Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Paris Cité og Institutt for klinisk odontologi (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByParis
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen gjeld for studentar ved integrert masterprogram i odontologi.

Når i studiet kan eg reise

Studentane søkjer opptak til utveksling i byrjinga av 8. semester, medan sjølve utvekslingsperioden er 3. månader i 9. semester (haust).

Språk

Undervisningsspråk er fransk.

Kva emne kan eg ta

Utvekslingsavtalen gjeld i hovudsak for klinisk teneste på ulike fagområde. Utvekslingsopphaldet er tilpassa den siste delen (9. semester) av profesjonsstudiet integrert master i odontologi, der du jobbar relativt sjølvstendig i tannklinikken. I den grad det er mogeleg, kan du òg delta på teoriundervisning. Du tar eksamen ved UiB saman med kullet ditt når du er ferdig med utvekslingsopphaldet. Du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert på pensum til eksamen, og å halde kontakt med fagmiljøet heime.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paris Descartes er eit offentleg universitet med om lag 39 000 studentar. Det er ein av i alt tretten arvtakarar til det gamle prestisjeuniversitetet Sorbonne som blei delt i 1970. Forutan hovudfelta medisin og odontologi, har universitetet òg fagtilbod innan humaniora, juss, psykologi, samfunnsvitskap, naturvitskap, teknologi og idrettsfag. Det har i alt ti campusar i Paris.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend som ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS.Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2023

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2022 - 29.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å ta kontakt med universitetet i Paris i god tid før semesteret starter for å få en timeplan og informasjon om når fagene starter. Jeg fikk info om Welcome-week kort tid før skolen startet, men de ikke sendte in ingen informasjon om timeplanen. Man må nok være litt tålmodig i begynnelsen. Jeg opplevde at universitetet ikke hadde alt planlagt alt før semesteret begynte, så vi fikk derfor informasjon nokså sent og noen uker ut i semesteret hadde vi fortsatt ingen timeplan. Vær også oppmerksom på at semesterinndelingen er litt annerledes enn her hjemme, og de fleste eksamener er i slutten av januar.

Universitetet har et franskkurs som man kan melde seg på dersom man ønsker å forbedre språket. Man kan velge mellom å melde seg på et språkkurs for begynnere (A1 nivå) eller bedre. For alle som har nivå A2-C2 er det et felles kurs. Læreren forsøkte likevel å gi ulike arbeidsoppgaver etter nivå, slik at alle skulle lære noe. Du kan lese mer om språkkurs her: https://u-paris.fr/centres-de-langues/.

Det er viktig å overholde frister og sikre den dokumentasjonen du trenger, herunder foreløpig learning agreement og dokumentasjon på språkkunnskaper. Universitetet i Bergen er behjelpelig når det gjelder slike praktiske ting som må være klart før du reiser. Før du reiser er det også viktig å sørge for at du har pass, forsikring (man kan kjøpe egen forsikring som er ment for studenter i utlandet via ANSA eller IF f.eks.) og Europeisk Helsekort.

Undervisningsformer

Undervisningen i Frankrike er ganske annerledes enn i Norge. I de fleste fag sitter foreleser foran i salen og prater inn i en mikrofon, uten powerpoint eller andre hjelpemidler. Det foreleser sier, er pensum, og de fleste franske studenter transkriberer derfor det foreleser sier. Jeg synes selv det var utfordrende å skulle notere alt, og samtidig få med seg og forstå alt som ble sagt. Mitt beste tips er å spørre noen av de franske studentene i klassen tidlig om de kan dele notatene sine med deg. I noen fag har de til og med notatene fra året før eller lignende. De fleste er veldig behjelpelig og har ingenting mot å dele notater!

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig mye frem og tilbake med valg av fag i starten. Det var noen fag universitetet selv var usikker om skulle være på første eller andre semester, og noen fag som gikk samtidig. Det gjorde at jeg måtte endre en del på min opprinnelige Learning Agreement. På grunn av dårlig planlegging fra universitetets side tok det også en del tid før jeg fikk ferdigstilt en endelig Learning Agreement, men det ordnet seg til slutt.

Hvert enkelt fag er som regel mellom 2 og 3,5 studiepoeng, og man må derfor ha 8-10 fag. Jeg endte opp med å ta 5 engelske fag og 4 franske fag, og synes det var en god kombinasjon. De franske fagene har eksamen i januar. De engelske fagene er derimot mer intensive kurs som går over 1-2 uker, med eksamen kort tid etter. Det var litt uforutsigbart når eksamen kom til å være, men jeg synes det var en fordel å ha eksamen løpende i de engelske fagene, slik at man slapp å måtte ta alle eksamener i januar.

Fagleg utbyte og språk

Jeg fikk godt faglig utbytte i en del fag, selv om det var noe varierende ut ifra hvilken professor som underviste i faget. Jeg hadde nivå B2 i fransk før jeg reiste, og følte jeg fikk forbedret språkkunnskapene mine en del i løpet av semesteret. Jeg gikk på språkkurs i regi av universitetet, men jeg følte at jeg fikk bedre utbytte av å snakke språket med andre fransktalende på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Malakoff, som er på grensen til Paris i sør. Det er ikke veldig mye som skjer i området rundt skolen, så jeg dro dit stort sett bare for forelesninger.

Selv om det ligger litt i utkanten av Paris så er det veldig enkelt å komme seg dit. Det er mulig å ta både trikk og metro til skolen, litt avhengig av hvor du bor. Stoppet som er nærmest skolen heter Porte de Vanves. Jeg bodde på Cité Universitaire og tok trikken til skolen på ca 20-25 minutter. Man kan også ta metro linje 13 for å komme seg til skolen fra sentrum.

Selv om Paris er en stor by, var jeg overrasket over hvor enkelt det er å komme seg rundt med kollektivtransport. Jeg følte aldri at det var for lange avstander, selv om man ofte må regne med en halvtime på metroen for å komme seg et sted. Ved å skaffe et Navigo-kort, så kan man reise så mye man vil med både trikk, buss, metro og tog for rundt 750-800 kroner i måneden. Jeg vil anbefale å skaffe det så tidlig som mulig. Det finnes også noe som heter «Carte Imagine R» som man kan få dersom man er under 26, og som er omtrent halve prisen.

Paris som by er helt fantastisk. Det er alltid noe å gjøre og man har ufattelig mange muligheter. Det er en by full av museer, restauranter, barer, severdigheter og ikke minst bakerier rundt hvert hjørne! Når man går rundt i byen kan man også se flotte bygårder med den typiske «parisiske» stilen overalt.

Bustad

Det kan være utfordrende å finne bolig på det private leiemarkedet i Paris. Det er stor konkurranse om plassene, og nærmest alle utleiere krever at man har en fransk garanti. De fleste jeg kjenner valgte derfor å bo i Airbnb eller i studentboliger. Sistnevnte er klart det rimeligste alternativet.

Jeg bodde i det norske hus på Cité Universitaire, som er et studentområde i 14.arrondissment i Paris. Der hadde jeg et eget rom, men delte bad og kjøkken med resten av etasjen. Jeg trivdes utrolig godt, og hadde store deler av mitt sosiale miljø der. Jeg er glad for at jeg valgte å bo der og vil virkelig anbefale det til alle studenter som skal til Paris. Plassene fylles fort opp, så det er lurt å søke der så fort man vet at man skal til Paris.

Sosialt miljø

Min erfaring er at det er veldig enkelt å bli kjent med folk på utveksling. De aller fleste som reiser er åpen for å møte nye mennesker og utvide kretsen sin. Når man bor i studentbolig på det norske hus får man raskt venner og et sosialt miljø, nesten uten at man trenger å prøve. Der jeg bodde hadde vi tidlig sosiale kvelder sammen og ble fort kjent med hverandre. I tillegg møtte jeg folk via facebook-sider ol. som også skulle på utveksling. Det kan være litt vanskeligere å bli kjent med lokale, ettersom de allerede har et nettverk der. Likevel opplevde jeg de fleste som utrolig hyggelige, og alle i klassen var behjelpelige dersom det skulle være noe.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2022 - 29.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Fakultetet i Bergen var veldig behjelpelig med alt som skulle forberedes, og det var av den grunn lett å overholde frister med UiB sin sjekkliste.
Ellers lurt å kontakte Erasmus kontaktperson ved universitetet i Paris i august/september før oppstart og høre når og hvor dine timer begynner, da de ikke sender ut noen info om dette på forhånd. Ellers må man være tålmodig med info angående velkomstuke etc. fra Paris, da info ofte kommer i kort tid før oppstart.

I tillegg må man sørge for å ha pass, student forsikring (ANSA eller juristforbundet), EU helsekort, dokumentasjon på språkkunnskaper, og foreløpig Learning Agreement.

Man kan også melde seg opp fransk språkkurs før utveksling og få støtte via Erasmus eller Lånekassen. Erasmus stipend mottas ved å sende mail til erasmus@uib.no og legge ved dokumentasjon med bekreftelse på at kurset er gjennomført. For lånekassen oppstilles det krav til at kurset går over minst 4 uker og du må sende inn dokumentasjon med bekreftelse på antall timer med undervisning per uke og varighet av kurset. https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/utland/sprakkurs/

Undervisningsformer

Semesterstart er som regel rundt 10-15 september.
Undervisningen er både i mindre klasser på 20-30 elever og større forelesninger. Timene varer i 3 timer med 10 min pause etter 1,5t. Undervisning kan være fra kl. 08 om morgenen eller fra kl.18-21 om kvelden, dette varierer veldig, og noen dager har du ingen undervisning. Mange av de engelske fagene som tilbys har intensiv kveldsundervisning i 1 en uke, med påfølgende hjemmeeksamen 1-2 uker etter undervisningen.

Det er lite bruk av power point presentasjoner og professoren leser som regel kun opp bok eller egne notater. I de mindre klassene er det noe mer interaksjon med elevene. Det er ingen pensumbøker i fagene, men det legges evnt. ut artikler til fagene på "moodle" (tilsvarende "mitt UiB"), eller via mail fra professoren. Alt som blir sagt i forelesning er dermed pensum og det du trenger å kunne til eksamen. De franske elevene er flinke til å transkribere og veldig sjenerøse med deling av notater dersom du spør.
Eksamensformen er som regel 1 time skriftlig eller 10 min muntlig, og avholdes som regel i desember og januar. Fagene er mye mer teoretisk rettet enn vi er vant med fra UiB, og til eksamen er det mer "pugging" av faget enn refleksjon.

Vurdering av emnetilbodet

Man må regne med å ta 8-10 fag for å kunne få nok credits.
Jeg hadde 5 engelske og 4 franske fag. I starten er det lurt å prøve ut litt forskjellige fag før man bestemmer seg. Jeg endte med å endre nesten alle fagene jeg hadde på min learning agreement. I tillegg må man sørge for at timeplanen går opp, noe som kan være utfordrende da det tok lang tid før man hadde en timeplan for alle de ulike fagene, men her er det bare å være litt tålmodig. Mitt beste tips er å gå direkte til studiekoordinater så kan de vise deg hvor du finner timeplaner etc., de har også oversikt over hvilke fag som faktisk tilbys hvert semester. Det er heller ikke krise om du mister noen timer i de generell fagene som går over hele semester, dersom de krasjer med de intensive kveldsfagene. Forelesningen er ikke obligatoriske, men dersom du velger å ta seminar er disse obligatoriske.

Fag jeg tok: DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, DROIT COMPARÉ, DROIT INTERNATIONAL PUBLIC DE L'INTERNET, DROIT INTERNATIONAL DU DÉVELOPPEMENT, COMMON LAW AND METHODOLOGY, FAMILY LAW, COMPARATIVE COMMON LAW 1 - COMPARATIVE JUDICIAL DECISION, MAKING BUSINESS LAW 2: MERGERS AND ACQUISITIONS, DATA PROTECTION COMPARATIVE LAW.


Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte er noe varierende, men jeg hadde flere gode professorer hvor jeg lærte mye. I tillegg får du sjansen til å ta mange ulike fag og lære om ulike rettssystemer og rettsområder.
Ettersom man er omringet av fransk 24/7 forberedes språket masse i løpet av et semester. Men det er viktig å snakke språket med medelever og andre Erasmus studenter for å få størst utbytte, ettersom det er lett å gå over til engelsk. Jeg tok også få språkkurs en gang i uken via Universite Paris, i 5eme. Her var imidlertid nivået på elevene og lærerne veldig ulikt.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger i Malakoff, litt utenfor sentrale Paris, på linje 13 (malakoff) og tram 3B fra Cité studentbolig (Port de Vanves) . Skolebygningen er fin på utsiden men noe gammel og nedslitt på innsiden. De har imildleritd et fint og nytt bibliotek og en rimelig kantine. Området rundt er rolig, med noen kafeer og bakerier.
Det finnes mange fine bibliotek i byen, hvor du kan få gratis adgangskort som stundet (lages i kundesenteret til biblioteket).
Jeg likte godt Bibliothèque Richelieu (BNF), Bibliothèque Sainte-Geneviève og Bibliothèque Mazarine. Pompidou-museumet har også leseplasser.

Paris er en fantastisk by og det er uendelig med nabolag, kafeer, spisesteder, barer, museum, kulturbegivenheter, og attraksjoner. Som student kommer du gratis inn på mange museum (under 26), og hver 1. søndag i måneden har de fleste museum gratis inngang for alle.
Det er også lett å ta toget fra Paris til andre steder i Frankrike eller resten av Europa.

Bustad

Det er vanskelig og dyrt å finne bolig i Paris. Mange finner leilighet via agencies som hjelper deg med å finne bolig mot en agency fee. Det er også lurt å følge med på facebook-sider og nettsiden La Carte des Colocs, hvor det legges ut mange hybler og kollektiv. (men noe vanskelig å få tilbud ettersom det er for 1 semester).
Det er lurt å søke på Maison de Norvege i Cite Universite tidlig dersom du ønsker å for å få rom der. Dette er nok det rimeligste du kan finne i Paris, og det er lett å ta seg til både fakultet med tram og byen med RER B eller metro linje 4. Cite tilbyr et veldig sosialt miljø og det er lett å bli kjent med folk. I tillegg er det en veldig fin park og bibliotek i både huset og på campus.

Sosialt miljø

Det er lett å bli kjent med andre utvekslingselever på skolen, du kan også delta på mange ulike Erasmus arrangementer (via facebook eller whatsapp). De franske elevene er også lett å få kontakt med i de mindre klassene og er veldig behjelpelig dersom du skulle trenge hjelp med fag etc. Ellers er det bare å delta på ulike arrangement, melde seg inn i treningsgrupper, prøve en ny hobby eller snakke med folk på cafe, så blir du kjent med mange spennende mennesker.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2022 - 29.01.2023

Førebuingar/praktiske tips

Om du velger Paris som utvekslingsdestinasjon, er sjansene store for at du gjør dette på grunn av byen i seg selv. Ting du bør være obs på er at det er mye mindre oversiktlig enn du er vant til hjemmefra. Derfor er det smart å vurdere om man er en person med is i magen og ikke blir stresset om alt ikke er klarlagt på forhånd. Administrasjonen liker veldig godt en "jeg er ikke riktig person å spørre" tilnærming til brorparten av spørsmålet rettet mot dem. Likevel var og er ikke dette for meg en dealbreaker, heller et irritasjonsmoment. Sett fra det lyse punktet så får du god innsikt i hvorfor franskmenn er som de er, du blir ekte fransk, ikke bli sjokkert om "pfft", "baah" og skuldertrekning blir en del av din nye kommunikasjonsstil.

Undervisningsformer

Undervisningsform varierer fra fag til fag, det viktige er at du velger fag i form av CM og ikke TD. Forskjellen på disse er at TD er ganske krevende for utenlandske studenter og kan sammenlignes med seminargruppeordningen i Bergen. CM vil si at det bare kommer til å være forelesninger og en avsluttende eksamen. Noen av eksamenene kan være muntlige og dette kan man ikke forvente å få vite ganske rett før eksamen skal være.

Jeg prøvde å sikte meg inn på internasjonale fag uavhengig om disse foregikk på fransk eller engelsk da dette vil være betraktelig enklere enn å ta fransk rett. Undervisningen i disse fagene var utpreget teoretisk med færre caseoppgaver, og en mindre praktisk tilnærming enn det på UiB.

Vurdering av emnetilbodet

Poengene du får fra hvert fag er utfordrende få, derfor må man velge en god del fag. Fagene kan også kræsje mellom seg på timeplanen, dette kan man heller ikke vite før man er litt ut i løpet fordi professorene i varierende grad legger ut plan.

Fagleg utbyte og språk

Språkferdighetene bør være på plass før du drar, da du ikke får fylt opp timeplanen med bare engelske fag og disse er ofte med veldig få poeng. Men under oppholdet vil du få en mye bedre evne til å forstå fransk, for min del var det spesielt muntlig forståelse jeg ble mye flinkere til.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger rett utenfor "ring 3" i Paris, som vil si i en banlieu og ikke i selve byen. Likevel er det ikke så langt unna og metro 13 går helt ned dit.

Paris er Paris, maten, vinen, atmosfæren, alt er perfekt. Uansett hvor lenge du befinner deg i byen, vil du fort oppdage at det alltid er nye steder å besøke, nye restauranter å prøve, vinbarer med alt du kan drømme om. Prisen er høyere enn mange andre steder i Europa men sammenlignet med norske priser er det fremdeles billigere. Paris er god på kontraster; du kan finne billige steder med god kvalitet og store porsjoner og du kan også finne steder med kostelig mat. Du kan finne en pils på happy hour til 3,5 euro og du kan også finne en pils til 15 euro, alt ettersom hvor du vil oppholde deg.

Bustad

Jeg bodde på det norske huset på Cité Universitaire. Et veldig godt tilbud som ikke er veldig dyrt, vær obs på at det ikke er garanti for at du faktisk får det norske huset da de har en 60/40 prosentsregel (60 % fra landet, 40 % fra andre steder). Det norske huset består av 5 etasjer med 20 rom i hver, felles bad og kjøkken. Kan sammenlignes med millafølelsen, der man bor ganske tett på hverandre med noe mindre privatliv enn det man er vant til. Likevel bare en positiv opplevelse, en veldig fin arena for å bli kjent med folk fra andre land og med annen studieretning. Fikk en del gode venner her som jeg fortsatt er i kontakt med.

Jeg betalte 538 euro per måned fordi jeg hadde reservert rommet for 6 mnd. Mens de som var der for 1 år eller mer betalte 490 euro, så det kan tenkes om man skal skrive seg inn for et år også heller gi oppsigelse om man drar tidligere, i tillegg vet man aldri om du vil bli og skrive master om du tar utvekslingen før den tid.

2022

Høst 2022 - Integrert master i odontologi

Høst 2022 - Integrert master i odontologi

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Start planleggingen tidlig. Jeg tok kontakt med utvekslingsrådgiver på Odontologen allerede i desember 2022, og da la vi en plan. Jeg fikk informasjon om hva som kreves av dokumentasjon og om søknadsprosessen. Husk at ting tar tid.

Utveksling i Paris er dyrt, så det lurt å spare penger så snart du kan. Bruk UiBs nettsider for å få informasjon, det er mye nyttig informasjon der. Vær forberedt på mye papirarbeid, og at du må skaffe deg dokumentasjon som:

- Passbilde
- Kopi av pass
- Forsikring (jeg brukte ANSA som er ganske rimelig for studenter)
- Dokumentasjon på språkkunnskaper (f.eks. karakterutskrift fra vgs.)
- Motivasjonsbrev (jeg skrev dette på fransk)
- CV (på fransk eller engelsk)
- Europeisk helsetrygdekort
- Learning Agreement (kan fylles ut sammen med veileder/rådgiver)


Lånekassen tilbyr studenter stipend til språkkurs. Jeg meldte meg på et 4-ukers kurs hos "Alliance Française de Paris" rett etter at jeg fikk svaret fra Paris i juni. For å få stipend måtte jeg sende inn en bekreftelse fra Alliance Française til Lånekassen. Dokumentet måtte ha bekreftelse på antall timer med undervisning per uke og varighet av kurset. For mer info kan du sjekke Lånekassen.no og https://www.alliancefr.org/en/.

Undervisningsformer

Semesteret startet 19.september. På min Learning Agreement sto det at jeg skulle ha pasientbehandling i ulike fag. Jeg hadde 3 dager i uken på klinikken hos Hospital Charles Foix som var tirdager, onsdager og fredager. Vi hadde seminarer og kasuspresentasjoner tirsdager og onsdager fra kl. 8:30-9:00. Fredagene ble mest for brukt til observasjon/ assistering på kirurgisk avdeling.

Studiedagene var mye lengre enn i Norge. For eksempel var tirsdagene slik:
08:30-09:00: Seminar
09:15-13:00: Første økt
13:00-14:00: Lunsj
14:00-18/19: Andre økt

I motsetning til i Norge hadde vi ikke køsystem i klinikken, og vi måtte ut av behandlingsrommet og hente instruktørene selv for godkjenning eller hjelp. Studentene jobbet alltid to og to sammen. Basert på informasjonen vi fikk, var vi selv ansvarlige for å skaffe oss pasienter. Vi kunne få pasienter fra sekretæren i klinikken eller hente pasienter fra akuttmottaket.

Vurdering av emnetilbodet

Seminarene og pensum var ganske likt det vi har i Norge, men type materialer og behandlingsteknikker var noe annerledes. Eksempler på dette var bruk av varm-guttaperka teknikk ved Endodonti eller bruk av glassionomer som midlertidig fylling.

Fagleg utbyte og språk

For min del var det faglige utbyttet større enn jeg hadde forventet. Jeg hadde ikke så mange egne pasienter som resten av kullet som var i Norge, men pga. stort antall pasienter som jeg var innom i Paris, ble jeg meget trygg på å diagnostisere og å velge tilpassede behandlinger ved ulike kasus.

Siden jeg allerede hadde levert masteroppgaven min innenfor implantat, fikk jeg observere og assistere operasjoner som implantatinnsetting, sinusløft, rotspissamputasjon og ulike teknikker innen beintransplantasjon.

De fleste av studentene og lærerne kunne noe engelsk, men pasientene snakket stort sett bare fransk, og noen ganger verken fransk eller engelsk.

Generelt var ikke språket noe stort problem for meg, men å lære behandlingsteknikkene deres, journalføringen, betalingssystemet og henting av utstyr var det mest utfordrende for meg siden jeg jobbet alene. Noen ganger var en eller flere av de franske studentene ledige pga. avbestilling, som kunne assistere eller hjelpe meg med journalen.

Universitetsområdet og byen

Odontologi fakultet i Paris heter Faculté de Chirurgie Dentaire og ligger helt sør i Paris. Her finner du de ulike koordinatorene, rådgiverne og forelesningssalene. Vi var 7 Erasmus-studenter fra forskjellige land i Europa (Italia, Sverige, Belgia, Spania).

Jeg og en annen student fra Sverige ble plassert på Hôpital Charles-Foix som var en del av et universitetssykehus. Klinikken lå sør og utenfor Paris. Transporten i byen er meget effektiv, så det var ikke vanskelig å komme seg til klinikken. For enkel transport må du kjøpe NAVIGO-kortet og laste ned NAVIGO/ Ile-de-France- Mobilites-appen. Da er det enkelt å kjøpe billett og fylle opp koret med appen.


Dagene er aldri like i Paris. Det er utallige steder å besøke som Notre-Dame, Pantheon, Sacré-Coeur, Eiffeltårnet, Jardin des Tuileries, Jardin des Luxembourg, Montmartre Galeries Lafayette, Arc de Triumph, Opera Garnier, eller bare å ta en spasertur langs elven Seine. Listen er som sagt lang.

Det er mange gode bakerier og restauranter som har studentvennlige priser. Nesten alle museer er gratis for studenter og unge under 26 år, og hver 1.søndag i måneden har de fleste museer gratis inngang for alle. Det finne også museer som er alltid har gratis inngang f.eks. Petit Palais. For leseplasser anbefaler disse bibliotekene: Mazarine, Pompidou-senter eller bibliotek Richelieu.

Ellers er det mange Facebook-grupper som arrangerer korte eller lange turer til f.eks. Saint-Mont St. Michel, Etretat eller Versailles.

Bustad

Dessverre fikk jeg ikke studentbolig på Cité Internationale da mitt opphold var kort. Jeg fikk flere lenker til nettsider som hadde et samarbeid med universitetet som kunne hjelpe meg med å finne bosted. Dette ble vanskelig da jeg fikk svaret veldig sent og hadde liten tid til å finne meg bosted.

Jeg leide derfor gjennom Airbnb den første måneden. Deretter måtte jeg flytte til en leilighet/ studio som lå nærmere klinikken. Jeg vil si dette var den eneste negative siden ved utvekslingen min.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var meget bra. Jeg fikk allerede noen venner på språkkurset i august. Senere ble jeg og resten av Erasmus-studentene gode venner, og vi deltok på mange ESN (Paris - Erasmus Student Network-arrangementer). Disse arrangementene var lett tilgjengelige på Facebook.
Vi ble også invitert til flere fester hos de franske studentene og resten av fakultetet.

2016

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

06.09.2016 - 10.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Sjekk hvor man skal bo, hvor fakultetet ligger og hvor et eventuelt praksissted/sykehus er plassert. Det kan være store avstander mellom disse.
- Ha et visst språklig grunnlag i før man reiser på utveksling til Frankrike. Det vil forventes at man snakker fransk, men det er forståelse for at man ikke snakker flytende.
- Vær forberedt på at man må skaffe seg en lokal bankkonto for å motta bistand/lønn fra vertsfakultetet.
- Ha orden i papirer ifbm søknader om bolig, utveksling mm. Man kan bli bedt om å ha med seg papirer som allerede er sendt inn på møter med utvekslingskorrespondent.

Undervisningsformer

- Forelesninger: I vårt tilfelle hadde man en egen "forelesningsdag" hver mandag på fakultetet og all undervisning foregikk på fransk fra 08.30/09.00 - 17.00, med 1 time pause ca kl 13.00.
- Praksis på sykehus: Dagene våre var delt inn i to økter. Den første begynte 08.30 med en 30 minutters kasuspresentasjon som ble holdt av studenter på ulike klassetrinn. Fra kl 09.00 var det disponibel klinikk frem til kl 13.00. Andre økt med klinikk begynte kl 14.00 og kunne vare til 19.00. Ble man ferdig tidligere i noen av øktene, kunne man gå før.
- Hjemmeoppgave: Vi fikk i oppgave å velge et oppgavesett fra et odontologisk fagområde med tilhørende artikler, for så å levere en besvarelse på fakultetets nettsider. Her kunne vi velge om vi ville svare på engelsk eller fransk.

Vurdering av emnetilbodet

- Emnetilbudet i forelesningene var ikke veldig relevant i forhold til vårt studieløp i Bergen, men omhandlet en del emner som vi ikke lærer mye om som kan være interessant å kjenne til, som profesjonell bildetaking av pasienter, eller hypnose som del av pasientbehandling.
- Pasientbehandlingen er en utfordring med i underkant av 3 måneder i utveksling med et helt nytt system. Man må ringe og skaffe pasienter selv, eller fortsette en behandling som er påbegynt på akutten. De fleste pasientene vi jobbet med, fikk vi på akuttmottaket

Fagleg utbyte og språk

- Det beste faglige utbyttet var etter min mening å bli kjent med en annen måte å drive universitetsklinikk på enn vi gjør i Norge, samt å få praktisk kjennskap og øvelse med andre materialer og metoder. Den største forskjellen var standardmetoden for guttaperkakondensering ved endobehandling. I Frankrike brukte man vertikal- og varmekondensering, mens vi i Norge bruker lateral- og kuldekondensering.
- Franskkunnskapene ble dramatisk pusset opp og forbedret, da vi stort sett snakket fransk hele dagen mens vi var i klinikk. Det ble også snakket mye engelsk med både franske studenter og andre utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet het "Cité International Universitaire de Paris" og var veldig stort og hadde mye å by på, som f.eks.:
- Store park/uteområder for div aktiviteter.
- Studentrestaurant med lunsj-/middagstilbud
- Bibliotek/lesesal
- Treningsrom for vekttrening
- Studentteater
- Alle husene man kunne bo i hadde en tilhørighet/nasjonalitet, men det betydde ikke at alle som bodde i husene kom fra disse nasjonene/områdene.

Paris som by hadde noe for enhver smak. Hvor mye tid man har til rådighet avgjør hvor mye man får gjort. Man finner muséer, konserter, fester, turistattraksjoner, restauranter osv av alle slag.

Bustad

Jeg bodde på et rom til 550€/mnd. Rommet hadde ett vindu, skrivebord, seng og klesskap, samt egen dusj og toalett. Man spesifiserer hvilke fasiliteter og hvilken prisklasse man ønsker når man søker til universitetet om bolig i studentbyen. Rommet ble vasket av faste renholdere én gang i uka.

Sosialt miljø

Det var gode muligheter for et sosialt miljø, og det ble arrangert flere fester og begivenheter hver uke. For oss var det lettere å være sosiale utenfor klinikken med andre Erasmus-studenter som gikk odontologi og med de andre studentene som bodde i studentbyen. Tannlegestudentene på sykehuset tok oss godt imot og var hjelpsomme, men vi fikk ikke vært mye med dem utenfor klinikken pga forskjellige timeplaner og lange avstander.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsfristen for utveksling høsten 2016 var 1.februar, nominasjonen fra UiB var i mars og deretter fulgte en lang periode med masse papirarbeid og venting før nominasjonen fra Université Paris Descartes kom i juni. Jeg skulle på utveksling, jippi!

Forsikring
Det er lurt å undersøke hva slags forsikringer man har før man drar på utveksling. Jeg hadde en forsikringsavtale i Storebrand, men denne dekket bare utenlandsopphold på maksimalt 45 dager. Det var veldig dyrt å utvide perioden til tre måneder, så jeg fikk heller anbefalt å forsøke forsikring fra ANSA. De har mye rimeligere studentforsikringer som dekker det mest nødvendige, så jeg valgte denne.

Transport
Det er enkelt å komme seg rundt i Paris. Byen har et effektivt kollektivsystem. Man kan ta tog, trikk, metro og buss ganske billig innenfor ulike soner i byen, til sammen fem. Man får et transport-kort, kalt Navigo, som man kan fylle på med ukes- eller månedskort. Det er som regel stor pågang på de store linjene og det er sjeldent man får sitteplasser i den verste rush-tida.
Det er også mulig å benytte seg av bysykler. En halvtime på bysykkel koster like mye som en billett for kollektivtransport (1,70euro).

Bank
Klinikkene i Paris er pålagt å betale odontologistudentene for jobben de gjør, også utvekslingsstudentene. Studenter på sisteåret tjener omtrent 200 euro i måneden. Det var kun mulig å motta disse pengene på en fransk bankkonto. Vi fikk anbefalt banken LCL på Montrouge. Det har i grunnen ingen stor betydning hvilken man velger, og mange av de andre Erasmus-studentene på odontologi valgte en annen bank.
Det var veldig greit å dra sammen med noen andre i banken. Administrativ fransk er svært vanskelig, og det er ikke sikkert at de ansatte snakker engelsk.

Undervisningsformer

Sisteåret som odontologistudent ved UiB jobber man for det meste i klinikk. Min Learning agreement sa at jeg skulle ha ”clinical rotation” i Paris, altså pasientbehandling i klinikk. I tillegg skulle vi også følge noen forelesninger.

Mandagene hadde vi som oftest forelesninger eller seminarer. Her måtte vi levere inn en oppgave i løpet av semesteret, men vi fikk lov til å svare på engelsk. Senere diskuterte vi oppgaven i grupper.
Tirsdager hadde vi vår egen unit hele dagen.
Onsdag morgen observerte vi undersøkelser og behandlinger av pasienter med sjeldne sykdommer. Om ettermiddagene hadde vi pasienter i pedodonti.
Torsdager hadde vi undersøkelser på akutten om morgenen, og fri om ettermiddagen.
Fredag morgen hadde vi to uniter, og om ettermiddagen hadde vi én unit til endodontisk behandling.

Dagene i klinikk var mye lenger enn i Norge. Dagene startet klokka 08:30 med studentpresentasjoner. Klokka 09:00-13:00 hadde man første runde med pasientbehandling. Her kunne man ha én til flere pasienter. Deretter var det pause til klokka 14:00, før man fortsatte man med pasientbehandlinger frem til 18:30.

Vurdering av emnetilbodet

Seminarene vi fulgte i Paris var for det meste repetisjon av temaer vi allerede hadde lært om i Norge. Vi hadde et spennende seminar om hypnose, der vi lærte om bruk av stemme og pusteteknikker for å få engstelige pasienter til å slappe mer av.

Fagleg utbyte og språk

Université Paris Descartes har fire klinikker rundt om i byen. En belgisk jente, en annen nordmann og jeg ble plassert på Hôpital Bretonneau i 18.arrondissement, helt nord i byen. Her jobbet vi som regel sammen i gruppe. I tillegg observerte vi mye, noe som gjorde at det faglige utbyttet ikke var like stort som det ville vært ved UiB. I Norge ville vi ha jobbet selvstendig og hatt egne pasienter omtrent hver dag. Grunnen til at det ble slik i Paris, var at de ikke hadde nok uniter.

Vi lærte allikevel noe nytt innen odontologi. Vi har lært mange alternative metoder, blant annet har vi lært å utføre endodontisk behandling med varm-guttaperka og nye måter for fremstilling av provisorium i protetikk.

Det var språket som forbedret seg mest i løpet av de tre månedene vi var på utveksling. Da vi kom til Frankrike forsto vi svært lite, men mot slutten av oppholdet greide vi å henge med i samtaler mellom de franske studentene. Det hadde helt klart vært fordelaktig om vi hadde tatt et språkkurs i begynnelsen av oppholdet, men dette var det ikke tid eller mulighet til. Da vi sa farvel til en av pasientene vi hadde hatt siden starten av oppholdet, sa hun: ”Jeg vet ikke om dere har gjort store fremskritt innenfor odontologi, men fransken deres har forbedret seg veldig, veldig mye!”.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger på Montrouge, utenfor periferien av byen. Her hadde vi forelesninger omtrent hver mandag. Her finner man også Erasmus-koordinatoren. Université Paris Descartes har fire klinikker rundt om i byen. Hopital Bretonneau ligger i 18.arrondissement. Vi hadde ganske lang reisevei fra Cité universitaire til klinikken, da det tok omtrent 45 minutter med kollektivtransport hver vei. Nærmeste metrostasjon er Guy Moquet med linje 13, men hjemover i rushet om ettermiddagene kan det være enklere å ta linje 12 fra Lamarck – Caulaincourt.

Det er alltid noe å finne på i Paris. Eiffeltårnet, Notre-Dame, Sacré-Coeur og Montmartre er nesten obligatorisk å få med seg. Det er mange nydelige parker, blant annet Jardin des plantes, Jardin de Luxembourg og Bois de Vincennes. Museer finner man omtrent overalt, og Louvre, Musée d’Orsay, Grand Palais og Pompidou-senteret er bare noen få. Mange av museene er gratis for studenter og unge under 26 år fra land innenfor EU/EØS.
Det er mange byråer som arrangerer ulike utflukter, og dersom man har mulighet bør man dra til Bretagne og oppleve Saint-Malo og Mont-Saint-Michel. Val de Loire er visstnok også helt fantastisk. Her fikk jeg ikke tid til å dra selv, men da har jeg en grunn til å dra tilbake.

Bustad

Det private utleiemarkedet i Paris er svært dyrt, og det var umulig å finne noe i den prisklassen jeg ønsket. Jeg søkte heller på en hybel på Cité universitaire, et campus i 14.arrondissement, helt sør i byen, med ganske rimelige priser. Her er det samlet flere ”maisons”, altså hjem, for ulike nasjonaliteter. Norge har sitt eget hjem, men jeg endte opp på Maison Franco-Britannique. Her delte jeg kjøkken med flere i samme korridor, men jeg hadde eget bad på rommet.

På Cité universitaire har man egentlig alt det man trenger. Det er blant annet et bibliotek, teater, et lite treningssenter, tennisbaner og café der. I tillegg er det en restaurant der man kan få lunsj og middag til omtrent 3 euro per måltid.

Cité universitaire står i utgangspunktet ikke for kjøkkenutstyr. Noen av hjemmene har utstyr som står igjen fra tidligere beboere. I Maison de Norvège var det kjøkkenutstyr i fellesarealene, men det var ingenting på Maison Franco-Britannique. Vi kjøpte litt utstyr som vi delte på, men jeg personlig fikk ikke så stor bruk for det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. De franske odontologistudentene tok godt i mot oss, og inviterte oss med på noen arrangementer underveis i oppholdet.

Resten av Erasmus-studentene på odontologi var også gode å ha. Vi var en gruppe på åtte personer: to tyskere, to belgiere, en portugiser, en franskmann og to nordmenn. Noen av dem snakket flytende fransk fra før, og det var veldig praktisk og betryggende den første tiden. Flere av oss bodde på Cité universitaire. Vi fant på litt diverse ting sammen underveis. Vi besøkte blant annet Louvre, spiste middager, dro på fransk teater og til katakombene.

Jeg er også glad for at jeg bodde på Cité universitaire, for her var det mulig å bli kjent med andre folk som også var nye i byen.

2014

Haust 2014 - Integrert master i odontologi

Haust 2014 - Integrert master i odontologi

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde egentlig ikke tenkt meg på utveksling, men da det ble klart at Paris var en av stedene man kunne reise, ble det plutselig aktuelt. Jeg har vært der flere ganger og har hatt en del fransk på skolen. Det var i utgangspunktet to plasser ved universitetet i Paris, men i år hadde det blitt kuttet ned til kun en plass. Etter å ha blitt valgt ut og godkjent fra universitetet i Bergen startet søknadsprossessen til Paris. Det var en del papirer som måtte ordnes, og i mai/juni skiftet kom bekreftelsen fra Paris om at jeg skulle dit på utveksling!

Learning Agreement er en avtale mellom vertsuniversitetet og det sendende universitetet. Her kommer det frem hvilke fag som skulle vært undervist i Bergen og hva man skal ha i Paris. Dette er viktig å ha i orden før man reiser. Det er gode instrukser som følger skjema, som fylles ut før, under og etter oppholdet.

På femte kull på tannlegestudiet har man praksis i den offentlige tannhelsetjenesten første 3 ukene av semesteret som man må få med seg. Siste dag i praksis var på fredag, og første dag i Paris var mandag. Ideelt sett ville det vært fint å ha litt tid i Paris til å bli litt kjent med byen, og kanskje ta en lite språkkurs, men jeg ankom søndag midt på dagen, og hadde første dag på fakultetet dagen etterpå, mandag 1. september.

For å komme til Paris kan man fly med både SAS og Norwegian, men til ulike flyplasser. SAS fly til Aeroport Charles de Gaulle, som ligger nordøst for Paris, mens Norwegian flyr til Orly som ligger sør for Paris. Det tar mellom 2 og 2,5 timer å fly fra Oslo Gardermoen. Jeg valgte å fly med SAS, men det har praktisk talt ingen betydning hvilket selskap man reiser med.
Fra flyplassen til sentrum kan man buss, taxi og tog (RER). Fra Charles de Gaulle finnes direktetog som går rett til Gare du Nord, og videre på noen av de største stasjonene i byen. Videre herifra kan man bytte til Metro. Det koster mellom 50 og 70 euro med taxi og ca 10 euro med RER.

All nødvendig informasjon fikk jeg den første dagen på fakultetet. Faculté Chirurgie Dentaire ligger sør i Paris, i MontRouge. De første 2-3 dagene går med til informasjon og registrering. Ved behov er erasmus koordinatoren på internasjonalt kontor på fakultetet svært behjelpelig.

I utgangspunktet trenger man ikke fransk bankkonto, men klinikkene i Frankrike er pålagt å betale studentene som jobber på klinikken, så vi fikk ca 200 euro i måneden for å jobbe. Disse pengene kunne ikke bli overført til utenlandske kontoer, og man ble derfor anbefalt å få seg en fransk konto. Jeg brukte LCL ved Montrouge, som har spesialisert seg på tannlegestudenter, også utvekslingsstudenter. Her opprettet jeg konto for 1 euro for 1 år og man kan si opp når man vil. Det gikk veldig greit, man må bare ha med seg pass og bekreftelse på hvor man bor når man er i Paris. Kortet henter man i banken etter en uke, mens koden kommer i posten på oppgitt adresse. Det var ingen i banken som snakket engelsk, så da bør man enten beherske fransk godt eller ha med seg noen som kan hjelpe med oversettelse.

Paris er en stor by, men det er lett å komme seg rundt. Om man ikke vil gå er det buss, tram/trikk, tog/RER og metro. Det vil lønne seg å kjøpe månedskortet, Navigo, som kan brukes på alle kollektive transportmidler. Første gangen må man kjøpe selve kortet, som koster 5 euro, og fylle på hver måned. Sone 1 og 2 koster 63 euro. Dette er sentrum og det meste ligger her, unntak er flyplassene i sone 5, og attraksjoner som Versailles og Disenyland i sone 4 og 5. Når man har månedskort er det gratis å reise i alle fem sonene i helgene. Om man skal til en sone lenger ute en ukedag kan man kjøpe tilleggsbillett til navigo kortet, man får da litt billigere enn å kjøpe en enkelt billett. Om man planlegger å legge alle turene utenfor byen innen samme måned, f.eks til flyplassene, Disneyland, Astrixparken, Versailles, kan det lønne seg å kjøpe månedskort for sone 1-5, som koster 113 euro.

Undervisningsformer

Hoveddelen av undervisningen bestod av klinisk trening med pasienter på en studentklinikk tilknyttet et sykehus i Paris. Université Paris Descarte har fire ulike klinikker litt perifert i byen hvor man kan ha klinisk trening. Her blir man plassert på forhånd, og hører til denne klinikken under hele oppholdet. Jeg hørte til Hopital Bretonneau, som ligger nord i Paris. Her var jeg, og de andre på 6.kull, tre dager i uken. Kull 4 og 5 var der to dager i uken, og kull 1 til 3 hadde teori og preklinikk på fakultetet hele uken, bortsett fra en økt der de observerte ved klinikken. Stort sett hver mandag var det forelesninger i plenum med alle som hørte til siste studieår, kalt T1. Noen ganger ble vi delt inn i grupper hvor vi diskuterte kasus. I løpet av semesteret hadde vi en hjemmeoppgave, og hadde diskusjon om dette i grupper ut ifra hvilken oppgave man hadde skrevet.

Vurdering av emnetilbodet

I følge "learning agreement", som er den faglige avtalen mellom universitetene, skulle jeg ha 22 studie poeng med klinisk praksis og 8 studiepoeng med allmenn teori. Allmenn bestod av forelesninger, gruppeundervisning og en innlevering. Forelesningene var fra flere ulike emner, og var stort sett tema jeg hadde hatt om før. Jeg følte derfor ikke at jeg lærte så mye nytt, men fikk god repetisjon. En utfordring med de teoretiske forelesningene og gruppeundervisningen er at alt foregår på fransk. Da det gjaldt hjemmeoppgaven fikk vi utdelt artikler, og disse var på engelsk, og jeg fikk levere besvarelsen på engelsk selv om spørsmålene var på fransk. Oppgaven var om et tema jeg ikke kunne så mye om fra før, så det følte jeg at jeg lærte mye av.
På klinikken hadde vi "allmenn" klinikk, der man får en pasient og gjør all nødvendig/ønskelig behandling. Det er derfor litt tilfeldig hvor mye man får innen de ulike fagområdene. Jeg følte likevel at jeg fikk gjort en del innen alle fagområder unntatt protetikk. Dette fordi det var problemer med papirer, koder og kostnadsoverslag som var på grunn av administrasjon utenfor sykehuset og som vi ikke fikk gjort noe med.

Fagleg utbyte og språk

Språket var en utfordring, både på forelesning, i klinikken og ellers.
Det vil ikke være lett å dra på utveksling i Paris uten å kunne fransk, og selv med en del basiskunnskaper er det utfordrende. Parisere snakker generent fort, og det er vanskelig å henge med. En del parisere snakker engelsk, særlig i turistområdene, men en god del vil ikke eller kan ikke snakke et ord på engelsk. Dette gjelder både instruktører i klinikken, pasienter og medstudenter, i tillegg til andre utenfor universitetet, som butikkarbeidere og bankansatte.
Klinikken er lagt opp slik at man har vært igjennom all teori når man starter, så det er ikke fagspesifikke klinikker som i Bergen. Man tar journalopptak på den pasienten man får tildelt, lager behandlingsplan og utfører all nødvendig/ønsket behandling. Dette er som allmennklinikken på 5.kull i Bergen, og er veldig lærerikt og kjekt når man får følge pasienten gjennom hele behandlingen.
Jeg hadde mest konserverende og endodontisk behandling, men også perio og kirurgi i tillegg til journalopptak, en del røntgen og OPG, konsultasjoner og etterkontroller.
Det var pedodontisk klinikk en gang i uken. Jeg fikk tildelt to barn som jeg hadde ca annenhver uke. Her gjorde jeg undersøkelse, pulpotomi, pulpektomi, kompositt og glassionomer.
Alt jeg har gjort ble dokumentert, i en loggbok, fra Universitetet i Paris. Dette for at både fakultetet i Paris og Bergen skulle ha dokumentert hva jeg har hatt av klinisk praksis. Det jeg har gjort av klinisk arbeid ble gjennomgått av overtannlegen på hver fagspesifikke klinikk og overført til stundentkortet mitt i Bergen ved hjemkomst, og blir en del av de praktiske kravene.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger i Montrouge, like utenfor sentrumsgrensen sør i Paris. Man kan komme seg hit ved å ta metroen til endestoppet av linje 4, eller tram nr. 3 til Jean Moulin. På fakultetet er en del kontorer, blant annet kontoret for Erasmus koordinatoren. Ellers er det grupperom, forelesningssaler, preklinikk og kantine. I området rundt er det både kafeer, restauranter og butikker hvor man kan spise lunsj.
Det er fire klinikker man kan ha praksis ved. Jeg var ved odontologisk klinikk på Hôpital Bretonneau som ligger nord i Paris, like ved Montmartre, Moulin Rouge og Sacre Coeur. Nærmeste metrostasjon er Guy Mouquet på linje 13. Sykehuset har i tillegg til odontologisk klinikk også en separat geriatrisk avdeling. Det er kantine og kafé på sykehuset, men man kan også spise lunsj på en av de mange kaféene i området.
Paris er en stor by og det er mye å finne på. Det er mye flott arkitektur og severdigheter som Eiffeltårnet, Notre Dame, Luxembourg parken og Sacre Coeur. For studenter under 25/26 år fra EU/EØS land er det gratis inngang på mange museer, som f.eks. Louvre og Musee d'Orsay.
Ellers er det flere morsomme fornøyelsesparker som Astrixparken og Disneyland. Man kan gå på Parc de Prince og se Paris Saint Germain spisse hjemmekamper, eller man kan se landslagskamper på Stade de France. Det er alltid mye som skjer, og det er stadig musikaler, konserter og forestillinger med verdenskjente aktører. Det er mange nydelige parker, og min favoritt ble Bois de Boulogne som ligger i utkanten av Paris, ved 16. arrondissement.
Flere byrå arrangerer forskjellige utflukter, men vi fikk anbefalt C.I.U.P (Le Club International des Jeunes à Paris) av Erasmus koordinatoren. Dette er for ungdommer og studenter fra hele verden, og er billigere enn andre operatører. Jeg reiste sammen med noen andre Erasmus-studentene til Mont Saint Michel og Saint Malo, og kan virkelig anbefale dette.
Det arrangeres også "Franglish" kvelder, der man snakker med en person i 7 minutter på engelsk og 7 minutter på fransk, og deretter bytter samtalepartner. Da lærer man fransk, samtidig som franskmenn som ønsker å øve på engelsken får gjort det.
I slutten av november blir byen pyntet til jul, og det er julemarked og mye aktiviteter i hele byen, særlig ved Place de la Concorde og Champs Elyssé. Til jul blir det også pyntet i Disneyland, så for dem som er glad i både jul og DIsney er dette et "must".

Bustad

Siden jeg fikk bekreftelse relativt sent fra Paris om at jeg hadde fått plassen, hadde søknadsfristen for studentbolig gjennom universitetet gått ut. Jeg fikk søke, men det var ikke noe ledig. Jeg fikk tips om å snakke med den norske ambassaden, og der kunne jeg søke om å bo i Maison Norvegienne, altså det norske huset. Her fikk jeg tilbud om et rom på 10 kv.m. med felles bad og kjøkken. Det var restriksjoner på overnattingsbesøk som ikke passet for meg da jeg hadde planlagt å få en del besøk. Jeg søkte på franske nettsider jeg hadde fått fra Universitetet i Paris. Det var en jungel av leiligheter, og de fleste var veldig små, av lavere standard og dyre. Jeg forstod fort at dette ikke ville bli en billig fornøyelse. Da jeg søkte på www.google.no fant jeg en norsk dame som leier ut leiligheter i Paris. Det føltes trygt, og jeg fikk tilsendt bilder fra leiligheten og området rundt. Denne leiligheten lå i et rolig område i 16. arrondissement, vest i Paris. For meg var det viktig å finne et rolig område hvor jeg kan føle meg trygg siden jeg skulle bo alene i Paris i flere måneder. Så da valgte jeg den, til tross for at den kostet 1500 euro i mnd. Det var en ettroms leilighet med et lite kjøkken, stort bad og en gang. Soverommet/stuen var stor med store franske dører til en veldig liten luftebalkong. Alt jeg trengte var tilgjengelig i leiligheten, og strøm og wifi inkludert.
Standarden er ikke som i Norge, så man kan ikke ha for høye forventninger. De fleste som leier ut privat har ferdig møblerte leiligheter og leien inkluderer strøm, vann og internett, noen ganger tv. Det er ikke normalt med dyner, det brukes vanligvis pledd og laken.

Sosialt miljø

Jeg ble fort kjent med de andre Erasmus studentene som var på samme kull som meg. To av dem var på samme klinikk som meg og vi møttes daglig, og samarbeidet mye i klinikken. Av utvekslingsstudentene var det to fra Sverige, en fra Italia, en fra Portugal og en fra Belgia. Vi utforsket byen sammen og noen av oss dro på utflukter sammen. Vi arrangerte også "italiensk", "svensk", "portugisisk" og "norsk" aften for å bli bedre kjent med hverandres kulturer. Vi ble gode venner og planlegger å møtes igjen neste sommer.
De franske studentene inviterte oss også med på ulike arrangement, men de var litt mer tilbakeholden. Hovedgrunnen var nok språket, da de fleste ikke kunne eller ønsket å snakke engelsk. Men etter hvert som fransken min forbedret seg var det lettere å prate med dem også.

Informasjon