Hjem
Studentsider
bilateral

King's College London, University of London og Det juridiske fakultet (BILATERAL - LLM)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByLondon
  • Studieplassar15
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår. For å kvalifisere til studier ved King's må ein ha eit karaktersnitt på B eller betre.

Inntil 15 studentar kan reise gjennom denne avtalen kvart år.

NB! Det er berre mogeleg å starta LLM-studier ved King's College London i haustsemesteret.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

King's College London stiller krav om at jusstudentar frå Bergen tek ein språktest for å dokumentere språkkunnskapar i engelsk. For studieåret 2018/2019 er kravet ein score på 7 eller betre på IELTS-testen (minimum score 6,5 på alle deler).

IELTS-testen (eller ein annan språktest) må du ta for eigen regning. I Bergen kan ein ta IELTS-testen ved Folkeuniversitetet sjå opplysningar på denne nettsida. Du treng ikkje ta testen før etter at det er klart at du vil bli nominert til utveksling til King's College London.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM er ein eittårig mastergrad i juss, som gir ei grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar (på visse vilkår) at ein kan få godskriving av heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden er på 180 credits, strekk seg over tre semester (12 måneder) og tilsvarar 90 studiepoeng. Ein har to semester med fag, før ein skriv ei stor oppgåve ("dissertation") i løpet av sommaren.

Ein kan velge mellom ein generell LLM der ein vel fritt mellom alle "full-modules" og "half-modules" (fag som varar to semester, og fag som varar eitt semester), eller ein av følgande spesialiseringar: Competition Law, European Law, Intellectual Property & Information Law, International Financial Law, International Business Law, International Tax eller Transnational Law.

Fordi ein skriv ei lengre oppgåve ("dissertation") kan ein søke om godskriving av masteroppgåva etter opphaldet ved King's College. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang (12000 ord) og djupne.

denne nettsida finn du oversikt over LLM-emna som tilbys ved King's College London.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

NB! Dersom utveksling til denne lærestaden er siste del av graden din, må du vere merksam på at dei offisielle karakterane kjem seint i haustsemesteret eller tidleg i vårsemesteret etter at masteroppgåve er levert ved vertsuniversitet. Du kan ikkje søkje om endeleg godkjenning av delstudia i utlandet før dei endelege og offisielle karakterane ligg føre. Dersom utveksling er siste del av graden din, vil du ikkje få registrert oppnådd grad før dei offisielle resultata er motteke og søknad om endeleg godkjenning er ferdig handsama ved fakultetet i Bergen. Du må ta høgde for denne ventetida på offisielle karakterar og forseinkinga i kva tid mastergraden vert oppnådd når du planlegg jobbsøking. Dette er særleg relevant dersom du skal søkje autorisasjon som advokatfullmektig fordi oppnådd grad er ein føresetnad for slik autorisasjon.

Studieavgift

For studieåret 2020/2021 er skulepengene på 17 310 GBP (medan norske studentar normalt må betale "non-EU" skolepengar, sikrar avtalen at UiB-studentar som reiser gjennom denne betalar same beløp som UK/EU studentar). For 2020/2021, kan Lånekassen gje tilleggsstipend til studier ved King's College London.

Ein skal òg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

King's College London, også kjent som King's eller KCL, er eit anerkjent offentleg forskingsuniversitet som ligg i London, i Storbritannia. King's blei grunnlagt i 1829, og er dermed det fjerde eldste universitetet i England. Universitetet har over 26000 studentar frå heile 140 ulike land. The Dickson Poon School of Law, som blei oppretta i 1831, er eit av dei eldste juridiske fakulteta i England, og kjent som eit av dei beste i heile verda. Fakultetet ligg i Somerset House East Wing på Strand Campus, ved Themsen i hjartet av London.

London er hovudstaden i England og Storbritannia. Sjølve byen har om lag 8,2 millionar innbyggarar, men om ein reknar heile pendlarområdet kring London (London Metropolitan Area) kjem ein opp i om lag 15 millionar innbyggarar. London er eit av verdas viktigaste politiske, økonomiske og kulturelle sentre i moderne tid.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader etter førstemann til mølla-prinsippet. Informasjon om studentbustader og tips til korleis ein går fram for å finne bustad finn du på http://www.kcl.ac.uk/study/accommodation/index.aspx denne nettsida .

Semesterinndeling

Frå september til september. Ein er utanlands i 12 måneder. Det er berre mogeleg å starta studier ved King's College London i haustsemesteret.

Studentrapportar

2020

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019/Vår 2020 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2019 - 31.08.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å skaffe seg en bankkonto der du enkelt kan veksle større beløp over til pund. Jeg brukte Revolut, og kjøpte en Metal-plan for å unngå beløpsgrenser, men det finnes også andre, liknende tjenester (i følge bekjente i banksektoren har Revolut et litt frynsete rykte, men selv opplevde jeg aldri noen problemer). Med 0,1% cashback på hver transaksjon tjente jeg sånn noenlunde inn igjen det planen kostet. Det er lurt å ha dette klart på forhånd, slik at du kan betale første husleie og tuition direkte i pund. Da har du bedre kontroll over hvilken vekslingsrate du får.
Det er også lurt å skaffe seg et britisk SIM-kort til telefonen, da enkelte mer eller mindre viktige tjenester ikke kommuniserer med utenlandske numre, uavhengig av om du oppgir landkode (som NHS-tjenester (helse), og mer essensielle ting som Domino's Pizza). Selv fikk jeg et SIM-kort fra GiffGaff i velkomstgave fra UniteStudents, som jeg bodde hos (tilsvarende en Sammen-bolig), der jeg kunne fylle på det beløpet jeg trengte (kontantkort). For daglig bruk fungerer norske mobiler helt fint (OBS: dette kan endre seg etter Brexit), så det er ikke nødvendig å fylle på haugevis med pund på det britiske SIM-kortet.
KCL tilbyr studentboliger, men det gjør også andre, som UniteStudents. Jeg hadde en helt fin opplevelse med sistnevnte, og det ble noe billigere enn boligene fra KCL. Det går helt fint an å bo i Tottenham-området, Victoria line (tube) er en rask og enkel innfartsåre til universitetsområdet i sentrum (Strand og Waterloo campus, der undervisningen foregikk for min del).
Det er dyrt å bo i London, så sørg for å sette opp et budsjett på forhånd. Husleie spiser opp det meste av stipend/lån (i tillegg til skolepenger, som dekkes gjennom eget lån fra lånekassen). Har du behov for å benytte kollektivtilbudet daglig sparer du en del på å få et årskort for student: 18+ Student Oyster Picture Card er tingen for deg. Du må da laste opp et bilde, og universitetet må bekrefte studentstatusen din overfor TfL (som drifter kollektivtilbudet). Alt dette skjer elektronisk, så det er ikke så mye stress, men lurt å få det i orden så snart du kan.

Undervisningsformer

Undervisningsformen avhenger litt av hvilke fag du velger. Noen fag er veldig populære, og forelesninger i disse fagene likner en del på det du er vant med fra UiB: mye monolog fra foreleser og begrenset studentaktivitet. En del fag tilbyr også undervisning i mindre grupper, som kan sammenliknes med storgrupper på UiB. Lite av undervisningen som gis er obligatorisk, og det stilles krav til en del egeninnsats. I en del mindre fag, med færre studenter, kan forelesningene likne mer på strukturerte diskusjoner mellom studentene, og med foreleser. For meg ga denne undervisningsformen mye, langt mer enn tradisjonelle forelesninger. Følg også gjerne med på hvilken vurderingsform det legges opp til i de ulike fagene, og ha det i bakhodet når du velger fag. Her er noe for en hver smak: tradisjonelle, korte skoleeksamener, lengre, selvstendige research essay-oppgaver, presentasjoner, osv.

Vurdering av emnetilbodet

KCL tilbyr mange forskjellige fag, i mange forskjellige retninger. Hovedfokuset er nok kanskje finans, men det er også spennende tilbud innenfor strafferett/menneskerettigheter. Jeg kan også anbefale fag i retningen information law: her tilbys det mye spennende, som ligger helt i forskningsfronten. Det burde være mulig for de fleste å finne en fagkombinasjon som passer dine interesser, og skaper motivasjon.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg har fått fra KCL har vært veldig godt. Det å studere juss utenfor Norge gir et helt annet perspektiv, og en dypere forståelse for hva juss egentlig er for noe merkelig. Du vil bli utfordret til å tenke mer selvstendig enn på UiB, noe som er ekstremt nyttig for å bli en dyktig jurist, og mer enn en praktikumsoppgaveløsende maskin (men avhengig av fagene du velger vil du kunne få god nytte for disse egenskapene også). Velg gjerne fag som innebærer en del skriving, så du blir vant til å skrive juridisk engelsk. Jeg vil oppfordre alle til å utfordre seg selv litt. Som nordmann vil nok de fleste få en gledelig opplevelse: engelskundervisningen vi får her på berget står seg godt sammenliknet med en del andre nasjonaliteter. Når det er sagt er det veldig få briter som tar LLM (de fleste går ut i arbeidslivet etter juridisk bachelor, LLB), så hvis du virkelig vil finpusse den britiske overklasseaksenten anbefaler jeg å søke til miljøer utenfor studiet (men gjerne innenfor universitetet).

Universitetsområdet og byen

London er London, og London er en fantastisk spennende by. Det er alltid mye som skjer, og alltid kort vei til puben. Det er virkelig en opplevelse å få lov til å bo i en by som det, så bare nyt det! Jeg vil også anbefale alle å oppleve litt av resten av Storbritannia også. Øyene har mye å by på, og det er veldig stor forskjell på kulturen på den engelske landsbygden (for ikke å snakke om Wales, Skottland eller Nord-Irland) og i London. Skal du for eksempel forstå hvorfor britene stemte for Brexit, nytter det ikke å hole seg i urbane, intelektuelle miljøer i hovedstaden.
Det meste av undervisningen på LLM-en foregår midt i sentrum, enten på Strand campus eller rett over elven, på Waterloo campus. Bibliotek med lesesalplasser ligger i Chancery Lane, en gate med virkelig historisk sus over seg: det var der de gamle juristkollegiene som lærte opp solicitors lå, fra 1344(!) En gavepakke for historieinteresserte, eller bare for dem som skulle være interessert i å vite hvilke fotspor man følger i som jusstudent i London.

Bustad

Jeg bodde hos UniteStudents ved Tottenham Hale, som nevnt til en relativt overkommelig pris (til London å være). Området var relativt trivelig, med preget av en del byggevirksomhet (det foregår mye fortetting rundt Tottenham, og med Victoria line så nære er det lett å skjønne hvorfor). Det opplevdes veldig trygt og ålreit. Jeg tok tiden, og fra jeg gikk ut døren til jeg var på Strand campus tok det i snitt ca. tre kvarter. Selve UniteStudents var veldig profesjonelle. Komplekset der jeg bodde hadde bemannet resepsjon store deler av døgnet. De hadde gode rutiner på vedlikehold, brannsikkerhet etc., og varslet i god tid dersom noe skulle gjøres. Jeg delte kjøkken med 9 andre, men siden engelskmenn er notorisk dårlige til å lage mat (det er en helt annen kultur for å spise ute eller bestille pizza) hadde jeg stort sett alltid en av de to ovnene tilgjengelig. Fordi de jeg bodde med var ganske unge (de fleste under 21) og uerfarne var det noen utfordringer med renhold i fellesarealene, men det hjalp å sette opp (og følge opp) en vaskeliste. Jeg hadde heldigvis eget bad og dusj - uten det tror jeg opplevelsen hadde blitt en helt annen... Alt i alt har jeg ikke noe problem med å anbefale UniteStudent som utleier, og Tottenham Hale som bosted i London.

Sosialt miljø

Det var et godt sosial miljø på LLM-en. De aller, aller fleste var utvekslingsstudenter, som var interesserte i å bygge opp et nettverk. Innad hos gruppen som utvekslet fra UiB var det også et veldig godt sammhold. Dersom du ikke egentlig vil henge alt for mye bare med andre nordmenn, men heller vil få andre inntrykk, er det etter min erfaring ingen grunn til bekymring. Det å henge litt med de andre nordmennene er en god måte å bli introdusert for andre studenter som de tar fag sammen med: egentlig øker det bare kontaktflaten og nettverket. Siden det er få briter på studiet, anbefaler jeg alle å bli med på en eller annen aktivitet, enten på KCL eller andre steder, så du kan treffe noen innfødte. Det er ikke dumt å bygge et lokalt nettverk, og min erfaring er at det er ganske enkelt å bli kjent med andre gjennom felles aktiviteter.

2019

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 28.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gled deg om du skal til London! London er fantastisk, og legger til rette for et kjempefint utvekslingsopphold. Jeg anbefaler å sette seg inn i skolens fagtilbud på forhånd. Man får to uker i starten av hvert semester til å teste ut ulike fag, men ettersom det stilles obligatoriske krav i flere fag, er det greit å ha en ide om hvilken retning man ønsker å gå på forhånd. King's har en oppstartsuke før undervisningen starter, hvor man får mulighet til å delta på sosiale arrangementer og nyttige informasjonsforedrag. Nærmere informasjon om oppstartsuken kommer i løpet av sommerferien, og jeg anbefaler å sette seg godt inn i den informasjonen som gis. Det gjør alt mye lettere innledningsvis.

Undervisningsformer

Jeg gikk linjen "transnational law", som tilbyr veldig mange ulike og spennende fag. Undervisningen i de aller fleste fagene baserer seg på klasseromsundervisning, og stiller krav til muntlig deltakelse og skriftlige innleveringer. Noen fag er mer forelesningsbaserte, men har da ofte seminarer som åpner for mer diskusjon. Alle fag stiller krav til at man har forberedt seg godt, da man ofte blir tvunget til å delta aktivt. Dette får man også veldig godt utbytte av. Eksamen er enten i form av essay, eller skoleeksamen. Dette varierer fra linje til linje.

Vurdering av emnetilbodet

King's har et veldig bredt fagtilbud, og jeg fikk muligheten til å velge utrolig mange spennende fag. Det er i utgangspunktet lagt opp til at man skal velge seg en spesialiseringslinje (som transnational law), men dersom man ønsker å velge fag innenfor flere spesialiseringer, kan man velge en "General LLM".

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett opplevde jeg undervisningen veldig annerledes enn hjemme, og med et helt annet perspektiv og fokus. Dette var veldig lærerikt, men det tok tid å vende seg til. I de fleste fag må man som nevnt også delta muntlig, så det er lagt godt til rette for språklig utvikling.

Universitetsområdet og byen

Ettersom King's ligger midt i London sentrum, får man ikke den samme campus-opplevelsen som man får flere andre steder. Campusene ligger spredt rundt i byen, selv om jussen hovedsakelig holder litt på ett. Jeg likte for min egen del veldig godt at skolen lå midt i byen, da det la til rette for så mye ulike aktiviteter i hverdagen. London er aldri kjedelig, og har uendelig med muligheter!

Bustad

Bosted kan være vanskelig å finne ut av, og det er også veldig (!) dyrt! King's tilbyr accommodation, og de fra UiB som søkte på dette fikk også tilbud. Dette er imidlertid veldig dyrt, i likhet de fleste andre private utleiere av rom i "student halls" i sentrum. Det er også muligheter for å leie rom i kollektiv, men dette har jeg ingen erfaring med. Jeg var veldig heldig og kom over en side som het "studentroomslondon". Dette er en side som tilbyr billigere rom for studenter. Jeg bodde på Helen Graham House, som ligger veldig sentralt i Bloomsbury. Jeg brukte 10 minutter på å gå til skolen, og hadde ellers gangavstand til det meste i London. Dette er veldig billig sammenliknet med tilsvarende muligheter for studenter, og anbefales på det sterkeste! Dette er imidlertid veldig populært, og man må være tidlig ute med å søke. Jeg søkte i mars, men jeg anbefaler å søke med en gang du har bestemt deg for å søke utvekslingsopphold i London (søknad er ikke bindende).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på King's er veldig bra. Man møter mennesker fra hele verden, og min erfaring er at alle er veldig åpne og ønsker å bli kjent med hverandre. Studentene arrangerte mye selv, men det var også arrangementer i regi av skolen. Ellers er det utallige studentorganisasjoner man kan involvere seg i! Å bo i student hall la også til rette for et veldig godt sosialt miljø, og er noe jeg virkelig anbefaler.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 28.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser er det greit å skaffe seg bopel. Dette kan gjøres via skolen eller privat. Selv valgte jeg å bo privat med en kompis da leieprisene er ca det samme om man bor via skolen på hybel med delt kjøkken og alt som hører med hybellivet eller velger å bo priat enten alene, med en venn eller i kollektiv. Skal du bo privat er det lurt å tenke seg ut hvor man vil bo. London er stort og hver bydel er noe for seg selv. Selv bodde jeg i Shoreditch og angrer ikke et sekund. Ligger ganske så sentralt og korte avstander med både buss, tube, gangavstand til fakultetet og med taxi og uber kommer men seg dit man vil. Samtidig har du kort avstand til sentrale togstasjoner som gir mulighet for utflukter til andre steder i landet og eller utlandet fra kings cross.

Shoreditch passer ypperlig dersom du vil ha et bra uteliv, restauranter, kafeer, pop ups i alle varianter osv. Leieprisene er heller ikke så ille. Selv betalte jeg £1000 i måneden inkludert alt og han jeg bodde med betalte £850.

Uansett anbefales det å bo i nærheten av en underground og helst innenfor sone 1-2. Tenk ellers ut hva du liker å ha i nærheten av deg og undersøk litt før du bestemmer deg for hvor du skal bo.

Bolig finnes lett på rightmove.co.uk som ligner veldig på finn.no/bolig. Det er mulighet for å reise over og ha visninger på vanlig måte. Dette gjøres da enkelt ved at man planlegger en liten ferietur til London kombinert med leilighetsjakt. Bare planlegg alle visninger på forhånd før du drar. Evt kan visninger gjøres over facetime, som også funker fint. Selv benyttet jeg meg av begge alternativer, men endte til slutt opp med å ta en leilighet sett over facetime.

Det er lurt å sette opp en engelsk bankkonto, spesielt om man må betale strøm, vann, internett osv. Lettere å betale via engelsk bankkonto og sette opp direct debit. Samtidig slipper du å regne på kurs hele tiden.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er som hjemme i Norge med forelesninger og seminarer. Noen seminarer har mer eller mindre obligatorisk oppmøte eller så er det anbefalt å møte opp. Man har et veldig høyt læringsutbytte på seminarene, spesielt i enkelte fag. Jeg tok Law of International Finance 1 og seminarene var gull. Man måtte være forberedt til alle seminarene, kun ett annenhver uke, og dersom man var godt forberedt og finpusset på eget arbeid etter seminarene ble eksamen meget lett da dette var en hjemmeeksamen med samme oppgaveform som seminaroppgavene. På eksamen kunne man da benytte seg av analyser man hadde skrevet før.

I The Regulation of the conduct of M&A var også seminarene veldig bra, men her handlet det mer om å gjøre tidligere eksamensoppgaver slik at man på open book eksamen kunne ha med det man hadde gjort tidligere.

Det site faget jeg hadde var Banking law, et fag som var meget generelt og det var tusenvis av sider med pensum om 13 forskjellige temaer, men det var kun nødvendig å lese på tre av disse da eksamen var lagt opp med 13 spørsmål med ett eller to delspørsmål til hvert tema. Forelesningene var greie men veldig greit da man fikk foreleserenes notater etter hver time slik at man ikke behøvde å lese detaljene i hvert emne annet enn det som ble utdelt.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet var bra og tror man skal finne noe som passer for de fleste interesser. Greit å velge noe som henger sammen og ikke bare plukke og mikse fra alt. Lurt å velge tre store fag og ikke mange små. Da har man kun tre eksamner i mai og masse tid før det til å forberede seg og ha det gøy som student.

Fagleg utbyte og språk

Det faglig utbytte var i to av mine fag meget bra mens i Banking Law ble det noe mindre grunnet fagets generelle oppbygning. Kan såklart fordype deg i detalj i enkeltemner der også men var ikke nødvendig for å oppnå godt resultat på eksamen.

Språket kommer seg veldig mens man er der nede og alt foregår på English. Kan være lurt å unngå bruk av norsk slik at man også tenker på englesk noe som gjør alt mye lettere, synes nå jeg da.

Universitetsområdet og byen

Universitetet lå meget bra til i City. Byggene er flotte på utsiden, men standarden på innsiden er ikke alltid like høy. Gjør deg klar for tett toaletter på bilbioteket og en mus her og der, men ellers greit. For de som har vært i London så vet man at standarden er ikke som her hjemme.

Bustad

For bolig les over. Standarden er også her noe dårligere enn hjemme med mindre man velger å betale masse. Er Englesk standard og det er enkelte ting man tar for gitt når man kommer fra Norge. Men dette er heller ikke noe problem, og skulle det ære det får man en kul historie å fortelle senere i livet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på King's var meget bra. Er masse arrangementer i starten både for freshmen og masterstudenter. Sleng deg med på det du orker :) Det er ikke til å komme utenom at det er mange fra Norge som er der nede så man får alltids et trygt miljø med de norske studentene og gruppen utvides fort til å inkludere folk fra hele verden.

London har ALT. Man kan alltid gjøre noe sosialt om man ønsker det. Fra museer og musikal til Fotball. Man går aldri lei. Pub-kulturen er også fantastisk og det er ofte på puber det sosial foregår på ettermiddag og kveldstid. Ikke alle har store leieligheter så man møtes ofte på den lokale puben, drikke Engelsk Bitter (finnes litervis med lager for den som ønsker det også), spiller spill og prater. Utelivet er også helt fantastisk og når pubene stenger kl 23 (noen har åpent til 24 og 01 i helgene) så kan man komme seg videre til en nattklubb og fortsette kvelden der til de tidlige morgentimer og en ny dag på forelesning eller lesesal.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 28.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det lønner seg å søke på bolig så tidlig som mulig. De beste stedene blir ofte tatt tidlig. Det er dyrt i London, og handler ofte om å man velger å bo sentralt/ nær skolen eller om man vil prioritere større plass mot å ha litt lenger avstand.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierte fra professorene. Noen var veldig opptatt av aktivt og tosidig kommunikasjon fra studentene. De forventet at vi var godt forberedt til timene. Andre professorer kjørte en undervisningsform som vi er kjent med hjemmefra (tavleundervisning).

Jeg hadde for det meste undervisning på ettermiddagen/kveld, noe som var litt uvant. Det kommer imildertid helt an på fagene.

De fagene jeg valgte (IPR) ble ikke tatt opp, det var derfor ekstra viktig å være til stede i undervisningen.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mange varierte og ulike emner og jeg syntes det var et godt tilbud. Noe vi ble litt sjokkert over tidlig var at alle eksamene ble lagt til våren uavhengig av om faget var ett semester og undervisningen var på høsten. Man kan derfor ende opp med 5-6 eksamner på våren.

Anbefaler å tenke på hva slags vurderingsform de ulike fagene har og hva som passer for deg. Emnene kan bare innleveringer, andre bare skriftlig eksamen, og noen ganger begge deler.

Videre vil jeg anbefale å ta 60 credit master (15 000 ord) og ikke ta 40 credit (10 000 ord) med ett ekstra fag. Synes selv 15 000 hørtes veldig mye ut og overveldende ut i starten, men er mye jobb uavhengig av ord. Videre skulle man gjerne ønske å ha enda flere ord når man skriver.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler jeg har hatt stor faglig utbytte. IPR fagene har stort fokus på europeisk rett, og man får stort innblikk i dette som man får bruk for tilbake i Norge.

Videre har jeg sett stor nytte av å jobbe på engelsk over ett helt år. Jeg har et helt annet utgangspunkt når jeg nå starter på jobb. Føler meg mye sikrere på engelsk enn tidligere. Man får videre større innblikk i juss-terminologien på engelsk.

Universitetsområdet og byen

London er en fantastisk by som oser av liv. Man har alle muligheter der. Det er utrolig gøy å bli kjent med byen på en annen måte en man blir ved å kun være utrist. Jeg anbefaler å holde seg unna de største turist-områdene, de er hektiske og alt for mange folk.

Det er flere campus, men det meste av undervisningen foregår på Strand.

Bustad

Jeg bodde selv på IQ-student Paris Garden Southwark. Det var veldig sentralt, men liten plass. For min del var det viktig å kunne ha kort tilgang til ting.

Sosialt miljø

Det er veldig sosialt og lett å komme i kontakt med folk.
Det er mange faggrupper og flere studenter arrangerer ulike utfluker og turer rundt om i England. Alt avhenger av hvor mye du vil være med på.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

10.09.2018 - 28.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Den beste forberedelsen du kan foreta før studiet starter er å fikse bosted. De første ukene er preget av at det skjer mye både faglig og sosialt. Ved å ha ordnet bosted slipper du å stresse og er klar i det semesteret starter. Videre sikrer du deg at jakten på bolig ikke preger sommere, noe som gir en trygghet for året som kommer. Et praktisk tips i den forbindelse er å ta kontakt med de studentene som befinner seg på Kings etter du har fått plass og spør om vedkommendes bosted er tilgjengelig neste semester. Ofte vil utleiere stille seg positivt til dette da mange er svært fornøyde med norske studenter da de er gode betalere som skaper lite bråk.

Videre vil jeg også anbefale å ta en titt på "Module Description" for LLM-en som en forberedelse. Her får du en beskrivelse av de ulike fagene som er tilgjengelige og kan se hvilke som er av interesse. Dette er greit å ha gjort da de to første ukene er en såkalt "shopping-week",der du kan gå i rekke ulike fag sine første forelesninger for kunne se hva du ønsker å velge. Da "Module Description" ofte kommer litt sent, kan det være en ide å ta en titt på fjorårets da mange av de samme fagene blir tilbudt året etter med tilnærmet samme innhold. Denne kan en oftest google seg frem til. For ordens skyld legger jeg likevel ved linken til Module Description fra 2018/2019 dersom noen vil ta en titt på hvilke fag som tidligere har blitt tilbudt: https://www.kcl.ac.uk/study/assets/pdf/postgraduate-taught-courses/law/llm-module-descriptions-2018-19.pdf

Undervisningsformer

Undervisningsformen er forholdsvis lik den vi har i Bergen da de fleste fag har forelesninger supplert med seminarer. I seminarene møter man vanligvis i mindre grupper sammen med faglæreren (eller en annen vitenskapelig ansatt) for å løse konkrete oppgaver eller gjennomgå konkrete problemstillinger. Det nevnes at man i enkelte av fagene forventes å stille svært forberedt til seminarene og delta. Dersom man innrømmer at man ikke har forberedt seg eller nekter å delta risikerer en eksempelvis at enkelte forelesere gir tydelig beskjed foran resten av medstudentene at dette er uakseptabelt.

Det nevnes at enkelte fag muligens kan ha en annen undervisningsform. Dette vil vanligvis være oppgitt i tidligere nevnte "moduler descriptions" som blir tilgjengelig like før eller under "shopping week". Hvis du er usikker på et fag sitt undervisningsopplegg, vil stort sett de fleste forelesere forklare dette i første forelesning som avholdes under "shopping week". Om du ikke skulle rekke forelesningen han forklarer dette vil foreleseren også stort sett være behjelpelige med å forklare dette hvis du spør dem i denne to-ukers tidsperioden

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er enormt bra på Kings' og en kan tilnærmet velge fag fra alle juridiske fagområder. Selv syntes jeg det brede fagtilbudet gjorde det vanskelig å velg da en rekke fag har fantastiske forelesere som er eksperter på sitt felt. Et tips for å unngå stress er å tidlig ha et aktiv forhold om en ønsker en generell eller spesialisert LLM. Dersom en ønsker en generell LLM kan en velge fag akkurat slik en selv vil. Hvis du derimot ønsker en spesialisert LLM stilles det krav til at overvekten av fagene må være fra linjen du ønsker spesialisering i (såkalte "pathways").

Fagene er enten 20- eller 40 "credits" (engelske studiepoeng). 20-credits fagene strekker seg over ett semester, mens 40-credits fagene strekker seg over to. Ettersom oss UiB studenter må velge en stor masteroppgave på 60 credits, har vi totalt 120 credits som det kan velges fag for. Ved å velge fag som strekker seg over ett semester kan det - som nevnt i tidligere rapporter - være lurt å være obs på om modulen starter i det første eller andre semesteret ettersom dette kan medføre at arbeidsmengden blir ulikt fordelt på de to semesterene man har fag (tredje semester skriver man kun masteroppgaven).

Dersom faget har skoleeksamen nevnes det videre at eksamen uansett vil holdes i slutten av andre semester selv om en ikke har hatt undervisning siden det første semesteret i faget. Etter min erfaring er heller ikke 20-credits fagene særlig mindre enn 40-credits fagene med tanke på pensum og forventet arbeidsinnsats. Et tips er derfor å forsøke å velge så mange 40-credits fag som mulig for å unngå en potensiell enorm arbeidsmengde. Det påpekes også her at det kan være lurt å ha et bevisst forhold til eksamensformen til fagene ettersom de fleste skoleeksamener er på enten 3- eller 2 timer for hånd, noe som var en hard overgang for meg.

Angående fag kan jeg virkelig anbefale finansfagene. Fagene er meget praktisk rettet og professoren har en rekke dyktige gjesteforelesere som er svært anerkjente praktikere i City. Det nevnes imidlertid at det er delte meninger om den kursansvarlige, slik at du mest sannsynlig enten kommer til å elske eller hate ham. Videre kan jeg også anbefale kurset Analytical and Quantitative Methods for Lawyers (AQM) som flere andre studentrapporter anbefaler. Faget inneholder elementer av psykologi, beslutningstakning, regnskap og finans og har en drøm av en foreleser. Det påpekes imidlertid at faget har visse matematiske elementer, slik at dersom man ikke er komfortabel med dette overhodet ville jeg valgt et annet fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte har vært stort av å være på Kings da både forelesere og medstudenter er svært dyktige. Som alltid beror imidlertid det faglige utbytte på egeninnsats og enkelte fag er mindre intensive (og lærerike) enn andre. Generelt har imidlertid det faglige utbytte vært stort. Du må imidlertid forvente noe egeninnsats slik at året ikke vil være et "friår". Den totale arbeidsmengden kan tidvis være betydelig, uten at jeg kan si meg enig med den tidligere studentrapporten som påstår at den totale arbeidsmengden/lesemengden er større enn ved jussen på UiB.

Særlig språklig har året vært nyttig. Til tross for at de fleste nordmenn er svært gode i engelsk, sammenlignet med andre europeere, har jeg personlig merket en forskjell i min evne til å både lese, skrive og snakke engelsk etter mitt opphold på Kings. For å oppnå størst mulig språklig utbytte er det imidlertid sentralt at en våger å ta ordet både sosialt og faglig på seminarer. Særlig sistnevnte er nyttig da akademisk og juridisk engelsk skiller seg fra det vi er vant med og læres langt lettere om man bruker det aktivt muntlig. Mitt beste tips for å oppnå størst mulig språklig utbytte er likevel å være sosial med dine internasjonale medstudenter. Et tips i den sammenheng er å alltid ha med seg noen internasjonale studenter dersom dere er flere nordmenn som samles, da dette forhindrer dere å ta den lette utvei om å snakke norsk til hverandre.

Universitetsområdet og byen

London er helt fantastisk og det vil alltid være noe nytt å oppleve. Til tross for at jeg bodde der nærmere 10 måneder hadde jeg ikke sjans til å nå over alle ting som en burde gjøre. London og området rundt har nærmere 8 lag i Premier League, og tilnærmet det samme i Championship. For den fotballinteresserte skal det derfor være mulig å få seg noen autentiske fotballopplevelser etter noen måneder i London. Særlig oppgjør i de lavere divisjonene (Wimbeldon især) kan i den forbindelse anbefales. Videre er det også en rekke steder som ligger i nærheten av London som er både vakre og utrolig kule. Kings arrangerer blant annet turer til både Cambridge, Stonehenge, Dover og Brighton for de interesserte.

Offentlig transport med tog/tube/buss stort sett utmerket. Det minnes imidlertid at det kan bli forholdsvis trangt på offentlig transport i rushen, slik at det anbefales å unngå kollektivt i disse periodene med mindre du er glad i fysisk nærkontakt med fremmede. Fordelen er derfor stor ved at universitetsområdet er spredt forskjellige steder sentralt i byen. Særlig har hovedbygget på The Strand, ved siden av Sommerset House, en utmerket plassering midt i byen. Som hovedregel vil du stort sett pendle mellom Strand, Waterloo og Maughan Biblioteket. Gangavstanden mellom Waterloo og Maughan er ca. 30 min, mens det er ca. 10 min mellom de andre. Det er derfor stort sett ikke behov for å ta buss mellom de ulike byggene.

Bustad

Jeg var så heldig å få rom hos Fiona som flere andre UiB-studenter tidligere har bodd hos. Boligen ligger i Waterloo rett over broen, og er rundt 15 minutters gangavstand fra skolen. Bostedet er meget praktisk både med tanke på pris, standard og beliggenhet da det i tillegg til å ligge nærme campusene du vil benytte som LLM-studentene (Strand, Waterloo og Maughan Library), også er i gangavstand fra andre fasiliteter som en rekke treningssentre og indre by. London er en stor by og avstandene blir fort store. Et generelt tips er derfor å forsøke å bo så nære sentrumskjernen som mulig slik at du slipper å ha lang reisevei og måtte oppleve rushtiden i Londons kollektivtrafikk da dette mildt sagt kan oppleves som klaustrofobisk.

Da jeg fikk bo hos Fiona hadde jeg fikset bosted før sommeren og var derfor ikke nødt til å benytte meg av studentboliger i regi av universitetet eller gå på det private leiemarkedet. Det nevnes imidlertid at leiemarkedet i London generelt er ganske dyrt og preget av tøff konkurranse. Det anbefales derfor å være flere i samme leilighet og være i god tid for å finne et sted. Enkelte av mine medstudenter i London valgte å benytte seg av AirBnB da disse tydeligvis gir visse rabatter hvis du er ute i god tid og leier en lengre tidsperiode. Realistisk sett må en uansett regne med å betale alt fra 700 pund til 1300 pund i måneden for et helt greit sted å bo da standarden er gjennomgående lavere enn det vi er vant til i Norge. Et lite tips avslutningsvis er at selv om en leilighet som ligger nær sentrum er noen pund dyrere i måneden vil det ofte lønne seg å velge denne ettersom kollektivtransport er relativt dyrt i lengden.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er utmerket på Kings'. Det er en rekke studentorganisasjoner og tilhørende interessegrupper som har en rekke sosiale arrangement som er åpent for LLM-studenter, samt en egen pub. Videre arrangeres flere sosiale arrangment gjennom LLM-studentenes studentorganisasjon PGLS (Post-Graduate Law Society). Størsteparten av det sosiale skjer imidlertid gjennom andre kanaler, slik at hvor sosialt året blir i størst grad avhenger av deg selv. Det anbefales derfor å være flink til å delta på de første fellesarrangementene å bli kjent med flest mulig. På denne måten blir en ofte invitert til å delta på mye av det sosiale som foregår utenfor de aktivitetsgruppene som er tilknyttet universitetet.

De aller fleste LLM-studentene er ikke fra Storbritannia, og er derfor svært åpne for å stifte nye bekjentskaper. Man trenger derfor ikke være nervøs for at en ikke vil stifte nye bekjentskaper. Det nevnes som et avsluttende tips at det kan være lurt å sjekke om det er stiftet en WhatsApp gruppe for LLM-studenter. Dette var gjort for vårt kull, og det ofte ble sendt ut felles meldinger om at noen tok en øl eller lignende. Dette var etter min mening en veldig lett måte å bli kjent med nye da det bare var å stille opp, ta seg en øl og møte positivt innstilte medstudenter.

2018

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 28.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å prøve å finne bolig før man drar, eventuelt å dra over en uke før semesteret starter for å finne noe. De første to ukene av semesteret har man mulighet til å delta på så mange forelesninger man vil. Her anbefaler jeg virkelig å gå i så mange som mulig, for å finne ut av hvilke forelesere man liker og hvilke fag som virker spennende. Jeg endte opp med å bytte ut to av fagene mine etter å ha vært på flere forelesninger den første uken.

Undervisningsformer

Min erfaring er at undervisningsformen varier litt fra professor til professor. I hovedsak er det imidlertid ukentlige forelesninger i hvert fag og seminarer i hvert fag ca annenhver uke. Utover dette varierer det mye fra fag til fag om det er mye som skal leses fra forelesning til forelesning eller om det er oppgaver som skal skrives eller lignende. Her vil de to første "shopping ukene" kunne gi innblikk i hvordan professoren i ett fag legger opp undervisningen og hva som kreves. Videre vil det variere fra fag til fag hvordan eksamensformen er. Dette vil fremgå av emnebeskrivelsen for faget.

Vurdering av emnetilbodet

Det er utrolig mange spennende, interessante og kule fag å velge mellom på King's! Det er et stor utvalg, så det kan være vanskelig å velge. Men dersom man tenker ut hvilke retning(er) man er interessert i så er det som nevnt veldig nyttig å prøve ut så mye som mulig de første ukene. Videre kan jeg virkelig anbefale kurset Analytical and Quantitative Methods (AQM). Det er et ikke-juridisk fag, men et fag rettet mot jurister. Foreleseren er veldig interessant og kul og man lærer om psykologi og beslutningstaking, regnskap og finans.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har hatt svært stort utbytte av oppholdet ved King's, både faglig og språklig. Det er utrolig dyktige forelesere og medstudenter ved universitet, og man har mulighet til å velge mellom utrolig mange spennende fag. Videre så har man utrolig stort utbytte av å både snakke, lese og skrive mye på engelsk.

Universitetsområdet og byen

London er en fantastisk by, med utrolig mye å oppleve og se. Videre så er det mange kule steder å dra utenfor London og universitet arrangerer ukentlige turer til for eksempel Cambridge, Stonehenge, Bath og lignende steder utenfor byen. Videre så ligger King's hovedbygning - Somerset House - fantastisk til ved Themsen, og to minutter fra Covent Garden.

Bustad

Jeg anbefaler at man prøver å finne bolig før man drar over til London. Videre så er leieprisene i London mye høyere enn leieprisene i Bergen. Jo tidligere ute man er, og jo mer tid man bruker på å finne et sted, jo større er sannsynligheten for at man finner en leilighet til en ok pris. Jeg bodde i South Kensington, som var et veldig hyggelig område å bo i og hvor jeg brukte ca 30 min til universitet med tube.

Sosialt miljø

Det arrangeres masse sosialt gjennom universitetet og studentorganisasjonene. Ettersom så og si alle studentene som tar LLM ved King's er internasjonale studenter er de fleste interessert i å bli kjent med flest mulig og til å sosialisere seg. Jeg anbefaler virkelig å utnytte denne muligheten, både til å bli kjent med mennesker fra hele verden, men også til å oppleve alt det morsomme London har å by på.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 28.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Før studiet starter er det først og fremst fordelaktig å ha fikset et bosted, gitt at det er mye som skjer de første ukene og at man binder seg til den fagkombinasjonen man velger, ofte basert på det inntrykket man får under de første forelesningene.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var generelt ganske lik den varianten vi har i Bergen med forelesning og seminarer i mindre grupper hvor man løser konkrete oppgaver. Det varierer noe ut fra hvilke fag man velger, men det vil være oppgitt i kursplanen som distribueres under de to «shopping»-ukene innledningsvis, hvor man fritt kan dra i forelesninger til kursene man vurderer å ta.

Vurdering av emnetilbodet

Vurdering av emnetilbudet
Det er et bredt spekter av emnetilbud innenfor de fleste rettsområder, så det anbefales å gjøre litt research under de to ukene satt av til å dra i ulike forelesninger. Det er lagt opp til at man kan velge om man vil ta en spesialisert eller en generell LLM, hvor man ved å ta en generell LLM nærmest fritt kan velge kurs på tvers av spesialiserniger («pathways»). Ved en spesialisert LLM må omtrent 60% av kursene være innenfor samme pathway, samt at dissertation skrives om et emne innenfor denne.
Et tips kan være å spesielt sette seg inn i hvilke kurs som tilbys om våren, da det er flere interessante kurs man ikke får kjennskap til bare ved å velge ut fra de forelesningene man deltar i tidlig på høsten.

Fagleg utbyte og språk

Mitt inntrykk er at det er stor variasjon mellom kursene, hvor enkelte kurs går for å være mer intensive og krever mer innsats, og hvor det faglige utbyttet til slutt vil bli høyere. Personlig, hvor jeg valgte en spesialisering i International Dispute Resolution, valgte jeg en miks hvor et par av kursene stilte større krav til innlevering av oppgaver og oppfølgning, og et par med lite/ingen obligatoriske krav. Det er derfor litt opp til en selv hvor stor faglig utbytte en ønsker å ha, gitt valgfriheten man har til å sette sammen ønsket kursportefølje.

Når det gjelder språk er det er klart at man gjennom å bo et år i London vil få et nokså stort utbytte ved at man jevnlig snakker engelsk. Imidlertid vil det her avhenge av i hvilken grad man evner å engasjere seg sosialt med andre internasjonale studenter, samt om man deltar aktivt i kollokvier/seminarer o.l. det legges opp til. Jeg vil anbefale å forsøke å snakke mye «fag» på engelsk. Det er en egen sjargong som ofte kan være litt vanskelig tilgjengelig, og det er derfor stor forskjell på juridisk og mer «daglig» engelsk.

Universitetsområdet og byen

London er enestående og har alt man kan tenke seg. Offentilg transport gjennom tog/tube/buss fungerer utmerket, og man kommer seg rundt relativt raskt og effektivt. Det er imidlertid ganske dyrt, og det kan være et tips å skaffe seg Oyster-card og gjøre bruk av studentrabatten.

Ellers ligger hovedbygningen til King’s på Strand, ved siden av Somerset House, som er veldig sentralt. Man pendler ofte litt mellom Waterloo, Strand og biblioteket Maughan. I starten vil man derfor måtte gå en del (ca. 10-15 min gange mellom hver av dem, 20-30 fra Waterloo til Maughan.

Bustad

Jeg bodde hos den famøse Fiona på Waterloo, noe som var veldig praktisk med tanke på både pris, standard og beliggenhet. Nærheten til campus’ LLM-studentene benytter (Strand, Waterloo, Maughan Library), samt King’s Gym på Waterloo og London Bridge, var uvurderlig.
Jeg var heldig og fikk fikset bosted allerede før sommeren og var derfor ikke nødt til å benytte meg av verken studentbolig i regi av universitetet (ligger høyt i pris) eller det private markedet for øvrig. Ut fra det jeg fikk høre fra medstudenter under oppholdet er det private leiemarkedet i London veldig tøft, så man bør være ute i god tid for å finne et egnet sted. Avstandene i London er store, så det er å anbefale å ikke bo for langt unna sentrum.

Sosialt miljø

Det er muligheter for å ha det veldig sosialt på King’s, dersom man ønsker det. Først og fremst er det mange ulike aktiviteter som tilbys gjennom studentorganisasjonen og dets respektive interesseorganisasjoner, og som i stor grad også er åpent for LLM-studenter. I tillegg arrangeres det ofte flere sosiale arrangementer gjennom PGLS (Post-graduate Law Society), som er LLM-studentorganisasjonen ved King’s. Alt i alt er det veldig opp til en selv hvor sosial man ønsker å være. Det anbefales å forsøke å bli kjent med så mange det lar seg gjøre, og delta på arrangementene som settes opp de første ukene. Man vil ha igjen for det senere, da mye av det sosiale foregår utenfor aktivitetsgrupper tilknyttet universitetet/studentorganisasjonen.

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017/Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

11.09.2017 - 28.09.2018

Førebuingar/praktiske tips

Forut for reise får en praktiske ting fra Juridisk fakultet som det er lurt å følge! Itillegg til det brukte jeg litt tid på å sette meg inn i hvilken fag Kings College tilbydde. Du kan enkelt ta kontakt med Kings College og få oversendt en tentativ fag liste. Ikke alle fagene var tilgjengelig da jeg kom frem, men det var en fin måte å sette seg inn i hva skolen hadde å tilby før en måtte velge fag - da en ofte i starten har mye å forholde seg til.

Undervisningsformer

Jeg studerte en LLM i transnational law. De ulike retningene er forskjellig både når det kommer til undervisningsform og vurderingsform. De internasjonale emnene, slik som menneskerettigheter, flyktningrett og internasjonal strafferett, blir vurdert ut fra en oppgave en leverer inn i løpet av faget, og en essay som en leverer inn på slutten av faget. En velger emnet en vil skrive om selv. En får også mulighet til å levere inn oppgaver som en ikke får karakter på, men som en får tilbakemelding på. Alle fagene under transnational law har ukentlige seminarer, og mye å lese til hvert seminar (rundt 200-300 sider), men det er veldig spennende fag, og ekstremt dyktige forelesere!

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er omfattende og det er mye spennende å velge mellom! Nesten litt for mange emner, for en kan ikke velge alle. Fagene som tilbys under transational law har særlig fokus på den særskilte "metode" under internasjonal rett, der foreleserne er oppdatert på sine respektive fagfelt. En negativ side ved denne linjen er at de fleste som har gått denne linjen klager på manglende tilbakemelding. Mange har ikke fått tilbakemelding på innlevert essay, og føler dermed at det er vanskelig å forberede seg til neste .

Fagleg utbyte og språk

Alle fagene er på engelsk og en får dermed stort utbytte språkmessig. En sitter igjen med en helt annen kompetanse, enn hva man ville gjort ellers. En lærer også mye om engelsk rett, og forskjellen mellom common law, mixed law og civil law systemene, som er spennende å ta med seg videre, særlig om en ønsker å jobbe internasjonalt.

Universitetsområdet og byen

Campus til Kings College er helt nydelig. Universitetet er enda bedre. Fun fact er at scenene fra biblioteket i den tredje Harry Potter filmen ble filmet nettopp i Kings College sitt bibliotek.

Bustad

Jeg valgte å bo i Clapham, som er ett stykke unna sentrum. En må ta tog to stopp for å komme inn til Waterloo, men fra Waterloo er det cirka 5-10 min å gå til campus. Jeg syns det var veldig fint å bo litt utenfor sentrum, og det var også ekstremt mye billigere! En kan få student kort på offentlig transport, noe som det er veldig lurt å skaffe seg! Selvom en ikke kjøper månedskort får en rabatt på hver enkelt billett. Du skaffer det enkelt her: https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/adult-discounts-and-concessions/18-student

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra på Kings, der det er flere studentorganisasjoner som arrangerer alt fra pub quiz til utflukter!

2017

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2016 - 30.09.2017

Førebuingar/praktiske tips

Faglig: Dersom engelskkunnskapene kan ha godt av en opprustning, anbefales i det minste å lese en engelsk bok eller lignende før semesteret starter i midten av september. Når det gjelder fagvalg på King´s College London (KCL) er et annet tips å lese seg opp på hvilke fagmoduler som tilbys allerede før semesteret starter, og gjøre seg opp tanker om hvilke profil du ønsker på mastergraden din (Finance Law, Business Law, Tax law, etc).

Bolig: det er lurt å skaffe seg en bolig i god tid før semesterstart. Da slipper man å bruke tid på dette under semesteret.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er i hovedsak (ikke obligatoriske) forelesninger på samme vis som på jussen på UIB. Mange moduler, men ikke alle, har i tillegg seminarer hvor man løser oppgavesett. Disse minner om seminarene på jussen på UIB.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudene på KCL består av fag som enten er 20- eller 40 "credits" (engelske studiepoeng), avhengig av om de strekker seg over et eller to semester. Siden studenter fra UIB må velge en stor masteroppgave (60 credits) dersom de skal skrive en masteroppgave på over 12 000 ord, og man totalt på KCL får tildelt 180 credits, vil fagene man velger utgjøre til sammen 120 credits.

Når man velger fag som bare strekker seg over ett semester (20 credit), er det greit å være obs på hvorvidt modulen starter i det første eller andre semesteret. Ellers kan man risikere at arbeidsmengden blir ulikt fordelt på de to semesterene hvor man har fag (det tredje semesteret skriver man kun masteroppgaven).

Rent praktisk har man et vindu på tre uker etter semesterstart hvor man har tilgang til samtlige kurs som tilbys ved KCL ved oppstart i første semester. Denne perioden kan brukes til "drop in" i forelesninger i de fagene man kunne tenke seg, dersom man synes det er vanskelig å velge basert på emnebeskrivelsen alene.

Som påpekt i andre studentrapporter er det lurt å ha et bevisst forhold til eksamensformen når man velger fag. For den godt vante student fra UIB som for lengst har glemt hvordan det er å skrive eksamen for hånd, kan overgangen til 2t eksamen for hånd være hard. Et alternativ i noen moduler på KCL er hjemmeeksamen som blir skrevet på data over en kortere eller lengre periode.

Fagleg utbyte og språk

KCL tilbyr 1t språkundervisning gratis i uken som kalles "Academic English". Dette kurset anbefales, særlig i andre semester, fordi det i realiteten er en gjennomgang av hvordan man bør skrive en masteroppgave (dissertation), som uansett alle må skrive i tredje semester. I tillegg tilbyr KCL et eget kurs i grammatikk som jeg synes var interessant. Ellers er det naturligvis slik at siden oppholdet er 12 måneder, blir det språklige utbytte større enn et utvekslingsopphold på bare et semester.

KCL er et stort universitet og arrangerer ukentlige foredrag med profilerte foredragsholdere. Disse blir man invitert til som student, så her er det muligheter for interessante faglige påfyll utover de emner man har valgt å ta inn i graden sin.

Med hensyn til faglig utbytte for øvrig, er engelsk rett en viktig jurisdiksjon i flere typer internasjonale transaksjoner, og slik sett vil det faglige utbytte i større eller mindre grad kunne være relevant for senere arbeidsoppgaver man møter som praktiserende advokat i Norge.

Generelt vil jeg si at det faglige utbytte er stort, men det er også forventningene fra skolen sin side til innsats. Den totale lesemengden er større enn ved jussen på UIB.

Universitetsområdet og byen

London som by har selvsagt alt man kan tenke seg av tilbud, både sosialt og kulturelt. I tillegg har mange av verdens ledende advokatfirma kontor i London. Via KCL får man tilbud om å melde seg på ekskursjoner til flere av disse store firmaene.

Universitetsområde er fordelt utover byen, men alle ligger forholdsvis sentralt. Et hett tips er å studere på lesesalen som kalles Guy´s Campus ved London Bridge på tirsdager. Da diskes det opp til mat-marked på universitetsplassen.

Bustad

Bolig kan ordnes via King´s, men her må man være obs på at man bare får mulighet til å søke om plass generelt. Man kan ikke søke konkret på hvilke av student campusene til KCL man vil bo på. KCL vil på bakgrunn av din eventuelle søknad om bolig komme med et konkret uforpliktende tilbud på en av campusene. Her kan man være heldig. Noen campuser ligger nærme universitetsområdet (Strand), andre ikke.

Det andre alternativet er å finne bolig privat. Det finnes en rekke internettsider som minner om finn.no hvor man kan finne bolig til leie, slik som www.rightmove.com. I praksis drar mange hjem etter andre semester (juni) fordi man i det tredje semesteret kun skriver masteroppgaven, og dette kan man fint gjøre fra Norge eller andre steder. Derfor er det lurt å tenke nøye gjennom om man ser for seg å bli værende i London i 12 måneder, eller kanskje bare ti. Dette får betydning for hvilke leiekontrakter man kan signere. Mange, men ikke alle, leier nemlig kun ut på vilkår om 12 mnd leietid.

Sosialt miljø

Sosialt er miljøet etter min erfaring meget bra. Skolen har sosiale arrangement annenhver uke, og i tillegg sin egen pub. Videre finnes en rekke studentundergrupper, slik som fotball, roing, dansing, skyting (!), m.m. De fleste som tar LLM på KCL er ikke fra England, og derfor meget interessert i nye bekjentskaper fra alle verdens hjørner.

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016/Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2016 - 30.09.2017

Førebuingar/praktiske tips

Bolig
Det er lurt å ordne med bosted på forhånd. Selv var jeg ekstremt heldig som fikk bo hos Fiona ved Waterloo, som har tatt imot to UiB-studenter de siste seks årene. Prisen på GBP 150 per uke er ekstremt lav, så dette anbefales på det varmeste. Man får et fullt møblert rom, deler kjøkken med 1-2 og bad med 1, i tillegg til at huset (og rommet) vaskes. Dersom du søker studentbolig er det viktig å være obs på at noen av boligene ikke leies ut for kortere enn 12 måneder, slik at du vil kaste en del penger ut av vinduet om du ikke tenker å bli i London til september.

Penger
Det er lurt å opprette en engelsk bankkonto, slik at du slipper å forholde deg til valutagebyret hver gang du bruker kortet. Det kan være litt ventetid i starten, så det er lurt å være tidlig ute. Du må møte opp i banken. Selv hadde jeg TSB, som fungerte helt fint. Pass på at du får et "contactless"-kort, ettersom det er ekstremt mye mer utbredt i London enn i Norge, og kan brukes som billett (uten ekstra kostnad) på all kollektivtrafikk, dersom du ikke trenger månedskort/årskort.

Telefon
Det var en stor fordel for meg å ha engelsk telefonnummer, men denne fordelen er nok i stor grad forsvunnet nå som det meste er gratis innenfor EU/EØS. Anbefaler i tilfelle Giffgaff, som har veldig greie løsninger for abonnementer uten bindingstid, hvor du kan variere antall GB fra måned til måned, fremskynde start av ny måned (hvis du har brukt opp) og i tillegg ha en pengesaldo stående til eksempelvis samtaler til Norge. For samtaler til Norge, eller andre land, vil jeg uansett anbefale å bruke WhatsApp.

Undervisningsformer

Generelt
I alle fagene jeg hadde var det som hovedregel en ukentlig forelesning a 2 timer, som ikke var obligatorisk. I enkelte fag tas alle forelesninger opp og legges ut på nettet, mens i andre fag skjer det ikke i det hele tatt. Pass på at du har kontroll på hvorvidt en forelesning blir tatt opp før du eventuelt dropper en forelesning. Forskjellen mellom fagene var hyppigheten av arbeidsgrupper, og størrelsen på disse. Dette vil nok variere fra fag til fag. Det er også ekstremt stor forskjell på vanskelighetsgraden på fagene, hvor mye som forventes av arbeid per studiepoeng og hvor strenge professorene er.

Eksamen
Eksamen gjennomføres som 2 eller 3t skoleeksamen, hjemmeeksamen eller essayinnlevering. Jeg hadde to 3t skoleeksamener og en 24t hjemmeeksamen. Dette kan man få informasjon om før man velger fag. Det er naturlig nok ekstremt vanskelig å ha en 2 eller 3t skoleeksamen for hånd etter å ha blitt vandt til PC på UiB, så dette må man tenke litt over. Hvis du vil ha få eksamener, velger du større fag, altså 3x 40 poeng.

Vurdering av emnetilbodet

KCL har et bredt utvalg av fagområder, og etter min erfaring noe for enhver smak. Jeg valgte fag med internasjonal tilknytning som kunne ha relevans for videre arbeid i Norge, men her er det mange måter å tenke på.

Fagleg utbyte og språk

Faglig
Jeg lærte svært mye om fagområder jeg kunne lite eller ingenting om i løpet av året mitt i London. Det er på ingen måte et "ferieutvekslingsopphold", men samtidig så er norske jusstudenter vandt til å jobbe mye, og sånn sett er det ikke like utfordrende som det tilsynelatende var for mange andre.

Språk
De færreste medstudentene hadde engelsk som morsmål, men man får godt utbytte av samtaler med professorer, og for min del, utleier når det gjelder den britisk aksent og uttale. For øvrig snakker man engelsk til alle tider, og det er viktig at man ikke skaper seg norske eller skandinaviske grupperinger hvor man snakker sitt morsmål. Det er en unik mulighet til å bli flytende, og man merker en stor utvikling til der hvor engelske samtaler går av seg selv uten at man oversetter i hodet først.

Universitetsområdet og byen

KCL er "Londons mest sentrale universitet", og består av bygninger som ligger "midt i sentrum". Det man taper på et slikt campus er de store parkene, vanndammene og slottsbygningene man ser på TV. Til gjengjeld er det enkelt å komme seg dit man skal fra de fleste boområder. Det aller meste av undervisning foregår på Strand og Waterloo campus, mens Maughan Library er den foretrukne "lesesal".

Bustad

Se over.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er ekstremt bra. Man kan sammenligne det med å starte i første klasse, fordi "alle" kommer fra ulike steder og ikke kjenner andre. Jeg sitter igjen med haugevis med venner fra store deler av verden.


Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål!

2016

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lite å si om forberedelsene - skolen ordner det meste. Du får beskjed om hva du skal gjøre, din oppgave blir bare å gjøre det. En del av de litt eldre rapportene sier at det byråkratiske ved King's er håpløst. Jeg har en helt annen oppfatning, noe jeg også tror gjelder samtlige som var der samtidig som meg. Studieadministrasjonen er generelt fleksible og de svarer veldig raskt. Noe som imidlertid er noe irriterende er de 10000000 spam-mails du kommer til å få om diverse arrangementer, foreninger og spesielt mooting, hvilket er en form for prosedyrekonkurranse. Sett bort i fra dette er det lite å utsette på det byråkratiske og skolens administrative personell.

Det er bare å ta kontakt dersom det skulle være spørsmål.

Altså virker det som om de har skjerpet seg veldig, så om
De er veldige smidige og de svarer veldig raskt

Undervisningsformer

Det er vanskelig å si noe generelt om undervisningsformene - det avhenger helt av hvilket fag og lærer man har. Jeg valgte å ta en LLM i International Financial Law med fagene Law of International Finance 1, Law of International Finance 3, Law of Private Equity Finance og Analytical and Quantitative Methods for Lawyers.

Law of International Finance 1:
Det gjennomføres både forelesninger og en form for seminargrupper. Professoren har power point han bruker i forelesningene, men denne blir ikke lagt ut og han går av skaftet hvis noen prøver å ta bilder/filme/ta opp forelesningene. Til seminarene er det påkrevd at man besvarer oppgave som ligner på en praktikum. Man kan bli spurt om å lese hva man har skrevet, og det er ganske pinlig å si at man ikke har forberedt seg. Boken i faget er fra 91 (altså eldre enn de fleste av dere), så faget kan virke litt utilgjengelig. Når det er sagt må jeg understreke at etter ett år Finance 1 er det ingen tvil om at jeg har lært enormt mye. Så selv om han virker som en dårlig lærer sitter man igjen med et stort læringsutbytte. Jeg syntes også faget var veldig spennende og interessant, så jeg vil absolutt og uten tvil anbefale det for de som vil velge international finance.

En annen fordel er at faget har hjemmeeksamen. Da har man 29 timer og for oss var den i april, altså før den egentlige eksamensperioden. Da er det bare å finne seg en kollokviegruppe som har gode notater. Denne hjemmeeksamen er heller ikke veldig vanskelig og stort sett alle som kan brukbar engelsk (asiaterne sliter) får gode karakterer. Dersom du velger faget har jeg fortsatt noen notater som jeg fikk av noen som selv hadde gått på King's som kan oversendes - da blir det hele veldig mye enklere.

Finance 3:
Akkurat det samme som finance 1 - samme struktur, samme eksamensform, samme professor.

Law of Private Equity finance:
En drøm av en fag. Faget styres av en tidligere partner i Freshfields og Baker McKenzie. Han er utrolig britisk, utrolig hyggelig og ekstremt kunnskapsrik. Nå jobber han som senior advisor i et PE fond i London. Han bygget opp private equity avdelingen til Freshfields og denne avdelingen er nå verdensledende. Det han ikke vet om private equity og venture capital er det ikke vits å vite. Han stiller høye krav og man er nødt til å ha kjennskap til/kunne noe matte for å få et utbytte samt for å gjøre det bra på eksamen. Faget er egentlig ganske vanskelig, men du kommer deg unna med lite arbeid dersom du tar gode notater fra forelesninger og gjør litt arbeid før eksamen. Ryktene sier imidlertid at man må bestå en forprøve for å få lov til å ta faget de neste årene. Det er hjemmeeksamen og vi hadde denne i månedsskiftet januar-februar. Det er en fin ordning for da blir du ferdig med et fag før de andre, så slipper du å stresse med så mange eksamener i eksamensperioden.

Analytical and Quantitative Methods for Lawyers:
Noe av faget er veldig nyttig, andre ting er helt bortkastet. Faget skal reflektere en mini-MBA, så det er litt teori om finance, litt decision analysis, litt game theory og litt accunting. Jeg vil uansett anbefale dette faget for det er lett og foreleseren er helt konge. Forelesningene er en del leker og spill og faget er veldig lett. Du gjør ting vanskeligere for deg selv om du hopper over slike "gratis" fag som er enkle, lite arbeid og relativt gøy. Faget var det eneste av de jeg hadde som har vanlig skoleeksamen i mai på tre timer.

Vurdering av emnetilbodet

King's tilbyr enormt mange fag, så fagtilbudet er veldig bra. Hvorvidt fagene er gode aner jeg imidlertid ikke. Du får mulighet til å "shoppe" fag de første ukene, så da er det bare å gå i de forelesningene du vil for å se om faget er noe for deg. Men husk på at fagene begynner med en gang slik at du kan gå glipp av noe i de forelesningene du ikke møter opp i.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet blir hva du gjør det til. Som de aller fleste som reiser fra Norge ønsker man ikke å bruke hele oppholdet på skolen, så det er avgjørende å finne kombinasjoner der du kommer unna med forholdsvis grei arbeidsmengde samtidig som du får et godt faglig utbytte. Slik sett er jeg veldig fornøyd med min fagkombinasjon. Dette må man imidlertid kjenne på selv, så dersom man er keen på å gi gass får man et tilsvarende faglig utbytte.

Dersom du tenker at du har lyst til å gå på King's, men at du ikke vil jobbe så mye med skolen det siste året mens du er på utveksling: dette er feil og veldig overdrevet. Jeg anbefaler King's uansett om du skal lese deg i hjel eller om du vil leve livet. Selvfølgelig er det litt å gjøre, men dette klarer man uten å måtte lese i nærheten av hva i alle fall jeg gjorde på UiB. King's er en utrolig god erfaring og jeg er strålende fornøyd med at jeg valgte King's og jeg hadde valgt det igjen 100/100 ganger.

Språk: Man blir naturlig nok veldig mye bedre av at man må skrive og presentere jus og cases på engelsk.

Universitetsområdet og byen

King's school of law har fakultet på The Strand. Det er rett ved Themsen og rett ved Covent Garden med sine tilhørende turistfeller. Noen forelesninger kan også være på Waterloo, på andre siden av elven. Biblioteket, Maughan Library, ligger i Chancery Lane, ca. 5 min gange fra The Strand, rett ved High Court of Justice. Jeg leste kun på Maughan ettersom det var nærmest der jeg bodde så jeg kan ikke si noe om hvordan de andre fakultetene/bibliotekene er. Maughan er en nydelig bygning med helt ok lesesalplasser.

Det er ikke vits å fortelle så mye om London, den byen kjenner de fleste. Byen er helt sinnsykt konge og har alt man ønsker seg.

Bustad

Jeg bodde med to andre nordmenn fra UiB. Vi fant en leilighet i Angel gjennom www.rightmove.co.uk. Området var helt perfekt for oss, men alt innenfor sone 1 er helt perfekt location. Leieprisene er, som kjent, ganske høye, men jeg vil anbefale å bo så sentralt som mulig selv om det er dyrt. Alt blir bedre av å bo sentralt.

Sosialt miljø

Omtrent alle som går på LLM'en er utvekslingsstudenter så det er nærmest umulig ikke å bli kjent med noen. Det er veldig gøy å bli kjent med mennesker fra helt andre kulturer og samfunn enn det vi er kjent med. Det arrangeres Thursday drinks for LLM-studentene i regi av en eller annen forening. Det er absolutt anbefalt å gå på disse da det er lett å bli kjent med nye mennesker på disse arrangementene.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av oppholdet ved King's College kan det være lurt å orientere seg i byen før en bestemmer seg hvor man skal forsøke å finne bopel for det påfølgende året. London er en stor by med lange avstander. Selv hadde jeg 35 minutters gangavstand til der jeg hadde de fleste timene mine og 40 minutter til skolens bibliotek.
Videre vil jeg anbefale deg som skal på utveksling til King's College å delta i den første introduksjonsuken. Denne uken gir deg mulighet til å utforske de ulike fagene, delta på sosiale arrangementer og du får da utdelt studentbevis (som er nødvendig i flere relasjoner) tidlig i semesteret. Videre kan det være lurt å orientere seg om hvor de aktuelle fagene avholdes da institusjonen har flere bygg der forelesninger og seminarer avholdes. Det kan være lurt å besøke hjemmesiden til King's og ta en titt på fagtilbudet, dette da det er umulig å få med seg introduksjonsforelesningene i alle fag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved Colleget består av både seminarer og forelesninger. De fleste foreleserne utformer lange leselister til hver uke. Disse er etter min erfaring svært omfattende og for mitt vedkommende gjaldt det å velge enkelte tekster å fokusere på og skumme gjennom hovedpunktene i de øvrige. Selv valgte jeg en nokså ny "pathway" ved instutisjonen kalt "Transnational Law". Ingen av de fagene jeg valgt hadde lærebøker så undervisningen var basert på artikler i ulike former og fattet av ulike aktører, samt videoklipp.
Jeg er av det inntrykk at profesorene ved King's er vant til at studentene er selvstendige, har god kjennskap til den "engelske-læremåten" og ellers bidrar aktivt i timene.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte å søke meg til King's College som følge av at institusjonen tilbyr en LLM innen Transnational Law. I etterkant av oppholdet er jeg fornøyd med de fagene som ble tilbudt innen denne fagretningen. Videre var enkelte av lærerene dyktige innen sine respektive fagfelt.

Fagleg utbyte og språk

Etter mitt opphold ved King's College har jeg fått en bedre forståelse innen internasjonal rett og fått en innsikt i ulike læringsmåter. Ytterligere har året bidratt til en bedre flyt i både hverdags-engelsk og det internasjonale juridiske fagspråket. Det å hele tiden måtte snakke, skrive og holde presentasjoner på engelsk har hatt påvirkning for min personlige utvikling. Selv om studiene kjennes mer krevende på engelsk, både som følge av forvirrende fagtermer og en annen undervisningsform, anser jeg det som svært givende nå i etterkant å bedre kunne beherske et annet språk muntlig såvel som skriftlig.

Universitetsområdet og byen

Universitetet består av flere bygninger og det kan til tidere være vanskelig å finne frem til de ulike timene, men da må en bare ikke nøle med å gripe fatt i medstudenter eller forhøre seg ved informasjonen i hovedbygningen på Strand. Det er stor variasjon på både undervisningsrom og antallet i hver klasse påvirker selvfølgelig dette. Selve hovedbygningen på Strand er erverdig og flott.

London som by tilbyr alt! Du kan finne akkurat det du er ute etter hva gjelder mat, mennesker, opplevelser og kultur. Jeg vil absolutt anbefale en utveksling til denne flotte, store og til tider kaosfylte byen.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet med to andre jenter og trivdes godt med det. Det å finne bolig i London er ikke lett og var en nokså lang prosess, samt at etterspørselen er stor og vilkårene utleier setter er ikke gunstige for leietaker. Vi møtte på en del utfordringer men fikk til gjengjeld bo akkurat der jeg ønsket og hadde gangavstand til såvel skolen, som parkene.

Sosialt miljø

King´s tilbyr mange ulike sportsgrupper, sosiale sammenkomster og inviterer stadig til faglige opplegg. Dermed er det opp til den enkelte å velge om man vil delta. I starten kan det være fornuftig å undersøke om det er noen av skolens undergrupper man ønsker å melde seg inn i og delta på sosiale samvær som er spesielt tilpasset LLM-studentene. Det er på sett og vis litt synd at LLM-studentene har så mange egne opplegg, da man ikke menger seg så ofte med andre studenter ved King´s.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Av forberedelser før jeg flyttet til London var det særlig å finne en leilighet. Ellers kan man finne ut av det meste når man kommer dit, men ett tips er å dra over noen dager før semesteret starter for å få ordnet mobilabonement og andre praktiske ting, for første undervisningsuke kan være ganske hektisk med mye informasjon og møter.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår ved at man har ukentlige "seminars". For å sammenligne med kjente undervisningsformer fra UiB, seminarene er som en krysning mellom forelesning og storgruppe der professoren går gjennom et tema og studentene oppfordres til å komme med innspill. Hvor mye aktivitet det er lagt opp til fra studentene varierer fra fag til fag/professor til professor. Det forventes at man forbereder seg til hvert seminar, og det legges ut "readings" i forkant.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er bredt, og det er stor fleksibilitet med hensyn til hvordan man setter sammen timeplanen sin. Første uke fikk vi utdelt en timeplan med oversikt over når de ulike fagene har seminarer, og så lenge seminarene ikke kolliderer kan fagene kombineres.

Når det gjelder det praktiske rundt fagvalg er det sånn at man både kan og oppfordres til å gå i seminarene til flere fag enn man kan velge de første ukene, for å finne ut hva man syntes er spennende. Min erfaring er at det beror like mye på professoren som har faget som innholdet i faget, så det er lurt å benytte seg av denne muligheten. En ting man må være oppmerksom på er imidlertid at undervisningsrekken starter med en gang, så det kan være vanskelig å komme inn i et fag lenge etter at det har begynt.

Fagleg utbyte og språk

Muntlig så avhenger det språklige utbyttet nok litt av hvor mye man engasjerer seg sosialt og hvor mange ikke-norsktalende man blir kjent med, men det er gode muligheter for dette. Ellers får man inn mye språk gjennom seminarundervisningen, og seminarundervisningen er særlig fin for å tilegne seg juridiske uttrykk og fagtermer. Etter hvert vil man også levere noe skriftlige arbeider, og gjennom dette samt at det er naturlig å ta notater på engelsk får man god trening i skriftlig engelsk også av å følge undervisningen.

Alt ligger til rette for et stort faglig utbytte også. Undervisningen er jevnt over god, men for å få størst utbytte kreves det litt egeninnsats og særlig at man stiller forberedt i seminarene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, og bygningene har en imponerende fasade. I tillegg ligger både biblioteket og hovedbygningen sentralt i byen. Når det gjelder London som by ellers er det et hav av muligheter. Det er rett og slett en ekstremt kul by å bo i.

Bustad

Hvis man ikke velger å bo på King's sine doorms, men i stedet vil leie privat, er det lurt å være ute i god tid. Leiemarkedet i London er "hett", og det tar som oftest kort tid fra en leilighet legges ut til den er leid ut. Mitt tips er å følge med på nettsider som gumtree.co.uk fra Norge, ta kontakt med utleiemeglerne, organisere visning og dra over til London for å gå på visninger en måned før studiestart eller noe sånt.

Sosialt miljø

Jeg opplevde det sosiale miljøet på King's som veldig bra. Det arrangeres "drinks" ca en gang i måneden, noen ganger oftere, og det er gode anledninger for å bli kjent med folk. Jeg opplevde at studentene generelt var veldig interesserte i å bli kjent, og det skapte et godt miljø.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Bank:
Selv om din norske bank tilbyr gebyrfri kortbruk i Storbritannia, så er det en kjempestor skjult utgift knyttet til det ved at banken tilbyr en helt håpløs valutakurs (min bank, DNB, er et eksempel på dette. Hvis du skaffer en britisk bankkonto og overfører penger via Transferwise er det veldig mye penger å spare, særlig hvis du gjør det i tide til å betale skole og bolig fra den britiske bankkontoen og ikke den norske. Hvilken bank du bruker spiller ikke så stor rolle, jeg valgte NatWest og var fornøyd med det. For å opprette en bankkonto må du ringe en bankfilial og booke time. Gjør dette tidlig, ikke bare for å spare penger, men også fordi bakene har svært stor pågang rundt studiestart i London. Ta med pass og dokumentasjonen de ber om, viktigst er et stemplet (!) brev fra skolen som har din engelske adresse på, som bekreftelse på bosted. Slike brev fikser de på Compass-deskene til skolen, feks på Maughan biblioteket.

Transport:
Hvis du bor slik til at du skal ha månedskort til TfL bør du skaffe et student Oyster-kort, men hvis du ikke skal ha månedskort er det ikke noe poeng i å ha Oyster-kort. Contactless fra bankkortet eller Apple Pay har akkurat samme pris, og du slipper å drasse på et ekstra kort.

Installer CityMapper-appen, den er gull verdt!

Mobil:
Skaff britisk mobilabonnement, du kommer til å trenge et engelsk telefonnummer innimellom, iallfall gjorde jeg det. Jeg hadde Three med ubegrenset data til £20/mnd, men Giffgaff eller andre er billigere hvis du trenger mindre data.

Undervisningsformer

Undervisningsformen varierer litt fra til fag. Mine fag hadde ukentlige grupper, der det var forventet at man stilte forberedt, og tre av fagene hadde i tillegg tutorials, som er mindre grupper litt som en arbeidsgruppe på UiB.

Vurderingsformen varierer også, noen fag har oppgaveinnleveringer som vurderingsgrunnlag, mens andre har skoleeksamen. Det varierer også når på året oppgaven skal leveres eller eksamen avholdes, og hvilke hjelpemidler (hvis noen) som er tillatt på eksamen. Alle mine fag hadde eksamen i mai/juni, noe som var litt uvant etter fortløpende eksamner på UiB, men som fikk helt fint.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte Competition Law pathwayen, uten at det egentlig spiller noen praktisk rolle. Man kan velge en pathway der man tar minst 120 credits (hvor dissertation på 60 credits teller med). Dersom man ikke har 120 credits innenfor én enkelt pathway, eller ikke ønsker å ha en spesifik pathway på vitnemålet, kan man ta en generell LLM, igjen, uten praktisk betydning for undervisningen.

Emnene jeg tok var EU Competition Law, EU Public Procurement Law, European Internal Market og Analythical and Quantitative Methods for Lawyers (AQM). Jeg var fornøyd med alle emnene, men vil fremheve AQM som et strålende fag, som jeg anbefaler alle å ta på det varmeste. Det er en grunnleggende innføring i strategisk beslutningstagning, regnskapsføring og finans, men er slett ikke så tørt som det høres ut som takket være en meget angasjert og inspirerende foreleser.

Fagleg utbyte og språk

Språket er ikke noe stort problem dersom du er middels god i engelsk fra før.

Universitetsområdet og byen

London er fantastisk! Litt under norsk levekostnadsnivå på alt bortsett fra bolig og offentlig transport, som er mye, mye dyrere.

Bustad

Jeg bodde privat hos Fiona Corkhill-Hibbert., formidlet gjennom UiB, og var svært fornøyd med det. Strålende beliggenhet og god standard til en lav pris for London å være.

Sosialt miljø

Det sosiale er hva man gjør det til selv. Jeg opplevde miljøet som svært godt, det er lett å komme i kontakt med folk de første ukene.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

14.09.2015 - 30.09.2016

Undervisningsformer

Først og fremst forelesning en gang i uken, og så kan den enkelte kursansvarlig velge om det skal være seminar i tillegg. Dersom man har et fag med eksamen, er eksamen oftere av typen "drøft om ..." og "grei ut om..." enn praktikumsoppgaver.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg var veldig fornøyd med fagtilbudet. I løpet av de to første ukene kan du gå på forelesninger i mange fag, og deretter endelig velge hvilke fag du vil ta. Det var hjelpsomt.

Fagleg utbyte og språk

Utvekslingen har vært veldig lærerik språkmessig. Det er ikke før man skal prøve å presentere et juridisk argument så presist man kan at man skjønner hvor begrenset selv godt nivå engelsk plutselig kan være. Rent faglig er min opplevelse dessverre at det hviler litt for mye på kursansvarlig, slik at noen fag oppleves særdeles enkle og selvfølgelige, mens andre igjen er veldig mye mer heftige enn antall studiepoeng skulle tilsi. Totaltsett opplevde jeg at jeg har hatt et stort faglig utbytte av oppholdet.

Universitetsområdet og byen

London er jo verdens beste by, og jusscampus ligger veldig fint til, midt i sentrum. Vær forberedt på at byen er dyr, og at det meste som er fantastisk her koster penger. Hvis man følger med på Time Out London, Skint London eller andre slike nyhetsbrev, kan man likevel finne gode tilbud og rimelige opplevelser. Jeg vil også anbefale å ta toget til andre steder i landet, når man først har London som base så lenge.

Bustad

Jeg bodde privat, og det vil jeg virkelig anbefale. Vær forberedt på at standarden er betraktelig lavere enn i Norge, og at det fortsatt er dyrt, men sammenliknet med prisen man må betale for å bo i student housing, er det virkelig verdt det. Det beste er nok å bo innenfor sone 2, for det blir dyrt i lengden med transporten. Og byen er såpass stor at det uansett er lang reisevei.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på King's er veldig bra. På LLMen er det nesten ikke Briter, så om det er viktig å få britiske venner, bør man tenke ut andre arenaer også.

2015

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 30.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

** Det meste er på stell ved King's, men det kan i en del tilfeller være visse utfordringer i det å forholde seg til administrasjonen ved skolen på grunn av mer eller mindre varierende grad av koordinering fra universitetets side. Derfor er det en stor fordel å få alt skriftlig for å kunne dokumentere overfor andre administrativt ansatte hva som er avtalt/lagt til grunn. Dette gjelder for eksempel flytting av diverse frister for innleveringer, spesifisering av formkrav på oppgaver, formater ved innlevering, mv. Samtidig vil du merke at skolen strekker seg langt for å etterkomme masterstudentenes ønsker.

** Pass på frister.

** Valutakursen er like stabil som en sprettball, så skaff deg konto i en britisk bank. Det er gratis, men husk å ta med pass, bekreftelse på at du studerer ved KCL og kopi av leiekontrakten din. Lloyds Bank på Fleet Street stiller få spørsmål og er ganske smidige, men regn med at det tar en time.

Undervisningsformer

** Alle emner har forelesninger.
** Noen emner har seminarer med mindre grupper av studenter. Disse er nyttige.
** Undervisningen ender i mars. Deretter må du belage på å lese på egenhånd frem til eksamen i mai, men de fleste emner har Revision Lectures og noen få også egne oppsummeringsseminarer.

Vurdering av emnetilbodet

** Et bredt tilbud av emner innenfor flere spesialiseringer, men vær oppmerksom på at noen emner nødvendigvis vil kollidere. Man kan ikke dermed regne med å få tatt de emner man på forhånd måtte ønske.
** Det tilbys både 40- og 20-poengs emner. De 20-poengsemnene som bare undervises i høstsemesteret har likevel eksamen i mai.
** Foreleseren som holder det praktisk innrettede kurset 'Analytical Methods for Lawyers' har bred praktisk erfaring fra advokatfirmaer i City, så vel som en grad i psykologi. De fleste studenter opplever at dette faget, uavhengig av ens egne faglige særinteresser, åpner opp for helt nye perspektiver på ens egen metodiske tilnærming til juridiske spørsmål, i tillegg til at studentene lærer nyttige praktiske verktøy som supplerer de rent juridiske ferdighetene. Anbefales varmt! Analytical Methods for Lawyers er en perle av et fag som alle vil ha glede av.
** Noen IPR-emner, som Comparative Trademark and Unfair Competition Law, blir undervist i fellesskap med UCL og Queen Mary.
** De fleste emner vurderes med to eller tre timers skoleeksamen (stress!!!). Noen få emner vurderes med essay, som man gjerne får bruke hele semesteret på skrive.
** I starten av hvert semester er det en periode på to-tre uker hvor du kan gå på de forelesningene du måtte ønske for å finne ut hvilke emner du skal ta. Dette er noe mindre aktuelt for emner som går over to semestre, men har man virkelig lyst til å bytte fag midt i studieåret er ikke det noe problem: Snakk med din personlige tutor og deretter studiekoordinatoren som sitter i -1 i Somerset House East Wing så ordner de opp.

Fagleg utbyte og språk

Bra.

Universitetsområdet og byen

Juridiske fag undervises på Strand og Waterloo (som ligger fem minutters gange fra hverandre på hver sin side av Themsen). Maughan Library på Chancery Lane er en flott bygning med greit utvalg av standard juridisk litteratur, men mange LLM-studenter sitter heller på biblioteket i New Hunt's House på Guy's Campus (med.fak.) og leser. Trenger du særere bøker og tidsskrifter er du kvalifisert for medlemskort ved IALS-biblioteket på Russell Square.

London er en stor by som man må utforske selv – den har noe for alle og enhver. Ta bussen i stedet for tuben.

Bustad

Søker du accommodation gjennom King's Residences bør du kanskje vurdere å styre unna Intercollegiate Halls og de som King's selv eier og driver. Det colleget tilbyr gjennom private aktører som Unite Students er ikke noe særlig dyrere, er nyere og holder bedre standard.

Det meste av undervisningen vil foregå på Strand og Waterloo, med mindre du tar enkelte IPR-emner og må belage deg på å ta turen til Queen Mary ved Lincoln's Inn Fields eller Institute for Advanced Legal Studies på Russell Square. I alle tilfelle er det helt prima å bo på South Bank på aksen fra Waterloo til London Bridge. For all del: Flott i Chelsea og Kensington, men du kommer til å lide på T-banen hver morgen.

Sosialt miljø

Ingen grunn til å bekymre seg for at du ikke får nok å drikke. Mye som skjer på LLM-en på King's.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

01.09.2014 - 30.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste er at man begynner tidlig med å finne bolig. Jeg bodde i Student Accomodation og var veldig fornøyd med det. Beskrivelsene som ligger på hjemmesiden til King's av de forskjellige boligene er bra.

Dersom du skal leie privat, reis over i god tid før skolen begynner for å ordne det. Er utrolig slitsomt å måtte bruke kveldene de to første ukene på å lete etter sted å bo.

Ellers, skaff deg et engelsk mobilnummer kjapt. Kan også være en ide å ha bankkonto. Det hadde jeg. Da slipper man å måtte bekymre seg for skiftende valutakurser.

Når det gjelder dette med penger, beregn at det ryker en god del dette året. London er en dyr by, og det er masse å finne på der. Så jeg anbefaler på det sterkeste at man har spart opp en god del penger før man reiser over.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er ganske likt som i Bergen, men varierer fra fag til fag. I de fleste fag kreves det imidlertid mer forberedelse til hver forelesning, særlig fordi de fleste foreleserne liker å ha en dialogform på undervisningen og da krever de svar fra alle.

Vurdering av emnetilbodet

Det er masse forskjellige fag å ta av. Man kan velge hvilke fag man vil, men dersom man ønsker spesialisering på LLM-graden så er det et krav at et visst antall fag er innenfor samme fagområde.

De første ukene hvert semester er det fritt for alle til å gå på de forelesningene de vil, slik at man kan teste ut de ulike fagene. Jeg anbefaler at man leser seg opp på fagene rimelig kjapt etter at de blir presentert, og så velger seg ut ganske få som man tester ut før man bestemmer seg endelig. Det er ikke noe vits å løpe fra forelesning til forelesning hver dag de første to ukene for å teste veldig mange fag.

Fagleg utbyte og språk

Man får stort faglig og språklig utbytte av å studere på King's. Foreleserne er gjennomgående dyktige. Det er forventet at man deltar i samtaler på forelesninger og gruppesamlinger, så man blir på en måte tvunget til å trene på språket.

Universitetsområdet og byen

London er fantastisk. King's sine campuser like spredt, men samtlige ligger meget sentralt plassert i London.

Bustad

Jeg bodde på Great Dover Street Apartments som er en av King's sine studentboliger. Ok standard, litt mye rot med praktiske ting. Meget god beliggenhet. Se ellers det jeg skrev om bolig lenger oppe.

Sosialt miljø

Det var helt fantastisk sosialt miljø. Vi hadde fast samling på et av byens vannhull hver torsdag. Men også utenom denne så var det mye som skjedde hver uke. Så her er det bare å kaste seg med på ting.

Flott bygning
Foto/ill.:
© King's College

Informasjon