Hjem
Studentsider
erasmus+

Muthesius Kunsthochschule og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByKiel
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Muthesius university of fine arts and design, etablert i 1907, er ein offentleg institusjon for høgare utdanning som ligg i den urbane byen Kiel. Universitetet har rundt 580 studentar frå over 30 ulike land. Muthesius har både bachelor- og masterprogram, og tilbyr kurs innan kunst, kommunikasjonsdesign og industriell design. Opplæring og utdanning på Muthesius er prosjektorientert. Studentane blir tidleg oppmoda til å få erfaring med verkelege klientar.

Kiel er ein nordtysk hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg halvannan time med bil frå Danmark. Byen har mange flotte parkar og strender, og eignar seg godt for den som likar vass- og sjøsport. Nærleiken til havet gir også grunnlag for universitetet sitt omfattande studietilbod innan maritime fag.

Informasjon