Hjem
Studentsider
erasmus+

LUCA School of Arts og Griegakademiet ¿ Institutt for musikk (ERASMUS+ - LUCA School of Arts)

  • LandBelgia
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på bachelor- og masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk. For meir informasjon, sjå: https://www.uib.no/kmd/111762/reise-p%C3%A5-utveksling#griegakademiet-institutt-for-musikk

Når i studiet kan eg reise

Det passar best å reise på utveksling i 3. studieår av bachelorprogrammet. Vi tilrår at bachelorstudentane reiser ut heile studieåret, altså både i haust- og vårsemesteret.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Utøvande emner som erstattar hovedinstrument (25 stp) og utøvande støttedisiplin (5 stp) og 30 frie studiepoeng som inngår i graden som valemne.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

LUCA School of Arts er eit knutepunkt for over 3000 kreative studentar innan musikk, teater og film, fotografi og design. Kunstskulen kombinerer ekspertise frå fem anerkjente flamske institusjonar for høgare utdanning fordelt på Brussel, Genk, Ghent og Leuven. Campus Leuven (Lemmens) tilbyr akademiske studiar på både bachelor- og masternivå innan musikk og drama. Campusen ligg i eit grønt miljø utanfor byen med om lag 500 studentar og 250 lærarar.

Leuven er ein by sentralt i den nordlege nederlandsktalande delen av Belgia. Leuven er også hovudstaden i provinsen Flamsk Brabant som har i underkant 100 000 innbyggarar. Her bur det mange studentar som bidreg til å gjere Leuven til ein by full av liv med fleire musikkfestivalar og andre kulturtilbod. Byen er kjend for å vere ein yrande, trygg og hyggeleg studentby.

Studentrapportar

2022

Høst 2021 - BA design - visuell kommunikasjon

Høst 2021 - BA design - visuell kommunikasjon

01.09.2021 - 05.02.2022

Førebuingar/praktiske tips

Alt i Belgia går litt saktere enn i Norge. Fikk ikke studieplanen min før midt i semesteret – men du får det til slutt, må bare mase litt! Det lønner seg å merke seg når skolestart og skoleslutt er, da det er ulikt enn slik det er i Norge. Å leie seg en sykkel er helt prima, evt å kjøpe en her er langt billigere enn i Norge. Offentlig transport i byen er ganske dårlig (trikken er aldri på tiden), men togene i Belgia er veldig bra – kjøp weekend billet tur retur i helgene, dersom du er under 26 år. Studentlege finner du igjennom UGENT og du må betale for timen, men du kan få det tilbake dersom du drar til et kontor med EØS-kortet ditt. Vær obs på leie av bolig da det er mange som lurer utvekslingsstudenter. Ikke ta med så mye ting, der røk jeg på en smell.

Undervisningsformer

Kurset jeg tok i grafisk design bestod av to "studio"-dager 9-18, en dag med tegning 14-18 og en dag med "Prosjekt 3" 9-18. Undervisningsplaner varier fra person til person. Tilbudet var ganske snevert for hvilke fag som gikk på engelsk, så da ble det de.

I mitt kurs har vi hatt ett gruppearbeid med animasjon, ett gruppearbeid der man skulle lage en artist med tilhørende identitet (man fikk utdelt to kategorier av musikk) og et gruppearbeid der man skal lage en bok basert på to kategorier du fikk: En designer og en målgruppe. Også har jeg hatt tegning hver tirsdag kveld der det var mye fokus på akttegning. Det var egentlig et fag jeg likte ganske godt, da jeg merket utviklingen jeg hadde av mengdetrening av tegning. Prosjekt 3 var godt for meg da man velger sitt eget prosjekt (litt slik som selvstendig prosjektperiode) og får veiledning hver onsdag dersom man ønsker det.

Skolens oppbygning er rundt denne jury-en, så naturligvis er det viktig for lærerne at prosjektene blir så gode som mulig før en ekstern jury skal komme inn og avgjøre om det er godt nok. Lærerne jobber selv som designere og er ekstremt nøye. De holder ikke tilbake på kritikken de gir, og det er alltid noe som kan forbedres i prosjektene. Det er i mye større grad tilbakemeldinger mellom lærer og student, heller enn slik det er på KMD med dialog mellom alle studentene og lærer.

En ting som var veldig uvant var at man i slutten av et kurs (i Studio-faget) evaluerer studentene hverandre igjennom et skjema. Her sier man hvor bra/dårlig man syntes lagkameratene dine er og om de fortjener å bestå eller ikke. Veldig unorskt. Når semesteret er over skal du tilbake til Belgia i januar for å ha noe de kaller for "jury". Da kommer det folk fra fagfeltet, i tillegg til lærerne dine, og du presenterer prosjektene du har gjort på ulike dager. For eksempel er du der med en gruppe en dag, og en annen en annen dag osv. Her spiller poengene du ga på skjemaene en rolle inn. Så bestemmer de sammen karakteren din.

Vurdering av emnetilbodet

I forhold til KMD er det i mye større grad rettet mot bransjen, og oppgavene er veldig mye mer konkrete enn det jeg har opplevd på KMD – dette på både godt og vondt! Jeg har lært veldig mye om gruppearbeid og "kundebehandling" (slik som i et designstudio), men jeg har også delvis følt at vi kun jobber for at lærerne skal bli fornøyde, og ikke for vår egen utvikling. Det er ikke like mye rom for å eksprimentere og opparbeide skills man selv i det man selv ønsker slik som på KMD, men det fører igjen til at man blir presset til å bli veldig god på det lærerne ønsker at du skal igjennom. I mitt tilfelle har det vært mye klassisk design – konsept, logo, typografi, identitet, skisser, bokdesign. I tillegg er arbeidsmengden betraktelig større enn det jeg personlig var vandt til fra KMD, og også på kortere tid. Syntes kanskje at emnetilbudet oppleves litt uforutsigbart, og kaotisk. Samtidig er det en erfaring jeg tror er veldig verdifull å ha dersom man tenker å gå rett ut i et designstudio etter endt studier.

Fagleg utbyte og språk

Jeg har lært veldig mye "klassisk design" i løpet av tiden her i Belgia. Har også jobbet på en helt annen måte enn i Norge og har blitt tvunget til å ha mange baller i luften samtidig – noe som har vært bra, men også veldig slitsomt. De kjører veldig hardt skoleregime, og jeg har inntrykk av at mange studenter blir utbrente pga. dette. Jeg har lært veldig mye om samarbeid, som har vært en positiv opplevelse. Jeg har lært mye om å ta egne avgjørelser i en design-prosess og takle kritikk på en moden måte.

Jeg valgte å ta språkkurs i Nederlansk på CVO Gent, men ettersom det bare er level 1 ble det ikke akkurat slik at jeg kunne snakke språket flytende etter det. Det hjalp meg allikevel litt å forstå sammenhenger når lærere forklarer ting osv. Mine lærere forklarte alt på nederlansk, noe som var ganske frustrerende da engelsken til alle her er svært god, men vi fikk alltid en kort briefing av enten lærerne eller av de andre studentene etterpå.

Universitetsområdet og byen

Gent er en urban middelalderby med masse historie å by på. Alt er med gåavstands rekkevidde, og jeg anbefaler å leie en sykkel gjennom fietsambassade, men pass opp for glatte trikkespor – detter du der er du dog en ekte Gent-ener:) Det er en skikkelig studentby med masse studenter, fakulteter og aktiviteter å by seg ut på. De drar vel og merke ofte hjem til foreldrene sine i helgene (eller så er de medlem av fritidsgrupper som går i helgene), så det lønner seg å skaffe seg litt venner som også er på utveksling. Kjempekoselige puber og ute-steder her, men pass opp for ølen er mye sterkere enn det "vi er vant til". Jeg har personlig trivdes veldig godt i Gent, ligger veldig sentralt i forhold til alt i Belgia, og det er alltid noe å finne på her. Enten om man ønsker å være i byen eller i parkene rundt den.

Bustad

Å skaffe bolig i Gent er en utfordring, da det er mange som er ute etter å stjele penger fra utvekslingsstudenter. Så det er kamp om de leilighetene/husene som er tilgjengelige. Anbefaler å bli medlem av facebook-grupper eller ta kontakt med STUVO GENT i forkant av signering av kontrakt. I tillegg bør man arrangere Facetime-møte dersom man ikke har mulighet til å komme ned i forkant av utvekslingen. Jeg fant mitt rom igjennom en felles kontakt, og betaler 425 Euro/ mnd for mitt rom. Jeg har bodd i et hus med totalt 8 personer! Det er vanlig i Belgia å lage en "kotpot" der hver student legger 20 Euro i starten av studieåret, også bytter man på hvem som er ansvarlig for å kjøpe inn fellesting.

Sosialt miljø

Skolen arrangerer en velkomstuke til alle Erasmus-studentene i begynnelsen av skoleåret. Det er også en gruppe belgiske studenter på skolen som er "faddere", og det ble arrangert en sosial kveld utover velkomstuken, men dette var nok litt pga. Covid-19. I min gruppe var det veldig mye sosialt med Erasmus gruppen på eget initiativ, og vi er totalt 29 stk på LUCA som er på Erasmus. I Gent er det rundt 1000 Erasmus studenter og det blir arrangert velkomstdager, karaoke-kvelder hver torsdag, fysiske aktiviteter og turer til div. steder sammen med denne gruppen. Jeg fant mange venner igjennom denne gruppen. Det har vært dominerende med spanjoler og italienere i den gruppen, men jeg har opplevd at det bare har vært morsomt, kan allikevel tenke meg at det er litt kan oppleves som litt mye grupperinger for andre. Jeg møtte personlig bare en nordmann og en danske. De fleste belgerne som studerer her er veldig unge, og kommer ofte rett fra videregående! Jeg har også tilbragt mye tid sammen med de jeg har bodd med, og jeg har inntrykk av at alle er veldig åpne for å bli kjent med utvekslingsstudenter. Spesielt syntes de det er spennende med folk fra Skandinavia, da det virker som det er litt hype rundt det. Bare å forberede seg på å høre denne setningen ca. hver dag "Norway wow that's beautiful, is it really expensive there?"

Informasjon