Hjem
Click

Institutt for biomedisin

Biomedisinsk forskning utvikler biologiske konsepter og metoder, bidrar til å oppklare sykdomsmekanismer og er sentralt i utviklingen av ny diagnostikk og terapi.

Ved Institutt for biomedisin lærer vi opp studenter og forskere i tema som:

  • nevrovitenskap
  • fysiologi
  • proteinbiologi
  • kreft
  • nanoteknologi
  • tannutvikling
  • nevropsykiatriske lidelser
  • cellebiologi

Master         PhD         Forskningsgrupper        BBB-seminar    Interne sider

FORSKNING | KREFT

Fant protein som sprer kreft

Nils Halberg ved Institutt for biomedisin fant proteinet som gjør at kreftceller kan spre seg i kroppen.

FORSKNING: KREFT

Kobler fedme til kreft

Nils Halberg leder en forskningsgruppe som skal finne ut hvordan overvekt er forbundet med kreft.

Forskerstipend

Millioner til unge forskere

Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.

Nyhet

Kreftcellene snakker med friske celler

Forskere ved Universitetet i Bergen har oppdaget at kreftcellene kommuniserer med andre celler på måter som hittil har vært ukjent.

Bergen biomedisinske forskerskole

Målsettingen til forskerskolen er å tilrettelegge for en PhD utdannelse av høy kvalitet ved å tilby emner, seminarer og kurs som er relevante og av interesse for kandidatene.

 

Tilbud til besøkende

Instituttet tar gjerne mot besøk av skoleklasser fra videregående skoler, studenter og andre som kan ha interesse for vår virksomhet.

 

 

 

Kjernefasiliteter: MIC og PROBE er tilgjengelige for UoH-brukere fra hele Norge.