Hjem
Vestlandslegen
Nyhet

Budskapet fra Stavanger er klart og tydelig: "Vestlandsleger, vi vil ha dere!"

Fra 8. - 9. mars besøkte en buss full av medisinstudenter det som kanskje for mange av dem, skal bli deres nye studiested de siste tre årene av medisinstudiet. Det som møtte dem ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) var en hel gjeng med engasjerte, spente og glade ansatte som sto klare med åpne armer.

Stavanger universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hovedinnhold

Hele 31 spente medisinstudenter fra kull 20 og 21 satt seg på en buss med rute mot Stavanger, en vanlig onsdag ettermiddag. Etter en natt på hotell ankom de SUS, klare for et fullsatt program, før bussen tok dem tilbake til Bergen igjen. 

Programmet i Stavanger besto av alt fra historiske tilbakeblikk, artige anekdoter og beretninger fra livet på avdelinger som anestesi, pediatri, ortopedi og nevrologi. Studentene fikk en omvisning på SUS, og ikke minst, fikk de høre hvordan studielivet, undervisningen og timeplanen kommer til å se ut for de nye Vestlandslegene. 

For hele programmet, se nederst på siden. 

Vestlandslegen: fortsettelsen på et langt og solid samarbeid 

En av de første postene på programmet var å sette Vestlandslegen inn i en historisk kontekst. Dette var nyttig, for Vestlandslegen er slett ikke det første samarbeidet mellom UiB og SUS. Historien startet allerede på 90-tallet, da UiB fikk bevilget 50 millioner kroner for å utvide medisinstudiet. Etter hvert ble det klart at 20 studenter ved medisinstudiet på UiB skulle være de første studentene med praksis på SUS. Dette var grunnmuren til dagens Vestlandslege, lagt for snart 25 år siden. I dag sender UiB 95 studenter hvert år for å ha sine praksisperioder på SUS. 

En av disse historiske medisinstudentene holdt også et innlegg for besøket fra Bergen denne torsdagsmorgenen. Bjørnar Gilje er nå avdelingsoverlege for avdeling for blod- og kreftsykdommer, og forteller om veien fra student til avdelingsoverlege. Som en person med allsidig erfaring fra SUS, trekker Bjørnar frem flere positive sider ved sykehuset:

Her er det et ungt fagmiljø, mange andre studenter, en stor bredde i pasienter, og ikke minst engasjerte undervisere.

Kanskje vil noen av studentene som sitter i auditoriet i dag bli værende på SUS like lenge som Bjørnar, men uansett hva som skjer, vil Vestlandslegene fra kull 20 gå inn i historien som de første studentene som fullfører de siste tre studieårene i Stavanger. På den måten fortsette på, og styrke, samarbeidet som har blomstret i over 20 år. 

Stavanger som vestlandets simuleringssentrum 

På SUS finner vi ikke bare medisinstudenter, men også praksisstudenter fra en rekke andre helseutdanninger. Disse vil Vestlandslegene møte på, både i praksis, men også som en del av opplæringen. Vestlandslegene vil nemlig få muligheten til å øve på tverrfaglig simulering med studenter fra andre utdanningsinstitusjoner. Dette bidrar til økt læring, og er en sentral arena for å lære fra andre yrkesgrupper. Fokus på simulering i læringssammenheng er noe SUS har spesialisert seg på: for litt over et år siden åpnet de Nasjonalt nettverk for simuleringstrening, og Helse Stavanger er hovedkvarteret for vestlandets enhet for simulering og ferdighetstrening.

Tverrfaglig samarbeid for økt læring 

For en medisinstudent er det å prøve, teste og gjøre, noen av de viktigste forberedelsene til livet som ferdigutdannet lege. Ved bruk av simuleringssenteret, kan man spille ut realistiske scenarioer sammen med studenter fra blant annet sykepleier- helsefagarbeiderutdanningene, og slik få unik kompetanse før man havner i reelle akuttsituasjoner.  

Livredding er teamarbeid, du vil aldri få æren av å redde et liv alene.

Forteller førsteamanuensis Conrad Bjørshol, som er overlege ved SUS og jobber med medisinsk simulering. Tverrfaglig simuleringstrening vil gjøre at studentene får erfaring fra det som en dag skal bli deres hverdag; nemlig å hjelpe mennesker. Simuleringssenteret bidrar også til forskning ved å se på effekten av simulering i utdanning.  

Med forskning i høysetet 

Som et universitetssykehus er ikke SUS bare der for å hjelpe pasienter, men også for å bidra til opplæring av helsepersonell, og for å sette forskning på kartet. Forskningsdirektør Svein Skeie nforteller at han gleder seg til det kommer enda flere medisinstudenter til sykehuset. Studentene som satt i auditoriet, ble i løpet av dagen oppfordret til å engasjere seg i forskningsspørsmål, å være nysgjerrige og kritiske. For den forskningsinteresserte student har SUS mange forskningsgrupper å velge mellom: fra store og internasjonalt anerkjente, til mindre nyoppstartede forskningsgrupper. 

Studiebyen Stavanger – hele Norge i én region 

Å bli en Vestlandslege er imidlertid mer enn bare å forske, jobbe, simulere, lese og delta på undervisning. Studiebyen Stavanger har mye å by på. Dette hadde førsteamanueneis Svein Kjosavik, bindeledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i planlegging av Vestlandslegen, mange gode eksempler på. Lange sandstrender, flotte turområder og den lengste tretrappen i verden er bare noe av det Rogaland kan skryte på seg, fortalte han. At det regner dobbelt så mye i Bergen som i Stavanger, er noe de nye Vestlandslegene bokstavelig talt vil kjenne på kroppen. 

Å bo i en så flott by en bonus, men først og fremst er det studieopplegget som kan friste de potensielle Vestlandslegene. Og her har SUS ikke bare uselviske intensjoner: Med glimt i øyet forteller Audun Osland Vik-Mo, UiBs faglige leder av Vestlandslegen ved SUS, at:

Vi vil utdanne dere så bra at vi vil beholde dere selv!

Med et solid utdanningsopplegg, muligheten til å påvirke egen utdanning på en unik måte, og en hel skare av undervisere, faglige og administrative som vil jobbe for at studentene skal få en ultimat utdanning, kan man se hvorfor Vestlandslegen frister for en hel gjeng med medisinstudenter! 

Program for turen

Sted: aulaen 2. etasje syd

Kl. 09.00 - 09.10
"Velkommen – SUS som utdanningssted for medisinstudenter", v/ Audun Vik-Mo  

Kl. 09.10 - 09.30
Kort oversikt over historien – «nå er vi klar for mer», Hartwig Kørner: 25 år med medisinstudenter v/ SUS

Kl. 09.30 - 09.40
Anestesi, Conrad Bjørshol

Kl. 09.40 - 10.00
Forskning fra et overordnet perspektiv Arealer i nye SUS og arbeidet med arealer i SUS-Våland v/ forskningsdirektør Svein Skeie

Kl. 10.00 - 10.10
Pause

Kl. 10.10 - 10.30
Timeplan MEDSTAV7 og MEDSTAV8, Audun Vik-Mo

Kl. 10.30 - 10.50
"Fra student til leder", avdelingsoverlege Bjørnar Gilje (ABK)

Kl. 10.50 - 11.05
Undervisere fra andre fag, praksiserfaring – Ingvild Bruun Mikalsen (Pediatri), Ragnar Kvie Sande (Kvinneklinikken)

 

 

   

Kl. 11.05 - 11.15
"Hvordan blir det for legene å jobbe på nye SUS?", v/ avdelingssjef Marit Halonen Christiansen

Kl. 11.15 - 12.00
Hartwig og Svein Joar (gruppen deles i 2): Omvisning – lokaler i 2. etasje, «nøkkelsteder» på SUS: akuttmottak, ferdighetssenteret, en sengepost, poliklinikk

Kl. 12.00 - 13.00
Lunsj – Svithun hotell

Kl. 13.00 - 13.15
Hva gjør vi for å ha gode undervisere v/ SUS, Melissa Weibell

Kl. 13.15 - 13.30
Forskning ved SUS, Ane Djuv (ortopedi)

Kl. 13.30 - 13.45
Læring og simulering, Soffien Ajmi (nevrologi)

Kl. 13.45 - 14.00
Pause

Kl. 14.00 - 14.15
Primærhelsetjenesten, Svein Kjosavik

Kl. 14.15 - 14.45
MCQ, spørsmål, innspill og avrunding, Audun Vik-Mo