Hjem
Studentsider
bilateral

University of the South Pacific og Universitetet i Bergen (BILATERAL)

  • LandFiji
  • BySuva
  • AvtaletypeBilateral
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen er open for alle bachelorstudentar ved UiB, men vil ha størst interesse for studentar som skal ta fag innan klima- og stillehavsstudiar, marine studiar, politikk, utvikling, samfunn og tradisjonar i stillehavsområdet.

Studentar skal ha tatt minimum 60 studiepoeng før avreise og det er krav om karakteren C eller betre i snitt.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar vil det normalt passe best å reise ut for eit heilt eller halvt år mellom tredje og femte semester.

Språk

All undervisning føregår på engelsk. Norske studentar slepp som regel unna engelske språktestar, dersom dei har karakteren 4 eller betre i engelsk frå videregåande.

Kva emne kan eg ta

USP har eit bredt fagtilbod, men vil være ekstra aktuelt for studentar som er interessert i klimafag, marine studiar, politikk og utvikling, og Stillehavsstudier. Generelt har USP's fagtilbod høg grad av tverrfaglegheit. Ved minst tre UiB-studentar vert det arrangert eit obligatorisk og intensivt introduksjonskurs ved semesterstart. Dette inneber blant anna landsbybesøk, omvising og forelesingar som vil gje kunnskap om Fiji-regionens historie, språk og kultur. Elles skal UiB-studentar ta tre kurs på 100-300-nivå.

Studieavgift

Ein skal være semesterregistrert og betale semesteravgift ved UiB når ein er på utveksling. Per 2019 er studieavgifta ved USP på om lag 2 250 FJD per fag for internasjonale studentar. Lånekassa kan gje skolepengestøtte til studieavgifta ved dette universitetet.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

USP blei grunnlagt i 1968 og er den største utdanningsinstitusjonen for høgare utdanning i Stillehavsregionen. Universitetet er eigd og vert drive av tolv medlemsland: Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu og Samoa. Universitetet har campusar i alle medlemslanda, og den største, Laucala, ligg på Fiji. Universitetet tiltrekk seg akademikarar og studentar frå alle medlemslanda, i tillegg til heile verda. USPs forskningsstrategiar er dedikert til å adressere regionens mangfald, moglegheiter og utfordringar, og det er difor naturleg at USP har internasjonalt markante forskings- og utdanningsmiljø innan marine studium, klimastudium, biodiversitetsstudium, og samfunnsvitskaplege og humanistiske Stillehavsstudium.

USP er på mange måtar som eit «vestleg» universitet, blant anna med ein stor grad av EU-finansiering av forsking. Dette gjer at USP har ein internasjonal, fleirkulturell profil. I 2010 husa universitetet 200 internasjonale studentar, eit tal som har stige sidan. USP har totalt om lag 1 500 tilsette og eit studenttal som nærmar seg 30 000.

Internasjonale studentar held fyrst og fremst til på Laucala Campus på Suva. Denne byen er Fijis politiske og administrative hovudstad, og den største kosmopolitiske byen i Stillehavet med ca. 90 000 innbyggarar. Området har eit tropisk klima som naturlig nok vert påverka av det omkringliggande havet.

Bustad

USP vil så langt som råd freiste å tilby studentbustader. Om ikkje det er mogeleg å få til vil innreisande studentar få hjelp til å finne bustad på den private marknaden.

Semesterinndeling

Februar - mai og juli - oktober

Studentrapportar

2019

VÅR 2019 BASV-SANT

VÅR 2019 BASV-SANT

15.01.2019 - 15.06.2019

Førebuingar/praktiske tips

Søknadsprosessen vil føles lang å tung da det er veldig mange ting å ordne, her er det bare til å ta en ting om gangen så vil alt løsne ganske fort. Søknaden om visum vil ta lang tid, så her er det bare å smøre seg inn med tålmodighet og vit at det vil ordne seg til slutt. Man kommer inn i Fiji som Norsk statsborger uten Visum, men må ha visum for å få lov til å studere der. Flyreisen ned er veldig lang så her er det ganske lurt å planlegge ett par stopp på veien så det ikke føles så altfor langt.

Undervisningsformer

Undervisningen foregår på mange måter likt som i Norge, med unntak av at seminarene er stort sett obligatoriske, og man blir vurdert ut fra hva man gjør i seminarene i tillegg til oppgaver og eksamen. Alt arbeid du gjør på seminarene vil ha en effekt på din endelige karakter. undervisningen foregår på engelsk.

Vurdering av emnetilbodet

Det er mye forskjellig å velge i på universitetet på Fiji, det er spesielt mye å velge imellom når det gjelder undervannsliv og miljø. det er fullt av muligheter da dette er universitetet for meste parten av stillehavsøyene.

Fagleg utbyte og språk

man lærer mye om kulturen og stedet man studerer om da man er der og får sett det "first hand". det blir gjort noen feltarbeid som får deg til å skjønne hvordan tingene man studerer faktisk fungerer i praksis.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er ganske fint, og med lett tilgang til alt man skal kunne trenge, det ligger ett kjøpesenter rett utenfor campus. på campus vil du blant annet finne basseng, bar, "foodcourts" treningssenter osv. Byen er den mest travle byen i Fiji, her dro vi ikke så mye til da vi hadde tilgang til det meste rett ved campus. Vi dro der mest på kveldstid da det er her de fleste studentene går ut.

Bustad

Boforholdene er litt annerledes enn det man er vandt med i Norge men stort sett greie. Det er veldig billig å bo på campus og derfor anbefaler jeg å søke på de nyeste boligene da disse er nærmest norsk standard. Hvis man bor på campus vil man bo med en del andre, og på denne måten komme seg inn i studentmiljøet raskere.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet er veldig bra, og alle tar deg imot med åpne armer. Du vil mest sannsynlig bo med noen internasjonale studenter eller veldig nært noen, og det arrangeres en del ting ilag med alle de internasjonale på skolen.

2018

Vår og haust 2018: BA i sosialantropologi

Vår og haust 2018: BA i sosialantropologi

15.01.2018 - 15.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Papirmengdene kan virke litt overveldende i starten ved søknaden, men International Office på USP er veldig behjelpelige og tar deg greit gjennom prosessen sammen med UiB. Når papirarbeidet er unnagjort, så er det minimalt med stress frem til avreise. Før avreise anbefaler jeg folk å pakke lett, men ta gjerne med en bukse eller to og langermet genser. Selv om det er tropisk og varmt i Fiji året rundt, så kan kveldene (særlig fra mai til oktober) være kjølige. Men de har også alt du trenger av butikker i Suva, så det er ikke problem å få kjøpt ting hvis du har glemt å ta med noe.

Å fly til Fiji er ingen en kort reise. Derfor kan det være lurt å legge inn en liten 'miniferie' på vei ned/tilbake under mellomlandinger. På vei ned til Fiji tok jeg 3 netter i Hong Kong og hjem til Norge stoppet jeg 2 uker i California og Oregon. Det gjorde flyreisene litt greiere, pluss du får muligheten til å reise litt flere steder. Hvis du ønsker å reise rundt på Fiji (eller andre Stillehavsøyer), så anbefaler jeg å planlegge reisene i god nok tid før eksamensperioden. Tiden kan plutselig gå fryktelig fort, så ikke la den løpe fra deg!

Undervisningsformer

Undervisning foregår på engelsk og stort sett er det forelesning eller seminar. Seminar er obligatorisk, men som på UiB så kan du velge mellom forskjellige tidspunkt. Noen fag har studieutflukter, men ikke de fagene jeg tok. Det er også en del obligatoriske oppgaver (men dette varierer også mellom fag) og blir som regel satt karakter på. Arbeidsmengden er ikke for overveldende, så man får nok av tid til å oppleve mer av Fiji enn biblioteket. Forelesningene i fagene jeg tok var gode, men det mest lærerike var diskusjoner i seminarer når studenter var aktive i diskusjoner sammen med professor eller seminarassistent. (Merk; dette varierer fra studentgruppe til studentgruppe - hvor aktive studentene selv er.) Det er noe særegent for USP dette ettersom det er et regionalt universitet, å kunne sitte i et seminarrom med folk fra mange forskjellige land og diskutere (for eksempel) politiske prosesser fra forskjellige Stillehavsperspektiver og egne erfaringer. En helt spesiell læringsopplevelse jeg aldri kunne fått i Bergen!

Vurdering av emnetilbodet

De har ikke fag i antropologi på USP, så istedenfor tok jeg hovedsakelig fag (fordelt over 2 semester) i 'political science' (PL101 - Politics of development, PL200 - Pacific Islands in a changing world order, PL201 - International politics og PL202 - Political ideologies), et språkfag (LL166 - Fijian for beginners) og et 'Pacific studies' fag (UU204 - Pacific worlds).

Jeg syntes emnetilbudet var godt. Det er også et bredt tilbud av fag innenfor miljø, klima, geografi og marinbiologi som mange utvekslingsstudenter benyttet seg av.

Fagleg utbyte og språk

Som nevnt over, så ligger det største faglige utbyttet i diskusjoner sammen med studenter. De akademiske artiklene kunne man også ha lest hjemme i Norge, men interaksjonene med studenter fra så mange forskjellige stillehavsland får du kun på USP. Anbefaler på det sterkeste å være aktiv i timen og bli kjent med de du har fag sammen med. Det er da du vil få den mest lærerike opplevelsen.

Rent faglig så holdt fagene som regel høyt nivå. Kunne jeg valgt på nytt, så ville jeg valgt et annet fag enn 'Fijian for beginners' (LL166) - da vi egentlig ikke lærte noe særlig mer enn du ellers kunne gjort ved å spørre venner om de kunne lært deg litt på fritiden.

Jeg anbefaler på det aller sterkeste å ta fagene 'Pacific Islands in a changing world order' (PL200) og 'Pacific Worlds' (UU204) hvis du får muligheten. Det var her jeg følte jeg fikk størst faglig utbytte, ettersom fagene hadde eksplisitt fokus Stillehavets regionale perspektiv. Det var også i disse fagene studenter åpnet seg mest, ettersom de kunne fortelle om egne erfaringer fra hjemlandene sine.

Universitetsområdet og byen

Suva er en ganske hektisk by sammenlignet med resten av Fiji. Det er et knutepunktet i Sør-Stillehavet og du vil møte folk fra over hele Stillehavet og verden her. Personlig syntes jeg dette var veldig positivt for det hverdagslige livet i Fiji, ettersom befolkningen er mer vandt til folk fra andre land som ikke nødvendigvis er turister. Dette endret seg drastisk de gangene det var cruiseskip i havnen, hvor alle ville anta at du var en av weekend-turistene hvis du beveget deg i sentrum.

Suva i seg selv er rimelig industriell og kanskje ikke det folk flest assosierer med 'Fiji'. Kystlinjen er fylt for det meste av en skipshavn, men du må ikke langt vekk med buss hvis du er på utkikk etter strender for litt avkobling. Sentrum er ikke særlig stort, men har det meste du trenger. Her er det butikker, kjøpesentere, barer, nattklubber, restauranter, marked (alltid med masse fantastisk ananas!), kino og hoteller (du kan bruke bassenget deres så lenge du kjøper noe å drikke/spise). Du trenger riktignok ikke alltid å dra til sentrum. Det er ganske kort gange fra campus til butikker, en annen kino og spiseplasser. Universitetsområdet har også noen spisesteder som er åpent fra mandag til fredag. Vil du heller til sentrum, så går det veldig billige busser og taxier.

Bustad

Jeg bodde på campus i to semester. Det er helt ok å bo der. Delte en etasje i en blokk med 7 andre studenter. Dette kan være litt utfordrende i forhold til matlaging, men mat er generelt veldig billig på campus og utenfor campus hvis du ikke alltid ønsker å lage maten selv. Alkohol er ikke lov på campus eller i blokken. Eneste unntaket er studentbaren som de har på campus. De er også litt strenge med besøktider, men det gikk helt fint. Hvis du tenker å være i Fiji mer enn et semester, så kan du vurdere å leie utenfor campus for litt mer 'frihet' i semester 2 - men det er verdt å merke at du kommer litt tettere på studentmiljøet ved å bo på campus.

Sosialt miljø

Folk i Fiji, både fijianere og andre internasjonale, er (som regel) utrolig imøtekommende! Jeg fant det veldig enkelt å komme i kontakt med folk og få et nettverk av venner. Du vil også bli godt kjent med de du bor sammen med på campus. Folk er som regel veldig nysgjerrig på deg og universitetsmiljøet er godt vandt med internasjonale studenter fra Europa og Bergen. Det er også studentorganisasjoner du kan engasjere deg i.

Vår 2018: BA i sosialantropologi

Vår 2018: BA i sosialantropologi

15.01.2018 - 15.06.2018

Førebuingar/praktiske tips

Flyturen er lang, så vil anbefale noen dager med opphold i for eksempel Sørøst-Asia. For eksempel har Hong Kong og Singapore har begge direkte flyvninger til Fiji. Et annet tips er at det ikke er vits i å pakke jakker, og man trenger ikke mange gensere og langbukser. Fiji er ett veldig varmt og fuktig land, så lette og luftige klær anbefales. på grunn av høy luftfuktighet er det også lurt å tenke på hvordan man oppbevarer ting slik at det ikke mugner.

Undervisningsformer

De fleste fag har vanlig opplegg: forelesning og seminarer. Seminarene er obligatoriske, mens forelesningene pleier ikke å være det. De fleste fagene har flere obligatoriske innleveringer, enten det er essay, blogpost eller fremføringer. Noen fag, spesielt geografi og biologi, tilbyr feltarbeid. Dette gir deg muligheten til å se steder i Fiji som man vanligvis ikke ville fått tilgang til.

Vurdering av emnetilbodet

Emne tilbudet er bredt og variert. Jeg studerer Sosialantropologi, men de har ikke antropologi-fag på USP. Likevel har andre fag som "Politics" og "Pacific Studies" mange antropologiske tekster på pensumet sitt. Mange av fagene har også praktiske oppgaver som må løses, som gjør læringsprosessen mer interessant.

Fagleg utbyte og språk

Nivået på USP er noe lavere enn det man er vant til på norske universiteter og høyskoler. Til tross for dette lærer man fremdeles mye. Mange av fagene, blant annet "Politics" og "Pacific Studies" handler om historiske og samtidige problemer Stillehavet gjennomgår. Siden dette er en region som har lite fokus i norsk undervisning og media, vil nok de fleste lære veldig mye med det utgangspunktet. De som går på universitetet har god engelsk, så det var lite språkbarrierer i undervisningen. Noen ganger kunne det være vanskelig å forstå folk man møtte på byen etc.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bevoktet og bak vegger/gjerde. Det var en New Zealandsk flybase, so ble universitet i 1968, og man kan merke at noen av fasilitetene er ganske gamle, som har sin egen sjarm. Ellers er det veldig grønt og frodig, med mange flotte trær og planter man kan se på. Campus ligger ganske separert fra sentrum, men er ikke verre enn 10 min biltur unna. Buss og taxi er veldig billig i Fiji. Suva har ett ganske tydelig preg av at det er i et utviklingsland. Byen består for det meste av en hovedgate med noen sidegater, og det meste av bebyggelsen er en-to etasjers bygg, med unntak av noen kjøpesentere som er høyere enn det. I sentrum er det et frukt og grønt marked der man kan kjøpe veldig søt frukt og friske grønnsaker, både kjente og ukjente, til en billig penge. sørg for at man får god oversikt før man begynner å kjøpe, plutselig finner man en bedre deal på noe man allerede har kjøpt. Det er også ett fiskemarked, men mattryggheten der er jeg mer skeptisk til.

Bustad

Jeg var der i to semstere. Det første bodde jeg på campus. De internasjonale studentene får plass i 11th hall som er bo-komplekset med høyest standard av de som er på campusområdet. i 11th hall deler man bad (med 3 dusjer og 3 toalett) og kjøkken med 7 andre som man bor i etasje med. Det er ganske billig å bo der (koster 10 000 kr cirka pr. semester) og med relativt høy standard. Jeg vil anbefale folk å bo på campus siden det gir muligheter til å bli kjent med folk både fra Fiji og andre land i Stillehavet. Det andre semesteret bodde jeg i en leilighet i nærheten av campus, det kosta litt mer, men var greit å slippe å måtte dele fasiliteter med 7 andre. Jeg fikk vite om denne boligen gjennom venner. Det kan være vanskelig å finne bolig med god standard på nettet.

Sosialt miljø

For det meste var man med andre Utvekslingsstudenter. Likevel er mange Fijianere åpne, imøtekommende og sosiale. Det kan likevel være vanskelig å finne noen å relatere seg til, siden man har en såpass ulik oppvekst enn de fleste, men man vil fortsatt få mange gode venner. Siden USP er et regionalt universitet, så har man muligheten til å bli kjent med folk fra andre land i Stillehavet, som man kan besøke i ettertid. Fijianere har også annerledes forhold til tid, og man kan forvente at folk møter opp en del senere enn avtalt.

2017

Haust 2017 - BA i historie

Haust 2017 - BA i historie

01.07.2017 - 31.12.2017

Førebuingar/praktiske tips

Det blir svært varmt om sommeren, og solen er sterk, så ta med solkrem og lette klær. Vær klar over at det er et etnisk skille på øyene, med befolkningen delt mellom iTaukei-Fijianere og Indofijianere - og påfølgende spenninger. Mat ute er svært billig. Dette er et utviklingsland; nett er svakere enn i Norge osv.

Undervisningsformer

Svært lite bruk av bøker; måtte kjøpe en bok, totale kostnader kanskje hundre kroner. Undervisning er delt mellom forelesninger og "tutorials"; her jobber man mer direkte med foreleser/lærerassistent, og diskuterer stoffet sammen. Ikke forvent mye lyd fra Fijianske studenter.

Vurdering av emnetilbodet

Meget stort utvalg totalt sett, men det er kraftig redusert fordi emnene er spredd utover Stillehavet; det er campuser i Salomonøyene, på Samoa, Cookøyene, og så videre, og du vil derfor ikke ha tilgang til alt. Mange emner bygger naturligvis på tidligere emner; i noen fag vil dette kunne hindre deg kraftig (f. eks. i historie, hvor du må kjenne Stillehavshistorie alt før du kan ta mer avanserte historiske fag.)

Fagleg utbyte og språk

Språklig sett foregår undervisning hovedsakelig på Engelsk; gode kunnskaper vil la deg kommunisere med så og si alle på øyene. Fagene er ganske lette, men ofte svært interessante. De er også mindre enn norske, og du må ta 3-4 for å få et fullt semester.

Universitetsområdet og byen

Campus er svært stort; det er butikk på området, samt kafé og to spisesteder. Det er også to kjøpesentre rett utenfor, med kino og et stort utvalg butikker. Taxi til byen vil koste deg 20-30 kroner, buss mindre enn en femmer (skjønt det kreves busskort.) I byen er grøntmarked, nok en kino, og et utvalg barer (kun tre av dem er anbefalt for utlendinger.)

Bustad

Rom på campus er ganske greit; nokså god kvalitet, men ingen ovn og lite plass på kjøkkenet. Leier du hybel må du dele fellesarealer med syv andre personer, som kan bli slitsomt i lengden. Blir du kun ett semester er dette tålelig, men det blir fort et ønske om egen leilighet. Mange hybelbygg er også langt fra forelesningssaler pga campus' størrelse.

Sosialt miljø

Lett å finne seg venner, spesielt blandt andre utvekslingsstudenter. Anbefaler å involvere deg i noe lokalt - kor, religion, etc. Kristendom er svært utbredt på øyene, samt Islam og Hinduisme. De fleste er troende, inkludert unge mennesker. Folk er imøtekommende og raske til å dele og invitere deg hjem til seg.

2016

Haust 2016 - Bachelor i utviklingsstudier med spesialisering i adm.org.

Haust 2016 - Bachelor i utviklingsstudier med spesialisering i adm.org.

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

Det er ikke så mange OBSOBS-ting man må tenke over på Fiji. De har noe annet syn på ting og er ofte veldig kristne som kan være greit å vite. På søndager er mye stengt, og byen forholdvis død. Ellers opplevde fler av oss at bankkortene ble kopiert og forsøkt svindlet. Ta ut penger i minibankene på campus, der man ser at det er overvåkningskamera eller minibankene som tilhører banker. Selv opplevde jeg dette ved bruk av kortet i en vanlig dagligvarebutikk, så bruk så mye kontanter som mulig. Ellers ville jeg tatt med to kort, for å være på den sikre siden. Post som må sendes over halve jorda tar lang tid, og i enkelte tilfeller kommer det ikke frem i det hele tatt. Ellers får man mye gode tips av International Office som vil bli din støttespiller under utvekslingsoppholdet på Fiji. Disse hjelper deg så godt de kan fra de får papirene dine etter at du har blitt nominert av UiB til du reiser fra Fiji. Bruk de for alt de er verdt, for de kan hjelpe deg med så mye. Har du problemer med et fagvalg - spør!
Et annet tips er; reis når du har muligheten! Utover i semesteret blir det mye jobb, så benytt deg av helgene i de første ukene, og spesielt ferien. Vi valgte å ta en ekstra uke sammenhengene med den allerede eksisterende ferien. Vi kontaktet en franskmann som drev med seilbåt og fikk oss en helt fantastisk ferie på havet ute på de flotteste øyene på Fiji. Selvom budsjettet røyk på en uke var det så verdt det! Utforsk Fiji, det er masse å se selvom det kanskje ikke virker sånn. Velger du å reise rundt på øyene tilhørende Fiji vil du kanskje ikke få råd til en rundreise etter oppholdet, men etter min mening er det verdt det. Ute på øyene i vest finner du de hvite strendene og det krystallklaret havet.

Undervisningsformer

USP bruker i stor grad de samme formene for undervisning som blir tatt i bruk ved Universitetet i Bergen, hvis man velger undervisning som foregår Face to Face. Denne undervisningsformen er anbefalt da de andre formene foregår over internett eller er 100% selvstudie. I alle mine fag hadde vi to timer forelesning (lecture) i uka, samt en time seminar (tutorial) som var obligatorisk per fag. De to timene med forelesning ble enten holdt sammenhengende eller fordelt på to dager. I forelesningene ble det brukt digitale hjelpemidler i form av power point-presentasjoner holdt av foreleser. Alt i alt var forelesningene akkurat det samme som ved UiB. I forhold til språk var de aller fleste foreleserne greie å forstå, tross noen litt avanserte aksenter. Når det kommer til seminarene var også disse i stor grad like de vi har på UiB. Det ble holdt av en seminarleder, som i to av tre fag var foreleseren. En hovedforskjell var at man måtte holde seminarpresentasjoner i alle fag som ble vurdert både på den muntlige framføringen, samt et skriftlig sammendrag av det du hadde fremført. Ved USP er karaktervurderingen delt mellom arbeid som gjøres jevnt igjennom semesteret (60% av total karakter) og en avsluttende eksamen (40%). Det vil si at det i tillegg til denne fremføringen var oppgaver som måtte skrives og leveres i løpet av semesteret. I mine fag hadde jeg to-tre innleveringer. Disse blir da rettet av seminarlederen, eller av foreleser selv i de tilfeller der de også fungerer som seminarledere. Alle de obligatoriske innleveringene var til tider veldig tidskrevende og førte til at det ble mye jobbing med skole sammenlignet med tiden en bruker på obligatoriske ting ved Universitetet i Bergen. På en annen side gjorde det at en ble tvunget til å lese samt å jobbe med stoffet på en helt annen måte.
Karakterskalaen er som følgende A+ (85%), A (78-84), B+ (71-77), B (64-70), C+ (57-63) og C (50-56). Dermed er karakteren D strykkarakter. Før avreise hadde vi fått inntrykk av at det å oppnå en A ville være enklere enn det det viste seg å være da vi ankom USP. I enkelte fag skulle det lite til for å oppnå toppkarakter, men i andre fag måtte en legge inn minst like mye arbeid som en må på UiB for å oppnå ønskede karakterer.

Vurdering av emnetilbodet

Universitetet tilbyr en haug av forskjellige emner fra mange forskjellige fakultet. Her kan en velge alt fra mattekurs, til sosiologi til fijiansk for nybegynnere. Har man frie studiepoeng kan det være gøy å utforske nye fagområder, men husk å ta hensyn til fagkunnskaper de anbefaler å ha før man begynner på et emne og lytt til vanseklighetsgraden emnet er plassert på. Universitetet har emnene sine fordelt på 100-, 200-, 300- og 400-nivå, der 100-nivåemner tas av førsteårsstudenter, 200 av andreårsstudenter osv. 400 emner tilhører dermed masterstudenter (post graduate). Selv forsøkte jeg meg på et fagområde jeg hadde vært lite borti tidligere på 300-nivå men innså fort at dette rett og slett ble alt for vanskelig. Etter mye bytting frem og tilbake endte jeg opp med et politikkemne på 200-nivå (PL203, Governance and Development in the Pacific), et sosiologifag på 100-nivå (SO110, Globalisation and contemporary Pacific Society) og et utvilingsfag på 400-nivå (DG415, Urbanization, Development and Urban Planning). Jeg vil varmt anbefale å ta fag som har fokus på Stillehavsområde, fordi dette er kunnskap du umulig kan få lære i Bergen, samt at dette er områder forelesere og seminarledere har mye kunnskap om. Ellers er det mange emner som er forbeholdt de forskjellige semesterne, som kan være greit å sjekke før man velger emner eller før man bestemmer seg for hvilket semester en vil reise på utveksling.
Jeg vil også anbefale og lese seg opp og prøve å få en forståelse av emnene du blir nødt til å velge før du reiser ned. Dette gjør registreringsprosessen når du ankommer USP mye enklere, både for deg og personalet ved International Office. Skolen var også fleksible i forhold til å la deg prøve ut fagene den første uken for så å få muligheten til å foreta bytter hvis man innser at emnet ikke var rett valg likevel.

Fagleg utbyte og språk

Det faglige utbytte jeg sitter igjen med etter semesteret på USP er større enn det jeg noen gang kunne forestilt meg. Det viktigste for meg i forhold til min fagretning er helt klart innblikket jeg har fått i hvordan et utviklingsland faktisk ser på deres egen utvikling. En får en helt ny synsvinkel på bistand og hjelp som sendes fra vesten til den tredje verden. En får også et innblikk i deres syn på politikk og demokrati noe som resulterer i en evne til å drøfte på et helt annet nivå enn den jeg hadde før jeg reiste. Jeg har også brynet meg på et fag på masternivå der jeg virkelig har fått tøyd min kompetanse. Jeg anbefaler å velge fag der man tar et lite steg ut av komfortsonen og inn i områder de er gode på, på den siden av verden. Utnytt ressursene de har å tilby der nede for det de er verdt.
Du får også en fantastisk mulighet til å utvikle engelskkunnskapene dine, og da mest på den akademiske siden. Muntlig sett kan alle engelsk på Fiji, men ikke alle er like sterke og like forståelige. Uansett er man nødt til å utforme tekster og oppgaver på engelsk som krever et faglik og akademisk språk - noe man ikke lærte i engelsktimen på videregående.

Universitetsområdet og byen

Det viktigste å huske på når man reiser til Fiji er at internett og Google ikke alltid skal stoles blindt på. Vil du se hvor du skal bo anbefaler jeg deg å google Suva og ikke Fiji. Suva er en urbanisert by, med betongbygg og travle gater. Det er trafikkstøy, rush og klima heretter. Det regner også mye, så ikke tro at du rømmer fra regnværet i Bergen. Heldigvis er temperaturene over normalen i Bergen. Det er heller ingen strender i selve Suvaområdet og man må derfor ty til basseng om bading skulle være ønskelig. Basseng finner man på hotellområder, samt et flott basseng inne på campus.
I byen finner du kjøpesentere med moderne klær og ellers det du trenger hvis det er noe du har glemt å pakke med. Jeg ville dog ikke belaget meg på å handle veldig mye der nede og heller pakke med en ekstra kjole hjemmefra. I sentrum finner du også markedet som selger frukt og grønt, samt fersk fisk tidlig lørdag morgen. Ellers finnes alt av nødvendige butikker rett over veien fra campus. Her ligger det et "kompleks" med blant annet kino og dagligvarebutikk. McDonalds, food court og restauranter generelt finnes også her noe som kan være greit de første dagene før det blir naturlig å lage middag hjemme.
Campus er vakkert, stort og grønt. Her finner du en liten butikk, bank, kantine og kafé samt bibliotek og alt annet som hører til et universitet. De fleste forelesningssalene er forholdvis moderne. Campus er også delt i to, upper og lower campus, der lower campus ligger rett ved havet og tilhører realfagene. Campus er stort og kan virke forvirrende i starten, men det blir lettere etterhvert.

Bustad

Selv bodde jeg i leilighetene tilhørende campus, kalt "halls". Vi ble plassert fire norske jenter i samme leilighet, sammen med fire lokale. Hver "hall" (hver blokk) har et navn, vi bodde i 11E, og i hver av disse fungerte en av studentene som ansvarsperson. Det ble også arrangert en "halls activity" for hele blokka der vi dro på fjelltur, samt middag på restaurant på kvelden. En veldig hyggelig aktivitet som gjorde det lettere å bli kjent på tvers av leilighetene og ikke bare med de syv andre du bor med.
Det finnes mange forskjellige halls, der alle er nummerert i henhold til rekkefølgen de er bygget i. Vi bodde i 11th hall, og ble bare tilbudt å bo i 10th eller 11th. Dette fordi disse er de nyeste og dermed mest moderne, og tenkt på som best egnet for studentene fra "vesten". Reglene i "hallsene" vil nok oppleves som noe strengere enn det man er vandt til når man ankommer, men man blir fort vant til det også. Blant annet har ikke gutter lov til å oppholde seg i jenteleilighetene, og besøk generelt kan kun foregå mellom 08.00 og 23.00. Dette er kulturforskjeller som man blir pent nødt til å føye seg etter. Det er heller ikke lov til å oppbevare eller konsumere alkohol i leiligheten.
Standarden på leiligheten er god. Utstyrt med tre doer, tre dusjer og et greit kjøkken. Kjøkkenet mangler blant annet ovn. De jentene jeg bodde med hadde masse panner og annet utstyr stående fra forrige semester, så vi slapp å gå til innkjøp av slikt. Ellers hadde vi vaskedame som vasket fellesarealene (badet, stua og kjøkkenet), men tok seg ikke av oppvask, kjøkkenbenken osv. Rent sengetøy og ny dorull får du utdelt en gang i uken.

Sosialt miljø

I forhold til det sosiale miljøet ble det fort til at vi norske var sammen. Særlig siden vi bodde fire norske jenter sammen. Fijianere er veldig hyggelige og åpne mennesker som virker veldig interesserte i deg og hvor du er fra, men de kan også virke veldig sjenerte. En kan oppleve at de snakker lavt og ikke klarer helt å opprettholde en samtale, men alt i alt et utrolig hyggelig og vennlig folkeslag. Vi ble veldig godt kjent med de fire jentene vi bodde med og var en god del med de. Det ble mye filmer i stua på kveldene og ikke minst kino da det var veldig billig. Ellers ble det også til at man var mye med de andre internasjonale studentene på skolen. Disse var fra USA, Tyskland, Sveits og Australia, for å nevne noe.

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag, samf.vit. retning

Haust 2016 - BA i miljø- og ressursfag, samf.vit. retning

15.08.2016 - 31.12.2016

Førebuingar/praktiske tips

USP International Office tar seg av deg både før og under oppholdet, og er veldig gode å ha om man har spørsmål om alt mulig praktisk. Følgende tips virker trivielt, men ikke kjøp adapter til stikkontakt før du kommer til campus! Jeg betalte ca 400,- for en komplisert adapter på flyplassen i Hong Kong, da det kostet under 20,- å kjøpe en enkel adapter på campus.

Undervisningsformer

Undervisningsopplegget er ganske annerledes enn det jeg er vant til i Norge. På USP fordeles arbeidsmengden utover hele semester i motsetning til i Norge, der alt avhenger av en avsluttende eksamen. På USP teller den avsluttende eksamenen 60%, mens course work (små og store oppgaver, obligatoriske seminarer, tester og framføringer) teller 40% av karakteren. Teknologien er relativt moderne og foreleserne er gode, både internasjonale og lokale. De fagene jeg tok besto ikke av så mange elever, så jeg opplevde det som lett å oppnå kontakt med læreren.

Vurdering av emnetilbodet

Jeg studerer geografi på UiB, men jeg tok frie studiepoeng da jeg var i Fiji. Godt emnetilbud, det var veldig vanskelig å velge fag. Jeg lagde en liste på minst 20 fag som jeg måtte krympe til 4. Det anbefales sterkt å ta et fag med feltkurs.

Fagleg utbyte og språk

Disse fagene tok jeg:
GE207 Urban Well-Being: I dette faget skal man utføre et forskningsprosjekt basert på flere feltkurs i landsbyer og flere uformelle bosetningsområder, kalt squatter settlements. Disse områdene minner litt om slumområder, og har ofte dårlige bygningsmaterialer og problemer kloakk, søppelhåndtering, vanntilgang og strømtilgang. Omtrent 15% av befolkningen i Fiij bor i slike områder, men man får sannsynligvis ikke muligheten til å besøke disse områdene uten å dra på feltkurs dit.

GE203 The Social and Economic Geography of the Third World: Dette faget var veldig teoretisk, med fokus på geografiens historie når det gjelder forholdet mellom "Vesten/i-land" og "den tredje verden/u-land". Ett forskningsprosjekt, det kan defineres ganske løst selv, vårt handlet om luftforurensning. Vi hadde ett forskningsprosjekt også i dette faget, der man kunne velge å dra på feltkurs til en landsby eller å utføre intervjuer i nærmiljøet.

GS231 Cartography & Geovisualisation: USP har en veldig god bachelorgrad i geospatial science som er internasjonalt anerkjent (http://www.usp.ac.fj/news/story.php?id=2296#.WIaNM3fMyuU). I dette faget lærte jeg om kartdesign og nyttige funksjoner i GIS, og om kartografi generelt. Veldig god foreleser.

PL302 International Politics of the Asia-Pacific: Å betrakte internasjonal politikk fra et Stillehavsperspektiv, ikke et vestlig perspektiv, var veldig lærerikt. Foreleseren er en av de beste jeg har hatt gjennom hele min utdanning. Forelesningene og seminarene ble supplert med småoppgaver og essays som beriket forståelsen betraktelig.

Universitetsområdet og byen

USP sitt campus i Fiji ligger i hovedstaden, Suva. Beliggenheten til campus er litt unna bysentrum (10 min med buss, 70 cent), og de nærmeste naboene er et par kjøpesentre med et knippe utvalg av butikker, cafeer, restauranter og kinoer (veldig bra kvalitet), og to svære sportsarenaer der både rugbykamper og festivaler arrangeres. Suva ligger et stykke unna nærmeste strand (30-50 min med buss), men selve campus er fantastisk vakkert, idyllisk, grønt og frodig, med eget svømmebasseng, treningssenter og flust av rugbybaner.

Det anbefales å bruke de første helgene på oppdagelsesferder rundt omkring i Fiji, før skolearbeidet begynner å kreve for mye tid. Nadi på andre siden av øya er "turistbyen" der sola alltid skinner, og herfra kan man dra på dagsturer eller lengre turer til de berømte øyferieparadisene. Vi leide en seilbåt og oppdaget nesten alle øyrekkene på en uke. Langs coral coast (sørkysten av øya) fins det mange perler, for eksempel Pacific Harbour med Uprising Beach Resort (bra for dagsturer), Fiji Beachhouse (bra for helgeturer, jeg var der tre ganger), Natadola Beach og Sigatoka Sand Dunes. Nordsiden av øya har også sine perler, men der fikk vi ikke besøkt annet enn idylliske, frodige Nananu-i-Ra.

Bustad

De internasjonale studentene fikk automatisk plass i 11th hall, det nyeste tilskuddet av studentleiligheter på campus. 11th hall består av 7 bygg, der hvert bygg har 3 etasjer med 8 stk i hver etasje. Til tross for at husreglene var strenge (besøkstid fra 8-23, ingen gutter tillatt hos jentene, alkoholforbud), anbefales det virkelig å bo på campus. Det er flest studenter fra andre Stillehavsøyer i tillegg til internasjonale studenter fra andre verdensdeler, så muligheten for et multikulturelt samhold er helt unik. (Da vi var der, var de i full gang med bygging av nye halls rett ved siden av, disse byggene er det store forventninger til.)

Sosialt miljø

Som nevnt, om man bor på campus, havner man sannsynligvis i leilighet med både lokale fijianere (iTaukei og indofijianere), studenter fra andre Stillehavsøyer og internasjonale fra resten av verden. Dette verdsatte jeg stort. Det er ikke noe særlig kulturtilbud eller mange studentorganisasjoner på USP, så det er viktig å få på plass et godt samhold på campus. Det fins studentorganisasjoner for enhver Stillehavsnasjonalitet, og vi ble automatisk medlem av USP International Student Association, som arrangerte fester gjennom semesteret. Om man tar et verv, kan man være med på å bestemme arrangementene.

Skilt på campus
Foto/ill.:
© Edvard Hviding

Informasjon