Hjem
Studentsider
erasmus+

Eötvös Loránd University og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandUngarn
  • ByBudapest
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på eit av studieprogramma ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og andre studentar som ønsker å ta humanitiske/kunst- emne når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelorprogramma ved LLE blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved LLE: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorgraden. Det tilrådast å ta emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Masterstudentar: Det passar best å reise ut i det andre semesteret av masterprogrammet.

Studentar på andre studieprogram: Undersøk med studierettleiaren for programmet du går på i kva semester du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket er dansk, norsk, svensk (andrespråk:engelsk).

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i spesialiseringa i graden din ved UiB, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande spesialiseringsemne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå.

Masterstudentar: Dersom du skal ta emne i kursdelen av mastergraden din, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande eller som erstatning for emne i kursdelen av masterprogrammet ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Eötvös Loránd University blei grunnlagt i byen Nagyszombat, som no er ein del av Slovakia, i 1635. Det fekk namnet Royal University of Pest alt då, sjølv om det først blei fysisk flytta til Pest i 1784. Dagens universitet er kalla opp etter fysikaren, fjellklatraren og kulturpersonlegdomen Eötvös Loránd. Det er eit offentleg breiddeuniversitet med om lag 30 000 studentar fordelte på åtte fakultet. Universitetet har fleire små campusområde i byen. Det største er det naturvitskaplege fakultetet, som ligg i distriktet Lágymányosi.

Budapest er hovudstad i Ungarn og består historisk sett av to byar, Buda og Pest, som ligg på kvar si breidde av Donau. Han har rundt 1,7 millionar innbyggarar og er både ein historisk viktig og særs vakker by. Kostnadsnivået i Budapest er lågt samanlikna med andre europeiske storbyar.

Bustad

Universitetet har eit bustadkontor som hjelper internasjonale studentar å finne ein stad å bu. Det finst fleire studentbustader på campus. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden i Budapest.

Semesterinndeling

September - februar og februar - juli.

Studentrapportar

2021

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

I likhet med tidligere studenter anbefaler jeg å melde seg inn i ulike Facebook-grupper for å følge med på det sosiale.
Meld deg inn i ANSA, og få reiseforsikring gjennom organisasjonen.
Jeg ville også sett ut de fagene du kan tenke deg, fordi de har en litt mer spesiell påmelding til fag enn det vi er vant til fra Bergen. Det skjer gjennom NEPTUN som ELTE bruker. Det var relativt lett når man først forstod det, uansett så kunne man sende en mail til koordinatoren så kunne han melde oss på fagene vi ønsket. Jeg vil anbefale å følge med mailene og annen informasjon man får derfra, siden de har vært veldig behjelpelige under vårt opphold.

Undervisningsformer

På grunn av den pågående Covid-19-situasjon, hadde vi digital undervisning gjennom Zoom og Teams. Det gikk fint og foreleserne var flinke og imøtekommende. Det var som regel rundt 20 studenter i hvert fag. Det ble stilt spørsmål og foreleserne forventet en viss deltagelse, og ikke minst var de var veldig åpne for diskusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Det var mange fag man kunne velge mellom, på grunn av at hvert fag er verdt 5 studiepoeng må man velge 6 stykker totalt. Jeg personlig vil anbefale International Commercial Arbitration, Private International Law of the European Union og Unification of Contract Law. Det var samme foreleser i disse tre fagene, foreleser var faglig dyktig og hyggelig.

Fagleg utbyte og språk

Kommunikasjonen på engelsk gikk fint med foreleserne, noe variasjon språklig var det, det varierte litt etter hvilken foreleser man hadde. Det generelle engelsknivået i Ungarn er ikke like bra som for eksempel i Norge, men til tross for dette så gikk det fint, da foreleserne gjerne ville kommunisere. Når det gjelder det faglige nivået, så opplevde jeg at foreleserne kunne sine fag.

Universitetsområdet og byen

Under hele oppholdet var Universitetsbygget stengt, på grunn av den pågående pandemien, dermed fikk vi ikke oppholdt oss der. Universitetet ligger i Distrikt 5, som er ett av de finere områdene i byen. Byen og området rundt var imponerende, å kunne se på den gamle arkitekturen, og de mange områdene som er godt vedlikeholdte, ga innblikk i europeisk historie. Etterhvert som det ble lettet opp i restriksjonene var det muligheter for å spise ute på restauranter, og der ble det servert mye billig god mat og drikke. Det var mange steder i byen hvor dette var bra.

Bustad

Jeg bodde i en privatleid bolig i 5 distrikt. Prisene på boliger i Budapest er rimeligere enn i Norge. Jeg ville anbefalt å bo i distrikt 5 om mulig, distrikt 6 og 7 er også bra såvidt jeg vet.
De har et ganske så bra kollektivtransporttilbud i byen, og det var derfor lett å ta seg rundt. I tillegg er det rimelig å ta taxi med Bolt, slik at transport ikke er en utfordring samme hvor man bor.

Sosialt miljø

Jeg opplevde at det var et veldig bra sosialt miljø Erasmus-studentene imellom, og ANSA stod sosiale arrangementer. I tillegg var det mange andre studenter fra andre Europeiske land som det var lett og hyggelig å bli kjent med.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Ungarnske myndigheter bruker ofte lang tid når det kommer til administrative ting, så jeg vil anbefale å søke om "registration certificate" på immigrasjons kontoret når du kommer ned og ikke vente for lenge med det. Mulig at det har vært annerledes pga korona.
last ned apper som:
"Wolt" og "netpincer" (for å bestille mat på døren)
"bolt" (er som taxi her nede men veldig billig)
"mobiljegy" (kjøp månedsbillett for student - også veldig billig! Husk at du må ha student bevis som du får av ELTE, mange kontrollører godtar ikke norsk studentbevis)
"BKK Futar" (viser ruter av kollektiv transport)
"revolut" (dette er en bank der du får billig vekslingsrate, og alle jeg møtte av internasjonale studenter hadde det. Blir da enklere å "vippse" penger fra den ene til den andre osv)
"Lime" (El-sparkesykler)
"DonkeyRepublic" (Leie sykler)

Ellers bli medlem i ANSA Budapest, og bestill reiseforsikringen deres. Det er det billigste jeg har funnet for studenter i utlandet

Undervisningsformer

Jeg valgte 5 vanlige fag og ett online fag der jeg selv kunne styre når jeg så undervisningen. Hvis det onlinefaget tilbys så var det megadigg. Eksamen til de andre fagene kommer litt oppi hverandre, men etter min erfaring så er lærerne fleksible og tilrettelegger så ting skal gå opp.
Jeg hadde for så vidt kun online undervisning, men dette fungerte bra.

Vurdering av emnetilbodet

De har veldig mye fag å velge imellom, og jeg er fornøyd med de fagene jeg valgte. Jeg anbefaler å ta noe du interesserer deg for eller er nysgjerrig på.

Fagleg utbyte og språk

De fleste lærerne snakket utmerket engelsk og det var lett å forstå. Noen er mer pedagogisk enn andre, men jeg håper neste semester har oppmøte og ikke går over nett så blir det nok litt annerledes. Jeg har lært masse mens jeg har vært her, men etter min erfaring så var det vanskelig å forberede seg til hver forelesning ettersom flere av lærerne ikke la ut Powerpoint eller annet materiale før forelesningen, så gjerne spør hver enkelt lærer om dere kan få materialet før.

Universitetsområdet og byen

Byen er FANTASTISK. Gamle og majestetiske bygninger overalt, og så mye historie. Det er veldig mye å finne på i byen, så mye god mat, takterrasser med flott utsikt og hundrevis av barer. Jeg anbefaler "Szimpla" som er en ruinbar, så kult sted å møte andre internasjonale folk på. Universitetsområdet har jeg ikke så mye å si om ettersom mitt semester var digitalt pga korona, men selve bygningen er veldig fin!

Bustad

Jeg fikk bolig gjennom AirBnb og er superfornøyd med det. Jeg bor i 7 distrikt (også kalt party-distriktet) og alle jeg ble kjent med bor i gåavstand fra meg, så jeg ville anbefalt å finne noe i nærheten av "Blaha". Men distriktene 6, 8 og 9 er også midt i kjernen. Min erasmus koordinator anbefalte også flere steder bo, men jeg ville vært tidlig ute med å finne noe - det beste blir tatt først.

Sosialt miljø

Bli medlem av ELB (Erasmus life in Budapest), de arrangerer mange turer og eventer. Jeg fant mange av vennene mine på de turene. Jeg vil 100 % anbefale at dere ikke kun holder dere til norske studenter, men blir kjent med internasjonale. Forbedre engelsken og samtidig få innsikt i hvordan andre land gjør ting. Du vil også få et større nettverk og en mer sosial opplevelse etter min mening!

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2021 - 15.06.2021

Førebuingar/praktiske tips

Meld deg inn i grupper på facebook om utleie av leiligheter i Budapest. Kan anbefale distrikt 5,6,7 og 8. Meld deg også gjerne inn i gruppen til norske erasmus+-studenter i Budapest og Ungarn for å få tips og oversikt over ledige rom/leiligheter. AirBnB kan også være et greit alternativ.

Sørg også gjerne å oppfylle "før du reiser"-listen før du reiser ut og les epostene fra universitetet, UIB og Erasmus+ nøye. Sørg også å få en oversikt over hvilke fag som er forhåndsgodkjent (de fleste er det) og hvilke du eventuelt må søke om forhåndsgodkjenning for. Jeg og flere andre skaffet oss reiseforsikring gjennom ANSA, som etter det jeg kunne se var det beste alternativet. Kan også anbefale å reise ned relativt tidlig i semesteret, slik at man får alt det praktiske på plass og mulighet til å oppleve byen litt før semesteret starter.

Undervisningsformer

Undervisningsformene var preget av at covid ikke hadde sluppet helt taket. Med andre ord, var alt av undervisning på zoom eller teams.

De aller fleste fagene var 5 studiepoeng, slik at man må ha 6 fag for å fylle grensen på 30 studiepoeng totalt. Noen av fagene er block seminars, dvs. et intensiv undervisningsperiode etterfulgt at avsluttende eksamen/innlevering) eller muntlig fremføring, evt. begge deler. En del andre fag er organisert som vanlig undervisning over semesterperioden etterfulgt av en avsluttende eksamen. I noen av fagene (avhengig av professor/fagansvarlig) kan man også velge eksamen, innlevering eller muntlig fremføring. Muntlig deltakelse virker ikke å være et krav, men teller selvsagt positivt. Det er heller ikke mange forelesninger per uke, selv hadde jeg kun en forelesning per fag per uke på ca. 1,5 timer.

Gjør gjerne en del research på forhånd slik at du har det klart for deg hvilken vurderingsform som passer best for deg - dette vil spare deg en del tid.

Vurdering av emnetilbodet

ELTE har mange fag å velge mellom og mange fagene i både høst- og vårsemesteret er forhåndsgodkjent av UIB. Vær også obs på at det er mulig å bytte fag underveis. Det er følgelig mange internasjonalt rettede fag som gjør at man kan få et godt faglig utbytte sett fra et norsk perspektiv.

Fagleg utbyte og språk

Mitt inntrykk er at foreleserne snakker bra engelsk som gjør at det faglige utbyttet for min del var godt. Det kan også være interessant å få et innblikk i ungarske perspektiver innenfor rettsområder med internasjonale trekk. Inspirasjonen man får fra foreleserne og timene generelt avhenger nok en del av hvor muntlig aktive studentene er, så om du ønsker å få maksimalt faglig utbytte kan det nok være lurt å ta ordet og initiere til faglige diskusjoner.

Universitetsområdet og byen

Oppholdet bar som nevnt preg av covid-19, så vi fikk ikke se så mye av universitetsområdet som vi ønsket. Men det juridiske fakultetet til ELTE er et svært flott og ærverdig bygg. Det gjelder selvsagt også ellers for resten av Budapest, som er en kjempeflott by med mye klassisk og nygotisk arkitektur. Byen har ekstremt mye å tilby hva gjelder kultur, utesteder, restauranter og historiske områder. Det var også et godt kollektivtilbud i byen.

Bustad

Det er stort sett lave leiepriser og et godt boligtilbud i byen. Jeg kan likevel anbefale å ikke bo alene, men enten undersøke om det er andre erasmus+-studenter, norske studenter eller andre fra fakultetet ved UIB man kan bo sammen med. Byen er delt mellom Buda og Pest, derav navnet. Min sterkeste anbefaling er å bo på Pest-siden. Velger man også distrikt 5 har man utesteder, universitetet og restauranter i umiddelbar nærhet.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Det er en del norske der nede som stort sett studerer medisin - sjekk gjerne ut ANSA Budapest sine sider på FB. Det er heller ikke vanskelig å bli kjent med mange internasjonale studenter, gjerne gjennom erasmus+-arrangementer som arrangeres under oppholdet. Kan ellers være lurt å laste ned appen Papaya som gjør det mulig å møte en del ungarske studenter ved universitetet. Ellers er det bare å gå ut og nyte livet og blir kjent med folk evt slide i dms / tinder - ble kjent med svært mange også på denne måten ;)

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

03.02.2020 - 04.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

Som så mange andre anbefaler i rapportene, så kan jeg også anbefale at man melder seg opp i forskjellige facebook grupper for den skolen man skal til. I tillegg bør man melde seg på gruppene til f.eks. ANSA eller andre tilsvarende grupper, da det er masse nyttig info på disse sidene for nye studenter. Det er også her alt av sosiale sammenkomster i starten av semesteret blir formidlet.

Undervisningsformer

ELTE har vanlig klasseromsundervisning tilsvarende det vi har i Bergen. Forskjellen er at det i all hovedsak er mye mindre klasser. Vi fikk ikke opplevd noen av disse dessverre da COVID-19 medførte en brå slutt på utvekslingsoppholdet og det ble nettundervisning av varierende kvalitet på oss.

Vurdering av emnetilbodet

En god miks av masse forskjellige fag. Alt ifra Air and Space law, som anbefales på det sterkeste, til EU rett, lokal Ungarsk rett osv.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte ble svært begrenset for oss som fikk et veldig kort utvekslingsopphold som følge av COVID. Språklig utbytte var heller ikke allverden, da foreleserne har svært variert nivå på engelsken.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig vakker, vi er svært skuffet at vi kun fikk 2 uker til å oppleve byen, og vi fikk ikke sett særlig mye av den.

Bustad

Vi leide gjennom AirBnb. Dette viste seg å være svært behagelig. Utleier ordnet vaskehjelp, og alt av det praktiske. Prisen er heller ikke særlig mye høyere på AirBnb enn på tradisjonelle utleieplasser for studenter. Det gir også mer fleksibilitet at man kan velge akkurat hvilke datoer man vil komme og reise. Det er et stort marked for airbnb leiligheter i byen og vi møtte flere andre som også brukte samme løsning.

Sosialt miljø

Masse studenter, både norske og fra andre land. Mye arrangementer i starten av oppholdet for å bli kjent, litt i samme stil som fadderuken hjemme på UiB. Bli med på det som er!

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

03.02.2020 - 04.07.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser, bør du melde deg inn i facebook sider om leie av leiligheter i Budapest. Det er Zone 5,6,7 som er de beste sonene i byen, men de er litt dyrere enn andre. Etter min mening var det verdt det. Jeg betalte 5500kr for å bo i leilighet med en annen jente.

Greit å se litt på kart av byen, siden den kan være litt uoversiktlig.

Undervisningsformer

Undervisningformen er vanlige forelesninger. Under mitt opphold var imidlertid nesten alle forelesningene på nettet (pga corona).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert, men også litt annerledes enn det vi er vant til. Det er ikke like mye lesing som i Bergen, men det kreves litt lesing før eksamen.

Fagleg utbyte og språk

Mange av lærerene snakker litt dårlig engelsk, men det gikk greit. Synes det faglige utbyttet var helt greit. Var spennende å ta Anti Money laundering og International Air and space law.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra by, utrolig mange barer og gode restauranter. Anbefales på det sterkeste å prøve å bo i Budapest i ett semester. Vil også anbefale vårsemesteret ettersom det er så fint vær da.

Bustad

Veldig mange fine boliger rundt om kring i byen. Skolen har noen boliger, men de er ikke så fine. Vil anbefale å leie fra det private markedet. Her er Facebook sidene veldig gode. Tok meg en halv dag å finne bolig etter at jeg la ut annonsen.

Sosialt miljø

Det er stort Erasmus miljø i Budapest, pluss at det er mange norske medisinstudenter som er rundt om kring i byen. Den korte perioden jeg var i Buda (pga corona) var jeg mest med norske medisinstudenter.

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å passe på at "før du reiser"-listen til UiB er oppfylt. Ellers sender koordinatoren fra ELTE en god del viktig informasjon. Les epostene nøye, da det blant annet blir sendt ut link til en Whatsapp-gruppe for jusstudentene, noe som er greit å få med seg for å møte nye folk tidlig. Koordinatoren er rask til å svare på epost dersom du har spørsmål, noe jeg opplevde at også UiB var. Det er greit å være oppmerksom på at fagtilbudet kan forandre seg fra OLA leveres inn, til registreringsdagen. De fleste fagene ved ELTE er likevel forhåndsgodskjent, så det bør ikke by på problemer. Dersom noe skulle endres i fagene er det er uansett lurt å sjekke om UiB forhåndsgodkjenner det før du melder deg opp i Neptun (MittUiB hos ELTE). Oppmelding til fagene i Neptun skjer etter registreringsdagen, så det er ingen vits i å maile koordinatoren før dette. Under registeringsdagen får du også mye viktig informasjon om studieløpet. Etter registreringsdagen har du ca 2 uker før forelesningene begynner, som gir mulighet til å bli med på mest mulig av eventer og bli kjent med nye folk. Det er også lurt å melde seg inn i en rekke facebookgrupper; ELTE, ELB (Erasmus in Budapest) og ANSA. Det finnes mange useriøse "erasmus"-facebookgrupper som man bør holde seg unna. ANSAs forsikringspakke for 6 mnd kan også anbefales, den var billig og nyttig under mitt opphold.

Undervisningsformer

Du kan velge mellom forelesninger eller "block seminar" - som minner mye om storgruppesamlingene ved UiB. Det varierer hvor krevende block seminarene er, noen varer over flere uker mens andre varer to-tre dager. Forelesningene er på 90 minutter uten pause, og består for det meste av monolog fra professoren, hvor det kreves lite deltakelse fra studentene. Det er én forelesning i uken pr fag, det blir derfor ikke mye undervisning pr uke. Eksempelvis hadde jeg både torsdag og fredag fri fra undervisning. Eksamen er siste undervisningstime, med mindre du har fremføring eller innlevering. Professorene legger ut artikler el på Neptun, derfor er det ikke nødvendig å kjøpe bøker.

Vurdering av emnetilbodet

ELTE har et bredt spekter av emner å velge mellom - det skal godt gjøres å ikke finne noe spennende. Det er mulig å endre fag underveis dersom man ikke er fornøyd. Ettersom fagene kun tilsvarer 5 credits må man velge 6 ulike fag. Jeg valgte Consumer protection, White collar crime, Anti money laundering and combating financing of terror, Labour rights as human rights, Rethinking labour rights within the EU og Aerospace law. De tre første fagene var noe skuffende, men til gjengjeld var de tre siste spennende - spesielt aerospace law.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er varierende. Det er nok lurt å velge noen fag hvor man har essay eller fremføring, og ikke kun skoleeksamener. Velger man kun eksamener kan det bli en del stress mot slutten av semesteret, ettersom eksamene kommer ila samme uke, og kan komme på samme dag. Skriver du essay, anbefaler jeg å skrive disse i perioden det er lite å gjøre på universitetet. Da får du mer tid i eksamensperioden, og det er ingen problem å skrive oppgaven før forelesningene er slutt. Ellers var det vanskelig å vite hva professorene forventet av deg under eksamen. Likevel er de ikke spesielt strenge med sensuren. De fleste foreleserne snakker greit engelsk, noen bedre enn andre. Hvis du bor og henger med internasjonale studenter vil du nok få stigende kurve på engelsken uansett. Ellers er ungarsk nesten umulig å lære seg, så ville ikke brukt tid på språkkurset med mindre man har ekstremt lyst.

Universitetsområdet og byen

ELTE-bygget er gammelt og erverdig, og ligger i nærheten av flere biblioteker. Jeg elsket å sitte på "Metropolitan Ervin Szabó Library" (google det og du skjønner hvorfor). Bygget er et tidligere palass, som ble solgt til staten og deretter omgjort til et bibliotek. Det ligger også mange rimelige spisesteder i nærheten av universitetet.
Budapest er dessuten en helt fantastisk by! Den er delt opp i Buda-siden og Pest-siden. Sistnevnte er bysentrum og turistifisert, mens de fleste lokale bor på Buda-siden. Buda-siden har også mange nydelige turstier. Hvis du reiser på høstsemesteret møter du sommer til godt ut i oktober, en varm høst og en mild desember (anbefaler likevel å ta med vinterjakke). Ungarn tar også førjulstiden på alvor, og du kan forvente deg opp til 5 ulike julemarkeder kun på Pest-siden. Det ene julemarkedet ble nettopp kåret til Europas beste! Byen er også kjent for sin brede og interessante kulturhistorie; du kan finne flere monumenter fra 2.verdenskrig, gå på unike kunstutstillinger eller nyte uvirkelige bygg (eksempelvis Parlamentet eller Fishermans Bastion). Byen byr også på et artig uteliv, med mange ulike klubber og mye forskjellige folk! Ellers er det veldig billig å leve i Budapest, eksempelvis koster en vinflaske rundt 20 kr, og det er lett å spise middag ute til langt under 100kr. Vi ble derfor bortskjemt med flere frokost-, lunsj- og middager ute. I tillegg er det mange hyggelige vinbarer rundt omkring i Budapest, da Ungarn er veldig gode på både rød og hvitvin.
Ellers er kollektivtilbudet i Budapest veldig bra, men det er heller ikke spesielt lange avstander å gå. Ikke reis kollektivt uten å kjøpe billett! Det er kontroll hele tiden uansett tid på døgnet. En bot er på ca 200 kr, så det er ikke spesielt dyrt. Likevel kan du få månedskort for under 100 kr, dersom du viser studentbevis. Pass på at du alltid reiser med studentbeviset på deg, hvis du først kjøper busskort som student. De sjekker dette også. Last ned BKK-appen for å finne raskeste kollektivtilbud.
Budapest ligger dessuten veldig sentralt i Europa, noe som gir mange muligheter til å reise rundt. Jeg reiste til Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Østerrike og Italia. Det ligger også mange søte småbyer i nærheten av Budapest, som er verdt å besøke. Selv rakk jeg å besøke Balaton (Europas største innsjø), Eger (et kjent vindistrikt), Szetendre og Esztergom. Kjøp ELTE-kortet, så får du 10% på Flixbus. Jeg anbefaler ikke å leie bil for å kjøre rundt, da kjørekulturen er ekstremt aggressiv (noe du merker fort). ELB arrangerer en del turer, men jeg opplevde disse som dårlig organisert og overpriset. Bedre å fikse turene selv, og Flixbus/tog er veldig billig.
Det er også greit å forberede seg på at visse ting gjøres litt tungvindt i Budapest, eksempelvis må togbilletter som ofte kjøpes gjennom en billettluke, frimerker kan ikke kjøpes noe annet sted enn på postkontoret og du må fysisk møte opp på et BKK-kontor for å få månedskort. Dette blir man likevel fort vant til. Mange ungarere snakker dessuten dårlig engelsk, men blir veldig glade dersom du tar opp google translate slik at de kan forstå. Det må også nevnes at taxi er veldig billig, så lenge du laster ned "Bolt"-appen og bruker den. De vanlige taxiene tar ofte godt betalt med mindre du avtaler prisen på forhånd.

Bustad

Jeg hadde en god del bomforsøk på bolig før jeg fant en utrolig fin leilighet. Jeg anbefaler å være forsiktig, da jeg selv ble forsøkt lurt to-tre ganger. Jo nærmere utvekslingsoppholdet jo fortere blir leiligheter utleid, derfor bør du ikke holde tilbake om du finner noe du liker. Det kan være smart å melde seg inn i ulike erasmus-facebook grupper, eller teame seg opp med andre utvekslingsstudenter. Det legges ut mange leiligheter til leie der. Selv endte jeg opp med å leie på det private markedet, etter video-visning av leiligheten. Det fungerte helt fint. ANSA legger også ut en huskeliste for leie av bolig i Budapest, på sin facebook side. Jeg anbefaler å lese nøye gjennom denne, da den er basert på studenters erfaring med leie fra ungarere. Flere studenter velger å leie gjennom SRS-Budapest, men jeg synes det var en dårlig deal både prismessig og leilighetenes lokalisering. Du får dessuten ikke vite, eller bestemme hvem du bor med. Har også hørt at leie gjennom Airbnb fungerte fint, men prisen på Airbnb er nok litt høyere enn leiligheter på det private markedet.
Videre anbefales det å bo i distrikt 5, 6 eller 7. Jeg leide selv en leilighet på grensen mellom distrikt 5/6 og var veldig fornøyd med det! Distrikt 5 er det "rike" og trygge distriktet, fordi det ligger nærme Parlamentet og 24/7 politiovervåkning. Distrikt 6 skal også et trygt og populært område, mens distrikt 7 er partyområdet. Distrikt 8 og 10 er kjent som de mindre trygge distriktene. Selv opplevde jeg det som noe overdrevent, men det ble flere ganger påpekt av lokale at jo lenger inn i distrikt 8, jo dårligere miljø. Anbefaler derfor å ikke leie bolig i dette området. Ellers opplevde jeg aldri byen som utrygg, uansett tid på døgnet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Budapest er veldig bra! Det arrangeres utallige eventer gjennom Erasmus i Budapest (ELB), ELTE (universitetet) og ANSA (norsk studentforening). Dessuten er det veldig mange utvekslingsstudenter, som alle ønsker å bli kjent med nye folk. Det skal derfor godt gjøres å ikke få nye venner! Jeg dro alene, og fikk flere venner for livet. Anbefaler derfor å bli med på så mye som mulig, og nyte oppholdet så lenge det varer!!

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Pass på at "huskelisten" fra UiB er gjennomført, og vil absolutt anbefale å skaffe seg et sted å bo før man kommer ned her. Personlig er jeg godt fornøyd med å ha leid leilighet gjennom Airbnb hele semesteret.

Ps: Selv om det er veldig varmt her i august, så burde man ta med seg en vinterjakke og noen hansker. Fra slutten av november har det vært iskaldt, noe i hvert fall jeg var lite forberedt på.

Undervisningsformer

Man kan velge mellom fag som går ukentlig gjennom hele semesteret, eller såkalte "block seminars". Sistnevnte gir deg muligheten til å ta hele faget på en kort, intensiv periode (som kan variere en del mht varighet).

Undervisningen foregår nærmest utelukkende som forelesninger, hvor enkelte av disse kan minne om storgrupper fra UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Man har valget mellom en rekke ulike fag, så man får skreddersydd fagsammensetningen som man selv ønsker. Men er en del variasjon mht den faglige kvaliteten på foreleserne. En del av foreleserne kan oppleves som noe uinspirerende, mens andre er svært dyktige. Alt i alt vil jeg si at emnetilbudet er på et greit nivå.

Fagleg utbyte og språk

Greit faglig utbytte. Men man trenger ikke å arbeide like hardt før eksamener her som man gjerne er vant med, så det faglige utbyttet lider nok noe av dette. Språket har fungert godt, da alle foreleserne snakker greit engelsk eller bedre.

Universitetsområdet og byen

Veldig flott universitetsområde. Juss-bygningen er mektig, og visstnok universitets mest imponerende. Den befinner seg omringet rundt en rekke bra spisesteder, så man trenger aldri å bekymre seg om sulten gjør sitt inntog. De har også en kantine som er veldig billig, men det er ikke her man går dersom man ser for seg en kulinarisk opplevelse. Universitet ligger ikke mange minutters gange fra byens kjerne.

Byen er helt topp. Meget flott arkitektur, spesielt parlamentet. Så for meg at det kanskje skulle føles noe utrygt i gatene på nattestid, men har ikke hatt den opplevelsen i det hele tatt. Det som kanskje er verdt å trekke frem er fraværet av service-innstilling i dette landet. Man blir rett og slett overrasket hver gang man blir møtt med et smil av noen som jobber på butikk, kafè etc., men slik blir man vant til. Ellers har jeg ikke mye negativt å si om byen. Også veldig gode reisemuligheter fra Budapest om man ønsker å se andre sentraleuropeiske land.

Bustad

Delte en leilighet med 1 person som vi fant på airbnb. Helt topp beliggenhet i 5. distrikt. Vil absolutt anbefale å bo i 5., 6. eller 7. distrikt, da dette er mest sentralt.

Sosialt miljø

Veldig bra sosialt miljø. Det er masse erasmus-arrangementer, og de aller aller fleste er interessert i å få seg nye venner og feste sammen.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

02.09.2019 - 31.01.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke veldig mange forberedelser man trenger å tenke på før utvekslingsperioden starter. Etter at man har søkt og blitt tildelt plass, får man alt av informasjon fra rådgiveren man blir gitt her i Budapest.

Det er smart å fikse bolig før man kommer ned selvfølgelig, og det er mange sider som leier ut billig til studenter. Jeg vil anbefale å få et sted i 5, 6 eller 7 distrikt, ettersom dette er det mest sentrale området. Jeg leide bare bolig gjennom AirBnb, som selvfølgelig også er en mulighet ettersom man ikke trenger å tenke på depositum og liknende.

Undervisningsformer

De fleste fag her er verdt 5 credits, og man trenger da seks fag for å oppfylle 30 studiepoeng.

Man kan i utgangspunktet velge mellom to forskjellige undervisningsformer her, som også andre har nevnt i tidligere studentrapporter. Den ene muligheten er å velge såkalte "block seminars", hvor det er et mer intensivt undervisningsprogram i enten noen dager eller noen uker. Deretter har man en eksamen på slutten av denne perioden.

Den andre muligheten er en mer vanlig form for undervisning, hvor man har to timer undervisning i uka, eller liknende. Deretter har man en eksamen på slutten av perioden.

Jeg valgte tre block seminars og tre vanlige fag, og endte derfor ikke opp med alle eksamenene på slutten. Ikke at eksamenene er veldig utfordrende uansett, men det var greit å få gjort unna en del de første ukene av oppholdet.

Vurdering av emnetilbodet

Det er 30-40 fag man kan velge mellom, og mye forskjellig. Kvaliteten på undervisning og fag har vært varierende, men jeg er godt fornøyd med de fleste av fagene jeg har valgt. Det er også mulig å bytte fag i løpet av oppholdet dersom man ønsker det.

Fagleg utbyte og språk

Dette er også varierende. Noen fag var veldig interessante, mens andre ikke var det.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet og byen er helt perfekt! Juss-fakultetet ligger bra til, og byen er ellers fantastisk!!!

Det er vel dette som burde være grunnen til at man velger å reise hit på utveksling, og ikke nødvendigvis det faglige utbyttet fra skolen. Veldig billig by, altfor mye som skjer hele tiden, og alltid ting å gjøre. Det er også et veldig fint punkt hvis man vil reise på turer utenfor Budapest. Med et par timers reise kommer du til et nytt spennende land, og hvis man legger opp skolen på en grei måte har man ofte tid til å ta turer dersom man ønsker det!

Offentlig transport er også veldig bra, og det koster ca 100 norske kroner for et månedskort for student. Dette kan brukes på alt av busser, metro, trikker og liknende.

Sosialt miljø

Ekstremt bra! Det er rundt 160 utvekslingsstudenter gjennom Erasmus på jussen, og det er veldig enkelt å komme i kontakt med folk. Det er også fadderuker i starten av semesteret, som selvfølgelig hjelper. ANSA har også fadderuke, sånn at man kan komme i kontakt med andre norske studenter hvis man ønsker det!

2019

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Erasmuskoordinatoren på universitetet er veldig grei og hjelpsom, og du kommer til å få tilsendt en del veldig nyttige e-poster fra han både i forkant av utvekslingsoppholdet og underveis. Her får du blant annet litt generell informasjon om ting du må gjøre, litt nyttige tips om byen og hvordan man kan finne seg bolig, informasjon om Neptun-systemet, som er et nettsted hvor du har oversikt over fagene dine o.s.v. Opplevde at han var veldig hjelpsom, og er veldig rask til å svare på e-poster, så om det er noe du lurer på er det bare å sende han en e-post eller gå innom kontoret. I forkant av oppholdet er det ikke så mye å gjøre annet enn å fylle ut et par skjemaer som du får tilsendt fra UiB. Du melder deg ikke opp til fag på forhånd heller, det gjorde vi først da semesteret hadde startet. Du vil også få tildelt en mentor fra fakultetet dersom du ønsker det, som jeg opplevde som veldig positivt. Men jeg vil absolutt anbefale å finne bolig på forhånd! Ellers vil jeg anbefale å bli med på facebook-gruppene til fakultetet; alt dette får du nærmere info om fra mentor. Ellers kan det være greit å vite at etter at du har oppmøte og registrering på skolen, så er det ca 2 uker til semesteret og undervisningen starter. Derfor kan det være en gyllen mulighet å reise i denne perioden.

Undervisningsformer

Jeg tok både såkalte "blokkseminarer" og vanlige fag. Jeg opplevde at blokkseminarene minnet mer om seminarer slik vi er kjent med fra UIB, hvor vi gjerne ble plassert i mindre grupper og skulle diskutere og kanskje presentere osv. De andre fagene derimot opplevde jeg mer som forelesninger hvor foreleseren i hovedsak pratet og i ny og ne stilte spørsmål til elevene. Jeg opplevde ikke at det var nødvendig med særlig forberedelse til timene, bortsett fra blokkseminarene hvor de forventet noe mer. Jeg hadde 4 vanlige fag og 2 blokkseminarer, og var fornøyd med dette valget da det ikke var altfor mye undervisning på en uke.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes emnetilbudet var nokså bra og variert, men det er en del færre fag å velge mellom på vårsemesteret enn høstsemesteret. Det er også mulig å velge mellom blokkseminarer og vanlige fag. De vanlige fagene har du typisk undervisning i 1 gang i uken fra semesterstart til slutt. Blokkseminarer derimot er mer intensivt og varer for eksempel i flere timer hver dag i løpet av noen dager, eller 1 hel dag hver måned. I begynnelsen opplevde jeg at det var mange som var usikre på hvilke fag de skulle velge, og derfor ble de med på ulike undervisninger før de bestemte seg. Det var ikke noe problem å bytte fra det ene faget til det andre, det er bare å gi beskjed til Akos (erasmuskoordinatoren). Bare husk å gi beskjed til UIB og fylle inn Online learning agreement hvis du velger å bytte fag for å være sikker på at det er fag du får godkjent.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet varierte en del avhengig av hvilke fag/underviser det var snakk om. Men sammenliknet med UIB vil jeg ikke si at det faglige utbyttet er veldig høyt. Ellers var engelsken til de fleste av mine professorer nokså bra. I flere av fagene kan du velge mellom å skrive essay, ha et foredrag eller ha en vanlig skriftlig eksamen. Jeg valgte flere fag hvor det kun var mulig med en eksamen, noe jeg angret på da jeg plutselig hadde 4 eksamner på 2 uker. Opplevde dette som litt stress i noen av fagene ettersom vi ikke har noe særlig pensum og ingen lærebøker. Det eneste lesematerialet vi hadde i hvert fag var noen powerpointer som ble lagt ut på Neptun. Det ble ganske vanskelig å egentlig forstå hva det var de forventet av oss før en eksamen. Jeg vil anbefale å velge fag ut ifra eksamensformen, da det er ganske greit å kunne variere. Opplevde likevel ikke eksamenene som særlig krevende, og jeg synes det var relativt enkelt å gjøre det bra uten å måtte lese veldig mye.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og sentralt. Undervisningen foregår i to bygg, A-bygning og B-bygning. Hovedbygningen er et veldig gammelt og flott bygg, og det er en del spisesteder rundt omkring området, i tillegg til et stort bibliotek rett rundt hjørnet. Selve byen Budapest er helt fantastisk. Det er veldig enkelt å komme seg rundt - anbefaler å kjøpe et månedskort for studenter til ca 100 kroner. Da kan du reise enkelt rundt i byen med metro, trikk og buss. Ellers er det alltid noe å gjøre og ting som skjer. Byen er ganske billig, så jeg dro veldig ofte ut og spiste både lunsj og middag. Ellers er Budapest en by det er veldig enkelt å komme seg rundt til andre europeiske byer fra, og jeg opplevde at veldig mange benyttet seg av denne muligheten.

Bustad

Selv om det er lettvint å komme seg rundt i Budapest, vil jeg vil nok anbefale å bo i distrikt 5, 6 eller 7. Alle jeg ble kjent med i byen bodde privat, enten leide de gjennom private ungarere eller gjennom andre studenter som bor i byen. Jeg vil anbefale å bli medlem av blant annet "Ansa Budapest" hvor det jevnlig legges ut ledige boliger. Jeg bodde i distrikt 5 rett ved jussfakultetet med en annen norsk jente, og trivdes utrolig godt i dette området.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen/i byen er veldig bra. Det finnes ulike undergrupper tilknyttet universitetet som arrangerer ulike ting hver eneste uke; alt fra middager med vinsmaking til fester og ulike sightseeing-aktiviteter rundt om i byen. I tillegg er det ganske mange norske studenter i byen, og det er en del arrangementer med ANSA også. Det ble også arrangert en "speed-dating" for å få venner i løpet av den første uken, som jeg virkelig anbefaler! Det er en veldig lavterskel og enkel måte å møte nye mennesker på. Det ble også arrangert en "weekend-tur" i løpet av den første måneden hvor vi var rundt 100 studenter som reiste til en annen by i Ungarn, som også var veldig morro. Jeg dro alene til Budapest, og kunne ikke vært mer fornøyd med det. Alle de vennene jeg fikk på ELTE dro også alene, så det var veldig enkelt å bli kjent da alle var i samme situasjon! Vil anbefale Budapest på det sterkeste, og skulle gjerne reist igjen!

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

05.09.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Du vil få tilsendt ganske mye informasjon fra erasmusansvarlig på ELTE. I tillegg kan du finne mye om fagene og lignende på nettsidene. Hos oss sto det at semesteret startet 5.september, men i realiteten startet det ikke før 18.september. Vi startet med to uker ferie der erasmusfolka arrangerte noen få arrangementer. Du kan gjerne reise i disse to ukene da det ikke er nødvendig å møte opp.

Ellers er det lurt å skaffe seg bolig på forhånd. Du vil få tilsendt informasjon rundt firma du kan registrere deg hos, og du kan også følge med på ulike facebookgrupper som dukker opp i løpet av sommeren. Det er ingenting å forberede seg på faglig sett, og du sparer penger på pensum ettersom ingen av fagene har pensum. Du vil med andre ord ha ganske god økonomi i Budapest, og Budapest er et perfekt utgangspunkt for å besøke andre europeiske byer!

Undervisningsformer

Undervisningsformen er vel stort sett klasseromsundervisning der de prøver å aktivere studentene med varierende hell. Engelsknivået er for det meste greit, men mange av professorene er ganske håpløse faglig sett og de har ofte dårlig pedagogiske evner. Noen unntak er det likevel, og selv om det faglige utbytte var lavt hadde i alle fall noen av foreleserne ganske god humor.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert, men kvaliteten er lav. Du skal velge 6 fag (fem poeng hvert fag), og da kan du velge om du vil velge vanlige emner med undervisning en gang i uka, eller velge såkalte "blokkseminar". Disse er mer intensive, men blir raskt ferdig. Alle jeg snakket med fikk oppfylt fagønskene sine, og de er i tillegg veldig flinke til å hjelpe deg hvis du vil bytte underveis. Han som jobber som erasmusansvarlig er veldig hyggelig og hjelpsom, så det er ofte null problem og ordne hvis du synes fagene er kjedelige eller om de ikke svarte til forventningene.

Fagleg utbyte og språk

Det er minimalt faglig utbytte på utveksling i Ungarn. Nivået er lavt, og ingen av fagene (såvidt jeg vet) har bøker eller lesemateriale. Det eneste du trenger å gjøre er å møte opp (som er obligatorisk) og enten skrive et essay, holde et foredrag eller ta en eksamen mot slutten av faget. Nivået på eksamenene er svært variert, da noen forventer overraskende mye (til tross for at man ikke har lært noe), mens andre lager svært enkle eksamener. Ofte kan man velge om man vil holde en presentasjon, levere et essay om et valgt tema eller ta en eksamen.

Universitetsområdet og byen

Budapest er fantastisk! Universitetet er kjempefint, og det ligger sentralt til midt i byen. Sentrum er stort, men det er enkelt å komme seg rundt. Det arrangeres ting hele tiden, og det er utallige kule utstillinger, barer, fine parker og små butikker over hele byen. Anbefales på det sterkeste! Selv syntes jeg semesteret ble for kort, og har valgt å skrive deler av masteren boende i Budapest.

Bustad

Jeg skaffet med bolig gjennom en bekjent. Jeg var heldig med leiligheten, da jeg bodde alene i en fin og sentral del av byen til 450 euro. De fleste andre erasmusstudentene leier rom i bofellesskap til rundt 300 euro og oppover. Jeg anbefaler å bo i distrikt 5,6 eller 7. Selv bodde jeg i distrikt fem, rett ved parlamentet, og det var veldig bra. De fleste bor nok nærmere universitetet, eller i distrikt 7 (partystrøket).

Sosialt miljø

Erasmus er relativt intenst, og det foregår ting omtrent hver eneste dag. De fleste andre studentene har ikke kommet lengre enn andreåret, og de fleste er derfor rundt 20 år. Dette er litt kjipt for oss som kommer fra Norge, men du finner alltids noen som er litt eldre og tilbudet er veldig variert. Det arrangeres ikke bare "biggest erasmus party of the year" hver fredag, men det er heldigvis også mulig å melde seg inn i sportsklubber og gå på andre arrangementer. I tillegg er Budapest en utrolig kul by der det arrangeres konserter, debatter og andre ting daglig. Det er derfor fullt mulig og ha et bra utvekslingsår uten nødvendigvis å være med på alle erasmusaktivitetene som arrangeres (selv har jeg omtrent ikke deltatt på noe av erasmusopplegget). I tillegg arrangerer ANSA endel for norske studenter, da det er veldig mange norske studenter som bor i Budapest.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2018 - 01.02.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke veldig mye du trenger å gjøre av forberedelser, bare følg med på mailene UiB sender ut og gjør det disse sier du skal. Ellers sender også utvekslingskoordinatoren ved ELTE en del mailer med info om registrering, semesterstart, bosted osv. Så følg med på disse så får du gjort de forberedelsene du trenger.

Ellers fikk vi beskjed om at vi måtte møte i begynnelsen av september, men dette var kun for å møte opp for personlig registrering. Etter dette var det fri i to uker, men det var supert vær, så sånn sett var det en god mulighet til å være ute og bli kjent i byen. Selv om det står at semesteret varer ut januar har alle fagene som tilbys til utvekslingsstudenter eksamen i god tid før jul, så dette er ingenting å bekymre seg for. Det eneste dette betyr er at du bør prøve å finne et sted å bo der du bare behøver å betale ut desember, for å slippe å betale dobbel leie i januar, med mindre du vil tilbake i januar for å bo der litt lenger eller ha det som base for å reise rundt i resten av Europa. For meg ble det for kronglete å reise tilbake i januar, men hvis det passer hadde jeg sikkert gjort det. Det er flere som er der i to semestere, og flere kommer også tilbake i januar for å være der den siste måneden.

Undervisningsformer

Det aller meste av undervisningen er i form av forelesninger, enten i klasser med 60 stykker eller 10 stykker. Læringsutbyttet av forelesninger er ikke alltid like stort, men dette avhenger også litt av foreleseren og hvordan hen har lagt opp undervisningen. Ellers kan man velge mellom fag hvor det er undervisning én gang i uken, eller såkalte blokkseminarer.

Jeg har hatt to blokkseminarer, ett om personvernlovgivning og ett om religionsfrihet etter amerikansk rett og EMK. I personvernfaget var det halvannen times undervisning fra mandag-fredag i to uker, med en forholdsvis enkel eksamen på siste dagen. Faget om religionsfrihet var litt annerledes, der hadde vi én uke med tre timers undervisning tre dager i samme uke, og så tre onsdager på rad noen uker senere.

De vanlige fagene er halvannen time lange, oftest uten pause. Dette kan være ganske slitsomt, så ville anbefale å unngå morgentimer. Selv har mitt tidligste fag begynt klokken 12 på morgenen, som jeg har satt pris på.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange fag å velge mellom, så emnetilbudet er helt ok, men det kommer antageligvis til å endres fra forrige semester. Fagene er kun på seks studiepoeng hver, så de er ganske overfladiske. Siden man må ha seks fag for å få nok studiepoeng er dette likevel helt greit, selv om arbeidsbelastningen er betydelig lavere enn her i Bergen. Ellers er fagene mye mer teoretiske enn vi er vant med fra Bergen, og oppgaveløsning var fullstendig fraværende. Dette gikk greit, men var litt uvant i begynnelsen.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett var utbyttet magert. Professorene er ganske varierende, både i språk og undervisningsevner. Siden vi heller ikke fikk noe særlig materiale til å forberede oss til timene kommer man dit helt blank, og det kan da bli litt overveldende mye nytt på en gang til at så mye sitter. Selv om eksamenene i slutten av hvert fag ikke var veldig vanskelige ville jeg anbefalt å ta notater fra forelesningene så godt man klarer, så føles det kanskje litt mindre håpløst når man skal prøve å forberede seg til eksamenene på slutten av semesteret.

International Criminal Law: Dette var et av fagene jeg gledet meg mest til, men ble skuffet til slutt. Tre forskjellige forelesere som ikke virket som hadde koordinert veldig hva helheten skulle være, så det ble litt uklart.

Transitional Justice: Antageligvis det mest interessante og spennende faget jeg hadde. Professoren var flink til å undervise og hadde god engelsk, så det var lett å følge med. Det handler om hvordan et samfunn skal håndtere menneskerettighetsbrudd som er begått av et tidligere regime (gjerne diktatur) for å ansvarliggjøre, sikre rettferdighet, og oppnå forsoning. Vi lærte mye om hvilke forskjellige metoder som er brukt rundt om i verden, og også de historiske årsakene som gjorde det nødvendig med slike prosesser. Ikke så håndfast rent juridisk, men veldig spennende likevel!

International Protection of Personal Data: Dette var et av blokkseminarene jeg hadde. Foreleseren var flink i engelsk og veldig engasjert, men fikk likevel ikke så stort faglig utbytte her. Sannsynligvis har det å gjøre med at det ble veldig mye nytt i hver time uten at jeg hadde noe særlig å knytte det til på forhånd.

International Protection of Cultural Property: Også et fag jeg tenkte kom til å bli spennende, men som endte skuffende. Igjen savnet jeg muligheten til å forberede meg til timene, siden dette var et fagområde som var helt nytt for meg.

Religious Exemptions from Otherwise Applicable Laws: Dette var det andre blokkseminaret jeg hadde. Første del var om amerikansk rett og ble undervist av en amerikansk professor. Denne delen var klart den mest interessante, og her fikk vi også en del materiale til å forberede oss til timene. Den europeiske delen ble undervist av en ungarsk professor, som ikke virket som hadde forberedt seg til timene i noen særlig grad.

Space Law: Det som sitter sterkest igjen herfra er at månen eies av menneskeheten, og at romrett er et ganske uavklart rettsområde. Underviseren jobbet tidligere som advokat eller juridisk rådgiver innenfor luftfart, så dette er ikke hovedfeltet hans. Likevel var timene hans minneverdige, selv om det ikke var det faglige som gjorde dette.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger veldig fint og sentralt til i byen. Byen i seg selv er veldig fin og sjarmerende, med masse forskjellig å finne på. Selv brukte jeg en del av den betydelige fritiden min på å sitte på kafé og lese. Stort sett er det veldig billig overalt, så det er gode muligheter for å henge mye på kafé eller barer. Distrikt 7 er der det skjer mest på utelivsfronten, men det er vel så hyggelig i distrikt 5 og 6. Avhenger mest av hva man selv vil se etter, og det er også god variasjon i typen utesteder innad i distriktene. Siden jeg bodde i sjette distrikt helt på grensen til syvende, var jeg mest i disse til daglig. Kollektivtransporten er billig og god, så anbefaler å skaffe studentbevis så man får billig månedskort. Ellers er det også veldig fint på Buda-siden av byen, og kan anbefale å dra på nasjonalgalleriet hvis de har kule utstillinger!

Bustad

Jeg bodde i kollektiv med tre andre utvekslingsstudenter hvor ingen av oss kjente hverandre på forhånd. Dette var helt greit, men her kan man nok være heldigere eller mindre heldig. Likevel spiller det ikke en så stor rolle, siden det uansett er nok av andre mennesker å bli kjent med når du først er der nede. Betalte 415 euro i måneden (leie + strøm, vann osv.), som var en grei pris. Er nok likevel gode muligheter for å få det enda billigere hvis man er raskere med å bestemme seg enn jeg var, som ventet til midten/slutten av juli. Ellers er inntrykket mitt at ryktene om at distrikt 8 er "farlig" er overdrevne, de jeg traff som bodde der virket i hvert fall positive. Uansett ville jeg heller anbefalt å bo i distrikt 5, 6, eller 7 siden dette er mer sentralt og du da har gangavstand til stort sett alt. Jeg leide gjennom SRS Budapest, og det er ellers diverse facebookgrupper man kan bruke for å komme i kontakt med andre som også ser etter leilighet. Da er det kanskje enklere å slippe å betale dobbel leie i januar, siden leieperiodene med SRS følger semesteret (sept.-feb.).

Sosialt miljø

Dette blir litt hva man gjør det til selv. Det er masse erasmus-fester hele tiden, men disse er ikke spesielt kule. Dro på én helt i begynnelsen og det holdt i massevis for meg. Siden mange av de andre utvekslingsstudentene utveksler allerede andreåret av bachelor er mange en del yngre, og da gjerne mer gira på å dra på disse festene. Likevel er det såpass mange at det ikke er noe problem å finne andre man trives med, og det er uansett plenty med andre steder som er hyggeligere og kulere enn de gigantiske erasmusfestene. Men i begynnelsen av semesteret kan det være like greit å dra på én uansett, så vet du hva det går i, og kanskje treffer du andre som vil andre steder. Veldig mange av de andre utvekslingsstudentene var veldig glad i techno, så hvis du liker det vil du sannsynligvis finne mange likesinnede. I høst var det rundt 160 utvekslingsstudenter på juridisk fakultet på ELTE, så det er uansett god spredning i interesser så man sannsynligvis finner folk man trives med.

Siden det ikke er noen fadderuke er man dessuten avhengig av å ta initiativ selv i begynnelsen for å bli kjent med andre. Dette er uansett ikke noe problem siden alle er i samme situasjon hvor man kjenner ingen eller bare et par stykker, og alle dermed vil bli kjent med hverandre. Jeg kjente ingen andre som skulle ned, og det gikk helt greit for min del, så det er bare å bli med på ting så ordner det seg nok!

2018

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 02.02.2018

Undervisningsformer

Undervisningsformen er klasseromsundervisning og ligner på seminarundervisningen vi kjenner fra rettsvitenskapstudiet i Norge. I noen emner er det forventet at du deltar aktivt, men i de fleste emnene er det ikke noe stort krav. Eksamensformen er på de fleste emnene skriftlig, og med en varighet på 1-2 timer.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er variert og det er flere ulike gjesteforelesere.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes deg faglige utbytte var bra på emner som omhandlet EU-rett. Noen forelesere har litt utfordringer med engelsk, men de fleste er veldig dyktige. I tillegg har universitetet flere gjesteforelesere som har stor kompetanse.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint med bra internett. Men noen klasserom bærer preg av å være bygget for en del år siden.

Bustad

Mitt inntrykk er at det å skaffe seg bolig i Budapest er forholdsvis enkelt. De aller fleste skaffer seg leilighet på det private markedet og da i Pest.

Sosialt miljø

Budapest er en veldig populær by blant Erasmusstudenter og det sosiale miljøet er supert med studenter fra mange ulike land. I tillegg er Budapest en populær by blant norske medisin-, psykologi- og tannlegestudenter.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 02.02.2018

Undervisningsformer

Undervisningen har foregått i auditorium/klasserom og antall elever har variert fra kurs til kurs. Professorene er flinke og jevnt over gode i engelsk. Opplegget i timen er litt varierende, noen ønsker deltakelse fra studentene, mens andre har mer klassiske forelesninger. Studentene kan alltid stille spørsmål dersom de ønsker der.

Noen fag går over hele semesteret, mens blokkseminarene er "intensiv» undervisning over en kortere periode (ofte en uke). Jeg valgte for det meste blokkseminarer, da jeg ønsket å ha mest mulig undervisning i starten slik at det ble mye mindre mot slutten. Jeg angret ikke på det.

Eksamensformen (og kravene som stilles) er veldig annerledes enn på UiB. Eksamenene varer som regel 60-90 min, og det varierer hvorvidt man får ha med hjelpemidler eller ikke. Kravene som stilles for å stå på eksamen overkommelige. Jeg kunne også velge å ha en gruppepresentasjon i stedet for eksamen i det ene faget.

Vurdering av emnetilbodet

ELTE har et stor utvalg av engelske fag, og emnetilbudet var jevnt over variert og interessant.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes fagene har vært veldig interessante og det har vært spennende å følge kursene. Jeg valgte mye EU-rett, og har fått mye basic og god informasjon som er fint å ha med seg videre.

Ungarsk er veldig vanskelig å lære seg, så er ikke verdt å ta ungarsk språkkurs med mindre du er veldig interessert. Ellers er foreleserne jevnt over gode i engelsk, så det var det enkelt å følge undervisningen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig flott. Jeg hadde hørt at Ungarn er veldig billig (noe som stemte) og det var et godt argument for å dra hit. Ellers visste jeg visste ikke så mye om selve byen. Budapest har imidlertid vist seg å være en kulturell, sosial, pen og kul.

Ellers har jeg vært i Serbia og Wien. Det er enkelt og billig å reise rundt til nabolandene og anbefaler alle å gjøre det.

Bustad

Jeg leide via Airbnb med en annen, og har ikke angret et sekund på det. Leiligheten var av god standard og prisene er lavere enn hjemme. De har også vært veldig serviceinnstilte og hjulpet oss dersom det har oppstått problemer i leiligheten. De andre jeg har blitt kjent med her nede, har også leid via Airbnb og har vært veldig fornøyde med det.

Man bør bo i 5., 6., eller 7. distrikt.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk her. Jeg var med både på den internasjonale fadderuken (arrangert av ESN ELTE) og den norske (arrangert av ANSA), og på den måten ble jeg raskt kjent med både internasjonale og norske studenter.

Min erfaring er at alle som er med på Erasmus-programmet er veldig sosiale og har lyst til å bli kjent med nye mennesker.

Det kan være lurt å melde seg inn i ESN ELTE på Facebook. De er en sosial gruppe som arrangerer turer, fester, filmkvelder osv. Det skjer noe omtrent hver dag. Ellers deltok jeg også på de fleste av ANSA Budapests arrangementer.

Jeg anbefaler Budapest og ELTE på det varmeste og er veldig fornøyd med oppholdet.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 02.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Hvis du leser denne rapporten betyr det at du er nysgjerrig på å dra til Budapest og studere ved ELTE. Det første du trenger å vite er at du bør glemme å dra til den norsken kolonien i Australia eller USA og bruke opp alle sparepengene dine, og henge med halvslappe strandløver som ønsker fine solskinnsbilder til Instagramen sin. Når du så har søkt deg til Budapest, bør du få unnagjort papirarbeidet innen fristene (ikke noe stort problem, her er to-tre skjemaer som skal fylles ut, og deretter velge ut noen fag du kan tenke deg fra fjorårets fagliste).

Deretter bør du melde deg inn i to-tre Facebookgrupper a la "apartments in budapest", "erasmus in budapest 20**) og poste et innlegg litt utover våren om at du er på utkikk etter romkamerater osv. Da sitter du (forhåpentligvis) etter noen dager/uker igjen med en god del tilbud og kan velge deg romkamerater du synes virker greie. Det kan virke trygt og greit å bo med de andre norske som skal ned, men det er selvsagt ikke den samme opplevelsen som å bo tett på andre kulturer. De andre som skal ned får du nok av tid med likevel, så ta en sjanse!

Ellers er det lite å si, annet enn at Ungarn er et land hvor alt ordner seg, studielånet tilsvarer vel ca 2x medianlønnen i landet, men det betyr ikke at du kommer til et nedkjørt og farlig sted, Budapest er en av Europas tryggeste byer, og kanskje Øst-Europas mest vestlige by på alle måter. Pakk med sommerklær og la mor og far ta med vinterjakka på besøk, for de har norske sommertemperaturer til langt utover høsten, og regn er det omtrent ikke.

Undervisningsformer

Undervisningen er delt inn i enten vanlige forelesninger og selvstudium, eller alternativt "blokkseminarer" som da går intensivt over flere uker, med undervisning f.eks. halve dagen hver dag i to uker, eller hele torsdag og fredag i en måned etc. Det er en del variasjon i lærernes pedagogiske evner, eller vilje om du vil, men dette kan du sjekke ut på nettsteder som rankmyteacher.com hvis du absolutt ønsker en bestemt type lærer.

De fleste lærerne er okay, og opplegget er greit. det som kan være litt uvant er at fagene i stor grad fungerer mer som seminarforelesninger med mer aktivitet fra studentene, og det er ikke Pensumbøker på samme måte som i Norge, men mer fokus på læringsutbytte i undervisningen og i arbeid du gjør der. Derfor sjekkes deltakelse gjennom navnelister etc. og du må altså møte opp i ca 90% for å få lov til å ta eksamen. Dette var aldri noe problem for noen av oss, og krever ikke særlig mye planlegging å få til.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er svært bredt, noe som er bra, fordi du trenger minst seks fag, og det kan være en litt vrien kabal å få til å gå opp på timeplanen de første par ukene, slik at ingen fag kræsjer. imidlertid viste det seg utover høsten at det også kunne gått an å ha enkelte fag som kræsjet, dersom en pratet med professorene det gjaldt, og f.eks. tilbød seg å skrive en oppgave ekstra i det faget en gikk glipp av undervisning i.
et lite OBS: erfaringsmessig vil du måtte endre flere av fagvalgene dine fra det du setter opp når du søker om utveksling, til de fagene du ender med å ta. Ikke bekymre deg for det, bare sørg å få fagene forhåndsgodkjent. Årsaken til dette er at faglistene endrer seg fra år til år, og også at fagene du velger som nevnt ofte kan komme til å kræsje.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte avhenger som i Norge av din egen innsats, men generelt sett følte jeg at utbyttet var noe lavere enn i Norge selv med grei innsats. Vurderingene lærerne gjør er nok noe annerledes enn den standardiserte norske karaktermodellen, og i tillegg sitter en gjerne med medstudenter som er yngre og/eller mindre gode i engelsk, så kollokviering blir noe annerledes.

Lærerne derimot snakker stort sett helt fin engelsk, igjen litt variasjon, men flere av mine lærere hadde studert i England og USA og kommuniserte godt. hva gjelder ditt eget engelsknivå, kreves i alle fall at du kan kommunisere vanlig på engelsk, holde en samtale om mer enn bare bestilling på restaurant. Har du 3-4 fra VGS skal du nok klare deg greit, men det er klart at det er en fordel å snakke flytende engelsk, fordi det meste av kommunikajsonen din i daglige og på skolen går på engelsk.

Universitetsområdet og byen

ELTE ligger vakkert til midt i hjertet av sentrum. et veldig fint strøk med et titalls av rimelige og finere restauranter, kafeer, fine bygg og sitteplasser. Budapest sentrum er veldig fint, omtrent like rent som i en gjennomsnittlig norsk by, fine bygg fra tiden i union med Østerrike, og alt fra smalere smau til storslåtte boulevarder og store plasser. er du glad i å gå opp fløyen trenger du ikke fortvile, for på Buda-siden (tradisjonelt hvor adelen og rikere personer bodde) er det både slottshøyden og "Gellerthøyden" som er utsiktspunkt over hele byen.

Ellers er Budapest sentrum for det som kanskje er Europas beste utelivskultur etter Berlin, det er noe for alle smaker, med og uten alkohol, tusenvis av kafeer, barer og restauranter, butikker, markeder, osv. Du får sikkert sett et par sesonger av Netflix-serier, men ikke mer, for i Budapest kan du gå ut og spise, drikke, handle eller traske hver kveld og likevel finne noe nytt, møte noen nye folk, eller bli bedre kjent med de du allerede har møtt, uten å måtte deale med norsk "lukkethet" som utvekslingsstudentene som kommer hit gjerne klager over.

Bustad

Jeg bodde i 5. distrikt ca 2 minutter fra Liberty Bridge og 5 min fra skolen. Det var deilig å kunne gå morgentur langs Donau, og ha skolen like ved, men samtidig betalte jeg nok litt i meste laget. Jeg leide et stort rom med tilhørende gjesterom i kollektiv for totalt 440€ i måneden gjennom SRS Budapest. Det er et fint sted du kan sjekke ut som ellers leies ut som hostel om sommeren (hostel miller). Skulle jeg ha vært der et halvår til hadde jeg nok funnet noe billigere nærmere 4-6-linjen på trikken, den går døgnet rundt. Du skal fint klare å finne deg noe for 300-350€ i måneden som har bra beliggenhet på andre måter enn skolen. Sentrum du kommer til å være i er ikke særlig stort uansett, så ikke tenk på at du får 20 min skolevei e.l.
Ellers bør du ikke leie deg inn i 8. distrikt øst for Blahaluzaj Ter, og studentdormsene har dårligere standard enn norske fengsler, så med mindre du vil bo svært spartansk så se på SRS sine sider, eller vent til de private leilighetene kommer ut i slutten av mai/juni (bare å søke på google på eiendomsbyråer/finn.no-aktige nettsider i Budapest). Jeg gadd ikke sitte og vente på det, og valgte en enkel (men for dyr) løsning gjennom SRS. SRS er for øvrig bare et slags formidlingsbyrå, de eier ingen leiligheter, men formidler for andre eiere eller mellommenn mellom eiere og SRS.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er omtrent alt du kan ønske deg. Først og fremst reiser du gjerne ned sammen med et par andre fra UiB. Om du kjenner dem eller ikke er ikke så nøye, her er det bare å ta kontakt, lage seg en gruppe og bli kjent. Glem alt av Jantelov og "meg og mine"-følelser, glem hvem som er venn med venn etc, jo før jo bedre. Spisse albuer finnes ikke i det internasjonale miljøet der nede. Det er vanskelig å beskrive, men miljøet i Budapest er veldig åpent, folk er kontaktsøkende og nysgjerrige, og du finner raskt ut at Europeere liker nordmenn så lenge vi klarer å holde den ubevisste arrogansen litt i sjakk. Det er gjerne snakk om stereotyper kulturer imellom på utveksling, men den eneste gruppen det ikke var noe negative stereotyper om, det var oss fra Norge.

Det er mange velkomstarrangementer de første ukene. Her er da et stalltips å bare melde seg på alt som er, følge med i 5-10 erasmus/budapestgrupper, det skjer noe hele tida, men følg med, spør og vær nysgjerrig, vær en yes-man.

Vi valgte også å delta på ANSAs arrangementer, og fikk møtt mange utrolig flotte folk som er så heldige at de får leve Budapest-livet i 5 år som veterinær-, psykologi-, og medisin-studenter. Dette er kanskje ikke like enkelt å ta steget ut i alene, så få med deg de andre fra UiB, meld dere inn i ANSA og delta på fadderuken, den er bedre enn noen av de norske fadderukene vi har vært med på, uten sammenligning for øvrig.

Ellers er det bare å gjenta at alt du har vært vant til i Norge, og på jussen, det fungerer annerledes i Budapest. Enten du har mange eller få venner, føler deg sjenert eller utadvent så finner du raskt noen som passer for deg å være sammen med, alt er veldig lavterskel, det skjer ti ganger så mye som i Bergen, det er alltid noen som vil være med, og bruk særlig den første tida godt, skolen starter ikke før uti september, så dra ned midt i august og ta litt initiativ, så får du et semester der alt er tilgjengelig for deg.

Surfe eller sitte og slite med å bli bittelitt bedre i tysk eller ungdomsskolespansk kan du gjøre en annen gang, bruke opp sparekontoen på skolepenger i USA eller på å betale husholdningsartikler i Australia, eller husleia i Storbritannia kan du overlate til de som bestemte seg for at den eneste akseptable start-jobben for en jurist er i et firma som ligger på Tjuvholmen. Bruk hodet littegrann på noe annet enn å stresse over at du fikk C i Strafferett, du skal jobbe i 45 år hvis ikke kolesterolet tar deg, og det er ikke fett å komme hjem fra utveksling med en følelse av at du ikke opplevde noe annet enn du gjør på lesesalen på Dragefjellet, annet enn at foreleser snakket engelsk. Gjør brusket i nesa om til bein og vær litt original, gjør du det du skal på ELTE kan du ellers leve som en greve, no joke. God tur!

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

06.09.2017 - 02.02.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det krevde ikke særlige forberedelse å dra til Budapest annet enn å skaffe seg en bolig og å kjøpe billett. Det kreves ingen vaksiner eller motivasjonsbrev. Det er rett og slett bare å dra.

Vi kom ned der tidlig for å registrere oss ved skolen, noe vi måtte gjøre ved å møte opp personlig. Skolen startet imidlertid ikke før vel 2 uker etter det, så vi begynte oppholdet med en 2-ukers ferie i sol og varme.

Undervisningsformer

Min opplevelse var at foreleserne stort sett holdt monolog og at det var lite involvering av studenter i timen. Det varierte likevel litt fra time til time og fra professor til professor hvor mye de valgte å involvere studentene, og hvor forberedt man burde være til timen. I fagene jeg valgte slapp jeg unna med minimal forberedelse. Timene varer i 90 minutter i strekk uten pause, etterfulgt av en 30 minutters pause før neste time. Disse pausene ble ofte kortet ned til 10-15 minutter. På grunn av de lange timene uten pause var det litt vanskelig å følge med hele timen. Men dette er altså standard for alle universiteter såvidt jeg fikk med meg. Undervisningen holdt et bra nivå, men professorens pedagogiske evne varierte fra fag til fag. Det var imidlertid åpenbart at alle visste hva de snakket om, og de var alltid godt forberedt. Undervisningen er annerledes enn hva man er vant til på UiB. Det var ingen pensumbøker, og man skulle stort sett holde seg til powerpoint presentasjoner, eller det man fant på internett om emnet.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange forskjellige fag å velge mellom på engelsk, og de fleste dreier seg om EU-rett eller internasjonal rett. Det er også fag på tysk, for de som skulle være interessert i det. Jeg opplevde emnetilbudet som bra og relevant i forhold til det vi allerede har hatt av EU-rett og internasjonal rett på UiB.

Man kan velge mellom "block-seminars" og vanlige fag. Jeg valgte blokkseminarer, og hadde dermed intensiv undervisning (daglig undervisning i ca 3 timer) i en uke i strekk, og så var faget ferdig. Da har man enten eksamen siste undervisningstime, eller så blir man enige om en senere dato som ikke nødvendigvis er på slutten av semesteret. De vanlige fagene har undervisning én gang i uken hele semesteret og eksamen på slutten. Ønsker man mest mulig fritid vil jeg anbefale blokkseminarer. Dette kan imidlertid føre til at man får litt vel mye fritid, så hvis man ønsker å dele det mer jevnt utover ville jeg anbefale vanlige undervisningsfag.

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene gir 5 "credits" som utgjør 5 studiepoeng. Å ta tre fag tilsvarende 15 studiepoeng var imidlertid veldig mye enklere enn å skulle ta ett fag med 15 studiepoeng ved UiB. Erasmus-studenter har det generelt veldig enkelt, og fakultetet er interessert i at alle skal stå. Stryker man (mot formodning) på første eksamen, har man anledning til å ta eksamen på nytt før man drar hjem.

I motsetning til hva som står på UiBs nettsider om universitetet i Budapest er semesteret over 15 desember for utvekslingsstudenter, og ikke i januar/februar. Det er kun for de ungarske studentene at semesteret varer til over jul. Dette ble vi overrasket over, og flere hadde leid leiligheter ut januar.

Professorene var stort sett flinke i engelsk og det var lite problem med å forstå hva de sa. Jeg opplevde det slik at vi fra Norge var mye bedre i engelsk enn de fleste andre utvekslingsstudenter. Dette var definitivt en fordel på eksamen hvor man kun fikk 60-90 minutter til å skrive (for hånd) svar på ulike essay-spørsmål. Ellers i byen er engelskkunnskapen veldig varierende. De aller fleste kan nok til at man gjør seg forstått, og på restauranter kan alle engelsk.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultetet er kjempefint, og er tydeligvis et av de eldste byggene i Budapest. Det var helt grei standard på klasserommene og forelesningssalene.

Byen er utrolig flott! På tross av at byen har blitt bombet en rekke ganger er mange av bygningene av gammel arkitektur, og det er så mange av dem at enkelte står til og med tom. Det er masse å se, masse å gjøre og stort sett veldig fint vær. Denne byen må bare oppleves. Jeg opplevde byen som veldig stor i begynnelsen, men det tok ikke lang tid før man hadde full oversikt. Det offentlige transporttilbudet var veldig bra, og for en månedbillett for studenter kostet det vel 150 kr. Da kunne man benytte seg av metro, trikk og buss. Da kan det også være greit å vite at de ikke aksepterte vårt norske studentbevis, verken i kortform eller på mobil. Man må altså skaffe seg et studentkort der nede, noe man gjorde enkelt på biblioteket.

Det er også veldig billig med taxi, men her må man være forsiktig for det er mange svindler-taxier som tar seg grovt betalt. Skal man ta taxi så må man bestille via appen "Fötaxi" eller "taxify". Hvis ikke blir man sannsynligvis svindlet.

Bustad

Jeg leide sammen med en annen via Airbnb, og fikk overtalt dem til å gi oss en mindre månedspris siden vi skulle bo der i flere måneder. Alle andre jeg kjente leide gjennom private utleiere. Fordelen for oss med å leie via Airbnb var at vi bare kunne endre lengden på oppholdet da vi fikk vite at semesteret sluttet 1,5 måned tidligere enn vi trodde. De andre hadde bundet seg til å betale til og med januar. Leieprisen var stort sett billig, og jeg ville anbefale å ikke bo alene. Det er veldig varierende standard på ulike leiligheter, så det er lurt å undersøke grundig før man bestemmer seg for en.

Byen er delt inn i "Buda" og "pest", som ligger på hver sin side av Donau. Sentrum ligger i pest, og jeg ville absolutt anbefale på bo på denne siden! Buda-siden er mest boligstrøk, og litt unna sentrum.

Sentrumskjernen er i distrikt 5, og de fleste utesteder ligger i distrikt 6. Jeg ville absolutt valgt å bo i enten distrikt 5,6 eller 7. Dette fikk jeg også beskjed om fra de som studerer der nede fast. Distrikt 8 er for eksempel kjent for å være et dårlig nabolag. Selv bodde jeg i distrikt 6, som var veldig praktisk når man skulle hjem fra byen sent på natten. Til skolen tok det med 20 minutter med offentlig transport, som var helt greit.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra! Det var folk fra alle land i Europa og alle var interessert i å bli kjent med nye folk. Det var en studentorganisasjon som arrangerte masse eventer nærmest flere ganger i uken, og ellers var det mer enn nok å ta seg til. Budapest er full av kule restauranter, barer og utesteder. Jeg opplevde det sosiale miljøet som kjempebra og jeg ville anbefale enhver å dra på utveksling dit. Hvis man trenger et "pause"-halvår med litt mindre skole og mer fritid er Budapest helt perfekt.

2016

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2015 - 29.01.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte å finne leilighet og signere kontrakt før jeg kom ned hit, for jeg liker å ha slikt ordnet på forhånd. Jeg leide via SRS Budapest, noe som var veldig greit, de hentet meg blant annet på flyplassen når jeg kom. Jeg vet at mange ventet med å ordne leilighet til de kom hit, noe som noen syntes var ok, andre strevde lenge med å finne leilighet, fordi det var så kamp om leilighetene, men da fikk de til gjengjeld gode venner som var i samme situajson på hostellet. Ellers foreberedte jeg ikke altfor mye, jeg hadde sett meg ut hvilke fag jeg ville ha på forhånd (men fikk ikke alle jeg ønsket), jeg fylte ut de nødvendige papirene fra UiB, kjøpte flybillett og det var vel det.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i klasserom eller mindre auditorium med alt fra 5- ca. 100 elever. Foreleser forventer som regel at studentene skal bidra, så undervisningsformen minner mer om seminarundervisningen på jussen ved UiB, enn typiske forelesninger. Dette gjør at man får god kontakt med foreleser, noe som egentlig er veldig greit. Det er obligatorisk å møte til seminarene, og man kan bare miste to ganger før man ikke får lov til å ta eksamen. De fleste fagene har undervisning 1,5 timer hver uke, mens noen fag går som blokkseminar, hvor det er mer intensivt i en ukes tid.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er egentlig ganske stort, men i en del av fagene er det begrenset antall plasser, og det er første mann til mølla som gjelder, så for å være sikker på å få de fagene man ønsker, må man sitte klar og melde seg på i det systemet åpner. Man må og være obs på at emnetilbudet man har sett på før man starter her, kan plutselig endres rett før man registrerer seg for kursene. En del av fagene jeg hadde planlagt på forhånd å ta, hadde de plutselig ikke undervisning i likevel dette semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde ikke altfor store forventninger til det faglige utbyttet, og forventningene jeg hadde stemmer ganske godt overens med slik det faktisk har vært. En del fag er ganske basic og generelle, og har ofte et mer historisk preg enn materiell juss, slik vi er vant til i Bergen. Noen av fagene er likevel veldig spennende og man lærer mye nytt. All undervisningen er på engelsk, noe som har gått veldig greit. Foreleserne er gode i engelsk, og det har gått fint å følge undervisningen på engelsk. Jeg var spent på forhånd, for jeg bruker veldig lite engelsk i hverdagen hjemme i Norge, men bare etter få dager var det ikke noe problem i det hele tatt. Jeg meldte meg også på ungarsk språkkurs. Ungarsk er et veldig vanskelig språk å lære seg, så utbyttet var ikke altfor stort, men jeg lærte noen fraser.

Universitetsområdet og byen

Juss-fakultet ved ELTE sies å være det fineste fakultetet og det tror jeg på at er sant. Bygningen er veldig fin og ligger i et koselig område. Det er samme system som i Bergen, med fakultetene spredt rundt i byen. Budapest er helt fantastisk! Det er en vakker by, en kul by, en kulturell by, den har alt! Man blir fort kjent i byen, men oppdager likevel stadig nye fantastiske kafeer, restauranter, puber og så videre. Det er også veldig enkelt og billig å reise til andre land i nærheten. Jeg har reist mye i Ungarn, vært i Serbia, Østerrike, Slovenia og Polen. Skulle også vært i Romania, men det ble dessverre ikke mulig å få til likevel.

Bustad

Jeg valgte å leie privat. De sier at leieprisene stiger, men det er fortsatt rimelig å bo her. Jeg bodde alene i en 40 kvadratmeter stor leielighet svært sentralt, med god standard, og betalte 330 euro pluss gass, elektrisitet og internett. Jeg kjenner en som valgte å bo i studentbolig fra starten av, men de er et godt stykke utenfor sentrum og ikke av beste standard, og hun valgte å flytte derfra etter bare et par uker, for heller å leie privat mer sentralt. Man bør bo i 5., 6. eller 7. distrikt.

Sosialt miljø

Det er veldig lett å bli kjent med folk her. Alle som er på Erasmus- utveksling er veldig åpne og vil få mange venner. Allerede fra første dagen min her ble jeg kjent med mange, og jeg har aldri følt meg ensom. Jeg reiste hit uten å kjenne noen, men det har ikke vært noe problem i det hele tatt. ESN ELTE har mange arrangementer og turer, og her er det lett å bli kjent med folk. Det skjer noe omtrent hver eneste dag!

Informasjon