Hjem
Utdanning
erasmus+

Universidad Pontificia Comillas og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMadrid
  • Studieplassar8
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha avslutta fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er spansk, og gode språkkunnskapar i spansk er derfor anbefalt. Universitetet tilbyr òg nokre emne med engelsk undervisningsspråk. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Dersom du ikkje har gode nok språkkunnskapar i spansk finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På universitetet sine nettsider for internasjonale studentar finn du lenke til ei oversikt over juridiske emne som universitetet tilbyr.

Universidad Pontificia Comillas nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad Pontificia Comillas er eit privat katolsk universitet i Madrid. Universitetet blei grunnlagt av jesuittordenen Compañía de Jesús i 1890 og har om lag 12 000 studentar. Institusjonen har godt akademisk omdøme blant anna innan rettsvitskap og industrielle ingeniørfag. Elles prioriterer dei òg internasjonalt samarbeid, primært med utdanningsinstitusjonar i Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Asia samt institusjonar tilknytt Compañía de Jesús. Universitetet har tre campusar som alle ligg i Madrid.

Madrid er hovudstad og den største byen i Spania, med eit folketal på nærare 6,5 millionar i storbyområdet. Byen ligg midt i landet, og utgjer eit viktig knutepunkt for handel og kultur. Opp gjennom tidene har Madrid hatt mykje innvandring frå andre spansktalande land i Latin-Amerika og Afrika.

Bustad

Universitetet har ingen eigne bustader, men dei har eit kontor som formidlar kontakt og leigeavtalar både til privateigde studentheimar, den private marknaden og ulike idealistiske bustadsinitiativ.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2018 - 22.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å melde seg opp til fagene de kan bli fulle.

Undervisningsformer

Det var mye undervisning, og det gjorde at det ble mindre tid til selvstudie. Det var i grunnen helt greit, og det å være tilstede i timene gav meg faktisk ganske mye slik at jeg ikke trengte å bruke så altfor mye tid ellers på hvert fag. I flere av timene telte det positivt på karakteren om vi var aktive i timene. Generelt synes jeg lærerne hadde gode undervisningstimer.

Vurdering av emnetilbodet

Det var nok fag på engelsk til å ta 30 studiepoeng. Jeg var veldig fornøyd med at mange av fagene som blir tilbudt utvekslingsstudentene handler om internasjonal juss. Det er altså ikke mye spansk rett jeg har lært på utvekslingen, men heller juss som kan være nyttig for meg i framtiden. Jeg satt også pris på at jeg fikk forhåndsgodkjent fagene menneskerettigheter og folkerett som er fag som vi har hatt hjemme i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

I løpet av utvekslingen har jeg skrevet en god del innleveringer på engelsk og føler meg derfor mer stødig på å skrive juss på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jussfakultetet ligger i selve Madrid, litt nord for selve sentrum. Det er et fint område.

Bustad

Jeg skaffet meg leilighet gjennom en organisasjon som heter Student Global Relocation, som også Comillas anbefaler. Det fungerte veldig greit. Jeg bodde i en leilighet 10 min gangavstand fra skolen. Jeg betalte 575 Euro i måneden for å bo i et kollektiv med fem andre.

Sosialt miljø

Det var ikke vanskelig å komme inn i et miljø sammen med de andre utvekslingsstudentene. Det at vi hadde mye undervisning på skolen hver dag gjorde det lettere å holde kontakten med de jeg ble kjent med. Jeg hadde for det meste bare timer sammen med andre utvekslingsstudenter, det gjorde det vanskeligere å bli kjent med spanjolene.
Jeg må si at jeg synes utveksling er en veldig fin mulighet til å bli kjent med folk fra mange forskjellige land og kontinenter!

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2018 - 22.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Du bør merke deg at ikke alle spanjoler er like komfortable med å snakke engelsk. Derfor kan det være lurt å lære seg eller friske opp enkle spanske ord og uttrykk. Det blir satt stor pris på at man forsøker å lære seg spansk. Dersom du skal studere på spansk eller ønsker å lære deg spansk kan du få en kickstart ved å ta et par ukers språkkurs i Madrid før semesterstart.

Det kan være lurt å starte tidlig med å se etter et sted og bo i Madrid. Dette kan være utfordrende å finne bolig på egenhånd, men det finnes enklere alternativer. Universitetet samarbeider med Student Global Relocation og dette er et godt alternativ til dere som ønsker hjelp til å finne bolig. Fordelen er at selskapet ordner alt du måtte ønske og ulempen er at det koster litt ekstra og du ender mest sannsynlig opp med å bo i et kollektiv med andre utvekslingsstudent og ikke spanjoler. Jeg benyttet meg av Student Global Relocation og var godt fornøyd med servicen både før, under og etter oppholdet i Madrid.

Undervisningsformer

Undervisningen ligner veldig på slik undervisningen er på norske videregående skoler. Hvert fag har et ulikt antall timer undervisning hver uke avhengig av antall studiepoeng. 3 studiepoeng betyr 2 timer undervisning i uken, 4,5 studiepoeng betyr 3 timer undervisning i uken og 6 studiepoeng betyr 4 timer undervisning i uken. Du kommer dermed til å ende opp med rundt 20 timer undervisning i uken. Oppmøte er i utgangspunktet obligatorisk, men man kan selvfølgelig gå glipp av undervisning så lenge melder ifra til professoren.

Det er klasseundervisning som innebærer en mer aktiv deltagelse fra studentenes side enn det vi er vant med fra Universitetet i Bergen. Det er også vanlig med lekser, presentasjoner og mindre innleveringer. Det må leggs til at dette varierer mye fra professor til professor og omfanget er ikke skremmende. Det er et stort pluss og være aktiv i timene og ellers er det viktig å merke seg at pensum ofte i stor grad baserer seg på det som blir gjennomgått i timene. Jeg anbefaler deg derfor å møte opp i timene med mindre du er bortreist osv. Dersom du skal studere på engelsk foregår undervisningen hovedsakelig på kveldstid mellom 4-9. Jeg hadde imidlertid også undervisning en dag i uken om morgenen.


Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr en rekke spennende fag, men utvalget er selvfølgelig større på spansk enn engelsk. Det er likevel nok fag å velge mellom dersom du kun har tenkt til å studere på engelsk. Fagene er små og jeg endte opp med å ta syv fag som tilsvarte 30 studiepoeng. Fagene på engelsk tar primært for seg internasjonal rett og/eller EU-rett. Jeg var for det meste svært fornøyd med både innholdet og professorene i de forskjellige fagene. Du har en prøveperiode i starten av semesteret hvor du kan teste ut forskjellige fag. Det er bare å ta kontakt dersom du er usikker angående valg av fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg fikk fra de forskjellige fagene var varierende, men stort sett bra. Jeg fikk en større forståelse av internasjonal rett og spesielt EU-rett som også har betydning for oss her i Norge. Vurderingen i de ulike fagene var svært forskjellig, alt fra multiple choice til praktikumsoppgaver. Selv om det i enkelte fag var et større fokus på pugg enn det jeg er vant til så var professorene svært engasjerte og dyktige innenfor sitt fagfelt.

Når det gjelder språk så valgte jeg å kun studere på engelsk. Selv om man er i Spania så får man et godt utbytte av å studere på engelsk. Når det gjelder spansk så tilbyr Universitetet i Madrid fire spansktimer i uken. Jeg fikk ikke mulighet til å delta på dette, men jeg anbefaler deg å melde deg opp. På denne måten vil du lettere kunne komme i kontakt med lokale og på denne måten forbedre spansken din.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en fantastisk fin by som har urolig mye å by på innenfor kultur, mat og ikke minst fotball. Madrid er mindre turistifisert enn for eksempel Barcelona og dette gir deg en mer ekte spansk opplevelse. Madrid er en storby med mange unike nabolag og jeg anbefaler deg å bli kjent med flere forskjellige deler av byen. Universitetet ligger fint til sentralt i Madrid, har fine faciliteter og et hyggelig og behjelpelig personale.

Bustad

Det kan som nevnt ovenfor være lurt å starte tidlig med å finne bolig. Jeg viser til det som er skrevet ovenfor og at jeg var fornøyd med å bruke Student Global Relocation gjennom alle faser av oppholdet. Universitetet ligger relativt sentralt og det kan derfor anbefales å bo i gåavstand til Universitetet.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt miljø på Universitetet og det er enkelt å bli kjent med folk ettersom man har klasseundervisning. Det er også en "fadderuke" i starten og dette er en god mulighet til å møte nye mennesker. Jeg anbefaler deg å bli med på det meste, men det vil uansett ordne seg etterhvert. Det er imidlertid vanskeligere å bli kjent med spanjoler enn utvekslingsstudenter. Jeg studerte kun på engelsk og hadde primært undervisning med kun utvekslingsstudenter. Jeg valgte imidlertid å engasjere meg i en av de mange aktivitetene som Universitetet tilbyr, nemlig fotball. På denne måten ble jeg også godt kjent med flere spanjoler og dette er noe jeg kan anbefale på det sterkeste.

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 20.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Etter min mening er viktig å lære seg eller friske opp spanskkunnskaper før avreise. Ikke alle spanjoler snakker godt engelsk. Det beste er å ta et par ukers språkkurs i Madrid før semesterstart for å lære seg å kjenne byen og språket før det hele setter i gang. Ellers bør en se etter et sted å bo før avreise. Det kan være utfordrende å finne et rom i kollektiv med en god beliggenhet og særlig utfordrende er det dersom en foretrekker å bo med spansktalende. En bør derfor sette av god tid til dette arbeidet. Et forslag er å bo de første to ukene på Airbnb eller lignende slik at en har god tid til å møte opp på visninger personlig. Det var det jeg selv gjorde. Mange foretrekker nemlig å møte potensielle kandidater til kollektivet og velger bort de som ikke har anledning til å komme på visning.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ligner veldig på videregående skole ved at en har mange timer med klasseromsundervisning hver uke. Det jeg regnet meg frem til er at 3 studiepoeng betyr 2 timer undervisning i uken. Disse to timene inkluderer opptil 30 minutters pause alt ettersom hvilken professor du har. En må derfor regne med å sette av opptil 20 timer i uken til obligatorisk undervisning. Formelt er oppmøte obligatorisk, men de professorene jeg hadde praktiserte det slik at oppmøte reelt sett var frivillig. Det ga pluss i boken å møte opp hver gang samt å være aktiv. Ellers er det svært viktig å merke seg at pensum baserer seg i veldig stor grad på det som blir sagt i timen. Jeg anbefaler derfor sterkt å møte i all undervisning for å slippe en tung eksamensperiode.

Det varierer veldig hvor mange obligatoriske aktiviteter hvert fag har. For eksempel faget jeg tok i individuell arbeidsrett (spansk rett) var det 5 prøver og en presentasjon i løpet av faget. I kontraktsrett (spansk rett) var det til sammenligning ingen obligatoriske aktiviteter før eksamen annet enn at oppmøte ga en høyere karakter. Undervisningen på spansk skjer i hovedsak mellom 8 og 1430. Undervisning på engelsk skjer primært på kveldstid (etter 17) men noen av fagene på engelsk er om morgenen. Om morgenen er det klasser med spanjoler og på kveldstid er det stort sett kun internasjonale studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange spennende fag og det er mye å velge mellom særlig hvis en behersker spansk. Av fagene på engelsk er det mest internasjonal rett. Mitt inntrykk er at professorene har stor frihet til å velge undervisningsform og innhold i faget. Det er derfor sterkt å anbefale å snakke med for eksempel fadderne fra første uken eller andre som har gått på universitetet for å finne ut hvordan de ulike professorene legger opp faget. Her er de lokale studentene svært behjelpelige med å gi tips.

Fagleg utbyte og språk

Utbyttet jeg fikk fra de ulike fagene var veldig varierende. I enkelte fag var det et helt uvirkelig fokus på å pugge detaljer med en endelig eksamen som multiple chocie. I andre fag derimot var det mye praktikumsoppgaver og, som vi er vant til fra Norge, et større fokus på å analytiske evner og bearbeiding av faget som helhet fremfor ren kunnskapstesting. Det må imidlertid sies at en normalt sett ikke får lov til å ta med lovsamling på eksamen. Dette er selvfølgelig noe uvant.

For min egen del var det språklige utbyttet det største blant annet fordi jeg valgte å velge bort fagene som kun fokuserte på å pugge og gjengi detaljkunnskaper. Jeg tok alle fagene med unntak av ett på spansk. Det ble mye mer krevende enn jeg først trodde, selv om jeg hadde et språknivå tilsvarende B2 da jeg begynte. Min klare anbefaling er at en bør være innstilt på å jobbe mye med språket hvis en velger dette, men det det er også svært mye å hente dersom en velger å fokusere på spansken.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en helt fantastisk by! Som storby er det helt undervurdert med store muligheter for gode kultur- og matopplevelser. Sammenlignet med costa blanca, costa del sol og Barcelona er Madrid mye mindre turistdominert og gir derfor en mye mer autentisk opplevelse av hvordan livet i Spania faktisk er.

Bustad

Som nevnt innledningsvis er det krevende å finne et sted å bo, men det er langt fra umulig. Selv brukte jeg nettsiden idealista.es, tilsvarende spanske finn.no. I mange tilfeller er det en forutsetning at du behersker å kommunisere på spansk, men noen kan også engelsk.

Sosialt miljø

Siden det er klasseromsundervisning er det svært lett å bli kjent med folk. Det er mye lettere å bli kjent med utvekslingsstudentene enn de spanske studentene. Det skyldes først og fremst at de allerede har etablerte vennegjenger og lignende, men når en først er inne i varmen blir en gjerne invitert med på alt som skjer gjennom grupper på Whatsapp. Jeg tenker det er avgjørende å være veldig sosial i starten i alle fall dersom en har planer om å bli kjent med de lokale. Motsatt er det svært lett å få venner blant utvekslingstudentene som er åpne og ønsker nye venner under oppholdet. Når det er sagt er de spanske studentene veldig behjelpelige med å gi faglige tips, dele notater og small talk.

2017

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

30.08.2017 - 23.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Mesteparten av undervisningen er på kveldstid, fra og med 16:00 med mindre du ønsker undervisning på spansk. Det er også små fag, så man ender opp med endel undervisning sammenlignet med hva man er vant med fra UiB.

Undervisningsformer

Professorene velger selv akkurat hvordan de vil ha det. Derfor er det vanskelig å si hva undervisningsformen er, men som oftest en blanding mellom vanlig tavleundervisning, forelesninger, fremføringer og gruppearbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Det er begrenset tilbud til studenter som ikke mestrer spansk, men det er nok til å fylle 30 studiepoeng. Utvekslingstilbudet til universitetet øker også, så jeg har inntrykk av at engelskspråkelige emner blir mer og mer populært.

Fagleg utbyte og språk

Man må følge med i svingene, og det er jevnlige prøver i mange av fagene. Professorene mestrer for det meste engelsk.

Universitetsområdet og byen

Nydelig. Madrid er absolutt å anbefale!

Bustad

Vanskelig å få seg bolig. Anbefaler at man reiser ned og fikser det litt før man starter.

Sosialt miljø

Veldig bra blandt utvekslingsstudentene, og siden man ofte har mange timer sammen blir det godt samhold.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å i det minste kunne noe basic spansk, da mange spanjoler ikke snakker særlig mye engelsk.
Hvis man skal til Comillas burde man undersøke hvilke fag skolen tilbyr på engelsk for det aktuelle semesteret. Skolen tilbyr mange interessante fag om internasjonal rett, men det er ulikt hvilke fag som går på vårsemesteret og høstsemesteret. Vær også oppmerksom på at dette kan endre seg, slik at det ikke nødvendigvis er slik at skolen tilbyr de fagene man planla å ta før man reise på utveksling, eller at det kan hende at de tilbyr nye fag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Spania er veldig annerledes enn ved universiteter i Norge, og minner mye mer om videregående. Vær forberedt på lekser, tester og fremføringer. Mange av de internasjonale fagene ved Comillas går også på kveldstid, noe som er helt perfekt hvis man er et b-menneske som ikke syns det gjør noe å a skole fra 16-20 istedenfor 8-14.

Vurdering av emnetilbodet

Comillas tilbyr veldig mange ulike og spennende fag. De fleste av fagene på engelsk handler om internasjonal rett, slik at det er fag som kan være nyttige også for en norsk jurist. Dessverre er det ikke så mange fag som tilbys på engelsk og ettersom mange av disse fagene gir få ECTS, må man som oftest også ta noen fag man ikke er så interessert i, bare for å få til sammen 30 ECTS som er det UiB krever. Et annet problem kan være at UiB ikke godkjenner alle fag, slik at man ikke nødvendigvis får lov til å ta de fagene man ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Studiet i Spania er veldig ulikt det norske, både i undervisningsform og hva lærerne fokuserer på og krever at studentene skal kunne. Det er mye mer fokus på pugging av ren kunnskap, og noe mindre på egen forståelse av temaet. Man sitter derfor igjen med en noe annen form for kunnskap enn man gjør etter å ha studert ved et norsk universitet.
En fordel ved dette er likevel at man får grundig kjennskap til stoffet, noe som er en fordel for å senere bygge på med mer kunnskap og egne meninger om emnet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et av de beste i Spania og veldig velansett. Det er veldig fint og med en tydelig spansk stil. De har også investert i moderne teknologi i alle klasserom, noe som er veldig positivt. Dog er internettet deres dessverre nokså håpløst, så det er viktig å selv ha en leilighet med god internettforbindelse.
Ellers er Madrid en helt fantastisk by som må oppleves. Byen består av mange ulike bydeler med hver sine særpreg, så det anbefales å bare ta bena fatt og gå fra bydel til bydel. Madrid er en by hvor alt er i gåavstand fra hverandre, noe som er veldig praktisk, selv om taxi er nesten latterlig billig. Byen føles og er veldig trygg, så det er ingen problem å gå overalt til alle døgnets tider.

Bustad

Det er vanskelig å finne et sted å bo i Madrid, men av erfaring var det enklest å bruke nettsiden uniplaces. Ikke tenkt at du skal finne et billig sted å bo i Madrid, da det er en dyr by å bo i. Det kan og være greit å prøve å bo i gåavstand til skolen.

Sosialt miljø

Som Erasmusstudent er det gode muligheter for å være sosial og henge med andre Erasmusstudenter, ettersom det arrangeres mange fester nettopp for Erasmusstudentene. Comillas er også flinke til å arrangere kule fester, på noen av byens beste lokaler. Hvis man derimot ønsker å bli kjent med de lokale studentene er det noe vanskeligere ettersom lokale studenter sjelden er særlig interessert i utvekslingsstudenter.
Ettersom undervisningsformen er litt mer som på videregående hvor man er i klasser, blir det og en litt mer sosial undervisningsform enn på UiB.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen gikk ganske smertefritt. Etter å ha fått opptak gjennom UiB, må man sende inn litt mer informasjon, bekrefte at man har reiseforsikring og etter hvert søke om opptak i de ulike fagene. Informasjonen som tilsendes i månedene før avreise er ganske oversiktlig, og utvekslingskoordinatoren ved Comillas er vanligvis rask til å svare på mail. Dersom du ønsker å lære deg eller bli bedre i spansk, er det lurt å forberede seg litt i månedene ført avreise - eventuelt ved å gå språkkurs - for å få best mulig utbytte av oppholdet.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved universitetet er klasseromsundervisning, og vi var mellom 10 og 50 studenter i de ulike fagene jeg tok. De fleste engelskspråklige fagene undervises i på ettermiddagen og kvelden, ofte mellom 16:00 og 20:00 - dette er litt uvant, men man venner seg til det raskt. De spanske fagene går vanligvis tidligere på dagen. Oppmøte er obligatorisk i noen fag, da noen professorer vektlegger oppmøte når karakteren i faget regnes ut. Timene i noen fag inneholdt kun forelesninger, mens andre fag inkluderte gruppediskusjoner, fremføringer, og/eller arbeid med oppgaver. I enkelte fag var det mange obligatoriske innleveringer (noen av dem karaktersatte), mens eksamensresultatet var det eneste som ble vektlagt i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg tok dette semesteret var European Union Law, International Public Law, Immigration and Refugee Law, Environmental Law, International Criminal Law, International Organizations, Commercial Arbitration & Alternative Conflict Resolution, og International Private Law. Disse gav 31,5 studiepoeng/ECTS. I tillegg til Competition Law og Comparative Contract Law, utgjorde disse det engelskspråklige tilbudet av juridiske fag høsten 2017. Dersom du vil ta fag på engelsk, bør en altså være bevisst på at emnetilbudet er noe begrenset (og varierer litt, men ikke mye, fra semester til semester). Jeg var stort sett fornøyd med fagene jeg tok, men vanskelighetsgraden og antallet timer man måtte bruke på de ulike fagene varierte ganske mye.

Universitetet tilbyr dessuten spanskundervisning tilpasset ditt nivå dersom en skulle ønske dette, men studiepoengene fra dette faget inngår ikke i de 30 obligatoriske studiepoengene med juridiske fag som må til for å få oppholdet godkjent av det juridiske fakultet ved UiB. Universitetet tilbyr selvfølgelig også en lang rekke juridiske fag på spansk, både innenfor spansk rett og internasjonal rett, dersom dét skulle være aktuelt.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er ikke så store at det blir tid til så mye fordypning i hvert enkelt, men i løpet av semesteret jeg har lært mye innenfor mange forskjellige (og spennende) fagområder. Utveksling er selvfølgelig også en god anledning til å forbedre juridisk engelsk, og man kan potensielt lære mye spansk også hvis man legger ned en innsats.

Universitetsområdet og byen

Comillas har flere campuser, men det juridiske fakultet ligger veldig sentralt i Madrid, like ved noen av de fineste områdene i byen. Madrid er er fantastisk fin by, og anbefales på det varmeste!

Bustad

Jeg fant meg bosted gjennom et agentur som tar en avgift for å forhåndsgodkjenne de ulike leilighetene, som er en grei løsning hvis man vil ha litt hjelp til å finne et sted å bo. I ulike facebook-grupper for internasjonale studenter postes det ofte annonser for rom til leie. Det er lurt å være ute i litt god tid for å unngå unødvendig stress, men det skal ikke være noe problem å finne seg et sted å bo.

Sosialt miljø

Antallet internasjonale studenter ved Comillas er ganske høyt, som studerer blant annet jus, business/økonomi og ingeniørvitenskap. Flertallet er ERASMUS-studenter, men det er også en del fra andre verdensdeler. Som i alle andre situasjoner blir det sosiale det du gjør det til selv, men det internasjonale miljøet gjør det enkelt å møte nye mennesker.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 22.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å ha flere kopi av passet ditt utskrevet i papirform, slik at du kan fremlegge dette på skolen/kontoret, ved innmelding på treningssenter osv. I tillegg til kopi av passet, bør du alltid ha med (en kopi av) reise- og livsforsikring i lommeboken, i tilfelle noe skulle skje.

Når det gjelder språk, er spanjolene veldig dårlige i engelsk. Det er derfor en fordel om du kan litt spansk før du drar - da har du tross alt en unik mulighet til å lære det nydelige språket enda bedre mens du er der :) Et smart tips er å bo med flere spanjoler/andre utvekslingsstudenter som ønsker å lære spansk, da kommer språket etter hvert!

Lånekassen finansierer også et språkstipend dersom du ønsker å ta et forberedende språkkurs før skolestart. Fordi universitetet ikke startet før i september (høstsemester), tok jeg fire uker med språkkurs i spansk i august hos International House. Jeg lærte mye spansk på disse fire ukene. All info om dette ligger på lanekassen.no.

Når det er sagt, kommer man langt med bare engelsken også. Som utvekslingsstudent kan man velge engelsk som undervisningsfag, og da går naturlig nok alt på engelsk - både i klasserommet og mellom studentene på fritiden. Jeg lærte mer engelsk enn jeg på forhånd hadde forutsett, noe jeg er veldig glad for nå.

Dersom du lurer på noe som ikke veilederne på UiB kan hjelpe deg med, ring ned til universitetet selv. De er veldig hyggelige og kan svare på alt du lurer på! En mail kan fort havne i glemmeboksen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på ICADE er veldig annerledes fra den vi er vant med på UiB. Det kan minne litt om videregående, hvor man må møte opp til timene, og det er læreren som styrer opplegg, pensum til eksamen osv. Klassene er på ca. 20-30 studenter, og arbeidet består i mye gruppearbeid, presentasjoner og muntlig aktivitet i timene. Det er viktig å være forberedt til timene, slik at man får utbytte. Skippertak funker dårlig, fordi det er gjennomgående testing/deleksamener hele semesteret.

Pensumbøker kan være viktig, det vil variere fra lærer til lærer. Alt av nyttig info vil du få når du kommer ned dit, og det er ingenting å bekymre seg for! I tillegg er lærere og medstudenter svært behjelpelige om du skulle lure på noe. Hvordan avsluttende eksamen er, vil variere ut fra fag og lærer. I enkelte fag teller avsluttende eksamen 70% og er skriftlig, mens i andre vil det være en muntlig eksamen som teller 50% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

ICADE tilbyr relativt mange fag, og særlig for utvekslingsstudenter (engelsk som undervisningsspråk) går det mye i internasjonal rett og EU-rett. Fagene jeg hadde på ett semester var:

- European Competition Law
- International Criminal Law
- International Public Law
- European Union Law
- Immigration and Refugee Law
- English for Professional Purposes

Alle fagene var etter min mening spennende, nyttige og svært lærerike. Disse fem fagene utgjorde (i 2016) 30 studiepoeng, men arbeidsmengden føltes langt større. Det var dessverre mye skole sett opp mot hva jeg hadde forventet, og særlig ut fra de oppførte studiepoengene bak hvert kurs (kalt "creditos"). Særlig Competition Law, som var oppført som 4,5 creditos, var nok i realiteten langt mer. Faget English for Professional Purposes fant jeg svært nyttig. All info om faginnhold står på hjemmesiden til universitetet (www.comillas.edu).

I tillegg til arbeidsmengden, var all undervisning i de engelske fagene på ettermiddag og kveld, noe som resulterte i lange dager. Dersom du er et B-menneske og foretrekker dette, er det egentlig helt supert. Du kan sove lenge og bruke formiddagen på å forbedere timene. Etter min mening var timeplanen det største minuset, men dette kan man selvsagt endre dersom du ønsker å ta andre (spanske) fag!

I tillegg er man som Erasmus-student/utvekslingsstudent pålagt å delta i et spansk språkfag i regi av universitetet, basert på ditt nivå ved semesterstart. Selv om dette er et tilleggsfag som du ikke får studiepoeng for, gir det til gjengeld en super mulighet til å lære litt spansk, i tillegg til at man blir kjent med mange hyggelige studenter! Det er ikke mye jobb å bestå kurset, og det går 90 min x 2 i uken.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort fordi det var mye å komme gjennom i mange fag. Jeg foretrekker likevel undervisningsformen på UiB, fordi det er større rom for å styre tid og studieteknikk etter hva du selv foretrekker, mens det på ICADE allerede er bestemt. På den annen side er jo variasjon i arbeidsmåte, fag og studieteknikk litt av grunnen til at jeg valgte Spania. En student i Spania har langt mindre selvstendighet enn en student i Norge, noe som jeg opplevde som en lærerik opplevelse!

Jeg lærte mye språk, både engelsk og spansk. Spansk på fritiden, og engelsk i undervisning. Når jeg ser tilbake på oppholdet, var nok engelsken den største utfordringen, fordi jeg kunne lite "juss-engelsk" før jeg dro ned. Til gjengjeld har jeg lært utrolig masse, og er glad for det nå.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger svært sentralt i Madrid, og i et fint område. Det er et stort og fint universitet, og det har to små idrettsbaner inni bygget. Her trener skolelag på ettermiddag/kveld. Det er fullt mulig å være med på disse lagene (fotball, volleyball, basketball ++), så lenge treningstimene ikke krasjer med undervisningen.

Madrid er en veldig flott by! Masse å se og oppleve, og alltid liv ute i gatene. Det er også en relativt trygg by med lite kriminalitet, og det er offentlig politi overalt. Jeg opplevde aldri noe ubehageligheter så lenge jeg var der, og følte meg alltid trygg. Samtidig som byen ligger midt i landet, gir det muligheter til å reise og oppleve både nord- og sør-Spania, i tillegg til Portugal. Buss og tog er fint innenlands, mens det kun er en time med fly til Lisboa fra Madrid.

I tillegg er været stabilt og solrikt. Helt herlig :)

Bustad

Jeg var heldig og overtak et rom fra en spansk student rett ved Plaza de España. Jeg kunne derfor gå til både universitet og sentrum på 5 minutt. De fleste i min klasse bodde imidlertid i såkalte "pisos", dvs. kollektiv med alt fra 5-10 rom i hver leilighet. De som bodde i pisos trivdes godt med dette, og man sparer også litt mer penger som man kan bruke på restaurantbesøk, reiser og andre hyggelige opplevelser!

Universitetet tilbyr ikke egne boliger, men er behjelpelige på stand de første dagene etter semesterstart. Dersom du ikke kjenner noen du kan overta rommet til eller lignende, vil jeg anbefale å melde deg inn i ulike Facebook-grupper for Erasmus-studenter/internasjonale studenter i Madrid. Her legges det ut masse annonser, og det er alltid et rom ledig!

Sosialt miljø

Som ellers, er det sosiale miljøet hva du gjør det til selv. Universitetet tilbyr det vi kjenner som undergrupper på UiB, men tilbudet er langt fra så bra som i Bergen. I tillegg var ikke formidlingen rundt disse undergruppende særlig god. Blant de utvekslingsstudentene jeg kjenner, var det ingen som meldte seg inn i disse gruppene. Det var i tillegg ganske dyrt.

Når det er sagt, var det alltid noe sosialt som skjedde på kveldstid og i helger! Enten det var tapas eller fiestas (fester), så var alle hjertelig velkommen. Det er rom for større spontanitet i Spania enn i Norge, så det er bare å henge med i svingene så får man det utrolig kjekt!

Hvis du skulle ha noe spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt over en FB-melding :)

Ingeborg Drægebø

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

26.08.2015 - 20.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Så lenge man følger med på de e-postene man får, så er oppmeldingsprosessen ved Comillas egentlig ganske grei. Det krever selvfølgelig litt mer planlegging enn hjemme, ved at du som utvekslingsstudent må velge hvert enkelt fag og sørge for at timeplanene ikke krasjer. Mitt beste tips er nok å følge med og å sette opp en timeplan så snart du får adgang til det. Er man tidlig ute, så kan man velge mellom de fleste fag, og da kan man greit sette sammen en timeplan man er fornøyd med. Er du sent ute kan det imidlertid være ganske utplukket, og du kan ende opp med andre fag enn de du egentlig ville ta. Så, vær tidlig ute! Det er mitt beste tips.

Ellers er det selvfølgelig lurt å friske opp spansken før avreise, og å forsøke å finne noen å øve spansk med der nede. Det er lett å havne i en gruppe med andre utenlandsstudenter, og da får man kanskje ikke trent så mye. Så, ønsker man å forbedre spansken: velg noen spanske fag, forsøk å bli venner med noen av de spanske studentene (eventuelt bo i en delt leilighet med spanske studenter), eller finne deg en spansk buddy/tandempartner.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Comillas er nokså annerledes enn hjemme. Skoledagen minner på noen måter mer om videregående enn universitet, blant annet ved at du tar flere fag samtidig som har undervisning flere ganger i uken. Undervisningen foregår i mindre grupper i klasserom, hvor det i de fleste fag også er lagt opp til interaksjon og deltakelse fra studentene. Gruppearbeid og små fremføringer er også vanlige i noen fag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes at emnetilbudet var ganske bra, særlig blant de spanske fagene. Det var ikke fullt så mange engelske fag å velge mellom, men det var nok til at det skal gå an å sette sammen en timeplan kun bestående av engelske fag dersom man er tidlig ute. De engelske fagene de tilbyr er godt egnet for utvekslingsstudenter, ved at de hovedsakelig gjelder internasjonal eller europeisk rett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at jeg særlig har fått et stort språklig utbytte. Det som er fint med comillas er at de tilbyr fag både på engelsk og spansk, slik at du selv kan velge hvor mange spanske fag du vil prøve deg på samtidig. Hvis man er litt usikker på hvordan man vil klare seg i en spansk klasse, kan man derfor ta noen fag på engelsk og noen på spansk. Da kan man bruke litt ekstra tid på de spanske fagene man tar, for å klare å henge med i undervisningen og lære det man skal.

Faglig sett vil jeg kanskje si at det er litt "lettere" enn hjemme. Men dette avhenger sikkert også av hvilke fag man velger. Mange av de engelske fagene har kveldsundervisning, mens de resterende + alle de spanske fagene går på morgen/formiddag. Det bør derfor være greit å sette sammen en timeplan. Jeg vil allikevel anbefale å være tidlig ute, ettersom gruppene etterhvert blir fulle, og det da blir vanskeligere å sette sammen en timeplan uten kollisjoner. Man kan få hjelp til å sette sammen timeplanen dersom man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Jeg likte universitetsområdet og byen veldig godt! Universitetet ligger i sentrum, så det er veldig greit å komme seg dit ved å gå eller ta metro. Ikke langt fra universitetet ligger et område som heter "Malasaña", hvor der er mange koselige kafeer man kan gå på for å lese/møte venner.

Bustad

Selvom ikke universitetet tilbyr egne studentboliger, hjelper de gjerne utvekslingsstudenter med å finne bolig. Via en studentorganisasjon på universitetet kan man kjøpe ulike "velkomstpakker", som inkluderer alt fra spansk sim kort og transportkort, til hjelp til å finne bolig. Man får informasjon fra universitetet om dette, slik at man kan kontakte studentorganisasjonen og få den hjelpen man ønsker.

Sosialt miljø

Jeg vil si at det sosiale miljøet blir det man gjør det til selv. Tar man flest fag på engelsk har man for det meste fag med utvekslingsstudenter, og da er det også de man blir kjent med. Ønsker man å bli kjent med flere spanske kan det være lurt å velge fag som de tar, eller å bli med på ulike idrettslag på skolen. Der er også en studentgruppe som arrangerer aktiviteter og fester for utvekslingsstudenter, som man kan bli med på. I tillegg arrangerer både studentorganisasjonen og universitetet selv dagsturer og noen helgeturer som studentene kan melde seg på, noe som er en god måte å møte og bli kjent med andre studenter.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

26.08.2015 - 20.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ha alltid kopi av passet ditt, da dette ofte er nødvendig.
Lær deg mest mulig spansk på forhånd, flere eldre som faktisk ikke snakker et ord engelsk. Om du vil bli kjent med spanjoler og komme inn i et spansk miljø er man derfor nødt til å kunne spansk. Benytt deg av språkkurset som Lånekassen støtter før skolestart. Jeg hadde ekstremt utbytte av dette, samt fikk et godt miljø her også.
Møt opp fysisk hvis du skal ha ordnet noe, det er ofte mer effektivt.

Undervisningsformer

Skolesystemet i Spania er svært annerledes, hvor man føler man er tilbake på videregående skole igjen.
Det er mindre klasser med mye gruppearbeid og fremføringer der forholdet til læreren er viktig. På den måten er det mindre tid til selvstudier, men mer fokus på timene og arbeidet der. Bruk av pensumbøker er heller ikke vanlig, der det er tilstrekkelig mer notater fra læreren. Spanjolene er svært behjelpelige og deler gjerne notatene sine med deg.

Etter min mening vil jeg si jeg foretrekker måten undervisningen skjer på her i Norge fordi det er mer fokus på selve læringen enn det jeg har opplevd i Spania. Med et system som teller alt i prosenter, oppmøte, presentasjoner, midterm, final exams, følte jeg det ble en mer tvunget vurdering. På den annen side er det fint at karakteren er basert på flere vurderingsformer

Vurdering av emnetilbodet

ICADE, Pontificia Comillas tilbyr relativt mange fag, på både spansk og engelsk.

Fagene jeg hadde i løpet av to semestre:
- International Criminal Law
- Comparative Constitutional Law
- Comparative Contract Law and International Contracts
- Derecho Internacional Privado I
- Derecho Internacional Privado II
- Etica de las profesiones juridicas
- Espanol para alumnos de intercambio
- European Union Law
- Public International Law
- International Organizations
- Immigration and Refugee Law

Fagleg utbyte og språk

Etter min mening vil jeg si jeg foretrekker måten undervisningen skjer på her i Norge fordi jeg føler det er fokus på selve læringen enn det jeg har opplevd i Spania. Med et system som teller alt i prosenter, oppmøte, presentasjoner, midterm, final exams, følte jeg det ble mer tvunget vurdering. Samtidig er det fint at karakteren er basert på flere vurderingsformer. I tillegg sitter jeg igjen med et bredt faglig utbytte hvor jeg har lært ekstremt mye i veldig mange forskjellige fag innenfor internasjonal rett.
Nivået på fagene og lærerne har imidletid vært svært variabelt, samt deres engelsk i de engelske fagene.

Jeg har lært mye både i engelsk og spansk ettersom jeg har hatt fag på begge språk. Jeg vil anbefale å ta flest mulig fag på spansk, selv om det kan være vanskelig da de spanske fagene som oftest kun tilbyr spansk rett, og det er mer nyttig med internasjonal. Spansken har kommet seg svært mye for min del, men det er mer fordi jeg har gått inn for det utenfor skolen. De fleste utvesklingsstudentene snakker kun engelsk, men dette er jo noe man selv kan prøve å endre på.

Universitetsområdet og byen

Det finnes ikke særlig til Campus på skolen utendørs, det er rett ut på gaten, men universitetet ligger veldig fint til. Innefor på skolen er det to basket-/fotballbaner. Det er imidlertid en stor park i nærheten av skolen, samt mange kafeer og barer.
Madrid er generelt er en svært bra by, som etter min mening er perfekt for en hovedstad. Det er en storby, samtidig som det er mulig å gå nesten overalt. Med storslåtte bygninger, takterasser, parker og vakker arkitektur der det alltid er noe som skjer, har Madrid blitt min favorittby. I tillegg finner det noe for enhver smak med de ulike bydelene.

Bustad

Jeg var så heldig å dele leilighet rett overfor skolen med 5 spanske jenter. Jeg betalte 350 Euro for en fin og stor leilighet forholdsvis nærme sentrum. Det var mulig å gå overalt. Grunnen til at jeg var så heldig å få den muligheten, var at jeg ble kjent med en fra universitetet da hun selv var på utveksling i Bergen. Etterpå flyttet jeg derfor inn med henne og hennes venninner i Madrid. Dette er derfor noe som kan anbefales, og undersøke på forhånd om det er noen fra universitetet du tenker å dra til, som er på utveksling i Bergen på dette tidspunktet.

Sosialt miljø

Sosialt miljø er som alltid hva du gjør det til selv. De tilbyr aktiviteter på skolen og ting som utvekslingsstudenter kan bli med på, men jeg vil ikke si formidlingen var spesielt god.
For å drive med sport og bli kjent med spanjoler meldte jeg på basketlaget. Det var try-outs de første ukene. En danske og jeg kom med på laget som eneste utveskligsstudenter, men hun valgte å slutte på laget etter en liten stund da det var svært mye hver uke. Vi hadde treninger to kvelder i uken og kamp i helgene, så det tok mye tid. Derfor valgte jeg kun å bli med første semester. Imidlertid er jeg svært fornøyd med at jeg ble med første semester da jeg fikk mange gode spanske venner, med mye sosialt, inkludert en turnering til Roma for en svært billig penge med alle idrettslagene fra skolen.
Utenom var jeg med utveksligsstudenter fra klassen min, folk fra språkskolen i august før skolen startet, og de jeg bodde med. Det er alltid noe å finne på i Madrid, og aldri for sent å dra ut, så hvis du er en sosial person og interessert i å bli kjent med folk skal det ikke være noe problem.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

27.08.2014 - 21.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Forutenom å bo i et nytt land valgte jeg først og fremst å dra på utveksling til Spania for å forbedre spanskkunnskapene mine. Jeg hadde spansk på videregående, men hadde ikke praktisert noe særlig siden den gang. Såvidt jeg vet er det ikke mange studenter fra juridisk fakultet som har studert på Comillas (skolen i Madrid), og jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente på forhånd. Jeg kom i kontakt med en student som anbefalte på det sterkeste at man var stødig i spansk før avreise og det gjør virkelig jeg også! Før skolestart tok jeg fire uker med spanskkurs i Madrid. Så snart semesteret startet forstod jeg at det var høyst nødvendig med et høyt nivå i spansk ettersom det var umulig å fylle opp studiepoengene med bare engelske fag. Mitt beste tips er derfor at dersom du vurderer å studere i Spania bør du starte tidlig å øve på språket! Det er overraskende mange, også flere lærere, som ikke snakker engelsk overhodet eller bare litt.

Undervisningsformer

Undervisningen på Comillas er ganske annerledes enn hva man er vant med på UiB. Alt foregår i klasserom med alt fra 10-30 studenter. For det meste består undervisningen av at læreren snakker med bruk av power point og diskusjoner i klassen. Oppmøte er obligatorisk. Jeg hadde bare pensumbøker i noen av fagene, derfor var det viktig å ta gode notater i timen (eventuelt spørre lokale studenter om hjelp til dette i de spanske fagene).

Vurdering av emnetilbodet

Comillas sin kurskatalog tilbyr et stort utvalg av fag. Som nevnt var det imidlertid umulig å fylle 30 studiepoeng med fag på engelsk. Dette er fordi de ulike fagene som oftest bare tilsier 3, 4,5 eller 6 studiepoeng. Man kan velge fag fra alle studieårene (forutsatt at de forhåndsgodkjennes av fakultetet). For min del endte jeg likevel opp med å ha 7 fag for å oppnå tilstrekkelig med studiepoeng, tre på spansk (noe som innebar en stor arbeidsmengde). Det var også noe problematisk å sette sammen timeplanen for å unngå overlapp, men til slutt fikk jeg hjelp med dette av administrasjonen. Ellers tilbyr skolen også et frivillig spanskkurs to ganger i uken gjennom hele semesteret. Disse poengene får man ikke godkjent hjemme, men for min del var det veldig verdt det!

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye spansk mens jeg var på utveksling, både gjennom undervisning, språkkurs og det sosiale livet ellers. Det var rimelig vanskelig å følge undervisningen i de spanske fagene, men det henger såklart sammen med at jeg på forhånd ikke kunne spesielt mye. Alle lærerene mine var likevel forståelsesfulle og hjelpsomme når jeg trengte hjelp. Jeg anbefaler å ta en prat med læreren tidlig i semesteret og forklare din situasjon/ditt nivå. Ellers er jeg også fornøyd med det faglige utbyttet jeg sitter igjen med etter oppholdet. Det er flere interessante fag om internasjonal rett på ulike rettsområder.

Universitetsområdet og byen

Comillas ligger veldig sentralt til i Madrid. Jeg møtte flere norske studenter som gikk på skoler utenfor byen da få universitet ligger så bra til. Selv om jeg til tider hadde veldig mye å gjøre på skolen var det verdt det når jeg ser på opplevelsen i sin helhet. Madrid er virkelig en helt fantastisk by! Det finnes noe for enhver smak og det er umulig å kjede seg.

Bustad

Mens jeg gikk på språkskole før studiestart bodde jeg sammen med en norsk jente. Vi hadde avtalt at vi etterpå ville bo med spanjoler, og jeg flyttet sammen med to lokale som jeg møtte gjennom en felles bekjent. Madrid er ikke den billigste byen å bo i, men man kan finne ganske rimelige alternativer. Jeg tror ikke jeg møtte noen som var misfornøyd med leiligheten/kollektivet de endte opp i. Samtidig er metroen veldig bra slik at man raskt kommer seg rundt selv om man ikke skulle bo like ved skolen. Skolen kan også hjelpe deg med å finne et sted dersom du ikke vet hvor du skal lete/hvem du skal bo med. De fleste jeg snakket med fant seg et sted først når de kom ned og kunne gå på visning etc. De første dagene mens man leter kan man for eksempel bo på hostell eller lignende.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter fra hele verden på Comillas. Mange fra Europa, men også en god del fra for eksempel USA, Australia, Asia. I mine spanske fag var jeg den eneste utvekslingsstudenten. Det var flere lokale som tok kontakt samtidig som klasserepresentanten gjerne ville hjelpe dersom det skulle være noe. Jeg fikk mange spanske venner før skolestart som ikke studerte på Comillas slik at jeg ikke deltok like mye på ulike Erasmusopplegg. Men å få seg venner er med andre ord ikke noe problem.

Informasjon