Hjem
Studentsider
erasmus+

Technische Universität Graz og Kjemisk institutt (ERASMUS+)

  • LandØsterrike
  • ByGraz
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på bachelorprogram i nanoteknologi. Det er eit krav at du må ha tatt minst 60 studiepoeng før utreise.

Opptakskrav

UiB må nominere studentar som ønsker å reise på utveksling til Technische Universität Graz. Gjeldande minimumskrav for nominasjon: http://www.uib.no/utdanning/48724/reise-p%c3%a5-utveksling

Dersom fleire enn to studentar ønsker å reise ut i same semester, vil det bli rangering etter karakterar innanfor 60 studiepoeng.

Sjå viktig informasjon om opptak på Technische Universität Graz sine nettsider: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Internationale_Beziehungen/Incomings/IncomingExchangeStudents/Bewerbung#application

Når i studiet kan eg reise

På bachelorstudiet i nanoteknologi er det lagt til rette for utveksling i 6. semester.

Språk

Størstedelen av emnetilbodet ved Technische Universität Graz har tysk som undervisningsspråk, men mange emne blir òg undervist i på engelsk.

Krav til språkdokumentasjon

Studenten må kunne dokumentere gode kunnskapar i engelsk og/eller tysk. Studentane blir oppmoda om først og fremst å finne emne som har engelsk som undervisningsspråk. Dersom du kan dokumentere gode kunnskapar i tysk, kan du også følge tyskspråklege emne.

TU Graz har krav om språkkvalifikasjon på minimum nivå B2 etter EU sine retningslinjer for språkkompetanse. Det betyr at studenten skal kunne:

  • forstå hovedbodskapen i en kompleks tekst om abstrakte og konkrete tema, inkludert tekniske diskusjonar innanfor studenten sitt fagfelt
  • kommunisere flytande, spontant og enkelt med andre som har språket som morsmål
  • skrive klare og detaljerte tekstar om ei rekke ulike tema, forklare eit gitt synspunkt, og fordeler og ulemper knytt til eit gitt tema

Det er krav om å legge ved språkdokumentasjon når ein skal søke om opptak til studieplass ved TUGraz. Ta kontakt med studierettleiaren for nanoteknologi for meir informasjon om språkdokumentasjon: studierettleiar@nano.uib.no

Kurs i tysk i Graz

Det er anbefalt å følge eit intensivkurs i tysk før studiestart. Kurset går over tre veker (60 økter på 45 min) og er estimert til 6 ECTS. Erasmusstudentar betaler ei redusert kursavgift. Det er også mogeleg å ta kurs i tysk som går gjennom heile semesteret. Det er fleire kurs i tysk på fleire nivå.

Sjå meir informasjon om kurs i tysk her: http://treffpunktsprachen.uni-graz.at/en/teaching/german-as-a-foreign-language/

Språkkurset kvalifiserer ikkje til språkstipend i Lånekassen.

Kva emne kan eg ta

Studieprogrammet anbefaler at du berre tar valfrie emne på utveksling. Du kan velje blant dei emna som TUGraz tilby til utanlandske studentar. Ver merksam på særskilte krav til faglege forkunnskapar til emnene.

Oversikt over emnetilbodet ved TUGraz: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Internationale_Beziehungen/Incomings/WelcomeGuide

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Technische Universität Graz blei etablert 1811. Det spesialiserer seg innanfor ingeniørfag og naturvitskap, og har i alt sju fakultet. Universitetet held særskilt fokus på forskingsområda avansert materialvitskap, human- og bioteknologi, IKT, logistikk og produksjon og berekraftig systemutvikling. Universitetet har tre campusar. To av desse ligg i sentrum av Graz, den tredje litt sør for bykjernen.

Graz er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjent for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar, ein eigen dokke- og gateteaterfestival og verdas største samling middelalderrustningar.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustader gjennom eit regionalt samarbeid for internasjonalt mobilitet. Ein kan søke om bustad på nett innan ein gitt frist kvart semester. Det er hovudsakleg snakk om små hyblar eller rom i kollektiv.

Semesterinndeling

Oktober - januar og mars - juli.

Studentrapportar

2016

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

Vår 2016 BAMN Nanoteknologi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Snakk med veileder du har i utlandet eller evt. hjemme i Norge hvis du lurer på noe. De er alltid veldig behjelpelige slik at du vil få et best mulig opphold. Jeg fikk også en del tips fra andre studenter om evt. fag jeg burde og ikke burde ta. Her er det også lurt å snakke med emneansvarlig for å se om dette faget passer deg.

Undervisningsformer

Det finnes flere type undervisningsformer i Graz. Hvis jeg kunne gjøre om på valgene mine, ville jeg nok tatt flere seminarer og mindre forelesninger. Dette fordi seminarer ofte er intensivuker og du blir da fort ferdig med de forskjellige akuelle fagene. Jeg fikk erfare at jeg plutselig hadde en god del eksamner i den samme uken på slutten av semesteret.

Vurdering av emnetilbodet

De har et bredt utvalg av fag man kan velge. Her må man bare velge det som skulle høres spennende ut. Det er gode muligheter for å skifte fag eller generelt gjøre endringer til ganske sent inn i semesteret. Så velg det som passer deg best.

Fagleg utbyte og språk

Fagene mine var holdt av en blanding av skoleprofessorer og personer som har jobbet lenge i vanlig jobb innenfor det som ble undervist. Dette synes jeg var et stort pluss da det også gir et innblikk i hvordan det er etter endt studie i de forskjellige studieretningene. Jeg fikk også muligheten til å besøke en bedrift kalt AMS som jobber innenfor Semiconductors. Intensivkurset i tysk er absolutt å anbefale, her lærer man seg det grunnleggende og i tillegg blir man veldig godt kjent med andre studenter. Jeg tok ikke tyskkurs videre i semesteret men angrer dette nå.

Universitetsområdet og byen

Graz er en studentby og Universitetsområdene er noe delt. Dette kan være lurt å ha litt i bakhodet når man velger fag slik at det ikke blir alt for store reiseveien mellom fagene. Byen er, ifølge meg, ikke for stor og ikke for liten. Det er lett å komme seg rundt med sykkel, føttene og med kollektivt. Godt med liv i byen i studietiden men i ferier kan det være noe stille i byen. Ellers gode muligheter for å komme seg rundt i europa og Wien er bare 2t 15min unna med tog.

Bustad

Jeg bodde via OEAD, i Moserhofgasse 41b, som har et samarbeid med skolen. Dette var et fint og nytt bygg, jeg trivdes veldig godt her men det er mulighet for billigere løsninger via det private markedet. Hvis utvekslingen er bare et halvt år så er det absolutt en god og problemfri mulighet til å bo ganske sentralt i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er helt fantastisk. Her blir man kjent med folk fra hele verden og det skjer aktiviteter hele tiden. Her måtte jeg selv ta et skritt tilbake og minne meg på at jeg faktisk var på utveksling for å studere og ikke en 6 mnd ferie, selv om det var vanskelig å forstå hehe. Viktig å ha et åpent sinn, så kommer man lett i kontakt med andre. Noe mer utfordrende å komme i kontakt med vanlige østerriske beboere men absolutt anbefalt å prøve på dette, her kan man også få muligheten til å øve litt på tysken også.

2014

Vår 2014 - BA i nanoteknologi

Vår 2014 - BA i nanoteknologi

23.01.2014 - 14.07.2014

Førebuingar/praktiske tips

- Bruk tid på å velge fagene du vil ha
- Let på nettet etter studenthybler tidlig

Undervisningsformer

De fleste fagene jeg tok var forelesningsbasert, som funket veldig greit. Noen av fagene var det obligatorisk oppmøte, selv om det kanskje ikke stod i emnebeskrivelsen. Et par av de laboratoriefagene jeg kunne tenkt meg å ta var intensivkurs, som dessverre måtte droppes pga. konflikt med andre fag.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Graz hadde mange spennende fag, men ulempen var at mange var på tysk. Så forkunnskaper i tysk ville ha gitt flere valgmuligheter. Fagene hadde få ECTS credits, så mange fag måtte tas for å oppfylle kravet på 30 ECTS, dette gjorde timeplanen litt hårete.

Fagleg utbyte og språk

Hadde ingen forkunnskaper innenfor tysk før jeg dro ned til Østerrike, men kunne ha enkle samtaler med de lokale folk etter endt semester. Jeg deltok på både forkurs og semesterkurs i tysk, i tillegg til å ha en tandempartner (utvekslet språk), og fikk mye ut av dette.

Universitetsområdet og byen

Graz er en fantastisk sjarmerende by, alt er innenfor rekkevidde til fots. Det er fin standard på universitetslokalene, men litt de spredt utover byen, så en sykkel anbefales.

Bustad

Bodde i en blokk full av internasjonale studenter, det var et nytt og fint bygg. Men det var ingen stekeovn, som var litt kjipt. I tillegg så måtte vi betale for at en vaskehjelp, som vasket bad, kjøkken og soverom, selv om jeg heller ville hatt ansvar for vasking selv. Prismessig så var det en del dyrere enn andre studenthybler i byen.

Sosialt miljø

Utrolig bra! Det var ikke mangel på folk eller sosiale aktiviteter :)

Flott bygning
Foto/ill.:
© Technische Universität Graz

Informasjon