Hjem
Studentsider
bilateral

University of Victoria og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandCanada
  • ByVictoria
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Profesjonsstudentar i psykologi og studentar på eit bachelor eller masterprogram ved Det psykologiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har bestått eksamenar tilsvarande 60 studiepoeng før utreise kan søkje på denne avtalen.

Ein søkjer til fristen 1. februar uansett om periode for oppholdeter haust, vår eller heile året.

Når i studiet kan eg reise

Bachelor og masterstudentar i psykologi reiser ut i den valfrie delen av sitt studieprogram, og profesjonsstudentar i psykologi kan reise ut i sitt 5. eller 7. semester.

Studentar frå HF, MATNAT og SV: Ta kontakt med studierettleiaren ved ditt institutt/fakultet for informasjon om dette.

God planlegging er viktig for ei utbyterik utveksling.

Språk

Undervisningspråket er engelsk.

Norske studentar slepp unna engelske språktestar dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande skule. Ved dårlegare karakter enn 4 må studenten ta ein TOEFL-test.

Kva emne kan eg ta

Studentar som reiser ut gjennom denne avtalen kan velje emne frå alle fagområde, både på lågere og høgare grad (BA/MA) avhengig av tilbod og krav om forkunnskapar til dei ulike emna.

Bachelorstudentar: Dersom du skal ta frie studiepoeng, kan du velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for. Dersom du skal ta delar av spesialiseringa di i utlandet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande emne ved UiB.

Masterstudentar: Du skal ta frie studiepoeng, og kan velje emne fritt på masternivå innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at kursa du vel ikkje overlappar nivåmessig eller innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Dersom du er profesjonsstudent i psykologi og vil ta ein del av spesialiseringa di ved dette universitetet, må du velje emne som kan godkjennast som tilsvarande dei obligatoriske emna på 5. eller 7. semester av profesjonsstudiet ved UiB. Du kan få faglege råd om emnevalet undervegs ved å ta kontakt med internasjonal koordinator ved fakultetet.

Studieavgift

UiB har 4 semester friplassar ved University of Victoria til studieåret 2022/2023.

Det er også mogleg å reise som betalande student. Studieavgifta i 2019/20 er på CAD 9 031 for eit fulltidssemester (30 ECTS/7.5 UVic units).

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

University of Victoria (UVic) blei etablert i 1963 og er eit av Canadas leiande forskingsuniversitet. Times Higher Education (THE) har rangert UVic som det ellevte beste universitetet i verda og på førsteplass i Canada blant universitet yngre enn 50 år. Det har om lag 22 000 studentar og studietilbod innan dei fleste fagdisiplinar.

Universitetet ligg i byen Victoria på Vancouver Island. Victoria har omlag 350 000 innbyggarar, og er hovudstaden i provinsen British Columbia. Campus ligg berre 15 minutt frå sentrum, og er lett å kome til med både buss og sykkel. Byen og øya kan tilby ei rekke spennande utandørsaktivitetar, som segling, surfing, golf, skisport, kvalsafari, djupvassfiske, og spanande kano- og kajakkturar i den vakre skjærgarden rundt øya. I tillegg byr byen på mange kulturelle aktivitetar, som internasjonale film- og musikkfestivalar, kunst- og kulturfestivalar og mykje meir.

Bustad

UVic garanterer ikkje bustad på campus for internasjonale studentar, men kan hjelpe til med å finne bustad i nærleiken med den såkalla «Off Campus Listing Service». På nettsidene til UVic vil du finne meir informasjon om dette.

Semesterinndeling

Studieåret er delt i tre, med eit sommartrimester og første og andre vintertrimester. For studentar ved UiB er det berre hausttrimesteret (vinter - første termin) og vårtrimesteret (vinter - andre termin) som er aktuelle.

Hausttrimesteret startar etter Labour Day i byrjinga av september og varer til desember. Vårtrimesteret startar i byrjinga av januar og varer til slutten av april.

Studentrapportar

2019

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Dersom du/dere ønsker å reise litt rundt vil jeg anbefale å dra dit litt før skolestart (ved utvekslingsopphold på høsten) eller forlenge oppholdet (utvekslingsopphold vår), ettersom det er et ganske hektisk semester med en del arbeid. Det kan også være en fordel å reise dit før dersom du/dere tenker å ordne et sted å bo etter at dere har ankommet Victoria, men dette er også mulig å ordne på forhånd. Vil generelt anbefale å avtale visninger før du/dere reiser bort, ettersom det var stort trykk i markedet da vi kom med mange studenter som søkte bolig på samme tid. Utvekslingsstudenter som kun er i Victoria i et semester kan heller ikke bo på campus, og må derfor søke bolig i det private markedet. Vi brukte www.Places4Students.com, og fikk bolig ganske umiddelbart etter å ha ankommet Victoria. Victoria er en by som strekker seg over et ganske stort område, så det vil nok være lurt å skaffe seg busskort. Dette kan en få registrert på studentkortet fra skolen.

Undervisningsformer

Hovedsakelig i form av forelesninger, men det var også en del online aktivitet gjennom forum som måtte gjennomføres hver uke. Det var ikke noe obligatorisk oppmøte unntatt i starten av semesteret, for å sikre at man fikk plassen sin i klassen.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg opplevde emnetilbudet som godt og variert, og det var en rekke fag jeg kunne tenkt meg å ha tatt! Dessverre så var valgmulighetene noe begrenset for å være sikker på at fagene passet inn i graden min hjemme, men jeg var likevel veldig fornøyd med de fagene jeg endte opp med å ta.

Fagleg utbyte og språk

Generelt var det faglige utbyttet veldig bra, med veldig gode og engasjerte forelesere, samt interessante fag. Vurderingen i faget ble gjennomført gjennom ulike prøver/eksamener, online aktivitet og innleveringer gjennom hele semesteret, som gjorde at jeg visste hvilken karakter jeg endte opp med før semesterslutt. Det er verdt å merke at eksamensperioden ved UVic er fra 7. til 21. desember på høsten, og eksamensplanen blir ikke fastsatt før i oktober, noe som gjør det vanskelig å planlegge hjemreise. All undervisning og alle lærebøker er på engelsk.

Universitetsområdet og byen

Både universitetsområdet og byen var virkelig flott! Det var masse man kunne finne på i selve byen, og mange gode restauranter, kaféer og butikker. Det er også noen større sentre som ligger en liten busstur fra downtown Victoria for de som er på jakt etter mer "mainstream" butikker (Mayfair, Uptown, Hillside). Selve byen var noe større enn jeg trodde på forhånd, men det var bare positivt, og jeg opplevde byen generelt som veldig koselig og trygg å være i. Et annet stort pluss er at Victoria ligger nært både Vancouver og grensen til USA, som gjorde det lett å reise rundt og besøke andre byer, eksempelvis Seattle og Portland.
Campus er et stykke fra Downtown Victoria, men det var likevel lett å komme seg til skolen. Selve campus er samlet på ett sted, med både forelesningssaler, bokhandel, kaféer, kantine, kino, frisør (og omtrent alt en skulle trenge) inne på samme område, noe som var veldig greit.

Bustad

Jeg bodde utenfor selve sentrum av Victoria, men busstilbudet gjorde det lett å komme seg rundt. Boligprisene ligger på omtrent det samme som her hjemme.

Sosialt miljø

Folk i Victoria er generelt veldig åpne og hyggelige. Skolen arrangerte en internasjonal dag rett før skolestart, noe som gjorde det mulig å møte andre internasjonale studenter. Det var imidlertid ikke organisert etter hva man studerte, noe som gjorde det litt vilkårlig hvem man havnet på gruppe med. Det ble også arrangert en velkomstdag for alle nye studenter ved universitetet, men dette var i hovedsak førsteårsstudenter, og også her var det litt vilkårlig hvem man havnet på gruppe med. En gruppe for internasjonale studenter arrangerte noen sammenkomster i løpet av semesteret en kunne delta på om man ønsket.

HØST 2019 - PRPSYK

HØST 2019 - PRPSYK

15.08.2019 - 31.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Jeg vil anbefale å ha sett litt på muligheter for bolig før man drar og avtale et par visninger, sånn at det ordner seg raskest mulig når man er kommet dit. Hvilke muligheter som finnes for mobilabonnement og eventuelt en bankkonto er også lurt å undersøke. Jeg hadde Freedom mobile, som fungerte veldig fint, og klarte meg uten en kanadisk bankkonto.
Om du har planer om å reise inn til USA er det lurt å søke om ESTA før du drar. Et semester går også veldig fort, og min erfaring er at det er lettest å legge eventuelle reiser i starten av semesteret når det er minst travelt skolemessig.

Undervisningsformer

Storparten av undervisningen var organisert som forelesninger. Det var stor variasjon fra foreleser til foreleser når det gjaldt hvor mye klasserom- og gruppediskusjon de la opp til i timene. I 4 av 5 emner var det 3 exams + en final exam/final paper i løpet av semesteret. Avhengig av emnet var dette ofte "multiple choice" tester eller kortsvarsprøver. I noen emner foregikk noe av undervisningen digitalt. Da var det færre undervisningstimer, men man måtte for eksempel delta i diskusjonsforum på nett i stedet for.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg er veldig fornøyd med emnetilbudet, det var en rekke interessante fag å velge mellom. Det var heller ikke et problem å finne fag å få forhåndsgodkjent. Det eneste man må være obs på er at enkelte emner kun tilbys på høst eller vår, og denne informasjonen er ikke alltid oppdatert på Uvic sine sider.

Fagleg utbyte og språk

Jeg er jevnt over veldig fornøyd med emnene som ble tilbudt og det faglig utbyttet. Ikke alle emnene var like interessante, men jeg føler likevel jeg sitter igjen med masse lærdom og erfaringer.

Universitetsområdet og byen

Campus var stort, det tok ca. 10 minutter å gå fra den ene siden av campus til den andre. Dette holdt akkurat når man hadde forelesninger rett etter hverandre på motsatt side av campus. Universitetet lå ca. 25 minutter med buss fra selve sentrum, og det går busser frem og tilbake hele tiden.
Victoria er en veldig fin by, og var større enn jeg i utgangspunktet hadde sett for meg. Byen hadde alt fra store shoppingsenter, til fine havneområder og små, sjarmerende nabolag. Victoria er også en populær turistby, dette var særlig tydelig om sommeren. Det var alltid noe å finne på, fra sportsarrangementer, til konserter, teater og dragshow. Victoria ligger også godt plassert om man vil reise litt rundt, blant annet kan man ta fergen over til Vancouver eller til Seattle. Anbefaler også veldig å leie bil og kjøre rundt på Vancouver Island.

Bustad

Jeg hadde ikke ordnet med bolig før jeg reiste. Jeg kom til byen to uker før semesterstart for å kunne gå på visninger, og etter 2-3 dager hadde jeg et sted å bo. Andre utvekslingsstudenter jeg snakket med, som hadde kommet senere, brukte lengre tid på å finne et sted å bo. Jeg vil derfor anbefale å dra dit før semesteret starter, dette ble også anbefalt fra universitetets side. Husleie varierer stort avhengig av plassering, men ligger litt under norske priser.

Sosialt miljø

Universitetet hadde grupper og klubber for alle mulige interesseområder. De organiserte ofte egne arrangementer, og det var også arrangementer fra universitets side åpne for alle. I tillegg var det en rekke sammenkomster og møter for internasjonale studenter, disse var hyppigst arrangert i starten av semesteret. Dette inkluderte pizzakvelder, bakedager og diverse utflukter.

2017

Høst 2017 - BAPS-PED

Høst 2017 - BAPS-PED

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det er lurt å begynne tidlig med hele søknadsprosessen, da det er en del som må ordnes. Spesielt lang tid brukte jeg på å finne fagene jeg ville ta, da det er mye å velge mellom. Videre var det å søke på fag som krevde "pre-requisites" ganske tidkrevende, da en må "bevise" at de norske fagene man har tatt tilsvarer dem på UVic. Jeg anbefaler likevel å gjøre det, da fagene på 200 og 300 nivå og oppover gjerne er mer spennende enn de mer generelle introduksjonsfagene (100 nivå).

Foruten dette er kanskje mitt viktigste tips å være flittig med å stille spørsmål, da det er mye å sette seg inn i. På UIB var Toril Salen behjelpelig med å besvare på flere av mine spørsmål i forkant av utvekslingen, og da jeg gjorde en feil i søknaden min var også veilederne på UVic svært hjelpsomme og hurtige i sin respons på e-post.

Undervisningsformer

Fagene jeg tok hadde enten bare forelesninger eller forelesninger og tutorials/seminar. Disse hadde enten en varighet på 50 eller 90 minutter, med totalt 3 timer per fag i ukene. Jeg hadde dermed 2-3 forelesninger/tutorials hver dag. I en del av fagene hadde vi mange mindre tester og innleveringer gjennom semesteret fremfor en eksamen som teller 100% i desember, slik jeg er vant til. Tidvis var dette ganske hektisk, da det flere ganger ble tre dager på rad med midterms, etterfulgt av to innleveringer i slutten av samme uken, samt andre oppgaver som også påvirket karakteren. Å begynne tidlig med forberedelsene var ikke alltid lett, da ukene før også var travle. Vær derfor forberedt på mye arbeid jevnt gjennom hele semesteret. Dette kan være positivt for dem som prokrastinerer mye, siden en blir "tvunget" til å jobbe med visse kapitler til visse tider for å bestå de små prøvene og annet, men for meg som liker å jobbe mer selvstendig og strukturere min egen arbeidsplan gjennom semesteret, så opplevde jeg dette som noe mindre motiverende. Heldigvis blir en vant til det etter hvert, og dessuten opplevde jeg karakterkravene som lavere enn på UIB. Alt arbeidet føltes derfor verdt det når belønningen ble gode tilbakemeldinger og toppkarakterer.
Det er også mange gode tilbud for dem om trenger hjelp med akademisk skriving og annet.

Vurdering av emnetilbodet

University of Victoria tilbyr utrolig mange og varierende emner. Som fulltidsstudent måtte jeg velge fem fag, hvilket ga meg muligheten til å studere både sosiologi og psykologi, med veldig ulike emner innen disse kategoriene. Selv opplevde jeg de fleste fagene som veldig spennende! Synes også foreleserne og seminarlederne var veldig dyktig og holdt et høyt nivå. Dette hjalp på motivasjonen i de travleste periodene.

Fagleg utbyte og språk

Utveksling er uten tvil nyttig for engelskkunnskapene. Synes du engelsken din er dårlig, så vit at blant alle de internasjonale studentene er det ingen som tenker over det. Etter et par uker glemmer man nærmest at alt foregår på et annet språk.

Universitetsområdet og byen

Victoria er en liten, men herlig by! Selv følte jeg meg hjemme fra starten, da byen minner litt om Bergen i størrelse. Naturen rundt er flott og overalt møter man hjort og ekorn på gatene og gjerne campus. I høst skinte nesten alltid solen og folk flest strålte minst like mye. Skulle regnet komme, så forsvant det like fort som det kom. Beboerne der hevdet imidlertid at været var ekstra fint denne sesongen, så vær forberedt på regn. Skulle man bli lei øylivet, så er Vancouver og Seattle kun en fergetur unna. En femtimers biltur unna er også Tofino, som er den perfekt plassen for surfing! Vil en reise lengre, så får en billige flybilletter til mangfoldige destinasjoner i USA og Canada. Ved å være litt sparsommelig i hverdagen fikk jeg reist og levd veldig bra utelukkende på pengene fra lånekassen, men spar gjerne opp litt i forkant.

Bustad

Som utvekslingsstudent virket det umulig å få boplass på campus, da vi prioriteres sist i rekken av interesserte. Det er derfor lurt å begynne tidlig med søket etter bolig, da alle internasjonale studenter jeg snakket med hadde strevd med dette. Også jeg opplevde mangfoldige avslag hos private i starten, ettersom jeg skulle leie for en så kort periode (fire måneder). Min løsning ble å lage en annonse på craigslist, der jeg skrev at jeg søkte bolig innen en viss periode, prisklasse og område. Dette ga meg massiv respons og en veldig ideell avtale. Merk imidlertid at busstilbudet i Victoria er ikke det beste. Jeg vil derfor anbefale å bo nært campus eller Downtown og sjekke busstilbudet før du bosetter deg. Selv brukte jeg appen "Transit" for kollektivtransport gjennom hele oppholdet.

Sosialt miljø

University of Victoria har et veldig internasjonalt miljø, som gjør at du ikke bare blir kjent med canadiere, men studenter fra hele verden. Menneskene jeg møtte var alle veldig inkluderende og spennende. Dersom jeg satt og spiste lunsj alene på campus en dag, kom folk gjerne bort for å slå av en prat under sin egen lunsj- koselig! Selv opplevde jeg aldri følelsen av å være alene, da det stort sett alltid er noe som skjer eller nye mennesker å møte. Selve campus er ganske stort, men alle fakultetene og byggene er samlet på ett område. Personlig synes jeg det skapte et godt fellesskap på tvers av fakultetene.

Haust 2017 - BA i arbeids- og organisajonspsykologi

Haust 2017 - BA i arbeids- og organisajonspsykologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Mitt beste tips er å starte tidlig med søknadsprosessen så man ikke går glipp av viktige frister til universitetet man skal reise til. Det er litt mer styr med papirer og vitnemål sammenlignet med her i Norge! Jeg gjorde en del research om område rundt Victoria og selve øya før jeg reiste for å se for meg hvor jeg hadde lyst til å reise. Jeg vil anbefale å sjekke ut om det er billigst å fly til Vancouver og ta ferge videre til Victoria eller fly helt til øya. Det er også lurt å spare så mye penger som mulig!! Canada er omtrent som Norge på prisnivå, både når det gjelder leiemarkedet og matvarer. Pakk som om du skulle vært i Norge. Det er veldig likt temperaturmessig, kanskje litt lenger sommer og varmere høst, men det kan regne en del.

Undervisningsformer

Skolen og undervisningsformen var ganske annerledes sammenlignet med Norge og UiB. På UVic var omtrent all undervisning/forelesning obligatorisk og det var ofte innleveringer, midterms, quizer og presentasjoner i løpet av semesteret som til sammen utgjorde 40-50 % av karakteren. Eksamensperioden på slutten av semesteret ble dermed ikke så stressende som det ofte er i Norge/UiB. 30 studiepoeng i Norge tilsvarer fem fag på UVic. Dette var en helt ok arbeidsmengde, som avhenger litt på hva slags fag man tar. Skolen krevde mye tid jevnt over semesteret, men om man jobbet bra var det ikke super vanskelig å få gode karakterer.

Vurdering av emnetilbodet

Det var veldig mye å velge mellom av fag! Man kan ta fag i omtrent alt man kan tenkte seg. Jeg fikk en liste av anbefalte fag for utvekslingsstudenter fra alle fakulteter, det var veldig hjelpsomt i valg av fag. Det kan være lurt å undersøke fagene man vil ta så godt man kan, noen går kun på våren/høsten så man bør han noen "back up fag" hvis det skal vise seg at du ikke kan ta de du hadde tenkt. Jeg tok business fag og likte omtrent alle fagene jeg hadde! UVic åpner for oppmelding til fag på sommeren i juni (for høst 2017), så det er greit å være på tiden så ikke fagene blir fylt opp.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte var stort, og det er veldig kult å erfare hvordan et annet universitet i et annet land bygger opp fagene. Man fikk mye bedre kontakt med professorer og klassene var ofte mindre i størrelse. Siden man ble tvunget til å jobbe jevnt over semesteret syns jeg det faglige utbytte i forelesninger var høyere sammenlignet med UiB. Studentene var mer aktive og deltok heller enn å kun sitte og høre. Språket gikk veldig fint. Alle snakker engelsk i British Columbia, så trengte heldigvis ikke forholde meg til fransk.

Universitetsområdet og byen

Universitetet er utrolig fint og kult! Hele universitetet og campus er på et sted, det er ikke spredd sånn som her i Bergen. Det likte jeg veldig godt!! Victoria som by er veldig fin, og ganske turistifisert. Jeg likte veldig godt hele øya, ikke bare byen. Utrolig kult der, men mange muligheter for utflukter og småturer.

Bustad

Det er mulighet for å bo off campus og on campus. Universitetet har skrevet en del om dette og hvordan det fungerer på hjemmesiden sin. Jeg bodde på campus i dorms på dobbeltrom, det vil si at jeg delte rom med en annen. Når man søker om housing kan man sende inn ønsker om hvem man vil eventuelt bo med. Dette fungerte veldig bra! Jeg og min roomate kjente hverandre fra før, så det var en fordel. Prisene for å leie leilighet/hus off campus var ganske likt som i Norge, om ikke dyrere. Hvis du lurer på noe med angående housing i Victoria kan du gjerne sende en melding!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet var veldig bra!! Veldig enkelt å få seg nye venner og bli kjent med andre utvekslingsstudenter. Det var litt vanskeligere å bli kjent med canadiere, men gjennom et Buddy Program fikk jeg også noen lokale venner. Jeg var en del av gruppe business utvekslingsstudenter siden jeg tok med enn to business fag, og det anbefales veldig! Da kommer man inn i en gruppe og et stor miljø med flere arrangementer igjennom semesteret som bli kjent helgetur og avslutningsbankett. Jeg har fått venner fra hele verden og stortrivdes!!! Vi reiste masse blant annet til Vancouver, Whistler, The Canadian Rockies, Hawaii, Tofino og mange flere steder! Det anbefales på det sterkeste å reise til Victoria!!! :D Hvis du har noen spørsmål angående Canada og Universitetet i Victoria er det bare å ta kontakt!

Høst 2017 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

Høst 2017 - BA i arbeids- og organisasjonspsykologi

15.08.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Jeg ville begynt å se etter bosted tidlig. Selv bodde jeg på campus og vil absolutt anbefale dette. For utvekslingsstudenter er det vanskelig å få plass i residence på skolen, men anbefaler virkelig å prøve å søke. Ellers vil jeg anbefale å bo så tett på skolen som mulig. Jeg ville også spart opp en del penger på forhånd om man ønsker å reise! Det er masse muligheter!

Undervisningsformer

Undervisningen på Uvic er ganske forskjellig fra undervisningen på UiB. På Uvic er nesten alle timene obligatoriske hvor man kun kan være borte et par til tre timer i løpet av semesteret. Det er ofte mange forelesninger i løpet av en dag, men de fleste professorene er veldig flinke så timene går fort og det er intrresant å følge med. Vurderingsformene på Uvic er også annerledes enn de er på Uib. Jeg hadde en del assignments, fremføringer, midterms og små tester i hvert fag og selvom det til tider kan være mye å gjøre, blir man også bedre forberedt når man kommer til slutteksamnene. De deler også inn karakterne inn i prosent som til dels gjør det lettere å få gode karakter.

Vurdering av emnetilbodet

Emnetilbudet er stort nå man har frie studiepoeng. Selv valgte jeg kun 100 og 200 nivå fag, hvor nivået var ganske lett. Det var flere som tok 300 og 400 nivå fag av utvekslingsstudentene, men disse fagene krever litt mer i form av arbeidsmengde. Jeg vil anbefalt å holde seg til 200 nivå fag hvis en har lyst til å få et litt lettere semester.

Fagleg utbyte og språk

Jeg lærte utrolig mye av å ta fag fra et helt annet området enn det jeg selv studerer. Selv tok jeg kun fag på business skolen, og det var også det de fleste utvekslingsstudentene gjorde. Forelseningene er noe mer varierende enn på UiB der en for eksempel har praktiske oppgave under forelesningene. Videre hadde mange av timene gjesteforelesere som var veldig interresante å høre på. Alt av undervisning foregår på engelsk noe som gjør at man også lærer nye begreper og får utvidet ordforrådet.

Universitetsområdet og byen

Victoria er en ganske liten by selvom det er hovedstaden i British Columbia. Byen er veldig hyggelig, spesielt på sommerstid og i desember rundt juletider. Universistesområdet er veldig bra plassert hvor det tar ca 20 min med buss til sentrum. Ellers er det mye natur rundt universitetet. Universitetet er laget som en sirkel der alt av bygg er plassert innenfor sirkelen, noe som gjør at alle bygg er lette å finne frem til.

Videre er det ikke langt til Vancouver og Seattle, så det er fint for helgeturer. Til Vancouver og Seattle tar det rundt 4t med ferge og kollektiv transport.

Bustad

Jeg bodde på Campus i residence. Jeg ville absolutt anbefale dette! Hvis ikke man er så heldig å få plass på campus er det mange muligheter utenfor byen, men man burde være tidlig ute. Anbefaler å gå sammen flere fra UiB eller andre utvekslingsstudenter om å finne noe sammen. Man blir også lagt til i en utvekslingsgruppe på facebook der det er en del studenter som kommer sammen om å finne bolig.

Sosialt miljø

Jeg kunne virkelig ikke bedt om et bedre sosialt miljø på Uvic! Hvis man tar mer enn tre/fire fag på Gustavsson School of Business regnes man som en business student. Dette gjør at man blir satt i en gruppe med utvekslingsstudenter som også tar business fag, noe som gjør at man får kontakt med andre i samme situasjon lett. De andre fakutetene tilbyr ikke det samme opplegget, noe som gjør at business skolen skiller seg ut. Første uken ble det arrangert hyttetur for alle utvekslingsstudenter på Gustavsson, noe jeg anbefaler på det sterkeste å delta på! Videre er alle veldig åpne for å bli kjent, enten det er å møtes på Felicitas for et par øl eller starte idrettslag sammen. Videre er det mange som etterhvert planlegger turer sammen. Blant annet i reading break dro rundt 60 utvekslingsstudenter til Hawaii i mindre grupper, noe som virkelig var ett av høydepunktene under oppholdet! De fleste som er på utveksling er åpne for å reise en del, så det er masse muligheter for dette om man er interessert i det.

Om du lurer på noe er det bare å ta kontakt!

2016

Høst 2016 - BA i pedagogikk

Høst 2016 - BA i pedagogikk

01.01.2016 - 15.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Mitt første tips når du skal reise på utveksling til UVic er å komme fort igang med å se etter bolig ettersom internasjonale studenter ikke har førsterett på campus housing, men UVic tilbyr hjelp til å finne homestay eller andre alternativer. Det er også lurt å finne ut hvilke fag man ønsker å ta i god tid slik at du har større sjanse for å få plass.

Undervisningsformer

Undervisningen ved UVic var veldig engasjerende. Samtlige av professorene jeg hadde var flinke til å bruke timene til både forelesning og gruppearbeid, eller diskusjon. Flere av fagene har også lab som er mer likt et seminar. Professorene tilbyr kontortimer der studentene har mulighet til å komme å snakke med dem hvis det er noe de lurer på, og dette var veldig nyttig for å bli bedre kjent og vite litt mer om hva som forventes av deg.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet har et veldig bra emnetilbud, og det er en god sammenheng mellom de forskjellige fagene du kan ta. Det er lett å finne interessante emner, spesielt hvis du tar valgfrie fag.

Fagleg utbyte og språk

Den gode sammenhengen mellom emnene gjør at du får et godt faglig utbytte, og jeg føler at alle fagene jeg tok kommer til å være nyttige for videre studier.

Universitetsområdet og byen

Universitetet og alle dets fakulteter ligger samlet, og det er kort avstand mellom bygningene og de forskjellige undervisningsrommene. Uansett årstid er både universitetsområdet og byen utrolig flott, og universitetet er bare en 20 minutters busstur fra byen. Victoria er en koselig by med mye forskjellig å gjøre på uansett hva du liker å bruke fritiden til.

Bustad

Som nevnt tidligere tilbyr ikke UVic bolig på campus for internasjonale studenter, men det er flere forskjellige nettsider der du kan finne bolig. Jeg delte en kjellerleilighet med en annen internasjonal student, og den lå i kort avstand fra universitetet. Det er lurt å være raskt ute med å finne seg en bolig!

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet ved UVic er veldig bra og det er lett å bli kjent med andre studenter. Ved semesterstart har de arrangementer der man kan møte andre internasjonale studenter og studenter som kan vise deg rundt i universitetsområdet. Det arrangeres eventer gjennom hele semesteret, og dette er en fin måte å finne venner og å komme inn i det sosiale miljøet. I tillegg har universitetet mange forskjellige klubber man kan melde seg inn i for å bli kjent med studenter som deler like interesser.

Informasjon