Hjem
Studentsider
erasmus+

Université Paris Cité og Institutt for klinisk odontologi (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByParis
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen gjeld for studentar ved integrert masterprogram i odontologi.

Når i studiet kan eg reise

Denne avtalen gjeld for studentar ved integrert masterprogram i odontologi.

Språk

Undervisningsspråk er fransk.

Kva emne kan eg ta

Utvekslinga er i hovedsak klinisk teneste på ulike fagområde. Utvekslinga er tilpassa den siste delen av profesjonsstudiet, der du jobbar relativt sjølvstendig i tannklinikken. I den grad det er mogleg, kan du også delta på teoriundervisning. Du avlegg eksamen ved UiB saman med kullet ditt når du er ferdig med utvekslingsopphaldet. Du er sjølv ansvarleg for å halde deg oppdatert på pensum til eksamen, og å halde kontakt med fagmiljøet heime.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Paris Descartes er eit offentleg universitet med om lag 39 000 studentar. Det er ein av i alt tretten arvtakarar til det gamle prestisjeuniversitetet Sorbonne som blei delt i 1970. Forutan hovudfelta medisin og odontologi, har universitetet òg fagtilbod innan humaniora, juss, psykologi, samfunnsvitskap, naturvitskap, teknologi og idrettsfag. Det har i alt ti campusar i Paris.

Paris er Frankrikes hovudstad og største by, med om lag 12 millionar innbyggarar i storbyregionen. Han ligg nord i landet, i hjartet av regionen Île-de-France. Paris er kjend som ein av Europas fremste kulturbyar. Her finst statsadministrasjon, verdas mektigaste motehus og ikoniske byggverk som Eiffeltårnet, side om side med små romantiske kaféar og folkeliv.

Bustad

Det kan vere vanskeleg å finne rimeleg prisa bustad i Paris. Universitetet sitt internasjonale kontor kan gi hjelp og informasjon, men understrekar at det er viktig å begynne leitinga i god tid. Dei fleste offentlege studentbustadane i Paris er administrerte av studentsamskipnaden CROUS.Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2016

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

06.09.2016 - 10.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

- Sjekk hvor man skal bo, hvor fakultetet ligger og hvor et eventuelt praksissted/sykehus er plassert. Det kan være store avstander mellom disse.
- Ha et visst språklig grunnlag i før man reiser på utveksling til Frankrike. Det vil forventes at man snakker fransk, men det er forståelse for at man ikke snakker flytende.
- Vær forberedt på at man må skaffe seg en lokal bankkonto for å motta bistand/lønn fra vertsfakultetet.
- Ha orden i papirer ifbm søknader om bolig, utveksling mm. Man kan bli bedt om å ha med seg papirer som allerede er sendt inn på møter med utvekslingskorrespondent.

Undervisningsformer

- Forelesninger: I vårt tilfelle hadde man en egen "forelesningsdag" hver mandag på fakultetet og all undervisning foregikk på fransk fra 08.30/09.00 - 17.00, med 1 time pause ca kl 13.00.
- Praksis på sykehus: Dagene våre var delt inn i to økter. Den første begynte 08.30 med en 30 minutters kasuspresentasjon som ble holdt av studenter på ulike klassetrinn. Fra kl 09.00 var det disponibel klinikk frem til kl 13.00. Andre økt med klinikk begynte kl 14.00 og kunne vare til 19.00. Ble man ferdig tidligere i noen av øktene, kunne man gå før.
- Hjemmeoppgave: Vi fikk i oppgave å velge et oppgavesett fra et odontologisk fagområde med tilhørende artikler, for så å levere en besvarelse på fakultetets nettsider. Her kunne vi velge om vi ville svare på engelsk eller fransk.

Vurdering av emnetilbodet

- Emnetilbudet i forelesningene var ikke veldig relevant i forhold til vårt studieløp i Bergen, men omhandlet en del emner som vi ikke lærer mye om som kan være interessant å kjenne til, som profesjonell bildetaking av pasienter, eller hypnose som del av pasientbehandling.
- Pasientbehandlingen er en utfordring med i underkant av 3 måneder i utveksling med et helt nytt system. Man må ringe og skaffe pasienter selv, eller fortsette en behandling som er påbegynt på akutten. De fleste pasientene vi jobbet med, fikk vi på akuttmottaket

Fagleg utbyte og språk

- Det beste faglige utbyttet var etter min mening å bli kjent med en annen måte å drive universitetsklinikk på enn vi gjør i Norge, samt å få praktisk kjennskap og øvelse med andre materialer og metoder. Den største forskjellen var standardmetoden for guttaperkakondensering ved endobehandling. I Frankrike brukte man vertikal- og varmekondensering, mens vi i Norge bruker lateral- og kuldekondensering.
- Franskkunnskapene ble dramatisk pusset opp og forbedret, da vi stort sett snakket fransk hele dagen mens vi var i klinikk. Det ble også snakket mye engelsk med både franske studenter og andre utvekslingsstudenter.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet het "Cité International Universitaire de Paris" og var veldig stort og hadde mye å by på, som f.eks.:
- Store park/uteområder for div aktiviteter.
- Studentrestaurant med lunsj-/middagstilbud
- Bibliotek/lesesal
- Treningsrom for vekttrening
- Studentteater
- Alle husene man kunne bo i hadde en tilhørighet/nasjonalitet, men det betydde ikke at alle som bodde i husene kom fra disse nasjonene/områdene.

Paris som by hadde noe for enhver smak. Hvor mye tid man har til rådighet avgjør hvor mye man får gjort. Man finner muséer, konserter, fester, turistattraksjoner, restauranter osv av alle slag.

Bustad

Jeg bodde på et rom til 550€/mnd. Rommet hadde ett vindu, skrivebord, seng og klesskap, samt egen dusj og toalett. Man spesifiserer hvilke fasiliteter og hvilken prisklasse man ønsker når man søker til universitetet om bolig i studentbyen. Rommet ble vasket av faste renholdere én gang i uka.

Sosialt miljø

Det var gode muligheter for et sosialt miljø, og det ble arrangert flere fester og begivenheter hver uke. For oss var det lettere å være sosiale utenfor klinikken med andre Erasmus-studenter som gikk odontologi og med de andre studentene som bodde i studentbyen. Tannlegestudentene på sykehuset tok oss godt imot og var hjelpsomme, men vi fikk ikke vært mye med dem utenfor klinikken pga forskjellige timeplaner og lange avstander.

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

Høst 2016 - Integrert master i odontologi

05.09.2016 - 05.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsfristen for utveksling høsten 2016 var 1.februar, nominasjonen fra UiB var i mars og deretter fulgte en lang periode med masse papirarbeid og venting før nominasjonen fra Université Paris Descartes kom i juni. Jeg skulle på utveksling, jippi!

Forsikring
Det er lurt å undersøke hva slags forsikringer man har før man drar på utveksling. Jeg hadde en forsikringsavtale i Storebrand, men denne dekket bare utenlandsopphold på maksimalt 45 dager. Det var veldig dyrt å utvide perioden til tre måneder, så jeg fikk heller anbefalt å forsøke forsikring fra ANSA. De har mye rimeligere studentforsikringer som dekker det mest nødvendige, så jeg valgte denne.

Transport
Det er enkelt å komme seg rundt i Paris. Byen har et effektivt kollektivsystem. Man kan ta tog, trikk, metro og buss ganske billig innenfor ulike soner i byen, til sammen fem. Man får et transport-kort, kalt Navigo, som man kan fylle på med ukes- eller månedskort. Det er som regel stor pågang på de store linjene og det er sjeldent man får sitteplasser i den verste rush-tida.
Det er også mulig å benytte seg av bysykler. En halvtime på bysykkel koster like mye som en billett for kollektivtransport (1,70euro).

Bank
Klinikkene i Paris er pålagt å betale odontologistudentene for jobben de gjør, også utvekslingsstudentene. Studenter på sisteåret tjener omtrent 200 euro i måneden. Det var kun mulig å motta disse pengene på en fransk bankkonto. Vi fikk anbefalt banken LCL på Montrouge. Det har i grunnen ingen stor betydning hvilken man velger, og mange av de andre Erasmus-studentene på odontologi valgte en annen bank.
Det var veldig greit å dra sammen med noen andre i banken. Administrativ fransk er svært vanskelig, og det er ikke sikkert at de ansatte snakker engelsk.

Undervisningsformer

Sisteåret som odontologistudent ved UiB jobber man for det meste i klinikk. Min Learning agreement sa at jeg skulle ha ”clinical rotation” i Paris, altså pasientbehandling i klinikk. I tillegg skulle vi også følge noen forelesninger.

Mandagene hadde vi som oftest forelesninger eller seminarer. Her måtte vi levere inn en oppgave i løpet av semesteret, men vi fikk lov til å svare på engelsk. Senere diskuterte vi oppgaven i grupper.
Tirsdager hadde vi vår egen unit hele dagen.
Onsdag morgen observerte vi undersøkelser og behandlinger av pasienter med sjeldne sykdommer. Om ettermiddagene hadde vi pasienter i pedodonti.
Torsdager hadde vi undersøkelser på akutten om morgenen, og fri om ettermiddagen.
Fredag morgen hadde vi to uniter, og om ettermiddagen hadde vi én unit til endodontisk behandling.

Dagene i klinikk var mye lenger enn i Norge. Dagene startet klokka 08:30 med studentpresentasjoner. Klokka 09:00-13:00 hadde man første runde med pasientbehandling. Her kunne man ha én til flere pasienter. Deretter var det pause til klokka 14:00, før man fortsatte man med pasientbehandlinger frem til 18:30.

Vurdering av emnetilbodet

Seminarene vi fulgte i Paris var for det meste repetisjon av temaer vi allerede hadde lært om i Norge. Vi hadde et spennende seminar om hypnose, der vi lærte om bruk av stemme og pusteteknikker for å få engstelige pasienter til å slappe mer av.

Fagleg utbyte og språk

Université Paris Descartes har fire klinikker rundt om i byen. En belgisk jente, en annen nordmann og jeg ble plassert på Hôpital Bretonneau i 18.arrondissement, helt nord i byen. Her jobbet vi som regel sammen i gruppe. I tillegg observerte vi mye, noe som gjorde at det faglige utbyttet ikke var like stort som det ville vært ved UiB. I Norge ville vi ha jobbet selvstendig og hatt egne pasienter omtrent hver dag. Grunnen til at det ble slik i Paris, var at de ikke hadde nok uniter.

Vi lærte allikevel noe nytt innen odontologi. Vi har lært mange alternative metoder, blant annet har vi lært å utføre endodontisk behandling med varm-guttaperka og nye måter for fremstilling av provisorium i protetikk.

Det var språket som forbedret seg mest i løpet av de tre månedene vi var på utveksling. Da vi kom til Frankrike forsto vi svært lite, men mot slutten av oppholdet greide vi å henge med i samtaler mellom de franske studentene. Det hadde helt klart vært fordelaktig om vi hadde tatt et språkkurs i begynnelsen av oppholdet, men dette var det ikke tid eller mulighet til. Da vi sa farvel til en av pasientene vi hadde hatt siden starten av oppholdet, sa hun: ”Jeg vet ikke om dere har gjort store fremskritt innenfor odontologi, men fransken deres har forbedret seg veldig, veldig mye!”.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger på Montrouge, utenfor periferien av byen. Her hadde vi forelesninger omtrent hver mandag. Her finner man også Erasmus-koordinatoren. Université Paris Descartes har fire klinikker rundt om i byen. Hopital Bretonneau ligger i 18.arrondissement. Vi hadde ganske lang reisevei fra Cité universitaire til klinikken, da det tok omtrent 45 minutter med kollektivtransport hver vei. Nærmeste metrostasjon er Guy Moquet med linje 13, men hjemover i rushet om ettermiddagene kan det være enklere å ta linje 12 fra Lamarck – Caulaincourt.

Det er alltid noe å finne på i Paris. Eiffeltårnet, Notre-Dame, Sacré-Coeur og Montmartre er nesten obligatorisk å få med seg. Det er mange nydelige parker, blant annet Jardin des plantes, Jardin de Luxembourg og Bois de Vincennes. Museer finner man omtrent overalt, og Louvre, Musée d’Orsay, Grand Palais og Pompidou-senteret er bare noen få. Mange av museene er gratis for studenter og unge under 26 år fra land innenfor EU/EØS.
Det er mange byråer som arrangerer ulike utflukter, og dersom man har mulighet bør man dra til Bretagne og oppleve Saint-Malo og Mont-Saint-Michel. Val de Loire er visstnok også helt fantastisk. Her fikk jeg ikke tid til å dra selv, men da har jeg en grunn til å dra tilbake.

Bustad

Det private utleiemarkedet i Paris er svært dyrt, og det var umulig å finne noe i den prisklassen jeg ønsket. Jeg søkte heller på en hybel på Cité universitaire, et campus i 14.arrondissement, helt sør i byen, med ganske rimelige priser. Her er det samlet flere ”maisons”, altså hjem, for ulike nasjonaliteter. Norge har sitt eget hjem, men jeg endte opp på Maison Franco-Britannique. Her delte jeg kjøkken med flere i samme korridor, men jeg hadde eget bad på rommet.

På Cité universitaire har man egentlig alt det man trenger. Det er blant annet et bibliotek, teater, et lite treningssenter, tennisbaner og café der. I tillegg er det en restaurant der man kan få lunsj og middag til omtrent 3 euro per måltid.

Cité universitaire står i utgangspunktet ikke for kjøkkenutstyr. Noen av hjemmene har utstyr som står igjen fra tidligere beboere. I Maison de Norvège var det kjøkkenutstyr i fellesarealene, men det var ingenting på Maison Franco-Britannique. Vi kjøpte litt utstyr som vi delte på, men jeg personlig fikk ikke så stor bruk for det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var bra. De franske odontologistudentene tok godt i mot oss, og inviterte oss med på noen arrangementer underveis i oppholdet.

Resten av Erasmus-studentene på odontologi var også gode å ha. Vi var en gruppe på åtte personer: to tyskere, to belgiere, en portugiser, en franskmann og to nordmenn. Noen av dem snakket flytende fransk fra før, og det var veldig praktisk og betryggende den første tiden. Flere av oss bodde på Cité universitaire. Vi fant på litt diverse ting sammen underveis. Vi besøkte blant annet Louvre, spiste middager, dro på fransk teater og til katakombene.

Jeg er også glad for at jeg bodde på Cité universitaire, for her var det mulig å bli kjent med andre folk som også var nye i byen.

2014

Haust 2014 - Integrert master i odontologi

Haust 2014 - Integrert master i odontologi

01.09.2014 - 01.12.2014

Førebuingar/praktiske tips

Jeg hadde egentlig ikke tenkt meg på utveksling, men da det ble klart at Paris var en av stedene man kunne reise, ble det plutselig aktuelt. Jeg har vært der flere ganger og har hatt en del fransk på skolen. Det var i utgangspunktet to plasser ved universitetet i Paris, men i år hadde det blitt kuttet ned til kun en plass. Etter å ha blitt valgt ut og godkjent fra universitetet i Bergen startet søknadsprossessen til Paris. Det var en del papirer som måtte ordnes, og i mai/juni skiftet kom bekreftelsen fra Paris om at jeg skulle dit på utveksling!

Learning Agreement er en avtale mellom vertsuniversitetet og det sendende universitetet. Her kommer det frem hvilke fag som skulle vært undervist i Bergen og hva man skal ha i Paris. Dette er viktig å ha i orden før man reiser. Det er gode instrukser som følger skjema, som fylles ut før, under og etter oppholdet.

På femte kull på tannlegestudiet har man praksis i den offentlige tannhelsetjenesten første 3 ukene av semesteret som man må få med seg. Siste dag i praksis var på fredag, og første dag i Paris var mandag. Ideelt sett ville det vært fint å ha litt tid i Paris til å bli litt kjent med byen, og kanskje ta en lite språkkurs, men jeg ankom søndag midt på dagen, og hadde første dag på fakultetet dagen etterpå, mandag 1. september.

For å komme til Paris kan man fly med både SAS og Norwegian, men til ulike flyplasser. SAS fly til Aeroport Charles de Gaulle, som ligger nordøst for Paris, mens Norwegian flyr til Orly som ligger sør for Paris. Det tar mellom 2 og 2,5 timer å fly fra Oslo Gardermoen. Jeg valgte å fly med SAS, men det har praktisk talt ingen betydning hvilket selskap man reiser med.
Fra flyplassen til sentrum kan man buss, taxi og tog (RER). Fra Charles de Gaulle finnes direktetog som går rett til Gare du Nord, og videre på noen av de største stasjonene i byen. Videre herifra kan man bytte til Metro. Det koster mellom 50 og 70 euro med taxi og ca 10 euro med RER.

All nødvendig informasjon fikk jeg den første dagen på fakultetet. Faculté Chirurgie Dentaire ligger sør i Paris, i MontRouge. De første 2-3 dagene går med til informasjon og registrering. Ved behov er erasmus koordinatoren på internasjonalt kontor på fakultetet svært behjelpelig.

I utgangspunktet trenger man ikke fransk bankkonto, men klinikkene i Frankrike er pålagt å betale studentene som jobber på klinikken, så vi fikk ca 200 euro i måneden for å jobbe. Disse pengene kunne ikke bli overført til utenlandske kontoer, og man ble derfor anbefalt å få seg en fransk konto. Jeg brukte LCL ved Montrouge, som har spesialisert seg på tannlegestudenter, også utvekslingsstudenter. Her opprettet jeg konto for 1 euro for 1 år og man kan si opp når man vil. Det gikk veldig greit, man må bare ha med seg pass og bekreftelse på hvor man bor når man er i Paris. Kortet henter man i banken etter en uke, mens koden kommer i posten på oppgitt adresse. Det var ingen i banken som snakket engelsk, så da bør man enten beherske fransk godt eller ha med seg noen som kan hjelpe med oversettelse.

Paris er en stor by, men det er lett å komme seg rundt. Om man ikke vil gå er det buss, tram/trikk, tog/RER og metro. Det vil lønne seg å kjøpe månedskortet, Navigo, som kan brukes på alle kollektive transportmidler. Første gangen må man kjøpe selve kortet, som koster 5 euro, og fylle på hver måned. Sone 1 og 2 koster 63 euro. Dette er sentrum og det meste ligger her, unntak er flyplassene i sone 5, og attraksjoner som Versailles og Disenyland i sone 4 og 5. Når man har månedskort er det gratis å reise i alle fem sonene i helgene. Om man skal til en sone lenger ute en ukedag kan man kjøpe tilleggsbillett til navigo kortet, man får da litt billigere enn å kjøpe en enkelt billett. Om man planlegger å legge alle turene utenfor byen innen samme måned, f.eks til flyplassene, Disneyland, Astrixparken, Versailles, kan det lønne seg å kjøpe månedskort for sone 1-5, som koster 113 euro.

Undervisningsformer

Hoveddelen av undervisningen bestod av klinisk trening med pasienter på en studentklinikk tilknyttet et sykehus i Paris. Université Paris Descarte har fire ulike klinikker litt perifert i byen hvor man kan ha klinisk trening. Her blir man plassert på forhånd, og hører til denne klinikken under hele oppholdet. Jeg hørte til Hopital Bretonneau, som ligger nord i Paris. Her var jeg, og de andre på 6.kull, tre dager i uken. Kull 4 og 5 var der to dager i uken, og kull 1 til 3 hadde teori og preklinikk på fakultetet hele uken, bortsett fra en økt der de observerte ved klinikken. Stort sett hver mandag var det forelesninger i plenum med alle som hørte til siste studieår, kalt T1. Noen ganger ble vi delt inn i grupper hvor vi diskuterte kasus. I løpet av semesteret hadde vi en hjemmeoppgave, og hadde diskusjon om dette i grupper ut ifra hvilken oppgave man hadde skrevet.

Vurdering av emnetilbodet

I følge "learning agreement", som er den faglige avtalen mellom universitetene, skulle jeg ha 22 studie poeng med klinisk praksis og 8 studiepoeng med allmenn teori. Allmenn bestod av forelesninger, gruppeundervisning og en innlevering. Forelesningene var fra flere ulike emner, og var stort sett tema jeg hadde hatt om før. Jeg følte derfor ikke at jeg lærte så mye nytt, men fikk god repetisjon. En utfordring med de teoretiske forelesningene og gruppeundervisningen er at alt foregår på fransk. Da det gjaldt hjemmeoppgaven fikk vi utdelt artikler, og disse var på engelsk, og jeg fikk levere besvarelsen på engelsk selv om spørsmålene var på fransk. Oppgaven var om et tema jeg ikke kunne så mye om fra før, så det følte jeg at jeg lærte mye av.
På klinikken hadde vi "allmenn" klinikk, der man får en pasient og gjør all nødvendig/ønskelig behandling. Det er derfor litt tilfeldig hvor mye man får innen de ulike fagområdene. Jeg følte likevel at jeg fikk gjort en del innen alle fagområder unntatt protetikk. Dette fordi det var problemer med papirer, koder og kostnadsoverslag som var på grunn av administrasjon utenfor sykehuset og som vi ikke fikk gjort noe med.

Fagleg utbyte og språk

Språket var en utfordring, både på forelesning, i klinikken og ellers.
Det vil ikke være lett å dra på utveksling i Paris uten å kunne fransk, og selv med en del basiskunnskaper er det utfordrende. Parisere snakker generent fort, og det er vanskelig å henge med. En del parisere snakker engelsk, særlig i turistområdene, men en god del vil ikke eller kan ikke snakke et ord på engelsk. Dette gjelder både instruktører i klinikken, pasienter og medstudenter, i tillegg til andre utenfor universitetet, som butikkarbeidere og bankansatte.
Klinikken er lagt opp slik at man har vært igjennom all teori når man starter, så det er ikke fagspesifikke klinikker som i Bergen. Man tar journalopptak på den pasienten man får tildelt, lager behandlingsplan og utfører all nødvendig/ønsket behandling. Dette er som allmennklinikken på 5.kull i Bergen, og er veldig lærerikt og kjekt når man får følge pasienten gjennom hele behandlingen.
Jeg hadde mest konserverende og endodontisk behandling, men også perio og kirurgi i tillegg til journalopptak, en del røntgen og OPG, konsultasjoner og etterkontroller.
Det var pedodontisk klinikk en gang i uken. Jeg fikk tildelt to barn som jeg hadde ca annenhver uke. Her gjorde jeg undersøkelse, pulpotomi, pulpektomi, kompositt og glassionomer.
Alt jeg har gjort ble dokumentert, i en loggbok, fra Universitetet i Paris. Dette for at både fakultetet i Paris og Bergen skulle ha dokumentert hva jeg har hatt av klinisk praksis. Det jeg har gjort av klinisk arbeid ble gjennomgått av overtannlegen på hver fagspesifikke klinikk og overført til stundentkortet mitt i Bergen ved hjemkomst, og blir en del av de praktiske kravene.

Universitetsområdet og byen

Fakultetet ligger i Montrouge, like utenfor sentrumsgrensen sør i Paris. Man kan komme seg hit ved å ta metroen til endestoppet av linje 4, eller tram nr. 3 til Jean Moulin. På fakultetet er en del kontorer, blant annet kontoret for Erasmus koordinatoren. Ellers er det grupperom, forelesningssaler, preklinikk og kantine. I området rundt er det både kafeer, restauranter og butikker hvor man kan spise lunsj.
Det er fire klinikker man kan ha praksis ved. Jeg var ved odontologisk klinikk på Hôpital Bretonneau som ligger nord i Paris, like ved Montmartre, Moulin Rouge og Sacre Coeur. Nærmeste metrostasjon er Guy Mouquet på linje 13. Sykehuset har i tillegg til odontologisk klinikk også en separat geriatrisk avdeling. Det er kantine og kafé på sykehuset, men man kan også spise lunsj på en av de mange kaféene i området.
Paris er en stor by og det er mye å finne på. Det er mye flott arkitektur og severdigheter som Eiffeltårnet, Notre Dame, Luxembourg parken og Sacre Coeur. For studenter under 25/26 år fra EU/EØS land er det gratis inngang på mange museer, som f.eks. Louvre og Musee d'Orsay.
Ellers er det flere morsomme fornøyelsesparker som Astrixparken og Disneyland. Man kan gå på Parc de Prince og se Paris Saint Germain spisse hjemmekamper, eller man kan se landslagskamper på Stade de France. Det er alltid mye som skjer, og det er stadig musikaler, konserter og forestillinger med verdenskjente aktører. Det er mange nydelige parker, og min favoritt ble Bois de Boulogne som ligger i utkanten av Paris, ved 16. arrondissement.
Flere byrå arrangerer forskjellige utflukter, men vi fikk anbefalt C.I.U.P (Le Club International des Jeunes à Paris) av Erasmus koordinatoren. Dette er for ungdommer og studenter fra hele verden, og er billigere enn andre operatører. Jeg reiste sammen med noen andre Erasmus-studentene til Mont Saint Michel og Saint Malo, og kan virkelig anbefale dette.
Det arrangeres også "Franglish" kvelder, der man snakker med en person i 7 minutter på engelsk og 7 minutter på fransk, og deretter bytter samtalepartner. Da lærer man fransk, samtidig som franskmenn som ønsker å øve på engelsken får gjort det.
I slutten av november blir byen pyntet til jul, og det er julemarked og mye aktiviteter i hele byen, særlig ved Place de la Concorde og Champs Elyssé. Til jul blir det også pyntet i Disneyland, så for dem som er glad i både jul og DIsney er dette et "must".

Bustad

Siden jeg fikk bekreftelse relativt sent fra Paris om at jeg hadde fått plassen, hadde søknadsfristen for studentbolig gjennom universitetet gått ut. Jeg fikk søke, men det var ikke noe ledig. Jeg fikk tips om å snakke med den norske ambassaden, og der kunne jeg søke om å bo i Maison Norvegienne, altså det norske huset. Her fikk jeg tilbud om et rom på 10 kv.m. med felles bad og kjøkken. Det var restriksjoner på overnattingsbesøk som ikke passet for meg da jeg hadde planlagt å få en del besøk. Jeg søkte på franske nettsider jeg hadde fått fra Universitetet i Paris. Det var en jungel av leiligheter, og de fleste var veldig små, av lavere standard og dyre. Jeg forstod fort at dette ikke ville bli en billig fornøyelse. Da jeg søkte på www.google.no fant jeg en norsk dame som leier ut leiligheter i Paris. Det føltes trygt, og jeg fikk tilsendt bilder fra leiligheten og området rundt. Denne leiligheten lå i et rolig område i 16. arrondissement, vest i Paris. For meg var det viktig å finne et rolig område hvor jeg kan føle meg trygg siden jeg skulle bo alene i Paris i flere måneder. Så da valgte jeg den, til tross for at den kostet 1500 euro i mnd. Det var en ettroms leilighet med et lite kjøkken, stort bad og en gang. Soverommet/stuen var stor med store franske dører til en veldig liten luftebalkong. Alt jeg trengte var tilgjengelig i leiligheten, og strøm og wifi inkludert.
Standarden er ikke som i Norge, så man kan ikke ha for høye forventninger. De fleste som leier ut privat har ferdig møblerte leiligheter og leien inkluderer strøm, vann og internett, noen ganger tv. Det er ikke normalt med dyner, det brukes vanligvis pledd og laken.

Sosialt miljø

Jeg ble fort kjent med de andre Erasmus studentene som var på samme kull som meg. To av dem var på samme klinikk som meg og vi møttes daglig, og samarbeidet mye i klinikken. Av utvekslingsstudentene var det to fra Sverige, en fra Italia, en fra Portugal og en fra Belgia. Vi utforsket byen sammen og noen av oss dro på utflukter sammen. Vi arrangerte også "italiensk", "svensk", "portugisisk" og "norsk" aften for å bli bedre kjent med hverandres kulturer. Vi ble gode venner og planlegger å møtes igjen neste sommer.
De franske studentene inviterte oss også med på ulike arrangement, men de var litt mer tilbakeholden. Hovedgrunnen var nok språket, da de fleste ikke kunne eller ønsket å snakke engelsk. Men etter hvert som fransken min forbedret seg var det lettere å prate med dem også.

Informasjon