Home
Student Pages
erasmus+

Graz University of Technology and Department of Chemistry (ERASMUS+)

  • CountryAustria
  • TownGraz
  • Number of exchange places2
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Technische Universität Graz blei etablert 1811. Det spesialiserer seg innanfor ingeniørfag og naturvitskap, og har i alt sju fakultet. Universitetet held særskilt fokus på forskingsområda avansert materialvitskap, human- og bioteknologi, IKT, logistikk og produksjon og berekraftig systemutvikling. Universitetet har tre campusar. To av desse ligg i sentrum av Graz, den tredje litt sør for bykjernen.

Graz er den nest største byen i Austerrike med om lag 270 000 innbyggarar. Han er regionshovudstad i Steiermark, som ligg søraust i landet. Gamlebyen er på UNESCO si verdsarvliste og er kjent for ein integrert arkitektur frå mange ulike tidsepokar og stilartar. Byen har eit stort kulturtilbod, som blant anna rommar fleire musikkfestivalar, ein eigen dokke- og gateteaterfestival og verdas største samling middelalderrustningar.

Accommodation

Universitetet tilbyr studentbustader gjennom eit regionalt samarbeid for internasjonalt mobilitet. Ein kan søke om bustad på nett innan ein gitt frist kvart semester. Det er hovudsakleg snakk om små hyblar eller rom i kollektiv.

Semester duration

Oktober - januar og mars - juli.

Flott bygning
Photo:
© Technische Universität Graz

Information