Hjem
Studentsider
bilateral

Universidad de Buenos Aires og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandArgentina
  • ByBuenos Aires
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen eignar seg for studentar med studierett på Det samfunnsvitskapelege fakultet.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet eller fakultetet du går på for meir informasjon og råd om utveksling, og når det passar best å reise ut.

Språk

UBA krev at studentane har godt dokumenterte spanskkunnskapar når dei søker om utveksling. Dersom det er tvil om dette, må søkaren ta ein spansktest før utreise. Testen avgjer om ein får ta til på studiane eller ikkje.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om eventuelle språkkurstilbod for utvekslingsstudentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Dei viktigaste fagområda ved fakultetet er politiske studium, arbeidslivsrelasjonar, sosiologi, sosialt arbeid, journalistikk og kommunikasjonsvitskap.

Emna ved UBA er ikkje vekta, men argentinske studentar tar som regel 3 til 4 kurs for å oppnå full studieprogresjon per semester. I emnekatalogen er det sett skille mellom obligatoriske (Cursos obligatorios) og valfrie emne (Cursos optativos). I tillegg finst det tilbod om deltaking i seminar (Seminarios) som har 4 timar undervisning per veke.

Obligatoriske emne har 4 til 6 timar undervisning per veke. Det er grunnleggande introduksjonskurs og obligatoriske emne i alle studieprogramma UBA tilbyr. Dei valfrie emna med 3 eller 4 timers undervisning i veka er meir spesialiserte, og her er det tilrådd med forkunnskapar innan fagfeltet. Arbeidsmengda skal vere noko mindre enn på seminara. Seminara på si side er meir spesialiserte og har innhald som kan variere frå semester til semester. Utanlandske studentar ved UBA vil oftast ta valfrie emne eller seminar som supplement til eigne studiar, nettopp fordi desse gjerne har ein meir spissa profil og tema knytt til latinamerikansk eller argentinsk kultur og samfunn.

Studieavgift

UiB-studentar må betale ei lita studieavgift ved Universidad de Buenos Aires. Den er for 2017 på 600 USD per semester.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Buenos Aires (UBA) vart etablert i 1821 og er eit offentleg universitet med om lag 300 000 studentar og 13 fakultet. UBA er blant dei aller mest prestisjetunge universiteta i Latin-Amerika og er Argentinas leiande utdanningsinstitusjon. Fakulteta ved UBA inngår eigne samarbeidsavtalar med utanlandske universitet. UiB har avtale med Facultad de Ciencias Sociales (UBA-CS). Fakultetet vart oppretta i 1988 og har om lag 25 000 studentar. Fakultetet har ikkje eigen campus i vanleg forstand, men undervisninga er konsentrert til nokre få bygningar der også institutta har kontora sine. Det er for tida ingen konkrete planar om å inngå avtalar med fleire fakultet ved UBA.

Buenos Aires er ein storby i ordets rette tyding. Byen runda den første millionen innbyggarar så tidleg som i 1910 og i dag bur rundt 12 millionar menneske i den sentrale delen, area metropolitana. Byen har eit rikt kulturliv med eit utal teater, museum, bibliotek og ikkje minst fotballag. Klimaet er mildt med middeltemperatur på 25 grader om sommaren (desember-januar) og 11-12 grader om vinteren (juni-juli).

Bustad

UBA-CS vil kunne hjelpe til med å finne eigna bustad.

Semesterinndeling

Det akademiske året er delt inn i to semester som går frå mars-juni/juli og august-desember.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

Vår 2016 - Profesjonsstudiet i psykologi

04.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde tidlig bestemt for at jeg ønsket å dra til Argentina og Buenos Aires på utveksling. Det Psykologiske Fakultet har ingen avtaler med universitet i Argentina, så jeg bega meg ut på utfordringen om å søke og ordne utvekslingen alene. Jeg fikk gode tips fra en profesjonsstudent som tidligere hadde vært på utveksling der, og ble da spesielt anbefalt å gå på nettopp UBA, det offentlige universitetet. UBA er kjent for å ha best kvalitet rent faglig, både i Argentina og resten av Sør-Amerika, i tillegg til at det er universitetet ”den vanlige argentiner” går på som ikke har muligheten til å betale for et privat universitet.

Jeg fikk tidlig i prosessen kjenne på det som kom til å bli den største utfordringen, nemlig kommunikasjonen med universitetet. Argentina har en veldig avslappet holdning til tid, som mange ikke- europeiske land har. Dette gjelder ikke bare til avtaler med venner, men også de mer formelle ting som forelesninger, møter og svar på mail. Jeg startet tidlig, så mye som et år i forveien, å ta kontakt med universitetet for å forhøre meg om hva jeg trengte av papirer og spanskkunnskaper. Siden jeg startet tidlig, gjorde det lite at det ofte tok ukevis før de svarte. Derimot da frister og skolestart begynte å nærme seg, var det ikke alltid like lett å forholde seg til en administrasjon som ikke alltid svarer når en tidsstresset norsk student trenger det. Derimot var de veldig hyggelige, imøtekommende og forståelsesfulle da jeg først ankom Buenos Aires og var innom dem på kontoret.

Argentina har, som de fleste land, et tungvint system når det kommer til papirer om lovlig opphold. Studentvisum er noe man er nødt til å ha for å kunne studere ved UBA. Det var ikke mulig å ordne dette på forhånd fikk jeg beskjed av ambassaden i Norge, ved at du må ha en bostedsadresse og rulleblad fra Argentina, pluss en bekreftelse fra universitetet. Det var en lang prosess med å skaffe alle papirer, og gå innom de ulike kontorene som måtte til, men det gikk uten store problemer når alle papirene var på plass. Å få selve visumet tildelt tok derimot lang tid, hvor jeg fikk et midlertidig visum, som plutselig gikk ut. Heldigvis hadde jeg et vanlig turistvisum, og fikk studentvisumet mitt kort tid etter.
UBA har et eget dokument hvor de lister opp hva man trenger for å søke om visum, blant annet politiattest og fødselsattest fra Norge. Dette var noe jeg hadde brukt tid og penger på hjemme i Norge for å få oversatt, og trengte dem ikke i det hele tatt. Ifølge min saksbehandler var dette kun nødvendig ved opphold over 6 måneder. Derimot er jeg usikker på om det er verdt å gamble på å ikke ta det med, i alle fall undersøke grundig.
Det er også noe som kan nevnes at det kreves en del papirer til UBA som alt må oversettes profesjonelt. Dette ble ganske dyrt ved at tolkningstjenester i Norge ikke er det billigste.

UBA i sine offisielle papirer krever et bestått nivå B innen spansk kunnskaper. Jeg spurte tidlig med tanke på kurs om det var noe jeg kunne ta her hjemme i Norge, hvor av jeg fikk beskjed om at de ut ifra min kommunikasjon via mail tenkte det kom til å gå helt greit. Jeg hadde allerede et relativt høyt nivå i spansk, kunne lettvint snakke om hverdagslige ting. Jeg valgte å ta 4 uker med kurs sponset av Lånekassen, noe som er sterkt å anbefale. Argentinere, da spesielt ”porteños” fra Buenos Aires, har en veldig unik måte å snakke på som det trengs litt tid å sette seg inn i. Jeg vil faktisk ikke anbefale å vurdere studier ved UBA med mindre enn allerede har et høyt nivå i spansk. Det tas ikke spesielle hensyn til at man er fra Europa, utenom at du får bruke en ordbok. Det kan hende at det finnes ulikheter ved de ulike fakultetene, men det psykologiske fakultetet hadde lite utvekslingsstudenter fra ikke-spansktalende land og det ble ikke tatt noen særlige hensyn.

Undervisningsformer

Studiene og studiehverdagen var veldig spennende og ulik fra Bergen. Jeg tok for øvrig fagene ”Sosialpsykologi”, ”Mental og offentlig helse (fokus på Argentina)”, og ”Antropologiske problem i psykologien”. Det forventes mye lesing til hver uke, og UBA har et svært teoretisk fokus hvor man leser mye av litteraturen originalt (eksempel Freuds artikler oversatt til spansk) og færre annenhånds kilder. Å bruke en del tid på å lese var derfor viktig, ikke minst ved at det i alle fag holdes to eksamener i løpet av semesteret, hvor slutteksamen avhenger av karakteren på disse eksamenene. Poengene går fra 1 til 10, hvor under 4 betyr at det må tas igjen, og alt over 7 (på de begge eksamenene i faget) gjør at du kan slippe å ta en slutteksamen ved semesterslutt. Det er derfor korte og intensive semester som krever mye av studentene. Selv syntes jeg det var faglig veldig interessant, og fikk et veldig godt innblikk i en annen faglig tradisjon og med fokus på Argentinas helsesystem. Fagene var bygd opp med en felles forelesning med ca. 200 elever i uken, og et seminar i uken (ca 4 timer) med rundt 30 elever. Seminarene virket til å variere veldig etter hvilken professor en hadde, men jeg trivdes veldig godt med denne modellen. Det var gjennom seminarene lettere å bli kjent med andre studenter, som ellers hadde blitt vanskelig ved at det var lite fellesarealer på fakultetet hvor man kunne møtes eller tilfeldig treffe noen.
Ellers er Argentina og UBA veldig kjent for sine tunge vekt på psykoanalysen, og fagfolk introduserer seg ofte som ”freudianere” eller ”lakhanere”. Selv hadde jeg ingen fag innen psykoanalysen, men ved å se over listen av fag er det en overvekt av psykoanalyse, med mye vekt på Freud.

Fagleg utbyte og språk

Gjennom utveksling har jeg vokst faglig og språklig, og man knytter en helt spesiell relasjon til både studievenner og stedene man har vært. Jeg har også virkelig fått erfare hvor skummelt det kan være å komme til et nytt sted, spesielt i møte med et system og byråkrati som til tider kan virke overveldende. Jeg vil på det sterkeste anbefale utveksling alene, og til steder som kanskje ikke er de ”letteste”. En vokser mye på en slik opplevelse, og får erfaringer man ikke hadde fått hvis man reiste sammen i en gruppe gjennom et tett planlagt opplegg.

Universitetsområdet og byen

Alt i alt stortrivdes jeg på utveksling i Argentina. Tross mye frustrasjon over tunge system og lite punktlighet gikk det veldig greit. Det trengs at man ikke er lettskremt ved at det hele er stort og fremmed i starten, og ingen står og møter deg i døren. Når man først blir kjent med argentinerne er de en fryd, og de tar deg lett med på det meste. Buenos Aires er en by som aldri sover eller stopper, og har et eksepsjonelt tilbud på kulturfronten, og mang en café man bør gå innom. Det er en massiv by, og trafikken er ingen lett sak, men så lenge man smører seg med tålmodighet er det ingen problem. Det er ellers en veldig internasjonal by med mye utlendinger, spesielt de mer sentrale bydelene. Det er en by med økende fattigdom og folk som bor på gata, men dette mer i utkanten av bykjernen. Jeg og de jeg kjenner opplevde ingen ubehageligheter med tanke på kriminalitet, men som enhver storby bør man passe seg noe.
Ellers er Buenos Aires er en by som det er rett å reise ut ifra om det er til Brasil, Uruguay eller hvor enn det skulle være. Resten av landet har også mye å by på av kultur og landskap.

Argentina har også en veldig spennende, men turbulent, politisk historie. Det hadde akkurat vært regjeringsskifte da jeg dro ned, så semesteret bar mye preg av endringer. Dette i form av store demonstrasjoner nesten hver uke, stigende priser, streik på universitetet med mer. Det gikk heldigvis greit for seg, og streikene gikk ikke så langt at studiene ikke kunne fullføres.

Informasjon