Hjem
Click

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Kontakt:

Telefon: 55 58 23 00
Faks: 55 58 96 54
E-post: post@ahkr.uib.no

Besøksadresse: Øysteinsgate 3
Adresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN

 

 

Kva forskar vi på?

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap – AHKR – samlar fire tradisjonsrike og nærståande fag under felles tak. Instituttets mål er å ivareta og styrke fagas identitet og samtidig drive tverrfagleg og nyskapande samarbeid innan forsking og undervisning. AHKR omfattar sju tverrfaglege forskingsgrupper og har eit breitt undervisningstilbud.

Nyhet

Prestisjetung kongress til Bergen

– Jeg er litt stolt, det må jeg innrømme, sier professor Harm G. Schröter. Han har bidratt til å få den første verdenskongressen i bedriftshistorie noensinne til Bergen.

Utdanning

Tilbyr forskningserfaring etter fullført master

Liker du å arbeide med vitenskapelige tekster? Er du interessert i å produsere en vitenskapelig artikkel? Vurderer du å søke opptak til ph.d.-utdanningen? Da er AHKR391 emnet for deg.

Forsking | Arkeologi

Endrar arkeologiens andlet

Christopher Henshilwood leier eit nytt prosjekt med røtene i arkeologien, men med medverkande frå fleire andre fagfelt. Prosjektet er i med i siste runde om å kvalifisere seg til statusen Senter for framifrå forsking.

Minneord

Minneord Arne Mykkeltveit

Våre gode og kjære kollega Arne Mykkeltveit er død. Helt uten forvarsel tok livet slutt. Den ene dagen var han full av liv, humør og arbeidskraft. Dagen etter var han borte.

religionsOraklene

ReligionsOraklene er ei gruppe religionsforskarar som svarar på spørsmål om religion og religiøsitet — spørsmål som du kanskje ikkje eingang visste at du lurte på, før no.
 

Alumni fortel

Tidlegare studentar ved instituttet fortel om sine erfaringar som student og livet etter studiane.

 

1st World Congress on Business History / 20th Congress of the European Business History Association

Business history around the World – today & tomorrow
25–27 August 2016
Bergen, Norway