Home
Student Pages
erasmus+

Muthesius University of Fine Arts and Design and Faculty of Fine Art, Music and Design (ERASMUS+)

  • CountryGermany
  • TownKiel
  • Number of exchange places2
  • Study levelBachelor og Master
  • Exchange programmeErasmus+
  • Exchange duration1-2 semester

Main content

Om lærestaden

About the institution and the city

Muthesius university of fine arts and design, etablert i 1907, er ein offentleg institusjon for høgare utdanning som ligg i den urbane byen Kiel. Universitetet har rundt 580 studentar frå over 30 ulike land. Muthesius har både bachelor- og masterprogram, og tilbyr kurs innan kunst, kommunikasjonsdesign og industriell design. Opplæring og utdanning på Muthesius er prosjektorientert. Studentane blir tidleg oppmoda til å få erfaring med verkelege klientar.

Kiel er ein nordtysk hamneby med rundt 250 000 innbyggarar, som ligg halvannan time med bil frå Danmark. Byen har mange flotte parkar og strender, og eignar seg godt for den som likar vass- og sjøsport. Nærleiken til havet gir også grunnlag for universitetet sitt omfattande studietilbod innan maritime fag.

Accommodation

Kontakt internasjonalt kontor ved lærestaden for meir informasjon.

Semester duration

oktober - februar

april - juli

Information