Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Bilde av universitetsstyret
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB

Hovedinnhold

Styremøter 2022

Møtene starter normalt kl 10.00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Styremøter 2017

MøtedatoSaksliste                    Protokoll                                                                    
23.02.2017Sak 6/17 til 30/17 Protokoll fra møte 23.2.2017
27.04.2017Sak 31/17-51/17 Protokoll fra møte 27.4.2017
01.06.2017Sak 53/17-78/17 Protokoll fra møte 1.6.2017
24.08.2017Sak 81/17-90/17 Protokoll fra møte 24.8.2017
28.09.2017Sak 91/17-113/17 Protokoll fra møte 28.9.2017
26.10.2017Sak 115/17-124/17 Protokoll fra møte 26.10.2017
30.11.2017Sak 126/17-147/17 Protokoll fra møte 30.11.2017

Styremøter 2013 - 2016

Styremøter 2016

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                     
11.01.2016  
11.02.2016Sak 3/16-21/16Protokoll fra møte 11.2.2016
28.04.2016Sak 24/16-54/16Protokoll fra møte 28.4.2016
02.06.2016Sak 56/16-78/16Protokoll fra møte 2.6.2016
25.08.2016Sak 80/16-106/16Protokoll fra møte 25.8.2016
29.09.2016Sak 109/16-132/16Protokoll fra møte 29.9.2016
20.10.2016Sak 135/16-147/16Protokoll fra møte 20.10.2016
01.12.216Sak 149/16-165/16Protokoll fra møte 1.12.2016

Styremøter 2015

Styremøter 2014

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                
13.02.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
10.04.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
28.05.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
19.06.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
28.08.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
24.09.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
30.10.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
27.11.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
17.12.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll

Styremøter 2013

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                
14.02.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
18.04.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
20.06.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
29.08.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
26.09.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
24.10.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
11.12.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll

Arkiv 1997 - 2012

Årstall           Saksliste                          Protokoll                                                                                  
1997-2002Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2003-2008Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2009Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2010Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2011Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2012Klikk her for sakslister Klikk her for protokol

 

Sekretariatet

Sekretariat for universitetsledelsen har på vegne av universitetsdirektøren hovedansvaret for sekretariatsfunksjonene for universitetets øverste styringsorgan, universitetsstyret.

Seksjonen er også sekretariat for den sentrale klagenemnd, det sentrale valgstyret, Redelighetsutvalget og Skikkethetsnemnda.

Sekretariatet har det overordnede ansvaret for universitetets regelsamling og er tillagt tillagt koordineringsoppgaver innenfor personvern i forskning, internrevisjon og høringssaker.

Videre er sekretariatet juridisk rådgiver for administrasjonen og universitetet ellers i saker av forvaltningsrettslig karakter.

 

Kontakt: Arne R. Ramslien

Besøksadresse: Muséplassen 2