Hjem

DigUiB

Rettigheter og bruk

Opphavsrett og undervisning

Er du usikker på lover og regler om opphavsrett? Her finner du nyttig informasjon om bruk av bilder, bilder, lyd og film og annet matierale i undervisningen, både på campus og på nett.

Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som opphavspersonen har til sine verk (forfattere, komponister, skapende kunstnere). Opphavsretten reguleres blant annet av åndsverkloven. Med introduksjonen av ny teknologi og digitale hjelpemidler til høyere utdanning følger en rekke problemstillinger knyttet til opphavsrett og personvern som det er viktig å være oppmerksom på. 

Du finner en oversikt over ofte stilte spørsmål om opphavsrett og undervisning her.

Universitetet i Bergen har fastsatt en egen rettighetspolitikk om universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid.