Hjem
Studentsider
erasmus+

Fontys Hogescholen og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+)

  • LandNederland
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at studentane reiser ut for heile studieåret, altså både for haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Fontys Hogeschool Eindhoven er med sine kring 40 000 studentar eitt av dei største universiteta i Nederland. Av desse er 3 500 internasjonale studentar. Det er eit breiddeuniversitet som tilbyr om lag 200 bachelor- og masterprogram innan fleire ulike disiplinar. Fontys fokuserer på eit godt læringsmiljø gjennom gruppeundervisning og interaksjon med samfunnet rundt universitetet, og har eit tett samarbeid med industrien, næringslivet og offentleg sektor.

Fontys har campusar i Eindhoven, Tilburg og Venlo i det sørlege Nederland. Eindhoven ligg i ein samansett region med meir enn to millionar innbyggarar. Byen er prega av å ha ei ung befolkning med mange studentar. Selskapet Phillips hadde lenge sin hovudbase her, og investerte mykje i kulturell utvikling for lokalmiljøet, blant anna gjennom etableringa av fleire kunst- og sportsanlegg. Tilburg og Venlo er mindre byar med høvesvis 200 000 og 90 000 innbyggarar.

Bustad

Som Erasmus-student kan du søke om hjelp til å finne bustad gjennom Fontys.

MERK: I Nederland har det vore store utfordringar knytta til bustad for utvekslingsstudentar dei siste åra. Universiteta i dei fleste byane melder om stort press på bustadmarknaden, og det er vanskelegare å få bustad gjennom universiteta.

Semesterinndeling

Byrjinga av februar til midten av juli.
Slutten av august til slutten av januar.

Informasjon