Hjem
Studentsider
erasmus+

Jyväskylä Polytechnic og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandFinland
  • ByJyväskylä
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar vanlegvis best å reise på utveksling i 3. studieår. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både haustsemesteret og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emne som erstattar hovedinstrument (25 studiepoeng) og utøvande støttedisiplin (5 studiepoeng), og i tillegg 30 frie studiepoeng, som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universitetet ligg sentralt i Finland i byane Jyväskäle og Saarijärvi. Det har over 8 500 studentar, og satsar sterkt på internasjonalisering. Dette tekniske universitetet fekk i 2013 førsteplassen i Erasmus Award for Excellence, føre 4500 andre kandidatar. Entreprenørskap er eit anna av fokusområde, og årleg ser kring 30 nye selskap dagens lys med utgangspunkt i verksemd ved universitetet.

Jyväskylä blei grunnlagd i 1837 av tsar Nikolaj I, og har heile 328 innsjøar innom kommunegrensa. Området er kjent for rike arkeologiske funn frå steinalderen, og for å vere den byen i verda som har flest bygningar teikna av den verdskjende finske funkisarkitekten Alvar Aalto. Jyväskylä er vertsby for Rally Finland, som kvart år samlar ein halv million publikummarar.

Bustad

Ein kan søke om studentbustad innan gitte fristar før kvart semester.

Semesterinndeling

August ¿ desember og januar ¿ mai.

Informasjon