Hjem
Studentsider
erasmus+

EBS Universität für Wirtschaft und Recht og Det juridiske fakultet (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByWiesbaden
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

I Master i rettsvitskap-studiet kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "kven kan søke" finn du informasjon om korvidt du må vere ferdig med fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket er tysk. Programmet er på engelsk på haustsemesteret, mens emne er på tysk på vårsemesteret. Universitetet har tilbod om tyskkurs for utvekslingsstudentar. Dette finn du opplysningar om på denne nettsida.

Kva emne kan eg ta

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Opplysningar om rettsvitskaplege emne finn du på nettsida om EBS Law Term i "Transnational Commercial Law" for haustsemesteret. I vårsemesteret, følgjer du programmet på tysk.

Vertsuniversitetet nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

EBS University for business and law (EBS) er eit privat forskingsuniversitet som vart grunnlagt in 1971, då med namnet European Business School. I 2010 vart fakultetet for juss grunnlagt, og med det fekk institusjonen universitetsstatus. Det er eit relativt lite universitet, med kring 1 500 studentar, og hovudcampus for juss ligg i Wiesbaden.

Wiesbaden er hovudstaden i delstaten Hessen i den sørvestlege delen av Tyskland. Byen har nær 300 000 innbyggarar og ligg ved den austlege breidda av Rhinen, ikkje langt frå munninga av elva Main.

Bustad

Bustadskontoret ved EBS kan gje råd og tips når det gjeld å finne bustad.

Semesterinndeling

EBS Law term vert tilbode i det som tilsvarar det norske haustsemesteret; september-desember. På grunn av semesterdatoane er utveksling til dette universitetet særleg eigna for norske studentar. Dersom ein vil studere her i vårsemesteret (januar-mai), må ein studere på tysk

Studentrapportar

2021

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2021 – Integrert master i rettsvitskap

15.09.2021 - 15.12.2021

Førebuingar/praktiske tips

-Veldig trivelig semester! Hadde dessverre mye færre utvekslingsstudenter på jussen i høst grunnet korona. Normalt er klassen oppe i rundt 40 studenter tror jeg, mens vi kun var rundt 12 som stilte fysisk. De fleste sosiale tilbudene på EBS befinner seg i Mainz og ikke Wiesbaden, altså på campusen deres hvor økonomistudentene går. Dermed er det ikke så veldig masse å finne på i akkurat Wiesbaden, tilrettelagt av skolen.

-Bør også bemerkes at det er mye å sette seg inn i på svært kort tid, siden semesteret kun varer i 3 måneder. Anbefales ikke om man primært vil på utveksling for å slappe av. Du skal ha 4 eksamener etter de første 14 dagene på utveksling, og dette kom litt brått på for egen del, da de ikke er så flinke til å informere om dette tydelig i starten heller.

-Ellers viktig at tøymunnbind IKKE er akseptert i Tyskland. Medisinsk munnbind er påkrevd overalt du går som er inne. Mot slutten av mitt opphold da koronaen ble litt verre, begynte enkelte av professorene å kun undervise med alle vinduer på vidt gap. Ikke særlig behagelig, men indirekte prøver de vel å oppfordre til heller å delta på timene på zoom. De fleste professorene mestrer undervisning via zoom rimelig bra, men det negative er jo at man går litt glipp av det sosiale. Etter de tre månedene ble jeg kun godt kjent med 3-4 av studentene i klassen.

-Pga av en bro som er ødelagt, er ikke kollektivtransporten fra Frankfurt til Wiesbaden helt optimal. I stedet for å ta toget hele veien som vanlig, har det under hele utvekslingsoppholdet mitt vært nødvendig å bytte tog/buss på veien, noe som er litt krøkkete i starten før du kommer inn i det, siden tysk transport er overraskende lite pålitelig hva angår tidspkt. Dette fører til at du gjerne blir sen med første buss, og mister det neste toget, o.l.Undervisningsformer

Kombinert klasseromsundervisning med zoom. Ila introduksjonsfagene skal man holde en 20 minutters muntlig presentasjon i et fag. Ellers var alle eksamener skriftlige når jeg var der, og veldig korte (45-90 min). Vær imidlertid obs på at det er en del som kreves sammenlignet med norske fag, til tross for at hvert enkelt fag er på kun 3 studiepoeng. Måtte personlig ta 8 eksamener i desember på 10 dager, så det blir rimelig hektisk, til tross for små korte fag. Dette kom i tillegg til introfagene man har eksamen i etter de to første ukene. Da skriver man 3 eksamener, og det kreves overraskende mye av enkelte av professorene.

Vurdering av emnetilbodet

De har et bredt utvalg av EU-relaterte fag som du må ta de fleste av, grunnet krav om 30 studiepoeng fra UiB (de fleste andre utvekslingsstudenter tar færre poeng på EBS). Det er lagt opp til at man skal lære mye på veldig kort tid.

Fagleg utbyte og språk

Man lærer MYE på de få ukene man går på EBS. Det som er veldig interessant, er at nesten alle fagene "henger sammen" innholdsmessig. Med det mener jeg at det du lærer i et fag, gjerne kan være relevant å trekke frem på eksamen i både ett og flere andre fag også.

Språkmessig er det ikke noe problem når man kommer fra Norge, men for de som kom fra land som hadde engelsk som morsmål, var det nok særlig lett å score bra på eksamen etter min oppfatning.

Universitetsområdet og byen

Relativt moderne og nytt universitetsbygg, men overraskende liten skole. Dette har trolig sammenheng med at EBS er en privatskole som gjerne blir betraktet som litt elite i Wiesbaden. Det er en liten kantine på skolen hvor man kan kjøpe wraps, baguetter, brus eller kaffe. Vær obs på at denne har svært kort åpningstid.

De lokale studentene betaler veldig mye i skolepenger for å gå der, mot at de får svært gode muligheter for internships og relasjonsbygging karrieremessig, da alle professorene som er leid inn er rimelig velronnomerte i jussverden både nasjonalt og internasjonalt.

Bustad

Jeg bodde veldig sentralt i Langgasse som er en av hovedgatene i Wiesbaden. Massevis av butikker og restauranter i området, og veldig koselig når de skrur på julelysene mot slutten av November. Anbefaler alle som studerer i Wiesbaden å bo der og ikke i Mainz, ettersom at det ikke er campus for jusstudentene i Mainz.

Sosialt miljø

Skolen gir det en fadder, men er ikke så veldig flink til å følge opp det sosiale tilbudet. Fadderne er hyggelige nok, men motivasjonen er en litt annen enn ESN buddyene i Norge, ettersom at de tilegner seg ekstra studiepoeng ved å melde seg opp som faddere for utvekslingsstudenter. Skolen gjorde veldig lite når det kom til det sosiale for utvekslingsstudentene. Det som evt skjedde, var det du for det meste arrangerte selv, noe som var litt kjedelig, spesielt ila dette året da det var så få jusstudenter på utvekslingsstudenter på EBS.

2019

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

Haust 2019 – Integrert master i rettsvitskap

18.09.2019 - 20.12.2019

Førebuingar/praktiske tips

Det er noen forberedelser som alle studenter fra UIB må gjøre, dette får du mye informasjon om. I tillegg krever EBS at du fikser noen småting før du drar til Tyskland. Blant annet bilde av HELFO-kortet ditt og ett bilde som skal brukes på studentbeviset ditt. Dette får du veldig god informasjon om på forhånd, sannsynligvis av en som heter Rita. Hun er veldig snill, snakker godt engelsk og svarer raskt. Du kan spørre henne om hva som helst, også etter at du har ankommet Tyskland.

Det er viktig at du sender inn bilde til studentbeviset. Fordi studentbeviset skal også brukes som buss- og togbillett. Dette må du betale ca. 80 euro for, men det er god valuta for pengene. Du kan da ta buss og tog i hele Hessen (innkludert Frankfurt) for hele semesteret.

I tillegg er det viktig å være tidlig ute når du skal skaffe bolig (se punkt om bolig).

Undervisningsformer

Undervisningsformen minner om videregående. Mellom 15-30 elever i hvert fag, undervisning i klasserom. Professorene forventer litt deltagelse i timen, men du slipper unna dersom du ikke vil.

Vurdering av emnetilbodet

Godt emnetilbud. Mange interessante fag. Vær likevel obs på at du må ha ganske mange fag, ettersom vi må ha 30 ECTS (studiepoeng). Av den grunn må du ha de fleste fagene, eventuelt skrive en liten eller stor oppgave. Ettersom den "lille" oppgaven er på 20 sider og kun gir 3 ECTS, endte jeg opp med kun vanlige fag.

Alle eksamener er skriftlige, unntatt en presentasjon, som er en del av ett av de obligatoriske fagene.

Fagleg utbyte og språk

Jeg følte at det faglige utbyttet var godt, spesielt med tanke på hvor få studiepoeng hvert fag er. Professorene er meget dyktige, og er spesialister innenfor sitt felt. En av personene som underviser har doktorgrad, er professor og har to LLM!
Alle professorene snakker bra engelsk. Derfor er det stort sett ganske greit å følge med på undervisningen. Alle bruker PP, noe som jeg synes var en fordel.

EBS er en privatskole og er kjent for å ha dyktige elever, som gjør det svært bra sammenliknet med andre juridske fakulteter i Tyskland. De er derfor opptatt av at det er ett høyt nivå på de som underviser.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er bra. Bygget er nytt og fungerer fint. Fine fasiliteter. Er et relativt lite faktultet, med kun noen hundre studenter totalt. Dette synes jeg var en fordel, fordi da var det også lettere å bli kjent med de tyske studentene og de ansatte.

Wiesbaden er en fin by med 300.000 innbyggere. Det er generelt få turister der, og få som har hørt om byen før. Byen har mange butikker, noen fine parker og fine markeder. Ellers er det ikke så veldig mye å gjøre i selve Wiesbaden.

Byen er fint plassert, og det tar kun 35-45 min med tog inn til Frankfurt, som er et stort knutepunkt i Europa. Derfor er det enkelt å reise rundt, dersom det er ønskelig. Dette benyttet flere av studentene seg av.

Bustad

Du vil bli kontaktet før sommeren, om ulike muligheter for boliger i Wiesbaden. De sier at det generelt er ganske vanskelig å få bolig i Wiesbaden, men jeg har ikke hørt om noen som hadde noen nevneverdige problemer med å få bolig. Når det er sagt så er det viktig at du er tidlig ute, dersom du vil ha ett greit sted å bo. Jeg vil sterkt anbefale deg å melde deg inn i gruppen "EBS Housing - Students for Students", der fant jeg en meget fin bolig. Jeg vil også anbefale å melde deg inn i den interne siden som EBS oppretter. Du må beregne å bruke mellom 3500-7000 kr per måned på bolig. Selv betalte jeg 550 euro i måneden, men det var nok over gjennomsnittet, det samme var standaren på leiligheten jeg bodde i.

Fakultetet er ganske nytt (fra ca. 2013), så det er litt vanskelig å finne på Google maps, men det ligger 2 minutter unna i gangavstand fra "Wiesbaden hauptbahnhof", som er jernbanestasjonen i Wiesbaden. Dette er greit å vite når du skal prøve å finne ut hvordan leiligheten ligger sammenliknet med der du skal gå på skole. Kollektivtransporten er like god som i Bergen, og det stopper en hel haug av busser på Wiesbaden hauptbahnhof!

Jeg vil sterkt anbefale deg å bo i Wiesbaden mitte. Da bor du midt i sentrum og har kort avstand til alt. Du kan bo i Wiesbaden mitte for ca. 400-500 euro i måneden, dersom du deler leiligheten med noen andre.

Sosialt miljø

Det sosiale miljøet på EBS var fantastisk! Du vil møte internasjonale studenter fra hele verden. Under halve klassen var fra Europe, og det var ingen andre der fra Skandinavia. Dersom du vil henge med nordmenn på utveksling, vil jeg derfor anbefale deg å dra til Mannheim eller Australia istedenfor.

I klassen var vi ca. 40 studenter. Alle sammen var interessert i og bli kjent med hverandre. Alle inviterte alle på alt nesten hele tiden. Derfor var det mulig å velge og vrake, ut ifra hvilke aktiviteter du ville være med på. Enten det var festing, utflukter eller kulturelle opplevelser. Det var derfor ett godt miljø i klassen, noe som er en fordel, når det kun er 15-30 elever i hvert enkelt fag.

De tyske studentene var overraskende innkluderende, og mer innkluderende enn hva vi er med våre utvekslingsstudenter. De inviterte oss med på fotballturnering og flere ulike fester.

Informasjon