Hjem
Studentsider
erasmus+

Hochschule Niederrhein og Institutt for design (ERASMUS+)

  • LandTyskland
  • ByKrefeld
  • Studieplassar1
  • StudienivåBachelor
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelorprogrammet i design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Hochschule Niederrhein er eit av dei største og topp-presterande universiteta i Tyskland. Universitetet vart grunnlagt i 1971 og har omlag 14 200 studentar fordelt på ti fakultet. Universitetet har to campus, Krefeld og Mönchengladbach. På campus Krefeld finn ein fakulteta for elektroteknikk og informatikk, maskin- og prosessteknikk, kjemi og design. Niederrhein har omlag 80 bachelor- og masterstudiar.

Krefeld er ein by i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen med om lag 240 000 innbyggarar. Byen ligg 15 km nordvest for Düsseldorf. Krefeld var ein viktig hamne- og industriby, frå gammalt av sentrum for tysk silke- og fløyelsindustri. På grunn av den økonomiske fortida si blir Krefeld ofte referert til som "Velvet and Silk City". Byen blir omtalt som ein av dei grønaste byane i Tyskland, med skog og attraktive parkanlegg som tidlegare var hagane til Krefeld-silkebaronane.

Bustad

Lærestaden har ingen studentbustadar, så utvekslingsstudentar må finne dette på eiga hand.

Informasjon