Hjem
Studentsider
bilateral

University of Aberdeen og Det juridiske fakultet (BILATERAL - 5. studieår - LLM)

  • LandStorbritannia og Nord-Irland
  • ByAberdeen
  • Studieplassar8
  • StudienivåMaster
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Denne avtalen kan nyttast av studentar på siste studieår av masterprogrammet i rettsvitskap.

For å kvalifisere til LLM-studium ved University of Aberdeen må ein ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre, og du må ha fullført alle emna til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

Studentar som starta på det femårige masterprogrammet hausten 2021 eller seinare kan reise på utveksling i vårsemesteret på tredje studieår. Under utanlandsopphaldet tek du valfrie juridiske emne i staden for emna du ville studert om du var i Bergen.

I tillegg kan alle jusstudentar, både dei på femårig og dei på toårig masterprogram, reise på utveksling i sitt siste studieår. Under dette utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva.

Under overskrifta "kven kan søke" finn du ut om utvekslingsavtalen gjeld for studentar på tredje eller på femte studieår, eller begge.

Ved University of Aberdeen er det mogleg å starte på LLM-programmet både i haustsemesteret og vårsemestereret. Det er likevel tilrådd å byrje i haustsemesteret.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Studentar som kan vise til karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande skole treng ikkje å ta TOEFL/IELTS-test.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta ein LLM-grad. Ein LLM-grad er ein eittårig mastergrad i juss, som gir grundig spesialisering innanfor eit bestemt rettsområde. Ein LLM sikrar, på visse vilkår, at ein kan få godskrive heile 5. studieår, altså både spesialemne og masteroppgåve.

LLM-graden ved University of Aberdeen er på 180 credits, strekk seg over tre semester (12 månader) og svarar til 90 studiepoeng. Ein har to semester med emne før ein deretter skriv ei stor oppgåve («dissertation») i løpet av sommaren. Fordi ein skriv ei lengre oppgåve, kan ein søke om godskriving av masteroppgåva etter opphaldet ved University of Aberdeen. Oppgåva må tilsvare ei norsk masteroppgåve i omfang og fagleg djupne.

Ved University of Aberdeen kan du ta ein generell LLM, eller velje blant ei rekkje ulike LLM-spesialiseringar innan strafferett, menneskerettar, internasjonal rett, energi- og miljørett, selskapsrett og immaterialrett. Den fulle oversikta over dei om lag 25 ulike spesialiseringane finn du på nettsidene til University of Aberdeen.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

NB! Dersom utveksling til denne lærestaden er siste del av graden din, må du vere merksam på at dei offisielle karakterane kjem seint i haustsemesteret eller tidleg i vårsemesteret etter at masteroppgåve er levert ved vertsuniversitet. Du kan ikkje søkje om endeleg godkjenning av delstudia i utlandet før dei endelege og offisielle karakterane ligg føre. Dersom utveksling er siste del av graden din, vil du ikkje få registrert oppnådd grad før dei offisielle resultata er motteke og søknad om endeleg godkjenning er ferdig handsama ved fakultetet i Bergen. Du må ta høgde for denne ventetida på offisielle karakterar og forseinkinga i kva tid mastergraden vert oppnådd når du planlegg jobbsøking. Dette er særleg relevant dersom du skal søkje autorisasjon som advokatfullmektig fordi oppnådd grad er ein føresetnad for slik autorisasjon.

Studieavgift

Skolepengar for studieåret 2024/2025 er ikkje kjend enno, men for studieåret 2023/204 er skolepengesatsen på mellom 23 800 GBP og 27 000 GBP (satsen varierer avhengig av spesialisering). Studentar frå UiB får 20 % rabatt og betalar høvesvis 19 040 GBP og 21 600 GBP.

Lånekassen gjev støtte til skolepengar, storparten som lån og noko som stipend.

Ein skal i tillegg registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Postgraduate Law | The University of Aberdeen

Produsent:
The University of Aberdeen
1/3

Explore the University of Aberdeen in under 60 seconds!

2/3

Living in Aberdeen | University of Aberdeen International Study Centre

3/3

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Aberdeen er eit offentleg breiddeuniversitet. Det blei grunnlagt i 1491, og er det tredje eldste universitetet i Skottland. Dei rundt 16 000 studentane er fordelte på tre fakultet. Universitetet ligg i hovudsak på to campusar i Aberdeen: Old Aberdeen og Foresterhill. Richard Dawkins, David Attenborough og J.K. Rowling er alle æresdoktorar ved universitetet.

Aberdeen ligg nordaust i Skottland, og har 220 000 innbyggarar. Byen består av dei to middelalderbyane Old Aberdeen og New Aberdeen, som ligg eit par kilometer frå kvarandre, og blei slått saman i 1891. Hamnebyen er historisk kjend for skipsbygging, fiske-, papir- og tekstilindustri, men er no dominert av oljeindustrien. The Aberdeen Student Show, som er skrive, produsert og framført av studentar, har vore ein årleg tradisjon sidan 1921.

Bustad

Universitetet har god dekning for studentbustader og garanterer eit tilbod til alle utvekslingsstudentar som søker innan fristen. Ein kan søke om bustad på campus i sentrum, eller på Hillhead, som ligg 20 minutts gange nord for campus.

Semesterinndeling

September - desember og januar - juni.

Studentrapportar

2023

HØST 2023 - BAPS-AOP

HØST 2023 - BAPS-AOP

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg gjorde ikke så mye for å forberede meg, jeg trengte ikke visum i og med at jeg bare skulle være her ett semester! Pakket sakene mine og dro!
Er du under 22år kan du søke om Young Scots card som lar deg reise gratis med buss i hele Scotland, så søk om det! Mye surr og stress med online søking så anbefaler å dra innom city hall og gjøre det in person.

Undervisningsformer

Alle mine fag besto av forelesninger, mellom en og to i uken, og så gjerne en tutorial eller seminar i uken og. Tutorials og seminar er ofte obligatorisk, men ikke alle forelesninger! I tutorial/seminar diskuterer man innholdet man har blitt presentert i forelesning, og det er ofte required readings.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes det var veldig mye spennende å velge mellom! Jeg studerer Arborg og tok et fag her som heter Human Factors, noe som var veldig lærerikt og relevant, og spennende! De tilbyr og Gaelic og ulike former for folklore, som man gjerne ikke har muligheten til å studere på andre universiteter!

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde veldig spennende fag, og gode professors! Språket er ikke noe problem, dialekten de har her vender man seg til og folk legger over til mer "engelsk" engelsk om de skjønner du sliter litt med å få med alt som blir sagt!

Universitetsområdet og byen

Campus her er helt nydelig, masse flotte gamle bygninger! De har egen food court og et par kafeer, og stort bibliotek! Byen er helt grei, ikke så spennende, men masse kule puber!
Jeg hadde god mulighet til å dra på dagsturer til nærliggende kystbyer, og dro og å så flere gamle slott!

Bustad

Jeg bodde på Hillhead Student Village, som er de studentboligene universitetet tilbyr. Jeg bodde i Wavell, det billigste alternativet, der får man eget rom med vask, og så deler man kjøkken enten med fire andre eller åtte andre. Toalett og dusj deler man med hele etasjen man bor i (delt mellom jente/gutt). Det var helt greit, en veldig lett måte å treffe folk på og få venner! Er og vaskepersonell i alle hverdager!

Sosialt miljø

Universitetet tilbyr veldig mange ulike societies, alt fra sport til strikking til bading! De er alle veldig imøtekommende, og glad for å ha deg der! Anbefaler å prøve ut flere, de har alle give it a go sessions!
Ble lettere kjent med andre internasjonale enn skotter, i og med at de plasserte alle internasjonale på samme etasje der jeg bodde, og det var de jeg hang mest med. De andre som bor på Hillhead, som ikke er internasjonale, er gjerne førsteårsstudenter, og litt yngre.

HØST 2023 - PRPSYK

HØST 2023 - PRPSYK

15.08.2023 - 31.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Generelt sett er det lurt å være ute i god tid med alt av papirarbeid og å finne fag, selv om katalogen med fagene ikke ble ferdigstilt før i juli/august. Skal man være i Storbritannia i under 6 måneder trenger man ikke visum, men man må ha med seg bla. bekreftelse på utveksling som man kan vise på grensen. Hvis man vil bo i studentbolig søker man om dette og får tildelt før semesterstart.
I Skottland kan alle under 22 år ta buss gratis hvis man har et Young Scot Card, dette kan man søke om og få tilsendt slik at du har det når du kommer frem. Hvis man vil ha sykkel anbefaler jeg å sjekke ut Becycle, som er et sykkelverksted på campus der man kan leie en sykkel for semesteret (som man muligens må fikse selv med hjelp fra de på sykkelverkstedet). Dette er gratis, man betaler bare et depositum på 40£, som man får tilbake når man leverer sykkelen igjen.
Ellers ble jeg med i flere whatsapp-gruppechatter for nye studenter og for de som bodde i studentbolig før semesterstart. Her var det mye snakk om å kjøpe billetter til diverse arrangementer under "freshers week" (fadderuken), men mitt inntrykk er at det ikke er nødvendig å kjøpe dette på forhånd, det går som regel an å kjøpe når man kommer dit eller i døren, slik at man ikke kjøper billetter til mange arrangementer man ikke drar på. Disse arrangementene var det også mest førsteårsstudenter som dro på, og så mange av oss utvekslingsstudenter av de jeg var med i alle fall.
Man kan også sette seg litt inn i de ulike studentorganisasjonene/societies før man kommer. Oversikt over alle disse er på AUSA (hovedstudentorganisasjonen i Aberdeen) sine nettsider.

Undervisningsformer

Jeg tok ett førsteårsfag, ett andreårsfag, og ett fjerdeårsfag. I første- og andreårsfagene var det mer opplegg i form av forelesninger (2x1 time i uken) og seminarer/tutorials, hver uke helt frem til siste uke i november. Tutorials var obligatorisk i begge fagene. Jeg var veldig fornøyd med tutorialsene i andreårsfaget, og opplevde at vi hadde mange gode diskusjoner der og at det hjalp meg med å forstå stoffet bedre, mens i førsteårsfaget var de ikke like godt lagt opp. Virker derfor som om hvor gode tutorialsene er avhenger av hvem man har som tutor. I disse fagene hadde jeg heller ikke eksamen, men bare quizer og innleveringer gjennom semesteret. Fjerdeårsfaget mitt hadde kun 6 forelesninger, og ga derfor mer tid til lesing selv. Dette hadde jeg eksamen i, som var en hjemmeeksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Siden dette var mitt syvende semester på profesjon, måtte jeg erstatte fagene PROPSY309 og PROPSY310. Dette begrenset selvfølgelig muligheten jeg hadde til å velge fag, og de fagene jeg endte med å ta virket å være de eneste mulige fagene å ta for å dekke PROPSY309 og 310. Psykologifagene var generelt sett mer fokusert på biologisk og nevropsykologi, men det virket som om det var mer sosialpsykologi-fag på vårsemesteret. I tillegg kunne jeg ikke ta så mye annet enn førsteårsfag i andre disipliner, så dette begrenset utvalget mitt i stor grad. For å erstatte PROPSY309 tok jeg PS4049 The Social Mind og SO1007 Introduction to Sociology. Psykologifaget var ganske nevrovitenskap-fokusert, og dekket en del vi har hatt om tidligere på studiet, så det var ikke så veldig krevende. Sosiologifaget var jeg mindre fornøyd med, både på grunn av flere avlyste forelesninger og at jeg ikke fikk så mye ut av tutorialsene. Samtidig var det engasjerende og flinke forelesere.
For å erstatte PROPSY310 tok jeg SO2006 Sociology of Everyday Life. Dette var nok favorittfaget mitt, og det dekket mange forskjellige tema, fra kropp, funksjonsnedsettelser, rus, mat, gender diversity, kjærlighet og sex, og kunstig intelligens. Temaene ble diskutert både på samfunns- og individnivå, og jeg opplevde at jeg kunne ta med meg mye som kan være relevant for psykologistudiet.
I alle fagene var det litteratur til hvert tema/forelesning, typisk to artikler eller bokkapitler. I begge sosiologifagene var dette obligatorisk lesing hver uke til tutorialsene, og så fikk man i tillegg diverse anbefalt litteratur. Det var derfor ganske mye å lese, og det var litt uvant for meg at det ble forventet å ha lest litteraturen i forkant av forelesninger og tutorials. Som regel var det også nødvendig å ha lest litteraturen for å få noe ut av tutorialsene, men det er jo ikke alltid man rekker det.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har nok blitt bedre i engelsk både muntlig og skriftlig, og det var fin øving å få skrevet mer akademisk engelsk.
Det faglige utbyttet har vært greit, men litt varierende fra fag til fag. Jeg var fornøyd med psykologifaget, selv om ikke alt var nytt for meg, så var det kanskje sett fra et nytt perspektiv, og det var fint å ha et fag som lignet mer på hva jeg er vant med fra UiB. Jeg fikk nok størst utbytte av sosiologifagene, særlig andreårsfaget, i og med at jeg ikke har studert sosiologi før, så var alt nytt for meg. Likevel opplevdes ikke fagene som veldig faglig krevende, det var mer det å sette seg inn i en ny disiplin og mengden litteratur.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger 10-15 minutter med buss, og 20-30 min gange fra sentrum. Campus er veldig flott, med mange gamle steinbygninger og søte gater. Det er flere biblioteker, men hovedbiblioteket er Sir Duncan Rice Library, som er et relativt nytt bygg, med 8 etasjer - med sjøutsikt! Selve sentrum er ikke så stort, og lett å orientere seg i. Selvfølgelig mange puber, så mange muligheter for å dra på ulike puber og utesteder dersom man er glad i det. Jeg var også mye på stranden i Aberdeen, og det er veldig koselig å dra dit i helgene og kjøpe kaffe på en av de mange foodtruckene der.
Ellers er det mange turmuligheter og utflukter man kan dra på i nærheten av Aberdeen. Særlig mange slott å besøke, for eksempel Stonehaven, Slains og Balmoral. Edinburgh er også bare 2,5 timer unna med tog, Inverness også. Man kan også besøke nasjonalparken Cairngorms for å gå på tur.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig på Hillhead Student Village, i Hector Boece Court. Hillhead ligger 10-15 min gange fra campus, der man går gjennom en park, men nesten en time gange fra sentrum, derfor tok vi som oftest buss, som tar 20-30 min. Man kan også sykle til sentrum på 20 min. Jeg valgte å bo i studentbolig fordi det var det enkleste mtp at jeg bare skulle leie for en kort periode, og at det var inkludert strøm og internett, selv om totalprisen ikke nødvendigvis var så billig. I tillegg får man gratis medlemskap på treningssenteret Aberdeen Sports Village dersom man bor på Hillhead.
Det er mest førsteårsstudenter og internasjonale studenter som bor på Hillhead. Man kan velge mellom å bo i mer dorms-aktige bygg eller i leilighet, med eller uten eget bad. Jeg bodde i leilighet med 3 andre, alle internasjonale studenter. Jeg fikk inntrykk av at de prøver å sette internasjonale studenter sammen og førsteårsstudenter sammen, noe jeg synes er helt ok i og med at førsteårsstudentene kan være 17/18 år gamle. Jeg synes også det var fint å bo med andre utvekslingsstudenter fordi da var vi litt i samme båt, og vi ble godt kjent og gjorde mye sammen.
Standarden på studentboligene er ellers helt ok, og i Hector Boece hadde leilighetene to toalett og ett dusjrom, og kjøkken/stue med kjøkkenøy og sofa.

Sosialt miljø

Jeg er veldig fornøyd med det sosiale miljøet, men jeg ble nok best kjent med andre utvekslingsstudenter. Disse møtte jeg i løpet av den første uken ved at vi alle deltok på diverse freshers-arrangement og noen arrangementer for bare utvekslingsstudenter for eksempel av GoAbroad-teamet. I Aberdeen er societies (studentorganisasjoner) en stor greie, og det er et society for nesten hva som helst. Det varierer hvor mye det er som skjer i de ulike societiene, der typisk sports-societies treffes oftere og har flere treninger i uken enn andre societies. Det går derfor fint an å være med i flere forskjellige. Jeg var med i surfe-society, hiking society og danse-societiet. De fleste societiene har sosiale arrangementer en gang i uken eller annehver uke, veldig ofte en pub-crawl. Det sosiale miljøet varierte selvfølgelig fra society til society, i dansesocietiet dro jeg mest bare på dansetimer, mens jeg ble bedre kjent med de andre i hiking-societiet. Dette gir jo også muligheten til å bli bedre kjent med skotske studenter.

Haust 2023 - integrert master i rettsvitskap

Haust 2023 - integrert master i rettsvitskap

09.09.2023 - 15.12.2023

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å laste ned Whatsapp før man drar på utveksling, da dette er noe som de fleste utenfor Skandinavia pleier å bruke. I tillegg kan det være lurt å undersøke hvorvidt man ønsker å gå over til et britisk mobilabonnement, eller å beholde sitt eget norske. Jeg beholdt mitt, men jeg strevde veldig med dekningen mens jeg var der. Noen ganger gikk det veldig fint å ringe til folk og snakke med dem, mens andre ganger var vi nødt til å bytte til en Messenger-lydsamtale på grunn av at dekningen var så skurrete og hakkete. De andre jeg ble kjent med sa imidlertid at de også hadde opplevd lignende problemer, så det kan godt hende dekningen bare var ganske dårlig der uavhengig av hva slags mobilabonnement man har.

Videre lot jeg være å bruke mitt norske bankkort, og brukte appen Revolut og det tilhørende bankkortet istedenfor. Revolut gjør det mulig for deg å sette inn 10 000 kr kostnadsfritt, som du senere kan bruke i utlandet. Jeg syntes det fungerte veldig fint. Ellers kan det også vært lurt å sjekke at du har gyldig reiseforsikring før avreise, og eventuelt privat helseforsikring dersom en ønsker det også. Jeg hadde ikke sistnevnte og syntes det gikk veldig greit uten.

Man behøver heller ikke å søke visum hvis man reiser til Storbritannia og har planlagt å være der i en tidsperiode på under 6 måneder, så jeg gjorde ikke det. Da jeg ankom fikk jeg likevel beskjed av vertsuniversitetet om at de ville at vi skulle søke visum, så da gjorde jeg det likevel. Det var imidlertid en veldig lettvint og enkelt måte vi gjorde det på, vi bare skrev inn litt informasjon i et Google-skjema som skolen ga oss, før vi sendte det til skolen som så sendte det av gårde til de britiske myndighetene.

Undervisningsformer

Jeg tok to fag det ene semesteret jeg var der. Semesteret begynte i midten av september, og var ferdig i midten av desember. Fagene jeg tok var begge på 30 skotske credits, slik at jeg fikk 60 skotske credits totalt. Dette tilsvarer da akkurat 30 norske studiepoeng. I fagene mine hadde jeg en innlevering i begge fag før eksamen. Innleveringen bestod i å skrive et essay om det som vi hadde lært om tidligere. Disse innleveringene stod da for 40 prosent av den endelige karakteren vår i fagene, slik at eksamenene i fagene ikke hadde avgjørende vekt. Dette skiller seg jo fra UiB.

I tillegg måtte jeg også igjennom en slags obligatorisk nettkurs som omhandlet hvordan man skulle oppføre seg mot andre ansatte og medstudenter, plagiat, IT-sikkerhet osv.

Det var lagt opp til mye egenstudie i løpet av semesteret. Lærerne la ut masse fagartikler og stoff som vi måtte lese oss opp på i tiden før seminaret, og seminarene i hvert fag var kun en gang annenhver uke. I tillegg må du forberede svar på spørsmålene som legges ut i tiden før disse seminarene, men svarene på disse finner man enkelt ved å lese igjennom det relevante stoffet.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syntes emnetilbudet ved Universitetet i Aberdeen var veldig bra, og det var en av grunnene til at jeg valgte dette studiestedet og ikke Glasgow f.eks. istedenfor. Jeg tok fagene Gender, Law & Society og Corporate Finance Law. Det førstnevnte faget syntes jeg var veldig spennenede fordi det handlet om kjønnsroller innenfor rettssystemet, likestilling og feminisme. Dette var veldig ulikt noe annet fag som jeg tidligere har hatt på skolen, så det var rett og slett veldig gøy å ha et slikt fag. Det andre faget, nemlig Corporate Finance Law, var også veldig interessant, om enn på en annen måte. Dette faget handler om hvordan selskaper finansierer sin virksomhet, og de ulike reglene for dette og måten det kan gjøres på. Jeg har alltid likt økonomi veldig godt, så om man synes det er spennende kan jeg anbefale dette faget.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet for min del har vært veldig stort. Jeg har blant annet lært utrolig mye mer helt generelt om det engelske rettssystemet og det skotske rettssystemet, og hva slags forskjeller det er mellom disse to. Jeg har f.eks. lært om forskjeller mellom rettsreglene for å overføre "assets" i England og Skottland, og også om de ulike typene aksjer, lån, IPOs osv. I tillegg har jeg fått en mer dyptgående forståelse for hvordan den skotske strafferetten fungerer, og også for den straffeprosessuelle delen av det. Ellers har jeg også fått en større innsikt i problemstillinger knyttet til likestilling mellom kjønnene innenfor rettssystemet for eksempel.

Når det gjelder språkutbytte så var jeg egentlig veldig komfortabel med å både snakke og skrive engelsk før jeg dro på utveksling, men ett semester i Skottland har nok gjort at engelsken er mer flytende uansett. For min del var kanskje det største språkutbyttet relatert mest til det med akademisk engelsk og å lese ganske tunge fagartikler på engelsk. Det føler jeg at jeg har blitt mye flinkere på å gjøre nå.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger et lite stykke unna sentrum i Aberdeen, og tilhører den delen som blir betegnet som gamlebyen eller "Old Aberdeen". Det tar ca. 20-25 min å gå fra universitetet til hovedgaten Union Street. Selve universitetsområdet er veldig vakkert, og det ser nesten ut som en skole fra Harry Potter-universet. Alle som kom og besøkte meg ble veldig imponert og satt ut over de flotte bygningene. I tillegg er det rett og slett veldig koselig å gå igjennom området, fordi det er masse små, trange brosteinsgater du kan gå igjennom for å komme deg fra A til Å.

Sentrum i Aberdeen har også mange forskjellige butikker, puber og restauranter. Det er blant annet en egen "pubgate" der det er mange ulike puber samlet på ett sted, og vi var der en god del ganger. I tillegg har byen også diverse nattklubber som man også kan gå ut på. Vi gikk en del på Aura og Underground. Ellers har byen også flere museer, i tillegg til andre flotte severdigheter. Stranden i Aberdeen er også veldig flott, og det går en veldig lang strandpromenade langs denne som er veldig fin å jogge langs f.eks.

Bustad

Jeg bodde i studentlandsbyen som er tilknyttet universitetet i Aberdeen. Studentlandsbyen heter Hillhead Student Village, og det tar ca. 15-20 min å gå til universitetet. Jeg syntes det fungerte veldig fint å bo der. Jeg kunne sikkert ha leid et annet sted privat, men jeg var litt bekymret for leiesvindel på grunn av at jeg ikke hadde mulighet til å dra på fysiske visninger i tiden før. Derfor valgte jeg studentlandsbyen istedenfor, og det angret jeg virkelig ikke på. For det første føltes det veldig trygt å bo der. De var veldig nøye på det med brannsikkerhet, og de som jobbet der patruljerte også området etter at det var blitt mørkt. De var også veldig behjelpelige dersom man hadde låst seg ute fra rommet sitt, eller hvis det var noe som var i ustand og måtte fikses.

For det andre var det også veldig sosialt å bo der. De aller fleste utvekslingsstudentene bodde i denne studentlandsbyen, så det var veldig enkelt og greit for alle hver gang vi skulle henge sammen. Dette var faktisk veldig praktisk og koselig. Videre bodde jeg i Wavell House, og selve bygningen jeg valgte var også veldig grei med tanke på at vi da hadde folk som kom og vasket fellesarealene i hverdagene.

Sosialt miljø

Miljøet i Aberdeen syntes jeg var veldig bra. Det var utrolig lett å bli kjent med andre folk. De aller fleste var veldig åpne for å bli kjent med nye, og dette gjaldt spesielt for andre utvekslingsstudenter. Jeg fikk mange nye venner, og jeg ble også en del av en stor jentegjeng som dro av gårde på flere turer rundt om i Skottland. Vi dro til Glasgow, Isle of Skye, Inverness osv. sammen, så det var veldig hyggelig. I tillegg hang vi mye sammen ellers også. Jeg ble òg med i Nordic Society, så der møtte jeg mange andre nordiske, men også andre britiske, som jeg ble godt kjent med. Jeg syns de hadde mange morsomme ting å være med på. Jeg ble også med i Arts Society ved universitetet, og det var også veldig kjekt og kan anbefales. Jeg kjente ingen på forhånd før jeg kom dit, og jeg var litt nervøs for det, men det var som sagt utrolig lett å bli kjent med folk. Jeg følte også at de som var der var ganske lik meg selv når det gjaldt både alder og livssituasjon.

Haust 2022/Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022/Vår 2023 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2022 - 12.09.2023

Førebuingar/praktiske tips

Som LLM-student må du ha visum for å oppholde deg i Storbritannia og betale en avgift til NHS for å ha tilgang til helsetjenester i landet. Alt dette kostet ca. 13-14.000 kroner juli 2022 og betales under søknadsprosessen for visum før du drar over. Disse kostnadene blir ikke dekket av Lånekassen så det anbefales å ha oppsparte midler tilgjengelig. Jeg anbefaler å søke visum så fort som mulig, men vær obs på at det tar tid før UoA sender over CAS-dokumentet du trenger (tror mitt kom i slutten av juli). Når det først kommer så bør du fullføre visum-prosessen så fort som mulig. Nå tok det ekstra lang tid å få visum for meg ettersom jeg søkte samtidig som Ukraina-krigen forverret seg og alle ukrainske flyktninger ble prioritert, så jeg antar at saksbehandlingstiden er mer normalisert nå.

Ett siste tips når du søker visum er å sette antatt ankomstdato litt tidligere enn det du har booket fly til. Jeg kom i en situasjon der mitt fly ble kansellert (Loganair) og jeg ble tilbudt flyttet over til en tidligere flyavgang, men kunne ikke takke ja til det fordi jeg da hadde kommet før den "tillatte" datoen som sto på visumet mitt. Visumet "aktiveres" kun ved ankomst i landet etter den datoen. Jeg kjenner til et par stykker som ikke hadde fått med seg dette, og som endte med å måtte fly ut av landet, oppholde seg utenlands i 24 timer, for så å fly inn igjen for at visumet deres skulle bli gyldig. Og vær obs; Britiske immigrasjonsmyndigheter er ikke veldig serviceinnstilt eller behjelpelig om man havner i noe krøll rundt dette.

Det skal også betales skolepenger til skolen, som for skoleåret 2022/2023 kom på ca. 220.000 kroner. Selv om dette dekkes av Lånekassen, bør du merke deg at University of Aberdeen krever at halvparten av skolepengene er betalt FØR semesterstart mens første utbetaling av penger fra Lånekassen kommer ETTER dette. Ha derfor nok penger oppspart for å "låne" av deg selv inntil Lånekassens utbetaling kommer.

Du trenger ikke å opprette britisk bankkonto. Vet at en del lastet ned Revolut og brukte det som en slags "mellom-bank" mens de var her, men jeg har ikke opplevd noen problemer meg å bare bruke min norske bank. Det eneste er hvis man skal betale mellom venner, men norske banker har mulighet for utenlandsbetaling så dette er ikke noe problem. Det eneste du trenger er mottakers IBAN-nummer.

Jeg valgte å beholde mitt norske mobilnummer og mobilabonnement ettersom de fleste norske mobiloperatører tilbyr "roam like home" også i Storbritannia. Det eneste trøbbelet jeg har hatt med dette er at mobilen min ikke vil ringe andre britiske telefonnummer, som er litt stress om du må ha tak i fastlege f.eks. Folk er likevel veldig behjelpelig, og om det er skikkelig krise kan man alltids låne en telefon på campus et sted.

Av andre praktiske ting, så vil jeg anbefale å melde seg inn i ANSA. Jeg hadde studentforsikring her og syns det var en fin ekstra trygghet dersom det skulle skje noe. De har i tillegg samarbeid med Sjømannskirken, som står for beredskap dersom noe skal skje. I tillegg er det en faktisk filial av Sjømannskirken i Aberdeen man kan stikke innom dersom man vil møte andre norske i området (det er mange nordmenn i Aberdeen nemlig) eller for å handle litt norske matvarer, få vafler på torsdager, eller trenger hjelp med noe som helst – de er veldig behjelpelige!

Undervisningsformer

Man har tre semestre som LLM-student, der første semester går fra september til desember, andre semester fra slutten av januar til mai og tredje semester fra mai til august. Første semester består av to fag på 30 credits hver (15 studiepoeng). I mine fag hadde jeg to innleveringer i hvert fag pluss eksamen. Annerledes fra UiB er at innleveringene også vekter en viss prosent ved siden av eksamen, slik at eksamen ikke har avgjørende vekt. Jeg hadde én håndskreven eksamen og én hjemmeeksamen. I det første semesteret må man også gjennom et slags obligatorisk «nettkurs» som er en innføring i regler om plagiat osv. I tillegg må man gjennom et kurs med 0 credits som er en innføring i akademisk skriving og referering, hvor man har to innleveringer. Innleveringene betyr ingenting, men man må bestå kurset for å kunne oppnå en LLM-grad. Andre semester består også av to fag på 30 credits hver, samt at man starter så smått å forberede seg på masterskrivingen gjennom at man skal lage en masterskisse som må godkjennes før tredje semester. I andre semester hadde jeg også to til tre innleveringer i mine to fag, pluss hjemmeeksamen. Tredje semester er kun for masterskriving. Vær obs på at når du har visum, så er det ganske strenge regler for perioden mai til august der man må innom kontoret hver andre uke for ‘sign in’ og man må i tillegg bevise at man jobber med oppgaven gjennom et månedlig møte med sin master adviser som må signere på en type ‘aktivitetsplan’ som er knyttet til visumet ditt.

Det er lagt opp til mye egenstudie på LLM-studiet. I alle fag hadde jeg kun seminarer, der det er forventet at du møter forberedt. Seminarer er annenhver uke, og det er en litteraturliste og kilder man skal gjennom for hvert seminar samt spørsmål man må forberede svar på, f.eks. om hvordan det aktuelle temaet reguleres i alles hjemland. Det er ingen tavleundervisning. Professoren går som regel gjennom en powerpoint og så er det diskusjoner eller at studenter forteller om sitt hjemland ettersom det er mange nasjonaliteter samlet på hvert kurs.

Når det gjelder masterskrivingen så anbefaler jeg å bruke all den tid du har til rådighet. UoA stiller store krav til selvstendighet på skrivingen og du har rett på møte med adviser totalt 3x20 min etter at du starter selve skrivingen. Merk også at adviser har ikke lov til å lese noe av det du skriver og kan kun gi veiledning når du stiller spesifikke spørsmål, og da gjerne mer strukturelle spørsmål. Vær derfor klar over at du står veldig fritt når du skriver, men det er også store krav til deg angående selvdisiplin og det å klare å stange med ting på egenhånd.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg tok en LLM innen Energy Law, og vil si at emnene Aberdeen tilbyr er veldig spennende. Man er mer begrenset innenfor emnetilbudet ved denne spesialiseringen, sammenlignet med de som tar f.eks. International Law, men til gjengjeld er fagene ekstremt dagsaktuelle og utrolig gode for å lære deg om fagområdet. Jeg tok fagene 1) International Energy and Environmental Law, 2) Low Carbon Energy Transition: Renewable Energy Law, 3) International Arbitration Energy and Natural Resources, og 4) Downstream Energy Law. Jeg likte alle fagene veldig godt, og de er lagt opp slik at man får mulighet til å se på samme temaer med ulike "briller" på, noe som er veldig lærerikt. De komplimenterer altså hverandre veldig bra! Slik fagene er lagt opp får man både god internasjonal og skotsk/engelsk oversikt, som gir et godt sammenligningsgrunnlag for norsk rett. Det aller morsomste med emnene var at studentmassen var en stor samling av ulike nasjonaliteter og man får mulighet til å høre om andre lands regulering og forståelse av problemstillinger gjennom dem. Det er utrolig spennende og gir en god mulighet til å se på norsk rett med et mer kritisk blikk.

Fagleg utbyte og språk

Energirett rekker vidt og det er mange rettsområder som faller innenfor denne store paraplyen. Utover det som relaterte seg mer til forvaltningsrett, kontraktsrett, og plan- og bygningsrett, så var alt nytt innenfor rettsområdet og jeg har hatt et stort faglig utbytte av LLM-en. Det viktigste er at jeg har fått en bred og helhetlig forståelse av hvordan 'energi-verden' fungerer og hvordan kreftene som rører seg innenfor denne sfæren faktisk slår ut internasjonalt og rollen juss spiller i dette. Videre ble man også mye utfordret på i seminarer om jussen utførte oppgaven sin på en god måte, noe som tvang en til å reflektere over jussens rolle og faktiske utfall. Da energirett er et veldig dynamisk rettsområde med mye endringer, og særlig mye endringer de siste årene, var dette også særlig aktuelt å få en bedre forståelse og følelse av.

Når det gjelder språkutbytte så var jeg veldig komfortabel med å både snakke og skrive engelsk før jeg flyttet, men ett år i Skottland har nok gjort at engelsken ligger mer automatisk inne og at det ligger like naturlig inne å svare på engelsk som det er å svare på norsk. Nordmenn er også generelt veldig gode i engelsk slik at det største språkutbytte relaterer seg mest til akademisk engelsk og lese tunge research articles (som var mitt tilfelle i hvert fall).

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er utenfra generelt veldig fint, med gamle, ærverdige bygninger (og noen mindre pene bygninger). Det er flere kaffesteder og caféer man kan spise på, og fine uteplasser når det er pent vær. Innvendig der jussen holder til (f.eks. seminarrom og juss-biblioteket) er mer slitent. Campus ligger ca. 25 min fra sentrum om man går og ca. 10 min om man tar buss.
Byen Aberdeen er veldig grå, og kalles the Granite City. Den har et veldig godt uteliv, mange restauranter å sjekke ut, men nokså dårlig shopping. Til å være en storby, så føles det ikke alltid sånn. Det beste med byen etter min mening er strandpromenaden. Den er veldig fin og var mitt favorittsted for en gåtur da den er mye brukt av innbyggerne, er veldig populær hos hundeeiere, og det skjer generelt litt der nede. Man kan f.eks. se på surfere, ta seg en kaffekopp og sette seg på en av de mange benkene som er satt ut langs hele stranda eller unne seg en god is når været tillater. Rett og slett en fin avkobling i hverdagen. Værmessig så er Aberdeen og Bergen nokså likt, med det unntak at det alltid blåser i Aberdeen og kanskje regner litt mindre.

Bustad

Jeg bodde i student accommodation på Trinity Court (hos Mezzino). De er en stor aktør og jeg følte de var veldig greie og ryddige å leie hos. Leilighetene er veldig store sammenlignet med andre jeg har sett i Aberdeen og standarden mye bedre enn det jeg har sett finnes på det private markedet. Jeg betalte 543 pund i måneden med strøm og internett inkludert. Jeg bodde i en leilighet med 2 andre jenter, en finsk og en skotsk.
Jeg vet at de skal skru opp prisen nå, så vet ikke hva det blir fremover. Trinity Court ligger ganske nærme universitetet (ca . 10 min gåtur) og jeg har syns det har vært veldig greit. Det ligger også nesten rett ved Aberdeen Sports Village, som tilbyr billig treningsabonnement for studenter. Da har man tilgang til en gym, gruppetimer, svømmebasseng, friidrettsbane, squashbaner ++. Ellers i nærheten til Trinity Court er Tesco (liten matvarebutikk), strandpromenade, golfbane, Pittodrie Stadium (Aberdeen fotballklubbs hjemmebane) og Bobbin´s (mange studenter og societies bruker denne som stampub). For større matvarebutikker som Morrisons, Asda eller Aldi, som jeg anbefaler når man skal storhandle matvarer, tar det ca. 15 min å gå en vei.

Sosialt miljø

Det er et godt sosialt miljø ved University of Aberdeen, og det er mye å involvere seg i og mange undergrupper å være med i. Selv var jeg medlem av Nordic Society og syns de hadde morsomme ting å være med på og ga en fin anledning å møte andre som studerte ved UoA.
På selve LLM-en spriker det veldig i alder, og jeg var blant de yngste som tok Energy Law da mange var der på etterutdanning. De er der derfor ofte via jobb eller har andre forpliktelser slik at man må være innstilt på at man kanskje ikke finner venner å henge med på fritiden her. Dette avhenger jo veldig av de som søker seg inn, og det kan hende at det bare var ekstra mange i den situasjonen mens jeg var der. Kan likevel være greit å vite om. Ellers blir det litt hva man gjør det til selv. Mitt beste tips er å være frempå og presentere seg selv og så ta det derfra. Last også ned WhatsApp og vær aktiv der, da det gjerne opprettes grupper på LLM-en og undergruppene ofte bruker WhatsApp for kommunikasjon.

Vår 2023 - Lektor i fremmedspråk

Vår 2023 - Lektor i fremmedspråk

15.01.2023 - 15.06.2023

Førebuingar/praktiske tips

Bruk tid på å bli kjent med institusjonen og hva de tilbyr av emner samt sosiale aktiviteter.

Undervisningsformer

Undervisningsformene består hovedsakelig av frivillige forelesninger og obligatoriske seminarer, vurderingsformene og vurderingskriteriene kan heller variere litt fra det man er vandt med i Norge.

Vurdering av emnetilbodet

Bredt og interessant emnetilbud, særlig for utvekslingsstudenter. Var ikke alltid like lett å finne emner tilsvarende emner til de jeg ville hatt hjemme.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte, god mulighet for utvikling av engelsk språkkompetanse.

Universitetsområdet og byen

Veldig fint og trivelig universitetsområde med gode fasiliteter, ligger i den eldre delen av byen. Bykjernen ligger i den nyere bydelen, mye industriområde langs kaien, men med godt tilbud av alt man trenger av butikker, resturanter og utesteder.

Bustad

Boligene som tilbys er veldig standard studentboliger, ikke mer og ikke mindre enn det man trenger. De fleste studentboligene ligger i samme område med godt grunnlag for sosialisering, og bra kollektivtilbud både til universitetet og sentrum.

Sosialt miljø

Trivelige mennesker, mye sosiale aktiviteter, arrangementer og turer.

2022

HØST 2022 - BAPS-PSYK

HØST 2022 - BAPS-PSYK

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Bor man på Hillhead student village er man avhengig av buss for å komme seg til sentrum. Studenter under 22 år kan få innvilget gratis busskort rundt i hele Skottland. Et tips er derfor å søke på dette kortet med en gang man kommer slik at man kan raskt benytte seg av det. Det er spesielt lurt og komme fort igang med søkingen da det noen ganger kreves at man sender inn søknaden flere ganger.

Før jeg skulle reise på høsten ble jeg en del av veldig mange gruppechatter på whatsapp hvor de som var "freshers" snakket om billetter til mange ulike arrangement under "freshersweek" jeg endte derfor med å kjøpe mange flere billetter enn jeg senere fikk bruk for. Et tips er derfor å ikke kjøpe for mange arrangementer før man kommer fram. Ofte er det mulighet for å kjøpe billetter i døra eller dra på andre utested som er like, om ikke mer morsomt.

Jeg anbefaler å ta taxi fra flyplassen og inn i byen. Taxi er relativt billig da flyplassen ikke er langt fra sentrum/hillhead. Tar man buss må man gjøre et busskifte og det kan fort ta over en time.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er noe annerledes enn jeg er vant til fra UiB. Karakterer regnes ut fra flere "assignemnts" som gir forskjellige prosentvise vurderinger som i slutten regnes sammen til en sluttkarakter. Etter min erfaring med å ta to førstenivås fag (antropologi og sosiologi) og to psykologifag på 3. og 4. nivå opplevde jeg at førstenivås fagene har flere assignments, flere forelesningerer og mer obligatorisk oppmøte i form av tutorials, enn de to psykologifagene på høyere nivå som ga mer frihet, noe som ligner litt på friheten man får på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Etter oppholdet i Aberdeen føler jeg meg stødigere på engelsk både muntlig og skriftlig. Det faglige utbyttet er også greit, og synes det var gøy å prøve en annen vurderingsform enn jeg er vant til. I mine fag var pensum helt digitalt så trengte ikke å betale noe for det, noe som var fint. Pensum består for det meste av forskningsartikler noe som hjalp med å utvikle artikkellesningsevner.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er veldig fint og koselig og brukte mye tid der. Universitetet har et stort bibliotek (Sir Duncan Rice library) der de fleste studenter oppholder seg for å lese på studier. Fra universitetsområdet går det busser til sentrum eller man kan gå i ca 25 minutter. Sentrum er kompakt og enkelt og orientere seg i. Er man glad i pub og byliv er det mange plasser å velge i. Byen føles også relativt trygg men er preget av en del synlig fattigdom. Byen har mange søte cafeer og mine favoritter ligger i, eller i nærheten av Belmont street som også har mange gøye utested.

Bustad

Jeg bodde på Hillhead student village, i North Court blokken under mitt studieopphold. Hillhead har mange fasiliteter, (liten dagligvarebutikk, gymsal, spillrom, musikkrom, kinorom) og føles ekstremt trygt med 24/7 Securitas. Kollektivet jeg havnet i var veldig greit for å oppholde seg i i bare 3 mnd, men føltes litt upersonlig. Det går en buss rett fra hovedbygningen hvert 30 minutt, går man et lite stykke kan man komme til en annen bussholderplass der det går buss litt oftere. Hillhead er alt for langt unna sentrum til at man kan gå så man er avhengig av buss, dette førte til at jeg ikke oppholdt meg like mye i sentrum da det føltes litt mye noen ganger å komme seg dit.

Hillhead er den plassen som er vanligst for førsteårsstudenter og utvekligsstudenter. Det er derfor god mulighet for å bli kjent med andre utvekligsstudenter ved å bo her. Litt vanskeligere å bli kjent med skotter siden de som bor på Hillhead ofte er 17/18 år og har folk de kjenner fra før av.

Sosialt miljø

Jeg ble litt skuffet over det sosiale miljøet, og savner en plass slik som Kvarteret i Bergen, eller de ulike studentbarene på fakultetene. For å kunne bli med på arrangement må man være del av societies og der er det veldig godt tilbud og mange å velge mellom. Jeg liker vanligvis å ha mye å gjøre og meldte meg inn i to societies og tenkte det var nok. Men er ofte ikke mer enn 1 arrangement hver andre uke sånn som jeg har erfart det. Et tips vil kanskje derfor være å melde seg inn i flere societies.

BAPS-AOP HØST 2022

BAPS-AOP HØST 2022

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

- Book accommodation gjennom skolen, jeg opplevde at dette var den mest praktiske løsningen på bo-situasjon
- Sjekk vurderingsformene på de ulike fagene du skal velge
- Undersøk ulike komiteer og sporter, jeg opplevde dette som viktig for å bli kjent med andre
- Oppsøk andre som skal på utveksling samme sted, da kan man evnt sende mail til erasmus og be om å komme i kontakt med andre

Undervisningsformer

- Forelesninger
- Praktiske seminarer (obligatoriske)
- Videoer på universitetets nettside

Vurdering av emnetilbodet

- Mye å velge imellom (jeg valgte mellom psykologifag)

Fagleg utbyte og språk

- Det er et kort semester og litt mindre fag så fikk kanskje litt mindre faglig utbytte enn hva jeg er vant til. Jeg hadde også andre eksamensformer (innlevering av essay), derfor ble det ikke like mye pugging og et bredt lesestoff å gå igjennom.

Universitetsområdet og byen

Veldig moderne og stort campus. Byen er nokså stor, men om man bor på campus må man regne med å ta bussen inn til byen.

Bustad

Jeg bodde på accommodation, de tilbyr korttidsleie. Jeg bodde med kun to andre, der vi delte kjøkken og to bad.

Sosialt miljø

Det var litt vanskelig å bli kjent med andre skotter på min alder, men jeg ble godt kjent med andre utvekslingsstudenter, gjennom fag, boende og sosiale grupper som ESN.

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2022 – Integrert master i rettsvitskap

12.09.2022 - 16.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Ettersom man selv må søke og sende inn dokumentasjon til vertsuniversitetet, er det lurt å få oversikt tidlig over hva man gjøre og til hvilke frister. Ta gjerne i bruk de som jobber i Go Abroad-teamet ved University of Aberdeen over e-post dersom du lurer på noe - de er veldig imøtekommende og hyggelige.

Husk at man får gebyrer for hver gang man trekker kortet, slik at det kan være lurt å etablere en britisk bankkonto eller eventuelt ta bruk Revolut. Vi brukte Revolut, og hadde et gratis abonnement hvor vi kunne dra kortet/overføre opp til 10 000 kr per måned og ta ut 2000 kr per måned gebyrfritt. Man bestiller kort gjennom appen, men får tilgang på dette digitalt i Apple Pay med en gang. Vi mottok kortet fysisk i posten. Det kan være lurt å tenke på dette allerede før man drar, slik at man har kortet når man flytter dit. Vi betale leie og strøm gjennom Revolut-appen som var billigere enn å gjøre det gjennom den norske bankkontoen.

Jeg anbefaler også å vær kjapp på å registrere seg til fagene og få satt opp en timeplan, slik at man kan velge den timeplanen som passer best for seg. Man velger selv hvilke dager og hvilke klokkeslett man ønsker å ha seminarer, og de mest populære blir fort fylt opp. Dette gjør man inne på Studenthub.

Undervisningsformer

Jeg tok fagene Privacy and Data Protection Law (LX402Q) og Corporate Finance Law (LX4067). Honoursfagene er veldig optimale for utvekslingsstudenter ettersom de utgjør 15 studiepoeng hver, og man slipper derfor å ta mer enn to fag i semesteret. Undervisningsformen i disse fagene var seminar på to timer hver andre uke. Det forventes at man leser det man skal til seminarene, så man kan delta aktivt og ta del i diskusjonene. Seminarene var etter mitt inntrykk veldig gode. Professorene gav seminaroppgaver hvor man skulle ha et kritisk blikk på gjeldende rett, og vurdere seminartemaene selvstendig. Seminarene var en god blanding av forelesning og seminar, ettersom man fikk teoribolker mellom diskusjonsoppgavene. Begge fagene krevde en god del lesing til hvert seminar, men om man leste det man skulle og var forberedt til seminarene, hadde man en stor fordel til vurderingene. I begge fag hadde vi først en innlevering som telte 40%/50%, og så en hjemmeeksamen på 48 timer som telte 60%/50%. I LX402Q hadde vi domsanalyse ved den første innleveringen, som tok for seg de tre første seminarene, og en tredelt teoribasert eksamen som omhandlet de tre siste seminarene. I LX4067 hadde vi et essay vedrørende det første seminaret først, så en eksamen bestående av to essays hvor man kunne velge mellom fem forskjellige seminartemaer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns fagene som universitetet tilbydde var veldig interessante. Det var flere fag å velge mellom på vårsemesteret, men høstsemesteret hadde også flere spennende fag. Jeg var veldig fornøyd med fagene jeg hadde, og syns det var veldig spennende å ha et kritisk blikk på etablert rett. Professorene var veldig kunnskapsrike og flink på å skape diskusjon og refleksjon. Ordningen med å ha to vurderingsformer i hvert fag syns jeg også fungerte veldig greit, ettersom man fikk fordelt arbeidsmengden ut over semesteret.

Fagleg utbyte og språk

Undervisningen gav et stort utbytte når det gjelder både faglighet og språk. Ettersom man kan velge fag selv, slik man også ville gjort i Norge, kan man velge fag man interesserer seg ekstra for og som kommer godt med i sin fremtidig karriere. Jeg lærte masse i begge fagene, og ble fort sterkere språklig i både muntlig og skriftlig form.

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet er veldig fint, og er en god blanding mellom eldre, tradisjonsrike bygg og nyere, moderne bygg. Det er utrolig fint å gå til skolen gjennom "Spital"/"College Bounds"/"High Street". Under Freshers Week, som er det samme som fadderuke, foregår det mye på universitetsområdet som man kan melde seg på (anbefaler å gjøre dette tidlig). På universitetsområdet er det flere små kaféer hvor man kan ta seg en kaffe eller kakao, kiosker/butikker, bokbutikk, pub, infosenter, internasjonalt senter og et studentsenter hvor man både man kjøpe og spise lunsj. Like ved universitetsområdet finner man studentpuben "Bobbin", hvor det foregår mye og hvor det kan være gode tilbud på alkohol.

Universitetsområdet har mange bygninger, som ofte knytter seg til bestemte studieretninger. Man har seminarer på i samme bygning og rom stort sett hver gang, men hvor man har seminarer hen varierer fra fag til fag. Universitetet har to bibliokter: Taylor Law Library er det juridiske biblioteket som ligger i Taylor Law Building. Vi satt mye der. Biblioteket er i et litt eldre bygg, og består av to etasjer. Vi satt ofte i andre etasje, hvor det var en stille avdeling. Det var gode fasiliteter med stikkontakter på hver pult og gode stoler. Universitetet har også et annet bibliotek, Sir Duncan Rice Library, som er et mer moderne bygg med syv etasjer. Man finner også her en stille lesesal i nesten hver etasje dersom man ønsker det, ellers er det studieplasser i stort sett alle etasjer. Gode fasiliteter der også. Vår erfaring var at det var mer fullpakket på Sir Duncan Rice Library enn i Taylor Law Library under eksamensperioden.

Aberdeen er en mellomstor by, som etter min mening, var en fin studentby. Man ble fort kjent og orientert i byen. Union Street er hovedgaten i byen, som er veldig langstrakt. Ved hovedgaten finnes det masse butikker, senter, restauranter og kaféer. Anbefaler å ta en tur innom Belmont Street. Her finner man den koselige kaféen Books and Beans og den kule puben Slains Castle - her tilbrakte vi mange kvelder. Ellers i byen finner du også det jernbanestasjonen og busstasjonen, hvor du kan ta tog eller buss videre rundt i landet. Rett ved togstasjonen ligger senteret Union Square, som var det beste shoppingssenteret i byen. Anbefaler virkelig å gå langs strandpromenaden, på begge sider av Bridge of Don - denne er nydelig og er perfekt for gåturer eller løpeturer. Old Aberdeen og Seaton Park er også fine turområder.

Aberdeen var videre et veldig fint sted som "stasjon" for videre reiser rundt omkring i landet. Vi leide bil flere ganger, som var både enkelt og veldig greit, og dro ofte for å se slott, kjente steder eller dra på fjellturer. Til Edinburgh og Glasgow kan man ta tog eller buss, som tar ca 2,5 time.

Bustad

Jeg leide bolig privat, og fant denne boligen på Facebook-markeder som "Aberdeen Student Housing" o.l. Anbefaler å søke opp og følge med aktivt der, dersom man ønsker å leie privat. Det gikk i utgangspunktet ganske knirkefritt å bo privat, og vi betalte 3000 kr per pers + strøm og gass som kanskje lå på rundt 800-1000 kr per måned. Det er imidlertid skatt for husleie i Skottland, men man kan søke om unntak dersom man er student. Man kan kun leie skattefritt i periodene det er semester i skoleåret, så vær litt obs på det. Vi flyttet inn 31. august, og betale rundt 1000 kr i skatt fra 31. august til semesterstart 12. september. Anbefaler imidlertid å dra litt før semesterstart, da det er fint å være litt kjent i området før man begynner. Vi hadde eget strøm- og gassabonnement i Scottish Power, og det var ingen problem å få startet eller avviklet dette når det passet oss. Det var imidlertid litt vanskelig å få kontakt med de grunnet stor pågang, så ha det i mente under planleggingen.

Dersom man ønsker å leie studentbolig, kan man krysse av på dette/søke om dette på e-poster du mottar fra Go Abroad-teamet.

Sosialt miljø

Universitetet har mange utvekslingsstudenter. Da vi begynte, var vi totalt 350 Erasmusstudenter. Universitetet har mange "Societies" man kan melde seg inn i, blant annet idrettsgrupper, turgrupper musikkgrupper, jussgrupper o.l. Vi meldte oss inn i Nordic Society, hvor studenter fra de nordiske landene møttes og avholdte arrangementer, og ESN, som var for alle erasmusstudenter med masse arrangementer man kunne melde seg på. Det var veldig hyggelig å ta del i disse. Vi fant også på mye sosialt i egen regi med de studentene vi ble kjent med.

Ved semesterstart avholder Go Abroad-teamet en dag for utvekslingsstudenter til å bli kjent, få nødvendig informasjon, interessante foredrag og en guidet tur gjennom universitetsområdet. Dette får dere e-post om. Dette er gylden mulighet til å bli kjent med andre. Anbefaler som nevnt også å melde seg på de ulike aktivitetene som skal foregå under Freshers Week. Følg "aberdeenunisa" på Instagram eller Facebook for å få relevant informasjon.

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021/Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

20.09.2021 - 30.09.2022

Førebuingar/praktiske tips

Visum/Innreise/forsikring:
På grunn av Brexit må norske studenter som skal være i UK lengre enn 6 måneder betale for visum og en britisk helseforsikring som kostet rundt 14 000 kr høsten 2021. Dette dekkes ikke direkte av lånekassen, så det er lurt å ha litt oppsparte midler til dette. Dette beløpet må også betales under søknadsprosessen for å få visum, altså før du har søkt om lån og stipend fra lånekassen. Det er lurt å søke om visum så raskt som mulig da dette kan ta litt tid. I tillegg er det lurt å ha visumet på plass før du reiser inn i landet eller så kan det bli litt styrete. Den britiske helseforsikringen gir rett til gratis fastlege og medisiner. Min oppfatning er at fastlegene kan være vanskelig å få tak i, men det er greit å melde seg opp til et legekontor tilfelle man trenger å benytte seg av slike tjenester. Hvis du tenker å gå til tannlege mens du er i Aberdeen er dette noe du burde bestille time for ganske tidlig da ventelistene er utrolige lange (med mindre det er kritisk og haster, da får du time). Jeg hadde studentforsikring i utlandet via IF og anbefaler alle å tegne en slik individuell forsikring.
Lån og stipend fra lånekassen blir utbetalt i to omganger, ca halvparten i august og resten i januar. Det er viktig å merke seg at 50 % av skolepengene til Aberdeen må betales ganske tidlig, husker ikke helt når, men tror det var i forbindelse med registrering på skolen (slutten av juli/midten av august). Det resterende beløpet kan deles opp i tre mindre betalinger som du betaler månedsvis frem mot desember. Dette kan dermed ha innvirkning på hvor mye av pengene fra lånekassen du sitter igjen med, derfor kan det være lurt å ha litt oppsparte midler som du kan ta av dette halvåret.
Jeg beholdt mitt norske mobilnummer, men vet om flere andre norske som byttet til et britisk nummer. Jeg syns det var helt uproblematisk å beholde mitt norske, men kan være lurt å sjekke opp med abonnementet ditt før du reiser. Jeg beholdt også min norske bank, kan nok diskuteres hvor lurt det var med tanke på at jeg måtte betale et lite vekslingsgebyr hver gang jeg brukte kortet, men anså det som mer stressende å bytte bank. Noe som kan være lurt er å laste ned er Revolut. Det minner noe om vipps, men det er en konto som du også kan få et kort til. Her kan du sette over penger og veksle til pund. Man kan også sende penger til utenlandske personer uten å betale et nevneverdig gebyr. Jeg vil ikke si det er nødvendig å ha med mye kontanter, de fleste stedene tar kort.
Det var en ganske hektisk start i form av mye informasjon, mye sosialt som skjedde i forbindelse med freshers week og diverse annet å sette seg inn i. Anbefaler derfor å ha undersøkt noe av dette på forhånd slik at man får utnyttet starten på best mulig vis. Dersom du har mulighet bør du være med på så mye som mulig i starten.

Undervisningsformer

Undervisningen består av seminarer i hvert fag og gjerne to eksamener. Første semester bestod av to fag (15 poeng/ 30 credits hver). I tillegg til dette må alle fullføre og bestå et kurs man tar over nettet som handler mye om plagiat osv. Videre må man bestå et null poeng fag som heter critical legal thinking, hvor man lærer å referere i henhold til britisk standard og diverse annet. Dette var et greit fag som ikke burde være for utfordrende. Mener å huske det var to oppgaver som måtte leveres.
Semester to bestod av to nye fag, og i slutten av februar begynner man å se smått på masteroppgaven. Tema må velges og man må levere forslag til problemstilling og et veldig kort notat over oppgavens innhold.
Generelt for de fire fagene man har i løpet av første og andre semester er at man skal levere 2 til 3 oppgaver i hvert fag som begge teller som en del av karakteren man får i det faget. I mitt tilfelle hadde jeg kun 2 vurderingsformer i hvert fag. I all hovedsak var dette en oppgave man skulle skrive i løpet av 1 måned med ordgrense på mellom 2000-3000 ord. (Dette kan variere ganske mye fra fag til fag). I to av fagene hadde vi en hjemmeeksamen på 48 timer. Jeg er litt usikker hvordan det blir med vurderingsformer fremover, i og med at hjemmeeksamen ble gitt på grunn av korona. Dette kan være lurt å sjekke opp i dersom det er viktig for deg.
Jeg likte veldig godt måten fagene ble undervist på. Det stiltes store krav til egenstudier, men igjen bestod seminarene av mye diskusjon. Det er ganske forskjellig fra Bergen. På Universitetet i Aberdeen bruker de ikke den tradisjonelle tavleundervisningen. Fokuset er som sagt på seminarer og kun det. Til hvert seminar måtte man forberede seg ganske grundig ved å lese det som ble lagt ut og besvare små oppgaver knyttet til temaet. Viktig å merke seg er at det er nokså få seminarer i hvert fag, altså har man mye tid på å forberede seg. Seminarene var ofte dagsaktuelle, og formålet var å forstå helheten. I noen av seminarene blir man plassert i mindre grupper hvor man skal diskutere og løse et spørsmål for så å presentere det for resten av klassen. Jeg opplevde ikke at lærerne presset elevene til å svare, men det var underforstått at man måtte forberede seg, og jeg anbefaler alle å være så muntlig aktiv som overhodet mulig. Dette gir en unik mulighet til å øve på juridisk engelsk, samt får du et pluss i boken hos foreleseren. Pluss i boken hos foreleseren kan være svært nyttig da det er veldig vanlig at de skriver referanser for studenter som har utpekt seg på en positiv måte.

Semester tre strekker seg fra mai-august og her skriver du masteroppgaven. Noe individuelt hvor mye tid man bruker på dette, men anbefaler å sette av hele tidsperioden så du ikke ender opp med masse arbeid på slutten. Masterskrivingen er veldig annerledes fra Bergen. I første omgang har man i Aberdeen kun 3 måneder på å skrive, med mindre man starter å skrive tidligere enn slutten av mai. Bruk av veileder er også ganske forskjellig. I Aberdeen blir man ikke fulgt opp like tett, og man har kun rett på 3 veiledningstimer på 20 min hver. Man skal ikke levere første eller annet utkast, det eneste som må bli godkjent er en plan for hvordan oppgaven skal se ut. Igjen kreves det høye krav til selvdisiplin og selvstudier, noe som kan være greit å tenke over før man søker.

Vurdering av emnetilbodet

Siden min spesialisering var LLM in International Law fikk jeg mulighet til å ta et bredt spekter av fag. Jeg hadde fagene International Commercial Arbitration, International Law: A Time of Challenges, The Use of Force In International Law og Comparative Contract Law for International Transactions. Jeg var veldig fornøyd med fagene mine, og syns det har gitt med et bredt spekter av kunnskap. Særlig interessant var det å få et annet perspektiv på internasjonal rett og da særlig FN. Uansett anbefaler jeg å sjekke ut hvert emne på course guide. Her står det informasjon om undervisningsform og vurderingsform.

Fagleg utbyte og språk

Faglig sett har jeg følt at jeg har fått et bredere og mer helhetlig bilde av hvordan internasjonal juss fungerer. Jeg føler at fokuset i Bergen var på hvordan jussen er, men i Aberdeen ble jeg utfordret ved å tenke hvordan jussen bør være. Denne tilnærmingen var utrolig spennende, og jeg er sikker på at det har gitt meg en fordel når det kommer til videre jobb. Det engelske språket kom jeg veldig fort inn i, noe vanskelig var det å lese tunge juridiske tekster på engelsk, men dette behersket jeg fort. Jeg var ganske komfortabel med å prate og skrive engelsk før jeg flyttet dit, men uavhengig av dette tror jeg man klarer seg veldig fint. Nordmenn er i utgangspunktet flinke til å prate engelsk, og det er viktig å huske på at det er et stort internasjonalt miljø i Aberdeen hvor det å ha en aksent er veldig vanlig. Jeg bodde i tillegg med to fra UK, noe som hjalp meg veldig med tanke på språket. Jeg opplevde generelt at det skulle mindre til for å lykkes på eksamensoppgavene sammenliknet med Bergen.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint, alle som har besøkt meg har blitt satt ut av de gamle fine bygningene. Selvfølgelig har Universitetet i Aberdeen noen mindre pene bygninger, men de gamle fine bygningene er virkelige flotte. Jeg likte campus veldig godt, det finnes en rekke ulike cafeer og spisesteder der, samt et stort og fint bibliotek hvor man har utsikt helt ned til sjøen. Biblioteket for jusstudenter er mindre fint (gammelt og lite) men det er ikke noe i veien for å sitte på det andre biblioteket, som for øvrig er byens stolthet. Campus ligger også ganske sentralt, rundt 20/30 min å gå fra bykjernen med gode bussforbindelser.
Byen generelt er veldig grå, derav The Granite City. Værmessig syns jeg faktisk Aberdeen leverte positivt i forhold til Bergen. Jeg opplevde at det var mindre regn i Aberdeen sammenliknet med Bergen. Dessverre uteble de varme sommerdagene vi er vandt med i Norge, men dette ble man vant til. Aberdeen har en helt fantastisk strandpromenade og det er lett å komme seg til den nasjonale kyststien som tar deg langs flotte klipper og fine strender. Denne anbefaler jeg å gå en dag det er fint vær. Byen kan videre by på mange restauranter og morsomme utesteder og barer, noe for enhver.
Det er lett å reise til andre byer fra Aberdeen. Edinburgh er 2,5 time med tog unna og Glasgow er rundt 3 timer med buss unna. Det går også direkte tog til London dersom man ønsker en skikkelig storbyferie. Dersom man planlegger å reise mye med tog burde du kjøpe et Railcard som gir deg billigere togbilletter. Vi leide bil i påskeferien og reiste opp til Inverness og Isle of Skye- dette må bare oppleves!

Bustad

Jeg leide privat og angrer ikke på dette i det hele tatt. Det ga meg god fleksibilitet og jeg kunne også velge hvem jeg skulle bo med. Jeg lagde meg en bruker på spareroom.co.uk og lette etter bolig der. På denne siden fant jeg også to veldig hyggelige jenter som jeg endte opp med å bo med. I alt en veldig positiv opplevelse. Jeg anbefaler alle å bo med enten andre internasjonale studenter eller lokale. Det å bo med to som var fra Skottland ga med en unik mulighet til å prate engelsk i hverdagen, samt ga de meg tips til hva jeg burde oppleve. Jeg betalte 410 pund i måneden og dette inkluderte alt. Det er derfor ofte billigere å leie privat enn studentboliger. Eneste man må være obs på er at man kun bør bor med studenter. Dersom man bor med en som ikke er student må man betale council tax og det kan være ganske dyrt. I tillegg burde man ha inkludert strøm i leien, da strømprisene i Skottland er skyhøye.
Jeg anbefaler å bo i gangavstand til campus og sentrum. Selv bodde jeg i George Street og det tok meg ca 15 min å gå til campus og 20/25 min å gå til sentrum. George Street er nok ikke det fineste område i Aberdeen, men jeg opplevde aldri noe uhyggelig der. Lidl og Sainsbury var også veldig nærme noe som var ganske deilig. Videre er områdende rundt ASV veldig populære, samt Castle Gate. Letteste er rett og slett å se på google maps og bestemme seg for et område å lete etter leiligheter i. Jeg anbefaler å starte letingen etter leilighet rundt juni/juli.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra. Det fins mange forskjellige undergrupper man kan være med i og dette er en fin måte å få seg venner på. I tillegg arrangerer Erasmus en del sosiale sammenkomster i starten og Nordic Society er også veldig på ballen der. Generelt på LLMen varierer det veldig i alder på hver og enkelt, mange er utdannet advokater fra før av. Selv om alderen varierte, møtte jeg mange hyggelige mennesker og ble venn med en del av dem. Jeg anbefaler alle å laste ned Whatsapp og være aktive der. Alt av det sosiale skjer her. Det var en del studenter fra Norden i Aberdeen så jeg har hengt mye med dem. I tillegg har jeg fått meg venner fra andre land og jeg setter utrolig pris på alt det kulturelle jeg har fått opplevd.

Lektor i framandspråk - Vår 2022

Lektor i framandspråk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Førebuingane for min del gjekk mest ut på å pakke med seg dei rette tinga då kntaktpersonen min ved vertsuniversitetet ga meg gode instruksjonar om alt anna eg trong å vite. Praktisk tips: ta med adapter om det er aktuelt.

Undervisningsformer

Førelesingane var digitale, noko som kom veldig godt med under eksamensperioden då eg kunne spole tilbake å høyre over dei ein gong til. I tillegg til førelesingar hadde me fysiske seminar på skulen der me diskuterte vekas tema og gjekk igjennom oppgåver. Alt i alt fungerte det veldig bra saman då eg fekk litt av alt.

Vurdering av emnetilbodet

Eg er veldig nøgd med emnetilbodet då eg fekk teke alle faga eg ynskte her.

Fagleg utbyte og språk

Eg har mykje igjen av både fagleg og språkleg utbyte for tida eg har brukt på utveksling. Det viktigaste er kanskje at ein føler seg tryggare på å prate eit anna språk enn det ein gjor før ein reiste.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er lett tilgjengelig då det ligg i midten av bysenteret og den største ansamlingen av studentboligar. Det er eit veldig flott universitet og lett å navigere rundt. Byen er blitt beskriven som veldig grå, og det er kanskje ikkje heilt feil, men personleg synst eg at byen har ein sjarm ved seg- han er ikkje overveldande stor, men samtidig stor nok til at det er nok å finne på.

Bustad

Eg er veldig nøgd med bustaden. Bygget er i gåavstand frå universitet og studentbibliotek, og om du ikkje vil gå er det to minutt bort til eit busstopp. Eg budde saman med tre andre, men dei var og utvekslingsstudentar så det gjekk veldig greit då me alle var i same båt.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er definitivt til stades om du tek initiativet til å ta del i det. Den internasjonale Erasmus-festen var eit veldig fint arrangement for å treffe andre utvekslingsstudentar og skulen er ein annan arena for å prate med folk. Om du vel å bu saman med andre kan du også vere heldig å utvide nettverket gjennom dei.

Bachelor i kinesisk - Vår 2022

Bachelor i kinesisk - Vår 2022

15.01.2022 - 15.06.2022

Førebuingar/praktiske tips

Begynn god tid i forveien for å unngå at ting blir stress med pakking og forberedelser osv. Prøv også å ikke pakke for mye ting, det går an å kjøpe stort sett alt der borte og man kommer gjerne til å kjøpe klær feks og jo mindre man da har med seg i begynnelsen jo mindre må man kaste på grunn av for liten plass i feks koffert når man skal hjem igjen. I tillegg bestilte jeg alt jeg trengte til å begynne med gjennom ASDA sin nettside (grønn farge på nettsiden, minner om Walmart i USA, husk å legge inn landskode med telefonnummeret i profilen hvis du lager en) og fikk det levert på døren til en spesifikk tid jeg hadde satt opp. Gjorde dette før jeg reiste sånn at jeg fikk dyne og puter og kjøkkenutstyr (stekepanne, kjele, bestikk), toalettpapir, håndkle etc + vaskeutstyr (er støvsuger i leiligheten, men ikke noe annet). Trengte ikke å åpne en konto eller få britisk telefonnummer, brukte mitt norske nummer og kort under hele oppholdet, og det gikk for det meste helt fint.

Undervisningsformer

Fysisk undervisning gjennom hele semesteret da jeg var der, da var det forelesninger og seminar. Men en del av mine room mates hadde online undervisning i tillegg.

Vurdering av emnetilbodet

Det var bra emnetilbud, det kan man finne på nettsiden deres, men jeg måtte endre noen av fagene mine fordi jeg ikke hadde førsteprioritet når det kom til opptak, så kan være lurt å ha klare noen back-up fag hvis man ikke skulle få akkurat de man ønsker seg.

Fagleg utbyte og språk

Ved å både bo sammen med folk og ha lærere som snakket engelsk føler jeg engelsk kunnskapene forbedret seg også.

Universitetsområdet og byen

Old Aberdeen, der universitetet ligger, er superkoselig. Det er masse gamle bygg og selv om nesten alle bygg er grå, så er det en koselig, lun atmosfære der. De har også fine parker og kort vei ned til stranden. Hvis man vil ha litt mer by og kjøpesenter kan man dra inn til sentrum med buss. Selve universitetet er en gammel borg, noe som gir en litt sånn HP-vibe haha, så er veldig stilig, med koselige små gater og masse brostein. I tillegg har de et veldig fint bibliotek, og det er ganske nytt og moderne i motsetning til resten av gamle delen av byen som det befinner seg i.

Bustad

Veldig fornøyd med bolig. Bodde i Hillhead Student Village, Carnegie Court. Det var en av de som var litt dyrere, men fikk da eget bad som var veldig greit :) Der bodde jeg sammen med 4 andre og delte kun kjøkken. Helt grei størrelse på rom og bad osv.

Sosialt miljø

Det er gode muligheter for å sosialisere seg hvis man vil det gjennom mange forskjellige studentorganisasjoner og velkomstuke.

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

Vår 2022 - Integrert master i rettsvitskap

17.01.2022 - 20.05.2022

Førebuingar/praktiske tips

Anbefaler å begynne med forberedelsene i god tid. Det er en del dokumenter som skal fylles ut, signeres og oversendes frem og tilbake til både Universitetet i Bergen og University of Aberdeen.

Undervisningsformer

Min undervisning har utelukkende bestått av seminarer annenhver uke. Ved påmelding til kursene måtte en velge å delta fysisk eller digitalt. Oppmøte er obligatorisk. Fravær fra mer enn ett seminar gir nedsatt karakter. Professorene legger ut leselister og spørsmål i god tid før hvert seminar. Det forventes at en har lest og besvart spørsmålene på forhånd.

I ett av fagene jeg tok var det krav om deltakelse i en diskusjon. Denne fant sted skriftlig på Blackboard (tilsvarer mitt uib). Deltakelsen ble ikke vurdert.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer fra semester til semester. Anbefaler derfor at en setter seg godt inn i emnetilbudet på universitetets nettsider og sjekker disse opp mot forhåndsgodkjente emner på mitt uib. Personlig synes jeg at emnetilbudet var litt snevert på vårsemesteret. Jeg er imidlertid fornøyd med fagene jeg endte med å ta (Company Law og Use of Force in International Law).

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet har vært greit. Professorene har gitt gode tilbakemeldinger på innleveringer og svart godt på spørsmål.

Jeg hadde ikke skrevet juridiske tekster på engelsk tidligere, men gikk veldig fint. Er blitt tryggere på å prate engelsk.

Universitetsområdet og byen

Fint universitetsområde. Alltid liv i sentrum.

Bustad

Jeg bodde i New Carnegie Court i Hillhead Student Village. Mange av de internasjonale studentene bor i Hillhead Student Village. New Carnegie Court er blant de dyrere studentboligene, men standarden er til gjengjeld noe bedre enn andre studentboliger (i alle fall i Hillhead Student Village). Kort vei å gå til Universitetsområdet, men noe langt fra sentrum.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra. Det er mange ulike studentforeninger, arrangementer og turer å delta på om en skulle ønske det. Selv har jeg dessverre ikke blitt kjent med så mange lokale studenter. Jeg har derimot blitt kjent med veldig mange internasjonale studenter og er godt fornøyd med det.

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

20.09.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Før jeg reiste på utveksling til Aberdeen fikk jeg mye nyttig informasjon over mail fra både universitetet her hjemme og vertsuniversitetet. Min erfaring er at det er viktig å være tilgjengelig via mail, slik at du får med deg all informasjonen, og lagre den på en måte som er lett å finne tilbake til senere. Søknadsprosessen for å reise på utveksling til University of Aberdeen var heldigital, og jeg opplevde ingen store utfordringer med dette. Jeg reiste som Erasmus-student, og jeg måtte derfor fylle ut Online Learning Agreement og signere stipendavtale før jeg kunne reise. Dette bød heldigvis på få utfordringer, og jeg fikk god veiledning fra utvekslingsteamet ved fakultetet her hjemme dersom jeg hadde noen spørsmål. Konktaktpersonene ved vertsuniversitetet var også raske med å svare over mail, noe som gjorde det hele mye enklere. Jeg anbefaler likevel å være ute i god tid med forberedelsene, da uforutsette ting alltid kan oppstå.

Undervisningsformer

Undervisningen ved universitetet bestod av seminarer annen hver uke og ellers selvstudium. For meg som ønsket å være fleksible og reise en del rundt i Skotland var dette opplegget midt i blinken. Seminarene var både digitale og fysiske, og varierte i form og innhold fra fag til fag. Det er forventet at man svarer på spørsmål og kommer med egne refleksjoner underveis i seminaret, og man måtte derfor være godt forberedt. I tillegg måtte jeg delta i gruppearbeid i de to fagene jeg hadde. Dette var en fin måte til å bli kjent med andre studenter og jobbe sammen om å lage et felles produkt. Vurderingsgrunnlaget varierte noe fra fag til fag, men felles for alle fagene var at man måtte skrive essays. Det var ofte mulig å velge mellom flere ulike temaer, og professorene var også åpne for at studentene kunne komme med egne forslag til hva vi ønsket å skrive om. Undervisningen ved universitetet var preget av koronapandemien. Dette medførte at mange av seminarene mine var digitale, og at vi måtte holde avstand og bruke munnbind i de fysiske seminarene. Undervisningsopplegget var likevel veldig lærerikt, og en fin måte for å bli bedre kjent med andre klassekamerater.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr mange ulike emner innenfor et bredt spekter av fagområder. Hvilke emner som tilbys varierer imidlertid noe fra semester til semester, og jeg anbefaler derfor å studere oversikten over emnetilbudet på universitetets nettsider godt før man bestemmer seg. Det er også fullt mulig å bytte fag i løpet av de to første ukene av semesteret, og universitetet tilbyr god veiledning til dette. Selv valgte jeg fagene "Criminal Law" og "Animal Welfare Law". Begge knyttet seg til skotsk og engelsk rett, men hadde et bredere og mer internasjonalt perspektiv. Universitetet tilbyr også mange mer internasjonale fag. Når man skal velge fag er imidlertid viktig å sjekke disse opp mot UiB sin oversikt over forhåndsgodkjente emner, eller søke om forhåndsgodkjenning.

Fagleg utbyte og språk

Jeg vil si at jeg har fått et stort faglig utbytte av utvekslingsoppholdet mitt. Det var interessant å erfare ulikhetene og likhetene mellom undervisningsopplegget i Aberdeen og hjemme i Bergen. Jeg tror at jeg har hatt veldig godt av å sette ting litt i perspektiv og lære at jussen også kan brukes til mye annet enn å bare anvende gjeldende rett. Den kan også brukes til filosofi og til å endre den retten man har nå.
Den språklige læringskurven har også vært bratt. Jeg har særlig utviklet meg når det kommer til å snakke og prate faglig engelsk. Også den dagligdagse engelsken har blitt mye bedre, og jeg håper at jeg skal klare å vedlikeholde den nå når jeg har kommet hjem til Norge.

Universitetsområdet og byen

Aberdeen kalles ofte for "The Granite City", noe som kommer av at hele byen er bygget i granitt. Selv om den er veldig grå, består den av mange fine og erverdige bygg som har mye historie knyttet til seg. Byen har flere museer og gallerier som er verdt et besøk. I tillegg er det mye uteliv i byen, og den har mange gode restauranter og selvfølgelig en haug med puber. Aberdeen er en studentby, og det er derfor mye liv i byen både på dag- og nattestid. Aberdeen ligger på østkysten av Skottland, og er omringet av vakker natur som man kan besøke gjennom kun en kort busstur. Byen er også kjent for sin langstrakte strand, hvor folk både surfer og bader hele året. I tillegg går det en veldig fin promenade langs hele stranden som er populær blant innbyggerne i byen.
Selve unviersitetsområdet ligger i området "Old Aberdeen" ca 20 minutter unna bykjernen. Dette området er den vakreste og eldste delen av Aberdeen, med små grå mursteinshus og brosteinsgater. Universitets hovedbygning, Kings College, er en av de eldste bygningene i Skotland og ble grunnlagt så tidlig som i 1495. Bygningene har skikkelig Harry Potter-preg, og er virkelig verdt et besøk. Universitetets campus er relativt stort, og har flere cafeer, bibliotek, parker og ulike undervisningsbygninger. Aberdeen Sportsvillage ligger også like ved, hvor man kan kjøpe studentmedlemsskap og få tilgang til mange ulike treningsfasiliteter.

Bustad

Det er gode muligheter for å finne sted å bo i Aberdeen. Prisene er generelt lavere enn i Norge, men standarden er også noe lavere. Det finnes både private leilgiheter og studentleiligheter. Jeg leide en privat leilighet som lå midt mellom universitetetsområdet og bykjernen, noe som var en perfekt beliggenhet. Jeg fant leiligheten på en nettside som heter gumtree.no, som ligner på finn.no. Det er ikke så vanlig at man har inkludert wifi i leien, og man må ofte skaffe dette selv. Dette var en utfordring for meg, da jeg bare skulle være på utveksling i 3 måneder. Det er imidlertid mulig å få til ved å leie internett gjennom hotspots som er plassert forskjellige steder i byen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved universitetet er veldig bra! Det finnes en haug med ulike studentorganisasjoner man kan bli medlem av, her er det nesten bare fantasien som setter en stopper for hva man kan delta på. For eksempel finnes det en egen Harry Potter-gruppe, flere grupper som drar på fjellturer og en vannpolo-gruppe. Selv var jeg var medlem av Erasmus-gruppen og Highlander Faffers, som reiste på forskjellige turer rundt om i den vakre skotske naturen. Her ble jeg kjent med mange kule og hyggelige folk som jeg fortsatt har kontakt med idag!
Det internasjonale miljøet ved universitetet er også veldig stort. Det er generelt mange internasjonale studenter ved universitetet, og det er mange undergrupper som knytter seg til dette. For eksempel finnes det en egen nordisk studentgruppe som drikker kaffe og spiser kake hver uke.
Jeg møtte så mange hyggelige mennesker, både internasjonale studenter og lokale, i løpet av utvekslingsoppholdet mitt i Skottland. En av de viktigste grunnene til dette tror jeg fokuserte på å være utadvendt og åpen for nye ting. Mitt beste tips er å ikke være redd for å drite deg ut eller bli avvist. Send den meldingen og spør om den gutten/jenta vil ta en kaffe og bli kjent. Dette får deg garantert til å kjenne på både mestringsfølelse og glede, i tillegg til at du får muligheten til å bli kjent med nye mennesker som kan gi deg et større perspektiv på ting. Mitt utvekslingsopphold i Aberdeen var en opplevelse for livet, og jeg angrer ikke et sekund!

Vår 2021/Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021/Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2021 - 17.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Visum/innreise/forsikring:
På grunn av brexit må vi norske studenter nå betale for studentvisum og en britisk helseforsikring, som koster ca 12 000 kr, så dette er en utgift som er ny. Jeg vet ikke om dette vil endres ila. årene som kommer, så kan være greit å spare opp til dette, siden Lånekassen ikke dekker dette som en egen post. Det kan være greit å søke om studentvisum ganske raskt etter at du har fått vite at du har kommet inn og ordnet med det praktiske, da det kan ta litt tid før du får visumsøknaden behandlet. Helseforsikringen gir deg rett til gratis fastlege og gratis medisiner, så selv om den er dyr, så er det veldig greit å ha. Jeg hadde også ANSA sin studentforsikring siden det året jeg dro var korona i bildet og veldig få av de vanlige reiseforsikringene unnlot ansvar hvis utgiftene var tilknyttet koronarestriksjonerx osv. I tillegg vil sjeldent vanlige reiseforsikringer dekke et opphold om reisen varer over en viss periode (60d/90d).

Andre forberedelser:
Jeg beholdt mitt norske nummer siden jeg ikke ønsket å bytte nummer og jeg byttet heller ikke til en skotsk bank, da jeg dro ned litt senere pga. korona og syntes det var litt vel styrete. Et tips er å laste ned Revolut-appen som er en digital betalingsmulighet (legges inn på apple pay) hvor man kan sette inn opp mot 10 000 kr i måneden og overføre det til britiske pund uten transaksjonskostnader.

Undervisningsformer

Siden jeg startet i januar så bestod første blokk for meg av 2 fag, så andre blokk med masterskriving (over sommeren) og tredje blokk med 2 nye fag. I hvert fag så har man seminarer og ulike former for eksamener. I alle mine fag så måtte jeg skrive 2 til 3 tekster som tilsammen utgjorde sluttkarakteren min. Disse tekstene kunne variere fra 800 ord til 4000 ord. Fordelen med måten man blir vurdert her sml. med Bergen er at det juss blir undervist med en annen tilnærming. Ofte bestod eksamenstekstene mine av at jeg skulle vurdere hvor vellykket et rettslig tiltak var, hvor jeg måtte bruke statistikk eller ulike juridiske teorier i analysen. I seminarene kunne vi diskutere disse juridiske teoriene eller så kunne vi snakke ganske overfladisk om hva ulik statistikk pekte på og slikt. Så man får gjerne en liten introduksjon i seminarene, men det forventes at man gjør et selvstendig arbeid i å søke opp ulike juridiske analyser og tekster for å kunne besvare eksamenene. Dette går veldig greit siden man har tilgang til mange gode artikler og bøker på biblioteket og på nett.

Seminarene var også etter min mening veldig fremoverlent og ofte tilpasset dagsaktuelle problemstillinger, som gjorde det veldig mye mer engasjerende. Dette hadde nok veldig mye med at de fleste fagene jeg tok ga rom for dette. Professorene har veldig ulik stil når det kommer til undervisning og dermed veldig ulik forventning til deg som student. Jeg opplevde aldri at noen av professorene hang ut en student som klart ikke hadde forberedt seg, men det var underforstått at vi skulle forberede oss. Man ble ofte bedt om å lese en rekke artikler eller sider i en bok før hvert seminar, men jeg kan vanskelig se for meg at de forventet at alle gjorde det før hver time. Det viktigste var nok å ha et overblikk og å kunne svare nogenlunde greit på de forberedende spørsmålene som alle får tilgang til før seminarene. Jeg vil derfor anbefale å fokusere tidlig på eksamensoppgavene man skal skrive og tilpasse seminarforberedelsen deretter, ofte går det hånd i hånd.

Vurdering av emnetilbodet

Siden min spesialisering var LLM in Business Law and Sustainable Development fikk jeg tilgang til både selskapsrettslige fag og miljø- og energirettslige fag. Jeg tok fagene Principles of Environmental and Natural Resource Regulation, Corporate Environmental Liability, Comparative Contract Law for Transactions og Low Carbon Energy Transition Renewable Energy Law. Jeg var veldig fornøyd med fagene mine, og man merker at emnetilbudet innenfor de miljø og energirettslige fagene er mye fremoverlente da de gir rom for veldig mange interessante perspektiver som er dagsaktuelle. Universitet i Aberdeen er også kjente for sine miljø- og energirettslige fag, så det er verdt å ta en titt på det. Uansett så anbefaler jeg å sjekke ut hvert emne som er aktuelt sin course guide, da får man en bedre forståelse for hva det blir undervist innenfor og eksamensformer.

Fagleg utbyte og språk

Faglig følte jeg at jeg fikk et annet perspektiv på rollen jussen har i forme samfunnet, noe som var veldig interessant. I Bergen lærte vi veldig hva jussen var, men i Aberdeen blir man mer utfordret på hvordan jussen bør være, hvordan den har blitt som den er og om jussen som den er fungerer eller ikke. Et slikt perspektiv tror jeg er ganske nyttig å ha med og man lærer også å jobbe med juss i det spenningsfeltet det eksisterer innenfor. Språklig sett så tror jeg man har en bratt læringskurve. Jeg var ganske komfortabel med å snakke og skrive engelsk før jeg dro, men nå er jeg nok der hvor det kommer mer naturlig for meg og. Hvis man er litt redd for at det skal bli utfordrende språklig sett, så tror jeg at man veldig fort kommer inn i det rett og slett fordi man leser så mye på engelsk at man lærer mye sånn sett. I tillegg, så glemmer man ofte hvor bra engelsk nordmenn snakker sml. med andre og det er et stort internasjonalt miljø der at det virkelig er rom for å ha litt aksent og å få litt hjerneteppe. Jeg hadde vel kun 2 stk totalt i mine 4 fag som faktisk var fra Storbritannia (som jeg vet om), så alle har veldig stor aksept for at mange lærer å bli bedre i et språk, i tillegg til å lære juss.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint og minner om en britisk studentby som man gjerne har sett det for seg. Er også veldig kult at campusområdet er ganske gammelt, da universitet er fra 1495 og er et av de eldste i Skottland. Byen er også en veldig fin studentby, veldig likt Bergen på den måten. Ja, det er grått og det regner mye, men den har fortsatt sin sjarm. Jeg tror kanskje favorittdelen min er stranda, da det er en ganske unik sandstrand som er så lang.

Om man er glad i turer så har man også lett tilgang til den nasjonale kyststien som jeg kan anbefale å gå deler av, da man får mulighet til å se et veldig fint landskap. Hvis man ønsker å reise litt rundt i Skottland så er det ofte gode muligheter for å reise rundt med busser og tog fra Aberdeen, sjekk gjerne ut omio.com.

Bustad

Jeg bodde først gjennom studentboligene til universitetet i South House hvor masterstudenter bor, fordi de var veldig fleksible med oppsigelse pga. korona. Jeg flyttet så til en privat leilighet som var mellom campus og sentrum, som var en mye bedre beliggenhet og prismessig ganske mye bedre. Det kan være en fordel å sjekke ut boliger privat, spareroom.co.uk er en veldig grei nettside. Jeg ville nok anbefalt å bo innenfor gangavstand til campus og sentrum fordi busstilbudet er litt dårlig (etter min mening). Områder som er populært å bo ved er ved fotballstadionen, George street og campus-området. Hvis du skal leie privat anbefaler jeg deg å prøve å få med strøm og internett inkludert, da strømprisene er ganske mye dyrere enn hva det er i Norge (vinteren 2021). Jeg betalte 350 pund i måneden for en egen leilighet med separat soverom, stue, kjøkken og bad, uten strøm og internett inkludert og jeg vet om flere som betalte rundt det samme for å bo i et kollektiv med alt inkludert, som er en veldig grei pris.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra og folk på LLMen er veldig åpne for å bli kjent med nye studenter. Det varier litt hvor gamle folk er, for i mange land så starter man tidligere på universitet enn i Norge, så noen er yngre, og så er det mange som har vært i arbeidslivet før de tar en master så de er gjerne en del eldre, ca. 30 og oppover. Så man har et stort spenn av forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, men de fleste er veldig greie og åpne for å bli kjent med mange nye. Det ble lagd WhatsApp grupper ganske tidlig, så det er nok greit å ha det klart til introduksjonsuke hvor dette gjerne blir snakket om.

Universitet har også mange ulike undergrupper som det kan være verdt å sjekke ut. Her får man jo muligheten til å bli kjent med studenter på tvers av studieretninger og studieløp, så det kan være litt deilig med et avbrekk fra alle spørsmålene om hvilke fag man tar og hvor langt man har kommet på den ene eksamensoppgaven. Undergruppene er både sportslige, men også mer sosiale - så her er det også gode muligheter for å bli kjent med folk. Studentmiljøet er generelt veldig åpent og folk som er internasjonale er også veldig gira på å bli kjent med andre, så legger man ned en liten innsats så skal det gå veldig fint.

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2021 - 15.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

Forberedelsene bød ikke på mange utfordringer. Alt man må gjøre finner man på mitt UiB, og både UiB og UoA var hjelpsomme og enkle å kommunisere med på dette stadiet. Opplevde riktignok å måtte vente litt på svar fra UoA på sommeren grunnet ferie og utbyttinger i staben. Kan derfor anbefale å være ute i god tid med å skaffe de dokumentene og godkjenningene som kreves, og ikke vente til rett før fristen.

Det er påkrevd å ha skaffet forsikring før utvekslingsoppholdet, noe jeg skaffet gjennom ANSA forsikring. En som var på utveksling samtidig som meg opplevde å bli avvist av helsemyndighetene da vedkommende hadde behov for en legetime. Det endte heldigvis bra til slutt, men var skremmende der og da. Vil derfor anbefale å forhøre seg med forsikringsselskapet om hvilke rettigheter man har i UK før man reiser.

Før man reiser må man vurdere om man skal skaffe seg britisk bankkonto og telefonnummer. Jeg valgte å ikke gjøre det, men støtte på en rekke praktiske problemer på grunn av dette. Skal man registrere seg for myndighetene, eller for eksempel bestille internett, er dette ofte nødvendig. Problemer knyttet til bankkonto kan for øvrig løses ved å laste ned appen Revolut, som kan gjøre betalinger og overføringer mye lettere.

Undervisningsformer

Jeg hadde to level 4-emner, Corporate Finance Law og Animal Welfare Law. Level 4-fag innebærer nok mer selvstendig arbeid sammenlignet med emner på lavere nivå. Vi hadde i utgangspunktet ett fysisk seminar annen hver uke. Seminarene varer i 2 timer, og tar gjerne for seg ett tema. Hvordan seminarene er lagt opp varierer nok fra seminarleder til seminarleder. I mine fag var det stort sett som forelesninger, men det ble av og til lagt opp til diskusjoner. Seminargruppene bestod av 10-20 studenter. Professoren i det ene faget jeg hadde var veldig ivrig, og hadde ekstra online seminarer hver uke. Det forventes at man er forberedt før hvert seminar, og det var til tider ganske mye stoff man skulle gjennom. I Coporate Finance var det mye som skulle leses. I Animal Welfare bestod forberedelse av lite lesing. Her la professoren heller ut videoer og podcaster vi skulle se og lytte på før hver seminar. De fagansvarlige var generelt ganske "snille" mot oss utvekslingsstudenter, og tok hensyn til at vi ikke hadde den samme forhåndskunnskapen som de andre. I Animal Welfare ble oppgavene til og med tilpasset oss, slik at vi for eksempel kunne sammenligne med norsk rett osv.

Vurderingsmetodene består stort sett i skriving av essays. I Corporate Finance hadde vi en innlevering midt i semesteret, samt en 48-timers eksamen til slutt der to oppgaver skulle besvares. I Animal Welfare skulle vi levere inn en "poster" halvveis i semesteret, samt levere to essays til slutt som vi fikk god tid til å jobbe med. Spesielt den fagansvarlige i Animal Welfare tok mye hensyn til at vi utvekslingsstudenter ikke hadde skrevet denne typen oppgaver før, og fikk generelt god oppfølging.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet finner man på universitetets hjemmesider. Det er i utgangspunktet ganske mange fag å velge i. For meg var det mest aktuelt å ta 15-poengsfag (30 Aberdeen credits) slik at jeg kunne nøye meg med å ta to fag. Dette snevret inn alternativene ganske mye. Noen fag overlapper også med fag man har tatt i Bergen. For eksempel fikk jeg beskjed fra UiB om at om jeg skulle ta International Law: A Time of Challenges, måtte jeg kombinere det med et annet folkerettslig emne. Jeg fikk dessuten senere beskjed fra UoA om at emnetilbudet var blitt endret, og at dette emnet ikke var mulig å velge dette semesteret. De fleste fag krever (eller anbefaler) at man har tatt visse emner på forhånd. Jeg tok for eksempel Corporate Finance Law, selv om det egentlig krevde at jeg hadde tatt Corporate Law på forhånd. Dette var noe utfordrende, spesielt innledningsvis, men det viste seg å gå helt fint etter hvert.

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett var det en omstilling i starten å skrive og snakke engelsk i undervisningen. Spesielt akademiske engelske uttrykk var litt utfordrende i starten, og førte til at jeg måtte slå opp en del. Man kommer imidlertid raskt inn i dette, og etter hvert ble dette helt naturlig.

Faglig sett var fagene veldig annerledes enn emnene man tar i Bergen. Generelt vil jeg si at det er mindre fokus på ren juss. I Corporate Finance var det nesten kun finans som stod i fokus. I undervisningen var vi innom noen juridiske perspektiver, men dette ble vi nesten ikke testet i. Den jussen vi var innom var ganske vanskelig for meg som ikke hadde noen særlig kjennskap til det britiske og skotske rettssystemet fra før. I vurderingssituasjoner prøvde jeg derfor å velge vinklinger og perspektiver der jeg slapp å gå så dypt inn i jussen, noe som gikk helt fint. Animal Welfare var også ganske lite ren juss, og mer en kombinasjon av etikk, historie, religion og biologi. Jussen vi var inne på var mer rettspolitisk: argumenter for et standpunkt - bør det og det være lov eller ikke.

Nivået vil jeg generelt si var litt lavere enn det jeg er vant med i Bergen. Manglende grunnleggende kunnskap om rettssystemet og jussen gjorde at det bød på noen utfordringer underveis, men det viste seg til slutt at forventningene som ble stilt til oss (kanskje særlig utvekslingsstudenter) ikke var særlig høye. Dette førte til at jeg fikk gode resultater på alt jeg leverte, uten at jeg følte jeg måtte bruke for mye tid på det.

Universitetsområdet og byen

Universitet ligger i Old Aberdeen, en 20-30 minutters spasertur fra midt i sentrum. Old Aberdeen er den fineste delen av byen etter mitt syn. Deler av universitetet har et klassisk britisk universitets-look (litt Harry Potter-vibes). Jeg likte generelt stemningen på campus, med hyggelige cafeer, puber og spisesteder. Ellers kalles Aberdeen the Granite City av en grunn - byggene er grå, men ikke særlig spektakulære. Byen ligger langs kysten, og har en fin strandlinje med promenade. Langs kysten er det mange severdigheter, som slott og fiskerlandsbyer. Jeg vil absolutt anbefale å leie en bil for å oppleve dette.

Bustad

Det finnes mange studentboliger i byen, men dette var uaktuelt for meg da semesteret kun varte i 3 mnd, og studentboligene hadde lengre bindingstid. De fleste studentboligene lå i et område som heter Hillhead, som ligger nord for universitetet, og dermed ganske langt unna sentrum. Jeg vil anbefale å finne et sted å bo mellom campus og sentrum. Vi var to som leide privat i området Pittodrie, av en nordmann som var bosatt i byen. I mine øyne var dette perfekt beliggenhet. 15 min spasertur til campus, 10 min inn til bykjernen, og 5 min spasertur ut til strandlinjen. Vi betalte rundt 4000 hver pr mnd, som var en god pris for det vi fikk. Dette inkluderte imidlertid ikke strøm eller internett. Internett er som regel ikke installert fra før i Skotland, og er vanligvis noe leietaker må ordne selv. I og med at vårt opphold var såpass kort ble dette aldri noe av, og vi måtte nøye oss med å bestille store pakker med mobildata.

Sosialt miljø

Studentorganisasjonen ved universitetet har en rekke societies man kan melde seg inn i. Dette gjelder alt man kan tenke seg av idretter, alt fra rugby til trampolinehopping. Det finnes også grupper for andre interesser som ølbrygging, fjellturer og Harry Potter (alt man kan tenke seg).

Erasmus har egne opplegg for Erasmusstudenter, og det er også mange andre studenter som utveksler gjennom andre utvekslingsprogrammer. Det er derfor gode muligheter for å bli kjent med studenter fra alle verdens hjørner. Det var mange nordmenn i Aberdeen dette semesteret, og det var med mange av dem jeg tilbragte mest tid. Jeg ble også med på et av universitetets fotballag, og ble på den måten også kjent med mange lokale.

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020/Vår 2021 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2020 - 15.09.2021

Førebuingar/praktiske tips

Etter Brexit er det nødvendig med visum for å studere i Aberdeen så det er viktig å fikse før man drar nedover. Det er både enkelt og fort gjort over nett, men behandlingstiden kan være ganske lang. Lurt å være tidlig ute med å søke stipend og lån fra Lånekassen. Kan ellers være lurt å skaffe seg et britisk mobilnummer, men det er ikke nødvendig. Mye som skjer de første ukene av studiestart, så anbefaler å ha satt seg litt inn i de ulike undergruppene ved universitetet så man har litt oversikt over hva man ønsker å få med seg.

Undervisningsformer

På grunn av corona hadde seg undervisningsformen “Blended Learning”, altså omtrent halvparten av undervisningen på campus og resten digitalt. Mine fag var seminarbaserte med eksamen og essay som vurderingsformer. Seminarene besto hovedsakelig av diskusjon av artikler og oppgaver gitt på forhånd. Gjerne i kombinasjon med at professoren gikk litt i dybden i noen tema. I tillegg var ble det også lastet opp podcast og forelesninger som forberedelse til seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Opplevde emnetilbudet som godt og variert. Enkelt å finne interessante fag. De første ukene er det mulig å delta i flere seminarer og forelesninger for å teste ut hva man liker best. Det er også mulig å ta emner fra andre disipliner i tillegg til jussen, så det er mange mulige kombinasjoner og valgmuligheter. Selv synes jeg det var fint å ta et “social science” emne sammen med de juridiske fagene.
*Merknad fra Det juridiske fakultet ved UiB: Ikke-juridiske emner kan ikke inngå i graden, og dermed ikke godkjennes. Disse må i såfall tas utenom/i tillegg.*

Fagleg utbyte og språk

Som følge av at man gjør alt på engelsk, alt fra studering til hverdagsliv, er det språklige utbyttet stort. Selv om det kan være litt utfordrende i starten å skrive og lese på engelsk, går det seg raskt til og etter en stund oppleves det like greit å jobbe på engelsk som på norsk. Faglig sett så er det lagt opp til en mer muntlig tilnærming til studiet enn det det generelt er hjemme. Det gjør at man får nye perspektiver, og det var spesielt lærerikt å diskutere internasjonale problemstillinger med studenter fra hele verden. Det vil variere litt fra fag til fag, men generelt får man både bred oversikt over ulike deler av et fagområde samtidig som det også gjøres dypdykk i enkelte spesifikke problemstillinger. Ellers blir man godt trent i å skrive essays og å jobbe med et stort volum av pensum.

Universitetsområdet og byen

Campus og den eldste delen av Aberdeen hvor unviersitet ligger er den hyggeligste og fineste delen av byen med brosteinsgater og mange fine, gamle bygninger. Der er også små cafer, bakerier og barer i tillegg til egne samlepunkter for studenter. Campus er relativt komprimert og enkel å skaffe seg oversikt over. Det gjelder for øvrig generelt for Aberdeen siden bykjernen hovedsakelig springer ut fra en hovedgate. Selv synes jeg den lange stranda er noe av det beste med byen, i tillegg til flere grøntområder. Spesielt Duthie Park og Victoria Gardens anbefales et besøk. Ellers burde man ta seg tid til å reise rundt i området rundt Aberdeen, noe som er relativt enkelt med buss og tog.

Bustad

Studentboligene er generelt dyrere og av lavere standard enn det man finner på det private marked. Skulle man likevel ønske studenthybel anbefaler jeg King’s Hall som er noe høyere standard og som ligger på selve campusområdet fremfor Hillhead. Finner man noe selv ville jeg sett etter noe i området rundt Trinity, da er man både i nærheten av sentrumskjernen, campus og strandpromenaden. Mannofield ligger litt lenger unna universitet, men er tilgjengelig blant Aberdeens fineste strøk. George Street og King Street er begge sentrale, men der er det mye bråk og trafikk døgnet rundt.

Sosialt miljø

Stort sett synes jeg det gikk seg til sosialt veldig enkelt. For min del var det selvfølgelig litt begrenset i starten på grunn av diverse coronatiltak og manglende fadderuke. Likevel var det lett å komme i kontakt med folk, og jeg opplevde raskt å ha et ganske stort miljø rundt meg. Når man begynner på en LLM så er de fleste stort sett nye og det er mange utvekslingsstudenter så de fleste er åpne og interesserte for å bli kjent.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2021 - 21.05.2021

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute! Det er mye papirer og liknende som skal leveres, signeres og leveres igjen. Det er en fordel om alt dette er i orden før semesteret begynner så du kan melde deg opp til fag og velge når du vil ha undervisning.

Undervisningsformer

de tilbyr både forelesninger, seminarer, podcaster og mye mer. Stort fokus på et bredt tilbud av undervisningsformer. Noen få obligatoriske seminarer i løpet av semesteret må påregnes.

Vurdering av emnetilbodet

Mange spennende emner å velge mellom. Sjekk likevel på forhånd hvilke emner som går det halvåret du har tenkt til å være på utveksling, da ikke alle emnene går begge semestrene.

Fagleg utbyte og språk

gode forelesere, et bra opplegg til tross for at det ble digitalt. Mye god veiledning og du får raskt svar når du lurer på noe.

Universitetsområdet og byen

vet ikke, mitt opphold ble digitalt fra Norge grunnet corona.

Bustad

Universitetet har egne studentleiligheter. Her har de mulighet til å tilrettelegge for dine behov. Jeg fikk ikke besøkt min leilighet, men i forbindelse med pandemien tilrettela de for karantene, matservering og liknende. Det virker derfor som om de er svært serviceinnstilte og strekker seg langt for å imøtegå dine behov. Jeg vet ikke hvordan refusjonsordningen er når det ikke er pandemi, men jeg fikk tilbakebetalt alt jeg hadde betalt for leilighetene da jeg ikke kunne reise pga corona. Mulig de også har denne ordningen for sykdom eller andre grunner for avlysning av utvekslingsoppholdet.

Sosialt miljø

Vet ikke, mitt opphold ble digitalt grunnet corona. De har en stor studentorganisasjon som tilbyr ulike aktiviteter som ulike idretter, turer ulike klubber og liknende. Jeg fikk ikke prøvd dette da jeg ikke var der.

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2021 – Integrert master i rettsvitskap

11.01.2021 - 21.05.2021

Førebuingar/praktiske tips

Følg sjekklisten til UiB.

Undervisningsformer

Mye pensum som må leses til hvert seminar. Hadde ett seminar hver 2. uke i hvert av de to fagene jeg tok, som fungerer litt som storgrupper med diskusjon og spørsmål. Ingen forelesninger. Den ene faget hadde to innleveringer som utgjorde karakteren, mens det andre faget hadde hjemmeeksamen og en innlevering.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud, men en del fag overlapper med fagene på jussen i Bergen. Du er heller ikke garantert å få plass i klassen på de fagene du egentlig ønsker, og må kanskje bytte om ved påmelding. Ellers en del spennende og nye fag sammenlignet med Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Veldig krevende å sitte hjemme i Norge, når alt foregår på engelsk. Tok lang tid å komme ordentlig inn i det språklige, og derfor også det faglige. Men jeg lærte likevel mye, og forbedret min muntlige engelsk fordi man tvinges til å ha fremføringen i seminar osv.

Universitetsområdet og byen

Kun vært i Norge pga. korona.

Bustad

Bodd hjemme i Norge.

Sosialt miljø

Ettersom jeg har fullført semesteret i Norge via digital undervisning, har jeg ingen erfaring fra det sosiale miljøet i Aberdeen.

2020

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2020 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2020 - 18.12.2020

Førebuingar/praktiske tips

Alt i alt synes jeg det har vært lettvint å reise på utveksling gjennom Erasmus-programmet. Det kreves ikke veldig mye forberedelser og man mottar god informasjon om hva som må fikses i forbindelse med utvekslingsoppholdet, så det er lite man trenger å finne ut på egenhånd. Likevel er det viktig at de forberedelsene som kreves gjøres i tide, så pass på de ulike fristene som gjelder! Jeg opplevde å få raske svar fra utvekslingsteamet og kontaktpersonen min ved UiB om jeg lurte på noe, mens det gjerne kunne ta litt lenger tid før jeg fikk svar fra Aberdeen. For eksempel tok det flere uker fra jeg sendte min Learning Agreement til kontaktpersonen min ved University of Aberdeen til jeg fikk underskrift på den. Det er derfor lurt å skaffe nødvendig informasjon, underskrifter osv. i god tid før fristene.

Generelt anbefaler jeg å lese ulike studentrapporter fra tidligere studenter, dette var til stor hjelp for min del!

Undervisningsformer

Jeg hadde fagene criminal law og criminal justice, som begge var level 4-fag. Fagene på lavere nivåer har mer obligatorisk undervisning og forelesninger, mens undervisningen i fag på level 4 er mer selvstendig med kun seminarer. Jeg hadde ett seminar i hvert fag annenhver uke ( totalt seks seminarer i hvert fag) - resten var selvstudium. Jeg synes denne undervisningsformen var veldig praktisk, ettersom det var en del å lese til hvert seminar og man fikk tid til å sette seg inn i fagene på sin egen måte. Undervisningen/innholdet i fagene her er totalt ulikt fra jussen i Bergen, hvertfall i mine fag, med stort fokus på å reflektere selv over rettslige problemstillinger. Det var morsomt og lærerikt å oppleve også slik undervisning. Pga. coronasituasjonen var alle skoleeksamener endret til hjemmeeksamen, hvilket var ganske behagelig.

Vurdering av emnetilbodet

Alt i alt synes jeg emnetilbudet virket godt og variert. Jeg fant flere interessante fag og fikk plass på de to jeg aller helst ville ha. Det varierer litt fra semester til semester og fra år til år hvilke fag som undervises, dette finner man informasjon om i kurskatalogen på universitetets nettsider.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes fagene var spennende og følte jeg fikk et greit faglig utbytte. Jeg ble fort vant til å lese og skrive på engelsk, så jeg opplevde ikke at språket var noen stor utfordring generelt sett, bortsett fra at det krever litt mer arbeid for å finne de riktige juridiske ordene osv.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig fint med Harry Potter-vibes. I tillegg til fine, eldre bygninger er det blant annet et helt nytt, stort og moderne bibliotek og Starbucks hvor man kan sitte og lese.

Byen har alt man trenger; butikker, noen kjøpesentre, spisesteder osv. En kort gåtur fra selve bykjernen finner man en fin strandpromenade med spisesteder, fornøyelsespark og noen butikker. Det er mange fine steder å besøke utenfor byen med for eksempel buss. Selv reiste vi på flere dagsturer ut av byen.

Bustad

Jeg leide bolig via universitetet og bodde i New Carnegie Court i Hillhead Student Village. Veldig fornøyd med dette. Dette er det nyeste bygget, fin størrelse på rommene med eget bad. Jeg bodde med fire andre veldig hyggelige internasjonale studenter som jeg ble godt kjent med.

Sosialt miljø

Det sosiale var naturligvis ganske annerledes ettersom jeg var her midt i coronapandemien. Tidligere studentrapporter bør nok derfor leses for å få et innblikk i hvordan det sosiale miljøet er her til vanlig når man kan delta i ulike sporter, klubber, dra på utesteder osv. Mitt inntrykk er at det under vanlige omstendigheter er et godt sosialt miljø her med et bredt aktivitetstilbud.

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2020 - 15.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Det var relativt komplisert å gjennomføre Learning Agreement på nettet og det var ikke alltid responsen fra Erasmus/utvekslingspersonalet kom raskt eller var presis nok.

Språktesten var veldig bra og nyttig.

Undervisningsformer

Vi hadde både forelesninger og seminarer i Aberdeen. Det var mindre klasser og lett å få kontakt med læreren, samt være aktiv i timen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg valgte Aberdeen mye pga. deres emnetilbud og at de hadde fagene jeg hadde lyst til å ta. De passet både med masteren jeg hadde skrevet og mine interessepunkter.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har merket stor fremgang i både skriftlig og muntlig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet var meget flott! Vi hadde undervisning både i gamle bygg og nye bygg. Byen var akkurat passe stor og lett å bli glad i. Vi besøkte mange slott og strender, meget vakkert!

Bustad

Jeg var meget fornøyd med både rommet mitt og de jeg bodde med i Aberdeen. Jeg bodde i New Carnegie Court i Hillhead Student villages og hadde derfor eget bad, noe som virkelig kan anbefales.

Sosialt miljø

For et fantastisk sosialt miljø! Jeg har fått nye venner fra studiet i Bergen, men også venner over hele verden! En i Sveits, en i Canada og rundt om i USA. Det var en ubeskrivelig og uforglemmelig mulighet! Kan virkelig anbefales!

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2020 – Integrert master i rettsvitskap

06.01.2020 - 15.05.2020

Førebuingar/praktiske tips

Før ein i det heile tatt vel å reise på utveksling til Aberdeen må ein undersøkje nærmare fagtilbodet. Emnetilbodet i Aberdeen er ganske omfattande, men det vil kunne varierer ut i frå kva semester ein skal på utveksling. For å unngå ein negativ overraskelse, kan det difor vere fordelaktig å undersøker emnetilbodet før ein søkjer utveksling. Informasjon om dei ulike emna Universitetet tilbyr står på nettsidene til Universitetet.

Etter at ein har søkt og fått godkjent søknad om utvekslingsopphald i Aberdeen må ein skaffe seg den nødvendig dokumentasjon, velge og søke om førehandsgodkjenning av dei faga ein ønskjer å ta, og skaffe seg ein plass å bu. Sidene til Universitetet og informasjon ein får med erasmuskoordinator før avreise er veldig behjelpeleg. Ein vil også motta fleire e-postar frå Universitetet i Aberdeen med detaljert informasjon om kva som må ordnast før ankomst. Det er viktig å lese denne informasjonen godt, for å forsikre seg om at alt er i orden før ein reiser.

Eg vil også anbefale å ta kontakt med eventuelt andre frå studiet ditt som skal på utveksling til Aberdeen samtidig som deg. Då har ein nokon å spørre dersom ein lurer på noko før avreise, samt ein person å vere saman med dei fyste dagane i Aberdeen.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er stort sett den same som ein finn ved UIB, med forelesningar og "seminargrupper". Nokon fag har både forelesningar og seminar, medan andre har anten berre seminar eller forelesningar. Sjølv syns eg seminargruppene var mest lærerike, både fagleg og språkleg, då ein fekk mogelegheit til å snakke med læraren og medelevane om faglege spørsmål.
Det er også verdt å merke seg at ulike fag har ulike vurderingsgrunnlag. Det vanlegaste er at ein blir vurdert ut i frå ei innlevering og ein eksamen, men det er også nokon fag der ein berre har ein eksamen eller ei/fleire innleveringar. Det kan vere lurt å undersøke kva vurderingsgrunnlag kvart enkelt fag har før ein vel det, slik at ein kan velge noko ein sjølv er komfortabel med. Ein finn informasjon om dette på nettsidene til Universitetet i Aberdeen.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbodet i Aberdeen var ganske omfattande, men det varierte ein del frå semester til semester. Det er difor ein fordel å undersøke emnetilbodet nøye før ein vel å i det heile tatt søkje om utvekslingsopphald i Aberdeen, slik at ein ikkje får ein negativ overraskelse.
For å finne ut kva fag dei tilbyr dei ulike semesterene kan ein undersøker nettsidene til Universitetet i Aberdeen. Desse nettsidene er veldig oversiktlige og blir oppdatert jevnlig. Her står det både kva fag dei tilbyr dei ulike semesterene, kva krav dei stiller til forkunnskap og vurderingsgrunnlag (eksamen eller innlevering).

Fagleg utbyte og språk

Lærarane er svært dyktige, og ein blir utfordra i å snakke engelsk både direkte til læraren, men også i faglege diskusjonar med medelevar. Fagspråket blir markant betre, og ein blir fort vant med å måtte bruke det i det daglege. Det er særleg i seminargruppene ein frå mogelegheit til å snakke og diskutere med andre om faglege tema. For både det språklege og det faglege utbytte anbefaler eg å velge eit fag med seminargrupper.
I byrjinga var det litt skummelt å snakke engelsk foran andre, men lærarane får ein fort til å føle seg komfortabel nok til sjølv å ta ordet. Lærarane eg hadde presset aldri noko til å snakke om dei ikkje sjølv ønska det.

Universitetsområdet og byen

Dei fleste universitetsbygningane er plassert i og rundt det same området – unntatt medisin.
Der er det mange koselige plassar å sitje anten det er for å ta en prat med venner eller for å studere. Særleg flott er det berømte "Sir Duncan Rice Library" med utsikt over store delar av Aberdeen, som er plassert midt i universitetsområdet.
I tillegg er eit stort treningsanlegg (Aberdeen Sport Village) rett ved universitetsområdet. Der er det treningssenter, squash-bane, fotballbane og badebasseng.

Aberdeen er ein aktiv studentby, og utelivet ber preg av dette. Byen i seg sjølv er ikkje spesielt vakker, men kystområdet rundt er storslått. Ein treng ikkje dra langt eller betale mykje for å sjå klassisk skotsk landskap. Som eit eksempel er det mindre enn 30 minutter med buss til Stonehaven,
Universitetet arrangerer også mange "tours" rundt om i nærområdet, slik at ein kan få oppleve og sjå alle sjåverdigheitene i nærleiken av Aberdeen. Eg anbefaler sterkt å benytte seg av slike tilbod, då det både er sosialt og samstundes som ein får sjå mykje av Skottland/Aberdeen på denne måten.

Bustad

Universitetet garanterer plass i studentkollektiv- Hillhead Student Village. Til tross for at standarden på romma ikkje var dei beste, var det i mine auge veldig bra å bu i eit slik kollektiv. Dei fleste utvekslingstudenter budde på dette området, og det var lagt opp til mykje sosialt for bebuarane. I tillegg er Hillhead berre 15 min frå hovudområdet, og der går bussar til universitetsområdet og sentrum kvar halvtime. Det var med andre ord ikkje noko problem å komme seg rundt.
Eg hadde venner som ikkje budde på Hillhead. Standarden på rommene dei budde på var ein del betre, men dei gav klart uttrykk for at dei følte seg litt isolerte.

Universitetet sender e-post angående bustad på Hillhead Student Village, og søknadsprosessen var rask og enkel.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på Universitetet var veldig bra. Universitetet har utallige klubbar og idrettslag for alle interesser – alt frå fotball til fektig til vinsmaking. Alle klubbane var veldig inkluderande, og det var plass til alle uavhengig av nivå.
Utelivet i Aberdeen er også ganske bra, og det er alltid ulike arrangement som står på agendaen – Quiz, spelekveldar og danser var berre nokon av aktivitetane som blei arrangert nesten kvar veke. Eg anbefalar veldig å benytte seg av disse tilboda. Mange av dei kjekkaste minna mine frå Aberdeen er frå slike arrangement.

2019

HØST 2019 - BAPS-PSYK

HØST 2019 - BAPS-PSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Å dra til UK (Skottland) var ikke noe problem, ganske lik kultur som i Norge. Anbefaler og alltid ha cash i UK, mange drosjesjåfører har ikke kortterminal.

Undervisningsformer

Undervisningen var ganske lik som i Norge, men ingen seminarer som vi er vant til ved UiB. Var kun 1t forelesning (noen ganger 2t) per fag i uka. Man kunne melde seg opp til Learning PAL, som jeg tror kan fungere litt som et seminar. Dette var frivillig. I tillegg blir karakteren din avgjort av essay plan, essay, eksamen, poster assignment, fremføringer, mm. Med andre ord, mest sannsynlig ikke bare en eksamen som avgjør hele karakteren, men det varierer hvor mye eksamen teller fra fag til fag.

Vurdering av emnetilbodet

Greit tilbud, men i psykologi var det mye vi hadde hatt tidligere. Heldigvis kan man fint plukke litt fag fra andre fakultet, da kun 50% på være psykologi.

Fagleg utbyte og språk

Å skrive akademisk på engelsk var krevende, men det går fint. Essays og eksamen blir nok kanskje ikke så flytende i språket som man håper på, og man kan fort ende opp med ett litt "enkelt" språk. Så lenge det faglige er bra, stopper ikke språket deg fra å få en god karakter.

Universitetsområdet og byen

Campus var ekstremt fint, veldig gammeldags i fasaden, nesten litt som en film. Aberdeen som by er ganske grå, da hele byen er bygget av granitt. Shoppingen er ikke så veldig mye å skyte av, men utelivet og publivet er noe av det jeg kommer til å savne mest.

Bustad

Vi bodde på campus der det bodde mange andre utvekslingsstudenter og "freshers" (førsteårsstudenter). Jeg bodde i leilighet sammen med 2 danske gutter, en svensk jente og en norsk jente fra mitt eget universitet. Kulturforskjellene var små og vi kom veldig godt overens. Vi delte bad og kjøkken, men hadde hvert vårt rom.

Sosialt miljø

Å dra på utveksling er noe av det smarteste jeg har gjort, og jeg tror jeg har fått venner for livet. Du tvinges til å være mye mer aktiv sosialt enn det man vanligvis er hjemme, da man sikkert har sin vante gjeng å henge med. Man kommer ut av komfortsonen og man må kanskje bryte noen barrierer. Det er så verdt det og skulle ønske jeg skulle være der ett år, ikke bare ett semester.

HØST 2019 - BAPS-AOP

HØST 2019 - BAPS-AOP

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å starte registreringen på nett relativt tidlig (hjemme i forkant av reisen). Jeg brukte en god del tid på å få ordnet med min online registration fordi de ulike avdelingene her i Aberdeen ikke jobber så godt sammen. Det er derfor å forvente at noen ting tar litt ekstra tid. Ellers synes jeg det var problemfritt å starte opp i Aberdeen. Å flytte inn tok 10 minutter, og velkomstuken byr på introduksjoner i det meste. Noen praktiske tips er å laste ned bus-appene "First bus" og "Stagecoach". Det er også morsomt og enkelt å reise rundt i landet! S

Undervisningsformer

Jeg synes den faglige oppbygningen var god; karakterer baseres både på oppmøte, innleveringer og eksamen. Jeg hadde tre fag, der to var innen psykologi og ett var innen business. Psykologi-fagene krevde en innlevering av et essay og oppmøte til et tutorial (et slags aktivt seminar), samt en 1,5 t eksamen i essay-format. Business-faget krevde ukentlig oppmøte til tutorial, gruppearbeid etterfulgt av en muntlig presentasjon, en innlevering av en individuell rapport og en 2t lang eksamen i essay-format. I alle fagene var det én forelesning i uken på 1 til 2 timer. Det var derfor mye tid til å studere selv også.

Vurdering av emnetilbodet

Det virker som det er godt emnetilbud ved University of Aberdeen. Studenter som tar hele utdannelsen sin i Aberdeen må følge en emneplan, men som utvekslingstudent var det mulig å plukke og mikse. Emnetilbudet er annerledes i Bergen, og det var derfor nyttig for meg å utveksle, selvom noen temaer gikk litt inn i det jeg allerede har lært.

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes jeg har lært mye mer engelsk etter å ha bodd i Skottland et halvår, og jeg er veldig glad for at jeg dro. Selve fagene var spennende, men mye av de fagene jeg tok liknet noe på det jeg allerede hadde hatt i Bergen. Jeg tok 3/4-års fag som 3-års student, og dette gikk fint.

Universitetsområdet og byen

Campus består av flere bygninger over et større område og er består av både moderne og eldre bygninger. Det ble bl.a. nylig byger et stort, moderne bibliotek midt på campus som er på 8 etasjer og som har mange leseplasser. Bare 1 minutt gange unna campus er det også en pub som heter "the bobbin" der mange møter venner for moro. Universitetsområdet er stort og ligger ca. 15-20 minutter gange unna Aberdeen Sentrum. Ellers er det godt busstilbud som gjør det enkelt å raskt å komme seg frem og tilbake fra bysentrum og campus. Sentrum av Aberdeen er sjarmerende og alt er å finne i nærheten av gaten "Union Street", der det er masse restauranter, butikker, utesteder, barer, o.l.

Bustad

Jeg bodde i Hector Boece Court i Hillhead Student Village. Hillhead Student Village er hovedsakelig en boplass for førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter så det er stadig ting som skjer man kan bli med på. I Hillhead er det et hovedbygg med pub/restaurant, spillbord, leserom og matbutikk. Hillhead ligger 15 minutters gange unna Campus i motsatt retning av bysentrum. Personlig synes jeg ikke dette gjorde noe særlig for den lille gåturen gjennom Seaton Park var bare hyggelig. Ut ifra hva jeg har hørt om de andre bygningene, er det nok best å holde seg unna Adam Smith og Fyfe House fordi det er mye bråk og veldig mange mennesker. Jeg er personlig veldig fornøyd med Hector Boece Court! Jeg fikk oppfylt ønske om å bo med en venninne, og vi to fikk hvert vårt rom i en 5-manns leilighet. Romkameratene våre var også veldig hyggelige og vi gjorde mye sosialt sammen.

Sosialt miljø

University of Aberdeen er ekstrem gode på sosiale tilbud. Det er rundt 150 forskjellige sosial/sports klubber det går an å bli med i, og disse byr på mye sosialt slik som bar-til-bar og likenende. Jeg anbefaler å bli med i noen av klubbene da det koster lite og gjør det mulig å møte mange nye mennesker. Jeg var med i "nordic society", "Whiskey society", "Erasmus (ESN) society" og "Volleyball club", og jeg er ekstremt glad jeg var med i alle sammen. Hvis man går inn på "Aberdeen University Student' Association" sine nettsider kan man se alle tilbudene de har. Utover disse tilbudene synes jeg det sosiale miljøet i Aberdeen var utrolig bra! Jeg ble hovedsakelig kjent med andre utvekslingsstudenter, men ble også kjent med en del lokale. I min vennegjeng var det lav terskel for å finne på sosiale ting, og vi både reiste, festet og spiste ute jevnlig. Jeg kjedet meg sjelden!

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Husk på at man i Storbritannia benytter en annen type strømuttak enn i Norge. Det er derfor nødvendig med en adapter, som man enten kan få kjøpt i forretninger som Clas Ohlson her i Norge, eller eksempelvis på Boots-apotek i Skottland. Ps. det er langt billigere å kjøpe i Skottland.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk primært i seminargrupper. Størrelsen på disse avhenger av hvilket fag man velger, og strakk seg for meg fra 10 personer i den ene gruppen, til 50 i en annen.

Det legges opp til (ganske) mye lesing i forkant av seminarene, og det er en forutsetning for å forstå det som gjennomgås der at man i det minste har lest litteratur merket som essensiell på litteraturliste. Seminarene er dessuten nokså overfladiske, slik at det kreves mye egenstudier.

Vurderingsformene varierer også fra emne til emne, hvor noen legger opp til en skriftlig eksamen som teller 100% på den totale karakteren, som i Bergen, mens andre består av essay-innleveringer som utgjør en bestemt prosentandel av den totale karakteren, mens en skriftlig eksamen utgjør det resterende.
For de som synes at dette virker avskrekkende mtp. arbeidsmengde, kan det legges til at det etter min, og medstudenters, oppfatning kreves langt mindre arbeid enn i Bergen for å lykkes. Det er imidlertid grunn til å øve på håndskriften dersom man kommer inn i Aberdeen, ettersom alle skriftlige eksamener foregår på papir.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet i Aberdeen tilbyr et bredt spekter av ulike LLM-grader. Avhengig av valget av spesialisering kan man videre velge ulike emner som er spesielle for den enkelte retning, i tillegg til at man kan kombinere med enkelte emner fra andre retninger. Man velger totalt 4 emner, og har svært mange å velge mellom.

Eksempelvis: Dersom man velger LLM-graden International Commercial Law, vil man kunne velge tre emner som er spesielle for International Commercial Law, samt ett emne fra en annen grad/retning som f.eks. Energy law.

Det må legges til at Universitetet i Aberdeen er særlig anerkjent for sitt LLM-program i Energy law, og er rangert blant de aller beste tilbyderne av en slik LLM i verden.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet jeg sitter igjen med etter oppholdet i Aberdeen er særlig stort med tanke på den internasjonale vinklingen det legges opp til. Dette skiller seg fra det norske jusstudiet, hvor man i stor grad har et nasjonalt perspektiv. Foruten dette var et annet skille at emnene i større grad fokuserte på de aktuelle aktørene innen et rettsområde, og hvordan disse opplever risiko og konflikter. Et slikt partsrettet perspektiv opplevdes ulikt fra studiet i Bergen, og ga mer praktisk innsikt som kan være nyttig å ha med seg inn i arbeidslivet.

Dersom jeg skal være helt ærlig må jeg imidlertid påpeke at det faglige nivået i Bergen oppleves som nokså betydelig høyere. Som norsk jusstudent vil man neppe ha problemer med å sette seg inn i, og mestre, de ulike emnene, da man i stor grad har en innebygget juridisk metode som samsvarer godt med metoden som benyttes i internasjonal rett, og da i de fleste emnene som tilbys i Aberdeen.

Språklig var utbyttet av oppholdet i Aberdeen svært stort. Som nordmann har man i utgangspunktet gode forutsetninger for å gjøre seg kjent i engelsktalende land, særlig når det man lurer på er hvor nærmeste butikk eller pub ligger.
Når det kommer til juridiskfaglig engelsk er det imidlertid langt vanskeligere. Man vil da kunne oppleve frustrasjon når man skal pløye gjennom det som fremstår som et nesten urimelig antall sider med tungskrevet litteratur, eller å delta i diskusjoner eller fremføringer i seminarene. Etter en stund går dette imidlertid langt lettere, og når man kommer halvveis i oppholdet vil man nesten føle seg som en innfødt. Dette er fordelen med et LLM-studie i motsetning til utveksling på Erasmus, da sistnevnte bare går over et halvt år (reelt bare noen måneder).

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en ekstremt billig by, særlig sammenlignet med f.eks. London og andre større byer som Edinburgh. Særlig på matfronten, i dagligvarebutikker og restauranter, er det billig.

Aberdeen går under tilnavnet "Granite City", som nokså enkelt forklares med at så og si hele byen er bygget i granitt. Dette gjør at byen fremstår som nokså grå og kjedelig på overskyede dager. Men fortvil ikke, for været i Aberdeen er faktisk overraskende bra, særlig for de som har vært bosatt i Bergen. Da det blåser ekstremt mye i Aberdeen, og man har en fjellkjede i øst som tar mye av nedbøren, har man som utgangspunkt nesten alltid fint vær, dog middelmådige temperaturer. Når man i tillegg har et stort utvalg av parker og andre grønne lunger, samt en helt fantastisk strandpromenade, hvor man kan søke tilflukt, er det ikke så verst å bo i Aberdeen. Det må i tillegg nevnes at de omkringliggende områdene til Aberdeen er helt fantastiske. Byen omtales som porten til "Highlands" hvor det er nydelige turområder og et bredt utvalg av whiskydistillerier som tilbyr rundturer og smaking.

Bustad

Boligprisene i Aberdeen er meget lave, men da bare på privatmarkedet.
Dersom man leier en "student accommodation" betaler man nokså tilsvarende priser som i Bergen. Dette ville jeg ikke anbefale, men dersom jeg måtte, ville jeg anbefalt Trinity Court.

Det er overflod av utleieboliger i Aberdeen, noe som gjør at prisene er lave. Man kan finne disse f.eks. på www.zoopla.co.uk
Det er også mulig å bo via airbnb for nokså lange perioder. Mange utleiere tilbyr rom for ned i 200,- natten, noe som gjør det mulig å leie en slik leilighet for en viss periode mens man leter etter et fast bosted.

Angående hvilke områder man burde se etter boliger, så anbefales de omkringliggende områdene til campus, områder mellom Kings Street og stranden, områder rundt Kittybrewster, og evt rundt Rosemount Place.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i Aberdeen virket meget bra for de yngre studentene, med fadderuke og festing. Dette virker også å gjelde Erasmus-studentene.

På LLM-studiet er det i større grad eldre studenter, gjerne personer som har arbeidet i sine respektive hjemland, og som ikke er like villige til å dra ut hver dag.
Dette gjør at miljøet oppleves som mer voksent. Dette er likevel ikke til hinder for å finne svært mange hyggelige mennesker fra alle mulige nasjoner. Det viktigste er å være åpen og å snakke med sine medstudenter, og så finner man nok noen man klaffer med.
Det fremstår for meg slik at det er enklere å treffe på de yngre LLM-studentene dersom man er bosatt i studentleiligheter rundt campus.

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør deg kjent med de ulike valgfagene, og linjene du kan velge. Det er ganske mange forskjellige fag å velge mellom, og tiden er veldig knapp med mange seminarer som går samtidig i introduksjonsuken.

Undervisningsformer

Seminar 1 gang i uken pr. fag, og forberedelse til seminarene. Eksamen tar også utgangspunkt i temaer til seminarene.

Vurdering av emnetilbodet

Stor valgfrihet, også innenfor de ulike LLM gradene.

Fagleg utbyte og språk

Veldig stort utbytte av oppholdet med tanke på språk, og forståelse av internasjonal rett. Vil derfor si at seminarene og måten man arbeidet på frem mot eksamen bidro til bedre forståelse for de store linjene fra et veldig internasjonalt perspektiv. Mindre kunnskaper om detaljerte traktater og regler.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig bra. Stort treningsenter, til en billig penge med mange ulike tilbud, som for eksempel svømming, squash, innendørs fotballbaner, treningsstudio mv. Også mange ulike fakulteter som ligger på universitetsområde, så alt er veldig tilgjengelig.
Byen er mindre, og ved første øyenkast litt grå, men etter å ha blitt kjent med byen er den veldig kul. Også en 4 km lang strand, perfekt sted for en løpetur, selv om det sjeldent er badevær.

Bustad

Det private leiemarkedet er veldig billig, ca halv pris av studentboligene. Mitt tips er derfor å leie privat, men samtidig ligger studentboligene rett ved siden av universitetet, med mange felles oppholdsrom. Man går derfor kanskje glipp av litt sosialt ved å leie privat.

Sosialt miljø

På LLM graden er det studenter fra alle kontinenter. Mange av studentene tar studiene veldig seriøst, og i starten hadde jeg inntrykk av at det var lite som skjedde, siden de fleste prioriterte å få lest masse. Likevel var det også mange som var der for opplevelsens skyld også, så det løsnet etterhvert.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

ANSA forsikring anbefales.

REGISTRERING PÅ SKOLEN
Mye kan gjøres på nettet før du kommer. Men det er viktig at du henter studentID’en din så fort som mulig, og samtidig foretar en pass-sjekk. Selv om vi fra Norge ikke trenger visum, vil skolen sjekke passet vårt. Dersom du ikke gjør dette vil registreringen ta lenger tid, og det vil ta lenger tid før du får brukt student IDen for å komme inn på biblioteket, registrere deg i AUSA og bruke kortet som medlemskort på Aberdeen Sports Village hvis du skal det.

BANK
Det kan være lurt å overføre skolepenger (hvis du ikke skal betale alt med en gang) og penger til husleie til en UK bank for å låse valutaen og ikke risikere at den plutselig stiger. Selv om du da går glipp av fordelen dersom den skulle synke.
For å åpne bankkonto må du først møte opp på skolen for å få et såkalt bank letter. Bankene har ofte søknader du kan fylle ut på nettet, men du må møte opp i banken for å få åpnet kontoen. Dette må man i noen banker booke time for. Pass også på at den banken du har valgt ikke krever et ‘Bank letter’ spesifikt for dem. I så fall må du si dette når du henter bank letter på skolen. Jeg hadde HSBC.

TELEFON
Undersøk med det norske abonnementet ditt. Mange tilbyr gratis ringing, SMS og data gjennom Roam like home o.l.
Men pass på, for operatøren kan ha betingelser om hvor lenge dette varer. F.eks. har Telia per høst 2018 en regel om at dersom du bruker abonnementet mer i utlandet enn hjemme i løpet av 4 mnd, vil roam-like-home opphøre. Dette har de ikke praktisert særlig strengt, og jeg fikk bruke roam-like-home gjennom hele året i Aberdeen. Ellers virker det som de har relativt gunstige abonnement her, men undersøk prisene til og fra Norge(utlandet).

LEGE
Avhengig av hvor du bor, må du registrere deg ved et legekontor. Dette får du veiledning om på skolen de første dagene.
Det kan imidlertid være greit å vite at legekontoret kanskje krever at du har britisk telefonnummer for å bestille time, slik at de kan ringe deg opp igjen. Det går imidlertid fint uten, men da må du møte opp, fylle ut et skjema, og regne med litt ventetid for å få time.

SKOLEBØKER:
Jeg har kun kjøpt en slags lovsamling for mitt fagområde. Bøker jeg har brukt i faget har jeg lånt på biblioteket. De har en seksjon de kaller for heavy demand der de har noen eksemplarer som kan lånes én dag av gangen. Det er lurt er å finne den tidligere utgaven av en tekstbok, som du gjerne kan låne over lenger tid. De bruker imidlertid mest artikler i undervisningen som du finner på nettet.

TRENINGSSENTER
Det finnes selvfølgelig flere å velge mellom, men jeg valgte å være medlem på Aberdeen Sports Village. Du kan velge mellom å betale månedlig eller for et helt år. Betaler du for et helt år i starten får du gjerne to mdn gratis. De har mange ulike fasiliteter, bl.a. gym, aerobicsaler, spinning, 2 svømmebasseng, innendørs fotballbane, utendørs track, innendørs 135m track, squash baner osv.
Den ligger rett ved skolen.
Du bruker student IDen din som inngangskort, derfor er det som sagt lurt å få hentet og fullført registrering så fort som mulig. Du får imidlertid komme inn og trene før det er i orden, men da må du snakke med de i resepsjonen hver gang.
http://www.aberdeensportsvillage.com/
FLYBUSS
Flybussen er buss nr. 727 med Stagecoach og koster £3,40(da jeg var der). Den er lilla og står rett utenfor terminalen.
MAT
Mat er generelt billigere her. Jeg hadde budsjettert med 4000kr i mnd på mat, men har endt opp med å bruke 2-2500kr.
De har tacokrydder her, men det smaker litt annerledes enn hjemme og heter sweet paprika and garlic. Ville tatt med hjemmefra hvis du er glad i taco.
TING
Dersom du trenger diverse ting (tørkestativ, skostativ, skruer, blomsterpotter, puter, pynt, lyslenker, skruer, kjøkkenutstyr osv.) til leiligheten anbefales The Range. Eller rett og slett bestill på Amazon. Du får 6 mnd gratis prøvemedlemskap på Amazon prime som student.
Eller se om du kan finne brukt på Gumtree.co.uk, som er litt som finn.no hjemme.
RAILCARD
Det lønner seg å kjøpe railcard for tog, da får man mye billigere togbilletter.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarer. Og det varierer gjerne fra professor til professor hvordan de legger opp timen.
Professor i IP legger gjerne opp undervisningen slik at man skal delta aktivt. Hun stiller spørsmål og er veldig åpen. Hun laster opp en handout i begynnelsen av semesteret som beskriver bl.a. læringsmål, hvilke vurderingsmetoder som vil bli brukt, hva seminarene skal handle om og hva du må og kan lese på/tenke på til hvert seminar. Ut fra dette oppfordrer hun til deltakelse i timen, men underviser også en del.
Vurderingsformene varierer for hvert enkelt fag mellom skoleeksamen med/uten hjelpemidler, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, essay. Det er ofte to eller tre vurderingsformer i samme fag. Skoleeksamen varer i 2-3 timer og det er 2-3 spørsmål som skal besvares.

Vurdering av emnetilbodet

De første ukene må du ta Critical Legal thinking, der du blant annet får innføring i referansesystemet OSCOLA og kurs i hvordan du søker etter ressurser i bibliotekets database. Det er enkelt å få tilgang til bibliotekets ressurser når du er hjemme/hjemme i Norge ved å logge inn via Aberdeen som institusjon.
Ellers er emnetilbudet godt, det er veldig mange interessante fag. Hvis du tar en LLM må du velge minst tre fag innenfor ditt fagområde, men kan velge ett fra et annet fagområde.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått godt faglig utbytte i alle fag. Jeg tok LLM i Intellectual property, og valgte fagene:
Copyright and Patents
International Intellectual Property Law: Framework and Challenges
Trademarks and Brand Development
Commercialising Innovation and Law
Noen av fagene har et britisk perspektiv, men det var også mye fokus på relevante konvensjoner og traktater som også Norge har ratifisert.
Ved å snakke og lese engelsk hele tiden kommer man raskt inn i språket, og man blir ikke minst mer selvsikker i engelsken.

Universitetsområdet og byen

UNIVERSITETSOMRÅDET
Universitetsområdet er veldig fint, og ligger ca. 20-30min gåtur unna sentrum. Det er noen fine gamle bygninger, og koselige brosteinsgater inne på campus. Seaton park rett ved campus er også veldig koselig.
Juridisk fakultet har sitt eget bibliotek i Taylor building. Dette er ganske gammelt og har dårlig luft. Skolen har imidlertid et kjempefint, stort og nytt bibliotek kalt Sir Duncan Rice som er for hele skolen, der du kan sitte høyt oppe med utsikt utover stranden om du vil.
KANTINE
Det er ingen steder å spise på det juridiske fakultetet, annet enn en liten kafe ved inngangen og en uteplass. Sir Duncan Rice har en kafé i første etasje, og Union building har en stor kantine med flere forskjellige typer mat og sittemuligheter.

BYEN
Aberdeen aka Granite city er veldig grå. Alle hus og bygninger er grå. Dette har imidlertid sin sjarm, og noen av bygningene ser ut som de er tatt rett ut av et eventyr.
Aberdeen har også en evig lang strand som det er herlig å ta seg en løpetur langs.
Et stykke utenfor byen, på stranden i Newburgh, er det en selkoloni som kan være koselig å besøke. På andre siden av byen, ved havna og mot et sted som heter Cove bay kan man se delfiner. Det anbefales å gå eller løpe en tur langs Coastal path til Cove bay der (Tips: Buss nr. 20 ut til pentland crest, gå/løp 2km for å komme til coastal path og bare la deg rive med av det fine kystlandskapet med klipper, hav og sti.)
Det er en del parker i Aberdeen som skal være fine, bl.a. Duthie park og Hazlehead park.
Dersom du trenger litt mer fjell anbefales det å reise til Bennachie. Her er det best å leie bil for å komme nærmest mulig skog og mark. Tar du bussen må du gå en god del langs asfalt-landeveien for å komme til stiene rundt og opp til Bennachie. Fjellområdet Caringorms er heller ikke langt unna med bil, men tar gjerne 2t med buss. Og Inverness og Loch Ness er heller ikke langt unna.
TRANSPORT
Du kan kjøre bil i 12mnd med ditt norske sertifikat. Å leie bil er ganske billig, ned mot 300-350kr dagen.
Det er to busselskaper i byen; Stagecoach og First bus. De tar kort. First bus er det du vil ta mest i byen. Stagecoach går gjerne på litt lengre distanser.
Prisen på First bus varierer fra £1,60 og £2,60 i byen avhengig av hvor langt du skal. Derfor må du alltid si hvor du skal når du tar bussen her. Og «single» for enkeltbillett og «return» for tur-retur.

Bustad

Jeg søkte bolig gjennom universitetets accomodation-sider. Men jeg hørte rykter om at dersom du søker direkte til boligene som universitetet linker til, får du det gjerne billigere(uten forsikring gjennom universitetet, så da må du undersøke hva som inkluderes i din egen forsikring).
Det finnes også en god del private leiligheter, som vil være billigere dersom du har noen du kan dele med. Da må du imidlertid regne med strøm, internett osv utenom.
Jeg bodde i Zetland house. Dette er et moderne bygg med nye leiligheter og god standard, samt housekeeping annenhver uke som tar overflate-rengjøring, støvsuging, gulvvask, støvtørking og vasking av toalett, servant og badekar.
Rommene er store og fine, og man deler kjøkken og bad med 3 andre. Alt av møbler og kjøkkenutstyr skal være inkludert, og bestyrelsen er greie dersom du ber om å få noe nytt kjøkkenutstyr el.l. Det er ikke inkludert TV, men dette kan fåes billig brukt dersom man skulle ønske det. De har et maintainance team som du kan ringe hver dag dersom det skulle være noe som må fikses, de er også veldig greie.

Sosialt miljø

I Zetland house ble det opprettet en Facebook gruppe for alle som skulle bo der, så man hadde mulighet for å invitere folk med ut osv. Det ble også opprettet en WhatsApp-gruppe for hele bygget.
STUDENTORGANISASJONER
Det er et hav av forskjellige societies i AUSA (Aberdeen University Student Association) du kan være med i, det er noe for alt og alle. Fra vinentusiaster til løpeklubb. De har varierende medlemsavgifter, fra £3 til £30.

Det er lett å bli kjent med folk, og alle er veldig hyggelige og åpne for å møte nye folk fra hele verden.

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018/Vår 2019 - Integrert master i rettsvitskap

07.09.2018 - 15.09.2019

Førebuingar/praktiske tips

Når du pakker anbefaler jeg å fokusere på høstklær og vinterklær, ettersom sommeren i Aberdeen ikke varer spesielt lenge. Det er absolutt verdt å investere i en ekstra innsjekket bagasje slik at du får med deg mest mulig ting (og da slipper å kjøpe ting i Aberdeen). Det er mulig å kjøpe en billig dyne på PoundLand til ca 50 kr, slik at du kan sende deg selv en god vinterdyne i posten istedenfor å bruke plass i bagasjen.

Anbefaler å sjekke om banken din tar gebyr for bruk av kort i utlandet, og hvis de gjør det kan det være verdt å skaffe en egen UK bankkonto med tilhørende kort. Vær klar over at visse utesteder ikke aksepterer kort, så det kan uansett være lurt å ha kontanter på sin person. Du bør også sjekke mobilabonnementet ditt og om det eventuelt kan lønne seg å skaffe seg UK telefon. UK telefonnummer er et krav for f.eks. å skaffe legetime over telefon (som er hovedmåten å bestille legetime på). Uten UK telefonnummer må du møte opp på legekontoret og håpe de har tilgjengelig time.

Det er viktig å registrere seg med tannlege og lege så fort som mulig når du ankommer Aberdeen. Det tar lengre tid å registrere seg enn du tror, og det er bedre å gjøre det før et behov realiserer seg. Hvis du ikke bor steder der de fikser Council Tax for deg er det viktig å skaffe bevis for at du er student, du slipper da å betale Council Tax månedlig (kan være så høyt som £40 i måneden).

Den første uken i Aberdeen har lite som skjer undervisningsmessig. Bruk denne tiden til å bli kjent med andre, bli kjent med byen, og ta i bruk "Fresher's week" for alt den er verdt. Det er masse spennende som skjer både i sentrum og på campus.

Undervisningsformer

Undervisningsåret består av 3 semestre, der du har fire fag fordelt likt på de to første semestrene (september-desember, januar-mai). I hvert fag har du ukentlige seminarer med professoren i faget, der det er forventet at du leser gjennom en leseliste før hvert seminar. Leselisten per seminar er på ca 100 sider, så hver uke har du ca 200 sider å lese til fagene. Det er vanligvis mellom 7 og 8 seminarer i hvert fag. En er forventet å være aktiv i seminaret da det er få studenter i hvert seminar. Det er f.eks. positivt å komme med eksempler fra eget hjemland. Seminarene blir tatt opp, så det er mulighet for å høre gjennom seminarene på ny før eksamen. Det er obligatorisk oppmøte med signeringsliste, og liten margin for fravær.

Vurderingsformen består hovedsaklig av eksamen (60-70%), et ca 2500 ords essay (20-30%) og presentasjoner eller quizzer (10-15%). Eksamen er som regel 2 timer eller 3 timer lang med tilsvarende 2 eller 3 spørsmål som må besvares. Eksamen skrives for hånd. En kan velge spørsmål ut ifra en liste av 7-6 spørsmål, der hvert spørsmål korresponderer til innholdet en har gått gjennom i de forskjellige gruppene (unntatt den første introduksjonsgruppen). En får karakterer utifra 22 mulige poeng på hvert spørsmål, og gjennomsnittet blir den endelige karakteren for eksamen. Poengene oversettes til karakterskalaen fra G3 til A1. Du har 1 mulighet for å konte, men da blir karakteren din på eksamen begrenset til maksimum C1. Det lønner seg altså ikke i det hele tatt å konte.

Det tredje semesteret (mai-august) skriver du master-oppgaven på 11000 ord. Det er ganske lite veiledning utifra min erfaring, da en kun har krav på til sammen 1 time veiledning fra konseptmøtet i mai. Det er ikke mulighet for å levere master-oppgaven på ny, så det er veldig viktig at en legger god nok innsats ned i oppgaven. Det er mulighet for å søke om utsettelse, hvis det er behov. Master-oppgaven må leveres både på nett, og 3 kopier må fysisk leveres. De fysiske kopiene må være "comb bound". Dette koster ca £40 hvis du ikke printer arkene selv.

Vurdering av emnetilbodet

Alle studenter må ta et obligatorisk fag, "Critical Legal Thinking and Scholarship". Faget er godkjent/ikke godkjent med et obligatorisk essay. Det skal mye til for å stryke dette faget, og formålet med faget er å sørge for at alle studenter stiller på likere linje i forståelse av kildekritisk tenking, strukturering av essay, evne til å argumentere osv.

Aberdeen tilbyr masse spennende fag innenfor energi- og miljørett. Selv fant jeg at det andre semesteret hadde mer interessante fag, spesielt ettersom det første semesteret hadde mer generelle fag som "international environmental law" mens det andre semesteret var mer spesifikke som f.eks. "nuclear energy and carbon capture and storage". Valgmulighetene var også mye bredere andre semester enn første semester. Det er også en mulighet å velge et fag som ikke faller innunder den LLMen du har valgt. Jeg kunne for eksempel tatt "International arbitration" eller "comparative law", selv om LLMen min er innenfor energi- og miljørett. Dette er dog valgfritt, og jeg valgte å ikke gjøre dette.

Fagleg utbyte og språk

Jeg opplevde at jeg hadde godt faglig utbytte av utvekslingen, da jeg foretrekker å jobbe i mindre grupper og å bli "tvunget" til å jobbe jevnt (kun sosialt press egentlig). Hadde to fantastiske seminarledere som hadde veldig god faglig forståelse og som jobbet hardt for at vi skulle få gode resultater. Forventningen om å jobbe selvstendig funket veldig bra for meg, da jeg liker å lese på egenhånd. Essayene hjalp forståelsen av temaene, og jeg opplevde dem også som god øving til master-oppgaven.

Det var ikke spesielt vanskelig for meg å følge med på seminarene eller under lesing, selv om alt gikk på engelsk. Dette virket heller ikke som å være et stort problem for de fleste andre fra Norge heller. Det er lov å ha med engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok på eksamen, hvilket var veldig betryggende.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig vakkert, og en får litt Harry Potter vibber fra visse bygg. Det er en Starbucks, Subway, studentdreven kafé og en kafeteria som serverer varm mat til en billig penge. Det er et eget Jus-bibliotek, men der er luften litt dårlig og innstengt. Ved Sir Duncan Rice biblioteket er det litt høyere lydnivå og flere folk, men også bedre luft og flere leseplasser. Det har også åpent lenger. Åpningstidene for bibliotekene er greie, og de har lenger oppe i eksamensperioden.

Aberdeen sentrum er litt grått og trist (eventuelt "sølvfarget" som de hevder), men har mange spennende butikker, cafeer og restauranter. Det er en bowlinghall "Lane7" i sentrum og to kinoer. Det er tre shopping sentre, Trinity Court, Union Square og Bon Accord. Hvis du trenger noe lesing for gøy anbefales det å dra på en av de mange forskjellige bruktbutikkene. Den gøyeste etter min mening er Books and Beans, en kombinert café og bruktboksbutikk. En finner alltid noe godt å spise eller lese der! De fleste museer er gratis, og det er to lett tilgjengelige museer rett i sentrum; Det maratime museet og Toolbooth museet (gammelt fengsel). Det er også en gratis vinterhage nær Duthie Park som har fantastiske planter i fra alle slags klima, anbefales på det varmeste.

Bustad

Jeg bodde på Trinity Court ca 5 minutters gange fra universitetet, 15 min gange fra stranden og 25 min gange fra sentrum. Dette passet meg ypperlig, da jeg slapp å anskaffe meg busspass, til fordel for å gå til sentrum. Alle Ardmuir sine leiligheter har vasking av fellesområdene hver 2. uke, hvilket gjør ting lettere å holde rent ellers. Jeg leide rett fra Ardmuir, istedenfor å gå gjennom universitetet. Dette anbefales på det sterkeste, da du som regel får bedre pris og mer kontroll over hvilket rom en får. Jeg ønsket dobbelseng og fikk det garantert da jeg gikk gjennom Ardmuir, noe universitetet ikke kunne garantere. Hvis dere er flere som skal reise til Aberdeen sammen, kan en booke slik at alle tre havner i samme leilighet hvis dette er tilgjengelig når dere booker. Når jeg ankom Trinity Court var det folk tilgjengelig for å hjelpe med bagasjen osv. Er nok mulig å få leilighet mye billigere enn via Ardmuir, men synes det var en trygghet i å ha en anerkjent utleier når en bor i et fremmed land. Det var også mulig å betale hele leiebeløpet i en sum (og slik få rabatt), noe som passer godt sammen med måten en får utlevert stipendet på som utenlandsstudent.

Sosialt miljø

Det er ufattelig mange forskjellige undergrupper hos UoA, og det er viktig at en tar i bruk den første uken for å bli kjent med dem alle og for å finne ut hva du ønsker å gjøre. Jeg var med i ABDN Snow, en alpingruppe som drar på en årlig utenlandstur og ellers har masse artige sosiale events gjennom året. Ellers var jeg også med på Gaming-gruppen, hvor en møtes ukentlig for å spille brettspill eller PC/Konsoll-spill sammen. De har også Universitetslag for forskjellige PC-spill som stiller i en nasjonal turnering i både høst- og vår-semesteret. Det er også forskjellige andre sporter som ridning, polo, rugby, volleyball, fotball, osv som har studentlag, men også møtes ukentlig for å spille sammen og ha det gøy. Nordic Society hjelper på hjemlengselen, da de lager events som f.eks. sankta lucia, sittning, fastelaven, ol. (Det er også en sjømannskirke som serverer gratis vaffler med brunost på tirsdager kl 18)

Folk er meget gjestmilde og veldig hyggelige å snakke med. Det er bare å ta steget og tørre å melde seg på! Følg aktivt med på facebook, da de fleste events blir publisert der. Meld deg på alle slags grupper slik at du får beskjed om ting som skjer. Det er garantert en gruppe eller en samling for deg! Forsøk også å finne folk som bor nær deg (spesielt hvis du bor i studentleilighet hos Ardmuir), det er alltid hyggelig å ha noen å gå på butikken med :)

2018

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Skriv ut learning agreement og ha denne med. Skriv ellers også ut alle dokumenter du har fått tilsendt som du kan få bruk for i Aberdeen. Når du kommer hit er de veldig flinke å hjelpe om du trenger hjelp til noe. Jeg endte opp med å endre de to fagene jeg hadde valgt. Det var ikke noe problem.

Undervisningsformer

Jeg valgte opprinnelig to level 5 fag. Men ettersom min exchange coordinator mente han aldri hadde sett en erasmus-student ta level 5 fag, endret jeg til to level 4 fag. Han mente at det ikke ville være noe problem med å ta level 5 fagene, og uib oppfordrer også til å ta så høyt level som mulig. Jeg bestemte meg likevel for å endre.

Level 4 var supert. Det var lite obligatorisk å være med på, slik at en er veldig fleksibel og selvstendig i starten av semesteret. Undervisningen pågikk i seminar der en for hvert seminar forberedte seg til dagens tema som man så diskuterte i en klasse på ca 10 stk. Dette var litt skummelt første gang, men så kommer en veldig inn i det. Professorene her er også veldig hyggelige, og tar godt vare på sine erasmus-studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg endte opp med animal welfare og criminal justice. Begge veldig spennende fag, og ikke så mye å gjøre i hvert fag. Passe avslappet semester. Så leverer inn et essay i hvert fag i midten av november en gang, så eksamen en gang i desember. Eksamen var heller ikke så veldig stress sammenlignet med Bergen.

Fagleg utbyte og språk

Har virkelig fått frisket opp engelsken min, både skriftlig og munnlig, men det er jo grenser for hvor mye som skjer på 4 mnd.

Universitetsområdet og byen

Byen er veldig fin, men anbefaler alle å reise rundt i Skottland. Veldig enkelt å leige bil, finne buss- eller togbilletter osv. Ikke noe vits å kjøpe busskort. En er ikke så mye i sentrum, og vegen fra studentbyen Hillhead til universitetet er også bare på 15 minutter- like greit å gå.

Bustad

Bodde i studentbyen på Hillhead. Er litt dyrere enn å leige privat, men er veldig greit med tanke på at nesten de aller fleste utvekslingsstudentene bor her. Anbefaler Hector Boece. Her er vi 5 stk i leiligheten, og deler to toalett og et eget dusjrom. Studentbyen kobler sammen studenter av samme kjønn, omtrent samme alder og nasjonalitet.

Sosialt miljø

Veldig godt miljø sosialt. Det er veldig mange undergrupper en kan bli med i-supert for å bli kjent med andre studenter. I starten av semesteret er det mye som skjer av sosiale events. Anbefaler å bli med på så mye som mulig og komme seg ut av komfortsonen tidlig.

Hadde medlemskap på Aberdeen Sports Village- anbefalest.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Les deg opp på fagtilbud og gjør deg en mening om hvilke fag du ønsker og eventuelt ha noen i reserve i tilfelle du ikke får plass på førstevalget. Ha kontroll på alle erasmuspapirer og lag gjerne en sjekkliste som du kan krysse av på når ting er gjort. Dersom du driver med en sport, ta med deg utstyr. UoA har mange undergrupper og det er derfor lett å melde seg inn i en og dermed bli kjent med mange, samt skotter.

Undervisningsformer

Jeg hadde to level 4 fag. Disse har kun seminarundervisning. Hvert seminar gjennomgår et hovedtema og på eksamen blir man spurt i disse temaene. Det er lurt å være forberedt til seminarene for ellers kan det bli vanskelig å få utbytte av undervisningen. Leselistene er ofte lange, men det er ikke nødvendigvis sånn at man må lese alt. Men det kan være lurt å ha prøvd å skumme gjennom det meste. Det er lav terskel for å ta ordet i seminarene og professorene er veldig åpen og takknemmelig for alle innspill.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes UoA hadde et godt emnetilbud, jeg valgte Company Law og Private International Law of Commercial Law. Begge fag var interessante, men spesielt Company Law var veldig teoretisk. Undervisningen på honors nivå som disse fagene er er veldig teoretisk basert til forskjell fra hvordan det er på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har fått godt faglig utbytte i begge fag. Commercial law går hovedsakelig ut på jurisdiksjonsspørsmål og man bruker mye tid på brussel konvensjonen. Dette er kunnskap som kan være nyttig å ha senere og praktisk kunnskap. Company law ga meg innblikk i hvordan firmaer blir regulert og hvordan ulike avgjørelser taes. Jeg tror ikke jeg får bruk for så mye av kunnskapen jeg tilegnet meg her senere, men jeg tror jeg får bruk for forståelsen jeg fikk for hvordan et selskap er strukturert og hvordan det fungerer.

Universitetsområdet og byen

Byen er liten og man blir derfor fort kjent med den og det er lett å finne frem. Sentrum er bygget rundt en hovedgate, Union street. Det er lett å komme seg fra Aberdeen og til andre byer og serverdigheter, enten ved bruk av buss eller tog. Campus er lokalisert i gamlebyen, ca 20 minutter å gå fra sentrum og 15 minutter å gå fra Hillhead. Campus er svært sjarmerende og alle fakultetene er samlet, så man møter stort sett på kjentfolk når man er på campus.

Bustad

Jeg bodde i keith house på hillhead og var svært fornøyd med det. Jeg delte leiligheten med fire andre jenter som alle var erasmusstudenter. Vi hadde to toaletter og et dusjrom. Fordi det var to toaletter opplevde jeg aldri at jeg måtte stå i dokø og det var heller ikke et problem å dele en dusj på 5 jenter. Vi hadde alle forskjellige rutiner så badet var stort sett alltid ledig når jeg trengte det. Standarden er kanskje ikke den fineste, men fungerer greit og man blir fort vant til det. Hillhead er veldig enkelt fordi man inngår kontrakt med universitetet. Man betaler kun for perioden man er der og man betaler all leien i starten av oppholdet. All forbruk er inkludert i leien, så det blir ingen andre kostnader utenom levekostnader.

Sosialt miljø

Det var veldig bra sosialt miljø i Aberdeen. Jeg ble med i et par undergrupper og ble godt kjent med de andre der. Det ble ofte arrangert pubcrawl, movienight eller andre sosiale sammenkomster. I tillegg ble jeg veldig god venn med de jeg bodde med. Det var alltid noen på kjøkkenet og jeg endte ofte med å sitte der og prate i flere timer selv om jeg egentlig bare skulle hente et glass med vann eller lignende.

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 - Integrert master i rettsvitskap

03.09.2018 - 14.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Bortsett fra det å finne et sted å bo, er det ikke så mange forberedelser du trenger å gjøre før du drar til Aberdeen. I den forbindelse kan jeg anbefale å søke bosted gjennom Universitetet i Aberdeen, som garanterer en plass å bo til alle erasmus-studenter. Hvis/når du får bosted gjennom Universitetet i Aberdeen må du også gjennomføre noen få nett-kurs om brannsikkerhet og lignende før du drar, men all informasjon du trenger om dette vil du få via mail.

Et tips er å sjekke ut nettsiden til studentforeningen AUSA (https://www.ausa.org.uk), for å se hva slags studentforeninger og idrettslag de har på Universitetet. AUSA har et bredt og godt tilbud for ulike aktiviteter man kan være med på; alt fra whiskey-forening til rugby. Det er ikke noe problem å prøve noe du aldri har prøvd før. Selv prøvde jeg meg på polo uten noen gang å ha prøvd det før, og syntes det var kjempemorsomt. Hvis du har noe sportsutstyr du tenker du kan få bruk for i Aberdeen, kan det være lurt å ta med det.

Undervisningsformer

Jeg valgte to level 4 fag, som resulterte i at jeg kun hadde undervisning i form av 1-2 seminarer i uka totalt. Foruten seminarene måtte jeg levere inn ett essay på 3000 ord i det ene faget, som telte 25 % av karakteren, og to essay på 1000 ord hver i det andre faget. Disse fikk man individuelle tilbakemeldinger på fra professoren. Hvis man velger fag på lavere level enn level 4 er det mye mer undervisningsopplegg. Da har man forelesninger og ofte også flere essay å skrive i hvert fag.

Fordelen med å velge level 4 fag og å dermed ha så lite undervisning, var at det ga meg mye fleksibilitet til å legge opp ukene mine selv. Dermed var det også lett å få til å reise litt rundt i Skottland når jeg ville. Når det er sagt, var det ganske mye forberedelser som krevdes for hvert seminar. Leselistene var lange, og i seminarene måtte vi ofte diskutere i mindre grupper og presentere våre standpunkt. Derfor følte jeg alltid at måtte møte godt forberedt. Det var ikke uvanlig å få en leseliste bestående av ca. 150 sider lesing, 5 artikler og 15 dommer fra ECJ til hvert seminar. Jeg hadde derfor god bruk for all tiden som var satt av til selvstudium.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg synes Aberdeen har et godt emnetilbud. Selv valgte jeg Company Law og Private International Law of Commercial Law, som begge var på 15 studiepoeng hver. Etter å ha valgt Private International Law of Commercial Law fikk jeg høre av ansatte ved Universitetet at jeg var modig som tok faget fordi alle hater det. Denne uttalelsen skremte meg litt i starten, men personlig likte jeg faget godt. Det handlet i stor grad om spørsmål om jurisdiksjon og anerkjennelse av rettsavgjørelser på tvers av landegrenser, og er sånn sett greit å forstå etter å ha hatt prosess og NIRI. Company Law synes jeg var litt mer utfordrende enn det andre faget, dels fordi det var mange nye begreper involvert og dels fordi jeg ikke hadde særlig kjennskap til det britiske systemet fra før.

Verdt å merke seg er at begge de to fagene jeg valgte var veldig teoretiske. I seminarene diskuterte vi hovedsakelig fordeler og ulemper med at ulike aspekter ved regelverket er som de er i dag, og ulike tilnærminger til slike spørsmål i teorien. Sånn sett oppleves fagene som litt "lettere" enn i Norge, fordi man aldri løser oppgaver hvor man blir møtt med en konkret problemstilling som er basert på noe uavklart eller lignende. Det utfordrende med å håndtere emnene her er derfor heller det at undervisningsopplegget og systemet som helhet er så annerledes, samt språklige utfordringer, enn at det er komplisert juss man lærer.

Fagleg utbyte og språk

Jeg føler at både det faglige- og det språklige utbyttet jeg har fått har vært bra. Det har vært nyttig å lære juss på en annen måte enn det vi gjør i Norge, da det gjør at jeg må reflektere og tenke på en litt annen måte enn hva jeg er vant med. Læringskurven har vært bratt, og jeg føler meg nå mye mer komfortabel med både å snakke og å skrive engelsk, både i faglige- og i ikke-faglige sammenhenger. Mitt tips er å starte å skrive mye, tidlig. Ved å gjøre det vil du være godt inne i det å skrive juss på engelsk når eksamen nærmer seg.

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en veldig grå by. Alle bygningene er i stein og ser helt like ut. Gamlebyen, som campus ligger i, er imidlertid veldig sjarmerende med brostein og gamle middelalderhus. Personlig ble jeg overrasket over hvor mye sjarm jeg synes Aberdeen har, til tross for sitt litt triste utseende. Aberdeen beach er også et friskt pust, hvor det er fint å ta seg en løpetur om man ønsker det. Det jeg liker best med Aberdeen er nok folkene. Folk er veldig hyggelige og åpne, og det er lett å komme i snakk med folk.

Bustad

Jeg bodde på Hillhead Student Village. Det fungerte veldig bra synes jeg, og kan absolutt anbefale det til andre. Fra Hillhead er det ca. 15-20 min gåtur gjennom en flott park til campus. Buss og matbutikk er like i nærheten. Den eneste ulempen med å bo på Hillhead er at det er et lite stykke inn til sentrum, så hvis man skal til byen må man ta buss eller taxi. Slik sett kan nok også Spring Garden anbefales som sted å bo, da det ligger ca. midt imellom campus og sentrum.

Sosialt miljø

Jeg har vært veldig fornøyd med det sosiale miljøet i Aberdeen. I den første uka er det "freshers-week" hvor det er masse forskjellige eventer og fester som foregår. Der er det lett å komme i kontakt med folk og jeg traff mange av mine venner i den perioden. Bortsett fra det er nok den største fordelen med å bo på Hillhead at det er et godt utgangspunkt for å få et godt sosialt miljø der man bor også. Jeg opplevde å bli plassert sammen med 4 andre erasmus-studenter, noe som var fint da alle hadde ganske like tanker om hva vi ville få ut av oppholdet. Det var dermed lett å finne noen som ville være med å reise rundt og oppleve litt av det Skottland har å tilby. Videre er min erfaring at det er veldig enkelt å delta- og å få seg venner gjennom undergruppene. Alle synes det er stas med nye mennesker og er interessert i å bli kjent med deg, selv om du bare skal være her ett semester.

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2018 – Integrert master i rettsvitskap

09.01.2018 - 18.05.2018

Førebuingar/praktiske tips

Jeg anbefaler å ta med en Engelsk/Norsk ordbok da denne kan tas med på eksamen.

Dersom man utveksler på vårsemesteret vil januar og februar være ganske rolige måneder, faglig sett. Så dersom man ønsker å reise rundt og oppleve Aberdeen eller Skottland for øvrig, er dette en fin tid å gjøre det på.
Mars er en travlere måned, da det er essayinnlevering i alle fag. Siste uken i mars, og til og med siste uken i april er det "Spring Break", og det er fri fra fakultet. Dette synes jeg var en fin tid å forberede eksamen som begynner i mai.

Undervisningsformer

De fagene jeg valgte, nivå 2 og 3, bestod undervisningsformen av forelesning 2-3 ganger i uken i hvert fag. I alle mine fag ble forelesningen tatt opp, og lagt ut på MyAberdeen (tilsvarende Mittuib). I tillegg var det mellom 3 og 4 tutorials i hvert fag, noe som tilsvarer arbeidsgruppe - dette var obligatorisk. Videre var det obligatorisk å levere én opppgave (essay) i hvert fag. Essayet kan sammenliknes med den obligatoriske oppgaven vi har i Bergen.

Professorene var veldig imøtekommende og lette å forholde seg til. Jeg opplevde at det var en veldig lav terskel for å spørre professorene om spørsmål etter forelesningen.

Vurdering av emnetilbodet

University of Aberdeen har et veldig bredt emnetilbud. Det var noe av grunnen til at jeg valgte nettopp Aberdeen. Jeg valgte Family Law, Business Law, Law of Propert of England and Wales og Private International Law. Dette var fag jeg trivdes veldig godt med, og angret ikke i det hele tatt. Professorene var veldig dyktige, samt at de var veldig flinke til å lære bort.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte:
Etter å ha avlagt eksamen i de fagene jeg valgte, vil jeg absolutt si at jeg sitter igjen med et stort faglig utbytte som jeg vet jeg vil dra nytte av senere i arbeidslivet.

Språklige utbytte:
Det at jeg kun snakket og leste engelsk i ett semester, både i sosiale og faglige sammenhenger, har gjort meg trygg på at jeg kan beherske jussen i ett samfunn som stadig blir mer internasjonal.

Universitetsområdet og byen

Universitetet lå i Old Aberdeen, og man ser at stedet er preget av studenter. Universitetsområdet er et veldig koselig og rolig sted. I området ligger det flere kaféer, spisesteder, m.m. Også bokhandelen hvor man får kjøpt alle bøkene ligger i dette området.

Kun 5 minutter gange fra fakultetet ligger Aberdeen Sports Village. Dette er et bra treningssenter med både svømmehall/stupehall, treningsstudio, trampolinesal, squashsaler, fotballbane og friidrettsbane. For et medlemskap for ett semester koster det £60, og man får da tilgang til alt det Aberdeen Sports Village har å tilby.

Byen:
Aberdeen er en gammel granitt by, noen den også er preget av. Jeg personlig synes Aberdeen er en veldig koselig by, og fant fort en "hjemmefølelse" der. Dette gjaldt både byen og Universitetsområdet.

Bustad

Jeg bodde på Hillhead, New Carnegie Court. Det er her de fleste utvekslingsstudentene velger å bo, da det er sentralt. Det er kun 10-15 minutter gange gjennom Seaton Park til universitetsområdet. Bussen stopper også rett utenfor døra, og går hele veien til universitetet og ned til sentrum.
Der jeg bodde får man eget rom med tilhørende eget bad. Man må dele kjøkken og oppholdsrom med opptil 5 andre personer. Kjøkkenet har nok generelt en lavere standard enn hva norske studenter er fant til.

Sosialt miljø

Jeg fant meg fort til rette, både faglig og sosialt. Dette hadde mye å gjøre med at jeg fikk god kontakt med andre Erasmusstudenter. Universitetet tilbyr og arrangerer også en del sosiale sammenkomster i løpet av semesteret, i tillegg til at universitetet tilbyr ulike sosiale grupper. Dette tilsvarer undergruppe hos oss.

Man trenger absolutt ikke å være redd for å gå alene, med mindre man ønsker det!

2017

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2017 – Integrert master i rettsvitskap

04.09.2017 - 15.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Ha med alle arkene fra Erasmus, det er mange og du trenger dem. Ha med dyne, pute og sengetøy. Går an å kjøpe en pakke med dette som ligger på rommet når du kommer, men dette er av ganske dårlig kvalitet. Ha med kjøkkenservise til de første dagene. Sjekk ut hvordan du skal kildehenvise til essayene dine, ulike fakulteter bruker ulike teknikker. Det går an å google seg frem til det eller spørre på biblioteket. Bli med i facebookgruppa til Erasmus-koordinatorene her.

Undervisningsformer

Klassiske forelesninger og seminarer. Merk at det er obligatorisk oppmøte for mange av undervisningsformene, hvor mangel på oppmøte vil resultere i en lavere karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Mye varier, men vært forberedt på å endre når du kommer frem. Jeg ble på forhånd fortalt at jeg ikke fikk ta høyere enn level 3, men endte med å ta to level 5 fag. De er fleksible.

Fagleg utbyte og språk

Veldig bra! Professorene er engasjerte og flinke. De tar gjerne imot spørsmål og hjelper til med det meste. Bl.a. helt vanlig å spørre om hjelp til disposisjonen din til essayet før du begynner å skrive.

Universitetsområdet og byen

Nydelig universitetsområde. Hovedbygningen er fra 1495 og universitetet er det femte eldste i UK. Alt er samlet innenfor ett område, unntatt medisin, så du slipper å flytte mye på deg. Byen er laget av granitt, så er derfor veldig grå. Likevel har den absolutt sin sjarm og mangler ingenting. Det er en fin strand som omringer byen og to pene elver. Gode tog- og bussforbindelser til resten av Skottland og det går ofte fly fra flyplassen til rundt om i Europa.

Bustad

Bo i Hillhead Student Village. Alle utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter er garantert plass her og dette kommer også til å være dine nye venner. De kobler sammen folk av samme kjønn, alder og nasjonalitet/situasjon og i mitt tilfelle fungerte det helt strålende! Det er veldig trygt å ha noen som er i samme situasjon som deg og i starten ha noen å være sammen med. Anbefaler derfor å bo sammen med noen og ikke alene.

Sosialt miljø

Veldig bra! Ufattelig mange undergrupper! Anbefaler på det sterkeste å bli med å så mange du har lyst til! De har alt fra vinsmaking, turgåing, debattgruppe, løpegruppe, dangegruppe, yogagruppe, kunstgruppe mv. Sjekk ut AUSA Aberdeen. På onsdager er det ikke undervisning etter kl 12, for da skal man ha tid til å være med undergruppen sin.

2016

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

05.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Før man reiser ville jeg skaffet meg reiseforsikring og undersøkt hvilke fag UiB godkjenner.

Undervisningsformer

Jeg valgte to fag på level 4 nivå. Dette kan jeg virkelig anbefale fremtidige studenter i Aberdeen. Man får en helt annen tilnærming til jussen ved å velge fag på level 4 fag, og dette er noe jeg har satt stor pris på ved oppholdet. Hver uke har man et seminar i hvert fag, og dette foregår i små grupper på 10-12 studenter sammen med professoren i faget. Man diskuterer jussen fra et samfunnsfaglig perspektiv og sammenligner løsninger i ulike land.

Vurdering av emnetilbodet

University of Aberdeen hadde et veldig godt emnetilbud. Erasmus studenter blir gjerne anbefalt å ta fag på level 2- og 3-nivå, men ikke la dette stoppe deg i å ta level 4 nivå. Min erfaring var at disse var veldig lærerike og spennende. Man går også i seminarer med jevnaldrende, noe man ikke vil gjøre dersom man tar fag på et level 2 eller 3 nivå.

Fagleg utbyte og språk

Engelsken min har blitt bedre, spesielt det skriftlige. Vi måtte levere to essay i november på rundt 3500 ord. Dette føltes veldig utfordrende da man gjerne ikke har skrevet et essay på mange år. Likevel var dette noe av det jeg lærte mest av, og den skriftlige engelsken fikk satt seg på prøve. Jeg fikk gode resultater på begge mine essay, og det gjorde også de andre studenten fra UiB. Så ikke la deg stresse av at oppgavene kan virke utfordrende i starten.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var helt fantastisk! Universitetsområdet ligger i old Aberdeen - en del av byen med stor sjarm. Aberdeen er ellers en by som både har god shopping og hyggelige spisesteder/barer. På universitetsområdet er spesielt Kilau en café vi ble stamgjester, her er det lurt å bestille bord dersom man skal spise rundt lunsj tider. Aberdeen har også en fantastisk strandpromenade som er perfekt til løpeturer. I Aberdeen kan jeg anbefale "Soul" som utested, dette er en gammel kirke som er bygget om til et utested. Dersom man skal ta et glass vin er Ninety-Nine perfekt - her spilles det live musikk faste dager i uken. Veldig hyggelig sted for en avslappet atmosfære. Av spisesteder kan jeg anbefale Amarone, Cafe Boheme, Cafe Andaluz og Monsoona.
Dersom du ønsker å reise rundt i Skottland så er også Aberdeen et perfekt sted å bo. Det er gode togforbindelser til andre byer, vi besøkte både Glasgow og Edinburg. I tillegg er Dunnotar Castle absolutt verdt et besøk.

Bustad

Jeg valgte å bo privat og kan anbefale dette. Det var mye bedre standard her enn på Hillhead, hvor de fleste erasmus studenter ble tildelt bosted. På den andre side var det lettere for studenter som bodde på Hillhead å blir raskere kjent i starten, da de hele tiden var i samme området. Det er også lettere å bli kjent med andre internasjonale studenter dersom man velger å bo på Hillhead. Min erfaring er likevel at det å bo privat var det beste alternativet. Jeg betalte mindre i leie, hadde bedre standard enn på Hillhead og fikk bo mye mer sentralt ved denne løsningen.

Sosialt miljø

Det sosial miljøet var veldig bra. Jeg ble derimot skuffet over "freshers week". Jeg trodde dette ville være lignende fadderuken på UiB hvor man blir delt inn i grupper. Dette er ikke tilfellet i Aberdeen. Man må melde seg på aktiviteter individuelt, og som ny og ukjent i byen hadde det vært greit å ha en gruppe å forholde seg til. Det arrangeres erasmus møte i starten av freshers week, og det kan da være lurt å prøve å bli kjent med noen andre studenter under dette møtet. Da har man noen å dra på aktiviteter med første uke. Det sosial blir til hva man gjør det til. Det finnes utallige aktiviter og klubber man kan melde seg inn i. Jeg kan spesielt anbefale wine society; de arrangerer mange hyggelige sammenkomster for studenter.

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Sjekk ut boliger både på det private markedet såvel som det universitetet tilbyr. Veldig praktisk å ha med skjøteledning mtp. britiske stikkontakter!

Undervisningsformer

Jeg valgte to level 4 fag, som tilsammen utgjorde 30 norske studiepoeng. Fagene ingen forelesninger, men innebar å møte opp til en gruppe ca. én gang i uka eller annenhver uke Der hadde vi diskusjon med professoren og de andre studentene i gruppa angående temaet for den uka, nokså likt som en storgruppesamling. Ellers var det en obligatorisk innlevering, og en skriftlig eksamen på slutten av oppholdet.
Jeg er veldig fornøyd med valg av level 4-fagene; hhv. Criminal Justice og Animal Welfare. Professorene var flinke og engasjerte, og vi hadde mye mer "fritid" og selvstudie enn de som valgte level 2 og 3, der det var mange forelesninger å møte opp til, og masse ''pugging''.

Vurdering av emnetilbodet

I utgangspunktet synes jeg emnetilbudet virker mer interessant og spennende på vårhalvåret enn høsthalvåret, men criminal Justice var superinteressant! Det har mange av trekkene som straffeprosess, men man går ikke inn i regelverket og detaljer i det hele tatt. Det er heller snakk om å drøfte prinsippene rundt, og de gode og negative sidene med straffeprosessen og evt. sammenligne det med andre land; f. eks at Storbritannia tillater Plea Bargaining, eller hvilke rettigheter "The Victim" og "The Accused" har i en straffeprosess, og hvilke de burde ha osv. Faget gir god innsikt, og man får enda større respekt og takknemmelighet for det norske strafferettssystemet!

Animal Welfare er et fag de ikke tilbyr i så mange land. Det var både interessant og litt flåsete, men professoren var veldig engasjert og det var lett å henge med. Eksamensspørsmålene blir dessuten gitt på forhånd fordi professoren mener man lærer best slik, så eksamen er heller ikke så skummel.

For øvrig synes jeg at de obligatoriske innleveringene vi hadde var veldig greie å gjennomføre. Brukte kun 1,5 og 2,5 dager på hver av dem, og det gikk helt fint. Selv om karaktersystemet er litt annerledes enn hjemme, er helhetsinntrykket at det er mye lettere å få en god karakter i Aberdeen enn det vi er vant til på UiB.

Fagleg utbyte og språk

Man blir ikke så veldig mye flinkere i engelsk når man bare tilbringer ett semester i utlandet, med mindre du er heldig og havner i kollektiv med noen 'native speakers'. Imidlertid synes jeg at lesingen og skrivingen gikk mye fortere på slutten av oppholdet.

Angående faglig utbytte har jeg lært veldig mye i begge fagene. Criminal Justice var særlig interessant fordi det er lett å trekke likheter og ulikheter til det norske systemet, mens i Animal Welfare hadde jeg absolutt ingen sammenligningsgrunnlag så der lærte jeg enda mer. Imidlertid tror jeg neppe at dette er fag jeg får noe bruk for i fremtidig jobb, men for læringen og språkets skyld var det helt greie fag.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet lå i den gamle bydelen av Aberdeen, og var kjempesjarmerende med gamle bygninger og masse brostein!
Aberdeen by var ca. samme størrelse som Bergen, bare at det bestod av en lang, lang hovedgate mens Bergen er mer i en 'sirkel'. En god del gode shoppingmuligheter viste det seg, og drøssevis med koselige puber og gode restauranter. Vi var superheldige med været, for det regnet nesten ikke én eneste dag. Anbefaler likevel å ta toget til Edinburgh og ellers reise så mye man kan rundt om i Skottland.

Bustad

Jeg bodde New Carnegie Court på Hillhead, altså i regi av universitetet. Det var helt greie rom med privat bad - noe som var veldig digg! Ellers var det en liten butikk på hillhead og masse andre studentbygninger rundt, så man får virkelig følelsen av hvordan det må være å bo på 'college'. Det tok ca. 20 min å komme til universitetsområdet, gjennom Seaton Park. Synes likevel prisen var altfor høy sammenlignet med bostedet vi fikk. Skulle jeg bodd der igjen, ville jeg lett etter noe på det private markedet...

Sosialt miljø

Skottene er veldig, veldig hyggelige mennesker - det er det ingen tvil om! Ble imidlertid ikke så godt kjent med så mange innfødte, utenom i Animal Welfare der vi skulle samles i små grupper, noe som var veldig kjekt for da fikk vi snakket masse engelsk med native speakers! Ellers var det et drøss av studentorganisasjoner man kunne melde seg inn i, og det ble arrangert massevis av pub crawls og lignende for sosialiseringens skyld. Freshers week var moro, men ikke like organisert som fadderuken i Bergen. Man måtte rett og slett velge selv hva man ville bli med på, men moro var det!

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 – Integrert master i rettsvitskap

03.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det blir ofte endringer på hvilke fag man velger fra man søker til universitetet til man faktisk ankommer og fag skal påbegynnes (enten at faget utgår/endres eller at det blir crash i timeplanen). Jeg ville derfor brukt litt tid på å undersøke fagene, og finne flere alternativer. Hjemmesiden til universitetet har god informasjon om fagene.

Siden det er så mange "societies" (samme som undergrupper) på universitetet, ville jeg tatt med utstyr som gjør at du lett kan bli med i disse. Spiller du fotball, ta med fotballsko. Det er så mange forskjellige societies, og en fin måte å møte nye folk, så det kan være greit å kjapt bli med i disse.

Ellers er det ganske lite man må forberede på forhånd. Erasmus-opplegget gjør at søknadsprosessen er veldig enkel. Men siden semesteret er ganske kort (om man bare er der ett semester), ville jeg forberedt litt reiser etc allerede før man reiser. Man har absolutt best tid første måneden, og priser på tog/fly innenlands går kjapt opp siste ukene. Kjøp også rail card om du planlegger å bruke litt tog. Av reisemål kan anbefales Edinburgh og Glasgow, som begge er 3-4 timer unna med tog, Inverness og Loch Ness, Isle of Skye, + litt mer lokale dagsturer (Dunnottar Castle, Cruden Bay, Glen Garioch-destilleriet, Stonehaven).

Undervisningsformer

Her kommer det litt an på hva slags level på fagene man velger. Dersom man velger level 3 eller lavere, er undervisningen fokusert rundt forelesninger, med 3-4 obligatoriske tutorials hvor man diskuterer oppgaver (samme som storgrupper/seminar, men gjerne litt mindre grupper). I disse fagene danner forelesningene grunnlag for hvordan man leser på faget. I et fag sa foreleser at man ikke skulle undersøke noe som helst annet enn det som ble sagt i forelesningene, og dersom man pugget forelesningene så ville man være godt forberedt til eksamen. Et litt annet opplegg enn i Norge med andre ord.

Velger man derimot level 4-fag, er det såvidt jeg vet ingen fag hvor det er forelesninger. Her er det kun seminarer, som har samme opplegget som seminargrupper i Bergen. Det varierer fra fag til fag hvordan disse organiseres. I noen fag vil professoren så og si ha en forelesning, mens i andre blir det diskusjoner. Disse fagene særpreges av at man skal tenke mye mer selv. Det blir ikke den samme puggingen som i level 3-fagene. Om noe blir spørsmålene ofte litt vel politiske, og det kan være vanskelig å relatere det til noe praktisk. Det er typisk "lovavdelingspørsmål", altså store samfunnsmessige spørsmål om hvordan retten burde være.

Generelt kan jeg si at jeg personlig ikke likte undervisningsformen i level 3-fag så veldig godt. Der man i Norge har et sett regler man skal lære begrunnelsen for, deretter hvordan man ved den juridiske metoden kan bruke det på forskjellige faktum, vil man i Aberdeen lære langt flere regler, og veldig lite om hva begrunnelsen er. Eksamen er typisk et spørsmål om man husker hvilken dom eller skreven regel som besvarer spørsmålet, og den dommen burde man kunne dersom man skal få full uttelling. Så det blir litt mer pugging enn hva vi er vant til.

Vurdering av emnetilbodet

Det er et veldig variert og etter min mening interessant emnetilbud på universitetet. Det er også flere fag som har et mer internasjonalt preg, slik at det også kan være relevant for oss nordmenn. Særlig level 4-fag er mer varierte og internasjonale. Der man til og med level 3 skal lære seg litt mer "basic" skotske fag, blir level 4 mer valgfritt, med mange spesialiserende fag. Jeg tror det står på informasjonsskrivene fra universitetet at Erasmusstudenter ikke kan velge fag fra level 4, men dette stemmer ikke. Nordmenn som har kommet langt i studiet kan velge helt fritt her, og universitetet gjør en god jobb med å sikre deg at man får fagene man ønsker seg.

Jeg hadde disse tre fagene:
- Evidence: Level 3-fag om bevislæren. Går litt mer i dybden enn hva man lærer i Rettergangfaget. På noen punkter er retten her ganske lik, på andre veldig ulik. Allikevel kan faget være godt egnet til å gi større forståelse for bevislæren. God foreleser. Er 3 timer med forelesning i uken, og 4 tutorials. Er en hjemmeeksamen som teller 25%, deretter en 2-timerseksamen som teller resten. Veldig stort fokus på pugging av dommer i dette faget, ettersom store deler av området er basert på common law.
- Land Law: Level 3-fag om alt rundt kjøp og salg av bolig. Her er man innom statisk og dynamisk tingsrett, kjøpsrett, forvaltningsrett, pant og konkurs. Med andre ord ganske mye man er innom, hvor fokuset igjen er på å lære seg reglene. Synes selv faget var interessant. Man får en "course handout" på 150 sider som fungerer som pensum, slik at øvrige bøker ikke trengs å kjøpes. Foreleser er flink. Hjemmeeksamen teller 50%, deretter 1-timeseksamen som teller resten.
- Corporate Finance Law: Level 4-fag om finansiering av selskaper. Man starter med ulike finansieringsmetoder for mindre selskaper på første seminar, på siste er det teknikker for de virkelig store selskapene. Så man er innom mange muligheter: utstedelse av aksjer, tradisjonelt banklån, obligasjoner, pant, nedgradering av kapital, factoring, og mer innovative metoder etc. Dette er et fag som nok kan gi god forståelse som også er til hjelp i Norge. Foreleser er en veldig dyktig herremann. Eksamen er en skoleeksamen på 3 timer som teller 100%.

Fagleg utbyte og språk

Det varierer hvor relevant fagene er for norske studenter, men personlig føler jeg at jeg sitter igjen med mye ny kunnskap. Det er uansett forfriskende å se hvordan løsninger på rettslige spørsmål er i andre land, og man bli ofte sittende å tenke kritisk fordi det er annerledes i Norge. Level 4-fagene på sin side gir absolutt et faglig utbytte, hvor man som oftest berører områder man ikke har lært noe om i Norge.

Språklig blir man bedre til å skrive juridisk engelsk, og etter min oppfatning setter dette seg ganske kjapt. Tipset her er egentlig å skrive mye så tidlig som mulig, og bruke litt tid på å undersøke hva de korrekte juridiske termene er. Da setter det seg bra. Generelt blir også engelsken bedre av at man prater engelsk hele tiden. Dette kommer selvfølgelig an på eget utgangspunkt, men opplevde selv å bli tryggere muntlig mens jeg var der. Skotter er generelt veldig hyggelig, så man kan prate med hvem som helst for å få praktisert engelsken.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er i gamlebyen Old Aberdeen, som er særpreget av ærverdige bygg ispedd noen nyere universitetsbygg (blant annet et fantastisk bibliotek som kontinuerlig figurerer på lister over de fineste biblioteker i verden). Universitetsområdet er rett og slett veldig fint, og det er alltid flott å bare tusle litt rundt i området.

Byen ellers er egentlig ganske liten. I folketall er Aberdeen omtrent som Bergen, men sentrum er i hovedsak én gate (Union Street), med endel kjøpesentre i nærheten. I denne gaten finner man restaurantene, butikkene, barene og utgangspunktet for kollektiv. Byen føles derfor ganske liten. Men det er allikevel mye å finne på, og det kan anbefales å bli kjent med pubene og annet byen har å tilby. Videre er det en lang og veldig flott strandpromenade som går fra omtrent universitetsområdet og ned til sentrum. Her kan man gå turer eller jogge i fine omgivelser. Ellers er det også flere fine parker, museum, og den gamle fiskebyen Footdee.

Bustad

Jeg bodde i New Carnegie Court, del av studentbyen Hillhead. Dette er klassiske studenthybler, hvor man deler kjøkken og stue med 4 andre, men du har eget skrivebord, ganske stor seng og eget bad. Merk forresten at det kun er New Carnegie Court som har eget bad, i de andre byggene må man dele. New Carnegie er også litt dyrere, men personlig vil jeg si det er verdt det. Bygget er nyere og finere. Ellers er det veldig lite kjøkkenutstyr, hvor alt må kjøpes inn. Jeg trivdes ganske bra her, det holdt for et halvt år. Skal man være lenger, eventuelt reiser med noen man kjenner, kan man like greit sjekke det private utleietilbudet. Det blir billigere (leiepriser har gått ned voldsomt som følge av oljen), og er nok også finere. Fordelen med Hillhead er at det er ganske nærme universitetsområdet (15 minutter å gå), og søknadsprosessen er enkel siden det er universitetet selv som ordner med utleie.

Sosialt miljø

Semesteret starter med Freshers Week, som er det samme som fadderuken. Forskjellen er at man ikke blir satt i en gruppe slik som i Bergen. Man står dermed mye mer på egne ben. Men dersom man blir kjent med noen folk er det bare å slenge seg på arrangementer, og de forskjellige societies har også mye opplegg den første uken. Her gjør man det rett og slett mye som man selv vil, men opplevde selv at informasjonen var ganske dårlig i Freshers Week. Liker nok opplegget i Bergen litt bedre.

Ellers er det haugevis med utvekslingsstudenter i byen som er i samme situasjon som deg, og man blir kjent med mange hyggelige folk fra forskjellige kulturer. Det legges opp til noen arrangementer med andre Erasmusstudenter, det var positivt. Som sagt er skotter også veldig hyggelige, så her er det absolutt muligheter for å få et utrolig hyggelig semester!

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Høst 2016 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

05.09.2016 - 16.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet kan det være lurt å lese gjennom praktiske tips på University of Aberdeens hjemmesider om hva man burde ha med seg, og hva som burde være ordnet før ankomst. Her har de nevnt en del papirer som burde ordnes og bringes. I tillegg kan det være greit og forhåndsbestille dyne og pute fra Hillhead om du tenker å bo der. Disse er ikke de beste, men veldig greit å ha noe å sove i den første natta. Er også mulig å kjøpe en ekstra pute og teppe på Primark for å gjøre det litt mer komfortabelt. Jeg vil også anbefale og skaffe seg et britisk nummer, da det er enkelt og ringe til folk du blir kjent med der nede.

Undervisningsformer

Undervisningsformene er litt annerledes enn på Universitetet i Bergen. I Aberdeen består de fleste kurs av både av forelesninger og seminarer, der seminarene som regel er obligatoriske. Den endelige karakteren består heller ikke bare av resultatene fra en eksamen, men resultater fra essay (20%), framføring (10%) og eksamen (70%). Dette varierer selvsagt fra hvilke fag man velger, og det finnes informasjon om dette i kursguiden på universitets hjemmesider. Noen fag har ikke eksamen i det hele tatt, men bare innleveringer. Flere av utvekslingsstudentene jeg traff der nede tok slike kurs og var veldig fornøyde. De hadde siste innleveringsfrist ca 10 dager før jeg hadde min siste eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

For deg som studerer arbeids og organisasjons psykologi er ikke emnetilbudet det beste. Dette handler også om at som Erasmus student fra det psykologiske fakultet er man nødt til å velge 15 studiepoeng innenfor psykologi, og her er ikke valget det beste. Men med de 15 siste studiepoengene kan man velge hva som helst, og da er det en del spennende kurs.

Fagleg utbyte og språk

Jeg valgte Perception (7,5p), Psychological Assessment (7,5p) og Business Ethics (15p). Dette var helt greie fag, men følte nok at Business Ethics var det faget jeg i størst grad kan bruke innenfor arbeids og organisasjons psykologi. På universitetet i Aberdeen legger de stor vekt på egen refleksjon, og mange av fagene har ikke anbefalt pensumbøker. De anbefaler ofte noen artikler til hver forelesning, men dette er ikke nødvendig å lese om man ikke vil oppnå toppkarakter. Om noen fag har anbefalt pensumbøker anbefaler jeg å vente med å kjøpe bøkene til litt ut i semesteret, ofte er det mulig å bare låne boken på biblioteket.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger i Old Aberdeen, en ca 10 minutters gåtur fra Hillhead studentboliger. Universitetsområdet er veldig koselig og består av gamle og ærverdige bygg som King's College, og det nye glassbiblioteket Sir Duncan Library med utsikt over store deler av Aberdeen.
Den nye delen av Aberdeen, ca 30 min gange fra universitetet, er kjent for å være grå og kjedelig. Likevel har byen også sin sjarm, med koselige puber og restauranter. Byen har også en fin og lang strandpromenade.

Bustad

Hillhead Student Village er et veldig greit alternativ. Dette er en mulighet for utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter, der utvekslingsstudenter er sikret plass. Både strøm og internett er inkludert, noe som er veldig greit. Hillhead består av flere ulike bygg, i ulike prisklasser. Jeg bodde i Hector Boece, i "flat" med fire andre utvekslingsstudenter, kan virkelig anbefale det.

Sosialt miljø

Når man bor på Hillhead er det veldig lett og blir kjent med nye mennesker, både andre utvekslingsstudenter og førsteårsstudenter fra Skottland. Aberdeen University Students' Association (AUSA) tilbyr også et hav av ulike grupper og fritidsaktiviteter som man kan melde seg inn i, noe som gjør det lett og bli kjent med andre studenter.

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015/Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

07.09.2015 - 30.09.2016

Førebuingar/praktiske tips

Følgende er greit å få oversikt over i begynnelsen:
- MyAberdeen - tilsvarende MiSide
- MyTimetable - tilsvarende kalenderen på MiSide. Ligger link på MyAberdeen.
- MyCurriculum - tilsvarende studentweb. Siden man velger fag på.
- Portal - siden som får pulsen til å stige. Karaktersiden. Link på MyAberdeen.


Fiks studentkort tidlig på The Hub. Det kan være problemer med å få det til å fungere fordi de av og til roter med at studenter fra Norge ikke er med i EU, men likevel ikke trenger visum.

Undervisningsformer

På LLM-nivå har man stort sett ett seminar på to timer i uken. På olje- og gassfagene minner disse om storgruppe ettersom man er rundt 20 studenter på hvert seminar. I andre fag har jeg hørt at det varierer fra alt mellom fire og femten.


Man får utdelt et kurshefte for hvert fag. I den har man oversikt over hva man må/bør/kan lese til hvert seminar. Leselistene kan være meget lange. Det er ikke uvanlig at det står oppført mellom fem og ti artikler, hvorav flere kan være på over 60 sider, til et seminar på to timer. Strategisk lesning er derfor et must (med mindre man syns alle artiklene virker ulidelig spennende). Gå derfor alltid ut i fra eventuelle spørsmål som skal gjennomgås på seminaret, og prioriter artikler som seminarlederen selv har skrevet. Det varierer veldig fra professor til professor om de stiller spørsmål og peker ut studenter til å svare, eller om de foretrekker å prate selv. Noen stiller lette og nesten for åpenbare spørsmål for å få i gang praten. Noen ønsker at seminaret skal være en pågående diskusjon og sprer trygghet blant studentene med kombinasjonen utmerket formidlingsevne og lun humor, andre gjennomgår stort sett det aktuelle kapittelet de selv har skrevet i fagboken.


I begynnelsen kan det virke skummelt å skulle uttale seg om juridiske problemer på engelsk, og når man skal svare på spørsmål er det veldig lett for at ordene stokker seg. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at engelsknivået på de fleste studenter fra Norge langt på vei overgår det generelle nivået jeg opplevde i mine fag. At grammatikken ikke sitter spikret hvis man begir seg ut på et svar angående Angolas strukturering av oljebransjen er ikke så nøye, sannsynligheten er stor for at kun de få britene i rommet legger merke til det, og de er bare glad for at noen andre gidder å svare. For at man skal få noe ut av seminarene anbefaler jeg at man lar det gå litt sport i å være muntlig aktiv. Hvis ikke kan det bli en seig affære.


I de fleste fag får man endelig karakter basert på resultatene på et essay og eksamen. Disse teller henholdsvis 20 og 80 prosent eller lignende. Essayet er trolig avgrenset til maks 2500 ord, ofte inkludert fotnoter. Det blir mange flere fotnoter med måten man skriver på i Skottland, da man i mye større grad viser til ulike artikler og annen litteratur og ikke bare primære rettskilder. Eksamen består av pluss minus seks spørsmål, alle teoretiske. Det er alltid ett spørsmål for hvert seminar. Man kan som oftest velge tre, og man har tre timer på seg på å besvare. Å forberede seg ekstra nøye på tre til fire seminarer kan derfor gjøre eksamenstiden noe lettere. I enkelte fag holdes også "open book" eksamen, der kan man ta med så mye notater man vil. Utenom disse er det ikke tillatt med noen hjelpemidler (ingen lovsamling heller), bortsett fra ordbok.

Vurdering av emnetilbodet

Utvalget av fag i Aberdeen på LLM-nivå er bra. Det er bygget opp slik at man må velge linje, og deretter velge minst tre fag som faller inn under den linjen. Flere av fagene inngår i flere linjer. Ett av fire fag man velger kan være hva som helst. Jeg valgte fag basert på hvor interessant faget i seg selv virket, men vel så mye på hvor dyktig og engasjerende professoren fremsto på introforelesningen. I ett fag så jeg bort i fra det sistnevnte, noe som medførte åtte rimelig langdryge seminarer det semesteret.

I tillegg må man ta faget "Critical Legal Thinking". En liten perle av et fag hvor man skal bevise at man kan lese en dom (ofte fra EMD) og trekke noe fornuftig ut av den, så vel som å analysere en artikkel. Dette høres enkelt ut, og det er det. Men noen studenter har aldri lest en EMD-dom før, så gruppepresentasjon av en domsanalyse på 500 ord er sånn sett en artig øvelse. Selv om faget ikke teller på vitnemålet blir professorene meget irritert dersom man ikke har forberedt seg til timene som foregår på klasserom. Her bevitnet jeg at noen ble kastet ut fordi de ikke hadde lest den aktuelle dommen (og innrømmet det)...

Fagleg utbyte og språk

Språket er som kjent engelsk, selv om skottene hardt prøver å utydeliggjøre dette i dagligtalen. Den største utfordringen med engelsk er å ikke være så opptatt av sin egen aksent. På puben er dette enkelt. I samtale med engelske professorer innenfor deres spesialområde not so much. I begge tilfeller går det alltid bra.

Fagene på Olje- og gassprogrammet er fagene i større grad enn hjemme teoretiske. Fokuset ligger riktignok på hvordan ordentlige kontrakter er utformet og regelverket rundt avvikling av plattformer, men alle eksamensspørsmål essayoppgaver er teoretiske. Selv om man ikke løser praktikumsoppgaver analyserer og kommenterer man traktater, EU-direktiver og kontraktsklausuler. Det er anvendelsen som uteblir. Derfor føles et år med LLM-fag annerledes enn et år med juridiske fag ved UiB.

Å skrive dissertation over sommeren gikk overraskende greit. Man har bra med tid, så man kan fint flette inn noe ferie selv om universitet er opptatt av å presisere at det ikke er noe ferie mellom vårsemesteret og sommersemesteret. Oppgaven har en ordgrense på 10.000 ord pluss minus ti prosent. Altså maks 11.000 inkludert fotnoter. Man bør ligge opp mot maksgrensen for å være sikret godkjenning av oppgaven som masteroppgave fra UiB.

Når det gjelder forberedelse av oppgaven er det et par ting man bør være klar over. Oppfølgingen er minimal. Man får møte veileder første gang med et forslag til tema, grov struktur og kilder. Veilederen kommenterer dette over en samtale på avsatte 20 minutter. Etter noen uker har man et tilsvarende møte hvor man fremlegger foreslåtte endringer. Planen blir som regel godkjent på dette møtet med et par kommentarer påskrevet av veilederen. Etter dette står man på egne ben. Etter dette arrangerer universitetet kun kurs om generell struktur. Alle faglige spørsmål man har må man oppsøke professorer for å få. De er da opptatt av at man diskuterer faget generelt, og ikke din spesifikke oppgave, fordi de ikke vil bli nedringt av studenter med detaljerte spørsmål om dissertation. Man kan helt fint få svar på det man lurer på, men det er tydelig at opplegget ikke er slik at man skal konferere veiledere med konkrete avsnitt eller deler av ens oppgave.

Oppgaven må skrives i en annen stil enn hva som er tilfellet med juridiske masteroppgaver ved UiB. Det viktigste man gjør er å lage en presis "thesis statement". I denne må man ta stilling til et problem og ta et standpunkt vedrørende hvilken løsning som er juridisk sett den beste. Under faget Critical Legal Thinking vil du bli informert om at en thesis statement bør være en setning som definerer "scope" for oppgaven, samtidig som man MÅ ta et standpunkt. Sånn sett kan den minne om en konklusjon. Det er standpunktet ditt du skal forsvare og argumentere for (og noe mot) i løpet av oppgaven. Hoveddelen av oppgaven må være argumenterende. Dersom man går i fellen og "greier ut" om problemet i for stor grad i hoveddelen får man trekk.

Universitetsområdet og byen

Campus er veldig koselig og fin. Det juridiske biblioteket er mindre elegant med et heldekkende gammelblått vegg-til-vegg teppe, men et ok sted å sitte og lese. Universitetsbiblioteket er praktfullt og mye nyere. Man kan sitte i 6. etg. med utsikt ut over havet og lese. Ellers er caféen Kilau på campus å anbefale for både kaffe og baguetter. På The Hub er det også et kantineområde hvor det fem ulike utsalgsboder: Old El Paso, pizza, vegetar, tradisjonell britisk mat og en salatbar. Hekt grei mat for mellom tre og fem pund.

Aberdeen er ikke verdens vakreste by, men det er vel ingen myte som trengs å legges død i så måte. Den har likevel noen små treats å tilby. Strandpromenaden er veldig fin for løping, og på stranden er det en del som driver med surfing da vindforholdene ofte er gode. Dessverre er også regnforholdene også ofte gode, men sammenliknet med Bergen regner det mindre. I sentrum er det gode shoppingmuligheter, blant annet på nyere Union Square kjøpesenter med egen etasje for restauranter og egen kino. Kino er forresten ganske billig. Av restauranter burde man prøve Mi Amore og Mansoona Healthy Indian Cuisine hvis man liker italiensk (who doesn't?) og indisk mat. Ellers caféene Cup Cafe og The Coffie House verdt å besøke.

Når det kommer til puber vil jeg si at Aberdeen leverer. For uten at man kan få en halvliter for 2.5 pund finnes det flere puber med virkelig godt utvalg av øl. Six Degrees North og BrewDog Aberdeen må trekkes frem i den forbindelse, BrewDog med live musikk hver søndag.

Hvis du liker å trene på treningssenter, svømme eller benytte deg av gruppetimer har Aberdeen Sports Village det du er ute etter. Anlegget er omtrent helt nytt og kan by på 50-meters basseng, stupebasseng, badstue, utendørs løpebane, treningsstudio, basketbane, squashbane og sikkert noe mer. Det ligger rett ved siden av campus og er av ypperste standard.

Bustad

Hvis du vil bo i nyeste tilgjengelige student accommodation velg King Street. Dette ligger også mellom sentrum og campus.
På King Street Exchange er standarden litt lavere, men man kan få eget bad. King Street Exchange ligger rett ved campus.
Hillhead ligger etter min mening mindre gunstig til, da den ligger lengst borte fra sentrum og for så vidt noe lengre unna campus enn de to ovennevnte.

Ellers kan det være gunstig å lete litt etter private leieobjekter dersom man skal være i Aberdeen for et helt år. Markedet er mye tregere for utleiere der enn i Norge, mye grunnet fraflytting av folk tilknyttet oljebransjen. Er man to eller tre som ser etter leilighet sammen kan man oppnå mye høyere standard for noenlunde samme pris som for stundet accommodations, da sistnevnte er ganske overpriset pga høy etterspørsel. Vi fikk i januar 2016 en helt nyrenovert leilighet med to soverom, separat stue og kjøkken, på ca 60 kvm til 850 pund i måneden. Da kommer internett på 17 pund i måneden, samt gass og strøm, utenom. Likevel ble prisen tilsvarende det ett rom med delt kjøkken og bad koster gjennom universitets ordninger.

Sosialt miljø

Det sosiale blant LLM-studenter oppleves som bra. Spesielt når man bor tett i samme bygning er det enkelt å komme i kontakt med folk.

I løpet av den første uken står alle studentgrupper på stand og prøver å få med nye studenter på alt fra whiskey tasting til triatlon. Man kan velge og ikke minst vrake. I disse studentgruppene er det studenter fra første året til postgrads. I varierende grad arrangeres møter og turer, en fin anledning til å bli kjent med flere enn de man tar fag med.

Legger ved noen bilder som jeg tok i løpet av året mitt i Aberdeen.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.01.2016 - 22.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Bolig og alt papirarbeid var i orden før jeg dro.

Det er ikke mye man trenger å forberede for et par måneder i Storbritannia.

Jeg forberedte meg med å lese om universitetet, fagene, områdene og selve byen.

Undervisningsformer

Jeg hadde 2 x 30 CREDITS fag på 4 level. I disse to fagene var det bare seminarer som var undervisningsform, med 100% oppmøte som krav. Det var derimot bare 6 seminarer i hvert av fagene. I det ene faget leverte man ett essay som telte 25% av karakteren, i tillegg til skriftlig skoleeksamen på 3 timer som telte de resterende 75%. I mitt andre fag var det bare skoleeksamen som vurdering.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom jeg reiste på vårsemester var ikke emnetilbudet like stort som om man reiser høst. Det var derfor enkelte fag jeg kunne tenke meg, men som ikke gikk vår. Jeg endte imidlertid opp med å ta fag jeg ønsket, og som jeg synes var kjekke.

Fagleg utbyte og språk

Jeg var litt bekymret på forhånd med tanke på juridisk engelsk, både muntlig og skriftlig. Dette gikk bedre enn forventet, og man kom fort inn i det å studere på engelsk. Jeg følte derfor at jeg fikk stort utbytte med tanke på språkkunnskap. Faglig sett fikk jeg også utbytte, selvom jeg føler jeg får større utbytte av fag jeg har tatt ved UiB.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er fantastisk. Ingenting er bedre enn å gå rundt på campus på en solskinnsdag.

Aberdeen sentrum er ikke så veldig stort, men har sin sjarm. Det finnes gode shoppingmuligheter, og mange puber hvor man kan samles for sosialt. Mitt favorittsted i byen var den fine stranden som strekker seg langs hele kysten. Bare 15 minutters gange fra universitetsområdet, der hvor jeg bodde, eller fra sentrum, er det fine tur- og joggemuligheter langs stranden. Det er også mye fin natur og landskap rundt Aberdeen.

Bustad

Jeg bodde i studentbolig som ikke hadde tilknytning til universitetet, men gjennom et selskap som heter Unite Student. Da universitetet åpnet for å søke studentbolig gjennom dem kunne man velge dette som et alternativ. Prisen var den samme, og fordelene flere. Studentboligen jeg hadde var oppusset og i god standard. Det var stort kjøkken med to av alt; komfyr, vask, kjøleskap. Det var også to toaletter og to dusjer. I tillegg var det en sofagruppe på kjøkkenet. Dette er langt fra noe alle studentboliger i Skottland har. Jeg delte alt dette med 3 andre jenter.

Den andre fordelen var at boligen lå i 5minutter gange til hovedgaten, og dermed så og si i sentrum. Studentbolig gjennom universitetet ligger ca 45 minutter gange til sentrum. Til universitetet er det ca like langt fra alle studentboliger, mellom 15-20 minutter gange.

De fleste utvekslingsstudenter velger imidlertid å bo på Hillhead, som er studentboliger tilknyttet universitetet. For meg var det ikke et problem at de fleste andre bodde der mens jeg ikke bodde der. Det gikk direktebuss fra der jeg bodde og til Hillhead. Vi pleide imidlertid stort sett å møtes i byen, og det var derfor ikke noe problem.

Sosialt miljø

Det var et veldig godt studentmiljø blant utvekslingsstudentene. Jeg ble kjent med så mange at det var vanskelig å få finne tid til å være nok med alle. Det var noe sosialt som skjedde hele tiden, enten det var arrangementer eller om det var vi studenter som planla sammen. Det er ingen problem å bli kjent med folk, og alle utvekslingsstudentene var veldig inkluderende. Man er tross alt i samme situasjon alle sammen. Jeg har fått venner fra andre land som jeg fortsatt har kontakt med, og som planlegger å treffes igjen om ikke så lenge.

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

Vår 2016 – Integrert master i rettsvitskap

19.01.2016 - 22.05.2016

Førebuingar/praktiske tips

I forkant av utvekslingsoppholdet er det en del formaliteter som en må sørge for å få i orden. For å få en behagelig start på utvekslingen er det en fordel å fullføre disse så tidlig som mulig. Da vil du også være i stand til å søke om studentbolig på et tidlig stadium, og muligvis ha flere alternativer å velge mellom - dersom en ikke foretrekker å arrangere privat leiekontrakt. Utvekslingskoordinatorene fra UiB gir god og dekkende informasjon på e-post. Følg med og les disse nøye. Ta med alle relevante dokumenter når du reiser, det kan komme til å være nyttig.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Det er gjerne en til to forelesninger og ett seminar per uke i hvert fag, avhengig av størrelsen på faget, som tar for seg samme tema. Denne undervisningen avsluttes omtrent halvveis ut i semesteret. Mot slutten av undervisningsperioden er det avsatt tid til essay-skriving. Karakteren man oppnår på essayet inngår i en samlet karaktersetting etter avsluttet eksamen på slutten av semesteret (omtrent 30 prosent). Når essayene er levert gjenstår kun selvstudier frem mot eksamen, med unntak av oppsummeringsforelesningene som finner sted et par uker før selve eksamen. I fagene jeg valgte var det ikke nødvendig å kjøpe noe faglitteratur fordi hovedparten av pensum var dekket gjennom artikler på nett. Vent med kjøp av bøker til du har et godt inntrykk av nødvendigheten ved dette!

Vurdering av emnetilbodet

Det juridiske fakultetet har et rikt fagtilbud, og det er bare å ta for seg av de ulike alternativene. Enkelte kurs kan imidlertid bli avlyst dersom for få studenter melder seg på.

Fagleg utbyte og språk

Min erfaring er at Universitetet i Aberdeen i stor grad legger opp til at man skal utvikle evner til selvstendig tenkning og reflektering. Jeg synes dette var ganske frigjørende: Du kan oppnå gode resultater uten å måtte trenge gjennom store mengder litteratur, og har god tid til å være sosial, kose deg og nyte oppholdet.

Universitetsområdet og byen

Aberdeen er en grå by, men ikke fortvil! Det er kort vei til flotte strender som er godt egnet for gå- eller joggeturer. I tillegg dukker det ofte opp spennende kulturarrangementer - sørg for å dra på en Ceilidh (skotsk dansetradisjon for folk i ALLE aldre). Det finnes også en rekke hyggelige spisesteder, puber og nattklubber. På universitetsområdet finnes et stort, moderne bibliotek, et stort, moderne treningssenter (Aberdeen Sport Village), men også gamle, erverdige bygninger som gjør det til en fornøyelse å vandre rundt i de små, trange gatene.

Bustad

Jeg bodde i Wavell House på Hillhead Student Village, et av de billigste alternativene som tilbys av universitetet. Standerden er helt fin, og fellesområdene blir vasket alle ukedager. Majoriteten av studentene bor på dette området, og du kan alltid finne noen å ta følge med hjem fra byen på kveldstid. Hillhead ligget et stykke unna sentrum. Til fots bruker man ca. 40 minutter, men det går ofte busser, som går via universitetet og bruker ca. 20 minutter. Fra Hillhead til Universitetet kan man gå på ca. 15. minutter, gjennom den velholdte Seaton Park. Anbefaler dette boligalternativet! Her blir man godt tatt vare på (resepsjonen holder døgnåpent) og det er et godt utgangspunkt for å ta del i sosiale begivenheter.

Sosialt miljø

Dersom du har som ambisjon å bli kjent med skotter, er det lurt å bli med i noen av studentorganisasjonene - her er det utallige muligheter. Ellers er det lett å bli kjent med de andre Erasmus-studentene. De fleste er veldig interesserte i å etablere relasjoner, og det er generelt et svært inkluderende miljø blant Erasmus-studentene.

2015

Høst 2015 - BAPS-AOP

Høst 2015 - BAPS-AOP

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Et tips er å skaffe seg britisk mobilnummer, noe som er både enkelt å få tak i og enkelt å bruke om man bare ønsker et kontantkort.

Undervisningsformer

Undervisningsformen er noenlunde likt som i Bergen. Forelesninger er ikke obligatoriske og varer én time hver. Hvor mange forelesninger man har i uken varierer etter hvilke fag man har. Ellers er det svært vanlig med seminarer (tutorials) som er obligatoriske og som ofte innebærer arbeid man får karakter for; diskusjoner, presentasjoner, innleveringer e.l. Dette varierer fra fag til fag, men generelt sett er det satt til en mer avslappet setting. Karakterer man får vil telle en viss prosent på den endelige karakteren i faget.

Vurdering av emnetilbodet

Mange interessante emner å velge mellom, men som student innen arbeids- og organisasjonspsykologi var det ikke stort utvalg innen psykologifagene i Aberdeen, da de her fokuserer på generell psykologi og forskning. Jeg måtte velge to psykologifag som ikke var relevante for mitt studie. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men syntes fortsatt fagene var interessante. Vil anbefale å undersøke emnetilbudet i god tid.

Fagleg utbyte og språk

Det at man hadde innleveringer og presentasjoner i løpet av semesteret gjorde at det var lettere å jobbe jevnt gjennom hele semesteret, og hjalp til å opprettholde fokus. Dette tror jeg også gjorde at jeg satte meg mer inni fagene, og fikk dermed større utbytte. Språkmessig tror jeg ikke mye har forandret seg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet ligger i Old Aberdeen, og er altså i gamlebyen. Flotte byggverk, med et stort nymoderne bibliotek. Utrolig fornøyd med universitetsområdene som var 20-minutters gåtur fra bosted.

Bustad

Universitet i Aberdeen har lagt opp en studentby (Hillhead) der de har plass til førsteårsstudenter og utvekslingsstudenter. Dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med folk, og generelt sett vil jeg si at boforholdene var gode. Studentbyen består nemlig av flere ulike "hus" eller områder, med små ulikheter alt etter hvor du bor. Jeg har inntrykk av at alle de ulike mulighetene var gode.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved universitet var lagt opp på en god måte, med et utrolig antall klubber man kunne melde seg inn. Både for å være sosiale eller for å drive med noe man er interessert i. De har noe for alle, og har intrykk av at de fleste klubber tar godt i mot nye medlemmer.

Høst 2015 - BA i pedagogikk

Høst 2015 - BA i pedagogikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Pakk med deg det du tror du trenger. Været er så og si det samme som i Bergen bare litt mindre regn. Det blåser mye så kan føles litt kaldere, men når solen skinner er det så fint! Jeg anbefaler å bestille pute/dyne på nett slik at du bare kan hente dette ved ankomst. Jeg glemte å gjøre dette, men fikk kjøpt det på nærkiosken. Det er absolutt ikke den tykkeste og deiligste dynen, men det er helt ok. Jeg kjøpte meg en ekstra pute på Primark. Hvis du ikke kjøper dynepakken er det mange som drar inn til sentrum og handler dette, men du kan risikere å ikke ha dyne og pute den første natten. Husk å ordne alt med papirer før du drar eller den første uken av studiestart, du får masse informasjon om dette.

Undervisningsformer

Det er en del seminarer og workshops som er obligatoriske. Ellers har de vanlige forelesninger som i mitt tilfelle ikke var obligatorisk, men de er gode å få med seg både med tanke på faglig utbytte og for å forbedre egne språk- og notatferdigheter. Ta notater på engelsk, det er god øving og gjør alt mye lettere senere.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg syns emnetilbudet var bra. Siden jeg reiser gjennom psykologisk fakultet fikk vi beskjed om at vi helst skulle ha 50% av studiepoengene i fag fra psykologi. Jeg var mer interessert i å ta andre fag siden mitt hovedområde ikke er psykologi, og fikk derfor ordnet dette med Erasmus koordinatoren her i Aberdeen (og grønt lys hjemmefra). Da trengte jeg bare å ta 25% av poengene mine i psykologiske fag. Hun jeg pratet med sa at denne regelen var i hovedsak for å unngå at for mange valgte engelsk litteratur og språk, da er det ikke nok plass til at elevene fra Skottland kan melde seg opp i disse om alle utvekslingsstudentene gjør det. Dette er vel og merke noe du må spør de om når du ankommer og fagene skal ordnes, det er ikke garantert at de alltid kan tillate mindre enn 50%. De er veldig hjelpsomme på universitetet og svarer så godt de kan på alle spørsmål man har. I tillegg er fagansvarlige i fagene, etter min erfaring, kjapp å svare på mail og døren står alltid åpen hos dem.

Fagleg utbyte og språk

Faglig utbytte har vært bra. Den endelige karakteren er ofte delt ut på forskjellige oppgaver. Gjerne gjennom essay skriving, debatter, presentasjoner og skriftlig eksamen. Gjennom muntlige presentasjoner og debatter får man utfordret seg selv, men det er også veldig lærerikt. Det er veldig mange utvekslingsstudenter her, så om ikke alt man sier høres flytende ut gjør ikke dette noe da man ikke er den eneste. Siden man snakker engelsk så og si hele dagen så er det også noe som blir automatisk etterhvert. Foreleserene tar også hensyn til de mange utvekslingsstudentene og prater forståelig uten de verste, noen ganger uforståelige, skotske uttrykkene.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er kjempe koselig med fine bygninger, masse liv og koselige kafeer. De har et veldig nytt og moderne bibliotek med kanskje universitetets mest behagelige leseplasser. Byen er grå, hele Aberdeen er ganske grå, og jeg lurer av og til på om de har reguleringer som gjør at de ikke får bygge hus i farger. På tross av dette er den veldig sjarmerende. Med koselige puber, barer og restauranter. Shoppingen er også bedre enn jeg forventet. Vil du reise litt rundt i Skottland, går det tog og buss overalt.I tillegg har de en nydelig strandpromenade. Hvis du liker å jogge gjør de fleste det her eller i parkene.

Bustad

Jeg har bodd i en "studentby" (Hillhead Student Village) som bare er for førsteårs- eller utvekslingsstudenter. Dette har fungert helt ypperlig, da alt av strøm og internett er inkludert. Siden jeg bare har vært her et semester er dette veldig greit å slippe å tenke på, og når jeg kom hit var det bare å flytte rett inn. Siden det er ganske mange unge som bor her (i England og Skottland begynner de ofte på universitetet rett etter videregående) så kan det til tider være litt mye lyd. Dette har ikke sjenert meg, men hvis du er veldig sensitiv for dette kan det være greit å pakke med seg noen ørepropper. Nå i eksamensperioden er det vel og merke forbud mot å ha fest i leilighetene. Å gå herfra til universitetet tar ca. 10-15 minutter og skoleveien er gjennom en av Aberdeens fineste parker! Hvis du skal gå til sentrum tar det vel hvertfall 40-45 min. Men bussen går fra studentbyen, gjennom universitetet og til sentrum. Jeg vil anbefale å investere i et busskort.

Sosialt miljø

Skotter er utrolig vennlig, hvis du lurer på noe er det bare å spør. I studentbyen her jeg bor er de like vennlige. Alle er nye studenter som ønsker å utvide vennekretsen sin. Universitetet er veldig god på å promotere ulike "Societies" og jeg anbefaler alle som reiser hit å finne ett, eller flere, du ønsker å bli med i. De har noe for alle og enhver, og i begynnelsen av året har de stands med alle sammen så du kan sjekke dem ut. Tror de dekker de fleste hobbyer og interesser. Veldig god mulighet for å få et enda større nettverk, og de gjør sosiale ting hele tiden.
Til slutt vil jeg bare si at jeg har storkost meg her i Aberdeen, og anbefaler absolutt å søke seg hit på utveksling!

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap

09.09.2015 - 19.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med å søke på studentbolig, og om du skal studere juss er det kjekt å spørre de som jobber på biblioteket om hvor og hvordan man søker opp rettspraksis på nett.

Undervisningsformer

Hovedsakelig forelesninger, men også obligatoriske tutorials i hvert emne.

Vurdering av emnetilbodet

Det er her et stort utvalg av fag man kan velge mellom, og det er spennende å sette seg inn i rettspraksis i et annet land.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg har valgt vil trolig ikke være altfor relevant i fremtiden om jeg ikke får jobb i et internasjonalt firma, men jeg er nå i stand til å kunne føre samtaler på rettslig engelsk.

Universitetsområdet og byen

Skolen er utrolig pen, og er som en liten landsby. Man har forelesninger i nyere bygninger, men også i bygg fra 14-1500 tallet. Byen er stor, men veldig oversiktlig.

Bustad

Hillhead er et fantastisk sted å bo, og jeg var heldig nok til å få bo i New Carnegie Court. Dette er et nytt bygg der man har eget bad, men deler kjøkken og stue med 4 andre. Vil absolut anbefale å bo her selv om det koster litt mer.

Sosialt miljø

Miljøet i Aberdeen er fantastisk, og man blir kjent med folk fra hele verden. Fadderuken her er full av tilbud, og man kan selv velge hvor mye man vil delta.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 05.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Studentbolig: Søk (om du skal det) så tidlig som mulig. De garanterer at du får studentbolig, men det kan skje at de overbooker og at du må bo i en dyrere bolig eller at de ikke har alt på plass til studiestart.

Bussbillett: £300 for ubegrenset bruk 1. sep til 30 jun (pris for skoleåret 14/15). Det var veldig greit å ha om vinteren - for å kunne ta bussen til universitetet og hjem når det var surt og lite fristende å gå, for å komme seg til sentrum og tilbake når man skal noe (tar 45-50 minutt å gå hver vei), og når man skal handle på andre butikker enn Lidl (Lidl ligger 750 meter unna Hillhead, ned en bakke, men de har jo et begrenset utvalg). Asda lever varer på døra til bare et pund eller to, mens Morrisons ligger nesten i sentrum og har et mye større utvalg.

Britisk bankkonto: Britisk bankkonto kan man åpne etter at man har registrert seg ferdig hos universitetet den første uka og betalt skolepengene, men etter egen erfaring er det ikke nødvendig. Man kan godt bruke norsk kredittkort (nesten) overalt - det har overhodet ikke vært et problem å leve her et år uten britisk bankkonto.

Lege/tannlege: Bor man i Skottland i ett år (som når man studerer til LLM) får man gratis lege og tannlege (ingen egenandel engang, heller ikke på medisiner). Derfor kan det jo være greit å benytte seg av det og besøke tannlegen.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i seminarform, typisk mellom 8-12 seminarer i hvert fag. Seminarene kan kanskje sammenlignes med storgrupper, med tilsvarende variasjon i hvor godt professorene klarer å engasjere gruppa til å snakke (noen er også veldig gode til det). Typisk er det per fag innlevering av ett essay (2500-3500 ord langt) om fastsatt eller valgfritt emne. Man får god tid på å skrive essayet, og det gir god øvelse til man skal skrive masteroppgaven (på 10 000 ord, med 10% slingringsmonn). Eksamen er på 2 eller 3 timer. Man kan være uheldig og ende opp med en eksamen om formiddagen og den andre samme ettermidag, men det er visst også overkommelig. Høstsemesterets eksamen er nylig lagt til før jul, så man ikke lenger behøver å lese over juleferien (som er ganske lang). Det spesielle med å skrive masteroppgave her, utover at det skjer om sommeren, er at man får veldig lite oppfølging. To korte møter med veileder etter at man har laget en plan og før man begynner å skrive er alt. Men det går rykter om at det skal endres til neste sommer (2016).

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er ganske forskjellig ut fra studieretningen du velger. Flere studieretninger tilbyr rundt 10 fag, mens noen har færre og noen flere (International Private Law har kanskje et litt vel begrenset tilbud, men ellers er det OK - sjekk fakultetets nettsider). Man velger 3 fag fra eget program, og så kan man velge det fjerde fritt. Egen erfaring er fra Criminal Justice and Human Rights, og jeg var var veldig fornøyd med utvalget av fag. Valgte nettopp Aberdeen på grunn av emnetilbudet, og selv om noen av fagene jeg i utgangspunktet ønsket gikk ut, var det minst to fag jeg gjerne kunne tenke meg i tillegg til de jeg endte opp med.

Fagleg utbyte og språk

Det blir mye selvstudier når man bare har ett seminar per fag per uke, men det er egentlig ikke så forskjellig fra UiB. Klarer man det på UiB, klarer man det her. Min egen erfaring er at fagene er interessante og lærerike. Istedenfor å gå dypt inn i enkeltparagrafer og detaljer, diskuterer man ofte regelsett og prinsipper på et overordna nivå, og det gir ofte nye perspektiver på de detaljene man har lært fra før. I noen fag oppgir professorene leselister og "additional reading", og så får man det utbyttet man selv ønsker (ellers kan man spørre om ekstra lesestoff - professorene er generelt svært tilgjengelige og behjelpelige). I andre fag er leselista så lang at det er umulig å komme gjennom den, og det er heller ikke alltid forventet at man skal gjøre det, bare man får med seg det viktigste. Det er selvsagt forskjell på professorene og måten de underviser på, men etter min mening fungerer seminaropplegget i alt godt.

Har du alminnelig god engelsk fra videregående er det ikke noe stort problem å studere her på engelsk - man kommer fort inn i det. Det er veldig god trening å måtte bruke engelsk i seminar for å diskutere faglige problemstillinger. Det er åpenbart at det følger store fordeler med å studere på og bruke engelsk hver dag i et år, da man etter hvert bruker språket på en mer naturlig måte, samtidig som man lærer seg å bruke det faglig og presist.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er veldig variert. Fra vakre, gamle bygninger og kapell fra 1400-tallet, til et imponerende, moderne hovedbibliotek, og typiske 60-talls statsbygg. Det er ganske sjarmerende, med smale gater av lave steinbygg og smaug og plutselige hager/fontener innimellom. Inne på universitetsområdet ligger alt man trenger - bokhandel, bank, pub, kirke, kiosk, baker, kafe, sykkelutlån og park på rekke og rad. Inne på Student Hub er det en Subway og en food court med relativt rimelig lunsj. Juss-biblioteket kan føles noe tungt og innestengt når du er der på 8.timen, men da går det fint an å veksle til det nye, flotte, høye hovedbiblioteket (laget hovedsaklig av glass) rett ved. Aberdeen Sports Village ligger ikke så langt fra universitetet, og det er et stort og fint (og ganske nytt) senter med alt fra squash-baner til svømmebasseng, vanlige treningstimer og studio.

Det er et par kilometer fra universitetet til sentrum, men det går busser langs hovedveien hele tiden, og det går også fint an å gå. Byen Aberdeen er ikke særlig stor - hvertfall ikke sentrum. Og den kalles ikke granitt-byen for ingenting. Den er grå og full av måker, men har også sin sjarm, og det er alltids kort vei ned til sjøen, hvor man kan puste inn frisk sjøluft og virkelig kan slappe av (eller jogge langs strandpromenaden i solnedgangen). Man kan også ofte se seler, delfiner og otere der. Det er heller ikke så langt med tog til andre byer og tettsteder som man bør besøke om man bor i Aberdeen et år - blant annet Stonehaven og Edinburgh. Aberdeen har også et ganske godt fotballag, og det er verdt å ta turen til kamp minst en gang (spesielt siden det sammenlignet med norske billettpriser er veldig billig). For de historie-, natur- og kultur-interesserte finnes det flere flotte slott i nærheten, det beste er kanskje Dunnottar Castle (som absolutt anbefales!).

Bustad

Studentboliger er ikke billige og ikke store, men bor man i studentlandsbyen Hillhead er man relativt nærme universitetet (maks 20 minutter å gå gjennom ganske fine og velstelte Seaton park, samt at det går direktebuss tre ganger i timen). Det er liten dagligvarekiosk på selve området og Lidl er 750 meter unna, og de har en resepsjon som er åpen 24/7. Det er også ganske sosialt å bo i Hillhead, siden det er mange LLM-studenter som bor der. Man får bare bo i studentboliger i ett år, og det betyr at de fleste som bor i studentlandsbyen er førsteklassinger, men master-studenter plasseres i egne bygninger og slipper dermed å bo med de yngste.

Det finnes også studentboliger på selve universitetsområdet, og de er etter sigende helt OK. Private studentboliger (Unite Students) er dyrere, og man må trolig være tidlig ute for å få de, men de er gjerne litt større og finere.

Sosialt miljø

Det fine med å begynne på LLM-studiet her, er at de aller fleste andre også kommer utenbys/-lands fra, så det er mange som er interesserte i å få nye venner og lage soiale miljøer. Miljøene innad i de ulike LLM-programmene er ganske forskjellige; mens Oil and Gas-studentene er mye sammen, er de andre retningene mindre sammensveisa utenfor seminarene (det har kanskje med at det er færre studenter på hvert av de andre programmene, så man er mer sosial på tvers av programmene). Det har blitt arrangert noen felles-arrangermenter for alle LLM-studentene (av studentene selv), men det meste er opp til en selv. "Fadderuka" er helst for de nye 17-åringene. Ellers er det mye å finne på i Aberdeen, om man bare ser etter. Pubkonserter, store konserter, pubquizer, militærparader, studentparader, fotballkamper, ishockeykamper, Highland Games, og mye mer. Det finnes også studentforeninger for det meste - mange ulike sporter, friluftsliv, religion, politikk, interessegrupper, veldedighet, faggrupper, regionale grupper (som Nordic Society) osv.

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014/Vår 2015 - Integrert master i rettsvitskap

08.09.2014 - 05.09.2015

Førebuingar/praktiske tips

Det kan ta lang tid før man får endelig bekreftelse på at man er tatt opp til student ved universitetet og man får ikke søkt på boliger før man har fått den endelige bekreftelse. Universitetet lover alle utvekslingsstudenter bolig og de boligene de tilbyr er alle ok så det er ikke noe grunn til å stresse med at man søker litt sent. Registreringen kan være litt vanskelig, men har du problemer eller noe du ikke skjønner så er det bare å sende en mail til universitetet da alle der er veldig hyggelige. De tilbyr også en felles chatsamtale hvor man kan spørre spørsmål.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår i ca 8 seminarer. Hvordan undervisningen er lagt opp i de enkelte seminarene er avhengig av professorene og av studentene. Evalureringen foregår enten i form av en eksamen, en oppgave og en eksamen, en oppgave, en eksamen og en muntlig fremføring eller bare oppgaver. Dette fremgår av fagbeskrivelsen. Jeg synes seminarene fungerte veldig bra da det er små grupper og åpent for å spørre spørsmål eller diskutere vasnkelige områder. Eksamen var også helt greit og jeg vil si de kanskje var noe enklere enn i Norge hvis man bare møter forbredt.

Vurdering av emnetilbodet

Innefor olje, miljø og energirett synes jeg det var veldig bra og de gir en mulighet til å kombinere disse fagområdene hvis man ønsker det. Jeg tror det var et godt emnetilbud innefor de andre LLMene også, men det er er jeg ikke helt sikker på siden jeg tok Energy Law. University of Aberdeen har mye fokus på olje og noe energirett og er flinke innen dette området.

Fagleg utbyte og språk

Faglige lærte jeg mye da fagene ikke er rent juridiske, men også inneholder mye politikk og noe samfunnsøkonomi. For oljefagene var de også innom ingeniørrettslige temaer. Dette gir en bredere forståelse for jussen. Jeg lærte også om internasjona, engelsk, skotsk og EU-rett. Språklig fikk jeg også stor utbytte da selvfølgelig alt er på engelsk og det er en del å lese. Professorene er veldig forståelsesfulle i forhold til språkproblemer da Aberdeen virker som en veldig internasjonal skole. Professorene retter ikke på språket i oppgavene. Siden mange av fagene er rette i stor grad mot politikk fikk jeg kanskje ikke det ønskede utbytte i forhold til juridisk engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er veldig fint og ligger i den peneste delen av Aberdeen. Det er ikke veldig stort og det er lett å orientere seg. Det er en av de eldste universitetene i UK og noen av bygningen er derfor veldig gamle. Området har en felles kantine for alle fakultetene hvor de tilbyr alt fra tradisjonell mat til taco og vegan. I bygningen til det juridiske bibliotek er det også en liten kafe. Det juridiske bygget ligger midt på campus, men mye av forelesingene foregår i andre bygg i nærheten. Det er ikke lesesaler på universitetet og man må sitte på biblioteket. Det er aldri fult på det juridiske fakultet, men det har noe kortere åpningstider. Hovedbiblioteket er helt nytt og veldig fint, men her kan det fort bli fult før eksamen. Til gjengjeld er det lange åpningstider og to uker før eksamen har det åpent 24/7. Universitetsområdet ligger ca 20 min å gå fra sentrum. Aberdeen er ikke verdens peneste by, men kan tilby alt du trenger. Det er heller ikke så langt med toget til Edinburgh hvis man vil shoppe litt ekstra en lørdag. Aberdeen har ikke så mye kafeer, men har til gjengjeld en rekke puber og noen utesteder. I tillegg er det en veldig fin og lang strand bare noen minutters gange fra både sentrum og universitetsområdet. I nærheten av universitetsområdet ligger det også et treningssenter med alle fasiliteter og det er ikke for dyrt. Bobbin i nærheten av universitetsområdet er også en populær studentpub.

Bustad

Alle boligene universitetet tilby er ok og de prøver å sette postgrad studenter sammen. Jeg vil kasnkje anbefale å bo i et postgrad hus på Hillhead da det er litt mer sosialt enn å bo nede ved campus. Det tar nemelig ca 20 min å gå fra campus til Hillhead og bussen slutter å gå gasnke tidlig på hverdagene(ca kl 00).

Sosialt miljø

Det er mange organisasjoner man kan delta i, både faglig og sportslig. Jeg vil absolutt anbefale at man deltar på en del ting i starten for å se hvor man passer inn og hva man vil drive med det året man er i Aberdeen. ANSA har også en lite lokalgruppe i Aberdeen som tilbyr en noen sosiale arrangementer i løpet av året. Når jeg gikk der startet det også opp en LLM gruppe, men jeg vet ikke om den fortsatt eksisterer. Men det var et godt tiltak til å arrangere sosiale eventer for alle LLM studentene.

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2014 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2014 - 30.01.2015

Førebuingar/praktiske tips

Min viktigste erfaring i forbindelse med søknadsprosessen og forberedelsene til utveksling er at jeg fokuserte for lite på hvilke fag som ble tilbudt og hvordan skolehverdagen faktisk var, i forhold til hvor mye jeg fokuserte på hvor i verden jeg ville dra. Jeg erfarte at det var mye mer obligatorisk og "tilnærmet obligatorisk" undervisning enn jeg hadde tenkt. Dermed ble min hverdag mye mindre fleksibel enn ønsket og min plan om å reise og oppleve ting i ukedagene for så å "lese meg opp" på et senere tidspunkt ble endret ganske mye.

Jeg vil anbefale å sette av tilstrekkelig med tid til at du får gjort litt skikkelig research og vet hva du går til. Bruk alle hjelpemidler tilgjengelig - les rapporter fra tidligere utvekslingsstudenter, snakk med veiledere (men husk at de har mest peil på rent praktiske spørsmål rundt papirarbeid ol enn hvordan det faktisk er på utvekslingsuniversitetene), søk opp universitetenes hjemmesider og finn fagtilbud mv, send gjerne mail til universitetene med spørsmål (selv om det kanskje er litt slitsomt å skrive engelsk/ tysk/ spansk/ fransk etter mange års pause - det kommer til å lønne seg), besøk de ulike universitetene på internasjonal dag (møt godt forberedt allerede her, det er en utmerket anledning til å få svar på spørsmål du fortsatt har etter all din tidligere research på hjemmesider ol, pluss at søknadsfristen kommer ganske fort etter denne dagen).

Husk å finne ut av praktiske ting som
- Finansiering: får man like mye stipend/ lån som ellers? Er det skolepenger på vertsuniversitetet som gjør at oppholdet blir dyrt?
- Har du mulighet for å søke om at oppgaver du skriver på utveksling blir godkjent som norsk masteroppgave?
- Hvis du trives veldig godt på utvekslingen, kan du forlenge oppholdet fra ett til to semester?
- Er det vanskelig å finne seg sted å bo på stedet du ønsker å reise til?
- Kan du ta opp de norske eksamene som du ønsker selv om du reiser på utveksling?
- Blir karakterene fra utvekslingen stående på vitnemålet?
- Kan du ta norske valgfag når du kommer hjem igjen?
- Er den måten å telle studiepoeng på dit du ønsker å reise den samme som i Norge? Hvor mange fag må du ta for at dette skal tilsvare f.eks 30 norske studiepoeng?
- Er du garantert å få ta fagene du ønsker ved vertsuniversitetet?
- Er semesterstart/-slutt i utvekslingslandet tilsvarende det norske eller kan du risikere at det blir en uønsket kræsj mellom disse?

Tips om du velger å dra til Aberdeen:
- Vær tidlig ute med å planlegge når du skal skrive oppgaver ol. Da får du potensielt mer tid til å reise rundt og og oppleve Skottland. (Høst)semesteret varer i knappe fire måneder så det er om å gjøre å starte å oppleve ting asap.

- I løpet av Fresher's Week, det som best kan sammenliknes med fadderuka ved UiB, bør du stikke innom undergruppa som samler sammen gamle sykler og leier dem ut for semesteret mot et depositum. Du må kanskje, med hjelp fra undergruppemedlemmene, mekke litt på sykkelen (vær tidlig ute så sikrer du deg en av de finere syklene), men den er altså gratis å bruke. Når du har ordnet deg sykkel kan du kanskje spare deg for busskort (som er dyrere enn i Norge) og du har muligheten til å sightse rundt i Aberdeen på en helt annen måte enn du kunne gjort ellers.

- Skaff deg en skotsk bankkonto ASAP (dette krever litt papirarbeid og personlig oppmøte i en bank). Hvis du gjør dette tidlig kan du få deg medlemsskap ved det veldig fine treningssenteret rett ved skolen, Aberdeen Sports Village. Hvis du ikke skaffer deg en bankkonto ASAP må du betale for medlemsskap ca en måned lenger enn du skal være i Skottland.

- Selv om du får beskjed om at du ikke trenger å melde deg hos en lege når du kun skal være i Aberdeen ett semester, meld deg hos en lege. Hvis du ikke gjør det er det mye stress å få en legetime om du skulle ha behov for det.

- Reis rundt og opplev Skottland. Sjekk ut nasjonalparken Cairngorns som ligger ca 2 timer unna Aberdeen, dra på tur til noen av de veldig mange slottene som finnes, besøk Ben Nevis (dette kan kreve en del planlegging, det er visstnok ganske likt en lengre norsk fjelltur mtp værforhold og topografi), lær deg whiskey, dra på ceilidh (folkedans har en helt annen status i Skottland enn i Norge og er fullstendig sosialt akseptert), dra på stranden under Guy Fawkes Day og opplev 20 min flott fyrverkeri - alt dette gjør at du kommer litt mer under huden på Skottland.

Undervisningsformer

På University of Aberdeen var det ganske lik undervisning som vi er vant til fra Dragefjellet, med hovedvekt på forelesninger i stor forelesningssal og noen seminarer i mindre grupper med en ansatt ved fakultetet. I hvert fag (jeg hadde fire, hver på 7,5 norske studiepoeng) var det totalt rundt 36 timer forelesning, noe som gjorde at det hver uke var rundt 10-12 timer med forelesninger. Noen uker ut i semesteret begynte også seminarene i fagene, ca 4 stk i hvert fag, slik at det i tillegg kom ca to seminarer i uka i tillegg til forelesningene.

Forelesningene var veldig viktige å få med seg fordi det var det som ble sagt der man kunne få på eksamen. Av denne grunn er det ikke noe stort poeng å kjøpe pensumbøkene (disse er mye billigere enn i Norge, men du kommer ikke til å få solgt dem etter endt opphold så det blir et tapsprosjekt i alle fall. En undergruppe ved universitetet driver bruktbokhandel der man kan levere bøkene og få penger igjen dersom de blir solgt, men pengene får man kun kontant - et problem om man er i Norge på den tiden). Jeg opplevde imidlertid at man som regel fikk gode power point-presentasjoner man kunne skrive ut og at de aller fleste foreleserne var nøye på å presentere stoffet slik at man rekker å få gode notater. I tillegg er foreleserne mye mer åpne og tilgjengelige for spørsmål enn det vi er vant til fra Norge. Videre fikk man (kjøpe for noen få pund) et hefte med all praktisk info om faget og en forelesningsdisposisjon som var mye mer utfyllende enn alt jeg har vært borti på UiB som var veldig hjelpsom. I noen av fagene ble forelesningene tatt opp og publisert slik at man kunne høre på disse senere, men dette var opp til hver enkelt foreleser å avgjøre og tidvis satte tekniske problemer en stoppe for opptakene.

I tillegg til forelesningene og seminarene skulle man også levere inn obligatoriske oppgaver i alle fag, noen som talte 25 % av endelig karakter og andre som ikke talte for annet enn egen læring. I forbindelse med skrivingen av oppgavene var det et poeng å ha bøker å støtte seg til, men dette fikk man tak i på jussbiblioteket. På "heavy demand"-avdelingen fant man alle pensumbøkene og disse kunne lånes over kortere perioder. Oppgavene var svært god øving på å sitere og referere korrekt mtp en kommende masteroppgave. Dette var det nemlig et helt annet fokus på enn det vi er vant til hjemmefra. Dersom dette ikke ble gjort skikkelig fikk man dårligere karakter og man kunne i verste fall bli strøket og tatt for juks. (På den annen side var de mindre strenge på ordgrense og innleveringsfrist - disse var ofte ikke absolutte). Oppgavene var ikke veldig tidkrevende å skrive og minnet litt om en norsk hjemmeeksamen, bare i en light-versjon. Jeg satte av ca 4 dager til å skrive dem og fikk fra C-B.

Alle eksamenene ble gjennomført i løpet av en toukersperiode som var definert fra starten av semesteret, mens de eksakte eksamensdatoene først ble publisert 4 uker før første eksamen. Alle mine eksamener var skriftlige (man skriver kun for hånd) og ble gjennomført på 2 timer. I alle fag unntatt ett talte eksamen 75 % av endelig karakter, resten av karakteren hvilte på resultatet jeg hadde fått på den skriftlige oppgaven min. Eksamen var delt inn i mange mindre spørsmål og man skulle svare på et angitt utvalg av disse, som regel 4 av 6 eller 8. Eksamensformen skilte seg også fra den norske ved at det var lite fokus på praktikumsoppgaver og at hovedtyngden av spørsmål var formulert som teorioppgaver. Mitt inntrykk var at disse eksamenene ikke var så veldig vanskelige og at fokuset var mer på å gjengi kunnskap enn å vise stor grad av forståelse. Det jeg synes var utfordrende med eksamenene var at man leste til alle fagene parallellt og over et nokså kort tidsrom. Siste forelesningsuke var uken før eksamensuke nummer én. Denne løsningen ble fremtvunget av at University of Aberdeen i 2014 endret lengden på sitt høstsemester fra å vare fra midten av september til midten av januar det påfølgende året, til å vare fra midten av september til slutten desember det samme året. Eksamenslesingstiden ble dermed forkortet med tre uker i forhold til tidligere.

Vurdering av emnetilbodet

Man velger fag i forkant av oppholdet og søker om forhåndsgodkjenning av disse fra UiB. Fagtilbudet til University of Aberdeen var opplyst om på deres nettsider. Merk at ikke alle fagene nevnt i denne listen er tilgjengelige for Erasmus-studenter. For det første er det anbefalt at man tar fag på enten 2. eller 3. studieår - 1. studieår regnes ofte som for lett for utvekslingsstudenter og 4. studieår må man søke særskilt om å få delta på. Videre avhenger fagtilbudet av hvilket semester man reiser på fordi ikke alle fag tilbys i begge semestre. Man kan også risikere at man ikke får ta fagene man hadde valgt seg ut på forhånd når man kommer til vertsuniversitetet, dette fordi forelesningene i de ulike fagene kan kollidere. I følge noen utvekslingsstudenter jeg ble kjent med i løpet av oppholdet kan det også være langt fra sikkert at man får de typiske shipping-/ oljefagene som tilbys fordi disse visstnok er forbeholdt de lokale studentene som ofte har stått i kø for å få ta dem.

Jeg valgte følgende fag:
- Delict and Unjustified Enrichment:
Dette er erstatningsrett og ulike condictio indebiti-tilfeller. Faget var veldig morsomt med, som i det norske alternativet, mange skrullete dommer. Foreleserne var flinke og det var enkelt å få med seg hva som ble sagt. De aller fleste forelesningene ble også lagt ut på nett i ettertid.

-Evidence:
Dette var det eneste 3. klasse-faget jeg valgte, uten at jeg synes det var noe vanskeligere enn de andre. Faget liknet på det norske rettergangsfaget, men var lettere tilgjengelig (og mer "juicy") enn det norske og var ett av mine favorittfag. Også i dette faget var foreleserne pedagogiske, tydelige og flinke til å gjøre faget interessant.

- EU institutions and Law
Dette faget var et "introduksjonskurs" til EU-retten (1) generelt med blant annet historikken bak, grunnleggende prinsipper, forholdet til menneskerettighetene, kort om de ulike institusjonene og deres funksjoner og EU-rettens påvirkningsmuligheter på medlemsstatene og (2) mer spesielt om "Citizenship", "Free Movement of Goods" og "Competition law". Det var den spesielle delen av faget som var mest interessant, mens det andre var nokså tørt. Samtidig er det kanskje det mest nyttige faget man kan ta fordi man lærer om noe man kan komme borti senere, i motsetning til for eksempel skotsk erstatningsrett. Faget var imidlertid det vanskeligste av alle jeg hadde. Kanskje mest fordi jeg ikke ble veldig inspirert til å jobbe godt med dette takket være den ene foreleseren som, som den eneste av mine, ikke var pedagogisk for en femmer. Hun underviste dessverre i mesteparten av faget og hadde alle seminarene selv. De to andre foreleserne var ikke så aller verst. Dersom du tar dette faget vil jeg anbefale å sette av tid til å jobbe godt med dette fra første stund.

- Scottish legal history:
Dette faget er aller mest et historie-fag og det kan bare sammenliknes med Jørn Øyrehagen Sunde sitt fag i liten grad. Man stiller litt dårligere enn de innfødte i dette faget fordi man som nordmann mangler helt grunnleggende historiske referanser som er naturlige for de skotske elevene å ha. Videre fantes det ingen pensumbok i dette faget slik at dersom man ville ha noen kilder ut over veldig stikkords-/ oversiktspregede power point måtte man på en evinnelig jakt etter ulike tidsskrifter og gamle bøker på biblioteket. Mens to av foreleserne var ganske lette å følge og interessante å høre på, var den siste vanskelig å forstå og like inspirerende som gråpapir. Jeg tror nok jeg ville valgt et annet fag enn dette om jeg skulle velge på nytt.

Jeg hadde ikke disse fagene selv, men fikk høre en del om dem:
- Employment:
Skotsk arbeidsrett. Foreleser var ikke tipp topp, men faget var interessant.
- Property:
Skotsk tingsrett med innslag av lett dynamisk tingsrett (formuerett). Interessant fag og flink foreleser.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over er nok de færreste fagene særlig relevant for fremtidig arbeid med norsk juss, i alle fall hva gjelder det rent faglige. Samtidig var det veldig interessant å få et annet perspektiv på norsk rett gjennom å arbeide mer grundig med et annet lands rett. Dette arbeidet får en til å reflektere mer kritisk over de rettslige løsningene man har valgt her i Norge og dette er jeg sikker på vil være givende for fremtidig arbeid med norsk rett. Eksempelvis synes jeg reglene om "corroboration" av bevis i skotsk rett virket veldig kunstige contra de norske reglene om bevis, mens det mer nyanserte synet på condictio indebiti-situasjoner i skotsk rett virker mer fornuftig enn løsningen vi har i Norge. Videre hjalp utvekslingen veldig på språkferdighetene - muntlig, men særlig skriftlig. Jeg synes også det var givende å jobbe med det engelske språket fra et juridisk/ faglig ståsted og ikke bare som turist eller norsk skoleelev. Etter utvekslingen forstår jeg en god del flere juridiske engelske termer og ord enn jeg gjorde tidligere, noe som kan komme godt med senere.

Universitetsområdet og byen

Campus er mer samlet enn campus på UiB og ligger i Old Aberdeen, den fine og hyggelige delen av byen. Flere av bygningene er gamle, flotte og erverdige, de fleste gatene er smale og brosteinsbelagte og campus flettes sammen av disse og trange smau. Campus er ca 15 min med buss unna sentrum og ca 15-20 min i gangavstand fra strandpromenaden.

Aberdeen er en kystby som ligger to og tre timer med tog nord for hhv Edinburgh og Glasgow. Byen er en gammel havneby og nå er det olja i Nordsjøen som sysselsetter mange av byens innbyggere.

Selv om byen har ca like mange innbyggere som Bergen, virker Aberdeen på et vis mindre. I alle fall er delene av sentrum der man rusler rundt mye mindre enn i Bergen. Dette er hovedsakelig på og litt rundt én gate, Union Street. Denne gata er en lang firefelstvei som er flankert av fire av byens fem kjøpesentre (det er i all hovesak her shoppingen foregår), ulike "poundshops", ymse reisebyråer og småbutikker, smågater inn til ulike utesteder, ymse restauranter og byens busskontor og turistkontor. Kanskje med unntak av en gatesnutt her og der finner du ikke strøk som kan minne om Gågaten, Skostredet eller Nordnes i Aberdeen. Byen er verken en spesielt vakker by eller en pulserende storby (da skottene stemte over sin uavhengighet var det halvfullt på pubene i Aberdeen, mens det i Skottland var folkefest på hovedtorget). Samtidig er ikke byen uten sjarm. Det er innslag av små kirker, parker og noen små butikker hist og pist som liver den opp. Strandpromenaden strekker seg langs store deler av byen og er et allright sted for en tur, det samme er Duthie Park og Hazlehead Park. Havna er full av oljebåter, men fyret ved Walker Park kan være verdt et besøk. Videre ligger den lille fiskerlandsbyen Stonehaven ca 15 min med tog fra Aberdeen og herfra kan man gå en veldig fin tur til Dunnottar Castle som ligger dramatisk til på en klippe ut mot havet. Med mindre du er glad i klassisk musikk eller skotsk folkemusikk står ikke de store musikkopplevelsene i kø i Aberdeen, men byens teater eller konserthus kan likevel godt fortjene et besøk. Jeg fikk inntrykk av at det er vanlig å spise ute så det er lurt å velge ut et sted og bestille bord på forhånd, i alle fall i helgene.

Hva gjelder uteliv er det hovedsaklig klubber og puber byen byr på. På klubbene er det stort sett technorave, discokuler og (for jentene sin del) miniminiskjørt det går i, mens det på pubene er ganske koselig. Brew Dog sin flagshipstore ble min klare favoritt, men 6 degrees north er også verdt et besøk.

Bustad

Jeg ordnet meg bosted gjennom University of Aberdeen og bodde på Hillhead Student Village, New Carnegie Court (Hillhead er navnet på området og på dette er det ti ulike "blokker", feks. Fyfe House, Hector Boece Court, South House). Standarden på leilighetene i de ulike blokkene varierer, men New Carnegie Court er desidert nyest og best. Og dyrest. Samtidig får du der kun fire samboere å dele kjøkken og stue med, og eget bad, noe jeg absolutt vil anbefale. I de andre blokkene kan man risikere å bo med mange flere og dele noe som likner mer en garderobe enn et bad. New Carnegie Court er en lettvint løsning der vann, strøm og internett er inkludert og der vaktmestere kommer på dagen om noe er ødelagt. Det eneste som er litt tungvint er at man må kjøpe ALT av ting til leiligheten med unntak av skap, hylle, seng, pult og stol, men dette gjelder imidlertid for alle de ulike blokkene. (Ting man trenger får man lett tak i på poundshops, Primark og Morrisons til en billig penge). Konseptet Hillhead likner på Fantoft, men er veldig mye koseligere med blokker på kun 4-5 etg og grøntområder mellom disse. Like ved ligger lille, fine Seaton Park som man går gjennom om man vil gå de 15 min til skolen. På området er det også et busstopp med ganske hyppige avganger (nattbussen stopper her i helgene) og en liten matbutikk/ kiosk. Ellers er de nærmeste butikkene Lidl som ligger 5 min i gangavstand fra området, SPAR med 20 min i gangavstand og Morrisons (godt utvalg og gode priser) ca 40-50 min i gangavstand eller 10 min med buss.

Om du ønsker å bo på Hillhead anbefaler jeg å søke så tidlig du kan fordi det ganske fort blir fullt.

For meg var det ikke aktuelt å sikte meg inn på det private utleiemarkedet i Aberdeen fordi jeg hadde hørt at det var ganske strevsomt. For det første måtte man være tidlig ute for at det skulle være ledige leiligheter på markedet og ofte krevde huseier at man måtte komme på visning. Videre hadde mange av oljeselskapene presset utleieprisene opp. I tillegg var det svært vanskelig å få tak i leiligheter for kun ett semester. Jeg tror ikke det er lurt å reise over uten noe sted å bo da prisene for både hotell og BB er ganske stive.

Sosialt miljø

Jeg ble ikke kjent med så mange skotter under utvekslingsoppholdet og mitt tips om du vil bli kjent med de lokale er å bli med i en av de veldig mange undergruppene som tilbys ved universitet. Verken forelesningssalen eller seminarene er spesielt gode arenaer for å få nye venner og universitetet har ikke fadderuke med mindre faddergrupper slik som det er på UiB. I tillegg har de veldig mange gøye konsepter for undergruppene sine: Whiskeysmaking, tennis, lacrosse, fjellklatring, leirdueskyting, ymse charity-klubber, osv osv (sjekk nettsidene for en full liste).

Fordelen med å bli med i en undergruppe er også at man finner folk som er eldre enn de studentene man møter ellers. Aberet med å dra på Erasmus-utveksling er nemlig at studentene vi går sammen med som oftest er mye yngre enn oss. I fagene jeg tok var de fleste mellom 19 og 22 år og fordi Hillhead er reservert for førsteårsstudenter er det hovedsakelig 18-19-åringer man bor med. (Det er også en grunn til at det, som nevnt over, er et poeng å ha eget bad på rommet).

Samtidig er skotter generelt veldig hyggelige folk og jeg synes at alle jeg møtte var veldig allrighte og imøtekommende, så om man ikke legger så stor vekt på alder er det absolutt et godt sosialt miljø ved University of Aberdeen.

I tillegg er det veldig mange flere utvekslingsstudenter ved University of Aberdeen enn ved UiB, slik at man lettere finner andre i samme utvekslingssituasjon som seg selv.

Flott bygning
Foto/ill.:
© University of Aberdeen

Informasjon