Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 7. mars 2024

Hovedinnhold

Saksliste

S 14/24  Godkjenning av innkalling og saksliste 
S 15/24  Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 1.2.2024 
S 16/24  Fullmakts- og orienteringssaker
S 17/24  Årsrapport for Universitetet i Bergen 2023 
S 18/24  Det norske institutt i Athen. Overføring av eiendommer fra Universitetet i Oslo og Det norske institutt i Athen til Universitetet i Bergen  
S 19/24  Internasjonalt utdanningssamarbeid, studieavgifter og studenter fra land utenfor EØS og Sveits
S 20/24  Revisjon av opptaksforskriften 
S 21/24  Akademisk boikott som virkemiddel
S 22/24  Styringssystem for sikkerhet ved UiB
S 23/24  Status styrking av informasjonssikkerhet ved UiB februar 2024 - Unntatt offentlighet  
S 24/24  Ledelsens gjennomgang av informasjonssikkerhet 2023 - Unntatt offentlighet
S 25/24  Orientering om forsinkelse i det nasjonale prosjektet UH Sak  - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt