Hjem
Studentsider
bilateral

National Law University, Delhi og Det juridiske fakultet (BILATERAL)

  • LandIndia
  • ByNew Delhi
  • Studieplassar4
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.For å kvalifisere til studiar ved NLUD må ein ha eit karaktersnitt på sterk C eller betre.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På denne nettsida finn du ei liste over emna som vert underviste ved NLUD. Ein skal velje emne frå LLB-programma deira og blant seminar emne, og for å sikre størst mogleg fagleg utbyte skal ein velje emne på så høgt nivå som mogleg.

Studieavgift

Det er ingen skolepengar på denne avtalen, men ein skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida ein er ute.

Studentar som utvekslar til India får eit tilleggstipend frå Lånekassen på kr 2500 per månad. Dette er fordi nasjonale politikarar ønskjer å motivere fleire norske studentar til å studere i land som Norge særleg ønskjer å samarbeide med når det gjeld forsking og høgare utdanning.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

National Law University Delhi (NLUD) er eit ungt campusuniversitet som ligg i utkanten av Delhi. Universitetet blei stifta i 2008, og er eitt av 22 nasjonale juridiske universitet i landet. Det er òg mange andre institusjonar i India som tilbyr jussutdanning, men dei nasjonale juridiske universiteta er dei mest anerkjende. Universitetet har om lag 500 studentar og alle studentane, i tillegg til mange av undervisarane, bur på campus. Campusen er ein fredeleg oase i ein elles myldrande og travel storby. Like utanfor campus kan ein treffe heilage kyr på vandring i gatene, og dei for oss eksotiske sykkeltaxiane ventar like utanfor porten.

Delhi er ein by fylt av kontrastar: Frå trange smågater i den krunglete gamlebyen til snorrette og breie avenyar i det som vert kalla New Delhi, eller frå menneske i yttarste naud til overklassens luksusliv. Delhi har mykje historie og ein kan besøke mellom anna The Red Fort, Qutab Minar og India Gate. Ein togtur unna finn ein Taj Mahal, eit av verdas sju underverk. Dette blir utvilsamt ein destinasjon for helgeutflukt i løpet av studieopphaldet.

Les meir om korleis dei første studentane som utveksla til NLUD hadde det.

Bustad

Universitetet tilbyr studentbustad på campus. Det er enkel standard og ein vil normalt dele rom med ein eller to andre studentar. Jenter og gutar bur i kvar si bustadblokk, og i første etasje av studentbustadblokkene er det matsal der måltida vert serverte. Det er også felles opphaldsrom og treningsrom i bustadblokkene.

Semesterinndeling

Frå august til desember, og frå februar til juni.

Studentrapportar

2016

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

Haust 2016 - Integrert master i rettsvitskap

08.08.2016 - 23.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Vær tidlig ute med visumsøknad - det kan gjerne gå litt lengre tid enn det som står opplyst på nettsiden. De på den indiske ambassaden i Oslo er likevel svært behjelpelige. Vær obs på hele sjekklisten for visumsøknaden.
Vær tidlig ute med vaksinering - det er mange vaksiner som bør tas før man drar!

Undervisningsformer

Undervisningen minner veldig om en typisk skoledag i grunnskolen/videregående, med timer i klasserom fra 09.00-rundt 14.30/15.00 (varierende ut i fra hvilket årstrinn du går). Da er det altså en lærer som underviser for en klasse på rundt 30 elever. Ettersom de ikke tar i bruk lærebøker slik vi gjør, er det viktig å følge godt med i timene og skrive gode notater - det er ingen lærebok man får oppgitt som pensum.

Vurdering av emnetilbodet

Vi ble litt skuffet over emnetilbudet da vi troddet det skulle være mer utvalg, spesielt av seminarkurs. Vi ble også fortalt før vi dro at vi kunne ta fem seminarkurs og ingen vanlige fag - noe som vi syntes var veldig bra med tanke på at utvalget av seminarkurs virket mye mer spennende. Riktignok var listen over seminarkurs kun en opplistning av alle seminarkursene de noen sinne har tilbudt ved NLUD, men vi ble likevel svært skuffet da det kun var 9 seminarkurs å velge mellom høsten 2016.

Fagleg utbyte og språk

I starten kan det være litt utfordrende med den indiske aksenten, men det venner man seg fort til. Det faglige utbyttet har også vært stort hvor vi både har fått innblikk i det indiske rettssystemet, samt tatt noen fag av mer internasjonal karakter. Det største utbyttet var nok likevel det kulturelle - det har vært svært givende og lærerikt å få bli kjent med et så fremmed land som India med dens rike kultur. L

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er relativt lite, hvor alle både bor og studerer. Guttene og jentene bor adskilt- Girls Hostel og Boys Hostel, og her har de også adskilt kantine. Det finnes imidlertid en egen kafeteria, samt kiosk inne på området hvor gutter og jenter kan oppholde seg. På universitetsområdet finnes det også basketballbane/volleyballbane, og badmington er veldig populært her. Det som vi nok merket at vi savnet mest var et slags felles, koselig oppholdsrom for gutter og jenter - det ble mest at vi hang i kafeteriaen Området er avsperret og det går vakter ved hver av inngangene til campus. Kl. 22.00 må alle enten være inne på hostels eller være på biblioteket - da går vaktene å blåser i fløytene sine for å få elevene inn - det er altså portforbud etter kl. 22.00.
Denne måten å bo og studere på er jo noe helt annet en hva vi er vant til fra Norge og gir derfor et unikt innblikk i en helt annen kultur enn den vi kjenner fra Norge.

Bustad

Vi var heldige og fikk tilbud om å bo på Guesthouse som egentlig er forbeholdt professorer og tilreisende. Dette var riktignok noe dyrere enn Hostels, men vi ble fortalt at dette var det eneste tilbudet med air condition - noe som trengs når Delhi er på sitt varmeste. Riktignok fikk vi opplyst senere at også fith floor of academic block også hadde air condition, men ryktene sa at det likevel var svært utrivelig der. Vi vil derfor anbefale Guesthouse dersom man får tilbud om det, men om man reiser alene kan det nok være en fordel å bo sammen med de andre jentene på Girls Hostel.

Sosialt miljø

NLUD scorer høyt blant landets juridiske universiteter - det er blant topp 5. Og det sosiale miljøet blir naturlig nok også preget av det- her er det flittige elever som jobber hardt både dag og natt. Man passet likevel på å arrangere ulike sosiale arrangementer - vi fikk bla. med oss "Freshers" som kan sammenlignes med vår fadderuke - med unntak av at dette kun er en dag. Vi fikk også være med på "Diwali" - en veldig fin festival, og vi fikk være med på julearrangementet dere.

Informasjon