Hjem
Studentsider
erasmus+

Tampere University og Institutt for sammenliknende politikk (ERASMUS+ - Nordplusnettverk i Statsvitenskap)

  • LandFinland
  • ByTampere University
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar ved Institutt for samanliknande politikk og Institutt for politikk og forvaltning kan søke. Søkar må ha tatt 120 studiepoeng ved utreise.

Når i studiet kan eg reise

Utreise i siste studieår på bachelor eller andre semester av mastergraden. Sjå instituttet sine nettsider for meir informasjon, råd og anbefalingar om utveksling.

Språk

Det vil vere eit avgrensa emnetilbod på engelsk - sjå heimesidene til universitetet.

Kva emne kan eg ta

I utgangspunktet skal ein studere statsvitskap, men det kan og vere mogleg å ta andre emne under opphaldet.

Ein fulltidsstudent skal ta 60 ECTS per år.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Tammerfors universitet vart etablert i 2019, då det eldre Tammerfors universitet (frå 1960) og Tammerfors tekniska universitet (frå 1965) vart slått saman. Det har i dag om lag 20 000 studentar, og er dermed det nest største universitetet i Finland.

Tampere (svensk: Tammerfors) har tre høgskular/universitet, noko som gjer dette til ein studentby med mange kafear og utestader og mange kulturtilbod. Det er også gode mogelegheiter for naturopplevingar i nærområdet. Tampere blei grunnlagt i 1779 og ligg sør i Finland om lag 2 timar frå Helsinki. Det er den nest største byen i Finland med om lag 300 000 innbyggarar. Det er historisk sett Finlands største industriby, og har blitt kalla Finlands Manchester. Men ved opprettinga av universita i 1960-åra er byen i dag sentrum for høgteknologisk industri.

Studentrapportar

2022

Høst 2022 - BA i sammenliknende politikk

Høst 2022 - BA i sammenliknende politikk

15.08.2022 - 31.12.2022

Førebuingar/praktiske tips

Før du drar på utveksling til Finland var det greit lite en må forberede seg med. Du trenger ikke søke VISA til Finland ettersom Norge og Finland er begge land i Schengen området. Det er for det meste bare å bestille flybillett til der du skal og vise pass i passkontroll så er alt bra. En ting som kan være greit å gjøre før en drar er å få inn noe finsk kunnskaper. De fleste finner kan snakke engelsk, men dette er ofte blant de unge og ikke så mye blant de eldre. Unge finner er heller ikke glad i å snakke engelsk da de føler de er dårlige i engelsk så det å kunne noe finsk før en drar kan være greit.

Undervisningsformer

Undervisningsformen her har vært veldig varierende! Det har rangert fra klasseromsundervisning, workshops og vanlige forelesinger. Dette har gitt meg en variert studie hverdag som holder meg interessert i fagene. Vurderingsformene også varierer. Når du registrerer deg for fag så velger du også hvordan du ønsker å bli vurdert i faget. Du kan velge mellom vanlig eksamen, semesteroppgave gjennom uavhengig studie og deltakelse i undervisning. Sistnevnte er innlevering av oppgaver etc..

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet her har vært helt greit. Som utvekslingsstudent så er du begrenset til fag som går på engelsk. Universitetet i Tampere har fag som går på svensk, men selv jeg som nordmann kunne ikke velge disse fagene. Fagene som var tilgjengelige for meg var fokusert på utenrikspolitikk, hovedsakelig forholdet mellom Vesten og Russland.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbyttet er greit. Siden mesteparten av undervisning foregår i klasseromsformat og diskusjoner så ble det faglige utbyttet helt greit. Så lenge du følger med i timen så blir utbyttet helt greit og du får nok utbytte til å få en C, men det skal heller ikke mye arbeidet heller for få en B eller A. Jeg personlig gikk ut med 4 B og 2 C fra emnene mine og jeg jobbet cirka like mye som jeg gjorde i Norge. Undervisningsspråket går på engelsk. Dette er fordi du som utvekslingsstudent ikke får lov til å velge fag som går på andre språk som finsk, russisk eller svensk.

Universitetsområdet og byen

Tampere er en by på størrelse med Bergen og ligner mye på Bergen med bybane og livlig sentrum. Universitetsområdet er ett enkelt campus med ulike bygg. Det er enkelt å finne seg fram på campus. Campus hadde en egen kantine med lunsj til 20 kroner hvis du er student. Dette var ordentlig lunsj som pasta, lasagne eller kjøttkaker.

Bustad

Jeg leide bolig fra TOAS som ligner på Sammen her i Bergen. Boligen var helt grei med noen små ting som irriterte meg når jeg sammenlignet den med den jeg hadde i Bergen før jeg flytta. Jeg bodde med to andre studenter som var hyggelige, men de gikk på et annet universitet så det ble ikke så mye sosialt med de. Det mest positive med boligen var leien, den var ekstremt lav på 229 euro i måneden eller 2700 norske kroner i måneden, dette var også inkludert strøm.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var ett av det beste med oppholdet mitt. Jeg ble kjent med mange andre Erasmus studenter før jeg kom til Tampere gjennom WhatsApp og Facebook, så hvis du velger Tampere som sted så bli med i alle grupper du finner så løser det sosiale miljøet seg fort.

Informasjon