Home
Student Pages
bilateral

King's College London and Faculty of Law (BILATERAL - 5. studieår - LLM)

  • CountryUnited Kingdom
  • TownLondon
  • Number of exchange places10
  • Study levelMaster
  • Exchange programmeBilateral
  • Exchange duration2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

King's College London, også kjent som King's eller KCL, er eit anerkjent offentleg forskingsuniversitet som ligg i London, i Storbritannia. King's blei grunnlagt i 1829, og er dermed det fjerde eldste universitetet i England. Universitetet har over 26000 studentar frå heile 140 ulike land. The Dickson Poon School of Law, som blei oppretta i 1831, er eit av dei eldste juridiske fakulteta i England, og kjent som eit av dei beste i heile verda. Fakultetet ligg i Somerset House East Wing på Strand Campus, ved Themsen i hjartet av London.

London er hovudstaden i England og Storbritannia. Sjølve byen har om lag 8,2 millionar innbyggarar, men om ein reknar heile pendlarområdet kring London (London Metropolitan Area) kjem ein opp i om lag 15 millionar innbyggarar. London er eit av verdas viktigaste politiske, økonomiske og kulturelle sentre i moderne tid.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader etter førstemann til mølla-prinsippet. Informasjon om studentbustader og tips til korleis ein går fram for å finne bustad finn du på http://www.kcl.ac.uk/study/accommodation/index.aspx denne nettsida .

Semester duration

Frå september til september. Ein er utanlands i 12 måneder. Det er berre mogeleg å starta studier ved King's College London i haustsemesteret.

Flott bygning
Photo:
© King's College

Information