Hjem
Utdanning
erasmus+

Université Jean Moulin og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandFrankrike
  • ByLyon
  • Studieplassar3
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap, og som på tidspunktet for utreise har fullført alle emna i studieplanen til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som går på integrert masterprogram i rettsvitskap kan reise på utveksling i sitt femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår og kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha fullført fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er fransk. Det finst òg eit avgrensa emnetilbod på engelsk. Detaljar om kor mange emne som er tilgjengelege på dei ulike språka finn du i emneoversikta. Studentar som ønsker å reise ut gjennom denne avtalen må vere førebudde på å ta emne på fransk for å kunne oppnå full semesterbelasting. Gode franskkunnskapar er derfor anbefalt.

Informasjon om fransk språkkurs finn du på denne nettsida.

Dersom du ikkje har gode nok språkkunnskapar i fransk finst det fleire måtar å førebu seg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem. Hugs at eit utvekslingsopphald er ein unik sjanse til å skaffe seg språkkunnskapar du kan ha nytte av vidare i studia og i yrkeslivet.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På nettsida til universitetet finn du oversikt over kva emne ein kan ta som Erasmus-student. Erasmus-studentar kan velje blant emne på bachelornivå, og nokre emne på masternivå.

Erasmus-studentar må velje om dei skal studere på fransk (DEUF-programmet) eller på engelsk (SELF-programmet). Ver merksam på at desse programma òg inneheld ikkje-juridiske fag, og at dermed vil ingen av dei to programma kunne godskrivast i sin heilskap. Ein må difor velje andre juridiske emne i tillegg til juridiske emne frå enten DEUF eller SELF. Fordi studentar frå UiB er på masternivå, opnar Lyon III for at studentar og tek fag frå LLM-programmet som vert tilbydd på engelsk.

Universitetet nyttar ECTS-systemet, der ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Université Jean Moulin - Lyon 3 er medlem i det regionale paraplysamarbeidet Université de Lyon. Det er eit offentleg fransk universitet med om lag 25 000 studentar som primært tilbyr studieløp innan disiplinane litteraturvitskap, filosofi, kommunikasjon og språkfag, rettsvitskap, økonomi og handelsfag. Universitetet har tre campusar. To av dei ligg i Lyon, den siste ligg i Bourg-en-Bresse.

Lyon ligg søraust i Frankrike, i regionen Rhône-Alpes, og er med om lag 1,2 millionar innbyggarar i storbyområdet den nest største byen i landet etter Paris. Lyon reknast for å vere Frankrike sin gastronomiske hovudstad. Frå Lyon tek det om lag to timar med tog å reise til Paris.

Bustad

Universitetet sitt internasjonale kontor samarbeider med studentsamskipnaden CROUS, og har eit avgrensa tal bustader til disposisjon for internasjonale søkarar. Det er òg mogleg å bu hos ein vertfamilie, eller finne bustad på den private marknaden i Lyon. Norske studentar i Frankrike kan søke om økonomisk stønad frå Caisse d'allocations familiales (CAF).

Semesterinndeling

September - januar og januar - juni.

Studentrapportar

2017

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2017 – Integrert master i rettsvitskap

09.01.2017 - 09.04.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom jeg tok emner fra LL.M in International and European Business Law, var all min undervisning på engelsk. Det var derfor ikke nødvendig for meg å ha gode franskkunnskaper, selv om det absolutt anbefales for trivselen sånn ellers.
Det kan også anbefales å skaffe seg et fransk mobilabonnement, men dette er noe man ordner når man kommer ned.
Kontaktpersonen ved Jean Moulin er utrolig flink og ordner det meste slik at man ikke trenger å tenke så mye på forberedelser før man drar.

Undervisningsformer

Undervisningen består i forelesninger, og det viktigste er egentlig bare å få med seg det foreleserne går igjennom. Vi fikk noe materiale tilsendt som de anbefalte oss å lese, men det var ofte lite tid til dette, da det var ganske lange dager. Det må sies at semesteret på dette programmet er kort og intenst. Man har ofte fulle dager med forelesning fra mandag-torsdag, også får man utlevert en hjemmeeksamen på fredagen som man må levere innen søndags kveld. Med det sagt, så har man også en del dager man er ferdig tidlig eller har fri, i tillegg til at man har to ukers ferie i løpet av semesteret. Semesteret er jo også ferdig i starten av april, så man har gode muligheter for å bruke resten av våren på å reise eller lære seg mer fransk.

Vurdering av emnetilbodet

Dersom man vil ha alle emner på engelsk og velger LL.M-programmet, så har man bare emner tilknyttet "Business Law" å velge mellom. Vi var flere som skulle ønske oss emner innenfor andre rettsområder også. Likevel var det flere spennende fag som skilte seg litt ut, som for eksempel Protection of Cultural Property.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet begrenses litt av det faktum at man som regel bare har én uke på hvert fag (hadde 9 fag til sammen). Det kan også føles litt fremmed i starten, å ha alt på engelsk og ha såpass vanskelige fag som man ikke har vært borti før. Det gikk likevel bedre enn forventet, og man venner seg til undervisningen etterhvert. De fleste norske studenter har jo gode engelskkunnskaper fra før, men det faglige språket forbedres jo litt etter et slikt semester. Fransken må man ta ansvar for selv. Det er et innføringskurs i starten med litt franskundervisning, men utover dette må man bare kaste seg uti det på fritiden.

Universitetsområdet og byen

Jeg forelsket meg helt i byen i løpet av dette semesteret. Lyon er en uoppdaget perle! Som Frankrikes nest største by, er den av god størrelse slik at man alltid kan oppdage noe nytt. Samtidig er det en rolig atmosfære, og man føler seg "hjemme" i byen. Dersom man er en livsnyter som er glad i mat, kunst, og kulturliv, er dette byen for deg. Og hvis man er nysgjerrig, vil man oppdage at byen har veldig mye forskjellig å by på. Noe til enhver smak! Mest av alt er det stemningen som særpreger denne byen. Her sitter man langs elvene, på kaféer og barer til alle tider, og det typiske franske finnes overalt. Universitetet ligger ganske sentralt, og er et flott bygg med fin utsikt mot elven, Le Rhône.

Bustad

Jeg fant bolig gjennom airbnb. Dette var litt dyrere enn mange av mine klassekamerater, men verdt det etter min mening. Jeg anbefaler å bo sentralt, kanskje helst på Presqu'île (som er området mellom de to elvene). Det finnes jo også studentboliger, men disse ligger ikke så sentralt. Utover dette er det flere hjemmesider og facebook-sider hvor privatpersoner leier ut rom til greie priser.

Sosialt miljø

I klassen min var det folk fra hele verden. Flest amerikanere og skandinavere vel og merke. Vi var en ganske liten klasse, noe som gjorde det lett å bli kjent. Det finnes også masse tilbud for Erasmus-studenter, men vi som gikk LL.M fikk ikke med oss så mye av dette. Det var imidlertid også norske og internasjonale studenter på Lyon 2 som vi tilfeldigvis ble kjent med, så mulighetene er mange dersom man er litt frampå. For å bli kjent med franskmenn må man være ekstra frampå, men dette anbefales for en litt mer autentisk opplevelse.

Informasjon