Hjem
Studentsider
erasmus+

Universidad Pontificia Comillas og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandSpania
  • ByMadrid
  • Studieplassar8
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha avslutta fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er spansk, og gode språkkunnskapar i spansk er derfor anbefalt. Universitetet tilbyr òg nokre emne med engelsk undervisningsspråk. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta.

Universitetet tilbyr språkkurs i spansk for internasjonale studentar.

Dersom du ikkje har gode nok språkkunnskapar i spansk finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På universitetet sine nettsider for internasjonale studentar finn du lenke til ei oversikt over juridiske emne som universitetet tilbyr.

Universidad Pontificia Comillas nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Welcome to ICADE Law School

1/2

Bienvenido a la Facultad de Derecho ICADE

2/2

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Universidad Pontificia Comillas er eit privat katolsk universitet i Madrid. Universitetet blei grunnlagt av jesuittordenen Compañía de Jesús i 1890 og har om lag 12 000 studentar. Institusjonen har godt akademisk omdøme blant anna innan rettsvitskap og industrielle ingeniørfag. Elles prioriterer dei òg internasjonalt samarbeid, primært med utdanningsinstitusjonar i Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika og Asia samt institusjonar tilknytt Compañía de Jesús. Universitetet har tre campusar som alle ligg i Madrid.

Madrid er hovudstad og den største byen i Spania, med eit folketal på nærare 6,5 millionar i storbyområdet. Byen ligg midt i landet, og utgjer eit viktig knutepunkt for handel og kultur. Opp gjennom tidene har Madrid hatt mykje innvandring frå andre spansktalande land i Latin-Amerika og Afrika.

Bustad

Universitetet har ingen eigne bustader, men dei har eit kontor som formidlar kontakt og leigeavtalar både til privateigde studentheimar, den private marknaden og ulike idealistiske bustadsinitiativ.

Semesterinndeling

September - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2022

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2022 - 22.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg har inntrykk av at det er lurt å prøve og finne et sted å bo tidlig, da det er litt trangt om leiligheter til leie, men man finner uansett noe!

Det er en fordel å kunne litt spansk mtp. at spanjoler generelt ikke er så gode i engelsk, som vil si at de stort sett snakker spansk på butikken/restauranter osv. MEN det er absolutt ikke nødvendig.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er veldig lik videregående skole. Undervisningen foregår i klasserom og er obligatorisk (kan gå glipp av 20 % i hvert fag – litt individuelt hvor nøye lærerne følger det opp). Vi har ingen pensumbøker, men får kursmaterialet av læreren (ofte powerpoint og noe lesestoff). Eksamen er basert på det som man går igjennom i timene.

Timene mine var nokså spredt utover uka (2-3 fag om dagen (inkl. spansk). Det er vanlig å ha skole på dagtid (som man er vant til), men også på kveldstid (kan være opptil 20.30 på kvelden). Noen dager vil man derfor kunne ha mange timer fritid midt på dagen (mellom timene).

Vurdering av emnetilbodet

Kursene er enten 3 eller 6 studiepoeng (Credits). Jeg vil anbefale å ta flere 6-poengsfag for å slippe å ha altfor mange fag. Selv tok jeg 6 fag (eksl. spansk): human rights, criminal law, EU-law, comparative- and contractlaw, competition- and IP-law, and alternative dispute resolution systems. Kvaliteten på undervisningen er noe variert ut fra hvilken lærer man har i faget. Lærerne snakker stort sett bra engelsk.

De fleste fagene har midterms; (innleveringer), mindre prøver underveis i faget og/eller presentasjoner. Eksamen (final exam) teller som regel mellom 50-70 % av karakteren i faget. Eksamener og prøver består ofte i kortsvar/multiple-choice eller åpen bok med analyse (mer praktikum).

Sammenlignet med arbeidsmengden i Bergen, så er det en del mindre å gjøre generelt, men det kan være noen perioder man får mange frister for innleveringer/prøver/fremføringer som kommer ganske nærme hverandre. Av mine fag, så var det mest å gjøre i human rights og criminal law (midtermene krevde mest jobb), men til gjengjeld var dette de mest interessante fagene (med en veldig flink lærer).

Fagleg utbyte og språk

Sammenlignet med det faglige utbytte man sitter igjen med i Bergen, så er det ganske mye mindre her. Man vil nok kunne dra nytte av (noen) av fagene senere, men generelt så er nivået på undervisningen lavere enn det man er vant til.

Selv fikk jeg mest ut av human rights og criminal law da undervisningen gir et annet perspektiv enn det vi lærer i Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger midt i byen (litt sør for sentrum). Selv bodde jeg 12 minutter gangavstand unna, men om man bor lenger unna så er metroen også lett tilgjengelig.

Det er ikke vanlig å sitte på skolen og lese slik som i Bergen, men det er mye kafeer i nærheten hvor man kan sitte og lese.

Madrid er en fantastisk fin storby som har alt å tilby! Byen ligger også midt i landet, slik at det er lett å reise til ulike byer rundt om i landet (uten at det tar altfor lang tid).

Bustad

Jeg bodde i en leilighet med en venninne fra UiB, så det var veldig trygt. Har snakket med mange andre som flyttet inn i kollektiv med ukjente og at det også funka bra!

Vi fant bosted gjennom spotahome.com. Leiligheten var av helt ok standard – var derimot ikke vasket på forhånd, men fikk kompensasjon i form av å slippe utvask. Utenom dette hadde vi ingen problemer med firmaet eller utleier. Vi måtte betale en husleie på forhånd via spotahome, men de har en sikkerhetsmekanisme slik at pengene ikke overføres før du får nøkler og godkjenner det på mail. Resten måtte vi derimot betale i kontanter (inkl. Depositum). Har hørt det er sjeldent man får igjen depositum i Spania, men det gikk fint for oss - hadde likevel foretrukket å slippe og betale i cash, men det gikk bra!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra! Miljøet består hovedsakelig av utvekslingsstudenter ettersom det stort sett er utvekslingsstudenter som tar de engelske fagene. Alle er veldig åpne for å bli kjent med nye mennesker, og det arrangeres en «welcome week» i starten av semesteret som er tilnærmet som en fadderuke. Resten av semesteret er det også arrangementer via skolen, eksempelvis noen turer til andre byer og samarbeidsavtaler med de største utestedene (klubbene) i byen.

Citylife Madrid arrangerer også mange eventer og turer som man kan bli med på – da blir man også kjent med andre folk fra andre universiteter. Anbefaler på det sterkeste å ta intiativ og møte opp i starten for å få litt nettverk. «Fadderuken» begynte for vår del helgen før semesterstart, så lurt å komme ned litt før (siste helgen i august). Da kan du også bli litt kjent med byen.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2022 - 22.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene for skolen gikk veldig fint. Universitetet svarte raskt på mail dersom det var noen spørsmål. Det var også oversiktlige fremgangsmåter både fra UiB og Comillas angående hva som måtte gjøres når.

Det eneste som tok tid og som var utfordrende var å finne bosted. Jeg brukte mye tid, og endte til slutt opp med å leie via "helphousing" som leier ut til studenter og "young workers". Her har jeg delt en leilighet med to andre studenter fra UiB, og to fra Tyskland. Jeg er stort sett fornøyd med selskapet, og anbefaler det videre. Det eneste negative med selskapet er at de tar seg godt betalt, og at de er litt trege med å hjelpe til med praktiske problemer som oppstår i leiligheten. Men, firmaet fremstår stort sett seriøst og trygt.

Undervisningsformer

Undervisningen er nokså annerledes fra det man er vandt med hjemme. Det er 1-2 forelesninger i hvert fag hver uke, avhengig av størrelsen på faget. Klassene er mindre, og det er mer interaksjon mellom professor og studenter. Dette er noe jeg synes har vært veldig greit, da man blir litt mer tvingt til å følge godt med i faget fra start. Det er også flere vurderingsformer enn hjemme. Hver professor har ganske mye makt når det kommer til faget, så noen fag har mange vurderinger og andre ikke. Det vanlige vil jeg si er å ha en mid-term og en eksamen. Enkelte fag har derimot mid-term, eksamen, fremføring og prøver. Vi har heller ikke lærebøker, pensum er det foreleseren sier i timen. Dette resulterer i at man må få med seg så mange timer som mulig for å kunne pensum. Det er også fraværsgrenser. Alt i alt er jeg fornøyd med undervisningsformene. Det er godt å gjøre noe helt annet enn det vi er vant med fra Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes det var ganske greit å finne fag. Comillas har veldig mange fag som er forhåndsgodkjent av UiB, i tillegg til mange engelske fag. Man får timeplanen når man kommer til Spania, så det kan være at man må endre noen fag dersom de går samtidig. Jeg måtte imidlertid ikke dette, men jeg valgte å endre et fag etter en uke med undervisning. Her er den første perioden en slags test-periode, der man kan prøve forskjellige fag, og bytte dersom man ønsker det. Dette var veldig verdifullt.

Jeg har fagene International Human Rights, International Criminal Law, EU Law, Environmental Law, Private International Law og Competition & IP Law. Jeg er fornøyd med fagvalgene mine. Det er lite å gjøre i Environmental og Private International Law, men mer å gjøre i de andre fagene. Det er dermed en veldig grei kombinasjon. Jeg føler imidlertid ikke at poengene samsvarer med arbeidsmengden. For eksempel er Private Criminal Law 3 poeng, men er et av de fagene med størst mid-term. Foreleserne er også av varierende kvalitet, men stort sett er jeg fornøyd.

Arbeidsmengden er også veldig grei. I perioder er det lite å gjøre, men i perioder med mange vurderinger i flere fag samtidig blir det naturligvis mer hektisk. Eksamensperioden blir også veldig intens, der man kan ha flere eksamener på samme dag. Til gjengjeld er eksamen rundt 2 timer, og av mye mindre omfang enn ved UiB. Eksamensformen kan være multiple choice, true/false, enkelte spørsmål, essay og enkelte fag er det også open-book.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at det faglige utbytte er greit. Man får en mer overfladisk kunnskap i fagene, og det er mye mer fokus på pugging enn på forståelse. Engelsken føler jeg derimot har blitt bedre, både på grunn av det sosiale og det faglige.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger i et fint og litt roligere område av byen, samtidig som det er sentralt. Universitetet i seg selv er også veldig pent, ryddig og rent. Det er imidlertid ingen lesesaler på skolen, så det blir en del lesing på cafeer, hjemme og i tomme klasserom.

Madrid er en fantastisk by. Det finnes alltid ting å gjøre, og det er en by man aldri blir ferdig med. Byen føles også veldig trygg, har aldri følt meg usikker eller utrygg her. Madrid ligger også midt i landet, slik at det er enkelt å komme seg til andre byer i Spania.

Bustad

Som sagt leier jeg et rom i et kollektiv via "helphousing". Jeg bor midt på Plaza Mayor, som ligger i området Sol. Herfra tar det 20 min å gå til skolen, og 15 min med metro. Ellers bor det flere studenter i området rund skolen (Chamberi).

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet både på skolen og ellers i Madrid er veldig bra. Utvekslingsstudenter er generelt veldig sosiale og gira på å bli kjent med folk. Det er mange aktiviteter man kan være med på gjennom hele semesteret. Det arrangeres også flere turer av Unity og CityLife som det er verdt å få med seg. For eksempel turer til Valencia og Marokko. Jeg anbefaler å være med på så mye man orker i starten for å bli kjent med flest mulig. Det får man god nytte av gjennom resten av semesteret.

Jeg anbefaler utveksling til Madrid på det sterkeste!

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2022 - 22.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen for å gå på Universidad Pontificia Comillas inneholder en del frister som må overholdes. Derfor er det lurt å følge med på mailene man får tilsendt fra versuniversitetet i forkant av oppholdet. Søknadsprosessen inneholder tre faser; i fase 1 skal personlige opplysninger fylles ut og sendes til vertsuniversitetet, i fase 2 velges fag og i fase 3 skal adresse og helseforsikring sendes inn.
Det kan være lurt å være tidlig ute med å melde seg opp til de ulike fagene, ettersom tilbudet er noe begrenset. Vertsuniversitetet har satt en grense på at man kun kan ta 36 studiepoeng hvert halvår, men det er ingen ting i veien for å melde seg opp til flere fag ved første søknadsprosess, da det kan være at man ikke får de fagene man ønsker. De to første ukene ved universitetet har får du også mulighet til å prøve fagene (en drop-in-drop-ut periode), hvor du i etterkant av disse to ukene må sende en endelig søknad med de endelige fagene du ønsker å ta. Hvilke fag du får, og den endelige timeplanen din blir ikke avklart før du har levert inn det endelige skjemaet over fagene.

Vertsuniversitetet tilbyr også spanskkurs, dersom du vil lære deg spansk mens du er på utveksling i Madrid. Kursene har noe varierende kvalitet, da enkelte lærere krever mer enn andre. Personlig anbefaler jeg å melde deg opp til kurset, da man lærer litt spansk og får innsikt i den spanske kulturen. Flere av prosessene gjennom vertsuniversitetet foregår på spansk, samt er det flere av de lokale som ikke snakker så mye engelsk – det kan derfor være lurt å friske opp spansken før avreise.

Det kan også være greit å finne et sted å bo ganske tidlig. Det finnes mange ulike firmaer som tilbyr husrom, for eksempel spotahome.com, housinganywhere.com og idealista.com. Selv brukte jeg spotahome, og er fornøyd med det.

Det kan også være lurt å skaffe seg metrokort med en gang du ankommer Madrid. Kortet i seg selv koster kun 5 euro, og dersom man er under 26 år koster måndeskort kun 20 euro. Med kortet kan man komme seg rundt i hele Madrid med både metro og buss. For å få kortet kan man enten booke time, eller gjøre det gjennom Citylife Madrid.

Før jeg reiste ned til Madrid, kjøpte jeg et halvtårsmedlemskap hos Citylife Madrid (kostet £20). Organisasjonen tilbyr ulike turer og aktiviteter som man kan melde seg opp til. Sammen med organisasjonen dro jeg til blant annet Basketland og Marokko. Turene inneholdt fullpakket opplegg, og også her blir man kjent med andre studenter. Organisasjonen har også mindre aktiviteter som rollerblades and burger, vinsmaking og dagsturer til slik som Cuenca (juving). Dersom man liker å reise og oppleve andre ting enn bare Madrid, anbefaler jeg å sjekke ut organisasjonen. Det finnes også lignede tilbud, for eksempel smarterinsider.

Undervisningsformer

Undervisningen ved vertsuniversitetet minner om undervisningen på norske videregående skoler. Undervisningen foregår i mindre klasserom, med alt fra 8 til 50 studenter. Det er også obligatorisk oppmøte i alle fag, hvor man må ha 80 % oppmøte for å kunne ta eksamen. Hvor strengt oppmøteplikten praktiseres, varierer fra fag til fag.

Undervisningen består for det meste av at læreren foreleser i to timer. Timene varer i 120 minutter, og i stedet for å ha pause halvveis, er det vanlig å slutte 20 minutter før timen er ferdig. Undervisningen er spredt utover hele dagen, også på kveldstid. Det tidligste jeg hadde undervisning fra var 08:00 til 10:00, mens det seneste jeg hadde undervisning var fra 18:30 til 20:30.

Vurderingsformen bygger på fortløpende vurderinger i form av presentasjoner, innleveringer og avsluttende eksamener. I enkelte fag kan også muntlig aktivitet i timen ha påvirkning på den endelige karakteren. Karakterskalaen går fra 1 – 10, hvor man må ha over 5 for å bestå faget. Eksamensformene varierer fra fag til fag, hvor det kan være alt fra kortsvarsoppgaver, flervalgsoppgaver og caseløsningsoppgaver. Tre av mine seks eksamener hadde var også openbook-exams.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene man kan velge mellom gir enten 3 eller 6 studiepoeng. Erfaringsmessig innebærer 3-poengsfagene mer arbeid enn 6-poengsfagene, da de har flere vurderingsformer. Ettersom man må ta 30 studiepoeng for å få godkjent utvekslingsoppholdet, kan det være lurt å ta noen 6-poengsfag. Man burde imidlertid ikke velge fag ut fra poeng, men interessene sine. I de fleste fagene trenger man ikke pensumbøker, da foreleserne deler sine notater og utskrift av ulike relevante artikler. Hvor mye lekser man får i de ulike fagene varierer fra foreleser til foreleser.

Vertsuniversitetet tilbyr både fag på engelsk og spansk. Ettersom jeg bare valgte engelske fag, var tilbudet noe begrenset. Jeg tok seks fag til sammen + spanskkurset (6ECTS), deriblant; EU-rett (6ECTS), menneskerettigheter (6ECTS), International strafferett (3ECTS), Alternative tvisteløsningsmekanismer (6ECTS), konkurranse og IP rett (6ECTS), og International kontraktsrett (3ECTS). Kvaliteten på undervisningen var generelt over god, de fleste lærerne snakker engelsk godt. Ettersom jeg hadde så mange fag, var det noen hektiske perioder, da mange av innleveringer og fremføringer faller på samme uker.

Hvor mye som kreves i de ulike fagene varierer. I EU-rett hadde vi for eksempel fire små prøver (telte 15 % av karakteren), en framføring (telte 15 % av karakteren) og en avsluttende eksamen (telte 70% av karakteren). I både Konkurranse og IP rett og International kontraktsrett hadde vi to innleveringer (telte 20 % av karakteren hver, altså 40 %). I menneskerettigheter hadde vi en større innlevering (telte 40 % av karakteren). Det forventes at vi leste en del i både menneskerettigheter og International strafferett, mens i de øvrige fagene var det ikke noe særlig med lekser.

Fagleg utbyte og språk

Etter utveksling er det faglige utbytte noe varierende, men over alt greit. Det er varierende hvor gode professorene er i å prate engelsk. Til tross har jeg hatt et godt språklig fagutbytte på engelske fagord og en del trening i å skrive akademisk engelsk.

I de fleste fagene var det mer fokus på pugging enn den faktiske forståelsen, da det ikke er alt som er like relevant for norsk juss. Det har vært nyttig å lære om ulike systemer og praksis i andre land, særlig i et komparativt perspektiv. Enkelte fag lignet så mer på business-fag enn juss-fag, da de fokuserte en del mer på teori enn regelverk.

Universitetsområdet og byen

Vertsuniversitetet ligger ganske midt i byen, mellom Malasaña og Chamberí. Bor man i sentrum er det gangavstand, men det er også enkelt å komme seg til universitetet med metro, da nærmeste metrostasjon kun ligger 350 meter unna (Argüelles). Universitetet har ikke lesesaler slik som universitetet i Bergen. Det finnes derimot kafeer i nærheten. Universitetet er kun åpent i åpningstidene, slik at det ikke er mulig å komme inn utenom disse – den er altså stengt i helgene og helligdager.

Universitetet har et eget treningssenter som man kan betale for å bruke, i tillegg til ulike idrettsundergrupper. I tillegg har de et samarbeid med Fitup, som er et større treningssenter som ligger i samme gate som universitetet. Personlig brukte jeg fitup, da det var billigere (kun 20 euro i måneden) enn skolens treningssenter.

Madrid er en utrolig fin by som tilbyr et fullpakket av forskjellige opplevelser. Det er stort utvalg av restauranter, kafeer, utesteder og parker. Sentrum er ganske sentrert, slik at det er gåavstand til det meste. Byen ellers er ganske stor og består av ulike bydeler som har sitt eget særpreg. Malasaña for eksempel er det "hyppe" området, mens Salamanca er et dyrere og mer "fancy" området. Madrid er en veldig ren by, og oppleves som veldig trygg - det er fullpakket med mennesker til alle døgnets tider.


Bustad

Jeg anbefaler deg å finne en bolig tidlig, ettersom det er mange studenter som drar på utveksling til Madrid. Jeg fant bosted gjennom spotahome.com. Jeg bodde i en leilighet med en annen fra Norge, og var veldig fornøyd med det. Vi bodde i Malasaña, som er det "hyppe" området. Den lå kun 15 minutter gange fra universitetet og Gran Via (som er hovedgaten i Madrid).

Når du leter etter boliger anbefaler jeg å finne noe i sentrum, for eksempel rundt Malasaña, Chamberí, Argüelles og Plaza Mayor. Madrid er en sentrert by, og dersom man bor i noen av disse områdene er det gåavstand til det meste. Husleien vil varierer alt etter som man leier for seg selv eller vil bo i kollektiv, samt hvor sentralt man ønsker å bo. Leien jevnt over er nokså høy, men det er billig å leve.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Comillas har vært svært bra. Allerede første dag, under informasjonsmøtet, ble man delt inn i mindre grupper med quiz og omvisning av skolen. Dette gjorde at man enkelt kom i kontakt med andre studenter. I tillegg, arrangerer Comillas en "welcome week" uken før studiet begynner (lignede en norsk fadderuke). Under "welcome week" har man muligheten til å bli kjent med mange andre studenter fra hele verden og fra ulike studier. Jeg anbefaler å bli med på det meste av opplegget under "welcome week", dette for å møte andre studenter og bli bedre kjent med byen. Universitetet arrangerer også enten en fest, piknik i parken eller ekskursjon hver eneste dag resten av semesteret. Gjennom appen Guruit og Vertsuniversitetets instagram kan man følge med på hva som skjer de ulike dagene. Ellers er det enkelt å komme i kontakt med andre studenter i forbindelse med undervisningen, ettersom denne foregår i mindre grupper og de fleste innleveringer er gruppeoppgaver.

Som Erasmusstudent er det også muligheter for å være sosial og henge med andre Erasmusstudenter (også fra andre universiteter), da også denne gruppen arrangerer mange fester. Det kan være lurt å melde seg inn i Erasmus sine ulike Facebook-grupper så man kan holde seg oppdatert på hvor og når de ulike arrangementene finner sted.

Gjennom Citylife Madrid arrangeres det også en del ulike arrangementer, for eksempel vinsmaking, kokkekurs, flamenco show, dagsturer til de nærmest byene og utenlandsturer til for eksempel Marokko og Portugal. Her kan du finne en oversikt over de ulike arrangementene de holder: https://www.citylifemadrid.com/live-and-enjoy-madrid-spain/

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

12.01.2022 - 20.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være greit å finne et sted å bo ganske tidlig, ettersom det er et stort antall internasjonale studenter som kommer til Madrid. Samtidig finnes det mange firmaer som tilbyr bosteder til studenter, og du bør ikke ha noe problem med å finne noe som fungerer for deg. Ville lagt inn litt tid for å lære eller friske opp spansken før avreise, ettersom mange av de lokale i Madrid ikke snakker mye engelsk.

Undervisningsformer

Undervisningen minner mye om videregående, der man er inndelt i mindre klasser og har fysisk undervisning i klasserom. Vil helt klart anbefale å møte opp til så mange timer som mulig. Man vil ikke få med seg alt som er relevant for eksamen ved å kun lene seg på kursmaterialet, som varierer noe i kvalitet fra emne til emne.

Vurdering av emnetilbodet

Siden jeg bare tok engelske fag var emnetilbudet litt begrenset, men du skal kunne finne noe som passer dine interesser. Jeg tok til sammen syv fag, deriblant internasjonal privatrett, komparativ konstitusjonell rett og internasjonale menneskerettigheter. Kvaliteten på undervisningen og studieopplegget var generelt bra, og lærerne snakker for det meste god engelsk. Vær obs på at det kan bli mye å gjøre når det nærmer seg slutten av semesteret med tanke på innleveringer, og en ganske intens eksamensperiode.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med har vært greit. Det er ikke alt som er like relevant for norske studenter, spesielt i fag der man for det meste lærer om EU-regelverk og praksis. Imidlertid vil du lære mye nytt som er greit å kjenne til fra et europeisk/internasjonalt perspektiv. Særlig i komparativ konstitusjonell rett og internasjonale menneskerettigheter fikk jeg mye ny kunnskap om ting vi ikke lærer så mye om på studiet i Norge.

Universitetsområdet og byen

Selve universitetet ligger midt i byen og er veldig enkelt å komme seg til. Det er også veldig praktisk med tanke på at du slipper lengre reisevei hvis du bor i sentrum. Universitetet har ikke lesesal, men det er kafeer i nærheten der man kan sette seg ned for å studere på egenhånd.

Madrid er en veldig fin by som tilbyr utrolig mye forskjellig. Du har et stort utvalg av restauranter, kafeer, utesteder og parker å benytte deg av. Utelivet er veldig bra, med mange forskjellige barer og klubber. Studentgruppen Unity ved Comillas har samarbeidsavtaler med noen av klubbene som gjør at man kan få gratis inngang for visse eventer. Unity tilbyr også mange andre aktiviteter og turer som det er mulig å melde seg på. Det er også mange fine byer og steder i umiddelbar nærhet av Madrid som det er verdt å besøke. Vil spesielt anbefale Salamanca og Toledo, som det går an å ta buss til og fra.

Bustad

Jeg bodde i en leilighet med 6 andre internasjonale studenter, og var veldig fornøyd med det. Jeg fant bosted via et firma som heter Student Global Relocation (SGR), som har et samarbeid med Comillas, og ble deretter videresendt til et firma som heter HelpHousing. Vil for øvrig anbefale å ta direkte kontakt med HelpHousing, ettersom du slipper å betale for tjenesten til SGR. Leiligheten var av helt vanlig standard og hadde vask av fellesområder inkludert i leien. Vi hadde ingen problemer med utleiefirmaet, og de var som regel raske til å svare oss hvis vi hadde spørsmål eller forespørsler.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Du blir kjent med andre studenter fra hele verden, og alle var veldig hyggelige og inkluderende. Vil helt klart anbefale å ta initiativ til å møte og bli kjent med så mange folk som mulig de første dagene. Det arrangeres en slags fadderuke i regi av Unity uken før skolestart der det går an å bli med på diverse aktiviteter og fester.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

12.01.2022 - 20.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville ha lært meg noen ord på spansk før jeg dro. Mange av de som bor i Madrid er veldig dårlig i engelsk, så det kan være veldig nyttig å kunne litt når du skal på butikken etc. På universitet har det ikke vært noe problem å ikke kunne spansk.

I tillegg ville jeg ha vært tidlig ute med å meldt meg opp til fagene, siden det er litt begrenset tilbud så du er sikker på at du får nok fag til å oppnå 30 studiepoeng.

Undervisningsformer

Det er mye mer obligatorisk oppmøte her enn i Bergen. Alle fagene har obligatorisk oppmøte i utgangspunktet, men det er varierende om hver enkelt lærer faktisk tar oppmøte. I noen av fagene teller oppmøte inn på karakteren. Klassene er også mye mindre enn hva vi er vandt med på UiB. Vi var rundt 20-30 personer i de fleste klassene, og minner mer om hvordan undervisningen var lagt opp på videregående. Flere av fagene har også innleveringer underveis i oppholdet som teller med på den endelige karakteren. Karaktersystemet er annerledes her. Det går fra 1-10, hvor alt over 5 er bestått.
Kordinatorene på utvekslingkontoret på skolen er veldig behjelpelige hvis det er noe, så det er bare å ta kontakt med dem.

Vurdering av emnetilbodet

Her er det et ECTS system på fagene, hvor hvert fag er 3 eller 6 poeng. Det gjør at man må ha mange fag for å få nok poeng. Da 1 ECTS utgjør 1 studiepoeng. Jeg synes det har vært veldig uvant å ha så mange fag på en gang. Jeg har synes det har vært litt som det var på videregående. Vi trengte ikke å kjøpe noen bøker. I de fleste fagene var power pointene fra timen og notater fra timen det som regnes som pensum til eksamen.

Jeg hadde fagene International private law (6ECTS), International protection of human rights (6ECTS), IP and Competition law (6ECTS), Legal Current Affairs (3ECTS), Environmental Law (3 ECTS), Comperativ Contract Law and International Contracts (3ECTS), og Immigration and Refugee law (3ECTS).
Det er veldig varierende hvor mye som kreves i hvert fag. I environmental law hadde vi bare en eksamen, og ingen innleveringer. Mens i immigration law som også er 3 ECTS hadde vi eksamen + en innlevering og 2 presentasjoner, og det ble forventa at man leste mye til hver time i immigration law. Den første uka så kan man prøve ut de forskjellige fagene og bytte hvis man heller vil ha et annet, så de fagene du melder deg opp på før du drar er ikke absolutt bindende for hva du må ta (så lenge UiB godkjenner det nye fagvalget ditt).

Fagleg utbyte og språk

Det er varierende hvor gode professorene er i å prate engelsk. Men jeg synes likevel at jeg har fått et veldig godt språklig fagutbytte. Lært mange fagord på engelsk og man får mye trening når man skriver mange innleveringer. I tillegg blir man veldig fort bedre med alle sosiale samtaler man har hver dag.
Det faglige utbyttet synes jeg også har vært godt. I flere av fagene har det vært mer fokus på pugging enn forståelse, men synes likevel jeg har fått stort faglig utbytte.

Universitetsområdet og byen

Skolen har også et eget treningssenter nederst i kjelleren på jussbygget, som er billig for et semester. De har gruppetimer, hvor instruktøren pratet Spansk, men det var ikke noe problem for oss som ikke kan spansk å følge med.
Universitet lå i et veldig fint område med mye kafeer og restauranter i nærheten.

Selve byen synes jeg er super! Det er så mye å se og gjøre her. Byen er veldig stor, så det er umulig å bli godt kjent i hele. Det er mange gode restauranter over alt! Samt mange fine parker som retiro og Templo de debod.

Bustad

Jeg bodde 10-15 minutter unna skolen, nær Bilbao metrostoppet. Jeg synes det har vært veldig godt å bo så nærmere skolen, da vi har obligatorisk undervisning hver dag. Det er også en veldig sentral beliggenhet, da det bare tar rundt 15 minutter å gå ned til Sol (som man tenker på som sentrum). Ellers er det ikke noe problem å bo lenger unna skolen hvis man bor i nærheten av metroen, da det er veldig godt kollektivtilbud her.
Flere av de jeg studerer her med har slitt litt med å finne seg bolig, så jeg ville vært tidlig ute i jakten på et sted å bo. Flere jeg kjenner har brukt spotahome eller help housing.

Sosialt miljø

Jeg synes det sosiale miljøet her er sikkelig godt. Det er enkelt å bli kjent med folk og skolen arrangerer flere turer i løpet av semesteret. I tillegg arrangerer de en velkommstuke som er uka før undervisningen starter. Der er det lett å bli kjent med folk og alle er veldig åpne. Når det er mindre grupper i klassene så synes jeg det også har vært lettere å bli kjemt med de i klassen kontra de store foreldingstimene på UiB.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

12.01.2022 - 20.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Det kan være lurt å starte å se etter bolig tidlig, ettersom dette kan være en tidkrevende prosess. Jeg fant selv leilighet privat, men mange av de andre utvekslingsstudentene hadde funnet bolig gjennom en nettside som het helphousing.com og virket fornøyde med dette.

Ellers bør man følge med på alle mailer man får tilsendt fra vertsuniversitetet i forkant av oppholdet. Søknadsprosessen innebærer en del frister man må forholde seg til, og både søknadsskjema og frister blir sendt på e-post i god tid før utvekslingsoppholdet starter.

Timeplanen/fagene dine blir ikke endelig avklart før du har levert inn endelig skjema over fagene ved oppstart av studiet i Madrid. Derfor har du mulighet til å endre på fagene frem til dette, og du har en toukers periode hvor du kan delta på ulike fag før du bestemmer deg. Jeg syntes derfor det var lurt å melde seg på flere fag enn man trenger for å sikre seg plass, og ha mulighet til å velge bort noen av fagene (man kan maksimalt melde seg opp til 33 studiepoeng). Man har likevel også mulighet til å bytte ut fagene man har valgt i søknadsprosessen før man leverer inn det endelige skjemaet over emner, dersom det er ledig plass i de aktuelle fagene.

Om du vil lære deg spansk mens du er i Madrid er det også lurt å melde seg på spanskkurs som tilbys på skolen. Dette gjorde ikke jeg, men de fleste Erasmus-studentene fra andre land deltok på dette kurset og var fornøyd med det. Det var overraskende dårlige engelskkunnskaper på spanjolene, så å kunne litt spansk kommer veldig godt med!

Undervisningsformer

Undervisningen foregår som klasseromsundervisning. I de fleste fag var det nokså små klasser på rundt 15-25 studenter, men det var også fag med opptil 70 studenter. Undervisningen minner litt om videregående, med flere forelesninger for dagen, og fortløpende vurderinger i form av presentasjoner eller innleveringer i de fleste fag. Oppmøte er obligatorisk i alle fag, men hvor strengt dette praktiseres av professorene varierer fra fag til fag. I mange av fagene teller muntlig aktivitet inn i den endelige karaktersettingen (gjerne som 10% av den endelige karakteren). Undervisningen kan også foregå på kveldstid. Mitt seneste fag var for eksempel fra 18.30-20.30.

Man trenger ikke pensum til fagene. I de fleste fagene er forelesningene og de notatene man tar der tilstrekkelig, så det er lurt å ta gode notater! I andre fag ble det også publisert materiale på nett. Eksamensformene varierer fra fag til fag, hvor det kan være enten en endelig innlevering, essay, kortsvarsoppgaver, flervalgsoppgaver eller en kombinasjon av disse. I noen fag har man som nevnt også innleveringer og presentasjoner som utgjør en viss prosent av den endelige karaktersettingen.

Fagene man kan velge mellom utgjør enten 3 eller 6 studiepoeng. Min erfaring er at 3-poengsfagene innebærer mer arbeid enn 6-poengsfagene, og at de stort sett også hadde flere vurderingsformer (innleveringer, presentasjoner, eksamen). Men dette kan så klart også variere mellom de ulike 3-poengsfagene, og man bør nok derfor velge fag basert på interesser, og ikke ut fra studiepoeng. Ettersom man må ha 30 studiepoeng til sammen, kan man jo likevel være klar over at det kan bli ganske mange fag (og en mer hektisk eksamensperiode) dersom man velger mange 3-poengsfag. Jeg vil nok derfor anbefale å enten ha en kombinasjon av disse, eller å velge flest mulig 6-poengsfag, for å slippe en hektisk eksamensperiode.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbudet var ganske greit. Jeg fikk enkelt fylt opp 30 studiepoeng med engelske emner, og det var også flere engelske emner tilgjengelig dersom jeg hadde ønsket å bytte. Jeg opplevde ikke at noen av fagene jeg valgte kolliderte med hverandre, men det kan være greit å være obs på at dette kan skje. Det skal likevel gå fint å få fylt opp timeplanen med engelske fag. Som nevnt utgjør fagene man kan velge mellom enten 3 eller 6 studiepoeng. Jeg valgte en kombinasjon av 3-poengsfag og 6-poengsfag, og hadde til sammen 7 ulike fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige nivået på undervisningen var ikke veldig imponerende etter min mening, og det faglige utbyttet ble derfor heller ikke veldig godt. Mye av undervisningen var veldig teoretisk sammenlignet med hva man er vandt med fra studiet i Bergen, og fokuset var ofte på andre ting enn selve jussen. Også her var det variasjon fra fag til fag, avhengig av undervisningsformer og professorer. Man lærer uansett noe nyttig i alle fag, og fagene var interessante selv om de ikke lignet helt på hva man er vandt til.

Undervisningen går på engelsk (eller eventuelt spansk dersom man velger dette, det gjorde ikke jeg). Noen av professorene kunne være litt vanskelige å forstå, ettersom nivået på engelsken heller ikke var helt på topp. Jevnt over fungerte det likevel ganske greit!

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort og inneholder ulike fakulteter i samme område. Området er fint og nokså sentralt, og det er mange kafeer og restauranter lett tilgjengelig. Juss-fakultetet hadde ikke lesesaler eller bibliotek, men det var bibliotek og lesesaler i tilknytning til de andre fakultetene som kunne benyttes.

Madrid er også en veldig fin by, med mye å se og finne på! Byen er stor, så det kan være greit å skaffe seg Metro-kort for å komme seg raskt frem, men det er også fint mulig å komme seg de fleste steder til fots. Som nevnt er de lokale i Spania ganske dårlige i engelsk, men byen oppleves dermed også i mindre grad som en typisk turistby. Byen består av mange ulike bydeler med sine egne særpreg - noen steder kjenner man mer på at man er i en storby enn andre. Byen har også mye restauranter og kafeer, butikker, utesteder og barer, takterrasser og parker.

Bustad

Selv fant jeg som nevnt bolig privat, men det virker som at det skal være greit å finne et godt sted å bo så lenge man ikke er veldig sent ute. Skolen tilbyr ingen form for studentboliger, men informerer om ulike nettsider man kan benytte seg av for å finne et sted å bo. Husleien varierer alt etter om man leier for seg selv eller i kollektiv, og hvor sentralt man ønsker å bo. Jevnt over har jeg likevel inntrykk av at det er nokså dyrt å leie i Madrid.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på universitetet har vært veldig bra. Under informasjonsmøtet første skoledag ble man delt inn i ulike grupper med quiz og omvisning av skolen, noe som gjorde at man enkelt kom i kontakt med andre studenter fra dag en. I tillegg arrangerer studentorganisasjonen på skolen en "welcome week" hvor man kunne melde seg på ulike arrangementer uken før skolestart, litt som en fadderuke. Her møtte man studenter fra alle fakultetene ved universitetet. Jeg vil anbefale å melde seg inn i Facebook-gruppen for utvekslingsstudenter (denne skal man få på mail fra universitetet), ettersom all informasjon om welcome-week og ulike WhatsApp-grupper for studentene ble lagt ut her.

Det ble også arrangert utflukter til byer i nærheten av Madrid gjennom skolen, noe som også var en fin mulighet til å bli kjent med medstudenter. Ellers er det enkelt å komme i kontakt med andre studenter i forbindelse med undervisningen, ettersom denne som sagt stort sett foregår i mindre grupper. Mitt inntrykk er likevel at spanjolene ikke er like interessert i å bli kjent med utvekslingsstudenter, så her må man kanskje ta litt mer initiativ selv dersom man vil bli kjent med de lokale.

2020

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2020 - 22.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Lurt å skaffe seg et sted å bo et stykke i forveien av ankomst. Selv brukte jeg spotahome og det gikk fint å få et sted å bo. Andre jeg kjenner brukte idealista og var fornøyde.

Skaff deg metrokort med en gang du kommer til byen. Det koster kun 20 EURO i måneden og du kan da dra rundt i hele Madrid. I tillegg gjelder kortet også for flere nærliggende tettsteder hvor det er fint å ta dagsturer. Du må booke time for å få kortet.

Skolen informerer deg om at du må skaffe deg et nie-nummer for å bo i Madrid i lengre tid. Jeg skaffet det ikke selv fordi jeg hørte at kun de som skulle jobbe i Madrid måtte ha det. Tror likevel det er tryggest å skaffe dette. Internasjonalt senter på skolen hjelper deg med dette.

Vær også obs på at det gjerne kan være overlapp mellom ulike fag du har valgt på forhånd. Skolen hjelper deg med å endre i ettertid, men du må følge fristen de setter.

Undervisningsformer

Undervisningen minner om norsk videregående. Det er små klasser og det forventes at du er aktiv i timen. Det er også en god del innleveringer, lekser og delprøver som må gjøres. De første månedene trenger du ikke gjøre mye, men etter det må du legge inn litt innsats. Det stilles imidlertid ikke veldig strenge krav til kvalitet, men du må likevel gjøre mye obligatorisk. Hvis du vil legge inn minst mulig innsats skolemessig på utveksling, ville jeg dratt et annet sted.

Eksamen skulle i utgangspunktet alle være skriftlige for de fagene jeg valgte. Det ble imidlertid endret etter koronautbruddet og da måtte jeg også ha noen muntlige eksamener digitalt.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er fornøyd med utvalget av emner. Det varierer noe fra høsten til våren. Jeg hadde fagene private international law, public international law, international human rights, EU-law og Competition and IP-law. Jeg syntes egentlig alle fagene var interessante og hadde flinke professorer som tar seg tid til å hjelpe deg. International human rights var nok faget jeg fant minst interessant, men til gjengjeld var det lite å gjøre i faget. Public international law og international private international law var fagene hvor jeg måtte legge inn mest innsats. Særlig i public international law, hvor vi blant annet hadde en innlevering på 5000 ord.

Fagleg utbyte og språk

Når det kommer til faglig utbytte, var ikke det altfor stort. Likevel syntes jeg at professorene var flinke og særlig i private international law og competition and IP-law følte jeg at jeg lærte ganske mye interessant. I tillegg er dette noe som er relevant for norsk rett. Du lærer imidlertid ganske annerledes enn på UiB og det blir mer pugging enn forståelse.

Når det gjelder språk, ble jeg helt klart bedre i engelsk fordi vi måtte levere en del tekster på engelsk og vi snakket engelsk hele tiden.

Skolen tilbyr også spanskklasser man kan melde seg opp i og følge uten å få karakter i faget. Jeg tok spansk A1 og lærte litt grunnleggende, noe jeg er glad for. Det tar imidlertid en del av tiden din og du må tilbringe mer tid på skolen. Hvis det ikke er farlig for deg å ikke lære/forbedre spansken, ville jeg helt klart droppet det. Du snakker for det meste engelsk med de andre utvekslingsstudentene uansett.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var fint og skolen lå i et fint nabolag nærme sentrum av Madrid. Jussbygget er fullt av klasserom, men har ikke leseplasser. Det finnes et bibliotek i ingeniørbygget hvor man kan sitte å lese. Det finnes også noen grupperom som man visstnok kan leie, litt sånn som kollokvierommene på jussbygget.

Byen er veldig kul! Den er full av ting å se og gjøre. Det finnes masse fine parker hvor man kan samles og mange museer hvis man orker det. Det er også mange gode restauranter hvor man kan spise god mat. Særlig finnes det mange tapas-steder hvor det er hyggelig å dra med en stor gjeng. Det er også uttallige utesteder og barer man kan dra på. Jeg ville prøvd noen andre steder enn de utestedene som studentorganisasjonen har avtale med. Det er gøy å dra på de og se de andre utvekslingsstudentene, men det er til gjengjeld nesten bare utvekslinsstudenter der. Prøv heller å dra på noen steder hvor det samles spanjoler.

Byen er selvfølgelig også veldig bra hvis du liker fotball. Du kan se Athletico Madrid, Real Madrid og Getafe!

Bustad

Jeg valgte som nevnt bolig på spotahome. Det var veldig enkelt å booke denne og hadde ingen problemer med det. Bildene var også helt like med virkeligheten. Jeg hadde imidlertid noe uflaks idet utleier var glad i å ta depositumet til de som bodde i leiligheten. Utleier og til tider venner av han gikk også plutselig bare inn i leiligheten. Med andre ord bør du være litt obs når du velger leilighet og sjekk gjerne anmeldelser hvis det finnes.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt supert. Studentorganisasjonen gjør alt for å få deg til å føle deg til rette i byen. Det er ulike arrangementer å dra på nesten hver dag. De som drifter organisasjonen brenner også veldig for det og hjelper deg med alt mulig. Du har også mulighet til å dra på mange turer til forskjellige steder i Spania og til andre land.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

08.01.2020 - 22.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Start tidlig med å lete etter bolig! Universitet tilbyr ikke studentboliger, men det finnes en rekke ulike søkemotorer å benytte seg av for å finne leilighet, så som spotahome eller idealista. Selv benyttet jeg meg av spotahome og er veldig fornøyd med de. Jeg og en annen student fra UiB endte opp i kollektiv sammen med to andre jenter fra hhv. USA og Frankrike. Da jeg flyttet inn og i ukene som fulgte var det en del problemer med leiligheten og ting som ikke fungerte som det skulle. Da utleier ikke svarte (TING TAR TID i Spania), så var det bare å ta kontakt med spotahome som igjen tok kontakt med utleier, og ting ble deretter fikset nesten umiddelbart. Man betaler litt ekstra ved å booke via et tredjeselskap, men min erfaring er at det i alle fall ga en ekstra trygghet da problemer oppstod i leiligheten og utleier ikke svarte på mine meldinger. I tillegg var det greit å kunne se video av leiligheten før jeg booket for å være sikker på at den faktisk eksisterte (tilbys via spotahome).

Madrid består av en rekke ulike bydeler, men for meg var det viktig å bo i nærheten av universitet ettersom det er mye obligatorisk undervisning på universitet. Jeg endte opp i en supersentral leilighet i bydelen Malasaña, ca. 10 minutters gange fra universitet og er superfornøyd med det. Følte dette var veldig tidsbesparende! Malasaña er en urban og hipp bydel med mange koselige kafeer, tapasbarer og barer. Min erfaring er at de fleste utvekslingsstudentene bodde sentralt, og ikke langt fra universitet. Når det er sagt så består Madrid av mange bydeler som alle er kule og unike på sin egen måte. Metroen går nesten konstant (metrostopp ligger også i nærheten av universitet), så det er ingen problem å komme seg til universitet dersom man ikke bor i umiddelbar nærhet.

Videre anbefaler jeg å skaffe seg månedskort på metroen. For dette må man bestille time. Her lønner det seg å booke time for dette neste umiddelbart etter ankomst til Spania da det er lange ventelister for dette i begynnelsen.

Ellers synes jeg selv det var nyttig å kunne ett og annet ord på spansk for å gjøre seg forstått/ samt forstå. En del spanjoler snakker VELDIG DÅRLIG engelsk. Jeg hadde hatt 6 år med spansk på grunnskolen og kunne dermed en del grunnleggende før jeg reiste nedover, og fant dette nyttig i en del tilfeller. Dersom man ikke kan noe spansk, men ønsker å lære tilbys det spanskkurs i regi av universitet. Duolingo-appen kan også være nyttig.

Vi var totalt fire stk. som reiste til Spania fra UiB. Tydeligvis er det slik at man skal søke om et NIE-nummer (noe som gir bevis på at du er "resident of Madrid") dersom du skal være i Spania i mer enn fire måneder. Det var et informasjonsmøte om dette på universitet, men ingen av oss fra Bergen fikk med oss dette. Noen av oss tok da kontakt med vår studieveileder, Luz, som hjalp oss med denne prosessen. Her anbefaler jeg å få hjelp da det er masse dokumenter og søknader som må sendes inn på spansk. Videre må man personlig møte opp på en bestemt politistasjon for å få innvilget denne søknaden. Som innehaver av dette kortet gis man rabatter på en del museer osv, samt at man har noe å vise for seg dersom man skulle komme opp i situasjoner som krever dette (jeg vet dette kortet ble nyttig for mange under korona mtp. innreise tilbake til Spania)

Ellers, husk å laste ned WhatsApp! All informasjon om hva som skjer og kommunikasjonsutveksling foregår via WhatsApp.

Undervisningsformer

Personlig synes jeg undervisningsformene ved universitetet minner litt om norsk videregående da man er inndelt i "klasser"/mindre grupper. Fordelen med dette er selvfølgelig at det er enklere å spørre professorene om hva enn man måtte lure på. De fleste fagene jeg hadde var for det meste med andre utvekslingsstudenter, mens noen fag var også nesten med bare spanjoler. En stor forandring fra hjemme er at de fleste engelske fag går på kveldstid. Enkelte fag sluttet f.eks kl. 20.00/20.30. Dette er litt utvant, men man kommer inn i det etterhvert. I Spania er dessuten nesten alt "mañana mañana", og veldig mye foregår i de sene nattetimer i Madrid, så det å ikke starte kl. 0800 var deilig! Fest og moro går man heller ikke glipp av da de fleste vors starter kl. 22/23. Mao: Mye tid til fest og moro!


Når det kommer til selve innholdet i fagene var det litt forskjellig hvordan professorene la opp undervisningen. Noen forventet svært mye aktiv deltakelse, mens andre så og si hadde "forelesning" hele timen og baserte hele standpunktkarakteren på eksamensresultatet. "Videregående-stilen" er imidlertid karakteristisk da det er masse obligatoriske innleveringer, gruppeframføringer, gruppearbeid o.l. En del av den endelige standpunktkarakteren er også beregnet ut ifra hvor aktiv man er i timen.

Spania operer med ECTS-systemet og Comillas tilbød bare 3 eller 6 ECTS pr. fag hvilket førte til at man måtte ha svært mange fag pr. semester for å oppnå 30 studiepoeng. For å være helt ærlig så synes jeg IKKE studiepoengene samsvarte med arbeidsmengden i de fleste fag. Til tider var det svært mye å gjøre mtp. innleveringer, framføringer osv. Når det er sagt må det nevnes at vi fra Norge reiste hjem i midten av mars i tråd med norske myndigheters anbefalinger som følge av koronautbruddet. En del av undervisningsopplegget ble endret etter dette, både mtp. eksamensform og innleveringer. Noen eksamener endret seg fra skriftlig til muntlig. Noen eksamener ble gitt som hjemmeeksamen over flere dager. Noen ble gjennomført skriftlig med kamera aktivert osv. I tillegg synes jeg det ble helt ekstremt mye mer å gjøre etter at jeg kom hjem til Norge mtp. arbeidsmengde. Det er vanskelig å si om arbeidsmengden økte helt ekstremt pga. korona og hjemmeundervisning eller om det generelt er ekstremt mye å gjøre på universitet etterhvert som semesteret nærmer seg slutten. Mitt inntrykk er i alle fall at det er ganske så greit og overkommelig i begynnelsen før arbeidsmengden øker noe voldsomt mot midten/ slutten av semesteret.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at Comillas er et privat universitet og svært anerkjent og velrenommert i Madrid og Spania. De som studerer der betaler en hel del for å studere der og jeg vil derfor også anta at arbeidsmengden reflekterer dette.

Vurdering av emnetilbodet

Comillas tilbyr ikke svært mange fag på engelsk, men nok til at man kan ha alle fagene sine på engelsk. Da jeg gjorde research ifb med utveksling var dette det eneste spanske universitet jeg fant som tilbød nok fag på engelsk uten overlapp. Tilbudet varierer avhengig av om man reiser på utveksling på høst eller vår.
Fagene jeg hadde var: Comparative Contract Law and International Contracts (3 ECTS), Competition Law, Intellectual Property and Industrial Property (6 ECTS) European Union Law (6 ECTS), Immigration and Refugee Law (3 ECTS), International Protection of Human Rights (6 ECTS),
Private International Law (6 ECTS). Man gjør jo litt reserach før man drar mtp. hvilke fag man skal velge, hva som er "lurest" osv. Blant annet hadde jeg hørt at det lønnet seg å velge f.eks bare 6-poengs fag for å få "minst" å gjøre. Dette vil jeg ikke si stemmer for mitt utvekslingssemester i alle fall. For eksempel hørte jeg at de hadde ekstremt mye å gjøre i public international law (6 ECTS). Det aller beste er egentlig å melde seg opp til de fagene man tror man vil like mtp. interesse for deretter å prøve ut fagene i Spania. Universitet tilbyr en prøveperiode på to uker hvor man kan prøve ut forskjellige fag og endre fagene man opprinnelig har valgt. Selv hadde jeg f.eks forhåndsvalgt public law fremfor private international law fordi jeg heller ville slutte tidlig på universitetet på fredager, og ikke kl. 1900 som man gjorde dersom man valgte private international law. Etter prøveuken med fag ble jeg derimot rimelig overbevist om at public international law ikke var et fag for meg mtp. undervisningsopplegget (det viste seg i etterkant at det var veeeldig mye å gjøre i public international law).
Hvor mye det blir å gjøre tror jeg varierer med professorene. I immigration law og comparative law and international contracts var det svært lite å gjøre sml. f.eks private international law og competition and IP law. Når det er sagt var likevel både private international law og competition and IP law fag jeg likte svært godt pga det materielle innholdet.

Alt i alt vil jeg likevel si at jeg synes noen av fagene hadde overdrevent fokus på pugging sml. forståelse.

Fagleg utbyte og språk

Til tross for at en del fag hadde fokus på pugging sml. forståelse, så synes jeg at fagene har vært interessante og gitt faglig utbytte og da især competition law samt private international law. Når det kommer til det språklige utbyttet så har dette vært stort! En ting er at man som nordmann har et godt utgangspunkt fra før, men likevel er det utfordrende å snakke om/kjenne til engelske juridiske fagbegrep. Her vil jeg si jeg har lært mye i alle fag. Jeg har også skrevet mange oppgaver på engelsk, samt deltatt aktivt i engelske samtaler, både på universitetet og på fritiden. Den språklige forbedringen synes jeg derfor er stor!

Universitetsområdet og byen

Comillas ligger sentralt i Madrid og det er enkelt å komme seg dit både til fots, samt med metro. Universitet er delt inn i en "juss-fløy", samt en business-fløy (ICADE). Like ved siden av ICADE ligger også ICAI hvor ingeniørstudentene holder til. Her finner du også biblioteket. Biblioteket er så som så, men det er i alle fall en mulig leseplass dersom man ikke liker å lese hjemme eller på café. Lesesaler eksisterer ikke da byggene heller består av mange klasserom. Inne på universitet ligger det også en gedigen kirke! Veldig uvant og litt merkelig for de fleste av oss, men dette henger sammen med at Comillas er et katolsk universitet. Comillas inneholder også et "treningssenter" og en basketballbane utendørs. Jeg meldte meg ikke inn i treningssenteret på Comillas da det var nokså begrenset treningsutstyr der, men dersom man melder seg inn må man være klar over at dette har begrensede åpningstider. Universitet har også en kantine hvor det er muligheter for å kjøpe både en matbit, en treretters eller et glass vin!

Når det kommer til Madrid som by må jeg bare si at Madrid er heeelt fantastisk! Madrid er superstort, samtidig som det føles lite. Det er mulig å gå til de fleste steder, og uansett så er metroen i umiddelbar nærhet. Madrid har det meste for enhver - kultur (uendelige museer så som Prado, Reina Sofía osv.), parker, shopping, barer, rooftops, et helt sykt uteliv, kafeer, tapasrestauranter, den fotballinteresserte osv.

Bustad

Som tidligere nevnt så booket jeg leilighet/kollektiv via spotahome, og er veldig fornøyd med det.

Sosialt miljø

Den første uka ble det arrangert en form for fadderuke i regi av spanske studenter ved Comillas. Her besøkte man ulike severdigheter i Madrid, kule rooftops, klubber osv. Dette var et helt supert springbrett for å komme i kontakt med andre studenter, for det meste internasjonale. Det var i fadderuka jeg møtte det som skulle bli "min gjeng". Ellers synes jeg det var enklest å komme i kontakt med spanske studenter i timene jeg hadde felles med spanske studenter. Det må nevnes at spanjoler er helt ekstremt sosiale og det er bare å slenge seg med på hva enn som arrangeres. Ting åpner sent og stenger sent i Spania, så det er aldri for sent å slenge seg med. Det er lett å komme seg fra Madrid som hovedstad, enten med fly, metro, hurtigtog til hvor enn det skulle være. Det er lett å dra av gårde på turer i egen regi, men det tilbys også mange arrangerte turer i regi av studentorganisasjonen ved Comillas - Ibiza, Marokko og Valencia for å nevnte noen arrangerte turer.

Jeg kan varmt anbefale Madrid som utvekslingsdestinasjon! Klimaet og den spanske kulturen og atmosfæren er virkelig å anbefale.

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

28.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Først av alt vil jeg bare si at du aldri kan være tidlig nok ute med å finne bolig i Madrid. Dette var faktisk overraskende vanskelig. Google forskjellige søkemotorer. Hvis du skal være over lengre tid (10 mnd ++) kan du bruke Idealista. Ellers er spotahome bra hvis du skal være for en kortere periode. Skolen i Madrid anbefaler også noen sider- disse kan også være gunstig å ta en titt på.

Videre anbefaler jeg å være tidlig ute med å melde seg opp i fagene. Tidspunktene for dette blir publisert av skolen, og min erfaring er at fagene ble fylt opp på kort tid.

Avslutningsvis er det en ting jeg vil fremheve som jeg skulle ønske var tydeligere da jeg valgte utvekslingssted. Hvis du velger Comillas (og i alle fall den kombinasjonen av fag jeg valgte), så må du være forberedt på at det blir en del jobbing. De 6 første ukene var ganske greie (mindre enn på UiB), men de siste 8 ukene var det relativt mye å gjøre (mer enn på UiB). Det trenger ikke nødvendigvis være likt for alle, men jeg skulle ønske jeg visste om muligheten for dette før jeg dro.

Undervisningsformer

Undervisningsformen minner veldig om hva vi er vandt til etter videregående. Mye undervisning og små grupper av studenter (sml med hva vi er vandt til på UiB). Med andre ord mer «klasser» enn kull.

Vi hadde faktisk en del lekser. Disse varierte fra de ulike fagene. Det var også lagt opp til tester og innleveringer underveis i semesteret. Disse var av ulik vanskelighetsgrad, men jevnt over greie. Avslutningsvis var det en eksamen i hvert fag. Disse minner myee om prøvene man hadde på VGS. De fleste var skriftlig, men det var også noen muntlige.

Vurdering av emnetilbodet

Man kunne velge mellom rundt 10 fag som allerede var forhåndsgodkjent. Selv om dette stort sett var «kjente» fag, skulle jeg personlig ønske at det var litt flere fag og velge mellom.

Jeg hadde EU, rett, folkerett, menneskerettigheter og Alternativ konfliktløsning som alle var 6 poeng. I tillegg hadde jeg miljørett og internasjonal strafferett som var 3 poeng hver. Hvis jeg skulle valgt på nytt ville jeg valgt 5 fag som hver var 6 poeng. Det var litt mye å ha 6 fag med innleveringer, prøver, osv. i hvert fag. Videre vil jeg anbefale å velge noe annet enn folkerett hvis du ikke vil ha store innleveringer og mye lekser.

Fagleg utbyte og språk

Av faglig og språklig utbytte, var nok det språklige desidert størst. Jeg var ikke helt stødig på engelsken da jeg reiste, men kan med hånden på hjertet si at den er betydelig bedre i løpet av de vel 4 månedene i Madrid. Lærerne var stort sett veldig flinke i engelsk og jeg valgte bare engelske fag. Spansken var det litt verre med (hehe).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt supert. Det var akkurat passe størrelse på skolen og den lå sentralt til i byen. Det tok ca 15 min å gå (jeg bodde i Chamberi). Skolen var veldig fin, og litt annerledes enn hva vi er vandt til. Det var en del for den juridiske undervisningen og en fr busniessdelen. Mellom dem var det en kirke (inne i skolen).

Om byen er det bare gode ting å si. Byen er fantastisk på alle måter. Den er ren, fin og man føler seg faktisk tryggere enn i Oslo på mange måter. Det er stort sett folk over alt og til alle tider. Om du er interessert i god mat er det bare å starte tidlig - for du kommer aldri gjennom alt. Det beste er at du får de mest fancy retter til en vennlig penge. Kulturelt er altså byen en perle!

Bustad

Jeg bodde i Chamberi. Veldig koselig sted å bo. Perfekt om du ønsker ett litt rolige og fint strøk nært nok til at det er gåavstand over alt. Hvis du ønsker å bo i litt mer urbane strøk anbefaler jeg Chueca eller Malasana. Og er du av den veldig fancy typen som ikke lever på et stramt budsjett er Salamanca stedet. Alle stedene et sentrale og i nær avstand til skolen.

Og - jeg kan ikke få sagt det nok ganger: start tidlig med å se etter bolig!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var helt supert. Alle som ønsket å få nye venner fikk det. Alle var hyggelig og imøtekommende. Skolen arrangerte en velkomstuke med ulike arrangementer (både med og uten alkohol). Dessuten arrangerte Unity (den sosiale komiteen på skolen) månedlige turer til ulike byer (og land), samt fester i løpet av uken.

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

28.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Først og fremst vil jeg anbefale å følge godt med på alle frister, særlig fra universitetet i Spania. Ikke vent til siste dag med å levere nødvendige dokumenter! I tillegg er det lurt å melde seg på de fagene du vil ha så fort som mulig etter at de lanseres, da de fort blir fulle. Dersom noen fag er fulle, settes du på venteliste. Min erfaring var at de fleste fikk de fagene de ønsket, også selv om de havnet på venteliste.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Spania minner mer om slik vi nordmenn er vant til fra videregående, med undervisning i mindre klasserom i klasser på 20-40 studenter. Forskjellen fra videregående er at mange av timene går på kveldstid, men aldri senere enn til 21:00. Under mitt opphold hadde jeg ikke en eneste lærebok, selv om jeg hadde seks fag. Læringsutbyttet er i større grad fokusert rundt å delta i timene, ta notater og presentasjoner/innleveringer i løpet av semesteret.

Undervisningen er i utgangspunktet obligatorisk, og noen professorer noterer oppmøte. Ingen av mine professorer gjorde det, og mitt generelle inntrykk var at studentene var litt mer fri mtp. oppmøte enn det skolen kanskje gir uttrykk for. Man bør likevel være i timene dersom man har mulighet, da det er timene som danner grunnlaget for "pensum" slik vi kjenner det i Norge.

Tidvis var det mye å gjøre, særlig noen ganger da flere innleveringer/prosjekter i ulike fag havnet tett opptil hverandre. Men generelt sett har man nok fritid til å gjøre andre ting enn skole!

Vurdering av emnetilbodet

Dersom man kun ønsker å ta engelske fag (som jeg gjorde), er emnetilbudet noe begrenset. Skolen tilbyr ikke veldig mange ulike engelske fag, så man har ikke et veldig stort utvalg. Jeg endte opp med seks ulike fag, som til sammen utgjorde 30 studiepoeng. Hvis jeg kunne valgt på nytt ville jeg nok prøvd å skaffe 5 fag (altså ta ett 6-poengsfag i stedet for to 3-poengsfag). Jeg ville prøvd å unngå 7 fag, mens 6 fag absolutt er overkommelig.

Mange av fagene som tilbys er av internasjonal karakter, og minner om flere fag man har i løpet av studieløpet på jussen i Norge. De fleste professorene har god engelsk og er veldig hjelpsomme og alltid tilgjengelige for spørsmål. Måten undervisningen foregår på er ganske uvant i starten, men man blir vant til det.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er noe varierende fra fag til fag, men for det meste lærer man noe nyttig i alle fag.

Alle fagene jeg tok var på engelsk, så det var her jeg fikk mitt største språklige utbytte. Jeg føler meg betydelig mer stødig i både skriftlig og muntlig engelsk etter oppholdet. Jeg anbefaler også å utfordre seg litt i starten mtp. spansken, da du får stor nytte av dette i løpet av hele oppholdet. Lær deg enkle fraser selv om du ikke kan språket fra før - da kommer du langt. En del spanjoler (utenfor universitetet) snakker dårlig engelsk, og setter stor pris på om du prøver deg på litt spansk. Hvis du har muligheten kan du også melde deg på spanskkurset de tilbyr på universitet, tilrettelagt for ulike nivå. Mange gjør dette og blir vesentlig bedre i spansk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er stort, fint og rent og ligger sentralt i Madrid. Kafeteriaen er også ganske god, og selger billig mat og kaffe. Universitetet har ikke klassiske lesesaler slik som i Norge, men dette var aldri et stort problem for min del. Les hjemme, på en kafé eller på biblioteket til universitet. Et tips er å benytte seg av de tomme datarommene i underetasjen av business-bygningen - der er det lite folk og god plass.

Madrid er en fantastisk by som anbefales på det sterkeste! Byen er ren, trygg og veldig lett å komme seg rundt i. Metrosystemet er utrolig effektivt og presist, og man får kjøpt månedskort på offentlig transport for 20 euro. Hvis ikke kan man også gå til de fleste steder på under 30 minutter. Det kryr av gode restauranter, kaféer, klubber og kule butikker. Det er svært billig å spise og drikke ute sammenlignet med Norge, samtidig som du sjeldent vil ha en dårlig matopplevelse. I tillegg har Madrid mange forskjellige nabolag, som alle er unike og har sin egen sjarm. Det er også overraskende få turister i Madrid, slik at man får en veldig autentisk opplevelse av den spanske kulturen.

Bustad

Jeg skaffet bolig via agenturbyrået Students Global Relocation som universitetet anbefalte, og var godt fornøyd med det. Da betaler man et gebyr for at byrået fikser mye av det praktiske (kontrakt, vedlikehold av leiligheten etc.). Leiligheten var fin, og jeg oppfattet SGR som et seriøst firma gjennom hele oppholdet. Andre jeg ble kjent med var mindre heldige med sin bolig, med useriøse og sleipe utleiere/eiendomsmeglere, men ingen av disse brukte SGR så vidt jeg vet. Jeg anbefaler å skaffe bolig så tidlig som mulig, da de beste og billigste leilighetene blir tatt fort.

Jeg anbefaler også å bo i gåavstand til universitetet. Chamberi, Arguelles, Trafalgar og Malasaña er alle gode alternativer! De tre førstnevnte områdene har mange restauranter og kaféer, og er generelt sett litt mer rolige enn Malasaña. Malasaña er derimot en livlig og hipp bydel med mange kule barer og gode restauranter, og ble min favorittbydel i Madrid i løpet av oppholdet.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på skolen og generelt er veldig bra! Det er svært mye som skjer hele tiden, og folk er veldig interesserte i å bli kjent med deg. Det er en introduksjonsuke i starten, med fester og arrangementer. Delta på så mye du kan de første ukene, da du vil få mye igjen for det. I starten vil det knapt være en dag det ikke skjer noe, men ting stabiliserer seg litt etterhvert. Men uansett hva du vil gjøre, være seg sport, festing, eller et kafébesøk, er det alltid folk som er interessert i å bli med. Gled deg til Madrid!

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

28.08.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å finne sted å bo. Hvis det imidlertid skulle være vanskelig å finne noe, var det også folk som fant seg leilighet etter at de kom ned til Madrid.

Det kan være lurt å melde seg til noen ekstra fag slik at du har en "backup" dersom det faget du har meldt deg opp til er fult, eller evt. krasjer på timeplanen med et annet fag du har valgt.

Dersom du tror du kommer til å ta endel metro mens du er der nede er det lurt å skaffe seg en time på metrostasjonen slik at du kan få ungdomskort (opptil du er 26 år) da dette er mye billigere enn å kjøpe klippekort. Det koster 20 Euro i måneden for å reise så mye du vil med metro og buss. Det er lurt å skaffe seg en time ganske tidlig da det er mange utvekslingsstudenter som ønsker å gjøre det samme, og det ofte er endel kø de første ukene. Dersom man trenger hjelp med å skaffe seg time hos metrostasjonen er Unity Comillas studentorganisasjon veldig hjelpsom.

Det er også lurt å møte opp på informasjonsmøtet som skolen holder, her får du mye viktig informasjon, bla. informasjon om hvordan man skaffer seg NIE nummer som man trenger for å bo i Madrid i lengre enn 4 måneder.

Undervisningsformer

Det var klasseromsundervisning med klasser på max 40 elever. Undervisningen skjedde som regel gjennom PP undervisning, der det innimellom ble gitt oppgaver/lekser på slutten av undervisningen som måtte gjøres for å sjekke læringsutbyttet. Muntlighet og aktivitet i timene var også viktig ettersom at dette er noe som blir tatt i betraktning ved karaktersettingen. I noen klasser var det også slik at deler av det faglige innholdet ble gitt gjennom presentasjoner holdt av elevene.
Man trengte ikke kjøpe bøker til fagene, stoffet som måtte kunnes ble presentert i timene, og Power Pointer fra timene og eventuelt annet stoff ble lagt ut på nettet av lærerne. Det er derfor viktig å møte opp i timene, disse er vell og merke også obligatorisk.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ikke veldig stort og det var litt vanskelig å finne tilstrekkelig fag til å oppnå tilstrekkelig med poeng ettersom at fagene er obligatoriske og mange av dem krasjet med hverandre på timeplanen. Heldigvis var det flere som var i samme situasjon, og verts universitetet var hjelpsom med å finne en løsning på dette. I tillegg var det slik at man de to første ukene kunne møte opp i de timene man ønsket for å finne ut om man hadde lyst å ta det faget som man hadde skrevet seg opp til å ta eller evt. prøve noe annet. Det faget man velger før man reiser ned kan man altså bytte dersom man ønsker å ta noe annet, så lenge UiB godkjenner faget man ønsker å bytte til.
Man kan både velge mellom å ta fagene på engelsk og spansk. Universitetet tilbyr nok engelske fag til å de oppnå 30 studiepoeng som kreves.
Spansk er også en mulighet å lære seg der nede, dette er imidlertid ikke noe som godkjennes som fag på UiB og man får derfor ikke poeng for å ta dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at det faglige utbyttet var sånn passe, og det var ikke alle lærerne som var like flinke heller. Jeg følte at de fleste fagene var ganske overfladisk og det var lite anvendelse av juss, da fagene var mer teoretisk. I tillegg var det ekstremt mye skolearbeid i form av innleveringer, multiple choice tester, fremføringer og final exams. Det var mye mer skolearbeid enn forventet, så dersom man ønsker litt ekstra fritid under utvekslingsoppholdet vil jeg nok ikke anbefale Universidad de Pontificas de Comillas.

Det språklige utbyttet på den andre siden syntes jeg var mye bedre. Alt går på engelsk, og de fleste lærerne var ganske gode i engelsk, noe som gjorde det lett å forstå hva de sa. I begynnelsen var det litt vanskelig å henge med ettersom at lærerne snakker ganske fort og notater må skrives på engelsk, men man kommer fort inn i det. Man fikk stort språklig utbytte muntlig både gjennom skolen og i hverdagen ellers, og man fikk stort skriftlig utbytte ved å måtte skrive alle innleveringer og notater på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jeg likte Madrid som by veldig godt. Det er mye å se og oppleve der, med fin arkitektur, store parker, mye god mat og mange butikker og shopping-gater. Gatene er alltid fulle av mennesker og det er alltid noe å finne på.

Det er også veldig lett å komme seg frem i Madrid ved hjelp av metro eller buss. Jeg vil også anbefale å laste ned Uber appen, da det er mye billigere med Uber enn taxi.

Imidlertid er det en endel spanjoler som ikke snakker engelsk, så det kan til tider være litt vanskelig å kommunisere hvis man ikke snakker spansk.

Universitetet ligger veldig sentralt og er omgitt av mange restauranter og butikker. Det ligger i gåavstand fra de mest populære områdene som Malasana, Chueca og Gran Via. Det er et stort universitet, med ganske god standard og hvor man har tilgang til bibliotek, PCer og skrivemaskin.

Bustad

Her er det lurt å gå inn på verts-universitetets nettsider å se hvilken nettsider de anbefaler ganske tidlig. Jeg ble først ops på disse nettsidene en måneds tid før jeg reiste ned, og da var de fleste leilighetene fullbooket. På nettsiden kan det se ut til at det fortsatt er mange leiligheter ledig, fordi de ikke blir tatt vekk fra nettsiden til tross for at de allerede er utleid, så her er det lurt å være tidlig ute. Jeg var lenge inn å så på leiligheter på idealista, da dette var en nettside jeg var blitt anbefalt, men den anbefaler jeg ikke. Det er vanskelig å finne noen som er villig til å leie ut for bare et semester, og i tillegg er eiendomsmegler-gebyrene på disse leilighetene veldig høye. Imidlertid må man som regel betale en viss sum til eiendomsmegler for å få en leilighet. Det er også greit å være ops på at leieprisene i Madrid er også ganske høye, og særlig hvis man skal bo i grei avstand fra skolen. Jeg betalte rundt 600 Euro i mnd. for å bo i kollektiv med 5 andre, og standarden var ikke særlig høy.

Når det gjelder område å bo i vil jeg anbefale Trafalger/Chamberi området. Dette er ca. 15 minutters gange fra skolen, og rundt 15 minutters gange fra Malasana og Chueca hvor man finner et stort utvalg av restauranter og butikker, og som leder opp mot Gran Via, som er hovedgaten i Madrid. Jeg vil imidlertid ikke anbefale å bo i disse områdene, da det er mye støy og natteliv her. Trafalger/Chamberi området er perfekt å bo i fordi det er veldig sentralt, men samtidig er det et litt roligere område med mindre støy.

Sosialt miljø

Når det gjelder det sosiale miljøet møter man mange nye mennesker gjennom de ulike klassene, både utvekslingsstudenter og spanske studenter. Her er det lett å bli kjent, da man som regel har flere fag sammen og må jobbe sammen i grupper både for innleveringer og presentasjoner.

I tillegg er det forskjellige organisasjoner, som Be Madrid og Unity Comillas, som legger til rette for at du skal få et fint utvekslingsopphold med mange sosiale opplevelser. Den første uken av utvekslingsoppholdet arrangerer de en type fadderuke. Her er alle veldig ivrig etter å møte nye mennesker, og det er lett å bli kjent med hverandre. Det var i løpet av denne uken jeg møtte de fleste jeg holdt kontakten med resten av utvekslingsoppholdet.
I tillegg arrangerer disse organisasjonene forskjellige utflukter/opplevelser i Madrid, eller utflukter til andre land, hvor man også møter mange nye mennesker, og som er veldig sosialt. Det arrangeres også som regel en til flere aktiviteter hver uke, så det er alltid noe å hive seg med på.

2018

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2018 - 22.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Du bør merke deg at ikke alle spanjoler er like komfortable med å snakke engelsk. Derfor kan det være lurt å lære seg eller friske opp enkle spanske ord og uttrykk. Det blir satt stor pris på at man forsøker å lære seg spansk. Dersom du skal studere på spansk eller ønsker å lære deg spansk kan du få en kickstart ved å ta et par ukers språkkurs i Madrid før semesterstart.

Det kan være lurt å starte tidlig med å se etter et sted og bo i Madrid. Dette kan være utfordrende å finne bolig på egenhånd, men det finnes enklere alternativer. Universitetet samarbeider med Student Global Relocation og dette er et godt alternativ til dere som ønsker hjelp til å finne bolig. Fordelen er at selskapet ordner alt du måtte ønske og ulempen er at det koster litt ekstra og du ender mest sannsynlig opp med å bo i et kollektiv med andre utvekslingsstudent og ikke spanjoler. Jeg benyttet meg av Student Global Relocation og var godt fornøyd med servicen både før, under og etter oppholdet i Madrid.

Undervisningsformer

Undervisningen ligner veldig på slik undervisningen er på norske videregående skoler. Hvert fag har et ulikt antall timer undervisning hver uke avhengig av antall studiepoeng. 3 studiepoeng betyr 2 timer undervisning i uken, 4,5 studiepoeng betyr 3 timer undervisning i uken og 6 studiepoeng betyr 4 timer undervisning i uken. Du kommer dermed til å ende opp med rundt 20 timer undervisning i uken. Oppmøte er i utgangspunktet obligatorisk, men man kan selvfølgelig gå glipp av undervisning så lenge melder ifra til professoren.

Det er klasseundervisning som innebærer en mer aktiv deltagelse fra studentenes side enn det vi er vant med fra Universitetet i Bergen. Det er også vanlig med lekser, presentasjoner og mindre innleveringer. Det må leggs til at dette varierer mye fra professor til professor og omfanget er ikke skremmende. Det er et stort pluss og være aktiv i timene og ellers er det viktig å merke seg at pensum ofte i stor grad baserer seg på det som blir gjennomgått i timene. Jeg anbefaler deg derfor å møte opp i timene med mindre du er bortreist osv. Dersom du skal studere på engelsk foregår undervisningen hovedsakelig på kveldstid mellom 4-9. Jeg hadde imidlertid også undervisning en dag i uken om morgenen.


Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr en rekke spennende fag, men utvalget er selvfølgelig større på spansk enn engelsk. Det er likevel nok fag å velge mellom dersom du kun har tenkt til å studere på engelsk. Fagene er små og jeg endte opp med å ta syv fag som tilsvarte 30 studiepoeng. Fagene på engelsk tar primært for seg internasjonal rett og/eller EU-rett. Jeg var for det meste svært fornøyd med både innholdet og professorene i de forskjellige fagene. Du har en prøveperiode i starten av semesteret hvor du kan teste ut forskjellige fag. Det er bare å ta kontakt dersom du er usikker angående valg av fag.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg fikk fra de forskjellige fagene var varierende, men stort sett bra. Jeg fikk en større forståelse av internasjonal rett og spesielt EU-rett som også har betydning for oss her i Norge. Vurderingen i de ulike fagene var svært forskjellig, alt fra multiple choice til praktikumsoppgaver. Selv om det i enkelte fag var et større fokus på pugg enn det jeg er vant til så var professorene svært engasjerte og dyktige innenfor sitt fagfelt.

Når det gjelder språk så valgte jeg å kun studere på engelsk. Selv om man er i Spania så får man et godt utbytte av å studere på engelsk. Når det gjelder spansk så tilbyr Universitetet i Madrid fire spansktimer i uken. Jeg fikk ikke mulighet til å delta på dette, men jeg anbefaler deg å melde deg opp. På denne måten vil du lettere kunne komme i kontakt med lokale og på denne måten forbedre spansken din.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en fantastisk fin by som har urolig mye å by på innenfor kultur, mat og ikke minst fotball. Madrid er mindre turistifisert enn for eksempel Barcelona og dette gir deg en mer ekte spansk opplevelse. Madrid er en storby med mange unike nabolag og jeg anbefaler deg å bli kjent med flere forskjellige deler av byen. Universitetet ligger fint til sentralt i Madrid, har fine faciliteter og et hyggelig og behjelpelig personale.

Bustad

Det kan som nevnt ovenfor være lurt å starte tidlig med å finne bolig. Jeg viser til det som er skrevet ovenfor og at jeg var fornøyd med å bruke Student Global Relocation gjennom alle faser av oppholdet. Universitetet ligger relativt sentralt og det kan derfor anbefales å bo i gåavstand til Universitetet.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt miljø på Universitetet og det er enkelt å bli kjent med folk ettersom man har klasseundervisning. Det er også en "fadderuke" i starten og dette er en god mulighet til å møte nye mennesker. Jeg anbefaler deg å bli med på det meste, men det vil uansett ordne seg etterhvert. Det er imidlertid vanskeligere å bli kjent med spanjoler enn utvekslingsstudenter. Jeg studerte kun på engelsk og hadde primært undervisning med kun utvekslingsstudenter. Jeg valgte imidlertid å engasjere meg i en av de mange aktivitetene som Universitetet tilbyr, nemlig fotball. På denne måten ble jeg også godt kjent med flere spanjoler og dette er noe jeg kan anbefale på det sterkeste.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2018 - 22.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å være tidlig ute med å melde seg opp til fagene de kan bli fulle.

Undervisningsformer

Det var mye undervisning, og det gjorde at det ble mindre tid til selvstudie. Det var i grunnen helt greit, og det å være tilstede i timene gav meg faktisk ganske mye slik at jeg ikke trengte å bruke så altfor mye tid ellers på hvert fag. I flere av timene telte det positivt på karakteren om vi var aktive i timene. Generelt synes jeg lærerne hadde gode undervisningstimer.

Vurdering av emnetilbodet

Det var nok fag på engelsk til å ta 30 studiepoeng. Jeg var veldig fornøyd med at mange av fagene som blir tilbudt utvekslingsstudentene handler om internasjonal juss. Det er altså ikke mye spansk rett jeg har lært på utvekslingen, men heller juss som kan være nyttig for meg i framtiden. Jeg satt også pris på at jeg fikk forhåndsgodkjent fagene menneskerettigheter og folkerett som er fag som vi har hatt hjemme i Bergen.

Fagleg utbyte og språk

I løpet av utvekslingen har jeg skrevet en god del innleveringer på engelsk og føler meg derfor mer stødig på å skrive juss på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Jussfakultetet ligger i selve Madrid, litt nord for selve sentrum. Det er et fint område.

Bustad

Jeg skaffet meg leilighet gjennom en organisasjon som heter Student Global Relocation, som også Comillas anbefaler. Det fungerte veldig greit. Jeg bodde i en leilighet 10 min gangavstand fra skolen. Jeg betalte 575 Euro i måneden for å bo i et kollektiv med fem andre.

Sosialt miljø

Det var ikke vanskelig å komme inn i et miljø sammen med de andre utvekslingsstudentene. Det at vi hadde mye undervisning på skolen hver dag gjorde det lettere å holde kontakten med de jeg ble kjent med. Jeg hadde for det meste bare timer sammen med andre utvekslingsstudenter, det gjorde det vanskeligere å bli kjent med spanjolene.
Jeg må si at jeg synes utveksling er en veldig fin mulighet til å bli kjent med folk fra mange forskjellige land og kontinenter!

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

15.01.2018 - 20.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Etter min mening er viktig å lære seg eller friske opp spanskkunnskaper før avreise. Ikke alle spanjoler snakker godt engelsk. Det beste er å ta et par ukers språkkurs i Madrid før semesterstart for å lære seg å kjenne byen og språket før det hele setter i gang. Ellers bør en se etter et sted å bo før avreise. Det kan være utfordrende å finne et rom i kollektiv med en god beliggenhet og særlig utfordrende er det dersom en foretrekker å bo med spansktalende. En bør derfor sette av god tid til dette arbeidet. Et forslag er å bo de første to ukene på Airbnb eller lignende slik at en har god tid til å møte opp på visninger personlig. Det var det jeg selv gjorde. Mange foretrekker nemlig å møte potensielle kandidater til kollektivet og velger bort de som ikke har anledning til å komme på visning.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ligner veldig på videregående skole ved at en har mange timer med klasseromsundervisning hver uke. Det jeg regnet meg frem til er at 3 studiepoeng betyr 2 timer undervisning i uken. Disse to timene inkluderer opptil 30 minutters pause alt ettersom hvilken professor du har. En må derfor regne med å sette av opptil 20 timer i uken til obligatorisk undervisning. Formelt er oppmøte obligatorisk, men de professorene jeg hadde praktiserte det slik at oppmøte reelt sett var frivillig. Det ga pluss i boken å møte opp hver gang samt å være aktiv. Ellers er det svært viktig å merke seg at pensum baserer seg i veldig stor grad på det som blir sagt i timen. Jeg anbefaler derfor sterkt å møte i all undervisning for å slippe en tung eksamensperiode.

Det varierer veldig hvor mange obligatoriske aktiviteter hvert fag har. For eksempel faget jeg tok i individuell arbeidsrett (spansk rett) var det 5 prøver og en presentasjon i løpet av faget. I kontraktsrett (spansk rett) var det til sammenligning ingen obligatoriske aktiviteter før eksamen annet enn at oppmøte ga en høyere karakter. Undervisningen på spansk skjer i hovedsak mellom 8 og 1430. Undervisning på engelsk skjer primært på kveldstid (etter 17) men noen av fagene på engelsk er om morgenen. Om morgenen er det klasser med spanjoler og på kveldstid er det stort sett kun internasjonale studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange spennende fag og det er mye å velge mellom særlig hvis en behersker spansk. Av fagene på engelsk er det mest internasjonal rett. Mitt inntrykk er at professorene har stor frihet til å velge undervisningsform og innhold i faget. Det er derfor sterkt å anbefale å snakke med for eksempel fadderne fra første uken eller andre som har gått på universitetet for å finne ut hvordan de ulike professorene legger opp faget. Her er de lokale studentene svært behjelpelige med å gi tips.

Fagleg utbyte og språk

Utbyttet jeg fikk fra de ulike fagene var veldig varierende. I enkelte fag var det et helt uvirkelig fokus på å pugge detaljer med en endelig eksamen som multiple chocie. I andre fag derimot var det mye praktikumsoppgaver og, som vi er vant til fra Norge, et større fokus på å analytiske evner og bearbeiding av faget som helhet fremfor ren kunnskapstesting. Det må imidlertid sies at en normalt sett ikke får lov til å ta med lovsamling på eksamen. Dette er selvfølgelig noe uvant.

For min egen del var det språklige utbyttet det største blant annet fordi jeg valgte å velge bort fagene som kun fokuserte på å pugge og gjengi detaljkunnskaper. Jeg tok alle fagene med unntak av ett på spansk. Det ble mye mer krevende enn jeg først trodde, selv om jeg hadde et språknivå tilsvarende B2 da jeg begynte. Min klare anbefaling er at en bør være innstilt på å jobbe mye med språket hvis en velger dette, men det det er også svært mye å hente dersom en velger å fokusere på spansken.

Universitetsområdet og byen

Madrid er en helt fantastisk by! Som storby er det helt undervurdert med store muligheter for gode kultur- og matopplevelser. Sammenlignet med costa blanca, costa del sol og Barcelona er Madrid mye mindre turistdominert og gir derfor en mye mer autentisk opplevelse av hvordan livet i Spania faktisk er.

Bustad

Som nevnt innledningsvis er det krevende å finne et sted å bo, men det er langt fra umulig. Selv brukte jeg nettsiden idealista.es, tilsvarende spanske finn.no. I mange tilfeller er det en forutsetning at du behersker å kommunisere på spansk, men noen kan også engelsk.

Sosialt miljø

Siden det er klasseromsundervisning er det svært lett å bli kjent med folk. Det er mye lettere å bli kjent med utvekslingsstudentene enn de spanske studentene. Det skyldes først og fremst at de allerede har etablerte vennegjenger og lignende, men når en først er inne i varmen blir en gjerne invitert med på alt som skjer gjennom grupper på Whatsapp. Jeg tenker det er avgjørende å være veldig sosial i starten i alle fall dersom en har planer om å bli kjent med de lokale. Motsatt er det svært lett å få venner blant utvekslingstudentene som er åpne og ønsker nye venner under oppholdet. Når det er sagt er de spanske studentene veldig behjelpelige med å gi faglige tips, dele notater og small talk.

2017

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 - Integrert master i rettsvitskap

30.08.2017 - 23.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Mesteparten av undervisningen er på kveldstid, fra og med 16:00 med mindre du ønsker undervisning på spansk. Det er også små fag, så man ender opp med endel undervisning sammenlignet med hva man er vant med fra UiB.

Undervisningsformer

Professorene velger selv akkurat hvordan de vil ha det. Derfor er det vanskelig å si hva undervisningsformen er, men som oftest en blanding mellom vanlig tavleundervisning, forelesninger, fremføringer og gruppearbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Det er begrenset tilbud til studenter som ikke mestrer spansk, men det er nok til å fylle 30 studiepoeng. Utvekslingstilbudet til universitetet øker også, så jeg har inntrykk av at engelskspråkelige emner blir mer og mer populært.

Fagleg utbyte og språk

Man må følge med i svingene, og det er jevnlige prøver i mange av fagene. Professorene mestrer for det meste engelsk.

Universitetsområdet og byen

Nydelig. Madrid er absolutt å anbefale!

Bustad

Vanskelig å få seg bolig. Anbefaler at man reiser ned og fikser det litt før man starter.

Sosialt miljø

Veldig bra blandt utvekslingsstudentene, og siden man ofte har mange timer sammen blir det godt samhold.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

30.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen gikk ganske smertefritt. Etter å ha fått opptak gjennom UiB, må man sende inn litt mer informasjon, bekrefte at man har reiseforsikring og etter hvert søke om opptak i de ulike fagene. Informasjonen som tilsendes i månedene før avreise er ganske oversiktlig, og utvekslingskoordinatoren ved Comillas er vanligvis rask til å svare på mail. Dersom du ønsker å lære deg eller bli bedre i spansk, er det lurt å forberede seg litt i månedene ført avreise - eventuelt ved å gå språkkurs - for å få best mulig utbytte av oppholdet.

Undervisningsformer

Undervisningsformen ved universitetet er klasseromsundervisning, og vi var mellom 10 og 50 studenter i de ulike fagene jeg tok. De fleste engelskspråklige fagene undervises i på ettermiddagen og kvelden, ofte mellom 16:00 og 20:00 - dette er litt uvant, men man venner seg til det raskt. De spanske fagene går vanligvis tidligere på dagen. Oppmøte er obligatorisk i noen fag, da noen professorer vektlegger oppmøte når karakteren i faget regnes ut. Timene i noen fag inneholdt kun forelesninger, mens andre fag inkluderte gruppediskusjoner, fremføringer, og/eller arbeid med oppgaver. I enkelte fag var det mange obligatoriske innleveringer (noen av dem karaktersatte), mens eksamensresultatet var det eneste som ble vektlagt i andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Fagene jeg tok dette semesteret var European Union Law, International Public Law, Immigration and Refugee Law, Environmental Law, International Criminal Law, International Organizations, Commercial Arbitration & Alternative Conflict Resolution, og International Private Law. Disse gav 31,5 studiepoeng/ECTS. I tillegg til Competition Law og Comparative Contract Law, utgjorde disse det engelskspråklige tilbudet av juridiske fag høsten 2017. Dersom du vil ta fag på engelsk, bør en altså være bevisst på at emnetilbudet er noe begrenset (og varierer litt, men ikke mye, fra semester til semester). Jeg var stort sett fornøyd med fagene jeg tok, men vanskelighetsgraden og antallet timer man måtte bruke på de ulike fagene varierte ganske mye.

Universitetet tilbyr dessuten spanskundervisning tilpasset ditt nivå dersom en skulle ønske dette, men studiepoengene fra dette faget inngår ikke i de 30 obligatoriske studiepoengene med juridiske fag som må til for å få oppholdet godkjent av det juridiske fakultet ved UiB. Universitetet tilbyr selvfølgelig også en lang rekke juridiske fag på spansk, både innenfor spansk rett og internasjonal rett, dersom dét skulle være aktuelt.

Fagleg utbyte og språk

Fagene er ikke så store at det blir tid til så mye fordypning i hvert enkelt, men i løpet av semesteret jeg har lært mye innenfor mange forskjellige (og spennende) fagområder. Utveksling er selvfølgelig også en god anledning til å forbedre juridisk engelsk, og man kan potensielt lære mye spansk også hvis man legger ned en innsats.

Universitetsområdet og byen

Comillas har flere campuser, men det juridiske fakultet ligger veldig sentralt i Madrid, like ved noen av de fineste områdene i byen. Madrid er er fantastisk fin by, og anbefales på det varmeste!

Bustad

Jeg fant meg bosted gjennom et agentur som tar en avgift for å forhåndsgodkjenne de ulike leilighetene, som er en grei løsning hvis man vil ha litt hjelp til å finne et sted å bo. I ulike facebook-grupper for internasjonale studenter postes det ofte annonser for rom til leie. Det er lurt å være ute i litt god tid for å unngå unødvendig stress, men det skal ikke være noe problem å finne seg et sted å bo.

Sosialt miljø

Antallet internasjonale studenter ved Comillas er ganske høyt, som studerer blant annet jus, business/økonomi og ingeniørvitenskap. Flertallet er ERASMUS-studenter, men det er også en del fra andre verdensdeler. Som i alle andre situasjoner blir det sosiale det du gjør det til selv, men det internasjonale miljøet gjør det enkelt å møte nye mennesker.

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2017 - 22.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er greit å i det minste kunne noe basic spansk, da mange spanjoler ikke snakker særlig mye engelsk.
Hvis man skal til Comillas burde man undersøke hvilke fag skolen tilbyr på engelsk for det aktuelle semesteret. Skolen tilbyr mange interessante fag om internasjonal rett, men det er ulikt hvilke fag som går på vårsemesteret og høstsemesteret. Vær også oppmerksom på at dette kan endre seg, slik at det ikke nødvendigvis er slik at skolen tilbyr de fagene man planla å ta før man reise på utveksling, eller at det kan hende at de tilbyr nye fag.

Undervisningsformer

Undervisningsformen i Spania er veldig annerledes enn ved universiteter i Norge, og minner mye mer om videregående. Vær forberedt på lekser, tester og fremføringer. Mange av de internasjonale fagene ved Comillas går også på kveldstid, noe som er helt perfekt hvis man er et b-menneske som ikke syns det gjør noe å a skole fra 16-20 istedenfor 8-14.

Vurdering av emnetilbodet

Comillas tilbyr veldig mange ulike og spennende fag. De fleste av fagene på engelsk handler om internasjonal rett, slik at det er fag som kan være nyttige også for en norsk jurist. Dessverre er det ikke så mange fag som tilbys på engelsk og ettersom mange av disse fagene gir få ECTS, må man som oftest også ta noen fag man ikke er så interessert i, bare for å få til sammen 30 ECTS som er det UiB krever. Et annet problem kan være at UiB ikke godkjenner alle fag, slik at man ikke nødvendigvis får lov til å ta de fagene man ønsker.

Fagleg utbyte og språk

Studiet i Spania er veldig ulikt det norske, både i undervisningsform og hva lærerne fokuserer på og krever at studentene skal kunne. Det er mye mer fokus på pugging av ren kunnskap, og noe mindre på egen forståelse av temaet. Man sitter derfor igjen med en noe annen form for kunnskap enn man gjør etter å ha studert ved et norsk universitet.
En fordel ved dette er likevel at man får grundig kjennskap til stoffet, noe som er en fordel for å senere bygge på med mer kunnskap og egne meninger om emnet.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er et av de beste i Spania og veldig velansett. Det er veldig fint og med en tydelig spansk stil. De har også investert i moderne teknologi i alle klasserom, noe som er veldig positivt. Dog er internettet deres dessverre nokså håpløst, så det er viktig å selv ha en leilighet med god internettforbindelse.
Ellers er Madrid en helt fantastisk by som må oppleves. Byen består av mange ulike bydeler med hver sine særpreg, så det anbefales å bare ta bena fatt og gå fra bydel til bydel. Madrid er en by hvor alt er i gåavstand fra hverandre, noe som er veldig praktisk, selv om taxi er nesten latterlig billig. Byen føles og er veldig trygg, så det er ingen problem å gå overalt til alle døgnets tider.

Bustad

Det er vanskelig å finne et sted å bo i Madrid, men av erfaring var det enklest å bruke nettsiden uniplaces. Ikke tenkt at du skal finne et billig sted å bo i Madrid, da det er en dyr by å bo i. Det kan og være greit å prøve å bo i gåavstand til skolen.

Sosialt miljø

Som Erasmusstudent er det gode muligheter for å være sosial og henge med andre Erasmusstudenter, ettersom det arrangeres mange fester nettopp for Erasmusstudentene. Comillas er også flinke til å arrangere kule fester, på noen av byens beste lokaler. Hvis man derimot ønsker å bli kjent med de lokale studentene er det noe vanskeligere ettersom lokale studenter sjelden er særlig interessert i utvekslingsstudenter.
Ettersom undervisningsformen er litt mer som på videregående hvor man er i klasser, blir det og en litt mer sosial undervisningsform enn på UiB.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

29.08.2016 - 22.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å ha flere kopi av passet ditt utskrevet i papirform, slik at du kan fremlegge dette på skolen/kontoret, ved innmelding på treningssenter osv. I tillegg til kopi av passet, bør du alltid ha med (en kopi av) reise- og livsforsikring i lommeboken, i tilfelle noe skulle skje.

Når det gjelder språk, er spanjolene veldig dårlige i engelsk. Det er derfor en fordel om du kan litt spansk før du drar - da har du tross alt en unik mulighet til å lære det nydelige språket enda bedre mens du er der :) Et smart tips er å bo med flere spanjoler/andre utvekslingsstudenter som ønsker å lære spansk, da kommer språket etter hvert!

Lånekassen finansierer også et språkstipend dersom du ønsker å ta et forberedende språkkurs før skolestart. Fordi universitetet ikke startet før i september (høstsemester), tok jeg fire uker med språkkurs i spansk i august hos International House. Jeg lærte mye spansk på disse fire ukene. All info om dette ligger på lanekassen.no.

Når det er sagt, kommer man langt med bare engelsken også. Som utvekslingsstudent kan man velge engelsk som undervisningsfag, og da går naturlig nok alt på engelsk - både i klasserommet og mellom studentene på fritiden. Jeg lærte mer engelsk enn jeg på forhånd hadde forutsett, noe jeg er veldig glad for nå.

Dersom du lurer på noe som ikke veilederne på UiB kan hjelpe deg med, ring ned til universitetet selv. De er veldig hyggelige og kan svare på alt du lurer på! En mail kan fort havne i glemmeboksen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen på ICADE er veldig annerledes fra den vi er vant med på UiB. Det kan minne litt om videregående, hvor man må møte opp til timene, og det er læreren som styrer opplegg, pensum til eksamen osv. Klassene er på ca. 20-30 studenter, og arbeidet består i mye gruppearbeid, presentasjoner og muntlig aktivitet i timene. Det er viktig å være forberedt til timene, slik at man får utbytte. Skippertak funker dårlig, fordi det er gjennomgående testing/deleksamener hele semesteret.

Pensumbøker kan være viktig, det vil variere fra lærer til lærer. Alt av nyttig info vil du få når du kommer ned dit, og det er ingenting å bekymre seg for! I tillegg er lærere og medstudenter svært behjelpelige om du skulle lure på noe. Hvordan avsluttende eksamen er, vil variere ut fra fag og lærer. I enkelte fag teller avsluttende eksamen 70% og er skriftlig, mens i andre vil det være en muntlig eksamen som teller 50% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

ICADE tilbyr relativt mange fag, og særlig for utvekslingsstudenter (engelsk som undervisningsspråk) går det mye i internasjonal rett og EU-rett. Fagene jeg hadde på ett semester var:

- European Competition Law
- International Criminal Law
- International Public Law
- European Union Law
- Immigration and Refugee Law
- English for Professional Purposes

Alle fagene var etter min mening spennende, nyttige og svært lærerike. Disse fem fagene utgjorde (i 2016) 30 studiepoeng, men arbeidsmengden føltes langt større. Det var dessverre mye skole sett opp mot hva jeg hadde forventet, og særlig ut fra de oppførte studiepoengene bak hvert kurs (kalt "creditos"). Særlig Competition Law, som var oppført som 4,5 creditos, var nok i realiteten langt mer. Faget English for Professional Purposes fant jeg svært nyttig. All info om faginnhold står på hjemmesiden til universitetet (www.comillas.edu).

I tillegg til arbeidsmengden, var all undervisning i de engelske fagene på ettermiddag og kveld, noe som resulterte i lange dager. Dersom du er et B-menneske og foretrekker dette, er det egentlig helt supert. Du kan sove lenge og bruke formiddagen på å forbedere timene. Etter min mening var timeplanen det største minuset, men dette kan man selvsagt endre dersom du ønsker å ta andre (spanske) fag!

I tillegg er man som Erasmus-student/utvekslingsstudent pålagt å delta i et spansk språkfag i regi av universitetet, basert på ditt nivå ved semesterstart. Selv om dette er et tilleggsfag som du ikke får studiepoeng for, gir det til gjengeld en super mulighet til å lære litt spansk, i tillegg til at man blir kjent med mange hyggelige studenter! Det er ikke mye jobb å bestå kurset, og det går 90 min x 2 i uken.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var stort fordi det var mye å komme gjennom i mange fag. Jeg foretrekker likevel undervisningsformen på UiB, fordi det er større rom for å styre tid og studieteknikk etter hva du selv foretrekker, mens det på ICADE allerede er bestemt. På den annen side er jo variasjon i arbeidsmåte, fag og studieteknikk litt av grunnen til at jeg valgte Spania. En student i Spania har langt mindre selvstendighet enn en student i Norge, noe som jeg opplevde som en lærerik opplevelse!

Jeg lærte mye språk, både engelsk og spansk. Spansk på fritiden, og engelsk i undervisning. Når jeg ser tilbake på oppholdet, var nok engelsken den største utfordringen, fordi jeg kunne lite "juss-engelsk" før jeg dro ned. Til gjengjeld har jeg lært utrolig masse, og er glad for det nå.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger svært sentralt i Madrid, og i et fint område. Det er et stort og fint universitet, og det har to små idrettsbaner inni bygget. Her trener skolelag på ettermiddag/kveld. Det er fullt mulig å være med på disse lagene (fotball, volleyball, basketball ++), så lenge treningstimene ikke krasjer med undervisningen.

Madrid er en veldig flott by! Masse å se og oppleve, og alltid liv ute i gatene. Det er også en relativt trygg by med lite kriminalitet, og det er offentlig politi overalt. Jeg opplevde aldri noe ubehageligheter så lenge jeg var der, og følte meg alltid trygg. Samtidig som byen ligger midt i landet, gir det muligheter til å reise og oppleve både nord- og sør-Spania, i tillegg til Portugal. Buss og tog er fint innenlands, mens det kun er en time med fly til Lisboa fra Madrid.

I tillegg er været stabilt og solrikt. Helt herlig :)

Bustad

Jeg var heldig og overtak et rom fra en spansk student rett ved Plaza de España. Jeg kunne derfor gå til både universitet og sentrum på 5 minutt. De fleste i min klasse bodde imidlertid i såkalte "pisos", dvs. kollektiv med alt fra 5-10 rom i hver leilighet. De som bodde i pisos trivdes godt med dette, og man sparer også litt mer penger som man kan bruke på restaurantbesøk, reiser og andre hyggelige opplevelser!

Universitetet tilbyr ikke egne boliger, men er behjelpelige på stand de første dagene etter semesterstart. Dersom du ikke kjenner noen du kan overta rommet til eller lignende, vil jeg anbefale å melde deg inn i ulike Facebook-grupper for Erasmus-studenter/internasjonale studenter i Madrid. Her legges det ut masse annonser, og det er alltid et rom ledig!

Sosialt miljø

Som ellers, er det sosiale miljøet hva du gjør det til selv. Universitetet tilbyr det vi kjenner som undergrupper på UiB, men tilbudet er langt fra så bra som i Bergen. I tillegg var ikke formidlingen rundt disse undergruppende særlig god. Blant de utvekslingsstudentene jeg kjenner, var det ingen som meldte seg inn i disse gruppene. Det var i tillegg ganske dyrt.

Når det er sagt, var det alltid noe sosialt som skjedde på kveldstid og i helger! Enten det var tapas eller fiestas (fester), så var alle hjertelig velkommen. Det er rom for større spontanitet i Spania enn i Norge, så det er bare å henge med i svingene så får man det utrolig kjekt!

Hvis du skulle ha noe spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt over en FB-melding :)

Ingeborg Drægebø

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

26.08.2015 - 20.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Så lenge man følger med på de e-postene man får, så er oppmeldingsprosessen ved Comillas egentlig ganske grei. Det krever selvfølgelig litt mer planlegging enn hjemme, ved at du som utvekslingsstudent må velge hvert enkelt fag og sørge for at timeplanene ikke krasjer. Mitt beste tips er nok å følge med og å sette opp en timeplan så snart du får adgang til det. Er man tidlig ute, så kan man velge mellom de fleste fag, og da kan man greit sette sammen en timeplan man er fornøyd med. Er du sent ute kan det imidlertid være ganske utplukket, og du kan ende opp med andre fag enn de du egentlig ville ta. Så, vær tidlig ute! Det er mitt beste tips.

Ellers er det selvfølgelig lurt å friske opp spansken før avreise, og å forsøke å finne noen å øve spansk med der nede. Det er lett å havne i en gruppe med andre utenlandsstudenter, og da får man kanskje ikke trent så mye. Så, ønsker man å forbedre spansken: velg noen spanske fag, forsøk å bli venner med noen av de spanske studentene (eventuelt bo i en delt leilighet med spanske studenter), eller finne deg en spansk buddy/tandempartner.

Undervisningsformer

Undervisningen ved Comillas er nokså annerledes enn hjemme. Skoledagen minner på noen måter mer om videregående enn universitet, blant annet ved at du tar flere fag samtidig som har undervisning flere ganger i uken. Undervisningen foregår i mindre grupper i klasserom, hvor det i de fleste fag også er lagt opp til interaksjon og deltakelse fra studentene. Gruppearbeid og små fremføringer er også vanlige i noen fag.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes at emnetilbudet var ganske bra, særlig blant de spanske fagene. Det var ikke fullt så mange engelske fag å velge mellom, men det var nok til at det skal gå an å sette sammen en timeplan kun bestående av engelske fag dersom man er tidlig ute. De engelske fagene de tilbyr er godt egnet for utvekslingsstudenter, ved at de hovedsakelig gjelder internasjonal eller europeisk rett.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at jeg særlig har fått et stort språklig utbytte. Det som er fint med comillas er at de tilbyr fag både på engelsk og spansk, slik at du selv kan velge hvor mange spanske fag du vil prøve deg på samtidig. Hvis man er litt usikker på hvordan man vil klare seg i en spansk klasse, kan man derfor ta noen fag på engelsk og noen på spansk. Da kan man bruke litt ekstra tid på de spanske fagene man tar, for å klare å henge med i undervisningen og lære det man skal.

Faglig sett vil jeg kanskje si at det er litt "lettere" enn hjemme. Men dette avhenger sikkert også av hvilke fag man velger. Mange av de engelske fagene har kveldsundervisning, mens de resterende + alle de spanske fagene går på morgen/formiddag. Det bør derfor være greit å sette sammen en timeplan. Jeg vil allikevel anbefale å være tidlig ute, ettersom gruppene etterhvert blir fulle, og det da blir vanskeligere å sette sammen en timeplan uten kollisjoner. Man kan få hjelp til å sette sammen timeplanen dersom man ønsker det.

Universitetsområdet og byen

Jeg likte universitetsområdet og byen veldig godt! Universitetet ligger i sentrum, så det er veldig greit å komme seg dit ved å gå eller ta metro. Ikke langt fra universitetet ligger et område som heter "Malasaña", hvor der er mange koselige kafeer man kan gå på for å lese/møte venner.

Bustad

Selvom ikke universitetet tilbyr egne studentboliger, hjelper de gjerne utvekslingsstudenter med å finne bolig. Via en studentorganisasjon på universitetet kan man kjøpe ulike "velkomstpakker", som inkluderer alt fra spansk sim kort og transportkort, til hjelp til å finne bolig. Man får informasjon fra universitetet om dette, slik at man kan kontakte studentorganisasjonen og få den hjelpen man ønsker.

Sosialt miljø

Jeg vil si at det sosiale miljøet blir det man gjør det til selv. Tar man flest fag på engelsk har man for det meste fag med utvekslingsstudenter, og da er det også de man blir kjent med. Ønsker man å bli kjent med flere spanske kan det være lurt å velge fag som de tar, eller å bli med på ulike idrettslag på skolen. Der er også en studentgruppe som arrangerer aktiviteter og fester for utvekslingsstudenter, som man kan bli med på. I tillegg arrangerer både studentorganisasjonen og universitetet selv dagsturer og noen helgeturer som studentene kan melde seg på, noe som er en god måte å møte og bli kjent med andre studenter.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

26.08.2015 - 20.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

Ha alltid kopi av passet ditt, da dette ofte er nødvendig.
Lær deg mest mulig spansk på forhånd, flere eldre som faktisk ikke snakker et ord engelsk. Om du vil bli kjent med spanjoler og komme inn i et spansk miljø er man derfor nødt til å kunne spansk. Benytt deg av språkkurset som Lånekassen støtter før skolestart. Jeg hadde ekstremt utbytte av dette, samt fikk et godt miljø her også.
Møt opp fysisk hvis du skal ha ordnet noe, det er ofte mer effektivt.

Undervisningsformer

Skolesystemet i Spania er svært annerledes, hvor man føler man er tilbake på videregående skole igjen.
Det er mindre klasser med mye gruppearbeid og fremføringer der forholdet til læreren er viktig. På den måten er det mindre tid til selvstudier, men mer fokus på timene og arbeidet der. Bruk av pensumbøker er heller ikke vanlig, der det er tilstrekkelig mer notater fra læreren. Spanjolene er svært behjelpelige og deler gjerne notatene sine med deg.

Etter min mening vil jeg si jeg foretrekker måten undervisningen skjer på her i Norge fordi det er mer fokus på selve læringen enn det jeg har opplevd i Spania. Med et system som teller alt i prosenter, oppmøte, presentasjoner, midterm, final exams, følte jeg det ble en mer tvunget vurdering. På den annen side er det fint at karakteren er basert på flere vurderingsformer

Vurdering av emnetilbodet

ICADE, Pontificia Comillas tilbyr relativt mange fag, på både spansk og engelsk.

Fagene jeg hadde i løpet av to semestre:
- International Criminal Law
- Comparative Constitutional Law
- Comparative Contract Law and International Contracts
- Derecho Internacional Privado I
- Derecho Internacional Privado II
- Etica de las profesiones juridicas
- Espanol para alumnos de intercambio
- European Union Law
- Public International Law
- International Organizations
- Immigration and Refugee Law

Fagleg utbyte og språk

Etter min mening vil jeg si jeg foretrekker måten undervisningen skjer på her i Norge fordi jeg føler det er fokus på selve læringen enn det jeg har opplevd i Spania. Med et system som teller alt i prosenter, oppmøte, presentasjoner, midterm, final exams, følte jeg det ble mer tvunget vurdering. Samtidig er det fint at karakteren er basert på flere vurderingsformer. I tillegg sitter jeg igjen med et bredt faglig utbytte hvor jeg har lært ekstremt mye i veldig mange forskjellige fag innenfor internasjonal rett.
Nivået på fagene og lærerne har imidletid vært svært variabelt, samt deres engelsk i de engelske fagene.

Jeg har lært mye både i engelsk og spansk ettersom jeg har hatt fag på begge språk. Jeg vil anbefale å ta flest mulig fag på spansk, selv om det kan være vanskelig da de spanske fagene som oftest kun tilbyr spansk rett, og det er mer nyttig med internasjonal. Spansken har kommet seg svært mye for min del, men det er mer fordi jeg har gått inn for det utenfor skolen. De fleste utvesklingsstudentene snakker kun engelsk, men dette er jo noe man selv kan prøve å endre på.

Universitetsområdet og byen

Det finnes ikke særlig til Campus på skolen utendørs, det er rett ut på gaten, men universitetet ligger veldig fint til. Innefor på skolen er det to basket-/fotballbaner. Det er imidlertid en stor park i nærheten av skolen, samt mange kafeer og barer.
Madrid er generelt er en svært bra by, som etter min mening er perfekt for en hovedstad. Det er en storby, samtidig som det er mulig å gå nesten overalt. Med storslåtte bygninger, takterasser, parker og vakker arkitektur der det alltid er noe som skjer, har Madrid blitt min favorittby. I tillegg finner det noe for enhver smak med de ulike bydelene.

Bustad

Jeg var så heldig å dele leilighet rett overfor skolen med 5 spanske jenter. Jeg betalte 350 Euro for en fin og stor leilighet forholdsvis nærme sentrum. Det var mulig å gå overalt. Grunnen til at jeg var så heldig å få den muligheten, var at jeg ble kjent med en fra universitetet da hun selv var på utveksling i Bergen. Etterpå flyttet jeg derfor inn med henne og hennes venninner i Madrid. Dette er derfor noe som kan anbefales, og undersøke på forhånd om det er noen fra universitetet du tenker å dra til, som er på utveksling i Bergen på dette tidspunktet.

Sosialt miljø

Sosialt miljø er som alltid hva du gjør det til selv. De tilbyr aktiviteter på skolen og ting som utvekslingsstudenter kan bli med på, men jeg vil ikke si formidlingen var spesielt god.
For å drive med sport og bli kjent med spanjoler meldte jeg på basketlaget. Det var try-outs de første ukene. En danske og jeg kom med på laget som eneste utveskligsstudenter, men hun valgte å slutte på laget etter en liten stund da det var svært mye hver uke. Vi hadde treninger to kvelder i uken og kamp i helgene, så det tok mye tid. Derfor valgte jeg kun å bli med første semester. Imidlertid er jeg svært fornøyd med at jeg ble med første semester da jeg fikk mange gode spanske venner, med mye sosialt, inkludert en turnering til Roma for en svært billig penge med alle idrettslagene fra skolen.
Utenom var jeg med utveksligsstudenter fra klassen min, folk fra språkskolen i august før skolen startet, og de jeg bodde med. Det er alltid noe å finne på i Madrid, og aldri for sent å dra ut, så hvis du er en sosial person og interessert i å bli kjent med folk skal det ikke være noe problem.

2014

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 - Integrert master i rettsvitskap

27.08.2014 - 21.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Forutenom å bo i et nytt land valgte jeg først og fremst å dra på utveksling til Spania for å forbedre spanskkunnskapene mine. Jeg hadde spansk på videregående, men hadde ikke praktisert noe særlig siden den gang. Såvidt jeg vet er det ikke mange studenter fra juridisk fakultet som har studert på Comillas (skolen i Madrid), og jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente på forhånd. Jeg kom i kontakt med en student som anbefalte på det sterkeste at man var stødig i spansk før avreise og det gjør virkelig jeg også! Før skolestart tok jeg fire uker med spanskkurs i Madrid. Så snart semesteret startet forstod jeg at det var høyst nødvendig med et høyt nivå i spansk ettersom det var umulig å fylle opp studiepoengene med bare engelske fag. Mitt beste tips er derfor at dersom du vurderer å studere i Spania bør du starte tidlig å øve på språket! Det er overraskende mange, også flere lærere, som ikke snakker engelsk overhodet eller bare litt.

Undervisningsformer

Undervisningen på Comillas er ganske annerledes enn hva man er vant med på UiB. Alt foregår i klasserom med alt fra 10-30 studenter. For det meste består undervisningen av at læreren snakker med bruk av power point og diskusjoner i klassen. Oppmøte er obligatorisk. Jeg hadde bare pensumbøker i noen av fagene, derfor var det viktig å ta gode notater i timen (eventuelt spørre lokale studenter om hjelp til dette i de spanske fagene).

Vurdering av emnetilbodet

Comillas sin kurskatalog tilbyr et stort utvalg av fag. Som nevnt var det imidlertid umulig å fylle 30 studiepoeng med fag på engelsk. Dette er fordi de ulike fagene som oftest bare tilsier 3, 4,5 eller 6 studiepoeng. Man kan velge fag fra alle studieårene (forutsatt at de forhåndsgodkjennes av fakultetet). For min del endte jeg likevel opp med å ha 7 fag for å oppnå tilstrekkelig med studiepoeng, tre på spansk (noe som innebar en stor arbeidsmengde). Det var også noe problematisk å sette sammen timeplanen for å unngå overlapp, men til slutt fikk jeg hjelp med dette av administrasjonen. Ellers tilbyr skolen også et frivillig spanskkurs to ganger i uken gjennom hele semesteret. Disse poengene får man ikke godkjent hjemme, men for min del var det veldig verdt det!

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye spansk mens jeg var på utveksling, både gjennom undervisning, språkkurs og det sosiale livet ellers. Det var rimelig vanskelig å følge undervisningen i de spanske fagene, men det henger såklart sammen med at jeg på forhånd ikke kunne spesielt mye. Alle lærerene mine var likevel forståelsesfulle og hjelpsomme når jeg trengte hjelp. Jeg anbefaler å ta en prat med læreren tidlig i semesteret og forklare din situasjon/ditt nivå. Ellers er jeg også fornøyd med det faglige utbyttet jeg sitter igjen med etter oppholdet. Det er flere interessante fag om internasjonal rett på ulike rettsområder.

Universitetsområdet og byen

Comillas ligger veldig sentralt til i Madrid. Jeg møtte flere norske studenter som gikk på skoler utenfor byen da få universitet ligger så bra til. Selv om jeg til tider hadde veldig mye å gjøre på skolen var det verdt det når jeg ser på opplevelsen i sin helhet. Madrid er virkelig en helt fantastisk by! Det finnes noe for enhver smak og det er umulig å kjede seg.

Bustad

Mens jeg gikk på språkskole før studiestart bodde jeg sammen med en norsk jente. Vi hadde avtalt at vi etterpå ville bo med spanjoler, og jeg flyttet sammen med to lokale som jeg møtte gjennom en felles bekjent. Madrid er ikke den billigste byen å bo i, men man kan finne ganske rimelige alternativer. Jeg tror ikke jeg møtte noen som var misfornøyd med leiligheten/kollektivet de endte opp i. Samtidig er metroen veldig bra slik at man raskt kommer seg rundt selv om man ikke skulle bo like ved skolen. Skolen kan også hjelpe deg med å finne et sted dersom du ikke vet hvor du skal lete/hvem du skal bo med. De fleste jeg snakket med fant seg et sted først når de kom ned og kunne gå på visning etc. De første dagene mens man leter kan man for eksempel bo på hostell eller lignende.

Sosialt miljø

Det er veldig mange utvekslingsstudenter fra hele verden på Comillas. Mange fra Europa, men også en god del fra for eksempel USA, Australia, Asia. I mine spanske fag var jeg den eneste utvekslingsstudenten. Det var flere lokale som tok kontakt samtidig som klasserepresentanten gjerne ville hjelpe dersom det skulle være noe. Jeg fikk mange spanske venner før skolestart som ikke studerte på Comillas slik at jeg ikke deltok like mye på ulike Erasmusopplegg. Men å få seg venner er med andre ord ikke noe problem.

Informasjon