Home
Student Pages
erasmus+

Babes-Bolyai' University of Cluj-Napoca and Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies (ERASMUS+)

  • CountryRomania
  • TownCluj-Napoca
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor, Master og PhD
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Babes-Bolyai University er det største i Romania, med rundt 40 000 studentar. Det har eit breitt fagtilbod, fordelt på 21 fakultet, og tilbyr undervisning både på roumensk, ungarsk, tysk, fransk og engelsk. Universitetet er kalla opp etter to kjende forskarar frå Transilvania: Bakteriologen Victor Babes og matematikaren Janos Bolyai. Størsteparten av universitetet ligg i byen Cluj-Napoca, med bygningar spreidd til ulike bydelar. I tillegg har det 18 avdelingar i andre småbyar.

Cluj-Napoca, ein rumensk by med rundt 400 000 innbyggarar. Han ligg nordvest i landet, og var hovudstad i den historiske provinsen Transilvania. Det finst ein berømt botanisk hage og mange flotte byggverk i byen. Nesten ein fjerdedel av innbyggarane er studentar, noko som merkast på kulturlivet.

Accommodation

Universitetet har eit internasjonalt senter som hjelper utvekslingsstudentar med å finne seg til rette, og det finst fleire studentbustader i nærleiken av hovudcampusen Hasdeu. Det er òg gode sjansar for å finne rimeleg prisa bustad på den private marknaden.

Semester duration

Oktober - februar og februar - juni.

Information