Home
Student Pages
bilateral

University of Chile and University of Bergen (BILATERAL)

  • CountryChile
  • TownSantiago
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Universidad de Chile (UC) er det eldste og største universitetet i Chile, med sine om lag 40 000 studentar. Det ligg i hovudstaden Santiago og har alle dei klassiske fagmiljøa og i tillegg ei rekke forskingssenter knytt til dei ulike fakulteta, spesielt innan naturvitskaplege fag. Universitetet er offentleg og har den største porteføljen av prosjekt finansiert gjennom det chilenske forskingsrådet.

Santiago er ein by som både er roleg, rein og ganske oversiktleg trass i sine fem millionar innbyggjarar. Klimaet varierer mykje avhengig av årstida.

Accommodation

UC disponerer ikkje eigne studentbustader, men universitetet har ein kontaktdatabase mot familiar og private studentheimar som dei kan formidle til utanlandske studentar.

Semester duration

1. semester: Første veka i mars til midten av juli

2. semester: Første veka i august til midten av desember

Flott bygning
Photo:
© Universidad de Chile

Information