Hjem
Studentsider
erasmus+

Hogeschool Gent og Fakultet for kunst, musikk og design (ERASMUS+)

  • LandBelgia
  • ByGent
  • Studieplassar2
  • StudienivåBachelor og Master
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Avtalen gjeld for studentar på bachelor- og masterprogramma i kunst og design. Det er eit krav at du må tatt minst 60 studiepoeng før avreise.

Når i studiet kan eg reise

For bachelorstudentar i kunst er det mogleg å reise på utveksling i 3. og/eller 4. semester. For bachelorstudentar i design er det mogleg å reise på utveksling i 4. semester. For masterstudentar er 2. semester best eigna for utveksling. Ta kontakt med hovudrettleiar om du er usikker på når det passar best.

Språk

Sjå lærestaden sine heimesider for informasjon om undervisningsspråk.

Kva emne kan eg ta

Frie studiepoeng - du kan velje emne fritt innanfor det fagfeltet som avtalen gjeld for.

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar i nivå eller innhald med emne du har tatt tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Erasmus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Hogeschool Gent (HOGENT) vart stifta i 1995 etter samanslåinga av fleire ulike institusjonar for høgare utdanning i den belgiske regionen Flandern. Med 13 000 studentar, fordelt på tre fakultet og ein kunsthøgskule, er dette den største høgskulen i Flandern. Skulen tilbyr utdanning med stor fagleg breidde med avdelingar i Gent, Melle og Aalst. School of Arts består av Royal Academy of Fine Arts (KASK) og Royal Conservatory som har over to hundre års erfaring med kunstnarar frå samtida i visuell og audiovisuell kunst, design og design i landskaps- og hage-arkitektur, musikk og drama.

Gent er den mest kjende studentbyen i Flandern og har om lag 70 000 studentar. I middelalderen var dette blant Europas største byar, og mykje av arkitekturen står att frå denna tida. Med knapt 250 000 innbyggarar kan ikkje Gent lengre reknast som nokon metropol, men er stadig livleg, med gode kulturtilbod og har fleire festivaler året gjennom.

Informasjon