Hjem
Styre og ledelse

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Bergen

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Bergen ble vedtatt av universitetsstyret i 2009. Formålet med dette reglementet er å klargjøre hvilken rett universitetet har til å bruke eller utnytte forsknings- og arbeidsresultater frembrakt av ansatte.

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok ”Rettighetspolitikk ved Universitetet i Bergen” i juni 2009 (sak 68/09). Rettighetspolitikken gir et overordnet rammeverk for håndtering av rettighetsspørsmål knyttet til ulike kategorier av forskningsbaserte arbeidsresultater. Dette reglementet er forankret i rettighetspolitikken og gir utfyllende bestemmelser om håndteringen av rettigheter til forsknings- og arbeidsresultater.

Formål

Formålet med dette reglementet er å klargjøre hvilken rett universitetet har til å bruke eller utnytte forsknings- og arbeidsresultater frembrakt av ansatte. Reglementet for håndteringen av rettighetene skal bidra til å:

  • sikre at forskernes og institusjonens akademiske frihet ivaretas
  • øke bevisstheten om betydningen av de verdiene forskningsresultater representerer
  • øke bevisstheten om betydningen av å ta vare på og beskytte de forskningsresultatene som skapes
  • skape entydige og forutsigbare rammer for interne og eksterne samarbeidspartnere
  • øke mulighetene for effektiv og formålstjenlig utnytting av forskningsresultatene innenfor akademia, samfunns- og næringsliv

 

Les reglementet her.