Hjem
Studentsider
erasmus+

Babes-Bolyai' University of Cluj-Napoca og Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (ERASMUS+)

  • LandRomania
  • ByCluj-Napoca
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor, Master og PhD
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar som går på eit av bachelorprogramma ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) og andre studentar som ønsker å ta språklege emne når dei er på utveksling.

Før du kan reise på utveksling, må du ha tatt minimum 60 studiepoeng ved UiB. Du må òg ha gyldig studierett på eit bachelorprogram ved UiB i heile den perioden du er på utveksling. Studentar på bachelorprogramma ved LLE blir prioriterte i fall det er fleire søkarar enn det er plassar.

Når i studiet kan eg reise

Bachelorstudentar ved LLE: Det passar best å reise på utveksling i fjerde, femte eller sjette semester av bachelorgraden. Det tilrådast å ta emne på 200-nivå på utveksling, då det er lettare å finne emne som kan godkjennast på 200-nivå enn på 100-nivå.

Studentar på andre studieprogram: Ta kontakt med studierettleiaren din. Vanlegvis vil det passe best å reise ut i eit semester når du kan ta frie studiepoeng.

Språk

Undervisningsspråket ved universitetet er rumensk, men det finst og engelskspråklege emne du kan velje.

Dersom du ikkje har kunnskapar i rumensk, finst det fleire måtar å førebu seg språkleg på før utvekslingsopphaldet. Sjå UiB.no for informasjon om språkkurs og språktandem.

Lånekassen har eit eige stipend ein kan søke for å få dekt utgifter til førebuande språkkurs i utlandet. Sjå universitetet sine nettsider for informasjon om kva konkrete kurstilbod som finst for innreisande studentar i komande semester.

Kva emne kan eg ta

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta emne som skal inngå i spesialiseringa i graden din ved UiB, må du finne emne som kan godkjennast som tilsvarande spesialiseringsemne ved UiB. Det er lettast å finne emne som kan innpassast på 200-nivå. Ver merksam på, at dersom du skal ta emne på 200-nivå på utveksling, må du finne emne som har semesteroppgåve eller tilsvarande vurderingsform på (til saman) minimum 10 studiepoeng.

Dersom du skal ta emne som frie studiepoeng i ein bachelorgrad, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Babes-Bolyai University er det største i Romania, med rundt 40 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod, fordelt på 21 fakultet, og tilbyr undervisning både på roumensk, ungarsk, tysk, fransk og engelsk. Universitetet er kalla opp etter to kjende forskarar frå Transilvania: Bakteriologen Victor Babes og matematikaren Janos Bolyai. Størsteparten av universitetet ligg i byen Cluj-Napoca, med bygningar spreidd til ulike bydelar. I tillegg har det 18 avdelingar i andre småbyar.

Cluj-Napoca, ein rumensk by med rundt 400 000 innbyggarar. Han ligg nordvest i landet, og var hovudstad i den historiske provinsen Transilvania. Det finst ein berømt botanisk hage og mange flotte byggverk i byen. Nesten ein fjerdedel av innbyggarane er studentar, noko som merkast på kulturlivet.

Bustad

Universitetet har eit internasjonalt senter som hjelper utvekslingsstudentar med å finne seg til rette, og det finst fleire studentbustader i nærleiken av hovudcampusen Hasdeu. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Oktober - februar og februar - juni.

Informasjon