Home
Student Pages
erasmus+

EBS Universität für Wirtschaft und Recht and Faculty of Law (ERASMUS+ - 3. (og 5.) studieår)

  • CountryGermany
  • TownWiesbaden
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

EBS University for business and law (EBS) er eit privat forskingsuniversitet som vart grunnlagt in 1971, då med namnet European Business School. I 2010 vart fakultetet for juss grunnlagt, og med det fekk institusjonen universitetsstatus. Det er eit relativt lite universitet, med kring 1 500 studentar, og hovudcampus for juss ligg i Wiesbaden.

Wiesbaden er hovudstaden i delstaten Hessen i den sørvestlege delen av Tyskland. Byen har nær 300 000 innbyggarar og ligg ved den austlege breidda av Rhinen, ikkje langt frå munninga av elva Main.

Accommodation

Bustadskontoret ved EBS kan gje råd og tips når det gjeld å finne bustad.

Semester duration

EBS Law term vert tilbode i det som tilsvarar det norske haustsemesteret; september-desember. På grunn av semesterdatoane er utveksling til dette universitetet særleg eigna for norske studentar. Dersom ein vil studere her i vårsemesteret (januar-mai), må ein studere på tysk

Information