Hjem
Studentsider
bilateral

Universidad de Chile og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandChile
  • BySantiago
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Universidad de Chile har karakterkrav, og søkarar må ha minst C i snitt eller betre.

Avtalen er i prinsippet open for alle UiB-studentar. Universidad de Chile krev at utvekslingsstudentar kan vise til minimum to års studiar, altså 120 studiepoeng, ved universitet/høgskule for å få opptak.

Utvekslingsavtalen med UC er ikkje fagavgrensa.

Når i studiet kan eg reise

Ta kontakt med studierettleiaren ved instituttet/fakultetet du studerer ved for informasjon om når det passar å reise ut på ditt studieprogram.

Språk

PUC krev at utvekslingsstudentar har dokumentert gode spanskkunnskapar når dei søker om opptak (B1).

Dersom du ikkje har nok språkkunnskapar, finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Avtalen opnar i utganspunktet for at UiB-studentar kan velje emne frå alle fagområde unntatt medisin og odontologi. Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

UiB kan sende inntil to studentar i året med fritak for studieavgifter. Talet på friplassar vil vere avhengig av kor mange studentar UC sender til UiB.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad de Chile (UC) er det eldste og største universitetet i Chile, med sine om lag 40 000 studentar. Det ligg i hovudstaden Santiago og har alle dei klassiske fagmiljøa og i tillegg ei rekke forskingssenter knytt til dei ulike fakulteta, spesielt innan naturvitskaplege fag. Universitetet er offentleg og har den største porteføljen av prosjekt finansiert gjennom det chilenske forskingsrådet.

Santiago er ein by som både er roleg, rein og ganske oversiktleg trass i sine fem millionar innbyggjarar. Klimaet varierer mykje avhengig av årstida.

Bustad

UC disponerer ikkje eigne studentbustader, men universitetet har ein kontaktdatabase mot familiar og private studentheimar som dei kan formidle til utanlandske studentar.

Semesterinndeling

1. semester: Første veka i mars til midten av juli

2. semester: Første veka i august til midten av desember

Studentrapportar

2022

Eli Kjelkenes Løfvenius

Eli Kjelkenes Løfvenius

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Den viktigste anbefalingen jeg kan komme med er å ha spanskkunnskapene på plass. Det er en noe annerledes dialekt, som gjør at det tar litt tid å komme inn i om man ikke har vært i Chile før, men med litt oppfriskning av kunnskaper på forhånd går det fort. Dersom har mulighet til det, kan det være lurt å reise ned noen uker i forveien for å finne plass å bo. Jeg bodde tre uker på en AirBnB før jeg fant en plass å bo som var god. Ikke vær for kresen, standarden er generelt lavere enn hjemme.

Undervisningsformer

Undervisningen besto av mindre klasser og med mer kontakt mellom student og professor. Det oppfordres til å være aktiv i timene og alle professorene jeg var borti la godviljen til for å forså når man stotrer frem en halvgod setning på norsk. Det er en noe obligatorisk opplegg, men ikke mer komplisert enn det ville vært hjemme. All undervisning er obligatorisk og i noen timer tas det oppmøte der man må ha 80% for å bestå faget.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er godt og bredt. Selv om det er noe vanskelig å få alt til å gå opp i timeplanen. Det er også overraskende greit å finne frem i kurskatalogen. I tillegg har UChile et spanskkurs for internasjonale tilflyttere som man får studiepoeng for. Dette koster 2-3000kr.

Fagleg utbyte og språk

Personlig var det ikke det faglige utbytte jeg var ute etter, men det språklige. Derfor valgte jeg fag litt på måfå alt etter som hva som så spennende ut. Det faglige nivået på bacheloremner kan kanskje sammenlignes med norsk videregående nivå, men med litt genuin interesse for temaet gir det desto bedre språklig utbytte, da det er noe enklere å henge med i svingene. Det språklige utbytte har vært enormt. Med en bratt læringskurve tok det ikke lang tid å komme inn i chilensk slang og henge med på stadig flere tankerekker til professorer og medstudenter. Likevel er det naturlig å komme i kontakt med andre internasjonale studenter og spesielt de fra europa er bedre i engelsk enn spansk. Derfor ble det mye engelsk også.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort og har flere campuser rundt om i byen. Selv om det er ok å komme seg fra campus til campus, er det verd å tenke seg om to ganger før man melder seg opp til fag fra forskjellige fakulteter. Santiago er og oppleves som en stor by. Personlig likte jeg meg ikke i Santiago i begynnelsen, men etterhvert som våren kom i september/oktober ble det mer liv og en hyggeligere by å bo i. Det hjelper også å bo seg inn, finne sitt lokale marked og komme inn i gode rutiner. Fordi det er en stor by, og Chile er et land med mye tilflytting fra naboland, er det mye fattigdom og mange desperante mennesker som dessverre ikke har noe annet enn kriminalitet å ty til. Dette gjør at det er noen områder man skal unngå helt og at man generelt skal være forsiktig. Spesielt på kollektiv transport, rundt bussterminaler og kveldsstid. Ta Uber etter det har blitt mørkt. Selv om bekjente og lokalbefolkning advarte mot tyveri, opplevde jeg ingenting ubehagelig selv. Man skal bare bruke hodet litt ekstra når man beveger seg i offentlighet og drar ut på byen.

Bustad

Noe vanskelig å finne, så vær ute i god tid! Likevel er mange som står i samme situasjon som gjerne deler navn og informasjon om gode kontakter. Man kan betale alt fra 3000-10000 kroner i måneden, alt etter som hvor høy standard og hvor mange man vil bo med. Jeg bodde i et romslig hus med 8 andre og betalte ca 5000 kroner med alt inkludert. Standaren var høyere enn for mange av de andre internasjonale studentene som bodde i private kollektiv, men fortsatt noe lavere enn hva jeg ville forventet i Norge. Det finnes også et selskap som heter LivinX som har høyere standard og legger til rette for en del aktiviteter for de som bor der, men ville personlig anbefalt å finne noe på det private markedet for billigere priser og mer "normal" tilværelse.

Sosialt miljø

Set internasjonale miljøet i Santiago er overraskende stort! Det er mange europeere og amerikaner som kommer til Chile på utveksling. UChile er et av de beste universitetene i Sør-Amerika, noe som også trekker studenter fra Chiles naboland. Man må være ganske bestemt dersom man bare vil snakke spansk ettersom både utvekslingsstudenter og chilenere gjerne slår om til engelsk. Mitt beste tips for å få gode relasjoner også utenom det internasjonale miljøet er å finne en fritidsaktivitet eller et kreativt/sportslig fag med chilenere. Til sør-amerikanere å være er Chilenere relativt reserverte og trenger litt tid før de slepper nye mennesker innpå, litt som nordmenn.

2018

Haust 2018 BAHS - SPLA

Haust 2018 BAHS - SPLA

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Kan være lurt å finne ut hvor ditt fakultet ligger før du finner deg bolig. Det er ganske kaldt på vinteren (mai-august), (tilsvarer norsk senhøst) så ta med klær til allslags vær, det er også veldig kaldt inne i husene i denne perioden. Hvis du planlegger å reise kan det også være lurt å ta med turutstyr.

Undervisningsformer

Undervisningen ved la Universidad de Chile er veldig interaktiv, og professorene legger stor vekt på dialog med elevene.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er veldig godt, de tilbyr mange interessante og diverse fag.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde et stort faglig utbytte av undervisningen. Pensum er ofte veldig stort, men har et hensiktsmessig innhold. Veldig dyktige professorer. All undervisning og alt pensum går på spansk, så man må ha et greit spansknivå for å henge med. Når det er sagt gjør dette at du blir bedre og bedre for hver dag som går :) Det kan også være verdt å merke seg at chilensk spansk er ganske krevende fordi de snakker veldig fort og de har mange ord som kun brukes i Chile, men det kommer man seg fort inn i.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er delt opp i mange campuser rundt omkring i byen. Jeg kjenner kun til campus Juan Goméz Millas, og er svært fornøyd med denne campusen, fordi den er utformet av og for studentene. Politiske veggmalerier pryder fasadene og studentene bruker ikke bare campusen til studier, men også som sosialt samlingssted og sted for organisasjonsvirksomhet. Byen Santiago er veldig stor, og oppleveves som en storby. Det går en god del tid med på å komme seg rundt, men kollektivtilbudet fungerer godt, og det er også ganske fint å sykle!

Bustad

Universitetet tilbyr ikke boliger til utvekslingsstudenter, men det er nokså enkelt å finne boliger på diverse facebookgrupper eller compartodepto.cl. Prisene er noe lavere enn i Norge.

Sosialt miljø

Universitetet har en slags fadderordning for utvekslingsstudentene, men min opplevelse er at den ikke fungerte særlig bra. Forøvrig er det et hyggelig miljø på universitetet, og lett å komme i kontakt med folk.

Vår 2018 MA Spansk og latinamerikastudier

Vår 2018 MA Spansk og latinamerikastudier

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Eg kan anbefale å lese nøye gjennom fagtilbodet før du reiser, og å gjere deg opp ei meining om kva emner du kunne tenke deg å ta når du er på utveksling. Uansett er det lurt å førebu seg på at det kanskje ikkje blir akkurat dei emna du har valt- av og til endrast timeplanen, nokre fag kræsjar, andre går ut av planen eller liknande. Mi personlege erfaring er at arbeidsmengda i kvart emne kan verke uoverkomeleg i byrjinga, men at etterkvart når ein har kome litt inn i det Chilenske systemet, so ordnar det seg, og plutseleg er det ikkje so overveldande som ein trudde.

Undervisningsformer

Undervisninga på Universidad de Chile er ganske lik som på UiB- forelesningar og seminar er det vanlege. Når det gjeld deltaking i forelesningene avhenger det av den einskilde forelesar, somme forventar at ein deltek aktivt, medan andre ikkje forventar det i det heile teke. I seminara er det forventa at ein deltek og engasjerar seg.

Vurdering av emnetilbodet

Dei har eit breitt spekter av forskjellege emner på UCH. Eg tilhøyrde Facultad de Humanidades og kunne velge mellom mange spanande og interessante emner. Dei emna eg endte opp med å ta var utfordrande og eg jobba mykje med dei, men no sit eg att med veldig mykje ny lærdom som eg ikkje hadde ville vore foruten!

Fagleg utbyte og språk

Til tross for ein streik som varte i litt over to månadar fekk eg som utvekslingsstudent veldig god oppfølging av dei forskjellege forelesarane mine. Somme av faga heldt fram med undervisninga, og i dei andre hadde eg obligatoriske innleveringer medan streiken pågjekk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet i Chile har, som i Bergen, fakultet spreidd ut over heile byen. Facultad de Humanidades ligg på campus Juán Gómez Millas, i kommuna Ñuñoa. For tida byggjer dei eit nytt bygg som skal huse det humanistiske fakultet, og det var difor litt kaotisk å finne fram i byrjinga. Men campus i seg sjølv er triveleg, og du kan nyte ein rykande fersk kaffi frå ein av dei forskjellege kaffibarane mens du slappar av på graset medan du venter på neste forelesning. På same campus er det er også bygd eit nytt og flott treningsanlegg som blant anna husar eit stort innendørs svømmebasseng og fotballbane. Ellers er jo Santiago de Chile ein skikkelig metropol med mange innbyggjarar, og Bergen synes plutseleg innmari liten i forhold. Ein kjem seg so og seie overalt med metroen, men dersom det er for heftig klokka åtte om morgonen er el micro (buss) eit anna alternativ.

Bustad

Eg brukte nettsatden www.compartodepto.cl for å finne bustad, og hadde avtalt eit par visninger før eg reiste til Santiago. Elles finnes det eit hav med facebooksider der ein kan finne bustad i Santiago ("Gringos in Santiago de Chile", "Foreigners in Chile", osb.), og om ein tek kontakt med Programa Movilidad Estudiantil på universitetet, kan dei også vere behjelpelege med dette. Det kan vere ein fordel å bu nære universitetet, då avstandane fort kan bli ganske store.

Sosialt miljø

Universitetet arrangerar mange forskjellege gratisaktivitetar for utvekslingsstudentane, og det er ein arena der ein fort kan verte kjent med andre i same situasjon. Ellers tipser eg om å engasjere seg i gruppearbeid med andre chilenske studentar!

Vår 2018 MAHF-LÆNO

Vår 2018 MAHF-LÆNO

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Ta med varme klær fordi det blir kaldt på kvelden her. Det er dyrt å leve her så kom godt forberedt pengemessig. Det er mange markeder rundt omkring Santiago som har gode tilbud på frukt og grønt så let litt rundt på google før man velger nærmeste dagligvarehandel. Det er fort gjort å bli solbrent siden det virker som at det er overskyet hele tiden, men det er bare lokket av forurensingen som ligger over byen. Byen er veldig forurenset så vær forberedt på at pusten kan oppleves tyngre samt at hvis man har støvallergi eller pollenallergi er det viktig å ta med medisin. Det hjelper meget på pustingen.

Undervisningsformer

Forelesninger for det meste med innslag av seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Godt. Men kom godt forberedt språkmessig. Den chilenske spansken oppleves som mer hurtig og kryptisk for en som ikke har kjennskap til den fra før av.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte har vært bra. Det er intelligente forelesere. Men husk at de ikke tar all verdens hensyn til at man er utenlandsk og ikke har spansk som førstespråk. Derfor bør man komme godt forberedt for å ikke falle ut. Anbefaler en måned med språkkurs før man begynner på universitetet.

Universitetsområdet og byen

Byen har et godt kollektivtilbud. Uber er å anbefale også hvis man ikke helt har funnet ut av hvordan metroer og busser fungerer.

Bustad

Vil anbefale enhver student til å bo i Providencia-området i Santiago. Meget rolige strøk samt gode kollektivtilbud rundt om.

Sosialt miljø

Anbefaler å bo med chilenere eller andre spansktalende. Det gir mest mulig ut av oppholdet. Universitetet tilbyr ikke et så godt sosialt miljø som jeg hadde håpet på så det vil ta litt tid å "bonde" med folk der.

Flott bygning
Foto/ill.:
© Universidad de Chile

Informasjon