Hjem

Ansattsider

Valg

Det sentrale valgstyret

Det holdes storvalg hvert fjerde år, med unntak for midlertidig vitenskapelige tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og studenter, som velges hvert år.

Det sentrale valgstyret oppnevnes av universitetsstyret. Valgstyret oppgaver er:

  • Å organisere valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret
  • Å veilede valgstyrene på fakultetene og instituttene
  • Å behandle klager over vedtak fra valgstyrene på fakultet og institutt
  • Å administrere velgermanntallene

Sekretariat for universitetsledelsen er valgstyrets sekretariatet.

Det vises ellers til valgreglementet for universitetet gir regler om valg i organisasjonen.