Hjem
Studentsider
nordplus

Háskóli Íslands og Griegakademiet - Institutt for musikk (NORDPLUS - Sibelius)

  • LandIsland
  • ByReykjavík
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1-2 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Det er ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men studentane skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute. Det er mogleg å søke stipend gjennom nettverket.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Háskoli Islands er med sine 14 000 studentar det største universitetet på Island. Det er eit forskingsuniversitet med stor breidde, men Island sin unike natur, og unike historiske og litterære arv, gjer at universitetet i særleg grad er stolte av studia i miljøvitskap, middelalderstudium og islandsk språk. Campus ligg i Reykjavik sentrum.

Det er nordmannen Ingolf Arnarson som får æra for å ha etablert den fyrste permanente busettinga på Island, i Reykjavik, kring år 870. Islands hovudstad har om lag 120 000 innbyggarar og er kjend for å vere ein av Nordens fremste kulturbyar. Han er òg kjend for yrande natteliv og som scene for møtet mellom Reagan og Gorbatsjov under den kalde krigen.

Bustad

Det finst eit somme studentbustader i Reykjavik, men kapasiteten er knapp og så dei fleste studentane vel å bu privat. Alle utvekslingsstudentar får tilgang til universitetet sin bustaddatabase.Det kan vere stort press på den private bustadmarknaden rundt semesterstart, så det løner seg å vere ute i god tid.

Semesterinndeling

August - desember og januar - mai.

Studentrapportar

2019

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 - Integrert master i rettsvitskap

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg opplevde søknadsprosessen som ganske enkel og grei, og den informasjonen man får er oversiktlig og forklarende. Eneste som kan være greit å være obs på er at statusen på søknaden oppdateres inne på søkandssiden uten at man får mail. Det kan derfor være greit å sjekke regelmessig i tidsrommet før den blir godkjent. Det kan også være greit å være tidlig ute med å se etter sted å bo.

Undervisningsformer

Undervisningen bestod av forelesninger i klasserom med klasser på ca. 20 elever. Forelesningene lignet på en kombinasjon av seminarundervisningene og forelesningene som man er vant til fra UiB. Hvor mye muntlig aktivitet det var lagt opp til og forventet av elevene varierte noe med tanke på fagene og foreleseren. Timene varte som oftest i 2 timer og 20 minutter, med to pauser på 10 minutter. Vurderingsgrunnlaget bestod for det meste av en kombinasjon av gruppepresentasjoner, innleveringer og muntlig eksamen. I noen av fagene var også muntlig aktivitet i timen grunnlag for karakteren. Det var derfor god variasjon når det gjaldt vurdering- og undervisningsformen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikke et veldig stort utvalg av fag på engelsk, men jeg syntes de fagene som ble tilbudt var interessante. Jeg måtte ta nesten alle fagene som ble tilbudt på engelsk for å ta 30 studiepoeng. Det er et fokus på miljørettslige fag på høsten, med "International Environmental Law and Sustainable Development" og "EU Environmental Law". I tillegg til "International Human Rights" og "Basic Course in Public International Law". De tilbød også noen seminarer som gikk over fire-fem dager, og som ga ett par studiepoeng. Jeg tok for eksempel et seminar om juryordningen i USA.

Fagleg utbyte og språk

Jeg syntes det var god kvalitet på undervisningen, og det var enkelt å ta kontakt med foreleserne hvis man hadde spørsmål. Jeg syntes særlig menneskerettsfaget var interessant og lærerikt, og opplevde at det skilte seg fra menneskerettsfaget man har på tredjeåret ved UiB. Det var også en variasjon når det gjelder vurderingsform, og det var særlig lærerikt å ha muntlige eksamener. Vurderingsformene skiller seg derfor en del fra UiB, ettersom det ikke var sånn at én eksamen telte 100% av karakteren. Jeg synes det var lærerikt å skrive faglige tekster på engelsk og ha muntlige eksamener på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er samlet og nesten alle fakultetene ligger på samme sted. Det ligger også flere studentboliger veldig nært universitetsområdet. Ellers minner størrelsen på byen litt på Bergen og dersom man bor i sentrum og ikke for langt unna skolen kan man helt fint transportere seg selv rundt ved å gå. Det går også buss, og man kan skaffe seg et busskort hos Straeto som er navnet på busselskapet. Det er en fin og koselig by, med korte avstander til det meste. Jeg vil på det sterkeste anbefale å oppsøke de offentlige svømmebassengene. I sentrum er navnet på disse "Vesturbæjarlaug" og "Sundhöllin". Disse er utendørs og holder 38-42 varmegrader, og er en fin måte å koble av på. Dette er noe av det jeg kommer til å savne mest. Det er også gode muligheter for å komme seg ut av Reykjavik for å oppleve det Island har å by på av natur og opplevelser utenfor hovedstaden. Det er forholdsvis enkelt og billig å leie bil, og det var mange som var interessert i dette. Det ble også arrangert en del turer med ESN, og slik jeg forstod det kunne man også være med å påvirke hva slags turer de arrangerte.

Bustad

Når det gjelder å finne sted å bo er det flere nettsteder man kan ta i bruk. Dette opplyser universitet om, men to av de er i alle fall https://www.rentmate.is/ og https://housinganywhere.com/. Jeg benyttet meg ikke av noen av disse ettersom jeg fikk studentbolig. Dette vil jeg anbefale på det sterkeste. Det er imidlertid få boliger sammenlignet med studenter, så hvis man skal få må man være tidlig ute. De åpner for søknader rundt månedskifte mai/juni, eksakt dato kan bli funnet på universitetets nettside. Det er førstemann til mølla, noe som betyr at man må være tidlig ute for å få. Slik jeg forstod det er det avgjørende at man sitter klar for å søke idet de åpner for søknader. Dette var klokka 00:00 islandsk tid da jeg søkte. Jeg har i ettertid fått høre av noen av de jeg bodde med at utvekslingsstudenter er prioritert. Dette fikk jeg ingen informasjon om på forhånd, og har heller ikke fått bekreftet så jeg kan ikke si for sikkert om det stemmer. Der jeg bodde var vi imidlertid mange utvekslingsstudenter så det er mulig det stemmer. Jeg har opplevd det som utrolig greit og lettvint å bo på campus, særlig med tanke på det sosiale. Minuset med studentboligene er at de ikke blir utdelt før i midten/slutten av juli.

Sosialt miljø

Jeg har vært veldig fornøyd med det sosiale miljøet, og opplevde det som lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter og opplevde de som imøtekommende og inkluderende. Universitetet arrangerer orienteringsdager hvor det skjer en del både på dagtid og kveldstid. Det er ingen inndelte grupper, slik fadderopplegget ved UiB er, men jeg opplevde det som lett å bli kjent med andre under orienteringsdagene allikevel. Jeg vil derfor anbefale å være med på orienteringsdagene og det som skjer da. I tillegg var ikke klassene så store så det var også lett å bli kjent med de man gikk i klasse med.

Alt i alt er jeg veldig fornøyd med utvekslingsoppholdet i Reykjavik og vil absolutt anbefale det videre.

Bachelor i geografi - våren 2019

Bachelor i geografi - våren 2019

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Gjør litt research på forhånd, finn ut hvor du skal bo, eventuelt før du bestemmer deg for leilighet. Ta en titt på kollektivtransport, finn ut hvor mye det koster, hvor lang tid bussen tar til diverse lokaliteter. Hvis du har spesielle hobbier, som løping, svømming, lagsport, prøv å finn den lokale gruppa. Det er mye lettere å bli venner med folk som har interesser til felles. Ikke vær redd for å bo sammen med fremmede, du kan spare masse penger på å ha en romkamerat.

Undervisningsformer

Undervisningen var i mitt tilfelle kun engelsk, så den var ikke så altfor forskjellig som UIB.

Vurdering av emnetilbodet

En av grunnene til å velge utveksling (for meg hvertfall) var for å få et spesielt emnetilbud. Finn et universitet i et land som er geografisk eller kulturelt annerledes enn Norge, slik at du kan ta fag som ikke er mulig hjemme (eller ikke like bra).

Fagleg utbyte og språk

For meg som kun snakket engelsk var det ikke utrolig masse språklig utbytte. Ble nok litt bedre i engelsk, og plukket opp litt spansk og islandsk. Det faglige utbytte var veldig bra.

Universitetsområdet og byen

Fint universitet med masse fasiliteter, men mangler litt på idrettsfronten. Byen er også liten og alt er innen gåavstand.

Bustad

Jeg valgte å bo 10 min unna sentrum og med en romkamerat. Da sparte jeg masse penger. Vil anbefale det til alle som tror de takler å bo så tett på noen de ikke kjenner fra før.

Sosialt miljø

Andre utvekslingstudenter er veldig villige til å bygge vennskap, det er bare å bli med på ting så får du deg en sosial gruppe om du prøver eller ei.

Háskóli Íslands, MAHF-LÆNO, vår 2019

Háskóli Íslands, MAHF-LÆNO, vår 2019

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Pakk varme klær! Og om du vurderer å bo et stykke unna sentrum, så kan det faktisk lønne seg å kjøpe en skral bil for noen måneder. Kollektiven er ikke god, og skal du på en utflukt er det litt tiltak å leie en bil hver gang.

Undervisningsformer

Varierer mellom forelesninger i klasser på 30 til 2 studenter, avhengig av hvilket fag. Jeg opplevde å kunne bidra veldig mye til undervisningen da det ikke var mange i klassene og det ble mer tid til personlig læring og diskusjoner.

Vurdering av emnetilbodet

Dette var så som så. Da jeg studerer historie og nordisk, skulle jeg gjerne ønske at det var mulig å ta islandsk historie, for eksempel. Dette var ikke mulig, da dette faget kun ble undervist på engelsk på høstsemesteret. Utover det hadde jeg svenske litteratur- og språkfag siden det var mest tilnærmet norsk, som var helt ok. Jeg angrer derimot litt på at jeg ikke tok emnet "Icelandic the basics" som frie studiepoeng ved siden av for å lære språket. Det ble sagt at det ikke var et veldig krevende fag, og jeg vil anbefale det til reisende som er interessert i språket.

Fagleg utbyte og språk

De fagene jeg hadde var ikke så utfordrende som jeg er vant til. Den ene læreren i svensk likte heller å mingle enn å undervise, og det ble ekstremt lite faglig utbytte fra det. I andre fag var det på den andre siden veldig god undervisning, og jeg lærte veldig mye. Språket gikk mest på engelsk (og norsk i svensktimene), men ikke mye på islandsk da jeg ikke mestrer språket i det hele tatt. Jeg lærte meg derimot en del gloser, dagligdagse setninger og uttale av ord og bokstaver. Mye av det er likt norsk, så jeg mener det er lettere å huske på enn mange andre språk.

Universitetsområdet og byen

Campus og universitetsområdet var kjempefint, stort og rett ved sentrum. Det tar drøye 10 minutter å gå fra campus til sentrumskjernen. Byen er ikke meget stor (i forhold til andre hovedstader), men kjempefint og hyggelig.

Bustad

Det er vanskelig med bolig på Island. Leieprisene er skyhøye, spesielt om du skal bo i sentrum. Jeg bodde med en annen fra UiB ca 20 minutter med buss unna sentrum, og vi betalte mellom 5400 og 6100 kroner hver i måneden, avhengig av kursen. Dette var IKKE en fin leilighet, men noe av det billigste vi fant. Dette er noe vi angrer litt på, da vi var avhengige av å ha busskort til rundt 700kr i måneden. Derfor anbefaler jeg heller å bo i sentrum, men betale litt mer, siden det kanskje går opp i opp med bussprisene.

Sosialt miljø

Jeg reiste med Nordplus, som ikke hadde noe sosialt eller noe fellesskap, men jeg ble med på mange Erasmus-arrangement. Der er det åpent for alle, og det er veldig lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter fra andre land. I løpet av mitt fire måneders lange opphold møtte jeg bare to flere norske studenter (med unntak av hun jeg reiste med), og resten var fra andre land. Jeg synes dette var en veldig fin ting, da jeg heller ikke ønsket å bare møte norske folk mens jeg var på utveksling, men bli kjent med andre. Den islandske studentorganisasjonen Roskva arrangerer også mange sosiale arrangement for alle. Studentsporter og hobbyer var det mange av, og jeg var blant annet med på Háskoli sitt salsakurs på syv uker.

2018

Høst 2018 - Mari Froastad, BA i geografi

Høst 2018 - Mari Froastad, BA i geografi

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Island er kaldt og har variert vær, ville førebudd meg på det. Leiebil er veldig greit og billig, buss er ganske dyrt. Anbefaler studentbolig. Paraply trengs ikkje, då vind gjer den ubrukelig. Husk badetøy, då det er basseng over alt og dei er fantastisk behagelege, varme og utendørs. Ganske billig med klippekort og.

Undervisningsformer

Haskoli Island tilbyr veldig mange fag, så klassane er litt mindre. Ca 25 per fag, forelesninger som i Norge. Nokre obligatoriske, andre ikkje. Dobbeltimar på ca 1,5 time til saman som regel. Oppgåver fordelt ut i semesteret som tel litt på karakteren, avsluttande oppgåve/ eksamen tel ca 50% ofte.

Vurdering av emnetilbodet

Veldig bra, mange og variert.

Fagleg utbyte og språk

Nokre av faga eg valte var relativt "overfladiske" på forskjellige tema, har ikkje fått spesielt mykje dybdekunnskap slik som i Noreg. Føler ikkje eg har vorte spesielt fagleg utfordra då dei verkar litt meir "slepphendte" med karakterane.

Universitetsområdet og byen

Veldig bra. Stort campus, 10 min gange frå byen. Reykjavik er ein relativt liten by, men ein finn alt ein treng.

Bustad

Budde litt utfor sentrum, tok buss kvar dag. Bra busstilbud. Veldig dyrt å leige i Island generelt, og vanskelig å finne noko i sentrum. Anbefaler studentbolig.

Sosialt miljø

Veldig bra, lett å bli kjend med andre utvekslingsstudentar.

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2018 – Integrert master i rettsvitskap

16.08.2018 - 19.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Det viktigste som måtte ordnes før jeg reiste til Reykjavik, var å finne en plass å bo. Universitetet sendte en mail med noen linker til sider hvor man kunne komme i kontakt med utleiere, og disse virket veldig greie og oversiktlige, og flere jeg ble kjent med der hadde brukt disse sidene. Jeg fant en plass å bo via facebook - Leie 101 Reykjavik eller noe i den duren. Det var dyrt, men jeg bodde veldig sentralt og sammen med kun en annen, så det var absolutt verdt det for ett semester! I tillegg synes jeg det var veldig kjekt å få bo sammen med en som er fra Island, og at jeg gjennom henne fikk treffe flere islendere.

Undervisningsformer

Vi hadde vanlige forelesninger men klassene var veldig mye mindre enn hva jeg er vant til fra årene på juss her på UiB - tror vi var rundt 10-20 i de fleste klassene. Vi hadde 3-6 timer forelesning i hvert fag hver uke,og ettersom vi hadde ca 3 fag parallelt hele semesteret vil det si ca 15 forelesningstimer i uken (men de hadde forelesninger med 40 min + 10 min pause, sånn at 3 timer med forelesninger var unnagjort fra f.eks. 8:20-10:40.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet varierer visstnok fra semester til semester, men da jeg var der var måtte jeg velge alle fagene de kunne tilby på engelsk for å få tilstrekkelig studiepoeng. Fagene var forsåvidt interessante nok, men tilbudet kunne godt ha vært bredere.

Fagleg utbyte og språk

Av faglig utbytte sitter jeg først og fremst igjen med at det var veldig spennende å treffe juss-studenter fra andre deler av verden, og diskutere internasjonal rett med disse. Ulike rettskulturer og synspunkter ble åpenbart, og diskusjonene kunne bli livlige.
Når det gjelder språklig utvikling, opplevde jeg kanskje noe mindre utbytte enn jeg hadde sett for meg. Det tror jeg at kan henge sammen med at verken studentene eller de som underviste hadde engelsk som morsmål, noe som preget timene. På den andre siden ble jeg absolutt mer komfortabel med å prøve meg frem, og som regel gikk det veldig bra med språket. At vi hadde muntlige eksamener som en del av vurderingsformene gjorde nok også sitt.

Universitetsområdet og byen

Reykjavik er en nydelig, styggfin liten by med masse turister, og Universitetet ligger nært sentrum med alle faktultetene samlet på campus.

Vår 2018 BAMN-GEOV

Vår 2018 BAMN-GEOV

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Eg var på utveksling til Island, der leigemarkedet er ganske håplaust. Det er veldig lurt å finne ein stad å bu før ein reiser, da dette er ganske vansklig og dyrt.

Undervisningsformer

Undervisningsformen var forelesingar, framføringar og ein del gruppearbeid.

Vurdering av emnetilbodet

Det var ikkje alt for mange fag me kunne velga mellom. Men dei fagene me endte opp med (vulkanologi, glasiologi, glasial geologi og innføring i Islandsk) var lærerike og gode tilbod.

Fagleg utbyte og språk

Det faglege utbyttet var definitivt mindre enn kva eit semester på UiB ville gitt meg. Fagene har mindre pensum og å få god karakter krev mykje mindre. Eg har blitt bedre i språk, ettersom ein brukar engelsk til dagleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet var veldig bra, med mange lesesalar. Byen var større enn eg trudde, og koslig. Desverre er byen veldig turistprega.

Bustad

Leigde privat. Budde i kollektiv med 3 andre, der eg delte rom med ei av dei. Leiligheita var sentralt i sentrum, med kort gåavstand også til skulen.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet har vert bra! men utvekslingsstudentar blir ei eiga gruppe.

2017

Elisabeth Høisæther Brynjulfsen

Elisabeth Høisæther Brynjulfsen

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

På Island vil jeg anbefale å bo i nærheten av Reykjavik sentrum. Jeg bodde i en by utenfor og pendlet med buss, noe som gikk strålende på dagtid. Det negative derimot, er at det ikke er nattbusser på Island, så det å komme seg hjem fra en natt på byen kan by på problemer. Ut over dette, så var kollektivtransporttilbudet overraskende bra med tanke på hvor få mennesker som bor der oppe.

Undervisningsformer

Jeg var veldig positivt overrasket over hvilken undervisningsform de benyttet på Island. Der var det jevnlige innleveringer, fremføringer og prøver som totalt ga en sluttkarakter. Dette gjorde at behovet for en stor slutteksamen falt vekk i de fleste fag, og man ble "tvunget" til å jobbe jevnt og trutt med fagene og man unngikk å havne i den klassiske "skippertaksfellen".

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er noe begrenset, og jeg slet med å finne nok relevante emner for å dekke 30 studiepoeng. Dette tror jeg er fordi Universitetet på Island er ganske lite, og dermed vil tilbudene til internasjonale studenter også være relativt begrenset.

Fagleg utbyte og språk

Fagene jeg hadde foregikk på engelsk, og det var derfor ikke noe problem med språket. Det var mange internasjonale forelesere, blant annet fra Island, Portugal, Italia, Danmark og Canada. Jeg må fremheve faget "Fish Ecology". Her hadde vi en canadisk foreleser som er veldig anerkjent, og som har publisert et utall forskningsartikler. Dette syns jeg var veldig kult, og læringsutbyttet i dette faget var over all forventning.

Universitetsområdet og byen

Siden det er et lite universitet blir miljøet ganske tett, og det er masse spennende arrangementer man kan delta på og foreninger man kan bli med i.

Bustad

Campus består av ulike fakultetsbygninger med kort avstand mellom seg. Dette gjør at man er tett på alle studentene, ikke bare de som går på nøyaktig det samme som deg selv. Det er også kort gangavstand inn til sentrum, så universitetet har en veldig sentral beliggenhet.

Sosialt miljø

Det er vanskelig å få tak i boplass på Island fordi boligmarkedet er veldig presset, og det er derfor veldig dyrt dersom man må leie privat. Men om man er heldig og er tidlig ute så får man tak i rom på campus. Nøkkelen er derfor å ordne boplass med en gang man får bekreftet at man får reise på utveksling.

Vår 2017 - Geovitenskap

Vår 2017 - Geovitenskap

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Anbefales å begynne å se etter leilighet tidlig, siden leilighetene i sentrum går fort.

Undervisningsformer

Undervisningen var variert, noen timer er tavleundervisning mens andre var gruppearbeid og oppgaveløsing. Vi hadde feltturer i to av fagene, som var veldig spennende. Fagene har en del vurderingsformer som f.eks. fremføringer, inneleveringer, feltrapport og eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Det var en del emner å velge mellom på engelsk i mitt fagfelt. Det var derimot litt vanskelig å finne emner på engelsk som ikke overlappet hverandre i timeplanen.

Jeg valgte emnene Icelandic-the basics, Volcanology, Glacial Geology og Glaciology. Jeg likte fagene veldig godt, og Icelandic faget var veldig bra for å lære språket.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte veldig mye av fagene, og det var spennende å lære om den islandske geologien. Grunnkurset i islandsk var nyttig for å lære om uttalen av ord og gramatikken i språket. Jeg ble også mer vant med å snakke og lese engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitet er nærme byen, og meste parten av byggene er samlet på ett område. Området er fint, og det er enkelt å finne fram mellom byggene. Reykjavik er en ganske liten og koselig by, og det er en del som skjer her. Lokale band har ofte konserter rundt om på barene, noe som er gøy å få med seg. I sentrum er det mange turistbutikker, så hvis man vil på skikkelig shopping anbefales det å dra til Kringlan, et kjøpesenter litt utfor byen.

Bustad

Jeg bodde i en privat leilighet i sentrum sammen med tre andre. Alle var studenter så det var veldig sosialt. Det anbefales å finne en leilighet i sentrum.

Sosialt miljø

De hadde et ganske bra opplegg de første dagene for å bli kjent med folk. Erasmus har arrangement som brettspillkveld, pubquiz og fester i ukedagene. Det var lett å bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Det var i tillegg enkelt å leie bil og reise rundt for å oppleve naturen, og det er alltid noen som ønsker å bli med på tur.

MAHF-LÆNO Utveksling til Island

MAHF-LÆNO Utveksling til Island

15.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Før du reiser på utveksling er det først og fremst viktig å finne ut om det universitetet du skal til har dei rette faga, og at det er undervisning i desse det semesteret/dei semestera du skal på utveksling. Snakk med studiekoordinator og faglærarar om dette. Sjekk også om det aktuelle universitetet vil la deg ta dei faga du ynskjer. Til dømes får ikkje utvekslingsstudentar skrive bachelor ved Háskóli Íslands (Universitetet på Island), og dei let heller ikkje bachelorstudentar ta masterfag, sjølv om søkjaren har den rette kompetansen. Sistnemnde var i mitt tilfelle mogleg å ordne etter å ha snakka med administrasjonen på UiB.

Det er lurt å snakke med administrasjon/studiekoordinator jamleg, så veit du alle søknadar o.l. er i orden.

Undervisningsformer

På Háskóli Íslands hadde eg berre forelesningsfag, men i to av dei var me så få studentar at dei i praksis blei seminarar.

Vurdering av emnetilbodet

Háskóli Íslands har eit breitt fagtilbod i nordisk, men som nemnd krev ein del av faga at du er på masternivå.

Fagleg utbyte og språk

Nordiskfaga blei underviste på eit nordisk språk, så det var heilt uproblematisk. Eg er godt fornøgd med dei faga eg valde :)
Så godt som alle islendingar snakkar engelsk, så kommunikasjon er ikkje vanskeleg.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske lite, og det er kort avstand mellom dei ulike bygga. Reykjavik er ein liten by, men han har alt du treng. Det er korte avstandar og ofte mogleg å gå, men ein kan også ta buss. Det beste med byen er kanskje dei sju svømmebassenga. Det største heiter Laugardaldslaug og ligg omkring fire kilometer frå sentrum. Det ligg også eit ikke langt frå Háskóli Íslands, Vesturbæjarlaug. Begge har alle bassenga ute, store som små, og det å symje ute i sludd utan å fryse er heilt fantastisk! Anbefalast!

Om ein heller vil gå på tur, anbefalast Reykjadalur eller Esjan. I Reykjadalur kan ein mello anna bade i ei varm elv :) Båe er tilgjengelege med buss frå Reykjavik. Elles er det ein fordel med bil.

Bustad

Reykjavik er, diverre, ein dyr by å leige i. Det er mogleg å søkje om studentbolig, men det er mange søkjarar, og utvekslingsstudentar er ikkje prioriterte. På facebookgruppa "Leiga" blir det lagt ut bustadsannonasar, og eg anbefalar å leite etter bustad så tidleg som mogleg. Dei mest sentrale postnummera er 101, 104, 105 eller 107. Andre postnummer opp til 220 går også bra :)

Sosialt miljø

Islendingar er (som nordmenn) ganske reserverte, og det er lettare å bli kjend med andre utvekslingsstudentar. Eg vil anbefale Háskóladansinn som ein arena kor ein kan bli kjend med båe islendingar og utvekslingsstudentar. Dei har kurs i mange ulike dansar, båe for nybegynnarar og vidarekomne. Om ein liker å synge kan ein prøvesynge til Háskólakórinn.

Vår 2017 - MA i geografi

Vår 2017 - MA i geografi

05.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Som utvekslingsstudent på Island kan det være lurt å forberede seg på mye regn og vind og generelt hyppige værskifter. Ha derfor med gode og varme klær. Økonomien burde også være romslig, da det er nokså dyrt å skaffe seg et sted å bo (med mindre man er så heldig å få plass på studentboligene ved siden av universitetet). Ellers er prisene på mat og andre forbruksvarer stort sett det samme som i Norge.

Undervisningsformer

Unndervisningsformene er noe annerledes enn hva vi er vant med på UIB. Det er vanligvis ikke kun èn avsluttende eksamen som betemmer karakteren, men mange innleveringer underveis. Eksamen teller da gjerne mellom 50 og 30 % for hele karakteren. Dette varierte mellom fagene. I de 4 fagene jeg deltok på var det jenvt over gode forelesere.

Vurdering av emnetilbodet

For en miljø- og landskapsgeografistudent var emnetilbudet nokså godt, med fag som innebar både biologisk mangfold og naturforvaltning, samt metodefag hvor man lærer ulike elektroniske programmer for å løse miljøproblemer og konflikter. Vær forberedt på at fagene man har meldt seg opp i plutselig kan bli avlyst av ulike årsaker før semesteret begynner (det skjedde med to av mine fag). Derfor kan det være lurt å ha ett eller to ekstra relevatne fag i bakhodet dersom dette skulle skje.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet var jevnt over godt, spesielt i de fagene jeg følte hadde relevans for meg. Conservation Biology, Environmental Planning og Multi Criteria Decision Analysis var fag jeg følte et godt utbytte av i etterkant. Faget Natural Resource Law var et jussfag jeg måtte velge da det andre opprinnelige faget jeg skulle ta ble avlyst. Det faglige utbyttet i dette faget var ikke særlig nyttig for meg, da jeg er geografistudent og ikke jussstudent. Ellers er jeg som sagt fornøyd med det faglige utbyttet.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er stort med mange bygninger, og et vernet våtmarksområde for fugler rett utenfor. Her er det trivelig å gå gjennom på vei til og fra skolen. Det er et studentsenter der som minner veldig om studentsenteret i Bergen, med stor cafe, lesesaler og auditorium. Ved siden av studentsenteret er det også et treningssenter. Dette holder ikke like høy standard som SIB sine sentre, men for 300 norske kroner i semesteret duger det greit nok!

Reykjavik er en spennende og liberal by, med mange morsomme plasser å oppholde seg som student. Det anbefales også å komme seg ut av byen når man har mulighet, enten man vil på kjøretur eller fjelltur. Island har et unikt landskap man ikke finner mange andre steder i verden, så her gjelder det å få sett det man kan. Det er turister i landet hele året, men aller mest er det fra mars til september.

Bustad

Det er dyrt å bo i Reykjavik. Skal du bo her lønner det seg å begynne å lete tidlig. Søker man tidlig nok om plass på studentboligene kan man være heldig å få plass der. Jeg benyttet meg av siden rentmate.is og fant et hyggelig lite krypinn i en kjeller, til en dyr pris vel og merke.

Sosialt miljø

Islendere er sosiale og hyggelige mennesker, og mange av de kan snakke norsk, svensk eller dansk. Ellers var de andre erasmus-studentene trivelige folk. Hvor stor sosial omgangskrets man vil ha avhenger jo litt av en selv også.

Vår 2017 - Kristian Wilen Haaland, MA i geografi

Vår 2017 - Kristian Wilen Haaland, MA i geografi

05.01.2017 - 15.06.2017

Førebuingar/praktiske tips

Sørg for å ha litt romslig økonomi. Island er dyrt, og skal man kunne reise litt rundt kan det være greit med litt ekstra å rutte med. Ellers kan jeg anbefale "dumpster diving"! Det er rimelig enkelt i Reykjavik, hvor svært få butikker låser containerne sine. Ulike og (en viss grad) pålitelige kilder forteller også at det er lov på Island. Skal man komme seg billig rundt kan jeg også anbefale å haike. Det er utrolig enkelt, og folk plukker mer enn gjerne opp en haiker. Ytterligere og utfyllende informasjon om både dumpster diving og haiking på Island finner man på nettet. Skal man gå på University of Iceland vil jeg anbefale å bo sentralt - enten i sentrum eller i Vesturbær. Jeg bodde i sentrum og følte på den måten det var enklere å henge med på det som skjedde i byen og på skolen ettersom jeg hadde alt innen gåavstand. Skal man på utveksling til University of Reykjavik kan man også fint bo i Kopavogur, dersom nærhet til skolen er det viktigste.

Undervisningsformer

Kursene jeg deltok i ved University of Iceland hadde litt andre undervisningsformer enn jeg er vandt til. Mye hyppigere og mindre oppgaver enn for eksempel på UiB hvor jeg er vandt til en stor avsluttende eksamen. Til tider var dette litt stressende ettersom det var likt for alle fire kursene, og det fokuset på å levere noe ble dominerende. Fikk liten tid til å gå litt mer i dybden på en del ting jeg gjerne kunne tenkt meg.

Vurdering av emnetilbodet

To av emnene jeg opprinnelig skulle ha ble kansellert først etter at vi var kommet dit og semesteret hadde startet. Jeg ble da nødt til å velge to andre emner. Disse var ikke av samme relevans for mitt studie. Sett bort i fra dette vet jeg at de har utrolig mye spennende emner ved for eksempel. Faculty of Life and Environmental Sciences og Faculty of Earth Sciences, men for min del ble ikke emnene de helt ideelle.

Fagleg utbyte og språk

Har fått god trening i engelsk! Både skriftlig og muntlig. Hverdagslig og akademisk. Samtidig har jeg også plukket opp litt Islandsk. Som har vært spennende ettersom det ligner (og stammer fra) norsk.

Universitetsområdet og byen

Campus og alle universitetes fasiliteter synes jeg har vært topp. Spesielt bygget hvor vi har holdt til; Askja! Studentbaren Studentakjallarinn er også superkul.

Reykjavik by er en veldig kjekk by å bo i. Top notch.

Bustad

Som regel god standard på studentleiligheter i sentrum, men veldig dyrt. Bodde selv på delt soverom for ca. 5500 NOK pr. mnd. Får man mulighet til å skaffe seg studentbolig på Campus eller i nærheten ville jeg absolutt anbefalt det.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er tipp topp! Litt vanskelig å menge seg med Islandske studenter, men det er bare å være frampå. Man havner automatisk i sammen med andre utvekslingsstudenter ettersom det er de man har alt opplegg med i oppstarten, men de er hyggelige de også!:)

2016

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

Haust 2015 og vår 2016 - BA i geografi

15.08.2015 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er til stor hjelp å følge veiledninga du får ved instituttet og bruke universitetets nettstader om utveksling. Det er også lurt å vera tidleg ute med å finne ein stad å bu, og bruk gjerne sosiale mediar for å finne andre utvekslingsstudentar som du kan bu med.

Undervisningsformer

Ved mitt vertsuniversitet vart eg møtt med ulike undervisninsformar enn det eg er vant med ved mitt heimeuniversitet, som gav nye utfordringar. Også blant dei ulike fagene eg tok, var det stor forskjell på undervisningsform. Ingen av faga bestod av kun ein endeleg eksamen, men prosentandelen av karakteren var fordelt på seminaroppgåver, rapportar, presentasjonar og deltakelse i forelesningane. Det er lurt å sette seg inn i korleis fagene er strukturert og kva dei vektlegg, i kvart fag, slik at ein er kjend med kva den enkelte professoren vektlegg.

Vurdering av emnetilbodet

Det var svært få emnetilbod som var tigjengeleg innan mitt fagfelt, som hadde undervisning på engelsk og som ikkje overlappa tidlegare fag. I tillegg var det eit krav frå vertsuniversitetet at eg måtte ha 60% innan den skulen (fakultetet) eg var tatt opp på. Ettersom dette var ein skule som ikkje heilt traff mitt fagfelt (eg var registrert som geologistudent under The School of Natural Science, sjølv om eg studerar geografi under Det Samfunnsvitenskapelege Fakultet), vart ein del frihet tatt vekk frå mine frie studiepoeng. Nokre av emnetilboda for det andre semesteret vart også endra etter at eg hadde skrive min Learning Agreement, som førte til at eg måtte endre ein del fag iløpet av utvekslingsåret.

Fagleg utbyte og språk

På tross av at det til tider var krevande å ta fag utenom mi interesse og kompetanse, var det faglege utbyte svært stort. Det var utfordrande, men svært lærerikt og læringsutbyte har vore godt. Språket har stort sett ikkje vore eit problem, ettersom samtlige professorar har god språkleg kvalitet og alle lærebøker har vore på engelsk

Universitetsområdet og byen

Universitetetsområdet ligg sentralt til, der dei fleste universitetsbygga og fasiltetar er plassert i det same området. Det er omkring 20 minutter å gå til byens hovudgater, og kollektivtraffikken går like ved universitetet. Universitetet er moderne med høg standard, der kvart fakultet har sin eigen karakter. Byen er liten og enkel å finne fram i, men byr samtidig på mange ulike aktivitetar og det kulturelle tilbudet er svært godt.

Bustad

Det er begrensa studentbustadar tilgjengeleg, og konkurransen er stor, så det ein må difor finne. ettersom det er gode, men begrensa studentboligar tilgjengeleg, er det stor konkurranse i å få plass. Det er difor lurt å vera tidleg ute med å finne ein stad og bu. Dei fleste eg studerte med, inkludert meg sjøl, budde under privat utleige. Eg budde med andre utvekslingsstudentar sentralt i byen. Det er lurt å finne ein stad med andre utvekslingsstudentar, som er i samme situasjon som deg: i ein ny by, ved eit nytt universitet, med ein ny kultur. Om eg kunne valt ein bustad om igjen, ville eg valt ein stad med fellesarealer, for eksempel med eit litt større kjøkken eller ei stove, slik at det er mogleg å vera sosiale saman der ein bur, eller invitere vener heim. Bustadprisane ligger på omkring det same som i norske byar, men om ein bur i utkanten av byen, kan ein få rimelegare leiger.

Sosialt miljø

Som utvekslingsstudent møter du veldig mange i same situasjon som deg, og det gjekk veldig fort å verte kjent med nye menneskjer. Det har vore ei felles trend blant omtrent alle utvekslingsstudentar eg har prata med, at det er litt vanskelegare å verte kjend med dei lokale menneskja og studentane enn utvekslingsstudentane. Å verte medlem i ein studentorganisasjon kan vere ein god måte å verte meir kjend med folk på. Eg var med i ein studentorganisasjon som arrangerte ulike studieturar og arrangement for geo-studentar. Gjennom denne organisasjonen vart eg kjend med mange, samtidig som eg fekk ein fagleg input og knytta nettverk med arbeidslivet. Som utveklsingsstudent har du ein gylden moglegheit til å møte folk på ein anna måte enn det du vil i ditt heimland, med andre synspunk bakgrunn enn deg sjølv, og det sosiale miljøet er ein stor del av utviklingsopphaldet.

Vår 2016 - BA samfunnsøkonomi

Vår 2016 - BA samfunnsøkonomi

15.01.2016 - 15.06.2016

Førebuingar/praktiske tips

Universitet på Island krever at 60% av studiepoengene blir tatt ved samme fakultet. Dette er viktig å huske på når man velger fag på Island.

Undervisningsformer

I tre av fire fag hadde jeg undervisning i klasserom og det siste faget ble undervist i forelesningssal. I fagene var det stort fokus på at det skulle være samspill mellom student og underviser, mye gruppearbeid og en del fremføringer. Hadde kontinuerlig evalueringer gjennom semesteret, og derfor bare to eksamener til slutt som telte 50% av karakteren.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbud var litt begrenset ettersom universitetet på Island krever 60% emner ved ett fakultet og som utvekslingsstudent er man avhengig å velge fag på engelsk.

Fagleg utbyte og språk

Jeg hadde ingen økonomiske fag, men fikk likevel et stort faglig utbytte på andre områder. Ettersom jeg allerede snakker islandsk, så synes jeg at jeg fikk forbedret islandsken min og i tillegg ble jeg tryggere og stødigere i engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er relativt nytt og fint, og ligger bare 10 minutter gåavstand fra Reykjavik sentrum. Det er oversiktlig og lett å gjøre seg kjent, og jeg trivdes godt på skolen. Reykjavik er en veldig fin by og med mange muligheter.

Bustad

Vi leide gjennom kjennskap, og bodde litt utenfor sentrum. Dette var billig og helt OK.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø

2015

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2015 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2015 - 31.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Skolen sender en liste over steder det er mulig å leie og legger til utvekslingsstudenter i en felles facebookgruppe. Hvis man har et probem så er de flinke til å løse det, men de er ganske rotete og det er vanskelig å vite hvilken info som er gyldig.

Undervisningsformer

Mange fag har eksamner som teller 50% av karakteren og har innleveringer, presentasjoner og deltagelse for den andre halvdelen. Undervisningen er en blanding av forelesning og gruppetime og det er forventet at man bidrar. Dette gjør at arbeidsmengden blir fordelt utover året, og eksamen er mindre stressende.

Vurdering av emnetilbodet

Universitet tilbyr mange forskjellige fag og har mange utenlanske forelesere. Det er mulig for studenter som har studert to år å ta fag på masternivå, hvis man tror man greier faget.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært mye om EU og europeisk politikk av dette oppholdet og en god del om Norge og Island sin rolle på utsiden av EU sammarbeidet. Når det kommer til språk var det veldig nyttig å kunne diskutere fagmaterialet på samme språk som jeg leste det, det gjorde det lettere å lære. Jeg tok et islandskkurs, noe som jeg ikke fikk så veldig mye faglig utbytte av, men det var veldig viktig sosialt. Hvis man ønsker å lære Islansk er det fullt mulig.

Universitetsområdet og byen

Mesteparten av universitetet er på det samme området og det er lett å finne frem. Det er mange internasjonale studenter i byen og det er mange steder å tilbringe kveldene. Man må leie bil for å kunne nyte naturen i området og det var veldig populært å dra på helgetur for å oppleve naturen.

Bustad

Det kan være greit å prøve å finne noe før de legger ut listen fordi de boligene går raskt når lista blir lagt ut. Jeg betalte 80 000 isk for å bo på et gjestehus, noe ganske mange gjorde. Dette var egentlig litt dyrt og det er mulig å finne rom til 50 000. Det er vanskelig å leie studentboliger fordi de har kontrakter som varer et år, det samme gjelder for det private markedet, men det er mulig å finne noe ved å lete på facebookgruppa leiga eller på airbnb.

Sosialt miljø

Det blir det man gjør det til selv, det er lett å bli kjent med andre internajsonale studenter, men det er litt vanskeligere å bli kjent med islanske studenter, det er lettere hvis man tar fag på masternivå.

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - University of Iceland

Haust 2015 – Integrert master i rettsvitskap - University of Iceland

17.08.2015 - 18.12.2015

Førebuingar/praktiske tips

Jeg valgte å dra på utveksling til Island hovedsakelig fordi jeg ønsket å studere miljørett, og dette var ett av få steder hvor det var mulig å ta disse emnene. Søknadsprosessen var veldig enkel og grei og både UiB og Haskoli Islands var enkle og greie å forholde seg til, svarte fort på mailer osv.

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i klasserom med klasser på rundt 30 personer. I de fleste fagene ble karakteren fastsatt på grunnlag av oppgaveinnlevering, gruppepresentasjon og en muntlig eksamen.

Vurdering av emnetilbodet

Som nevnt reiste jeg til Island fordi jeg ville studere miljørettslige fag. Jeg opplevde den faglige kvaliteten som høy, de fleste lærere var svært kompetente innen sine fagfelt og medstudentene var veldig flinke. Innen miljørett hadde vi International Environmental Law and Sustainable Development og EU Environmental Law. I tillegg til dette hadde vi Human Rights Law og Public International Law. Selv om jeg også hadde hatt menneskerettigheter og folkerett (innen NIRI) på UiB, opplevdes disse fagene som ganske forskjellige fra det jeg lærte på UiB, særlig Human Rights Law. Det var interessant med et nytt perspektiv på disse fagene. Vi hadde også et seminar om Diplomacy Law.

Fagleg utbyte og språk

Det som er viktig å være klar over før man drar på utveksling til Haskoli Islands er at det er krevende. Det var mye mer å gjøre på skolen enn hva jeg var forberedt på, og lærerne stiller høye krav til studentene. Vi måtte jobbe for å bestå fagene, og i alle fall for å gjøre det bra. Når det er sagt, syntes jeg fagene var interessante og spennende, og hvis man er innstilt på å gjøre en innsats på skolen så vil jeg absolutt anbefale Haskoli Islands. Språklig sett var det svært nyttig å skrive oppgaver og lese juridiske tekster på engelsk, som man ikke får så mye trening i ellers på studiet. Det var litt utfordrende i starten, men jeg vendte meg fort til det og det gikk veldig bra etterhvert.

Når det gjelder det islandske språket, så arrangerte de et språkkurs i forkant av studiestart. Jeg deltok ikke på dette, men de som var der sa at det var veldig bra og gøy. Som nordmann forstod jeg også mer og mer islandsk jo lenger jeg var der, noe som var ganske gøy.

Universitetsområdet og byen

Det juridiske fakultet holder til i en bygning som heter Lögberg. Til forskjell fra UiB er de fleste fakulteter samlet på et campus, hvor man blant annet finner en stor felles kantine, felles lesesaler og Studentkjallarinn, hvor de arrangerer konserter, quiz, studentfester osv.

Når det kommer til selve byen Reykjavik, kan den godt beskrives som en storby forkledd som en liten by. Det er veldig mye som skjer hele tiden. Byen har et rikt kulturliv og vi gikk på mange bra konserter og spennende arrangementer. Blant annet er det viktig å få med seg Iceland Airwaves i november, som er en kjempebra og kjent musikkfestival hvor vi så veldig mange kule islandske og internasjonale artister. Det er også veldig mange bra restauranter, koselige caféer og bra shopping. En annen ting jeg liker er at det er flere utendørs oppvarmede svømmebassenger og hot tubs (heitur pottur) i sentrum av Reykjavik. Det var veldig deilig å dra og sette seg i en varm heitur pottur etter en dag på skolen.
En ting man kan være obs på er at det er norske priser på det meste. Dvs. både mat, alkohol og husleie må man regne med å betale omtrent det samme som man gjør hjemme. En annen ting som er verdt å merke seg er at dersom man reiser på høstsemesteret, vil det gradvis bli svært mørkt. De siste ukene jeg var der (i desember) hadde vi bare omtrent 4 timer sollys hver dag, noe som til tider kunne oppleves som litt tungt. På den andre siden så vi mye vakkert nordlys, og vi vente oss til mørket relativt fort.

Når man er på Island bør man også forsøke å komme seg ut av byen og få med seg noe av den flotte naturen som finnes der. ESN (Erasmus Student Network) arrangerer flere turer iløpet av året. Selv drog jeg på en roadtrip sammen med tre andre utvekslingsstudenter (en tysk og to danske), som vi arrangerte selv før semesteret startet. Dette var veldig hyggelig og opplevelsesrikt og jeg vil anbefale alle som drar til Island å gjøre det samme. Dette er noe man ikke bør utsette og tenke at man får tid til senere, for semesteret går skremmende fort!

Bustad

De fleste utvekslingsstudentene bor i guesthouse. Dette er noen slags gjestgiverier som stenger for turister når sesongen er over, og leier ut rommene sine til studenter resten av året. Jeg fant mitt guesthouse gjennom at jeg fikk tilsendt en link til en slags database over guesthousene og andre som leier ut til utvekslingsstudenter.

Et godt råd her er imidlertid å være enda tidligere ute med å prøve å finne noe, for når jeg begynte å lete (med én gang jeg fikk tilgang til databasen), så var veldig mange av rommene allerede tatt. Jeg var fornøyd med det jeg fikk, men jeg hadde sikkert greid å finne noe billigere/bedre dersom jeg hadde vært tidligere ute.

Et annet godt råd er å finne et rom som ligger i 101 Reykjavik (evt. 105). Dette er i Reykjavik sentrum og det var en stor fordel å bo her, i gangavstand til både utesteder og universitetet.

Sosialt miljø

De fleste jeg ble kjent med var andre utvekslingsstudenter, noe som nok er naturlig når man drar på utveksling. I starten var det lett å bli kjent med folk, da alle var i samme situasjon og ute etter å skaffe seg venner. Så her må man bare være litt på hugget og bli med på ting. Det blir til hva man gjør det til selv. Jeg ble også kjent med noen islandske folk, men disse er vanskeligere å komme innpå. De er litt som nordmenn, ikke så veldig kontaktsøkende og holder seg mest til sine egne. Men det er også veldig mange hyggelige islendinger. Som nordmenn er det nok litt lettere å bli kjent med dem også.
Islands svar på Juristforeningen heter Orator. Her kan man også bli medlem hvis man har lyst å bli kjent med islandske jusstudenter. De arrangerer blant annet utflukter, golfturneringer og fester. Jeg var kun med på ett arrangement av Orator. Det var hyggelig, men de islandske jusstudentene er nok litt som oss her hjemme, og holder seg mest til sine egne.
Vi fikk også tildelt en buddy ved studiestart, som skulle fungere som en slags mentor som skulle gi oss råd og informasjon om skolen og livet i Reykjavik osv. Jeg hadde kun ett møte med min buddy, men her kan man sikkert avtale og gjøre mer ut av det hvis man ønsker det.

Min konklusjon er at Island og Reykjavik er fantastisk, jeg skal definitivt tilbake dit! Vil anbefale alle som har lyst på en god blanding av skolearbeid og opplevelser å reise dit.

Vår 2015 BA GEOVIT

Vår 2015 BA GEOVIT

01.01.2015 - 30.06.2015

Undervisningsformer

Undervisningen er hovedsakelig i form av forelesninger og praktiske øvelser. Studenter blir vurdert ut i fra innleveringer, muntlige presentasjoner, prøver og eksamen på slutten av semesteret for enkelte fag. Dyktige forelesere og et godt og variert undervisningsopplegg.

Vurdering av emnetilbodet

Volcanology: anbefales på det sterkeste for alle studenter med interesse for geologi og vulkaner. Veldig dyktige forelesere og man får bli med på dagstur til Reykjanes Peninsula.
Magmas in the crust: intensivkurs som varer ca. 2 måneder. Høyt nivå på undervisningen og det forventes at du allerede har gode kunnskaper i mikroskopi/mineralogi/petrologi/petrografi.
Geothermal energy: intensivkurs som varer ca. 2 måneder. Anbefales for alle studenter da man ikke trenger særlig forkunnskaper innen geologi for fremdeles å få godt læringsutbytte av faget.
Glacial geology: studenter på geovitenskap må være obs på at dette faget kan skape overlapp med GEOV106. Anbefales for studenter med interesse for isbreer og glasiale prosesser. Obligatorisk feltkurs på fem dager rundt midten av mai hvor man blant annet får delta på brevandring.

Fagleg utbyte og språk

Godt faglig utbytte på grunn av dyktige forelesere og et variert undervisningsopplegg. Man får god trening i å snakke engelsk da de fleste som tar fagene som tilbys på engelsk er utvekslingsstudenter fra hele verden.

Universitetsområdet og byen

Flott universitetsområde som ligger like utenfor sentrumskjernen og består av en blanding av eldre og nye bygg.

Bustad

Studentbolig kan anbefales på det sterkeste! Vær klar til å søke med en gang de tar imot nye søknader. Selv om man ikke får tilbudt bolig ved første tildeling så kan man fremdeles være heldig å få tilbud nærmere semesterstart.

Sosialt miljø

Godt sosialt miljø blant utvekslingsstudentene. Man må gjøre en ekstra innsats dersom man ønsker å bli godt kjent med islendinger. Erasmus arrangerer mange sosiale arrangementer.

Vår 2015 - Geovitenskap - Island

Vår 2015 - Geovitenskap - Island

05.01.2015 - 15.06.2015

Undervisningsformer

Undervisningen foregikk i små klasser. Undervisningen varierte mellom klasseforelesninger, gruppeframføringer, øvelser, seminarer.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg hadde Glaciology, Volcanology, Self Study in Icelandic og Geothermal Energy. Jeg likte fagene veldig godt og anbefaler alle!

Fagleg utbyte og språk

Jeg synes det faglige utbyttet var stort. Og jeg ble mer komfortabel med å snakke og høre engelsk, siden all undervisning var på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet ligger like utenfor sentrumskjernen og er samlet på et område.

Bustad

Jeg bodde i et kollektiv med 2 andre. Kvaliteten på leiligheten var god og huseieren var veldig behjelpelig.
Leiligheten lå veldig sentralt, men allikevel med kort vei til universitetet.
Jeg anbefaler å bo i sentrum i bydel 101 eller 105.

Sosialt miljø

Det er et veldig godt sosialt miljø. Med mye som foregår både i gjennom Erasmus og i gjennom studentforeningene på Universitetet. Fester, utflukter, quizer, strikkeklubb og andre sosiale eventer.

Vår 2015 - Haskoli Islands

Vår 2015 - Haskoli Islands

05.01.2015 - 15.06.2015

Undervisningsformer

Fag undervises på engelsk eller islandsk. Deltok på fagene som ble undervist på engelsk, noe som fungerte fint. Foreleserne var alle veldig flinke, og det oppsto sjeldent/aldri språklige problemer. Alle forelesere var engasjerte, faglig sterke og alltid villig til å hjelpe.

Undervisningen besto av forelesninger, øvelser, korte muntlige presentasjoner (både alene og i grupper) og presentasjon av postere.

Vurdering av emnetilbodet

Meget godt og variert tilbud av emner ved universitetet!

Fagleg utbyte og språk

Alle fag har vært veldig lærerike og morsomme å delta på. Det ble holdt feltkurs i de fagene der dette var aktuelt.
Språkfag i islandsk for fremmedspråklige ble også tilbudt, der ulike kurs ga ulik mengde studiepoeng. Slike fag ga en god, grunnleggende innføring i språket slik at det ble mulig å bruke det til enkle hverdagslige ting.

Universitetsområdet og byen

Meget bra og moderne universitet. Mange lesesaler og datalaber. Kantiner på alle universitetsbyggene, med god standard. Billig og meget god mat. Stort utvalg!

Bustad

Privat leilighet midt i sentrum av Reykjavik. Nært til det meste og ca. 10 - 15 min. gange til Háskoli Islands.
Leiligheten ligger i samme hus som huseier m/fam bor i, og deles med 3 andre. Sosialt og trivelig.

Sosialt miljø

Godt miljø, både faglig og sosialt. Lett å komme i kontakt med andre studenter, men for det meste andre utvekslingsstudenter - da det for det meste er disse som velger fagene som blir undervist på engelsk.

Informasjon