vanskelig å komme i prat med dem, særlig i mindre klasser. Anbefaler å bli kjent med et par medelever i hver klasse, både fordi det kan være greit å samarbeide med tanke på det akademiske men også fordi det gir en et greit nettverk. De internasjonale studentene er vanligvis veldig hyggelige og åpne for nye vennskap, og ofte interesserte i å utforske byen og landet generelt. Skolen har en del arrangementer for utvekslingsstudenter, disse er helt supre å delta på for å bli kjent med andre i samme båt som deg selv. Ikke vær redd for å ta kontakt, verken med andre utvekslingsstudenter eller Canadiere!

VÅR 2019 BAMN-GEOVIT

VÅR 2019 BAMN-GEOVIT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg dro ned skaffet jeg meg et eTA som man trenger for å reise til Canada. Opphold lenger enn 6 mnd krever et studentvisum. Dersom dette er tilfellet råder jeg dere til å være ute i god tid. Print ut all info om reisen etc. slik at du har det dersom det trengs. Husk ullundertøy, slalomklær etc., for skolen arrangerer skiturer som en kan melde seg på (koster lite penge).

Vil anbefale og få et kanadisk SIM-kort, ellers kan det fort bli en dyr mobilregning. Været i Halifax er ganske lik været i Bergen om vinteren, bare dreneringssystemet i Halifax ikke er noe å skryte av.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske lik som i Bergen hvor forelesninger er ikke obligatoriske, men i noen fag skal man gjøre "pop quiz" som teller i den endelige karakteren, så det lønner seg å dukke opp til forelesningene. Innleveringer, labøvelser, fremføringer og gruppeprosjekter teller mye mer i den endelige karakteren. Jeg hadde en eksamen hvor det bare var multiple choice, og 2 hvor det var multiple choice, fyll inn osv.

Vurdering av emnetilbodet

Utrolig godt og variert utvalg! De aller fleste fag gir deg 3 credits, slik at en mest sannsynlig må ha 5 fag (15 credits = 30 studiepoeng).
Jeg tok 4 fag på 1000- nivå og 1 på 2000-nivå. 1000 er det letteste. Professorene er veldig imøtekommende og det er ingen problem å endre fag når man har startet semesteret (jeg gjorde det).

Fagleg utbyte og språk

All undervisning er på engelsk så anbefaler å ta notater på engelsk.
Ettersom semesteret varer i overkant av 3 mnd er det begrenset på hva man får utav det.

Universitetsområdet og byen

Halifax er en stor by, med mye og ta seg til. Det er helt essensielt med et busskort, og det koster ikke mye heller. Universitetsområdet er veldig stort så vil råde til å gå en dag i forkant før forelesningene og finne ut eksakt hvor du skal gå.

Bustad

Mange valgte å bo på campus. Jeg bodde i et kollektiv med 4 andre. I Canada begynner de å studere når de er 17 år og de aller fleste av dem ender opp på campus. Usikker hvor mange som bor sammen, men det er et par. Fikk selv anbefalt å bo i kollektiv, og angrer ikke på det. Anbefaler denne nettsiden https://www.kijiji.ca/ for å finne ulike kollektiver.

Sosialt miljø

Skolen er veldig flink med å arrangere arrangementer, enten det er skiturer eller ishockey kamper.

2019 VÅR MAHF-LÆFR

2019 VÅR MAHF-LÆFR

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før mitt opphold printet jeg ut alle nødvendige dokumenter. Siden jeg var i Halifax i kun 1 semester, var det ikke nødvendig for meg å søke visum, ettersom at jeg kan bli i landet på eTa søknaden min.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er ganske like som her på uib, men formen for undervisning avhenger veldig på hvilket fag, eller foreleser en har. Jeg hadde for eksempel et fag med over 100 personer i salen, som var sterkt foreleserstyrt, og et fag hvor vi var kun 15 stykk i et klasserom, hvor det åpenbart blir mer lagt opp for diskusjon. På Dal syntes jeg de klarte å gjennomføre begge formene utmerket.

Vurdering av emnetilbodet

emnetilbudet var ganske spennende for min del. Jeg studerte andrefaget mitt i lektorgraden min, som da var historie. Jeg fikk valgt gode fag, som tilfredstillte kravene ved uib, uten noen problemer.

Fagleg utbyte og språk

Som en student som går lektor med hovedfag i engelsk, var språk utbyttet uvurderelig. Jeg merket en sterk progresjon i engelsken min både i akademisk kontekst, og i sosial konteksts. Det faglige utbyttet jeg hadde der var også utmerket.

Universitetsområdet og byen

Halifax er en by på ca samme størrelse med bergen. Det er en flott by i havgapet til atlanterhavet, og selvom jeg var der i vintersemesteret, var det fortsat en vakker by. Universitetsområdet var veldig flott, og veldig oversiktlig etter den første uken.

Bustad

Jeg bodde på dorm i et av de mange dorm byggene. Jeg kan anbefale det for personer som gjerne ikke nødvendigvis vil ta seg bry til egen matlaging, ettersom man må kjøpe en meal plan når man bor der. Det rent økonomiske valget ville nok derimot vært å bo privat i et kollektiv. Å bo på dorm var en fin opplevelse for meg, men jeg har også hørt enkelte klager på dette.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet for utvekslingsstudentene var utrolig bra! Det var mange muligheter fra det internasjonale senteret til å treffes og å bli kjent med flere utvekslingsstudenter. Videre var folkene fra Canada herlige generellt, og ikke sky for å ta en prat med en fremmed.

2018

Bachelor i engelsk - Vår 2018

Bachelor i engelsk - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du drar om vinteren anbefales det på det sterkeste å ta med ullundertøy og varme klær, da det kan bli utrolig kaldt. De som liker friluftsliv burde ta med klær og utstyr til dette, da områdene rundt og i Halifax har mange muligheter for turer enten til fots eller på ski.
Ellers lønner det seg å pakke relativt lett, slik at du har mulighet til å reise mer i Canada og/eller USA enten før eller etter utvekslingen.

Undervisningsformer

Unvervisningsformen på Dalhousie er ganske annerledes enn ved UiB, og ligner mer på den vi har på videregående skole i Norge. Den endelige eksamenen teller nemlig bare for en del av faget, mens mindre tester (ofte flervlag) og innleveringer/prosjekter underveis også teller med. Dette lettet litt på stresset i eksamensperioden, da du blir mer losjet gjennom faget og generelt får mer oppfølging av professorene, som er mye mer tilgjengelige og personlige med studentene enn i Norge. Jeg likte denne modellen veldig godt da den gjorde studiehverdagen på et nytt universitet mer oversiktlig og forståelig, samt at den førte til at jeg ble bedre kjent med de jeg hadde fag med da vi tilbrang mye mer tid sammen enn jeg ofte gjør med studiekamerater i Norge. I tillegg er kravene for de ulike karakterene litt lavere enn i Norge, så ut i fra hvilket nivå du velger av fag kan du nok forvente litt høyere karakterer - med litt mer kontinuerlig arbeid. Alle professorene mine var veldig forståelsesfulle for meg som utvekslingsstudent, så hvis du sliter med å skjønne noe eller ikke klarer å rekke en frist vil nok de fleste være behjelpelige hvis du forklarer situasjonen. Alle professorene har også kontor-tider, så benytt deg av dette!

Vurdering av emnetilbodet

Dalhousie har et utrolig bredt tilbud av fag på mange ulike felt, med fag fordelt henholdsvis på 1000-nivå, 2000-nivå osv. Dette representerer vanskelighetsgraden og arbeidsmengden, men det anbefales å ikke ta alt for mange fag av 3000-nivå men å heller kombinere noen krevende fag med noen enklere fag. Jeg tok stort sett fag innen utviklingsstudier og sammenlignende politikk, samt et geografi-fag. Hvis du reiser på frie studiepoeng anbefales det å velge emner du er nysgjerrig på, eventuelt emner du ikke kunne tenke deg å ta i Norge. Det er gøy å prøve noe nytt, og i tillegg blir du fortere kjent med ulike mennesker hvis du tar fag på litt ulike områder.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var utrolig fornøyd med fagene jeg valgte, og lærte masse nytt. Alle fagene hadde interessante research-prosjekter og gruppe-arbeid, med muligheter for å ha både presentasjoner og å skrive oppgaver. Professorene mine var utrolig flinke og inviterte ofte gjesteforelesere eller doktorgrad studenter for å prate om mer konkrete temaer. De tar i mot tilbakemeldinger fra studenter, så hvis det er noe du føler savner eller noe du vil fokusere på tilpasser de seg veldig!
Når det gjelder språket så synes jeg det gikk veldig fint. Jeg studerer bachelor i engelsk på UiB, men vil tro at de fleste nordmenn ikke vil ha noe problem med å studere og prate på engelsk da vi fort merket at engelsk-kunnskapene her til lands er generelt veldig gode sammenlignet med andre land. Et tips kan være å prate litt engelsk hjemme før avreise og å lese engelske bøker eller se på film/tv-serier uten tekst (eller med engelsk tekst) bare for å øve litt på forhånd. Dessuten var alle studenter og professorer jeg møtte veldig forståelsesfulle og tålmodige dersom man ikke fant det rette ordet eller formulerte seg litt rart skriftlig. Vær åpen om at du ikke har engelsk som første språk, og spør noen hvis du lurer på noe! Det viktigste er å bli komfortabel med å snakke engelsk, ingen bryr seg om du ahr aksent eller ikke alltid bruker de rette ordene. Hvis du prater i vei så kommer det veldig fort naturlig!

Universitetsområdet og byen

Selve Campus er litt som en liten by i seg selv, med alt av helsetjenester, klasserom, forelesningssaler, rådgivningstjenester og cafeer samlet. Dette var veldig annerledes for meg som er vant med de relativt spredte bebyggelsene til UiB, men det gjorde studiehverdagen som utvekslingselev mye mer sosial da de fleste tilbringer langt mer tid på Campus enn det vi gjør i Norge. Mange blir på skolen og leser eller henger på en café og spiser lunsj mellom forelesninger, før de deltar på sport eller i ulike foreninger på ettermiddagen. På kveldene var det ofte konserter eller quizer som tok sted i en av campus-barene.

Byen Halifax er relativt stor, og sentrum er mye mindre kompakt enn Bergen. Derfor anbefaler jeg å skaffe busskort gjennom universitetet, da dette gjorde det veldig enkelt å bevege seg rundt. Buss-tilbudet er veldig bra, med busser hele døgnet for de som liker å være ute lenge. Byen er utrolig fin, med masse gamle bygninger og historie. Anbefaler å bruke tid på å oppleve det byen tilbyr av parker, museumer, skøytebaner (hvis du er der om vinteren), hockeykamper og lignende. Havneområdet er fullt av sjarmerende butikker og restauranter, så det er nok å finne på! Noen museumer/gallerier har gratis inngang for studenter på ulike dager, så sjekk ut det! Ellers har også områdene utenfor byen mye å by på! Vi tok blant annet fergen og utforsket nærliggende området. I tillegg arrangerer universitetet ulike turer gjennom det som heter DalExchange, så hvis man følger med og melder seg på fort (de har begrensede plasser) er det mulig å sikre seg turer til skibakker, lønnesirupfabrikker og lignende for en billig penge. Hvis du blir kjent med mange anbefales det også å leie en bil eller to og ta en roadtrip til litt mer landlige steder.

Bustad

Anbefaler på det sterkeste å bo i ordinært kollektiv - helst med kanadere, da dette er en ypperlig måte å bli kjent med folk på! Vet at enkelte foretrekker å bo i studentbolig, "dorms", men etter å ha snakket med utvekslingsstudenter som valgte dette har jeg fått intrykk av at miljøet der kan være svært bråkete med generelt veldig mange unge studenter (de starter på universitetet tidligere enn i Norge). Jeg og samboeren min leide et rom i et såkalt "frat-house" og hadde en fantastisk opplevelse av å bo med 4 kanadere og 1 amerikaner. Vi fikk mange nye venner blant dem og gjennom vennene deres, og de var alle veldig behjelpelige med spørsmål om alt fra semesterregistrering, eksamensmodell og nærområdet. Leie er generelt litt billigere enn i Norge, så å leie et rom i et hus/leilighet vil nok koste deg mindre enn kollektiv her. Dessuten er det langt vanligere å ha kollektiv i hus i stedet for leiligheter slik som i Norge, så det virker mindre trangt til tross for mange beboere.

Sosialt miljø

Sosialt sett koste jeg meg utrolig mye! Universitetet har et utrolig støtte-apparat for utvekslingsstudenter, som gjør det lett å bli kjent med andre mennesker fra hele verden. De arrangerer også mange sosiale arrangementer. Kanadere er ellers mye enklere å bli kjent med enn nordmenn, da de er veldig utadvendte og åpne. Jeg fikk mange venner av å bo og studere med kanadere! I tillegg til arrangementene skolen arrangerer kan det være lurt å engasjere seg i en idrett eller en forening - skolen har et bredt utvalg av aktiviteter som de introduserer tidlig i semesteret. Å engasjere seg slik er en gyllen mulighet til å bli kjent med folk. Jeg vil også anbefale å prøve å ikke bare henge med andre utvekslingsstudenter, men å bli kjent med kanadere da de ikke bare er en stor ressurs med tanke på praktiske spørsmål, studier og språk men også fordi det er et herlig folk med utrolig mange gode verdier og fantastisk humor!

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

Bachelor i geovitskap - Vår 2018

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Du trenger ikke kanadisk visa med mindre du skal bli værende mer enn 6 måneder. Du trenger bare et eTA (tillatelse for å lande i Canada), noe man fort søker om på nett. Det kan være lurt å printe ut godkjenningsbrevet fra Dalhousie og slike papirer hvis du blir grillet i immigrasjonskontrollen sånn som jeg ble. For å komme deg fra flyplassen til bostedet vil jeg anbefale Driver Dave's, som er praktisk og billig. Når du er i Halifax burde du opprette en canadisk bankkonto og overføre en del penger dit. Det er mye lettere å betale f.eks. husleie med canadisk konto og du slipper i tillegg å betale for valutapåslag i vanlige transaksjoner.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår stort sett som hjemme, men det er større vekt på innleveringer og prøver underveis i semesteret. Derfor burde man passe på å gå i de fleste timer for å få meg seg alt, men det var ikke nevneverdig vanskeligere enn i Bergen. Professorene er også veldig enkle å få tak i, enten på mail eller på kontoret hvis man har noen spørsmål.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var utrolig godt og variert. Det var emner innenfor nesten alt man kunne tenke seg, så det er bare å velge og vrake. For å ta 30 studiepoeng må man ta 5 fag, noe som høres veldig mye ut, men den totale arbeidsmengden er omtrent likt som i Norge. Ulempen er at man ikke har like mye tid å bruke på hvert enkelt fag, så de går ikke like mye i dybden som i Norge.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte er bra, men på grunn av at semesteret kun varer til April er det begrenset hvor mye man lærer på ett semester. Undervisningen foregår på engelsk, og professorene la ut mange ressurser som artikler og rapporter man kan bruke.

Universitetsområdet og byen

Halifax er helt fantastisk! Det er ikke den største byen i verden, men det er så trolig mye gøy å finne på. Busskort er inkludert i studentkortet, så buss er den enkleste måten å komme seg rundt på. Universitetet ligger kort vei unna sentrum, så man har alt på ett sted. Point Pleasant Park er en fantastisk park man kan gå tur i når det er fint vær, eller så kan man bare tusle rundt i byen. I Downtown og North End er det mange kule barer, restauranter og butikker man kan stoppe innom. Midt i byen ligger Citadel Hill, som er en gammel festning på toppen av en ås. Herfra har man utsikt over hele sentrum og kan se utover vannet.

Bustad

Jeg bodde i et hus med canadiere, noe jeg er utrolig glad for. Jeg kom godt overens med dem, og vi ble etterhvert gode venner. Dermed ble jeg kjent med deres venner igjen, og endte opp i et fantastisk miljø. Mange av de som bor på residence er utvekslingselever eller førsteårsstudenter, altså 17 år gamle, så det vil jeg ikke anbefale. På residence kan du heller ikke lage mat selv, så man må betale for kafeteriemat, noe som blir dyrt i lengden. Se på Facebook om du finner noen som skal på utveksling fra Dalhousie, for de pleier å leie ut rommet sitt i den perioden.

Sosialt miljø

Jeg ble godt kjent med de canadiske studentene jeg bodde med, noe ikke ikke ville byttet ut med noenting. Flere av dem var med i en fraternity, men det var heldigvis ikke like ille her som i USA, og jeg ble etterhvert godt kjent med de andre medlemmene. Jeg prøvde ikke noe særlig å bli kjent med studentene i emnene mine på skolen fordi de var en del år yngre, men canadiere generelt er utrolig lett å bli kjent med. Samtidig som jeg fikk gode venner i huset jeg bodde ble jeg kjent med andre utvekslingselever, så generelt vil jeg si at så lenge man legger inn en innsats og blir med på aktiviteter så skal man ikke ha noe problem med å få seg venner i Halifax.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 27.04.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være litt krevende å sette sammen fagkombinasjonen fordi fagene ikke skal overlappe, man må oppfylle kravene til credits/studiepoeng både fra UiB og Dal. I tillegg skal de ikke overlappe innholdsmessig med fag man har hatt på UiB. De kanadiske studentene får velge fagene først så vær obs på at noen av fagene du ønsker ikke nødvendigvis er tilgjengelige. Detter er likevel ikke er stort problem fordi de kanadiske studentene som oftest er interessert i andre fag enn det utvekslingsstudenter er. Utvekslingsstudenter ønsker som regel mer internasjonalt rettet fag. Jeg endte selv opp med et par fag jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt å ta, eksempelvis helserett. Superfornøyd med alle fagene i ettertid!

Undervisningsformer

Ved Dal Law (aka. schulich school of law) velger du fag som gir alt fra 4 til 2 credits. Du kan også velge intensivkurs som gir 1 credit. 1 credit tilsvarer 2 norske studiepoeng. Undervisningen skjer som klasseundervisning hvor klassene består av alt fra 10 til 40 personer; avhengig av hvilke fag man velger. Dette gir er veldig god kontakt med professorene og en fellesskapsfølelse. Det er den enkelte professoren som velger hvordan man vurderes i faget, men noen legger også opp til en flexibel løsning hvor studentene selv kan velge om de eksempelvis har lyst til å levere inn oppgaver underveis, eller om man ønsker at eksamen skal telle 100 %. Fagene har man med kanadiske studenter og andre utvekslingsstudenter noe som bidrar til at man raskt blir inkludert i livet på skolen!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet ved Dal er bra. De er spesielt gode innen maritim rett og helserett. Jeg hadde fag innenfor begge disse fagområdene. I tillegg er det positivt at man kan legge opp sin egen plan ved å eksempelvis å velge intensivkurs. Et kurs på 4 credit kan bety at man har klasser 2/3 ganger i uken. Timeplanen din vil se ut i henhold til de fagene du velger, noe som kan bety at du f.eks. har en ukedag til å lese samtidig som andre dager kan være hektiske hvor man løper fra klasserom til klasserom

Fagleg utbyte og språk

Ved Dal Law er både professorene og studentene motiverte, noe som gir et utrolig høyt faglig utbytte. Det er enkelt å komme i kontakt med professorene. Som oftest skriver man Major Paper i fag med max 12 personer. Hadde jeg behov for veiledning underveis i oppgaveskrivingen gikk jeg bare opp til professoren min som alltid hadde tid til en samtale. I starten kan det være krevende å finne en studieteknikk til å håndtere pensum. Avhengig av faget kan man ha lærebøkene eller notater under eksamen. Dette gjør at faktisk forståelse trumfer kravet til hukommelse, noe som også har konsekvenser for hvordan man bør gå frem når man skal tilegne seg faget. Det er ikke uvanlig å ha 100 sider å lese i hvert fag fra time til time. I starten kan det være noe krevende å skjønne f.eks. hva i dommen som er relevant.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger på campus noe som betyr at alt er i nærheten. Man finner mange bra lunsjtilbud i Student Union Building, 2 min gåavstand, her kan du velge mellom alt fra Tim Hortons til libanesisk/indisk mat. I tillegg er treningssenteret like ved. Dette er gratis for alle studenter og helt nytt fra 2018 pga universitetets 200-årsjubileum. Byen er liten og enkel å få oversikt over, samtidig som man har alt det man trenger. Point Pleasant Park er i nærheten og en fantastisk mulighet dersom man trenger en gå eller joggetur i naturen. I tillegg er det et stort kjøpesenter 30 min med buss fra sentrum. Halifax er en studentby med hele tre universiteter og har derfor mye bra uteliv. Halifax er den byen i Canada som har det høyeste antall barer per innbygger. Nova Scotia har mange vakre naturopplevelser å by på og det er enkelt å leie bil og oppleve provinsen.

Bustad

Anbefalingen er å bo sentralt på sørsiden. Man kan regne med litt høyere leiepriser her, men absolutt verdt det! Leier man på sørsiden har man gå avstand til sentrum, campus, trening og Point Pleasant Park. Leieprisene tilsvarer de i Bergen, men man kan regne med litt bedre kvalitet.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet på skolen som helt sykt bra! Man starter høstsemesteret med O-week (tilsvarende fadderuken) med mye spennende opplegg, eks. besøk til vingårder, surfing eller tur til bryggeriet. Opplegg hele uken. I tillegg får alle utvekslingsstudentene ved Dal (uavhengig av hvilket fakultet man går på) et eget opplegg før selve O-week. Man har også et International Center som arrangerer opplegg for utvekslingsstudentene f.eks. Hockeykamp eller dagsturer til andre byer. Ellers er det ting som skjer hele tiden enten det er standup kveld, Haloween, diktkveld, st patricks day, law ball etc. Mange forskjellige klubber og organisasjoner man kan melde seg inn i avhengig av hva man interesserer seg for. Schulich School of Law er kjent for å ha et inkluderende miljø hvor studentene løfter hverandre opp.

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2017 - 21.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg startet med å finne bolig og velge fag. Jeg kontaktet det Skandinaviske Forbundet i Halifax da det var vanskelig å finne bolig gjennom de nettsidene jeg hadde fått tilsendt. Da jeg kom frem dro jeg rett til Dalhousie for å ordne det praktiske. Anbefaler å sette av den dag til dette. Det lønner seg å ha en norsk forsikring. Da slipper man å betale for forsikring gjennom Dalhousie.

Undervisningsformer

Undervisningsformene skiller seg fra Norge. Jeg måtte ta fem fag, og det er undervisning hver dag. Undervisningen foregår i grupper på alt fra 10 til 50 studenter. På mandager hadde jeg undervisning frem til kl.21 på kvelden. De andre dagene hadde jeg undervisning frem til kl.18. Foreleserne tar ikke pauser, noe som kan være krevende da enkelte økter varer opp til tre timer. De fagene jeg tok var Environmental Law, Maritime Law, Animals and the Law, Class Action and Procedure in Canada og Health Law. I Environmental Law må man skrive en oppgave på mellom 6000 til 7000 ord, samt ha en eksamen. I Maritime Law må man skrive en oppgave på fem sider og ha en eksamen. I Health Law er det en 8 timers eksamen. I Class Action må man skrive en prosedyre på 10 sider, gjennomføre en muntlig prosedyre og skrive en tre dagers hjemmeeksamen. I Animals and the Law må man levere inn en oppgave på tre sider, skrive en artikkel på 25 til 35 sider og ha en presentasjon for klassen. Pensum i hvert fag er på rundt 400 til 800 sider. Man må prøve å forberede seg til hver time siden aktivitet i timen er en del av karakteren. Mange av fagene er politisk preget, noe som kan gjøre det vanskelig å følge med. Egne meninger veier tungt, uavhengig om de har et juridisk preg. Man tar fagene med de andre Canadiske studentene og blir vurdert opp mot de.

Vurdering av emnetilbodet

Min vurdering av emnetilbudet er at det er bra, men i overkant mye. Foreleserne er flinke, men når man har så mye å lese og gjøre blir kvaliteten på det arbeidet man gjør deretter. Jeg skjønte fort at det ikke er mulig å lese pensum i tillegg til å gjøre alle oppgaver og presentasjoner. Enkelte dager kunne jeg lese på opp til fire forskjellige fag. Det sier seg selv at strukturen blir dårlig og det er umulig å lære seg alt. Det var en periode jeg var usikker på om jeg kom til å klare alle fagene. Selv om man jobber lange dager og helger er det fortsatt sannsynlig å stryke i et fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var veldig bra. Jeg kom raskt inn i den juridiske engelsken. Man blir også tvunget til å snakke ved å ha presentasjoner og ved å måtte delta i timen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kompakt og veldig praktisk ettersom alt er samlet på ett sted. Treningstilbudet er dårlig, men jeg fikk løpt og syklet litt. Byen er utrolig fin. Den ligger ved sjøen og det er mange fine parker der. Maten er også veldig bra, med mye sjømat.

Bustad

Det er billigere å bo i Halifax enn i Bergen. Jeg betalte rundt 4000 kr for en enebolig. Men jeg bodde et stykke utenfor Halifax og var avhengig av buss.

Sosialt miljø

Skal jeg være helt ærlig tok jeg ikke så mye del i det sosiale miljøet. Jeg prioriterte skole og trening. Da jeg hadde litt ekstra tid reiste jeg i Canada.

Vår 2017 - Bachelor i datateknologi

Vår 2017 - Bachelor i datateknologi

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde ingen problemer med å måtte vise frem papirer når jeg kom til Canada, men noen av de andre utvekslingsstudentene måtte vise fram en god del for å bevise oppholdet sitt. Derfor anbefaler jeg å printe ut alt av papirer som viser studiestøtte, godkjenning fra universitetet og at du har forsikring.

Undervisningsformer

I fagene jeg avla ved Dalhousie, så var det som regel forelesninger hvor læreren snakket, og studentene kom med innspill og svarte på spørsmål. I noen av fagene telte din deltagelse på karakteren, som regel rundt 5%. Jeg hadde en god del gruppe prosjekter i fagene. Dette var veldig bra i noen fag, og litt vanskeligere i andre når gruppen ikke var den letteste å samarbeide med. Gruppearbeid er en veldig god måte å møte nye mennesker på, og spesielt Canadiere. De fleste er veldig hyggelige, og mange av dem hjelper deg med oppgaver og innleveringer hvis du spør dem.

Vurdering av emnetilbodet

Dalhousie er et breddeuniversitet, så de har veldig mange fag innenfor en hel del ulike områder. Jeg fikk alle fagene jeg ønsket på forhånd, men byttet fag for å få en litt bedre og lettere timeplan, da var rådgiverne veldig flinke og hjelpsomme til dette. Spesielt ved Management fakultetet, der har de rådgivere som jobber kun som rådgivere, og vet hva de driver med. Hvis du ønsker å ta fag som skal være litt lettere og noe annet enn det du spesialiserer deg innenfor, ville jeg valg fag fra management, historie eller musikk fakultetet. Jeg tok for eksempel Innovation og History of Canadian Culture, begge var fag som var litt alternative og fag som resulterte i gode karakterer så lenge man gjorde det foreleseren ba om.

Fagleg utbyte og språk

Faglig så valgte jeg å ta litt lettere fag, på grunn av at jeg kun hadde valgfag igjen fra UiB og at jeg ønsket å oppleve mest mulig når jeg var der. Så jeg lærte ikke så veldig mye nyttig i forhold til graden min, men ellers var det faglige utbyttet bra mtp. fagene jeg tok. De fleste av foreleserne jeg hadde på Dalhousie ønsket at jeg skulle lære mer om faget deres, men de var også mer laidback enn hva man er vant til på UiB og det gikk som regel greit å levere innleveringer litt sent. Språkmessig så er det veldig bra, jeg snakket så og si kun engelsk i over 4 måneder, og engelskuttalen blir bare bedre og bedre over tid. Det er også en del rapporter og sånt som må skrives (Dette spørs på fagene man tar), så den skriftlige delen blir også forbedret, selv om foreleserne som regel ikke trakk ned ved skrivefeil.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et veldig fint universitetet hvor du merker at du er på campus når du er der. Det er lokalisert veldig nærme downtown av Halifax, som er 5 min busstur, eller 15-20 min gåtur unna. Dette er veldig greit når du skal ut på byen eller ned til waterfronten, fordi busspass er inkludert i tuition, så dette får du første dagen du er der. Byen er ikke veldig stor men tilbyr fortsatt en god del barer, utesteder og restauranter, så vi var en god del ute å spiste og drakk på kveldene. Det er også en stor park på utsiden av byen som er helt nydelig når det er fint vær. Været var ikke så veldig bra mens jeg var der. Det snødde som regel helt til midten av April, men det var som regel aldri nok til at det la seg mer enn en uke. I slutten av semesteret så ble været bedre og bedre, og når folk ble ferdig med eksamen så grillet vi, og spilte fotball i parken. Jeg anbefaler derfor å være igjen en uke eller to etter siste eksamen er fullført.

Bustad

Bo på campus er veldig lettvint og du må ha en mealplan, så du trenger ikke tenke på noe når det kommer til å lage mat eller vaske fellesområder. Det negative er at det er veldig dyrt i forhold til å bo off campus, og at folkene som bor on campus som regel er 17-19, hvor det er første gang de bor for seg selv, og ikke er veldig flink til å ta hensyn til andre. Jeg bodde på Howe Hall, som er et av de eldste residence bygningene, men også et av de billigste alternativene. Det var her de fleste utvekslingsstudentene bodde, av de som bodde på campus. Dette er også det mest bråkete og skittene stedet av residence bygningene. De kaller det party residencen, så hvis du ønsker å feste mye på skolen så passer dette bra. Jeg ville anbefalt Shirreff, Risley eller Le Marchant, disse er like nærme resten av skolebygningene som Howe, men de er mer rolig og ikke så mye festing (Du fester som regel downtown uansett). Le Marchant er en del dyrere enn de andre residence bygningene, men det er en hel del finere/nyere og ble ferdig stilt i 2012. Hvis du velger å bo on campus, så ville jeg valgt et singleroom på en av de 4 nevnt ovenfor (ikke Gerard Hall, den er nede i byen og langt fra alle vennene du får deg). Unlimited mealplan er også veldig deilig, da trenger du ikke tenke på at du går inn å tar en kaffe med noen i meal hallen osv.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk når man drar på utveksling, spesielt andre utvekslingsstudenter. Canadiere er som regel veldig hyggelige, men jeg ble mye bedre venn med de andre utvekslingsstudentene, og det var disse jeg var med som regel hver dag. Vi dro på noen turer sammen, leide bil og et hus og dro av gårde en lang helg for eksempel, noe som var veldig hyggelig, og vi ble veldig godt kjent når vi dro på den første turen. Ikke vær redd for å spør andre om de ønsker å spise middag sammen, eller gjøre noe, de er som regel i samme situasjon som deg, og det er ingen som kommer til å si nei.

Haust 2016- Vår 2017 Bachelor i Digital kultur

Haust 2016- Vår 2017 Bachelor i Digital kultur

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Første jeg vil på det anbefale er å søke til student visum med en gang du har fått akseptbrevet fra Dalhousie. Studentvisum må du ha hvis du blir i Canada i over 6 måneder, så jeg anbefaler å gjøre det så fort som mulig. Jeg vil anbefale å skaffe et Canadisk SIM kort når man kommer, uansett om man blir et semester eller to. Når man blir kjent med canadiske studenter er det veldig greit å tilgang på et canadisk SIM kort. I tillegg hvis man reiser til USA på en liten tur gir de fleste Canadiske selskapene rimelige priser på 4G og ringe-tid i USA. Hvis man bare skal bli et semester vil jeg på det sterkeste anbefale å finne bolig før man reiser ned. Gillian som var min utvekslingskoordinator ved Dalhousie er veldig hjelpsom, og tar fort kontakt hvis du lurer på hvor du kan finne boliger. Jeg var to semestre hos Dalhousie så jeg fikk lov til å bo i residence på skolen. Dette bør man søke om så fort som mulig slikt at du kan få første valget ditt. Søknadsprosessen er veldig enkelt, en prosess som tar plass på skolens nettsider. Vil også anbefale å ta med varme jakker, siden vinteren i Halifax kan blir veldig kald. Opplevde hele -30 minus grader.

Undervisningsformer

Undervisningen er relativ lik den i Norge, bortsett fra at man kanskje har mer innleveringer og prøver underveis enn det man kanskje er kjent ved UiB. Selve forelesningene er veldig lik den man får ved UiB. Forelesningene kan variere veldig fra store klasser til små klasser. Den største jeg var i hadde 250 elever, og den minste var på ca. 40. Professorene og TAs (Teaching Assistant) er veldig behjelplige, og alt er veldig godt tilrettelagt for at du skal få svar og hjelp til ting du lurer på. Man må også kunne forvente at en del av fagene dine har tutorials (nesten det samme som seminar). Alle eksamener ved skolen skjer i løpet av en periode på ca. 2 uker, så jeg vil anbefale ikke å bestille returbillett til Norge før man vet sin eksamensdato.

Vurdering av emnetilbodet

De har et hav av fag å velge mellom. Det eneste kjipe er at som utvekslingsstudent så velger du fag etter de canadiske, så et par av fagene kan vare fullbooket. Hvis man opplever dette så kan man sende professoren til faget en mail om du kan få en plass i klassen (som regel sier de ja). Ved Dalhousie er 15 credits tilsvarende til 30 norske studiepoeng. Det er ca. 5 fag. Professorene er veldig engasjerte, noe som smitter over til elevene. Undervisningen hadde høyere tempo enn det jeg har opplevd ved UiB, noe som kan virke stressende noen ganger. Man kan bli overveldet av arbeidsmengden, siden oppgavene man har gjennom semesteret er verdt ulike prosenter, som for eksempel en oppgave jeg hadde var verdt hele 45% av karakteren min, samtidig som man har andre fag man har oppgaver til kan presset være litt høyt noen ganger. Men det er et system man kommer fort inn i, og er overhode ikke i veien for det sosiale. Språket gikk veldig fint! Jeg bodde på skolen så jeg ble kjent med mange fra Canada så jeg fikk fort hjelp ved vokabularet mitt hvis det var noe jeg ikke visste. Hvis man sliter ved å skrive oppgaver så har skolen gode ressurser til å gi deg hjelp hvis det å skrive engelsk blir et problem.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte jeg lærte ekstremt mye ved Dalhousie. Med å ha oppgaver konstant gjennom semesteret så blir man mer fokusert og man får jobbe mer grundig med pensum. Og som nevnt professorene er veldig engasjerte, noe som gjør det faglige utbyttet stort. Språket var ikke noe problem. Selvfølgelig var det ord og noen lekser jeg brukte litt lengre tid på enn andre, men språket kommer man veldig fort inn i. Hvis man føler det er noen deler man sliter mer med på grunn av språket kan man enkelt ta kontakt med en Professor eller en Teaching Assistant, fordi er veldig behjelpelige og kan finne løsninger til å gjøre det lettere for deg.

Universitetsområdet og byen

Dalhousie har kun to Campus i Halifax, Studley og Sexton. Hvor de fleste bygninger og fag er på Studley. Skolen har vakre gamle bygninger.Halifax er på ca. samme størrelse som Bergen. Det er definitivt en studentby. Halifax har flere universiteter, hvor Dalhousie er den største. Det er en veldig kulturell by, det er mye som foregår (spesielt under ALLE høytider som for eksempel Halloween, Thanksgiving, jul etc.). De har et farmers Market i helgene, noe som er en populær attraksjon. Jeg vil absolutt anbefale å oppleve Halifax i august og september når temperaturene er over +20 grader. Ved havet er Halifax Boardwalk, som om sommeren er fult av mennesker og ulike attraksjoner. Is-hockey er også en sentral ting i Halifax, og jeg vil anbefale på det sterkeste å gå på en Moosehead kamp. Det regner mye mindre i Halifax sammenlignet med Bergen, og da jeg kom i august hadde vi over +20 grader til slutten av september, og opplevde et par dager i oktober hvor temperaturen holdt seg rundt +20 grader.

Bustad

Jeg fant fort et sted å bo. Jeg hadde lov til å bo ved skolen siden jeg skulle studere ved Dalhousie i to semestre. Jeg valgte å bo i Mini-Res, noe som er 5 hus som er i samme området, og deler en felles hage. På dette stedet ble jeg veldig godt kjent med canadiske studenter, samt. Internasjonale. Hvis du ønsker å ta imot tilbudet ved å bo på skolen anbefaler jeg på det sterkeste Mini-Res. Samholdet er veldig bra, og det er ofte sosiale begivenheter. Et sted jeg vil fraråde å søke etter samtaler med andre internasjonale studenter jeg ble kjent med er Howe Hall. I Howe Hall er det ofte bråk, og det skjer ofte skader på møbler, vegger, og toaletter.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er supert! Kontoret som har ansvaret for utvekslingsstudenter er veldig flinke å arrangere sosiale arrangementer. Utvekslingsstudenter laget også en Facebook-gruppe hvor det stadig kom poster angående ting som skjedde. Hvis du også ønsker å bli kjent med en del canadiske studenter så anbefaler jeg å bo på skolen. Hvis du ønsker å henge med noen som er litt eldre (I Canada begynner man på skolen som 17 og 18 år) så anbefaler jeg igjen Mini-Res, fordi der er det litt eldre folk som bor. Men det er ikke vanskelig å komme inn i det sosiale miljøet, fordi de canadiske studentene er veldig imøtekommende og snille. Har aldri møtt så hyggelige og høflige folk som de jeg møtte i den fantastiske byen Halifax. Jeg vil også anbefale å planlegge turer, fordi på Dalhousie har man en leseuke per semester, en uke flere velger å reise vekk. Jeg reiste på hyttetur med en del utveksling studenter til Cape Breton, et sted i Nova Scotia som er kjent for sine fantastiske omgivelser.

Haust 2016-Vår 2017 - Bachelor i samfunnsøkonomi

Haust 2016-Vår 2017 - Bachelor i samfunnsøkonomi

15.08.2016 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søk visum tidlig og nei, du trenger ikke sende passet sammen med søknaden. Hvs du vil jobbe utenfor Campus (vanlig deltidsarbeid) så må du søke om det spesielt sammen med studentvisum.
Gode dyner og puter(ting og tang generelt) får du på Jysk til en billig penge som er å foretrekke fremfor Walmart.

Undervisningsformer

Forelesning med graderte innleveringer og eksamener. Det er mulig å finne ut hvordan du ligger ann i løpet av semesteret og i svært få tilfeller er det 100% eksamener.
Naturvitenskapelige og mattematiske fag har seminarer i tillegg til undervisning.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra. Fagene er varierte, selv om det å sjonglere timeplanen kan bli en utfordring. Sexton og Studley ligger like langt fra hverandre som Dragefjellet og Mattematisk/- naturvitenskaplig fakultet.
Truro ligger to timer unna og er ikke aktuelt for Halifax studenter med mindre det er online eller du har bil og god tid.

Fagleg utbyte og språk

Alle fag utenom språkfag holdes på engelsk, men det er lett å snakke med klassekamerater om det er ting eller faguttrykk en lurer på. Lærerene er veldig forståelsesfulle og tilbyr kontortid.

Universitetsområdet og byen

Halifax er en fantastisk fin by! Været er fint som regel og det er lett å komme seg rundt med busspasset en får tilbud om. Harbour Hopper Tour er å anbefale for å se byen skikkelig, Point Pleasant Park er også en fin måte å tilbringe en dag på.

Bustad

Jeg bodde utenfor campus og jeg angrer ikke på det. Jeg har fått gode venner som jeg ikke ville byttet for noe.
Det er enklest å bo i dormitory selv om det er litt dyrere og en ikke kan være der under ferier (en kan leie et annet rom på campus om en vil). En vil også være ominget av studenter og andre utvekslingsstudenter hele tiden.

Sosialt miljø

Siden jeg ikke bodde i dorm hadde jeg mest tid med dem jeg bodde med og dem jeg bele kjent med i klassen. Det er lett å snakke med folk. Jeg bestemte meg ganske tidlig at jeg ikke ville henge med de andre utveksliingsstudentene så mye siden de hadde pub-til-pub runder hver kveld de to første ukene, og det var greit.
Dalhousie var veldig flinke til å arrange turer og kvelder der en kunne komme og henge/delta og bli kjent med alle, og det satte jeg pris på.

2016

Haust 2016 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Haust 2016 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Få deg nova scotia id, det er vanskelig uten. Skaff deg også en bankkonto, det er ikke alle som gjør overføringer via bank, og dermed får du sjekker. Derfor er det lettere å få tilgang på pengene med egen konto. Det er gratis

Undervisningsformer

Gode undervisningsformer, mer personlig forhold til foreleser.. Alt for mye arbeid med skole.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og bra. Får også god jelp til å finne nye fag eller emner og det trengs.

Fagleg utbyte og språk

Greit med språk. Noe er lit vanskelig å få med seg

Universitetsområdet og byen

Byen er liten og fin. Lett å finne fram til alt på både campus og i byen. Alt ligger veldig sentralt

Bustad

hvis du kan få deg studentbolig.. Jeg var ikke heldig med leie og dette førte til dårlig opphold. Vær kritisk

Sosialt miljø

Greit sosialt miljø, veldig imøtekommende og koselige mennesker

Haust 2016 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

Haust 2016 - BA i Administrasjon og organisasjonsvitenskap

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Dalhousie sine ansatte på det internasjonale senteret er utrolig hjelpsomme, så er det noe du lurer på så er det noen der som kan hjelpe deg. Inntaksbrevet fra Dalhousie er veldig lurt å ha lett tilgjengelig da de i kontrollen på flyplassen mest sannsynlig vil ha bevis på hva du skal gjøre i Canada.
Før jeg reiste tenkte jeg at det å ordne Canadisk SIM-kort skulle være utrolig lett, men uten et Nova Scotia ID-kort var det litt vanskelig. Datapakkene er dyre sammenlignet med Norge, så vær obs på at det kan koste mer enn det du er vandt til.
I Canada opererer de med sjekker isteden for bankoverføring, så hvis du regner med å få utbetalt depositum fra utleier, strømselskap etc, så må du nok skaffe deg en Canadisk bankkonto for å få det utbetalt
Vær også forberedt på at i Canada så må du betale 15% i skatt på de aller fleste varer. Så når du kommer til kassen for å betale er summer 15% høyere enn forventet.

Undervisningsformer

På Dalhousie så opplevde jeg undervisningsformene som utrolig lærerike. Professorene er mye mer opptatt av at du skal gjøre det bra, og tilbyr blant annet "Office Hours" hvor du kan sitte deg ned med de og stille spørsmål om ting du eventuelt lurer på.
Forelesningene i mine fag var veldig forskjellig, da klasse-størrelsen varierte fra 12 stykker til over 100 stykker. Professoren forventer at du stiller forberedt og ønsker at alle skal delta i diskusjoner, men når det er sagt så har de forståelse for at ikke alle er komfortabel med å snakke høyt. De fokuserer også veldig mye på gruppearbeid, og i 4 av mine 5 fag måtte jeg jobbe i grupper hvor vi hadde en innlevering og/eller en presentasjon.

Vurdering av emnetilbodet

Dalhousie sitt utvalg av emner er utrolig stort, og det er noe for alle!
Prosessen med å få godkjent fag fra Dal mens jeg var i Norge var veldig lang, men når jeg kom til Halifax var det ingen problem å bytte til andre fag. Det var ingen problem å sende en mail til professoren for å spørre om det var ledig plass, og de er heller ikke alltid like nøye på krevde forkunnskaper. Forkunnskapene til et fag jeg hadde lyst å ta var blant annet økonomi, men etter å ha snakket med professoren var det ikke et problem.

Fagleg utbyte og språk

Fordi du tar 5 fag samtidig er det mye arbeid sammenlignet med mengden på UiB. Det er flere forelesninger i uken, innleveringer, presentasjoner, gruppearbeid, tester og midterms gjennom hele semesteret, men jeg personlig lærte utrolig mye på grunn av dette.

Universitetsområdet og byen

Halifax er på størrelse med Bergen, og det er lett å komme seg til og fra campus. På Dalhousie får du et studentbevis ("DalCard") som også fungerer som bussbillett. Alt du trenger å gjøre er å betale en bussavgift, som sammenlignet med prisene i Bergen er veldig billig og du kan ta buss/ferge så mye du vil.
Selve byen er litt forvirrende da det ikke er et spesifikt sentrum, det er bare enkelte gater som er mer populære enn andre. Men etter hvert blir man vandt til etter hvert.

Bustad

Jeg hadde ordnet leilighet før jeg reiste til Halifax, men i ettertid skulle jeg ønske jeg hadde ventet til jeg var kommet til byen før jeg ordnet bosted. Det er utrolig mange hus/leiligheter til leie rundt semesterstart, og vil derfor være enkelt å finne bosted. Og på denne måten får du sett leiligheten før du signerer leiekontrakten.

Sosialt miljø

Det er utrolig mye å finne på ved Dalhousie, de har mange ulike arrangementer, festivaler, samlinger osv. I tillegg arrangerte International Centre utflukter, hockeykamp, grilling osv med alle de internasjonale studentene.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2016 - 18.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å skaffe bolig før man forlater Norge, og også bestille flybilletter i god tid før man reiser. Ellers vil jeg også anbefale å lese seg litt opp på det canadiske rettssystemet før man drar, slik at det ikke blir så mye å fordøye på én gang når man kommer dit og er i gang med fagene. Man blir også tidlig medlem i en Facebook-gruppe for utvekslingsstudenter, og der får man god kontakt med andre studenter samt Gillian, som er utvekslingskoordinator ved Dalhousie. Hun er veldig behjelpelig, og svarer på alle spørsmål man måtte ha. I tillegg synes jeg det var greit å kjøpe et canadisk sim-kort og mobilplan med en gang jeg kom dit (jeg valgte en mobildataplan fra Fido, som var relativt billig).

Undervisningsformer

Forelesningene har tilnærmet likt format som i Norge, men klassene på Schulich er mye mindre enn i Norge. I min største klasse var det ca. 40 elever, tror jeg. Jeg hadde tre fag som hadde standard forelesning/skriftlig eksamen-form. Ellers hadde jeg også to seminarfag/diskusjonsfag, hvor vi var henholdsvis åtte og 15 stykker, og selv om det kan være litt skummelt i begynnelsen å være den eneste utvekslingsstudenten og i tillegg få karakter på det man bidrar med i diskusjonen hver time, var det absolutt i de klassene jeg lærte mest. Ellers må man også påregne å holde presentasjon(er). Jeg hadde to, på henholdsvis én time og en halvtime, som selvsagt er litt skummelt, men som gikk veldig fint. De andre studentene og professorene er klare over at du er utvekslingsstudent, og veldig behjelpelige og forståelsesfulle.

Vurdering av emnetilbodet

Det er veldig mange interessante fag å velge mellom, og man kan virkelig velge etter sine egne interesser – det finnes et fag for alt. Det eneste som er dumt er at utvekslingsstudenter ikke får velge fag før etter at de canadiske studentene har valgt fag, så man kan risikere at et fag man vil ta allerede er fullt når man skal velge. I tillegg går det ikke an å ta fag som omhandler internasjonal juss, da disse overlapper med fag man allerede har tatt i Norge, og de vil ikke bli godkjente. Jeg er veldig fornøyd med samtlige fag jeg tok, og lærte mye på kort tid.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at det var en relativt bratt læringskurve å begynne på Schulich School of Law. Man må ta 15 credits (som skal tilsvare 30 norske studiepoeng), som i gjennomsnitt tilsvarer fem fag. Man har fire måneder på å lese veldig mye pensum (minst tre eller fire ganger så mye som på et semester i Norge), og det er i tillegg et annet juridisk system (common law) og på engelsk. Fagterminologien og engelsken gikk fint etter relativt kort tid. Det jeg synes var vanskeligst var arbeidsmengden – det er virkelig mye mer å gjøre der enn i Norge, og jeg er ikke helt enig i at 15 credits bare tilsvarer 30 studiepoeng. Et eksempel er at én oppgave i ett fag (av fem) som var verdt 3 credits (seks studiepoeng) skulle være 25-30 sider lang (ca. 10 000 ord), og denne oppgaven var kun verdt 60 % av karakteren i det 3 credit/seks studiepoengs-faget. Til sammenligning er masteroppgaven i Norge verdt 30 studiepoeng, og veiledende ordgrense er 12 000 ord.

Når det er sagt, vil jeg også si at jeg lærte veldig mye av å være der. Selv om ikke alle fag er relevante for nordmenn, var det verdifullt å lære et nytt rettssystem og å lære å lese og skrive juridisk engelsk. Professorene er også enormt kunnskapsrike, og veldig hjelpsomme – spesielt overfor utvekslingsstudentene.

Universitetsområdet og byen

Halifax er en studentby, og har i alle fall tre universiteter i byens sentrumsområde. Det er derfor en veldig fin plass å komme til som utvekslingsstudent, da det er mange studenter (både internasjonale og canadiske) overalt. Dalhousies campusområde er veldig fint, og ca. ti minutters gange fra downtown Halifax. Halifax er den største byen i provinsen Nova Scotia, og har alt man trenger – det er mange restauranter, barer, kinoer og generelt mye å finne på. Det er også en ishockey-stadion midt i byen, så det er verdt å få med seg en ishockey-kamp mens man er der. Halifax er i mine øyne en perfekt studieby - den er ikke for stor, og er lett å få oversikt over, samtidig som den også er veldig fin. Byen ligger rett ved sjøen, og har blant annet en lang og fin boardwalk med fin utsikt. Været var også mye bedre enn i Bergen!

Bustad

Det var relativt enkelt å finne bosted, og også mye billigere priser enn i Norge. Standarden på boligene er kanskje litt lavere enn i Norge, men absolutt ikke ille. Jeg bodde sammen med fire andre utvekslingsstudenter som jeg fant på Facebook (alle utvekslingsstudenter blir bedt om å melde seg inn i en Facebook-gruppe, så det er lett å finne folk å bo sammen med) i et ganske stort hus med store rom og alt inkludert til ca. 3500 kr i måneden. De fleste bruker www.kijiji.ca til å finne bolig (en side som ligner www.finn.no), og siden det er en universitetsby, er det mange som leier ut leiligheter som allerede er fullt møblert – også med seng.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen var veldig bra og lett å komme inn i. Jeg vil anbefale å melde seg inn i Domus Legis Society – det kostet $ 20 og er jusstudentenes egne sosiale klubb som arrangerer fester og andre sosiale sammenkomster hver uke. Hver torsdag samles jusstudentene på stambaren deres the Split Crow, og da var det veldig lett å bli kjent med de canadiske medstudentene. Ellers er Schulich veldig separat fra resten av Dalhousie, og jusstudentene bruker bare én bygning (Weldon Law Building), og siden det ikke er alt for mange studenter der, er det lett å kjenne igjen folk i gangene. I tillegg er klassene mye mindre enn i Norge, slik at det er lett å bli kjent med folk. Det er også mange utvekslingsstudenter som man selvsagt blir godt kjent med. Etter min erfaring ble utvekslingsstudentene som studerte juss kanskje litt mer integrert i skolens sosiale miljø og kjent med canadiere enn andre – mye på grunn av Schulich er litt "for seg selv". Ellers er de fleste andre utvekslingsstudentene mye yngre enn jusstudentene som kommer fra Norge (de fleste var 19/20 år) – men de canadiske jusstudentene er for det meste 24/25 år eller eldre.

Haust 2015/Vår 2016 - Bachelor i geofysikk

Haust 2015/Vår 2016 - Bachelor i geofysikk

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk at alle dokumentene dine er i orden! Selv om man bare skal være et halvt år kan det være de har lyst på dokumentasjon for at du mottar støtte fra Lånekassen og at du er i stand til å forsørge deg selv økonomisk under oppholdet i Canada. Og ikke glem brevet om at du har fått studieplass!

Ellers er de ansatte ved Dalhousie veldig hjelpsomme i forkant av oppholdet, blant annet kontakter de professorene for deg når du skal melde deg opp til fag for å få plass.

Og til sist; ikke stress med sted å bo. Det er bedre å komme ned uten å ha et sted enn å tro at du har funnet et fint på nettet uten å ha sett det først. Kijiji.ca, den kanadiske versjonen av finn.no har mange annonser av ledige steder å bo, men for at epostene skal bli sendt er du nødt til å ha kanadisk IP-adresse. Så bruk en proxy for å komme rundt dette.

Undervisningsformer

Det er mye forelesninger, og avhengig av hvilke fag du er i, varierer også størrelsen på klassen. Det er fem fag på en gang, hvilket kan virke litt overveldende i starten. Hvor overveldende det var kommer helt an på hvilke fag du tar. Første semester tok jeg ett 1000-fag, to 2000-fag, ett 3000 og ett 4000-fag, hvilket ikke var særlig krevende. Jeg tror jeg aldri har vært så lite på skolen. Andre semester tok jeg fire 4000-fag og ett 3000-fag, og situasjonen ble ganske drastisk snudd på hodet - jeg tror jeg nesten aldri har vært så mye på skolen.

I Nord-Amerika blir du bedømt på nesten absolutt alt du gjør, lekser er i noen fag hver uke, og du får karakter på de. I tillegg til disse leksene hadde jeg også diverse prøver, midterms, eksamen og presentasjoner.

Med unntak av at det er mer som det settes vurdering på underveis i semesteret synes jeg ikke at undervisningsformene er veldig ulik hva jeg er vant til hjemmefra. Ved Dalhousie var det kanskje en god del mer gruppearbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Det er svært mange emner som tilbys ved Dalhousie, og det burde være noe for enhver smak. Det eneste problemet (iallfall mitt problem) var at nesten alle fagene jeg hadde lyst til å ta gikk på samme tid, så jeg hadde noen problemer med å få timeplanen til å gå opp. Både rådgivere hjemme og ved Dalhousie, og også Gillian som arbeidet med utvekslingsstudentene var svært hjelpsomme i denne prosessen.

Fagleg utbyte og språk

Som følge av at du har fem fag på en gang, og en rekke prøver og lekser og alt annet, føler jeg kanskje ikke at jeg fikk tid til å lære noe. Det var bare et konstant rush av deadlines hele tiden, jeg fikk ikke tid til å sette meg ned og tenke. Men jeg kom meg gjennom skoleåret, og føler jeg har lært mye. Om ikke alle fagene jeg har hatt sitter like bra, har jeg lært mye om meg selv, om Canada, om politikk, og hva som interesserer meg.

Nivået på fagene er svært varierende etter hvilket nivå det er, men alt i alt føler jeg at det faglige nivået er noe høyere hjemme. Forståelsen teller mer hjemme, i Canada var oppramsing av fakta som regel tilstrekkelig, og mye pugging. Og det er mye de forventer at du skal kunne utenat og ha pugget.

Jeg synes det gikk greit med språket, ikke så mange nordmenn å spore opp, så man blir tvunget til å snakke engelsk. Jeg ble nok kanskje aldri kvitt den norske aksenten min, men fikk høre at det gjorde meg særdeles sjarmerende. Og folk flest var svært forståelige om det var noe du ikke skjønte eller lignende.

Universitetsområdet og byen

Jeg husker jeg våknet opp på hotellrommet første dagen i Halifax; hva som slo meg var at det var veldig mange trær og ganske mange lave bygninger. Halifax er ikke noe storby, selv om det kanskje prøver å være, spesielt med utbyggingen som foregår nå. Guideboka mi sier at Halifax ikke er byen du kommer til for alle mulighetene den har å tilby, men for livskvaliteten. Byen ligger fint til ved havet, store parker og det meste er i gangavstand. Ikke noe definert sentrum eller handlegate, hvilket var svært forvirrende i starten, men det gikk seg til. Vil du handle burde du ha bil, det er kollektivtransport, men stort sett var det raskere å gå.

På trass av mange tomme bygninger og ikke noe sentrum er Halifax en sjarmerende by. Folk er hyggelige, de sier hei til deg på gata, de begynner å snakke med deg på bussen. De ulike bydelene har sin egen identitet, og det er byen i Canada med nest flest barer per innbygger (vinneren er St. Johns på Newfoundland). Det er ikke uvanlig med liveband eller en eller annen opptreden i løpet av kvelden når du er ute. Og mikrobryggerier finnes omtrent på hvert eneste gatehjørnet. Jeg ble bare mer og mer glad i Halifax. Bussene kan også (hvis du er villig til å vente) ta deg ut til andre steder langs kysten. Peggy's cove, Lunenburg og Cape Breton er et must. Til hit må du riktignok ha bil.


Når det kommer til Dalhousie University, så er den ganske sentrert. Det er to campus, jeg var bare på det ene. Det er flere litt gamle, fine bygninger (hvor man ikke har klasser), og så er det the Dunn, fysikkbygningen som prøver å passe inn men som ikke klarer det helt, og the LSC, the life science center. Det florerer rykter om LSC, blant annet at det ble bygget som et eksperiment for å se om folk lærte bedre i kunstig eller naturlig lys. Som en følge av dette er de fleste av klasserommene under bakken. Ikke noe voldsomt trivelig altså.

Og den kanskje mest synlige bygningen av dem alle; the Killam. Biblioteket. En stor betongkloss (som jeg hørte ble bygget som et tilfluktsrom under den kalde krigen) uten vinduer. Nesten iallfall. I det hele tatt er det dårlig med vinduer på Dalhousie. Du må vite hvor du skal gå.

Bustad

Jeg hadde ikke bosted før jeg reiste ned, så var litt stressa og litt nervøs om jeg skulle finne noe. Første uka gikk jeg på en del visninger, og jeg falt vel kanskje ikke pladask for stedet, men folkene virket greie. Så jeg flyttet inn i et hus nærmest på Campus, med to kanadiere, en fra Saudi Arabia og en fra Hong Kong. Kollektivet var velfungerende selv om huset kanskje var noe slitt. Vi koste oss, og jeg ble gode venner med de jeg bodde med.

Sosialt miljø

Første semester ble jeg kjent med mange utvekslingsstudenter i løpet av info-uka, og vi fant på mye gøy og koste oss. Det sosiale miljøet i klassen var litt mer skrantete, vi var tre jenter og tretten gutter, og alt guttene snakket om var enten været eller ishockey. Eller baseball eller basketball.

Andre semester dro alle mine utvekslingsvenner hjem, så jeg ble sittende igjen med målet om å få meg noen kanadiske venner. Vil si at det ble vellykket, det at jeg oppdaget Oceans Beer, Geobeer og physics phryday hjalp en hel del. Det kan være litt vanskelig å bli kjent med folk, men det er bare å prøve igjen og snakke med alle. Til slutt kjente folk meg igjen i gangene, sa hei til meg og la merke til meg. Det tok sin tid, men det gikk til slutt. Jeg ble tatt med på ishockeykamper, på konserter, og på ymse fester med konserter i kjellere. Det er bare å være åpen, ikke gi opp selv om alt ikke går på skinner, og fortsette å spørre folk. Du kan ikke forvente alltid at det er de som tar initiativ - så treng deg på! Det er mitt råd iallfall.

Vår 2016 - Integrert masterprogram i farmasi

Vår 2016 - Integrert masterprogram i farmasi

04.01.2016 - 30.04.2016

Førebuingar/praktiske tips

Fekk store problemer med å komme inn i Canada fordi eg ikkje hadde med bankutskrift, til tross for at eg ikkje betaler skulepengar. Såvidt eg veit var det ingen som informerte meg om dette... Så vil anbefale å ha med bankutskrift, forsikringsbevis, og bevis på at du skal på utveklsing.
I vintersemester er det kaldt, så anbefaler gode klede. Det fine er at det nesten ikkje regna.

Undervisningsformer

Eg hadde prøver og lab kvar veke. Det var mykje skulearbeid og ein måtte jobbe jevnt. Det vanlege er å ta 5 fag. Etter å ha snakka med ein del canadiere forstod eg at det ikkje var vanleg å ta 5 realfag, men 2-3 vanskelige fag og så fylle på med "alternative" fag som dei ansåg som lettare, for å score høgare gpa. Tar du 5 tunge realfag, blir du nok sittande på biblioteket 24 t i døgnet. Eg tok 3 realfag ved DAL (+eit realfag i juni ved UIB) og pga arbeidsmengden som er var det nødvendig å gå på skulen i helgane. Det positive er at slutteksamen ikkje tel 100%.

Vurdering av emnetilbodet

Mykje å velje i, men ver tidleg ute. Eg opplevde at professorane på UIB brukte vekesvis, om ikkje månader, på å svare kva fag eg kunne få forhåndsgodkjent slik at flybilletten min hadde den fine prisen på 14 000.

Fagleg utbyte og språk

Trivdes på skulen. Hadde eg valgt om igjen hadde eg kanskje valgt fag som var mindre nettbaserte , sånn at eg fekk treft fleire studentar. kjekt å lære engelsk og canadiere er høflige og hyggelege

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig flott, med fine gamle bygningar. Halifax er ein liten by på størrelse med Bergen. Litt begrenset med turistattraksjonar, men er jo kjekt å bli ein del av dagliglivet der. I tillegg er ikkje for eks New york og Cuba så langt unna. LItt dyre flybilletter frå Halifax, men er du tidleg ute, så er det mogleg å finne rimelege.

Bustad

Eg valgte å bu på "dorm" med nærhet til campus. Dette var ein veldig lettvindt måte å skaffe seg bolig på med enkel søknadsprosess. Det er fleire ulike bygg ein kan bu i på Campus. Mitt valg falt på Shirreff Hall. Dette var 300m unna campus og 200m unna treningssenteret. Det var eldre standard, men eit koseleg bygg med flott utsjånad. Eg vart plassert i eit rom i 4. etasje med stort vindauge og flott utsikt. I tillegg vart eg av eige ynskje plassert på ein "stillegang", for å sleppe unna verste festinga om kveldane. I min etasje var det kun jentar, dette var ikkje noko eg hadde valgt sjølv, men syntes det var veldig greit. Eg hadde min eigen vask på rommet, men delte dusj og toalett med fleire, sjølv om eg aldri opplevde kø.

For å bu i residence må ein ha ein "mealplan", for eks 14, 19 eller "freedom/alle" måltid i veka. Eg valgte "freedom" då eg hadde behov for mat tidlig i helgane pga trening. For dei fleste trur eg 19 er passeleg. I helgane vert det også berre servert to ordentlege måltid, og då kan det vere kjekt å bruke litt penger på å spise ute i staden. Maten var varierende, men grei nok. Toast, egg og bacon og enkle middagar vart servert. Eg betalte ca 8400kr i mnd for bolig og "freedom mealplan" der eg kunne spise så mykje eg ville. Ikkje superbillig, men lettvindt løysing. I tilleggg er det vanskeleg å finne ein bolig, som ein slepp betale i sommarferien.

Sosialt miljø

Er massevis av aktivitetar, så viktig å engasjere seg tidleg. Eg var ikkje så sosial med dei eg budde med. Dette skyldtes nok at mange som bur på campus er 18-19 år. Istaden vart eg med på friidrettslaget til Dalhousie og fekk meg mange fine venner der.

2015

Høst 2014 og Vår 2015 - BA i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

Høst 2014 og Vår 2015 - BA i Administrasjon og Organisasjonsvitenskap

01.09.2014 - 30.06.2015

Førebuingar/praktiske tips

Halifax ligger i provinsen Nova Scotia, sør øst i Canada. Det er viktig å vite at her kan det bli kaldt, spesielt i vinter månedene. Så tips nummer 1 er å pakke med seg varme vinterklær. Vær også klar over at det kan være ganske likt vær som i Bergen, det vil si kystklima, så høsten kan bli noe regnfull.
Det er mye dokumenter som skal ordnes før man drar, og den prosessen kan ta litt tid. Det er derfor viktig å samle alt av dokumentasjon og begynne å sette seg inn i de ulike prosessene tidlig. Alt er veldig enkelt om man tar seg tid til å lese informasjon og gjør ting etter malen. Når du søker visum gjør du dette på nettet, noe som er en relativ enkel prosess om du har alle dokumenter scannet inn på Mac/PC. Gjør det fortløpende, slik at du ikke kommer til Canada uten visum. Helseforsikring kan lett ordnes gjennom ANSA, noe jeg valgte siden forsikringen på skolen er ganske dyr. Jeg vil også anbefale deg å melde deg inn i ANSA slik at du får et internasjonalt studentbevis. Jeg brukte mitt ganske ofte, siden ”DALCARD” ikke er gyldig som legitimasjon.
Etter et tips fra tidligere student om å pakke med seg dyne og pute, valgte jeg å gjøre det samme. Jeg må innrømme at jeg var svært glad for at jeg gjorde det, spesielt med tanke på at du kommer til et helt nytt og fremmed land, lander kanskje på kveldstid, og da er det veldig deilig å ha med seg egen dyne. I tillegg er det ikke veldig enkelt å få tak i enkelt dyne, siden de fleste utsalgssteder selger ”kingsized” og ”queensized” dyner som er beregnet til store senger. Dette kommer jo også an på hvor du ender opp å bo.
Canadiere er svært hyggelige mennesker og veldig høflige. Ting som kan være nevneverdig er at man bør si ”Hi, how are you?” når man møter noen uansett hvor mye eller lite man kjenner dem. Si ”thank you” ofte, men selvsagt når det passer seg, og hold døren oppe for folk. Det er kanskje små ting i hverdagen, men det blir sett på som uhøflig om man ikke hilser, svarer eller holder døren for hverandre. Jeg vendte meg også fort til å si ”please” når jeg spurte om ting, for eksempel ”May I have a coffee, please”.
Kulturelt sett er Canada ganske likt USA, men samtidig merker man at de har europeiske røtter. Veldig mange er svært opptatt av dette også, så hvis man får spørsmål om hvor man er fra og man sier Norge kan det hende du blir stående å prate en stund, noe som er super hyggelig.

Undervisningsformer

Det er viktig å vite at skolen velger at studentene skal aktivt jobbe med fagene gjennom hele semesteret og unngår derfor 100% eksamener. De fordeler karakterprosenten utover semestret, så du vil oppleve å ha innleveringer mer eller mindre hver uke som teller en viss prosent av karakteren din. Dette varier selvsagt fra fag til fag, og ikke minst fra professor til professor. På en måte gir det deg litt mer begrensinger i forhold til fritid, men igjen fører stort sett til gode karakter og en mer strukturert arbeidsmetode. Det er også verdt å nevne at i de fleste fag er det obligatorisk med oppmøte i undervisning, det er fordi noe av karakteren din vil være oppmøte samt hvor mye du bidrar i undervisningen. I Canada er det også mer normalt med et tettere forhold til professoren sin. De tilby ”drop-in” timer der man kan komme innom for å diskutere oppgaver eller hvis man lurer på noe. For internasjonale studenter er dette en veldig fin mulighet til å få litt ekstra hjelp, om man sliter litt i starten med strukturen eller forståelsen av de obligatoriske oppgavene. I den sammenheng er det også verdt å nevne at Dalhousie har noe som heter ”writing centre”, der de tilbyr hjelp rettet mot akademiske oppgaver. De hjelper deg med alt fra rettskriving, grammatikk og generell forståelse av hvordan man skriver en god akademisk oppgave på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Dalhousie er en veldig stort universitet, som tilbyr utrolig mange emner. Her vil det være noe for enhver. Jeg vil anbefale deg (om du reiser med frie studiepoeng) å ta noe som virkelig interesserer deg, og noe som kan være i relasjon til jobb i senere tid. Fagene er ganske spesifikke, så i den sammenheng viktig å se igjennom fagkravene og emnebeskrivelsen slik at man velger noe som kan bli godkjent. Velg et felt, og at deg god tid til å lese igjennom emnebeskrivelsen. Det vil gi deg en god mulighet til å vurdere om emne kan være noe for deg, eller om du vil melde deg opp i noe annet.

Fagleg utbyte og språk

Skolen er noe annerledes lagt opp i Canada, og det fagligutbytte er meget godt. Jeg reiste med såkalte frie studiepoeng som gjorde at jeg kunne velge ganske fritt hva jeg ønsket å studere. Siden jeg driver aktivt med teater valgte jeg teater og filmfag. Fakultet jeg gikk på heter Fountain School of Performing Arts, og er en veldig god skole som driver med kunst og kultur. Jeg fikk en god kombinasjon av praktiske og teoretiske fag, og fikk arbeide aktivt med produksjon på vårsemestret. Språket generelt er noe man kommer seg fort inn i. Dalhousie huser mange internasjonale studenter, men det er ikke mange norske. Dette gjør at man finner seg venner der engelsk er nødvendig for å kommunisere. Det tok ikke spesielt lang tid før jeg begynte å tenke på engelsk, til det punkt at det nesten av rart å prate norsk med de hjemme. Du får en fantastisk erfaring med språk og språkutvikling, både innen muntlig og skriftlig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Campus er ganske stort, og har en stor variasjon i bygninger. I starten kan dette være litt forvirrende, men ta deg tid til å bli kjent på universitetsområde i starten. Dalhousie er et universitet som mer eller mindre ligger i byen. Går du opp University Avenue passerer du ulike bygninger på hver side som huser fakulteter og undervisningsrom. I enden ligger Henry Hicks Building og Life Sciences Centre. Studley Campus blir regnet som hovedcampus, der de tilbyr alt fra juss, realfag, humanistiske fag og samfunnsfag. Studley har også hovedbiblioteket, Killam Library, som har mange leseplasser og veldig mye fagstoff. Beveger du deg nærmere byen kommer du til Carlton Campus, der fakultetene for medisin og odontologi ligger. Ved Carlton campus ligger også sykehuset i Halifax, som samarbeider med Universitetet. ”Downtown” ligger Sexton campus der ingeniører studenter holder til.
Dalhousie består av noen fantastisk flotte bygninger, som også er preget av en del historie. Anbefaler deg å ta en runde på campus en hyggelig høst eller vårdag for å sjekke ut de ulike bygningene, dra også innom Kings College som har et kjempe fint bibliotek.
Byen er på størrelse som Bergen, og tilbyr et veldig levende byliv. Alt fra barer til musemuer. Halifax er en veldig kulturell by som ofte har arrangementer, enten om det er konserter, teater, festivaler osv. På Lørdager anbefaler jeg å ta med seg en god venn på Farmers Market. Det finnes flere, men det beste ligger nede ved havnen. Det er utrolig hyggelig, og man ender alltid med å kjøpe med seg noe godt. I tillegg får man at godt innblikk i tradisjoner i Halifax, spesielt da innen mat og drikke.

Bustad

Jeg søkte om bolig på campus, og fikk tildelt et rom i Eliza Ritchie Hall. Velger du å bo på campus har du skolen rett i nærheten, og siden Dalhousie er sentrumsnært er det ikke lange veien bykjernen heller. Å bo på ”dorms” er greit til en viss grad, det er flere ting du bør være klar over før du flytter ditt. Du ender opp med å bo med studenter som er betraktelig mye yngre enn deg. I Canada er det normalt å starte på universitet når man er rundt 17 – 18 år, så det sier seg selv at de fleste rundt deg vil være yngre. For min del gikk det bra, siden min ”residence” var veldig rolig fra før av og at jeg søkte om ene rom. Om du tenker å bo på campus vil jeg anbefale deg å holde seg unna Howe Hall, en veldig stor bygning med veldig mye festing og lite ro. Når det er sagt så er en ”residence” opplevelse noe er gøy å ha opplevd i løpet av studenttiden, og du slipper å stresse med å lete etter bolig selv. I tillegg er søknadsprosessen veldig enkel. Og husk at det blir hva man gjør det til selv. For å få hjelp til å finne bolig, ta kontakt med International Centre.

Sosialt miljø

Tommel opp! Møtte mange herlige mennesker som jeg har kontakt med i dag.
Jeg kom dessverre litt sent til Halifax, og gikk derfor glipp av en del av det sosiale i starten, men det gjorde absolutt ingen ting. Jeg ble fort venn med mange canadiere på studiet mitt, i tillegg til at jeg fikk mange internasjonale venner gjennom sosiale arrangementer i regi av andre utvekslingsstudenter. Et viktig tips er å bare gripe sjansen! Spør folk om de har lyst til å gå ut å ta en øl med deg, du får ikke et nei. Husk at alle er i samme situasjon, og har lyst til å bli kjent med hverandre.

Haust 2014 - BA i samanliknande politikk

Haust 2014 - BA i samanliknande politikk

01.09.2014 - 31.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Halifax i Canada er et relativt kaldt sted om vinteren og veldig varmt om sommeren, hvorav vinteren starter i slutten av november og slutter en gang i mars. Jeg vil dermed anbefale å ha med varme klær hvis man drar på vårsemesteret (jan-jun), siden januar og februar er de kaldeste månedene. Jeg fikk bruk for mine vinterklær selv om det bare var noen uker det virkelig var nødvendig. Når det er sagt, forbered deg på å møte generelt hyggelige mennesker, for Canadierne er svært høflige og åpne. Høflighetsfraser som "Hi, how are you?" og "Thank you" er noe man sier til så godt som alle man møter, enten de jobber i butikken eller venner man får. Hvis en kasserer kaller deg for "dear" eller "honey" så er det kun en mindre formell måte å være høflig på og det er ofte eldre mennesker som gjør dette. Canadierne er et svært høflig folk og det kan oppleves som fornærmende hvis man ikke er høflig. Ellers er det ikke mye å forberede seg på utenom det vanlige praktiske (Canadisk telefonnummer, dokumentasjon på helseforsikring (viktig!! ellers må man betale for helseforsikringen de tilbyr på skolen, noe som er veldig dyrt) etc.). Canadisk kultur ligner veldig på USA, med et hint av Skandinavia i seg.

Undervisningsformer

Jeg hadde fire statsvitenskapelige fag og ett historiefag, hvorav jeg er fornøyd med samtlige. Det forventes at man arbeider jevnt med skole og de har virkelig lagt opp til et fulltidsstudium. I tillegg til å måtte være forberedt til nesten hver time, har man oppgaver og presentasjoner som teller på karakteren. Bare det å møte opp til timen teller i noen av fagene. Så det er viktig å starte tidlig med å lese og gjøre oppgavene som blir gitt, ellers får man dårlig tid. Av eksamener hadde jeg kun to midterms (en test i midten av semesteret, ofte i midten av september) og tre finals (skoleeksamen). Midterms er ofte i en skoletime (1,5 timer), mens finals er ofte på 3 timer. I tillegg til dette må man forvente assignments i diverse former, enten det er oppgaver på 3000 ord eller presentasjoner/diskusjoner. Dette er derimot opp til hver enkelt professor, så i ett fag hadde jeg fire innleveringer (av diverse størrelse) og én final, mens i et annet hadde jeg kun én midterm og én final. Start tidlig og spør professoren om hva enn det måtte være, de er ofte veldig fleksible med utvekslingsstudenter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra innenfor mitt felt. Dalhousie University har veldig mange fag, og mange av dem er veldig spesifikke, så pass på emneinnholdet. Jeg vil si Dalhousie har noe for enhver, og det er ikke vanskelig å finne fag man har lyst til å ta.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort. Jeg fikk et helt nytt perspektiv på undervisning og på statsvitenskap i sin helhet. Man har mye mer kontakt med professorene og det er ikke uvanlig at de har såkalt "drop-in" tider på kontoret sitt, hvor man kan dra innom for å slå av en prat eller spørre spørsmål om faget, men igjen, dette er opp til hver enkelt professor. I motsetning til UiB er systemet lagt mer opp til diskusjon i timene, noe som hjalp meg med å forstå mer av det vi holdt på med. Språkmessig slet jeg en del i starten, når det å snakke dagligdags engelsk og skrive akademisk på engelsk var uvant. Men etterhvert gikk det lettere, og jeg begynte å tenke på engelsk til og med. Språkmessig vil jeg anbefale Halifax, og siden det ofte ikke er så veldig mange nordmenn der, blir man tvunget til å bli kjent med folk ved å snakke engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er relativt stort med mange bygninger å forholde seg til i starten, men det går fort å lære seg hvor man skal siden campus er veldig lite utspredt selv om det består av tre forskjellige campus. Hvor man tilbringer dagene avhenger spesielt av hvilket felt man studerer. De fleste realfag, humanistiske fag, juss og samfunnsfag holder til på det som kalles Studley Campus (hovedcampus), medisinske fag (medisin, odontologi etc) holder til på Carleton Campus, mens arkitektoniske fag og diverse ingeniørfag holder til på Sexton Campus. I tid er det ikke mer enn 20 min å gå fra Sexton Campus til Studley Campus. I tillegg så godt som alt på én vei, University Avenue.
Byen i seg selv er omtrent dobbelt så stor som Bergen i folketall, men sentrum er omtrent like stort. Halifax er en hyggelig liten by, med et yrende uteliv, et flott havneområde og flott natur en 10-15 min med bil utenfor byen i tillegg til en massiv park i sydenden av byen (ca 10-15 min å gå fra universitetet). Det meste er billigere enn Norge, men pass på at i Canada så prises ting uten tax før du kommer til kassen. Noe som det står koster $5, koster ofte $6-7.
Hvis man har tid til over (noe man burde ta seg), vil jeg definitivt anbefale å dra ut til Cape Breton (ca 6-7 timer med bil). Flott natur og en fin avveksling fra byen.

Bustad

Jeg fant meg bolig gjennom Airbnb.com, noe jeg vil anbefale hvis huseier er villig til å leie ut. Jeg fikk et kjempestort rom i sentrum (rett ved Sexton Campus) for ca 4000kr, så jeg hadde ca 20 min å gå til skolen hver dag, hvis ikke jeg tok bussen (buspass får man gjennom skolen, men må betale for vel å merke). Ellers tilbyr Dalhousie "residence" for de som skal være der ett år, hvilket innebærer at man bor på campus med andre studenter. Hvis man vil ha hjelp til å finne bosted, vil jeg anbefale å kontakte International Centre ved Dalhousie, for de hjelper gjerne.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra! Jeg tok en sjanse helt i starten og møtte noen tilfeldige utvekslingsstudenter på en bar, men noen av disse endte opp med å bli noen av mine beste venner. Vi ble til slutt en gjeng på ca 15 stk, hvorav alle bortsett fra to stk var utvekslingsstudenter fra andre land og kun to som ikke hadde engelsk som morsmål, noe som var til stor hjelp for å snakke engelsk. International Centre ved Dalhousie legger ofte til utvekslingsstudentene i en egen gruppe på Facebook hvor man kan spørre om hjelp, dele kunnskap etc., så jeg vil anbefale å bruke den til det fulle.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Dalhousie University

Informasjon