Du er her

Release notes for w3.uib.no versjon prod/2023-01-19-1-g934fd5a

Release 187 2023-01-05

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #18 #19 #24
 • Lagt til mulighet for Mastodon som sosialt medium #27
 • Lagt til ERASMUS+UK og ERASMUS+SW som nye utvekslingsavtalekategorier #22
 • Endret verifisering for Mastodon #26

Release 186 2022-12-16

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #2
 • Skjult enkelte artikkeltyper i nedtrekksmeny i redigeringsgrensesnittet #11
 • Lagt til Tableau under knappen for maler #16
 • Lagt inn bekreftelse for Mastodon på norsk og engelsk forside #14
 • Fjernet "Send e-post" som alternativ under "User bulk operations" #13
 • Endret den engelske teksten til feltet "Vis ansatte på områdeforsiden" #12
 • Endret den engelske hjelpeteksten til feltet "Fremhevet innhold" #17

Release 185 2022-12-08

 • Endret håndteringen av pressemeldinger (nå hentes sakene fra RSS hos NTB) #10
 • Lagt til felt for billedtekst i vitnesbyrd #8

Release 184 2022-11-24

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #1
 • Endret håndteringen av lenker i release notes #4
 • Endret webdesken til enkelte brukere #6
 • Justert lenkene til Cristin-kategoriene på personsider #3

Release 183 2022-11-10

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25603 #25627 #25630 #25631 #25632
 • Fjernet artikkeltype som ikke lenger var i bruk fra listen over mulige valgalternativer #25633
 • Endret lenkeutseende til Cristin-kategoriene på personsider #25635
 • Endret den engelske hjelpeteksten til feltet "Path" i redigeringsgrensesnittet til menyer #25639

Release 182 2022-10-27

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25618

Release 181 2022-10-13

 • Rettet feil og gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25611 #25614 #25620

Release 180 2022-09-29

 • Rettet feil og gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25606 #25610 #25612 #25613 #25615 #25616
 • Endret tittelen til kartlenke-feltet på personsider #25617

Release 179 2022-09-15

Release 178 2022-09-01

 • Lagt til nytt felt på siden for filsøk i redigeringsgrensesnittet #25589
 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25565 #25588 #25591 #25594

Release 177 2022-08-18

 • Fjernet språkvalg-lenke fra sider som mangler oversettelse #25587
 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25577 #25583

Release 176 2022-08-11

 • Endret håndteringen av Instagram-shortcode #25570
 • Endret timeplan-lenken på emnesider #25575
 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25416 #25564 #25574
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-modul #25582
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.91) #25578

Release 175 2022-06-23

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25537 #25556 #25559

Release 174 2022-06-09

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25540 #25553

Release 173.1 2022-06-01

 • Rettet feil som gjorde at trekkspillmenyer og billedkaruseller sluttet å fungere #25548

Release 173 2022-05-25

 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25546
 • Endret visningen av tittel for et gitt program i oversikten på uib.no/studier #25541
 • Erstattet tilgangen til den interne søkefunksjonen med alternativt Google-søk #25543

Release 172 2022-05-12

 • Rettet feil og gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25521 #25523 #25524 #25527 #25532
 • Lagt til rette for oversettelse av områdetyper på uib.no/nb/areas #25529
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-modul #25531

Release 171 2022-04-28

 • Rettet feil og gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25492 #25505 #25517 #25520

Release 170 2022-04-22

 • Rettet feil der HTML-koder ble vist i nyhets- og kalenderlister #25511
 • Lagt til hjelpetekst under video-fanen i filbehandleren #25483
 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25437 #25491
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-modul #25508

Release 169 2022-04-08

 • Lagt til "Bærekraft" som ny studiekategori på uib.no/studier #25504
 • Fjernet innholdsprodusenters mulighet til å publisere eller avpublisere områder #25501

Release 168 2022-03-31

 • Lagt til chatboten "Hubro" på området uib.no/utdanning #25500
 • Endret håndteringen av TikTok-brukernavn i kobling til sosiale medier #25494
 • Gjort nye endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25493
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-modulen Colorbox #25487
 • Oppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.89) #25488

Release 167 2022-03-17

 • Lagt til mulighet for TikTok som sosialt medium #25484
 • Kvalitetssikret håndteringen av shortcodes som bruker API-et "oEmbed" #25479
 • Gjort diverse endringer i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25413 #25482

Release 166 2022-03-03

 • Lagt til støtte for bruk av kursiv, hevet og senket skrift i felt for overskrift, ingress og billedtekst #25478
 • Rettet feil der HTML-koder i tittelfelt ikke ble filtrert bort i visning #25469
 • Rettet feil i konverteringen av spesielle HTML-tegn i overskriftsfelt #25464

Release 165 2022-02-17

 • Forbedret tastaturnavigasjonen på sider med søkefiltre #25451
 • Forbedret håndteringen av Tableau-shortcode #25456
 • Rettet feil i synkroniseringen mellom www.uib.no og API-et "fs-pres" #25455
 • Rettet feil der feltet for overstyring av besøksinformasjon på områder ikke lenger var synlig under fanen "Administrasjon" i redigeringsgrensesnittet #25457
 • Rettet kontrastfeil i forbindelse med sidenes universelle utforming #25452
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.88) #25460

Release 164 2022-02-03

 • Lagt til "Ansattsider" som valgalternativ i søkefunksjonen #25063
 • Lagt til støtte for inline-visning av kunnskapskort fra UiBhjelp #25440
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #25432 #25433

Release 163.1 2022-01-25

 • Oppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.87) #25430

Release 163 2022-01-20

 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-modulen Wysiwyg #25415
 • Rettet kontrastfeil i forbindelse med sidenes universelle utforming #25426
 • Fjernet knapper fra Kaltura-videospiller #25421
 • Startet arbeidet i forbindelse med overgangen fra SEBRA til nytt system for identitets- og tilgangsstyring (IAM) #25418 #25419 #25425

Release 162 2022-01-06

 • Lagt til støtte for inline-visning av filmer fra Kaltura #25401
 • Lagt til støtte for inline-visning av innhold fra Instagram #25411
 • Lagt til støtte for inline-visning av innhold fra TikTok #25410
 • Oppdatert Drupal-modulen Wysiwyg #25403
 • Oppdatert CKEditor-biblioteket #25405

Release 161 2021-12-09

 • Lagt til støtte for inline-visning av Tableau-data #25392

Release 160 2021-11-25

 • Fjernet enkelte stillingstitler fra personsider og ansattlister #25303
 • Endret noe på formateringen av publikasjoner fra Cristin #25367

Release 159 2021-11-11

 • Gjenopprettet tilgangen til den interne søkefunksjonen (Det er nå lagt til rette for tastaturnavigasjon) #25300
 • Lagt til chatboten 'Hubro' på området uib.no/en/education #25301
 • Rettet kontrastfeil i forbindelse med sidenes universelle utforming #25296

Release 158 2021-10-21

 • Rettet kontrastfeil i forbindelse med sidenes universelle utforming #25276

Release 157 2021-10-08

 • Erstattet tilgangen til den interne søkefunksjonen med direktelenke til Google #25254
 • Rettet feil i visning av overskrifter på studieprogrammer basert på gammel mal #25253
 • Endret engelsk hjelpetekst for telefonfelt under "Statisk informasjon" på personsider #25256

Release 156 2021-09-17

 • Lagt til nytt redigerbart felt for telefonnummer på personsider #25211
 • Lagt til ny "lim inn"-knapp i publiseringsverktøylinjen #25208
 • Rettet feil i visningen av innhold fra billedtekstfelt #25219

Release 155 2021-08-13

 • Økt antallet treff som vises i resultatlisten til autofullfør-feltet for kompetansefelt #24548
 • Kvalitetssikret håndteringen av "shortcodes" #25153
 • Lagt til støtte for inline-visning av innhold fra Spotify #25165
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.82) #25166

Release 154 2021-07-02

Release 153 2021-06-23

 • Lagt til støtte for inline-visning av publikasjoner fra Cristin (gjelder institutter og forskningsprosjekter) #25112
 • Lagt til støtte for inline-visning av innhold fra SoundCloud #24332
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.6.3) #25111

Release 152 2021-06-14

 • Fjernet kravet om obligatorisk stikktittel på infosider ;-) #25035
 • Rettet feil der stikktittel ikke ble vist på vitnesbyrd #25026
 • Lagt til støtte for inline-visning av podkaster fra Podbean #25028
 • Lagt til og fjernet noen knapper i publiseringsverktøylinjen #25027
 • Lagt til krav om at hvis en artikkel skal vises som fremhevet artikkel på områdesider, så må den inneholde stikktittel #25036
 • Lagt til maler for innsetting av kode for Podbean, UiBhjelp-skjema, Google-kart og eksamensinformasjon i publiseringsverktøylinjen (tilgjengeliggjort via knappen for "maler") #25082
 • Gjort det mulig å oversette teksten til de alternative malene som kan velges via knappen for "maler" i publiseringsverktøylinjen #25078
 • Endret rutinen for visning av lenke til neste semester på emnesider (hvis det for emnet i FS er oppgitt at det hverken gis undervisning eller holdes eksamener mer, vil lenken ikke bli vist) #24907
 • Endret dato for visning av feltet "Ny student" på studieprogramsider #25047
 • Endret utseende på mellomtitler i engelsk versjon av bachelorprogrammenes studieplaner #25048
 • Endret den engelske hjelpeteksten til brødtekstfeltet #25081

Release 151 2021-05-07

 • Justert mobilmenyen (bl.a. rettet noen følgefeil introdusert i #24960) #24997
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.6.2) #24983
 • Rettet feil i forbindelse med visningen av emnebeskrivelser fra FS #25005
 • Rettet feil der tekstfargen i feltet "Fremhevet innhold" på feature-områder i visse tilfeller var for mørk #24996

Release 150 2021-04-30

 • Lagt til rette for visning av engelske stillingstitler som ikke finnes i SEBRA #24922
 • Justert forholdet mellom logo, mobil- og desktopmeny (og slik lagt til rette for visning av syv menypunkter i globalmenyen) #24960
 • Rettet feil der lenketeksten i toppbanneret på forsiden i visse tilfeller var for stor #24980
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen (til versjon 7.80) #24981

Release 149 2021-04-09

 • Fjernet feilaktige stillingstitler importert fra det nye personalsystemet #24859
 • Gjort feltet "Stikktittel" obligatorisk #24833
 • Endret engelsk hjelpetekst for feltet "Stikktittel" #24884
 • Endret håndteringen av ID-er fra everviz #24846
 • Byttet ut http med https i lenker til filer.uib.no, ekstern.filer.uib.no og intern.filer.uib.no #24882
 • Lagt til luft rundt billedteksten til topp-bildet i feature-artikler #24847
 • Rettet feil på utvekslingsavtaler i mobilvisning der boksen med mer informasjon dekket all annen tekst. Problemet oppstod når bilde ikke var lagt inn #24855
 • Rettet feil der mellomtitler på sider for utvekslingsavtaler ikke ble vist #24848
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #24873

Release 148 2021-03-19

 • Endret felt for Mazemap-lenke på personsider (nå godtas flere lenke-varianter) #24712
 • Justert luften over og under overskrifter på sider med studieplaner og emnebeskrivelser #24729
 • Lagt til mulighet for nok en valgfri fane på personsider #24370
 • Lagt til støtte for inline-visning av TOPdesk-skjemaer #24672
 • Lagt til støtte for inline-visning av diagrammer fra everviz #24809
 • Lagt til rette for at inaktiv horisontal scroll-bar i tabeller ikke lenger blir vist i nettlesere under Windows #24707
 • Lagt til rette for uttrekk av w3-statistikk til internt bruk #24732 #24734
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.6.1) #24790
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #24763 #24781 #24782 #24787 #24791
 • Rettet feil der vanlige brukere ikke fikk redigeringstilgang til egen personside #24733

Release 147.1 2021-02-24

 • Lagt til rette for at innholdsprodusenter på et gitt område skal kunne redigere personsider relatert til samme område #24711

Release 147 2021-02-19

 • Forbedret tittelen på sider med anbefalte utvekslingsavtaler og studieløp #24665
 • Redusert luften under brødsmulestien på sider med anbefalte utvekslingsavtaler og studieløp #24666
 • Rettet feil der publikasjonen den enkelte artikkel er en del av ikke ble vist i visse Cristin-kategorier på personsider #24582
 • Lagt til rette for at det kun er superbrukere som skal kunne redigere andres personsider #24657
 • Byttet ut http med https i interne lenker #24452 #24453
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.5.2 og v0.5.3) #24670 #24688

Release 146 2021-02-08

 • Rettet feil der opptakskrav ikke ble vist på nye studieprogrammer #24646
 • Fjernet unødvendig luft på høyre side av avsnitt i artikler #24647
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.5.1) #24642

Release 145 2021-01-29

 • Rettet javascript-feil i forbindelse med globalmenyen #24609
 • Lagt til støtte for søk etter node-ID i feltet "Utvalgt vitnesbyrd" på områdesider #24618
 • Lagt til luft under dele-ikoner for sosiale medier i desktop-visning #24583
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller (v0.5) #24601 #24619
 • Endret hjelpetekster #24616
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #24581

Release 144 2021-01-26

 • Lagt til chatboten 'Hubro' på områdene uib.no/jur, uib.no/med, uib.no/psyfa, uib.no/kmd og uib.no/student #24404
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller #24566 #24584

Release 143 2021-01-15

 • Lagt til støtte for søk etter node-ID i feltet "Fremhevet arrangement" på områdesider #24549
 • Fortsatt arbeidet med ny visning av studieløpstabeller #24554
 • Endret engelsk hjelpetekst for feltet "Sosiale medier" på personsider og feltet "Twitter" på infosider #24527
 • Endret engelsk hjelpetekst for telefonfelt på personsider #24551
 • Oppdatert Drupal-modul (som rettet feil der YouTube-videoer ikke kunne legges til) #24503

Release 142 2020-12-17

 • Økt antallet treff som vises i resultatlisten til autofullfør-feltet for "Område" #24405
 • Lagt til støtte for inline-visning av google-kart #24338
 • Lagt til støtte for inline-visning av quizer fra riddle.com #24456
 • Endret standard-protokoll fra http til https i CKEditors lenke-dialogboks #24459
 • Endret dato for visning av feltet "Ny student" på studieprogramsidene (gjelder programmer som starter i vårsemesteret) #24403
 • Endret engelsk hjelpetekst for feltet "Ny student" på studieprogramsidene (pga. endret dato) #24472

Release 141 2020-11-27

 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #24351
 • Rettet feil der feilmeldinger i redigeringsgrensesnittet ikke ble markert på skikkelig vis #24348
 • Fjernet kode for Task Analytics #24347

Release 140 2020-11-13

 • Rettet feil i autofullfør-felt på siden for utvekslingsavtaler #24292
 • Rettet feil i forbindelse med integrasjonen mot SEBRA #24277
 • Rettet feil i rutinen som periodisk fjerner duplikate epost-adresser i brukerkontoene #24302
 • Rettet feil i rutinen som periodisk fjerner ubrukte kompetansefelt #24303
 • Endret visning og plassering av datofelt på infosider og kalenderoppføringer #24241
 • Forbedret dato- og tidsformat i norsk og engelsk versjon av kalendernes RSS-strømmer #24240
 • Forbedret rutinen som henter emneinformasjon fra FS slik at neste semesters emner nå blir vist med korrekt tittel #24289
 • Forbedret håndteringen av EVU-emner #24225
 • Startet arbeidet med ny visning av studieløpstabell #24270
 • Sikkerhetsoppdatert diverse Drupal-moduler #24282

Release 139 2020-10-16

 • Lagt til felt for fotograf på personsider #24158
 • Lagt til støtte for kobling til Youtube-kanaler på område- og personsider #24170
 • Byttet ut kobling til ResearcherID med Publons på personsider #24126
 • Fjernet pågående arrangementer fra områdenes RSS-strømmer #24155
 • Fjernet fanen "Tilknyttet innhold" på studieprogrammer basert på ny mal #24135
 • Fjernet kobling til gammel driftsmeldingstjeneste som ikke lenger er i bruk #24114
 • Fjernet kobling til gammel statistikktjeneste som ikke lenger er i bruk #24113
 • Fjernet luft under publiseringsdato på artikler i desktop-visning #24206
 • Lagt til mer luft til høyre for visittkort- og logg på-ikonene i mobilvisning #24201
 • Gjort endringer i forbindelse med søket #24157
 • Oppdatert URL i kobling til dblp på personsider #24145
 • Oppdatert referanser fra gammel til ny testserver #24146
 • Oppgradert Drush #24138

Release 138 2020-09-24

 • Rettet feil der man kunne lagre sider uten at de var knyttet til et reelt område #24077
 • Forbedret studieprogrammenes redigeringsgrensesnitt (Nå vises kun relevante felt i de respektive malene) #24019
 • Lagt til rette for JSON-eksport av ansattlistene #24029 #24032
 • Lagt til rette for at URL-er som inneholder "/file/" ikke lenger blir indeksert av søkeroboter #24046
 • Endret visningen av etter- og videreutdanningskurs #24050
 • Endret utseende på mellomtitler i engelsk versjon av studieplanene #24047
 • Endret utseende på mellomtitler i emnebeskrivelsene #24051
 • Fjernet kode for Siteimprove #23948
 • Fjernet feilmeldinger som ble vist på lokale utviklingsinstanser #24086
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #24081

Release 137.1 2020-08-26

 • Rettet feil der videoer ikke ble vist inne i trekkspillmenyer #23908

Release 137 2020-08-20

 • Rettet feil der en gitt feilmelding i redigeringsgrensesnittet ikke ble markert på skikkelig vis #23897
 • Lagt til rette for at engelske områder ikke lenger dukker opp i autofullfør-felt for "Område" når man oppretter artikler på norsk (og vice versa) #19784
 • Lagt til rette for at URL-er som inneholder "node" ikke lenger blir indeksert av søkeroboter #23898
 • Endret rutinen som synkroniserer produksjonsdatabasen med databasen på lokale utviklingsinstanser #23927

Release 136.1 2020-07-07

 • Rettet feil på studieprogrammer i mobilvisning der boksen med mer informasjon dekket all annen tekst. Problemet oppstod når gammel mal var valgt og bilde ikke var lagt inn #23895

Release 136 2020-07-03

 • Slettet infosider, nyheter og kalenderoppføringer som ble avpublisert før 2017 #23755 #23881
 • Lagt til rutine som fjerner utdaterte kalenderoppføringer fra fremhevede artikler og fremhevet arrangement på områdesidene #23754
 • Lagt til rette for automatisk avspilling av bakgrunnsvideoer på satsingsområdene #20363
 • Lagt til rette for at arrangementstypene "disputas" og "prøveforelesning" vises i hovedkalenderen som standard #23820
 • Forbedret ytelsen på personsidene i forbindelse med visning av publikasjonskategorier fra Cristin #23814
 • Forbedret integrasjonen mot SEBRA på personsidene #23819
 • Fjernet lenke i overskrift på studieplansidene til studieretninger med egne planer #23836
 • Fjernet fargestripen fra bilder i fremhevede artikler på områdesidene og fra bilder på personsidene #23837
 • Rettet feil der enkelte studier i oversikten på uib.no/studier ble vist med ufullstendig tittel #23887
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #23774

Release 135 2020-06-15

 • Lagt til støtte for bruk av query-streng i URL-felt i innholdstypen "eksternt innhold" #23712
 • Lagt til lenke i infoside-overskrifter når sidene inngår i en innholdsliste og man er pålogget som innholdsprodusent #23737
 • Endret farger på hjelpetekstfelt og knapper i redigeringsgrensesnittet #23676
 • Endret engelsk hjelpetekst for feltet "Ny student" på studieprogramsidene #23707

Release 134 2020-06-04

 • Endret dato for visning av feltet "Ny student" på studieprogramsidene #23695
 • Fjernet unødvendig "Last opp"-knapp i filbehandleren #23672
 • Lagt til rutine som periodisk fjerner duplikate epost-adresser i brukerkontoene #23693
 • Publisert dokumentasjon for oppgradering av Drupal #23692
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #23661

Release 133.1 2020-05-20

 • Lagt til chatboten 'Hubro' på uib.no/matnat og uib.no/svf #23625

Release 133 2020-05-14

 • Rettet feil der mobilvisning av video ikke fungerte på featureområder og i featureartikler #23595
 • Rettet feil der ukorrekt mobiltelefonnummer ble vist på personsidene #23638
 • Lagt til rette for at utenlandske telefonnumre importert fra SEBRA godtas på personsidene #20998
 • Hindret visning av arrangementsspesifikke felt i andre innholdstyper #23582
 • Fjernet irrelevante felt i redigeringsgrensesnittet til doktorgradspressemeldinger #23640
 • Fjernet automatisk innsetting av bindestreker ved tekstbryting i mailto-lenker #23589
 • Endret engelsk hjelpetekst for kompetansefelt på personsidene #23632
 • Endret stavemåten fra "Specializations" til "Specialisations" i mal på engelske studieprogramsider #23612

Release 132.1 2020-04-24

 • Rettet feil i brødsmulestien til emner #23567

Release 132 2020-04-16

 • Lagt til rette for at man selv kan velge hvilke kategorier fra Cristin en ønsker skal vises under fanen "Publikasjoner" på personsiden #23358
 • Endret visningen av kontaktinformasjonen i kolofonfeltet. Sidenes tilknyttede enhet vil heretter vises som adressat, og det er lagt inn linjeskift der det trengtes. Hvis et område mangler stedstilknytning, vil denne nå arves fra forelderområdet. #23543
 • Endret områdetilhørighet for emner og utvekslingsavtaler fra "Utdanning" til "Studentsider" #23512
 • Endret rekkefølgen på diverse felt i redigeringsgrensesnittet til innholdstypen artikkel (infoside, arrangement og nyhet) #23547
 • Endret rekkefølgen på feltene "Tittel" og "Stikktittel" i redigeringsgrensesnittet til innholdstypen eksternt innhold #23563

Release 131 2020-03-12

 • Lagt til nytt felt for karakterkrav på masterprogramsider #23472
 • Fjernet poenggrenser fra faktalinjen på programmer med studieretninger (grensene for de ulike retningene vil bli vist øverst i brødtekstfeltet) #23460
 • Rettet feil der utgåtte bachelorprogrammer ble vist i oversikten på uib.no/studier/alfabetisk #23282
 • Rettet feil der id-attributt manglet i visse h2-elementer (mellomtitler) på studieprogramsider #23359
 • Flyttet styleguiden inn i www.uib.no's utseendemal #23313
 • Opprettet variabel som styrer visningen av poenggrenser fra Samordna opptak #23377
 • Oppdatert diverse Drupal-moduler #23405 #23406 #23407 #23408 #23409

Release 130 2020-02-13

 • Flyttet boksen med informasjon om arrangement over brødteksten på smale skjermer, samt flyttet ev. googlekart inn i boksen. I tillegg endret bakgrunnsfargen på overskriftsfeltet fra rød til turkis #23281
 • Forbedret funksjonaliteten i forbindelse med administrasjonen av søket #23221 #23272
 • Lagt til emne-, studium- og utvekslingsavtale-suffiks i lenketekst i søkeresultat #17153
 • Justert standardfargen for tekst #23283

Release 129 2020-01-16

 • Endret rutinen for publiseringsdato #23191
 • Endret filter for studieprogram på siden "Finn utvekslingsavtaler" #23059
 • Oppdatert dato i rutine som fjerner inaktive innholdsprodusenter #23080
 • Lagt inn id-attributt for h2-elementer på studieprogramsider #23158
 • Flyttet innhold maskinelt fra felt for opphavsrett til felt for foto/illustrasjon i tilfeller der foto-feltet var tomt #22803
 • Flyttet innhold maskinelt fra det gamle området uib.no/mbi til uib.no/bio #22909
 • Rettet feil der felt for bilde ikke ble vist i redigeringsgrensesnittet for utvekslingsavtaler #23177

Release 128 2019-12-19

 • Endret integrasjonen mot Cristin (w3 henter nå data både fra tjenestens nye REST API og fra den gamle webservicen) #22978
 • Endret rutinen for henting av poenggrenser fra FS #22900
 • Endret utseende på mellomtitler i studieplanene #23092
 • Lagt til rette for visning av infotypetekst (om opptakskrav) fra FS i brødtekst-felt på studieprogram #23046
 • Fjernet irrelevante felt i redigeringsgrensesnittet til emner #23028
 • Rettet feil der lenkene til studieretninger på programsidene i visse tilfeller var ukorrekte #23084
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen samt et par moduler #23127 #23128 #23129

Release 127 2019-12-12

 • Rettet feil i forbindelse med søket #23058
 • Rettet feil der Vimeo-videoer i visse tilfeller forsvant etter avspilling #23039
 • Rettet mindre feil i visning av ingress i pressemeldinger importert fra Avhandlingsportalen #23000
 • Lagt til avtaletypen 'NORPART' blant utvekslingsavtalene fra FS som skal publiseres på www.uib.no #23053

Release 126 2019-11-07

 • Lagt til rette for import av data fra Avhandlingsportalen. Gjelder doktorgradspressemeldinger og kalenderoppføringer (disputas og prøveforelesning) #21866
 • Lagt til ny datotest for feltet "Ny student" på studieprogramsider (gjelder for programmer med studiestart i vårsemesteret) #22911
 • Lagt til hjelpetekst for feltet "Ny student" på studieprogramsider #22964
 • Endret nedtrekksmenyen "Type" i filbehandleren (fjernet den helt der den ikke var relevant, samt fjernet irrelevante valg der den fortsatt vises) #22966
 • Fjernet video-fanen fra filbehandleren ved håndtering av dokumenter #22902
 • Fjernet unntaket som gjorde at utstillinger ikke ble vist sammen med andre kalenderoppføringer på områdesider #22908
 • Fjernet språkvalget "Språknøytral" fra områdesider #22910
 • Fjernet lenker til Issue tracker (bs.uib.no) i hjelpetekster #22974
 • Rettet feil i hjelpetekst for tittel-felt #22914

Release 125 2019-10-17

 • Endret filterskjemaet på uib.no/studier/alfabetisk slik at det alltid er ekspandert #22872
 • Endret engelsk hjelpetekst for telefonfelt på personsidene #22879
 • Lagt til lenke til side med informasjon om personvern nederst på sidene #22843
 • Deaktivert dra-og-slipp-funksjon for tekstfelt tilknyttet bilder i brødtekst #22863

Release 124 2019-09-26

 • Sperret muligheten for opplasting av filer via Video-fanen i filbehandleren #22769
 • Rettet feil i forbindelse med oppretting av nye områder #22800
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22801

Release 123 2019-09-12

 • Begrenset tillatte filtyper, samt fjernet unødvendig steg på innsetting av inline-bilder i brødtekstfelt #22706 #22768
 • Fjernet "Oversettelse" som dukket opp ved redigering av eksisterende bildefiler #22735
 • Oppdatert engelske hjelpetekster i editor #22752
 • Rettet problem med engelsk språkversjon av utvekslingsavtaler #22757
 • Endret tittel på fanen for opplasting av video fra "Web" til "Video" (i engelsk editor) #22720

Release 122 2019-09-05

 • Endret grensesnittet for bildeopplasting for å oppfylle GDPR-krav om samtykke fra avbildede personer #21795 #22729 #22734
 • Endret data fra tidlig utgave av undervisningsspråk på sider for studieprogram #22658
 • Lagt til rutine som månedlig fjerner ubrukte kompetansefelt #22684

Release 121 2019-08-15

 • Rettet feil der menyen i mal for satsingsområder forsvant i portrettvisning ved bruk av nettleseren Edge #22538
 • Rettet feil der tilknyttede personer i artikler i visse tilfeller overlappet bunnmenyen #22624
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22570
 • Justert visningen av introvideo og introtekst på områdesider #22541
 • Justert krediteringstekstene til bilder og videoer #22619
 • Justert visningen av forsideikonene på middels brede skjermer (nettbrett) #22581
 • Endret standard-verdi på LinkedIn-lenke #22539
 • Endret lenke til side med mer eksamensinformasjon på engelske emnesider #22653
 • Flyttet søke-knapp på sider for EVU-kurs #22621
 • Oppdatert dato i rutine som fjerner inaktive innholdsprodusenter #22637

Release 120 2019-07-04

 • Rettet feil der listen over visningsalternativer for bilde og video alltid ble nullstilt i mal for feature-artikkel #22510
 • Rettet feil der menyen ikke ble vist i nettleseren Edge i mal for satsingsområder #22476
 • Rettet feil der menyen ble vist på kartsider i mal for satsingsområder #22535
 • Rettet feil der meny-knappene fikk ukorrekt utseende i mal for satsingsområder #22495
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22522

Release 119 2019-06-20

 • Gjort endringer på feltet "Ny student" på studieprogramsidene (endret utseende, lagt til datotest og støtte for visning av video) #22464 #22472
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22449 #22461

Release 118 2019-06-06

 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22450
 • Fjernet lenke fra infoside-overskrift i innholdslister #22451

Release 117 2019-05-23

 • Innlogging via https://uib.no/user eller https://uib.no/login sender nå bruker til norsk editor #21652
 • Utbedret brødsmulestiene ytterligere #22346
 • Fjernet systemadvarsler #22369
 • Flyttet "Send"-knapp i 'Media Module' på berøringsskjerm-enheter #22268
 • Fikset feil i javascript som førte til at chatboten Hubro på HF-området ikke fungerte #22409
 • Oppdatering av diverse Drupal-moduler #22403 #22404 #22405

Release 116 2019-05-09

 • Forbedret listen over visningsalternativer for bilde og video i redigeringsgrensesnittet #22367
 • Åpnet opp for at også vanlige innholdsprodusenter får tilgang til URL-felt for Google Maps i artikler #22349
 • Lagt til "Litterær salong" som ny arrangementstype #22355
 • Fjernet feilmeldinger som ble vist på lokale utviklingsinstanser #22347
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #22365

Release 115 2019-04-25

 • Endret brødsmulestiene (bl.a. fjernet siste ledd) #22127
 • Lagt til støtte for kobling til PhilPeople på personsider #22270
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen samt installert en modul-patch #22289 #22290

Release 114 2019-04-11

 • Fjernet malen "Practical information" (visning av faktaboks i brødtekst) fra publiseringsverktøylinjen på studieprogram der ny mal er brukt, samt fjernet den inaktive koden (* studyinfo *) maskinelt fra teksten #22224
 • Lagt til redigerbart felt for "Tuition" i ny studieprogrammal #22223
 • Lagt til rette for at teksten "Meir informasjon under" kun blir vist når det faktisk finnes vitnesbyrd på studieprogramsider basert på ny mal #22233
 • Rettet feil der riktig tekstformat ikke var satt som standard i brødtekstfeltet på studieprogramsider basert på ny mal #22243
 • Rettet feil der visse emnenavn ikke ble vist i studieløpstabeller #22241
 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #22237
 • Rettet feil der undermenyen til globalmenypunktet "Om UiB" ikke kunne åpnes på mobil #22236
 • Rettet feil der den nedre områdemenyen ikke kunne åpnes på mobil #22265
 • Endret rutinen for visning av kontaktinformasjon på studieprogramsider basert på gammel mal #22259
 • Endret utseende på krediteringstekst for videoer #22227
 • Fjernet strek under feltet for områdetittel dersom meny ikke finnes #22262
 • Justert luften mellom elementene i kolofonfeltet på studieprogramsider basert på ny mal #22266
 • Oppdatert Drupal-modul #22269

Release 113 2019-03-28

 • Endret hvilke felt som vises i faktalinjen på studieprogramsider basert på ny mal #22129 #21877
 • Endret kolofonfeltet på studieprogramsider basert på ny mal #22130
 • Fjernet områdemenyen fra studieprogramsider basert på ny mal #22168
 • Fjernet en del felt fra visning på studieprogramsider basert på ny mal #22190
 • Lagt til rette for at de aller fleste nettlesere nå husker hvilken fane som var valgt når man går tilbake til siden uib.no/studier #22140
 • Lagt til fast tekst før vitnesbyrd, video og bilde på studieprogramsider basert på ny mal #22131
 • Rettet valideringsfeil i forbindelse med undermenyen til globalmenypunktet "Om UiB" #22175
 • Korrigert plasseringen av feltet for "Viktig melding" #22142
 • Minsket luften mellom tittel og ingress på studieprogramsider basert på ny mal #22126
 • Sikkerhetsoppdatert Drupal-kjernen #22154
 • Oppdatert diverse Drupal-moduler #22155 #22159 #22160 #22161 #22162 #22164 #22165 #22166 #22167 #22218

Release 112 2019-03-14

 • Lagt til områdenavn i lenketekst i søkeresultat #21999
 • Lagt til støtte for høyrestilt brødtekst #21871
 • Rettet feil der anker-ID ikke ble vist i direktelenker til trekkspillmenypunkt #21977
 • Flyttet dato for publisering og oppdatering til bunnen av brødtekstfeltet når siden inngår som del av en innholdsliste #21985
 • Justert plasseringen av dato for publisering og oppdatering på infosider og arrangementer #21986
 • Fjernet overflødig luft mellom felt for billedtekst, foto og opphavsrett #22039
 • Minsket luften under kontakinformasjonen på personsider #22016
 • Installert sikkerhetsoppdatering for Drupal-modul #22096

Release 111 2019-02-27

 • Lagt til støtte for visning av flere blokker med trekkspillmenyer i brødtekst #21957
 • Lagt til støtte for bruk av "Call to action"-lenker i artikler på studentsidene og utdanningsområdet #21960
 • Endret design på undermenyen til globalmenypunktet "Om UiB" i tablet- og desktopmodus #21732
 • Endret brødsmulestien for internasjonale studieprogrammer #21872
 • Endret teksten som vises når informasjon om et gitt studieprogram ikke er tilgjengelig i valgt språkversjon #21958
 • Rettet feil der lenke til informasjon om ny eksamen ikke ble vist i engelsk versjon av fakultetsvise eksamensoversikter #21876
 • Rettet feil der oppdateringsdato for artikler i visse tilfeller var ukorrekt i søkeresultat #21930
 • Installert sikkerhetsoppdateringer for Drupal-moduler #21946 #21964

Release 110 2019-02-14

 • Lagt til støtte for kobling til studieretningenes studieplan på studieprogramsider #21517
 • Lagt til støtte for flere kortlenke-varianter i felt for Mazemap-lenke på personsider #21789 #21821
 • Lagt til unntak for visse emnekoder slik at disse ikke lenger automatisk lenkes til tilsvarende emnesider #21790
 • Gjort felt for undervisningsspråk i studienoder oversettbare #21820
 • Justert understrekingen på lenker slik at den nå fremstår som en heltrukket linje i de aller fleste nettlesere #21827
 • Rettet feil der oppdateringsdato i artikler i visse tilfeller var ukorrekt #21832
 • Rettet feil der lenker til emner på studieprogramsider pekte på ukorrekt språkversjon #21847
 • Rettet feil der det manglet luft på venstre side i redigeringsvinduet for bilder #21778
 • Fjernet Google+ som delingsalternativ i nyhetssaker og kalenderoppføringer #21853
 • Oppdatert Drupal-kjernen og Focal Point-modulen #21858 #21857

Release 109 2019-01-31

 • Lagt til støtte for Mazemap-lenke på personsider #20574 #21779
 • Lagt til lenke til side med mer eksamensinformasjon på emnesider #21255
 • Rettet feil der utleveringsdato for hjemmeeksamen ikke ble vist #21737
 • Rettet feil der bilder i brødtekst i artikler ikke var tilgjengelige utenfor UiBs nettverk #21672
 • Rettet feil der nettleseren stoppet å respondere når man dobbelklikket på bilder i brødtekst #21651
 • Rettet feil der studieprogram basert på gammel mal manglet luft øverst til venstre på smale skjermer #21492
 • Rettet feil der tittel for visse infotyper ble vist i gammel studieprogrammal #21777
 • Justert utformingen av lenker til studieløpstabell og utvekslingsavtaler i ny studieprogrammal #21760
 • Endret visse hjelpetekstfelt der både norsk og engelsk tekst ble vist. Nå vises kun én tekst på det språket som er valgt #21746
 • Oppdatert Drupal-modul og utseendemal #21552 #21768

Release 108 2019-01-17

I dag har vi oppgradert PHP til versjon 7, noe som betyr en merkbar forbedring av systemets ytelse. Innholdsprodusenter vil nå oppleve at ting går betraktelig raskere enn tidligere.

Release 107 2018-12-20

 • Ferdigstilt arbeidet med utviklingen av nye studieprogrammaler #21472 #21487 #21488 #21490 #21500 #21513 #21519 #21520 #21521
 • Lagt til støtte for visning av bilder, video og sitat i brødtekst i artikler #21382
 • Lagt til støtte for direktelenker til alfabetisk oversikt over fagområder filtrert etter nivå (f.eks. uib.no/studier/alfabetisk/?master) #21439
 • Lagt til ny kategori for fireårig bachelor på uib.no/studier #21497
 • Lagt til mer luft mellom sidetallene i søkeresultat #21484
 • Rettet feil der Slett-fanen ikke ble vist for innholdsprodusenter #21505
 • Rettet feil der personnavn-lenkene i søkeresultat fikk feil styling #21491

Release 106 2018-12-06

 • Fortsatt arbeidet med utviklingen av nye studieprogrammaler #21389 #21404 #21440 #21475
 • Forbedret utformingen av søket #20717
 • Økt antallet sider i søket #21414
 • Oppdatert script som fjerner inaktive innholdsprodusenter #21431
 • Skrudd av cronjobb som sletter ubrukte kompetansefelt #21438
 • Rettet feil der det var for mye luft mellom informasjonselementene i ansattlister #21436
 • Fjernet strek i stikktittelfeltet som dukket opp på eksternt innhold uten stikktittel i fremhevet innhold på satsingsområder #21476

Release 105 2018-11-22

 • Rettet feil der bilder i fremhevede artikler ikke var klikkbare (oppstod for artikler med kun små bilder) #20846
 • Rettet feil der fremhevet eksternt innhold på områder i visse tilfeller ikke tok seg godt ut #20858
 • Rettet feil der teksteditoren ikke ble vist i tekstfelt på personsider #21401
 • Gjort det mulig for innholdsprodusenter å søke etter opplastede filer (bl.a. bilder) #21365
 • Tatt vekk en del luft fra under bildet og over fanene på personsider #21166
 • Lagt til mer luft over overskrifter på emnesider #21375
 • Fjernet strek over kolofonfeltet fra sider uten meny #21381
 • Fjernet HFs Hubro-chat fra utskrift #21383
 • Fortsatt arbeidet med utviklingen av nye studieprogrammaler #21388

Release 104 2018-11-08

 • Korrigert lenkelister på studienoder #20610
 • Justert utforming av knapper #21245
 • Justert utforming på områdemenyer #21355
 • Lagt til navn på områder i title-tag, for tydelighet i søkeresultat #21268
 • Lagt til egen kategori for fireårig bachelorprogram i studieprogramlisten #21293
 • Forbedret synlighet av hjelpetekst ved opplasting av bilder #21261
 • Forbedret ventebilde som vises når man logger inn på uib.no med Feide #21358
 • Utvidet "utdatert"-funksjon på områder til å vise alt innhold, ikke bare siste seks måneder #21078
 • Rettet feil som gjorde at UiB-logoen kom på to linjer i noen visninger #20931
 • Rettet feil som gjorde at alle tekstformat var tilgjengelig på personsider #20931
 • Rettet feil i editor som gjorde at formel-funksjonen hadde mer fleksibilitet enn ønsket #20610
 • Rettet feil som gav feil utseende på svarte lenker #21353
 • Forbredelser til å flytte uib.no til skyen #21268 #21262 #21262
 • Videreutvikling av nye studieprogrammaler #21298 #21276 #21281 #21300

Release 103 2018-10-25

 • Startet arbeidet med ny mal for studieprogram #20793 #21157 #21208
 • Forbedret synligheten for lenker. Blåfargen er blitt mer kontrastfull, og lenkene har fått understreking en rekke steder, bl.a. i brødtekst #20716
 • Endret fotokrediteringsfeltene slik at det nå er feltet "Foto" og ikke "Opphavsrett" som er obligatorisk å fylle ut #21256
 • Oppdatert Drupal-kjernen #21163

Release 102 2018-10-11

 • Lagt til støtte for visning av Twitter-strøm på infosider #19447
 • Lagt til støtte for tilknyttet innhold på personsider #20310
 • Rettet feil der kalenderen ikke ble vist på områdesider #20855
 • Rettet feil der alt revidert innhold ble vist under fanen "Utdatert" på områdesider (nå vises kun siste revisjon) #20867
 • Rettet feil der bilder av tilknyttede personer ble strukket vertikalt på brede skjermer #20987
 • Startet arbeidet med overføringen av uib.no til ny skyløsning #21003 #21044
 • Endret innlogging fra lokal LDAP-autentisering til autentisering via Dataporten #20393
 • Endret formen på områdetitlene fra store til små bokstaver #20930
 • Endret hjelpetekst for kompetansefelt #20985

Release 101 2018-09-13

 • Endret rutinen for registering av kompetansefelt på personsidene. Man kan ikke lenger registrere nye termer selv, men må isteden melde dem inn som ønsker #13858
 • Endret rutinen for bruk av "Finn innhold" i webdesken slik at kun innhold fra eierområdet dukker opp i resultatlisten når man søker på "Område" #20738
 • Gjort bildet i eksternt innhold klikkbart når innholdstypen brukes som fremhevet artikkel på områdesider #20775

Release 100 2018-08-30

 • Implementert chatbot for uib.no/hf (pilot) #20297
 • Lagt til fane som viser innhold som ikke har vært redigert de siste seks måneder på områdesider i innlogget modus #20621
 • Rettet feil der emneoversikter ikke viste de samme emnene i norsk og engelsk versjon #20706
 • Forenklet brukergrensesnittet under meny-fanen på artikkelsider i innlogget modus #20104
 • Forbedret funksjonen som muliggjør sortering i tabeller #20680 #20712
 • Endret fanetittel på personsidene fra "arbeids/forskningfelt" til "Arbeidsfelt" for dem som hverken er kategorisert som vitenskapelig eller administrativt ansatt #20612

Release 99 2018-08-16

 • Lagt til støtte for sortering i tabeller #20434
 • Lagt til felt som gjør det mulig å overstyre overskriften "Vedlegg" (samtidig endret standardoverskriften fra "Vedlegg" til "Dokumenter") #20646
 • Lagt til fanen "Slett" (innholdsprodusenter må ikke lenger via fanen "Rediger" for å få slettet sider) #20620
 • Endret visningen av tabeller slik at de alltid fyller hele bredden #20661
 • Rettet feil der samme innhold ble vist gjentatte ganger i resultatlisten ved bruk av "Finn innhold" i webdesken #20598

Release 98 2018-08-02

 • Forbedret navigasjonen på mobil og nettbrett ytterligere #20419
 • Forbedret kalendervisningen (bl.a. endret engelsk datoformat) #20633
 • Korrigert titlene på SoMe-lenker (vises når man beveger musepekeren over ikonene) #20600
 • Rettet feil der enkelte lenker ikke ble understreket når man beveget seg over dem med musepekeren #20631
 • Rettet feil der et internt felt tilknyttet søket ble vist på sider for Indre marked #20636
 • Lagt til mer luft under områdetittel i visning på nettbrett og desktop #20611
 • Endret rutinen som avkortet lange navn i Indre marked-annonser (hele navnet blir nå vist) #12372

Release 97 2018-06-21

 • Lagt til støtte for overstyring av kontaktinformasjonen i kolofonfeltet #20575
 • Lagt til støtte for kobling til GitLab på område- og personsider #20415
 • Lagt til støtte for at mindre bilder kan brukes i tilknytning til fremhevet arrangement på områdesider #20433
 • Lagt til støtte for under- og gjennomstreking av tekst i brødtekst- og faktaboksfelt #20078
 • Fjernet abonnenmentskjemaet fra studieprogramsidene, og forbedret visningsrutinen, slik at det lett kan aktiveres igjen #20572
 • Erstattet "Nyheter" med "Nyhet" som standard stikktittel for nyhetssaker #20420
 • Endret rutinen for sletting av innhold, slik at brukeren blir sendt til webdesken etter at sletting er utført #20045
 • Endret bunnmenyen på mobil og nettbrett #20296
 • Forbedret visningen av innholdslister i søkeresultat #18917
 • Forbedret brukervennligheten i forbindelse med redigering av relevante lenker #12482
 • Forbedret cron-jobb i forbindelse med import fra kmd.uib.no #20384
 • Rettet feil der autofullfør-feltet for "Område" i "Finn innhold" i webdesken ikke fungerte som det skulle #20391
 • Rettet feil der sidetittel var ukorrekt på visse sider #14344
 • Startet arbeidet med å forbedre filtersidene for emner (ytelsesforbedringer) #20381
 • Opprettet view for utdatert innhold #20365

Release 96 2018-06-07

 • Forbedret navigasjonen på mobil (endret menystrukturen og gjort visuelle justeringer) #20275
 • Rettet feil der lenker til studieplaner ikke fungerte #20339
 • Rettet feil der hovedbildet i malen for satsingsområder ikke tilpasset seg størrelsen på nettleservinduet #20200
 • Rettet feil der menyer uten menypunkt ikke ble vist for innholdsprodusenter i redigeringsgrensesnittet #20361
 • Rettet feil der engelsk tittel ikke ble vist for emner med lik tittel på norsk og engelsk #20338
 • Rettet feil der de nye studieprogramsidene (uib.no/studier) tok seg dårlig ut i Internet Explorer #20345
 • Rettet feil der billedkarusell ikke ble vist i artikler når kun videoer var brukt som mediatype #20268
 • Rettet feil der kalenderoppslag fra KMD ikke pekte på kmd.uib.no når brukt som fremhevet arrangement på områdesider #20267
 • Rettet feil der importerte nyheter og kalenderoppslag fra KMD ikke pekte på kmd.uib.no i søkeresultat #20107
 • Rettet feil der engelsk versjon av studieplansider ikke tok seg godt ut #20362
 • Lagt til lenke til felles studieplan for studieretninger uten egen plan, og i tillegg hindret at faner uten innhold blir vist #20281
 • Gjort feltet for "Område" i "Finn innhold" i webdesken om til et autofullfør-felt #20309
 • Endret lenketeksten i globalmenyen fra store til små bokstaver #20327
 • Endret tittel på nyhetsknappen på forsiden fra "Nyhetsarkiv" til "Nyheter" #20354
 • Endret tittel på fanen "Ressursar" til "RSS og dokumenter" i redigeringsgrensesnittet til personsidene #20360
 • Endret den engelske betegnelsen på "Påmeldingsfrist" i kalenderen (fra "Deadline" til "Registration deadline") #20343
 • Markert utløpte påmeldingsfrister i kalenderen som "Frist utløpt" #20343
 • Lagt inn permanente omdirigeringer fra gamle til nye studieplansider #20341
 • Forbedret cron-jobb i forbindelse med integrasjonen mot kmd.uib.no #20024
 • Gjort visuelle småjusteringer i kolofonfeltet #20317

Release 95 2018-05-24

 • Forbedret brødsmulestiene #20225
 • Forbedret feltene for billedtekst i redigeringsgrensesnittet #20299
 • Endret visning av påmeldingsfrist i kalender #20009
 • Gjort visuelle justeringer i kolofonfeltet #19948
 • Venstrestilt lenkene i mobilmenyen samt endret lenketeksten fra store til små bokstaver #20274
 • Endret URL for studieprogram fra uib.no/studieprogram til uib.no/studier (endringen gjenspeiles i brødsmulestien) #20295
 • Lagt til "Til toppen"-lenke nederst i den alfabetiske listen over studier #20290
 • Lagt til hjelpetekst og endret overskrift for feltet "Vis i globalkalender" #20282

Release 94 2018-05-11

Release 93 2018-04-26

 • Rettet feil der tabeller ikke ble vist i feature-artikler #20220
 • Rettet feil der enkelte overskrifter ikke ble vist i redigeringsgrensesnittet for feature-artikler #20232
 • Flyttet felt for arrangement høyere opp i redigeringsgrensesnittet #20032
 • Satt dato for oppdatert før publisert på alle artikkeltyper #20187
 • Lagt til felt som gjør det mulig å overstyre overskriften "Relevante lenker" #20070
 • Lagt til støtte for anker i tekstfelt #20190
 • Gjort feltet for studiekategori om til flervalgsfelt #20189
 • Fortsatt abeidet med videreutviklingen studieprogramsidene #20123
 • Oppdatert Drupal-kjernen og media-modulen #20239 #20237

Release 92 2018-04-12

 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #20108 #20120
 • Rettet feil der byline ikke ble vist i artikler hvis forfatteren var blokkert som w3-bruker #20167
 • Rettet feil i HTML-koden til Twitter-modulen på personsidene #20113
 • Rettet feil i forbindelse med søket og sist oppdatert-funksjon #20074
 • Forbedret redigeringsgrensesnittet #20119
 • Redusert størrelsen på hovedvideoen og plassert den tilhørende teksten til høyre (på samme måte som for hovedbilder) #19963
 • Lagt til hjelpetekst for ingress-feltet #20130
 • Fjernet "åpne i nytt vindu"-funksjon fra hjemmesidelenken på personsidene #20124
 • Fjernet visningen av punkt i lister som legges inn i feltet "Valgfritt innhold" på områdesider #20043
 • Endret rutinen for autofullfør-feltet til tilknyttet innhold slik at kun eier-området vises i feltet #20101
 • Endret fra store til små bokstaver i titlene til tilknyttet innhold #20144
 • Endret "Søkerkode i Samordna opptak" til "Studiekode i Samordna opptak" i boksen for "Mer informasjon" på studieprogram #20127
 • Justert visningen av sitat på vitnesbyrd #15931
 • Lagt til rette for bruk av nye studiekategorier #20166
 • Arbeidet videre med utviklingen av studieprogramsidene #20121
 • Oppdatert Drupal (kjerne og moduler) #20079 #20080 #20081 #20082 #20083 #20084 #20085 #20086 #20088 #20089 #20091 #20092 #20093 #20103

Release 91.1 2018-03-23

 • Rettet feil der byline ikke ble vist i nyhetsartikler #20064
 • Rettet feil der tekstfeltet i forside-banneret ble for bredt ved bruk av Internet Explorer 11 #20069

Release 91 2018-03-15

 • Rettet feil i forbindelse med sidenes universelle utforming #19756 #19919
 • Rettet feil der arrangementstype ikke kom med i integrasjonen mot kmd.uib.no #20027
 • Økt bredden på autofullfør-feltet for "Område" i redigeringsgrensesnittet #20038
 • Fjernet billedtekst fra stor (lightbox) visning av bilder i sidespalten pga. problemer med tilknyttet modul #20017
 • Startet arbeidet med videreutviklingen av studieprogramsidene #20002
 • Endret siden som viser "ikke funnet"-feilmeldingen (404-feil) #6815
 • Oppdatert Drupal-modul #19676

Release 90 2018-03-01

 • Fjernet redigeringstilgang på alle innholdsprodusenter som ikke har vært innlogget siden 1. november 2017 #19800
 • Forbedret nyhetsarkivknapp på mobilvisning #19930
 • Forbedret mobilvisning av bilder i nyhetsarkiv #19932
 • Forbedres mobilvisning av tilknyttede personer #19933
 • Forbedret utseende på sitat i artikler #19949
 • Oppdatering av testbrukerroller etter uib_devel modul-aktivering #19951
 • Rettet cron-jobbfeil i forbindelse med KMD-feed #19958
 • Fjernet "KMD data”-felt i editor hos innholdsprsodusenter #19960
 • Installert Drupal-modul “Optional mail on register” #19931

Release 89 2018-02-15

 • Lagt til “kicker” på studiespesialiseringer #17071
 • Lagt til ny funksjon som viser nyheter og kalenderhendelser fra kmd.uib.no #18895
 • Forbedret brødsmulestivisning #19264
 • Fjernet et unødvendig felt fra editor-grensesnittet #19808
 • Fjernet rolle 3 ('Innholdsprodusent') og omgjort alle med rolle 3 til rolle 2 ('Redaktør' – fra nå av kalt 'Innholdsprodusent') #19844
 • Forbedret oversikt over kompetansefelt i editor (kun for rolle1) #19867
 • Lagt til at navn på områder også blir lenker i "relaterte personer" og personutlisting #19875
 • Rettet opp i universell utforming (iht. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG2.0)) #19905 #19908 #19918

Release 88 2018-02-01

 • Rettet feil der bilder i feature-artikler ikke ble vist for eksterne brukere (utenfor UiBs nettverk) #19768
 • Rettet feil der billedkarusellen i kalenderoppslag sluttet å virke dersom oppføringen var valgt som fremhevet arrangement på en områdeside #19775
 • Rettet feil der piler i visse tilfeller ble vist foran menypunkt i bunnmenyen #19753
 • Forbedret den universelle utformingen av filtersidene #19726
 • Justert visningen av introtekst-feltet på områdesider #19688
 • Justert visningen av teksten under videospillere i artikler #19757
 • Endret tittel på knapp for duplisering av arrangement #19760
 • Fjernet irrelevant felt ("Staff sync status") fra redigeringsgrensesnittet #19743

Release 87 2018-01-18

 • Rettet feil der enkelte emner ikke ble vist i fakultetsvise eksamensoversikter #19701
 • Rettet feil der informasjon om eksamensdeler i visse tilfeller var ufullstendig #19718
 • Rettet feil der kalenderoppslag med flere bilder tok seg dårlig ut som fremhevet arrangement på områdesider #19709
 • Rettet feil der språkindikator i visse tilfeller ble repetert under "Mitt innhold" på webdesken #19758
 • Lagt til støtte for kobling til Academia, ResearcherID, Scopus og dblp på personsidene #19704
 • Lagt til ny funksjon som gjør det mulig å duplisere eksisterende arrangementer (nyttig hvis man f.eks. trenger å opprette gjentakende kalenderoppslag) #19226
 • Lagt til engelsk versjon av javascript for Task Analytics #19720
 • Lagt til rutine som daglig fjerner ubrukte kompetansefelt #19687
 • Forbedret visningen av hjelpetekster i redigeringsgrensesnittet #19751
 • Gjort diverse designjusteringer #19691 #19692 #19693 #19689 #19690 #19717
 • Oppdatert diverse Drupal-moduler #19727 #19736 #19737 #19738 #19742 #19744 #19745

Release 86 2018-01-04

 • Rettet feil der videoer ikke ble vist på brede skjermer #19660
 • Lagt til språk-parameter i timeplan-lenken på emnesider #19655
 • Lagt til rette for visning av utleveringstidspunkt for hjemmeeksamener #19657
 • Lagt til rette for visning av forrige semesters eksamensinformasjon på emnesidene #19685
 • Fjernet gamle logo-felt som ikke lenger er i bruk fra redigeringsgrensesnittet (var kun synlig for rolle 1) #19671
 • Forbedret søkefunksjonen #19395
 • Oppdatert Drupal-moduler #19674 #19679 #18681

Release 85 2017-12-21

 • Rettet feil der tekst om forbehold i boksen med eksamensinformasjon ble vist flere ganger og på emner uten skriftlig eksamen #19514
 • Rettet feil der personsidene ikke svarte pga. problemer med integrasjonen mot Cristin #19513
 • Rettet feil i visning av opphavsrettigheter når video var brukt som medietype #19455
 • Rettet feil der lenke til besøksinformasjon i kolofonfeltet ikke ble vist i artikler #19599
 • Lagt til rette for lik visning av eksamensinformasjon på emnesidene og i de fakultetsvise oversiktene #19453
 • Skjult forfatterfeltene i redigeringsgrensesnittet til infosider og arrangementer (forfatter ble uansett ikke vist) #19462
 • Skjult irrelevante felt under publiseringsvalg #19463
 • Fjernet ubruke kompetansefelt #19454

Release 84 2017-12-07

 • Lagt til rette for bildekarusell i feature-artikler #19449
 • Lagt til mulighet for overstyring av besøksinformasjonen i kolofonfeltet #19041
 • Lagt til tekst om forbehold i boksen med eksamensinformasjon på emnesider #19492
 • Fjernet tidssperre for visning av klokkeslett for eksamen #19489
 • Endret tidssperren for visning av eksamenslokaler (fra én til to uker før eksamen) #19490
 • Endret layout på "Finn studieprogram" i studentbanneret på forsiden #19248
 • Rettet feil der lenker under Oversett-fanen på område- og artikkelsider pekte mot ukorrekt språkversjon hvis kildeversjonen var engelsk #19400
 • Rettet feil i forbindelse med tidsplanleggingsvalg (sidene ble ikke publisert på angitt tidspunkt) #19503
 • Forbedret søkefunksjonen #19410
 • Endret hjelpetekst #19495

Release 83.2 2017-11-30

 • Utsatt visningen av neste semesters eksamensinformasjon med én uke #19465

Release 83.1 2017-11-24

 • Rettet feil i forbindelse med malen for feature-artikkel #19437 #19439

Release 83 2017-11-23

 • Rettet feil der lenke til eksamensinformasjon ble vist tidligere enn én måned før semesterstart #19390
 • Rettet feil der kontaktinformasjon og instituttilhørighet ikke ble vist på emnesider #19429
 • Rettet feil der sidespalten ikke ble vist i innholdslister #19388
 • Rettet feil der overskriftene i boksen "Mer informasjon" på sider for studieprogram ikke lot seg oversette #19412
 • Endret malen som brukes på uib.no/forskning #19239
 • Endret rutinen som viser lenke til timeplan på emnesider #19430
 • Justert visningen av informasjonen i boksen for tilgjengelige EVU-kurs #19389
 • Lagt til understreking ved hover på de klikkbare ikonene på forsiden #19398
 • Forbedret abonnenmentskjemaet på sider for studieprogram #19418
 • Forbedret malen for feature-artikkel #19281 #19419 #19424
 • Gjort et nytt felt som beskriver studieprogram tilgjengelig for redaktører og innholdsprodusenter #19364 #19436
 • Fjernet overflødig kode i tilknytning til sidespalten #19358
 • Endret hjelpetekster #19381

Release 82 2017-11-09

 • Rettet feil der eksamensinformasjon ble vist tidligere enn én måned før semesterstart #19331
 • Rettet feil der redigeringsskjemaet rullet til topps ved innsetting av medieinnhold #19279
 • Rettet feil der tilknyttet innhold overlappet på smale skjermer #19240
 • Rettet feil der felt forbeholdt malen for satsingsområder ble vist på enkelte andre områder #19278
 • Rettet feil der to felt under innholdstypen "eksternt innhold" ble vist for andre enn rolle 1 #19327
 • Rettet feil der kalenderabonnement ikke var mulig dersom det ikke fantes arrangementer #19223
 • Endret rekkefølgen på elementene i faktalinjen på sider for studieprogram #19250
 • Endret rutinen for nyhetsbrevsabonnement på sider for studieprogram #19341
 • Flyttet lenke til studieplan fra faktalinjen til boks i sidespalten på sider for studieprogram. I tillegg forbedret prestentasjonen av elementene i informasjonsboksen #19251
 • Flyttet bildet på sider for studieprogram lenger ned på siden i mobil-visning #19246
 • Flyttet billedtekst fra selve bildet og inn i artiklene der de er brukt #18978
 • Forbedret malen for feature-artikkel #19280 #19283 #19368 #19367
 • Forbedret søkefunksjonen #19294 #19272 #19225 #19155 #15260
 • Endret enkelte hjelpetekster #19362 #19369

Release 81.1 2017-10-27

 • Rettet feil som gjorde at man ikke fikk lagret områdesider #19261
 • Rettet layoutfeil på vitnesbyrd, person- og filtersider #19257

Release 81 2017-10-26

 • Utviklet ny mal for feature-artikkel for Aktuelt og satsingsområdene #19025
 • Rettet feil i mobil-visningen av nyhetsarkiv og ansattkataloger #19144
 • Endret rutinen som mellomlagrer sider med fakultetsvis oversikt over tid og sted for eksamen #19234
 • Lagt til midlertidig tidssperre for visning av klokkeslett for eksamen #19227
 • Lagt til rette for at man kan sette inn mer tekst etter trekkspillmenyer #19229
 • Lagt til støtte for kobling til ORCID og Google Scholar på personsidene #19235
 • Lagt til javascript for Task Analytics #19224
 • Justert visningen av tilknyttet innhold #19110
 • Endret enkelte hjelpetekster #19217 #19235 #19229

Release 80 2017-10-12

 • Rettet feil i markup for sosiale medier i footer og bilderettigheter #19056 #19096
 • Lagt til rette for å kunne abonnere på utvalgte kalendere #19065
 • Toppbilde på uib.no skal alltid fylle hele bredden #19088
 • Rettet en feil der områdetittelfeltet viste på personsider #19089
 • Fjernet hvitt felt på forsiden #19108
 • Redusert skriftstørrelse i “Nederste tekstfelt“/“Tertiary text” #19109
 • Fjernet "English" og "Norsk" fra globalmenyen som brukes på små skjermer #19111
 • Fremhevet treff på emneekoder og telefonnummer i søket #19002
 • Justering av utseende på ny områdetype #19031
 • Ikoner på forside kan nå styres og redigeres av rolle 1 #13690

Release 79 2017-09-28

 • Startet arbeidet med ny områdemal for UiBs satsingsområder #18845
 • Endret normalverdien fra "Ingen" til "1" i bildeliste-feltet (feltet som brukes for å knytte sammen bilde og bildetekst) #19037
 • Rettet feil visning av pil etter hovedmenypunktet "Om" ved bruk av Firefox og IE #19005
 • Sentrert introteksten vertikalt på områdesider #19021

Release 78 2017-09-14

 • Fjernet visningen av knapper for "Kalender" og "Nyhetsarkiv" i de tilfellene der det ikke finnes kalenderoppføringer eller nyhetssaker #18958
 • Fjernet kolonet fra overskrifter som "Tilknyttet innhold" og "Tilknyttede personer" #18970
 • Fjernet publiseringsdato fra lenketekst i importerte RSS-feeder #18972
 • Fjernet "Universitetet i Bergen" fra tittel når innhold fra uib.no blir delt på Facebook #18941
 • Endret språkversjonenes lenketekst fra henholdsvis "English website" og "Norsk nettside" til "English" og "Norsk" #18915
 • Justert plasseringen av undermenyen til hovedmenypunktet "Om" ("About") #18967
 • Lagt til rette for visning av Google Maps i artikler (URL-feltet vil foreløpig ikke vises for redaktører og innholdsprodusenter) #6919
 • Lagt til rette for maskinell avpublisering av noder uten innhold #18899 #18995
 • Forbedret søkefunksjonen #17174 #18928 #18938 #18939 #18947 #18948 #18952

Release 77 2017-08-31

 • Gjort forbedringer i koden på headeren slik at den er mer stabil #15982
 • Justert rettigheter på admin-funksjoner, slik at funksjoner som ikke skal brukes av rolle 2 og 3 viser for alle #18902
 • Lagt til underline på lenker #18830
 • Rettet en feil som gjorde at vitnesbyrd så feil ut på studieprogram #18850
 • Lagt til visning av type på meldinger i webdesk på "mitt innhold" og "mitt planlagte innhold" #18831
 • Videreutviklet søk. Justeringer for å få bedre treff på url og innholdslister. Mulighet å få treff på eksternt innhold. Grensesnitt for justering av treff på søk for lettere justering. #18904 #18874 #18869 #18866 #18840 #18732 #18726 #18707

Release 76.1 2017-08-24

 • Lagt til rette for visning av ERASMUS+ICM-avtaler #18865

Release 76 2017-08-17

 • Forbedret brødsmulestiene #16088
 • Forbedret søkefunksjonen #16743 #17314 #17330 #18698 #18716 #18720 #18838
 • Lagt til rette for tidsplanleggingsvalg for meldinger (en kan nå velge publisering- og avpubliseringsdato på samme måte som for artikler) #16918
 • Lagt til rette for visninger av meldinger under "Mitt innhold" på webdesken #16864
 • Forbedret brukervennligheten under "Filtrer på fag" på siden "Finn emner" #15950
 • Forbedret visningen av vitnesbyrd når brukt som fremhevet artikkel på områdesider #18178
 • Endret rutinen som viser personnavn i brødsmulestien på personsider #18561
 • Endret rutinen som viser lenke til timeplan på emnesider #18594
 • Rettet feil som gjorde at lenken "Legg til i din egen kalender" ble feilplassert i visse tilfeller under fremhevet arrangement på områdesider #18643
 • Rettet feil som gjorde at klokkeslett-feltet under tidsplanleggingsvalg ikke kunne være tomt #12370
 • Byttet ut "Abonner"-lenken på kalendersider med en ny knapp #18593
 • Lagt til luft mellom avsnitt i bokser for kontaktinformasjon fra FS #18723
 • Lagt til pil som indikerer ytterligere innhold nede på sidene #16991
 • Lagt til funksjon som gir level 1-brukere mulighet til å finne ut hvilke områder brukere er knyttet til #10951
 • Fjernet feilmelding som ble vist på lokale utviklingsinstanser #18719

Release 75 2017-07-06

 • Endret feltene for forfatter, tilknyttede personer og kontaktperson for arragementer slik at det nå er mulig å søke etter navn (ikke bare brukernavn) #240
 • Økt antallet treff som vises i resultatlisten til autofullfør-felt #18384
 • Økt bredden på feltet for "Tilknyttet innhold" #18463
 • Rettet feil der lenker under Oversett-fanen på område- og artikkelsider pekte mot ukorrekt språkversjon #18363
 • Lagt til rette for visning av Twitter-modul på områdesidene #18011
 • Designjustert nedre del av områdesidene #18011
 • Rettet feil der felt for twitter card-bilde ble vist i redigeringsmodus #18373
 • Åpnet opp for at redaktører og innholdsprodusenter blir i stand til å endre eierskapet til artikler #18247
 • Lagt til kolonne for språkversjon på webdesken #18381
 • Lagt til felt for stikktittel på vitnesbyrd (vil foreløpig ikke vises) #15933
 • Fjernet overflødig kode i tilknytning til UBs områdeside #18225
 • Endret enkelte hjelpetekster #18479
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at eksamensperioden for muntlige eksamener blir vist #18372
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at obligatoriske aktiviter ikke blir vist #18387
 • Eksamensinformasjon: Lagt til funksjon som gjør at feltet "Oppgave utleveres" ikke blir vist #18462
 • Eksamensinformasjon: Lagt til lenke til side med ytterligere informasjon om ordningen med ny eksamen #18467
 • Eksamensinformasjon: Rettet feil der enkelte emner (som bacheloroppgaver) ikke ble vist i den fakultetsvise oversikten #18322 #18429
 • Eksamensinformasjon: Forbedret integrasjonen mellom W3 og FS #18429
 • Eksamensinformasjon: Fjernet rutine som viste tekster om forbehold #18478

Release 74.1 2017-06-26

 • Rettet feil der billedtekst ble vist på innholdslister #18333
 • Rettet feil der eksternt innhold fikk ukorrekte lenker og layout når lagt inn som tilknyttet innhold #18342

Release 74 2017-06-22

 • Lagt til funksjon som gjør det mulig å abonnere på kalender for hele uib.no eller på spesifikke områder #17948
 • Lagt til funksjon som gjør at man kan legge et arrangement fra uib.no inn i personlig kalender #17914
 • Lagt til funksjon som gjør det mulig å "swipe" gjennom bildekarusell på touch-skjermer #18222
 • Lagt til nytt felt på utvekslingsavtaler som sier hvilket fag avtalen tilhører #18268
 • Justert plassering av informasjon om eksamen i utlistingen av eksamensinformasjon på fakultetssider #18310
 • Forbedret visning av innhold på uib.no når det blir delt på Twitter #18101
 • Endret hvilke felt som viser på NORDPLUS-avtaler slik at de er viser samme informasjon som de andre utvekslingsavtalene #18267
 • Fjernet "Ordinær eksamen" fra eksamensinformasjon #18266
 • Fjernet feilmeldinger som viste på lokale instanser #17894
 • Fjernet "beskrivelse"-feltet fra dialogboksen til bildeopplastninger #17981
 • Rettet en feil hvor studiekodene av og til lenker til feil språk i utlistingen av eksamensinformasjon på fakultetssider #18271
 • Rettet en feil hvor avstanden på kulepunkt på studieprogram var inkonsekvent #18226
 • Rettet en feil som gjorde at studieprogram viste som vanlige artikler i søk #18182
 • Rettet en feil hvor "Følg oss" i feltet for sosiale medier nederst på sidene ble vist med fete typer #18280
 • Feilretting knyttet til søk #18314
 • Sikkerhetsoppdatering av Drupal #18324

Release 73 2017-06-08

 • Forbedret karusellvisning ved bruk av flere hovedbilder #17786
 • Eksamensinformasjon: Lagt til rette for visning av hjemmeeksamener i de fakultetsvise oversiktene #18166
 • Eksamensinformasjon: Lagt til rette for visning av eksamenssystem (Inspera - Digital eksamen) på emnesidene og i de fakultetsvise oversiktene #18166
 • Eksamensinformasjon: Lagt til språk-parameter i de fakultetsvise oversiktene #18166
 • Eksamensinformasjon: Lagt til semester-parameter i lenkene i de fakultetsvise oversiktene #18166
 • Eksamensinformasjon: Lagt til midlertidig tidssperre for visning av eksamenslokaler #18146
 • Endret rutinen som viser lenke til neste semester på emnesider #18206
 • Rettet feil som gjorde at kalenderen ble plassert for langt nede på områdesider #18064
 • Endret UBs områdeside ved å fjerne spesialvisning av åpningstider og kontaktinformasjon #18205
 • Forbedret støtte for utskrift på sider under uib.no/ub #18078

Release 72.1 2017-06-01

 • Rettet feil som gjorde at billedtekst ble vist under og ikke til høyre for hovedbildet #18141
 • Lagt til lenke til eksamensinformasjon under "Ressurser" i faktalinjen på emnesider #18167
 • Lagt til asterisk (som viser til fotnote om forbehold) i lenke til timeplan på emnesider for neste semester #18170
 • Lagt til tekst om forbehold i boksen med eksamensinformasjon på emnesider for neste semester #18172
 • Lagt til midlertidig tidssperre for visning av rom under eksamensinformasjon #18149

Release 72 2017-05-24

 • Rettet feil som gjorde at opphavsrett ble vist under forside-banner #18080
 • Rettet feil som gjorde at tilknyttet innhold ble vist uten luft på smale skjermer #18014
 • Rettet feil som gjorde at filteret havnet under nyhetene på sider for nyhetsarkiv #18007
 • Lagt til nytt felt for billedtekst for mindre bilder og for bilder på vitnesbyrd #18012
 • Lagt til rette for visning av eksamensinformasjon på emnesidene (vil først bli synlig 1. juni) #18066
 • Lagt til rette for listevisning av eksamensinformasjon pr. fakultet (vil først bli synlig 1. juni) #18063
 • Gjort funksjonen "Erstatt fil" i forbindelse med bilder utilgjengelig for redaktører og innholdsprodusenter #17972
 • Designjustert bokser i sidespalten #16204
 • Fjernet måned og år fra lenketekst under Ledige stillinger #18030
 • Endret lenke til timeplan på emnesider for neste semester #18058
 • Endret lenke til "Bibliotek for kunst og design" på uib.no/ub #18100
 • Endret lenke til "Press services" i menyen helt nederst på sidene #18133

Release 71 2017-05-11

 • Rettet feil som gjorde at titler ikke ble vist på sider med studieinformasjon #18044
 • Rettet feil som gjorde at billedtekst ikke lot seg endre #17962
 • Lagt til mulighet for hevet og senket tekst i brødtekst og faktaboksfelt #18033
 • Gjort et nytt felt som beskriver områdesider tilgjengelig for redaktører og innholdsprodusenter. Teksten fra dette feltet blir vist i søkeresultater og på sider hvor områder er lagt inn som tilknyttet innhold. #18015
 • Fjernet lenken "Vis kun kildekode" #18051

Release 70 2017-04-27

 • Rettet feil som gjorde at "Kurs" fremstod som "Emne" i kalenderoppføringer #14276
 • Rettet feil som gjorde at billedtekst ble vist under og ikke til høyre for bildet #17895
 • Rettet feil som gjorde at brukere var i stand til å slette filer som var i bruk #17971
 • Lagt til mulighet for å sette inn spesialtegn i brødtekstfeltet #17874
 • Lagt til mulighet for faktaboks på sider for vitnesbyrd #17873
 • Lagt til lenke til jobbnorge.no når RSS-strømmen deres ikke svarer tidsnok #17905
 • Lagt til modul for metadata #17969
 • Gjort feltet "Opphavsrett" obligatorisk ved opplasting av bilder #17872
 • Forbedret datovisningen i søkeresultater #17977
 • Fjernet uønskede faner og felt fra dialogboksen for billedegenskaper #17978
 • Designjustert sidespalten på sider for vitnesbyrd #15930
 • Justert skriftstørrelsen på mobil #17961
 • Endret hjelpetekster #17940

Release 69 2017-04-20

 • Redusert skriftstørrelsen på mobil #17470
 • Lagt til mulighet for å sette inn formler i brødtekstfeltet #17875

Release 68 2017-03-30

 • Endring av hjelpetekster i Webdesk #17829
 • Rettet feil hvor lenketekst ble brutt opp over to linjer #17820
 • Rettet feil i visning av bildetekst på vitensbyrd i Internet Explorer #17815
 • Lagt til visning av publiseringsdato på nyheter i globalsøk #17740
 • Lagt til visning av alle tilknyttede områder til personen på personsider #17737
 • Lagt til mulighet for Snapchat som sosialt medium #17281
 • Lagt til informativ melding på områdesider hvis ikke Jobbnorge-strømmen responderer/viser resultat #17256
 • Endret utseende på ikonet på lukkeknappen i globalsøk #17177
 • Endret "les mer…” i meldingstjenesten til å vise selve lenken #16959
 • Lagt til mulighet for video på vitensbyrd #16938
 • Korrigert stikktitler på studieinformasjon #16926
 • Lagt til kolonne som viser innholdstype under “Mitt innhold” i Webdesk #16865
 • Lagt til overskrift på "Indre marked" og "Internal market” #16422
 • Rettet feil med at hjelpetekster i redigeringsmodus på Webdesk ikke kunne oversettes til norsk #16231
 • Redusert mellomrom under brødsmulestien #15936
 • Forbedret URL-er på vitnesbyrd #15925
 • Tilføyd mulighet for å kunne velge språk på vitnesbyrd #15924
 • Fjernet "W2 profiltekst”-fane fra Webdesk #14318
 • Økt antall forhåndsvisninger av nyheter i nyhetsarkivet #12953
 • Drupal-oppdateringer (moduler og kjerne) #17838, #17836, #17835, #17834, #17833, #17832, #17831 #17828 #17827 #17826 #17825 #17823

Release 67.1 2017-03-17

 • Rettet feil som gjorde det umulig å logge inn på meldingstjenesten #17789

Release 67 2017-03-16

 • Rettet feil hvor faner (h2-tabs) ikke ble vist på sider i innholdslister #17726
 • Rettet feil hvor lange filnavn ødela visning på mobil #16989 #17693
 • Lagt til nytt felt for billedtekst (man kan nå overstyre teksten som følger med bildet) #17613
 • Lagt til mulighet for å filtrere på land eller kontinent på side for samarbeidsavtaler #16921
 • Lagt til mulighet for større (lightbox) visning av mindre bilder i sidespalten #15523
 • Lagt til rette for at også områder kan legges til som tilknyttet innhold #5871
 • Forbedret universell utforming av søket #17700
 • Forbedret visning av tabeller på mobil #17648
 • Forbedret visning av søkefelt og avkrysningsbokser på smale skjermer #17172
 • Forbedret visning av tid og sted ved søk etter arrangement #17161
 • Oppdatering av integrasjonen mot Sebra #17710
 • Sikkerhetsoppdatering av media-modulen #17282

Release 66 2017-03-02

 • Rettet en feil hvor studieløpstabellen viste på første fane på master #17510
 • Lagt til "er" på litteraturlister med mer enn én liste #17598
 • Lagt til ny kode for google tag manager #17609
 • Lagt til Fakultet for kunst, musikk og design som alternativ på søkeside for utvekslingsemner #17615
 • Rettet feil hvor vitnesbyrdene hadde for stor skrift på sider for studieprogram #17640
 • Rettet feil hvor tekstdokumenter ikke ble vist under fanene "Bibliotek" og "Mine filer" i forbindelse med bruk av vedlegg #17647
 • Justert visning av billedtekst på sider for studieprogram #17650
 • Flyttet boksen for arrangementsinformasjon over annen informasjon i sidespalten. Den nye rekkefølgen gjelder også i mobilmodus #17471
 • Rettet feil hvor brukere ikke var i stand til å slette RTF-filer #17646
 • Forbedret fanene på sider for studieinformasjon ved bruk av mobil #14817
 • Lagt til rette for visning av flere relaterte områder på personside #13822

Release 65.1 2017-02-22

Endringer relatert til h2-tabs-saken i Release 65:

 • Justerte visningen av tabeller under faner #17612
 • Rettet feil som gjorde at lenker under faner ikke fikk blå farge #17605

Release 65 2017-02-16

 • Oppgradert moduler #17482
 • Fjernet crop-modulen som trenger litt mer arbeid før den kan brukes #17479
 • Lagt til en regel på studieprogram slik at alle p element får samme størrelse #17468
 • Støtte for video på norsk og engelsk på studieprogram #17390
 • Fjernet e-postboks på engelske studieprogram #17347
 • Lagt til støtte for visning av flere litteraturlister på emner #17142
 • Ny utforming på h2-tabs #16783

Release 64 2017-02-02

I denne versjonen har vi gjort diverse forbedringer og feilrettinger.

 • Rettet feil i kalendervisningen som følge av orddelingssaken i Release 63 #17365 #17444
 • Rettet feil i visningen av studieprogrammenes varighet #17360
 • Rettet feil som viste engelsk tittel (title-element) på norske sider #15912
 • Fjernet pil i hovedmenypunkter uten underpunkter #17372
 • Lagt til meta-element med informasjon om når sider sist ble oppdatert #17378
 • Lagt til "Kurs - for lærere" som ny arragementstype #17371
 • Lagt til lenke til side med poengrenser på sider for studieprogram #17319
 • Lagt til oppdatert utgave av UiBs fargestripe #17334
 • Tilrettelagt for beskjæring av bilder #15411
 • Vedlikehold tilknyttet egenutviklede drupal-moduler #16862 #17381 #17382
 • Saker tilknyttet søk #17088 #17315 #17317 #17415
 • Oppdatering av drupal-modul #17433

Release 63.1 2017-01-20

Lenkene i APIene for meldingstjenesten var feil. Disse ble eksponert nå som meldinger.uib.no er lagt ned. #17335 #17345

Release 63 2017-01-19

I denne oppdateringen har vi gjort litt forskjellige småendringer på studiesidene, lagt til fokuspunkt på store og små bilder og forbedret søket.

 • Rettet en feil hvor kontaktinformasjon på studieprogram ikke endret seg ved semesterbytte #13179
 • Fjernet gammel kode fra det gamle designet #13657 #13663 #13666 #17280
 • Forbedret lange titler på innholdslistesteg på mobil #15635
 • Lagt til felt for e-post på studieprogram #17057
 • Lagt til lenke på tuition fee på engelske studieprogram #17096
 • Lagt til modul for google tag manager #17193
 • Lagt til manglende luft på kontaktboks på studieprogram #17205
 • Rettet navn på nytt bibliotek på engelsk #17252
 • Lagt til fokussted på store og små bilder på innhold og vitnesbyrd #17273
 • Lagt til manglende begrensning på antall artikler i profilerte artikler-feltet #17234
 • Oppdatering av diverse moduler #17296 #17292 #17288 #17287 #17286 #17283
 • Lagt til styling på inaktiv forrige/neste lenke på søk når de ikke er i bruk #17180
 • Forbedret orddeling på smale skjermer #16227
 • Forbedret søk #16657 #17179 #17182 #17218 #17225

Release 62 2017-01-05

I denne versjonen har vi gjort justeringer knyttet til nytt fakultet, forbedringer på søk og videreutvikling av studieinformasjon.

Release 61 2016-12-22

I denne versjonen har vi lagt til rette for UiBs nye fakultet samt utført enkelte forbedringer og feilrettinger.

 • Lagt til Fakultet for kunst, musikk og design som alternativ på søkeside for utvekslingsavtaler #17158
 • Lagt til NUS-kategori for "Bildande kunst og kunsthandverk" #17156
 • Oversikten over samarbeidsavtaler er nå alfabetisert på land #16920
 • Forbedret utseende på siden for versjonsmerknader (release notes) #17091
 • Fjernet midlertidig infoside for utsatt studieprogram #17085
 • Forbedret koden som håndterer ulike språkversjoner av studieinformasjonen #17076
 • Søkefilterkategoriene står nå i ubestemt form flertall #17092
 • Diverse Drupal-oppdateringer #17143 #17075 (bl.a. virker dra-og-slipp-funksjonaliteten igjen i Chrome og Internet Explorer)

Release 60.3 2016-12-16

Det nye søket filtrerte ut for mange personer #17095

Release 60.2 2016-12-12

Det nye søket sendte brukere til w3.uib.no som ikke er synlig utenfor UiBs nett. #17081

Release 60.1 2016-12-09

Release 60 introduserte en feil som gjorde at studieprogrammer ikke viste engesk tekst. #17074

Release 60 2016-12-08

I denne releasen har vi ferdigstilt søket, gjort noen justeringer på studieprogram og generelle feilrettinger.

 • Rettet en feil hvor tomme felt fortsatt viste på innhold #16917
 • Endret navn på fanen “Resources” til “Links and attachments” på engelsk redigeringsside for innhold
 • Forbedret forkortelsen av dager i minikalender inne på kalendersidene #12430
 • Justert fargen for upublisert innhold slik at det blir tydligere når man redigerer innhold som ikke er publisert #13619
 • Lagt til styling som gjensto på arbeidsflyt #16254
 • Forbedring av søkeresultat #16998 #17016 #17045 #17000 #16737
 • Lagt til script for Siteimprove #17050
 • Rettet en feil hvor feil infotype viste på enkelte samarbeidsavtaler #19619
 • Støtte for å søke på selve nodenummeret i de forskjellige autocomplete-feltene #17060
 • Flyttet vitnesbyrd fra venstre til høyre kolonne på studieprogram og lagt på ny styling #16680
 • Opprettet et felt for video på studieprogram #16533

Release 59 2016-11-24

I denne releasen har fokuset vært på å rette småfeil som har ligget lenge

 • Tomme feil viser ikke lengre på personsider (f.eks telefonnummer) #13495
 • Rettet en feil hvor ikoner på forsiden ikke var sentrert på mobil #13843
 • Fjernet filtersider som ikke brukes #14844
 • Områdeforsider som har tre nyhetssaker har fått ny layout #14089
 • Fjernet piler på områdemeny i kolofon på mobil #16228
 • Forenkelt edit-sidene for område, innhold og personsider. Flere felt er lagt i faner i bunn #14309 #14311 #14313
 • Eksterne forfattere på nyheter kan nå få en URL #16209
 • Rettet en feil knyttet til IE hvor teksten i meldingsboksen er feil #16970
 • Rettet en feil hvor CV plasserte seg feil på personder #13854
 • Fjernet gamle w2-felt som ikke trengs lenger #16859
 • Justert plassering av elementer i studentbanner på forsiden #15367
 • Oppgradert drupal til 7.52 #16935
 • Forbedringer av søkeresultat #16871
 • Gjort pilen på lokal meldingstjeneste litt mindre #16958
 • Forbedret visning av nyhetsarkiv på mobil #16123

Release 58 2016-11-10

I denne versjonen har fokuset vært på videreutvikling av studieprogramsidene. I tillegg har vi jobbet videre med ferdigstillingen av ny søkefunksjon.

 • Engelske studieprogramsider har nå fått egne felt for relevante lenker #16824
 • Endret fanenes rekkefølge på sider for studieprogram #16679
 • Designjustert boksen for "Søkerkode i Samordna opptak" #16588
 • Lagt til litt mer luft på introtekst-feltet på områdesider #16870
 • Fanen "Studieløp" er nå fjernet fra sider for studieprogram, og tabellen fra "Studieløp" er flyttet inn under fanen "Oppbygging" #16587
 • Infotypen 'Tuition fee' vises nå i faktalinjen på sider for enkelte masterprogram #16586
 • Flere infotyper fra FS vises nå i faktalinjen på sider for årsstudier og integrerte masterstudier/profesjonsstudier #16342
 • Lagt til "år" etter antallet under infotypen "Lengde" i faktalinjen på sider for studieprogram #16747
 • E-postadresser i kontaktinformasjonsboksen på sider for studieprogram er nå blitt klikkbare #16536
 • Videre arbeid med visning av forskningsavtaler #15575
 • Oppdatert enkelte hjelpetekster på redigeringssidene #16716 #16875
 • Fjernet gamle sider med faginformasjon #16750
 • Saker tilknyttet ny søkefunksjon #16667 #16675 #16701 #16715 #16735 #16746 #16772 #16848 #16883 #16884

Release 57 2016-10-27

I denne versjonen har fokuset igjen vært på ferdigstillingen av ny søkefunksjon. Dessuten har det blitt gjort noen forbedringer, både når det gjelder design og funksjonalitet.

Release 56 2016-10-13

I denne versjonen har fokuset vært på ferdigstillingen av nytt søk samt lokal meldigstjeneste. I tillegg har det blitt gjort noen forbedringer og retting av feil.

 • Endret visning av ledige stillinger på områdeforsider. Overskriften "Ledige stilling" vil nå alltid vises. I de tilfellene det ikke finnes utlyste stillinger, vil en bli gjort oppmerksom på det. Lenke til samtlige ledige stillinger ved UiB er lagt til. #15697
 • Tankestrek er nå brukt for å angi tidsrom i kalenderoppføringer #16255
 • Rettet feil i forbindelse med sletting av innholdslister i webdesken #16344
 • Tilrettelegging for visning av interne stillingsutlysninger #16487
 • Saker knyttet til ny søkefunksjon #16235 #16428 #16339 #16440 #16443 #16480 #16495 #16497 #16531
 • Saker knyttet til ny meldingstjeneste #16297 #16320 #16398

Release 55 2016-09-29

I denne releasen har fokuset fortsatt vært på ferdigstilling av lokal meldingstjeneste

Release 54 2016-09-15

I denne releasen har fokuset vært på ferdigstilling av lokal meldingstjeneste og videreutvikling av det nye søket som skal på i oktober.

Release 53 2016-09-01

I denne versjonen har vi rettet diverse feil, foretatt enkelte designjusteringer og i tillegg jobbet videre med lokal meldingstjeneste og ny søkefunksjon.

 • Forbedret utsnitt av forside-banner ved bruk av mobil #15500
 • Lenke for nedlasting av pressefoto finnes nå på sidene for doktorgradspressemeldinger #15896
 • Undermenyen vises ikke lenger i toppmenyen på førstesiden ved bruk av mobil #15979
 • Teksten for påmeldingsfrist er flyttet inn i boksen for arrangement i sidespalten #15700
 • Datoikon vises nå på fremhevede artikler både ved bruk av små og store bilder #15958
 • Rettet feil som gjorde at tekst og ikoner i kolofon-feltet overlappet ved bruk av mobil #15885
 • Rettet feil som gjorde at store bilder i artikler ikke ble skalert på riktig måte ved bruk av Firefox ESR versjon 45 #15913
 • Rettet feil som gjorde at billedtekst ikke brøt som den skulle #16016
 • Designjustering av visse tekstelememnter i visning av studieplaner #13872
 • Videre utvikling av lokal meldingstjeneste #15907 #15991 #15998 #16011 #16019 #16020 #16029
 • Videre utvikling av ny søkefunksjon #15264 #15415
 • Diverse Drupal-oppdateringer #12436 #16021 #16022 #16023 #16024

Release 52 2016-08-18

I denne versjonen har vi foretatt designjusteringer, rettet feil og i tillegg jobbet videre med lokal meldingstjeneste og søkefunksjon.

 • Vi har endret visningen av menypunkter i områdemenyen: Menypunktene vises nå fortløpende side ved side. #15722
 • Rettet en feil som gjorde at video-spilleren ikke ble vist. #15963
 • Rettet en feil som gjorde at åpningstidene til UBs enheter ikke ble vist ved bruk av mobil. #15879
 • Designjustering av feltet for viktige meldinger. Feltet vises nå med full bredde. #15890
 • Videre utvikling av lokal meldingstjeneste og ny søkefunksjon. #15909 #15645 #15684 #15906 #15791
 • Et par sikkerhetsoppdateringer. #15961 #15962

Release 51 2016-08-04

Litt mindre oppdatering pga ferieavvikling. Jobbet videre med lokal meldingstjeneste, gjort noen justeringer på studiesidene i anledning semesterstart og gjort noen oppdateringer av Drupal.

 • Jobbet videre med lokal meldingstjeneste #15704 #15637 #15886
 • Rettet en feil hvor filtermulighetene på emne var feil #15696
 • Rettet en feil hvor innhold fra felt som ikke finnes viste #15884
 • Fjernet unødvendig luft over tilknyttet innhold #15730
 • Fjernet "kode i søknadsweb" fra nordplusavtaler #15866
 • Henter søkerkode fra FS i riktig resttjeneste #15888
 • Diverse oppgraderinger av Drupal #15844 #15845
 • Opprettet en oversikt for level 1 som viser tilganger på et område #15765

Release 50 2016-07-07

I denne versjonen har vi gjort flere større designjusteringer, rettet diverse feil og i tillegg jobbet videre med lokal meldingstjeneste.

 • Redusert størrelsen på hovedbildet, plassert billedteksten til høyre og flyttet bylinen like over brødteksten #15612 #15611
 • Forbedret universell utforming av søkefunksjonen #15733
 • Videre utvikling av lokal meldingstjeneste #15727 #15706 #15705 #15691 #15687 #15686 #15685 #15683 #15682 #15671 #15670 #15636 #15484 #15106
 • Ytterligere designjusteringer av uib.no/kalender #15731
 • Rettet visning av apostrof i brødsmulesti #15708
 • Forbedret støtte for utskrift (bl.a. har vi redusert skriftstørrelsen en rekke steder) #15668
 • Fjernet kicker fra tilknyttet innhold #15605
 • Designjusteringer av student-banneret i mobilvisning #15501
 • Studieprogram-sidene har fått en boks for søkerkoder fra Samordna opptak #15495
 • Toppmenypunkter uten innhold vises ikke lenger på sidene #15702
 • Designjusteringer for vising av lenke til studieplan #15701

Release 49 2016-06-23

I denne versjonen har vi gjort mange designjusteringer, rettet diverse feil og jobbet videre med lokal meldingstjeneste.

 • Det er nå mulig å laste opp flere åpne filformater (.odt, .ods, .odp, .odg) #15354
 • Kolofonmenyen holder seg nå i ro i Safari og Internet Explorer når man går over lenkene med musepekeren #15466
 • Forbedret støtte for utskrift (bl.a. er det nå mulig å skrive ut alt innhold som ligger skjult bak inaktive faner i skjermvisning) #13677
 • Ytterligere designjusteringer av uib.no/kalender #15467
 • Designjusteringer for fremhevede artikler (tidl. slideshow) på områdesidene #15366
 • Designjusteringer for viktige meldinger #15205
 • Designjusteringer er gjort på områdesider for å få nyhetsfeed på linje med øvrig innhold #15487
 • Forbedret designet på innholdsliste #15488
 • Fjernet uønsket informasjon i faktaboks på utvekslingsavtaler #15490
 • Gått gjennom alle filer som er lastet opp i w2 og rettet eventuelle brutte lenker #15497
 • Lagt til informasjon om at utvekslingsavtaler uten opptak neste semester ikke er søkbare #15489
 • Lagt til studieperiode på phd-kurs #14904
 • Lagt til ytterligere styling på tilknyttet innhold uten bilde på hover #15340
 • Rettet en feil hvor “personer” i brødsmulestien gikk til 404-side #15405
 • Rettet feil hvor det kom opp en dialogboks for mye ved opplasting av bilder #15469
 • Vi jobber videre med lokal meldingstjeneste #15104 #15283 #15462 #15574 #15634
 • Diverse saker der valideringsfeil blir rettet #15474 #15465 #15504 #15577
 • Diverse saker som dreier seg om brukernes tilgangsrettigheter (bl.a. fjerning av redigeringstilgang for inaktive brukere) #15372 #15513 #15517
 • Diverse sikkerhets- og moduloppdateringer #15606 #15607 #15608

Release 48 2016-06-08

Vi jobber videre med det nye søket, men har også fått fikset en den generelle feil på webben.

 • Vi har gjort det mulig å vise områdespesifikke eposter i kolofonfeltet. Disse blir hentet fra sebra og må endres der. #15425 #15375
 • Tekst som kommer frem i søket er nå oversattbar #15377
 • Urlen til søknadsweb på utvekslingsavtaler er nå riktig #15353
 • Det er nå mulig å vise videoer som lite bilde #15350
 • Innholdslister er nå oversettbare #15349
 • Vi har endret slik at vi konsekvent bruker autumn istedenfor fall på de engelske sidene #15345
 • Utdanning og studentsidene har nå samme "lokalt tilknyttet innhold"-funksjon som ansattsidene har.
 • Toppmenypunkter uten innhold vises ikke lenger på sidene
 • Diverse endringer for å følge wcag retningslinjer og valideringsfeil #15332 #15300
 • Video skalerer nå på mobil #15324
 • Personsøket viser nå flere resultater #15145
 • PHD-kurs viser nå samme faktastripe som vanlige studieprogram #14903
 • Vi viser nå den gule varselsboksen hvis innhold ikke er oversatt #14625
 • uib.no/kalender har fått noen designjusteringer #14334

Release 47 2016-05-26

Vi jobber videre med å utvikle personsøket, men har også fått tid til å gjøre litt andre småfikser

Generelle saker:

 • Ny kalendervisning på områdeforsider, med mulighet til å fremheve et spesielt arrangement #14278
 • Det er nå mulig å hente inn artikler med kun et lite bilde som profilert artikkel på områdeforside #15171
 • Diverse saker der vi fikser valideringsfeil på siden #15309
 • De forskjellige faktaboksstilene har nå fått med unison utforming #15306 #15290
 • Artiklene på områdeforsider får nå underline på titlene #15302
 • Vi har tydeliggjort at tilknyttet innhold kan trykkes på #15301
 • Ankerdata hadde forsvunnet fra urlen etter en oppdatering av Jquery, Dette er nå tatt høyde for #15298
 • Vi har fjernet et unødig felt hos UB #15272
 • Sosiale medier vises nå også i bunnfeltet på artikler #15128
 • Vi har laget et API for lokale meldinger #15102
 • Områder uten et spesifikt kart får nå det generelle kartet til uib i kolofonfeltet #15099
 • Automatiske sider uten titler som ansattkatalogen, studieprogramlisten, forskergruppelisten og lignende har nå fått titler #14473
 • Tomme engelske studieprogram viser nå riktig tekst #13934
 • Innholdliste har fått riktig styling når det ligger som tilknyttet innhold #13866

Søk:

 • Den alternative tittelen er nå indeksert og søkbar #15280
 • Oppdatering av javascriptkoden til søket #15273
 • Det er nå mulig å søke på kompetansefelt i personsøket #15262
 • Generell forbedring av søket #15259
 • Fjernet menyknappen fra søkesiden da den ikke fungerte optimalt #15152

Release 46 2016-05-12

Det er mange fridager i mai og andre ting som skjer, men vi har da fått gjort litt:

 • Hodet til artiklene viser nå "Publisert dato" som redaktørende kan overstyre #13689
 • Lenkene til litteraturlistene på emnene er nå styrt fra LMS-systemet og kan nå lenke til Canvas #15197
 • Redigering av spesielle åpningstider for UB-sidene virker bedre nå #15182
 • Unngå at diverse testkonti får egne personsider #15120
 • Styling på UB-sidene #15185
 • Forberedelser for den nye meldingstjenesten vi jobber med #15101
 • Diverse moduloppdateringer #15225, #15179, #15178, #15178

Release 45 2016-04-28

I denne releasen har vi fikset en god del forskjellige feil rundt omkring på systemet. Vi har jobbet litt videre med søket, og lagt til en ny funksjon som lister ut dokumenter og bilder på webdesken.

 • Søkeikonet ble ovalt i firefox, dette har vi fikset #15150
 • Kalenderknappen var ikke mulig å trykke på når det bare var en artikkel på en områdeforside, dette er nå ordnet #15142
 • Vi har fikset litt på innstillinger i wysiwygen #14976 #14974
 • Tilknyttet innhold og tilknyttede personer vises nå riktig i innholdslister #15116 #14739
 • Bildeteksten på artikler har nå fått mellomrom når det er flere bilder #15108
 • Redigerknappen i webdesken sender nå brukere til riktig redigeringsversjon av artikkelen/området #15082
 • Søket har blitt bedre på mobil #15073
 • Søkefeltet inneholder nå en standardtekst for å gjøre det enda tydeligere hva feltet gjør #14985
 • Bullet points vises nå også i IE #15071
 • Knappene har blitt standarisert #14963
 • Diverse søkesaker #14763 #15078
 • Forsideknappene har blitt fikset litt på #14357
 • Stikktittel på eksternt innhold hadde feil plassering i tilknyttet innhold #14688
 • Bilder i slideshow på områdeforsider har nå samme format #13518
 • Vi har lagt til en funksjon som gjør det mulig å få se alle filer (bilder og dokumenter) en har lastet opp på uib.no #12065
 • Viktig melding har fått riktig styling #13224

Release 44 2016-04-14

Vi lanserer en betaversjon av det nye søket på sidene våre. Denne betaversjonen søker bare etter personer.

 • Vi lanserer en betaversjon av det nye søket på sidene våre
 • Vi har oppdatert mediemodulen #14977 #14972 #14537
 • Vi har byttet wysiwyg #1531
 • Vi har lagt til mer luft på nyhetene på områdeforsider og gjort små endringer #14928 #14490 #13780
 • Brødsmulestien i ansattkatalogen viser nå riktig sti #14927
 • Ord som ligner på eposter blir ikke lenger automatisk omgjort til eposter #14888
 • Indre marked har blitt stylet #14875
 • Mobilheaderen er forbedret #14497
 • Vi har fjernet unødig luft på filtersidene #14474
 • Evu-siden har blitt forbedret #14364
 • Nyhetsarkiv viser nå lite bilde hvis det finnes #14054
 • Insituttledere vises nå både i vitenskapelig og administrativ ansattkatalog #10604

Release 43 2016-03-17

 • Noen av feltene som ikke skulle vise på sidene for EVU-kurs er fjernet #14660
 • Fjernet statiske atributter på .svg-filer #14644
 • Fikset en feil hvor utvalgte publikasjoner la seg over alle felt i høyre kolonne på personsider #14626
 • Fikset en feil hvor kurs for etter-og viderutdanning viste feil brødsmulesti #14615
 • Fikset en feil hvor ansattlister på områdeside ikke brukte full bredde. #14513
 • Bedre plassering for logg inn-knapp på mobil #14496
 • Fikset en feil hvor relevante lenker la til ekstra /nb når man navigerte på w3.uib.no #14415
 • Visuelle endringer på logg-inn siden #14387
 • Forbedret "glemt passord"-funksjonen slik at den lenker til sebra #14265
 • Justering av plassering og fontstørrelser i tillegg til forbedring på mobilvisning på emne-siden #13810
 • Lagt til "følg oss på" i kolofon over sosiale medier #13265
 • Lagt til hvit bakgrunn på tittel inne på selve kalendervisningen #12429

Release 42 2016-03-03

Vi jobber videre med generelle endringer på sidene.

 • Vi har lagt til både stikktittel og bibliotek for eksternt innhold #11026
 • Vcards på personsidene viser nå riktig informasjon #12907
 • Personer viser nå på forsiden av områder #13328
 • Fotograf og opphavsrett viser rett etter bildeteksten #13832
 • Vi har begynt å gjøre endringer på mobilmenyen #13857
 • Vi har lagt til rss på kalendersidene og nyhetsarkivene for områder #13904
 • Tittelen på tilknyttede personer er nå redigerbar #13918
 • Bildet i tilknyttet innhold er nå klikkbart #14198
 • Personsidene fungerer nå bedre på mobil #14377 #14430
 • Diverse bugs i IE og firefox #14432
 • Vi har gjort feltene i redigeringsmodus lettere å se #14479
 • Vi har fjernet brukerundersøkelsen #14482
 • Vi har endret på brødsmulestien slik at den bedre reflekterer orginasjonsstrukturen #13965
 • Sider med faner viser nå fanenavnene i url-feltet #13662
 • Kalendersiden har nå fått ikoner for tid og sted #14319
 • Vi har gjort mindre endringer på emnesiden #13810

Release 41 2016-02-18

Vi jobber videre med generelle endringer på sidene.

 • Visit address har blitt endret til visitor address på personsidene #8386
 • Vi har gjort det mulig å legge til egendefinert tittel på tilknyttet innhold #11050
 • Vi har gjort endringer på kalendersiden for å kunne få inn ikoner #12622
 • Ansattsidene har fått ekspandert meny #12745
 • Personsidene viser nå fremhevede publikasjoner fras Cristin under "forskningsfanen" #13145
 • Områder uten innhold skal nå ikke vises på områdeforsider og artikler #13885
 • Lenken til studentrapportene på utvekslingsavtalesiden er nå mer synlig #13919
 • Filer på personsidene er flyttet til riktig sted #14060
 • Vi har gjort endringer på EVU-utlistingen #14176
 • Språklenken i toppmenyen er flyttet for å bedre passe med resten av toppmenyen #14180
 • Vi har flyttet "publiser"-fanen i redigeringsmodus for å gjøre publisering og redigering enklere #14186
 • Vi har endret på utseende på knappene på forsiden #14189
 • Diverse kodeendringer #14204 #14205 #13865 #14346
 • Personsidene og alle steder der personsidene blir hentet inn viser nå bildet i samme format. Det nye format er 4:5 #14209 #14365
 • Moduloppgraderinger #14226 #14211 #14225 #14227 #14228
 • Vi har gjort diverse stilendringer på personsidene #14310
 • Avkrysningsboksene på utvekslingsavtalene blir deaktivert når en velger "universitet i bergen" for å gjøre det mulig å bare vise avtale som ikke tilhører et fakultet #12937

Release 40.1 2016-02-08

De institutt- og fakultetsvise studieprogramlistingene ble tomme etter R40 #14260

Release 40 2016-02-04

Den siste releasen hvor redesign har hovedfokus. Vi vil fremdeles jobbe videre med endringer i designet, men nå vil også andre saker komme med. I denne releasen gjør vi også store endringer på redigeringsidene.

 • Vi har endret på redigeringstemaet #14093 #14093
 • Vi har gjort noen endringer på filtersidene #13812 #13830
 • Banneret på forsiden har blitt endret for å bedre fungere med flere bildeformater #14168
 • Personsidene har fått diverse endringer #14163
 • Eposten på personsidene er nå klikkbare igjen #14154
 • Vi har lagt til sosiale medier på artikler, kalenderhendelser og pressemeldinger #14069
 • Tilknyttet innhold fungerer nå bedre #13992 #13687
 • Informasjon i faner har nå riktig fontstørrelse #13963
 • Lenker i faner viser nå med riktig lenkefarge #13864
 • Kolofonmenyen ser nå mindre rotete ut #13831 #13449
 • Mobilmenyen har blitt bedre å bruke #13779
 • Kursbeskrivelsen for EVU har blitt flyttet til en egen side #13740
 • Studieprogram viser nå den oversatte versjonen av stikktittelen sin #13681
 • Vitnesbyrd viser nå tilknyttet innhold #13680
 • Lenken for å bytte språk har fått en mer beskrivende tekst #13351
 • Vi har endret rekkefølgen i elementene på vitnesbyrdene på områdeforsidene #12202

Release 39.1 2016-01-25

Bug fixes related to survey script introduced in R39

Release 39 2016-01-21

I denne oppdateringen har vi fokusert mye på å forbedre studieutlistingene

 • Forbedre design på søkefelt inne på utvekslingsavtalesidene #12764 #12765
 • Generell forbedring av filterside for studieprogram, emne, evu-kurs og utvekslingsavtaler #13809 #13883 #13925 #13837 #13808 #13806
 • Rettet en feil hvor tekst la seg over menyen på tablet #13953
 • Fått tilbake brødsmulesti på alle sider #13847
 • Rettet en feil hvor lenker la seg over hverandre på mobil #13745
 • Deaktivert moduler som ikke brukes lengre #13660 #13863
 • Oppdatert moduler #13841
 • Lagt til infoside for studieprogram som ikke finnes i FS #13902
 • Styling for kicker inne på studiesider (emne, studieprogram ++) #13823
 • Lagt til lenger forsinkelse når man tar musen over over områdemenyen #13691
 • Prosjekt blir hentet ut på personside igjen #12935
 • Fått tilbake ekstern forfatter #12812
 • Tilknyttet innhold henter nå ut kicker #12584
 • Studietype viser nå i tilknyttet innhold #13862
 • Undermenypunkt på hovedmenypunkt 4 og 5 i områdemenyen legger seg i høyre kolonne #13494
 • På engelsk side står det "Menu" på menyknappen på mobil #13481
 • Relevante lenker har fått mer konsistent styling #11988
 • Kalenderhendelser som er hentet ut i bildekarusell får nå et datomerke i øvre venstre hjørne #13933 #12878

Release 38.2 2016-01-11

 • Oversett, meny og versjonsfanene i redigeringsmodus viste ikke funksjonaliteten. Denne er nå på plass igjen #13813

Release 38.1 2016-01-08

 • En liten justering av videoformatene på områdeforsidene slik at den fungerte i alle størrelser #13804

Release 38 2016-01-07

Første release i 2016. Fokus på redesign.

 • Studieprogramsidene viser nå riktig formattering og har fått litt ekstra styling i tillegg til noen ekstra felt #13768 #13656 #13655 #13654 #13653 #13643 #13492 #13004
 • Noen utvekslingavtaler viste dobbel informasjon, dette er nå fikset #13536
 • Relevante lenker er nå flyttet ned på utvekslingsavtaler #12986
 • Studiespesialiserende er nå flyttet til den høyre siden på studieprogram #12980 " visste du at" viser nå på høyre side på studieprogram #12873
 • Det har blitt gjort en del endringer på mobilmenyen for å få denne til å fungere bedre #13739 #13490 #13485
 • Informasjon på personsidene ble ikke lagret, dette er nå fikset #13678
 • Tilknyttet innhold fungerte ikke på sider som lå som innholdsliste #13671
 • Compatability mode på IE gjorde at siden så ødelagt ut, vi har lagt inn en overstyring av dette på siden #13667
 • Tilknyttet innhold med flere små bilder viser nå bare ett #13661
 • Studieinformasjon i tilknyttet innhold har nå riktig utseende #13647
 • Sider uten tekst i brødteksfeltet viser nå ikke dette feltet #13642
 • Vi har lagt til et globalt bunnfelt på alle sider #13629
 • Bilde og tekstfelt på områdesiden har nå samme størrelse #13609
 • Den valgte fanen på en artikkel har nå en mørkere farge enn de andre fanene #13514
 • Alle knapper har nå fått lik styling #13500
 • Vi har lagt til et kart i "besøk oss"-feltet #13475
 • Vi har endret størrelsen på videoer i hovedfeltet på et område #13220
 • Filtersidene til studieprogram og emne har fått litt mer riktig stil #13074

Release 37 2015-12-17

Første release etter lansering. Fokus på å fikse de grove feilene.

 • Linker i H2-tabber i artikler hadde ikke fått styling, de har nå vanlig lenke-stil #13631
 • Vi har hatt en gjennomgang av avstander og fikset litt unødvendige avstander en del steder #13628 #13497 #13654
 • Vi har fjernet bildeteksten på eksternt innhold på områdeforsider #13617
 • Publiseringsboksen i innlogget modus hoppet til topps når den ble klikket på, nå ligger den på plass #13616
 • Vi har gjort slik at forsidebildet også vises på nettlesere med AdBlock #13588
 • Personsidene manglet tilhørighet, den er nå tilbake på plass, i tillegg har vi gjort noen stylingendringer på personsidene #13587 #13496 #13483
 • Studieprogrammene ser nå bedre ut på mobil #13586
 • Søkeresultatet klippet bildene, den viser nå fult bilde #13537
 • Data fra FS viser nå titler i større størrelse #13531
 • UB har fått tilbake bannerfeltet sitt på alle artikler #13512
 • Små bilder i tilknyttet innhold har fått litt luft mellom seg og teksten #13509
 • Vi har gjort litt endringer på mobilmenyen #13504
 • Telefonnummer viser nå under hverandre på personsiden
 • Editsiden til personer viser ikke lenger gammel styling #13487
 • Diverse endringer på mobilheaderen #13463 #13464
 • Vi har lagt inn igjen funksjonen med en slider på artikler med flere hovedbilder #13329
 • Nye-doktorgrader er på plass igjen #13202
 • Vi har lagt på en forsinkelse på hovedmenyen slik at den ikke kommer opp med en gang #13445

Release 36.2 2015-12-11

Unngå problemer med forsidebanneret #13539 #13533

Mobilversjonen av personsidene trengte litt mer justering #13532

Release 36.1 2015-12-10

De engelske emne- og studieprogramsidene viste norske titler #13529

Problemer med mobilmenyen #13538

Release 36 2015-12-10

Vi på lufta med nytt design. Yeah!

Release 35 2015-11-19

Vi har i hovedsak jobbet med redesign av uib.no, men har også gjort noen oppdateringer av moduler på uib.no.

 • Oppdatert views modulen #13101
 • Fjerne gammel og unødvendig kode knyttet til den gamle kalenderen #12949

Redesign

Release 34.1 2015-11-12

Moduleoppdateringene tilknyttet nytt theme i release 34 hadde som effekt at artiklene inkluderte orginalversjonen av bildene istedenfor nedskalerte versjoner. Det gjorde at sidene brukte mye mer data enn de skulle. Det har vi nå fikset.

Sikkerhetsoppdatering for søkesiden (XSS) #12959

Release 34 2015-11-05

Vi har i hovedsak jobbet med redesign av uib.no, men har også fått inn noen endringer til dagens side

 • Upubliserte områder ble ikke synkronisert med SEBRA, vi har nå endret dette og passet på at alle områder nå er synkronisert #10978
 • Kalenderblokken på områdeforsider er byttet, slik at den gamle kalendermodulen kan fjernes #12344
 • Pressemeldingsfilteret blir nå oppdatert hver gang en ny pressemelding lages #11414
 • Vi har fjernet parantesene på utstillingsblokken #12176

Redesign

 • De fleste malene er nå på plass, de som mangler er forsiden til uib, doktorgrader, pressemeldinger, indre marked og nus-sider.
 • Vi har begynt å style de ferdige malene.

Release 33 2015-10-22

Denne releasen inkluderer ingen synlige endringer.

Vi oppdaterer Drupal-kjernen og en modul (#12506, #12435). Oppdateringene som er gjort for å forberede nytt utseende for webben er ikke aktivert enda.

Release 32 2015-10-08

Liten release med en god blanding av redesignsaker og annet småplukk til w3.

Redesign:

 • Områdemenyen har begynt å få styling #11953
 • Sidebaren til en artikkel har fått styling #11964
 • Sitat i tekst er lagt inn i styleguiden #11985
 • Styling til relevante lenker er lagt til i styleguiden #12008

Småplukk til w3:

 • Vi har gitt indre marked en skikkelig url #11413
 • Indre marked vises nå i webdesken #11636
 • Det er ikke lenger mulig å velge annet enn hele timer når man tidstyrer innhold #11930
 • Indre marked har fått mindre stylingendringer #11931
 • Date-modulen har blitt oppgradert #11971

Release 31 2015-09-10

Vi har gjort en del generelle bugfikser og har begynt å få inn saker tilknyttet redesign

 • Vi har gjort slik at ERASMUS+ avtaler vises som de skal på uib.no #11706
 • Vi har satt på en timout-funksjon som skal forhindre at områder krasjer fordi de ikke får kontakt med f.eks en treg rss #11536
 • Vi har fjernet postkode og poststed fra besøksadressene #11485
 • Vi har gjort feltene på indre marked oversettbare #11395
 • Fikset visning av innholdslister for innloggede brukere #10991

Redesign:

 • Arbeidet med å få inn stilene til det nye temaet er igang #11396
 • Fjernet uønskete bokser i headeren på det nye temaet #11954
 • Forfatter vises nå med navn istedenfor brukernavn #11951

Release 30 2015-08-27

Vi har jobbet med kalenderen og gjort noen generelle bugfikser

 • Tidligere beholdt vi alle versjonene av innhold på uib.no, nå har vi satt en maksgrense slik at det kun er de 50 siste versjonene som er tilgjengelige #6609
 • Vi har forbedret stylingen på den nye kalenderen #11215 #11278 #11312 #11378
 • Indre marked viser nå tittel på siden #11368
 • Pressemeldingene blir nå sortert på dato #11397
 • Vi har gjort en endring på analyticskoden for bedre å vise lenketrafikk på siden #11569
 • En artikkel som er skrevet i formatet "full html" viser nå h2 som tabs #11656
 • Moduloppgradering av ctools og drupal core #11673 #11672
 • En filterfunksjon hvor en kunne enkelt referere til en annen side viste seg å skape en uendelig loop hvis en refererte til samme side. Dette har vi nå tatt høyde for #11322
 • Vi la til Access-Control-Allow-Origin til calender-APIen #11813

Release 29 2015-08-13

Første release etter sommerferien. Inneholder i stor grad moduloppgraderinger til Drupal, samt 3 små endringer i utsende og funksjonalitet:

 • Tittel på kalenderen tar nå full bredde på siden #11313
 • Vi har gjort slik at brødsmulestien til indre marked peker til samelsiden for indre marked #11367
 • Vi har hatt problemer med at Cristinintegrasjonen har kræsjet våre personsider. Vi har lagt til en timeout-funksjon som skal gjøre slik at våre sider fremdeles blir vist selv om Cristin ikke svarer #11068

Noen små oppdateringer for å forberede grunnen for nytt utseende:

 • Vi har laget page.tpl.php og html.tpl.php for å få på plass basisstrukturen i det nye designet #11319
 • Vi har flyttet variabelen for tilpasset logo fra uib_setup-modulen til .info #11330

Release 28 2015-06-30

Generelle oppdateringer og feilrettinger

 • Vi har rettet en feil hvor man kunne lagre innholdslister uten å hente inn innhold #10912
 • Oppdatert Drupal til versjon 7.38 #11167
 • Startet arbeidet med nytt druapl theme (redesign) #11257

Ny funksjonalitet

 • Ny innholdstype indre marked #11213
 • Ny innholdstype pressemelding #10980

Kalender

 • Endre url for ny kalender slik at den nye kalenderen erstatter den gamle #11189
 • Satt minimumshøyde for ukenummer slik at uker uten hendelser ikke legger seg over hverandre #11202
 • Satt datoformat til norsk dato #11216
 • Rettet feil hvor sortering på tidspunkt var uriktig #11217
 • Rettet feil hvor sortering på pågående arrangement var uriktig #11220
 • Justering av årstall og ukenummer for bedre oppstilling #11223
 • Rettet feil hvor brødsmulesti linket til sider som ikke eksisterer lenger #11254
 • Oppdatert alias for kalender #11189
 • Områder med tom kalender får infomelding #11199
 • Alle kalender-lenker går til ny kalender #11210
 • Valgt dato (selv når den er tom) kommer alltid øverst #11222
 • Justert ny kalendervisning på mobil #11260
 • Filtrering på kalender vises i url #10628

Release 27 2015-06-18

I denne releasen har hovedfokuset vært å ferdigstille kalenderen.

Studentrapportsiden-utveksling:

 • Vi har fjernet litt overflødig hjelpetekst på utvekslingssiden #10668
 • Vi har lagt til hjelpetekst på avkrysningsboksene på utvekslingssiden #10669
 • Avtaler viste feil eier og dermed ble filtreringen av avtaler ikke brukbar. Feilen er nå fikset og avtaler viser nå riktig eier #11100
 • Vi har endret hjelpeteksten på studentrapportsiden for å passe med endringene som ble gjort i tidligere releaser #11147
 • Vi har gjort det slik at cron-jobben går en gang for dagen på studentrapportsiden #11045

Ny kalender:

 • Vi har gjort endringer på filtreringen på den nye kalenderen #10882
 • Generell styling av ny kalender #10902 #10903
 • Kalenderen widgeten på kalendersiden har fått forbedret brukeropplevelse og nytt design #10904
 • Eventtypene viser nå riktig versjon #11074
 • Vi har avinstalert calendar2-modulen #11161

Tjenestekatalogen:

 • Informasjon om hvordan å nå brukerstøtte har blitt lagt til i tjenestekatalogen #11056

Bugfiksing:

 • Emner viste innhold fra flere semestre, dette har vi nå fikset #10992

Release 26 2015-06-04

Liten release hvor vi har fikset noen sebraproblemer og problemer med studentrapportsiden

Studentrapportsiden-utveksling:

 • Gjort det mulig å filtrere studentrapportlisten på avtaleeier #9267
 • Studentrapportene på avtalesidene er nå gruppert på år #9270
 • Synkroniseringen med FS feilet på studentrapportsiden etter endret kodestruktur. Dette har nå blitt fikset #10995

Nye funksjoner og endringer:

 • Vi har lagt til "ResearchGate" som et sosialt medium på personsidene #10831
 • Vi har modifisert sebrasyncen for å prøve å gjøre slik at den ikke skal feile så ofte #9280
 • Vi har gjort det mulig å embedde Tjenestekatalogen på ansattsidene #10981

Release 25 2015-05-21

I denne releasen har fokuset ligget på ny kalender, moduloppgraderinger og en del bugfikser for utdanningsavdelingen

Kalender:

 • Vi har laget et helt ny ramme for kalenderen #10674
 • Kalenderen må vise hvilken type et arrangement er #10627
 • Utlistingen av arrangementene trengte litt forbedring #10630
 • Arrangement vistes med to timer feil, dette er nå fikset #10660
 • Språket til arrangementer ble ikke returnert fra /api/calender.json, dette har vi nå fikset #10720

Studentrapportsiden-utveksling:

 • Vi har lagt til en adminrolle på studentrapportsiden #9029
 • Vi har fjernet workflowmodulen på studentrapportsiden #10681
 • Det har blitt gjort endringer på fs-syncen slik at utvekslingsavtaler følger samme semesterrytme som studieprogram og emner #10707

Nye funksjoner og endringer:

 • Offentlig journal kan med hjelpe av et nytt filter bli flyttet fra webber til w3 #6901
 • Vi har nå gjort det mulig for brukere å styre om et kalenderinnlegg skal vises i globalkalenderen eller ikke #8346
 • Vi har fjernet cookies-advarselen og heller lagt en lenke om cookies i bunnen på alle sider #10696

Diverse bugfikser:

 • Vi har gjort små justeringer på evu-kursene sine tekstfelt #10538
 • Studieprogram viste tomme faner hvis den fanen inneholdt informasjon på engelsk. Dette er nå fikset #10632
 • Studieløpsfanen har blitt flyttet på #10633
 • Publikasjonspoengene fra NSD har blitt justert etter det ble funnet en feil i rapporteringen fra Cristin #10771
 • Ansattlister med bare en ansatt i vistes ikke på områder, dette har nå blitt fikset #10906
 • Oppgradering av Drupal og diverse moduler

Release 24.1 2015-05-04

Workflowmodulen som ble brukt på studentrapporter.app.uib.no vil ikke bli brukt mer.

 • Workflowmodulen forårsaket problemer under oppdateringer. Vi har istedet lagt til funksjonalitet for håndtering av arbeidsflyt og vil fjerne workflowmodulen helt i en senere release. #10598

Release 24 2015-04-23

Vi ferdigstiller i stor grad utvekslingsavtalesiden og gjør et par bugfikser på systemet

Utvekslingsavtaler:

 • Vi har gjort det slik at listen på utvekslingsavtaler blir sortert på organisasjonsenhet istedenfor land #10191
 • Vi har introdusert et felt for å kunne filtere på studiekode på utvekslingssiden. Dette feltet har nå fått en skikkelig tittel og en hjelpetekst #10453

Diverse bugfikser:

 • Vi har omgjort semestervelgeren på emner slik at den ikke er avhengig av javascript og også gjør det mulig å lenke til de spesielle semestrene #8802
 • Vi har oppdatert dataene som kommer fra DBH på uib.no/om til å vise tallene for 2014 #10052
 • Artikler som inneholdt mer enn ett hovedbilde fungerte ikke å putte i slideshowet på områdeforsider. Nå har vi gjort det slik at slideshowet alltid viser første bilde #10298
 • Filtersidene til uib skiftet fra å være en side til å bli en block på en side. Dette gjorde at det ble endringer i hvordan dataene ble sendt til Drupal. Tidligere ble de sendt som vanlige spørringer ved bruk av GET, mens nå benyttet siden seg av AJAX. Denne endringen taklet ikke nginx på www.uib.no, og spørringene kom derfor aldri frem til Drupal. Problemet ble fikset med å fjerne en redirect slik at spørringene kom igjennom #10344
 • Studienivå på filtersidene ble ikke oversettbare etter at filtersiden ble endret. Disse er nå manuelt oversatt #10408
 • Studiekoden forsvant fra flere filtersidene er etter at filtersidene ble endret. Disse er nå lagt tilbake igjen #10409
 • Lenker som ikke var satt opp med en skikkelig pathauto fungerte ikke skikkelig etter at w2 ble skrudd av. Det problemet er nå rettet #10427
 • Filtersidene sin brødsmulesi lenket til feile sider. Dette har nå blitt rettet opp i #10454
 • w3-lenker i relevante lenker fungerte ikke helt optimalt. Filteret som gjør w3 om til www.uib.no fjernet for mye av lenken. Dette er nå ordnet #10503

Release 23.1 2015-04-09

Mini-release for å få fikset et problem som oppstod i R23 med at halvparten av utvekslingsavtalene ikke vistes på filtersiden.

 • Det var et problem knyttet opp mot et "entity reference"-felt på filtersiden til utvekslingsavtalene som gjorde at rolletilganger styrte hvilke avtaler man fikk se. Vanlige brukere fikk derfor bare se halvparten av avtalene, mens kun privilegerte brukere så alle. Dette er nå fikset. #10351
 • Vi erstattet "Kilde: NSD DBH" med "Kilde: NSD" på siden som viser data fra NSD #10329
 • Oppdatert Drupal til 7.36 #10407

Release 23 2015-03-26

Vi jobber videre med utvekslingsavtaler og gjør noen moduloppgradering.

 • Vi har laget en ny innholdstype som henter inn spesifikke views. Dette gjør det mulig for level 2 brukere å oppdatere tittel og et tekstfelt på toppen av sider som f.eks /utvekslingsavtaler #7225
 • Vi har lagt til en visning av utvekslingsavtaler for lærere #9272
 • Oppdatering av Drupal Core #10243
 • Sikkerthetsoppdatering av ctools-modulen #10244

Release 22 2015-03-12

Vi jobber videre med utvekslingsavtaler og gjør generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler

 • FS hadde gjennomgått en oppdatering som gjorde at informasjon ble levert i et annet format. Dette gjorde igjen at informasjon på utvekslingsavtaler forsvant. Det er nå rettet #10013
 • Endringer av begrep gjort på studentrapportsiden var ikke beskrevet i den generelle informasjonen, denne informasjonen er nå oppdatert #10016
 • Vi har fjernet institutter fra filtermuligheten på utvekslingsavtalesiden da listen ble altfor lang #9797
 • Linjeskift vistes ikke på studentrapporter, noe som gjorde at tekstene ble vanskelige å lese. Dette er nå fikset #10017
 • Studentrapportsiden har hastighetsproblemer og caching har blitt aktivert for å prøve å bøte på problemet #9014

Generelle endringer

 • Filtersidene til utvekslingsstudenter til UiB har blitt filtrert på fakultet istedenfor fagområder #7927
 • Vi har fjernet scriptet som ble brukt til brukerundersøkelsen #9982

Feilretting

 • Webdeskmenyen var lagt til i features og ble oppdatert i hver release. Den er nå fjernet fra features slik at den ikke overskriver endringer gjort i w3 #9981

Release 21 2015-02-26

Vi jobber videre med utvekslingsavtaler og gjør generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler

 • Det ble gitt litt mer rom mellom avkrysningsboksene og teksten på utvekslingssiden #9872
 • Moduler som ikke ble brukt har blitt slått av på studentrapportsiden #9811
 • Tekst som ikke ville bli oversatt er nå mulig å oversette #9809
 • Nyeste studentrapport vises på øverst på listen over studentrapporter #9397
 • Bare utvekslingsavtaler med studentrapporer viser "les studentrapport" på utvekslingssiden #9283
 • Vi har endret statusenmeldingene på studentrapportsiden for å gjør det mer forståelig for brukerne #8961

Generelle endringer

 • Vi har lagt på et script på sosiale medier-knappene for å se om de blir brukt #7256
 • Studieløpstabellen på studieprogram har blitt flyttet slik at den er ved siden av oppbygningsfanen #9835
 • Det er nå mulig å klikke på bildene på områder som uib.no/aktuelt for å komme til nyhetssaken #3311
 • Autocomplete-feltet på oversettelsesfanen viser nå hvilket området innholdet tilhører #5611

Feilretting

 • Personer som ikke er tilknyttet en OU gir feilmeldinger - vi registrerer nå feilmeldingene slik at vi kan feilsøke #9597
 • Feilmelding på søkesiden er nå fjernet #9820
 • Vcards med spesielle tegn vistes feil i outlook på windowsmaskiner. Vi har nå gjort det slik at tegnsettet blir riktig for outlook for windows #9135

Moduloppgraderinger

 • Oppdatert Views-modulen #9787

Release 20 2015-02-12

I denne releasen har hovedfokuset vært på utvekslingsavtaler, generell bugfiksing og moduloppgraderinger.

Utvekslingsavtaler

 • Rekkefølgen på faktaboksen i utvekslingsavtaler #9394
 • Landsøk er nå autocomplete-felt #9416
 • Land som overskrift på listen over utvekslingsavtaler på studieprogramsiden #9409
 • Filtersiden til utvekslingsavtaler har nå avkrysningsboks #9316
 • Utvekslingsavtaler i alfabetisk rekkefølge på studieprogramsiden #9399

Generelle endringer

 • Søkeboksen til biblioteket #9248
 • Lokalt tilknyttet innhold viser fakultetsikonet på alle underliggende områder #9459
 • Forbedret utseende på pilene til innholdslister #9342
 • Fler norske urler #9122

Feilretting

Release 19.2 2015-02-09

Forberedelse for release 20. Klassifiseringer som må på plass først for å implementere filtrering av utvekslingsavtaler. #9316

Release 19.1 2015-02-03

Kompensere for endringer i APIene mot Jobbnorge. Dette sørger for at engelske stillingslister igjen vises.

Release 19 2015-01-29

Vi fortsetter arbeidet med utvekslingsavtaler, utvikler ny innholdstype for spesialutviklede sider, lagt til muligheten for bildekart på områder og generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler:

 • Bare vis et språk i tittelen til utvekslingsavtaler på studieprogram #9271
 • Muligheten til å vise studentrapporter på flere avtaler #9269
 • Vis tittelen på studentrapport istedenfor navnet på studenten som har skrevet rapporten #9268

Nye funksjoner:

 • Lagt til muligheten for å legge til bildekart på hovedmediet på en områdeside #9176
 • Ny innholdstype som bare er tilgjengelig for level 1, som er en ren html-type #8824

Kalender:

 • Gjort det mulig å filtere kalenderen basert på område #8939

Generell bugfiksing:

 • Kontaktfanen på masterprogram var ikke mulig å klikke på, vi har nå flyttet kontaktinfo til samme sted som på bachelorprogram #9347
 • Lagt til script for å kjøre en brukervennlighetstest på nettsidene #9247
 • Noen studieprogram vistes dobbelt opp i lister, dette er nå fikset #9220
 • Oppgradert advarsel om cookies-modulen #9116

Release 18.1 2015-01-16

Lenkene ut fra slideshowet ble plukket opp fra relevante lenker selv for innhold som ikke var eksternt innhold. #9321

Release 18 2015-01-15

Vi starter 2015 med en liten release hvor vi fortsetter arbeidet med utvekslingsavtaler, kalenderen og gjør et par endringer for UB i tillegg til generell bugfiksing.

Utvekslingsavtaler:

 • Vi legger to lenker tilbake i faktaboksen #8991
 • Vi har gjort det mulig å oversette søknadskoden #9101
 • Lenken til studentrapporter på utvekslingssiden har midlertidig blitt fjernet #9168
 • Vi har fjernet informasjon om lærerstedet fra Nordplus avtaler #9172

UB:

 • Vi fjerner logo som ligget i sidebar hos UB #8807
 • Søkeboksen til UB har nå blitt gjort om til bare et søk #9115

Generell bugfiksing:

 • Det er nå mulig å legge eksternt innhold i slideshow #9378
 • Doktogradssiden fungerte ikke etter overgang til 2015, dette er nå fikset #9104
 • Relevante lenker la på ekstra tegn i visse lenker, dette er nå ordnet #9119
 • Skjuler advarsler om manglende studieprogram #9036
 • Diverse tekniske oppdateringer #8937, #8924, #9231

Release 17.1 2014-12-19

Fikset problem hvor utvekslingsavtaler mistet koblingen til land og studieprogram når de ble redigert av brukere som ikke er administrator. Dette førte til at avtalene forsvant fra oversikten. #9098

Release 17 2014-12-18

I denne releasen har fokuset vært på utvekslingsavtaler og innholdslisten. Dette er siste releasen før jul og vi har fått inn mange saker i denne releasen. Neste release vil komme torsdag 15. januar. Den vil i stor grad inneholde fikser til utvekslingsavtalene, innholdsliste og arbeidet med ny kalender.

Diverse feilrettinger:

 • Vi har skiftet toolkit for behandling av bilder som gjør at bildekvaliteten ikke skal forringes så mye som den gjorde tidligere #6787
 • Det er nå mulig å legge inn ledige stillinger ved uib som et filter i brødteksten, og dermed kan uib.no/stilling nå lages på w3 #8677
 • Problemer med filtrering på evu-kurslisten er nå rettet #8790
 • Fjernet globalmenyen fra features slik at endringer i globalmenyen ikke blir endret ved hver oppdatering #8947
 • Gjøre det mulig å oversette diverse tekster #8910 #8956
 • Lenker som inneholdt query-strenger ble kuttet i "relevante lenker"-feltet på artikler, dette har vi fikset #9026

Utvekslingsavtaler:

 • Utvekslingsavtaler har nå fått en filterside hvor brukere kan søke etter spesifikke avtaler #8803
 • Filtersiden lenker nå til korrekt avtaleside #9013
 • Filtersiden har problemer med å vise alle utvekslingsavtalene så derfor har muligheten til å filtrere på studieprogram blitt fjernet. Denne vil bli lagt til igjen når problemet med visning av avtalene er løst #9031
 • Alle studieprogram har fått en fane som viser hvilke utvekslingsavtaler som er tilknyttet det spesifikke studieprogrammet #8805 #9018
 • Studentrapporter fra utvekslinger er nå synlige på utvekslingsavtalesiden #8808
 • FS-geo-sync blir lagt til cronjobben slik at den syncer landene fra FS med jevne mellomrom #8854
 • Noen endringer i redigeringsvinduet til utvekslingsavtalene #8859 #8889
 • Noen utvekslingsavtaler skal ikke vise samme informasjon som alle de andre avtalene #8968
 • Vise fotograffeltet på bilder på utvekslings- og studieprogramsiden #8926
 • Lagt til en OU som representerer hele UiB #8933
 • Skiftet url for utvekslingsavtalene #8945
 • Fikset brødsmulestien for utvekslingsavtalene #8980
 • Gjort endringer på visningen av studienivå som vises på avtalesiden #8981
 • Varighet vises nå på avtalesiden #8982

Innholdslister:

 • Gjøre innholdslister synlige i innholdsvisningene i webdesken #8928
 • Begrense mulighetene til å publisere innholdslister til å gjelde bare områder man er innholdsprodusent for #8929
 • Gitt tilknyttet innhold i innholdslister samme funksjonalitet som tilknyttet innhold i vanlige artikler #8935
 • Gjort det mulig å legge innholdslister i menyen #8936
 • Fikset bylineinfo på artikler som er tilknyttet en innholdsliste #8943
 • Fjernet at tittelen til tilknyttede personer vises med mindre det finnes en tilknyttet person #8944
 • Gjøre område et påkrevd felt på innholdslister #9006

Kalender:

 • Endret datoformat på kalenderen #8938
 • Gjort sql-endringer i kalender-modulen #8942

Release 16.1 2014-12-10

Fikset problem som førte til at søknadsfrister for EVU-kurs utløp en dag for tidlig. #8972

Release 16 2014-12-04

I denne releasen har vi hatt fokus på arbeidet med utvekslingsavtaler, jobbet videre med innholdsliste og har begynt arbeidet med ny kalender. I tillegg har vi gjort enkelte feilrettinger.

 • Vi har begynt arbeidet med ny kalender #8159
 • Utvekslingsavtalene skal få ny layout og visning på w3 og vi har hatt flere saker som handler om dette #8800 #8793 #8711 #8853
 • Det har blitt gjort endringer med integrasjonen mot FS på grunn av utvekslingsavtalene #8853 #8763
 • Webdesk har fått noen små forbedringer #8632
 • Upublisert innhold viste i innholdslisten selv når man var logget ut, dette er nå skjult for alle som ikke har en rolle i systemet #8532
 • Sidebar er nå lagt til på innholdslister #8531
 • Det er nå mulig å legge innholdslister inn i tilknyttet innhold #8371
 • Tilknyttet innhold blir nå ikke kopiert over til en sak som blir oversatt på grunn av språkproblemer #8580
 • Det har blitt gjort slik at brukere blir sendt til riktig språkversjon av webdesken når de oversetter en sak #8488
 • I tillegg har det blitt lagt til litt ekstra hjelpetekst for brukere som oversetter saker #8489

Release 15 2014-11-21

R15 retter en del feil, introduserer en ny innholdstype (Innholdsliste) og gjør en del generelle endringer.

 • Flytter google søket (grunnlag for søk på uib.no) til w3 fra w2 og styler dette #6486 #8613
 • Gjør det mulig å legge upublisert innhold som tilknyttet innhold #6923
 • Retter en stylingsak knyttet til slideshowet #7224
 • Introduserer den nye innholdstypen "Innholdsliste". Denne innholdstypen kan brukes til å gi grafisk fremstilling av feks en arbeidsprosess. NB! Ikke klar til bruk enda! #7693
 • Retter feil som gjorde at kulpunkt ikke fungerte på personsidene #8272
 • Fjerner publikasjons-fanen for administrativt ansatte som setter antall publikasjoner i Cristin til 0 #8376
 • Endrer til små bokstaver i navn på personsider #8509
 • Endrer på plassering av elementer på webdesken #8510
 • Oppgradering av Drupal kjerne #8616
 • Retter synkronisering med sebra for at ansatte med ansettelseforhold i UNI, bare viser tittel for stilling ved UiB #7922
 • Retter feil som har ført til at ansatte med to kontoer i sebra, har vist feil profil ut på ansattlister #7922
 • Retter bug som gjorde at en side "hoppet" når man navigerte mellom faner #8197
 • Retter feil som gjorde at Adressefelt 2 ikke vistes ut på personsider #8356
 • Retter feil som gjorde at visning av data fra DBH ikke fungerte på norske sider #8381
 • Retter feil som gjorde at toppen av siden ikke vistes når man navigerte via faner #8385
 • Treff i autocomplete-feltet for oversettelser til en sak ble skjult av kolofon-feltet. Dette er rettet #8501
 • Retter feil som gjorde at to personer med nesten likt navn hadde byttet alias fra w2 til w3 #8540
 • Legger til uib.no/stillinger til w3. Skal gjøres noe mer med før den erstatter tilsvarende side på w2 #6819
 • Legger til taksonomi for land/verdensdel som klargjøring til visning av utvekslingsavtaler #8387

Release 14 2014-11-06

Vi gjør generelle justeringer og feilrettinger på uib.no i denne releasen.

 • Det er nå mulig å finne eksternt innhold og vitnesbyrd ved hjelp av “Finn Innhold” på webdesken #4377
 • Vi har startet arbeidet med en ny prosesstype som er bestilt fra ansattsidene #7694
 • Alle listene som viser personer på uib.no har nå fått samme stil hvilket betyr at “tilknyttede personer” nå ser ut som ansattlistene på områder #7850
 • Vi har gjort endringer på åpningstider-boksen på ub-forsiden #7888
 • Level 1 har nå utvidete søkemuligheter etter filer #7902
 • Feil i utlistingen av EVU-kurs er nå rettet #7985
 • Små endringer inne på EVU-kursene #8177
 • Vi har oppdatert Google Analyticskoden til Universal Analytics #7987
 • Feil som oppstod etter oversettelse er rettet #8080
 • Fjernet emne som ikke skal vise i emneoversikten #8120
 • Fjernet en ekstra linje som dukket opp under studieretninger #8145
 • Endret visning av studieprogram i “tilknyttet innhold” slik at disse ble mer lik vanlig innhold #8156
 • Lagt til Linkedin på personsidene #8158
 • Vi har oppdatert en del moduler #8181
 • Endringer i datoformatene i drupal #8194
 • Fikset feil hvor eksternt innhold ikke lenger var mulig å søke etter i tilknyttet innhold #8202
 • Fikset en feil som gjorde at brukerne kom til feilside hvis de glemte å legge til område på en artikkel. De får nå beskjed om å fylle inn dette feltet uten å bli tatt vekk fra innholdet #8294
 • Vi har gjort det mulig for områder å ha en annen postadresse enn postboks. Hvis postboks er satt til null i sebra blir besøksadressen også gjort til postadressen #8345

Release 13.1 2014-10-23

Hovedfagsoppgaver som ble listet på veilederens side måtte fjernes før vi offentliggjør de nye personsidene. #8132

Release 13 2014-10-20

Personsider, EVU og mindre fix og bugfix

 • Tekstformateringen H3 hadde en bug i visning på pesonsidene, denne er fikset #8067
 • Legger til regel om at synkronisert navn vises hvis det ikke er innhold i feltene for overskriving av navn på personsidene #8059
 • Fikser funksjonen som sender deg til riktig søkeside når du klikker på et kompetansefelt #8058
 • Sørger for riktig rekkefølge på personinformasjon i personlistene #8018
 • Fiks for bug som oppstod der en bruker har to kontoer i Sebra #7962
 • En del brukere manglet oversettelse av personsiden sin, noe som ga en del bugs, blant annet i form av at man ikke fikk overskrevet besøksadresse. Dette er fikset i #8013
 • Rolle 2 kunne ved en feil kansellere/slette kontoer - denne muligheten er fjernet #8009
 • Vi har satt i gang funksjonen som blokker brukere som ikke finnes i Sebra #8008
 • Vi fjerner w2-synkronisering av brukere, og introduserer funksjon som lager alias/slugs i w3 for nye brukere #7995
 • Fjern kolon etter "Filer"-tittel på personprofil #7716
 • Ordne rekkefølge på feltene "kompetansefelt" og "Prosjekter" på personprofil #7713

 • Stylingjusteringer på listen over evu-kurs #7986

 • Fjerner doble headinger på evu-kurs #7866
 • Gjør det mulig å søke opp emner/kurs som tilknyttet innhold basert på emnekode #7868
 • Bytt "Studypoints" til "ECTS credits" på evu-kurs #7955

 • Fiks for plassering av bokkarusellen på /ub-sidene #7991

 • Stylingjusteringer på plasseringen av logo for spesialsamlingene på /ub "7969

 • Legger til felt for påmeldingsfrist/påmelding på kalenderhendelser #6842

 • Fiks for visning av informasjon på feil språk i studieløpstabellen #7822
 • Endrer "Undervisningsstart" til "Undervisningssemester" på emner #8057
 • Fiks for å synliggjøre Spesialiseringsvalg på studieprogram bedre #7813

 • Lar deg bare søke etter artikler på riktig språk for tilknyttet innhold #6906

 • Fiks for visning av vitnesbyrd over en kolonne (tablet) #6199
 • Løser bug som kuttet bilder i tilknyttet innhold i noen responsive visninger #7269
 • Diverse tekniske saker #7209 #7998

Release 12.1 2014-10-09

Liten release for å fikse kritiske problemer i forhold til lanseringen av nye personsider.

 • Fiks for publikasjonsfane som ikke viste riktig språk #7978
 • Fiks for å hindre at level 2,3 og brukere uten rolle kan se passord, brukernavn, tilgangsgrupper og annen kontoinformasjon i redigeringsbildet til personsiden #7975
 • Formatfiks for tekstfelt på persosnidene #7976
 • Fiks for personside som gikk i loop #7977

Release 12 2014-10-08

Vi migrerer personsidene en siste gang og gjør ferdig de siste justeringene for disse sidene i denne releasen. EVU blir også pusset på!

Saker relatert til personsidene:

 • Bilde med lenke til spesialsamlingene på /UB sin områdeforside #7941
 • Endelig migrasjon av innhold fra personsidene på w2 til w3 #7827
 • Tilgang for level 2-brukere til å redigere andres personsider #7904
 • Noen ansatte fikk telefonnumre med dobbel landkode. Dette er fikset i #7848
 • Lenke til hjemmeside er nå gjemt under tittelfeltet - og tittelfeltet er default "Hjemmeside" dersom man ikke legger inn egen tittel. Vi har samtidig endret overskriften på dette feltet i edit-mode til "Hjemmeside", for at det skal korrespondere bedre med innholdet. #7690 #7872
 • Lenken til CV er på samme måte nå gjemt under default tittelfelt (Vis CV) #7840
 • En bug som ga html-tags i fritekstfelt på personsidene er fikset i #7183
 • Personsiden speilet norsk og engelsk innhold. Dette har vi endret, slik at man nå kan ha innhold på den norske personsiden som ikke vises på den engelske #7830
 • Muligheten for å redigere steders åpningstider var dukket opp via personsidene, denne er fjernet #7826
 • Vi har fjernet visning av telefonnummer fra edit-siden på personsidene, ettersom disse ikke kan redigeres her #7821
 • Profilbildet i edit-visningen har fått redusert størrelse #7820
 • Det er gjort en liten justering i hvordan visningen av "last ned v-card" og "Logg på" vises på personsidene #7768
 • Det var kommet inn en rullegardinliste for kompetansefelt på ansattlister - denne er foreløpig fjernet. Planen er på sikt å reintrodusere dette feltet som et autocomplete-felt #7761
 • Noen små styling-justeringer i #7717 #7673 #7566
 • Man kan nå endre navnet sitt på personsiden. I #7712 sørger vi for at en slik endring også gjenspeiles i ansattlister, tilknyttede personer og i forfatterfelt på uib.no.
 • Kompetansefelt vil nå vises på personsiden i den rekkefølgen du har lagt dem inn #7710
 • Vi har ryddet litt i hjelpetekstene og fjernet en overflødig redigeringsfane på personsidene i #7824 #7825
 • Vi har fjernet advarslene om ikke å redigere personsidene - etter denne oppdateringen kan alle redigere! #7828

EVU, UB og generelle saker:

 • Endre slik at EVU-kurs viser kontaktinformasjon til EVU #7921
 • Blokk for å vise EVU-kursinstansinformasjon på EVU-kursene #7864
 • Justering slik at man bare får opp kurs med kursinstanser i EVU kursoversikt når man har valgt høst/vår-filter #7767
 • Styling for listen over evu-kurs #7705
 • Engelsk versjon av chat til UB og en ny hjelpe-lenke på UB-søk #7581 #7234
 • Filterkategoriene på emnelistene manglet oversettelse fra engelsk. Dette er fikset. #7802
 • Emner har på oppdrag fra redaksjonsrådet for utdanningsinformasjon nå fått justert visningen slik at "Undervisningssemester" er omdøpt til "Undervisningsstart", og at "Antall semester" vises over informasjon om undervisningsspråk. #7765

Release 11.1 2014-09-23

Fikser opp regresjon med hensyn til hvordan linkene til sosiale medier vises #7783

Release 11 2014-09-22

Vi fortsetter arbeidet med EVU og personsidene, i tillegg til noen generelle fikser på sidene.

Personsider:

 • Justering for bedre brukervennlighet i funksjonaliteten for emneord på personprofilsider #7294
 • Endringer på listing av ansatte for å gi plass for visning av emneord #6100
 • Landingsside for emneord i kompetansefelt (personlister) #6331
 • Feilmelding dukket opp på personsider når person ikke hadde lagt inn RSS-feed. Dette er rettet #7583
 • Lar CRIstin-feltene vise som "trekkspill"-felt #7609
 • Justerer hvilke kategorier vi henter fra CRIStin, rydder i titlene og gjør den språk-avhengige #7615 #7610
 • Fikser en del formateringsproblemer knyttet til visning av data fra CRIStin #7617
 • Sørger for at dyplenke til CRIstin bare vises på personer som har data registrert i CRIstin #7669
 • Viser "mer om stillingen"-feltet i personlistene #7657
 • Styling og justering for personlistene #7659
 • Retter feil i visning av sosiale medier-ikon på personkort i Chrome #7670
 • Lar brukere uten rolle laste opp og slette egne filer på personsidene #7675
 • Endre rekkefølgen på radene på personkortet #7689
 • Juster layout for mobilvisning for personprofil slik at bildet kommer under navn og tittel #7691
 • Syling og justering på personsidene #7611

EVU:

 • Justering og styling i listen som viser alle evu-kurs og evu-kursinstanser #7071 #6879
 • Visning av detaljer om evu-kurs-instanser på evu-kurs #6693
 • Filtrer evukurs etter nivå #7052
 • Justerer styling for emnelistene #7643

Diverse:

 • Rettelse på feil i visning av åpningstider for UB i MSIE-9 #7577 #7658
 • Synk mot FS for visning av engelske emner har feilet, dette er rettet #7671
 • Retter feil som ga duplikater i personlistene #7624
 • Legger til logo for OU-prosjektet i sidebar på Ansattsidene #7652
 • Fjerner "Logg på"-lenken på Tilknyttede personer-visningen #7623
 • Undervisningssemester viste norsk språk på engelske emnesider. Feilen er rettet #7242
 • Legg til "Workshop" som arrangementstype #7616
 • Ved lenking direkte til tab på side viser nå hele siden #7601
 • Det var mulig å legge til sider som "søsken" til hovedmenypunkt, dette er nå fjernet #7612
 • Diverse tekniske saker #7565

Release 10 2014-09-08

Vi fokuserer fortsatt på person-sider og evu-området i denne releasen, samt gjør noen justeringer i ny mal for UB.

 • "Rediger profilen din"-knappen som var plassert nede til høyre på personsidene, virket for dominerende og forvirrende. Vi har i stedet flyttet den inn som en tekstlenke på v-card, under "Last ned v-card", lenken. Du kan nå logge inn via denne lenken fra en hvilken som helst personprofil, og du vil bli sendt til din profilside. #7169
 • Legger til rette for å inkludere rss-feed på personprofil #6428
 • Legger til rette for twitter-feed på personprofil #6427
 • Gjør lenken for språkbytte synligere på personprofil edit-side #7182
 • Integrasjon av CRIstindata på personprofilsider #6434
 • Engelske personprofiler viser engelsk navn på enhet for person #7507
 • Legger til grafisk element (fargestripen) på personprofil v-card #7251
 • Feltet for spesielle åpningstider på UB-området bruker nå hele bredden #7061
 • Justering i design for visnings av åpningstider for bedre brukervennlighet #7161
 • Legger til lenke til Google Maps under kart i åpningstider for bedre brukervennlighet #6883
 • Det er lagt til en ny event-type: "Presentasjon" #7258
 • Tidligere forsvant snarveien ("tannhjulet") til å redigere menyen hvis menyen hadde mindre enn fem punkter. Dette er rettet opp, slik at denne snarveien er tilgjengelig uavhengig av antall menypunkter i hovedmenyen #6930
 • Vi har sjekket og dobbeltsjekket Sebra-synkronisering av brukere #7157
 • Det er nå mulig å deaktivere vi-bruker-cookies-popup på sidene (spesielt med tanke på informasjonsskjermer) #6440
 • Fjerner overflødige elementer for filtersiden for kurs #7515
 • Fjerner tab for studieløpstabell på studieprogram når det ikke er innhold i tabellen #7213
 • Skjule evu-kurs (inntil evu-kursmodul er klar) #7543
 • Diverse tekniske saker #7512 #7318

Release 9 2014-08-26

Denne oppdateringen gjør først og fremst ytterligere justeringer for nye personsider og EVU-sidene.

 • Generell forbedring av lesbarheten og layout på personsidene #7155 #7156 #7184 #6532 #7027
 • Gjør flere av feltene på personsidene til egne felt på norsk og engelske sider (oversettbare) #7029
 • Oversettelse av taksonomifeltene "kompetanse" på personsidene #7196
 • Endre popup-teksten for sosiale medier-ikonene fra "Følg oss på..." til "Følg meg på..." på personsidene #7180
 • Default tittel på url-felt for personsidene skal være "Hjemmeside"/"Homepage" hvis ikke tittelfeltet er fylt ut #7181
 • Lenken til organisasjonsenhet på personsidene skal lenke til området på uib.no #7030
 • Brukere uten rolle på w3 vil nå få en verktøymeny når de logger seg inn for å redigere personprofilen sin #7206
 • Kurskode skal nå vises i faktaboks på evu-kurs #7046
 • Alle kurs av typen "EVU" vil nå få tittel over faktaboks: "Etter- og videreutdanningskurs" #7047
 • Alle kurs/emnebeskrivelser og studieplansider vil nå ha en tittel øverst som også angir hvilket semester det gjelder for #7048
 • Det er introdusert en regel for hvordan pris skal oppgis for EVU-kurs: Settes prisen i FS som et beløp, vises beløpet. Settes prisen til 0, vises det som "gratis", settes det ingenting i feltet for pris, vises teksten "Pris ikke fastsatt"#7050
 • Lenke til kursbeskrivelse skal ikke visesn, når det ikke finnes noen kursbeskrivelse #7051
 • Artikler uten kicker fikk brutt layout på Aktueltsidene, dette er fikset #6185
 • Bytt språk-lenken på edit-sidene er tilbake på plass #6713
 • Besøksadresse er lagt til i kolofonfeltet #7139
 • "Det skjer" i høyre kolonne har fått tankestrek og er justert for riktig layout #7166
 • Linjeavstanden i utfelt meny var for stor, denne er justert #7168
 • Diverse tekniske saker #7147 #7214 #7204 #7208 #7210 #7204 #7295
 • Oppdatert hjelpetekst på innloggingssiden til W2 #7186

Release 8 2014-08-11

Mindre oppdatering som primært retter noen mindre feil og gjør noen oppdateringer knyttet til uib.no/ub og person-sidene.

 • Gjør e-postadressen klikkbar på OU (steder) #7060
 • Gjør OU-feltene for tittel og "Custom hours" oversettbare #7059
 • Retter feil i layout for uib.no/ub-malen i IE9 #7057
 • Diverse justeringer på layout på personsidene #6975 #6958 #7080 #7028
 • Gir feltet "Related persons" et editerbart tittelfelt #7022
 • Håndterer feil i integrasjon med FS #7113
 • Legger til github som mulig sosiale medier-link #7039
 • Rydder opp i problemer knyttet til oversettelse av taksonomi for NUS-sidene #7004
 • Retter feil i synkronisering av brukere fra Sebra #7118
 • Oppdaterer til Drupal 7.31, samt moduloppgraderinger #7146
 • Legger begresninger på hva brukere kan legge i html-felt for banner, spesifikt forhindre at "!important" benyttes #7053
 • Fjernet bug knyttet til studiekodefilteret #7019
 • Legger til ny hendelsestype: Guided tour. #7086

Release 7.9 2014-07-07

Vi slipper igjennom en liten ekstra oppdatering for å rette opp noen små saker som ikke kom med i 7.8.

 • Vi har fått på plass regler for hva som skal skje med områder og artikler under områder som bytter navn #4671
 • Feil i filtrering på NUS-lister for studieprogram og emner gjorde at informasjon dupliserte seg selv. Dette er fikset i #6992
 • Rolle 2 har nå tilgang til å redigere studieprogram, emner og åpningstider for områder #7033 #7018
 • Responsiv visning av åpningstider på plass #7008 #7005
 • En liten opprydning i layout på personsidene i redigeringsmodus #6399
 • Og vi har fått vår egen side for disse release-notatene http://uib.no/webdesk/release-notes #7054

Release 7.8 2014-07-02

7.8 ble en stor oppsamlingsrelease før sommerferien. Her har vi gjort ferdig ny funksjonalitet og finpuss for Universitetsbiblioteket, lagt til rette for EVU og fortsatt justeringer på personprofil-sidene.

Ny funksjonalitet for Universitetsbiblioteket

 • Rolle 2-brukere vil nå ha tilgang til å redigere Organisasjonsenheter - denne tilgangen trengs hvis man skal ta i bruke funksjonaliteten "åpningstider". Vi har også lagt til felt for organisasjonsenheter; epost og et rent tekstfelt for spesielle beskjeder angående åpningstider #6942 #6798
 • Vi har laget et nytt tekstfilter som kan introduseres i html på artikkel for å vise en widget. Foreløpig er det lagt til rette for en bokwidget for Universitetsbiblioteket #6944
 • Funksjonaliteten for å vise åpningstider er lagt til for Universitetsbiblioteket. Disse sakene justerer, legger til rette for riktig visning av og riktig tilgang til redigering av åpningstider på UB-siden #6943 #6869 #6881 #6899 #6863 #6860 #6990 #6872 #7007

Endringer for EVU og utdanningsinformasjon

 • Feltet "undervisningssemester" vil nå etter avtale med SA gjøres synlig igjen #6941
 • Rolle 2 får tilgang til å redigere NUS-sidene #6911
 • "Study points" endres til "ECTS credits" på studiesidene #6908
 • Vi retter en feil i integrasjonen mot FS som førte til dobbelvisning av url i studieprogram/emner #6977
 • Vi henter inn informasjon for POST-studier #6859
 • Evu-menyen og brødsmuler skjules inntil videre for emner knyttet til evu #6993
 • Emnebeskrivelse skjule på EVU-kurssiden og flyttes til separat side, med lenke fra "Ressurser" #6691 #6690
 • Velg semester-boksen samt noen andre elementer skjules for EVU-kurs #6689

Personsidene:

 • Migrerer innhold av data for personsidene fra w2 (denne migrasjonen skal tas på nytt senere) #6900
 • Retter feil i sebrasynkroniseringen #6951
 • Du kan nå finne en person på uib ved å bruke url på formen www.uib.no/user/uib/<brukernavn> #6981
 • Retter og justerer rundt visning av navn og foto på personsidene #6974 #6904
 • Endrer widget for opplasting av dokumenter på personsidene #6626
 • Vi har i denne oppdateringen introdusert feltet "Tilknyttede personer" til artikler. Funksjonaliteten som lar deg legge til personer vha brukernavn til en liste nederst på siden på artikkel, skal ha litt mer finpuss før den er helt klar. #6945

Generelle saker og feilrettinger:

 • Vi har introdusert et filter som beskytter lange dokumenter fra studiekode-filteret #7003
 • Rolle 2 kan ikke lenger redigere ansatte og innholdsprodusenter i administrasjonsgrensesnittet på område #6889
 • Endring i format på telefonnummer for hele uib.no #6861
 • Endrer visning av "Nyheter" til ikke å vise nyheter eldre enn 4 måneder #6350
 • Legger til rette for å kunne ha enda en artikkel i nyhetskarusell på område #5612
 • Problemet med at man "mistet" fanene i navigering via bokmerker på siden, er fikset #6821
 • Stillings-feltet i vitnesbyrd var blitt låst ved en feil, og er nå åpnet for redigering #6747
 • Feil som viste html i områdetitler er rettet #6945

Release 7.7.1 2014-06-11

Retter stylingfeil som gjorde at man ikke kunne redigere i toppmeny på UB-siden #6796

Release 7.7 2014-06-10

R7.7 har primært håndtert tilrettelegging for visning av EVU-kurs på w3, samt jobber videre med ny forside for Universitetsbiblioteket og nye personsider. I tillegg migrerer vi det siste området fra w2 til w3.

Diverse saker:

 • Migrerer området /forskermobilitet fra w2 til w3 #6752
 • Gjør noen styling-endringer i kalender-visningen #3828
 • Gjør endringer i orange-fargen for å møte krav om kontrast #6714
 • Skjuler feltet for "undervisningssemester" på studieprogramsidene #6774
 • Gir navn til søkefeltet (universell utforming) #6772
 • Retter feil som gjorde at videoer bare viste som en tynn linje på mobil #6771
 • Legger til rette for å endre logoer i kolofon via funksjonaliteten "Eksternt innhold" #6473 #6788

Endringer som tilrettelegger for EVU:

 • Henter EVU-kursinformasjon fra FS #6481
 • Gjenopptar listing av %-F (evu) kurs igjen #6687
 • Setter kategorien "EVU" for noen evu-kurs #6688
 • Setter opp beta for liste over alle evu-tilbud og -kurs #6695
 • Setter opp riktig brødsmulesti for evu-kurs #6718
 • Introduserer en ny artikkeltype for EVU-tilbud #6748
 • Introduserer muligheten for å legge studieprogram som tilknyttet innhold til artikkel #6692

Endringer som tilrettelegger for nye personsider:

 • Setter begrenset HTML som default for alle tekstfelt på personsidene #6442
 • Gjør tilpasninger for vcard-feltet på personsidene #6707
 • Endrer navnet på tab på personside etter hvilken type ansatt du er ("Forskning" / "Arbeid") #6708

Endringer knyttet til ny forside for UB

 • Legger til funksjonalitet som gir kartvisning for kontorer/steder #6650
 • Plasserer åpningstider/kontorer-feltet øverst på et område #6778
 • Justerer bredde på bannerfeltet på toppen av siden (brukt som søkefelt for UB) #6623
 • Gir mulighet for å bruke tabs i bannerfelt på ub-sidene #6765

Release 7.6 2014-05-26

R7.6 har gjort følgende oppdateringer av systemet

Styling og justeringer:

 • Justerer fargen på lenker for bedre kontrast (universell utforming) #6590
 • Justering på styling på global kalender #6404
 • Gir styling til nøkkeltall-informasjon som skal vises på nye sider om UiB #6368

Feilrettinger:

 • Justerer antallet treff som vises i autocomplete felt når man skal velge område å publisere til. Justerer også regelen for hvilke områder man får lov til å publisere til #6520
 • Retter feil i headerfeltet på uib.no/grieg #6603
 • Tetter et sikkerhetshull i felt for oppretting av ny artikkel #6627
 • Fjerner merket som la seg rundt meny når man klikket i hovedmeny på område – effekt av at vi har justert i muligheten for å kunne bruke tab-tast for å navigerer på sidene (universell utforming) #6483
 • Setter på plass lenke for bytte av språk i webdesk (forsvant ved en feil etter forrige oppdatering) #6517
 • Setter på plass “Add content”-knapp i engelsk webdesk (forsvant ved en feil etter forrige oppdatering) #6516
 • Skjuler feltet for fremhevete artikler for alle områder utenom /Aktuelt, der denne funksjonen er i bruk #6401
 • Retter bug i menyvelger på android enheter #6400
 • Retter opp feil som gjorde at innholdet “hoppet” på siden når man byttet mellom faner i artikkel #6250

Nye funksjoner:

 • Legger til funksjon som gjør at man kan laste opp flere bilder til hovedmedia på artikkel. #6485
 • Legger til en ny hendelsestype (boklansering) #6266
 • Legger til en statistikkside for administratorer i webdesken #6380

 • Legger til lenke til Cristin på nye personsider #6568

 • Viser innholdsfaner på nye personsider #6433
 • Knytter sosiale medier til nye personsider #6420
 • Legger til områdetilhørigheter til nye personsider #6415
 • Kombinerer Sebra-data med mulighet til å legge inn egne data på nye personsider #6412
 • Legger til “Rediger din profil”-knapp på ny personside #6430
 • Kombinerer nye personsider med data fra organisasjons-sted #6413

 • Leverer funksjon som legger til rette for bibsys-søk i toppbanner for de nye sidene til UB #6652

 • Legger til felt for book widget påny forside for UB #5741
 • Legger til live chat på ny forside for UB #5739
 • Legger til funksjon for å vise åpningstider på avdelingsbiblioteker på ny forside for UB #5737
 • Ny forsidemal for UB #5617

Tekniske saker:

 • Oppdaterer norske oversettelser fra Drupal #6611
 • Oppdaterer til Drupal 7.28 #6480
 • Migrerer nye områder #5874
 • Justerer filter for redigering i full html for administratorer #6634
 • Fiks for feilmeldinger i log fra Drupal #6617

Release 7.5 2014-05-12

R7.5 har gjort følgende oppdateringer av systemet

Generelle endringer:

 • Alternativ tekst for bilder er et krav i henhold til regelverk for universell utforming av offentlige nettsteder. Derfor har vi nå gjort det obligatorisk å legge inn alternativ tekst for bilder. #6023
 • Vi har endret på design for menyen på forsiden til uib.no i mobilvisning, for å bedre synlighet og tilgjengelighet på utvidet meny her. #6172
 • Vi har forbedret utseende på vitnesbyrd-teaser på områdeforsiden #6205
 • Vi har rettet opp i sorteringen på studieprogramlister på engelske sider, etter studienivå (oppfølgingssak etter forrige oppdatering) #6270
 • Vi har fjernet alumnusdager-logoen i bunn-feltet på uib.no #6447

Feilrettinger:

 • Problemer med å nå eget område via autocomplete når mange områder har lignende navn, har fått en midlertidig fiks ved å gi mulighet for å lenke direkte til "lag innhold" med forhåndsutfylt områdetilknytning. Saken vil bli fulgt opp med en mer permanent løsning senere. #6414
 • Bannerfeltet som er lagt til på område for å dekke et behov i utviklingen av ny forside for UB, var synlig både alle. Feltet er nå bare gjort synlig for rolle 1 #6402
 • Fiks for RSS-feed som ga feil dato i lister #6238
 • Fiks for at hendelsestypen "Utstilling" skulle være synlig på alle datoer innenfor varigheten til hendelsen. Dette vil bli fulgt opp for alle hendelser senere. #6058
 • Fiks for beregning av bredde på mobile enheter #3558

Endringer og ny funksjonalitet (ikke tilgjengelig for brukerne enda):

 • Introduserer ny mal for personsidene #5896
 • Setter opp redigeringsside for nye personsider #5897
 • Fjerner sidebar for personsider #6333
 • Endrer midertidig hjelpetekst/varseltekst på nye personsider #6269
 • Setter inn blokk som viser DBH-tall for UiB (til uib.no/om-siden) #6269
 • Introduserer modul for å vise åpningstider #6154

Migrasjon:

 • Migrerer området uib.no/internasjonalt (engelsk og norsk) #6382

Diverse tekniske saker #6397 #6237 #6372 #6381 #6374 #6035

Release 7.4 2014-04-28

Oppdateringen oppdaterer drupalkjerne og moduler, migrerer nye områder til w3, setter opp felt for ny områdeforside for UB, samt avslutter hovedarbeidet med utdanningssidene på w3.

 • Migrerte nye områder til w3 #5873
 • Sørget for at PHD-kurs også listes ut i oversiktslister over emner #6212
 • Grupperte full studieprogram i lister etter studienivå #6098
 • Rettet opp i regel for når "Forrige/Neste-semester" vises på emne #5922
 • Rettet opp i bug i visningen av vitnesbyrd over full bredde på områdesiden #6081
 • La til html-felt i toppen av områdeside (skal i første omgang benyttes på ub-området) #6170
 • La til varseltekster på profilsidene for å unngå misforståelser mens vi jobber med nye personsider #6098
 • Oppgradederte drupalkjerne og moduler #6275 #6158

Release 7.3.2 2014-04-11

Retter opp følgefeil av #5609 hvor faner i artikler ikke var aktive når fanetittelen inneholdt spesielle tegn #6211

Release 7.3.1 2014-04-10

Retter opp følgefeil av #5854 som ga listen over institutter på områdeforsiden feil styling #6203

Release 7.3 2014-04-10

Denne oppdateringen oppdaterer en del Drupalmoduler, gjør justeringer på studieprogram- og emnevisninger og introduserer de første tilretteleggingene for nye personsider på w3. I tillegg rettes et par små feil

 • NUS, studieprogram og emne-lister har fått likt utseende, tittelfelt og riktig browser-tittel #6099 #6063
 • Moduloppdateringer #6155
 • Endre alle emnelister slik at de viser kode først, og sorterer på denne #6106
 • Endrer utseende på filter for studieprogram og emnelister for bedre plassutnyttelse #6056 #6053
 • Retter opp sorteringen på studieprogram-visningen på fakultets- og instituttnivå til å sortere på bachelor - master - årststudium. #5563
 • Fjerner nummer-id og retter til visning av tittel på riktig språk i filterliste for emner
 • Legger til nye felt for personinformasjon og migrerer informasjon fra w2 #5903 #5904
 • Retter opp layout for nyhetslister der kicker-feltet mangler #5854
 • Legger til hendelsestypen "Møte" for arrangementer #4992
 • Retter opp feil i utseende på hendelser av typen "Utstilling" #6017
 • Legger til rette for å kunne lenke til en spesifikk h2-tab på artikkel #5609
 • Retter opp feil i feltrekkefølgen på artikkel #6176
 • Retter feil som gjorde at man ikke kunne legge til nytt innhold etter forrige oppdatering #6184

Release 7.2 2014-04-01

R7.2 migrerer noen etterlatte områder etter MOFA + Universitetsbiblioteket. I tillegg blir det lagt opp til ny global kalender i w3, det er fortsatt arbeid på funksjonalitet for studieprogram og emnevisninger, i tillegg til at en del mindre saker fikses.

 • Migrerer områder som ble glemt ved migreringen av MOFA #5973
 • Migrerer Universitetsbiblioteket #6020
 • Retter opp feil som har gjort at steder i w3 ikke har blitt oppdatert fra Sebra (adresseinformasjon i footer) #5942
 • Endrer farge på tekst i "Viktig melding"-boksen #6068
 • Viser studiespesialiseringer i studieprogram-oversiktsliste #6004
 • Fjerner tomme NUS-kategorier fra NUS-listene
 • Retter opp feil i kalkuleringen av varighet på studieprogram #5920
 • Endrer visning av relevante studieprogram for emne til å hente alle mulige studieprogram med unntak av program der emnet er helt valgfritt #5921
 • Justeringer på studiepgoram-listene #5557 #5532 #5457
 • Gir tittel og justerer layout for NUS-sidene #5456
 • Leverer definerte emnelister for utenlandske studenter til området utdanning #5536
 • Fjerner de andre spesialiseringene fra studieløp-tabellen når en spesialisering er valgt #5387
 • Setter opp global kalender i w3 #4776
 • Gjør kalenderdata tilgjengelig som åpne data #4168
 • Diverse små styling-saker #5926 #5927 #5901 #5394
 • Tekniske saker i forbindelse med visning av studieprogram #6032
 • Diverse tekniske saker #6032 #6019 #5939 #5384

Release 7.1.1 2014-03-19

Fikser linken til Alumnusdagene fra logoen nederst på hovedsiden.

Release 7.1 2014-03-18

R7.1 gjør i hovedsak oppdateringer og feilrettinger knyttet til studieprogram, emner og lister på utdanningsområdet.

 • Innfører dropdown filter for søk på emner og inkluderer studiepoeng i filteret #5460 #5461
 • Fjerner overskrifter på infotyper på emner, dersom de ikke har noe innhold å vise #5494
 • Sørger for at studieplan for riktig spesialisering vises når man har valgt spesialisering på studieprogram #5572
 • Fjerner overflødige felter fra faktaboks på PHD-kurs #5727
 • Endrer sorteringsrekkefølge på emner i studieløpstabellen, slik at obligatoriske emner alltid listes først #5738
 • Legger til pop-up-tekst på kolonnene "S", "SP" og "A", samt forklaringstekst under i studieløpstabellen #5705 #5708
 • Gjør teaser-tittelen til vitnesbyrd på studieprogram mindre #5703
 • Sjekker hvor robust systemet er hvis fs-pres ikke er tilgjengelig #5487

 • Bruker thumbnail-bilde på ansattlistene på område #5727

 • Sørger for at navn/info alltid ligger ved siden av bildet på ansattlistene på område #2384

 • Lar systemet velge det lille bildet i en sak til visning i tilknyttet innhold, dersom stort bilde mangler #5349

 • Fikser utseende på tilknyttet innhold på innholdstypen vitnesbyrd #4856

 • Gir mulighet til å legge meny på fagsider #5608

 • Gir mulighet for fullskjermvisning i wysiwyg #5733
 • Legger til google analytics-sporing på noen sider #5818
 • Bytter en logo i kolofon-felt på uib.no forside #5919

Release 7 2014-03-12

R7 migrerer Universitetsmuseet og Det medisinsk-odontologiske fakultet inkl alle underområder til ny plattform. Dermed er alle seks fakulteter migrert til Drupal. Releasen tar også hånd om feil som oppstod i testmigrasjonen:

 • MOFA hadde navigasjonssider som var knyttet opp til flere hovedmenypunkter. Dette ga uventet rekkefølge på både hovedmenypunkt og undermenypunkter etter migrasjonen. Fikset i #5853
 • Feil med datoformatet dukket opp igjen og ble fikset i #5839
 • Fjerner områder som IKKE skulle være med over i migrasjonen #5826
 • Default status for nye artikler er "upublisert" i w3. Dette måtte det justeres for i migrasjonskoden, for at ikke alle migrerte artikler skulle få status som upublisert. #5807
 • Bytte til små bokstaver i url for uib.no/fg/hlf
 • Redaksjonell endring på bildetekst som var for lang #5805
 • Teknisk sak #5842

Release 6.3 2014-03-04

Denne releasen retter opp feil avdekket i siste runde testing for studiesidene til UiB. Den gjør også en del generelle bugfikser og stylingjusteringer.

 • Viser engelsk navn på eier av studieprogram og på grad på engelske studieprogramsider #5516
 • Fjerner studiekode/emnekode fra tittelfeltet på studieprogram og emner #5517
 • Viser bare ett nummer i S-feltet på studieløpstabellen, dersom de dataene gir to like tall #5631
 • Viser bare tall i feltet A for anbefalt semester i studieløpstabellen, dersom emnet faktisk er tilgjengelig i mer enn ett semester #5632
 • Gir styling til NUS på nivå 3 #5523
 • Gir styling til studieplan-sidene #5576
 • Henter inn riktige infotyper til integrerte masterstudier #5725
 • Sørger for at obligatoriske og valgfrie kurs sorteres hver for seg i studieløpstabellen #5521
 • Tittel på NUS-sidene hadde en bug som gjorde at de alltid plukket engelsk tittel, også på norske sider. Den er fikset. #5592
 • Endrer default sortering på doktorgradspressemelding til å være synkende #5606
 • Skjuler datofeltet på doktorgradspressemelding #5607
 • Fikser bug som skjulte "Bruk"-knappen på ansattlistene #5544
 • Fikser bug som forkortet tittel-teksten i slideshowet #4064
 • Setter inn ny versjon av sosiale medier-ikonene på områdeforsidene #5149
 • Sørger for at vitnesbyrd-teaseren på studieprogrammene aldri viser mer enn ett bilde #5167
 • Viser studiekoden i eget felt i faktaboks på studieprogram og emne #5533
 • Sørger for at studieprogrammer som listes under "Emnet er en obligatorisk del av.." på emnesidene, viser engelske navn på engelske sider #5535
 • Sørger for at den siste teksten i studieløp-tabellen vises (bug) #5709
 • Gi utdanning/nus-siden meny for området utdanning #5462
 • Fikser bug som gjorde at sider med lenker til hverandre i tilknyttet innhold ga feil på siden #5482
 • Fjern "Forrige/neste"-lenke på doktorgradspressemeldingssiden, inntil gamle doktorgrader er importert i systemet #5680
 • Integrasjon mot FS - viser infotyper for PHD-kurs. NB! oppfølgingssak i R7.1 for å få med all info fra tabellen også. #5722
 • Sørger for at alle artikler får opprettet alias på gammel tittel, dersom de får endret tittel #5034
 • Tekniske saker #5500

Release 6.2 2014-02-20

Oppdateringen gjør endringer og feilrettinger på studieprogram og emnemaler.

 • Fjerner lenke til studieplan når studieplan ikke finnes #5492
 • Fjerner overflødig bruk av fet formatering i studieløptabellen
 • Legger til globalmeny og områdemeny på studieplan og nus-sider
 • Sørger for å vise informasjon for inneværende semester i studieløptabellen #5505
 • Fjerner lenker til utgåtte kurs i studieløptabell #5490
 • Introduserer "Study programme" lenke i tabellen til venstre på engelsk studieprogram-side (tidligere tab) #5488
 • Fikser bug som gjorde at studieretningene ble publisert og avpublisert annenhver dag #5486
 • Sørget for å gjøre headingen "Specialization" oversettbar #5445
 • Sørger for at Timeplan og Litteraturliste blir hentet fra riktig semester #5444

Andre mindre stylingjusteringer:

 • justerer bilder til å dekke høyden i uthevet felt (fjerner grå strek under bildet) #3932
 • Setter kappene for "bruk" og Reset"-"Finn innhold" i webdesken på linje #5497
 • Sørger for at service-ikonene til sosiale medier holdes på en linje under studieprogram i alle skjermfomater #5495

Tekniske saker: #5383, #5078

Release 6.1 2014-02-17

Denne oppdateringen gjør ferdig visning av studieinformasjon for w3. All grunnleggende funksjonalitet er nå på plass, men noen deler skal få ytterligere hjelp med utseende.

Oppdateringen oppgraderer også feature-modulen til Drupal, fikser på utseende til webdesken og gjør et par andre små fikser i løsningen.

 • Løser funksjonalitet og foreløpig styling for sider som viser studietilbud sortert på NUS-kode #4998 #5432 #5345 #5338 #5067 #5068 #5170 #5179
 • Løser funksjonalitet og styling for studiepgram og emnevisninger #5393 #5420 #5392 #5391 #5290 #5370 #5361 #5362 #5357 #5173 #5151 #5169 #5390
 • Fjerner Infotypene "Introduksjon" og "Emnebeskrivelse" fra emnevisningen #5322
 • Gir studieprogram felt for å legge til flere grupper med relevante lenker med selvvalgt tittel #5250
 • Setter opp en områdeside med områder gruppert etter type #5431
 • Setter opp visning for studieprogram med studieretninger, samt brødsmulesti for studieretningene #4621 #5386
 • Sorterer emner og studieprogram-lister etter navn og retter opp titler for listene #5333 #5331
 • Endrer default status for nye artiker til å være upublisert #5351
 • Fikser bug i webdesken #5310
 • Fikser bug som ga migrerte hendelser uten sluttdato feil sluttdato #5301
 • Diverse tekniske saker #5301 #5172 #2618 #5424 #4172
 • Oppgraderer til features 2.0 #4993

Release 6 2014-02-05

Release 6 migrerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med alle underområder samt to områder som manglet fra migrasjonen av Psykologisk fakultet. Releasen håndterer også noen feil knyttet til migrasjon samt et par andre, mindre feil i produksjon.

 • Migrerer Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet #5000
 • Håndterer feil knyttet til migrasjon #4787 #5259 #5260 #5262 #5365 #5268
 • Migrerer områder som manglet fra migrasjon av Det psykologiske fakultet #4694
 • Styling og justeringer i studieprogram- og emnevisning #4413 #5150 #5152 #5165
 • Styling for informasjonskapsel-varsling i IE #4907
 • Diverse tekniske saker #5249 #5246

Release 5.3 2014-01-28

Releasen inneholder funksjonalitet for visning av studieprogram og emner, samt stylig for disse. Den inneholder også oppgradering av flere Drupalmoduler og fikser et par feil i løsningen. Legger også til ny logo på forsiden.

Release 5.2 2014-01-10

Releasen inneholder funksjonalitet for visning av studieprogram og emner, samt stylig for disse, implementerer også en ny innholdstype og område for nye doktorgrader og migrerer områdene uib.no/project/speakup og diverse områder tilknyttet Kommunikasjonsavdelinga.

 • Bug med lenker til studieprogram og emner i tekst, samt bug knyttet til h2-tab filter er fikset #4782 #4877
 • Bug som forårsaket at saker mistet forfatter (byline) etter migrasjon. #4707
 • Migrert området uib.no/prosjekt/speakup #4693
 • Migrert områder tilknyttet Kommunikasjonsavdelingen #4757
 • Introduserer ny artikkeltype for doktorgradspressemeldinger, samt område som lister og viser disse #3472 #4931
 • Forbedrer visuell utforming av lenker i tekst #4211
 • Diverse saker knyttet til funskjon og styling av studieprogram og emner #4304 #4873 #4860 #4767 #4725 #4645
 • Legger meny-tab til innholdstypen vitnesbyrd #4680
 • Oppdaterer service-link ikonet for Google+ #4723
 • Moduloppgraderinger i Drupal #4855

Release 5.1 2013-12-16

R5.1 inneholder saker der vi fortsetter å legge til rette for å vise studieprogrammer og emner på ny plattform. I tillegg har vi lagt inn varsel om informasjonskapsler på uib.no, ryddet i mobilvisningen av arrangementer i slideshow og hardkodet logo for På høyden på uib.no/aktuelt.

Release 5 2013-12-02

R5 migrerer området /utdanning, /ua (studieadministrativ avdeling og /laererutdanning til ny plattform. I tillegg fortsetter vi å legge til rette for å vise studieprogrammer og emner på ny plattform.

 • Migrerer bilder fra studieprogramsidene på w2 #4494
 • Lager en visning for studieprogrammer A-Å #4313
 • Lager et filter for å vise lenker til studieprogrammer og emner i løpende tekst #4290
 • Definerer brødsmulesti for studie-program og emner #4458
 • Diverse saker som forbereder visning av studieprogrammer og –emner i w3 #4289 #4295 #4301 #4302 #4303 #4452 #4357 #4477 #4600 #4602 #4603 #4526
 • Oppdaterer språkmodulen i Drupal #3967
 • Migrerer området utdanning #4212
 • Retter feil i migrasjonskode #4601 #4608
 • Retter opp feil i brødsmulesti for hendelser #4527

Release 4.3 2013-11-25

Forberedende saker til migrasjon av området /utdanning samt sikkerhetsoppdatering av moduler i drupal, bla core.

 • Flyttet "Kontakt"-info fra studieinnholdsfeltet til venstre infofelt #4292
 • Legger til service-links for deling på sosiale medier for studieinformasjon #4414
 • Oppretter nye felt for studierelatert informasjon #4416
 • Lagt til referansefelt til studie på vitnesbyrd #1974
 • Sikkerhetsoppdatering av core, context, entitiy_ref og eu_cookies #4430
 • Rydde i staging-scripts #4314

Release 4.2 2013-11-18

Forberedende saker til migrasjon av området /utdanning, opprettinger etter forrige release, funksjonalitet i webdesk for innholdstypen "Tilknyttet innhold" og endring av logoer på forsiden uib.no.

 • Bytter ut de to logoene på forsiden til uib.no (engelsk og norsk) med logo for grunnlovsjublieet #4373
 • Artikkelinfo var ved en feil flyttet over hovedbildet på artikkel etter forrige release. Dette er nå flyttet ned på riktig plass. #4328
 • Gjort mulig rss-feed for nyheter og hendelser fra ansattsidene #4310
 • Lagt til områdetilhørighet for "Tilknyttet innhold" - vises nå også i webdesk og i søk fra webdesk for rolle 2 #4265 #3742 #3743
 • Lagt til mer luft mellom kolonner som viser tilknyttet innhold for å hindre at lange titler overskriver neste kolonne #4043
 • Regulert antall tegn som vises for tittel på emner for å unngå tekst utover tekstboks #3917
 • Lagt til default-bilde i nyhetsarkiv når det ikke er bilde på saken #3362
 • Lagt til mellomrom mellom tittel og dato i rss-feed #4246
 • Diverse saker som forbereder migrasjon og presentasjon av området /utdanning #171 #1279 #4283 #4284 #4286 #4288

Release 4.1 2013-10-31

Release gjør primært en rekke justeringer i layout på forsidene.

 • Fjerner ubrukte field-groups #3914
 • Gjør tittelen i vitnesbyrd-teaser til en link og sørger for at Les mer-lenken alltid kommer under teksten #3945 #4185
 • Fikser innstilling som gjorde at tilknyttet innhold med titler på over 80 karakterer ikke virket som lenke #4032
 • Fikser oppsett i fremhevet innhold-feltet på områdeforsiden, mht luft og rekkefølge på innhold lagt som kulepunktliste #4012 #4037
 • Fiks for bug som ikke gjorde det mulig å hente eksisterende innhold fra fillagret #1448
 • Fjerner lenke fra tredje brødsmulenivå #3791
 • Gir luft rundt main media på områdeforsiden når main media er en video #4007
 • Øker bredden på main media når det ikke er tekst eller sidebar på siden #4157
 • Reorganiserer kolonnelayout på områdeforsiden #3930
 • Fiks for sjekk av områdemeny satt til bare å sjekke ved migrering #3955

Release 4 2013-10-14

Release tar seg primært av migrering av området Psykologisk fakultet til ny plattform. I tillegg gjøres noen små rettelser.

 • Fiks for felt på område som dukket opp selv om det var tomt #3948
 • Fiks for kulepunkter i faktaboks som forsvant i R3.2 #3973
 • Styling på kalenderlenker på engelske og norske sider justert slik at de samsvarer #3642
 • Fiks for å hindre at brødsmulestien viser begge stiene når en side ligger flere steder i menyen #3972
 • Fiks for oversettelse av hendelses-typer i årsvisning på kalender #3974
 • Forarbeid, testmigrasjon og opprydning foran endelig migrasjon i R4 ble gjort i sakene #3760 #3747 #3981 og #3763

Release 3.2.1 2013-10-10

Faner ble ikke lenger presentert for artikler (regresjon i 3.2) #3950

Release 3.2 2013-10-09

Release for løpende fix på diverse saker og moduloppdatering av Drupal, ny layout for tilknyttet innhold, reformatterer og rydder opp i template.php, og funksjonalitet for å gjøre folk oppmerksomme på cookies på nettstedet. I tillegg remigreres en forskergruppe som manglet etter migrasjonen av SV-fakultetet. Oppdateringen begynner også et arbeid med å restrukturere layout på area for å forbedre flyt og utseende.

 • Ny layout på tilknyttet innhold organiserer opplistingen bedre og gir mulighet for å legge bilde til visningen, også for eksternt tilknyttet innhold #3829 #3848
 • Justering av styling på "Foto" og "Opphavsrett" #3785
 • Museumsbildet fjernes fra header i mobil visning #3774
 • Reintroduksjon av tittel i teaser for vitnesbyrd på områdeforsiden, samt noe omorganisering av teksten i teaser #3827 #3277
 • Tillegg for årsvisning i kalender samt reformattering av dato i månedsvisningen #3553 #1069
 • Forberedelse for cookie-varsel for nettstedet (EU-krav) #3823
 • Fiks for brødsmulestien #3840 #3860
 • Fiks for ekstern forfatter i bylinefeltet på nyhetsartikler #3901
 • Migrering av manglende forskergruppe (fg/demrett) etter migrasjon av SV-fakultetet #3811
 • Reformatering av template.php #3812
 • Oppgardering av moduler og fikser etter oppgraderingen #3753 #3918 #3911 #3908
 • Opprydning av css og layout på område og fiks etter denne #3754 #3924 #3940 #3933
 • Diverse tekniske saker #3858 #3818 #3762 #3740

Release 3.1 2013-09-18

Release for løpende fix på diverse saker og moduloppdatering av Drupal.

 • Ansattsidene har fått endret layout slik at den korresponderer med layout på øvrige sider på uib.no. Dette innebærer at lenker til videre lesing som tidligere stod som lenker til høyre, nå er flyttet ned under artikkelen. #3738
 • Som en følge av dette måtte vi også justere på visning av lenker til eksternt innhold fra ansattsidene #3796
 • Stylingjusteringer og bugfiks for visning på mobil #3786, #3792
 • Justering i styling på publiserings-info mm #3722 #3583
 • Oversettelse av kategoriene i event-filteret #2330
 • Lagt til autocomplete på tilhørighet for artikler man søker opp som tilknyttet innhold #3649
 • Fjernet mulighet til å legge til underpunkt på meny nivå 2 — siden dette ikke er et nivå brukt på nettstedet #3586
 • Lagt til mulighet til å legge til lenker til Instagram og Google+ på områdeforsidene #3355 #3275
 • Lagt til default "Nyhet" i kicker på /aktuelt-sidene, der kickerfeltet ikke er fyllt ut #3308
 • Lagt til overskrift på ansattlistene på område #3167
 • Core og moduloppdateringer av Drupal #3433
 • Diverse tekniske saker #3746 #3740 #3730 #3729 #3709 #3591

Release 3.0.1 2013-09-12

La inn reklame for Forskningsdagene på forsiden. #3736

Release 3.0 2013-09-11

Release migrerer SV-fakultetet til ny plattform og gjør dessuten en del opprettinger etter r2.2 (menysplit)

 • Migrerer SV-fakultetet og sub-områder til ny plattform #3661 #3708
 • Setter opp redirects for nyheter og hendelser i arkiv for sv-fakultetet #2454
 • Fiks for migrasjon av lange filnavn eller filnavn med mellomrom #3617
 • Rydder opp tomme menypunkt for sv-fakultetet etter menysplit #3536
 • Fiks for brødsmulestien etter menysplit #3575
 • Fiks for at vitnesbyrd skal kunne vises som relatert innhold #3717
 • Fiks etter R2.2 som ga feilmelding på oversettelse av innhold #3705
 • Fiks for å unngå visning av skjulte menypunkter på nivå tre (navigasjonssider) etter migrasjon #3707
 • Justering av rettigheter i webdesk gir level 2 og 3-brukere redigeringstilgang bare til meny på egne områder #3643
 • Lagt til rettigheter i webdesk fo level 2 og 3 til å legge til eksternt innhold
 • Noen justeringer i forhold til feilmeldinger i migrasjon #3733, #3706

Release 2.2.1 2013-09-06

Fikser problemet med at bare det første av de små bildene på artiklene var synlig. #3703

Release 2.2 2013-09-04

Release onsdag 4. september splitter menyen til enkeltmenyer for hvert område og introduserer ny funksjonalitet for å legge artikler i meny og i relasjon til andre artikler. Som en følge av dette har vi også justert rettighetene noe. I tillegg følger noen små justeringer på styling. Vi har også fjernet tilgang for level 2 brukere til å legge opp egen logo i tittelfeltet. Vi har også tatt med et par saker som forbereder migrasjon av neste område (R3).

 • Ny menystruktur og relaterte saker #2587, #3549, #3619, #3585, #3567
 • Justeringer og feilrettinger etter omorganiseringen av publiseringsinfo (#2537) #3356, #3454
 • Feilretting i mobilmenyer #2318, #3572
 • Rettet feil som gjorde at "Stilling ledig"-header viste selv om det ikke fantes ledige stillinger #3510
 • Rettet bakgrunnsfarge i de store menyene på forsiden og /foransatte #3588
 • Endret til level 1 rettighet for å få legge logo i tittelfeltet på siden
 • Fiks for migrasjon av bildetekster fra w2 til w3 #3486
 • Styling på /aktuelt og /news #3535

Release 2.1 2013-08-19

Release mandag 19. august gjør justeringer etter R.2, primært i frontend, både på desktop og mobil.

 • Stylingjusteringer på forsiden og /aktuelt #3240, #3419, #3359, #3432
 • Fjerne menyikon på sider uten meny i mobilvisning #3328
 • Feil som gjorde at thumbnail-visning av video ikke vistes rettet opp #3416
 • Casesensitivetet i e-postadresse fjernet #2586
 • Diverse justeringer/rettinger på systemet #3437, #3453

Release 2.0 2013-08-13

Release tirsdag 13. august. Migrasjon av forside uib.no og /aktuelt til w3. Strengere tilganger til å redigere områder.

 • Opprettet to nye områdetyper, "Frontpage" og "Newspage" #2989
 • Global meny inkluderes i responsivt design. #2922
 • Tilgangskontroll satt på forsiden og /aktuelt. #3055
 • Noe omorganisering / redesign av publiseringsinfo i artikler. #2537
 • Stikktittel er blitt flyttet over tittel på artikler. #1947
 • Introbilde bruker full bredde hvis introtekst ikke er fylt ut. #2991
 • Profilerte meldinger vises i høyremarg hvis område type er forside. #2994
 • Følg oss (sosiale lenker) er flyttet til under slideshow. #2996
 • Hjelpetekster på introbilde og profilerte meldinger er oppdatert. #3289
 • Reorganisering av info på forsiden og oppsett for /aktuelt (øvrige saker).

Release 1.7 2013-06-24

Release mandag 24. juni. Justeringer etter forrige release, noen tekniske ryddesaker.

 • Forfatter blir lagt til automatisk i byline når en sak opprettes. - #2980
 • Sosiale medier-ikoner på ansattsidene er fjernet - #3081
 • Meny-header i høyre spalte på ansattsidene fjernes når siden ikke har lenker til undersider. - #3101
 • Fikset feil i sykroniseringen med FS etter ITAs kontinuitetstesting 15. juni - #3163
 • Fikset feil som fikk videoer til å forsvinne når vinduet ble smalt - #3221
 • Oppgradering av moduler og andre tekniske saker - #3069, #2976, #3116, #933, #3047 #3031

Release 1.6 2013-06-10

Release mandag 6. juni inneholdt både justeringer og feilrettinger. Dette ble gjort:

 • Print av sider fra uib.no har fått et godt og konsistent oppsett. - #2459
 • Man kan nå liste opp administrativt og vitenskapelig ansatte ved enhetene separat. - #2706
 • Det er lagt inn et ekstra felt for forfatter/byline. Dette fritekstfeltet kan brukes dersom forfatteren av saken ikke er har brukernavn ved UiB.- #2292
 • Klikker man på et bilde i nyhetsarkiv-visningen, vil du komme inn på selve saken. -#2244
 • Headingen "Ledige stillinger" viser ikke lenger på siden hvis det ikke faktisk er ledige stillinger å liste opp. -#2967
 • "Opphavsrett" viser ikke under bilder på områdeforsiden. -#2786
 • En oppdatering av styling i slideshow hindrer at lange titler i kalenderhendelser skriver over faktainformasjonen til høyre i bildet. -#2650
 • Feil i sortering/rekkefølge på kalenderhendelser er rettet opp. -#2950
 • Bug som fjernet innhold i media-browser er fikset. Dermed kan man igjen søke på bilder i biblioteket og se egne opplastinger i bildeeditoren. -#2949
 • Noen justeringer i styling, hjelpetekster, samt en håndfull tekniske saker. - #3023, #3024 #2963, #2967, #2386, #2995

Release 1.5 2013-05-27

Release mandag 27. mai inneholdt både justeringer og feilrettinger. Her er en oversikt over hva som ble gjort:

 • Stikktittelen på arrangementer viser nå riktig arrangementstype, feks "Gjesteforelesning" eller "Seminar". #2429
 • Bla-funksjon på plass i kalenderen på mobile plattformer. #2541
 • Vi nærmer oss lanseringen av nye ansattsider på uib.no, og hovedmenyen for disse sidene trengte litt finpuss for å få riktig visning på mobile plattformer. Det har den fått nå! #2494
 • I forrige release la vi til informasjon om copyright på bildene som legges ut på uib.no. Denne informasjonen trengte litt styling for ikke å få for stort fokus, spesielt på små bilder. Dette er nå rettet opp. #2903
 • Diverse hjelpetekster i webdesken er justert. #2889
 • I den innebygde webbrowseren på android-enheter har UiB-logoen på toppen av siden blitt strukket ut av proposjoner. Dette er nå rettet opp. #2511
 • Lange navn på områder (f.eks. institutter eller forskergrupper) ble vist over to linjer og ga et uryddig inntrykk. Dette er nå justert, slik at lange områdenavn får en pen visning. #2886
 • Kartvisningene på uib.no viser på riktig zoomet nivå. #2355
 • For bedre sikkerhet for systemet har vi fjernet tilgang til menystruktur for level 2 og 3 i webdesk. #2948
 • En håndfull saker gir interne forbedringer for økt stabilitet/ytelse. - #2464, #2619, #2906, #2907,#2917 og #2933.

Release 1.4.2 2013-05-15

Logoen til Grieg akademiet var blitt feilplassert i releasen fra 13. mai.

Release 1.4.1 2013-05-13

Release mandag 13. mai inneholdt både nyutvikling, justeringer og feilrettinger. Her er en oversikt over hva som ble gjort:

 • Nyheter og arrangementer vil nå automatisk flyte opp fra nivået innholdet er opprettet på til øverste nivå (fakultetsnivå). Når man oppretter en nyhet eller et arrangement, defineres denne flyten automatisk, men kan kan også overstyre den og definere den selv. Du kan lese mer om hvordan dette fungerer i brukerdokumentasjonen.
 • Operative på nivå 2 og 3 kan lage en oversettelse knyttet til en artikkel i webdesken. Nå har disse også fått rettigheter til å knytte en allerede opprettet artikkel som oversettelse til en annen artikkel.
 • Oprative på nivå 3 har fått rettigheter til å se revisjon av innhold
 • URL lagt inn i "relevante lenker"-felt blir automatisk omgjort relative lenker, dersom de viser til interne sider på uib.no
 • Bilder: copyright-feltet gjort synlig under bilder.
 • Bilder: Label/kicker: FOTO lagt til under bildet, slik at hvis man fyller ut navn på fotograf, får det navnet en overskrift.
 • Karusellen på områdeforsidene roterer nå automatisk.
 • Arrangementsdata i karusell har fått ny styling.
 • Visning av webdesk på iPad har fått en overhaling
 • Feilmelding når "invalid users" fra sebra er synkronisert inn på liste over ansatte - rødt merke angir hvilke ansatte i listen det gjelder, og det er gitt mulighet til å fjerne dem fra listen før man lagrer området.
 • Mye av innholdet på uib.no har ingen engesk oversettelse. Hvis du leser en norsk artikkel som ikke har engelsk oversettelse, og klikker på "English" oppe i høyre hjørne, får du nå rammeverket til engelsk nettsted (meny, kalender og nyheter), men den norske artikkelen blir stående med en tydelig varselmelding øverst: "The content of this article has not been translated."
 • Brødsmulestien på de nye fagsider kom tilbake ved en feil i forrige release, og er nå fjernet igjen
 • Feil i funksjon på søk i ansattkatalog, kom som som uventet følgefeil i forrige release. Denne feilen er nå rettet opp.
 • Dato i kicker-feltet viser nå opprettet-dato, ikke sist oppdatert-dato.
 • Feil i funksjon på søkefelt for mobile enheter er rettet opp.

Release 1.4 2013-05-07

Denne releasen ble rullet tilbake etter at det ble oppdaget feil med hvordan aliasene ble generert.

Release 1.3 2013-04-22

Generelt:

 • Stikk-tittelfeltet har hatt noen bugs, disse blir rettet opp
 • Filter på ansattelister på fag- og forskningsgruppesider blir fjernet
 • E-postadresse i kolofonfeltet (bunn) blir klikkbart
 • Visning av alle studieprogrammer/emner på fakultetsnivå på plass
 • Bug som hindret ny sortering av saker i slideshow fikset
 • Visning av kalendersaker i slideshow - struktur fikset, design kommer i neste release
 • Opprydning i kalendervisningen
 • Nyhetssaker, kalendersaker og infosider får publisert-dato + sist-endretdato under byline. Blir stylet til neste release.
 • Ser også ut til at vi får på plass en fiks som gjør at uansett hva slags intern lenke du limer inn i tekst i en sak, vil den bli rettet til en relativ lenke og dermed funke (rensker bort w3 og https-lenker
 • Ser ut til at vi får på plass saken som fikser språktilhørighet for bildetekstene - vi må snakke om om dere ønsker at vi skal pushe en flytting til fra Alternativ tekst til Description (dette vil overskrive evt endringer gjort). Jeg kan forklare denne saken litt nærmere på tirsdag.

Spesifikt for Ansattsidene:

 • Menyen på ansattesidene virker nå i responsiv design (små brett/mobil)
 • Lenker videre-menyen på Ansattesidene er nå flyttet opp til høyre for teksten i artikkelen

samt en del tekniske saker som rydder og effektiviserer

Release 1.2 2013-04-12

Release 1.1 2013-04-08

Release 1.0 2013-03-21

Denne kom litt brått på, men nå er vi live.